2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések"

Átírás

1

2 2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

3 Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon között 12 milliárd forint összértékű átfogó fejlesztési program szolgálja a teljes megújulást ez az összeg egyetemi polgárokra vetítve fejenként egymillió forintos ráfordítást jelent, amely a legmagasabb érték Magyarországon. A négy évtizede alapított műszaki főiskola jogutódjának képzési palettáját ma már gazdaságtudományi, jogi, jogi-igazgatási, informatikai, pedagógiai, egészségtudományi, szociális és zeneművészeti ágak teszik teljessé. Intézményünkben jelenleg közel hallgató tanul három karon és két önálló intézetben. Számos felsőfokú szakképzésünk, 20 alapképzési, 18 mesterképzési szakunk, 2 osztatlan képzésünk, szakirányú továbbképzéseink és három doktori iskolánk révén a hazai felsőoktatás erős észak-dunántúli bástyájaként képezzük a jövő értelmiségét, s elkötelezetten szolgáljuk a tudományos fejlődés, a kutatás-fejlesztés és az innováció ügyét. A felsőoktatási rangsorok szerint jogi karunk képzése a legszínvonalasabb az országban, műszaki képzéseink második helyen állnak, valamint gazdaságtudományi szakjaink is előkelő pozíciót foglalnak el. Bátran mondhatjuk, több tekintetben is jó választás a Széchenyi István Egyetem mind az érettségizők, mind a képzettebb generációk tagjai számára. Győr, mint a folyók városa, egyben a találkozások városa is, hangulatos környezetet teremt a tanulmányokhoz. Valamennyi szakra kiterjedő ösztöndíjrendszerünk által folyamatosan támogatjuk a tehetséges hallgatókat, szakmai versenyek révén motiváljuk a kreatív ötletek megvalósítását, Karrier Irodánk pedig mindenkinek segít a későbbi elhelyezkedésben. Erre garanciát jelent, hogy az egykori hallgatóink körében végzett felmérések alapján diplomásaink fele azonnal, 90%-uk pedig fél éven belül biztos munkahellyel rendelkezett, döntő többségben (82%-ban) konkrét képzettségüknek megfelelő állást betöltve. A sokrétű kikapcsolódás is hozzá tartozik a diákévekhez, ehhez külön Hallgatói és Oktatói Centrum biztosítja a hátteret kávéházzal, diszkóval, koncertekkel, bográcspartikkal és további színes programokkal. S ha már szóba kerültek a végzett hallgatók, említsük meg néhány öregdiákunk nevét: Wáberer György, a legnagyobb hazai szállítmányozási vállalat vezérigazgatója, Czakó Borbála, londoni magyar nagykövet, Pintér István, a Rába Holding vezérigazgatója, Katona Kálmán, volt közlekedési és távközlési miniszter, Pongrácz Ferenc, az IBM Magyarország vezérigazgatója, Pócza Mihály, a Kisalföld Volán vezérigazgatója is nálunk szerezte diplomáját. A siker útja jó döntésekkel van kikövezve. Válassz jól, a jövőd a tét! további infók: 3

4 Jogász osztatlan EGYSÉGES KÉPZÉS Érettségi követelmények: magyar és történelem A képzésről Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy es felmérés alapján karunkon folyik a legszínvonalasabb jogászképzés az országban. Ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy évfolyamaink optimális létszáma lehetővé teszi a gyakorlatias, hallgatóközpontú képzést. Valamennyi jogi főtárgy oktatása során gyakorlatok, szemináriumok, csoport-projektek egészítik ki az előadások ismeretanyagát, ezáltal hallgatóink megismerhetik az élő joggyakorlatot, s alkalmazni is képesek lesznek azt a jövőben. Képzési kínálatunkban jelentős helyet foglal el az európai ismeretek tárgyköre. Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy a hallgatók nyelvismeretüket tanulmányaik során bővítsék, illetve elmélyítsék. Értékes szinergikus hatás mutatható ki a jogász és a nemzetközi igazgatási szak képzése között. Karunkon számos, nemzetközileg is elismert oktató tevékenykedik. A jogász képzés szakvezetője dr. Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság előző elnöke, a tanszékeket ugyancsak elismert szaktekintélyek vezetik: Dr. Kukorelli István korábbi alkotmánybíró, Dr. Lenkovics Barnabás korábbi ombudsman, jelenlegi alkotmánybíró, Dr. Lamm Vanda, az MTA levelező tagja a sor tovább folytatható. A levelező tagozat számára a konzultációs foglalkozásokat péntek délután és szombati napokon tartjuk, így ez csak minimálisan érinti a munkaidőt. A vizsgák letételénél is igyekszünk péntek, szombati vizsganapot biztosítani. képzési szint munkarend fin. forma szak neve költségtérítés (félév) képzési idő (félév) O N A Jogász támogatott 10 O N K Jogász Ft 10 O L A Jogász támogatott 10 O L K Jogász Ft 10 O=osztatlan képzés, N=nappali, L=levelező, A=államilag finanszírozott, K=költségtérítés Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - kivonat 4 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

5 Jogász osztatlan EGYSÉGES KÉPZÉS Továbbtanulás Kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatóink, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, karunk doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat, ahol a képzés sikeres befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek. Elhelyezkedés A jogász szakma egyike a legmagasabb presztízszsel bíró hivatásoknak. A jogászi végzettség a leginkább konvertálható szakterület, hiszen a klasszikus igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, ügyvédi) munka mellett a közigazgatás, a közélet, a sajtó, sőt, a gazdasági vállalkozások is elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a jogászok számára. Tapasztalataink szerint a karunkon diplomát szerzett hallgatókat a közel kétmilliós lakosú Nyugat-dunántúli Régió munkaerőpiaca nehézség nélkül befogadja. A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján hallgatóink 28%- a már a diploma átvételekor rendelkezik állással. A végzettek 69%-a három hónapon belül, további 25%-uk pedig fél éven belül el tud helyezkedni. A diploma megszerzéséhez előírt nyelvvizsga követelmény egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga Elfogadott nyelvek angol, német, francia, spanyol, orosz további infók: 5

6 Nemzetközi igazgatási Érettségi követelmények: kettőt kell választani: magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgyból (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek) vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) az országban. A képzésben az évtizedes tapasztalatokkal rendelkező, tudományosan minősített belső munkatársak mellett a szakmai közélet legkiválóbb képviselői vesznek részt. Karunkon tanítanak az Alkotmánybíróság és a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiuma bírái, valamint a helyi közigazgatás elismert szakemberei. A szakmáról Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik mind a nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén, mind a szervezetirányítási, illetve az igazgatási folyamatok terén felkészülten, magas szinten tudják megoldani feladataikat. Mindehhez szükséges természetesen az idegen nyelvek alapos, gyakorlatias ismerete. A képzésről A Nemzetközi igazgatási alapszakot a rendkívül népszerű Nemzetközi kapcsolatok és Nemzetközi kommunikáció főiskolai szakok tapasztalatai alapján hozta létre egyetemünk, az elsők között képzési szint munkarend fin. forma szak neve költségtérítés (félév) képzési idő (félév) A N A Nemzetközi igazgatási támogatott 6 A N K Nemzetközi igazgatási Ft 6 A L A Nemzetközi igazgatási támogatott 6 A L K Nemzetközi igazgatási Ft 6 A=alapképzés, N=nappali, L=levelező, A=államilag finanszírozott, K=költségtérítés Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - kivonat 6 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

7 SzakirányOK Nemzetközi intézményi igazgatási szakirány: Nemzetközi igazgatási BA A nemzetközi kapcsolatrendszernek az EU intézményeiben, illetve az ahhoz kapcsolódó belföldi (önkormányzatok, állami szervek, intézmények) szervezeteiben való feladatvállalásra teszi alkalmassá a hallgatókat. Nemzetközi vállalatok igazgatása szakirány: A széleskörű gazdasági kapcsolatokkal rendelkező nagyvállalatok keretén belüli szervezési és irányítási feladatok elvégzésére készíti fel a hallgatót. Továbbtanulás A közelmúltban megindult a képzés egyetemünk Európai és nemzetközi igazgatási mesterképzési szakán, így az alapszakot eredményesen elvégző hallgatók intézményünkben folytathatják tanulmányaikat. Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolánk révén az igazgatási szakterületen a képzési spektrum teljessé válik: alapszak (BA) mesterszak (MA) és PhD (doktori) képzés várja hallgatóinkat. Elhelyezkedés A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján végzett hallgatóink közel 80%-a fél éven belül el tudott helyezkedni. A diploma megszerzéséhez előírt nyelvvizsga követelmény egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex általános nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből jogi és közigazgatási vagy közgazdasági középfokú (B2) komplex szaknyelvi vizsga Elfogadott nyelvek angol, német, francia, spanyol, orosz további infók: 7

8 Európai és nemzetközi igazgatás Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók: 1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai. 2. azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai. és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartási alapismeretek; - közszolgálati és munkajogi ismeretek, nemzetközi ismeretek: nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga; - európai uniós ismeretek: az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog; Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből - társadalomtudományi alapismeretek: társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek; - jogtudományi ismeretek: jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek; - kiegészítő szakmai alapozó ismeretek: közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek; - igazgatástörténeti ismeretek: alkotmány- és közigazgatás történet; - szakigazgatási ismeretek: a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra; - általános igazgatási ismeretek: a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei; - pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek: belföldi - kommunikációs ismeretek: idegen nyelvi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni. A jelentkezési további feltétele legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. képzési szint munkarend fin. forma szak neve költségtérítés (félév) képzési idő (félév) M N A Európai és nemzetközi igazgatási támogatott 4 M N K Európai és nemzetközi igazgatási Ft 4 M L A Európai és nemzetközi igazgatási támogatott 4 M L K Európai és nemzetközi igazgatási Ft 4 M=mesterképzés, N=nappali, L=levelező, A=államilag finanszírozott, K=költségtérítés Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - kivonat 8 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

9 A jelentkezőknek motivációs beszélgetésen kell résztvenniük, amelynek célja, hogy felmérje a jelentkező társadalomtudományok különös tekintettel az igazgatási- és jogtudományok iránti érdeklődését, elkötelezettségét valamint ezen a téren meglevő általános tájékozottságát. Időpont: A Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése nyomtatvány a oldalról tölthető le. A képzésről Olyan szakértők képzése a célunk, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás külkapcsolati feladatait ellátni. A mesterképzési szakon végzettek ismerik a külügyi igazgatást, Magyarország külpolitikáját, a nemzetközi szervezetek rendszerét, az EU intézményeit és döntéshozatali rendszerét, az összehasonlító politológiát, az összehasonlító politikai földrajzot, az összehasonlító alkotmánytant, az összehasonlító közigazgatást és pénzügytant, a nemzetközi versenyjogot és a külkereskedelmi védelmi intézkedéseket, a nemzetközi tárgyalások és a nemzetközi protokoll módszereit. Európai és nemzetközi igazgatás MA A kari épületben a hallgatói létszámhoz méretezett előadótermek, szemináriumi helyiségek kellemes környezetet biztosítanak a tanuláshoz. Országos összehasonlításban is kiemelkedő az egyetem informatikai ellátottsága: valamennyi tanteremben, dolgozószobában, kollégiumi szobában rendelkezésre áll internet csatlakozás (a kampusz területén vezeték nélküli internetkapcsolat is biztosított). Karunk legkiválóbb hallgatói számára lehetőségként kínáljuk, hogy a Batthyány Lajos Szakkollégiumban bontakoztassák ki tehetségüket. Továbbtanulás A kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatók, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, folytathatják tanulmányaikat a kar doktori iskolájában, amelynek hallgatói a képzés befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek. Elhelyezkedés A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak a nemzetközi szervezetekben és az európai uniós szervekben általános és szakigazgatási feladatkörök ellátására, hazai közigazgatási szervek nemzetközi vonatkozású feladatainak elvégzésére, nemzetközi nagyvállalatok kormányzati kapcsolatokkal foglalkozó belső egységeiben való munkavállalásra. A diploma megszerzéséhez előírt nyelvvizsga követelmény egy idegen nyelvből felsőfokú (C1), a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga, vagy két különböző idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga Elfogadott nyelvek angol, német, francia, spanyol, orosz további infók: 9

10 Jogi asszisztens Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy A szakmáról A leendő jogi asszisztensnek a következő személyiségjegyekkel kell rendelkeznie: irányíthatóság, tolerancia, konfliktuskerülő készség határozottság, kezdeményezőkészség, kapcsolatteremtő készség, tömör fogalmazás készsége, empatikus készség, konfliktusmegoldó készség, interperszonális rugalmasság, kommunikációs rugalmasság, udvariasság, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, közérthetőség, motiválhatóság, áttekintő képesség. A képzésről A jogi asszisztens szak hallgatói az egyetem jogász szakának országosan elismert oktatóitól szerezhetik meg az elméleti és gyakorlati ismereteket ez megfelelő biztosítékot nyújt a magas színvonalú képzésre. Az oktatói munkában részt vesznek a győri székhelyű bíróságok, ügyészségek és közigazgatási szervek szakemberei, akik jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek saját szakterületükön. A képzés helye a győri Móra Ferenc Általános és Középiskola. Továbbtanulás A jogi asszisztens képzésben szerzett oklevél megfelelő eredmény esetén lehetővé teszi a végzett hallgatónak, hogy tanulmányait intézményünk Nemzetközi igazgatási alapszakán vagy az egységes, osztatlan Jogász szakon folytassa. Meghatározott tantárgyakból maximum 60 kreditpont beszámítása lehetséges. Elhelyezkedés A felsőfokú szakképzés alkalmassá teszi a hallgatót a bíróságok, ügyészségek, földhivatalok és más államigazgatási szervek adminisztrációjában speciális ügyviteli (ügykezelő, jegyzőkönyvvezető, ügyintézési) feladatok ellátására. Az ügyvédi, illetve közjegyzői irodákban feladatköre nem csupán adminisztratív tevékenységet, hanem precíz jogi előkészítői munkát is jelent. képzési szint munkarend fin. forma szak neve költségtérítés (félév) képzési idő (félév) F N A Jogi asszisztens támogatott 4 F N K Jogi asszisztens Ft 4 F=felsőfokú szakképzés, N=nappali, A=államilag finanszírozott, K=költségtérítés Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - kivonat 10 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

11 további infók: 11

12 A jövő Győrben épül!

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

Nemzetközi Üzleti Fõiskola - IBS Az Oxford Brookes University társintézménye

Nemzetközi Üzleti Fõiskola - IBS Az Oxford Brookes University társintézménye Nemzetközi Üzleti Fõiskola - IBS Az Oxford Brookes University társintézménye Dr. Tamás István, az IBS fõigazgatója Pályafutásomat eredetileg mérnökként kezdtem. A Moszkvai Építõmérnöki Egyetem után itthon

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

KEDVES OLVASÓNK! AKTUÁLIS PC GURU EGYETEMI KÉPZÉSEK, AHOL LEHETŐSÉG VAN NON-PROFIT SZEKTORRA SPECIALIZÁLÓDNI. Egyéb kiegészítők

KEDVES OLVASÓNK! AKTUÁLIS PC GURU EGYETEMI KÉPZÉSEK, AHOL LEHETŐSÉG VAN NON-PROFIT SZEKTORRA SPECIALIZÁLÓDNI. Egyéb kiegészítők PC GURU lik. A laptopok merevlemezei akár 120 GB adat tárolására is képesek lehetnek, de ezek a meghajtók már nagyon sokba kerülnek, legtöbb esetben csak 60 GB-os vagy 80 GB-os merevlemezt használnak.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2010/2011 K észítette a Kft.

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben