Te hogyan fejezed ki: Szeretlek?!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Te hogyan fejezed ki: Szeretlek?!"

Átírás

1 Te hogyan fejezed ki: Szeretlek?! avagy Szeretetnyelvek szóban, tettekben, kézírásban Szabó Szilvia

2 Megfigyelted már, hogy szeretünk olyan ajándékot adni, meglepetést szerezni szerelmünknek vagy szeretteinknek, amire mi is vágyunk? Illetve, aminek MI örülnénk, ha kapnánk? Szívünket-lelkünket beleadjuk, hogy a másik örüljön, hogy kimutassuk, mennyire szeretjük és fontos nekünk, és csalódást okoz, ha végül nem látjuk arcán azt az örömet, amit vártunk; vagy úgy látjuk, nem értékeli kellıen a fáradozásunkat. És csalódottak vagyunk akkor is, ha nem azt kapjuk a másiktól, amire igazán vágyunk, holott a maga módján ı is megtesz mindent, hogy a kedvünkben járjon. Vajon mi ennek az oka? Gray Chapman amerikai házassági tanácsadó szerint, ahogy minden népnek megvan a saját anyanyelve, úgy minden embernek saját, egyéni szeretetnyelve van. Chapman szerint egyes emberi- és párkapcsolati problémák kialakulásának az oka az, hogy mindenki a saját a szeretetnyelven szeretné kifejezni és megkapni a számára szükséges szeretetet. Így akármennyire is erılködnek, szeretetük nem ér célba, és mindketten csalódnak. Nagyon ritka az a szerencsés helyzet, amikor mindkét fél ugyanazt a szeretetnyelvet beszéli. Sokkal gyakoribb, hogy kettejük szeretetnyelve teljesen különbözı, és emiatt nem értik egymást. Hiába kiabálom én teljes átéléssel a görög szerelmemnek, hogy Szeretlek, ha csak a S agapo -t érti. Ahhoz, hogy szeretetünk kifejezıdése valóban célba érjen, nem árt megismernünk egymás szeretetnyelvét, és megtanulnunk azt ha nem is perfektül, de - legalább egy-egy szó, kifejezés vagy gesztus erejéig. Hogyan deríthetı ki, milyen szeretetnyelvet beszél a párunk? Sokszor gondot okoz, hogy honnan, mibıl ismerhetı fel, deríthetı ki kedvesünk szeretetnyelve, fıleg, hogy gyakran a saját szeretetnyelvünkkel sem vagyunk tisztában.

3 És persze az sem mindegy, hogy amíg ezt sikerül kiderítenünk, addig hány kellemetlen érzést, csalódást győjtünk be, és okozunk egymásnak teljesen tudattalanul. A grafológia, azaz a kézíráselemzés révén rengeteg dolog tudható meg egy ember személyiségérıl. A számos jellem és karaktervonás, képesség és tulajdonság mellett bizonyos írásjelek alapján arra is következtetni lehet, hogy vajon milyen szeretetnyelvet beszél az írás készítıje. Ha alaposan szemügyre veszed a kézírásaitokat, akkor a következı grafológiai jelek alapján felismered milyen szeretetnyelvet beszéltek. Ha most még csak keresed a párod, vagy csupán a saját írásodat tudod megnézni, már azzal is nagy lépést teszel elıre az önismereted szempontjából. Hiszen ha már pontosan tudod, mi a szeretetnyelved, akkor ezt finoman (és következetesen) jelezheted párod felé is. Elmondhatod, minek örülsz, milyen gesztusokból, megnyilvánulásokból érzed azt, hogy szeret, mibıl érzed azt, hogy fontos vagy neki. Vegyük hát sorra az egyes szeretetnyelveket és a rájuk utaló grafológiai írásjeleket!

4 Az 5 szeretetnyelv Gray Chapman A szerelem pszichológiája címő könyvében 5 szeretetnyelvet különböztet meg, vagyis ötféle módon fejezzük ki és értjük meg a szeretetet. Az, hogy kinek mi és miért az lesz a szeretetnyelve, ami, az attól függ, hogy alapvetıen milyen pszichológiai, lelki-érzelmi beállítódás, temperamentum jellemezı rá, illetve hogy gyerekkorában a számára fontos személyek (szüleink, testvéreink, nagyszüleink, barátaink, óvó néni, tanító néni) milyen módon fejezték ki iránta érzett szeretetüket, megbecsülésüket, elfogadásukat. 1. Pár kedves szó Akinek ez a szeretetnyelve, az leginkább a verbális, szóbeli megerısítésre fogékony. Örömmel ad és fogad kedves bókokat: Nagyon jól áll neked ez a ruha!, Nagyon szépen kifestetted a szobát! Hangulatos ez a szín!, Igazán rendes tıled, hogy elhoztad a postámat! Sokat jelent számára az is, ha egy olyan képességét vagy érdeklıdését dicsérik meg, ami nagyon fontos a számára, de bizonytalan azzal kapcsolatban. Lehet, hogy épp egy ıszinte bátorító vagy elismerı szó hiányzik csak ahhoz, hogy cselekedjen, megtegye az elsı lépést a célja felé. Aki ezt a nyelvet beszéli az általában nagyon érzékeny a hangsúlyra, a közlésmódra, ezért fontos, hogy valóban ıszinte legyen a bók, a dicséret. És lényeges az is, ha kérnek tıle valamit, az valóban kérés legyen és ne követelés. Grafológiai jelei: Az írás szépen rendezett, esztétikus benyomást kelt. Többnyire olvasható és formahangsúlyos vagy díszített, néha kissé modorosnak tőnik, vagy a normaíráshoz hasonlít. Vagyis az író személy betartja a társadalmi illemszabályokat.

5 A bársonyos vonalak, az írás és az alsózónás hurkok teltsége, a kötésmódra jellemzı a lágyabb formák: füzér, hullámvonal - mind az érzelmi melegséget tükrözik. Gyakori a fonatos füzér és a középzónában megjelenı pluszhurok, ami mutatja, hogy az illetı sokat ad, de ezt azért is teszi, hogy viszonzást találjon. Benne van a megerısítés utáni vágy, a dicsérj meg! kérése. Ha a végvonalak is girlandosak, akkor senki nem enged el egy kedves, jó szó nélkül. Ha az aláírás valamivel nagyobb, vagy díszítettebb, mint a szövegírás, esetleg aláhúzást, szalagos paráfot tartalmaz, abban figyeljetek ram, csodáljatok meg kimondatlan felhívása vetül ki, hasonlóan az írásban megjelenı pici virág (ld. k betők jobbra) vagy szív szimbó- lumokhoz. 2. Igazi együttlét Akinek az Igazi együttlét a szeretetnyelve, az abból érzi igazán, hogy szeretik, ha a társa bizonyos idıt eltölt vele, és eközben csak rá figyel, csak vele foglalkozik (és fél szemmel nem a focimérkızést nézi a TV-ben vagy az újságot olvassa), vagy amikor együtt csinálnak valamit. A minıségi együtt töl- tött idı az egymáshoz tartozás érzését erısíti. Az igazi együttlét egyik formája a közös tevékenység, és ennek révén a közös élmények győjtése. Ez olyan elfoglaltságot jelent, amit legalább az egyik fél szeret. Pl.: túrázás, kertészkedés, színház vagy mozi látogatás stb. Ha ilyenkor a társa vele tart, akkor abból azt érzi, hogy a másik szereti, hiszen hajlandó volt vele együtt megcsinálni valamit, ami számára fontos, és mindezt szívesen tette.

6 Az igazi együttlét másik formája a beszélgetés, amikor megosztjuk egymással az élményeinket, gondolatainkat, érzéseinket és kívánságainkat lehetıleg kellemes és nyugodt körülmények között. Aki erre fogékony, az elsısorban figyelı hallgatást szeretne kapni a társától. Nem feltétlenül vár tanácsot vagy megoldást a problémájára, hanem csak szeretné kibeszélni magát. A lelkizés tipikusan nıi szeretetnyelv, amiben a férfiak nehezebben tudnak partnerek lenni. Ha azonban ha percig közbeszólás és problémamegoldótanácsosztogatás nélkül valóban odafigyelnek társukra, akkor sokat tettek kedvesük érzelmi feltöltekezéséért. Grafológiai jelei: A kézírás kötöttsége, a páros (gy, ny, ly) vagy duplabetők (kettıs ll, kettıs tt) közelsége a szoros kapcsolati kötıdést hangsúlyozza. Nem szerencsés azonban, ha a gy betőben az y (a g a kézírás készítıje, az y a társa) túl elhanyagolt, kidolgozatlan. Ha az n bető két szára, illetve az m elsı két szára közel van egymáshoz, az is az Én-Te kapcsolat fontosságát erısíti. A kötésmód a szöges kivételével bármilyen lehet. Mivel ennél a szeretetnyelvnél a másikra figyelés a lényeg, fontos, hogy sajátmagunkat képesek legyünk kicsit háttérbe szorítani. Ez a szavakon belül csökkenı betőméretben, az álló vagy enyhén jobbra dılt írásban, valamint a jobbról, illetve jobb-fenti irányból picit nyitott oválokban mutatkozik meg. Ha a felsızóna a domináns, a hurok teltek, az oválok fent nyitottak, akkor az igazi együttlétben a beszélgetés, a szellemi élmény a fontos, alsó és/vagy középzóna dominancia esetén inkább a közös tevékenység.

7 3. Ajándékozás Az ajándék a szeretet tárgyiasult, kézzel fogható, vizuális formája. Akik a szeretetnyelvnek ezt a formáját beszélik, azok szívesen ajándékoznak vásárolt vagy saját maguk által készített dolgokat, és szeretnek ajándékot kapni. Az ajándékoktól az ajándékozott különlegesebbnek érzi magát, hiszen tudja: az ajándék elkészítésébe, megvételébe, utánajárásában valamennyi idıt, energiát, szeretetet fektetett az ajándékozó, és ahogy a mondás tartja: Mindenkinek arra van ideje, ami/aki fontos számára. Nem feltétlenül az ajándék érték számít, hanem az, hogy bármikor elıvehetı, másoknak is megmutatható, mint a párunk irántunk való szeretetének bizonyítékai. Grafológiai jelek: A kézírásban az alsó és/vagy a középsı zóna a domináns, hiszen ezek kapcsolódnak leginkább az anyagi, gyakorlati, konkrét világhoz. Az alsó zónás hurkok teltek, öblösek. Nem ritkák a pénzeszsák alakú alsó hurkok, fıleg a j-ben. Az ovál betők kerekek, hangsúlyosak, a betők szélesek. A b, mint a birtoklás, valamint az s, mint a szerzés betője telt, öblös, illetve plszhurkok találhatók bennük. A vonalak mázoltak. 4. Figyelmesség A figyelmességek olyan szolgáltatokat jelentenek, amelyekrıl tudjuk, hogy a másik örül, ha elvégezzük, megtesszük neki vagy helyette.. A párunknak

8 tett figyelmességek elvégzése energiát, idıt és tervezést igényel részünkrıl, és gyakran párunk kényelmét szolgálja Aki a figyelmesség szeretetnyelvét beszéli, az szívesen gondoskodik társáról, és megtesz társának olyan szívességeket is, amit ı talán nem kedvel, de a társa örül neki. Szívesen segít, és szereti, ha társa is hasonló figyelmességekkel lepi meg, ha neki már nincs rá ideje, vagy fáradt. Grafológiai jellemzık Az írás formahangsúlyos, olvasható. Az íráskép rendezett, tagolt, átlátható. Az írás mérete közepes vagy kicsi, közepesen kötött vagy kötetlen az író tehát figyel a részletekre, fejben tartja a dolgokat, tervez, szervez. Szabályosság vagy maximum enyhe szabálytalanság figyelhetı meg. Az írás álló, precizitásra utaló jelekkel (pontos ékezet, t áthúzásokkal). A páros, illetve a dupla betők második tagja, valamint az m és az n betők második szára nagyobb, hangsúlyosabb. (jobb oldali minta bb, m betők) 5. Testi kontaktus A testi kontaktusba beletartozik az érintés, az ölelés, a csók, a simogatás, és természetesen a szexuális együttlét. Aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, az igazi bújós típus: szívesen és gyakrabban érinti meg a másikat (akár társaságban is), és örömmel veszi, ha ıt is megölelgetik, megsimogatják, megpuszilgatják, babusgatják.

9 Grafológiai jellemzık Mivel testi, fizikai szinten nyilvánul meg ez a szeretet, így az alsó zóna a domináns és az alsó zónás hurkok nagyok, teltek. Ahhoz, hogy a másikat megérinthessük, közel kell mennünk hozzá, vagyis a sor és szótávolságok a normálnál kisebbek, a betők kötöttek, teltek, közel vannak egymáshoz - különösen a páros és duplabetők (fıleg a párkapcsolati gy). A vonalak mázoltak, és legalább közepes erıs nyomatékúak. Az írástempója inkább lassú vagy közepes. Nem ritkán rajzolt, díszített az írás. Szeretnéd jobban megismerni önmagad? Kíváncsi vagy mi minden tudható még meg a kézírásból? További grafológiai titkokat a oldalon olvashatsz.

A MAI KOR SZEXUÁLIS KULTÚRÁJA MILYEN A JÓ SZEX?

A MAI KOR SZEXUÁLIS KULTÚRÁJA MILYEN A JÓ SZEX? A MAI KOR SZEXUÁLIS KULTÚRÁJA MILYEN A JÓ SZEX? Kinek milyen!... intézhetnénk el röviden és ıszintén. De azért jó lesz a dolgok mélyére nézni. Hiszen tizenkét pár naplózta nap, mint nap intim életét, írt

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE?

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? Útmutató szülők és gyermekgondozók számára www.ogyei.hu www.gyermekbantalmazas.hu Miért állítottuk össze ezt az útmutatót? Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

Részletesebben

EZ AZ ÉN ÉLETEM! Életvezetési elıadás Egészségfejlesztési programhoz középiskolások számára Szerk.: Kotogán Róbert

EZ AZ ÉN ÉLETEM! Életvezetési elıadás Egészségfejlesztési programhoz középiskolások számára Szerk.: Kotogán Róbert EZ AZ ÉN ÉLETEM! Életvezetési elıadás Egészségfejlesztési programhoz középiskolások számára Szerk.: Kotogán Róbert Felhasznált irodalom: Sokszor felmerül bennünk a kérdés, mi is az értelme az egésznek?

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

Személyes jelentés: Doe John February 27, 2013

Személyes jelentés: Doe John February 27, 2013 Személyes jelentés: Doe John February 27, 2013 Elméleti alapok Felmérések kimutatták, hogy az emberek számos módon motiválhatók és ösztönözhetők. Személyes kapcsolatainkban öt alapvető magatartásminta

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

FISCHER ESZTER MODERN MOSTOHÁK. A páromnak gyereke van

FISCHER ESZTER MODERN MOSTOHÁK. A páromnak gyereke van FISCHER ESZTER MODERN MOSTOHÁK A páromnak gyereke van 1 Tartalom Előszó A patchwork-család Szerelmes szülő Mozaik-családalapítás Életkori sajátosságok Az én gyerekem és a te gyereked Az előd A mi gyerekünk

Részletesebben

HOGYAN ÉRD EL ÉS TARTSD MEG PÁROD SZERELMÉT?

HOGYAN ÉRD EL ÉS TARTSD MEG PÁROD SZERELMÉT? Ez a 3 tanulmány Neked szól, ha arra vágysz, hogy: - Párod végre szerelmes legyen beléd, vagy akkor, ha - Párod már szerelmes beléd, és Te azt szeretnéd, hogy ez minél tovább így is maradjon! HOGYAN ÉRD

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA!

KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA! KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA! Azt kapod vissza, amit Önmagadból a Világba engedsz! 2009 KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével

Részletesebben

Heartbeat Szívdobbanás. A fiatalok közti párkapcsolati erőszak megelőzése kézikönyv iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokhoz. come-to-ebeling.

Heartbeat Szívdobbanás. A fiatalok közti párkapcsolati erőszak megelőzése kézikönyv iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokhoz. come-to-ebeling. Heartbeat Szívdobbanás A fiatalok közti párkapcsolati erőszak megelőzése kézikönyv iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokhoz come-to-ebeling.de Heartbeat - Szivdobbanas A fiatalok közti párkapcsolati

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

NAGY DÁNIEL NAGYNÉ RÁSKI ORSOLYA

NAGY DÁNIEL NAGYNÉ RÁSKI ORSOLYA NAGY DÁNIEL NAGYNÉ RÁSKI ORSOLYA Megismerkedésünk első percében éreztem, hogy a házaspár akikkel most beszélgetni fogok hivatástudata és alázata a mesterségéhez példaértékű. A riport végére már tudtam,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között?

avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között? avagy mi a különbség az éppen csak működő és a tulajdonosaik álmait beteljesítő weboldalak között? Bevezető 2007 nyarán, amikor az első honlapomat indítottam anyukáknak babalélektanról (és mamalélektanról)

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

Nem érted, hogy adott motivációs eszközre miért reagálnak

Nem érted, hogy adott motivációs eszközre miért reagálnak 1. Könyvünk abban segít, hogy minél pontosabban fel tudd mérni az egyes ügyfélcsoportokat, és az így nyert információkat pénzre is tudd váltani. Nem állítjuk, hogy az egyes ügyféltípusokon belül mindenkit

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei AUTÓVAL A CSÚCSRA Névjegy Név: K. Botond Életkor: 45 év Üzletág: személygépkocsi-kereskedelem Munkakör: értékesítő Eredményei: cégénél kiérdemelte az Év értékesítője címet a legtöbb új autó eladásával

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben