MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN"

Átírás

1 MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN (NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. TANÉVRE 4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U OM AZONOSÍTÓ:

2 TÁJÉKOZTATÓ A MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN A 2013/2014. TANÉVBEN INDULÓ 9. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOKRÓL A 105. tanévében lévő nagy múltú intézetünkben - nagy érdeklődés mellett - nappali tagozatos gépész technikusképzés és informatikus képzés folyik. Az 1950-es és 60-as években a Mechwart András Gépipari Technikum -a korábbi felsőipariskolai képzés legjobb hagyományait folytatva - igen jó hírnévre tett szert a technikusképzésben. Végzős növendékeink sikeresen helytálltak mind az ipar, a gazdaság különböző területein, mind pedig a felsőfokú továbbtanulásban. Az iskola tanulói évtizedek óta nagyon szép sikereket érnek el az országos szakmai tanulmányi versenyeken (OSZTV, SZÉTV, OMTV). Az elmúlt tanévekben az informatika területén szervezett nemzetközi tanulmányi versenyeken (Worldskills, Euroskills, NAG, Netriders) is kiemelkedően szerepeltek (volt) tanítványaink. Szinte minden vizsgaidőszakban több szakképzős végzős tanulónk a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján - vizsga nélkül - kitűnő OKJ-s szakképesítő bizonyítványt, vagy bizonyos vizsgarészek alól felmentést kap. Az érettségizők közül többen a szakmai versenyeken, OKTV versenyeken elért eredményük alapján többlet pontokat kapnak a felsőoktatási felvételi során. Az érettségi vizsga után, és a szakképző tanulmányok befejézése után végzős növendékeinknek kb. 90 %-át felveszik az egyetemekre, főiskolákra. Az ezredfordulót megelőző és követő időszakban iskolánk teljesen új képzési tartalmat és eszközrendszert fejlesztett ki a jövő informatikai és gépészeti szakembereinek képzésére. Általánossá vált a számítástechnika gépipari alkalmazásainak (CAD/CAM/CNC) oktatása a gépész osztályokban. Az informatika szakmacsoportban lehetőség van a világon mindenhol elismert CISCO (CCNA) oklevelek megszerzésére. Minden tanulónk tanfolyam nélkül megszerezheti az ECDL-t (Európai Számítógép-használói Jogosítvány). Legújabban tanítványaink az iskolában megszerezhetik az EBCL nemzetközi gazdasági oklevelet. Az idegen nyelvek iránt különlegesen érdeklődőknek ajánljuk a német két tanítási nyelvű gépészképzésünket. A 2013/2014. a tanévben beiskolázott tanulóink a évfolyamon az ágazati kerettantervek szerint elméleti és gyakorlati szakképzésben vesznek részt. A tanéveket követő nyáron 2-4 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni külső gyakorló helyeken, ahol megismerkedhetnek valós munkahelyzetekkel, feladatokkal. A szakmai tantárggyal kiegészített érettségi vizsga után minden tanulónknak biztosítjuk a szakképző évfolyamba való felvételét. A szakközépiskolai kerettantervre épülő osztályainkban (01 és 02 belső kódú tanulmányi területek) az első évfolyamtól kezdve ágazati szakképzés folyik 1. OLDAL

3 informatikai és gépészeti szakmacsoportban ill. ágaztban. E két szakirányon belüli - OKJ-s szakmák szerinti - szakosodás az érettségit követő 1 éves szakképzés keretében történik. Tizenegy éve indult iskolánkban a német két tanítási nyelvű gépészképzés (03 kód). Ebben az osztályban a 9. évfolyamom nyelvi előkészítés folyik, heti 18 német órában. A évfolyamokon gépészeti szakmacsoportos, ágazati kerettantervi óratervek alapján történik az érettségi vizsgára való felkészítés. A németül tanult tantárgyakból német nyelven lehet majd érettségizni. A szakképző évfolyam zárásakor igény szerint, a felmerülő költségek vállalása esetén lehetőségük lesz a tanulóknak osztrák technikusi vizsgát tenniük a magyar OKJ-s vizsgával párhuzamosan. VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁK ISKOLÁNKBAN 01.) INFORMATIKAI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSI FORMA Tanulmányi terület belső kódja: 01 A tanulmányi terület megnevezése: 4 évfolyamos, szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő, informatikai szakmacsoport, informatikai ágazat, angol, vagy német idegen nyelv Rövidített megnevezés: informatikai (az érettségit követő szakképzési idő 1 év) Induló osztály: 2 Felvehetők száma: 70 fő (fiú, leány) Kimeneti szak választása a 12. évfolyamon, 2017-ben történik, az akkori OKJ alapján. Jelenlegi terveink szerint az érettségiző diákjaink az alábbi szakmát választhatják: Informatikai rendszergazda A képzés szerkezete: A évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör betöltésére történik a felkészítés. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A szakképző évfolyamon lehetőség van a CISCO Akadémián a világ 130 országában jegyzett CCNA oklevél megszerzésére is. 2. OLDAL

4 02.) GÉPÉSZETI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSI FORMA Tanulmányi terület belső kódja: 02 A tanulmányi terület megnevezése: 4 évfolyamos, szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő, gépészeti szakmacsoport, angol vagy német idegen nyelv Rövidített megnevezés: gépészeti (az érettségit követő szakképzési idő 1 év) Induló osztály: 1 Felvehetők száma: 35 fő (fiú, leány) Kimeneti szak választása a 12. évfolyamon, 2017-ben történik, az akkori OKJ alapján. A jelenlegi szakképző évfolyamos gépész diákjaink OKJ-s szakmájának az elnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus A képzés szerkezete: A évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör betöltésére történik a felkészítés.. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A szakképző évfolyam zárásakor lehetőség van CNC gépkezelő vizsga letételére is. 03.) NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GÉPÉSZETI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSI FORMA Tanulmányi terület belső kódja: 03 A tanulmányi terület megnevezése: 5 évfolyamos, német két tanítási nyelvű, gépészeti szakmacsoport Rövidített megnevezés: német két tanítási nyelvű gépészeti Induló osztály: 1 Felvehetők száma: 35 fő (fiú, leány) A képzés szerkezete: A 9. évfolyam nyelvi előkészítő jelleggel működik. Érettségi vizsga a 13. évfolyam végén van. Egyes tantárgyak oktatása német nyelven történik. A speciális érettségi bizonyítvány az állami nyelvvizsgák különböző szintjeinek is megfelel majd. Az OKJ-s kimenet választása 2018-ban, az akkori OKJ gépészeti szakjai közül történik majd, ez terveink szerint: Gépgyártástechnológiai technikus 3. OLDAL

5 A képzés szerkezete: A évfolyamon a kétszintű, komplex szakmai érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör betöltésére történik a felkészítés.. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A szakképző évfolyam zárásakor a felmerülő költségek vállalása esetén - lehetőség van az osztrák technikusi vizsga, és CNC gépkezelő vizsga letételére is. Az idegen nyelv oktatása iskolánkban Iskolánkban angol, illetve német nyelv tanítása folyik csoportbontásban: KÓD MEGNEVEZÉS OSZTÁLY NYELVI CSOPORTOK 01 Informatikai szakmacsoport 9.B, C angol vagy német 02 Gépészeti szakmacsoport 9.D angol vagy német 03 Német, két tanítási nyelvű gépész 9.N speciális szintű német és angol A nyelvi csoportok létrehozásakor a tanulók kérései mellett tekintettel kell lennünk a 18 fős maximális csoportlétszámra is. A 9.C és 9.D osztályok német nyelvet választó, tanuló diákjainak igény szerint - szakkör formájában biztosítja iskolánk az angol nyelv elsajátításához szükséges felkészülést. A két tanítási nyelvű gépész osztályban két idegen nyelvet kötelező tanulni, de természetesen a német nyelv tanulása döntő jelentőségű. A nyelvgyakorlást is szolgálják az iskola külföldi testvériskolai kapcsolatai. Ilyen kapcsolata van - egyebek között - az intézetnek egy augsburgi német műszaki középiskolával. Szakmai képzésünk célkitűzései A gépész szakokon a szakmai oktatásunk - a hagyományos középfokú gépésztechnikus ismeretanyag feldolgozása mellett - az alábbiakra helyez különleges hangsúlyt: - az általános informatikai ismereteken túl ezek műszaki alkalmazásaira a számítógéppel segített tervezés és gyártás területén (CAD, CAM); - az automatika elméleti és gyakorlati oktatására (hidraulikus, pneumatikus és elektronikus vezérlések és szabályozások, programozható logikai vezérlők); - a számítógéppel vezérelt szerszámgépek (CNC) programozására és üzemeltetésére; -a gazdasági, vállalkozói és műszaki menedzser ismeretekre, -az ipari minőségbiztosítás, munkavédelem, ergonómia, környezetvédelem ismereteire. A felsorolt korszerű szakmai ismeretek oktatása döntően laboratóriumokban, tantárgyi gyakorlati órákon történik. 4. OLDAL

6 Az informatika szakokon tanulók korszerű programozási, adatbázis-kezelői, táblázatkezelői, szövegszerkesztői, hálózat-üzemeltetői ismeretekre tesznek szert. Képzésünk elsődlegesen szoftver orientált, elsősorban felhasználókat, üzemeltetőket, hálózati rendszergazdákat képzünk. Természetesen tanulóink megismerkednek a mikroelektronika alapjaival is, de nem számítógép gyártásra, javításra készítjük fel tanítványainkat. Az informatika fejlődésének üteme miatt nehéz 2012-ben rögzíteni, hogy 2017-ben milyen szakirányú informatikusra lesz szüksége a régió gazdaságának, ezért az iskola változtathat a most leírt képzési szakirányokon, OKJ-s kimeneteken. Minden változtatási szándék előtt egyeztetünk a tanulókkal és szüleikkel. Az emelt szintű informatikai szakjainkon végzett tanulóink automatikusan megkaphatják az Európai Számítógép-Használói Jogosítványt, az ECDL-t. A Mechwart - az egész Európai Unióban előírt igen szigorú minőségi követelményeknek megfelelve -, januárjában nyerte el az ECDL nemzetközi vizsgaközpont címet. Minden mechwartos diák tanfolyam nélkül leteheti az ECDL vizsgákat, mert annak a követelményeit az informatika tananyagba integráltuk. Iskolánk 2002-től Cisco Lokális Akadémiai hálózat tagja, és nyújthatja az ezzel járó szolgáltatásokat tanulóinak. Egyedülálló lehetősége a mechwartos diákoknak, hogy a középiskolai tanulmányaikkal párhuzamosan megszerezhetik a CISCO Akadémiánkon a világon szinte mindenhol elfogadott szakmai kvalifikációt. Mindkét szakmacsoportban az oktatás színvonalát jelzi, hogy iskolánk a Debreceni Egyetem tanárképzésének gyakorló partneriskolája. Az iskolánkba jelentkezők felvételének feltételei Az iskolánkba jelentkező tanulóknak írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és anyanyelvből. A központi, általános tanterv szerinti írásbeli vizsga időpontja: január óra. A dolgozatokat minden olyan középiskolában meg lehet írni, amely szervez írásbeli vizsgát (célszerű a lakóhelyhez legközelebbi középiskolában megírni a dolgozatokat!). A jelentkezési határidő: december 10. A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók (vagy szüleik) a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó igényeiket (a megfelelő szakvélemények mellékelésével) az írásbeli vizsgára való jelentkezésükkel együtt nyújtsák be az adott középiskolába. A központi írásbeli felvételi vizsga követelményeiről, a vizsga menetéről az általános iskola tájékoztatja a jelentkezőket. 5. OLDAL

7 Az írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. Mindkét tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum szerzett felvételi pontszámot. Az írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 tanulmányi pontot számítunk az alábbi tantárgyi eredményekből: hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek - magyar nyelv és irodalom (max. 10 pont) - idegen nyelv (több tanulása esetén a jobbikból) (max. 10 pont) - történelem (max. 10 pont) - matematika (max. 10 pont) - fizika (max. 10 pont) A felvételi összpontszáma (max.:100 pont) a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege. Az azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolásának szempontjai (csökkenő sorrendben): Halmozottan hátrányos helyzet Debrecenben lakó tanuló Legalább városi szintű tanulmányi versenyeredmény Kiemelkedő sport, művészeti tevékenység Testvére, rokona iskolánkban tanul, vagy tanult A pontszámításunkban figyelembe nem vett tantárgyak osztályzatai A fenti körülményekről szóló igazolásokat (kivéve az állandó lakhelyt, és az osztályzatokat) a jelentkezési lap mellé kell csatolni. A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete jelenleg nem akadálymentesített! A felvételt nyert tanulóink iskolánk szervezésében orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek majd részt. Valamennyi tanulmányi területünkön az érettségi vizsgát követő szakképzésbe nem kapcsolódhat be az, aki súlyos mozgásszervi, vérkeringési, légzőszervi, hallási és látási rendellenességgel küzd. Akiknek ilyen egészségügyi problémái voltak, vannak, annak javasoljuk, hogy az iskolaorvostól kérjenek bővebb felvilágosítást. Iskolarendszeren kívüli - tanfolyami - képzési kínálatunk a tanulóinknak 6. OLDAL

8 A végzés utáni elhelyezkedés esélyeinek növelése érdekében - az érettségi bizonyítvány és/vagy az OKJ-s szakmai bizonyítvány megszerzésén túl - az iskola módot ad a tanórán kívüli szaktanfolyamok keretében különböző szakmai (OKJ szerinti) kvalifikációk megszerzésére. A szakképesítő tanfolyamok mellett nyelvvizsgára felkészítő önköltséges tanfolyamokat is szervezünk tanítványaink részére. Mindezeken kívül működik az ECDL-t minden Mmechwartosnak program, azaz tanfolyam nélkül vizsgázhatnak a tanulóink az ECDL vizsgaközpontunkban. A nappali tagozatos tanulóknak szervezett tanfolyamok önköltségesek, az időbeosztásuk igazodik a diákok napi munkarendjéhez. Kollégium, menza, ösztöndíj Iskolánk saját diákotthonnal ugyan nem rendelkezik, de a több évtizedes jó együttműködés révén középiskolai kollégiumokban mindig biztosítani tudtuk a vidéki tanulók igény szerinti elhelyezését. Ez a jövőben is megvalósítható lesz. Kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó tanulóink Mechwart-ösztöndíjban részesülhetnek, amelyet a tantestület adományoz egy félévre. Menzát mindenkinek tudunk biztosítani, de nem az iskolánkban van az étkeztetés. Tanórán kívüli foglalkozások Intézetünkben a tanórákon kívül is sok hasznos és érdeklődésre számottartó ismereteket szerezhetnek diákjaink a különböző szakkörökben, diákkörökben (énekkar, népitánc, dráma, honismeret, technika, elektrotechnika, Internet klub). Jelenleg egyszerre közel 200 számítógépről, egy 4 ill. egy 30 Mbit/s sebességű ADSL vonalon érhető el az INTERNET. Tanulóink részint tanórán, részint az ingyenes INTERNET-KLUB keretében "száguldhatnak" az információs szupersztrádán. Korszerű, tágas tornacsarnokunk, a szabadtéri sportpályánk, a kondícionáló termünk a testnevelési órán túl is sportolási lehetőségeket kínál tanulóinknak. Különösen a kézilabda, a labdarúgás, a röplabda és az atlétika szakosztályunk működik eredményesen. A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola várja és hívja azokat a jól tanuló fiúkat és lányokat, akik igényes, korszerű középfokú informatikai, műszaki, gazdasági műveltséget kívánnak szerezni, és eredményesen akarnak felkészülni a szakirányú felsőfokú tanulmányokra, szakmai életpályájukra. Debrecen, október Az iskola tantestülete A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÁTUMAI, MENETRENDJE A MECHWART-BAN 7. OLDAL

9 ig ig JELENTKEZÉS AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA (mindkét tantárgyból az általános tantervűre), BÁRMELYIK FELVÉTELI VIZSGÁT SZERVEZŐ KÖZÉPISKOLÁBA A MECHWARTBAN ÍRÁSBELIZŐK NÉVSORA AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN, ÉRTESÍTÉS LEVÉLBEN , 10:00 ÍRÁSBELI VIZSGA (ÁLTALÁNOS TANTERV) , 14:00 PÓTLÓ ÍRÁSBELI VIZSGA ig ig ig ig ig ig ig ÉRTESÍTÉS AZ ÍRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYÉRŐL AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN. AZ ÉRTÉKELŐ-LAPOK ÁTVÉTELE SZEMÉLYESEN, VAGY POSTÁZÁSA JELENTKEZÉSI LAPOK MEGKÜLDÉSE A MECHWARTBA IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKEK (RANGSOROK) KÖZZÉTÉTELE AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN TANULÓI ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSA, ÚJ SZAKOK MEGJELÖLÉSE (ÁTJELENTKEZÉS) EGYEZTETVE A MECHWART VEZETÉSÉVEL VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK (RANGSOROK) MEGKÜLDÉSE A FELVÉTELI KÖZPONTNAK POSTAI ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELRŐL VAGY ELUTASÍTÁSROL, A FELVETTEK NÉVSORA AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN JOGORVOSLATI KÉRELMEK (FELLEBBEZÉSEK) ELDÖNTÉSE A FENNTARTÓNÁL , 8:00 BEIRATKOZÁS A MECHWART-BA 8. OLDAL

10 HASZNOS INFORMÁCIÓK Iskolánk felvételi kódszáma, OM azonosítója: A jelentkezési lapon alkalmazandó kódok és rövidített megnevezések: 01. informatikai szakmacsoport (2 osztály) 02. gépészeti szakmacsoport (1 osztály) 03. német, két tanítási nyelvű, gépész (1 osztály) Az elmúlt években mind az informatikai, mind a gépész szakjainkra sokszoros volt a túljelentkezés. A Mechwartba való bejutás akkor reális elképzelés, ha ezt az iskolát az elsők között jelöli be a tanuló. A felvételi esélyeket nagyban növeli, ha a Mechwartba küldött jelentkezési lapon minden szakunkat felsorolja a tanuló. Célszerű, ha az iskolánkba érkező jelentkezési lapon szereplő tanulmányi területek sorrendje megegyezik a központi adatlapon szereplő sorrenddel! NYÍLT NAPOK A MECHWARTBAN: november 26-án, 27-én, és 28-án 8 órakor várjuk az érdeklődő tanulókat és kísérőiket az iskolában. A csoportokat előzetes bejelentkezés nélkül fogadjuk november 28-án 16 órakor szülői tájékoztató az iskolában. Felvételi ügyekben tájékoztatás minden munkanapon, délelőtt személyesen az iskolában vagy a (52) telefonszámon kérhető az iskolatitkártól vagy Gyetvai Károly igazgatóhelyettestől. Internetes böngészéssel is lehet információkhoz jutni az iskoláról. A beiskolázási adataink a címen érhetők el a világhálózaton. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata júniusában, az iskolában folyó kiemelkedő nevelő-oktató munkáért a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola tantestületét Debrecen Város Közoktatásáért kitüntetésben részesítette. 9. OLDAL

11 AZ ELMÚLT TANÉVEK ADATAI AZ ISKOLÁRÓL BEISKOLÁZÁSI ADATAINK TANÉVRE FELVEHETŐK JELENTKEZETŐK INDULÓ INDULÓ LÉTSZÁM SZÁMA SZÁMA % OSZTÁLYOK 2008/ % / % / % / % / % A DIÁKSPORTKÖR CSOPORTJAI Labdarúgás Női labdarúgás Kézilabda Kosárlabda Atlétika Természetjárás NEMZETKÖZI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEINK INFORMATIKA, IT PC NETWORK KATEGÓRIÁBAN MEGRENDEZETT NEMZETKÖZI VERSENYEKEN A MECHWARTBAN VÉGZETT IFJÚ SZAKEMBEREK AZ ALÁBBI HELYEZÉSEKET ÉRTÉK EL AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN: Worldskills 2007 Japán egyéni 7. Euroskills 2008 Hollandia csapat 4. Worldskills 2009 Kanada egyéni 10. Euroskills 2010 Portugália egyéni 1., 2., 3. és 7. csapat 4. Worldskills 2011 London egyéni 6. Euroskills 2012 Brüsszel csapat 1. A MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELŐ VERSENYZŐK A MECHWARBAN ÉRETTSÉGIZTEK, SZEREZTÉK MEG A SZAKKÉPESÍTÉSÜKET! A VERSENYEKRE VALÓ FELKÉSZÍTÉSÜK IS DÖNTŐEN A MECHWARTBAN TÖRTÉNT! 10. OLDAL

12 ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI VÁLOGATÓ TANULMÁNYI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEINK 2013/2014. TANÉV 2008/ / / /2012. NETRIDERS HÁLÓZATI V. MAGYAR DÖNTŐ ,2. WORLDSKILLS MECHATRONIKA V. MAGYAR DÖNTŐ 2.,4.,5. 4. INFOMARATON HÁLÓZATI VERSENY 1. 1.,2.,3. 1.,3.,4. EUROSKILLS- WORLDSKILLS INF. HAZAI DÖNTŐ ,2.3.,4.,7. 1.,2.,3. ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY GÉPIPARI SZAKCSOPORT 2.,3.,8. 5. NEM VOLT 7. VERSENY PNEUMATIKA/AUTM 2., 3. 1.,3.,5.,6.,7. 5.,11.,12. NC-CNC 5. INFORMATIKAI SZAKMACSOP. NEM VOLT 3.,4.,5., ,5.,7. VERSENY SZAKMAI ELŐK. ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYE INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ,26.,40. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK 2.,3.,7.,13. 3.,5.,7.,9.,11. 5.,6.,7.,12.,14.,17. 1.,8.,13.,14.,15., 17. ORSZÁGOS MŰSZAKI TANULMÁNYI VERSENY 1.,2.,5.,6.,8.,9. 1.,2.,3.,5.,9.,10 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9. 1.,2.,5.,6., ALFÖLD SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VERSENY 3., 4. IMPLOM JÓZSEF HELYESÍRÁSI VERSENY 14. MIKOLA SÁNDOR FIZIKA VERSENY 4., 3.,6., ,3. IRINYI JÁNOS KÉMIA VERSENY GORDIUSZ MATEMATIKA VERSENY NEMES TIHAMÉR SZÁMT. ALKALMAZÓI V FIZIKA NÉMET NYELVEN VERSENY 1.,3.,9.,10.,11. 1.,2.,4.,7.,8.,9. 3.,7.,11. 4.,5. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN 1.,4.,6.,7.,9. 1.,4.,6.,9. 1.,6. 1.,2.,6.,8. IDEGEN NYELVI VERSENY 9.,10. ÉVF ,5.,8. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK INFORMATIKA I. (ALKALMAZÓI) MATEMATIKA I. KATEGÓRIA ,17.,24.,25., ,38.,45. FIZIKA I.KATEGÓRIA 24. NÉMET NYELV ANGOL NYELV OLDAL

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Tagintézmény-vezető:

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FELVÉTELI SZABÁLYZAT Az intézmény adatai: OM azonosító: 034146 Név: Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium KLIK 140001 Cím: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16. Telefon: 85/510-643

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről 10. évfolyam Összeállította: Csajági Sándor igh. Érettségi Kétszintű érettségi: Középszint Kötelező 5 tantárgy Szakképző évfolyam feltétele Felsőfokú

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 200598 Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium Felvehető Évfolyamok száma Osztályok Osztály

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu Az intézmény típusa: OKJ szerinti képzés:

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2016/2017. tanévre Debrecen 1 Kedves nyolcadik osztályos tanuló! Egyre jobban közeledik

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu Az intézmény típusa: OKJ szerinti képzés: műszaki

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/2017. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 001 - általános tantervű gimnázium (4 év) 002 - informatika

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Cuha u. 2. Tel.: 96/332-855, fax: 96/332-573 E-mail: titkarsag@szentgyorgyi.hu, honlap: www.szentgyorgyi.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben