GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI Mit jelent az alternatív energiaforrás? Az alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen energiát (hő-, mozgási-, villamosenergia) tudunk kinyerni. Megújuló energiaforrásnak számít a biomasszából (biomassza), a víz kinetikus energiájából (vízenergia), a légmozgásból (szélenergia), a Föld hőjéből (geotermikus), az óceánok, tengerek apály-dagály jelenségéből, a nap fényéből (napenergia) és hőjéből, valamint a fény hullámhosszaiból (Photovoltaic) előállított energia is. Magyarország geotermális adottságai átlagon felüliek. Az adottságok kihasználása azonban elég egyoldalú és nem mindig körültekintő. A gazdasági fejlődés és a népesség növekedése a Földön az emberiség energiaigényét monoton növeli. A hosszú ideig mesterségesen alacsonyan tartott energiaárak miatt az energiahordozókat nem kezelték fontosságukhoz méltóan, pazarló felhasználásuk alakult ki. Az olajár-robbanás ráterelte a figyelmet erre a helyzetre, tudatosultak a pazarlás következményei. A fosszilis energiahordozók a szén, az olaj és a földgáz felhasználása során olyan melléktermékek keletkeznek, amelyek a Föld hőháztartását befolyásolják. Megindult a Föld légkörének és óceánjainak felmelegedése. A légkör melegedésének következtében a pusztító viharok, esőzések, áradások gyakoribbá válnak. Az óceánok felmelegedése a vízszint emelkedését eredményezi, ami miatt termékeny és sűrűn lakott területek kerülhetnek víz alá. Másrészt a fosszilis energiahordozók kitermelésének fokozódása a készletek fogyása oda vezet, hogy a felszínre hozatal egyre nehezebb és drágább. A véges készletek már történelmi időn belül annyira megfogyatkozhatnak, hogy például a kőolaj a legritkábban előforduló ásványok közé kerül. 1

2 Mindezek a körülmények a nem-fosszilis energiahordozók felé fordították a figyelmet. Előtérbe kerültek a megújuló energiaforrások. Egy energiaforrás megújuló jellege nem abszolút kategória. Abban az esetben, ha a kitermelés és keletkezés sebessége hasonló, az energiaforrás megújulónak tekinthető. Talán ma is van a Földnek olyan zuga, ahol a mikrokörülmények megfelelnek például a kőolajképződés folyamatának, de a keletkezés évmilliókig tart, a kitermelés pedig kis ingadozással állandóan emelkedik, és már ma is óriási. MIÉRT ÉPPEN GEOTERMIKUS ENERGIA? A Föld hőenergiáját több országban sikeresen alkalmazzák, ezek között hazánk előkelő helyet foglal el. A Kárpát-medencében található viszonylag vékony földkéreg lehetővé teszi a hőforrások sokoldalú és olcsó felhasználást. A napenergiához hasonlóan a környezetbarát geotermikus energia is korlátlanul áll rendelkezésre, hogyha a környezetvédelmi szempontokat (visszasajtolás) messzemenőkig figyelembe vesszük. A geotermikus energia tágabb értelemben, a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség. Időközben tervek készültek a geotermikus hő közvetlen felhasználásának lehetőségére, a távfűtésben és a mezőgazdaságban. E téren Japán, Kína, a volt Szovjetunió utód államai, Magyarország valamint Izland a fontosabb termelők. A legelkápráztatóbb új technológiákat Franciaországban és más nyugat-európai országokban dolgozták ki. Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák: A mezőgazdaságban az üvegházak fűtésére A haltenyésztésben Lakások fűtésére Elektromos áram termelésére Az utak téli jégmentesítésére 2

3 A világon számos olyan hely található, ahol a vékony kőzetrétegen át kellő mennyiségű hő áramlik fel C-os gőz formájában, hogy elektromos áram termelésére tudják hasznosítani ben a világ geotermikus forrásokból történt elektromos áram termelése majdnem egészen 6 GigaWatt volt és újabb 4 GW-t pedig közvetlen felhasználás útján hasznosították a fűtésben, mezőgazdaságban, iparban. A megújuló energiaforrások közül miért pont a geotermikus energia: energiatermelés profitabilitására nem jelent kockázatot az alapanyag árak volatilitása nem időjárásfüggő energiatermelést tesz lehetővé Magyarország kiemelkedően jó adottságokkal rendelkezik A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSNAK LEHETŐSÉGEI A geotermikus energia közvetlen felhasználása hőmérséklet szerint az alábbiak szerint oszlik meg: 20 C - Haltenyésztés 30 C - Uszodafűtés, biolebontás, erjesztés 40 C - Talaj melegítés 50 C - Gombatermesztés, balneológia 60 C - Állattenyésztés, üvegházak lég és melegágyfűtése 70 C - Alacsony hőmérsékletű hűtés 80 C - Fűtés, üvegházak légfűtése 90 C - Intenzív jégtelenítés, raktározott hal szárítása 100 C - Szerves anyagok szárítása, tengeri moszatok, zöldségek, széna szárítás, gyapjú mosás és szárítás 110 C - Hűtés, cementlapok szárítása 120 C - Desztillálás, összetett párologtatás 130 C - Bepárlás a cukorfinomításban, sók extrakciója, sűrítés, kristályosítás 140 C - Mezőgazdasági termékek szárítása, konzerválás 150 C - Timföld gyártás Bayer módszerrel 160 C - Halhús és fűrészáru szárítás 3

4 180 C - Magas koncentrációjú vegyületek bepárlása, ammónia abszorpcióval történő hűtés, diatómaföld szárítás A geotermikus energiát már nagyon régóta használják. Gyakran előfordul, hogy egyes családi házak saját kis hőcserélő rendszert alakítanak ki. Egyes állatfajok (például az ürge, vagy a mezei pocok) a talajba vájt üregeikbe bújnak vissza a téli hideg, vagy éppen a nagy nyári meleg elől, mivel a föld hőmérséklete sokkal stabilabb a levegőéhez képest. Őseink is barlangokba húzódtak az időjárás viszontagságai elől. A geotermikus hő pumpák (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért az angol elnevezése - geothermal heat pump - után GHP-nek jelölöm) segítségével lakásunk belső hőmérsékletét tehetjük komfortosabbá. A GHP rendszerek csöveiben víz vagy esetleg más folyadék kering. Ez a keringtető rendszer pedig az épület közelében mélyre le van ásva. E rendszer segítségével az időjárástól függően fűthetjük vagy hűthetjük a lakást. Fűtés: A lakást elhagyó csövek mélyen a földfelszín alá futnak. A bennük lévő folyadék felmelegszik a Föld belső hőjétől és ezt visszavezetik a lakásba. Hűtés: A csövekben lévő folyadék átveszi a lakás hőjét, majd azt elvezeti a talajba, ahol a felvett hőt leadja. A rendszer előnye, hogy kevés elektromos áramot fogyaszt és környezetbarát. Az USA-ban családi házat és iskolát fűtenek ezzel a technológiával. Svájcban 4000 lakásban használtak ilyen berendezést, a 100 m mélyen lévő termálvízfűtési célokra való hasznosítására, több mint tíz éven át ben a svájci GHP-k száma 9000-re nőtt, beleértve azokat is, amelyek a hőt hővezetés útján nyerik az altalajból. 4

5 A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSNAK MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGEI Magyarország geotermikus energiavagyonát a felszín alatti kőzeteknek a geológiai korok idején kialakult hőtartalma adja. Hazánk a kedvező geotermikus adottságokkal rendelkező országok csoportjába tartozik. A világátlagnál jobb geotermikus gradiens, nagy vízvezető kőzettömeg és nagy tárolt hévíz- mennyiség egyszerre van jelen. A Föld vékony kérgének köszönhetően Magyarországon, de különösen a Dél-Alföldön a geotermikus gradiens a világátlagnál magasabb 50 C/km (a 30 C szal szemben), és a réteg, illetve a benne lévő folyadék hőmérséklete meghaladja a 100 C-t, 2000m-es mélységben. A geotermikus energia felszíni értelmezéséhez hordozó közeg szükséges, amelynek segítségével az a felszínre hozható. A hő bányászati tevékenységet három fontos tényező egy időbeni megléte határozza meg: kedvező geotermikus gradiens, nagy mennyiségű hévízkészletek, megfelelő mélységi nyomásviszonyok. Ezen feltételek mellett mesterséges mélyfúrási technológiával hévízkút létesíthető, amely hidraulikai összeköttetést létesít a mélységi vízadó rétegek és a földfelszín között. Magyarországon a PannErgy Nyrt. a VGK-Hönnunnal közösen 2006 őszén kezdte meg Magyarország geotermikus forrásainak adatgyűjtését, feltárását. 5

6 MISKOLC LEHETŐSÉGEI A GEOTERMIKUS ENERGIA KIHASZNÁLÁSÁBAN MISKOLC térsége jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy egy nagyobb beruházás keretében, a földben rejlő energiát a város szolgálatába tudja állítani. Az elsődleges cél az, hogy az olcsó energia a lakosság életkörülményeit javítsa. A hosszú távon a többi energiaforráshoz képest olcsón biztosított energia többet jelent egy befektető számára, mint egy egyszeri adókedvezmény, vagy ingyenes telek. A másik fontos tényező alapvetően a lakosságot érinti. A távhő szolgáltatás ára nagyban függ a fosszilis energiahordozók árától, és mivel azok mennyisége csökkenő tendenciát mutat, nem várható, hogy hosszú távon az ebből előállított energia ára csökkenne. Geotermikus energia felhasználásával tehát függetlenedhet a lakások fűtésének költsége a gáz, vagy akár a kőolaj árától. 6

7 EU IRÁNYELVEK ÉS TÖREKVÉSEK Az új uniós energiapolitika célja az Európai Stratégia kidolgozása, amely a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás megvalósítását irányozza elő. A 6 célkitűzés: A gáz-és villamos energia uniós belpiacba vonása; Biztonságos energiaellátás biztosítása; Optimális energia-mix kialakítása; Klímaváltozás elleni küzdelem integrált megközelítése; Innováció-ösztönzés egy stratégiai energiatechnológiai terv alapján; Egységes energetikai külpolitika kialakítása. Az Európai Unió megújuló energia célkitűzései Célok 2010-re (EU15): Megújulók aránya 12% a teljes energiafogyasztásból; Megújulók aránya 22.1% az elektromos energiafelhasználásból; Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 8%-kal; Bioüzemanyagok alkalmazása 5.75%-os arányban a benzin- és diesel üzemű teherautóknál. Célok 2020-ra (EU27): Megújulók aránya 20% a teljes energiafogyasztásból; 20%-os energiahatékonysági növekedés; Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 20%-kal; Bioüzemanyagok alkalmazása 10%-os arányban a benzin- és diesel üzemű teherautóknál. 7

8 A PANNERGY STRATÉGIÁJA AZ ALTERNATÍV ENERGIÁVAL KAPCSOLATBAN A PannErgy (korábban: Pannonplast) Nyrt. Polifin A Kft-je 2007 év során megkereste Miskoc város Önkormányzatát, hogy tárgyalást kezdeményezzen geotermikus energia hasznosítása ügyében. A rendelkezésére álló adatok alapján és a Polifin Kft. számításai szerint Miskolc város közigazgatási határain belül, illetve környékén gazdasági hasznosításra alkalmas geotermikus források találhatók. A környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának csökkentése, valamint a felhasználható energiaforrások diverzifikációjának bővítése érdekében mind a hazai, mind az európai uniós energiapolitika támogatja a megújuló energiaforrások (így a geotermikus energiaforrások) hasznosítását. A Miskolc város közigazgatási területén, illetve környékén található termál források gazdasági hasznosítása révén az Önkormányzat mind közvetlenül (pl. a távhőellátás fejlesztése révén), mind közvetve (pl. a gazdasági tevékenységen keresztül generált adóbevétel révén) hozzájárulhat a lakosság életminőségének javításához, a Polifin Kft. pedig egy előreláthatólag hosszú távon is eredményes gazdálkodást folytató vállalkozásba fektetheti be befektetési célú pénzügyi eszközeit. A projekt első fázisa: A projekt kezdeti fázisában a legfontosabb feladat az információgyűjtés. Az alapvető geotermiai információkat be kell gyűjteni, költséges módszerrel és technológiával a mérési feladatokat el kell végezni, majd azokat az USA-ban és Izlandon kiértékelni. Az alkalmazott mérési technikák és módszerek nem járnak fúrással, nem változtatják meg adott terület jelenlegi állapotát. A folyton változó jogszabályi környezetben azonosítani kell a hatósági engedélyezési eljárásokat, az egyéb lényeges jogi lépéseket. Meg kell vizsgálni, milyen pályázati források igényelhetőek és a támogatás milyen feltételrendszerhez kötött. Az első fázisban megszerzett és feldolgozott információk alapján el kell készíteni a projekt továbbvitelének alapját képező részletes geológiai elemzést, 8

9 melynek célja, hogy megállapítsa mely területek a legalkalmasabbak a kútfúrásra, illetve meghatározza a kútrendszerek háromdimenziós fúrási koordinátáit. Természetesen kiinduló kritériumként a földtani- hidrogeológiai alkalmasságot kell tekinteni, de ugyancsak kiemelt szempont a kijelölt terület jogszabályi-hatósági felhasználhatósága, valamint egyéb infrastrukturális követelmények (hálózati csatlakozási lehetőség, földterület megszerzésének lehetősége, hűtővíz megléte, jelenlegi hő központ távolsága) vizsgálata is. Ezt a geofizikai mérési és azonosítási folyamatot fedi le jogilag a Miskolc Holding Zrt. és a Polifin között most aláírásra kerülő Együttműködési szerződés. A Projekttársaság létrehozása, az együttműködés lényege: Amennyiben az Együttműködési Szerződés keretén belül elkészülő geológiai elemzés szerint eredményesen működtethető erőmű és/vagy fűtőmű építhető, akkor a Polifin Kft. és az Önkormányzati Holding Zrt. közös Projekttársaságot alapít 100 millió Ft jegyzett tőkével. A Holding tulajdonrésze 10%. Az alapításkor a Holding által befizetendő 10 millió Ft-ot a Polifin Kft. Alapítási kölcsön formájában a Holding Zrt. rendelkezésére bocsátja, öt éves futamidőre kamat és egyéb költségektől mentesen. A szerződésben kikötésre került, hogy Projekttársaságban a Holding Zrt.-t megillető vagyonjuttatásokat (pl.: osztalék) az Alapítási kölcsön törlesztésére kell fordítani, amíg a tartozás fennáll. A megállapodás tartalmaz egy mátrixot is, mely azt mutatja, a Holding Zrt. milyen kifizetésekre jogosult a megépíthető villamos energiatermelő kapacitás és a lehetséges, de finanszírozás miatt nem szükséges, EU támogatás függvényében. A Felek célja a közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és üzemeltetett villamos- és/vagy hőenergiát termelő geotermikus erőmű létrehozása és a kitermelt hőenergia értékesítése. A tervezett konstrukcióban, a világ számos országában kipróbált és üzemszerűen, igen jó hatásfokkal működő KALINA technológiát alkalmazva, ha erre elegendő geotermikus hőmennyiség áll rendelkezésre, első lépcsőben ( Celsius fok hő tartományban) villamos erőmű létesíthető. A második lépcsőben, (a 120 Celsius fok fluidum hőmérséklet alatti tartományban és megfelelő hőmennyiség esetén) a hőenergiát távfűtőműben és, vagy ipari hőként hasznosítva technológiai és közösségi létesítmények (pl. strand) fűtése, használati meleg vize biztosítható. A hőenergia árát a 9

10 megállapodásban szereplő szintnél pontosabban a projekt későbbi fázisában lehet majd meghatározni. A cél, hogy az Önkormányzat ár-megállapítási hatáskörében egyszerre érvényesíthesse a vállalkozási tevékenység fenntarthatóságát biztosító eredményességet, és a lakosság számára kedvező energiaár kialakítását. 10

11 A Holding Zrt. és a Polifin által létrehozott üzleti konstrukció sikere esetén: A Város jelenlegi energia kiszolgáltatottsága jelentős mértékben csökken. A lakossági távfűtés és használati meleg víz ára függetlenedik az egyre növekvő gáz ártól, ezáltal szociális szempontból kezelhető helyzetet teremt. A Város költségvetése az adóbevételen túl, az aktív tőkerész tulajdonlása miatt további, folyamatos bevételekhez jut. A projekttel a Város és a Polifin közös társasága a 2008-tól induló hét, közvetlen, EU keretprogram közül öt esetében pályázhat sikerrel olyan további fejlesztési támogatásokra, amelyek a projekt nélkül a Város számára nem elérhetők. A Város és a gödöllői dombvidék térségének levegője a CO2 kibocsátás kiváltásával tisztább és egészségesebb lesz. A sikeres projekttel a felnövekvő generációk KÖRNYEZET TUDATA eddig nem tapasztalt mértékben fejleszthető. 11

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma Geotermikus energia Monoki Ákos Fogalma Geotermikus energia, geotermális energia: Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn. Kedvezményezett: Berekfürdõ Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest Munkácsy M u. 23.

Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn. Kedvezményezett: Berekfürdõ Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest Munkácsy M u. 23. Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn Szennyezés helyett olcsó energia az Európai Unió támogatásával KEOP-2009-4.4.0 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben