Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az energiára fordított ENERGIA megtérül!"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg, Madách u 1 Megvalósítás ideje: szeptember-október Szakmai vezető: Koháry Orsolya Folyamat tanácsadó: Tarján András Projektvezető pedagógusok: Bagó Beatrix Tóthné Ludman Ilona 1

2 Energia projekt Csoport: Az isaszegi Damjanich János Általános Iskola 8. b osztályos tanulói Résztvevők száma: 27 tanuló Időpont: szeptember 2-október 22. A csoport bemutatása: az osztály 27 tanulója közül 10 lány és 17 fiú. Érdeklődésüket tekintve humán és reál érdeklődésű gyerekek is vannak közöttük. Az osztályba az évek során beköltözés, iskolaváltás- következtében 8 tanuló érkezett, közülük az elmúlt fél évben 4, így az osztályközösség változása folyamatos. A most érkezetteknek nincs könnyű dolguk, meg kell találniuk a helyüket az új közösségben, be kell illeszkedniük, el kell fogadtatniuk magukat az osztálytársakkal. A régiek úgy érzik, folyamatosan bizonyítaniuk kell. Ez állandó feszültségforrást jelent, ami jó esetben pozitív irányú, serkentő hatású-verseny, rossz esetben, lehúzza a teljesítményt. A projekt feldolgozása során a képességek szerinti heterogén csoportokban a munka az előbbi okokból tehát nem ment zökkenőmentesen. A hátrányos helyzetű tanulók száma: 6, közülük halmozottan hátrányos helyzetű 1 tanuló. Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 7, közülük 1 magatartási zavarokkal küzd, 1 dyscalculiás és 5 tanulónak tanulási nehézségei vannak. A tanulók közül év elején határozott elképzelése volt a továbbtanulásról 15 gyermeknek, nem volt elképzelése 12 tanulónak. A szülők határozott kívánsága az iskola felé, hogy minél alaposabb felkészítést kapjanak gyermekeik a továbbtanuláshoz. A szülők a szülői értekezletekre eljárnak, érdeklődnek gyermekeik haladásáról. A téma aktualitása: A természettudományos tantárgyaknak környezetismeret, természetismeret majd fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakon átívelő, központi fogalma: AZ ENERGIA. Keletkezése, fajtái, átalakulásai, forrásai, hatásai. Miközben erről beszélünk, nem feledkezhetünk meg az energiafajták keletkezése közben jelentkező környezeti problémákról, hulladékok kezeléséről, az energiatakarékosság fontosságának tudatosításáról. Öko - iskolaként tudjuk, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése december 20-án a közötti évtizedet a Tanulás a fenntarthatóságért évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. Az oktatással kapcsolatban természetesen a legfőbb cél, hogy mindenki számára elérhetővé válhasson a tanulás. Ahhoz, hogy valaki érdemben 2

3 tanulni tudjon, be tudjon kapcsolódni a társadalom életébe az első lépés, hogy megtanuljon írni és olvasni ben e vitathatatlanul elsődleges célok közé emelte az ENSZ a fenntarthatóságot. Ugyanis hiába jut oktatáshoz valaki, hiába tanul meg írniolvasni, ha a társadalom, amelyben él fenntarthatatlan, és előbb-utóbb összeomlik. Ezért szükséges, hogy a nevelés egészét áthassa a fenntarthatóság, a természeti és társadalmi környezet harmonikus együttélésének eszmerendszere. Azonban csak akkor érhetünk el eredményeket a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén, ha az oktatási rendszerből kikerülő állampolgárok képessé válnak minden megszerzett kompetenciájukat a fenntarthatóság, a környezeti problémák kezelésének érdekében is használni. A szövegértésen keresztül a szociális kompetenciák kialakításáig, minden kompetenciaterület használata szükséges ahhoz, hogy valaki aktív, felelős, környezettudatos állampolgárként kapcsolódhasson be a társadalom életébe. Ez összhangban van az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottakkal: Iskolánk feladatának tekinti a tanulók gondolkodásmódjába beépíteni a fenntarthatóság elméletét, annak megvalósíthatóságát, jelentőségét. Fontosnak tartjuk az ökotudatos magatartás kialakítását. Ennek érdekében iskolánk tagja a Magyarországi Ökoiskolák Hálózatának. Ökoiskolai céljaink között így szerepel: A hatékony környezeti nevelés érdekében mindegyik tantárgyban a természettudományi és társadalomtudományi tantárgyakban egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelési lehetőségek kihasználására. A valóságból kiinduló példákkal, a logikus gondolkodást, az analizáló, szintetizáló és lényegkiemelő képességeket fejlesztő feladatokkal készítjük fel a tanulóinkat a környezeti problémák értelmezésére és megoldására. Az Energia projektel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolánkból kikerülő diákok környezettudatosan éljenek, cselekvő, felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá szűkebb hazánk, Isaszeg és tágabb otthonunk a Föld élhetőségének megőrzéséhez. A téma feldolgozásának módját Eötvös József szavai fejezik ki találóan:,félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. 3

4 Fejlesztési cél, fejlesztendő kompetenciák: Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete. Szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban való cselekvésre. A technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatának ismerete. Etikai kérdések iránti érdeklődés felkeltése. Korábbi tanulási és élettapasztalat felhasználása. A helyi és tágabb környezetet érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés felkeltése. Kreativitás, ismeretek bővítése, önálló és csoportos ismeretszerzés képességének fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése. Szociális kompetenciák együttműködés, felelősség, tolerancia, közösség fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése. Sikerélményhez juttatás. A diákokban tudatosítani kell, hogy az éghajlatváltozás legfőbb okozója energiatermelésünk és energiafelhasználásunk jelenlegi módja. A cél, hogy a tanulók megismerjék, hogyan tudnak változtatni szokásaikon, és takarékosabban illetve környezetbarátabb módon felhasználni az energiát. Projekt téma: Energia Tevékenységek / gyakorlatok / feladatok A projekt előkészítése augusztus 23- szeptember augusztus 23: Nevelőtestületi értekezlet: munkaterv megbeszélése Munkaforma Eszközigény Időterv (perc) Szervezési kérdések Feladatok ellenőrzési / értékelési módja Munkaértekezlet 1 óra A TÁMOP projekt megvalósítása során a tanévben egy három hetet meghaladó projektet tervezünk: energia témában. A projekt kidolgozása és a 8.b osztályban Október végi nevelői értekezlet 4

5 2. Hogyan építsük fel a projektet? Oktatási segédanyag készítése a projekthez A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizikabiológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése Jegyzetfüzet. Az előző évben már kipróbált Energia projekt dokumentációja Számítógép, Internet, Módszertani kézikönyv a nem szakrendszerű oktatáshoz (RAABE Kiadó, 2008) Módszer történő megvalósítása szeptember-október hónapban Bagó Beatrix fizikabiológia szakos és Tóthné Ludman Ilona matematika-kémia szakos tanárok feladata. A tanév során a projekt adaptációja 4-8.évfolyamokon minden osztályban megvalósul. 5 óra A fizika és a kémia órák egymás után szerepeljenek az órarendben. Mindkét kolléga egyszerre bent van az órán, felváltva vezetik a foglalkozásokat. A tematikus terv a 8. osztályos fizika és kémia tanmenetnek is a része. 20 óra Félévi, év végi nevelési értekezlet 5

6 A projekt tartalmi terve 1-2.óra-szeptember 2. Lesen (RAABE Kiadó, 2010 ) Hol az Energia? oktatócsomag CD, amelyet az ENERGIA KLUB (1519 Budapest, Pf. 411) adott ki, Fizika tankönyv 7-8. osztály, Kémia tankönyv 8. osztály számára, nyomtató, fénymásoló-projekt napló- vázlat készítése minden csoport számára Az osztály ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról Csoportok kialakítása, a csoportvezetők feladatai, projektnaplók kiosztása Beszélgetés Frontális osztálymunka, beszélgetés A természettudományi szaktanteremben található oktatótablók bemutatása Projektnapló, vázlatfüzet 15 perc 15 perc A témaválasztás és az osztály összetétele miatt képességek szerinti heterogén csoportokat szervezünk. A csoportok vezetői a fizika és kémia tárgyakból 7. évfolyamban legjobb 6

7 A tanulók előzetes ismereteinek felmérése- Mi az energia? - Ismeretszerzés - Prezentáció-az energia fogalma F.o.m. megbeszélés Csoportmunka F.o.m. megbeszélés Oktatási segédanyag a, b feladat Laptop, projektor, A tanulók vázlatfüzete 10 perc 20 perc 30 perc eredményt elért tanulók. Ők választanak maguk mellé egy-egy, a múlt évi teljesítményüket tekintve közepes és gyenge tanulót a csapatba A csoportvezető kiosztja a feladatokat, ellenőrzi a megoldást. A témáról mindenki jegyzetet készít a vázlatfüzetébe A csoportvezető által megbízott tanuló ismerteti a feladatmegoldást. Értékelési szempontok: feladatmegoldás pontossága; az előadás minősége, tényszerűsége; munkamegosztás; egymás segítése H.f.: csoportnév választás; energia a mindennapjainkban oktatási segédanyag alapján. Tanórán megbeszélés, kívüli Projektnapló készítése, vezetése A feladatlap közös megoldása 30 perc Közös feladatmegoldás az iskola könyvtárában vagy valamelyik csoporttagnál 3-4.óra-szeptember 7 Frontális osztálymunka Laptop, Internet projektor, 20 perc Minden csoport ismerteti saját 7

8 Alkalmazó ellenőrzés A tanulók feladatlapja Elektronikus jegyzet készítése a tanári laptopon az elhangzottakról feladatmegoldását. Értékelési szempontok: feladatmegoldás pontossága; az előadás minősége, tényszerűsége; munkamegosztás a csoporton belül; egymás segítése Milyen energiafajtákat látsz az alábbi ábrán? - Energiaforrások I. Előzetes ismeretek felmérése Csoportmunka Csoportmunka Google:SULINET: AZ ENERGIA tart/ncikk/ab/0/25094/ index.html vázlatfüzet 25 perc 10perc A csoportok más-más energiaforrás jellemzését végzik. Beszámolók Frontális osztálymunka 20 perc Minden csoport ismerteti saját feladatmegoldását Energiaforrások II. Csoportmunka Oktatási segédanyag 15 perc A csoportok az előzőekben megkapott energiaforrásról szereznek új ismeretet. Az energiaforrásokat az 8

9 Házi feladat: az órai munka kiegészítése, befejezése előre megadott szempont szerint kell jellemezniük. Az elhangzottak kiegészítése egyéni búvárkodás alapján szaktantervi kiskönyvtár, Internet segítségével szeptember Szülői értekezlet 5-6. óra-szeptember 9 Beszélgetés A szülők tájékoztatása a TÁMOP projektről, és arról, hogy gyermekük részt vesz egy három hetet meghaladó projektben. Alkalmazó ellenőrzés Fogalmak: energia, energia fajták, ismétlése, energiaforrások csoportosítása Frontális osztálymunka Csoportmunka Laptop, Internet projektor, b.hu/megujulo_energi a.html 20 perc Projektnaplók ellenőrzése: ki készíti, szerepel-e minden fontos mozzanat benne; tényszerű-e; formai kivitelezés; ötletesség b.hu/nem_megujulo_e nergia.html 9

10 Beszámoló az energiafajták jellemzéséről Csoportmunka Vázlatfüzet, pendrive, laptop, Internet 70 perc Tartalmi szempontból ellenőrzünk; a kivitelezés igényessége, kreativítása, ötletessége. Megvalósult-e a munkamegosztás a feladatmegoldás során. A csoportok önértékelése, és más csoportok munkájának értékelése. Házi feladat: plakátterv készítése a csoport által jellemzett energiaforrásról Csoportmunka. Tanórán megbeszélés kívüli 30 perc Mit emelnél ki? Mi a legfontosabb? Minden csoport tervezze meg a saját plakátját, hozza el a hozzá szükséges eszközöket óra-szeptember. 14 Plakát készítése az adott energiafajta jellemzésére Csoportmunka Karton, színes filctoll, olló, ragasztó, illusztrációs képek 45 perc A tervek alapján olyan plakát elkészítése, ami tükröz minden fontos gondolatot az adott energiafajtáról Értékelési szempontok: tervezőmunka; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; 10

11 A bemutatása plakátok óra-szept perc A plakátok bemutatásában a csoport minden tagja részt vesz, szóforgóban munkamegosztás; alaposság; közös döntések; viták, konfliktusok megoldása. Értékelési szempontok: formai kivitelezés; tartalmilag megfelel-e az adott szempontoknak; a bemutató értékelése; A csoportok értékelik saját munkájukat és egymás munkáját is. Energiaforrásokgyakorló feladatlapok megoldása A feladatmegoldások ismertetése Csoportmunka Frontális osztálymunka Gyakorló feladatlapok előkészítése csoportonként. 45 perc 45 perc Értékelési szempontok: munkamegosztás; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; együttműködés, egymás segítése Minden csoport ismerteti saját feladatmegoldását. Feladatmegoldás minőségének ellenőrzése 11

12 óra szept. 21 Összefoglalás, rendszerezés az eddig szerzett ismeretek alapján óra szeptember 23. felmérő dolgozat írása A havi csoportmunka értékelése Frontális osztálymunka, csoportmunka Egyéni munka Frontális osztálymunka Vázlatfüzet, projektor laptop, MTV1. Kincskereső i adásának filmrészlete Feladatlapok, csoportonként más kérdéssorral 90 perc 45 perc Sikerült-e a tanulóknak megérteni az energia fogalmát; az egyes energiafajták alkalmazásának előnyeit, hátrányait. Önálló vélemény megfogalmazása ajánlom-e ennek az energiafajtának az alkalmazását. Tudatosítjuk a tanulókban: mit tanult meg jó? Miben kell még fejlődnie? 45 perc Elsősorban azt értékeljük, hogy a projekt kapcsán képesek voltak-e a tanulók a közös együttműködő munkavégzésre és, hogy mit miből tanultak a tervezés, megvalósítás során. 12

13 óra-szept.28 A felmérő dolgozat értékelése Frontális osztálymunka Dolgozatok, laptop, projektor 20 perc Egyéni teljesítmény értékelése. Tudja-e alkalmazni a meg tanult ismereteket? Megtanulta-e a fogalmakat, összefüggéseket? A projekt formában szerzett ismeretek összevetése az előző évi fizika jegyekkel. Diagrammok elemzése az energiafelhasználásról Energia felhasználás területei: háztartás, ipar, közlekedés Kinek mit mond a diagramm? Csoportmunka Megbeszélés frontális osztálymunkában a csoportok beszámolója A nyolc csoport számára 8x2 diagramm előkészítésefénymásoló Laptop, projektor 25 perc 45 perc Kinek mit mond a diagramm? Kreativitás, lényeglátás, ötletesség, alaposság, együttműködés és a matematikai ismeretek gyakorlása a feladatmegoldás során óra-szept

14 Energiatakarékosság Feladatlap kitöltése A csoportok beszámolója Házi feladat: keresd meg az Interneten a www. Energiakaland.hu oldalát! Gyűjts energiatakarékosságg al kapcsolatos feljegyzéseket, játékokat! Hívd fel osztálytársaid figyelmét a legérdekesebbre! Csoportmunka Frontális osztálymunka Csoportmunka Oktatási segédanyag, feladatlap minden csoportnak Vázlatfüzet-jegyzetek készítése a többi csoport munkájából Internet 45 perc 45 perc 45 perc Oktatási segédanyag feldolgozása A tanultak alkalmazása Értékelési szempontok: munkamegosztás; egymás segítése feladatmegoldás során; együttműködés; időgazdálkodás A feladat megoldása pontossága; az előadás minősége, tényszerűsége; óra-október 5. Házi feladat ellenőrzése Frontális osztálymunka Internet 30 perc Bemutatók a tanári számítógépen Kreativitás, ötletesség, egymás segítése megvalósult- 14

15 Energiavadászat az iskolábanenergiavadászat otthonenergiavadászat a városban Csoportmunka Oktatási segédanyag; feladatlap minden csoport számára; Kamera Keresztrejtvények 30 perc Interjú készítése az iskola igazgatójával; a város polgármesterével Keresztrejtvények megfejtése e a feladatmegoldás során? Értékelési szempontok: munkamegosztás; együttműködés; ötletesség; csoportok munkájának összehangolása; viták, konfliktusok megoldása A csoportok beszámolója Házi feladat: Fogalmazz felhívásokat iskolatársaid számára a takarékossággal kapcsolatban! Csoportmunka Vázlatfüzet, számítógép, nyomtató, színes ceruzák 20 perc Ötletesség; kreativitás; együttműködés óra-október 7. Házi feladat ellenőrzése Táplálékhálózattápláléklánctáplálékpiramis Tanári előadás- Frontális osztálymunka Vázlatfüzet, interaktív tábla 30 perc 15

16 Plakátterv készítése: táplálékpiramis Táplálékhálózatból, táplálékláncok felírása Energia átalakulások az életközösségekben Házi feladat: a következő órára hozzátok magatokkal a tanulókísérlethez szükséges anyagokat! Olvasd el a 8. osztályos Kémia könyv Tápanyagaink c. anyagát! Csoportmunka Frontális osztálymunka Csoportmunka Vázlatfüzet Vázlatfüzet Feladatlapok tanulókísérletek leírásával 30 perc 30 perc 30 perc Ki mit hoz? Értékelési szempontok: tervezőmunka; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; munkamegosztás; alaposság; közös döntések; viták, konfliktusok megoldása óra- okt.12. Táplálékaink, tápanyagainktanulókísérlet Tanuló kísérlet csoportokban Tanulókísérleti tálcák a szükséges eszközökkel 45 perc A melyik csoportnak nincs anyaga a kísérletek elvégzéséhez, annak Értékelési szempontok: szervezőmunka eredményessége; 16

17 biztosítunk. A csoportok az osztály előtt is megismétlik a kísérletet, elmondják tapasztalataikat és válaszolnak a feladatlap kérdéseire. munkamegosztás; alaposság; ügyesség; lényegkiemelő képesség; kreativitás. Milyen színvonalú a tanulók már meglévő technikaiproblémamegoldó és kommunikációs kompetenciái, a kísérletek instrukcióinak megértési szintje és a kísérletek eredményeinek leírása, szövegalkotás színvonala. a Plakátterv készítése a tápanyagok csoportosításáról Csoportmunka Vázlatfüzet 45 perc Értékelési szempontok: tervezőmunka; anyaggyűjtés; szelektálás; időgazdálkodás; munkamegosztás; alaposság; közös döntések; viták, konfliktusok megoldása 17

18 óra-október 14. Hulladékok a környezetünkben Az energiatermelés során bekövetkező környezeti károk, hulladékok, ezek kezelése Szelektív hulladékgyűjtés jelentősége Hulladékok újrahasznosítása Csoportmunka Csoportmunka Műanyag kupakok Üres tejes vagy üdítős dobozok 45 perc 45 perc Interjú készítése a városi vízmű vezetőjével és a város alpolgármesterével, aki a Környezetvédelmi Alapítvány elnöke Felhívások fogalmazása az iskola tanulói számára szelektív hulladékgyűjtésrepapír, műanyag flakon, fémüdítős dobozok. Szelektív hulladékgyűjtők felcímkézése és elhelyezése az iskola aulájában Értékelési szempontok: munkamegosztás; együttműködés; ötletesség; csoportok munkájának összehangolása; viták, konfliktusok megoldása A kézműves foglalkozásokban jártas kolléganő a tanulókkal pénztárcát készít a dobozokból A kupakokból a tanulók elkészítik a saját csapatuk emblémáját 18

19 óra-október 19 Összefoglalás óra-okt.21 Gondolattérkép készítése frontális osztálymunkában Csapatfeladatok energia-témában az Vázlatfüzet, laptop, projektor 45 perc 45 perc Sikerült-e a tanulóknak megérteni a tanult anyagot? Látják-e összefüggéseiben az energia témát? Önálló vélemény megfogalmazására képesek-e az energiatakarékosság, hulladékok újrahasznosítása terén? Tudatosult-e a tanulókban: mit tanult meg jól? Miben kell még fejlődnie? Felmérő dolgozat Egyéni munka Feladatlapok 45 perc A projekt értékelése, a csoportok munkájának értékelése, az elkészült munkák kiállítása. Önértékelési kérdőív kitöltése Frontális osztálymunka Projektnaplók 45 perc 19

20 óra Szülői értekezlet, A szülők megtekinthetik a gyermekeik által elkészített munkákat, projektnaplókat, füzeteket. Elégedettségi kérdőívek kitöltése Október 22.- Utómunkák Damjanich nap Az iskolatörténeti kiállítás megnyitója Ezen megnézhetik az iskola tanulói és az érdeklődők a projektről készített munkákat, fényképeket. A projekt dokumentáció rendezése Az elégedettségi mérések A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizikabiológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizika- Foglalkozások terve, egy egy csoport feladatlapjai, projektnaplók, elkészített tárgyak: jelvények, játékok - rejtvények, hulladékból pénztárca, tablók, film DVD n, fényképek, projekt dokumentáció lemezen. A projekt dokumentáció időrendben a többi kolléga számára felhasználható formában jelenik meg. 20

21 eredményének kiértékelése A konklúziók levonása Tájékoztató a nevelőtestület számára a projekt tapasztalatairól biológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése A projekt vezetőinek- Bagó Beatrix fizikabiológia szakos tanárnak és Tóthné Ludman Ilona kémia szakos tanárnak a megbeszélése 21

22 A projektterv végrehajtása és dokumentálása Eseménynapló Eseményleírás (mi történt?) Megjegyzés augusztus szeptember 1. A projekt előkészítése augusztus 23. Nevelőtestületi értekezlet Projekt terv elkészítése Hogyan építsük fel a projektet? A rendelkezésre álló eszközök számbavétele: IKT eszközökkel felszerelt természettudományi szaktanterem, kísérleti eszközök, modellek, kis szakkönyvtár, iskolai könyvtár Oktatási segédanyag készítése a projekthez. Sok jó, praktikus ötlet született a szervezési kérdésekről, az előző év tapasztalatai alapján bizonyos változtatásokat hajtottunk végre, mivel az új természettudományi szaktanterem átadásával az infrastruktúrális lehetőségeink lényegesen bővültek. 1-2.óra-szeptember 2. Az osztály ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról A témáról a tanulók éretten nyilatkoztak, meg tudták indokolni, miért kezeljük kiemelt 22

23 témaként az energiát. Csoportok kialakítása, projektnaplók kiosztása, csoportnév választás Projektnapló ENERGIAPROJEKT szeptember 2 október 22. A csoportunk neve: A csoportok kialakítása nem ment zökkenőmentesen, várhatóak problémák az együttes munka során. A csoportokban a fiúk lányok aránya egyenletes, az integrált tanulók közül mindenki külön - külön csoportba került. A 8 hátrányos helyzetű tanuló közül a 2. csoportban 2 tanuló, a többi csoportba 1 1 tanuló került. A csoportunk tagjai: A projektbe mi azon dolgozunk, azt vállaltuk: A mi bemutatóink: Mit fogunk bemutatni? Hogyan fogjuk bemutatni? A bemutató ideje Plakát: PowwerPoint: Feladatok a projekt közben: 23

24 A tanulók előzetes ismereteinek felmérése - Mi az energia? FELADATLAP Energia és munka Az energia fogalmának kialakulása Az energia fogalma a 19. Század végére alakult ki. James Black ( ) felveti a hővel kapcsolatos fizikai mennyiség bevezetésének lehetőségét. (fluidum) Rumford cáfolja a fluidum elmélete Davy megfogalmazza, hogy az energia nem anyagi természetű Joule (1843) öszzefüggésvan a mechanikai és hőenergia között Helmholtz1847-ben kimondja az energiamegmaradás törvényét. A tanulók ráéreznek az energia-és a munka kapcsolatára, az energiára, mint a testek változtató képességére. A csoportmunka jól indult. A tanulók megbeszélték egymással a feladatokat és a csoportvezetők irányítottak. A tanulók a prezentáció alapján elkészítik saját jegyzeteiket. Energia fogalma: megmutatja, hogy mekkora egy test, változtató képessége, munkavégző képesség Jele: E Mértékegysége: J /joule/ Energia fajtái: Mechanikai, kémiai, elektromos és mágneses, nukleáris, sugárzó Feladat: A definíciókat keverve hallják a csoportok, válasszák ki, melyik lehet a megfelelő. Mechanikai: -kinetikai: az a mennyiség, ami mozgásállapot-változást hoz létre a testen vagy a mezőn -potenciális: nehézségi erő ellenében végzett munka 24

25 -rugalmas: a rugó erő munkája -belső energia: a testet alkotó részecskék mozgása Kémiai: a kémiai változok során bekövetkező, belső energiaváltozás Fogalmak: kémiai változás; exoterm, endoterm folyamat Exoterm: az anyag belső energiája csökken, a környezeté nő endoterm folyamatok: az anyag belső energiája nő, a környezeté csökken Nukleáris energia: az atommag átalakulási folyamatok energiaváltozással járnak. Ezek a kémiai átalakulásokat kísérő energiaváltozásnál sok milliószor nagyobb energia felszabadulással járnak. Fogalmak: atom, atommag, elemi részecskék, kémiai részecskék, vezetők, szigetelők, félvezetők Elektromos: elektromos mező munkája, elektromos teljesítmény Fogalmak: elektromos töltés, elektromos áram, áramerősség, ellenállás, feszültség, elektromágnesesség Sugárzó: Fotonok áramlása, innen származik elsősorban a föld energiája H.f.: csoportnév választás, energia a mindennapjainkban oktatási segédanyag alapján Projektnapló készítése, vezetése 25

26 3-4.óra-szeptember 7 Alkalmazó ellenőrzés I. Csoportnevek: 1. csoport: Three energy 2. csoport: EnErGY (ENERGIA, ERŐ, GYORSASÁG) 3. csoport: ELTE (ENERGIKUS LÉNYEK TUDOMÁNYOS EGYLETE) 4. csoport: EPE (ENERGIA PAZARLÁS ELLENZŐK) 5. csoport: ELECTRIX 6. csoport: Energia felderítők 7. csoport: Energiakutató brigád 8. csoport: Energy Team II. Mi mindenhez kell energia? DVD, világítás, kerékpár, MP3, vasaló, olló, mozgás, melegítés, közlekedés, rajzolás, kommunikáció, tanulás, sütés, elektromos készülék, gördeszka, légzés, szívműködés, sportolás, gondolkodás III. Hol találkozhatunk az előbb felsorolt energia fajtákkal a mindennapjainkban? A tanulók néhány mondatban megindokolják névválasztásukat. Úgy gondoljuk, hogy minden csoport törekedett az egyedi, kreatív névválasztásra. A színek jelzésül szolgálnak a továbbiakban, jelzik a csoportok munkáját. A csoportok jól készítették el a házi feladatot. A csoportvezető által megbízott csapattag ismertette a feladatmegoldást. A csoportok teljesítménye egyenletes volt. Mechanikai Kémiai Nukleáris energia Elektromos 26

27 Mozgás Közlekedés Ajtó zár Húsdaráló Kerékpár Autó Gördeszka Motor Repülőgép Hajó Helikopter Futás Súlyemelés Busz Kamion Építkezés Hinta Telefon Hajszárító Korcsolya Égés Főzés Sütés Galván elem működése Akkumulátor működése korrózió Atomerőmű Atom tengeralattjáró Atombomba Részecskegyorsító Fürdőszoba-világítás, hajszárító Lámpa, mosógép Tv, rádió, telekommunikációs eszközök Háztartási gépek Milyen energiafajtákat látsz az alábbi ábrán? - Csoportmunka Google: SULINET: AZ ENERGIA Minden csoport jól oldotta meg a feladatot. 27

28 Energiaforrások I. előzetes ismeretek felmérése Csoportfeladatok: Jellemezd! 1. csoport: Napenergia 2. csoport: Szén 3. csoport: Földgáz 4. csoport: Szél energia 5. csoport: Biomassza 6. csoport: Vízenergia 7. csoport: Kőolaj 8. csoport: Atomenergia A csoportok beszámolója a feladatmegoldásról 1. Atomenergia: elemi részecskék kölcsönhatása során keletkezik. Atommaghasadás. Nem megújuló e.f. 2. Biomassza: szalmából, szénából, állati eredetű anyagokból állítanak elő energiát. Megújuló energiaforrás 3. szél energia: szélerőművek elektromos áramot termelnek. Megújuló e.f. költségelőnyös, környezetbarát. 4. Víz energia: a víz mozgásának energiáját generátorba vezetik-energiát termel. Megújuló energiaf.nem szennyezik a környezetet, de építésük és működtetésük során károsodik környezet. 5. Napenergia:a nap energiáját elektromos energiává alakítják, napkollektorok, hasznosításának 2 módja: aktív-napelemek, passzív-üvegház hatás, korlátlanul áll rendelkezésre, de megoszlása szezonális. A földi élet számára a legfontosabbak a napból származó elektromágneses sugárzás hatásai. Megújuló e.f. A csoportok a csoportvezető irányításával dolgoztak. Néhány csoportnál 2., 4., 6., 8. - ez azt jelentette, hogy a csoportvezető lediktálta a saját ismereteit. Van még mit fejlődniük! Mint a színek is jelzik, a legaktívabb csapat az 1. csapat, minden energiafajta jellemzéséhez hozzá tud tenni. Aktív még a 3. és a 8. csapat is, a többiek viszont csak a saját feladataikat oldották meg. 6. Földgáz: tiszta formájában színtelen, szagtalan, átlátszó gáz. Nem mérgező, a levegőnél könnyebb. Éghető. Nem megújuló energiaforrás. A legtisztább energiaforrás egyike. Szállítása sokkal hatékonyabb nagyobb távolságra. Tárolni is lehet. Tüzelőanyag, fűtőanyag, kémiai 28

29 alapanyag. Kifogyóban van. 7. Szén: ásványi anyag. Nem megújuló energiaforrás. Hőerőművekben égésével elektromos energiát állítanak elő. Alkalmazása környezetszennyező. Ásványi szenek fajtái: tőzegleggyengébb minőségű, barnakőszén, feketekőszén, antracit, hőértéke magas, égésekor széndioxid keletkezik, természetes módosulatai: grafit, gyémánt 8. Kőolaj: ásványi termék, az egyik legszélesebb körben alkalmazott e.f. folyékony szerves anyag. Egyik alkotórésze a benzin. Színe lehet zöldesbarna-fekete. Nem megújuló e.f., és üzemanyagot készítenek belőle. Könnyű kitermelés, tárolás, szennyező anyagokat tartalmaz. Energiaforrások II. Jellemzők-módszertani segédanyag alapján, csoportmunkában Az energiaforrást jellemezd a megadott szempontok szerint! Az energiafajta keletkezése: Fogalma: Hasznosítása: Felhasználásának előnye: Felhasználásának hátránya: Mivel minden csapattag megkapta ugyanazt az oktatási segédanyagot, ezért a csoportvezető felelőssége nagy volt. Meg kellett szerveznie a csoporton belüli munkamegosztást, ugyanakkor figyelni kellett az időbeosztásra is. Az 1. a 3. és a 7. csoport a rendelkezésre álló idő alatt elkészült, a többi csoport csak értelmezte a feladatot, az írásbeli munka otthonra maradt. Házi feladat: Be kell fejezni a megkezdett munkát. Tanulni: energia fajták, enegiaforrások-8. o. Kémia 29

30 könyv o. Internet A tervezett idő nem volt elég a csapatok beszámolójához, az elhangzottak rögzítéséhez. Az elmaradt csoport beszámolók a következő órára maradnak szeptember 8. Szülői értekezlet A szülői értekezleten 22 szülő vett részt. Tájékoztatást kaptak a projekt oktatás lényegéről. A szülők örültek az új lehetőségnek, és kíváncsian várják, hogyan teljesít a gyermekük óra-szeptember 9 Alkalmazó ellenőrzés Fogalmak: energia, energia fajták, energiaforrások csoportosítása-f.o.m. Sorold fel az alábbi ábrákon az energiaforrásokat!-csoportmunka A tanulók felismerik az egyes energiaforrások jellemzőit. Használják a szaktanteremben elhelyezett oktató tablókat, a szabadpolcon elhelyezett kiskönyvtárat. A csoportok beszámolója, az energiafajták jellemzéséről I. csoport-napenergia power-point prezentáció II. csoport - szén A házi feladatot jellemzően az 1., a 3., és az 5. csoport közösen, a többi csoport tagjai egyedül készítették el. A feladatmegoldás ismertetése 30

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Energiatudatos iskola

Energiatudatos iskola Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Energiatudatos iskola Iskolai innováció Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg, Madách u

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Záródolgozat Projekt a gyakorlatban A téma indoklása: Az osztály a Víz napja alkalmából készített egy tablót a vizes élőhelyekről. A tanulókkal történő beszélgetés során kiderült, hogy szívesen folytatnának

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2011/2012

reál munkaközösségének munkaterve 2011/2012 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2011/2012 Készítette: Pintér Sándor mkv. A munkaterv a munkaközösségi kör tagjainak bevonásával készült, azt a tagság elfogadta. TANTÁRGYI

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály TÁMOP - PROJEKT A projekt címe: Háztartások gazdálkodása A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-0. osztály Időtartam: 2009. november 23 2009. december 9. Célok: Családi költségvetés modellezése

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM szka105_33 É N É S A V I L Á G Az energia 1 2. Energia a hétköznapokban, energiahordozók keletkezése és felhasználása Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az energiafajták

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék

,,Az energia nem vész el, csak átalakul. Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék ,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék Az energia nem vész el csak átalakul Szerkeztők:Abonyi Blanka Fekete Gergő

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Csapat száma: Elért pontszám: KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Megoldási időtartam: 75 perc Összes pontszám: 40 pont FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006 2007 I. Írjátok

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben