995 ft nyár XXIII. évf szám. ujmuveszetfolyoirat.hu. újművészet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "995 ft. 2012. nyár XXIII. évf. 07-08. szám. ujmuveszetfolyoirat.hu. újművészet 2012 07-08"

Átírás

1 995 ft nyár XXIII. évf szám újművészet ujmuveszetfolyoirat.hu A politikai image és a képek manipulációja Tót Endre nagyon speciális örömei Société Réaliste: Empire, State, Building Pokolbéli víg napok: Mapplethorpe, Hirst, Muntean & Rosenblum Iskola a határon túl 7 HU ISSN

2

3

4

5 Uhl Gabriella A politikai image és a képek manipulációjának kérdéséről* Haus der Kunst, München, VI Az átfogó kánonoktól megszabadított (megszabadult) művészettörténet-írás és teória néhány meghatározó kérdéséről és talán a főcsapást kijelölő kutatási témákról és megközelítési módokról, elemzési szempontokról adtak (adnak) képet a müncheni Haus der Kunstban nyílt kiállítások és a megnyitókhoz kapcsolódó kétnapos konferencia. Az emlékezetpolitikai kérdésekre és az image-ek manipulációjára fókuszáló, azt történeti (Történetek konfliktusok közepette) és jelenkori szemszögből felvető (Képek ellenképek) és körbejáró kiállítás, valamint a világ vezető művészettörténészeit, teoretikusait invitáló konferencia része annak az erős társadalmi elkötelezettségű koncepciónak, amelyet a közel egy éve kinevezett új igazgató, Okwui Enwezor képvisel az intézményben. A tárlatok és az előadások határozott összefüggésben állnak a nagy németországi kortársművészeti seregszemle, a kasseli Langlands & Bell: Osama bin Laden Documenta 13-on látható művekkel. A háza (Bunker) seregszemle / seregszámla (lásd Zrínyi 2003 Langlands & Bell Miklós: Szigeti veszedelem) kifejezés jelen esetben nemcsak szófordulat, hanem utal arra, hogy mindkét helyszínen a (történeti időben lezajlott és zajló) háború témája uralkodik, a konfliktus és a trauma művészi eszközökkel való mediatizálása, illetve megjelenítése elsődleges feladata a társadalmilag elkötelezett alkotóknak. I. A Képek ellenképek (Bild Gegen- Bild / Image-Counter Image) a háborús képeket és azok kommunikációját veszi górcső alá, (újra) megkérdőjelezve a fotó (illetve mozgókép) dokumentum értékét. Nem kevesebbet állít, minthogy a háború manapság elsődlegesen képek között folyik, s a test-test elleni küzdelem háttérbe szorult, ugyanolyan kevés ismeretünk van róla, mint az ünnepelt technikai vívmányok feltalálása előtt, mivel a törékeny image-ek erősen kitettek a hatalmi manipulációnak. Az ellentét a rejtett és megjelenített képek között feszül, a háború még misztikusabb, 4 újművészet

6 Politikai divatok 2002, egycsatornás videó, Radenko Milak: A What Else Did You See? sőt éteribb lett a műholdakkal és I Couldn t See Everything! című sorozatból frekvenciákkal sűrített világunkban. (A kiállításban Trevor Paglen 2011, olaj, vászon, cm fotói kifejezetten a szatellitekkel zsúfolt éjszakai eget tanulmányozzák The Other Night Skysorozat, 2007, amelyek rejtett, láthatatlanul leadott jelein az erőszak megfertőzi és behálózza az étert. Illetve más összefüggésben a Limit Telephotography-sorozat (2005-től) a telekommunikációs eszközök megzavarásával (vételi lehetőségeinek korlátozásával) elrejtett katonai objektumokat igyekszik távoli felvételeivel láthatóvá tenni. A tárlat és az előadók igyekeztek árnyaltan felvázolni azt a játékteret (talán inkább harcteret), ahol a művész, a riporter, a média, a hivatalos kommunikátorok és az alternatív híradási csatornák küzdelme az igazságért, a humanitás és a demokrácia, illetve ideológiai nézetek nevében folyik. A kérdés technikai oldalról is megerősítést nyert, mivel az okostelefonok, a blogok és közösségi oldalak világában a képfolyamok áradata és értékelése egészen más dimenzióban zajlik. Az értékelésre erős hangsúlyt fektet mind a kiállítás, mind a konferencia első napja Omer Fast: ütköztetve az államérdekek szerinti CNN Concatenated besorolást, a média irányította (szenzáció központú, illetve politikailag elkötelezett, vagy megkötött) rangsort, illetve a kitaszítottak és elesettek iránti valós elkötelezettségre és felelősségre épülő humanitás befolyását. A tárlat és az előadók igyekeztek azt a finom és rejtett hálót felrajzolni, ami ezen értelmezési és értékelési struktúrák és folyamatok mögött húzódik. A konferencia első napjának sztár előadói: Michael Diers (Humboldt Universität, Berlin), Georges Didi-Huberman (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Párizs) és W. J. T. Mitchell (University of Chicago) és Mieke Bal (University of Amsterdam) voltak. A médiateória Mitchell a politikai image-ek és a politikai nyelv körében folytatott vizsgálódásainak néhány újabb elemét ismertette (a közelmúltban megjelent publikációi nyomán haladva újabb példákkal és ikonográfiai párhuzamokkal szolgálva a csuklyás ember képi megjelenésének és a klón-gondolatkörnek). Kiemelte, hogy a képek és ellenképek hatása a sűrű és folyamatos ismétlésben rejlik, Barack Obama médiamegjelenésein és azok mutációin keresztül mutatta be az ellenségkép alakulását, valamint a szó (jelen esetben a kommentárok) és a kép ellentétes, széttartó olvasatát. Michael Diers a Bin Laden haláláról megjelent tudósításokat elemezte, amelyek fordulatot jelentenek a politikai image-ek történetében. Eddig közvetlenül láttuk a filmet / képet a diktátorok kivégzéséről (lásd Caucescu házaspár, Szaddam Husszein), most csak Bin Laden hűlt helyéről jelentek meg képek, illetve a gondosan kiválasztott hivatalos fotó a kiválasztottak reakciójáról: Obama és bizalmas csapata nézik (Situation Room) a világ fő ellenségének kivégzését. Az azonnali közvetlen információsugárzás (csúcspont: 9/11) időszaka után az evidencia már nem elsődleges képi információból származik, hanem egy bonyolult viszonyrendszert felvillantó, erősen teoretizált csoportkép eredője az értelmezés felől kulcsfontosságúvá emelve ezáltal a hiányt. Gondolatmenete a kiállított művek legtöbbjének imitált / épített valóságát, a fikció és a realitás egyre homályosabb határát helyezi el az elméleti keretek között. A francia művészettörténész professzor Georges újművészet

7 Jon Thomson and Alison Craighead: Didi-Huberman Harun Farocki videóit Rövidfilm a háborúról elemezte Aby Wartburg és Walter 2009/2010, kétcsatornás videóinstalláció, 9 39 Benjamin, valamint Theodor Adorno szövegei mentén a szenvedő ember és világ megjelenítésének tükrében. A szimpozion szervezői nemcsak teoretikusoknak adtak teret, hanem művészeket (a tárlatra válogatottakból) is invitáltak, hogy közvetlenül az alkotás oldaláról láttassák nézeteiket, oldva a szigorú tudományt, de nem a feszültséget. Alfredo Jaar, a chilei származású, New Yorkban élő művész prezentációja különleges és megdöbbentő volt. A kiállításban is látható, a ruandai genocídium körülményeit feltáró és reflektáló műveit mutatta be. A Cím nélkül (Newsweek), 1994 a világ egyik vezető hetilapjának címlapjait sorakoztatja fel a ruandai mészárlás idején, amely a világ súlyos és antihumánus hallgatásának kommentárja. Miközben az öldöklés folyik, a címlapok bulvárhírekkel voltak teli, másfél millió halott és megszámlálhatatlan menekült kellett ahhoz, mire vezető hírekké emelődik az afrikai ország kegyetlen rémképe. A halottak megemelt temetését is elvégzi Alfredo Jaar (Real Pictures, ), fekete archiváló dobozokba helyezve el a helyszínen készített fotóit, dokumentációul felírva rájuk a készülésük körülményeit, a halottak élettörténetét. A temetővé sűrűsödő térinstalláció a tisztesség megadásával morálisan (talán, illetve részben) kiigazítja azt, amit a világ részvétlenségével elkövetett. A Haus der Kunst modellje (a Német Történelem Nagy Eseményei napján rendezett felvonulás, Szt. Ludwig-templom, 1937) II. A nemzetiszocialista múlttal való kritikai szembenézés folyamatosasan jelen van a német társadalomtudományban, s jelenleg a lokális történetre, a mikroközösségeken belüli megosztottságra és szerepvállalásokra fókuszál. A művészettörténet, illetve a művészet mint kutatási módszer használatával erre reflektálnak a kasseli dokumenta projektjei közül azok, amelyek a breitenaui munkatábor történetét és funkcióját vizsgálják. A Haus der Kunst kiállítása az épületet és az intézményt lokalizálta a történelmi változások elszenvedőjeként és reprezentációjaként. A szigorú és alapos kutatásra épülő tárlat a dokumentumok (fotók, szövegek, filmrészletek, katalógusok, plakátok) halmazának prezentálására hívta meg Christian Philipp Müller svájci alkotót, hogy az installáció értelmező és kontextualizáló funkcióval ruházódjék fel. A tárlat designjával megismételte azt a gesztust, amit a Haus der Kunst mint szimbolikus jelentésű és megjelenésű épület a hitleri érában hordozott. Az installáció központi ám vitatott eleme a Haus der Kunst csokoládémodellje. Az épület kicsinyített másának kultusza a 1930-as években gyökerezik: a megnyitása ceremóniáján a makettet mitikus történeti kosztümbe öltözött legények hordozták (lásd a korabeli filmrészletet a kiállításon), majd más változata a párizsi világkiállítás (1937) német pavilonjában kapott helyet (fotódokumentáció), s legértékesebb mása aranyból, Hitler asztalán állt (Göring születésnapi ajándékaként). A kultikus tárgy blaszfémikus átfordítása a gasztronómiai anyagba nem a szimbolikus jelentés bagatelizálása, hanem Zentralinstitut für Kunstgeschichte 6 újművészet

8 Politikai divatok a kultusz fogyasztóivá válásának állomásait mutatja meg. Az épület és az intézmény történetével foglalkozó kiállítással kapcsolatban a design / installáció kiemelését azért is tartottam fontosnak, mert a konferencia második, a Haus der Kunstra fókuszáló előadásai is kiemelt szerepet tulajdonítottak e témának. Elsőként Benjamin H. D. Buchloh (Harvard University) professzor az 1937-es Entartete Kunst kiállítás totalitárius, megfélemlítő és kifejezetten romboló enteriőrjét vetette össze az 1938-as párizsi szürrealista tárlat Duchamp és Breton megálmodta sejtelmes, látomásos hatásra törekvő belső terével előadásában elemezve az 1920-as, 30-as évek kiállítási installációinak fontosságát és jelentéseit, identitásképző funkcióját, a politikai reprezentációban betöltött szerepét. A tömörebb állásfoglalásokat tartalmazó vita részben Herald Bodenschatz (Technische Universität, Berlin) professzora a diktatúrák városépítészetét és reprezentációs funkcióját elemezte, Walter Grasskamp művészettörténész professzor (Akademie der Bildenden Künste, München) pedig a tér installáció általi dramatizálást emelte ki előadásában. A kiállítás (és az előadások) foglalkozik még az es Entartete Kunst és ellenpontjaként az /45 között rendezett a purifikált, nagyszerű német művészetet bemutató ideologikus kiállítássorozattal. Nem kívánja rekonstruálni e tárlatokat, hisz az egykori német művészet háza kiállítóhely- és nem múzeum-funkciót töltött be (ahogy elődje, a rejtélyes körülmények között leégett Üvegpalota is). A kitaszított és elfogadott művek installáció szerinti egy térbe szervezett tudatos szembeállítása, az alkotások randomszerű beválogatása az alkotások esetleges és Az 1937-es párizsi világkiállítás Német véletlenszerű megmaradásának és Pavilonjában a Haus életének bemutatása is egyben. A der Kunst modellje Alfredo Jaar: Cím nélkül tárlat kevésbé kidolgozott része (Newsweek) 1994 a Haus der Kunst közötti identitásképző funkciójában, 17 digitális print keretezve, egyenként 48,25 33 cm ideologikusan ugyanolyan fontos történetét mutatja be. Az amerikai zónában fekvő épület monumentális tereit tenisz- és kosárlabdapályának használták, majd 1946-tól fokozatosan újra a művészet vette birtokba, először a müncheni Pinakothek megőrződött műveit állították ki, majd 1949-től kiállítási programja kifejezetten a nácik által megsemmisítésre ítélt avantgárd művészet bemutatására, kontextualizálására tett kísérletet azzal a szándékkal, hogy az 1955-től megrendezett kasseli Documentával visszahelyezze a német művészetet és Németországot a globális kortársművészetet elfogadó és befogadó, nyitott pozícióba. Jegyzet: *Az Image-Counter Image című kiállításhoz kapcsolódó konferencia résztvevői: Mieke Bal (University of Amsterdam), Benjamin H. D. Buchloh (Harvard University, Cambridge MA), Klaus Bußmann (Párizs), Chris Dercon (Tate Modern, London), Georges Didi-Huberman (L École des Hautes Études en Sciences Sociales, Párizs), Michael Diers (Humboldt- Universität zu Berlin), Walter Grasskamp (Akademie der Bildenden Künste München), W. J. T. Mitchell (University of Heinrich Hoffmann fotója, Bayerische Staatsbibliothek München/Fotoarchiv Hoffmann Chicago), Okwui Enwezor (a Haus der Kunst igazgatója). újművészet

9 Láng Eszter Nagyon speciális örömök Tót Endre-retrospektív MODEM, VI. 2 IX. 9. Tót Endre négy évtizedet átfogó retrospektív tárlatának látszólagos egyszerűsége ellenére sem könnyű megbirkózni a tartalmi minimalizmussal, amely a szép esztétikájától eltávolodva és a tradicionális művészeti eszköztárat elutasítva a semmit kívánja megragadni, a hétköznapi, banális dolgokat, állapotokat, folyamatokat emelve be, illetve fel a művészetbe/hez, hozzájárulva a modern művészeti paradigma lebontásához. Művészetét a konceptuális alapú folyamatos ismétlés és az apró változtatások által sem változó tartalom jellemzi. Változatos módon ábrázolja a semmit, amely ezáltal is valamivé válik. Egyes munkáiban kitakarással, tehát tényleges hiánnyal operál (Káma-szútra és az Erotikus képek sorozatai). Monokróm fekete vagy fehér, általában üres felületek jellemzik legtöbb táblaképét, amit néhány műben a semmi szó halvány feltüntetésével bővít oly módon, hogy a szó beleolvadjon és homogén egységet képezzen a háttérrel. Három, megítélésem szerint kiemelkedő munkája (Semmi sem semmi; Nix I.; Nix II., 2005) éppen ezért monokronitásukban is festőiek, harmóniát sugárzók. A semmi harmóniája? kérdezhetnénk. Kiemeli e képeket a rendezés is: külön blokkban, más képek hangsúlyaitól nem bolygatva láthatjuk őket. Életművében gyakoriak az Örülök, ha kezdetű mondatok. Ismétlődésük és képi megjelenítésük művek hosszú során át a fluxushoz és a mail arthoz fűzi. Ezek eszköztárát gyakran egyszerre alkalmazza. MODEM-beli kiállításán ezt több művében nyomon követhetjük, egyik akciójában (fotó, 1980) autóstoppoláskor Nowhere (sehova) feliratú táblát tart kezében. A 90-es évek munkái közül falra került néhány történelemmel, történelmi eseménnyel kapcsolatos munka: A Mao betűi piros, geometrikus alakzatok formájában fehér mezőből világítanak és keltenek asszociációkat, érzeteket mindazokban, akiknek vannak a kommunizmussal kapcsolatos tapasztalatai. A Hruscsov Amerikában cukrosrózsaszínje az amerikai álom rikító cukormázára hajaz, a Hegyeshalom szürke alapon fehér mezője hideget és tisztaságot sugall. A hiány jelenik meg a 2000 utáni alkotásokban is. Eszközei között a világos felületeken sötét geometriai alakzatot (négyzet, téglalap, kör) említhetjük, vagy fordítva, sötét alapon világos, apró, fehér számokat alkalmaz, szétszórva, René Block és Tót Endre a sötét, pl. magentából barnába hajló kiállításmegnyitón felületen (A hőzöngők lázadása New Yorkban, 2004). Minimalizáló, konceptuális tartalmat a fotó elképzeléséhez a személyek számhoz kötött felsorolása ad. A képzőművészetet valamennyire ismerő befogadó számára mégsem elsősorban a festők arca jelenik meg, sokkal inkább a nevükhöz kötődő képek, pl. Pollock nagyméretű, csorgatásos-fröcsköléses, színes vásznai vagy Reinhardt minimálba hajló felületei utóbbi kétségkívül hatott Tótra. Az éjszakának nem a fényeit, hanem vakságát mutatja az Éjszakai múzeumlátogatás (2005) című sorozatán, ahol fehér alapon fekete téglalapokkal jelzi a német expresszionizmus, Picasso vagy az amerikai pop-art alkotásait. A magyar vonatkozású Iparterv-csoport indiai sárga alapján fehér mezővel s az abban megjelenő apró, fekete számokkal szinte kiragyog a többi, főleg fekete-fehér vagy szürke tónusú munkák közül, mint amilyen az Emigráns művészek New Yorkban (1997) vagy a Bauhaus mesterek csoportképe Dessauban (1992). Ezeket a minimalista, többnyire monokróm munkákat a ritmus és az erős kiegyensúlyozottság, a mértani komponáltság, a gondos kivitelezés jellemzi. A semmi megjelenítését erősíti némelykor a díszes, cikornyás keretezés, amelyet a művész falfestő hengerrel visz fel a vászon szélére, az üres képmező köré, vörös, fekete, arany színek alkalmazásával, pl. a Golgota-triptichon (1993) és a Krisztus mennybemenetele (1992). 8 újművészet

10 Politikai divatok A tárlat betekintést ad Tót Endre mail art tevékenységébe is. Akciói szintén a semmi megfogalmazásai (látható egyebek között a jól ismert Zéró-demonstráció 1991-ből, vagy a Remény a semmiben sorozat). A kiállítás címadó blokkja a Nagyon speciális örömök. Ennek főfalán a Symmetry makes me mad című, pólókból és vörös csillagokból készített fali installáció a kommunista totalitárius rendszert idézi, a pólókon vörössel saját portréja művészetében a semmin kívül saját egója is erőteljesen jelen van*, körben a szöveg: Communism makes me glad. Jobb rajz, Bal rajz, Fel vagy le? Örülök, ha jobbra nézek, Örülök, ha balra nézek, Örülök, ha mindenfelé nézek című munkái, ahogy általában a többi is, a mindennapi élet banális dolgait emeli művészeti, esztétikai kontextusba, legvégső formában a zéróval fejezve ki azt. Tót munkásságában a képértelmezéshez nem a látvány, hanem a szöveg vezet el. Nem látjuk fizikailag, de elképzelhetjük a képet. A szöveg, azaz a képcím idézi fel a befogadóban a művet. Az es Kioltott képek esetében még ez sem. Lehet, hogy Tótnak e képek mögött feldereng valami, amit megfesthetett volna, ám a látogatónak a semmin kívül nincs mihez kötnie e munkákat. Eljuthat tehát a semmi totális érzékeléséhez (nyilván ezt is akarta Tót), s talán először érezhet fölöslegességet, hiábavalóságot, unalmat és fáradtságot. Tótnak sem akciói, sem művei nem mentek túl a karikírozáson, még ha közvetve meg is kérdőjelezte a társadalmi intézményrendszert. Kiállítási enteriőr a ZerO-képekkel Ám soha a hatalommal nyíltan nem ütközött (ahogy maga is mondja, a félelem megmentette attól, hogy hőssé váljon), történelmi képei valójában nem idéztek elő, s nyilván nem is akartak előidézni komolyabb konfliktusokat, legfeljebb mosolyt s késztetést arra, hogy elgondolkodjunk az értékekről, ezek változásáról, a művészet és a mindennapok kapcsolatáról, a dolgok esetlegességéről, a kifejezésmódok és a mondanivaló átalakulásáról. Mindenképpen tiszteletreméltó az a következetesség, amivel az életművet létrehozza, és felépíti a Semmi épületét. A semmi ilyen részletes és hosszadalmas ábrázolása, évtizedeken át tartó megjelenítése, mondhatnám, kutatása és szembeállítása a megelőző korok ábrázolás- és kifejezésmódjával, makacsul konzekvensen, senki másnál nem látható. Tót Endre rátalált valamire, amivel a művészet korábban nem foglalkozott, s erre alapozva megkonstruálta a saját (anti?)művészetét, amennyiben magát a művészetet és a művészeti intézményrendszert kérdőjelezi meg. Tegyük hozzá azonban, annyira mégsem konzekvensen, hogy maga is ne jelenne meg e kritizált intézmény gyűjteményeiben, s a semmit ily módon is ne változtatná valamivé, műveit művészeti gyűjteményi darabbá. Jegyzet: *Bordács Andrea A távol- és a jelenlét esztétikája Tóth Endre művészetében című PhD-dolgozatában (2008) ezt egoművészetként aposztrofálta. újművészet

11 Tatai Erzsébet Société Réaliste: Empire, State, Building LUMÚ, IV. 20 VIII. 5. A két művészből álló társaságot már ismerhetjük: a 2010-es AVIVA-díj (Műcsarnok) nyertese állított már ki a Trafóban, az acb-ben és a Kisteremben is. Gróf Ferenc és Jean-Baptiste Naudy Empire, State, Building című kiállítása voltaképp a Jeu de Paume-ban bemutatott 1 projektjük budapesti adaptációja egy helyspecifikus és több új művel kiegészítve. Érdemes két olyan, kisebb, az oldalterek szélső falain(ál) elhelyezett alkotásból kiindulni, amelyek mintegy mellékesen, véletlenül az értelmezés sarokpontjainak is bizonyulnak. Az egyik, egy idézőjeleket mintázó szoborpár az Idézet és az Idézet vége (acél, 2010) egymás mellett már az elhelyezés is hordoz valamiféle iróniát a kiállítás elején, a termek jobb oldali falánál áll. A muris tárgyak azonban ebben a helyzetben messzebbre vezetnek, mint ha önmagukban volnának, bár ilyen jelek alapértelmezésben önmagukban soha nem állnak. Így magára a kontextualitásra terelik a figyelmet. Ezen kívül így, egymás mellett egyszerre jelentenek ki önmagukba záródást, a kezdet és a vég összeérését (a körkörösség, az önmagához való visszatárés másféle jelét ezen a kiállításon másutt is észrevehetjük), ugyanakkor Kiállítási enteriőr a kiállítás egészét mint idézetet tárják 2012, Ludwig Múzeum, Budapest elénk. És mindemellett megerősítik azt az észleletet, amit a kiállítás (és a Société Réaliste egész tevékenysége is) sugall, nevezetesen azt, hogy maga a kiállítás egy nagy, bejárható könyv, amit olvasni kell a könyvbe belebújás élményét kínálja fel a maga nehézségeivel együtt. A másik épp átellenben látható: a Hódolat Courbet-nak című (2010) kép-szövegük. A kép a párizsi kommün alatt lebontott Trajanus -oszlopot mutatja a Vendôme téren, a szöveg pedig elbeszéli Courbet állítólagos vezető szerepét a kommünben és azt a szerződést tartalmazza, melyben a büntetésül kiszabott (ma ,44 euró) összeget a Société Réaliste átvállalja ezzel mintegy Courbet örököseinek nevezi magát. Anarchizmusára jellemző módon ahogy azt a kiállítás mottó-művében ki is jelentik: Tedd, amit akarsz 2 Courbet örökségével él. Kritikája a nacionalizmust, a lassaiz-fair kapitalizmust, a patriarchális és a diktatorikus hatalmi berendezkedést (sztálinizmus, fasizmus), illetve ezek összefonódását egyaránt érinti. A cím: Birodalom, Állam, Épület pontosan jelzi előre, miről is szól a kiállítás. A New York legmagasabb 3 épületének nevével (mely New York államra utal) csaknem egyező címben két vessző elhelyezésének elegáns gesztusával az alkotók kettős jelentést generálnak. Bujnovszky Tamás / Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Adattára 10 újművészet

12 Politikai divatok Arno Gisinger. A művészek jóvoltából. Société Réaliste: Empire, State, Két dolog azonnal szembeötlő: az Building c. kiállítás Jeu de Paume, egyik a perfekcionista kivitelezés, a Párizs, 2011 másik, hogy a látványos megvalósítás egyáltalán nem teszi könnyűvé a befogadó dolgát, a kiállítás nem adja meg könnyen magát. Itt minden pontosan tervezett és gépiesen szerkesztett, semmi lágyság. A szokásos szigorú fekete-fehér megjelenés helyett (mellett) azonban nagy szerepe van a színeknek, ám az nem kevésbé kritikus. Minden terem falát széles színsáv fedi (melyek színösszetételét tudományoskodón a CMYK százalékszámarányokkal meg is adják) azok kvázi színkódoltak. Van rózsaszínes, narancsos árnyalatú, zöld, barna és persze fekete is. A középső, fő terem falait egyetlen mű foglalja el, a State of Shades 4 : magyar nemzeti festészet szürke C57% M46% Y64% K26%. A Magyar Nemzeti Galéria festészeti gyűjteményéből származó 684 főmű átlagszíne. A falakra festett 684 színes függőleges sáv mindegyike egy-egy festmény színátlaga a 1-1-től Zrínyi kirohanásáig (képcímekkel, festőkkel és CMYK-kóddal). A szürke színátlagot az egyes képek színátlagából nyerték. A 10 terem tartalmilag 10 különböző téma köré szerveződik (pl. pénz, nacionalizmus, diktatúrák, forradalom, Európai Unió) úgy, hogy bizonyos ötletek, motívumok problémák egy-egy másik teremben is megismétlődnek. Más kontextusba kerülve újabb jelentéseket generálnak, más összefüggésekre mutatnak rá, ráadásul a munkák térbeli elosztása így gondolatok egész hálózatát alkotja meg. Az I. (bevezető) teremben levő Spektrális erózió (2011, gravírozott vecurite) témája megismétlődik a III. teremben: Kultúrállamok. Az európai politikai határok egymásrahelyezése minden századfordulón időszámításunktól kezdve 2000-ig (2009, térkép, digitális nyomat). De, míg a dombormű egy csaknem a felismerhetetlenségig felszabdalt Európa-térképet mutat, az időbeli távolságot a 3. dimenzió érzékelteti, és ahogy a cím utal rá, a hódító (határ)háborúk mélyen erodálják Európát. A nagyobb felületű print azonban egy tudományos alapossággal kidolgozott szemléletes ábra, amelyről jól leolvashatók a határeltolódások. A kultúrnép/ állam e keretben ironikussá válik, és csak a nagy fehér ember üres önhittségét láttatja. A II. (nacionalizmus, vagy a terra irredenta cream C0% M49% Y49% K0% színű) terem központi műve a Világ kozmopolitái, még egy erőfeszítést! (2010, alumínium) című, 2 párhuzamos síklapból álló szobor, melynek körvonalát az ENSZ valamennyi tagországának egymásrahelyezése adja, középtájon egy ötágú csillag alakú ablakkal, mely a fővárosok átlagos elhelyezkedését mutatja. Egyik oldalán a nemzeti himnuszokban szereplő jelzők vannak begravírozva angolul, megjelölve azt is, honnan származnak (pl. dicsőséges, felszabadított, hatalmas, hősies, jó, szent). Az országhatárok alakja és mérete az V. teremben is megjelenik (Vonalvilág, 2012), ahol a világ valamennyi szárazföldi országhatárát abc-rendben egy vonallá fűzték, és a himnusz-téma is ugyanitt ismétlődik meg (A szabadság földjének kakofóniája, 2012), de csupán a 66 adóparadicsomnak tartott országéi, igaz azok szövege folyamatosan olvasható angolul, Société Réaliste: Birobidzsáni ajándék, koncentrikus körívekre írva (a Föl Société Réaliste. A művészek jóvoltából. újművészet

13 Bujnovszky Tamás / Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Adattára Société Réaliste: State of Shades: dön való elhelyezkedésük szélességi Magyar nemzeti foka szerint), az ország neve a Freedom festészet szürke 2012 szóval helyettesítve. A jövő a múlt meghosszabbítása így, vagy úgy áll a lebombázott Láchíd-montázson futura fractur betűkkel 5, és ugyanez a IX. teremben hatalmas falfeliratként jelenik meg limes new romannal, fekvő nyolcas alakban, ahol az egyik mű, a Limes new roman (2008) betűkészlet megadja a titkosírás kódját : a nagybetűk különböző országok, a kisbetűk a városok között, politikai okokból emelt falak alakját (alaprajzát) követik. A Société Réaliste voltaképpen a társadalmi, hatalmi struktúrák egy-egy többnyire szimbolikus jelentőségű elemét szemeli ki elemzése tárgyaként. Elemzései során a kutatási tárgy olykor át is alakul, például oly módon, hogy visszásságai lelepleződnek. Az átalakítás módja alapvetően a vizualizálás, másodsorban az esztétizálás (hideg, precíz kiszámított formálás, tökéletes kivitelezés és rendezés). Az átalakítások logikája persze nem egyforma, és miközben különféle tudományokban használatos módszereket használ (statisztikait, történelmit, földrajzit, térképészetit), geometriai transzformációkat hajt végre, nyilvánvalóan nem tudományos művet alkot, inkább játéknak látszik az egész. Csak miközben játszik a hatalom szimbólumaival, eszközeivel: térképekkel, tornyokkal, pénzzel; az utalások, ki- és rámutatások egy egész ironikus rendszert hoznak létre, melynek célpontja a politika. Politikai kritikája azonban olyan esztétikus formát nyer, mely a kritikai hangot ugyan nem tompítja, ugyanakkor az esztétika kritikájává is válik. Annak az esztétikának, mely szerint a politikum tőle idegen entitás. Jegyzet: 1 Société Réaliste: Empire, State, Building. With texts by József Mélyi, Olivier Chefer, Giovanna Zapperi. Editions Amsterdam / Jeu de Paume / Ludwig Múzeum, Paris, Budapest. 2 Csakhogy ez a latin mondat Fac quod vis, titkosírással van a falra festve, melynek kulcsa egy távoli teremben olvasható. Az anarchizmus eme jelmondata nem ugyanaz, mint a súlytalan minden elmegy, és pláne nem a káoszt, nem a háborút és ellenségeskedést implikálja, hanem minden egyén szabadságát. 3 Az újjáépülő World Trade Center Freedom-tornya a megnyitó óta már meghaladta az Empire State Building magasságát de még nincs befejezve. 4 A Ludwig Múzeum fordításában: Árnyékállam. Azért szerepeltetem az angol eredetit, hogy megmaradjon a jelentések lebegtetése, hisz fordíthatnánk e címrészt Színárnyalatok állapotának is. 5 A betűtípus a S. R. terve, a náci politikára utal. 12 újművészet

14 Bordács Andrea Pokolbéli víg napok Robert Mapplethorpe fotói Ludwig Múzeum, V. 25 IX. 30. All Mapplethorpe Works Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission. Nos, ha valaki a helyes fiúszeretet útján Robert Mapplethorpe: Self Portrait 1985 a földiektől ide emelkedik föl, és kezdi látni e szépséget magát, az már közel van a célhoz. A szerelem helyes útja akár magunk járjuk, akár más kalauzol, hogy az itteni egyes szépségeken elkezdve a szépség eléréséért mind magasabbra hágunk, mintegy lépcsősoron haladva: egyetlen szép testtől a másikhoz, onnan mind többhöz, mindhez, aztán a szép testektől a szép tettekhez, a szép tettektől a szép ismeretekig, s innen végezetül ahhoz az egyetlen ismerethez, amelynek tárgya maga a Szépség, és így megismerjük a végső Szépséget. Platón: A lakoma A Ludwig Múzeum Robert Mapplethorpe-kiállítása a jelentős fotós életművek bemutatásának sorába illeszkedik. Életművét több kontextusban is fel lehetne villantani, így például a testkép, az identitásvállalás vagy a választott ikonok szempontjából nyilvánvalóan máshova helyeződnek a hangsúlyok, ám a mostani kiállítás a politikai olvasatot választotta, az identitás kérdését, ami jelen esetben főleg a nemi és faji kisebbségi problémákra fókuszálna. Bár épp ebből az aspektusból különösen érthetetlen, hogy az életművet meghatározó S/M szubkultúrát legmarkánsabban bemutató képek miért hiányoztak a kiállításról. Robert Mapplethorpe: Self Portrait A politikai nézőpont a nálunk is 1988 erősödő kisebbségellenesség miatt vált különösen indokolttá, bár a botrányos sajtóvisszhang elmaradt, ami többek közt talán annak tudható, hogy a Robert Mapplethorpe Alapítvány a botrányt keltő műveket 1 újabban eleve távol tartja a bemutatástól, így alapjaiban csonka életművet ismerhettek meg a látogatók. A Mapplethorpe-ról szóló cikkekben és a róla szóló kommunikációkban is az életmű kettőségére helyezik a hangsúlyt, így rendre különválasztják a portrék és a csendéletek perfekcionizmusát és a gaykultúra, az S/M világ és a nemiszervekről készült fotók bizarrságát. Ám ennek a dichotómiának a felállítása mesterséges és helytelen, hisz az alkotó személyiségében mindez egységes egészet alkot. Az életműben nincs kényes egyensúly, ez kizárólag csak a befogadók, de főleg a kiállító intézmények, kurátorok szemszögéből létezik, sőt kifejezetten hibás álláspont is kettéválasztani az életművet. Mapplethorpe gyökerei valójában az antik kultúráig nyúlnak vissza, ahol a klasszikus ábrázolásmód 2 és a ho- újművészet

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön 2 Felelős szerkesztő: Siklódi Zsolt képzőművész, -Szováta Szerzők: Aág Abigél, művészeti író, -Sepsiszentgyörgy Dr. habil, Erőss István, képzőművész,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. A konceptuális festészet lehetőségei Mark Tansey művei alapján 3

Tartalomjegyzék. I. A konceptuális festészet lehetőségei Mark Tansey művei alapján 3 Tartalomjegyzék I. A konceptuális festészet lehetőségei Mark Tansey művei alapján 3 I. 1. Bevezetés: 3 I. 1. 1. A dolgozat kutatási részének felépítése: 5 I. 2. Művészeti hagyományok: 6 I. 2. 1. Régi mesterek:

Részletesebben

A festészet igenlésének lehetőségei a művészet alkonyán

A festészet igenlésének lehetőségei a művészet alkonyán Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Doktori Iskola A festészet igenlésének lehetőségei a művészet alkonyán Értekezés a művészet állása, valamint Gerhard Richter és saját művészetem összefüggéseiről

Részletesebben

TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN Mielőtt a konceptuális művészeről beszélnék, szeretném tisztázni

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR HOGYAN LEHET CSOMÓT KERESNI A CÁPÁN?, AVAGY A MŰKERESKEDELEM, MINT ÉRTÉKKÉPZŐ Filozófiatudományi Doktori Iskola A

Részletesebben

2010_ 06. ISSN 1216-8890 880 Ft

2010_ 06. ISSN 1216-8890 880 Ft 2010_ 06 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2 0 1 0 / 6 MAGYARORSZÁG Balaton, nyár Válogatás a KODOK gyűjteményből (Az 1920 80 közötti időszak plakátjai)

Részletesebben

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô bakonleso:layout 1 2008.04.16. 19:53 Page 110 2008 / Tavasz Katona Csaba Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennapi

Részletesebben

2010_ 03. ISSN 1216-8890 880 Ft

2010_ 03. ISSN 1216-8890 880 Ft 2010_ 03 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2 0 1 0 / 3 MAGYARORSZÁG Szacsva y Pál Légi parádé és tűzijáték PIXEL GALÉRIA (MILLENÁRIS) www.jovohaza.hu

Részletesebben

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6.

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6. 15. Hungarian Edition iii. évfolyam 6. szám 977 2063 232001 15 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/06. 695 Ft köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola ELKÖTELEZETTSÉG ÉS AUTONÓMIA Lehetőségnapló a szituácionistáktól Jacques Rancière-ig DLA értekezés Erhardt Miklós Leadás: 2009. április 20. Témavezető: Dr.

Részletesebben

A public artról személyes tapasztalatok alapján

A public artról személyes tapasztalatok alapján Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A public artról személyes tapasztalatok alapján Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára DLA értekezés Németh Ilona Témavezető: Peternák Miklós CSc egyetemi

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

ISSN 1216-8890 880 Ft

ISSN 1216-8890 880 Ft k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2008 t r a n s a r t e x p r e s s ²²²²²²²²²²²²²² 2 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²²²²²²²²²²²² MAGYARORSZÁG

Részletesebben

2 0 0 9 _ 6. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t

2 0 0 9 _ 6. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t 2 0 0 9 _ 6 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t 2 0 0 9 / 6 M A G Y A R O R S Z Á G Győrffy László Nerm érzek hálát, amiért részt vehetek

Részletesebben

A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása

A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása DLA értekezés Nemes Csaba Témavezető: dr. habil Beke László CSc egyetemi tanár Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ii. évfolyam 5. szám Hungarian Edition 2013/5. 695Ft 11. 977 2063 232001 11 a világ vezető művészeti magazinja

ii. évfolyam 5. szám Hungarian Edition 2013/5. 695Ft 11. 977 2063 232001 11 a világ vezető művészeti magazinja 11. Hungarian Edition ii. évfolyam 5. szám 977 2063 232001 11 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2013/5. 695Ft Felsmann István james turrell birkás ákos tíz kérdés a festészetről gelitin

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

Találkozások. Igazi vagy valódi? Virtuális világ városdíszlet, tükörszobor, SMS-valuta, Overnight, mobilnet és idôzónák. Figyelem!

Találkozások. Igazi vagy valódi? Virtuális világ városdíszlet, tükörszobor, SMS-valuta, Overnight, mobilnet és idôzónák. Figyelem! XI. évfolyam 2007. november Találkozások Figyelem! meditáció a laborban Zsolnay és Zoób Kati az új nemzeti büszkeség Magyar pavilon velencei siker 8 millió év a bükkábrányi ciprusok Exkluzív: Szávay Ági

Részletesebben

Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva

Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva Az alábbi gondolatkísérletre egy váratlan és megtisztelő felkérés adott számomra lehetőséget. 1 A kremsi (Ausztria) Kunsthalleban

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben DLA értekezés Takács Szilvia 2011 Témavezető: Előd Ágnes DLA Egyetemi adjunktus Az Ágy Megjelenítések

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea A kéziratban szereplő kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási

Részletesebben

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/5. 2010. MÁJUS TARTALOM PAUL VALÉRY Tanulságok (Horváth Andor fordítása)..................3 WESSELY ANNA Mûvész-szerepek.................................7

Részletesebben