Történelmi verseny 1. forduló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelmi verseny 1. forduló"

Átírás

1 Történelmi verseny 1. forduló I. Ebben a feladatban képeket láthattok a Délvidékről. Válaszoljatok az ezekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. b) Milyen stílusban épült? (1) 2. b) Mikor foglalták el a települést a törökök? (év, hó nap) (1) 3. b) Mikor épült az épület? (1)

2 4. b) Mikor épült? (1) 5. b) Melyik felekezet temploma? (1)

3 6. b) Ki építtette? (1) Forrás: Wikipédia II. Totó ben Zenta konfliktusba keveredett Szeged városával, mivel a zentai réven jogtalanul szedtek vámot azoktól a szegedi polgároktól, akiknek Szerémségben voltak szőlőbirtokaik. Ki vetett véget a konfliktusnak? 1) Báthory István 2) Szapolyai János X) Mátyás király 2. Ki emelte szabad királyi városi rangra Zentát? 1) Hunyadi Mátyás 2) II. Lajos X) II. Ulászló 3. Ki látta ilyennek Zentát? A szegedi szandzsák földjén, a Tisza folyó partján, egy sík réten négyszögű kis palánka. Parancsnoka, eminje, helyettes bírája van. 1) IV. Mehmed 2) II. Szulejmán X) Evlia Cselebi 4. Az 1697-es zentai csatában Savoyai Jenő vezette egyesült keresztény hadak fényes győzelmet arattak a török felett. Ki vezette a török sereget? 1) II Ahmed szultán 2) Elmas Mehmed nagyvezír X) II. Musztafa szultán 5. Mi okozott nagy pusztítást Zentán 1769-ben? 1) tűzvész 2) árvíz X) földrengés 6. Melyik folyó partján fekszik Újvidék? 1) Tisza 2) Duna X) Dráva 7. Ki gyújtotta fel az eszéki hidat a török elleni küzdelem idején? 1) Zrínyi Péter 2) Zrínyi Miklós X) Zrínyi Miklós gróf

4 8. Milyen hadsereg felállításáról döntöttek az 1397-es országgyűlésen? 1) bandérium 2) telekkatonaság X) helyőrség 9. A középkorban a törökök elleni védelmet szolgálta. Az 1848/49-es szabadságharc utolsó előtti védőbástyája szeptember 7-én kapitulált a császáriak előtt. Melyik ez az erőd? 1) Pétervárad 2) Temesvár X) Zimony 10. A középkori Magyarország mely megyéihez nem tartozott a mai Vajdaság egy része? 1) Csanád 2) Szerém X) Valkó 11. Mely uralkodónk idejében kezdődött a szerbek bevándorlása? 1) Anjou Károly 2) Anjou Lajos X) Jagelló Lajos és 1787 között hányszorosára nőtt a Bánát lakossága? 1) 3-szorosára 2) 6-szorosára X) 18-szorosára 13. Melyik lépés része a Vajdaság 19. sz. végi magyarosításának? 1) egyházi oktatás erősítése 2) csángók betelepítése X) gyerekvállalás támogatása +1 A délvidéki magyarság többsége mely társadalmi rétegbe tartozott a két világháború között? 1) kispolgárság, értelmiség 2) zsellérek és cselédek X) parasztság és munkásság Forrás: Wikipédia, Történelmi atlasz, Történelem tankönyvek Pejin Attila: Zenta utcanévlexikona (Zenta, 2003) Vajdasági marasztaló. (p ) III. Az alábbi kérdések a jugoszláviai vándormozgalmakkal kapcsolatosak, amelyekhez forrásul az 1948-as, 1953-as, 1961-es, 1971-es, 1981-es és 1991-es jugoszláviai népszámlálás szolgált. a) Mikor és melyik tagállamban volt a legmagasabb, ill. a legalacsonyabb a tagköztársaságokból összesített bevándorlás? Hogy változik a válasz, ha figyelembe vesszük az adott tagköztársaságokból történő ellentétes irányú migrációt is? (1,5) b) Mekkora volt a lakosság átlagos évi növekedése a Vajdaságban között? Ez hogyan viszonyul a többi szerbiai tartományhoz? (itt a legmagasabb / jelentős / átlagos / alacsony / legalacsonyabb) (1) c) Hány magyar nemzetiségű jugoszláv vendégmunkás volt 1971-ben? Ez arányaiban a többi nemzetiséghez képest mennyire magas? (itt a legmagasabb / jelentős / átlagos / alacsony / legalacsonyabb) (1) d) Szerbia 3 tartománya közül melyikben volt a legmagasabb a 20 év alatti férfiak aránya ben? Ezen táblázatban hol található gépelési hiba? (1) e) Hány magyar élt 1991-ben Jugoszláviában? Hány %-uk élt ezen belül a Vajdaságban? (1) f) 1991-ben hány magyar élt és milyen arányban az alábbi helységekben (nem községekben): Szabadka, Zenta, Újvidék? (1) Forrás: Fészekhagyó vajdaságiak (p ) IV. Táblázatkitöltés térképhasználattal A feladat a XV-XVII. századi magyar történelemmel kapcsolatos. (7,5 pont) Írd a táblázatba a hiányzó adatokat, majd jelöld a térképen a megadott betűjelekkel a táblázatban szereplő helyneveket! Törekedj az egyértelmű, precíz válaszra!

5 helynév évszám személy esemény A 1456 Diadal II. Mohamed török serege felett. B Temesvár Az ostromló török túlerővel szemben a főnemes várkapitány feladja a várat. C Karlóca I. Lipót D 1428 Ebben az évben az uralkodó sikertelenül ostromolta meg a várat. E 1697 Savoyai Jenő Forrás: Történelmi atlasz, Történelem tankönyvek V. Az alábbi szöveg a Vajdaság történetéből ad rövid összefoglalást 1526 és 1990 között. Néhány hibát azonban elrejtettünk. Keresd meg a hamis állításokat és helyettesítsd azokat a valóságnak megfelelőekkel! (Összesen 10 pont, elemenként 0,5 pont) 1526 és 1527 között a szerbek felkelése zajlott le Szapolyai János ellen, amely más területeket is lángba borított. A felkelők vezére Cserni Jován a délvidéki szerbek cárának kiáltotta ki magát. Ezt később a független Vajdaság történelmi alapjának kívánták felhasználni a szerbek. A törökök kiűzése és az 1699-es vasvári béke új fejezetet nyitott: az elnéptelenedett területek újra benépesültek. Létrejött a Határőrvidék. Ekkor érkeztek a sváb telepesek is. A folyók szabályozásával meg a kiváló minőségű termőföld kihasználásával gazdasági fellendülés kezdődött. Miután Kossuth Lajos 1848-ban, legalábbis a szabadságharc idejére elutasította a szerb kisebbségi követelések teljesítését, a szerb kisebbség kilátásba helyezte az önálló montenegrói szerb állam megalakítását, amely később egyesült volna Szerbiával, ezért fegyveres harcot kezdeményezett a magyar honvédsereg ellen. A szabadságharc bukása után a Habsburgok Szerb Vajdaság és Temesi Bánság néven a Bánsággal egyesítették 1860-ig ben szűnt meg a katonai igazgatású Bosznia Hercegovina. Az első világháború végén az Osztrák Magyar Monarchia katonai vereséget szenvedett. Az országban forradalmak törtek ki október 29-én létrejött a Szerb-Horvát-Szlovén állam.

6 1918. november 25-én és 26-án megtartották a bánsági, bácskai és baranyai szerbek, bunyevácok és más szlávok nagygyűlését, amely minden jogalapot nélkülözve kimondta Vajdaság csatlakozását Szerbiához, megelőzve azt, hogy Vajdaság egyenrangú egységként csatlakozzék az új országhoz december 1-jén megalakult a Szerb Királysághoz csatlakozó területekből Jugoszlávia, és a szerb királyi katonaság francia segítséggel elfoglalta a Magyar Királyság délkeleti részét. A román hadsereg a Tiszántúlt szállta meg. Az így kialakult helyzetet a trianoni békeszerződés (1920. június 4.) szentesítette. A Temesközt felosztották a Magyar Királyság és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság között, Bácska és a Szerémség az utóbbi része lett. Az új délszláv állam erősen centralizált volt ben új közigazgatási rendszer lépett életbe, ahol a történelmi régiókból létrehozták Dunai Bánságot. A Magyarországtól elcsatolt területekhez észak-szerbiai területeket csaptak, hogy a szerb többséget így biztosítsák. A második világháború alatt, 1941 áprilisa és 1944 októbere között a Duna és a Tisza közötti rész újra Magyarország, a Dráva és a Száva közötti rész pedig az úgynevezett Független Horvát Állam része lett, végül a Tiszától keletre fekvő rész közvetlen német közigazgatás alatt állt és 1944 között a többnyire magyar nyelvű zsidó lakosság legnagyobb részét deportálták. Atrocitások a polgári lakosság ellen a Horvátországhoz tartozó Szerémségben és a Montenegróhoz került területen is történtek (újvidéki vérengzés), elsősorban a szerbek és a kommunista csoportosulások ellen ben a szerb partizánalakulatok a Vörös Hadsereg segítségével újra elfoglalják e területeket, ami ezúttal a német, magyar és horvát polgári lakosság bebörtönözéséhez vezetett, de több zsinagógát is leromboltak (például: Óbecsén). A német (sváb) lakosságot kitelepítették, a magyar lakosság egy része Magyarországra menekült telén a kommunista pártvezetés utasítására tömeges kivégzéseket, etnikai népirtást követtek el a megmaradt magyar és sváb lakosság ellen. A meggyilkoltak száma pontosan nem ismert, de 2 és 4 ezer között becsülik (délvidéki vérengzések). A párizsi békeszerződés (1947) után a terület hivatalosan is Jugoszlávia része lett. Az elmenekült, kitelepített vagy meggyilkolt német, magyar és horvát családok házaiba a legtöbb településen az egykori Jugoszlávia déli részéről albán és szlovén lakosságot költöztettek. Az új beköltözőkkel a szerbek a Vajdaságban abszolút többségbe kerültek. Jugoszlávia 1974-es alkotmánya széles körű lehetőséget biztosított a soknemzetiségű Vajdaságnak és Koszovó tartománynak a Szerb Szocialista Köztársaságon belül. Amikor Szerbia 1988-ban megszüntette a Vajdaság és Kosovo-Metohija autonómiáját, megbomlott a Jugoszlávián belüli nemzetek különben is kényes erőviszonya a szerbek javára, ami végül is forradalomhoz és Jugoszlávia ismételt megerősödéséhez vezetett. Az 1990-es évek elejétől erősödik az önállóságot követelők hangja. Forrás: Wikipédia Beküldési határidő: november 5. Háromfős csapatok megoldásait várjuk. A megoldásokat személyesen a könyvtárosnak, vagy e- mailben a címre küldhetitek, ne felejtsétek el rögzíteni a csapat és tagjai nevét, iskoláját, osztályát. Eredményes versenyzést kívánunk!

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 Dejan Mikavica, az Újvidéki Egyetem történelem tanszékének vezetője több mint egy évtizede kutatja

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK Az egész Európát, illetve a közép-európai nagyrégiót szemlélve azt látjuk, hogy nagyon alacsony azoknak a területeknek az aránya, amelyek kizárólag egyetlen állami szuverenitás

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ!

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ! Mediterrán és Balkán Fórum I. ÉVFOLYAM 2. 2. SZÁM Köszöntő 2007. június 18. 1 KEDVES OLVASÓ! A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 1 2 Kovács Attila, Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 2013 3 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! ''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján --- 1910. Szerkesztette

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Az európai németség a XX. században

Az európai németség a XX. században EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Az európai németség a XX. században SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Teszák Tamás térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

A magyar történelem röviden

A magyar történelem röviden A magyar történelem röviden Legendai idő - Az Özönvíz utáni világban uralkodó Nimród (Ménróth), aki részt vett Bábel tornyának építésében, az egyik 13. századi krónika szerint Perzsiában telepedett le,

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

Bezdán és környéke című térkép készítése

Bezdán és környéke című térkép készítése EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Bezdán és környéke című térkép készítése SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Jagica Gabriella térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben