A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév"

Átírás

1 A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE es tanév Kecskemét 2010.

2 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Tartalom...Oldal Bevezető 3 I. Az intézményegység szervezeti struktúrája 3 II. Az intézményegység célkitűzései 5 III. A célok megvalósítása 7 1. Általános célok megvalósítása 7 2. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítása 7 3. A Közoktatási törvényben foglaltak megvalósítása munkánk során Tanulóink hatékony nevelése, oktatása a változó értékrendszerek mellett Hagyományaink ápolása és megőrzése Kapcsolataink szélesítése partnereinkkel Szakmai és pedagógia tudásunk megújítása, fejlesztése 13 IV. A tanulók felvétele 13 V. Egészségfejlesztési és környezettudatos nevelés intézményegységünkben 14 VI. Belső kommunikációs rendszerünk 15 VII. Kapcsolat a munkaközösségek munkájával 15 Mellékletek 1. sz. Intézményegységünk részletes munkaterve időrendi bontásban sz. A munkaközösségek munkatervei 28 Fejlesztő munkaközösség munkaterve 28 Osztályfőnöki munkaközösség 32 Szakmai munkaközösség 40 2

3 Munkaterv: es tanév Bevezető A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény iskola szervezeti struktúráját az 1. sz. ábra szemlélteti. Intézményegységünk szorosan kapcsolódik a többi egységhez. Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy nagy, sokszínű intézmény egyik tagja vagyunk. Így az iskola és intézményegységünk céljai kölcsönhatásban vannak egymással. Alapvetően meghatározzák a tervezést a fenntartó céljai, elképzelései. A fenntartó célkitűzéseit pedig meghatározzák a szakképzés fejlesztési feladatai, a regionális fejlesztési terv vonatkozó részei és a helyi erőforrások. Szakmai, pedagógiai munkánkat befolyásolja: a Közoktatási Törvény (KT) módosulása, a Nemzeti Alaptanterv (NAT) célkitűzései, iskolánk pedagógiai programja, a szakképzés reformja. Mindezen szempontoknak megfelelni, a kitűzött célokat megvalósítani csak dinamikus, jól működő tantestülettel lehet. Intézményegységünk tantestülete felkészült az előttünk álló feladatok megvalósítására, alkalmas céljaink elérésére. I. Az intézményegység szervezeti struktúrája Igazgató Gazdasági vezető Igazgató helyettes Intézményegység vezető Többi intézményegység vezető Gazdasági vezető helyettes Intézményegység vezető helyettes Intézményegység vezető helyettesek Gyakorlati oktatás vezető Ifjúságvédelmi felelős Munkaközösség vezetők Központi munkaközösség vezetők Gondnok Szaktanárok Technikai személyzetet foglalkoztató cégek vezetői 1. sz. ábra Az intézményegység szervezeti struktúrája több ponton, szorosan kapcsolódik a többi intézményegységhez. 3

4 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Humán erőforrás Az iskola igazgatója: Zsámboki Anna Az iskola gazdasági vezetője: Fazekasné Helenkár Anita Az iskola igazgató helyettese: Bende Anna Az iskola gazdasági vezető helyettese: Bánné Szabó Erika Összintézeti műszaki vezető: Takács Sándor Intézményegység vezető: Tóth Lászlóné Intézményegység vezető helyettes: Petőné Seres Katalin Gyakorlati oktatás vezető: Csepeliné Pálfi Eszter Munkaközösség vezetők: osztályfőnöki munkaközösség vezető: Osza Gyöngyi szakmai munkaközösség vezető: Bagócsiné Lajdi Mária fejlesztési munkaközösség vezető: Ködmön András Szaktanárok Név Munkaközösség vezető 1. Andocsné Lei Mónika 2. Bagócsiné Lajdi Mária Szakmai munkaközösség vezető 3. Balláné Kelemen Anita 4. Bálint Kinga 5. Berente Tünde 6. Csepeliné Pálfi Eszter 7. Flaisz Erzsébet 8. Fodor Mária 9. Fodorné B. Horváth Judit 10. Gillyné Vékony Ágnes 11. Gönczölné Boronkay Piroska 12. Gulyásné Tornyai Szilvia 13. Hajdúné Kovács Anita (Jelenleg GYES-en) 14. Hegedűs Viktória Angol nyelvi munkaközösség 15. Inczéné Pathó Gabriella 16. Korom Krisztina 17. Kosikné Fa Julianna 18. Kovács Dénesné 19. Kovács Sándorné 20. Ködmön András Fejlesztési munkaközösség vezető 21. Mócza Gabriella 4

5 Munkaterv: es tanév 22. Molnár Lászlóné 23. Nyerges Andrea 24. Osza Gyöngyi Osztályfőnöki munkaközösség vezető 25. Péczeli József Informatika munkaközösség 26. Pongóné Kovács Erika 27. Radics Anna 28. Sági Éva Matematika munkaközösség 29. Szalainé Bagány Emese (jelenleg GYED-en) 30. Tóth Viktor Testnevelés munkaközösség 31. Vértesi László 32. Vidéki Katalin 33. Zsíros-Vig Anikó (Jelenleg GYES-en) II. Intézményegységünk célkitűzései Stratégiai cél Intézményegységünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével. Általános célok A racionális, szakmailag jó színvonalú működés biztosítása összhangban az integrált intézmény egységeinek célmegvalósításával. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítása. A törvényi szabályzók alkalmazása munkánkban. Tanulóink hatékony nevelése, oktatása a változó értékrendszerek mellett. Felkészítésük a munkaerő-piaci aktív jelenlétre. Hagyományaink ápolása és megőrzése. Kapcsolataink szélesítése partnereinkkel. A minőség megtartása és fejlesztése, a jó értelemben vett piacorientáltság megvalósítása. Önképzéssel szakmai és pedagógiai tudásunk megújítása, fejlesztése. Oktatási célok Szakközépiskola a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák további fejlesztése felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése felkészítés az érettségi vizsgára 5

6 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Szakmai képzés a szakmai kompetenciák elsajátíttatása holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása szakmai idegen nyelv tanítása a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése A képzések szervezése szempontjából leglényegesebb célkitűzés a különböző képzési struktúrák harmonizálása, amelyet a helyi szakmai oktatási programjaink összeállításakor figyelembe vettem. A helyi oktatási programok óratervei és időkeretei illeszkednek a tanév rendjéhez. Ezt a tananyagegységek időkereteinek azonos felosztásával valósult meg. Nevelési célok a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a személyiség folyamatos fejlesztése az önismeret fejlesztése, a pályaválasztás/pályakorrekció segítése a demokratizmus erősítése közösségfejlesztés a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a lelkiismereti szabadság tisztelete a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése a diszkrimináció minden formájának tagadása az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban együttműködésre, team munkára nevelés a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés tudatosítása tanulóinkban. Szervezeti célok a minőségügyi célkitűzések megvalósítása HEFOP program nyomonkövetése 6

7 Munkaterv: es tanév III. A célok megvalósítása 1. Az általános célok megvalósítása 1. A racionális, szakmailag jó színvonalú működés biztosítása összhangban az integrált intézmény egységeinek célmegvalósításával. feladat határidő felelős megjegyzés központi munkaközösségek folyamatos/mun munkaközösség vezetők munkájában aktív részvétel kaközösségi munkatervek alapján együttműködés az folyamatos intézményegység vezető intézményegység vezetőkkel és helyettese a közös minőségügyi rendszer a es Bende Anna elemeinek bevezetése: tanév igazgató a pedagógus értékelési helyettes rendszer továbbvitele intézményegység vezető helyettes minőségügyi felelős: Sági Éva (A központi munkaközösségek munkaterv alapján dolgoznak, átfogva az összes intézményegységet.) 2. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítása. Intézményegységünkben együtt van jelen a humán szakközépiskolai képzés, valamint a szakmai képzés az egészségügyi és szociális szakmacsoporthoz tartozó szakok területén. Képzéseinket nappali és levelező formákban szervezzük. Szakmai képzéseink közül az ápoló képzést indíthatjuk levelező formában ebben a tanévben két csoporttal. Humán szakközépiskolai osztályainkban angol vagy német nyelvet tanulnak diákjaink, illetve egészségügyi vagy szociális szakmai alapozó képzésben vesznek részt. Két osztályunkban angol nyelvet, agy osztályunkban (német nyelvi előkészítő) pedig német nyelvet tanulnak diákjaink. A német nyelvi előkészítő osztályban tanulók a 9. évfolyamon elsősorban német nyelvet tanulnak nagy óraszámban és néhány készségfejlesztő tantárgyat. Ezt követően lépnek a szakközépiskola 10. évfolyamába, amely valójában a 9. évfolyam oktatási programjával folytatódik. Így tanulmányi idejük 5 évig fog tartani. Német nyelvi előkészítő oktatásunk célja, hogy tanulóink az idegen nyelvi ismereteik birtokában sikeresen kapcsolódhassanak be a munkaerő-piac forgatagába. Nappali érettségire épülő szakmai képzéseinkben jelenleg az alábbi szakokon folyik oktatás: ápoló Szak csecsemő- és gyermekápoló egészségügyi asszisztens általános asszisztens elágazással Szervezési forma moduláris szerkezetű képzés kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali és levelező) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) 7

8 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája egészségügyi asszisztens gyógyszertári asszisztens elágazással mentőápoló műtéti asszisztens műtőtechnikus elágazással sportedző fittness-wellness asszisztens elágazással gyermekgondozó nevelő: kisgyermek gondozó, nevelő elágazással. kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) kompetencia alapú, moduláris képzés (iskolai rendszerű, nappali) A szakképző évfolyamainkon két szak párosításával alakítjuk aki az osztályokat. Levelező képzéseinkben ápoló szakon tanulnak az egészségügyben már dolgozó szakemberek. (Részletesen lásd: Tantárgyfelosztás) Humán szakközépiskolai képzésünket a NAT alapján összeállított humán szakközépiskolai kerettanterv szerint végezzük. Alapvető feladatunk a kulcskompetenciák fejlesztése, a hatékony önálló tanulásra való képesség erősítése. feladat határidő felelős megjegyzés folyamatos tantestület a tanulásmódszertan és a pedagógia c. tantárgy keretében is felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése folyamatos tantestület önismeret c. tantárgy keretében is lásd: 1. sz. melléklet történelem és nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése megemlékezés ünnepeinkről felkészítés az érettségi vizsgára a tanév során társadalmi ismeretek c. tantárgy keretében is folyamatos szaktanárok történelem és társadalmi ismeretek c. tantárgy keretében is folyamatos szaktanárok történelem és szaktanárok társadalmi ismeretek, valamint a gazdálkodási ismeretek c. tantárgyak keretében is Szakképzésünkben elsősorban a szakmai kompetenciák elsajátíttatását tartjuk fontosnak. Az oktatási rendszerben folyamatos változások zajlanak, amelyek részben a technikai fejlődésnek, részben a társadalomban generálódó változó értékeknek köszönhetők. Az oktatási rendszer ma már nem felel meg a munkaadói igényeknek. A munkaerő-piac kreatív, tehetséges, széles alapú szakmai tudással rendelkező, az elvárásokhoz alkalmazkodni képes munkaerőt vár, aki rendelkezik idegen nyelvtudással, informatikai ismeretekkel is. A munkáltatói igények hatékonyabb kielégítését célozza meg a kompetencia alapú, moduláris képzések bevezetése. A képzés jellegéből adódóan azonban még néhány évnek el kell telnie ahhoz, hogy a munkavállalók kompetenciái megfelelőek legyenek a képzések befejezésekor. 8

9 Munkaterv: es tanév Sajátságos tapasztalás, hogy egyre inkább nyílik az olló a munkáltatói elvárások és a tanulói értékrendek között. Szakmai képzéseinkre járó tanulóink a képzések utolsó szakaszára azonban elfogadják az elvárásokat és igyekeznek megfelelni azoknak köszönhetően a területi gyakorlatokon tapasztaltaknak. Tanítványaink felkészítése a szakmai vizsgára és a választott szakma gyakorlására minden szaktanárunknak célja. Szakképzésünk alapvető célkitűzése a munkaerő-piacon hasznosítható szakmai ismeretek és készségek fejlesztése tanítványainknál. feladat határidő felelős megjegyzés holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása folyamatos folyamatos szakmai idegen nyelv tanítása folyamatos szaktanár szakmai alapozás az iskolarendszerű szakképzésre a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése felkészítés a szakmai vizsgára Humán szakközépiskol ai osztályaink évfolyamain a szakmai képzés végére alkalmanként folyamatos szaktanár, szakoktató szaktanár, szakoktató szaktanár szaktanár szaktanár szaktanárok, gyakorlatvezetők a szakmai képzések tananyagtartalma is segíti a célmegvalósítást a gazdasági ismeretek, marketing c. tantárgyak segítségével minden szakmai képzésünk helyi oktatási programja tartalmaz szakmai idegen nyelvi órákat. szakmai alapozó tantárgyak kereteiben helyi oktatási programjainkba beépítettük az Életpálya tervezés c. akkreditált programunkat szükségletrendszer ek tananyagtartalma, valamint külföldi kapcsolataink ápolása, találkozás külföldi diákokkal Szakképzésünkben folyamatosan jelen van a fejlesztés. Ebben a tanévben az alábbi feladataink lesznek a fejlesztés területén: Módszertanilag fejlődnünk kell. Ez komoly belső továbbképzési feladatokat jelent a tanév során. A megváltozott szakmai vizsgáztatási rendszer szervezési és adminisztrációs feladatait meg kell tanulni a kollégáknak. Elő kell készíteni a következő tanévben indítani kívánt szakmai képzéseket. El kell készíteni a helyi oktatási programokat a képzésekhez. El kell készíteni az előrehozott szakképzés keretei között a szociális gondozó és ápoló szak helyi oktatási programját. Bővíteni kell az iskolai rendszerű levelező képzéseink körét. Kellően hatékony marketing tevékenységet kell folytatni a siker érdekében. 9

10 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Arizóna program bevezetése feladat határidő felelős megjegyzés intézményegység első félév vezető, Lásd: szakmai munkaközösség szakmai munkaközösség munkaterve vezető szakmai tanáraink módszertani továbbképzése szakmai vizsgarendszer szervezési és adminisztrációs feladatainak megtanulása következő tanévi képzések helyi oktatási programjainak elkészítése Hatékony marketing munka Arizóna program bevezetése második félév második félév folyamatosan első félév intézményegység vezető, szakmai munkaközösség vezető intézményegység vezető, fejlesztési munkaközösség vezető intézményegység vezető, szakmai munkaközösség vezető intézményegység vezető, osztályfőnöki munkaközösség vezető Lásd: szakmai munkaközösség munkaterve Önkormányzati jóváhagyás után Nevelési céljaink közül kiemelten fontosak a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés tudatosítása tanulóinkban. feladat határidő felelős megjegyzés a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése folyamatos folyamatos folyamatos mindenki az összes pedagógus osztályfőnökök, szaktanárok az iskola, mint szolgáltató intézmény elvének tudatosodása, a tanítási módszertani kultúra fejlesztése tanítási órákon és tanórán kívüli interakciók során Arizóna program bevezetése 10

11 Munkaterv: es tanév a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés tudatosítása tanulóinkban folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos szaktanárok intézményegység vezető Ifjúságvédelmi felelős intézményegység vezető szaktanárok intézményegység vezető intézményegység vezető osztályfőnökök szaktanárok szakmai munkaközösség szaktanárok mindenki mindenki szaktanárok szakoktatók szaktanárok tanórán kívüli foglalkozások kereteiben is A Szent-Györgyi alapítvány a tanulókért segítségének igénylése 1 osztályfőnöki óra a tanév során: kertrendezés, tantermek rendje, folyosó festés pályázatban foglaltak megvalósítása, szakmai hét programjai osztályfőnöki órákon illemtan tanítása az osztályfőnöki munkaközösség által kidolgozott program alapján szakmai gyakorlatvezetők segítségével Pedagógusaink munkáját segíti a szupervízió. A tavalyi pozitív tapasztalatok alapján ebben a tanévben is megszervezzük a foglalkozásokat. Szervezeti célok A minőségügyi rendszerünkből adódó pedagógus értékelések folytatása (lásd: általános célok megvalósítása) HEFOP pályázat nyomon követés keretében belső továbbképzéseket szervezünk pedagógusaink részére a digitális táblák hatékony használata érdekében. Mindkét félévben két ilyen továbbképzést tervezünk. Felelős: Petőné Seres Katalin 3. A Közoktatási törvényben foglaltak alkalmazása munkánk során. A Közoktatási Törvény kiemeli az esélyegyenlőség biztosításának fontosságát. Intézményegységünkben a humán szakközépiskolai és szakmai képzéseinkben résztvevő tanulók vonatkozásában egyaránt törekszünk az esélyegyenlőség megvalósítására. 11

12 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Ifjúságvédelmi felelős szakemberünk, osztályfőnökeink és szaktanáraink felelősen végzik munkájukat. Az SNI, a HH és HHH kategóriákba besorolható tanulókat nemcsak a törvényi keretekbe foglalt támogatásokkal, de a tanórán kívüli nevelés lehetőségeivel is segítjük. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve tartalmazza részletesen ezen feladatokat és felelőseiket. Szakmai munkaközösség vezetőink aktívan bekapcsolódnak az intézményegység szakmai munkájának szervezésébe és ellenőrzésébe. A szakmai munkaközösség vezetője óralátogatások alkalmával ellenőrizheti a szakmai munka hatékonyságát. 4. Tanulóink hatékony nevelése, oktatása a változó értékrendszerek mellett. A munka világába való belépés megkönnyítése számukra. Szaktanáraink módszertani fejlődéséhez hozzájárult HEFOP pályázati munkában való részvételünk is. Tanáraink egy része már alkalmazza a kompetencia alapú oktatás elemeit és módszereit. Ebben a tanévben tovább folytatódik a módszerek átadása a kollégáknak. Belső továbbképzések, önképzések keretében sajátíthatják el szaktanáraink a kompetencia fejlesztés módszereit. Terveink között szerepel a szakmai képzéseinkben tanulók kutatási projektjeinek kiszélesítése, a tanulói publikáció is lehetőségek feltárása. Fejleszteni kívánjuk tanulóink kutatási lehetőségeit és gyakorlatát.. A Diákönkormányzat segítségével és aktív közreműködésével közös sportrendezvényeket valósítunk meg ebben a tanévben is az intézményegységek tanulói körében. 5. Hagyományaink ápolása és megőrzése. Hagyományaink ápolása fontos nevelési feladat. Ezt a célt szolgálják ünnepeink, megemlékezéseink, a szalagavató és a ballagás, a karácsonyi hangverseny és ünnepély, valamint versenyeink, a diáknap eseményei, a kiállítások és a Szent-Györgyi bál. Kiemelt hagyománya intézményegységünknek a Szent-Györgyi hét és a hozzá kapcsolódó események, így a Szent-Györgyi díj átadása. Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek a díjnak az elnyerése komoly sikert jelent tanítványaink és pedagógusaink körében. Ünnepeink méltó megünneplésének nevelő hatása vitathatatlan. Tanulóink tanáraik irányításával színvonalas ünnepségeket rendeznek közösségünknek. Hagyományteremtőnek szánjuk a Közös festés napjának megrendezését intézményegységünkben. Terveink szerint a szülőkkel és vállalkozó tanulóinkkal együtt tisztává varázsoljuk a folyosókat és a tantermeket. Hagyományápolásunk konkrét alkalmait, eseményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen. 6. Kapcsolataink szélesítése partnereinkkel. Partnereink sorából a szülőket tekintjük a legfontosabbaknak. A szülői munkaközösség munkájára és támogatása ebben a tanévben is számítunk. A szülők hatékony közreműködése és partnersége nélkül nem tudnánk elérni pedagógiai céljainkat. 12

13 Munkaterv: es tanév A szülői munkaközösségek vezetőivel októberben szervezünk egy találkozót, amelyen az éves tervet megbeszéljük. A szakképzés területén továbbra is kapcsolatot tartunk a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel. Együttműködünk az egészségügyi és szociális felnőttképzések területén. Módszertani és szervezési segítséget adunk a TISZK munkatársának a képzésszervezések vonatkozásában. Szívesen vállaljuk órák adását és a gyakorlatok szervezését is a TISZK által hirdetett és indított egészségügyi és szociális szakokon. feladat határidő felelős megjegyzés együttműködési feltételek október intézményegység meghatározása vezető, fejlesztési munkaközösség vezetője közreműködés képzésszervezésben folyamatos intézményegység vezető, (kisgyermekgondozó, nevelő szak, ápoló szak) oktatási feladatok ellátása a tanév során szaktanárok Gyakorlóterületeinkkel már hosszú évek óta értékes kapcsolatot ápolunk, amelyek a kölcsönös segítségadáson alapulnak. Gyakorlóhelyeink bővülnek a tanév során a fittnesswellness asszisztens szakhoz kapcsolódóan. Jelentős partnereink sorában az országos módszertani intézményünkkel, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel (ETI) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel (NSZFI) a kapcsolatunk. Módszertani segítséget és pedagógiai dokumentációt kapunk rendszeresen tőlük. Szaktanáraink szívesen vesznek részt a fenti intézmények által szervezett továbbképzéseken, szakmai programokon. 7. Szakmai és pedagógiai tudásunk megújítása, fejlesztése. Részben a szakmai munkaközösségek munkatervei tartalmazzák az önképzési terveket, részben az intézményegység képzési terve. Szaktanáraink, formális és non-formális képzések során fejlesztik ismereteiket. Lásd: képzési terv, szakmai munkaközösségi munkaterv. IV. A tanulók felvétele Intézményegységünkben nagy gondot fordítunk a környezeti és a felhasználói igények monitorozására. Az intézményegység célkitűzéseinek szinkronban kell lenni a hazai szakképzésfejlesztés célkitűzéseivel, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) határozataival, valamint a fenntartó elvárásaival, a munkáltatók igényeivel, a szülők és a tanulók érdekeivel. 13

14 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Humán szakközépiskolai osztályainkba való felvételt kívánjuk segíteni a Szent-Györgyi Alapítvány a Tanulókért által szervezett felvételi előkészítők indításával, matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Jövendőbeli tanítványainknak segítséget jelentenek a nyílt napok, amikor tájékozódhatnak az intézményegységünkben folyó képzésekről, szétnézhetnek a szaktantermekben és választ kaphatnak kérdéseikre. Nyílt napokat szervezünk nyolcadikos és érettségire készülő tanulóknak is egyaránt. felvételi előkészítő nyílt napok feladat határidő felelős megjegyzés intézményegység matematika és magyar nyelv és első félév vezető helyettes, irodalom szaktanárok tantárgyakból pályaválasztási kiállításon részvétel november, március november intézményegység vezető és helyettes intézményegység vezető és helyettes közösen a többi intézményegységgel A szakmai képzésekhez szervezett nyílt napra meghívjuk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának képviselőit is. Az egészségügyi és szociális szakterületek ma csekély társadalmi presztízzsel bírnak, így kevesen választják ezeket a szakokat. Meg kell próbálnunk más szakmacsoporthoz tartozó szakokat is felvenni a kínálatunkba. A szakmai és fejlesztési munkaközösség feladata, hogy megvizsgálja, melyek azok a szakterületek, amelyekhez humán erőforrásunk megfelelő lenne. Továbbá ki kell fejleszteni újabb módszereket képzéseink propagálására, hogy hatékonyabbak lehessünk. V. Egészségfejlesztés és környezettudatos nevelés intézményegységünkben Intézményegységünk szakmai profilja is megkívánja és egyben lehetővé teszi, hogy kiemelten foglakozzunk az egészségfejlesztéssel és a környezettudatos életmóddal. Több területen is jelen vannak ezen feladatok, így a NAT követelményrendszerében, az osztályfőnöki munkaközösség és a szakmai munkaközösség munkatervében is. Tanulóink Diák Önkormányzata szintén tervezi a munkába való aktív bekapcsolódást. A sportnap, a kertgondozásban való közreműködés szintén ide tartozó feladatok (lásd: szakmai és osztályfőnöki munkaközösség munkaterve, DŐK munkaterve). Az egészségfejlesztő munkacsoportunk hatékonyan dolgozik. Minden évben a szakma hónapja alkalmából versenyeket is szerveznek ebben a témakörben. Ezek hangulatosak és tanúságosak szoktak lenni. Az egészségfejlesztő foglakozások számát növelni kell. Egy pedagógusunk addiktológiai képzést kapott tanulmányai során. Külső szakmai szervezetek drogprevenciós programját is be kívánjuk építeni az éves drogprevenciós tevékenységünkbe, részben az osztályfőnöki órákon, részben a szabadidős programokhoz kapcsolódva. Intézményegységünk a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaként, a megelőzést végző intézményekkel koordinált együttműködés alapján részt vesz a Városi Drogstratégia kialakításában. 14

15 Munkaterv: es tanév VI. Belső kommunikációs rendszerünkhöz Belső kommunikációs rendszerünk alapja az e-napló. A kommunikációs rendszerünkhöz tartoznak a havi, félévi és tanévnyitó- záró nevelőtestületi értekezletek. A munkaközösségi megbeszélések is hatékony eszközei az információ átadásnak. Intézményegységünk vezetősége kéthetente egy alkalommal tart vezetőségi értekezletet. Az iskola vezetősége kéthetente tart vezetőségi ülést. Kiegészítik még ezeket az alkalmakat az igazgatótanácsi ülések. VII. Kapcsolat a munkaközösségek munkájával Intézményegységünk munkatervét munkaközösségeink munkatervei egészítik ki, teszik teljessé. Részét képezi munkatervünk az iskola teljes munkatervének. Pedagógiai programunkban megfogalmazott stratégiai célunk ( intézményünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével ) megvalósításának részletes tervét tartalmazza munkatervünk. Kecskemét, október 18. Tóth Lászlóné intézményegység vezető 15

16 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Mellékletek 16

17 1. sz. melléklet Intézményegységünk részletes munkaterve időrendi bontásban augusztus 23. hétfő Iskolavezetőségi ülés 10:00 Zsámboki Anna ig. 24. kedd Tanévnyitó alakuló értekezlet 9.00 int. egység vezető és helyette 25. szerda Javító és különbözeti vizsgák csütörtök Javító és különbözeti vizsgák 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 9.00 int. egység vezető és helyette 31. kedd szeptember 1. szerda 1 1. tanítási nap, tanévnyitó ünnepség évfolyam 2. csütörtök 2 3. péntek 3 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 4 7. kedd 5 8. szerda 6 Tanórán kívüli foglalkozások tervének leadási határideje tanárok 9. csütörtök péntek szombat 12. vasárnap 13. hétfő 9

18 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája 14. kedd szerda 11 tantestületi értekezlet: Arizóna program int-egység vez. Arizóna program koordinátorok 16. csütörtök péntek szombat 19. vasárnap 20. hétfő kedd szerda 16 összevont szülői értekezlet / osztályonkénti szülői értekezlet osztályfőnökök, int. egység vez. 23. csütörtök 17 IDB vezetőség névsorának leadási határideje tanárok 24. péntek szombat 26. vasárnap 27. hétfő kedd szerda csütörtök október 1. péntek 23 Gólyaavató IDB 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő kedd szerda 26 Megemlékezés az Aradi vértanúkról, tantestületi értekezlet 7. csütörtök péntek szombat Szülők napja - festés egész nap 10. vasárnap évfolyam int.eg vez tantestület önkéntesei 18

19 Munkaterv: es tanév 11. hétfő kedd tanítás nélküli munkanap 1 Mi a pálya? Pályaválasztási fórum 8. osztályosoknak egész tantestület nap 13. szerda 30 Mi a pálya? Pályaválasztási fórum 8. osztályosoknak tantestület 14. csütörtök péntek szombat 17. vasárnap 18. hétfő kedd szerda csütörtök 36 "Gasztrocsata" Széchenyiben tantestület 22. péntek 37 Megemlékezés Nemzeti ünnepünkről évfolyam 23. szombat Nemzeti ünnep 24. vasárnap 25. hétfő kedd szerda csütörtök péntek 42 ősszi szünet előtti utolsó tanítási nap 30. szombat 31. vasárnap 1. hétfő Mindszent 2. kedd őszi szünet 3. szerda őszi szünet 4. csütörtök őszi szünet 5. péntek őszi szünet 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 43 őszi szünet utáni első tanítási nap 9. kedd november 19

20 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája 10. szerda 45 Nyílt nap a 8. osztályosok és szüleik részére int.egység vez. 11. csütörtök péntek 47 negyedéves figyelmeztetők beírása és kiküldése osztályfőnökök 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő kedd szerda 50 tantestületi értekezlet (javaslat a Szent-Györgyi díjra), fogadóóra 14.30, csütörtök péntek szombat felvételi előkészítő szaktanárok 21. vasárnap 22. hétfő kedd szerda 55 Nyílt nap a 8. osztályosok és szüleik részére int.egység vez. 25. csütörtök péntek szombat felvételi előkészítő szaktanárok 28. vasárnap 29. hétfő 58 Szent-Györgyi hét 30. kedd 59 Szent-Györgyi hét december 1. szerda 60 Szent-Györgyi ünnepség évfolyam 2. csütörtök 61 Szent-Györgyi hét 3. péntek 62 Szent-Györgyi hét, Szalagavató ünnepség szombat felvételi előkészítő szaktanárok 5. vasárnap 6. hétfő kedd szerda 65 tantestületi értekezlet int.egység vez. int.egység vez, Szent-Györgyi Bizot osztályfőnökök 20

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben