MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN"

Átírás

1 MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN (NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. TANÉVRE 4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U OM AZONOSÍTÓ:

2 TÁJÉKOZTATÓ A MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN A 2013/2014. TANÉVBEN INDULÓ 9. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOKRÓL A 105. tanévében lévő nagy múltú intézetünkben - nagy érdeklődés mellett - nappali tagozatos gépész technikusképzés és informatikus képzés folyik. Az 1950-es és 60-as években a Mechwart András Gépipari Technikum -a korábbi felsőipariskolai képzés legjobb hagyományait folytatva - igen jó hírnévre tett szert a technikusképzésben. Végzős növendékeink sikeresen helytálltak mind az ipar, a gazdaság különböző területein, mind pedig a felsőfokú továbbtanulásban. Az iskola tanulói évtizedek óta nagyon szép sikereket érnek el az országos szakmai tanulmányi versenyeken (OSZTV, SZÉTV, OMTV). Az elmúlt tanévekben az informatika területén szervezett nemzetközi tanulmányi versenyeken (Worldskills, Euroskills, NAG, Netriders) is kiemelkedően szerepeltek (volt) tanítványaink. Szinte minden vizsgaidőszakban több szakképzős végzős tanulónk a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján - vizsga nélkül - kitűnő OKJ-s szakképesítő bizonyítványt, vagy bizonyos vizsgarészek alól felmentést kap. Az érettségizők közül többen a szakmai versenyeken, OKTV versenyeken elért eredményük alapján többlet pontokat kapnak a felsőoktatási felvételi során. Az érettségi vizsga után, és a szakképző tanulmányok befejézése után végzős növendékeinknek kb. 90 %-át felveszik az egyetemekre, főiskolákra. Az ezredfordulót megelőző és követő időszakban iskolánk teljesen új képzési tartalmat és eszközrendszert fejlesztett ki a jövő informatikai és gépészeti szakembereinek képzésére. Általánossá vált a számítástechnika gépipari alkalmazásainak (CAD/CAM/CNC) oktatása a gépész osztályokban. Az informatika szakmacsoportban lehetőség van a világon mindenhol elismert CISCO (CCNA) oklevelek megszerzésére. Minden tanulónk tanfolyam nélkül megszerezheti az ECDL-t (Európai Számítógép-használói Jogosítvány). Legújabban tanítványaink az iskolában megszerezhetik az EBCL nemzetközi gazdasági oklevelet. Az idegen nyelvek iránt különlegesen érdeklődőknek ajánljuk a német két tanítási nyelvű gépészképzésünket. A 2013/2014. a tanévben beiskolázott tanulóink a évfolyamon az ágazati kerettantervek szerint elméleti és gyakorlati szakképzésben vesznek részt. A tanéveket követő nyáron 2-4 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni külső gyakorló helyeken, ahol megismerkedhetnek valós munkahelyzetekkel, feladatokkal. A szakmai tantárggyal kiegészített érettségi vizsga után minden tanulónknak biztosítjuk a szakképző évfolyamba való felvételét. A szakközépiskolai kerettantervre épülő osztályainkban (01 és 02 belső kódú tanulmányi területek) az első évfolyamtól kezdve ágazati szakképzés folyik 1. OLDAL

3 informatikai és gépészeti szakmacsoportban ill. ágaztban. E két szakirányon belüli - OKJ-s szakmák szerinti - szakosodás az érettségit követő 1 éves szakképzés keretében történik. Tizenegy éve indult iskolánkban a német két tanítási nyelvű gépészképzés (03 kód). Ebben az osztályban a 9. évfolyamom nyelvi előkészítés folyik, heti 18 német órában. A évfolyamokon gépészeti szakmacsoportos, ágazati kerettantervi óratervek alapján történik az érettségi vizsgára való felkészítés. A németül tanult tantárgyakból német nyelven lehet majd érettségizni. A szakképző évfolyam zárásakor igény szerint, a felmerülő költségek vállalása esetén lehetőségük lesz a tanulóknak osztrák technikusi vizsgát tenniük a magyar OKJ-s vizsgával párhuzamosan. VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁK ISKOLÁNKBAN 01.) INFORMATIKAI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSI FORMA Tanulmányi terület belső kódja: 01 A tanulmányi terület megnevezése: 4 évfolyamos, szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő, informatikai szakmacsoport, informatikai ágazat, angol, vagy német idegen nyelv Rövidített megnevezés: informatikai (az érettségit követő szakképzési idő 1 év) Induló osztály: 2 Felvehetők száma: 70 fő (fiú, leány) Kimeneti szak választása a 12. évfolyamon, 2017-ben történik, az akkori OKJ alapján. Jelenlegi terveink szerint az érettségiző diákjaink az alábbi szakmát választhatják: Informatikai rendszergazda A képzés szerkezete: A évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör betöltésére történik a felkészítés. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A szakképző évfolyamon lehetőség van a CISCO Akadémián a világ 130 országában jegyzett CCNA oklevél megszerzésére is. 2. OLDAL

4 02.) GÉPÉSZETI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSI FORMA Tanulmányi terület belső kódja: 02 A tanulmányi terület megnevezése: 4 évfolyamos, szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő, gépészeti szakmacsoport, angol vagy német idegen nyelv Rövidített megnevezés: gépészeti (az érettségit követő szakképzési idő 1 év) Induló osztály: 1 Felvehetők száma: 35 fő (fiú, leány) Kimeneti szak választása a 12. évfolyamon, 2017-ben történik, az akkori OKJ alapján. A jelenlegi szakképző évfolyamos gépész diákjaink OKJ-s szakmájának az elnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus A képzés szerkezete: A évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör betöltésére történik a felkészítés.. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A szakképző évfolyam zárásakor lehetőség van CNC gépkezelő vizsga letételére is. 03.) NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GÉPÉSZETI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSI FORMA Tanulmányi terület belső kódja: 03 A tanulmányi terület megnevezése: 5 évfolyamos, német két tanítási nyelvű, gépészeti szakmacsoport Rövidített megnevezés: német két tanítási nyelvű gépészeti Induló osztály: 1 Felvehetők száma: 35 fő (fiú, leány) A képzés szerkezete: A 9. évfolyam nyelvi előkészítő jelleggel működik. Érettségi vizsga a 13. évfolyam végén van. Egyes tantárgyak oktatása német nyelven történik. A speciális érettségi bizonyítvány az állami nyelvvizsgák különböző szintjeinek is megfelel majd. Az OKJ-s kimenet választása 2018-ban, az akkori OKJ gépészeti szakjai közül történik majd, ez terveink szerint: Gépgyártástechnológiai technikus 3. OLDAL

5 A képzés szerkezete: A évfolyamon a kétszintű, komplex szakmai érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör betöltésére történik a felkészítés.. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A szakképző évfolyam zárásakor a felmerülő költségek vállalása esetén - lehetőség van az osztrák technikusi vizsga, és CNC gépkezelő vizsga letételére is. Az idegen nyelv oktatása iskolánkban Iskolánkban angol, illetve német nyelv tanítása folyik csoportbontásban: KÓD MEGNEVEZÉS OSZTÁLY NYELVI CSOPORTOK 01 Informatikai szakmacsoport 9.B, C angol vagy német 02 Gépészeti szakmacsoport 9.D angol vagy német 03 Német, két tanítási nyelvű gépész 9.N speciális szintű német és angol A nyelvi csoportok létrehozásakor a tanulók kérései mellett tekintettel kell lennünk a 18 fős maximális csoportlétszámra is. A 9.C és 9.D osztályok német nyelvet választó, tanuló diákjainak igény szerint - szakkör formájában biztosítja iskolánk az angol nyelv elsajátításához szükséges felkészülést. A két tanítási nyelvű gépész osztályban két idegen nyelvet kötelező tanulni, de természetesen a német nyelv tanulása döntő jelentőségű. A nyelvgyakorlást is szolgálják az iskola külföldi testvériskolai kapcsolatai. Ilyen kapcsolata van - egyebek között - az intézetnek egy augsburgi német műszaki középiskolával. Szakmai képzésünk célkitűzései A gépész szakokon a szakmai oktatásunk - a hagyományos középfokú gépésztechnikus ismeretanyag feldolgozása mellett - az alábbiakra helyez különleges hangsúlyt: - az általános informatikai ismereteken túl ezek műszaki alkalmazásaira a számítógéppel segített tervezés és gyártás területén (CAD, CAM); - az automatika elméleti és gyakorlati oktatására (hidraulikus, pneumatikus és elektronikus vezérlések és szabályozások, programozható logikai vezérlők); - a számítógéppel vezérelt szerszámgépek (CNC) programozására és üzemeltetésére; -a gazdasági, vállalkozói és műszaki menedzser ismeretekre, -az ipari minőségbiztosítás, munkavédelem, ergonómia, környezetvédelem ismereteire. A felsorolt korszerű szakmai ismeretek oktatása döntően laboratóriumokban, tantárgyi gyakorlati órákon történik. 4. OLDAL

6 Az informatika szakokon tanulók korszerű programozási, adatbázis-kezelői, táblázatkezelői, szövegszerkesztői, hálózat-üzemeltetői ismeretekre tesznek szert. Képzésünk elsődlegesen szoftver orientált, elsősorban felhasználókat, üzemeltetőket, hálózati rendszergazdákat képzünk. Természetesen tanulóink megismerkednek a mikroelektronika alapjaival is, de nem számítógép gyártásra, javításra készítjük fel tanítványainkat. Az informatika fejlődésének üteme miatt nehéz 2012-ben rögzíteni, hogy 2017-ben milyen szakirányú informatikusra lesz szüksége a régió gazdaságának, ezért az iskola változtathat a most leírt képzési szakirányokon, OKJ-s kimeneteken. Minden változtatási szándék előtt egyeztetünk a tanulókkal és szüleikkel. Az emelt szintű informatikai szakjainkon végzett tanulóink automatikusan megkaphatják az Európai Számítógép-Használói Jogosítványt, az ECDL-t. A Mechwart - az egész Európai Unióban előírt igen szigorú minőségi követelményeknek megfelelve -, januárjában nyerte el az ECDL nemzetközi vizsgaközpont címet. Minden mechwartos diák tanfolyam nélkül leteheti az ECDL vizsgákat, mert annak a követelményeit az informatika tananyagba integráltuk. Iskolánk 2002-től Cisco Lokális Akadémiai hálózat tagja, és nyújthatja az ezzel járó szolgáltatásokat tanulóinak. Egyedülálló lehetősége a mechwartos diákoknak, hogy a középiskolai tanulmányaikkal párhuzamosan megszerezhetik a CISCO Akadémiánkon a világon szinte mindenhol elfogadott szakmai kvalifikációt. Mindkét szakmacsoportban az oktatás színvonalát jelzi, hogy iskolánk a Debreceni Egyetem tanárképzésének gyakorló partneriskolája. Az iskolánkba jelentkezők felvételének feltételei Az iskolánkba jelentkező tanulóknak írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és anyanyelvből. A központi, általános tanterv szerinti írásbeli vizsga időpontja: január óra. A dolgozatokat minden olyan középiskolában meg lehet írni, amely szervez írásbeli vizsgát (célszerű a lakóhelyhez legközelebbi középiskolában megírni a dolgozatokat!). A jelentkezési határidő: december 10. A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók (vagy szüleik) a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó igényeiket (a megfelelő szakvélemények mellékelésével) az írásbeli vizsgára való jelentkezésükkel együtt nyújtsák be az adott középiskolába. A központi írásbeli felvételi vizsga követelményeiről, a vizsga menetéről az általános iskola tájékoztatja a jelentkezőket. 5. OLDAL

7 Az írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. Mindkét tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum szerzett felvételi pontszámot. Az írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 tanulmányi pontot számítunk az alábbi tantárgyi eredményekből: hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek - magyar nyelv és irodalom (max. 10 pont) - idegen nyelv (több tanulása esetén a jobbikból) (max. 10 pont) - történelem (max. 10 pont) - matematika (max. 10 pont) - fizika (max. 10 pont) A felvételi összpontszáma (max.:100 pont) a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege. Az azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolásának szempontjai (csökkenő sorrendben): Halmozottan hátrányos helyzet Debrecenben lakó tanuló Legalább városi szintű tanulmányi versenyeredmény Kiemelkedő sport, művészeti tevékenység Testvére, rokona iskolánkban tanul, vagy tanult A pontszámításunkban figyelembe nem vett tantárgyak osztályzatai A fenti körülményekről szóló igazolásokat (kivéve az állandó lakhelyt, és az osztályzatokat) a jelentkezési lap mellé kell csatolni. A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete jelenleg nem akadálymentesített! A felvételt nyert tanulóink iskolánk szervezésében orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek majd részt. Valamennyi tanulmányi területünkön az érettségi vizsgát követő szakképzésbe nem kapcsolódhat be az, aki súlyos mozgásszervi, vérkeringési, légzőszervi, hallási és látási rendellenességgel küzd. Akiknek ilyen egészségügyi problémái voltak, vannak, annak javasoljuk, hogy az iskolaorvostól kérjenek bővebb felvilágosítást. Iskolarendszeren kívüli - tanfolyami - képzési kínálatunk a tanulóinknak 6. OLDAL

8 A végzés utáni elhelyezkedés esélyeinek növelése érdekében - az érettségi bizonyítvány és/vagy az OKJ-s szakmai bizonyítvány megszerzésén túl - az iskola módot ad a tanórán kívüli szaktanfolyamok keretében különböző szakmai (OKJ szerinti) kvalifikációk megszerzésére. A szakképesítő tanfolyamok mellett nyelvvizsgára felkészítő önköltséges tanfolyamokat is szervezünk tanítványaink részére. Mindezeken kívül működik az ECDL-t minden Mmechwartosnak program, azaz tanfolyam nélkül vizsgázhatnak a tanulóink az ECDL vizsgaközpontunkban. A nappali tagozatos tanulóknak szervezett tanfolyamok önköltségesek, az időbeosztásuk igazodik a diákok napi munkarendjéhez. Kollégium, menza, ösztöndíj Iskolánk saját diákotthonnal ugyan nem rendelkezik, de a több évtizedes jó együttműködés révén középiskolai kollégiumokban mindig biztosítani tudtuk a vidéki tanulók igény szerinti elhelyezését. Ez a jövőben is megvalósítható lesz. Kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó tanulóink Mechwart-ösztöndíjban részesülhetnek, amelyet a tantestület adományoz egy félévre. Menzát mindenkinek tudunk biztosítani, de nem az iskolánkban van az étkeztetés. Tanórán kívüli foglalkozások Intézetünkben a tanórákon kívül is sok hasznos és érdeklődésre számottartó ismereteket szerezhetnek diákjaink a különböző szakkörökben, diákkörökben (énekkar, népitánc, dráma, honismeret, technika, elektrotechnika, Internet klub). Jelenleg egyszerre közel 200 számítógépről, egy 4 ill. egy 30 Mbit/s sebességű ADSL vonalon érhető el az INTERNET. Tanulóink részint tanórán, részint az ingyenes INTERNET-KLUB keretében "száguldhatnak" az információs szupersztrádán. Korszerű, tágas tornacsarnokunk, a szabadtéri sportpályánk, a kondícionáló termünk a testnevelési órán túl is sportolási lehetőségeket kínál tanulóinknak. Különösen a kézilabda, a labdarúgás, a röplabda és az atlétika szakosztályunk működik eredményesen. A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola várja és hívja azokat a jól tanuló fiúkat és lányokat, akik igényes, korszerű középfokú informatikai, műszaki, gazdasági műveltséget kívánnak szerezni, és eredményesen akarnak felkészülni a szakirányú felsőfokú tanulmányokra, szakmai életpályájukra. Debrecen, október Az iskola tantestülete A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÁTUMAI, MENETRENDJE A MECHWART-BAN 7. OLDAL

9 ig ig JELENTKEZÉS AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA (mindkét tantárgyból az általános tantervűre), BÁRMELYIK FELVÉTELI VIZSGÁT SZERVEZŐ KÖZÉPISKOLÁBA A MECHWARTBAN ÍRÁSBELIZŐK NÉVSORA AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN, ÉRTESÍTÉS LEVÉLBEN , 10:00 ÍRÁSBELI VIZSGA (ÁLTALÁNOS TANTERV) , 14:00 PÓTLÓ ÍRÁSBELI VIZSGA ig ig ig ig ig ig ig ÉRTESÍTÉS AZ ÍRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYÉRŐL AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN. AZ ÉRTÉKELŐ-LAPOK ÁTVÉTELE SZEMÉLYESEN, VAGY POSTÁZÁSA JELENTKEZÉSI LAPOK MEGKÜLDÉSE A MECHWARTBA IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKEK (RANGSOROK) KÖZZÉTÉTELE AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN TANULÓI ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSA, ÚJ SZAKOK MEGJELÖLÉSE (ÁTJELENTKEZÉS) EGYEZTETVE A MECHWART VEZETÉSÉVEL VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK (RANGSOROK) MEGKÜLDÉSE A FELVÉTELI KÖZPONTNAK POSTAI ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELRŐL VAGY ELUTASÍTÁSROL, A FELVETTEK NÉVSORA AZ ISKOLAI HIRDETŐTÁBLÁN ÉS AZ ISKOLA HONLAPJÁN JOGORVOSLATI KÉRELMEK (FELLEBBEZÉSEK) ELDÖNTÉSE A FENNTARTÓNÁL , 8:00 BEIRATKOZÁS A MECHWART-BA 8. OLDAL

10 HASZNOS INFORMÁCIÓK Iskolánk felvételi kódszáma, OM azonosítója: A jelentkezési lapon alkalmazandó kódok és rövidített megnevezések: 01. informatikai szakmacsoport (2 osztály) 02. gépészeti szakmacsoport (1 osztály) 03. német, két tanítási nyelvű, gépész (1 osztály) Az elmúlt években mind az informatikai, mind a gépész szakjainkra sokszoros volt a túljelentkezés. A Mechwartba való bejutás akkor reális elképzelés, ha ezt az iskolát az elsők között jelöli be a tanuló. A felvételi esélyeket nagyban növeli, ha a Mechwartba küldött jelentkezési lapon minden szakunkat felsorolja a tanuló. Célszerű, ha az iskolánkba érkező jelentkezési lapon szereplő tanulmányi területek sorrendje megegyezik a központi adatlapon szereplő sorrenddel! NYÍLT NAPOK A MECHWARTBAN: november 26-án, 27-én, és 28-án 8 órakor várjuk az érdeklődő tanulókat és kísérőiket az iskolában. A csoportokat előzetes bejelentkezés nélkül fogadjuk november 28-án 16 órakor szülői tájékoztató az iskolában. Felvételi ügyekben tájékoztatás minden munkanapon, délelőtt személyesen az iskolában vagy a (52) telefonszámon kérhető az iskolatitkártól vagy Gyetvai Károly igazgatóhelyettestől. Internetes böngészéssel is lehet információkhoz jutni az iskoláról. A beiskolázási adataink a címen érhetők el a világhálózaton. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata júniusában, az iskolában folyó kiemelkedő nevelő-oktató munkáért a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola tantestületét Debrecen Város Közoktatásáért kitüntetésben részesítette. 9. OLDAL

11 AZ ELMÚLT TANÉVEK ADATAI AZ ISKOLÁRÓL BEISKOLÁZÁSI ADATAINK TANÉVRE FELVEHETŐK JELENTKEZETŐK INDULÓ INDULÓ LÉTSZÁM SZÁMA SZÁMA % OSZTÁLYOK 2008/ % / % / % / % / % A DIÁKSPORTKÖR CSOPORTJAI Labdarúgás Női labdarúgás Kézilabda Kosárlabda Atlétika Természetjárás NEMZETKÖZI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEINK INFORMATIKA, IT PC NETWORK KATEGÓRIÁBAN MEGRENDEZETT NEMZETKÖZI VERSENYEKEN A MECHWARTBAN VÉGZETT IFJÚ SZAKEMBEREK AZ ALÁBBI HELYEZÉSEKET ÉRTÉK EL AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN: Worldskills 2007 Japán egyéni 7. Euroskills 2008 Hollandia csapat 4. Worldskills 2009 Kanada egyéni 10. Euroskills 2010 Portugália egyéni 1., 2., 3. és 7. csapat 4. Worldskills 2011 London egyéni 6. Euroskills 2012 Brüsszel csapat 1. A MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELŐ VERSENYZŐK A MECHWARBAN ÉRETTSÉGIZTEK, SZEREZTÉK MEG A SZAKKÉPESÍTÉSÜKET! A VERSENYEKRE VALÓ FELKÉSZÍTÉSÜK IS DÖNTŐEN A MECHWARTBAN TÖRTÉNT! 10. OLDAL

12 ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI VÁLOGATÓ TANULMÁNYI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEINK 2013/2014. TANÉV 2008/ / / /2012. NETRIDERS HÁLÓZATI V. MAGYAR DÖNTŐ ,2. WORLDSKILLS MECHATRONIKA V. MAGYAR DÖNTŐ 2.,4.,5. 4. INFOMARATON HÁLÓZATI VERSENY 1. 1.,2.,3. 1.,3.,4. EUROSKILLS- WORLDSKILLS INF. HAZAI DÖNTŐ ,2.3.,4.,7. 1.,2.,3. ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY GÉPIPARI SZAKCSOPORT 2.,3.,8. 5. NEM VOLT 7. VERSENY PNEUMATIKA/AUTM 2., 3. 1.,3.,5.,6.,7. 5.,11.,12. NC-CNC 5. INFORMATIKAI SZAKMACSOP. NEM VOLT 3.,4.,5., ,5.,7. VERSENY SZAKMAI ELŐK. ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSENYE INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ,26.,40. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK 2.,3.,7.,13. 3.,5.,7.,9.,11. 5.,6.,7.,12.,14.,17. 1.,8.,13.,14.,15., 17. ORSZÁGOS MŰSZAKI TANULMÁNYI VERSENY 1.,2.,5.,6.,8.,9. 1.,2.,3.,5.,9.,10 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9. 1.,2.,5.,6., ALFÖLD SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VERSENY 3., 4. IMPLOM JÓZSEF HELYESÍRÁSI VERSENY 14. MIKOLA SÁNDOR FIZIKA VERSENY 4., 3.,6., ,3. IRINYI JÁNOS KÉMIA VERSENY GORDIUSZ MATEMATIKA VERSENY NEMES TIHAMÉR SZÁMT. ALKALMAZÓI V FIZIKA NÉMET NYELVEN VERSENY 1.,3.,9.,10.,11. 1.,2.,4.,7.,8.,9. 3.,7.,11. 4.,5. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN 1.,4.,6.,7.,9. 1.,4.,6.,9. 1.,6. 1.,2.,6.,8. IDEGEN NYELVI VERSENY 9.,10. ÉVF ,5.,8. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK INFORMATIKA I. (ALKALMAZÓI) MATEMATIKA I. KATEGÓRIA ,17.,24.,25., ,38.,45. FIZIKA I.KATEGÓRIA 24. NÉMET NYELV ANGOL NYELV OLDAL

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001 2014/2015-ös tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti alapítása 1959 óta a magas színvonalú szakember-képzés

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes, Schultz Zoltán

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYÜNKRŐL.3 ISKOLAI ÉLET AZ ABIGÉLBEN 5 INTÉZMÉNYÜNK NYÍLT NAPJAI.6 PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 6 SZAKMAI BEMUTATÓ NAPJAINK...7 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben