Az LHC és a Higgs-bozon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az LHC és a Higgs-bozon"

Átírás

1 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 1/69 Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium fizikus szakszemináriuma nov. 5. Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen

2 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 2/69 Az LHC és a Higgs-bozon A Standard modell Higgs-bozonja A Higgs-bozon lehetséges keletkezése és bomlása Higgs-keresés a nagy elektron-pozitron ütköztetőnél Higgs-keresés a nagy hadronütköztetőnél (LHC) Két Higgs-dublett Töltött és semleges Higgs-bozonok keresése A Nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei Fekete lyukak? szept.: siker és baleset origo.hu: sok jó LHC-cikk (Simon Tamás, Jéki László, Jónás Katalin)

3 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 3/69 Szimmetriák a részecskefizikában fontosabbak, mint kémiában vagy szilárdtestfizikában Noether tétel: Globális szimmetria megmaradási törvény Eltolás térben impulzus Eltolás időben energia Forgatás impulzusmomentum Elektromágneses mérték- töltés Mértékelmélet: Lokális szimmetria kölcsönhatás Lokális szimmetria: pontról pontra, meghatározott módon módosuló Spontán szimmetriasértés (Higgs-mechanizmus) tömegek, kiszámíthatóság

4 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 4/69 Spontán szimmetriasértés tömeg Szabad fermion Higgsbozon David J. Miller és CERN: djm/higgsa.html

5 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 5/69 A SM Higgs bozonja A Standard modell Higgs mechanizmusa: Vákuum + komplex dublett tér + 4 szab. fok 3 tömeg (W ±, Z) + H V min at φ = v 246 GeV = vákuum-beli várható érték Spin nélküli, semleges, nehéz részecske ( 0 v ) Renormálás skalár részecskéje, kvantumszámok nélkül Létezik? SM: muszáj! V V 0 0 v +v φ φ

6 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 6/69 A SM Higgs bozonja A SM megadja a keletkezési és bomlási valószínűségeit. Minden tömegfüggő, pl. fermion párra bomlásé Γ(H ff) = N cg 2 m 2 f β 3 m 32πm 2 H W N c színek száma (leptonok: 1; kvarkok: 3) g csatolási állandó β 2 = 1 4 m2 f fermion sebesség (c = 1). m 2 H Legnehezebb részecskék előnyben Tömeget a SM nem jósol, csak limitál: 30 GeV < m H < 500 GeV (unitaritás!) Ha a SM perturbatív E GUT = GeV-ig: 130 GeV < m H < 190 GeV (GUT: Grand Unification Theory)

7 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 7/69 Amit mérünk: hatáskeresztmetszet Bombázó részecskenyaláb Céltárgy részecskéje σ = W/Φ átmeneti valószínűség/fluxus Egysége: 1 barn = m 2 (1 pb = m 2 ) Fluxus = részecskék sürüsége sebessége nyalábban: Φ = n b v b = részecskeszám/felület/sec

8 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 8/69 Rezonancia τ = Γ 1 élettartam exp. bomlás ψ(t) 2 = ψ(0) 2 e Γt ψ(t) e ip x síkhullám idő-része e imt e Γt/2 Energiaamplitudó = Fourier (idő-ampl.) χ(e) = 0 ψ(t)eiet dt = 0 ei(e M)t e Γt/2 dt = 1 i(e M) Γ/2 Valószínűség: χ(e) 2 = 1 (E M) 2 +Γ 2 /4 Breit-Wigner-formula M Γ rezonancia helye szélessége Új részecske felfedezése: Lorentz-görbe rezonancia a tömegnek megfelelő ütközési energiánál

9 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 9/69 A Standard modell diadalútja Measurement Fit O meas O fit /σ meas α (5) had (m Z ) ± m Z [GeV] ± Γ Z [GeV] ± σ 0 had [nb] ± R l ± A 0,l fb ± A l (P τ ) ± R b ± R c ± A 0,b fb ± A 0,c fb ± A b ± A c ± A l (SLD) ± sin 2 θ lept eff (Q fb ) ± m W [GeV] ± Γ W [GeV] ± m t [GeV] ± July Állapot 2008 nyarán Valamennyi kísérlet sokszáz eredményéből Mért számolt /szórás Enyhén eltérő adat évről évre változik Most éppen a e + e Z b b előre-hátra aszimmetriája LEP elektrogyenge munkacsoport:

10 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 10/69 De hol van a Higgs-bozon? A fizika legkeresettebb részecskéje, mivel a Standard modell egyetlen hiányzó alkatrésze. Kísérletileg (még?) nem figyeltük meg, LEP: M(H) > GeV Az elmélet szerint léteznie kell mert tömeget teremt és rendbeteszi a divergenciákat It was in that my life as a boson really began Peter Higgs: My Life as a Boson: The Story of The Higgs, Int. J. Mod. Phys. A 17 Suppl. (2002)

11 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 11/69 Mekkora a Higgs-bozon tömege? Trócsányi Zoltán gyűjtése

12 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 12/69 A Higgs-bozon keresése Monte Carlo szimulációval teljes SM háttér: SM eseménytípusok, folyamatonként hatáskeresztmetszettel súlyozva. Higgs jel: szimuláció összes lehetséges folyamatra és Higgs tömegre. Mindez átengedve a detektor szimuláción. Optimális válogatás: háttér = min, jel = max. Pl. jel/sqrt(háttér) = max. Adott luminozitásnál várható eseményszám jelre és háttérre különböző feltételek mellett. SM háttér kísérlet? (igen / nem ).

13 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 13/69 A Higgs-bozon keresése Mennyire jelszerű a mérés? Kísérleti eseményekhez MC alapján valószínűség: mennyire jel vagy háttér. Összegezés: kísérlet egésze mennyire jel vagy háttér. Így a különböző kísérletek eredménye kombinálható. Sok kandidátus esemény jelszerű; kevesebb háttérszerű. Fizikai/filozófiai/statisztikai problémák: És ha a mért adat kevesebb, mint a várt háttér? És ha több, mint a várt háttér + jel?

14 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 14/69 σ (pb) Higgs sugárzás SM jóslata: LEP nél domináns keletkezés e + e Z 0 H 0 Domináns bomlás (m H 0 < 2M W ±): H 0 bb (83 %) e + e - HZ e + e - hadrons Born e + e - µ + µ - 60 WW ZZ m h = 70 GeV σ(e + e ZH) s [GeV] Branching Ratio bb ττ gg cc WW ZZ m H [GeV] 0 Elágazási arány: H XX tt

15 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 15/69 A b-kvark azonosítása Több lépésben bomlik: b W c; c W d; W lν vagy qq hosszú élettartam másodlagos vertex, lágy leptonok

16 ALEPH esemény (e + e HZ bbqq) Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 16/69

17 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 17/69 A Higgs bozon nincs meg 1-CL b ALEPH Observed Expected signal+background Expected background m H (GeV/c 2 ) 2σ 3σ 4σ 1-CL b DLO Observed Expected signal+background Expected background m H (GeV/c 2 ) 2σ 3σ 4σ Várt és megfigyelt jel-konfidencia csak háttér feltételezésével (ALEPH, DELPHI, L3 és OPAL: Phys. Lett. B 565 (2003) ) Többlet ALEPH 4 jetes eseményeiben 115 GeV-nél: E LEP2000 = 206 GeV m H (115) + m Z (91) = 206 GeV!!

18 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 18/69 A SM érzékenysége Higgs-tömegre SM fitt (minden mérés, 2008): +34 M H = GeV July 2008 Theory uncertainty α had = α (5) ± ± incl. low Q 2 data m Limit = 154 GeV Alsó határ (illesztés és elmélet bizonytalansága): M H > 154 GeV (95 % konf.) χ LEP-keresés: M H > GeV Megengedett régióra normálva: < M H < 185 GeV (95% CL) 1 Excluded Preliminary m H [GeV] LEP Elektrogyenge munkacsoport (

19 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 19/69 SM-Higgs: M H M t 200 July High Q 2 except m t 68% CL High Q 2 except m t 68% CL m t [GeV] 180 m t (Tevatron) m t [GeV] 180 m t (Tevatron) 160 Excluded m H [GeV] 160 Excluded m H [GeV] evatron, 2004: m t = 178 GeV 2008: m t = 172 GeV LHC, : m t =?

20 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 20/69 A CERN gyorsítói: múlt és jövő LEP: LHC: ?

21 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 21/69 LHC: A p-p ütközések bonyolultak! A relatívisztikus proton impulzusának felét kvarkok, másik felét gluonok adják p-p ütközés = kiterjedt, összetett objektumoké

22 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 22/69 szeudorapiditás, transzverzális impulzus Hadron- és nehézion-ütközések fontos jellemzői Pszeudorapiditás η = ln tg Θ 2 Polárszög helyett használatos (Egyenletesebb szórási eloszlás) p rész θ p T p nyaláb

23 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 23/69 Ütközőnyaláb hozama: luminozitás L = fn N 1N 2 A f: körfrekvencia; n: csomagok száma N 1, N 2 részecske/csomag; A: nyalábok átfedése σ hkm-ű reakció gyakorisága ǫ hatásfoknál R = ǫσl Integrális luminozitás: (fb 1 ) Gyorsító ütközési időszak Ldt energia (fb 1 ) Tevatron 2 TeV ,5 LHC 10 TeV első pár nap 0,1 LHC 10 TeV első pár hónap 1 LHC 10 TeV első év (kis int.) 10

24 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 24/69 Az LHC eltérítő mágnesei 1232 szupravezető mágnes (beszerelés előtt) (L = 15 m, M = 35 t, T = 1.9 K, B = 8.3 T)

25 z LHC eltérítő-mágnese: keresztmetszet Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 25/69

26 Az LHC mágnesei összeszerelve Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 26/69

27 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 27/69 Az LHC működésének első időszaka 1. Értsük meg a detektort: működés, trigger, kalibráció 2. Mennyire hiteles a szimulációnk? Leírja a SM folyamatait és a detektort? Egyezik a mért adatokkal? 3. Keresd, amit vársz, vedd észre, amit nem vársz. Látunk eltérést (többletet) valamilyen eloszlásban a háttérszimulációhoz képest? Új fizika vagy hibás háttérbecslés? 4. Új fizika? Keresünk többletet, hiányt vagy más jellegzetes tulajdonságokat (Higgs-bozon, SUSY,...) 5. Ha tényleg új fizika: Micsoda? Melyik modell? Milyen paraméterekkel?

28 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 28/69 LHC: a Jó, a Rossz és a Csúf Jó Hatalmas felfedezési potenciál: nagy energia, sokféle ütközés, óriási luminozitás. Rossz Rettenetes SM háttér, az érdekesebb dolgok előfordulási gyakorisága Csúf Az érdekes folyamat mellett eseményenként még p-p ütközés, hatalmas kombinatorikus háttér.

29 Higgs-bozon keresése az LHC-nál Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 29/69

30 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 30/69 Az LHC CMS detektora tonnás digitális kamera: 100 M pixel, 40 M kép/mp, 1000 GB/mp adat Tárolás: 100 kép/mp szűrés!!

31 Az LHC CMS detektora Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 31/69

32 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 32/69 Az LHC CMS detektora (Compact Muon Solenoid) Súly: tonna, több vas, mint Eiffel toronyban > 2500 résztvevő a világ minden tájáról A világ legnagyobb (szupravezető) szolenoidja: belső átmérője 6 m, mágneses tere 4 Tesla Detektorépítésben magyar részvétel: Müondetektorok pozicionáló rendszere: DE Kisérleti Fizikai Int. és ATOMKI Előreszórt részecskék észlelése: (Hadron Forward calorimeter, HF) Készült USA-RU-TR-HU együttműködésben: RMKI, Budapest Az első leeresztett CMS-detektorrész: nov. 11. Adatkezelés: LHC Computing Grid (RMKI)

33 Munka a müonkamrákon Béni Noémi és Szillási Zoltán (Debrecen) Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 33/69

34 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 34/69 HF: kvarcszálak acélban Minden CERN-es magyar fűzte Szálkalibráció kész darabon

35 A CMS mágnese Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 35/69

36 A CMS egyik szelete Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 36/69

37 A CMS lezáró sapkája Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 37/69

38 LICE: A Large Ion Collider Experiment Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 38/69

39 ATLAS: mágnesek Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 39/69

40 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 40/69 Higgs keresés a CMS nél Proton-proton-ütközésből (uud + uud) sok hadron Kvarkok elsüvítenek egymás mellett vagy enyhén szóródnak LHC: regisztrált eseményben p-p kölcsönhatás Tiszta jel: nyalábra merőleges lepton vagy zápor, Legfontosabb jel: gyors müon kibocsátása Müondetektorok: fontos magyar szerep Különböző Higgs-tömeghez más kedvező reakció Nagyobb tömegű részecske bomlását könnyebb észlelni.

41 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 41/69 Higgs-keltés az LHC-nál g q H g q q _ q W,Z _ q H gluonfúzió vektorbozonfúzió

42 A Higgs-bomlás csatornái Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 42/69

43 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 43/69 CMS, H γγ: m H < 140 GeV Jól azonosítható, igen kicsi valószínűségű ( ) Könnyű Higgs-bozonra ez a leghatékonyabb CMS elektromágneses kaloriméterét erre tervezték

44 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 44/69 A CMS elektromágneses kalorimétere PbWO 4 szcintillátor-hasáb

45 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 45/69 H γγ: csak vágásokkal Statisztikus módszerek sokat javítanak (ANN)

46 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 46/69 SM-Higgs, m H > 140 GeV Aranyozott csatorna Válogatás: 4 izolált lepton 2 leptonpár fő vertexből m ll m Z

47 H ZZ eeqq a CMS nél Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 47/69

48 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 48/69 A részecskefizika problémái Aszimmetriák: jobb bal világ antivilág Sötét anyag és energia?? Az Univerzum tömegének 4%-a közönséges anyag (csillag, gáz, por, ν), 23 %-a láthatatlan sötét anyag, 73 %-a rejtélyes sötét energia Természetesség: A Higgs-bozon tömege divergál, fermion-bozon szimmetria eltüntetné. Megoldás: szuperszimmetria, ha a fermionok és bozonok párban léteznének, azonos tulajdonságokkal (tömeg, töltés) A szuperszimmetria (SUSY) nyilvánvalóan sérül: nincsenek ilyen részecskék, vagy sokkal nagyobb tömeggel Higgs-tér létező szimmetriát sért SUSY nemlétezőt vezet be Cél: racionális, konzisztens elmélet

49 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 49/69 Szuperszimmetria (SUSY) SUSY-részecskék párban keletkeznek, közönséges és más SUSY-részecskére bomlanak Sötét anyag: legkönnyebb SUSY-részecske Végállomás (jel): Fermionsorozat hiányzó energiával Együttműködés elméleti kollégákkal: kiválasztott jellemző pontok ellenőrzése Adott modell és paraméterek számszerű előrejelzés a SUSY-tulajdonságokra és a reakciók valószínűségeire kísérletileg ellenőrizhető az LHC-nál!

50 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 50/69 Két Higgs dublett 5 Higgs bozon SUSY-modellekben 2 Higgs dublett tömeg alsó és felső fermionoknak 8 szabadsági fok 3 tömeg W ±, Z + 5 Higgs bozon h 0, H 0, H ±, A 0 V min at φ 1 = ( 0 v 1 ) ; φ 2 = ( 0 v 2 e iξ φ 1 a felső, φ 2 az alsó fermionokhoz csatol v v2 2 = 2m2 W g 2 ) kulcsparaméter: tan β = v 1 /v 2 β: töltött Higgs-terek keveredési szöge h 0 SM Higgs; m(h 0 ) << m(h 0 )

51 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 51/69 Töltött Higgs-bozon: LEP és CDF M(H ± ) > 80 GeV; 0, 7 < tan β < 40

52 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 52/69 Kizárás az m max h 0 tan β síkon m h 0(tan β) = max Konzervatív limit! Fekete vonalak: m top = 169, 3; 174, 3; 179, 3 és 183, 0 GeV LEP-kizárás CL-je: sötét zöld: 99,7 % világos zöld: 95 % tan β m h GeV tan β > 8 m h GeV

53 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 53/69 Veszélyeztetjük-e a Naprendszert? Galaxisok magjában fekete lyukak black hole, BH: M BH > 3 naptömeg, R BH pár km Bizonyos elméleti modellek szerint nagyenergiájú p-p ütközésben keletkezhetnek mikroszkópikus fekete lyukak. Kis tömegüek, azonnal elpárolognak. A kozmikus sugarak milliárdszor nagyobb energiával bombázzák a légkört, Holdat, bolygókat évmilliárdok óta, de nem keletkezett nagy fekete lyuk. Az LHC-ben sem valószínű, de meglátjuk??? YouTube animáció

54 Rengetegféle modell van Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 54/69

55 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 55/69 Előkészületek az LHC indításához Tervezés kezdete: 1984 (5 évvel a LEP indulása előtt!) Új detektorüregek kiásása 1998-tól LEP-alagút megemelkedik működés közben mágnesek pozíciójának folyamatos kompenzálása LEP leállítása (óriási ellenállás): 2000 vége. LEP-gyorsító és detektorok eltávolítása: mágnes ellenőrzése (javítása!), levitele, összehegesztése: Mágnesek lehűtése 1,9 K-re (hidegebb, mint a világűr): 2008 jan-aug Protoncsomag belövése: szept.

56 Az LHC működési elve Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 56/69

57 Az LHC vezérlőterme, Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 57/69

58 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 58/ : protonok körbemennek!! 09:35 10:15 10:17 10:25

59 : protoncsomag stabilizálása ns (mérés 10 körönként) Nincs RF, protoncsomag szétterül 250 kör alatt RF ellentétes fázisban, protoncsomag kettéválik és szétterül Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 59/69

60 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 60/ : protoncsomag stabilizálása 2 RF: javított fázis RF pontos, protoncsomag stabil szept. 10.: Teljes siker 450 GeV-es protonokkal (gyorsítás nélkül), mindkét irányban!

61 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 61/69 elkészülés a gyorsító-üzemmódra: a hiba A dipólmágnesek áramának fokozatos növelése (kb A-re) szektoronként történt. A 8 szektorból 7 áramát sikeresen felhozták Szept. 19: A 8.-nál kiolvadt egy forrasztás két mágnes között. A hirtelen nagy feszültség ívet húzott és kilyukasztotta a héliumvezetéket, amelyből néhány tonna He lökésszerűen kifújt, kilökve a helyéről több 35-tonnás mágnest. Mintegy 20 mágnest javítás céljából a felszínre kell hozni: a felmelegítés nagyon lassú, hetekig tart. A 48 tartalék mágnesből pótolják öket, de a felmelegítésre és cserére jónéhány hónap kell.

62 Az LHC hőmérséklete én Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 62/69

63 LHC-szektorok én Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 63/69

64 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 64/69 Az LHC jövőre tényleg elindul Idén ugyan az LHC nem fog működni, de jövőre a tervezettnél korábban (június helyett talán már áprilisban) el tudják indítani, mert a javítás és csere idején a gyorsítórendszeren el tudnak végezni különböző munkákat. A kísérleteknek az eset két okból hátrányos: Nincs mért adat 900 GeV-es protonütközésekkel ellenőrzéshez és kalibrációhoz. Előbb zárják jövőre az LHC-t, akkorra megrendelt detektorelemeket nem tudnak beszerelni. Ilyen hibák mindig előfordulhatnak; az lenne a csoda, ha egyből minden működne egy ennyire bonyolult rendszeren...

65 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 65/69 Részecskefizikai módszerek haszna Világháló: CERN, 1989 nagyvilág: 1994 Müonspin-rezonancia módszere (kémia, szilárdtestfizika) Pozitronemissziós tomográfia, hadronterápia Grid-hálózatok a számítástechnikában

66 Számítástechnika: világháló Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 66/69

67 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 67/69 Részecskefizika a mindennapokban Alapkutatás, közvetlen gyakorlati haszna nem várható. Élesíti az elmét, pedagógiai haszna óriási: Kreatív gondolkodásra serkent Az órási méretek miatt komoly technikai fejlesztéseket indukál: egyforma műszerre tender! Élenjáró programozástechnikai gyakorlat (bankok előszeretettel alkalmaznak HEP-PhD-t szerzett fizikusokat) Lányok, fiúk! Gyertek részecskefizikusnak!

68 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 68/69 Konklúzió helyett "Van egy elmélet, miszerint, ha egyszer kiderülne, hogy mi is valójában az Univerzum, és mit keres itt egyáltalán, akkor azon nyomban megszűnne létezni, és valami más, még bizarrabb, még megmagyarázhatatlanabb dolog foglalná el a helyét" "Van egy másik elmélet, amely szerint ez már be is következett" Douglas Adams: Vendéglő a világ végén (Nagy Sándor fordítása)

69 Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, dia p. 69/69 Köszönetnyilvánítás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal OTKA NK67974, K72172 és H07C EU FP6 MC-ToK és III Magyar és Osztrák Tudományos Akadémia TéT JAP-21/2006 és Tokiói Egyetem Megértő együttműködő partnereink

Magyarok a CMS-kísérletben

Magyarok a CMS-kísérletben Magyarok a CMS-kísérletben LHC-klubdélután, ELFT, 2007. ápr. 16. Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: Magyarok a CMS-kísérletben LHC-klubdélután,

Részletesebben

Indul az LHC: a kísérletek

Indul az LHC: a kísérletek Horváth Dezső: Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem, 2008. szept. 10. p. 1 Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete, 2008. szept. 10. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó?

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Horváth Dezső: Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz 2009, Nagyvárad, 2009.11.07 p. 1/36 Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz Emlékverseny, Nagyvárad, 2009.11.07

Részletesebben

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei Horváth Dezső: A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei Kaposvár, 2009 ápr. 17. p. 1/47 A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske és Magfizikai

Részletesebben

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben Horváth Dezső: Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben, RMKI-ATOMKI-CERN, 28..3. p. /27 Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben Budapest-Debrecen-CERN szeminárium, 28. okt. 3. Horváth

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2008. augusztus 22. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Válaszok a kérdésekre (CERN, 2008. aug. 22.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Wigner FK, Budapest, 2014.02.07. p. 1/46 Részecskefizika a CERN-ben Diákoknak, Wigner FK, Budapest, 2014.02.07. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

Az LHC első éve és eredményei

Az LHC első éve és eredményei Horváth Dezső: Az LHC első éve és eredményei Eötvös József Gimnázium, 2010 nov. 6. p. 1/40 Az LHC első éve és eredményei HTP-2010 utóest, Eötvös József Gimnázium, 2010 nov. 6. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Wigner FK, Budapest, 2014.07.23. p. 1/41 Részecskefizika a CERN-ben Diákoknak, Wigner FK, Budapest, 2014.07.23. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2007) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth

Részletesebben

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre Horváth Dezső: Részecskefizika és az LHC Leövey Gimnázium, 2012.06.11. p. 1/28 Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre TÁMOP-szeminárium, Leövey Klára Gimnázium, Budapest, 2012.06.11 Horváth Dezső

Részletesebben

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve Horváth Dezső: Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék Berzsenyi Gimnázium, 2012.02.09. p. 1/50 Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest, 2012.02.09

Részletesebben

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon Horváth Dezső: Részecskefizika és a Higgs-bozon Szkeptikus Klub, 2012.04.17. p. 1/62 A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon Szkeptikus Klub, 2012.04.17. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA Wigner

Részletesebben

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

Tényleg megvan a Higgs-bozon? Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 1 Tényleg megvan a Higgs-bozon? CSFK CSI, 2014.02.19 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai

Részletesebben

CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA

CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA Horváth Dezső: CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 1/47 CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába I CERN, 2009. augusztus 18. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2009. aug. 17-21.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: A mikrovilág szimmetriái:

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Gyöngyös, 2014.11.28. p. 1/40 Részecskefizika a CERN-ben Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 2014.11.28. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd?

ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd? Horváth Dezső: ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd? ELTE, 2009. febr. 18. p. 1 ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd? ELTE részecskefizikai szeminárium, 2009. febr.

Részletesebben

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja 1954-ben alapította 12 ország Ma 20 tagország 2007-ben több mint 9000 felhasználó (9133 user ) ~1 GCHF éves költségvetés (0,85%-a magyar Ft) Az

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába II: Higgs CERN, 2014. augusztus 19. p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2014 aug. 19.) (Pásztor Gabriella helyett)

Részletesebben

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja Horváth Dezső: A Higgs-bozon felfedezése TIT, 2014.12.17. p. 1/40 A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja TIT József Attila Szabadegyetem, Budapest, 2014.12.17. Horváth Dezső

Részletesebben

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető MAFIOK 2010 Békéscsaba, 2010.08.24. Hajdu Csaba MTA KFKI RMKI hajdu@mail.kfki.hu 1 Large Hadron Nagy Collider Hadron-ütköztető proton ólom mag

Részletesebben

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?

Megvan-e már végre a Higgs-bozon? Horváth Dezső: Megvan-e már végre a Higgs-bozon? Atomki-kollokvium, Debrecen, 2013.01.31. p. 1/59 Megvan-e már végre a Higgs-bozon? Atomki-kollokvium, Debrecen, 2013.01.31 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2007) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth

Részletesebben

Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon

Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon Horváth Dezső: Higgs-bozon MAFIHE Téli Iskola, ELTE, 2013.02.08 p. 1/59 Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon MAFIHE Téli Iskola, ELTE, 2013.02.08 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA

Részletesebben

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál? Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál? Horváth Dezső, MTA KFKI RMKI és ATOMKI A Peter Higgs (és vele egyidejűleg, de tőle függetlenül mások által is) javasolt spontán szimmetriasértési (vagy Higgs-) mechanizmus

Részletesebben

Részecskefizika 3: neutrínók

Részecskefizika 3: neutrínók Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába III CERN, 2014. augusztus 20. p. 1 Részecskefizika 3: neutrínók Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2014) Horváth Dezső Horvath.Dezso@wigner.mta.hu

Részletesebben

Megvan már a Higgs-részecske?

Megvan már a Higgs-részecske? Horváth Dezső: Megvan már a Higgs-részecske? Kolozsvár, 2012.12.14. p. 1/49 Megvan már a Higgs-részecske? Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, 2012.12.14 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Kölcsönhatások Az atommag felépítése Az atommag pozitív töltésű protonokból (p) és semleges neutronokból (n) áll. A protonok és neutronok kvarkokból + gluonokból állnak. A

Részletesebben

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010 Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2010. augusztus 20. 1. fólia p. 1 Magyar Tanárprogram, CERN, 2010 Válaszok a kérdésekre (2010. aug. 20.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 A CERN bemutatása Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Európai Nukleáris Kutatási Tanács Európai Részecskefizikai

Részletesebben

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után Genf European Organization for Nuclear Research 20 tagállam (Magyarország 1992 óta) CERN küldetése: on ati uc Ed on Alapítva 1954-ben Inn ov ati CERN uniting

Részletesebben

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról 1. Bevezető megjegyzések Siklér Ferenc tézisében nehéz ionok és protonok nagyenergiás ütközéseit tanulmányozó részecskefizikai kísérletekben

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Az anyag felépítése Részecskefizika kvark, lepton Erős, gyenge,

Részletesebben

Megmérjük a láthatatlant

Megmérjük a láthatatlant Megmérjük a láthatatlant (részecskefizikai detektorok) Hamar Gergő MTA Wigner FK 1 Tartalom Mik azok a részecskék? mennyi van belőlük? miben különböznek? Részecskegyorsítók, CERN mire jó a gyorsító? hogy

Részletesebben

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Lévai Péter MTA KFKI RMKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Az atomoktól a csillagokig ELTE, 2008. márc. 27. 17.00 Tartalomjegyzék: 1. Mik azok a nehézionok?

Részletesebben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen 50 éves a CERN MTA, 2004. szept. 22. Horváth Dezső Alapvető szimmetriák kísérleti

Részletesebben

Magyarország és a CERN

Magyarország és a CERN Horváth Dezső Magyarország és a CERN HTP 2009, CERN, 2009. augusztus 21. p. 1/34 Magyarország és a CERN Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső Magyarország

Részletesebben

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p) Horváth Dezső OPAL, ASACUSA, LCG Beszámoló az RMKI TT előtt 2009. április 27. p. 1/23 ASACUSA, OPAL, CMS (p-p) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső OPAL,

Részletesebben

A természet legmélyebb szimmetriái

A természet legmélyebb szimmetriái A természet legmélyebb szimmetriái Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: A természet legmélyebb szimmetriái Ortvay-kollokvium, 2004. dec. 16. p.1 Vázlat

Részletesebben

Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése

Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése CMS Együttműködés, CERN 2012. július 4. Összefoglalás A mai, a CERN-ben és az ICHEP 2012 konferencián 1 megtartott együttes szemináriumon a CERN Nagy

Részletesebben

Theory hungarian (Hungary)

Theory hungarian (Hungary) Q3-1 A Nagy Hadronütköztető (10 pont) Mielőtt elkezded a feladat megoldását, olvasd el a külön borítékban lévő általános utasításokat! Ez a feladat a CERN-ben működő részecskegyorsító, a Nagy Hadronütköztető

Részletesebben

Az LHC kísérleteinek helyzete

Az LHC kísérleteinek helyzete Az LHC kísérleteinek helyzete 2012 nyarán Csörgő Tamás fizikus MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet, Budapest 7 (vagy 6?) LHC kísérlet ALICE ATLAS CMS LHCb LHCf MoEDAL TOTEM

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában Varga Dezső, ELTE Fiz. Int. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék AtomCsill 2010 november 18. Az ismert világ építőkövei: az elemi részecskék Elemi

Részletesebben

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille Korai CERN együtműködéseink a kísérleti részecskefizika terén Az EMC és L3 kísérletek NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille Előzmények A 70-es évektől kezdve a CERN meghatározó szerephez

Részletesebben

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 58 év a részecskefizikai kutatásban CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12

Részletesebben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata Horváth Dezső: Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata MTA, 2009. december 2. p. 1 Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata MTA, 2009. december 2. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

Részletesebben

Hadronok, atommagok, kvarkok

Hadronok, atommagok, kvarkok Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford

Részletesebben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Veres Gábor, Krajczár Krisztián Tanszéki értekezlet, 2008.03.04 LHC, CMS LHC - Nagy Hadron Ütköztető, gyorsító a CERN-ben 5 nagy kísérlet:

Részletesebben

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 62 év a részecskefizikai kutatásban CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12

Részletesebben

Magyarország és a CERN

Magyarország és a CERN Horváth Dezső Magyarország és a CERN HTP-2011, CERN, 2011. augusztus 19. p. 1/40 Magyarország és a CERN Előadás fizikatanárok részére (CERN, 2011) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu RMKI, Budapest és ATOMKI,

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447 2013. augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1 A részecskefizika alapkérdései Hogyan alakult ki a Világegyetem? Miből áll? Mi

Részletesebben

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor A Standard Modellen túl Cynolter Gábor MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoportja Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A Kivonat Az elemi részecskék kölcsönhatásait leíró Standard Modell hihetetlenül

Részletesebben

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit.

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit. CERN-i látogatás Mágnesgyár A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit. Ez a berendezés gyorsítja a részecskéket.,és

Részletesebben

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1)

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) Horváth Dezső ÖSSZEFOGLALÁS Fermionok és bozonok. Miért szükséges az LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú részecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon.

Részletesebben

Részecskefizika kérdések

Részecskefizika kérdések Részecskefizika kérdések Hogyan ad a Higgs- tér tömeget a Higgs- bozonnak? Milyen távla= következménye lesznek annak, ha bebizonyosodik a Higgs- bozon létezése? Egyszerre létezhet- e a H- bozon és a H-

Részletesebben

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest Detektorok Siklér Ferenc sikler@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest Hungarian Teachers Programme 2008 Genf, 2008. augusztus 19. Detektorok 1970 16 GeV π nyaláb, folyékony

Részletesebben

Magyarország és a CERN

Magyarország és a CERN Horváth Dezső Magyarország és a CERN HTP-2015, CERN, 2015. augusztus 21. p. 1/41 Magyarország és a CERN Előadás fizikatanárok részére (CERN, 2015) Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu Wigner FK RMI,

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán. 2015.08.14 HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán. 2015.08.14 HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON

HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON Tartalomjegyzék Bevezető 1 1. A standard modell 9 1.1. Szimmetriák...................... 9 1.2. Elemi részecskék................... 12 1.3. Kvantumszámok...................

Részletesebben

Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára. Development of experimental methods for the high-energy physics.

Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára. Development of experimental methods for the high-energy physics. Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára Töltött Higgs-bozon keresése a CERN-i L3 detektornál és precíziós helyzetmeghatározó-rendszer építése a CERN-i CMS detektor Müon rendszeréhez

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB08-80137 2010. augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Hogyan látunk különböző méreteket? A világban megtalálható tárgyak mérete

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 88ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 89ben alapította LVII. évfolyam 8. szám

Részletesebben

Tanulmány 50 ÉVES A CERN. Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu. Magyar Tudomány 2005/6

Tanulmány 50 ÉVES A CERN. Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu. Magyar Tudomány 2005/6 Tanulmány 50 ÉVES A CERN Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu Az ötvenéves évforduló A CERN-t, az európai országok közös részecskefizikai laboratóriumát

Részletesebben

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein Magyar ALICE Csoport & REGARD Téridő: Budapest, 2014. április 25. Web: http://alice.kfki.hu Vezető: Barnaföldi Gergely Gábor CERN LHC ALICE,

Részletesebben

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3.

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. Barnaföldi Gergely Gábor, CERN LHC ALICE, Wigner FK ,,Fenomenális kozmikus erő......egy icipici kis helyen! Disney

Részletesebben

A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL

A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL tartozó valószínûség -hez, a többi nullához tart. A most vizsgált esetben (M M = 0) a (0) szerint valóban ennekkell történnie. Teljesen hasonlóan igazolható (0) helyessége akkor is, amikor k = n. A közbensô

Részletesebben

Repetitio est mater studiorum

Repetitio est mater studiorum Repetitio est mater studiorum Anyagi részecskék Kvarkok: A mai nap főszereplői Közvetítő részecskék Leptonok: Ők mind Fermionok (s=1/2) Ők mind Bozonok (s=1) 2. Kölcsönhatások Milyen kölcsönhatásokra utalnak

Részletesebben

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában Csanád Máté Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában Zrínyi Ilona Gimnázium Nyíregyháza, 2010. december 10. www.meetthescientist.hu 1 26 Az anyag szerkezete Atomok proton, neutrok, elektronok Elektron

Részletesebben

új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék

új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék Az LHC elmúlt lt évében elért új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék Ortvay Kollokvium ELTE, Budapest, 2011. márcim rcius 10. Veres Gábor ELTE, Budapest, 2011. március 10.

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

Hogyan mérünk neutrínó-sebességet?

Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 1/30 Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? Részecskefizikai szeminárium, ELTE, 2011.10.26 Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és MTA

Részletesebben

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Veres Gábor ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék e-mail: vg@ludens.elte.hu Az atomoktól a csillagokig előadássorozat nem csak középiskolásoknak

Részletesebben

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015 Detektorok Fodor Zoltán Wigner fizikai Kutatóközpont Hungarian Teachers Programme 2015 Mi is a kisérleti fizika HTP 2015 Detektorok, Fodor Zoltán 2 A természetben is lejátszodó eseményeket ismételjük meg

Részletesebben

A Standard Modellen túl

A Standard Modellen túl A Standard Modell, Higgs, + - Nagy Egyesített Elméletek Hierarchia Probléma és Megoldásai Higgs - új fizika? Összefoglalás A Standard Modellen túl Cynolter Gábor MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Részletesebben

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA Pásztor Gabriella University of Geneva & MTA Wigner FK Gabriella.Pasztor@cern.ch CERN Hungarian Teachers Programme. PROGRAM HéOő Részecskefizika célja, eszközei Elemi részecskék

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB08-80137 2011. augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1 szilárdtest, folyadék molekula A részecskefizika célja EM, gravitáció Elektromágneses

Részletesebben

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskegyorsítók Barna Dániel University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskegyorsítók a háztartásban Töltött részecskék manipulálása Miért akarunk nagyenergiás gyorsítókat? A klasszikus nagyenergiás

Részletesebben

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)?

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Nem tudjuk még. Amikor felfedezték az elektront, akkor sem tudták, hogy a segítségével

Részletesebben

HOGYAN CSINÁLHATUNK HÁZILAG HIGGS BOZONT?

HOGYAN CSINÁLHATUNK HÁZILAG HIGGS BOZONT? HOGYAN CSINÁLHATUNK HÁZILAG HIGGS BOZONT? Csörgő Tamás MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont csorgo.tamas @ wigner.mta.hu Csörgő T. 1 30 Alapvető értékeink: kisiskolák Visznekről jöttem 1200 fős falu, Gyöngyöstől

Részletesebben

CMS Pixel Detektor működése

CMS Pixel Detektor működése CMS Pixel Detektor működése VÁMI Tamás Álmos Kísérleti mag- és részecskefizikai szeminárium (ELTE) Large Hadron Collider Large Hadron Collider @P5 p + p + 15 m Nyomkövető rendszer Töltött részecskék

Részletesebben

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina A RÉSZECSKEGYORSÍTÓ A részecskegyorsítók töltött részecskéket: leptonokat, hadronokat, atommagokat, ionokat és molekulákat

Részletesebben

Trigger rendszerek az LHC- n

Trigger rendszerek az LHC- n Válogato( fejezetek a kísérle3 részecskefizikából Trigger rendszerek az LHC- n Gabriella.Pásztor@cern.ch Emlékeztető Bombázó részecskenyaláb Hatáskeresztmetszet: [σ] = m 2 = 10 28 barn A kölcsönhatási

Részletesebben

Részecskés Kártyajáték

Részecskés Kártyajáték Részecskés Kártyajáték - avagy Rubik kockában a Világegyetem Csörgő Tamás fizikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet www.rubiks.com Rubik kocka 40. évfordulójára dedikálva Fizikai Szemle 201/6. sz. 205.

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Bevezetés a nehéz-ion fizikába Bevezetés a nehéz-ion fizikába Zoltán Fodor KFKI RMKI CERN Zoltán Fodor Bevezetés a nehéz ion fizikába 2 A világmindenség fejlődése A Nagy Bummnál minden anyag egy pontban sűrűsödött össze, ami azután

Részletesebben

Magyarország és a CERN

Magyarország és a CERN Horváth Dezső Magyarország és a CERN HTP-2014, CERN, 2014. augusztus 22. p. 1/39 Magyarország és a CERN Előadás fizikatanárok részére (CERN, 2014) Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu Wigner FK RMI,

Részletesebben

Gyorsítók a részecskefizikában

Gyorsítók a részecskefizikában Gyorsítók a részecskefizikában Vesztergombi György CERN-HST2006 Genf, 2006, augusztus 20-25. Bevezetés a kísérleti részecskefizikába Ha valaki látott már közelrõl egy modern nagyenergiájú részecskegyorsítót,

Részletesebben

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS Bagoly Zsolt 1, Barnaföldi Gergely Gábor 2, Bencédi Gyula 2, Bencze György 2 Dénes Ervin 2, Fodor Zoltán 2, Hamar Gergő

Részletesebben

Magyarország és a CERN

Magyarország és a CERN Horváth Dezső Magyarország és a CERN HTP-2016, CERN, 2016. augusztus 19. p. 1/41 Magyarország és a CERN Előadás fizikatanárok részére (CERN, 2016) Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu Wigner FK RMI,

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk?

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk? Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk? Jóllehet ezeket a kérdéseket még nem tudjuk teljes bizonyossággal megválaszolni, ám az utóbbi években nagyon sokmindent felfedeztünk

Részletesebben

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN Detektorok Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete CERN Hungarian Teachers Programme 2010 Mit is nevezünk detektornak? Az egyszerű részecske áthaladást kimutató műszert Összetettebb

Részletesebben

A Detektortól a Végső Ábrákig

A Detektortól a Végső Ábrákig A Detektortól a Végső Ábrákig Az adatok feldolgozása Ifj. Krasznahorkay Attila A Madártávlat Létrehozzuk az érdekes reakciókat (Barna Dániel előadása) 2 A Madártávlat Létrehozzuk az érdekes Érzékeljük

Részletesebben

AliROOT szimulációk GPU alapokon

AliROOT szimulációk GPU alapokon AliROOT szimulációk GPU alapokon Nagy Máté Ferenc & Barnaföldi Gergely Gábor Wigner FK ALICE Bp csoport OTKA: PD73596 és NK77816 TARTALOM 1. Az ALICE csoport és a GRID hálózat 2. Szimulációk és az AliROOT

Részletesebben

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik ELTE Budapest 2013 december 11 Péter Pósfay 2/31 1. A neutrínó Tartalom 2. A neutrínó detektorok működése Detektálási segítő kölcsönhatások Detektorok-fajtái

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben