JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/ OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor, Ady Endre út Telefon: (29) titkárság (29) porta Fax: (29) Honlap: OM azonosítója: A telephely kódja: 001 A tanulmányi területek azonosítószáma (tagozatkódja) 01 - négyosztályos gimnáziumi oktatás 02 - közgazdasági szakközépiskolai oktatás 03 - hatosztályos gimnáziumi oktatás 04 - nyelvi előkészítő osztály, angol csoport 05 - nyelvi előkészítő osztály, német csoport 63 évvel ezelőtt, 1951-ben indult a középiskolai oktatás Monoron. Ez a 63 év érlelte iskolánk profilját, színvonalát és hagyományait. Diákjaink közül sokan nagy magaslatokba jutottak pályájukon. Iskolánk 60 éves évfordulóján számos régi diákunknak adhattuk át a Jagfalva Díszpolgára kitüntetést. A 7. és a 9. évfolyamra felvehető tanulók maximális létszáma 01 - négyosztályos gimnáziumi oktatás (2 osztály) 68 fő 02 - közgazdasági szakközépiskolai oktatás (1 osztály) 34 fő 03 - hatosztályos gimnáziumi oktatás (1 osztály) 34 fő 04 - nyelvi előkészítő osztály, angol csoport (1 csoport) 17 fő 05 - nyelvi előkészítő osztály, német csoport (1 csoport) 17 fő 1

2 FELVÉTELI VIZSGÁK, FELVÉTELI ELJÁRÁS A 2015/2016-os tanévre a tanulók felvételét az általános iskolai tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes, kompetencia-alapú írásbeli felvételi vizsga határozza meg. Iskolánk az általános tantervű képzésre kiadott felvételi feladatsorokat alkalmazza. Az általános tantervű középiskolába jelentkező tanulóknak függetlenül attól, hogy hány ilyen középiskolába jelentkeztek csak egyszer, egy helyen kell az írásbeli vizsgán részt venni. A dolgozatokat központi útmutató szerint, egységesen meghatározott pontszámok alapján értékelik az iskolák. Az elért eredményekről a tanulók hivatalos értesítést kapnak. Az így kapott értékelés minden középiskolában érvényes. A tanuló választhatja meg azt a középiskolát, ahol a felvételi dolgozatát megírja. Különösen célszerű a felvételi vizsga helyszínéül azt a középiskolát választani, ahová a tanuló elsősorban kíván jelentkezni. Elképzelhető ugyanis, hogy más intézményekben a kialakuló túlterhelés miatt, a dolgozat megíratása akadályokba ütközhet. A felvételi vizsgára az erre rendszeresített nyomtatványon külön kell jelentkezni. A felvételi vizsgán a sajátos nevelési igényű tanulóknak a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja alapján biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Ez kimondja: A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. A sajátos nevelési igény igazolására a vizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a szakértői bizottság véleményét, valamint egy kérvényt, amelyben kérni kell, hogy a felvételi vizsgán milyen külön eljárást igényel a tanuló. A 2015/2016-os tanévre a felvételi vizsgák után, az elért eredmények ismeretében kell jelentkezni a választott középiskolába. Erre a célra külön jelentkezési lap áll rendelkezésre. Ahány középiskolába jelentkezik a tanuló, annyi jelentkezési lapot kell kitöltenie. 2

3 A felvételi eljárás lényegében azonos a hagyományos négy évfolyamos középiskolák, a szakiskolák illetve a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok esetében is. A központi felvételi vizsga tantárgyai: anyanyelv és matematika. A FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TEENDŐK, DÁTUMOK, IDŐPONTOK, ESEMÉNYEK A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS FONTOSABB ESEMÉNYEI IDŐPONTOK, HATÁRIDŐK Felvételi tájékoztatók az általános iskolai szülői értekezleten A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPON A középiskolák központi írásbeli vizsgája (minden oktatási típusban) Központi pótló írásbeli felvételi vizsga a középiskolába jelentkezőknek Az írásbeli felvételi vizsga eredményének megküldése a vizsgát tett tanulóknak A továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése a választott középiskolákba és a Győri Felvételi Központba Kiértesítés a középiskolai felvételről októberétől december 9-ig január óra január óra február február április 24-ig Ingyenes felvételi előkészítés az előző évek anyanyelvi és matematika felvételi dolgozataiból. Kérjük, hogy a részvételi szándékot a felvételi vizsgára való jelentkezési lapon jelezzék január 8. és 9. 14:15 kb. 16:00-ig 3

4 RÉSZLETES ISMERTETÉS GIMNÁZIUM Az oktatás célja: - a középfokú végzettség megszerzése és a sikeres érettségi vizsga, - felkészítés az egyetemi, főiskolai tanulmányokra, - felkészítés a szakmai képzésre. A célok eléréséért az iskola a következőket teszi: A továbbtanulás biztosítása érdekében a tanulók érdeklődésüknek megfelelően humán vagy reál osztályba kerülnek. Itt az irányultságnak megfelelő tantárgyakat (magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, idegen nyelvek) kiemelt fontossággal kezelik. Ezt a kiscsoportos foglalkozások, a szabad órakeret célirányos felhasználása és a 11. évfolyamtól kezdődő fakultáció (kötelezően választható) foglalkozás (heti 4 óra) biztosítja. A továbbtanulásra való felkészülést egyetemi előkészítők és különböző szakkörök tartásával segítjük. A számítástechnika alapjaival az első években minden tanuló megismerkedik. A számítástechnika oktatásához két szaktanterem áll rendelkezésre 42 számítógéppel. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY A 2015/2016-os tanévben is indítunk nyelvi előkészítő osztályt. Ebben az osztályban legalább heti 13 órában, két csoportban német (17 fő), illetve angol (17 fő) nyelvet, heti 5 órában második idegen nyelvet, a fennmaradó órákban informatikát, magyart, matematikát, történelmet és testnevelést tanítunk. A képzési idő ebben az osztályban 5 év. Jellemző, hogy a tanulók a 11. évfolyam végén idegen nyelvből előrehozott érettségi vizsgát tesznek, illetve megszerzik a középfokú nyelvvizsgát. HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM Iskolánk több mint húsz éve indít hatosztályos gimnáziumi osztályokat is, elsősorban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóknak. Ezen osztályok oktatásának alapvető célja a felsőoktatásban való továbbtanulás. A felvételi követelmények szigorúak. 4

5 A hatosztályos gimnáziumi oktatás egyedi tanterv alapján történik, ezért az ebben a formában tanuló diákokra és szüleikre az átlagosnál nagyobb teher hárul (külön tankönyvek, magas tanulmányi osztályteljesítmény, stb.). KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Az első két évben a tanulók közismereti tárgyakat tanulnak szakmai orientációs tárgyak kíséretében. A 11. és 12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó tantárgyak oktatása kezdődik. A szakmai és más tantárgyak követelményeinek teljesítéséhez a Helyi tantervben többletórákat biztosítunk a kötelezően választható órák terhére. A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek. A szakmai képzést ezután kezdhetik el a 13. vagy a 13. és a 14. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) követelményei alapján. A közismereti tárgyak és az érettségi vizsga követelményei azonosak a gimnáziumokéval. A szakmai képesítést igazoló bizonyítványt az előírt kötelező óraszámok teljesítése után OKJ szakmai vizsgán szerzik meg. A tévedések elkerülése végett kérjük, hogy a jelentkezési lapon világosan tüntessék fel, mely osztályba kérik a tanuló a felvételét: gimnáziumi osztályba vagy szakközépiskolai osztályba. A NYELVVÁLASZTÁSRÓL, NYELVTANULÁSRÓL A gimnáziumi osztályokban a tanulók két idegen nyelvet tanulnak. Az angol vagy a német nyelv mellett másik idegen nyelvként a tanulók az olasz, orosz, vagy francia nyelvet választhatják. Szakköri formában lehetőség van latin nyelvet is tanulni. Az idegen nyelv választásánál a tanulók igényeit, a tanulmányi eredményüket, az eddigi idegen nyelvi ismereteiket vesszük figyelembe, továbbá, hogy a jelentkezések alapján hogyan tudjuk a csoportokat megszervezni. A tanuló egyik (általában az első) idegen nyelv választására irányuló kérését mindenképp teljesítjük. A szakközépiskolai osztály tantervében egy idegen nyelv tanítása szerepel, ez elsősorban angol vagy német lehet, az igényeknek megfelelően. Iskolánk az idegen nyelv tanulását ezen túl is fontos feladatnak tartja. Az érettségi vizsgára való felkészülési időszakban emelt szintű nyelvoktatást szervez, továbbá az órákon kívüli 5

6 nyelvtanítás módszereit is szorgalmazza, mint pl.: szakkör, nyelvvizsga-előkészítők, külföldi utak, kapcsolatok. Ennek eredményeként sok diákunk tett már középfokú nyelvvizsgát és jó néhányan felsőfokút is. FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Minden hozzánk jelentkező tanulótól a központi általános tematikájú írásbeli felvételi vizsgát kérjük (lásd a felvételi vizsgáknál elmondottakat). A felvételi sorrendet kialakító pontszámban az általános iskolai eredmény 50% és a felvételi eredmény is 50 % súllyal szerepel minden képzési formánál. Azonos felvételi pontszám esetén előnyt élvez az a tanuló, aki a felvételi vizsgán jobb eredményt ért el. Amennyiben még ez is azonos, a matematikai felvételi vizsgán jobb eredményt elért tanuló kerül előrébb a felvételi rangsorban. Ezen túli rendkívüli esetben a tanulók meghallgatása után a felvételi bizottság dönt. A hozott pontszámot a hatosztályos gimnáziumi képzésnél a tanuló 5. évfolyam végén és a 6. félévkor elért tanulmányi eredménye alapján, az egyéb képzéseknél a 7. évfolyam végén és a 8. félévkor kapott osztályzataiból állapítjuk meg. Az intézményünkbe történő jelentkezés a fenntartó által kiadott körlevél határidőinek betartásával és az ott leírt módon történik. Az érdeklődőknek nyílt napokat tartunk, amelyre szívélyesen meghívjuk a tanulókat, tanáraikat és szüleiket. A nyílt napok időpontjai a monori tanulóknak: november 27. csütörtök 9-11 óra, a környékbeli tanulóknak: november 28. péntek 9-11 óra. 6

7 EGYÉB LEHETŐSÉGEK Gyakorlati oktatás A középiskolai végzettség megszerzését célul kitűző tanulóknak a gyakorlati tárgyak tanulása jelenthet többletlehetőséget az iskola elvégzése után. Az oktatott gyakorlati tárgyak: gépírás, szövegszerkesztés, számítógép-kezelés. Diákélet, sport Iskolánkban színvonalas diákönkormányzati élet folyik. A diákönkormányzat rendszeres munkájával, rendezvényeivel, érdekvédelmi feladatainak ellátásával elérte, hogy megyei szinten is elismert legyen. Szakköreink közül kiemelkedik a földrajz szakkör. Tagjai sorából az utóbbi években az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) számos helyezettje került ki (az első 10 között voltak). Három évben az országos első és második helyen is monori diák végzett. A 63 év alatt több mint 90 diák volt OKTV helyezett. Az érintett tantárgyak földrajz, biológia, magyar, történelem, statisztika, könyvvitel, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, idegen nyelv, matematika, fizika, rajz, média, művészettörténelem, kémia. A továbbtanulási eredményeket tekintve, a minisztériumi értékelés szerint, az ország középiskoláinak első harmadában vagyunk. A kompetencia-méréseken nyújtott teljesítményünk minden képzési típusunknál az országos átlag felett van. Fiú kosárlabda csapatunk a 2008-as Diákolimpián országos 1. helyezést ért el, 2010-ben ezüstérmesek lettek. Igen érdekes és színvonalas a rajzszakkörünk. Videósaink a város életében is tevékenykednek. Több tízévig nagy sikereket ért el az Irodalmi Színpadunk. A Monori Strázsák Néptáncegyüttessel is sokan megismerkedhettek, amelynek egyik alapítója az iskolánk volt. Az iskolánkban természetesen az INTERNET-en lehet levelezni, barangolni. A tanulóifjúság sportolási igényeit a tömegsport foglalkozások és a versenysport elégíti ki. 7

8 Sportkörünk kínálata Versenysport: Tömegsport: leány és fiú kosárlabda (középiskolai országos színvonal) leány és fiú atlétika röplabda labdarúgás természetjárás A nyári időszakban rendszeres táborozások, külföldi kirándulások, cserekapcsolatok, szaktáborok (Németország, Olaszország, Anglia, Ausztria, Erdély) teszik tartalmassá a vakációt. Sikeres nemzetközi pályázatok következtében tanulóink több esetben végeztek közös munkát olasz, francia, német, belga diákokkal. A pályázati munka (tanulmány írása, filmkészítés, táncos bemutatkozás, konferenciák ) során minden résztvevő országba eljutottak a pályázatot nyert tanulók. A téli időszak különlegessége az évenként megszervezett sítábor. Minden osztály évente 2-3 napos tanulmányi kiránduláson vesz részt az éves munkaterv szerint. Színházlátogatásra félévenként biztosítunk lehetőséget. Tavasszal a József Attila Napok keretén belül sok érdekes, szórakoztató programot szervez a Diákönkormányzat. MINDEN TANULNI VÁGYÓ DIÁKOT SZERETETTEL VÁRUNK AZ ISKOLÁNKBA! Monor, október 15. Balatoniné Sárosi Márta igazgató 8

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre

Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Székhely: 7621 Pécs, Király u. 44. Telephely címe: 7633 Pécs, Radnóti u. 2. Telefon: 06-72/513-162 telephely: 06-72/552-270 E-mail: iskola@szechenyi.hu Honlap:

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről

Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Intézmény alapadatok Az iskola neve: Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001. 2015/2016-os tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001. 2015/2016-os tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001 2015/2016-os tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola alapítása

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001 2014/2015-ös tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti alapítása 1959 óta a magas színvonalú szakember-képzés

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. Telefon: 88/508-240 Igazgató: Mihályfi László Honlap: www.brody-ajka.sulinet.hu Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév Iskolánk névadója:

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben