PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP B-12 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 29 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Jelen konstrukció hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegíti ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására. Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. Az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégiában a gazdasági növekedést elősegítő három kulcsterületen jelölt ki uniós, illetve nemzeti szinten elvégzendő konkrét feladatokat. Az egyik fő terület az oktatás, amely területen a Bizottság elérendő célként határozza meg, hogy az iskolából kimaradók arányát az Európa országaira 2010-ig jellemző átlagos 16%- ról 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy éves generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. Az iskolából való kimaradás, iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyása szerte a világon az érintett gyermekek/fiatalok, családjuk és az egész társadalom súlyos gondja. Az iskolából kimaradt tanuló nem szerzi meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyezteti saját jövőjét, hiszen megfelelő végzettség nélkül az elhelyezkedési lehetőségek jóval szűkebbek, ha egyáltalán léteznek. Kutatások az iskolaelhagyás és tanulmányok idő előtti befejezése vonatkozásában számos okra derítettek fényt, amelyek közül kiemelkedő a tanuló és családja társadalmi helyzete, anyagi körülményei és a tanuláshoz való viszony közti szoros 4

5 összefüggés. A szegényebb társadalmi rétegbe tartozó tanulóknál az iskolaelhagyás kockázata magasabb, mint jómódú kortársaiknál. A lemorzsolódások gyakorisága a tapasztalatok szerint általában a tanulói életutak fordulóinál, elsősorban a középiskolába való bekerüléskor nő meg. Megfigyelések azt mutatják, hogy a 3. középiskolai osztályba lépés szintén egy kritikus időszak. Ha ezen időszak alatt sikerül az iskolában tartani a tanulót, jó esélye van arra, hogy meg is szerezze a végbizonyítványt. A korai iskolaelhagyás mögött különböző tényezők húzódnak, azok nem szűkíthetők le az iskolai gyenge teljesítményre, illetve a képességek- és készségek hiányosságaira: a jó képességű, továbbtanulásra is felkészíthető hallgatók is olykor a végzettség megszerzése nélkül hagyják el az oktatási rendszert ben összességében 26% volt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a éves korosztályban. Azonban a hátrányos helyzetű tanulók aránya, köztük különösen a roma hallgatók aránya alacsony, nem mérhető össze ugyanezen társadalmi csoportok lakosságon belüli arányával. A roma fiatalok felsőoktatási részvételi aránya alig 0,2%. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 7. szakasz (Beavatkozási területek, eszközök) II.3 fejezete kimondja, hogy az oktatási, szakképzési, felsőoktatási, felnőttképzési lehetőségek minőségének javítása, kiterjesztése elengedhetetlen. A Kormány és az ORÖ által megkötött keret-megállapodás 3. pontjában közös célként határozták el 2015-ig 5000 tehetséges roma személy felkészítését, hogy megfeleljen a felsőfokú oktatásban való részvétel feltételeinek. Jelen konstrukció hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegíti ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására. A2. Részcélok A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása; középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése; felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése; felsőfokú oktatásban való részvételének segítése; tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 keretösszeg Forint. rendelkezésre álló 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a 5

6 A konstrukció keretében az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 6%-a, azaz forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak az évi CXC. törvény (továbbiakban: Kt.) 7. (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények, illetve fenntartóik: a) szakiskola; b) gimnázium, szakközépiskola c) diákotthon és kollégium, valamint d) a Kt. 20. (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak: b. egységes iskola vagy összetett iskola, c. közös igazgatású köznevelési intézmény, Jelen pályázati kiírás keretében a Kt. szerinti azon nevelési, oktatási intézmények vonatkozásában nyújtható be pályázat, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): 1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek o GFO 311 Központi költségvetési irányító szerv, o GFO 312 Központi költségvetési szerv 2. Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o GFO 321 Helyi önkormányzat, o GFO 322 Helyi önkormányzat költségvetési szerv, o GFO 325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv), o GFO 326 Többcélú kistérségi társulás, o GFO 327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, o GFO 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás, 3. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat, o GFO 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, o GFO 373 helyi nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása 4. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o GFO 351 Országos nemzetiségi önkormányzat, o GFO 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, o GFO 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 5. Önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 951) 6. Nonprofit szervezetek: egyesület o GFO 529 Egyéb egyesület egyház, egyházi intézmény o GFO 551 Egyház, o GFO 552 Egyházi intézmény, o GFO 555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, o GFO 559 Egyéb egyházi szervezet alapítvány o GFO 561 Közalapítvány, 7

8 o GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye, o GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye, o GFO 569 Egyéb alapítvány egyesülés (GFO 591) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699) Országos Kisebbségi Önkormányzat (GFO 351) Amennyiben az intézmény nem önálló gazdálkodású vagy részben önálló gazdálkodású, akkor a pályázatot az intézmény fenntartója nyújthatja be. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Pályázók azon, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező intézmények, szervezetek lehetnek, amelyek a projektet a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendeletben meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben kívánják megvalósítani. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott 8

9 miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9

10 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és azt az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. További feltételek Nem nyújthat be pályázatot az az intézmény, amely nem rendelkezik a fenntartó támogató nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy ismeri a projekt szakmai tartalmát, célkitűzéseit és a vonatkozó pénzügyi feltételeket, valamint hozzájárul a projekt benyújtásához és megvalósításához. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt. 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; 10

11 e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül g. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. Törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettő értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve, ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. i. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik. 11

12 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázat célcsoportjába azok a középfokú közoktatási intézmény évfolyamába járó tanulók tartoznak, akik(et) 1. a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) 14. pontjában foglaltak szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek vagy, 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáiban élnek vagy 3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett. E csoportokon belül is kiemelt figyelemmel a roma származású tanulókra (önkéntes nyilatkozat alapján). A tanulók törvényi státuszának esetleges változásai melyek a program megvalósítása alatt következtek be - nem befolyásolják a programban való részvétel lehetőségét. C1. Támogatható tevékenységek köre I. Előkészítési szakasz 1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés - a pályázat benyújtásához szükséges, ld. jelen útmutató F8. pontja 2. Az igényfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program kidolgozása - a pályázat benyújtásához szükséges, ld. jelen útmutató F8. pontja (az intézménybe járó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, aránya, szükségletei, intézményi feltételek, a szükségleteik megválaszolásának módja, mindezek alapján a kötelező tevékenységek megvalósításának módja) II. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése 1. A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása; 2. Pedagógiai program átdolgozása, mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését; 3. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, tutor) és/vagy a tanulmányi előrehaladás, valamint az iskolában való bennmaradás elősegítése érdekében mentorok alkalmazása; 4. A program megvalósításához szorosan kapcsolódó, akkreditált és nem akkreditált, elsősorban az átmenetek kezelését támogató, továbbá módszertani pedagógus továbbképzés(ek)en való részvétel (fejlesztő tanáronként, mentoronként összességében legfeljebb 120 óra keretében); 5. Intézmények közti kapcsolatok megerősítése a. Intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek (pl. hospitáció, intézmény- és óralátogatások akár abban az általános iskolában, amelyben a tanuló tanult) valamint a hálózatosítást elősegítő tevékenységek (pl. együttműködési megállapodások keretében workshopok szervezése) b. Hálózati tanulás erősítése, amelynek keretében a tanulók igényeihez igazodó tanítási/tanulási módszereket igazoltan eredményesen alkalmazó a kompetenciamérés alapján pedagógiai hozzáadott értéket felmutató intézmények, vagy az Integrációs Pedagógiai 12

13 Rendszer megvalósításában minimum három éves gyakorlattal rendelkező középfokú intézmények - intézmények hospitációs helyszínként, szakmai bázisként tudnak szolgálni. 6. Együttműködő partnerek felkutatása és együttműködés kereteinek kialakítása és fenntartása (pl. középiskolák, szakiskolák, általános iskolák, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, roma szakkollégium, munkaerő-piaci szereplők, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok és Módszertani Központok); 7. Kapcsolatépítés elsősorban a felsőoktatási intézményekkel, a roma szakkollégiumi hálózattal, a területileg illetékes Munkaügyi Központtal és a Kereskedelmi és Iparkamarával; 8. Tanulóbarát környezet kialakítása a pályázati dokumentáció 15. számú mellékletében foglaltak szerint. III. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében 1. Tanulók mentorálása (Lásd.: C pont) 2. Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérésen alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése és az abban meghatározott feladatok mentén az előrehaladás rendszeres értékelése a fejlesztésben résztvevő tanulók vonatkozásában egyéni haladási naplók keretében 3. Bemeneti mérés-értékelés elkészítéséhez mérés-értékelési szakértői szolgáltatás igénybevétele 4. Alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés (közoktatási intézményben oktatott tantárgyak tekintetében), részképesség, kompetencia-fejlesztés (pl. szövegértés, szövegalkotás, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése és/vagy IKT kompetenciák fejlesztése, tanulás tanítása, önismeret, önértékelés, szociális kompetenciák) szükség esetén külső szaktanár bevonásával 5. A tantárgyi fejlesztéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (például: könyv, lexikon, szótár, nyelvtudás megerősítéséhez szükséges szoftver, tantárgyi ismereteket bővítő CD/DVD) IV. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a bevontak körében Családdal való rendszeres kapcsolattartás támogatása (tanévenként legalább három alkalommal családlátogatás formájában) V. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása 1. Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak: a) Intézményen kívüli szereplők (munkaerő-piaci szereplők, nehéz helyzetből magukat felküzdő személyek, felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonása, illetve intézményi nyílt napokon, információs napokon történő részvétel b) A célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenység (pl: irodalmi est, filmklub, sportkör, szakkör, kirándulás stb.) c) Szociális hátránykompenzáló kulturális és szabadidős tevékenységek d) Már végzett, a felsőoktatásban továbbtanult vagy a munkaerő-piacon elhelyezkedett diákok életpályájának bemutatása személyes találkozók szervezésével e) Tanodával történő kapcsolattartás a célcsoport bevonási lehetőségét érintően 13

14 2. A szülők bevonása, aktív részvételének ösztönzése, közösségi rendezvények szervezésével a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása; a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába 3. A tanuló bevonása az iskola diákönkormányzatának tevékenységébe, nemzetiségi tanuló esetében a nemzetiségének megfelelő nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartás megerősítése 4. A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek a. sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek (pedagógiai, szaktárgyi többlettevékenység a kötelező óraszámon felül) b. felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon való részvétel 5. Pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés kialakítása munkaügyi központokkal, potenciális munkáltatókkal a tanulók ismeretszerzése érdekében VI. További támogatható tevékenységek 1. A projekt megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök beszerzése 2. Magántanulók fejlesztése, hagyományos tanulási formába történő visszavezetésének elősegítése, szorgalmazása 3. Pedagógusok, mentorok felkészítése, szupervízionálása, rendszeres esetmegbeszélések a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok és szükség szerint szakemberek részvételével 4. A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolók közzététele az intézmény internetes oldalán (minimum két alkalommal, egyszer a projekt megvalósítása során majd a projekt fizikai befejezésekor. VII. Projektmenedzsment és adminisztratív tevékenységek C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C.1. pontban meghatározott támogatható tevékenységek közül az alábbiak kötelezőek: - I. 1., 2., - II. 1., 2, 3., 5.a vagy b, 6., 8. - III. 1., 2., 4. - IV. - V. 1.a és b és c, 2., 4. a és b, 5. - VI. 3., 4. - VII. 1. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. 14

15 A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 2. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az egy szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempont vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szemponton felüli minimum 1. maximum 2 vállalásért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. 2.) Esélyegyenlőség A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A Projekt Adatlapon intézkedés akkor is elfogadható, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizheti a Közreműködő Szervezet. 15

16 Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: Esélyegyenlőségi felelős, munkatárs alkalmazása 3.) Fenntarthatóság A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 16

17 A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - szakmai vezető, - pénzügyi vezető. A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében bizonyíthatóan eléri a minimum heti 5 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezni a projektmenedzsment területén, vagy igazolni szükséges, hogy legalább 2 európai uniós társfinanszírozással megvalósult projektben projektmenedzserként dolgozott. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a legalább heti 10 órát. A szakmai vezető megbízásos, illetve vállalkozási jogviszonyban is alkalmazható a személyes közreműködés kikötése mellett. A szakmai vezetőnek tanári vagy egyéb pedagógiai végzettséggel és minimum 5 éves pedagógusi gyakorlattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a pályázónak vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a legalább heti 5 órát. A pénzügyi vezető megbízásos, illetve vállalkozási jogviszonyban is alkalmazható a személyes közreműködés kikötése mellett. A pénzügyi vezetőnek legalább középfokú végzettséggel és 3 éves tapasztalattal kell rendelkeznie. 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló CVIII. törvényt (továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. -át és 39/A. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. -át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. A Pályázónak a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Közreműködő Szervezet felé (illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály felé) tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van. Köteles továbbá a Közreműködő Szervezet/Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, a tevékenységük végzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.) 17

18 Korm. rendelet 23. címében meghatározott határidők és formai előírások megtartásával megküldeni. Amennyiben a Pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, az alábbi szabályok alkalmazásával, nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretében kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában a nettó ,- Ft feletti beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a szerződések számától függetlenül, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos ( ben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban (üzletben: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv. 3. (1) (3) bekezdései szerint) beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). A három ajánlat közül a legkedvezőbb alapján kell a szállítót kiválasztani. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági szolgáltatások, közüzemi szolgáltatás). Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 1. a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 2. jelen Útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; 3. az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A Pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi, az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság és műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumfeltételeinek meghatározásánál alapelv, hogy a Projektgazda kizárólag olyan feltételeket határozhat meg, mely elengedhetetlenül szükséges a közbeszerzés tárgyának elvégzéséhez, és nem tartalmaz indokolatlan versenyt korlátozó tényezőket, biztosítva ezáltal a versenysemlegességet és a hatékony 18

19 piaci versenyeztetést. Amennyiben valamely hatóság vagy a Támogató ellenőrzése a fenti alapelv megszegését állapítja meg, akkor az érintett közbeszerzésből eredő tevékenységhez, beszerzéshez, szolgáltatatáshoz kapcsolódó költség nem számolható el a projekt terhére. 3. Egyéni fejlesztési tervekre és egyéni haladási naplókra vonatkozó elvárások Egyéni fejlesztési terv kötelező tartalmi elemei: i. bemeneti mérés kompetencia-, illetve részképesség-mérés elvégzése, a mérés eredményeinek kiértékelése, megjelenítése ii. tanulónként legfeljebb három fejlesztendő kompetencia terület vagy részképesség és a fejlesztést végző személy meghatározása iii. konzultációk javasolt számának meghatározása a felmérés alapján iv. eredmények felülvizsgálatának ütemezése (legalább negyedévenkénti) Egyéni haladási napló kötelező tartalmi elemei: i. fejlesztési alkalmak területenként, kronologikusan ii. fejlesztési alkalmanként jelenlét igazolása iii. köztes értékelések szövegesen, területenként, legalább háromhavonta A programot megvalósító intézmény a programba bevont tanulóval tanulmányi szerződést köt. A tanulmányi szerződést a tanuló törvényes képviselője is aláírja. A tanulmányi szerződésben rögzíteni kell, hogy az adott tanuló a projekt keretében milyen egyéni fejlesztésben, kedvezményekben, szolgáltatásokban részesül. A tanulmányi szerződés kötelező tartalmi elemeit a 17. számú melléklet tartalmazza. Az egyéni haladási naplót nem váltja ki a formális oktatásban használt munkanapló vagy azzal egyenértékű dokumentáció. Az egyéni fejlesztési terv és az egyéni haladási napló dokumentációja egyéni fejlesztési terv és haladási napló elnevezéssel összevonásra kerülhet, amennyiben a dokumentáció mind az egyéni fejlesztési terveknél mind az egyéni haladási naplóknál elvárt valamennyi paraméterrel bír. 4. A mentorálásra, a mentorok kiválasztására, feladataira vonatkozó elvárások, előírások Mentorok alkalmazása a projekt megvalósítása során kötelező. A mentor végzettségére tekintettel pedagógus vagy felsőfokú szociális végzettségű (pl. szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus), továbbá bevonható az a tanári vagy tanítói képzésben résztvevő hallgató, aki az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg. A mentorálasra vonatkozó főbb szabályok: A mentor rendszeresen, hetente találkozik a mentorálttal. A mentorálások alkalmával nyomonköveti a mentorált egyéni fejlődését, a segíti sikeres tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását. A mentor tesz javaslatot a mentorált szaktanár, egyéb pedagógiai szakember által történő fejlesztésére illetve iskolapszichológus, nevelési tanácsadó által nyújtott szolgáltatás igénybevételére. A mentor a mentoráltról mentori naplót vezet. A mentor feladata, hogy a program ideje alatt a tanuló(k) családját legalább 3 alkalommal felkeresse családlátogatás céljából, elősegítse a tanuló iskolai sikerességét, figyelemmel 19

20 kísérje a fejlesztési folyamatot. A mentorok feladatukat a szakmai vezető irányításával végzik előre meghatározott szempontok alapján. Egy mentor maximum öt tanulót mentorálhat, (a tanuló tanulmányi eredményének függvényében szükség szerint iskolaidőn kívül is) hetente legalább 1 alkalommal minimum 1,5 órában mentoráltanként. 5. A program megvalósításának alapvető szabályai A program szakmai megvalósításáért a szakmai vezető, a tanulók egyéni fejlesztéséért és előrehaladásáért az egyéni fejlesztésben részt vevő pedagógus(ok) és a mentor közösen felelős. A mentor kiválasztásának feltételeire a 4. számú pontban foglaltak az irányadók. A tanulók szaktárgyi fejlesztését a szaktárgyi felkészítő tanárok végzik a mentorral szoros együttműködésben. Mentor indokolt esetben elláthat szaktárgyi felkészítést is egy tantárgy vonatkozásában, amennyiben rendelkezik az ahhoz szükséges végzettséggel. A szaktárgyi felkészítő tanár a tanuló fejlődéséről legalább havonta tájékoztatja a mentort. Biztosítani kell, hogy az előrehaladásról a tanuló és a szülő rendszeresen - elsősorban személyes találkozó keretében - tájékoztatást kapjon. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható. Jelen pályázati kiírás keretében nem támogathatóak az Arany János Programok, valamint az Útravaló Ösztöndíjprogram által többletforrásból támogatott tevékenységek. C3. Elszámolható költségek köre A projekt keretében az ESZA és alapok közti átjárhatóság mértéke az elszámolható költségek 6 %-a lehet, de nem haladhatja meg a forintot. Az ESZA és ERFA tevékenységek közötti átjárhatóság keretében elszámolható ERFA típusú költségekre és azok mértékére vonatkozóan jelen Útmutató mellett az ERFA általános útmutató az elszámolható költségekről tartalmaz részletes meghatározást. Minden tevékenységet a beavatkozási terület szerinti alap elszámolhatósági szabályai szerint kell elszámolni. Vagyis, ha egy ESZA-finanszírozású konstrukció ERFA-típusú-típusú tevékenységet finanszíroz, akkor a költség elszámolására az ERFA általános útmutató az elszámolható költségekről elszámolhatósági szabályai vonatkoznak. Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 3.A. számú mellékletét képező ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről, valamint a 3.B. számú mellékletét képező ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről rögzíti. 1. Projekt előkészítés költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 4. pont) A projekt előkészítés címén a pályázat befogadásának napjától a Támogatási Szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatóak el költségek. 20

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben