a nevelési oktatási intézmények részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a nevelési oktatási intézmények részére"

Átírás

1 K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Felvételi lehetőségek, beiratkozás 3. Az iskola nyitva tartása 4. Térítési díj 5. Külső ellenőrzések 6. Szervezeti és Működési Szabályzat 7. Pedagógiai Program 8. Házirend 9. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 10. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 11. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 12. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 13. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabálya 1

2 14. Osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 15. Iskolai tanév helyi rendje 16. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma A különös közzétételi listára vonatkozó előírások augusztus 31-én lépnek hatályba. Nagytarcsa, augusztus 31. Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola Nagytarcsa, Múzeumkert utca

3 1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Név Tanított tantárgy Diploma 1. Tóthné Seres Katalin igazgató szaktanácsadó biológia 1. Bessenyei György Tanárképző Főiskola biológia technika szakos általános iskolai tanár 2. ELTE Tanárképző Főiskolai kar számítástechnika szak 3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakirányú és pedagógus szakvizsga szakképzettség Továbbképzés: - Technika A speciális tanfolyam - IMIP Munkajog Nem szakrendszerű oktatás Közoktatást érintő jogszabályok Kötelező Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) felülvizsgálata A köznevelési törvény változásaiból adódó intézményi feladatok ABPE- a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

4 2. Fényes Erika igazgatóhelyettes 3. Bencsikné Vascsák Mária felsős munkaközösségvezető magyar nyelv és irodalom hon- és népismeret osztályfőnök matematika fizika osztályfőnök napközi 1. Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - könyvtár szakkollégium 2. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola és ELTE Tanárképző Főiskolai kar magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár Továbbképzés - Hon- és népismeret szemléltető tanítása - Kommunikáció és konfliktuskezelés - Drámajátékok - Kompetencia alapú oktatás magyar órán - Hon- és népismeret oktatás 1. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika fizika szakos általános iskolai tanár Továbbképzés - Viktória faktorok - Egyéni fejlesztési terv készítése - Számítógép-kezelő (-használó) - Nem szakrendszerű oktatás 4

5 4. Pitlikné Fekécs Valéria magyar nyelv és irodalom történelem mozgókép és médiaismeret osztályfőnök erkölcstan 1. ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai kar magyar történelem szakos általános iskolai tanár Továbbképzés: - Alapfokú Internet - Mozgókép és médiaismeret oktatása az általános és középiskolában - A pedagógus mesterség - Történelem oktatás - Kompetencia alapú oktatás magyar órán 5. Szabó Miklós technika osztályfőnök tanulószoba 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar technika szakos általános iskolai tanár 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar technika szakos középiskolai tanár Továbbképzés - Drog-prevenció - Internet és multimédia 5

6 6. Reszegey Ágnes matematika földrajz osztályfőnök 7. Major Györgyné angol nyelv tanulószoba 1. József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar matematika földrajz szakos középiskolai tanár Továbbképzés - Matematika komplex gyakorlati szeminárium - OKÉV háttérvizsgálatok - Geometriai transzformációk módszertan 1. Berzsenyi Dániel Főiskola angol szakos általános iskolai tanár Továbbképzés: - Humanisztikus Kooperatív tanulás módszertana - Nem szakrendszerű oktatás - Interaktív tábla használata 8. Harmincz Mihályné alsós munkaközösség-vezető tanító osztályfőnök 1. Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - könyvtár szakkollégium Továbbképzés: - Írás- íráshasználat - Integrált anyanyelvi program a NAT tükrében - Egyéni fejlesztési terv készítése - Számítógép-kezelési alapok - Pszichomotoros fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére és kezelésére - Kooperatív tanulás alapelemei - Interaktív tábla használata - Tehetséggondozás 6

7 9. Kovács Árám diákönkormányzatot segítő tanár testnevelés biológia iskolai sportkör (labdajátékok) 1. ELTE Tanárképző Főiskolai kar biológia testnevelés szakos általános iskolai tanár 2. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar gyógytestnevelés szakos tanár 10. Fónagy Gabriella rajz napközi 1. Nyíregyházi Főiskola rajz vizuális kommunikáció szakos tanár 11. Faragóné Bordás Edit tanító osztályfőnök gyermekvédelmi felelős napközi 12. Molnárné Harcsás Erzsébet tanító osztályfőnök napközi 13. Mészárosné Besszer Ildikó tanító osztályfőnök 1. Tessedik Sámuel Főiskola Tanítói szak általános iskolai tanító - ember és társadalom műveltségi terület 1. Jászberényi Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító -rajz szakkollégium Továbbképzések: - mozgókép- és médiaismeret - irodavezető 1. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító -ének szakkollégium Továbbképzések: - Lovász-féle komplex tantárgy tanításának metodikája - Apáczai magyar módszertana - Alkalmazott oktatástan módszertana 7

8 14. Tóthné Pitlik Judit tanító osztályfőnök 1. Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - rajz szakkollégium Továbbképzés: - Lovász-féle komplex tantárgy tanításának metodikája - Drámapedagógia - Színház Műhely - Tehetséggondozás - Integrált anyanyelvi nevelés - Alkalmazott oktatástan módszertana - Óvodai és iskolai sakkoktatás módszertana 15. Fényesné Béres Zsuzsanna tanító osztályfőnök 1. Jászberényi Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - informatika műveltségi terület Továbbképzés - Tartalomba ágyazott kritériumorientált képesség fejlesztés - A képességek fejlődése és fejlesztése - Kognitív képességek fejlesztése - Integrált egységes anyanyelvi nevelés - Mérés-értékelés, országos kompetenciamérés az iskolában - Személyiség fejlesztés készségfejlesztő játékokkal 16. Fodorné Horváth Krisztina ének napközi 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar ének zene karvezetés szakos tanár zongora módszertan speciálkollégium 8

9 17. Nagyné Oláh Erika tanító osztályfőnök 1. Debreceni Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - rajz szakkollégium Továbbképzés - Hatékony együttnevelés az iskolában - Hatékony tanuló-megismerési technikák - A tehetségek felismerése és gondozása: tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban - Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben 18. Fényesné Sárvári Erika tanító osztályfőnök fejlesztőpedagógus 1. Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - természetismeret szakkollégium 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem - PPK Fejlesztőpedagógus 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem - PPK Pedagógus szakvizsga Továbbképzés - Meixner Ildikó prevenciós és reedukációs módszer - A matematika tanulás zavarai 9

10 19. Esze Tamásné Kelemen Márta tanító napközi 1. Bessenyei György Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító Továbbképzés: - Diszlexia prevenció és más tanulási zavarok - Játék és tánc - Kompetencia alapú oktatás programcsomag alkalmazása - Óvoda és iskola közötti átmenetet segítő gyermeklánc program - Kooperatív technikák alkalmazása 20. Szczepanowszky Mónika tanító napközi 1. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar általános iskolai tanító - testnevelés műveltségi terület Sorszám Név Tanított tantárgy Diploma 21. Horváth Gyula történelem számítástechnika napközi 1.Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar történelem - művelődésszervező tanár 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar informatikus - könyvtáros tanár 22. Farkas Istvánné könyvtáros 1. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar könyvtáros 2. Eszterházy Károly Főiskola 10

11 informatikus - könyvtáros 23. Nagy Tibor kémia 1. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola kémia, technika szakos tanár 2. ELTE Természettudományi Kar programozó matematikus 3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető 4. Eszterházy Károly Főiskola informatika tanár 24. Csapóné Sapszon Ágnes tanító napközi 1. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar általános iskolai tanító ének-zene műveltségi terület 25. Kocsis Györgyné napközis munkaközösség-vezető tanító napközi 26. Juhász Anna tanító napközi 1. Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító Továbbképzés - Hagyományos kézműves technikák természetes anyagokból - Tanítási képességek fejlesztése - Komplex népművészeti tanfolyam - Tehetségek felismerése és gondozása - Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben - Módszertani felkészítő tréning a tanulás tanulásához - Felkészülés a mindennapos testnevelés iskolai bevezetésére - A családi életre nevelés- családpedagógiai alapismeretek 1. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító - idegen nyelv német műveltségi terület 11

12 Továbbképzés Fejlesztőpedagógia 27. Sibak Sándorné tanulószoba 1. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola biológia, kémia szakos tanár 2. JATE Természettudományi Kar biológia szakos tanár Sorszám Név Beosztás Bizonyítvány hely 1. Barna Istvánné iskolatitkár II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola - számviteli szak Human Invest Cosulting Kft. - Középfokú számítástechnika tanfolyam Trefort Ágoston Kéttannyelvű- Szakközépiskola és Gimnázium - Számítógép-kezelő OKJ EFEB Felnőttoktatási Központ Kft. -Pedagógiai asszisztens 12

13 2. Felvételi lehetőségek, beiratkozás Az iskolai felvétel rendje (tanulói jogviszony létesítése) A belépés feltételei az iskola induló évfolyamára 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. (1) és (2) bekezdés - A gyermek az adott év augusztus 31. napjáig töltse be a 6. életévét. - Érje el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, szellemi és egészségügyi szempontból iskolaérett legyen. A szülő kötelezettségvállalása 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. (2) és (3) bekezdés - Az adott évben tanköteles korba lépő gyermekét március 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első osztályába. - Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. - Tudomásul veszi az iskola Pedagógiai Programjában, Házirendjében leír,t a tanulókra és a szülőkre vonatkozó kötelezettségeket. A beiratkozás ideje, módja, fellebbezési lehetőségek 1.osztály: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. (1) és (4) bekezdés - Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. - A beiratkozáskor be kell mutatni: - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat), - a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, - a gyermek TAJ kártyáját, - szükség esetén a szakértői bizottság által kiállított szakvéleményt. - A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. - Az igazgató írásban értesíti a szülőket, hogy gyermekük felvételt nyert, vagy indokolja az elutasítást. 13

14 - A hatályos törvények szerint a szülőnek jogában áll fellebbezni. - Ha a szülő elfogadja gyermeke adott osztályba való felvételét, létrejön a tanulói jogviszony. Felsőbb évfolyamra történő belépés, átvétel - A tanuló átvételére - a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - a tanítási év során bármikor lehetőség van. - Az átvételi kérelemhez a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. (4) bekezdésében felsorolt iratok szükségesek. - A felvételről az iskola igazgatója dönt. Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint vesszük fel a tanulókat: halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, sajátos nevelési igényű tanulókat ( ha az intézményünk a kijelölt iskola ), sajátos helyzetű tanulókat. Ha iskolánk a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a Házirend foglalja magában. 3. Az iskola nyitva tartása Az intézmény tanítási napon 6:30-tól 19:00 óráig tart nyitva. Esti és hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva 7.45-től 17 óráig. (Eltérés lehetséges). Az iskolában a tanítás reggel 8:00 órakor kezdődik, az utolsó óráról 14:25-kor csengetnek ki. A tanítási órák 45 percesek, a szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. A napközi az osztály utolsó tanórája végeztével kezdődik, és 16:00 óráig tart. Az iskolában felügyeleti rendszer működik (reggeli és esti), amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Az felügyelő tanár 7:00 órára érkezik, a tanulók a tanítás előtt 7:30-ig a földszinti aulában gyülekeznek. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel a tanteremben kell lenniük. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! Aki 7:45 után érkezik, az későnek minősül, ezt a 7. osztályos tanulók dokumentálják. Az iskola rendjéért az ügyeletes nevelők a felelősek. 14

15 A szülők várakozási helye a tanítás előtt és a tanítást követően az iskola bejáratánál kialakított váróhelyiségben van. A szülők 7:45 után az iskola épületét kötelesek elhagyni. Délután 16:00-tól 16:45-ig tartunk felügyeletet. Az iskola épületében és udvarán tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. 4. Térítési díj Étkezési díjak január 1-től Tízórai: Ft Ebéd: Ft Uzsonna: 99.- Ft 5. Külső ellenőrzések 15

16 16

17 17

18 18

19 Az iskola vezetősége és a munkaközösség-vezetők a félév folyamán többször ellenőrizték a foglakozásokat. Tapasztalataikról írásos beszámolót készítenek, melyeket a félévi és a tanév végi értekezleteken ismertetnek. A 2010/2011-es tanévben a minisztérium megbízásából az Oktatási Hivatal részéről kaptunk ellenőrzést, valamennyi iskolai dokumentumot ellenőriztek. Ellenőrzésre került tanügyi dokumentumok, nyilvántartások Pedagógia program (helyi tanterv) 1. Szervezési és működési szabályzat 2. Házirend 3. Éves munkaterv 2009/2010. tanév 4. Foglalkozási naplók, sportnaplók 5. Foglalkozásokat tartó pedagógusok végzettségének, képzettségének dokumentumai 6. Tantárgyfelosztás 7. Tanulói órarendek (kötelező és nem kötelező foglakozások órarendje) 8. Az iskolai sporthoz kapcsolódó együttműködési megállapodások A szakértők a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találták az ellenőrzött tanügyi dokumentumok vezetését. Az önkormányzat részéről is megtörtént az ellenőrzés. A belső ellenőr kiválónak ítélte az iskolában folyó ellenőrzött tevékenységeket. 6. Szervezeti és Működési Szabályzat (külön dokumentumban) 7. Pedagógiai Program 19

20 (külön dokumentumban) 8. Házirend (külön dokumentumban) 9. Az országos kompetencia mérés értékelés eredményei, évenként feltüntetve Év Tantárgy Osztály Országos átlag Iskolánk átlaga matematika 6. osztály országos átlag 500 iskolánk 553 magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag 500 iskolánk 563 matematika 6.osztály országos átlag 505 iskolánk 517 magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag 509 iskolánk 517 matematika 8. osztály országos átlag 500 iskolánk 542 magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag 500 iskolánk 563 matematika 8. osztály országos átlag 494 iskolánk 485 magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag 497 iskolánk 503 matematika 8. osztály országos átlag 491 iskolánk 538 magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag 497 iskolánk 526 matematika 6. osztály országos átlag 499 iskolánk 528 magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag 519 iskolánk

21 2008 matematika 8. osztály országos átlag 497 iskolánk 476 magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag 506 iskolánk 509 Év Tantárgy Osztály Országos átlag Iskolánk átlaga 2009 matematika 6. osztály országos átlag 489 iskolánk 524 magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag 513 iskolánk 543 matematika 8. osztály országos átlag 484 iskolánk 553 magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag 502 iskolánk 587 Év Tantárgy Osztály Országos átlageredmény Iskolánk átlageredmény 2010 matematika 6. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag iskolánk matematika 8. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag iskolánk

22 Év Tantárgy Osztály Országos átlageredmény Iskolánk átlageredmény 2011 matematika 6. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag iskolánk matematika 8. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag iskolánk Év Tantárgy Osztály Országos átlageredmény Iskolánk átlageredmény 2012 matematika 6. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag iskolánk matematika 8. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag iskolánk

23 Év Tantárgy Osztály Országos átlageredmény Iskolánk átlageredmény 2013 matematika 6. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 6. osztály országos átlag iskolánk matematika 8. osztály országos átlag iskolánk magyar (szövegértés) 8. osztály országos átlag iskolánk

24 10. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2006/ osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Tanév eleji létszám 27 fő 18 fő 19 fő 18 fő Érkezett tanév közben Távozott tanév közben 1 fő Távozott tanév végén 3 fő 1 fő 1 fő / osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Tanév eleji létszám 21 fő 21 fő 21 fő 21 fő Érkezett tanév közben Távozott tanév közben - 2 fő - - Távozott tanév végén 3 fő 1 fő 1 fő - Évfolyamismétlés - 1 fő / osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Beiratkozott - 2 fő - - Tanév eleji létszám 23 fő 25 fő 17 fő 18 fő Érkezett tanév közben 1 fő Távozott tanév közben Távozott tanév végén / osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés - 1 fő - - Beiratkozott 2 fő 1 fő - 1 fő Tanév eleji létszám 19 fő 20 fő 17 fő 21 fő Érkezett tanév közben 1 fő Távozott tanév közben - 1 fő - - Távozott tanév végén 3 fő 3 fő - - Évfolyamismétlés fő - 24

25 2008/ osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Beiratkozott - 3 fő - 2 fő Tanév eleji létszám 23 fő 27 fő 25 fő 19 fő Érkezett tanév közben 1 fő Távozott tanév közben 1 fő 1 fő 1 fő - Távozott tanév végén - 1 fő 1 fő 3 fő 2008/ osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés fő - Beiratkozott 1 fő - 1 fő - Tanév eleji létszám 18 fő 17 fő 18 fő 16 fő Érkezett tanév közben - 1 fő 1 fő 1 fő Távozott tanév közben fő - Távozott tanév végén - 4 fő / osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Évfolyamismétlés 1 fő Beiratkozott - 1 fő - 1 fő Tanév eleji létszám 24 fő 23 fő 25 fő 24 fő Érkezett tanév közben - 1 fő 1 fő - Távozott tanév közben - 1 fő 2 fő - Távozott tanév végén 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2009/ osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés Beiratkozott 1 fő Tanév eleji létszám 17 fő 18 fő 14 fő 18 fő Érkezett tanév közben 2 fő 2 fő 1 fő - Távozott tanév közben 2 fő Távozott tanév végén 1 fő 4 fő 2 fő - 25

26 2010/2011 1/a 1/b 2. osztály 3. osztály 4. osztály osztály osztály Évfolyamismétlés fő - Beiratkozott Tanév eleji létszám 18 fő 19 fő 23 fő 23 fő 21 fő Érkezett tanév közben 1 fő Távozott tanév közben fő 1 fő Távozott tanév végén 1 fő 1 fő / osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés Beiratkozott Tanév eleji létszám 23 fő 16 fő 16 fő 13 fő Érkezett tanév közben fő - Távozott tanév közben 1 fő 1 fő 1 fő - Távozott tanév végén - 4 fő /2012 1/a 1/b 2/a 2/b 3. osztály 4. osztály osztály osztály osztály osztály Évfolyamismétlés Beiratkozott Tanév eleji létszám 19 fő 18 fő 18 fő 18 fő 23 fő 22 fő Érkezett tanév közben Távozott tanév közben 1 fő 4 fő 2 fő - 1 fő - Távozott tanév végén - 1 fő - 2 fő Évfolyamismétlés 2 fő 1 fő 2011/ osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés - 1 fő - - Beiratkozott 2 fő - 1 fő 1 fő Tanév eleji létszám 22 fő 23 fő 11 fő 17 fő Érkezett tanév közben fő - Távozott tanév közben - 1 fő 1 fő - Távozott tanév végén 3 fő 4 fő

27 2012/2013 1/a osztály 1/b osztály 2/a osztály 2/b osztály 3/a osztály 3/b osztály 4. osztály Évfolyamismétlés fő 1 fő 1 fő Beiratkozott fő 1 fő - 3 fő Tanév eleji létszám 19 fő 19 fő 18 fő 16 fő 17 fő 19 fő 26 fő Érkezett tanév fő 1 fő - 1 fő közben Távozott tanév fő - 1 fő 1 fő közben Távozott tanév fő - 2 fő végén Évfolyamismétlés 1 fő fő 2012/ osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés Beiratkozott Tanév eleji létszám 19 fő 19 fő 18 fő 11 fő Érkezett tanév közben Távozott tanév közben - 1 fő - - Távozott tanév végén - 5 fő /2014 1/a osztály 1/b osztály 2/a osztály 2/b osztály 3/a osztály 3/b osztály 4/a osztály 4/b osztály Évfolyamismétlés - 1 fő fő Beiratkozott fő 2 fő fő - Tanév eleji 20 fő 20 fő 20 fő 21 fő 19 fő 16 fő 17 fő 20 fő létszám Érkezett tanév 1 fő fő 1 fő közben Távozott tanév közben Távozott tanév 2 fő 1 fő - 1 fő 1 fő - 2 fő 2 fő végén Évfolyamismétlés 1 fő fő 27

28 2013/ osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Évfolyamismétlés Beiratkozott - 1 fő - 1 fő Tanév eleji létszám 22 fő 20 fő 13 fő 19 fő Érkezett tanév közben 1 fő Távozott tanév közben fő - Távozott tanév végén 1 fő 3 fő 1 fő - Évfolyamismétlés 1 fő 2014/2015 1/a osztály 1/b osztály 2/a osztály 2/b osztály 3/a osztály 3/b osztály 4/a osztály 4/b osztály Évfolyamismétlés 1 fő fő Beiratkozott fő - 1 fő 1 fő 1 fő - Tanév eleji 20 fő 20 fő 20 fő 19 fő 21 fő 21 fő 19 fő 17 fő létszám Érkezett tanév közben Távozott tanév közben Távozott tanév végén Évfolyamismétlés / a 5.b 6. osztály 7. osztály 8. osztály osztály osztály Évfolyamismétlés fő - - Beiratkozott 1 fő 2 fő 2 fő - - Tanév eleji létszám 17 fő 20 fő 25 fő 16 fő 9 fő Érkezett tanév közben Távozott tanév közben Távozott tanév végén Évfolyamismétlés

29 11. Általános iskolánkban a volt tanítványok nyolcadik - kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Továbbtanulás a nyolcadik osztály befejezése után a 2010/2011. tanévre Első helyre vettek fel 10 tanulót Második helyre 2 tanulót Harmadik helyre 1 tanulót Gimnáziumban: Szakközépiskolában: Szakiskolában: 3 fő 7 fő 3 fő 2009/2010. általános iskola 8.osztály 2010/2011. középiskola 9. osztály Tantárgy Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Magyar nyelvtan 3,3 Magyar irodalom 3,5 Történelem 2,9 Angol 2,6 Matematika 2,9 megjegyzés: a középiskolák a törvényi előírás ellenére sem végzik a nyomonkövetést. Továbbtanulás a nyolcadik osztály befejezése után a 2011/2012. tanévre Gimnáziumba tanul tovább: Szakközépiskolában tanul tovább: Szakiskolában tanul tovább: 7 fő 8 fő 2 fő 1. helyen megjelölt iskolában tanul tovább: 13 fő 2. helyen megjelölt iskolában tanul tovább: 2 fő 3. helyen megjelölt iskolában tanul tovább: 1 fő 4. helyen megjelölt iskolában tanul tovább: 1 fő 29

30 2010/2011. általános iskola 8.osztály 2011/2012. középiskola 9. osztály Tantárgy Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Magyar nyelvtan 3,5 Magyar irodalom 3,8 Történelem 3,3 Angol 3,6 Matematika 3,3 Továbbtanulás a nyolcadik osztály befejezése után a 2012/2013. tanévre Első helyre vettek fel 10 tanulót Második helyre 2 tanulót Harmadik helyre 1 tanulót Gimnáziumban: Szakközépiskolában: Szakiskolában: 3 fő 7 fő 3 fő 2011/2012. általános iskola 8.osztály 2012/2013. középiskola 9. osztály Tantárgy Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Magyar nyelvtan 3,3 Magyar irodalom 3,5 Történelem 2,9 Angol 2,6 Matematika 2,9 megjegyzés: a középiskolák a törvényi előírás ellenére sem végzik a nyomonkövetést. Továbbtanulás a nyolcadik osztály befejezése után a 2013/2014. tanévre Első helyre vettek fel 5 tanulót Második helyre 2 tanulót Harmadik helyre 4 tanulót Gimnáziumban: Szakközépiskolában: Szakiskolában: 7 fő 3 fő 1 fő 30

31 2012/2013. általános iskola 8.osztály 2013/2014. középiskola 9. osztály Tantárgy Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Magyar nyelvtan 3,4 Magyar irodalom 3,4 Történelem 3,2 Angol 3,3 Matematika 3,2 megjegyzés: a középiskolák a törvényi előírás ellenére sem végzik a nyomonkövetést. Továbbtanulás a nyolcadik osztály befejezése után a 2014/2015. tanévre Első helyre vettek fel 16 tanulót Második helyre 3 tanulót Gimnáziumban: Szakközépiskolában: Szakiskolában: 9 fő 9 fő 1 fő 2013/2014. általános iskola 8.osztály 2014/2015. középiskola 9. osztály Tantárgy Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Magyar nyelvtan 4,0 Magyar irodalom 4,3 Történelem 3,7 Angol 4,3 Matematika 3,5 megjegyzés: a középiskolák a törvényi előírás ellenére sem végzik a nyomonkövetést. 31

32 12. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Ének-zene szakkör énekkar Énekkarunk ebben az évben folytatja munkáját. Az énekkar tagjai jó hangú és szívesen éneklő alsós tanulók közül kerülnek ki. A cél: a népdalok, műdalok, gyermekdalok megtanulása és szép előadása. Az éneklés során megvalósul az egymásra figyelés, alkalmazkodás és az együttműködés, lehetőség nyílik az érzelmek kifejezésére és feldolgozására illetve a dalok szövegének tartalmával való azonosulásra is. Várjuk a jó hangú és szívesen éneklő alsó tagozatos gyerekeket. Heti egy alkalommal. Rajz szakkör Fodorné Horváth Krisztina ének szakos tanár Fontos feladatnak tartom, hogy a gyerekek minél többet tudjanak meg a művészetről és a vizuális kultúráról. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy sok gyermek, főleg a kicsik, örömüket lelik a rajzban és az alkotásban. A rajzszakkörön lehetőség nyílik számukra, hogy kiéljék kreativitásukat, alkotókedvüket. Igyekszem minél több színes és érdekes feladattal kitölteni az együtt töltött időt A rajzszakkör heti egy alkalommal két órában. A kisgyermek, ha rajzol, az mindig szép, vagy ha nem, hát legalább is ötletes!... Színjátszó szakkör Fónagy Gabriella rajz szakos tanár A szakkör célja a rendezvényeken való részvételen túl, a résztvevők képességeinek, tehetségének fejlesztése a játék, a színjátszás eszközeivel. A tanulók interperszonális kapcsolatainak fejlesztése, javítása a kommunikáció segítségével. Az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztése a társművészetek segítségével. Szeretettel várlak a foglalkozásokra! 2. évfolyamtól hetente egy órában. Nagyné Oláh Erika tanító 32

33 Sakk szakkör A szakkörre várunk minden érdeklődő diákot, aki szeretne megismerkedni a játék rejtelmeivel. Szívesen fogadjuk azokat a gyerekeket is, akik a szabályok ismeretében partner keresnek egy jó sakkpartihoz. A foglalkozások hetente egy alkalommal lesznek. Kézilabda iskolai sportkör Tóthné Pitlik Judit tanító A mindennapi testnevelés által előirányzott kívánalmak, az SZMK felvetése, valamint az ISK és a DÖK által végzett felmérések eredményeképpen a 2013/2014. tanévtől útjára indítottuk új spotköri képzésként a kézilabdát. Tettük mindezt abból a megfontolásból is, hogy térségünkben nagy hagyománya van a kézilabdának és az utánpótlásnak. Kosárlabda iskolai sportkör Helyi igényeknek megfelelően, és a rangos versenyeken bizonyossá vált eredményességünknek köszönhetően immáron második esztendeje biztosítunk felzárkóztató, formába hozó és tehetséggondozó kosárlabda sportfoglalkozást a felső tagozatos diákjaink részére. A sportági képzés és a mozgáskultúra mellett kiemelt célunk és feladatunk, hogy egységes nevelő-oktató munkánkkal járuljunk hozzá ahhoz, hogy a tanulóink életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő, értékes személyiségvonásokkal felvértezett egyénekké váljanak. Labdarúgó iskolai sportkör Ebben a tanévben folytatjuk a múlt években elkezdett labdarúgás sportági képzését heti. Az edzések az alsós évfolyamok tehetséges és szorgalmas tanulóira összpontosítanak. A kiemelt gyerekeket idejekorán hozzászoktatjuk az élsportolás csínjához. Ezekkel a gyerekekkel a felső tagozaton méltó módon fogjuk képviselni az iskolát a különböző tornákon. Két éve a diákolimpia élcsapatai közé kerültünk, melynek alapját elsősorban a labdarúgó sportszakkör biztosítja. Szczepanowszky Mónika tanító 33

34 Nap Időpont Foglalkozás Hétfő Színjátszó szakkör Kedd Sakk szakkör Kézilabda iskola sportkör Kosárlabda iskola sportkör Szerda Rajz szakkör Csütörtök Énekkar Labdarúgó iskolai sportkör Péntek 34

35 13. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása. Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók kapnak hétvégére (szombatra, vasárnapra) és a tanítási szünetekre házi feladatot, éppúgy, mint a hét többi napjára. az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Nyáron lehetőségük nyílik a következő tanév kötelező (olvasmányának), irodalmának elolvasására. (Olvasónapló írása). A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb 1 témazáró (félévi, év végi felmérő) és maximum 2 röpdolgozat íratható. A témazáró időpontját a szaktanár köteles előre közölni a tanulóval, és a naplóban is előre kell jelezni. 14. Osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Lásd Pedagógiai Program, Helyi Tanterv Tanulmányok alatti vizsgák az éves időbeosztásban 35

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben