2012. éves jelentése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. éves jelentése"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság éves jelentése Takács Krisztián elnök-vezérigazgató április 30.

2 I. A Társaság történetének áttekintése, társasági alapadatok A Társaság több mint hat éves történetre tekinthet vissza, ugyanis 2006 novemberében alapította meg három, a távközlés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező magánszemély, akik közül két fő jelenleg is aktív szerepet vállal a Társaság működtetésében. A Társaság úgynevezett alternatív távközlési szolgáltató, vagyis egyike a nagy országos távközlési szolgáltatók mellett működő kisebb távközlési cégeknek. Alternatív távközlési szolgáltatóként telefonos hangszolgáltatást, szélessávú internet szolgáltatást, műholdas szolgáltatásokat és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt önkormányzati, üzleti, és magán ügyfelek részére. A Társaságnak jelenleg négy fő üzletága/szolgáltatáscsoportja van: saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások, nem mikrohullámon nyújtott hagyományos távközlési szolgáltatások, és virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások, műholdas televízió- és internet szolgáltatások. A Társaság működése és bővülése szempontjából jelenleg a mikrohullámú- és műholdas üzletág a meghatározó. A másik két üzletág szerepe a saját mikrohullámú hálózaton nyújtott szolgáltatások olyan kiegészítése, melynek révén a Társaság szolgáltatás portfoliója teljessé válik akár a legnagyobb telekom szolgáltatókkal való összevetésben is. Ennek megfelelően a vállalati stratégia alapja a mikrohullámú- és műholdas üzletág bővülési stratégiája. Társasági adatok Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Business Telecom Nyrt Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Cégjegyzékszám: Adószám: Gazdasági tevékenység végzésének kezdete: Székhely szerinti tagállam: A Társaság határozatlan időtartamra alakult Magyarország Telefonszám: (+36) Fax: (+36) Irányadó jog: A Társaság jegyzett tőkéje: magyar ,- Ft, -2-

3 1. Pénzügyi kimutatások Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) A Társaság az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az éves jelentésében a teljes évre vonatkozó, azaz bázis időszaki pénzügyi adatait oly módon szemlélteti, hogy a Társaság jogelődjének naptól napig, mint átalakulás napjáig terjedő időszakra vonatkozóan készített auditált beszámolójának adatait, valamint a naptól napig terjedő időszakra vonatkozóan készített auditált beszámolójának adatait - az eredménykategóriák tekintetében - összesítetten mutatja be. A Társaság a közötti időszakokra vonatkozóan önellenőrzést végzett, a feltárt hibákat - melyek jelentősnek minősíthetők a évben könyvelte le, így évre három oszlopos beszámoló került elkészítésre. Az önellenőrzés tényleges összevont hatásai a beszámoló kiegészítő mellékletében kerülnek bemutatásra. 1.1 MÉRLEG A Mérleg/Eszközök (Aktívák) Adatok ezer Ft-ban Előző Előző időszak Tárgyidőszak A tétel megnevezése időszakok Index módosításai A. Befektetett eszközök ( ) ,82% 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9) ,20% Vagyoni értékű jogok ,20% 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17) ,14% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek ,36% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,86% Beruházások, felújítások ,12% Beruházásokra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25) ,00% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,00% 12. B. Forgóeszközök ( ) ,70% 13. I. KÉSZLETEK (28-33) ,67% Anyagok ,00% Áruk ,52% Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35-39) ,66% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,19% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,22% Váltókövetelések Egyéb követelések ,33% 22. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44) ,09% Saját részvények, saját üzletrészek ,00% Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,00% 25. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47) ,62% Pénztár, csekk ,46% Bankbetétek ,66% 28. C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51) ,07% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,25% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,98% 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) ,08% A mérleg eszköz oldalához kapcsolódó kiegészítések -3-

4 A Társaság mérlegfőösszege közel 77%-os bővülést mutat a december 31. időpontbeli értékhez képest. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK értéke közel 62%-kal magasabb a bázis időpontbeli értéknél, melyet alapvetően a tárgyi eszközök növekedése magyaráz. Tárgyidőszakban kezdődött a vagyoni értékű jogok között kimutatott, év végén vásárolt ügyfélkör értékcsökkenése évben új vállalatirányítási, ügyfél nyilvántartási rendszer bevezetése kezdődött meg, valamint a megvalósított tárgyévi ügyfél akvizíciók éreztetik hatásukat. A FORGÓESZKÖZÖK értéke közel 65%-os növekedést jelez a bázishoz viszonyítva. Az anyagkészlet értéke nem változott, az áruk értéke én eft. A készleteken belül a készletre adott előlegek értéke jelentős tételt képvisel. A kimutatott összeg teljes mértékben a műholdas üzletághoz kapcsolódóan beszerzésre kerülő eszközökhöz kapcsolódik. Tárgyévben az árukészlet értéke eft-tal növekedett, az önellenőrzés során kimutatott készletnövekedés eft volt, összességében eft volt a növekedés összege. Az eft-os csökkenésből eft a tárgyévben tárgyi eszközzé átminősített, ügyfelekhez kihelyezett eszközök értéke, eft pedig az önellenőrzés keretében történt helyesbítés összege. A Társaság követeléseinek értékében közel 43%-os bővülés figyelhető meg. A követeléseken belül a vevőkövetelések értéke nem változott jelentősen. A vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés eft, melyből korábbi időszakban elszámolt értékvesztés összege eft, önellenőrzés keretében elszámolt értékvesztés eft, tárgyévben elszámolt értékvesztés pedig eft. A követelések kapcsolt vállalkozásokkal mérlegsoron a Marketorg Kft.-nek, mint 100%-ban tulajdonolt leányvállalatnak adott rövid lejáratú kölcsön összege került kimutatásra, melynek i egyenlege eft, a növekmény eft, melyből a tárgyévet eft terheli, eft pedig az önellenőrzés során megállapított növekmény. Az egyéb követelések részletezését az 1. táblázat tartalmazza. Az egyéb követelések értékében több, mint ötszörös növekedés tapasztalható tárgyidőszak végén. Ehhez a bővüléshez jelentős mértékben hozzájárult a Társaság által nyújtott kölcsönök növekedése, valamint a tárgyévben még le nem zárt tőkepiaci ügyletből származó követelésállomány is. Megnevezés Értékpapír ügyletből származó követelés Adott kölcsönök Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben fennálló követelés Szállítónak adott előleg Egyéb követelések Adott kaució Halasztott fizetésből származó követelés Helyi önkormányzattal szembeni adókövetelések Biztosítóval szembeni kártérítés Egyéb követelések táblázat -4-

5 Az értékpapírok mérlegben kimutatott értéke én közel 26%-os csökkenést mutat az előző időpontbeli értékhez képest. A folyamán értékesítésre került eft könyv szerinti értékű saját részvény, a mérleg fordulónapján pedig visszavásárolt saját részvénnyel a társaság nem rendelkezik. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eft-tal növekedtek. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok könyv szerinti értékének jelentős részét a Társaság saját kibocsátású vállalati kötvényei teszik ki, de a nyilvántartásban szerepel még, eft értékű BÉT részvény valamint 384 eft értékű diszkont kincstárjegy is. A tárgyidőszak végén a pénzeszközök állományának közel 75%-os csökkenése állapítható meg. AZ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK értéke több, mint négyszeresére növekedett a bázis időpontbeli értékhez képest. A bevételek aktív időbeli elhatárolása jelentős mértékben bővült az előző évhez képest, melynek oka az ügyfélnövekedés, illetve az új szolgáltatások megjelenése, melyek számlázása a mérleg fordulónapot követően történt. Az árbevétel elhatárolás értéke én eft, melynek jelentős része távközlési tevékenységből származó bevételhez kapcsolódik. A költségek aktív időbeli elhatárolás eft-tal nőtt. A fordulónapon a költségek aktív időbeli elhatárolásának értéke eft volt, melyből távközlési tevékenységhez kapcsolódó költségek összege e Ft-ot, egyéb költségek elhatárolt összege pedig eft-ot tett ki. -5-

6 A Mérleg/Források (Passzívák) Adatok ezer Ft-ban Előző Előző időszak Tárgyidőszak A tétel megnevezése időszakok Index módosításai D. Saját tőke ( ) ,67% 33. I. JEGYZETT TŐKE ,44% 34. ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,13% 39. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,24% 40. E. Céltartalékok (63-65) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalékok F. Kötelezettségek ( ) ,81% 45. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79) ,03% Átváltatoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból ,97% Beruházási és fejlesztési hitelek ,54% Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89) ,61% Rövid lejáratú kölcsönök ,13% ebből az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek ,54% Vevőtől kapott előlegek ,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók) ,42% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,23% 58. G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93) ,16% Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,76% Halasztott bevételek ,22% 62. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) ,08% -6-

7 A mérleg forrás oldalához kapcsolódó kiegészítések év végére a SAJÁT TŐKE közel 40%-os növekedése valósult meg. A Társaság a évben többször emelte jegyzett tőkéjét, e Ft pénzbeli hozzájárulás valamint eft kötvényapport formájában. A kötvényapport során keletkezett ázsió eft volt, mely a társaság tőketartalékába került. Az eredménytartalék jelentősen csökkent. Az eredménytartalékot az előző időszaki eredmény, valamint a visszavásárolt saját részvények állományból történő kivezetése, illetve a feloldott fejlesztési tartalék összegéből növelte az alábbi tényezők voltak hatással: növekedése az előző évi eredmény összegéből e Ft, a visszavásárolt saját részvény állományból történő kivezetése miatt feloldott eredménytartalék, valamint feloldott fejlesztési tartalék összegéből e Ft-ból tevődik össze. Az eredménytartalék csökkenéseként került kimutatásra a évek önellenőrzésének összevont eredménye, mely e Ft veszteség jellegű eredmény, valamint a tárgyévben képzett fejlesztési tartalék összege e Ft értékben. A lekötött tartalék csökkenése a tárgyévben feloldott fejlesztési tartalékból, valamint a ben visszavásárolt saját részvény kapcsán ben képzett lekötött tartalék feloldásából tevődik össze. A lekötött tartalék növekedésekét került kimutatásra a tárgyévben képzett fejlesztési tartalék összege eft értékben. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény eft. A KÖTELEZETTSÉGEK összege a tárgyidőszakban közel 89%-kal növekedett. A Társaság hátrasorolt kötelezettséggel továbbra sem rendelkezik. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke a bázis időponthoz viszonyítva mindössze 9%-os növekedést jelez. A bővülés a tárgyidőszakban a Társaság által a nyilvános kötvényprogram keretében rábocsátott BTEL 2014/A elnevezésű kötvényekhez, valamint zárt kibocsátású BTEL 2015/B elnevezésű átváltoztatható kötvényekhez, illetve BTEL 2015/C elnevezésű vállalati kötvényekhez kapcsolódik. A hosszú lejáratú kötelezettségek közül azonban a BTEL 2013/A kötvényekhez kapcsolódó eft összegű kötelezettség átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé, mivel ezen kötvények törlesztése és végső kamatfizetése a következő évben esedékes. A Társaság hosszú lejáratú kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségeit a 2. táblázat tartalmazza. Elnevezés Kibocsátás napja Lejárat napja Kamatláb Kibocsátás volumene (eft) Business Telecom Kötvény I ,50 % BTEL 2014/A ,50 % BTEL 2014/B ,50 % BTEL 2014/A rábocsátás I ,50 % BTEL 2014/A rábocsátás II ,50 % BTEL 2014/A rábocsátás III ,50 % BTEL 2015/B átváltoztatható kötvény ,50% BTEL 2015/C ,81% Összesen táblázat -7-

8 Az előző időszakban beruházási és fejlesztési hitelként kimutatott összeg jelentős része átsorolásra került az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közé, mivel ezen összegek eszközlízinghez kapcsolódnak és korábban tévesen kerültek kimutatásra a beruházási és fejlesztési hitelek között. A mérlegben kimutatott 688 eft a rövid lejáratú hitelek közé átvezetett, következő évi törlesztő részlettel csökkentett értéken került kimutatásra. A társaság által használt gépjárművek, illetve telekommunikációs eszközök lízingdíja a beszámolóban az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek mérleg soron került kimutatásra, melynek következő évben esedékes törlesztésekkel csökkentett értéke eft. A rövid lejáratú kötelezettségek összességében több, mint négyszeres bővülés mutatkozik. A Társaság rövid lejáratú kölcsöneinek teljes összege tagi kölcsönnel kapcsolatos. A rövid lejáratú hitelek i összege eft. A jelentős növekedés oka, hogy a Társaság évben folyószámlahitel szerződést kötött, így a bankszámla negatív egyenlege eft értékben rövid lejáratú hitelként került kimutatásra. A beruházási és fejlesztési hitelek évi törlesztésének összege 192 eft, mely a hosszú lejáratú kötelezettségek közül e mérlegsorra került átvezetésre. A szállítók állománya közel ötszörösére bővült. Ennek oka, hogy kapcsolódó beszerzések megnövekedtek az ügyfélállomány bővülésével párhuzamosan. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke én e Ft, én e Ft volt. A jelentős növekedés oka a BTEL 2013/A kötvények átsorolása, valamint a tárgyévben kimutatott értékpapírügyletből származó rövid lejáratú kötelezettség. A PASSZÍV IDŐBELI elhatárolások értéke közel 66%-os bővülést mutat. A tárgyévi kötvénykibocsátással jelentősen növekedett a kötvénykamat időbeli elhatárolása, i értéke e Ft volt, míg december 31.-én e Ft. A bevételek elhatárolása soron a ben kiszámlázott, de évet érintő bevételek kerültek kimutatásra. A fejlesztési célra kapott támogatások jelentősen csökkentek, mivel a 2010-ben és elhatárolt támogatás elszámolt értékcsökkenéssel arányos feloldásra került. -8-

9 1.2 Eredménykimutatás ( A típusú eredménykimutatás összköltség eljárással) Adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése év Előző időszakok év Index módosításai 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,54% 02 Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,64% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek ,13% - ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség ,17% 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,57% 07 Egyéb szolgáltatások értéke ,48% 08 Eladott áruk beszerzési értéke ,75% 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,69% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,09% 10 Bérköltség ,02% 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,18% 12 Bérjárulékok ,46% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,42% VI. Értékcsökkenési leírás ,76% VII. Egyéb ráfordítások ,01% - ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,37% 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét ,93% - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,14% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,51% 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,99% - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,90% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,27% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) ,61% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) ,45% X. Rendkívüli bevételek ,77% XI. Rendkívüli ráfordítások ,65% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.) ,27% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C. +-D.) ,29% XII. Adófizetési kötelezettség ,99% F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( +-E. - XII.) ,24% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) ,24% Az eredményt alakító főbb tényezők elemzésével a 3.4-es A TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEI ÉS KILÁTÁSAI c. fejezet foglalkozik bővebben. -9-

10 1.3 Cash flow kimutatás A tétel megnevezése Előző időszak Tárgyidőszak I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Korrigált adózás előtti eredmény (+-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) Elszámolt deviza értékelés dec. 31-én (+-) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-) Szállítói kötelezettség változása (+-) Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+-) Vevőkövetelés változása (+-) Forgóeszközök változása (vevőköv.és pénzeszk,.nélkül) (+-) Aktív időbeli elhatárolások változása (+-) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után (-) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott részesedés, osztalék (+) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelvisz. megtest.ő értékpapír kibocsátás. bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek törlesztése, beváltása (+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötel. változ. (+-) IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III)

11 2. Vezetőségi jelentés Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) A vezetőségi jelentés a beszámolót kísérő elemzés, amely bemutatja azokat a fő folyamatokat és tényezőket, amely a jelentés időszakában a Társaság üzleti teljesítményére, fejlődésére és helyzetére hatással voltak, illetve a jövőben hatással lesznek. 2.1 A Társaság üzleti környezete A távközlési ágazat stagnálása továbbra is jellemző. A magyar gazdaság válsága és távközlési szektort érintő adók terhe mind ezt erősítik. Habár a távközlési különadó január 1-jétől hatályát veszti, az iparágat sújtó újabb adó, a telefonadó már a év során bevezetésre került. A Társaságot mivel a mobil hangszolgáltatás nem szerepel a szolgáltatás portfóliójában nem érinti olyan érzékenyen az említett adónem, mint az inkumbens szolgáltatókat. A távközlési szolgáltatások iránti érdeklődés a technológia fejlődésével a válság ellenére is folyamatosan nő, ezzel a Társaság lehetőségeink köre egyre bővül. A gazdasági válság felhasználókat érintő megközelítését nézve, megnőtt az igény, a kedvezőbb árú, szélesebb körű szolgáltatások iránt, így nem csak a távközlési piac szereplőivel való összevetésben erősödött a Társaság piaci helyzete, de az ügyféligények is abba az irányba mutatnak, ahol a Társaság versenyképessége erős. 2.2 A jelentést lefedő időszakban elért eredmények, főbb események áprilisában a Társaság jegyzett tőkéjének összege eft összegben megemelésre került. A jegyzett tőke növelése osztalékelsőbbségi és törzsrészvények kibocsátásával valósult meg májusában a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde B kategóriájába. A május-június folyamán 423 millió Ft névértében megvalósított kötvény rábocsátással lezárult a Btel egy éves kötvényprogramja I. félévében a Business Telecom Nyrt. és a Nordtelekom Nyrt., valamint a GTS Hungary Kft. között létrejött szerződés értelmében júniusától több, mint előfizető került át a Business Telecom Nyrt. ügyfélállományába júniusától kizárólagos joggal, egyedülálló módon a Btel elindította a műholdas internet szolgáltatását, mellyel az ország egész területén kiváló minőségű, szélessávú internet-hozzáférést képes biztosítani I. félév végén befejeződött a vállalatirányítási rendszer cseréje. Az új rendszer képes biztosítani a vállalat stabil működését, a számlázás, az ügyfélnyilvántartás és a behajtáskezelés professzionális környezetét. A szervezeti hierarchia átalakításra került, amely képes hosszútávon támogatni a dinamikus fejlődést. Az átalakítással új vezetői státuszok nyíltak, melyeket iparági szakértők töltenek be júliusában a Társaság újabb jegyzett tőkeemelést hajtott végre eft összegben törzsrészvények zártkörű kibocsátásával augusztusában a Társaság ügyfél- és ULL hálózati akvizíciós megállapodást írt alá a Drávanet Zrtvel és a Drávanet ADSL Kft.-vel, melynek értelmében októberétől ULL hálózat, valamint összesen közel ügyfél került át a Társaság állományába november-december folyamán további jegyzett tőke emelések hatására a Kibocsátó jegyzett tőkéjének összege forinttal bővült. -11-

12 2.3 A Társaság jövőképe, céljai és stratégiája JÖVŐKÉP A Business Telecom Távközlési Nyrt. egy stabil pénzügyi alapokon nyugvó, szervezetten működő, innovatív telekommunikációs középvállalat több százezer lakossági és intézményi ügyféllel. Ügyfelei számára megbízható és sokszínű szolgáltatást nyújt növekvő mértékben saját hálózatán, ezzel is fejlesztve szolgáltatása minőséget és ár-érték arányát. VÁLLALATI STRATÉGIA, CÉLOK A Társaság növeli hazai tőkepiaci jelenlétét, szélesíti portfólióját, valamint külföldi tőkepiac felé is terjeszkedik. Növeli ismertségét a hazai piacon, valamint a tudatos pozicionálásnak köszönhetően reális választásként jelenik meg az ügyfelek számára a hazai piac inkumbens szolgáltatói mellett, míg méretéből fakadóan rugalmasságot és innovativitást is biztosít. Fokozza a termékfejlesztésre fordított hangsúlyt a vállalaton belül annak érdekében, hogy ügyfeleit egyedi és a piacon egyedülálló szolgáltatásokkal is elláthassa. Kihasználja az alternatív szolgáltatóként keletkező szinergiákban rejlő lehetőségeket, úgy hogy ügyfeleinek ezáltal ár-érték arányban jobb szolgáltatást nyújt Megsokszorozza azon ügyfelei számát, akiknek saját hálózatán belül szolgáltatásokat képes nyújtani. Javítja a szolgáltatások létesítése és nyújtása mögött álló minőséget és megbízhatóságot, ezzel magasabb ügyfélelégedettséget elérve. A Társaság a saját hálózat jobb kihasználtságával és a partnerektől beszerzett szolgáltatások árainak csökkentésével növeli költséghatékonyságát, jobb üzemi eredményt ér el. A Társaság a jövőben sem zárkózik el ügyfél-, illetve hálózat akvizíciós megoldásoktól a stratégia megvalósításának érdekében, mivel a múltbeli tapasztalatok alátámasztják, hogy eredményes volt az ilyen jellegű lehetőségek kihasználása. További tervek között szerepel a szolgáltatási portfólió további bővítése, illetve új szolgáltatási területekre történő belépés. 2.4 A Társaság főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A Kibocsátót az teszi egyedivé az alternatív távközlési szolgáltatók piacán, hogy olyan technikai megoldásokat is alkalmaz, melyek segítségével képes a szolgáltatásait eljuttatni egészen a végpontig (ügyfélig), más szolgáltatók hálózatának igénybevétele nélkül. Ezen megoldások jelentősen csökkentik a szolgáltatások bekerülési költségeit, és növelik a kínálható alkalmazások, szolgáltatások számát. A saját hálózat segítségével a Kibocsátó a vezetékes távközlési szolgáltatások gyakorlatilag teljes körét kínálja a közszféra és a versenyszféra szereplőinek, valamint privát ügyfeleknek Magyarország egész területén. -12-

13 A versenytársaival szemben a Kibocsátó a következő előnyöket tudhatja magáénak: Az alkalmazott mikrohullámú technológiának köszönhetően a Kibocsátó olyan hasznos kiegészítő szolgáltatásokat tud nyújtani az önkormányzati és üzleti ügyfeleinek, amikre versenytársaik vagy nem képesek, vagy csak drágábban tudják szolgáltatni. Ilyen szolgáltatások: Térmegfigyelő rendszerek adatkapcsolatainak biztosítása; WLAN (informatikai rendszerek, hálózatok összeköttetését biztosító szolgáltatás); Wifi (HotSpot) Internet biztosítása (nyilvános tereken, épületekben); Nyilvános vészhívó berendezések biztosítása; Közösségi telefon szolgáltatások biztosítása (kollégiumokban, iskolákban stb.). Szolgáltatásait az IP alap mellett szabványos előfizetői vonalként is biztosítja, ezáltal a szolgáltatás igénybevétele nem igényel technológiai fejlesztést az ügyfél részéről. A Kibocsátó saját költségén építi ki a hálózati infrastruktúráját, így az ügyfeleknek nem kell előzetesen befektetni ahhoz, hogy elkezdhessenek megtakarítani. A Kibocsátó biztosítani tudja a számhordozhatóságot, vagyis a meglévő telefonszámok megmaradnak a szolgáltató váltást követően is. A Kibocsátó méretéből fakadóan jelenleg Magyarország első számú alternatív távközlési társasága. A versenytársak azonosításához és szegmentálásához a távközlési piac felosztása szükséges. A távközlési piac alapvetően három jól elkülöníthető szegmensre bontható a szolgáltatók társaságok besorolása alapján: inkumbens szolgáltatók; alternatív szolgáltatók; kábel szolgáltatók. Az inkumbens szolgáltatók, azaz a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók egy-egy koncessziós területen ma kizárólagos tulajdonosai a volt állami hálózatnak. Inkumbens szolgáltatónak számít a Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Magyarország Zrt. Az alternatív szolgáltatók az inkumbens szolgáltatók mellett működő távközlési cégek, melyek általában az inkumbens szolgáltatók hálózatának igénybevételével nyújtják szolgáltatásaikat. A Kibocsátó az alternatív távközlési szolgáltatók közül első számúnak tartja magát. Alternatív szolgáltatók továbbá az alábbi társaságok: Nordtelekom Nyrt., Drávanet Zrt, Enternet 2001 Kft, Externet Nyrt. Azonban a közelmúltban megvalósított akvizíciók során jelentős nagyságú ügyfélállomány került át néhány fent említett társaságtól a Kibocsátó kezelésébe. A kábel szolgáltatók coax- és optikai hálózatok segítségével egy bizonyos területen, régióban vagy városban, korlátozottan képesek szolgáltatást nyújtani. Ilyenek pl.: Digi, Tarr Kft., PrTelekom, stb. A Társaságnak azonban bizonyos hátrányokkal és kockázatokkal is kell számolnia: Makrogazdasági kockázat: A Társaság működése és jövedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben kedvezőtlen előjelű változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Társaság sem függetlenítheti magát. Szabályozási kockázat: Kockázatot jelent a gyakran változónak tekinthető hazai jogi szabályozási környezet, melynek változásai jelentős hatást gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre, a beruházási projektek megvalósulására, azok idejére, költségére. Így pl. a műszaki, technológiai, pénzügyi, önkormányzati finanszírozási, közbeszerzési előírások kedvezőtlen változása a Társaságot hátrányosan érinthetik. -13-

14 Piaci versenyből eredő kockázat: A távközlési iparág számos szegmensében már most is igen erősnek mondható a piaci verseny és a versenyhelyzet várhatóan növekedni fog a jövőben. A piacon megjelenő további szolgáltatók erőfeszítéseik révén erősíthetik a versenyhelyzetet, de az inkumbens vagy már versenyző szolgáltatók is egyelőre pontosan előre nem jelezhető versenyt támaszthatnak a Társaság szolgáltatásaival, amely fejlemények hátrányosan érinthetik a Társaság eredményességét. Adózási szabályokkal való kockázatok: A Társaság tevékenységének végzése során számos adófizetési kötelezettsége merül fel. Nem zárható ki, hogy esetleges adójogi változások (például új adónemek kivetése, már létező adónemek kulcsainak emelése, valamely adónem kedvezmény-rendszerének szűkítése vagy az adójogszabályok értelmezési gyakorlatának változása) a Társaság számára hátrányosnak bizonyulnak. A hatályos telefonadó a Társaság eredményességét negatívan befolyásolja. Regionális működési kockázat: A Társaság nem zárja ki, hogy tevékenységét a Magyarországot körülvevő, illetve más közép-kelet-európai országokra is kiterjeszti. Ezen regionális terjeszkedés sikerességét a magyarországitól eltérő politikai-gazdasági környezet (országkockázat) miatt nem lehet a magyarországi tevékenységből kiindulva előre jelezni. Politikai kockázat: A Társaság szolgáltatásainak egy részét, ami azonban kevesebb mint 10%-át önkormányzati, illetve befolyásuk alatt lévő intézményi ügyfelek részére nyújtja. A települési önkormányzatok, illetve más önkormányzati, állami személyek, (köz)intézmények, mint politikailag sokszor befolyásolt szereplők szerződéses megfontolásai eltérhetnek egy racionális, profitorientált, piaci ügyfél megfontolásaitól, ezért az ilyen ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése az ügyfelek részéről e tekintetben kockázatokat hordoz. A települési/regionális önkormányzati struktúra jelenleg átalakulóban van, illetve hazánknak új Alaptörvénye van, új közpénzügyi szabályokkal Mindezen fejlemények, amelyek kimenetele ma még nem prognosztizálható, érinthetik a Társaság állami/önkormányzati/közszféra-beli ügyfeleinek a fizetési képességét, hajlandóságát, feltételeit, beszerzési gyakorlatát. Az ügyfélkör gazdasági pozíciójának negatív változásából eredő kockázat: A Társaság nagyszámú, jelenleg egyenként az árbevétel csak relatíve kis hányadáért felelős ügyféllel rendelkezik. Elképzelhető azonban, hogy a hosszabb távú szerződések futamideje alatt egy vagy több fontosabb ügyfél vagy akár ügyfélszegmens gazdasági pozíciója megromlik. Finanszírozással kapcsolatos kockázatok: A Társaság a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségeit elsődlegesen a Társaság által termelt cash-flow-ból kívánja teljesíteni. A Társaság vezetése azonban jelentős üzleti növekedést eredményező társasági stratégiát tervez megvalósítani. Ennek része lehet az is, hogy adott esetben a Társaság a nettó adósságának a saját tőkéjéhez viszonyított arányát, a gyorsabb üzleti növekedés érdekében vagy más okból, illetve célból a Társaság megnöveli és meglehetősen magas szinten tartja. E növekedési vagy más üzleti stratégia megvalósulása azonban előre nem látható, kalkulálható körülmények következtében bizonytalanságot hordoz magában. -14-

15 2.5 A Társaság a beszámoló tárgyidőszakában elért eredményei és kilátásai Az ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE közel kétszeresére bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva. A jelentős növekedés oka, hogy december hónapban az ügyfélvásárlással megnövekedett az előfizetők száma, s az ügyfélszám növekedésből adódó árbevétel évben realizálódott évben több akvizíció is történ, mellyel nagymértékben nőtt az ADSL szolgáltatásból származó árbevétel. Az EGYÉB BEVÉTELEK tárgyidőszaki értékéről is elmondható, hogy jelentős növekedést mutatnak. Az egyéb bevételek értéke e Ft-tal növekedett, melyen belül az értékesített tárgyi eszközök bevétele, valamint a kapott kötbérek értéke bővült számottevően. A évben kapott GOP támogatás bevételének passzív időbeli elhatárolásról történt feloldása az egyé bevételek között került elszámolásra, melynek összege e Ft. Az ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK értéke 81%-kal növekedett. A Társaság anyagköltsége mindössze 16% körüli növekedést mutat az előző időszakhoz képest. Az anyagköltségen belül jelentős tételt képvisel a Társaság gépjárműveihez kapcsolódó üzemanyagköltség. Az üzemanyagköltség növekedése egyrészt a gépjárműpark bővülésének, másrészt a folyamatosan növekvő üzemanyagáraknak köszönhető. Az anyagköltségen belül kerülnek elszámolásra a Társaság bizonyos fix jellegű költségei is (pl.: irodaszer, nyomtatvány, szórólapok, energia díjak, vízdíj, gázdíj), amelyek a vállalat bővüléséhez igazodva növekednek. A Társaság igénybevett szolgáltatásainak értéke közel kétszeresére nőtt a bázis időszakhoz képest. Ezen növekedés több tényező együttes hatásaként következett be. A Társaság a műholdas szolgáltatásaihoz szükséges transzponder díj összege jelentősen megnövelte az igénybevett szolgáltatások értékét. Az igénybevett szolgáltatások értékében további növekedést eredményezett a telekommunikációs eszközök bérléséből fakadó többletköltség, a tanácsadói díjak, valamint az ügyfélszolgálattal, call centerrel kapcsolatos költségbővülés. Az ügyfelek professzionális kiszolgálásából fakadóan évben a karbantartásra, javításra is nagyobb hangsúly helyeződött, ezáltal az ezzel kapcsolatos költségek is megnövekedtek. Az egyéb szolgáltatások értékének több, mint négyszeresére történő bővülését a tárgyidőszakban megnövekvő bankköltség okozza. Ennek hátterében elsősorban az értékpapírokkal kapcsolatos műveletek okozta költségnövekedés húzódik. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az árbevétellel arányosan nőtt, mivel az árbevétellel és ügyfélszámmal szoros korrelációt mutat a közvetített szolgáltatások értékének változása. A SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összege kétszeresére növekedett. Ennek hátterében egyrészt az állományi létszám folyamatos növekedése, másrészt a munkaerő állomány összetételének változása áll. A munkaerő állomány összetétele eltolódott a magasabb bérkategóriába tartozó, szellemi foglalkozású dolgozók irányába. A szervezeti hierarchia átalakításra került, amely képes hosszútávon támogatni a dinamikus fejlődést. Az átalakítással új vezetői státuszok nyíltak, melyeket iparági szakértők töltenek be. Az előző időszakhoz viszonyítva az ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összege közel hétszeresére növekedett a vizsgált időszakban. A költségként elszámolt értékcsökkenés teljes egészében tervszerinti lineáris leírással történt. A Társaság terven felüli értékcsökkenést nem számolt el. Az EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összegében több, mint háromszoros bővülés tapsztalható, mely főként az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivetéséből, az elszámolt értékvesztés összegéből valamint a más vállalkozásnak fizetett késedelmi kamat növekedésből tevődik össze. A PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEInek (3. táblázat) összege 30%-os bővülést, valamint átrendeződést mutat bázis időszakról tárgyidőszakra. Ennek hátterében alapvetően intenzívebb tőkepiaci műveletekből származó kamatbevételek és árfolyamnyereségek húzódnak. -15-

16 Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Index Értékpapír értékesítés nyeresége ,24% Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok után kapott kamat ,96% Egyéb kapott kamat Nem realizált árfolyamnyereség Realizált árfolyamnyereség ,03% Kapott osztalék Pénzintézettől kapott kamat PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ,51% 3. táblázat A PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (4. táblázat) a tárgyidőszakban jelentősen növekedtek. Ennek hátterében alapvetően a finanszírozási források átrendeződéséből adódó kötvényekkel kapcsolatos kamatráfordítások bővülése húzódik. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Index Kötvény után fizetett, fizetendő kamat ,01% Értékpapír értékesítés vesztesége ,92% Hitel, kölcsön után fizetett kamat ,54% Realizált árfolyamveszteség ,11% Lízingdíj kamata ,11% Nem realizált árfolyamveszteség PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ,27% 4. táblázat év folyamán a Társaság eft összegű ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT (nyereséget) ért el. Az egyes eredménykategóriák alakulását bázis- és tárgyidőszakban jól szemlélteti az 1. ábra. Ezer Ft Eredménykategóriák alakulása a év és a év vonatkozásában EBITDA* EBIT** Szokásos vállalkozási eredmény Mérleg szerinti eredmény év év ábra * EBITDA: üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + értékcsökkenési leírás ** EBIT: üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -16-

17 2.6 A Társaság komplex értékelése minőségi mutatókkal, kilátások Vagyoni helyzet A Társaság vagyoni helyzetének elemzéséhez használt mutatókat az 5. táblázat tartalmazza. TŐKESZERKEZETI MUTATÓK INDEX Tőkeerősség/Tőkeellátottság (Saját tőke/források) Kötelezettségek aránya (Kötelezettségek/Források) Befektetett eszközök fedezettsége (Saját tőke/befektetett eszközök) Tőkemultiplikátor (Források/Saját tőke) 5. táblázat 21,68% 17,20% 79,34% 69,05% 74,04% 107,23% 46,35% 40,01% 86,32% 461,15% 581,36% 126,07% A Társaság tőkeerőssége gyengülést mutat a tárgyidőszakban. Ez a gyengülés annak tudható be, hogy a Társaság kötelezettségei nagyobb mértékben növekedtek, mint ahogy a saját tőkéje bővülni tudott. Ez elsősorban kötvénykibocsátás miatt megnövekedett kötelezettség hatása. A kötelezettségek összes forráson belüli aránya növekedést jelez. A mutató állandósága vagy növekedése megfelelő szintű jövedelmezőség esetén nem tekinthető feltétlenül negatív jelenségnek. A mutató növekedése a tárgyidőszakban kibocsátott vállalati kötvényeknek tudható be. Megállapítható továbbá, hogy csökkent a befektetett eszközök saját tőke által biztosított fedezettsége. A Társaság egységnyi saját tőkével megmozgatott forrásállománya javult Pénzügyi helyzet Az adósságállomány elemzéséhez szükséges mutatókat a 6. táblázat tartalmazza. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY MUTATÓI INDEX Adósságállomány aránya (Hosszú lejáratú kötelezettségek/(saját tőke+ Hosszú lejáratú kötelezettségek) Saját tőke aránya (Saját tőke/(saját tőke+ Hosszú lejáratú kötelezettségek)) 71,92% 66,66% 92,69% 28,08% 33,34% 118,73% Adósságállomány fedezettsége (Saját tőke/hosszú lejáratú kötelezettségek) Tőkefeszültségi mutató (Kötelezettségek/Saját tőke) Eladósodottság foka (Kötelezettségek/Összes forrás) 39,05% 50,02% 128,09% 318,44% 430,47% 135,18% 69,05% 74,04% 107,23% 6. táblázat A Társaság hosszú lejáratú hitel- és fizetőképességének megítéléséhez az adósságállomány vizsgálata szükséges. A Társaság adósságállományának arányában javulást mutatkozott a tárgyidőszakban, mellyel párhuzamosan a saját tőke aránya növekedett. Ennek oka egyrészt a saját tőke növekedése, másrészt az, hogy következő időszakban lejáró kötvénykötelezettségeket a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni. -17-

18 Az likviditás elemzéséhez szükséges mutatókat a 7. táblázat tartalmazza. LIKVIDITÁSI MUTATÓK INDEX Nettó forgőtőke (eft) (Forgóeszközök-Rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ((Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek)) Pénzeszköz likviditás (Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek) 7. táblázat ,34% 3,62 1,15 31,77% 3,59 0,89 24,79% 0,06 0,00 0,00% A Nettó forgótőke értékének csökkenése azt jelzi, hogy a Társaságnál csökkent a forgóeszközök azon része, melyek hosszú lejáratú forrásokkal kerülnek finanszírozásra. Ez alapvetően a következő időszakban esedékes BTEL 2013/A kötvények összegének hosszú lejáratú kötelezettségek közül történő átsorolásának következménye. A likviditási mutató értéke habár csökkenést jelez - mindkét esetben a biztonságosnak tekinthető 1,3-as érték körül alakult. A Társaság azonnali fizetőképessége, azaz a pénzeszköz likviditás romlott Jövedelmezőség A jövedelmezőség elemzéséhez szükséges mutatókat a 8. táblázat tartalmazza. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK INDEX Hozzáadott termelési érték (eft) (Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját telj. - Anyagjellegű ráfordítások) Nettó termelési érték (Hozzáadott érték - Értékcsökkenési leírás) ,93% ,67% Bevétel arányos üzemi eredmény (Üzemi eredmény/üzemi bevételek) 8,39% 8,36% 99,64% Bevétel arányos adózás előtti eredmény (Adózás előtti eredmény/összes bevétel) Hozzáadott termelési érték indexe az árbevételben (Hozzáadott érték / Értékesítés nettó árbevétele) Személyi jellegű ráfordítások aránya a bevételből (Személyi jellegű ráfordítások / (Ért. nettó árbevétele + Aktivált saját telj.) 8. táblázat 4,39% 1,63% 37,13% 25,60% 31,13% 121,60% 8,31% 8,56% 103,01% A Társaság hozzáadott termelési értéke a bázis értékhez képest másfélszeresével növekedett a vizsgált időszakban. A jövedelmezőségi mutatók minimális csökkenést jeleznek. A nettó termelési érték, azaz az időszak során megtermelt új érték pedig 66%-os bővülést jelez. A bevétel arányos üzemi eredmény mutatója 8,39%-ról 8,36%-ra esett vissza. A bevétel arányos adózás előtti eredmény jelentős visszaesést mutat, ami egyértelműen a kibocsátott vállalati kötvények után a tárgyévben fizetett kamatok és a tárgyévben ki nem fizetett, de a tárgyidőszakot terhelő kamatok jelentős összegének tudható be. -18-

19 2.6.4 Kilátások Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) A Társaság továbbra is a jól megtervezett stratégiája mentén halad. A stratégia megvalósításául szolgáló egyes célok és eszközök a piaci helyzethez igazodva azonban változhatnak. Alapvetően a saját hálózatok további fejlesztése terén várható további dinamizmus, hiszen az elmúlt években megszerzett tapasztalatok és referenciák, valamint a jól és hatékonyan kialakított szervezeti és üzemeltetési struktúra is ezt hivatott ösztönözni. A költséghatékonyságot, a profitabilitást, valamint az ügyfelek elégedettségi szintjének növelését szem előtt tartva a Társaság törekszik végpontjainak saját hálózat általi kiszolgálási szintjét maximalizálni. A Társaság megpróbálja kihasználni a kisebb szervezetből adódó hatékonyabb, gyorsabb piaci reagálást biztosító működésből származó előnyöket. A Társaság a jövőben is tervezi új, egyedi és hatékony szolgáltatásokkal bővíteni portfólióját, illetve az új szolgáltatási területekre történő belépést. A Társaság a jövőben sem zárkózik el ügyfél-, illetve hálózat akvizíciós megoldásoktól a stratégia megvalósításának érdekében, mivel a múltbeli tapasztalatok alátámasztják, hogy eredményesen történt az ilyen jellegű lehetőségek kihasználása. Továbbra is törekszik a Társaság arra, hogy az innovációs megoldásokban rejlő lehetőségeket a versenytársaknál korábban felkutassa, megtalálja, illetve kihasználja a profitabilitás növelése és az ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében. -19-

20 Nyilatkozat A Business Telecom Távközlési Nyrt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény által előírt kötelezettségének megfelelően kijelenti, hogy az éves jelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Társaságunk egyúttal kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A Társaság éves jelentésében közölt adatok könyvvizsgálattal jelenleg nem alátámasztottak, a beszámoló könyvvizsgálata még folyamatban van. Az éves jelentés nyomtatott formában megtekinthető a Társaság székhelyén (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.). Kecskemét, április 30. Takács Krisztián elnök-vezérigazgató -20-

21 Mellékletek évre vonatkozó beszámoló mérlege és eredménykimutatása évre vonatkozó beszámoló kiegészítő melléklete -21-

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, ahol pénzeszközök alatt a pénztári készpénzállományt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

2013. I-III. negyedéves jelentése

2013. I-III. negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. I-III. negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben