995 ft nyár XXIII. évf szám. ujmuveszetfolyoirat.hu. újművészet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "995 ft. 2012. nyár XXIII. évf. 07-08. szám. ujmuveszetfolyoirat.hu. újművészet 2012 07-08"

Átírás

1 995 ft nyár XXIII. évf szám újművészet ujmuveszetfolyoirat.hu A politikai image és a képek manipulációja Tót Endre nagyon speciális örömei Société Réaliste: Empire, State, Building Pokolbéli víg napok: Mapplethorpe, Hirst, Muntean & Rosenblum Iskola a határon túl 7 HU ISSN

2

3

4

5 Uhl Gabriella A politikai image és a képek manipulációjának kérdéséről* Haus der Kunst, München, VI Az átfogó kánonoktól megszabadított (megszabadult) művészettörténet-írás és teória néhány meghatározó kérdéséről és talán a főcsapást kijelölő kutatási témákról és megközelítési módokról, elemzési szempontokról adtak (adnak) képet a müncheni Haus der Kunstban nyílt kiállítások és a megnyitókhoz kapcsolódó kétnapos konferencia. Az emlékezetpolitikai kérdésekre és az image-ek manipulációjára fókuszáló, azt történeti (Történetek konfliktusok közepette) és jelenkori szemszögből felvető (Képek ellenképek) és körbejáró kiállítás, valamint a világ vezető művészettörténészeit, teoretikusait invitáló konferencia része annak az erős társadalmi elkötelezettségű koncepciónak, amelyet a közel egy éve kinevezett új igazgató, Okwui Enwezor képvisel az intézményben. A tárlatok és az előadások határozott összefüggésben állnak a nagy németországi kortársművészeti seregszemle, a kasseli Langlands & Bell: Osama bin Laden Documenta 13-on látható művekkel. A háza (Bunker) seregszemle / seregszámla (lásd Zrínyi 2003 Langlands & Bell Miklós: Szigeti veszedelem) kifejezés jelen esetben nemcsak szófordulat, hanem utal arra, hogy mindkét helyszínen a (történeti időben lezajlott és zajló) háború témája uralkodik, a konfliktus és a trauma művészi eszközökkel való mediatizálása, illetve megjelenítése elsődleges feladata a társadalmilag elkötelezett alkotóknak. I. A Képek ellenképek (Bild Gegen- Bild / Image-Counter Image) a háborús képeket és azok kommunikációját veszi górcső alá, (újra) megkérdőjelezve a fotó (illetve mozgókép) dokumentum értékét. Nem kevesebbet állít, minthogy a háború manapság elsődlegesen képek között folyik, s a test-test elleni küzdelem háttérbe szorult, ugyanolyan kevés ismeretünk van róla, mint az ünnepelt technikai vívmányok feltalálása előtt, mivel a törékeny image-ek erősen kitettek a hatalmi manipulációnak. Az ellentét a rejtett és megjelenített képek között feszül, a háború még misztikusabb, 4 újművészet

6 Politikai divatok 2002, egycsatornás videó, Radenko Milak: A What Else Did You See? sőt éteribb lett a műholdakkal és I Couldn t See Everything! című sorozatból frekvenciákkal sűrített világunkban. (A kiállításban Trevor Paglen 2011, olaj, vászon, cm fotói kifejezetten a szatellitekkel zsúfolt éjszakai eget tanulmányozzák The Other Night Skysorozat, 2007, amelyek rejtett, láthatatlanul leadott jelein az erőszak megfertőzi és behálózza az étert. Illetve más összefüggésben a Limit Telephotography-sorozat (2005-től) a telekommunikációs eszközök megzavarásával (vételi lehetőségeinek korlátozásával) elrejtett katonai objektumokat igyekszik távoli felvételeivel láthatóvá tenni. A tárlat és az előadók igyekeztek árnyaltan felvázolni azt a játékteret (talán inkább harcteret), ahol a művész, a riporter, a média, a hivatalos kommunikátorok és az alternatív híradási csatornák küzdelme az igazságért, a humanitás és a demokrácia, illetve ideológiai nézetek nevében folyik. A kérdés technikai oldalról is megerősítést nyert, mivel az okostelefonok, a blogok és közösségi oldalak világában a képfolyamok áradata és értékelése egészen más dimenzióban zajlik. Az értékelésre erős hangsúlyt fektet mind a kiállítás, mind a konferencia első napja Omer Fast: ütköztetve az államérdekek szerinti CNN Concatenated besorolást, a média irányította (szenzáció központú, illetve politikailag elkötelezett, vagy megkötött) rangsort, illetve a kitaszítottak és elesettek iránti valós elkötelezettségre és felelősségre épülő humanitás befolyását. A tárlat és az előadók igyekeztek azt a finom és rejtett hálót felrajzolni, ami ezen értelmezési és értékelési struktúrák és folyamatok mögött húzódik. A konferencia első napjának sztár előadói: Michael Diers (Humboldt Universität, Berlin), Georges Didi-Huberman (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Párizs) és W. J. T. Mitchell (University of Chicago) és Mieke Bal (University of Amsterdam) voltak. A médiateória Mitchell a politikai image-ek és a politikai nyelv körében folytatott vizsgálódásainak néhány újabb elemét ismertette (a közelmúltban megjelent publikációi nyomán haladva újabb példákkal és ikonográfiai párhuzamokkal szolgálva a csuklyás ember képi megjelenésének és a klón-gondolatkörnek). Kiemelte, hogy a képek és ellenképek hatása a sűrű és folyamatos ismétlésben rejlik, Barack Obama médiamegjelenésein és azok mutációin keresztül mutatta be az ellenségkép alakulását, valamint a szó (jelen esetben a kommentárok) és a kép ellentétes, széttartó olvasatát. Michael Diers a Bin Laden haláláról megjelent tudósításokat elemezte, amelyek fordulatot jelentenek a politikai image-ek történetében. Eddig közvetlenül láttuk a filmet / képet a diktátorok kivégzéséről (lásd Caucescu házaspár, Szaddam Husszein), most csak Bin Laden hűlt helyéről jelentek meg képek, illetve a gondosan kiválasztott hivatalos fotó a kiválasztottak reakciójáról: Obama és bizalmas csapata nézik (Situation Room) a világ fő ellenségének kivégzését. Az azonnali közvetlen információsugárzás (csúcspont: 9/11) időszaka után az evidencia már nem elsődleges képi információból származik, hanem egy bonyolult viszonyrendszert felvillantó, erősen teoretizált csoportkép eredője az értelmezés felől kulcsfontosságúvá emelve ezáltal a hiányt. Gondolatmenete a kiállított művek legtöbbjének imitált / épített valóságát, a fikció és a realitás egyre homályosabb határát helyezi el az elméleti keretek között. A francia művészettörténész professzor Georges újművészet

7 Jon Thomson and Alison Craighead: Didi-Huberman Harun Farocki videóit Rövidfilm a háborúról elemezte Aby Wartburg és Walter 2009/2010, kétcsatornás videóinstalláció, 9 39 Benjamin, valamint Theodor Adorno szövegei mentén a szenvedő ember és világ megjelenítésének tükrében. A szimpozion szervezői nemcsak teoretikusoknak adtak teret, hanem művészeket (a tárlatra válogatottakból) is invitáltak, hogy közvetlenül az alkotás oldaláról láttassák nézeteiket, oldva a szigorú tudományt, de nem a feszültséget. Alfredo Jaar, a chilei származású, New Yorkban élő művész prezentációja különleges és megdöbbentő volt. A kiállításban is látható, a ruandai genocídium körülményeit feltáró és reflektáló műveit mutatta be. A Cím nélkül (Newsweek), 1994 a világ egyik vezető hetilapjának címlapjait sorakoztatja fel a ruandai mészárlás idején, amely a világ súlyos és antihumánus hallgatásának kommentárja. Miközben az öldöklés folyik, a címlapok bulvárhírekkel voltak teli, másfél millió halott és megszámlálhatatlan menekült kellett ahhoz, mire vezető hírekké emelődik az afrikai ország kegyetlen rémképe. A halottak megemelt temetését is elvégzi Alfredo Jaar (Real Pictures, ), fekete archiváló dobozokba helyezve el a helyszínen készített fotóit, dokumentációul felírva rájuk a készülésük körülményeit, a halottak élettörténetét. A temetővé sűrűsödő térinstalláció a tisztesség megadásával morálisan (talán, illetve részben) kiigazítja azt, amit a világ részvétlenségével elkövetett. A Haus der Kunst modellje (a Német Történelem Nagy Eseményei napján rendezett felvonulás, Szt. Ludwig-templom, 1937) II. A nemzetiszocialista múlttal való kritikai szembenézés folyamatosasan jelen van a német társadalomtudományban, s jelenleg a lokális történetre, a mikroközösségeken belüli megosztottságra és szerepvállalásokra fókuszál. A művészettörténet, illetve a művészet mint kutatási módszer használatával erre reflektálnak a kasseli dokumenta projektjei közül azok, amelyek a breitenaui munkatábor történetét és funkcióját vizsgálják. A Haus der Kunst kiállítása az épületet és az intézményt lokalizálta a történelmi változások elszenvedőjeként és reprezentációjaként. A szigorú és alapos kutatásra épülő tárlat a dokumentumok (fotók, szövegek, filmrészletek, katalógusok, plakátok) halmazának prezentálására hívta meg Christian Philipp Müller svájci alkotót, hogy az installáció értelmező és kontextualizáló funkcióval ruházódjék fel. A tárlat designjával megismételte azt a gesztust, amit a Haus der Kunst mint szimbolikus jelentésű és megjelenésű épület a hitleri érában hordozott. Az installáció központi ám vitatott eleme a Haus der Kunst csokoládémodellje. Az épület kicsinyített másának kultusza a 1930-as években gyökerezik: a megnyitása ceremóniáján a makettet mitikus történeti kosztümbe öltözött legények hordozták (lásd a korabeli filmrészletet a kiállításon), majd más változata a párizsi világkiállítás (1937) német pavilonjában kapott helyet (fotódokumentáció), s legértékesebb mása aranyból, Hitler asztalán állt (Göring születésnapi ajándékaként). A kultikus tárgy blaszfémikus átfordítása a gasztronómiai anyagba nem a szimbolikus jelentés bagatelizálása, hanem Zentralinstitut für Kunstgeschichte 6 újművészet

8 Politikai divatok a kultusz fogyasztóivá válásának állomásait mutatja meg. Az épület és az intézmény történetével foglalkozó kiállítással kapcsolatban a design / installáció kiemelését azért is tartottam fontosnak, mert a konferencia második, a Haus der Kunstra fókuszáló előadásai is kiemelt szerepet tulajdonítottak e témának. Elsőként Benjamin H. D. Buchloh (Harvard University) professzor az 1937-es Entartete Kunst kiállítás totalitárius, megfélemlítő és kifejezetten romboló enteriőrjét vetette össze az 1938-as párizsi szürrealista tárlat Duchamp és Breton megálmodta sejtelmes, látomásos hatásra törekvő belső terével előadásában elemezve az 1920-as, 30-as évek kiállítási installációinak fontosságát és jelentéseit, identitásképző funkcióját, a politikai reprezentációban betöltött szerepét. A tömörebb állásfoglalásokat tartalmazó vita részben Herald Bodenschatz (Technische Universität, Berlin) professzora a diktatúrák városépítészetét és reprezentációs funkcióját elemezte, Walter Grasskamp művészettörténész professzor (Akademie der Bildenden Künste, München) pedig a tér installáció általi dramatizálást emelte ki előadásában. A kiállítás (és az előadások) foglalkozik még az es Entartete Kunst és ellenpontjaként az /45 között rendezett a purifikált, nagyszerű német művészetet bemutató ideologikus kiállítássorozattal. Nem kívánja rekonstruálni e tárlatokat, hisz az egykori német művészet háza kiállítóhely- és nem múzeum-funkciót töltött be (ahogy elődje, a rejtélyes körülmények között leégett Üvegpalota is). A kitaszított és elfogadott művek installáció szerinti egy térbe szervezett tudatos szembeállítása, az alkotások randomszerű beválogatása az alkotások esetleges és Az 1937-es párizsi világkiállítás Német véletlenszerű megmaradásának és Pavilonjában a Haus életének bemutatása is egyben. A der Kunst modellje Alfredo Jaar: Cím nélkül tárlat kevésbé kidolgozott része (Newsweek) 1994 a Haus der Kunst közötti identitásképző funkciójában, 17 digitális print keretezve, egyenként 48,25 33 cm ideologikusan ugyanolyan fontos történetét mutatja be. Az amerikai zónában fekvő épület monumentális tereit tenisz- és kosárlabdapályának használták, majd 1946-tól fokozatosan újra a művészet vette birtokba, először a müncheni Pinakothek megőrződött műveit állították ki, majd 1949-től kiállítási programja kifejezetten a nácik által megsemmisítésre ítélt avantgárd művészet bemutatására, kontextualizálására tett kísérletet azzal a szándékkal, hogy az 1955-től megrendezett kasseli Documentával visszahelyezze a német művészetet és Németországot a globális kortársművészetet elfogadó és befogadó, nyitott pozícióba. Jegyzet: *Az Image-Counter Image című kiállításhoz kapcsolódó konferencia résztvevői: Mieke Bal (University of Amsterdam), Benjamin H. D. Buchloh (Harvard University, Cambridge MA), Klaus Bußmann (Párizs), Chris Dercon (Tate Modern, London), Georges Didi-Huberman (L École des Hautes Études en Sciences Sociales, Párizs), Michael Diers (Humboldt- Universität zu Berlin), Walter Grasskamp (Akademie der Bildenden Künste München), W. J. T. Mitchell (University of Heinrich Hoffmann fotója, Bayerische Staatsbibliothek München/Fotoarchiv Hoffmann Chicago), Okwui Enwezor (a Haus der Kunst igazgatója). újművészet

9 Láng Eszter Nagyon speciális örömök Tót Endre-retrospektív MODEM, VI. 2 IX. 9. Tót Endre négy évtizedet átfogó retrospektív tárlatának látszólagos egyszerűsége ellenére sem könnyű megbirkózni a tartalmi minimalizmussal, amely a szép esztétikájától eltávolodva és a tradicionális művészeti eszköztárat elutasítva a semmit kívánja megragadni, a hétköznapi, banális dolgokat, állapotokat, folyamatokat emelve be, illetve fel a művészetbe/hez, hozzájárulva a modern művészeti paradigma lebontásához. Művészetét a konceptuális alapú folyamatos ismétlés és az apró változtatások által sem változó tartalom jellemzi. Változatos módon ábrázolja a semmit, amely ezáltal is valamivé válik. Egyes munkáiban kitakarással, tehát tényleges hiánnyal operál (Káma-szútra és az Erotikus képek sorozatai). Monokróm fekete vagy fehér, általában üres felületek jellemzik legtöbb táblaképét, amit néhány műben a semmi szó halvány feltüntetésével bővít oly módon, hogy a szó beleolvadjon és homogén egységet képezzen a háttérrel. Három, megítélésem szerint kiemelkedő munkája (Semmi sem semmi; Nix I.; Nix II., 2005) éppen ezért monokronitásukban is festőiek, harmóniát sugárzók. A semmi harmóniája? kérdezhetnénk. Kiemeli e képeket a rendezés is: külön blokkban, más képek hangsúlyaitól nem bolygatva láthatjuk őket. Életművében gyakoriak az Örülök, ha kezdetű mondatok. Ismétlődésük és képi megjelenítésük művek hosszú során át a fluxushoz és a mail arthoz fűzi. Ezek eszköztárát gyakran egyszerre alkalmazza. MODEM-beli kiállításán ezt több művében nyomon követhetjük, egyik akciójában (fotó, 1980) autóstoppoláskor Nowhere (sehova) feliratú táblát tart kezében. A 90-es évek munkái közül falra került néhány történelemmel, történelmi eseménnyel kapcsolatos munka: A Mao betűi piros, geometrikus alakzatok formájában fehér mezőből világítanak és keltenek asszociációkat, érzeteket mindazokban, akiknek vannak a kommunizmussal kapcsolatos tapasztalatai. A Hruscsov Amerikában cukrosrózsaszínje az amerikai álom rikító cukormázára hajaz, a Hegyeshalom szürke alapon fehér mezője hideget és tisztaságot sugall. A hiány jelenik meg a 2000 utáni alkotásokban is. Eszközei között a világos felületeken sötét geometriai alakzatot (négyzet, téglalap, kör) említhetjük, vagy fordítva, sötét alapon világos, apró, fehér számokat alkalmaz, szétszórva, René Block és Tót Endre a sötét, pl. magentából barnába hajló kiállításmegnyitón felületen (A hőzöngők lázadása New Yorkban, 2004). Minimalizáló, konceptuális tartalmat a fotó elképzeléséhez a személyek számhoz kötött felsorolása ad. A képzőművészetet valamennyire ismerő befogadó számára mégsem elsősorban a festők arca jelenik meg, sokkal inkább a nevükhöz kötődő képek, pl. Pollock nagyméretű, csorgatásos-fröcsköléses, színes vásznai vagy Reinhardt minimálba hajló felületei utóbbi kétségkívül hatott Tótra. Az éjszakának nem a fényeit, hanem vakságát mutatja az Éjszakai múzeumlátogatás (2005) című sorozatán, ahol fehér alapon fekete téglalapokkal jelzi a német expresszionizmus, Picasso vagy az amerikai pop-art alkotásait. A magyar vonatkozású Iparterv-csoport indiai sárga alapján fehér mezővel s az abban megjelenő apró, fekete számokkal szinte kiragyog a többi, főleg fekete-fehér vagy szürke tónusú munkák közül, mint amilyen az Emigráns művészek New Yorkban (1997) vagy a Bauhaus mesterek csoportképe Dessauban (1992). Ezeket a minimalista, többnyire monokróm munkákat a ritmus és az erős kiegyensúlyozottság, a mértani komponáltság, a gondos kivitelezés jellemzi. A semmi megjelenítését erősíti némelykor a díszes, cikornyás keretezés, amelyet a művész falfestő hengerrel visz fel a vászon szélére, az üres képmező köré, vörös, fekete, arany színek alkalmazásával, pl. a Golgota-triptichon (1993) és a Krisztus mennybemenetele (1992). 8 újművészet

10 Politikai divatok A tárlat betekintést ad Tót Endre mail art tevékenységébe is. Akciói szintén a semmi megfogalmazásai (látható egyebek között a jól ismert Zéró-demonstráció 1991-ből, vagy a Remény a semmiben sorozat). A kiállítás címadó blokkja a Nagyon speciális örömök. Ennek főfalán a Symmetry makes me mad című, pólókból és vörös csillagokból készített fali installáció a kommunista totalitárius rendszert idézi, a pólókon vörössel saját portréja művészetében a semmin kívül saját egója is erőteljesen jelen van*, körben a szöveg: Communism makes me glad. Jobb rajz, Bal rajz, Fel vagy le? Örülök, ha jobbra nézek, Örülök, ha balra nézek, Örülök, ha mindenfelé nézek című munkái, ahogy általában a többi is, a mindennapi élet banális dolgait emeli művészeti, esztétikai kontextusba, legvégső formában a zéróval fejezve ki azt. Tót munkásságában a képértelmezéshez nem a látvány, hanem a szöveg vezet el. Nem látjuk fizikailag, de elképzelhetjük a képet. A szöveg, azaz a képcím idézi fel a befogadóban a művet. Az es Kioltott képek esetében még ez sem. Lehet, hogy Tótnak e képek mögött feldereng valami, amit megfesthetett volna, ám a látogatónak a semmin kívül nincs mihez kötnie e munkákat. Eljuthat tehát a semmi totális érzékeléséhez (nyilván ezt is akarta Tót), s talán először érezhet fölöslegességet, hiábavalóságot, unalmat és fáradtságot. Tótnak sem akciói, sem művei nem mentek túl a karikírozáson, még ha közvetve meg is kérdőjelezte a társadalmi intézményrendszert. Kiállítási enteriőr a ZerO-képekkel Ám soha a hatalommal nyíltan nem ütközött (ahogy maga is mondja, a félelem megmentette attól, hogy hőssé váljon), történelmi képei valójában nem idéztek elő, s nyilván nem is akartak előidézni komolyabb konfliktusokat, legfeljebb mosolyt s késztetést arra, hogy elgondolkodjunk az értékekről, ezek változásáról, a művészet és a mindennapok kapcsolatáról, a dolgok esetlegességéről, a kifejezésmódok és a mondanivaló átalakulásáról. Mindenképpen tiszteletreméltó az a következetesség, amivel az életművet létrehozza, és felépíti a Semmi épületét. A semmi ilyen részletes és hosszadalmas ábrázolása, évtizedeken át tartó megjelenítése, mondhatnám, kutatása és szembeállítása a megelőző korok ábrázolás- és kifejezésmódjával, makacsul konzekvensen, senki másnál nem látható. Tót Endre rátalált valamire, amivel a művészet korábban nem foglalkozott, s erre alapozva megkonstruálta a saját (anti?)művészetét, amennyiben magát a művészetet és a művészeti intézményrendszert kérdőjelezi meg. Tegyük hozzá azonban, annyira mégsem konzekvensen, hogy maga is ne jelenne meg e kritizált intézmény gyűjteményeiben, s a semmit ily módon is ne változtatná valamivé, műveit művészeti gyűjteményi darabbá. Jegyzet: *Bordács Andrea A távol- és a jelenlét esztétikája Tóth Endre művészetében című PhD-dolgozatában (2008) ezt egoművészetként aposztrofálta. újművészet

11 Tatai Erzsébet Société Réaliste: Empire, State, Building LUMÚ, IV. 20 VIII. 5. A két művészből álló társaságot már ismerhetjük: a 2010-es AVIVA-díj (Műcsarnok) nyertese állított már ki a Trafóban, az acb-ben és a Kisteremben is. Gróf Ferenc és Jean-Baptiste Naudy Empire, State, Building című kiállítása voltaképp a Jeu de Paume-ban bemutatott 1 projektjük budapesti adaptációja egy helyspecifikus és több új művel kiegészítve. Érdemes két olyan, kisebb, az oldalterek szélső falain(ál) elhelyezett alkotásból kiindulni, amelyek mintegy mellékesen, véletlenül az értelmezés sarokpontjainak is bizonyulnak. Az egyik, egy idézőjeleket mintázó szoborpár az Idézet és az Idézet vége (acél, 2010) egymás mellett már az elhelyezés is hordoz valamiféle iróniát a kiállítás elején, a termek jobb oldali falánál áll. A muris tárgyak azonban ebben a helyzetben messzebbre vezetnek, mint ha önmagukban volnának, bár ilyen jelek alapértelmezésben önmagukban soha nem állnak. Így magára a kontextualitásra terelik a figyelmet. Ezen kívül így, egymás mellett egyszerre jelentenek ki önmagukba záródást, a kezdet és a vég összeérését (a körkörösség, az önmagához való visszatárés másféle jelét ezen a kiállításon másutt is észrevehetjük), ugyanakkor Kiállítási enteriőr a kiállítás egészét mint idézetet tárják 2012, Ludwig Múzeum, Budapest elénk. És mindemellett megerősítik azt az észleletet, amit a kiállítás (és a Société Réaliste egész tevékenysége is) sugall, nevezetesen azt, hogy maga a kiállítás egy nagy, bejárható könyv, amit olvasni kell a könyvbe belebújás élményét kínálja fel a maga nehézségeivel együtt. A másik épp átellenben látható: a Hódolat Courbet-nak című (2010) kép-szövegük. A kép a párizsi kommün alatt lebontott Trajanus -oszlopot mutatja a Vendôme téren, a szöveg pedig elbeszéli Courbet állítólagos vezető szerepét a kommünben és azt a szerződést tartalmazza, melyben a büntetésül kiszabott (ma ,44 euró) összeget a Société Réaliste átvállalja ezzel mintegy Courbet örököseinek nevezi magát. Anarchizmusára jellemző módon ahogy azt a kiállítás mottó-művében ki is jelentik: Tedd, amit akarsz 2 Courbet örökségével él. Kritikája a nacionalizmust, a lassaiz-fair kapitalizmust, a patriarchális és a diktatorikus hatalmi berendezkedést (sztálinizmus, fasizmus), illetve ezek összefonódását egyaránt érinti. A cím: Birodalom, Állam, Épület pontosan jelzi előre, miről is szól a kiállítás. A New York legmagasabb 3 épületének nevével (mely New York államra utal) csaknem egyező címben két vessző elhelyezésének elegáns gesztusával az alkotók kettős jelentést generálnak. Bujnovszky Tamás / Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Adattára 10 újművészet

12 Politikai divatok Arno Gisinger. A művészek jóvoltából. Société Réaliste: Empire, State, Két dolog azonnal szembeötlő: az Building c. kiállítás Jeu de Paume, egyik a perfekcionista kivitelezés, a Párizs, 2011 másik, hogy a látványos megvalósítás egyáltalán nem teszi könnyűvé a befogadó dolgát, a kiállítás nem adja meg könnyen magát. Itt minden pontosan tervezett és gépiesen szerkesztett, semmi lágyság. A szokásos szigorú fekete-fehér megjelenés helyett (mellett) azonban nagy szerepe van a színeknek, ám az nem kevésbé kritikus. Minden terem falát széles színsáv fedi (melyek színösszetételét tudományoskodón a CMYK százalékszámarányokkal meg is adják) azok kvázi színkódoltak. Van rózsaszínes, narancsos árnyalatú, zöld, barna és persze fekete is. A középső, fő terem falait egyetlen mű foglalja el, a State of Shades 4 : magyar nemzeti festészet szürke C57% M46% Y64% K26%. A Magyar Nemzeti Galéria festészeti gyűjteményéből származó 684 főmű átlagszíne. A falakra festett 684 színes függőleges sáv mindegyike egy-egy festmény színátlaga a 1-1-től Zrínyi kirohanásáig (képcímekkel, festőkkel és CMYK-kóddal). A szürke színátlagot az egyes képek színátlagából nyerték. A 10 terem tartalmilag 10 különböző téma köré szerveződik (pl. pénz, nacionalizmus, diktatúrák, forradalom, Európai Unió) úgy, hogy bizonyos ötletek, motívumok problémák egy-egy másik teremben is megismétlődnek. Más kontextusba kerülve újabb jelentéseket generálnak, más összefüggésekre mutatnak rá, ráadásul a munkák térbeli elosztása így gondolatok egész hálózatát alkotja meg. Az I. (bevezető) teremben levő Spektrális erózió (2011, gravírozott vecurite) témája megismétlődik a III. teremben: Kultúrállamok. Az európai politikai határok egymásrahelyezése minden századfordulón időszámításunktól kezdve 2000-ig (2009, térkép, digitális nyomat). De, míg a dombormű egy csaknem a felismerhetetlenségig felszabdalt Európa-térképet mutat, az időbeli távolságot a 3. dimenzió érzékelteti, és ahogy a cím utal rá, a hódító (határ)háborúk mélyen erodálják Európát. A nagyobb felületű print azonban egy tudományos alapossággal kidolgozott szemléletes ábra, amelyről jól leolvashatók a határeltolódások. A kultúrnép/ állam e keretben ironikussá válik, és csak a nagy fehér ember üres önhittségét láttatja. A II. (nacionalizmus, vagy a terra irredenta cream C0% M49% Y49% K0% színű) terem központi műve a Világ kozmopolitái, még egy erőfeszítést! (2010, alumínium) című, 2 párhuzamos síklapból álló szobor, melynek körvonalát az ENSZ valamennyi tagországának egymásrahelyezése adja, középtájon egy ötágú csillag alakú ablakkal, mely a fővárosok átlagos elhelyezkedését mutatja. Egyik oldalán a nemzeti himnuszokban szereplő jelzők vannak begravírozva angolul, megjelölve azt is, honnan származnak (pl. dicsőséges, felszabadított, hatalmas, hősies, jó, szent). Az országhatárok alakja és mérete az V. teremben is megjelenik (Vonalvilág, 2012), ahol a világ valamennyi szárazföldi országhatárát abc-rendben egy vonallá fűzték, és a himnusz-téma is ugyanitt ismétlődik meg (A szabadság földjének kakofóniája, 2012), de csupán a 66 adóparadicsomnak tartott országéi, igaz azok szövege folyamatosan olvasható angolul, Société Réaliste: Birobidzsáni ajándék, koncentrikus körívekre írva (a Föl Société Réaliste. A művészek jóvoltából. újművészet

13 Bujnovszky Tamás / Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Adattára Société Réaliste: State of Shades: dön való elhelyezkedésük szélességi Magyar nemzeti foka szerint), az ország neve a Freedom festészet szürke 2012 szóval helyettesítve. A jövő a múlt meghosszabbítása így, vagy úgy áll a lebombázott Láchíd-montázson futura fractur betűkkel 5, és ugyanez a IX. teremben hatalmas falfeliratként jelenik meg limes new romannal, fekvő nyolcas alakban, ahol az egyik mű, a Limes new roman (2008) betűkészlet megadja a titkosírás kódját : a nagybetűk különböző országok, a kisbetűk a városok között, politikai okokból emelt falak alakját (alaprajzát) követik. A Société Réaliste voltaképpen a társadalmi, hatalmi struktúrák egy-egy többnyire szimbolikus jelentőségű elemét szemeli ki elemzése tárgyaként. Elemzései során a kutatási tárgy olykor át is alakul, például oly módon, hogy visszásságai lelepleződnek. Az átalakítás módja alapvetően a vizualizálás, másodsorban az esztétizálás (hideg, precíz kiszámított formálás, tökéletes kivitelezés és rendezés). Az átalakítások logikája persze nem egyforma, és miközben különféle tudományokban használatos módszereket használ (statisztikait, történelmit, földrajzit, térképészetit), geometriai transzformációkat hajt végre, nyilvánvalóan nem tudományos művet alkot, inkább játéknak látszik az egész. Csak miközben játszik a hatalom szimbólumaival, eszközeivel: térképekkel, tornyokkal, pénzzel; az utalások, ki- és rámutatások egy egész ironikus rendszert hoznak létre, melynek célpontja a politika. Politikai kritikája azonban olyan esztétikus formát nyer, mely a kritikai hangot ugyan nem tompítja, ugyanakkor az esztétika kritikájává is válik. Annak az esztétikának, mely szerint a politikum tőle idegen entitás. Jegyzet: 1 Société Réaliste: Empire, State, Building. With texts by József Mélyi, Olivier Chefer, Giovanna Zapperi. Editions Amsterdam / Jeu de Paume / Ludwig Múzeum, Paris, Budapest. 2 Csakhogy ez a latin mondat Fac quod vis, titkosírással van a falra festve, melynek kulcsa egy távoli teremben olvasható. Az anarchizmus eme jelmondata nem ugyanaz, mint a súlytalan minden elmegy, és pláne nem a káoszt, nem a háborút és ellenségeskedést implikálja, hanem minden egyén szabadságát. 3 Az újjáépülő World Trade Center Freedom-tornya a megnyitó óta már meghaladta az Empire State Building magasságát de még nincs befejezve. 4 A Ludwig Múzeum fordításában: Árnyékállam. Azért szerepeltetem az angol eredetit, hogy megmaradjon a jelentések lebegtetése, hisz fordíthatnánk e címrészt Színárnyalatok állapotának is. 5 A betűtípus a S. R. terve, a náci politikára utal. 12 újművészet

14 Bordács Andrea Pokolbéli víg napok Robert Mapplethorpe fotói Ludwig Múzeum, V. 25 IX. 30. All Mapplethorpe Works Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission. Nos, ha valaki a helyes fiúszeretet útján Robert Mapplethorpe: Self Portrait 1985 a földiektől ide emelkedik föl, és kezdi látni e szépséget magát, az már közel van a célhoz. A szerelem helyes útja akár magunk járjuk, akár más kalauzol, hogy az itteni egyes szépségeken elkezdve a szépség eléréséért mind magasabbra hágunk, mintegy lépcsősoron haladva: egyetlen szép testtől a másikhoz, onnan mind többhöz, mindhez, aztán a szép testektől a szép tettekhez, a szép tettektől a szép ismeretekig, s innen végezetül ahhoz az egyetlen ismerethez, amelynek tárgya maga a Szépség, és így megismerjük a végső Szépséget. Platón: A lakoma A Ludwig Múzeum Robert Mapplethorpe-kiállítása a jelentős fotós életművek bemutatásának sorába illeszkedik. Életművét több kontextusban is fel lehetne villantani, így például a testkép, az identitásvállalás vagy a választott ikonok szempontjából nyilvánvalóan máshova helyeződnek a hangsúlyok, ám a mostani kiállítás a politikai olvasatot választotta, az identitás kérdését, ami jelen esetben főleg a nemi és faji kisebbségi problémákra fókuszálna. Bár épp ebből az aspektusból különösen érthetetlen, hogy az életművet meghatározó S/M szubkultúrát legmarkánsabban bemutató képek miért hiányoztak a kiállításról. Robert Mapplethorpe: Self Portrait A politikai nézőpont a nálunk is 1988 erősödő kisebbségellenesség miatt vált különösen indokolttá, bár a botrányos sajtóvisszhang elmaradt, ami többek közt talán annak tudható, hogy a Robert Mapplethorpe Alapítvány a botrányt keltő műveket 1 újabban eleve távol tartja a bemutatástól, így alapjaiban csonka életművet ismerhettek meg a látogatók. A Mapplethorpe-ról szóló cikkekben és a róla szóló kommunikációkban is az életmű kettőségére helyezik a hangsúlyt, így rendre különválasztják a portrék és a csendéletek perfekcionizmusát és a gaykultúra, az S/M világ és a nemiszervekről készült fotók bizarrságát. Ám ennek a dichotómiának a felállítása mesterséges és helytelen, hisz az alkotó személyiségében mindez egységes egészet alkot. Az életműben nincs kényes egyensúly, ez kizárólag csak a befogadók, de főleg a kiállító intézmények, kurátorok szemszögéből létezik, sőt kifejezetten hibás álláspont is kettéválasztani az életművet. Mapplethorpe gyökerei valójában az antik kultúráig nyúlnak vissza, ahol a klasszikus ábrázolásmód 2 és a ho- újművészet

15 Robert Mapplethorpe: Pictures / Self Portrait moszexuális kultúra bemutatása 1975 nem két külön világba tartozik, a csendélet és a szexualitás témái sem a vagy-vagy kategória terepei. Sőt, ez nemcsak természetes volt, hanem a férfi-férfi közti szerelem Platón Lakomája tanúsága szerint magasabb rendűnek számított 3, ha férfiakkal hálhatnak és ölelkezhetnek, s ezek a legpompásabb fiúk és serdülők, hiszen a legvitézebb természetűek. Akadnak gáncsoskodók, akik szemérmetleneknek ócsárolják őket, de ez hazugság, mert nem szemérmetlenségből cselekszenek így, hanem mert bátrak és férfiasak lévén, a magukfajtájúakat kedvelik. Nagy bizonysága ennek az a tény, hogy emberré serdülvén, épp az ilyenekből lesznek a legférfiasabb közéleti emberek. 4. Az ókori Rómában még a férfiak és férfiak közötti házasságkötés is rendszeres gyakorlat volt. Az antik kultúrához való kötődését tükrözik a görög szobormásolatokról 5 készült fotói, melyeken ezek a szoborarcok szinte megelevenednek. De amíg Apolló vagy Hermész szobrát a fény-árnyékkal való játék révén szinte élővé varázsolja, addig más képein az élőket meg szoborszerűvé, így például érdemes összehasonlítanunk Philip Prioleau dobómozdulatot végző hátaktját és a The Sluggard szoborfotót. Ez a szoborszerűség számos portréján is megfigyelhető láthatóan erőteljesen érvényesülnek is a szobrászati és festészeti előtanulmányai, de az ezt az attitűdöt legjobban képviselő képek (Keblek, 1987, vagy a Lydia Cheng, 1987) nem láthatók a kiállításon. Az, hogy ezek egy identitás kérdésére épülő kiállítás válogatásába hogy nem kerültek be, nem tekinthető problémának. Az viszont annál inkább, hogy az ún. botrányos képek, így szinte az egész S/M szubkultúráról készült so- Robert Mapplethorpe: Pictures / Self Portrait rozat melyek valamelyest erotikusnak nevezhetők hiányzik a ki állításról. E képek készítése során különösen meghatározó a modell és a fotós közti bizalom 6, s ezt tükrözik, hogy mind a fekete, mind a fehér férfiak nemcsak a klasszikus portrék szereplőiként adják nevüket a képekhez, hanem a hiányzó, a gay-kultúrát, sőt az S/M kultúrát látványosan reprezentáló fotókéiként is. 7 Ennek tudható be, hogy a mapplethorpe-i fotók mentesek a voyeurségtől, ráadásul a kompozíció, a szigorú szerkezet is inkább esztétikai, mint erotikus élmény részesévé teszi nemcsak az aktokat, legyen szó akár női, akár férfi testekről, de még a férfi nemi szerveket is. Maga Mapplethorpe több helyen is hangot adott a szexualitás iránti csodálatának, számára a szexualitás a legmagasabb rendű művészet 8. Mapplethorpe művészetének megítélése még a 80-as évek Amerikájában is változó volt. Nemcsak a konzervatív kultúrpolitika nem győzött felháborodni a melegkultúra, sőt az S/M kultúra bemutatásán, hanem ez utóbbit a meleg társadalom sem fogadta egyáltalán jól még esztétizált formában sem, s elutasították az extrém szexet bemutató képeket, hisz folyamatos emancipációjuk során épp azt akarták bizonyítani, hogy a nemi orientációjuk ellenére épp olyan emberek, mint mások. Ugyanakkor a 80-as évek végén, a 90-es évek elején a különböző kultúrák saját vizuális nyelvük legitimálására törekedtek, így a művészeti élet számos alakja számára Mapplethorpe tökéletességre, a szépség megragadására irányuló művészete már-már giccsesnek tűnt, de furcsa mód ebben a kisebbségi szemlélettől átpolitizált légkörben munkásságát számukra épp a melegkultúrának a felválla- 14 újművészet

16 Pokolbéli víg napok lása és ábrázolása tette legitimmé. A művészeti világ Robert Mapplethorpe: Louise Bourgeois 1982 számára attól vált elfogadhatóvá, amitől a konzervatív politika számára vállalhatatlan volt. A Ludwig Múzeum kiállításindító műve, a Pictures/Önarckép (1977) a kettős befogadói attitűdöt demonstrálja. Az egyiken az elegáns ing, a márkás karóra a felső osztály identitásához való kötődést ragadja meg, míg a másikon a vadságot sugalló ujjatlan bőrkesztyű és vastag fém karkötő a szadomazo közösséghez való tartozást. Ezt az amúgy lényegileg el nem választható kettősséget tükrözte a két 1979-es kiállítása is. Két egyidejű kiállításom is volt itt New Yorkban, az egyik portrékat mutatott be a belvárosi Holly Soloman Galériában, a másik szexképeket állított ki a The Kitchenben, ami egy non-profit szervezet, és részben kormányzati támogatással működik. 9 A Ludwig Múzeum tárlatán már ez a mű adja meg az alaphangot, hogy a képeket folyamatosan az adott kontextus ismeretében tudjuk érdemben befogadni. Az önarcképei minden beállítottságuk és szerepjátékuk ellenére a legőszintébb munkái, a benne lévő többszörös én demonstrációi: a lázadó, az androgün, a Duchamp Rrose Selavy-jét megidéző, az agresszív, a mintegy krisztusi küldetést és áldozatot vállaló, a pajkos és sorolhatnánk. Mindenesetre a legmarkánsabbak az ördög és a halál jelképeit viselő, ezek szellemiségében született önmeghatározásai. Ráadásul az ördög- és halálikonográfia végigkíséri a munkásságát. Ez hol direkt módon, hol rejtettebben jelentkezik nála. A legördögibb azon az 1978-as Önarcképén, melyen fenékperspektívából tekint vissza a nézőre. A bőrcsizma, a feneket szabadon hagyó bőrnadrág és a bőrmellény még hagyján lenne, ám az ánuszból kilógó, mintegy farok látványát imitáló korbács végképp ördögivé avatja, ennek ellenére semmit sem veszít a dandyt jellemző, veszélyt hordozó eleganciából. Ehhez képest jóval szelídebb és látványosabb az 1986-os ördögszarvas Önarcképe, mely Arthur Rimbaud Egy évad a pokolban című könyvéhez készített illusztrációk alkalmával született. Ez az attitűd szintén igen direkt módon jelenik meg a Farok és ördög című képén, s en nek szellemében a szoborfotói között az Olasz ördög 10 is más Patti Smith Robert Mapplethorpe: 1975 konnotációt kap, de számos újművészet

17 modelljén láthatunk ördögtetoválást, például a Mark Stevens című képen, ahol a piedesztálra helyezett nemi szerv érthető módon elvonja a néző figyelmét a karon lévő ábráról. A halál motívumai is gyakoriak, főleg tetoválások képében (pl. Nick Biens), de a portrék között is van egy kinagyított koponya, s az egyik utolsó, halál közelségét érző ön- Robert Mapplethorpe: arcképe (1988) a maga eleganciájával, Ken Moody és ahol csak a koponyás sétapálcát tartó Robert Sherman keze és a rezignált beletörődést sugalló, nemcsak a nézővel, de a halállal is 1984 farkasszemet néző arca villan elő a sötét háttérből. Az életmű egyik jelentős szegmensét az ismert emberekről készített portréi alkotják, bár Mapplethorpe vallomása szerint a celebség egyáltalán nem hatotta meg őt, sőt olykor épp a tiszteletlenség által sikerült jó kapcsolatot kialakítania közismert modelljeivel. A mostani tárlaton többek közt Andy Warhol, Cindy Sherman, Annie Leibovitz, Isabella Rossellini, Donald Sutherland, David Hockney énjének egyegy szelete tárul elénk. A leglehengerlőbb celeb -fotója mégis a Louise Bourgeois-t ábrázoló, aki széles mosollyal az arcán, egy saját készítésű hatalmas textilfallosszal a hóna alatt a tökéletes szabadság légkörét demonstrálja. Az idős asszony bájos természetességétől, könnyedségétől távol áll mindenfajta társadalmi konvenció. Külön termet kaptak az első szerelméről, élettársáról, majd örök barátjáról, Patti Smith-ről készült fotók, melyek szintén a személyiségben lévő többszörös én kiváló demonstrációi, az egészen nőies, sőt madonnás képektől a szin- Robert Mapplethorpe: Lisa Lyon 1980 te androgün, majd a férfias fotókig. Szintén külön szekciót képviselnek az első női testépítőről, Lisa Lyonról készített képei, melyek részben a szintén androgün személyiségről, a férfias sportot űző nőről, részben magáról a testről szólnak, a véső helyett az edzés faragta szoborszerű tökéletességről. Ismét külön helyszínen szerepeltek azok a portrék, amelyeket a gay szubkultúra képviselőiről készített, itt keverednek a portrék és a nemi szervek mint portrék típusú fotók. A férfi aktok tökéletes teste is a fény-árnyékoknak, no és a fotós szemének köszönhetően válnak különösen plasztikussá, mint ahogy például a Philip Prioleau háttal látható aktja összecseng a szoborfotók Sluggardjával. A különböző rasszjegyek szépsége legszembetűnőbben az egyik leggyakoribb modellje, Ken Moody és barátja, Robert Sherman közös profilképén tükröződik. Mapplethorpe csendéletei legalább annyira érzékiek, mint a nemi szerveket ábrázoló fotói. De legyen szó csendéletről, emberekről, testekről vagy csak nemi szervekről, Mapplethorpe számára minden fényekről-árnyékokról szól, a tökéletes pillanat kereséséről és rögzítéséről, ahogy ezt az 1988-as Perfect Moment vándorkiállításának a címe is jelzi. Éppúgy esztétizálta a falloszt, ahogy a virágokat, csendéletének többi elemét és az emberi testeket. A fotóin mintha megállítaná az időt, ezáltal az enyészetet is, s a romlás virágai még a teljes pompájukban tündökölnek, ahogy minden más. S ebben a tökéletesség utáni megszál- 16 újművészet

18 Pokolbéli víg napok lottságban az átesztétizáltságtól a vágykeltő testrészek is a fény-árnyék fogságában meredő tárgyakká válnak. Mapplethorpe fotói épp arról szólnak, hogy a szépség az élet minden jelenségében fellelhető, ahogy egy szőlő bármely szögből fotózva maga a tökéletes szépség, éppúgy az emberi test minden porcikája is azzá válhat a kamerája alatt. Ráadásul több interjúban 11 is kifejtette, hogy számára virágokat és péniszeket fényképezni ugyanolyan, sőt a péniszt virágnak, a virágot pénisznek tekinti. A művészet mint megváltás feladata nem a redundáns szépség létrehozása, hanem megszépíteni azt, ami olyan messze áll a szépség ideáljától, mint a testnedvek kiáramlása. 12 Bevált gyakorlat, az újabb és újabb rácsodálkozást segítendő szokás, hogy az egyes alkotókat, különösen a már lezárult életműveket más-más tematikus szegmens mentén mutassák be, más-más műveik középpontba állításával. A változó hangsúlyok újabb és újabb olvasatra adnak lehetőséget. Ez a tematikus válogatás számos művész esetében lehetséges, de úgy vélem, Mapplethorpe munkássága pont nem ilyen. Nem lehet csak klasszikus, csendéletekre vagy portrékra fókuszáló Mapplethorpekiállítást rendezni amivel anno még 1979-ben a Holly Soloman Galéria is próbálkozott mivel az egészet átlengi a művészetét meghatározó homoszexualitás és az S/M kultúra légköre, s minden ilyen tárlat csak látszatbemutató volna egy hamis illúzióval, aminek a reklámértékét amúgy az épp nem látható művek adnák. Ilyet érdemben csak akkor lehetne rendezni, ha az életmű most még mindig botránykeltőnek, neccesnek stb. számító része is evidencia volna. A Ludwig Múzeum kiállítása noha néhány lap a pornográfia határát súrolónak titulálta, bár kérdés, hogy egy egészséges szexualitással bíró felnőtt számára egy akt, illetve nemiszerv képe miért is tartozik a pornográfia kategóriájába Mapplathorpe életművét tekintve igencsak lightosra sikeresedett, a koffeinmentes kávé vagy az alkoholmentes sör feelingjét viselte magán. Ahogy a Mátyás király meséjében szereplő lány, aki vitt is ajándékot, meg nem is. Volt is Mapplethorpe életmű-kiállítás, meg nem is 13 Mapplethorpe fényképészeti vívmányai. Bp., Enciklopédia Kiadó, 2004 György Péter a Művészet és média találkozása a boncasztalon (Bp., Kulturtrade Kiadó, 1995) című könyvének Mapplethorpe-ról szóló, Klasszicizmus, névtelenség, pornográfia című fejezetében szintén erre helyezi a hangsúlyt, feltehetően Danto nyomán. 7 Egyedül a Férfi poliészter ruhában modellje nem nevesített, és az egyetlen, aki az arcát sem vállalta. 8 Danto, im. 9 Inge Bondi: The Yin and Yang of Robert Mapplethorpe, Print Letter, 1979/január-február. Az interjút idézi A. Danto, im A magyar fordítás helytelen, helyesebb lett volna az angol cím Italian szavát itáliaira fordítani, hisz a szobor születésének korában még messze nem beszélhetünk Olaszországról, csak Itáliáról. 11 Janet Kardon: Robert Mapplethorpe: The Perfect Moment, Philadelphia, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, 1990; Gerrit Henry: Robert Mapplethorpe Collecting Quality: An interview, The Print Collector s Newsletter, 1982/ Danto, im Eredendően így fejezetem volna be az írásom: Ám, hogy ne legyek igazságtalan, az is tény, hogy miközben a szakmai lapok cikkei rendre hiányolják a keményebb képek jelenlétét a kiállításról, ők maguk még a kiállításon jelenlévő esztétizált falloszokat bemutató képekből sem közöltek egyet sem. S ez alól ez a jelen recenzió sem kivétel Közben kiderült, hogy ebben a lapok felelőssége nem bizonyítható, mivel az Alapítvány semmi olyan képet nem ad ki külön kérésre sem sajtóközlésre, melyeken genitáliák láthatók, így az Robert Mapplethorpe: Két tulipán egyik képkérésem vissza is lett utasítva Jegyzet: 1 Ide elsősorban az S/M szexet bemutató és a részben vagy teljesen meztelen gyerekeket pl. a hírhedtté vált Rosie ábrázoló művek sorolandók. 2 Mapplethorpe munkásságával kapcsolatban érdekes módon az antik művészetet csak az ábrázolási mód tekintetében szokták emlegetni. 3 Platón: A lakoma, ford. Jánosy István, mek.oszk.hu/06100/06151/06151/htm 4 Uo. 5 Szintén nem szerepeltek a kiállításon. 6 Ezt Danto is hosszasan elemzi: Arthur C. Danto: Borotvaélen. Robert újművészet

19 Rudolf Anica Damien Hirst retrospektív kiállítása Tate Modern, London, IV. 4 IX. 9. Witman fia a bagolyra gondolt, és átvillant az eszében az, hogy mindaz, ami az életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és véres egyszersmind. Csáth Géza: Anyagyilkosság Damien Hirst kapcsán több okunk lehet a fent idézett Csáth-novella sorozatos állatkínzásokat, majd végül anyagyilkosságot elkövető Witman fivéreire asszociálnunk. Főleg annak ismeretében, hogy elhíresült cápája, a The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (A fizikai halál képtelensége egy élő gondolatai szerint, 1991) kimondottan a mű kedvéért gyilkoltatott meg, hogy azután formaldehidben ázva a Saatchi&Saatchi védjegye legyen, majd végül mégis áruba bocsássák, s az amerikai milliárdos, Steven A. Cohen tulajdonába kerüljön minden idők műalkotásért kifizetett legmagasabb összegéért. Ráadásul az idővel oszlásnak indult testet később egy másik cápával helyettesítette a művész, hogy ezzel a tettével a műalkotás egyszeri és megismételhetetlen voltának problémáját is felvillantsa. És tartalmi kapcsolódás is akad az idézett szöveggel: a látszólagos ellentmondás, hogy életünk motívumai, minőségei egyszersmind magukban foglalják saját ellentétüket is. Jó és rossz, szép és csúf, szeretet és gyűlölet, a boldogság iránti olthatatlan vágy s az arra való képtelenség ellentétek, a poláris világ egymásba forduló végpontjai. Élet és halál: a művészet örök témája. Műalkotásaimmal mindig közölni szeretnék valamit, és ezt a valamit egyúttal meg is cáfolni. mondja Hirst. A londoni kiállítás, a művész első retrospektív tárlata, az elmúlt huszonöt évre tekint vissza, utalva egyúttal a Freeze és a YBA (Young British Artist) hoszonöt éves múlt- Damien Hirst: Mother and Child Divided (Anya és gyermeke szétválasztva) 1993/2007, Natural History-sorozat, üveg, rozsdamentes acél, szilikon, tehén, borjú formaldehidben, tehén két fele egyenként: 113,6 168,9 62,2 cm; borjú két fele egyenként: 208,6 322,5 109,2 cm Damien Hirst and Science Ltd. Fotó: Tate 18 újművészet

20 Pokolbéli víg napok jára is. Az 1988-as Freeze-zel a művészeti életbe berobbant bristoli születésű Hirst ma a kortárs képzőművészet egyik legprominensebb képviselője s egyszersmind a leggazdagabb is, ahogy ezen a brit és a nemzetközi sajtó előszeretettel csámcsog kapzsisággal, a képzőművészeti piac manipulálásával gyanúsítva Hirstöt a gyűjtő és mecénás Saatchival együtt. Hirst mindenesetre napjaink Midas királyaként mindent arannyá változtat, amihez hozzáér, amely tényt azután témaként fel is használja a következő műveihez persze azokból újabb busás haszonra szert téve. A Turbinateremben felvezetésként mindjárt látható is ennek a(z ördögi) körnek a manifesztuma, a híres For the Love of God (Az Isten szerelmére, 2007), amely egy 18. században élt férfi nyolc és fél ezernél is több gyémánttal kirakott koponyája, s amelyet Hirst saját bevallása szerint azért készített, mert már nem tudott mit csinálni a sok pénzével, így inkább újabb műalkotásba fektetett. A mű anyagi értékét emberi ésszel szinte fel sem foghatjuk, de nem is ez a lényeg. A mérhetetlen gazdagságot megtestesítő drágakövek a halál szimbólumaként számon tartott koponyába vannak beékelve: ilyen a Hirst-féle memento mor(b)i(d), az Isten szerelmére... Ugyanezt a témát járja körül az arannyal borított és gyémántokkal telerakott faliszekrény, a Judgement Day (Az ítélet napja, 2009) is a kiállítás egyik utolsó termében, amely a korábbi gyógyszerkabinetek, illetve a Lullaby, the Seasons (Altatódal, az évszakok, 2002) továbbgondolása gyémánttal: itt a drágakövek a gazdagság helyettesítik a pirulákat. Az első termekben a korai munkák láthatók, beleértve egy fotót, amely a 16 éves Hirst közös portréja egy boncasztalon lévő hulla levágott fejével mondhatni, fej fej mellett (With Dead Head, Halott fejjel, 1991). Bár a művész úgy nyilatkozott, hogy velejéig irtózott a holttest közelségétől és alig várta, hogy elkészüljön a fotó, arckifejezésében ott találjuk azt a pimaszságot, már-már ördögiességet, amely előrevetíti jövendőbeli művészetét. Ilyen értelemben ez a korai portré méltó bevezetője és egyben összefoglalója a kiállításnak. Az első három teremben kaptak helyet a 80-as, 90-es évek jól ismert Spot Paintingjei ( Pötty-festmények ), valamint a gyógyszerszekrények (Medical Cabinets) egy csoportja, a Spot Paintingek színkavalkádjára rímelve, amelyek a művészet gyógyító ereje helyett a gyógyszerekbe vetett feltétlen bizalmunkat ábrázolják. Első gyógyszerszekrényét (Sinner, Bűnös, 1988) a nagymamája által ráhagyott receptek kiváltása után alkotta meg. A szekrényekben elrendezett gyógyszereket nemcsak dobozuk színe, de hatásuk szerint is különválogatta az egyes testrészek, illetve betegségek saját szekrénnyel Damien Hirst and Science Ltd. Fotó: Prudence Cuming Associates Damien Hirst: Lullaby, the Seasons (Altatódal, az évszakok) 2002, részlet, üveg, rozsdamentes acél, alumínium, nikkel, bizmut, festett tabletták és kapszulák, 4 részes sorozat, egyenként 183,3 275,3 10,2 cm rendelkeznek. A színes pirulák dobozaik nélkül is szerepelnek a már említett, Lullaby, the Seasons című műben, ahol keskeny, tükörrel borított polcocskák alkotta faliszekrényekben sorakoznak a négy évszak összes létező színárnyalatában pompázva utalva az élet és a halál körforgására, de a gyógyszerek nyugtató-altató-feledtető hatására is, amelynek segítségével az ember elhitetheti magával, hogy halhatatlan, miközben feltétlen bizalma irántuk és az ebből eredő mértéktelen fogyasztásuk öngyógyításból önpusztításba fordul át. Az ember önpusztítása mint téma más művekben is tárgyiasul: az egyik teremben a pirulák helyett cigarettacsikkeket találunk a faliszekrények keskeny polcain, mintegy titkosírásként elrendezve (Dead Ends Died Out, Examined, A zsákutcák kihaltak, ellenőrizve, 1993), másutt egy játszótéri homokozó méretű hamutartóban bokáig ér a millió szál elszívott Benson&Hedges és Marlboro (Crematorium, 1996). A Natural History-sorozatból a cápán kívül itt találjuk a Mother and Child Divided (Anya és gyermeke elválasztva, 1993) címűt, amelyet először a Velencei Biennálén láthatott a közönség. A művet egy hosszában precízen félbevágott tehén amelynek két fele külön-külön van formaldehidbe helyezve egy-egy üvegtartályban és egy ugyanilyen eljárással kettészelt és preparált borjú alkotja. Mindkét állatnak megtekinthetjük a metszetét is, mert a két-két tartály egymástól pont olyan távolságra van, hogy kényelmesen átsétálhatunk közöttük, távolabbról pedig úgy tűnik, mintha anya és gyermeke egymás mögött haladnának. Tisztában vagyok az élet nagy ellentmondásával, hogy örökké szeretnék élni, de meg fogok halni. Az ember nem újművészet

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

A MÉDIAMŰVÉSZET MEGŐRZÉSE

A MÉDIAMŰVÉSZET MEGŐRZÉSE Mentés másként A MÉDIAMŰVÉSZET MEGŐRZÉSE KÓNYA Béla Tamás főrestaurátor LUDWIG MÚZEUM KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM 2015 Sauter Stoph, Csokoládé tárgy, 1993 csokoládé, 1/1 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum,

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Az absztrakció centruma

Az absztrakció centruma Horváth Márk Lovász Ádám Az absztrakció centruma Gyarmathy Tihamér 100. születésnapja kapcsán...a fraktalitás lehetővé teszi az absztrakciót, méghozzá annak legkonkrétabb módját. Amennyiben az absztrakció

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely Ile-de-France fotósorozat 2006-7 Nem-hely óriásposzter 2009 négyféle képeslap az Ostia fotósorozatból, 2000-1, képeslaptartóban

Részletesebben

A világ legnagyobb képlopásai

A világ legnagyobb képlopásai 3. szint Augusztus A világ legnagyobb képlopásai Egy 30 millió fontot érő Leonardo da Vincifestményt loptak el egy skót kastélyból. A BBC News ezúttal más híres és hírhedt(1) képlopásokról is beszámol.

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

HÁZAK ÉS MEZŐK. Mindennapi művészet a kortárs angol építészetében

HÁZAK ÉS MEZŐK. Mindennapi művészet a kortárs angol építészetében HÁZAK ÉS MEZŐK Mindennapi művészet a kortárs angol építészetében Alkér Katalin 2014. tavasz témavezető: Klobusovszki Péter opponens: Simon Mariann BME Építőművészeti Doktori Iskola TÉMAVÁZLAT bevezető

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

LÉLEKZŐK. Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka. Veszely Beáta 2016

LÉLEKZŐK. Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka. Veszely Beáta 2016 Magyar Képzőművészeti Egyetem LÉLEKZŐK Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka Veszely Beáta 2016 Veszely Beáta, Lélekzők, 2016 (Parthenón-fríz terem, Budapest), fotó: Szabó Ádám Mestermunkám az egyetem

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Schleicher Veronika Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Májusi új könyveinkből

Májusi új könyveinkből Májusi új könyveinkből Mary Jo Putney: Egy hamis hölgy Budapest, General Press 2012. Lady Kiri Lawford mindent megtesz, hogy tökéletes úrinőként tagja lehessen az előkelő angol társaságnak, indiai gyökereit

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! POSTAKOCSI Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! Egyik Bécs, a másik Buda német neve. Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név? Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot hirdet kortárs művészeti Beavató Programban való részvételre a 2013/2014-es tanév első, őszi félévében. A

Részletesebben

KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK

KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK CÉL: PILLANATKÉP ÉS KITEKINTÉS TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÚJ ANYAGOK KUTATÁSA INNOVÁCIÓS IRÁNYOK TÁRSADALOMI FEJLŐDÉS HAZAI HELYZET FELMÉRÉSE KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK PÁLYAMUNKÁK TERÜLETEI:

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti fotópályázat

Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti fotópályázat Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti Az Atrium magazin pályázatával olyan amatőr tehetségeket kerestünk, akik képesek ebben a cseppet sem könnyű műfajban értékeset alkotni. A pályázatot amelyet nagy érdeklődés

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése Hamvai Kinga Rózsa* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

domokos gábor - várkonyi péter

domokos gábor - várkonyi péter mono-monostatic bodies: the answer to Arnold s question www.gomboc.eu domokos gábor - várkonyi péter DESIGNCOMMUNICATION: CO&CO Honnan származik a Gömböc gondolata? A Gömböc létezését a XX. század egyik

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TARTALOM ALAPVETŐ ARCULATI ELEMEK 3 A logo megjelenési formái 3 A logo színei 4 Minimális méret 5 Egyszín változatok 6 Háttér színek 7 Főbb tiltások 1. 8 Főbb tiltások 2. 9 Betűtipusok 10 TIPOGRÁFIAI ELEMEK

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról 08 Gardonyi + Bikacsi.qxd 15.03.26 13:31 Page 67 A tárgy maga Bikácsi Daniela munkáiról Amit gondolkodásnak nevezünk, az lemeztelenítés. Jean-Francois Lyotard Bikácsi Daniela a kilencvenes évek közepe

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Az koncepció alapgondolata az alábbi elemek köré épülnek: MAG HÁZ ZSINÓR CSIPESZ. felülnézet. az élet mozgatóeleme

Az koncepció alapgondolata az alábbi elemek köré épülnek: MAG HÁZ ZSINÓR CSIPESZ. felülnézet. az élet mozgatóeleme Az koncepció alapgondolata az alábbi elemek köré épülnek: felülnézet váz MAG HÁZ ZSINÓR CSIPESZ A mára már szinte elfelejtett együttdolgozás, a közösségi munka és közösségi élet hiánya kifejezetten fontossá

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

Túl az erőszakon. Erőszakos konfliktusok, a lelki segítségnyújtás és megbékélés folyamata

Túl az erőszakon. Erőszakos konfliktusok, a lelki segítségnyújtás és megbékélés folyamata Túl az erőszakon 2006. november 10-11. (péntek-szombat) Hotel Mercure Buda, Budapest Erőszakos konfliktusok, a lelki segítségnyújtás és megbékélés folyamata Konferencia a Svájci Vöröskereszt, a Magyar

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

YourPlace. Prospektus

YourPlace. Prospektus YourPlace Prospektus Termék Iroda ProductYourPlace YourPlace Kategória Category Office YourPlace személyes. egyedi. Inspiráló. válaszd meg, hogyan akarsz dolgozni egy időben, egy helyen. A technológiai

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1724/2012. (IX.26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1724/2012. (IX.26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24427-5/2012. Tárgy: műsorszám előzetes korhatárkategóriába sorolása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1724/2012.

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS A" FELADATLAP I. Írja a megfelelő képek alá az alkotó nevét, és azt az irányzatot vagy

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben