Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az energiára fordított ENERGIA megtérül!"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg, Madách u 1 Megvalósítás ideje: szeptember-október Szakmai vezető: Koháry Orsolya Folyamat tanácsadó: Tarján András Projektvezető pedagógusok: Bagó Beatrix Tóthné Ludman Ilona 1

2 Energia projekt Csoport: Az isaszegi Damjanich János Általános Iskola 8. b osztályos tanulói Résztvevők száma: 27 tanuló Időpont: szeptember 2-október 22. A csoport bemutatása: az osztály 27 tanulója közül 10 lány és 17 fiú. Érdeklődésüket tekintve humán és reál érdeklődésű gyerekek is vannak közöttük. Az osztályba az évek során beköltözés, iskolaváltás- következtében 8 tanuló érkezett, közülük az elmúlt fél évben 4, így az osztályközösség változása folyamatos. A most érkezetteknek nincs könnyű dolguk, meg kell találniuk a helyüket az új közösségben, be kell illeszkedniük, el kell fogadtatniuk magukat az osztálytársakkal. A régiek úgy érzik, folyamatosan bizonyítaniuk kell. Ez állandó feszültségforrást jelent, ami jó esetben pozitív irányú, serkentő hatású-verseny, rossz esetben, lehúzza a teljesítményt. A projekt feldolgozása során a képességek szerinti heterogén csoportokban a munka az előbbi okokból tehát nem ment zökkenőmentesen. A hátrányos helyzetű tanulók száma: 6, közülük halmozottan hátrányos helyzetű 1 tanuló. Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 7, közülük 1 magatartási zavarokkal küzd, 1 dyscalculiás és 5 tanulónak tanulási nehézségei vannak. A tanulók közül év elején határozott elképzelése volt a továbbtanulásról 15 gyermeknek, nem volt elképzelése 12 tanulónak. A szülők határozott kívánsága az iskola felé, hogy minél alaposabb felkészítést kapjanak gyermekeik a továbbtanuláshoz. A szülők a szülői értekezletekre eljárnak, érdeklődnek gyermekeik haladásáról. A téma aktualitása: A természettudományos tantárgyaknak környezetismeret, természetismeret majd fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakon átívelő, központi fogalma: AZ ENERGIA. Keletkezése, fajtái, átalakulásai, forrásai, hatásai. Miközben erről beszélünk, nem feledkezhetünk meg az energiafajták keletkezése közben jelentkező környezeti problémákról, hulladékok kezeléséről, az energiatakarékosság fontosságának tudatosításáról. Öko - iskolaként tudjuk, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése december 20-án a közötti évtizedet a Tanulás a fenntarthatóságért évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. Az oktatással kapcsolatban természetesen a legfőbb cél, hogy mindenki számára elérhetővé válhasson a tanulás. Ahhoz, hogy valaki érdemben 2

3 tanulni tudjon, be tudjon kapcsolódni a társadalom életébe az első lépés, hogy megtanuljon írni és olvasni ben e vitathatatlanul elsődleges célok közé emelte az ENSZ a fenntarthatóságot. Ugyanis hiába jut oktatáshoz valaki, hiába tanul meg írniolvasni, ha a társadalom, amelyben él fenntarthatatlan, és előbb-utóbb összeomlik. Ezért szükséges, hogy a nevelés egészét áthassa a fenntarthatóság, a természeti és társadalmi környezet harmonikus együttélésének eszmerendszere. Azonban csak akkor érhetünk el eredményeket a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén, ha az oktatási rendszerből kikerülő állampolgárok képessé válnak minden megszerzett kompetenciájukat a fenntarthatóság, a környezeti problémák kezelésének érdekében is használni. A szövegértésen keresztül a szociális kompetenciák kialakításáig, minden kompetenciaterület használata szükséges ahhoz, hogy valaki aktív, felelős, környezettudatos állampolgárként kapcsolódhasson be a társadalom életébe. Ez összhangban van az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottakkal: Iskolánk feladatának tekinti a tanulók gondolkodásmódjába beépíteni a fenntarthatóság elméletét, annak megvalósíthatóságát, jelentőségét. Fontosnak tartjuk az ökotudatos magatartás kialakítását. Ennek érdekében iskolánk tagja a Magyarországi Ökoiskolák Hálózatának. Ökoiskolai céljaink között így szerepel: A hatékony környezeti nevelés érdekében mindegyik tantárgyban a természettudományi és társadalomtudományi tantárgyakban egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelési lehetőségek kihasználására. A valóságból kiinduló példákkal, a logikus gondolkodást, az analizáló, szintetizáló és lényegkiemelő képességeket fejlesztő feladatokkal készítjük fel a tanulóinkat a környezeti problémák értelmezésére és megoldására. Az Energia projektel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolánkból kikerülő diákok környezettudatosan éljenek, cselekvő, felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá szűkebb hazánk, Isaszeg és tágabb otthonunk a Föld élhetőségének megőrzéséhez. A téma feldolgozásának módját Eötvös József szavai fejezik ki találóan:,félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. 3

4 Fejlesztési cél, fejlesztendő kompetenciák: Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete. Szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban való cselekvésre. A technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatának ismerete. Etikai kérdések iránti érdeklődés felkeltése. Korábbi tanulási és élettapasztalat felhasználása. A helyi és tágabb környezetet érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés felkeltése. Kreativitás, ismeretek bővítése, önálló és csoportos ismeretszerzés képességének fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése. Szociális kompetenciák együttműködés, felelősség, tolerancia, közösség fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése. Sikerélményhez juttatás. A diákokban tudatosítani kell, hogy az éghajlatváltozás legfőbb okozója energiatermelésünk és energiafelhasználásunk jelenlegi módja. A cél, hogy a tanulók megismerjék, hogyan tudnak változtatni szokásaikon, és takarékosabban illetve környezetbarátabb módon felhasználni az energiát. Projekt téma: Energia Tevékenységek / gyakorlatok / feladatok A projekt előkészítése augusztus 23- szeptember augusztus 23: Nevelőtestületi értekezlet: munkaterv megbeszélése Munkaforma Eszközigény Időterv (perc) Szervezési kérdések Feladatok ellenőrzési / értékelési módja Munkaértekezlet 1 óra A TÁMOP projekt megvalósítása során a tanévben egy három hetet meghaladó projektet tervezünk: energia témában. A projekt kidolgozása és a 8.b osztályban Október végi nevelői értekezlet 4

5 2. Hogyan építsük fel a projektet? Oktatási segédanyag készítése a projekthez A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizikabiológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése Jegyzetfüzet. Az előző évben már kipróbált Energia projekt dokumentációja Számítógép, Internet, Módszertani kézikönyv a nem szakrendszerű oktatáshoz (RAABE Kiadó, 2008) Módszer történő megvalósítása szeptember-október hónapban Bagó Beatrix fizikabiológia szakos és Tóthné Ludman Ilona matematika-kémia szakos tanárok feladata. A tanév során a projekt adaptációja 4-8.évfolyamokon minden osztályban megvalósul. 5 óra A fizika és a kémia órák egymás után szerepeljenek az órarendben. Mindkét kolléga egyszerre bent van az órán, felváltva vezetik a foglalkozásokat. A tematikus terv a 8. osztályos fizika és kémia tanmenetnek is a része. 20 óra Félévi, év végi nevelési értekezlet 5

6 A projekt tartalmi terve 1-2.óra-szeptember 2. Lesen (RAABE Kiadó, 2010 ) Hol az Energia? oktatócsomag CD, amelyet az ENERGIA KLUB (1519 Budapest, Pf. 411) adott ki, Fizika tankönyv 7-8. osztály, Kémia tankönyv 8. osztály számára, nyomtató, fénymásoló-projekt napló- vázlat készítése minden csoport számára Az osztály ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról Csoportok kialakítása, a csoportvezetők feladatai, projektnaplók kiosztása Beszélgetés Frontális osztálymunka, beszélgetés A természettudományi szaktanteremben található oktatótablók bemutatása Projektnapló, vázlatfüzet 15 perc 15 perc A témaválasztás és az osztály összetétele miatt képességek szerinti heterogén csoportokat szervezünk. A csoportok vezetői a fizika és kémia tárgyakból 7. évfolyamban legjobb 6

7 A tanulók előzetes ismereteinek felmérése- Mi az energia? - Ismeretszerzés - Prezentáció-az energia fogalma F.o.m. megbeszélés Csoportmunka F.o.m. megbeszélés Oktatási segédanyag a, b feladat Laptop, projektor, A tanulók vázlatfüzete 10 perc 20 perc 30 perc eredményt elért tanulók. Ők választanak maguk mellé egy-egy, a múlt évi teljesítményüket tekintve közepes és gyenge tanulót a csapatba A csoportvezető kiosztja a feladatokat, ellenőrzi a megoldást. A témáról mindenki jegyzetet készít a vázlatfüzetébe A csoportvezető által megbízott tanuló ismerteti a feladatmegoldást. Értékelési szempontok: feladatmegoldás pontossága; az előadás minősége, tényszerűsége; munkamegosztás; egymás segítése H.f.: csoportnév választás; energia a mindennapjainkban oktatási segédanyag alapján. Tanórán megbeszélés, kívüli Projektnapló készítése, vezetése A feladatlap közös megoldása 30 perc Közös feladatmegoldás az iskola könyvtárában vagy valamelyik csoporttagnál 3-4.óra-szeptember 7 Frontális osztálymunka Laptop, Internet projektor, 20 perc Minden csoport ismerteti saját 7

8 Alkalmazó ellenőrzés A tanulók feladatlapja Elektronikus jegyzet készítése a tanári laptopon az elhangzottakról feladatmegoldását. Értékelési szempontok: feladatmegoldás pontossága; az előadás minősége, tényszerűsége; munkamegosztás a csoporton belül; egymás segítése Milyen energiafajtákat látsz az alábbi ábrán? - Energiaforrások I. Előzetes ismeretek felmérése Csoportmunka Csoportmunka Google:SULINET: AZ ENERGIA tart/ncikk/ab/0/25094/ index.html vázlatfüzet 25 perc 10perc A csoportok más-más energiaforrás jellemzését végzik. Beszámolók Frontális osztálymunka 20 perc Minden csoport ismerteti saját feladatmegoldását Energiaforrások II. Csoportmunka Oktatási segédanyag 15 perc A csoportok az előzőekben megkapott energiaforrásról szereznek új ismeretet. Az energiaforrásokat az 8

9 Házi feladat: az órai munka kiegészítése, befejezése előre megadott szempont szerint kell jellemezniük. Az elhangzottak kiegészítése egyéni búvárkodás alapján szaktantervi kiskönyvtár, Internet segítségével szeptember Szülői értekezlet 5-6. óra-szeptember 9 Beszélgetés A szülők tájékoztatása a TÁMOP projektről, és arról, hogy gyermekük részt vesz egy három hetet meghaladó projektben. Alkalmazó ellenőrzés Fogalmak: energia, energia fajták, ismétlése, energiaforrások csoportosítása Frontális osztálymunka Csoportmunka Laptop, Internet projektor, b.hu/megujulo_energi a.html 20 perc Projektnaplók ellenőrzése: ki készíti, szerepel-e minden fontos mozzanat benne; tényszerű-e; formai kivitelezés; ötletesség b.hu/nem_megujulo_e nergia.html 9

10 Beszámoló az energiafajták jellemzéséről Csoportmunka Vázlatfüzet, pendrive, laptop, Internet 70 perc Tartalmi szempontból ellenőrzünk; a kivitelezés igényessége, kreativítása, ötletessége. Megvalósult-e a munkamegosztás a feladatmegoldás során. A csoportok önértékelése, és más csoportok munkájának értékelése. Házi feladat: plakátterv készítése a csoport által jellemzett energiaforrásról Csoportmunka. Tanórán megbeszélés kívüli 30 perc Mit emelnél ki? Mi a legfontosabb? Minden csoport tervezze meg a saját plakátját, hozza el a hozzá szükséges eszközöket óra-szeptember. 14 Plakát készítése az adott energiafajta jellemzésére Csoportmunka Karton, színes filctoll, olló, ragasztó, illusztrációs képek 45 perc A tervek alapján olyan plakát elkészítése, ami tükröz minden fontos gondolatot az adott energiafajtáról Értékelési szempontok: tervezőmunka; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; 10

11 A bemutatása plakátok óra-szept perc A plakátok bemutatásában a csoport minden tagja részt vesz, szóforgóban munkamegosztás; alaposság; közös döntések; viták, konfliktusok megoldása. Értékelési szempontok: formai kivitelezés; tartalmilag megfelel-e az adott szempontoknak; a bemutató értékelése; A csoportok értékelik saját munkájukat és egymás munkáját is. Energiaforrásokgyakorló feladatlapok megoldása A feladatmegoldások ismertetése Csoportmunka Frontális osztálymunka Gyakorló feladatlapok előkészítése csoportonként. 45 perc 45 perc Értékelési szempontok: munkamegosztás; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; együttműködés, egymás segítése Minden csoport ismerteti saját feladatmegoldását. Feladatmegoldás minőségének ellenőrzése 11

12 óra szept. 21 Összefoglalás, rendszerezés az eddig szerzett ismeretek alapján óra szeptember 23. felmérő dolgozat írása A havi csoportmunka értékelése Frontális osztálymunka, csoportmunka Egyéni munka Frontális osztálymunka Vázlatfüzet, projektor laptop, MTV1. Kincskereső i adásának filmrészlete Feladatlapok, csoportonként más kérdéssorral 90 perc 45 perc Sikerült-e a tanulóknak megérteni az energia fogalmát; az egyes energiafajták alkalmazásának előnyeit, hátrányait. Önálló vélemény megfogalmazása ajánlom-e ennek az energiafajtának az alkalmazását. Tudatosítjuk a tanulókban: mit tanult meg jó? Miben kell még fejlődnie? 45 perc Elsősorban azt értékeljük, hogy a projekt kapcsán képesek voltak-e a tanulók a közös együttműködő munkavégzésre és, hogy mit miből tanultak a tervezés, megvalósítás során. 12

13 óra-szept.28 A felmérő dolgozat értékelése Frontális osztálymunka Dolgozatok, laptop, projektor 20 perc Egyéni teljesítmény értékelése. Tudja-e alkalmazni a meg tanult ismereteket? Megtanulta-e a fogalmakat, összefüggéseket? A projekt formában szerzett ismeretek összevetése az előző évi fizika jegyekkel. Diagrammok elemzése az energiafelhasználásról Energia felhasználás területei: háztartás, ipar, közlekedés Kinek mit mond a diagramm? Csoportmunka Megbeszélés frontális osztálymunkában a csoportok beszámolója A nyolc csoport számára 8x2 diagramm előkészítésefénymásoló Laptop, projektor 25 perc 45 perc Kinek mit mond a diagramm? Kreativitás, lényeglátás, ötletesség, alaposság, együttműködés és a matematikai ismeretek gyakorlása a feladatmegoldás során óra-szept

14 Energiatakarékosság Feladatlap kitöltése A csoportok beszámolója Házi feladat: keresd meg az Interneten a www. Energiakaland.hu oldalát! Gyűjts energiatakarékosságg al kapcsolatos feljegyzéseket, játékokat! Hívd fel osztálytársaid figyelmét a legérdekesebbre! Csoportmunka Frontális osztálymunka Csoportmunka Oktatási segédanyag, feladatlap minden csoportnak Vázlatfüzet-jegyzetek készítése a többi csoport munkájából Internet 45 perc 45 perc 45 perc Oktatási segédanyag feldolgozása A tanultak alkalmazása Értékelési szempontok: munkamegosztás; egymás segítése feladatmegoldás során; együttműködés; időgazdálkodás A feladat megoldása pontossága; az előadás minősége, tényszerűsége; óra-október 5. Házi feladat ellenőrzése Frontális osztálymunka Internet 30 perc Bemutatók a tanári számítógépen Kreativitás, ötletesség, egymás segítése megvalósult- 14

15 Energiavadászat az iskolábanenergiavadászat otthonenergiavadászat a városban Csoportmunka Oktatási segédanyag; feladatlap minden csoport számára; Kamera Keresztrejtvények 30 perc Interjú készítése az iskola igazgatójával; a város polgármesterével Keresztrejtvények megfejtése e a feladatmegoldás során? Értékelési szempontok: munkamegosztás; együttműködés; ötletesség; csoportok munkájának összehangolása; viták, konfliktusok megoldása A csoportok beszámolója Házi feladat: Fogalmazz felhívásokat iskolatársaid számára a takarékossággal kapcsolatban! Csoportmunka Vázlatfüzet, számítógép, nyomtató, színes ceruzák 20 perc Ötletesség; kreativitás; együttműködés óra-október 7. Házi feladat ellenőrzése Táplálékhálózattápláléklánctáplálékpiramis Tanári előadás- Frontális osztálymunka Vázlatfüzet, interaktív tábla 30 perc 15

16 Plakátterv készítése: táplálékpiramis Táplálékhálózatból, táplálékláncok felírása Energia átalakulások az életközösségekben Házi feladat: a következő órára hozzátok magatokkal a tanulókísérlethez szükséges anyagokat! Olvasd el a 8. osztályos Kémia könyv Tápanyagaink c. anyagát! Csoportmunka Frontális osztálymunka Csoportmunka Vázlatfüzet Vázlatfüzet Feladatlapok tanulókísérletek leírásával 30 perc 30 perc 30 perc Ki mit hoz? Értékelési szempontok: tervezőmunka; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; munkamegosztás; alaposság; közös döntések; viták, konfliktusok megoldása óra- okt.12. Táplálékaink, tápanyagainktanulókísérlet Tanuló kísérlet csoportokban Tanulókísérleti tálcák a szükséges eszközökkel 45 perc A melyik csoportnak nincs anyaga a kísérletek elvégzéséhez, annak Értékelési szempontok: szervezőmunka eredményessége; 16

17 biztosítunk. A csoportok az osztály előtt is megismétlik a kísérletet, elmondják tapasztalataikat és válaszolnak a feladatlap kérdéseire. munkamegosztás; alaposság; ügyesség; lényegkiemelő képesség; kreativitás. Milyen színvonalú a tanulók már meglévő technikaiproblémamegoldó és kommunikációs kompetenciái, a kísérletek instrukcióinak megértési szintje és a kísérletek eredményeinek leírása, szövegalkotás színvonala. a Plakátterv készítése a tápanyagok csoportosításáról Csoportmunka Vázlatfüzet 45 perc Értékelési szempontok: tervezőmunka; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; munkamegosztás; alaposság; közös döntések; viták, konfliktusok megoldása 17

18 óra-október 14. Hulladékok a környezetünkben Az energiatermelés során bekövetkező környezeti károk, hulladékok, ezek kezelése Szelektív hulladékgyűjtés jelentősége Hulladékok újrahasznosítása Csoportmunka Csoportmunka Műanyag kupakok Üres tejes vagy üdítős dobozok 45 perc 45 perc Interjú készítése a városi vízmű vezetőjével és a város alpolgármesterével, aki a Környezetvédelmi Alapítvány elnöke Felhívások fogalmazása az iskola tanulói számára szelektív hulladékgyűjtésrepapír, műanyag flakon, fémüdítős dobozok. Szelektív hulladékgyűjtők felcímkézése és elhelyezése az iskola aulájában Értékelési szempontok: munkamegosztás; együttműködés; ötletesség; csoportok munkájának összehangolása; viták, konfliktusok megoldása A kézműves foglalkozásokban jártas kolléganő a tanulókkal pénztárcát készít a dobozokból A kupakokból a tanulók elkészítik a saját csapatuk emblémáját 18

19 óra-október 19 Összefoglalás óra-okt.21 Gondolattérkép készítése frontális osztálymunkában Csapatfeladatok energia-témában az Vázlatfüzet, laptop, projektor 45 perc 45 perc Sikerült-e a tanulóknak megérteni a tanult anyagot? Látják-e összefüggéseiben az energia témát? Önálló vélemény megfogalmazására képesek-e az energiatakarékosság, hulladékok újrahasznosítása terén? Tudatosult-e a tanulókban: mit tanult meg jól? Miben kell még fejlődnie? Felmérő dolgozat Egyéni munka Feladatlapok 45 perc A projekt értékelése, a csoportok munkájának értékelése, az elkészült munkák kiállítása. Önértékelési kérdőív kitöltése Frontális osztálymunka Projektnaplók 45 perc 19

20 óra Szülői értekezlet, A szülők megtekinthetik a gyermekeik által elkészített munkákat, projektnaplókat, füzeteket. Elégedettségi kérdőívek kitöltése Október 22.- Utómunkák Damjanich nap Az iskolatörténeti kiállítás megnyitója Ezen megnézhetik az iskola tanulói és az érdeklődők a projektről készített munkákat, fényképeket. A projekt dokumentáció rendezése Az elégedettségi mérések A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizikabiológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizika- Foglalkozások terve, egy egy csoport feladatlapjai, projektnaplók, elkészített tárgyak: jelvények, játékok - rejtvények, hulladékból pénztárca, tablók, film DVD n, fényképek, projekt dokumentáció lemezen. A projekt dokumentáció időrendben a többi kolléga számára felhasználható formában jelenik meg. 20

21 eredményének kiértékelése A konklúziók levonása Tájékoztató a nevelőtestület számára a projekt tapasztalatairól biológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizikabiológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése 21

22 A projektterv végrehajtása és dokumentálása Eseménynapló Eseményleírás (mi történt?) Megjegyzés augusztus szeptember 1. A projekt előkészítése augusztus 23. Nevelőtestületi értekezlet Projekt terv elkészítése Hogyan építsük fel a projektet? A rendelkezésre álló eszközök számbavétele: IKT eszközökkel felszerelt természettudományi szaktanterem, kísérleti eszközök, modellek, kis szakkönyvtár, iskolai könyvtár Oktatási segédanyag készítése a projekthez. Sok jó, praktikus ötlet született a szervezési kérdésekről, az előző év tapasztalatai alapján bizonyos változtatásokat hajtottunk végre, mivel az új természettudományi szaktanterem átadásával az infrastruktúrális lehetőségeink lényegesen bővültek. 1-2.óra-szeptember 2. Az osztály ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról A témáról a tanulók éretten nyilatkoztak, meg tudták indokolni, miért kezeljük kiemelt 22

23 témaként az energiát. Csoportok kialakítása, projektnaplók kiosztása, csoportnév választás Projektnapló ENERGIAPROJEKT szeptember 2 október 22. A csoportunk neve: A csoportok kialakítása nem ment zökkenőmentesen, várhatóak problémák az együttes munka során. A csoportokban a fiúk lányok aránya egyenletes, az integrált tanulók közül mindenki külön - külön csoportba került. A 8 hátrányos helyzetű tanuló közül a 2. csoportban 2 tanuló, a többi csoportba 1 1 tanuló került. A csoportunk tagjai: A projektbe mi azon dolgozunk, azt vállaltuk: A mi bemutatóink: Mit fogunk bemutatni? Hogyan fogjuk bemutatni? A bemutató ideje Plakát: PowwerPoint: Feladatok a projekt közben: 23

24 A tanulók előzetes ismereteinek felmérése - Mi az energia? FELADATLAP Energia és munka Az energia fogalmának kialakulása Az energia fogalma a 19. Század végére alakult ki. James Black ( ) felveti a hővel kapcsolatos fizikai mennyiség bevezetésének lehetőségét. (fluidum) Rumford cáfolja a fluidum elmélete Davy megfogalmazza, hogy az energia nem anyagi természetű Joule (1843) öszzefüggésvan a mechanikai és hőenergia között Helmholtz1847-ben kimondja az energiamegmaradás törvényét. A tanulók ráéreznek az energia-és a munka kapcsolatára, az energiára, mint a testek változtató képességére. A csoportmunka jól indult. A tanulók megbeszélték egymással a feladatokat és a csoportvezetők irányítottak. A tanulók a prezentáció alapján elkészítik saját jegyzeteiket. Energia fogalma: megmutatja, hogy mekkora egy test, változtató képessége, munkavégző képesség Jele: E Mértékegysége: J /joule/ Energia fajtái: Mechanikai, kémiai, elektromos és mágneses, nukleáris, sugárzó Feladat: A definíciókat keverve hallják a csoportok, válasszák ki, melyik lehet a megfelelő. Mechanikai: -kinetikai: az a mennyiség, ami mozgásállapot-változást hoz létre a testen vagy a mezőn -potenciális: nehézségi erő ellenében végzett munka 24

25 -rugalmas: a rugó erő munkája -belső energia: a testet alkotó részecskék mozgása Kémiai: a kémiai változok során bekövetkező, belső energiaváltozás Fogalmak: kémiai változás; exoterm, endoterm folyamat Exoterm: az anyag belső energiája csökken, a környezeté nő endoterm folyamatok: az anyag belső energiája nő, a környezeté csökken Nukleáris energia: az atommag átalakulási folyamatok energiaváltozással járnak. Ezek a kémiai átalakulásokat kísérő energiaváltozásnál sok milliószor nagyobb energia felszabadulással járnak. Fogalmak: atom, atommag, elemi részecskék, kémiai részecskék, vezetők, szigetelők, félvezetők Elektromos: elektromos mező munkája, elektromos teljesítmény Fogalmak: elektromos töltés, elektromos áram, áramerősség, ellenállás, feszültség, elektromágnesesség Sugárzó: Fotonok áramlása, innen származik elsősorban a föld energiája H.f.: csoportnév választás, energia a mindennapjainkban oktatási segédanyag alapján Projektnapló készítése, vezetése 25

26 3-4.óra-szeptember 7 Alkalmazó ellenőrzés I. Csoportnevek: 1. csoport: Three energy 2. csoport: EnErGY (ENERGIA, ERŐ, GYORSASÁG) 3. csoport: ELTE (ENERGIKUS LÉNYEK TUDOMÁNYOS EGYLETE) 4. csoport: EPE (ENERGIA PAZARLÁS ELLENZŐK) 5. csoport: ELECTRIX 6. csoport: Energia felderítők 7. csoport: Energiakutató brigád 8. csoport: Energy Team II. Mi mindenhez kell energia? DVD, világítás, kerékpár, MP3, vasaló, olló, mozgás, melegítés, közlekedés, rajzolás, kommunikáció, tanulás, sütés, elektromos készülék, gördeszka, légzés, szívműködés, sportolás, gondolkodás III. Hol találkozhatunk az előbb felsorolt energia fajtákkal a mindennapjainkban? A tanulók néhány mondatban megindokolják névválasztásukat. Úgy gondoljuk, hogy minden csoport törekedett az egyedi, kreatív névválasztásra. A színek jelzésül szolgálnak a továbbiakban, jelzik a csoportok munkáját. A csoportok jól készítették el a házi feladatot. A csoportvezető által megbízott csapattag ismertette a feladatmegoldást. A csoportok teljesítménye egyenletes volt. Mechanikai Kémiai Nukleáris energia Elektromos 26

27 Mozgás Közlekedés Ajtó zár Húsdaráló Kerékpár Autó Gördeszka Motor Repülőgép Hajó Helikopter Futás Súlyemelés Busz Kamion Építkezés Hinta Telefon Hajszárító Korcsolya Égés Főzés Sütés Galván elem működése Akkumulátor működése korrózió Atomerőmű Atom tengeralattjáró Atombomba Részecskegyorsító Fürdőszoba-világítás, hajszárító Lámpa, mosógép Tv, rádió, telekommunikációs eszközök Háztartási gépek Milyen energiafajtákat látsz az alábbi ábrán? - Csoportmunka Google: SULINET: AZ ENERGIA Minden csoport jól oldotta meg a feladatot. 27

28 Energiaforrások I. előzetes ismeretek felmérése Csoportfeladatok: Jellemezd! 1. csoport: Napenergia 2. csoport: Szén 3. csoport: Földgáz 4. csoport: Szél energia 5. csoport: Biomassza 6. csoport: Vízenergia 7. csoport: Kőolaj 8. csoport: Atomenergia A csoportok beszámolója a feladatmegoldásról 1. Atomenergia: elemi részecskék kölcsönhatása során keletkezik. Atommaghasadás. Nem megújuló e.f. 2. Biomassza: szalmából, szénából, állati eredetű anyagokból állítanak elő energiát. Megújuló energiaforrás 3. szél energia: szélerőművek elektromos áramot termelnek. Megújuló e.f. költségelőnyös, környezetbarát. 4. Víz energia: a víz mozgásának energiáját generátorba vezetik-energiát termel. Megújuló energiaf.nem szennyezik a környezetet, de építésük és működtetésük során károsodik környezet. 5. Napenergia:a nap energiáját elektromos energiává alakítják, napkollektorok, hasznosításának 2 módja: aktív-napelemek, passzív-üvegház hatás, korlátlanul áll rendelkezésre, de megoszlása szezonális. A földi élet számára a legfontosabbak a napból származó elektromágneses sugárzás hatásai. Megújuló e.f. A csoportok a csoportvezető irányításával dolgoztak. Néhány csoportnál 2., 4., 6., 8. - ez azt jelentette, hogy a csoportvezető lediktálta a saját ismereteit. Van még mit fejlődniük! Mint a színek is jelzik, a legaktívabb csapat az 1. csapat, minden energiafajta jellemzéséhez hozzá tud tenni. Aktív még a 3. és a 8. csapat is, a többiek viszont csak a saját feladataikat oldották meg. 6. Földgáz: tiszta formájában színtelen, szagtalan, átlátszó gáz. Nem mérgező, a levegőnél könnyebb. Éghető. Nem megújuló energiaforrás. A legtisztább energiaforrás egyike. Szállítása sokkal hatékonyabb nagyobb távolságra. Tárolni is lehet. Tüzelőanyag, fűtőanyag, kémiai 28

29 alapanyag. Kifogyóban van. 7. Szén: ásványi anyag. Nem megújuló energiaforrás. Hőerőművekben égésével elektromos energiát állítanak elő. Alkalmazása környezetszennyező. Ásványi szenek fajtái: tőzegleggyengébb minőségű, barnakőszén, feketekőszén, antracit, hőértéke magas, égésekor széndioxid keletkezik, természetes módosulatai: grafit, gyémánt 8. Kőolaj: ásványi termék, az egyik legszélesebb körben alkalmazott e.f. folyékony szerves anyag. Egyik alkotórésze a benzin. Színe lehet zöldesbarna-fekete. Nem megújuló e.f., és üzemanyagot készítenek belőle. Könnyű kitermelés, tárolás, szennyező anyagokat tartalmaz. Energiaforrások II. Jellemzők-módszertani segédanyag alapján, csoportmunkában Az energiaforrást jellemezd a megadott szempontok szerint! Az energiafajta keletkezése: Fogalma: Hasznosítása: Felhasználásának előnye: Felhasználásának hátránya: Mivel minden csapattag megkapta ugyanazt az oktatási segédanyagot, ezért a csoportvezető felelőssége nagy volt. Meg kellett szerveznie a csoporton belüli munkamegosztást, ugyanakkor figyelni kellett az időbeosztásra is. Az 1. a 3. és a 7. csoport a rendelkezésre álló idő alatt elkészült, a többi csoport csak értelmezte a feladatot, az írásbeli munka otthonra maradt. Házi feladat: Be kell fejezni a megkezdett munkát. Tanulni: energia fajták, enegiaforrások-8. o. Kémia 29

30 könyv o. Internet A tervezett idő nem volt elég a csapatok beszámolójához, az elhangzottak rögzítéséhez. Az elmaradt csoport beszámolók a következő órára maradnak szeptember 8. Szülői értekezlet A szülői értekezleten 22 szülő vett részt. Tájékoztatást kaptak a projekt oktatás lényegéről. A szülők örültek az új lehetőségnek, és kíváncsian várják, hogyan teljesít a gyermekük óra-szeptember 9 Alkalmazó ellenőrzés Fogalmak: energia, energia fajták, energiaforrások csoportosítása-f.o.m. Sorold fel az alábbi ábrákon az energiaforrásokat!-csoportmunka A tanulók felismerik az egyes energiaforrások jellemzőit. Használják a szaktanteremben elhelyezett oktató tablókat, a szabadpolcon elhelyezett kiskönyvtárat. A csoportok beszámolója, az energiafajták jellemzéséről I. csoport-napenergia power-point prezentáció II. csoport - szén A házi feladatot jellemzően az 1., a 3., és az 5. csoport közösen, a többi csoport tagjai egyedül készítették el. A feladatmegoldás ismertetése 30

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006

A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006 A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a fizika tantárgy oktatásában ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Fizika 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 FIZIKA 7-8. osztály 2 Célok és feladatok: Az általános iskolai természettudományos

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Ruzicska Judit, Szalay Luca A szakmai

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV

FIZIKA HELYI TANTERV FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Fizika 7 8. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben