A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE es tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév"

Átírás

1 A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE es tanév Kecskemét 2010.

2 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Tartalom...Oldal Bevezető 3 I. Az intézményegység szervezeti struktúrája 3 II. Az intézményegység célkitűzései 5 III. A célok megvalósítása 7 1. Általános célok megvalósítása 7 2. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítása 7 3. A Közoktatási törvényben foglaltak megvalósítása munkánk során Tanulóink hatékony nevelése, oktatása a változó értékrendszerek mellett Hagyományaink ápolása és megőrzése Kapcsolataink szélesítése partnereinkkel Szakmai és pedagógia tudásunk megújítása, fejlesztése 13 IV. A tanulók felvétele 13 V. Egészségfejlesztési és környezettudatos nevelés intézményegységünkben 14 VI. Belső kommunikációs rendszerünk 15 VII. Kapcsolat a munkaközösségek munkájával 15 Mellékletek 1. sz. Intézményegységünk részletes munkaterve időrendi bontásban sz. A munkaközösségek munkatervei 28 Fejlesztő munkaközösség munkaterve 28 Osztályfőnöki munkaközösség 32 Szakmai munkaközösség 40 2

3 Munkaterv: es tanév Bevezető A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény iskola szervezeti struktúráját az 1. sz. ábra szemlélteti. Intézményegységünk szorosan kapcsolódik a többi egységhez. Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy nagy, sokszínű intézmény egyik tagja vagyunk. Így az iskola és intézményegységünk céljai kölcsönhatásban vannak egymással. Alapvetően meghatározzák a tervezést a fenntartó céljai, elképzelései. A fenntartó célkitűzéseit pedig meghatározzák a szakképzés fejlesztési feladatai, a regionális fejlesztési terv vonatkozó részei és a helyi erőforrások. Szakmai, pedagógiai munkánkat befolyásolja: a Közoktatási Törvény (KT) módosulása, a Nemzeti Alaptanterv (NAT) célkitűzései, iskolánk pedagógiai programja, a szakképzés reformja. Mindezen szempontoknak megfelelni, a kitűzött célokat megvalósítani csak dinamikus, jól működő tantestülettel lehet. Intézményegységünk tantestülete felkészült az előttünk álló feladatok megvalósítására, alkalmas céljaink elérésére. I. Az intézményegység szervezeti struktúrája Igazgató Gazdasági vezető Igazgató helyettes Intézményegység vezető Többi intézményegység vezető Gazdasági vezető helyettes Intézményegység vezető helyettes Intézményegység vezető helyettesek Gyakorlati oktatás vezető Ifjúságvédelmi felelős Munkaközösség vezetők Központi munkaközösség vezetők Gondnok Szaktanárok Technikai személyzetet foglalkoztató cégek vezetői 1. sz. ábra Az intézményegység szervezeti struktúrája több ponton, szorosan kapcsolódik a többi intézményegységhez. 3

4 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Humán erőforrás Az iskola igazgatója: Zsámboki Anna Az iskola gazdasági vezetője: Fazekasné Helenkár Anita Az iskola igazgató helyettese: Bende Anna Az iskola gazdasági vezető helyettese: Bánné Szabó Erika Összintézeti műszaki vezető: Takács Sándor Intézményegység vezető: Tóth Lászlóné Intézményegység vezető helyettes: Petőné Seres Katalin Gyakorlati oktatás vezető: Csepeliné Pálfi Eszter Munkaközösség vezetők: osztályfőnöki munkaközösség vezető: Osza Gyöngyi szakmai munkaközösség vezető: Bagócsiné Lajdi Mária fejlesztési munkaközösség vezető: Ködmön András Szaktanárok Név Munkaközösség vezető 1. Andocsné Lei Mónika 2. Bagócsiné Lajdi Mária Szakmai munkaközösség vezető 3. Balláné Kelemen Anita 4. Bálint Kinga 5. Berente Tünde 6. Csepeliné Pálfi Eszter 7. Flaisz Erzsébet 8. Fodor Mária 9. Fodorné B. Horváth Judit 10. Gillyné Vékony Ágnes 11. Gönczölné Boronkay Piroska 12. Gulyásné Tornyai Szilvia 13. Hajdúné Kovács Anita (Jelenleg GYES-en) 14. Hegedűs Viktória Angol nyelvi munkaközösség 15. Inczéné Pathó Gabriella 16. Korom Krisztina 17. Kosikné Fa Julianna 18. Kovács Dénesné 19. Kovács Sándorné 20. Ködmön András Fejlesztési munkaközösség vezető 21. Mócza Gabriella 4

5 Munkaterv: es tanév 22. Molnár Lászlóné 23. Nyerges Andrea 24. Osza Gyöngyi Osztályfőnöki munkaközösség vezető 25. Péczeli József Informatika munkaközösség 26. Pongóné Kovács Erika 27. Radics Anna 28. Sági Éva Matematika munkaközösség 29. Szalainé Bagány Emese (jelenleg GYED-en) 30. Tóth Viktor Testnevelés munkaközösség 31. Vértesi László 32. Vidéki Katalin 33. Zsíros-Vig Anikó (Jelenleg GYES-en) II. Intézményegységünk célkitűzései Stratégiai cél Intézményegységünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével. Általános célok A racionális, szakmailag jó színvonalú működés biztosítása összhangban az integrált intézmény egységeinek célmegvalósításával. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítása. A törvényi szabályzók alkalmazása munkánkban. Tanulóink hatékony nevelése, oktatása a változó értékrendszerek mellett. Felkészítésük a munkaerő-piaci aktív jelenlétre. Hagyományaink ápolása és megőrzése. Kapcsolataink szélesítése partnereinkkel. A minőség megtartása és fejlesztése, a jó értelemben vett piacorientáltság megvalósítása. Önképzéssel szakmai és pedagógiai tudásunk megújítása, fejlesztése. Oktatási célok Szakközépiskola a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák további fejlesztése felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése felkészítés az érettségi vizsgára 5

6 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Szakmai képzés a szakmai kompetenciák elsajátíttatása holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása szakmai idegen nyelv tanítása a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése A képzések szervezése szempontjából leglényegesebb célkitűzés a különböző képzési struktúrák harmonizálása, amelyet a helyi szakmai oktatási programjaink összeállításakor figyelembe vettem. A helyi oktatási programok óratervei és időkeretei illeszkednek a tanév rendjéhez. Ezt a tananyagegységek időkereteinek azonos felosztásával valósult meg. Nevelési célok a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a személyiség folyamatos fejlesztése az önismeret fejlesztése, a pályaválasztás/pályakorrekció segítése a demokratizmus erősítése közösségfejlesztés a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a lelkiismereti szabadság tisztelete a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése a diszkrimináció minden formájának tagadása az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban együttműködésre, team munkára nevelés a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés tudatosítása tanulóinkban. Szervezeti célok a minőségügyi célkitűzések megvalósítása HEFOP program nyomonkövetése 6

7 Munkaterv: es tanév III. A célok megvalósítása 1. Az általános célok megvalósítása 1. A racionális, szakmailag jó színvonalú működés biztosítása összhangban az integrált intézmény egységeinek célmegvalósításával. feladat határidő felelős megjegyzés központi munkaközösségek folyamatos/mun munkaközösség vezetők munkájában aktív részvétel kaközösségi munkatervek alapján együttműködés az folyamatos intézményegység vezető intézményegység vezetőkkel és helyettese a közös minőségügyi rendszer a es Bende Anna elemeinek bevezetése: tanév igazgató a pedagógus értékelési helyettes rendszer továbbvitele intézményegység vezető helyettes minőségügyi felelős: Sági Éva (A központi munkaközösségek munkaterv alapján dolgoznak, átfogva az összes intézményegységet.) 2. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítása. Intézményegységünkben együtt van jelen a humán szakközépiskolai képzés, valamint a szakmai képzés az egészségügyi és szociális szakmacsoporthoz tartozó szakok területén. Képzéseinket nappali és levelező formákban szervezzük. Szakmai képzéseink közül az ápoló képzést indíthatjuk levelező formában ebben a tanévben két csoporttal. Humán szakközépiskolai osztályainkban angol vagy német nyelvet tanulnak diákjaink, illetve egészségügyi vagy szociális szakmai alapozó képzésben vesznek részt. Két osztályunkban angol nyelvet, agy osztályunkban (német nyelvi előkészítő) pedig német nyelvet tanulnak diákjaink. A német nyelvi előkészítő osztályban tanulók a 9. évfolyamon elsősorban német nyelvet tanulnak nagy óraszámban és néhány készségfejlesztő tantárgyat. Ezt követően lépnek a szakközépiskola 10. évfolyamába, amely valójában a 9. évfolyam oktatási programjával folytatódik. Így tanulmányi idejük 5 évig fog tartani. Német nyelvi előkészítő oktatásunk célja, hogy tanulóink az idegen nyelvi ismereteik birtokában sikeresen kapcsolódhassanak be a munkaerő-piac forgatagába. Nappali érettségire épülő szakmai képzéseinkben jelenleg az alábbi szakokon folyik oktatás: ápoló Szak csecsemő- és gyermekápoló egészségügyi asszisztens általános asszisztens elágazással Szervezési forma moduláris szerkezetű képzés kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali és levelező) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) 7

8 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája egészségügyi asszisztens gyógyszertári asszisztens elágazással mentőápoló műtéti asszisztens műtőtechnikus elágazással sportedző fittness-wellness asszisztens elágazással gyermekgondozó nevelő: kisgyermek gondozó, nevelő elágazással. kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) A szakképző évfolyamainkon két szak párosításával alakítjuk aki az osztályokat. Levelező képzéseinkben ápoló szakon tanulnak az egészségügyben már dolgozó szakemberek. (Részletesen lásd: Tantárgyfelosztás) Humán szakközépiskolai képzésünket a NAT alapján összeállított humán szakközépiskolai kerettanterv szerint végezzük. Alapvető feladatunk a kulcskompetenciák fejlesztése, a hatékony önálló tanulásra való képesség erősítése. feladat határidő felelős megjegyzés folyamatos tantestület a tanulásmódszertan és a pedagógia c. tantárgy keretében is felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése folyamatos tantestület önismeret c. tantárgy keretében is lásd: 1. sz. melléklet történelem és nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése megemlékezés ünnepeinkről felkészítés az érettségi vizsgára a tanév során társadalmi ismeretek c. tantárgy keretében is folyamatos szaktanárok történelem és társadalmi ismeretek c. tantárgy keretében is folyamatos szaktanárok történelem és szaktanárok társadalmi ismeretek, valamint a gazdálkodási ismeretek c. tantárgyak keretében is Szakképzésünkben elsősorban a szakmai kompetenciák elsajátíttatását tartjuk fontosnak. Az oktatási rendszerben folyamatos változások zajlanak, amelyek részben a technikai fejlődésnek, részben a társadalomban generálódó változó értékeknek köszönhetők. Az oktatási rendszer ma már nem felel meg a munkaadói igényeknek. A munkaerő-piac kreatív, tehetséges, széles alapú szakmai tudással rendelkező, az elvárásokhoz alkalmazkodni képes munkaerőt vár, aki rendelkezik idegen nyelvtudással, informatikai ismeretekkel is. A munkáltatói igények hatékonyabb kielégítését célozza meg a kompetencia alapú, moduláris képzések bevezetése. A képzés jellegéből adódóan azonban még néhány évnek el kell telnie ahhoz, hogy a munkavállalók kompetenciái megfelelőek legyenek a képzések befejezésekor. 8

9 Munkaterv: es tanév Sajátságos tapasztalás, hogy egyre inkább nyílik az olló a munkáltatói elvárások és a tanulói értékrendek között. Szakmai képzéseinkre járó tanulóink a képzések utolsó szakaszára azonban elfogadják az elvárásokat és igyekeznek megfelelni azoknak köszönhetően a területi gyakorlatokon tapasztaltaknak. Tanítványaink felkészítése a szakmai vizsgára és a választott szakma gyakorlására minden szaktanárunknak célja. Szakképzésünk alapvető célkitűzése a munkaerő-piacon hasznosítható szakmai ismeretek és készségek fejlesztése tanítványainknál. feladat határidő felelős megjegyzés holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása folyamatos folyamatos szakmai idegen nyelv tanítása folyamatos szaktanár szakmai alapozás az iskolarendszerű szakképzésre a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése felkészítés a szakmai vizsgára Humán szakközépiskol ai osztályaink évfolyamain a szakmai képzés végére alkalmanként folyamatos szaktanár, szakoktató szaktanár, szakoktató szaktanár szaktanár szaktanár szaktanárok, gyakorlatvezetők a szakmai képzések tananyagtartalma is segíti a célmegvalósítást a gazdasági ismeretek, marketing c. tantárgyak segítségével minden szakmai képzésünk helyi oktatási programja tartalmaz szakmai idegen nyelvi órákat. szakmai alapozó tantárgyak kereteiben helyi oktatási programjainkba beépítettük az Életpálya tervezés c. akkreditált programunkat szükségletrendszer ek tananyagtartalma, valamint külföldi kapcsolataink ápolása, találkozás külföldi diákokkal Szakképzésünkben folyamatosan jelen van a fejlesztés. Ebben a tanévben az alábbi feladataink lesznek a fejlesztés területén: Módszertanilag fejlődnünk kell. Ez komoly belső továbbképzési feladatokat jelent a tanév során. A megváltozott szakmai vizsgáztatási rendszer szervezési és adminisztrációs feladatait meg kell tanulni a kollégáknak. Elő kell készíteni a következő tanévben indítani kívánt szakmai képzéseket. El kell készíteni a helyi oktatási programokat a képzésekhez. El kell készíteni az előrehozott szakképzés keretei között a szociális gondozó és ápoló szak helyi oktatási programját. Bővíteni kell az iskolai rendszerű levelező képzéseink körét. Kellően hatékony marketing tevékenységet kell folytatni a siker érdekében. 9

10 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Arizóna program bevezetése feladat határidő felelős megjegyzés intézményegység első félév vezető, Lásd: szakmai munkaközösség szakmai munkaközösség munkaterve vezető szakmai tanáraink módszertani továbbképzése szakmai vizsgarendszer szervezési és adminisztrációs feladatainak megtanulása következő tanévi képzések helyi oktatási programjainak elkészítése Hatékony marketing munka Arizóna program bevezetése második félév második félév folyamatosan első félév intézményegység vezető, szakmai munkaközösség vezető intézményegység vezető, fejlesztési munkaközösség vezető intézményegység vezető, szakmai munkaközösség vezető intézményegység vezető, osztályfőnöki munkaközösség vezető Lásd: szakmai munkaközösség munkaterve Önkormányzati jóváhagyás után Nevelési céljaink közül kiemelten fontosak a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés tudatosítása tanulóinkban. feladat határidő felelős megjegyzés a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése folyamatos folyamatos folyamatos mindenki az összes pedagógus osztályfőnökök, szaktanárok az iskola, mint szolgáltató intézmény elvének tudatosodása, a tanítási módszertani kultúra fejlesztése tanítási órákon és tanórán kívüli interakciók során Arizóna program bevezetése 10

11 Munkaterv: es tanév a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés tudatosítása tanulóinkban folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos szaktanárok intézményegység vezető Ifjúságvédelmi felelős intézményegység vezető szaktanárok intézményegység vezető intézményegység vezető osztályfőnökök szaktanárok szakmai munkaközösség szaktanárok mindenki mindenki szaktanárok szakoktatók szaktanárok tanórán kívüli foglalkozások kereteiben is A Szent-Györgyi alapítvány a tanulókért segítségének igénylése 1 osztályfőnöki óra a tanév során: kertrendezés, tantermek rendje, folyosó festés pályázatban foglaltak megvalósítása, szakmai hét programjai osztályfőnöki órákon illemtan tanítása az osztályfőnöki munkaközösség által kidolgozott program alapján szakmai gyakorlatvezetők segítségével Pedagógusaink munkáját segíti a szupervízió. A tavalyi pozitív tapasztalatok alapján ebben a tanévben is megszervezzük a foglalkozásokat. Szervezeti célok A minőségügyi rendszerünkből adódó pedagógus értékelések folytatása (lásd: általános célok megvalósítása) HEFOP pályázat nyomon követés keretében belső továbbképzéseket szervezünk pedagógusaink részére a digitális táblák hatékony használata érdekében. Mindkét félévben két ilyen továbbképzést tervezünk. Felelős: Petőné Seres Katalin 3. A Közoktatási törvényben foglaltak alkalmazása munkánk során. A Közoktatási Törvény kiemeli az esélyegyenlőség biztosításának fontosságát. Intézményegységünkben a humán szakközépiskolai és szakmai képzéseinkben résztvevő tanulók vonatkozásában egyaránt törekszünk az esélyegyenlőség megvalósítására. 11

12 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Ifjúságvédelmi felelős szakemberünk, osztályfőnökeink és szaktanáraink felelősen végzik munkájukat. Az SNI, a HH és HHH kategóriákba besorolható tanulókat nemcsak a törvényi keretekbe foglalt támogatásokkal, de a tanórán kívüli nevelés lehetőségeivel is segítjük. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve tartalmazza részletesen ezen feladatokat és felelőseiket. Szakmai munkaközösség vezetőink aktívan bekapcsolódnak az intézményegység szakmai munkájának szervezésébe és ellenőrzésébe. A szakmai munkaközösség vezetője óralátogatások alkalmával ellenőrizheti a szakmai munka hatékonyságát. 4. Tanulóink hatékony nevelése, oktatása a változó értékrendszerek mellett. A munka világába való belépés megkönnyítése számukra. Szaktanáraink módszertani fejlődéséhez hozzájárult HEFOP pályázati munkában való részvételünk is. Tanáraink egy része már alkalmazza a kompetencia alapú oktatás elemeit és módszereit. Ebben a tanévben tovább folytatódik a módszerek átadása a kollégáknak. Belső továbbképzések, önképzések keretében sajátíthatják el szaktanáraink a kompetencia fejlesztés módszereit. Terveink között szerepel a szakmai képzéseinkben tanulók kutatási projektjeinek kiszélesítése, a tanulói publikáció is lehetőségek feltárása. Fejleszteni kívánjuk tanulóink kutatási lehetőségeit és gyakorlatát.. A Diákönkormányzat segítségével és aktív közreműködésével közös sportrendezvényeket valósítunk meg ebben a tanévben is az intézményegységek tanulói körében. 5. Hagyományaink ápolása és megőrzése. Hagyományaink ápolása fontos nevelési feladat. Ezt a célt szolgálják ünnepeink, megemlékezéseink, a szalagavató és a ballagás, a karácsonyi hangverseny és ünnepély, valamint versenyeink, a diáknap eseményei, a kiállítások és a Szent-Györgyi bál. Kiemelt hagyománya intézményegységünknek a Szent-Györgyi hét és a hozzá kapcsolódó események, így a Szent-Györgyi díj átadása. Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek a díjnak az elnyerése komoly sikert jelent tanítványaink és pedagógusaink körében. Ünnepeink méltó megünneplésének nevelő hatása vitathatatlan. Tanulóink tanáraik irányításával színvonalas ünnepségeket rendeznek közösségünknek. Hagyományteremtőnek szánjuk a Közös festés napjának megrendezését intézményegységünkben. Terveink szerint a szülőkkel és vállalkozó tanulóinkkal együtt tisztává varázsoljuk a folyosókat és a tantermeket. Hagyományápolásunk konkrét alkalmait, eseményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen. 6. Kapcsolataink szélesítése partnereinkkel. Partnereink sorából a szülőket tekintjük a legfontosabbaknak. A szülői munkaközösség munkájára és támogatása ebben a tanévben is számítunk. A szülők hatékony közreműködése és partnersége nélkül nem tudnánk elérni pedagógiai céljainkat. 12

13 Munkaterv: es tanév A szülői munkaközösségek vezetőivel októberben szervezünk egy találkozót, amelyen az éves tervet megbeszéljük. A szakképzés területén továbbra is kapcsolatot tartunk a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel. Együttműködünk az egészségügyi és szociális felnőttképzések területén. Módszertani és szervezési segítséget adunk a TISZK munkatársának a képzésszervezések vonatkozásában. Szívesen vállaljuk órák adását és a gyakorlatok szervezését is a TISZK által hirdetett és indított egészségügyi és szociális szakokon. feladat határidő felelős megjegyzés együttműködési feltételek október intézményegység meghatározása vezető, fejlesztési munkaközösség vezetője közreműködés képzésszervezésben folyamatos intézményegység vezető, (kisgyermekgondozó, nevelő szak, ápoló szak) oktatási feladatok ellátása a tanév során szaktanárok Gyakorlóterületeinkkel már hosszú évek óta értékes kapcsolatot ápolunk, amelyek a kölcsönös segítségadáson alapulnak. Gyakorlóhelyeink bővülnek a tanév során a fittnesswellness asszisztens szakhoz kapcsolódóan. Jelentős partnereink sorában az országos módszertani intézményünkkel, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel (ETI) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel (NSZFI) a kapcsolatunk. Módszertani segítséget és pedagógiai dokumentációt kapunk rendszeresen tőlük. Szaktanáraink szívesen vesznek részt a fenti intézmények által szervezett továbbképzéseken, szakmai programokon. 7. Szakmai és pedagógiai tudásunk megújítása, fejlesztése. Részben a szakmai munkaközösségek munkatervei tartalmazzák az önképzési terveket, részben az intézményegység képzési terve. Szaktanáraink, formális és non-formális képzések során fejlesztik ismereteiket. Lásd: képzési terv, szakmai munkaközösségi munkaterv. IV. A tanulók felvétele Intézményegységünkben nagy gondot fordítunk a környezeti és a felhasználói igények monitorozására. Az intézményegység célkitűzéseinek szinkronban kell lenni a hazai szakképzésfejlesztés célkitűzéseivel, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) határozataival, valamint a fenntartó elvárásaival, a munkáltatók igényeivel, a szülők és a tanulók érdekeivel. 13

14 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Humán szakközépiskolai osztályainkba való felvételt kívánjuk segíteni a Szent-Györgyi Alapítvány a Tanulókért által szervezett felvételi előkészítők indításával, matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Jövendőbeli tanítványainknak segítséget jelentenek a nyílt napok, amikor tájékozódhatnak az intézményegységünkben folyó képzésekről, szétnézhetnek a szaktantermekben és választ kaphatnak kérdéseikre. Nyílt napokat szervezünk nyolcadikos és érettségire készülő tanulóknak is egyaránt. felvételi előkészítő nyílt napok feladat határidő felelős megjegyzés intézményegység matematika és magyar nyelv és első félév vezető helyettes, irodalom szaktanárok tantárgyakból pályaválasztási kiállításon részvétel november, március november intézményegység vezető és helyettes intézményegység vezető és helyettes közösen a többi intézményegységgel A szakmai képzésekhez szervezett nyílt napra meghívjuk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának képviselőit is. Az egészségügyi és szociális szakterületek ma csekély társadalmi presztízzsel bírnak, így kevesen választják ezeket a szakokat. Meg kell próbálnunk más szakmacsoporthoz tartozó szakokat is felvenni a kínálatunkba. A szakmai és fejlesztési munkaközösség feladata, hogy megvizsgálja, melyek azok a szakterületek, amelyekhez humán erőforrásunk megfelelő lenne. Továbbá ki kell fejleszteni újabb módszereket képzéseink propagálására, hogy hatékonyabbak lehessünk. V. Egészségfejlesztés és környezettudatos nevelés intézményegységünkben Intézményegységünk szakmai profilja is megkívánja és egyben lehetővé teszi, hogy kiemelten foglakozzunk az egészségfejlesztéssel és a környezettudatos életmóddal. Több területen is jelen vannak ezen feladatok, így a NAT követelményrendszerében, az osztályfőnöki munkaközösség és a szakmai munkaközösség munkatervében is. Tanulóink Diák Önkormányzata szintén tervezi a munkába való aktív bekapcsolódást. A sportnap, a kertgondozásban való közreműködés szintén ide tartozó feladatok (lásd: szakmai és osztályfőnöki munkaközösség munkaterve, DŐK munkaterve). Az egészségfejlesztő munkacsoportunk hatékonyan dolgozik. Minden évben a szakma hónapja alkalmából versenyeket is szerveznek ebben a témakörben. Ezek hangulatosak és tanúságosak szoktak lenni. Az egészségfejlesztő foglakozások számát növelni kell. Egy pedagógusunk addiktológiai képzést kapott tanulmányai során. Külső szakmai szervezetek drogprevenciós programját is be kívánjuk építeni az éves drogprevenciós tevékenységünkbe, részben az osztályfőnöki órákon, részben a szabadidős programokhoz kapcsolódva. Intézményegységünk a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaként, a megelőzést végző intézményekkel koordinált együttműködés alapján részt vesz a Városi Drogstratégia kialakításában. 14

15 Munkaterv: es tanév VI. Belső kommunikációs rendszerünkhöz Belső kommunikációs rendszerünk alapja az e-napló. A kommunikációs rendszerünkhöz tartoznak a havi, félévi és tanévnyitó- záró nevelőtestületi értekezletek. A munkaközösségi megbeszélések is hatékony eszközei az információ átadásnak. Intézményegységünk vezetősége kéthetente egy alkalommal tart vezetőségi értekezletet. Az iskola vezetősége kéthetente tart vezetőségi ülést. Kiegészítik még ezeket az alkalmakat az igazgatótanácsi ülések. VII. Kapcsolat a munkaközösségek munkájával Intézményegységünk munkatervét munkaközösségeink munkatervei egészítik ki, teszik teljessé. Részét képezi munkatervünk az iskola teljes munkatervének. Pedagógiai programunkban megfogalmazott stratégiai célunk ( intézményünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével ) megvalósításának részletes tervét tartalmazza munkatervünk. Kecskemét, október 18. Tóth Lászlóné intézményegység vezető 15

16 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Mellékletek 16

17 1. sz. melléklet Intézményegységünk részletes munkaterve időrendi bontásban augusztus 23. hétfő Iskolavezetőségi ülés 10:00 Zsámboki Anna ig. 24. kedd Tanévnyitó alakuló értekezlet 9.00 int. egység vezető és helyette 25. szerda Javító és különbözeti vizsgák csütörtök Javító és különbözeti vizsgák 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 9.00 int. egység vezető és helyette 31. kedd szeptember 1. szerda 1 1. tanítási nap, tanévnyitó ünnepség évfolyam 2. csütörtök 2 3. péntek 3 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 4 7. kedd 5 8. szerda 6 Tanórán kívüli foglalkozások tervének leadási határideje tanárok 9. csütörtök péntek szombat 12. vasárnap 13. hétfő 9

18 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája 14. kedd szerda 11 tantestületi értekezlet: Arizóna program int-egység vez. Arizóna program koordinátorok 16. csütörtök péntek szombat 19. vasárnap 20. hétfő kedd szerda 16 összevont szülői értekezlet / osztályonkénti szülői értekezlet osztályfőnökök, int. egység vez. 23. csütörtök 17 IDB vezetőség névsorának leadási határideje tanárok 24. péntek szombat 26. vasárnap 27. hétfő kedd szerda csütörtök október 1. péntek 23 Gólyaavató IDB 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő kedd szerda 26 Megemlékezés az Aradi vértanúkról, tantestületi értekezlet 7. csütörtök péntek szombat Szülők napja - festés egész nap 10. vasárnap évfolyam int.eg vez tantestület önkéntesei 18

19 Munkaterv: es tanév 11. hétfő kedd tanítás nélküli munkanap 1 Mi a pálya? Pályaválasztási fórum 8. osztályosoknak egész tantestület nap 13. szerda 30 Mi a pálya? Pályaválasztási fórum 8. osztályosoknak tantestület 14. csütörtök péntek szombat 17. vasárnap 18. hétfő kedd szerda csütörtök 36 "Gasztrocsata" Széchenyiben tantestület 22. péntek 37 Megemlékezés Nemzeti ünnepünkről évfolyam 23. szombat Nemzeti ünnep 24. vasárnap 25. hétfő kedd szerda csütörtök péntek 42 ősszi szünet előtti utolsó tanítási nap 30. szombat 31. vasárnap 1. hétfő Mindszent 2. kedd őszi szünet 3. szerda őszi szünet 4. csütörtök őszi szünet 5. péntek őszi szünet 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 43 őszi szünet utáni első tanítási nap 9. kedd november 19

20 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája 10. szerda 45 Nyílt nap a 8. osztályosok és szüleik részére int.egység vez. 11. csütörtök péntek 47 negyedéves figyelmeztetők beírása és kiküldése osztályfőnökök 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő kedd szerda 50 tantestületi értekezlet (javaslat a Szent-Györgyi díjra), fogadóóra 14.30, csütörtök péntek szombat felvételi előkészítő szaktanárok 21. vasárnap 22. hétfő kedd szerda 55 Nyílt nap a 8. osztályosok és szüleik részére int.egység vez. 25. csütörtök péntek szombat felvételi előkészítő szaktanárok 28. vasárnap 29. hétfő 58 Szent-Györgyi hét 30. kedd 59 Szent-Györgyi hét december 1. szerda 60 Szent-Györgyi ünnepség évfolyam 2. csütörtök 61 Szent-Györgyi hét 3. péntek 62 Szent-Györgyi hét, Szalagavató ünnepség szombat felvételi előkészítő szaktanárok 5. vasárnap 6. hétfő kedd szerda 65 tantestületi értekezlet int.egység vez. int.egység vez, Szent-Györgyi Bizot osztályfőnökök 20

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. esemény

Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. esemény Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája dátum nap egyéb tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma esemény időpont (óra:perc) 2016. augusztus 22. hétfő 23.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév Rendezvénytár 2016/2017-es tanév Dátum Nap Tan. Óra Feladat Megjegyzés 31 Szerda 17:00 Tanévnyitó ünnepély 1 1 Csütörtök 2 2 Péntek 3 Szombat 4 Vasár 5 Hétfő 3 4 6 Kedd Őszi érettségire jelentkezés határideje

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató MUNKATERV 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató 2 MUNKATERV 2012-2013. TANÉV A szorgalmi idő első tanítási napja: 2012. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM: 203068, Az:141103 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. Tel: +36 (29) 440-254 Web: ipariszki.hu Email: ipariszki@ipariszki.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről AUGUSZTUS

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről AUGUSZTUS 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről 21. csütörtök AUGUSZTUS 9.00 Munkakezdés Pedagógusok 9.00 Vezetői értekezlet Vezetőség 11 Írásbeli javítóvizsga beosztás szerint Vág u. 22.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Szülői értekezlet 17: EDU: indul Szülői értekezlet 17:00-

Szülői értekezlet 17: EDU: indul Szülői értekezlet 17:00- 01 02 03 04 05 06 Tanévnyitó 07 08 09 10 11 12 13 Szülői értekezlet 17:00-14 15 16 17 18 19 20 EDU: indul Szülői értekezlet 17:00-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 EDU: Konzultációs hét (09.29-10.03)

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben