A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához

2 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. -a alapján tartalmazza a Hajdúböszörményi 5. és 9. évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban közöljük azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók választhatnak ben indítandó tanulmányi területek FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA 9/Ny osztály Tanulmányi terület neve és egyedi kódja Angol nyelvi előkészítő 01 Jellege 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből Angol Német, francia, olasz, latin/orosz Sajátos jellemző Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű oktatás ANGOL NYELVből és a VÁLASZTOTT IDEGEN NYELVből Részvételi lehetőség az Arany János Kollégiumi Programban Tervezett létszám 34 fő 9/B osztály Tanulmányi terület neve és egyedi kódja Humán tanulmányi terület 02 Jellege 4 évfolyamos Angol vagy német Német, francia, olasz, latin/orosz, illetve angol Sajátos jellemző Emelt szintű oktatás MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMból, valamint választás szerint történelemből vagy médiából és drámából Tervezett létszám 34 fő 9/C osztály Tanulmányi terület neve és egyedi kódja Reál/műszaki tanulmányi terület 03 Jellege 4 évfolyamos Angol vagy német Német, francia, olasz, latin/orosz, illetve angol Sajátos jellemző Emelt szintű oktatás MATEMATIKA, informatika, illetve fizika tantárgyakból Tervezett létszám 17 fő Tanulmányi terület neve és egyedi kódja Reál/természettudományi tanulmányi terület 04 Jellege 4 évfolyamos Angol vagy német Német, francia, olasz, latin/orosz, illetve angol Sajátos jellemző Emelt szintű oktatás BIOLÓGIA és kémia tantárgyakból Tervezett létszám 17 fő 2. A felvételi eljárás rendje 2.1. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét! A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni az ilyet szervező középfokú intézményben, a hozzánk jelentkező tanulók lehetőség szerint a gimnáziumunkban. A kiválasztott középiskolába december 10-ig kell beadni a kitöltött Tanulói jelentkezési lapot. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi információ forrása az Oktatási Hivatal honlapja:

3 Hajdúböszörményi 3/ Írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkező nyolcadikosok számára: január 18-án 10 órától a Bocskai István Gimnázium kijelölt termeiben. Pótló időpont január óra (csak indokolt esetben, igazolással!). Kérjük a tanulókat, hogy félórával a vizsga előtt érkezzenek meg! Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk! Minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: a 2x45 percet igénybe vevő vizsga két feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a honlapon megtekinthetőek. Értékelőlapok átadása, betekintés a kijavított feladatlapokba a ban január óra. A kijavított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban A vizsgázók teljesítményének értékelése Az alábbi táblázatban összegezzük, hogy az egyes tanulmányi területeken mit veszünk figyelembe a felvételi kérelmek elbírálásakor. A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, a legfeljebb elérhető 150 ponttól csökkenő sorrendben. Kód Tanulmányi terület Tanulmányi eredmények Központi írásbeli 01 Angol nyelvi előkészítő 02 Humán 03 Reál/műszaki MATEMATIKA-FIZIKA-INFORMATIKA igen magyar és matematika 04 Reál/természettudományi BIOLÓGIA-KÉMIA Szóbeli meghallgatás és alkalmassági vizsga nincs Tanulmányi eredmények számítása Összesen elérhető legfeljebb 50 pont Fontos! A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött A tanulmányi eredmények című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra ötödiktől nyolcadikig, valamennyi tantárgyra! Az általános iskolai eredmények számítása általában a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredmények alapján történik, alacsonyabb évfolyamokon véget érő tárgyak esetében az utolsó két év végének eredményét kérjük feltüntetni. A hozott eredmények számításánál az osztályzatokat számértékükön adjuk össze (1) magyar nyelv és irodalomból, amennyiben külön tárgy, átlagoljuk; (2) matematikából; (3) történelemből; (4) idegen nyelvből; (5) egy természetismereti tárgyból, fizikából, kémiából vagy biológiából a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe Az írásbeli vizsga eredményei Összesen elérhető legfeljebb 100 pont Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb pontot lehet elérni. 3. Idegen nyelvek Gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni. Az első (a haladó) idegen nyelv természetesen az általános iskolában tanult nyelv, ami angol vagy német. A felvett tanulókat szeptemberben elvégzett szintfelmérő teszt alapján létrehozott nívócsoportban készítjük fel. Az eltérő szintű csoportok között fejlődéstől függően magasabb évfolyamokon lehetséges a váltás. A jobban felkészültek számára biztosítjuk a B2 (középfokú) szint elérését a tanulmányok végére. A második (a kezdő) idegen nyelv választását a felvételi jelentkezési lapon kell jelezni. A német haladó nyelvvel érkezők számára biztosítjuk az angol tanulását. Az angollal érkezők választhatnak a német, a francia, az olasz és a latin vagy orosz közül. Az idegen nyelvek csoportjai csak legalább 12 fő meglé-

4 4/8 Hajdúböszörményi te esetében indulhatnak! A kezdő csoportokban a minimális cél az A1 szint, de a jobban felkészültek számára a B1 vagy a B2 szint is elérhető. Valamennyi képzési formában a 9. évfolyamtól lehet a második idegen nyelvet tanulni. Igény és kellő számú jelentkezés esetén szakköri formában biztosítjuk a harmadik idegen nyelv tanulását is. 4. Hogyan tovább? Kinek melyik tanulmányi területünket ajánljuk? 01. Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű angol nyelv Mindenkinek, aki az általános érettségivel együtt alapos és használható angoltudást szeretne. Főleg azok jelentkezését várjuk, akik az idegen nyelvek iránt érdeklődnek, akik vagy az angollal szeretnének továbbtanulni, és akik az angolon túl még egy nyelvet szeretnének megtanulni. Felsőbb évfolyamokon fakultációs formában lehetőség van más tantárgyak emelt szintű tanulására is. 02. Humán tanulmányi terület Általánosan képző gimnázium, amelyben a magyar nyelv és irodalom hangsúlyos. Két szakirány választható felvételi után: (1) nyelvi és vizuális kommunikáció, ahol a magyart a dráma és a média egészíti ki. Főleg pedagógus, bölcsészet, és művészetközvetítési szakirányban továbbtanulók számára ajánljuk. (2) Történelem orientáció, ahol a magyarhoz a történelem emelt szintű oktatása járul. Jog, igazgatás, nemzetvédelem és gazdasági szakokra továbbtanulni szándékozóknak ajánljuk. 03. Reál/műszaki tanulmányi terület MATEMATIKA-FIZIKA-INFORMATIKA 04. Reál/természettudományi tanulmányi terület BIOLÓGIA-KÉMIA A matematika emelt szintű tanulmányi területünk, informatikával, illetve fizikával kiegészítve. Minden olyan irányban érdeklődőnek, ahová matematika kell: műszaki-mérnöki, gazdasági, informatika stb. A biológia emelt szintű tanulmányi terület kémiával együtt: agrár, egészségtudományi és orvosi irányokban továbbmenni szándékozók részére. Azok részére, akik még egyáltalán nem döntöttek, az angol nyelvi előkészítőt vagy a humán tanulmányi területet ajánljuk. A gimnázium az érettségin túl a felsőoktatásban való továbbtanulásra készít fel. Az utolsó két évfolyamon a fenntartó által biztosított keretek között igyekszünk a lehető több tantárgyból biztosítani a sikeres érettségi felkészülést! 4.1. A felvételi jelentkezés A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be közvetlenül a gimnáziumnak a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a tanulónak a jelentkezését fogadjuk el, akik megírják a felvételi eljárás előtti írásbeli vizsga feladatlapjait! A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelő lap másolatát! A jelentkezési lapon kérünk minden adatot pontosan kitölteni. A jelentkezési lapot az általános iskolák küldik el a gimnáziumnak február 14-ig.

5 Hajdúböszörményi 5/8 FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAMÁRA ben indítandó tanulmányi terület 5/E osztály Tanulmányi terület neve és egyedi kódja Nyolc évfolyamos gimnázium 08 Angol vagy német Német, angol, francia, olasz, latin/orosz Felvételi kérelmek elbírálása (1) Tanulmányi eredmények (2) A 8 évfolyamos gimnáziumok számára készített központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből matematikából eredményeinek figyelembevételével Maximális létszám 30 fő Egyéb jellemző választása 9. évfolyamtól. Az érettségire való felkészítés évfolyamon válik hangsúlyossá. Magas a szabadon választható, emelt szintű oktatásra fordítható órák aránya. Csoportbontás matematikából és további tantárgyakból. Egyéni fejlesztés, valamint a harmadik idegen nyelv tanulásának lehetősége. 6. A felvételi eljárás rendje 6.1. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét. A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni a ban. A kiválasztott középiskolába december 10- ig kell beadni a kitöltött Tanulói jelentkezési lapot. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi információ forrása az Oktatási Hivatal honlapja: Írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára: január 18-án 10 órától a Bocskai István Gimnázium kijelölt termeiben. Pótló időpont január óra (csak indokolt esetben, igazolással!). Kérjük a tanulókat, hogy félórával a vizsga előtt érkezzenek meg! Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk! Minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: a 2x45 percet igénybe vevő vizsga két feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a honlapon megtekinthetőek. Értékelőlapok átadása, betekintés a kijavított feladatlapokba a ban január óra. Figyelem! A kijavított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt a felvételi eljárásban Tanulmányi eredmények számítása Összesen elérhető legfeljebb 20 pont A hozott eredményeket a tanuló 3. év végi eredménye alapján számoljuk ki. A tanuló jelentkezési lapján A tanulmányi eredmények című táblázatot kell kitölteni a bizonyítványnak megfelelően. A magyar nyelv és irodalom ha külön tárgyak, akkor a kettő átlagát számoljuk meg a matematika osztályzatát összeadjuk és duplázzuk Az írásbeli vizsga eredményei Összesen elérhető legfeljebb 100 pont Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb pontot lehet elérni.

6 6/8 Hajdúböszörményi 6.5. A felvételi jelentkezés a nyolc évfolyamos gimnáziumba A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be közvetlenül a gimnáziumnak a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a tanulónak a jelentkezését fogadjuk el, akik megírják a felvételi eljárás előtti írásbeli vizsga feladatlapjait! A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelő lap másolatát! A jelentkezési lapon kérünk minden adatot pontosan kitölteni. Nem szükségesek az általános iskola igazoló aláírásai és bélyegzője! Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot el kell küldeni a Felvételi Központnak (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr, Pf. 681.) Mind a felvételi jelentkezési lap, mind a tanulói adatlap kitöltésében és ez utóbbi postázásában igénybe vehetik a gimnázium segítségét. A jelentkezési lap és az adatlap beszerezhető a gimnáziumban vagy letölthető az írásbeli vizsgánál megadott címről, továbbá sokszorosítható is. A felvételi jelentkezés határideje: február 14. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (valamennyi tanulmányi területre érvényesek) 1. Könnyítések és mentességek Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók könnyítéshez vagy mentességek igénybe vételéhez az előzetes írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lap mellé csatolják az adott tanévre szóló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének másolatát, ami minden esetben irányadó a számunkra a kedvezmények megadásakor. Speciális értékelési szabályokat nem alkalmazunk, az írásbeli eredményeket arányosítva számoljuk, de a felvételi vizsga alól mentességet nem adunk! Minden esetben javasoljuk, hogy a felvételi jelentkezéskor előzetesen vegyék fel velünk a kapcsolatot! Felvételi vizsgájuk eredményétől függetlenül vesszük fel azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében iskolánkat jelölte ki a tankötelezettség teljesítésére, valamint külön megállapodás alapján nyernek felvételt választásuk szerint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyamos tanulói. A felvételi vizsgán való részvétel azonban minden esetben kötelező! 2. A felvételi döntés és jogorvoslat A felvételről vagy az elutasításról április 25-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket. A jelentkezés elutasítása esetén, illetve a felvételi eljárás során hozott döntések ellen a szülő és a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. -ának (3) bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással eljárás indítható. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 3. Előnyben részesítés A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Hajdúböszörményben található, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja. A különleges helyzetűnek számít az, aki hátrányos helyzetű; aki roma nemzetiségű; akinek közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; vagy akinek legalább az egyik szülője állami vagy önkormányzati intézményben közszolgálati alkalmazott. Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik. A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia, a felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül. Amennyiben az előnyben részesítés fenti szempontjai nem érvényesíthetőek, akkor a matematika feladatlap eredménye dönt a sorrendről: a jobb eredményű fentebb sorolódik. 4. Elutasítás Az ideiglenes felvételi jegyzékben elutasítjuk a tanuló jelentkezését az adott tagozatról, ha az előzetes felvételi írásbeli vizsgán bármelyik feladatlapjára adott megoldásának teljesítménye nem éri el az a feladatlapon szerezhető összes pont 20 %-át. 5. Beiratkozás A beiratkozás előtt előzetes szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a beiratkozás pontos helyéről és idejéről, valamint az ezzel és a gimnáziumi tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb tudnivalókról és teendőkről. Az előzetes szülői értekezletről a felvételi döntéssel együtt küldünk értesítést.

7 Hajdúböszörményi 7/8 6. Arany János Kollégiumi Programban való részvétel és kollégiumi férőhely biztosítása Szeretnénk felhívni a figyelmet az Arany János Kollégiumi Programra (AJKP), amelyben szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kapnak esélyt az érettségi bizonyítvány megszerzésére, ingyenessé téve taníttatásukat a teljes időszakra. A képzési idő 1+4 év. Az első, előkészítő évben történik a hiányok pótlása, a felzárkóztatás és a tehetségek kibontakoztatása. Az előkészítő év teljesítésére két lehetőség közül választhatnak a jelentkezők. Jelentkezhetnek a Széchenyi István Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola által szervezett előkészítő évfolyamba. A felvétel és az előkészítő év elvégzése után Hajdúböszörmény bármelyik középiskolájában folytathatják tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon. Így a felvételi megírása után a Bocskai István Gimnáziumban is. Az előkészítő évet a nyelvi előkészítő évfolyamán is teljesíteni lehet a kollégiumi ellátás mellett, s aztán a gimnázium emelt szintű nyelvi képzésen tanulnak tovább. Délután a kollégium teljesíti a Program egyéb feladatait, mindennapos testneveléssel, kulturális programokkal és kirándulásokkal színesíti a gyerekek szabadidejét. Olyan életteret biztosít a tanulóknak, amelyben otthon érzik magukat. Komfortos körülményei, a szellemi bázisa, a tanárok, a nevelők gondoskodása biztosítja a tanulók értelmi és érzelmi gazdagodását, a bennük rejlő tehetség felszínre kerülését. A programba való jelentkezés alapfeltétele, hogy a törvényes felügyeletet gyakorló szülő (gyám) a gyermeke után jogosult legyen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Ehhez az alapfeltételhez járulnia kell még kettőnek a következők közül: a szülő (gyám) legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezzen; vagy az igénylést megelőző 16 hónapon belül 12 hónapig a szülő (gyám) álláskeresőként legyen nyilvántartva; vagy megállapított tény legyen, hogy a gyermek lakáskörülményei csak korlátozottan biztosítják az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket. Jelentkezhetnek a programba a átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, továbbá utógondozói ellátásban részesülő, ugyanakkor tanulói jogviszonyban álló gyermekek is. A programra pályázni kell. Pályázati adatlapok beszerezhetők intézményünkben személyesen, vagy letölthetők az ofi.hu, az ajkp.hu, és az ajkszp.hu internetes oldalakon. Természetesen a programon kívül is van lehetőség a kollégiumi elhelyezésre a Széchenyi István Kollégiumban. Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. Telefon: +36 (52) /128. Mb. igazgató: Gajdán Csaba. Honlap: 7. Jogszabályok A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó legfontosabb jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2szóló 0/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 7. és 3. számú melléklet 8. Általános tájékoztató adatok Az iskola OM azonosító száma: Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Telefonszámok: +36 (52) ; +36 (20) Telefax: +36 (52) Honlap: Igazgató: Gyulai Sándor +36 (52) , +36 (20) Beiskolázásért felelős igazgatóhelyettes: Bácsiné Polyvás Imola

8 8/8 Hajdúböszörményi NYITOTT KAPUK HETE november 11. november 14. Nyolcadikosoknak! A négy és öt évfolyamos gimnázium tanulmányi területeinek beiskolázási rendezvénye Tájékoztatók, óralátogatások, bemutató foglalkozások, vetélkedők Időpont Szülői tájékoztató november 11-én 17 órakor KISGIMNAZISTÁK NAPJA november 15. Negyedikeseknek! Délelőtt óralátogatások Bemutató foglalkozás 16 órakor Szülői tájékoztató 17 órakor A FELVÉTELI ELJÁRÁS FONTOSABB IDŐPONTJAI Teendő december 10. Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára január :00 Egységes írásbeli felvételi vizsga az 5. évfolyamra jelentkezőknek január :00 Egységes írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek január :00 Pótló írásbeli felvételi január 29. Értesítés az írásbeli eredményéről az 5. évfolyamra jelentkezőknek január Értesítés az írásbeli eredményéről a 9. évfolyamra jelentkezőknek február 14. A felvételi jelentkezési lapok beadása március 3. Felvételi jegyzék kihirdetése az 5. évfolyamra jelentkezőknek március 3. Felvételi jegyzék kihirdetése a 9. évfolyamra jelentkezőknek április 25. A felvételről vagy az elutasításról szóló döntés megküldése június 3 4. Beiskolázási tájékoztató szülői értekezletek (Külön értesítés szerint) június 25. Beiratkozás

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben