Nem magamat féltem, hanem Szegedet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem magamat féltem, hanem Szegedet"

Átírás

1 2010. április Nem magamat féltem, hanem Szegedet LOST - eltűnnek Megduplázódott a munkanélküliek száma Szegeden Botka László egyszer sem emelte fel a szavát a Gyurcsány-kormány csa ládokat, vállalkozásokat sújtó rendelkezéseivel szemben. Megszava zott min den országromboló intézkedést: igent mondott az egész ségügyi el voná sokra, a család támogatások csökkentésére, az adó ter hek növelésére, a nyugdíjelvonásokra, 1630 alkalommal együtt szavazott Gyurcsánnyal. Botrányos közlekedési projekt A botkai ciklus legnagyobb fejlesztéseként, igazi sikertörténeteként beha rangozott és elkezdett beruházás Szeged elektromos tömegközlekedésének fejlesztése. Mára az onban világossá vált, hogy eddig csak veszteséget és bosszúságot hozott a projekt az egész városnak, s kérdéses, hogy a polgároknak okozott valós károk megtérülnek-e va la ha. Gyurcsány leg főbb támogatója Botka László Gyur csány Ferenc egyik leg főbb támogatója volt a parlamentben, gombnyomásaival a hazudozásban, a valóság elfedésben maximálisan támogatta; 1630 alkalommal szavazott együtt Gyur csánnyal. 5. oldal 6. oldal 4. oldal

2 2 MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA (MILLIÁRD FT) 8.400, , , ,5 Botka László minden erejét s az egész apparátusát arra használja fel a 2010-es választásokon, hogy az MSZP tör ténelmi mélyégéből kiemelkedjen, és szegedi sikereivel lobbizzon. De városában sem maradt híján a be nem váltott ígéretnek. A 2006-os kampányfüzetében 2000 á gyasként emlegetett új klinikai tömb beruházásának végre sikerült idén aláírni a támogatói szerződé sét, de , , , az ágyszám idő köz ben 300 ágyasra apadt. A biopolisz program épp olyan kudarc, mint a logisztikai központ. Az új déli Tisza-híd megépülése soha nem látott távolságban, mint ahogy Szeged szégyen foltja, az ország leg rosszabb állapotú rakpartjának felújítása is. A város különböző pontjaira ufó mód jára szálldosó rendezvénycsarnok látványtervén már csak mosolyognak a szegediek, mint ahogy az új Igen. Megcsináltuk kam pá nyoltak 2006-ban a szocialisták. Megcsinálták, va lóban. Bevezették a 13. nyugdíjat, majd elvették azt, csökkentették az áfát, majd újra megemelték. Ez a szoci módi kis hazánkban. A szocialisták négy évvel ezelőtti kampánykiadványa szerint 28%- kal emelkedett a nyugdíjak reálértéke 2002 és 2006 között. A KSH adataiból azonban kiderül, hogy míg az Orbánkormány 22%-kal növelte a nyugdíjak reálértékét, Botka beteljesületlen ígéretei ,0 Forrás: KSH A szocialisták megcsinálták! uszoda is fényévnyi távolságba került. A modern buszállomás sem épül fel. A Világok Utcája végleg eltűnt. Az évi új munkahely meg te rem - tése is csak álom maradt. A 2006-os kam pányfü zet vége felé pedig ez olvasható: egye nesbe hoz tuk Szeged gaz dál ko dását. Igen, míg 2002-ben alig 5 milliárdnyi adósságállománnyal vették át a várost, addig 2010-ben ez a szám eléri a 25 millárdot. addig a Medgyessy Gyurcsány-kormány csak 16-tal. A Gyur csány és Bajnai által vezetett kormány ellenben 10%-os csökkenést könyvelhet el ezen a területen. A 13. havi nyugdíjat pedig el is törölték 2009-ben. Vagyis már megint hazudtak a szocialisták. Mint írták, 50%-kal növelték 600 ezer közalkalmazott illetményét. Ezzel nem is lett volna baj, ám ez együtt járt a közszféra felduz zasz tásá val, fél év alatt 50 ezerrel nőtt a közalkalmazottak szá ma, ami 3-4 év alatt milliárd forint töb b- letkiadást jelentett a költségvetésnek. A köz szféra 13. havi fizetését sem tud ta fenntartani a kormány, ezt is eltörölték. Kampányszlogenek hirdették, hogy a Gyurcsány-kormány 20%-ra mér sékelte az áfa felső kulcsát, ám tavaly nyáron ismét 25%-ra emelték. E néhány példából jól látszik, hogy a szocialisták amit adnak, azt el is veszik néhány éven belül. Egyetérthetünk jelmondatukkal: igen, megcsinálták! Szégyenfoltok pusztuló műemlékek, elhanyagolt értékek A regnáló városvezetés Botka László irányításával nem az értékmentés híve, hanem elsősorban a tőkéé. Néhány példa arra, hogy Szeged tradicionális és városképi je len tőségű értékei hogyan lesznek az enyészeté. Szegeden Botka és csa pata bontási listákat készít. De mi várható egy olyan városvezetéstől, a mely a tőke szolgála tában többek közt két ipartörténeti je len tő sé gű kendergyár és a leg szögedibb szö gedi, Bálint Sándor szülőházának bon tá sá hoz asszisztált? De a rombolás mellett a hanyagság is jellemzi Botkáékat. Néhány példa: a Hági étterem, a Kass szálló (aminek felújításával Ujhelyi István kampányolt), az Erzsébet liget Vigadója, a Szőke Tisza hajó, a városi stadion és a beépítetlen gödrök a Skála mögött, a Honvéd téren, a tömegével kivágott fák helyén a Bertalan híd mellett, a Gyevi temető parlagon heverő területe, a vár befejezetlen része.

3 Az MSZP akadályozta meg a 47-es bővítését Halálúttal kampányolnak 3 Igaz a szocialisták nem támogatták a parlamentben Hódmezővásárhely fideszes polgármesterének, Lázár Jánosnak javaslatát a 47-es halálút négysávosításának kérdésében, az útszakasz hivatalos átadásakor Uj helyi István mégis arról beszélt, hogy együtt dolgoztak ezen a szocialista és fideszes honatyák. Hódmezővásárhely és Algyő között az utolsó 4,5 kilométeres sza kasz kivitelezésével 8 év után végre befejeződött a Szegedet és Hódmezővásárhelyt összekötő 47-es út négysávosítása. Az útavatón 2010 ja nuárjában a szocialista Ujhelyi István, Botka László barátja, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára arról beszélt, hogy együtt döngették MSZP-s és fideszes képviselők a minisztériumok ajtaját. A halottak emlékének meggyalázása, hogy Ujhelyi István képviselő a 8 éve zajló huzavonából politikai tőkét kíván kovácsolni fogalmazott Lázár János. Alkalmat pedig adott az MSZP-seknek arra, hogy bizonyítsák, fontos számukra a 47-es ügye, például a 2006-os költségvetéshez módosító javaslatot nyújtott be Lázár, hogy a négysávosítás befejezéséhez szükséges néhány milliárdot építsék be a büdzsébe. Ujhelyi és Botka László képviselőtársaim a rendelkezésemre álló szavazólapok tanúsága szerint nemmel szavaztak mondta el Lázár János ben Csillag István pedig bejelentette, hogy nem hoz politikai hasznot a négysávos út építésének befejezése idézte Lázár az egykori miniszter nyilatkozatát. A 8 éves késlekedés 6 emberéletet követelt. Balesetek a 47-esen Vásárhely és Algyő között Összesen Halálos sérülés Súlyos sérülés Könnyű sérülés Anyagi káros Összesen Ki téríti meg a kárt? Falakat re pesztenek a dübörgő kamionok 10 milliárdos bukta az M43-ason? Kilenc hónap késés csak az első szakaszon és lehetséges, hogy 10 milliárd forint támogatási pénzmegvonás röviden így összegezhetjük az M43-as autópálya építését, miközben Szeged fuldoklik a megnövekedett kamionforgalomtól, útjai pedig tönkrementek. Nincs hét kilométer hosszú az M43-as autópálya első szakasza, mégsem sikerült határidőre átadni, sőt kétszer is módosították azt. A legutolsó ismert verzió szerint ez év augusztusának végén adják át a régi 5-ös utat a 47-essel összekötő szakaszt. Az indok elsőre furának tűnhet: egy 1000 milliméteres vízvezeték akasztotta meg a munka tervezett menetét. A késedelmes átadás miatt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kevesebb, mint 450 millió forintos kötbért állapított meg. Ám ez nem Szegedet illeti, hanem az államot, így kérdéses, vajon miből fogják fedezni a tönkrement szegedi utak helyreállítását. Ismeretes, hogy Botka László szocialista polgármester korábban arra tett ígéretet, hogy a kötbért fordítják e célra. A civilek is elégedetlenkednek a zaj- és egyéb ártalmak miatt, még 2009 februárjában egyesületet hoztak létre azzal a céllal, hogy a 43-as mentén élők érdekeit védjék, és próbapert is kilátásba helyeztek az állam ellen. A legutóbbi gikszer az M43-as körül pedig az, hogy 10 milliárd forint támogatást akar megvonni az Európai Bizottság, szabály ellenes ségek miatt. Botka László és Ujhelyi István a napokban tragikomikus módon az M43-as egy kis darabkáját sehová sem vezető főútként adták át. Ennek a kampályútnak a működtetése újabb 30 millió forintjába kerül az állampolgároknak.

4 4 BOTRÁNYOS közlekedési projekt A botkai ciklus legnagyobb fejlesztéseként, igazi sikertörténeteként be harangozott és elkezdett beruházás a vá ros elektromos tömegközlekedésének fejlesztése. Mára az onban világossá vált, hogy eddig csak veszteséget hozott a terv az egész városnak, s kérdéses, hogy a polgároknak okozott valós károk megtérülnek-e va la ha. A munkálatok az 1-es villamos pályájának három szakaszban történő felújításával kezdődtek. Terelések, útlezárások történtek a Kossuth Lajos és a Boldogasszony sugárúton. A fejlesztést már a kezdetekor számos szakmai kritika érte, mondván, a nehéz gazdasági helyzetben nehezen képzelhető el, hogy egy amúgy is veszteséget termelő önkormányzati cég, az SZKT miből lesz képes az évi 1,5-2 milliárdos pluszköltséget jelentő felújított, átszervezett tömegközlekedést fenntartani. Közös álláspont: drasztikus jegyáremelés várható, amelyet szakaszosan próbálnak majd adagolni a lakosságnak. És a jóslatok már a fejlesztések kezdetén beigazolódni látszanak, hiszen a projekt már most hónapokat csúszik. Közben az autók, kamionok, teherforgalom elterelése miatt a sugárutak környékén súlyos károsodásokat szenvedtek a mellékutcák, kátyúk roncsolják a lakosok járműveit, a zaj és a porszennyezés szinte már elviselhetetlen, nem beszélve a több tucat szegedi vállalkozásról, amely a feltúrt utak miatt szinte megközelíthetetlenné vált s a csőd szélére sodródott. Botka arcátlan cinizmusa Összefogtak a belvárosi kereskedők, hogy közösen képviseljék érdekeiket az igényeiket, problémáikat figyelmen kívül hagyó városvezetéssel szemben az Élhető és Lakható Belvárosért Mozgalom keretében. A szándékosan öszszecsúszott, a választásokra időzített be ru házások a belváros-rekonstrukció, villamosvonal fejlesztés, Mars tér a lakosok mellett a kereskedők életét is megkeserítik, a feltúrt utak mentén tucatjával mentek tönkre kisvállalkozá sok a kieső forgalom miatt. Tudomásul vesszük, hogy a várost szé píteni kell, és ez időn ként kellemetlenséggel jár, azt viszont nem fogadjuk el, hogy a lakosságot lehetetlen helyzetbe hozza a városvezetés mondják a kereskedők, akik többek között a Feketesas utca ésszerűtlen lezárása, a fokozódó káosz miatt keresték a kapcsolatot az önkormányzattal, de Botka Lászlótól azt a lekezelő, cinikus választ kapták, hogy ha nem tudnak a vásárlók a belvárosban parkolni, és ezért kevesebb lesz az üzlettulajdonosok bevétele, akkor majd kevesebb iparűzési adót kell fizetniük Több hónapos csúszás, tönkrement utak, bezárt üzletek Már négy hónapot csúszik az első szakasz átadása Tragikomikus az 1-es vonal felújítása Az eredeti tervek szerint november végére kellett volna elkészülnie az 1-es vonalának. A határidő-módosításokat szinte már lehetetlen feladat összeszámolni. A tervekért és a menedzselésért közel 700 millió forintot könyvelhetett el a Szeged Pólus Kft., ám felelőse még mindig nincs a több hónapos csúszásnak, a szakmai bakiknak (elfelejtett kábelfektetés, a kész utak többszöri újra bon tása), a hibás közműtérképeket és az idő járást hozzák fel a beruházók mentségként. Bár a város kötbérigényt nyújt be, de hosszú évekig tart, mire a bíróságra vihető ügyből készpénzt láthat. Botka László azt ígérte egy fórumon januárban, hogy február végéig kell feloldani a vágányzárat, március végéig a Kossuth Lajos sugárúti körforgalom is elkészül, és az 1-es teljes vonalon közlekedik. A leg újabb helyi sajtóban is napvilágot látott nyilatkozatok szerint húsvétra érhetnek össze a sínek, és talán már május közepén járhat az 1-es, viszont az hu információi szerint ismét bontani kell majd a villa mos vonalat: ekkor kell elkezdeni az Anna kút és az Aradi vértanúk közötti szakasz felújítását... Újrabontva Kétszer is bontani kellett a már elkészült út sza kaszt: egyszer káb eleket felej tettek el le fektetni, így a frissen kö tött betont verték szét a sínek kö zött, majd a kész bicikliút veszélyességére figyel tek fel egy iskola előtt, s az aszfaltot és a sze gélyt szedték szét.

5 Munkanélküliségi ráta Csongrád ,0 5,5 5,9 7,8 Dél-Alföld ,2 6,2 7,8 10,6 Ország összesen ,4 5,8 7,5 10,0 Forrás: KSH Duplájára nőtt a munkanélküliség a Botka-érában A lakosság 14,1%-a keres munkát Csongrád megyén, több mint 25,5 ezer regisztrált mun ka nélküli Csongrádban, Makón 20% fölötti a munkanélküliek aránya. Szegeden is már 10,7%, pedig Botka László a 2006-os választási ígéretében új munkahelyet ígért évenként. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által közzétett februári adatok alapján régiónkban Gyurcsány, Botka: szövetségesek 17,6 százalék a regisztrált álláskeresők szá ma. Ez a szám 6 százalékkal magasabb, mint a kilencvenes évek gyárbezárásainak időszakában. A bérek tekintetében a nettó átlagkereset 2009 első kilenc hónapjában mintegy bruttó 106 ezer forintot tett ki a megyében, ez nem egészen 2%-kal több az egy évvel korábbinál. A reálkereset a fogyasztói árak 3,9%-os emelkedése mel lett 2,1%-kal maradt 5 el az előző év azonos időszakitól. Ha sikerült volna teljesítenie Botkának a szavazóinak tett ígéretét, és a látványfejlesztések helyett igazi, munkahelyteremtő, termelő beruházásokat tá mogatott volna, és a kisvállalkozásokat segítő, mun kahelymegtartó intézkedéseket szorgalmazott volna a parlamentben, akkor mára több ezerrel nőhetett volna az állásajánlatok száma. Botka László egyszer sem emelte fel a szavát a Gyurcsány-kor mány családokat, vállal kozásokat sújtó rendelkezéseivel szemben. Meg szavazott minden országromboló intézkedést: igent mondott az egészségügyi elvonásokra, a családtámogatások csökkentésére, az adóterhek növelésére, a nyugdíjelvonásokra, 1630 alkalommal együtt szavazott Gyurcsánnyal. Magyarországon 54,1% már az adóterhek aránya (Szlovákiában 38,9%, Lengyelországban 39,8%). Országunkban 9,9%-os a GDP növekedése az EUcsatlakozás óta (Szlovákiában 35,8%, Lengyelországban 23%). A nyugdíjak reálérté ke a Gyurcsány Bajnai-kormány regnálása alatt 10%-al csökkent. A gyermekgondozási segély az MSZP-s többség egyik intézkedésének köszönhetően a jövőben három helyett már csak a gyermek második életévének betöltéséig jár. A kórházi ágyak száma az MSZP országlása alatt 13 ezerrel csökkent, az e gészség ügyből történő forráselvonások már az alapellátást veszélyeztetik, a kórházak, klinikák a csőd szélén. Botka miután részt vett a rombolásban, Szegeden lerázta magáról a terhet, az önkormányzati fenntartású kórház, rendelő működtetését az egyetemre ruházta át. Többek között azt érte el, hogy soha nem látott módon megnövekedtek a szegedi várólisták: a megyeszékhelyen több mint 2000 beteg vár jelenleg ellátásra. A társadalmi hangulat a mélyponton. Évi 15 ezer vállalkozás szűnik meg Az Opten Kft. céginformációs szolgáltató, valamint a Felszámolók és Vagyonkezelők Országos Egyesülete által közzétett adatok szerint Magyar országon 2002 óta két és félszeresére nőtt a cégfelszámolások száma. Évente több mint 15 ezer vállal kozás zárta be kapu it, a szocialisták nyolcéves ámok futásának már 80 ezer cég esett áldozatul. A munkanélküliek aránya a duplájára emelkedett Gyurcsány, Botka és az MSZP-sek tevékenysége révén. Botka László egy jelentősebb munkahelyteremtő beruházást sem hozott Szegedre az elmúlt 8 évben. Csak a gombamód szaporodó bevásárlóközpontok létesítettek tucatjával pénztárosi állásokat.

6 6 A BKV-s Hagyó együtt emelkedett Botkáékkal Hagyó Miklós MSZP-s főpolgármester-helyettes takaros gazdasági és média-háttérországot épített fel, és ha nem dőlt volna rá a BKV, máig ő uralná a legbefolyásosabb MSZP-s lobbicsoportot, azaz a budapestit. De a politikusnak a fővároson túl is vannak/voltak állásai, hiszen ő indította be Ujhelyi Istvánnal és Botka Lászlóval a nemzedéki alapon szerveződő Mozaik klubot, amely nem más, mint egyéni érdekek érvényesítésére létrehozott társaság, MSZP-s pozíciószerző szervezet. A Mozaik klub neve többször felmerült a Zuschlag-ügyben is, melyben első fokon nyolcan kaptak letöltendő börtönbüntetést. Alakul az MSZP-s börtönválogatott BKV-ügy: az MSZP-maffia bukása? Botka segítette Gyurcsányt a hazudozásban Gyurcsány bukását az MSZP erős emberei által kiszivárogtatott őszödi beszéd indította el, ahol lényegében az ország tönkretételét ismerte el az akkori miniszterelnök, miszerint a kormány évekig nem csinált semmit, csak úgy tett, mintha kormányozna, miközben trükkök százait alkalmazták, hogy az állampolgárok elől eltitkolják a valós helyzetet, minden intézkedésük előtt ez a cél lebegett a hazugság. Botka László Gyur - csány egyik legfőbb t á m o g a t ó - ja volt a parlamentben, gombnyomásaival a hazudozásban, a tények elfedésében maximálisan támogatta; Botka 1630 alkalommal szavazott együtt Gyur csánnyal. A gyanú szerint közpénzek lenyúlására, magán- és párt vagyon gyara pítá sára használták a BKV-t, ami re először 2009 decemberében egy házkutatás során derült fény. Botka mellől kiretusálták a bukott Gyurcsányt Kiretusáltatta Botka Lász ló Gyurcsány Fe renc ex minisz ter elnök fotóit A szegedi nagy árvíz képes könyve című kiadványból. A polgármesteri hivatal gondozásában megjelent könyv javított és bővített kiadásából ki vették a kormányfő és a szegedi Az ügynek mára már tucatnyi gyanúsítottja van, többen ülnek előzetesben. Hagyó Miklós (MSZP) alpolgármester, Botka régi harcostársa pedig egy tanúvallomás szerint noki ás dobozban kapott 15 millió csúszópénzt. Az eddigi adatok szerint több száz millió adóforint vándorolt magánzsebekbe jogtalanul. pol gár mester kö zös képét, amely a 2006-os árvíz idején készült. Az emlékkönyv első verziója még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején jelent meg. Az eljárás kísértetiesen emlékeztet a klasszikus bolsevik módszerre, amikor a kínossá vált elvtársakat kiretusálták a történelmi fotókról. BIG MAC index hány percet kell dolgoznunk egy hamburgerért Város Big Mac 1kg kenyér 1kg rizs Prága Varsó Bukarest Szófia Budapest FORRÁS: UBS: A comparison of purchasing power around the globe

7 Mutyiszaga van a szegedi fürdőnek 7 Nemrég átadták az új Napfényfürdő Aquapolis Szeged fantázianevű für - dő komplexumot; a szege diek aggódnak a drága belépők miatt, az ellenzék pedig az önkormányzati vagyon magánkézre játszásról beszél. Informátoraink szerint a kapkodó, kampányra időzített átadás miatt már az első hetekben számtalan műszaki probléma övezi a működést, mégis a legfőbb gond az, hogy e beruházás sem szól másról, csak az MSZP-hez közeli milliárdos, Leisztinger Tamás újabb vagyon gyarapodásá ról. Hárommil l iárd saját tőke befektetéséért cserébe ugyanenynyi uniós támogatást kapott Lei sztinger cége, és az önkormányzati tulajdonú ingatlant közel féláron Botkáéktól (ami öt év után teljes egészében a saját tulajdona lehet), bónuszként pedig egy fürdőberuházás mögé rejtett szállodafelújítást. A teljes termálvízkészletet kezelő kutakat csak azért nem tudta megszerezni, mert egy ellenzéki képviselő ki szúrta a sorok mögé bújtatott mutyit. A szegediek attól félnek, hogy a drága belépők miatt kiszorulnak a luxusfürdőből. 27 milliónyi közpénz egy garázsért Zuschlag és Ujhelyi, a két jó barát A pályázati pénzek sokmilliós sikkasztása miatt elhíresült Zuschlag-ügyben először Balázs Attila mondta a per során, hogy Ujhelyi István is benne volt a buliban. Tanúvallomása szerint mikor a fiatal baloldali tömörülés, a Fibisz pénzügyi gondjait említette Ujhelyinek, a Fibisz akkori elnökének, ő azt mondta négyszemközt neki, hogy civil szervezeteket kell létrehozni, és azok pályázatokon nyert pénzei segítségével kell a finanszírozási gondokat megoldani. Később a negyedrendű vádlott, Őry Csaba is megerősítette, hogy Ujhelyi támogatta a fiktív egyesületek létrehozását finanszírozási problémák megoldására. Ujhelyi érintettségére Szente Zsolt tizedrendű vádlott vallomása is utalt. Az államtitkár tagadta érintettségét az ügyben. A bíróságon tanúként hallgatták meg a Zuschlagperben. Szinte aranyárban, átlagosan 450 ezer forintos négyzetméteráron vásárolt vissza saját telkén álló garázsokat az MSZP-s önkormányzat. A hasonló garázsok forgalmi értéke 1-2 millió forint. Öszszesen 145,5 millió forintot költött eddig a szegedi önkormányzat az Etelka sori garázsok megvásárlására, egy ingatlanra átlagosan 8 millió forintot (egy 56 négyzetméteres garázsért 27 milliót fizettek ki Botkáék). A garázssoron 18 üzletté alakított garázst vásároltak vissza. Az oka: egy uszodaberuházás, amit bizonytalan időre elhalasztottak, mert a kiszemelt építőipari cégnek, a Szeviépnek nem jött öszsze a csereingatlanos, kétes, SZVSE-ügyként elhíresült biznisz.

8 8 Hazugságsorozat a festményügyben Bevett szokás a hamisítás? A polgármesteri portré kifizetésének költsége helyesen szerepelt a költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolóban, ám a könyvvizsgáló által záradékolt dokumentumból ezt már jogtalanul kihúzták, mintha ki sem fizették volna! Felvetődhet a kérdés, hogy az összes többi kifizetésnél, a milliós, tízmilliós tételek esetében is alkalmazzák a városházán ezt az eljárást? Hónapokon keresztül a polgármesteri kabinet egymásnak ellentmondó híreket, közleményeket adott közre a Botka Lászlót megörökítő festmény ügyében. A polgármester először tagadott. H a z u g s á g s o r o z a ton érte a közgyűlés Botka Lászó polgármestert a kirobbant festményügy kapcsán. A dokumentumok szerint március 18-án Szabó Sándor, a polgármester kabinetfőnöke felkérte a kulturális irodát, hogy a rendszerváltás utáni polgármesterekről rendeljen portrékat, és azokat kereteztesse is be. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester kérte fel Pataki Ferencet, hogy Botka László félalakos portréját fesse meg, a vállalási határidőt pedig május 15-ig határozza meg. Pataki későbbi nyilatkozatában elmondta, hogy ekkor meg is kapta a várostól a pénzt, a festőművész május 15-én számlázott a polgármesteri hivatalnak 150 ezer forint bruttó összeget. Közben Botka tagadta, hogy létezik ilyen portré, s azt közpénzekből rendelték, de rajtavesztett, mert kiderült, a polgármester többször egyeztetett a festőművésszel. Később a képkeretező is megerősítette, hogy Botka-portrét is kereteztek, a polgármesteri hivatal felkérésére. Botka és fizetett propagandistái a kulturális iroda túlbuzgó munkatársára akarták fogni az ügyet, de aztán ettől is elálltak, mert a tények Botka ellen szóltak, és mindenki rájött, hogy Botka személyes munkatársa, a kabinetfőnök és helyettese, az alpolgármester van a festménysztori hátterében. Elképzelhetetlen, hogy Botka ne tudott volna a róla készült portréról. Tehát hazudott. Az én Botka Lacim címmel a Fidelitas és az IKSZ rajzpályázatot hirdetett, hátha eltalálják, mi is lehet azon a titkos festményen. Botka milliókért nyaralt A szegediek közben a megélhetésért küzdenek Zanzibárban búcsúztatta az óévet Botka László (MSZP). Luxusúton vett részt a polgármester kettesben feleségével. Amikor a megyei napilap cikket írt arról, hogy hol töltik a karácsonyi ünnepeket, Botka felesége az utazást nem említette. Helyette azt nyilatkozta, hogy a Mátrában pihennek az ünnepekben. Zanzibárba a legolcsóbb utazás is négyszázezer forintba kerül egy főre, ez hét éjszakát jelent egy háromcsillagos szállodában. A Botka házaspár azonban kéthetes üdülésen vett részt. Egymillió alatt biztosan nem úszták meg a kiruccanást, miközben takarékoskodásra szólították fel a szegedieket. Egy felmérés szerint a lakosok 62%-a gondolta úgy, hogy egyáltalán nem engedhető meg ez a luxusnyaralás. A fiatalok is elítélik Botka pazarlását

9 9 Városházi és szeviépes mutyi a SZVSE-pálya körül? A város vezetése rá akarta kényszeríteni a Szegedi VSE-t, hogy váljon meg ingatlanjától, és azt adja oda a Szeviépnek. A sportklub hosszas huzavona után elállt az üzlettől, ami felkavarta a Botka Lászlót és baráti vállalkozói köreit. Háborút indítottak a SZVSE ellen, de az első csatát elvesztették. A Szegedi VSE és a Szeviép opciós szerződést kötöttek 2007 szeptemberében egy ingatlancsere miatt. Az építőipari cég ebben azt vállalta, hogy a közel ötezer négyzetméteres Etelka sori stadiont pályázat útján megszerzi a várostól, kicsinosítja, és átadja a vasutas sportegyesületnek 230 millió forint kíséretében, ezért cserébe a cég megkapja a nyolcezer négyzetméteres SZVSE-pályát. A stadion eladására kiírt városi pályázatra benyújtott papírokat azonban a vasutasok már nem írták alá, ugyanis szerintük egy építkezés miatt időközben több száz négyzetméterrel csökkent az Etelka sori telek mérete, illetve más tulajdonviszonyok sem voltak tisztázva. Közben a Szeviép már szándékszerződést kötött több nagyáruházzal a Vasutas-pálya területére. A Szeviép perelt, igényt jelentett be a pályára, de a bíróság ezt elutasította. Jelenleg itt áll az ügy, amiben igencsak a sáros a vársoháza is, hiszen a háttérben Botka László irányítja a gépezetet. Mivel a mutyi nem jött össze, ezért a polgármester háborút indított, és minden eszközt megragad, hogy tönkretegye a nagy múltú klubot, és helytartóin keresztül rákényszerítse az ingatlan eladására. A SZVSE kitart, ami nagyon nem tetszik Botka Lászlónak és Szentgyörgyi Pál alpolgármesternek, hiszen a Szeviép felé tett ígéretüket nem tudták teljesíteni, amit viszont az építőipari cég őket támogató tulajdonosa, Pistrui László nem néz jó szemmel. Politikai bosszúhadjárat a SZVSE ellen Ha Botkán múlna, szögre akaszthatnák a csukát a 90 éves SZVSE sportolói A Botka-féle városvezetés nyíltan, politikai okokból feketelistára tett egy nagy múltú, eredményes tevékenységet folytató sportegyesületet, a Szegedi VSE-t, ahol több száz gyermek sportol. Ennek hátterében egyértelműen a Szeviép-program el nem fogadása miatti bosszú állhat. Egy sportbizottsági ülésen, ahol a pénzek elosztásáról szavaztak, Szentgyörgyi Pál alpolgármester éles kirohanást intézett a vasutas sportegyesület ellen. A szocialista alpolgármester többször is úgy fogalmazott: a SZVSE a legnagyobb vagyonnal rendelkező szegedi sportegyesület, ha gondokkal küzd, csináljon pénzt vagyonából, akár hasznosításon, akár részleges vagy teljes értékesítésen keresztül. Vajon mire célozhatott az alpolgármester? Szentgyörgyi összefonódása a Szeviép egyik tulajdonosával, Pistrui Lászlóval köztudott. A SZVSE-t egyébként kaotikus, rosszul vezetett, sportszakmailag rosszul irányított klubnak nevezte, hozzátéve: nekünk ezzel az egyesülettel nem kell foglalkoznunk. Azt is kezdeményezte, hogy ne utalják ki az atlétikai szakosztály számára már odaítélt működési támogatást, amivel megnehezítette több száz gyerek sportolását.

10 10 Rákosi-korszak a Mars téren Adventi alkotmánysértés Botka módra A 2009-es advent első vasárnapjának estéjén a Botka-féle városvezetés rendőri biztosítással porig rombolta a várossal még perben álló kereskedők Mars téri árusítóhelyeit, pavilonjait, amivel egy tucat család megélhetését lehetetlenítették el. A szétvert bódék tulajdonosai között vannak érvényes bérleti szerződéssel és működési engedéllyel rendelkező kereskedők. A szegedi szocialista városvezetés Botka László utasítására minden figyelmeztetés nélkül az éj leple alatt küldte a dózerokat a Mars térre, s lerombolta egy tucat kereskedő pavilonját. A sietség oka, hogy a felújított piacot Botka László a 2010-es októberi önkormányzati választásokra szeretné átadni, és nincs ideje kivárni a perek sorát, amelyekben ráadásul nagyobb részt az árusoknak adnak igazat. A bontás idején teljesen lezárták a területet, a magántulajdonban lévő pavilonokat feltörték, az árukat kihordták, a tulajdonosokat nem engedték építményeikhez, még a megjelenő parlamenti képviselők sem mehettek be. A kiérkező rendőrök semmit sem tettek A szülői közösség több hónapig minden lehetséges eszközzel küzdött a Deák Ferenc utcai óvoda megmaradásért, de hiába, Botka László polgármester kőszivét még a gyerekek sem hatották meg, kegyetlenül kiürítették az épületet, és az egyik közgyűlésen a végleges bezárásról döntöttek. Ennek hátterében nem más állt, mint a közelben megnyíló játékterem. A kaszinót viszont csak úgy lehetett kinyitni, ha az ovit bezáratja Botka. A törvényi szabályozás szerint az óvoda 200 méteres körzetén belül ilyen szórakoztató hely nem nyílhat. A Híd utca 1. szám alatti beruházásra a városházán építési engedélyt adtak, ám a működtetési engedélyt az Kaszinószocialisták Rulettkerékbe törtek egy óvodát APEH-nél kellett kérelmeznie az üzemeltetőknek. Botka László és Solymos László alpolgármester mindvégig tagadták az összefüggést. Az üzemeltetési engedély megkérése előtt felmerült ugyanakkor a kérdés: hogyan adhattak ki a városházán építési engedélyt az óvoda 200 méteres körzetében egy olyan vállalkozásnak, mely n y i l v á n v a l ó a n szerencsejátékhoz kötődő beruházást tervezett? Ennek egyik lehetséges magyarázataként emlegették, hogy már jóval korábban megszületett a Deák Ferenc utcai óvoda halálos ítélete nem sokkal ezelőtt ugyanis ennek szomszédságában a drasztikusan megemelt önkormányzati bérleti díjak a Micimackó magánóvoda működését is ellehetetlenítették. Botkáék tehát tagadtak, a kaszinó viszont mára megnyitott... A pénz mindenek fölött Bezárt oktatási intézményben MSZP-s magániskola További rúgások a kultúrába: a művelődési házak bezárása és eladása. Először a Juhász Gyula Művelődési Házat adták el a Szegedi Fellebviteli Főügyészségnek Botkáék, majd a több tucat egyesületnek, kulturális körnek helyet adó Bartók Béla Az MSZP-s városvezetés általános iskolákat záratott be, s négy gimnáziumi osztályt szüntetett meg többek között a 35 éves hagyománnyal rendelkező Széchenyi sportosztályát. Az osztályok felszámolása után egy bezárt általános iskola épületében indított két új osztályt az általa vezetett magániskolában a szocialisták frakcióvezetője, Révész Mihály. Botkáék ezenkívül be zár attak és kirakták az eladó táblát két maximális ki használtságú kollégiumra is. Kultúrharc Művelődési Házat záratták be és próbálták, próbálják eladni sikertelenül. Solymos László alpolgármester végig tagadta a Bartók bezárását, amikor az ellenzék szembesítette a tényekkel, annyit mondott: Akkor nem terveztük, most tervezzük. Botka egyike annak a hat szocialistának, akik 2004-ben az MSZP rendkívüli kongresszusán felszólaltak Gyurcsány miniszterelnökké választása mellett.

11 Elhallgattatott szegediek 11 A civileknél annyira kiverte a biztosítékot Botka László (MSZP) politikája, hogy miután a hivatalos megkeresésekre szinte sosem kaptak választ, különböző demonstrációkat szerveztek. A polgármester megtalálta a módját, hogy elhallgatassa a kellemetlenkedőket. A stadionmutyira és a labdarúgó-utánpótlás ellehetetlenítésére készülő önkormányzat ellen a fociszurkolók tüntettek egy közgyűlés alkalmával: a karzatra ülve egy transzparenst mutattak fel, de hasonlóan cselekedtek az óvodabezárás miatt az érintett szülők, mások pedig röplapokat szórva tiltakoztak a városvezetés korrupciógyanús ügyei miatt. A torony házak építésének terve miatt a városháza előtt demonstráltak a nyugal mukat féltő civilek. A tiltakozásokat megelégelve statikai okokra hivatkozva Botka László lezáratta a dísztermi karzatot. Egyébként saját párttársai ellen is fellépett hasonló módszerekkel, ha nem támogatták a terveit. Felújítási munkálatokra hivatkozva pedig többször lehetetlenné tette az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli közgyűléseket. Földig rombolták a legszögedibb szögedi szülőházát Botka 2004-ben emlékházat ígért, de ennek még nyoma sincs Bálint Sándor néprajztudós, a leg szögedibb szögedi szülőházát Alsóvároson egy építési vállalkozó megvásárolta, s a helyén társasház építését jelentette be. A nagy közfelháborodást követően kezdett el Botka László tárgyalásokat, sőt még jelképesen és teátrálisan polgármesteri pecséttel birtokba is vette a házat. A baloldali többségű pénzügyi bizottság leszavaztatta a szülőház megmentésére előterjesztett koncepciót. Botka széttárta a karját, s minden felelőséget a regnálása előtti 25 évre hárított. Akkor, tehát még 2004-ben megígérte, hogy egy alapítványt hoznak létre, és kialakítanak egy emlékházat, ez azonban mindmáig nem készült el.

12 Az országos sajtó is Botkáról beszélt Égő projekt a villamosvonal-felújításé A késlekedés oka ezek mellett az is, hogy nem fizetik ki a munkásokat állította a szegedi belvárosban egy ötvenes úriember, aki azt hallotta, hogy számos alvállalkozónak tartoznak súlyos pénzekkel. Lapunknak, neve elhallgatását kérve, nyilatkozott is egy alvállalkozó, akinek a követelése állítása szerint tízmillió forintos nagyságrendű. /Index/ Gyurcsány retusálása Ez a képcsere viszonylag egyszerű és tiszta módszer. Mondhatni szép, elegáns, kulturált, morális. És némiképp emlékeztet a klasszikus bolsevik eljárásra. Arra ugyanis, hogy a kínossá vált elvtársakat kiretusálták az»időszerűtlen«történelmi fotókról /168 óra/ Felelős kiadó: Fidesz Központi Hivatala A kiadvány letölthető: a polgári hírportálról. Beton és cirkusz Nem lesz harmadik híd, mert Botka nem tudta elintézni Kóka Jánosnál, amikor az SZDSZ korábbi elnöke gazdasági miniszter volt, hogy legyen. Így a nem létező híd újszegedi hídfőjében nem lesz európai rangú tudásközpont sem, hanem csak egy sokadik bevásárlóközpont. Nem újítják fel a partfalat, amelyet nagyon megszaggatott a 2006-os árvíz; helyette lett a kormány által támogatott nagyprojekt, Leisztinger Tamás Aqualand-beruházása. Hárommilliárd forint európai uniós támogatást meg Szeged legértékesebb telkét kapja meg Leisztinger, hogy nyereségesebbé tegye a tulajdonában álló Forrás Szállót (...) új állás nem lesz sem ebből, sem a szegedi tömegközlekedési infrastruktúra 29 milliárdos fejlesztéséből ( ) a biztonságos megélhetésre vágyó szegedieknek szánt európai támogatásokat betonra és cirkuszra költik. /Népszabadság/ Harmadosztályú polgármester Közel két éve hasztalan akarják elérni a szegedi szurkolók a város polgármesterét, Botka Lászlót. Óriásplakátot csináltattak és a városi sportcsarnokkal szembeni hirdetőtáblán jelentetik meg a Kósa: Bajnokok Ligája, Botka: harmadosztály feliratot. Úgy érzik, a városvezető nemhogy segítené, hanem hátráltatja szeretett sportáguk fejlődését. /Index/

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye MSZPSzanyi Tibor Szanyi Tibor szavai nem tükrözik az MSZP véleményét, a szocialista párt teljes mértékben tiszteletben tartja a sajtószabadságot" mondta

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Sikeres épületfelújítási programok finanszírozása a beruházás-lebonyolító szemével Előadó: Czabarka Mihály vezérigazgató, NRG-Mentor Zrt.

Sikeres épületfelújítási programok finanszírozása a beruházás-lebonyolító szemével Előadó: Czabarka Mihály vezérigazgató, NRG-Mentor Zrt. Sikeres épületfelújítási programok finanszírozása a beruházás-lebonyolító szemével Előadó: Czabarka Mihály vezérigazgató, NRG-Mentor Zrt. 2010.09.14. 1 a beruházás-lebonyolító szemével Az általunk választott,

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.08. kedd Mesterházy Attila az Egyesült Államokban tárgyal Képzetlenül a munka világában Tíz ok a telefonadó ellen Nem igaz, hogy a családi vállalkozásokat segítik a földbérletpályázatokon Ingyenes

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

jött létre a napi 5- 2008 áprilisában nyitotta meg új hívásközpontját a Magyar Telekom a szegedi Tisza Centerben, a Hafnerfatelep

jött létre a napi 5- 2008 áprilisában nyitotta meg új hívásközpontját a Magyar Telekom a szegedi Tisza Centerben, a Hafnerfatelep 2010. MÁRCIUS A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Próbaüzem a Napfényfürdôben 200 kilométer sugarú körben a legek fürdôje A Napfényfürdô Aquapolisban már több hete tart a próbaüzem, ami többek között abból

Részletesebben

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Dr. Kóbor Balázs tudományos főmunkatárs, SZTE Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter V-METER Kft. GEOMATRIX Kft. VENTOSUS Kft. A fejlesztés tevékenységei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09máj25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.máj.25 13.45 Ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Barna Barbara osztályvezető helyettes Műszaki osztály Sorszám:

Részletesebben

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30.

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30. Féléves sajtótájékoztató 2008 július 2008. július 30. Ingatlanpiaci befektetések Magyarországon Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30. A befektetési piac növekedése 2007-ben elért rekord

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 4. hét Erdély Magyarország Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program, amelyre február

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

A FIDESZ IGAZI ARCA HAZUGSÁGOK

A FIDESZ IGAZI ARCA HAZUGSÁGOK A FIDESZ IGAZI ARCA TÉNYEK ÉS HAZUGSÁGOK Ez a füzet a második fejezete annak a sorozatnak, amelyben megmutatjuk az embereknek mindazokat a tényeket, amelyek megcáfolják Orbán hazugságait. 2 VIKTOR! HOL

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Hátralékosok a Berettyóújfalui járásban

Hátralékosok a Berettyóújfalui járásban Hátralékosok a Berettyóújfalui járásban BÁNFALVI GYŐZŐ doktorandusz Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program Bevezetés A relatív szegénység jellemzője

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz?

Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz? Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz? 110 éves a legpatinásabb és feltehetıleg még ma is a legnagyobb szurkolótáború sportklub, az FTC. Az évfordulóhoz

Részletesebben

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, 2 Segítség az adósoknak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL Szakmai beszámoló Az egyesület életében a 2012-es volt az első tényleges működési év. Eredménynek tekintjük, hogy megalakulásunk óta sikerült kialakítani az egyesület működésének

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben