Nem magamat féltem, hanem Szegedet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem magamat féltem, hanem Szegedet"

Átírás

1 2010. április Nem magamat féltem, hanem Szegedet LOST - eltűnnek Megduplázódott a munkanélküliek száma Szegeden Botka László egyszer sem emelte fel a szavát a Gyurcsány-kormány csa ládokat, vállalkozásokat sújtó rendelkezéseivel szemben. Megszava zott min den országromboló intézkedést: igent mondott az egész ségügyi el voná sokra, a család támogatások csökkentésére, az adó ter hek növelésére, a nyugdíjelvonásokra, 1630 alkalommal együtt szavazott Gyurcsánnyal. Botrányos közlekedési projekt A botkai ciklus legnagyobb fejlesztéseként, igazi sikertörténeteként beha rangozott és elkezdett beruházás Szeged elektromos tömegközlekedésének fejlesztése. Mára az onban világossá vált, hogy eddig csak veszteséget és bosszúságot hozott a projekt az egész városnak, s kérdéses, hogy a polgároknak okozott valós károk megtérülnek-e va la ha. Gyurcsány leg főbb támogatója Botka László Gyur csány Ferenc egyik leg főbb támogatója volt a parlamentben, gombnyomásaival a hazudozásban, a valóság elfedésben maximálisan támogatta; 1630 alkalommal szavazott együtt Gyur csánnyal. 5. oldal 6. oldal 4. oldal

2 2 MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA (MILLIÁRD FT) 8.400, , , ,5 Botka László minden erejét s az egész apparátusát arra használja fel a 2010-es választásokon, hogy az MSZP tör ténelmi mélyégéből kiemelkedjen, és szegedi sikereivel lobbizzon. De városában sem maradt híján a be nem váltott ígéretnek. A 2006-os kampányfüzetében 2000 á gyasként emlegetett új klinikai tömb beruházásának végre sikerült idén aláírni a támogatói szerződé sét, de , , , az ágyszám idő köz ben 300 ágyasra apadt. A biopolisz program épp olyan kudarc, mint a logisztikai központ. Az új déli Tisza-híd megépülése soha nem látott távolságban, mint ahogy Szeged szégyen foltja, az ország leg rosszabb állapotú rakpartjának felújítása is. A város különböző pontjaira ufó mód jára szálldosó rendezvénycsarnok látványtervén már csak mosolyognak a szegediek, mint ahogy az új Igen. Megcsináltuk kam pá nyoltak 2006-ban a szocialisták. Megcsinálták, va lóban. Bevezették a 13. nyugdíjat, majd elvették azt, csökkentették az áfát, majd újra megemelték. Ez a szoci módi kis hazánkban. A szocialisták négy évvel ezelőtti kampánykiadványa szerint 28%- kal emelkedett a nyugdíjak reálértéke 2002 és 2006 között. A KSH adataiból azonban kiderül, hogy míg az Orbánkormány 22%-kal növelte a nyugdíjak reálértékét, Botka beteljesületlen ígéretei ,0 Forrás: KSH A szocialisták megcsinálták! uszoda is fényévnyi távolságba került. A modern buszállomás sem épül fel. A Világok Utcája végleg eltűnt. Az évi új munkahely meg te rem - tése is csak álom maradt. A 2006-os kam pányfü zet vége felé pedig ez olvasható: egye nesbe hoz tuk Szeged gaz dál ko dását. Igen, míg 2002-ben alig 5 milliárdnyi adósságállománnyal vették át a várost, addig 2010-ben ez a szám eléri a 25 millárdot. addig a Medgyessy Gyurcsány-kormány csak 16-tal. A Gyur csány és Bajnai által vezetett kormány ellenben 10%-os csökkenést könyvelhet el ezen a területen. A 13. havi nyugdíjat pedig el is törölték 2009-ben. Vagyis már megint hazudtak a szocialisták. Mint írták, 50%-kal növelték 600 ezer közalkalmazott illetményét. Ezzel nem is lett volna baj, ám ez együtt járt a közszféra felduz zasz tásá val, fél év alatt 50 ezerrel nőtt a közalkalmazottak szá ma, ami 3-4 év alatt milliárd forint töb b- letkiadást jelentett a költségvetésnek. A köz szféra 13. havi fizetését sem tud ta fenntartani a kormány, ezt is eltörölték. Kampányszlogenek hirdették, hogy a Gyurcsány-kormány 20%-ra mér sékelte az áfa felső kulcsát, ám tavaly nyáron ismét 25%-ra emelték. E néhány példából jól látszik, hogy a szocialisták amit adnak, azt el is veszik néhány éven belül. Egyetérthetünk jelmondatukkal: igen, megcsinálták! Szégyenfoltok pusztuló műemlékek, elhanyagolt értékek A regnáló városvezetés Botka László irányításával nem az értékmentés híve, hanem elsősorban a tőkéé. Néhány példa arra, hogy Szeged tradicionális és városképi je len tőségű értékei hogyan lesznek az enyészeté. Szegeden Botka és csa pata bontási listákat készít. De mi várható egy olyan városvezetéstől, a mely a tőke szolgála tában többek közt két ipartörténeti je len tő sé gű kendergyár és a leg szögedibb szö gedi, Bálint Sándor szülőházának bon tá sá hoz asszisztált? De a rombolás mellett a hanyagság is jellemzi Botkáékat. Néhány példa: a Hági étterem, a Kass szálló (aminek felújításával Ujhelyi István kampányolt), az Erzsébet liget Vigadója, a Szőke Tisza hajó, a városi stadion és a beépítetlen gödrök a Skála mögött, a Honvéd téren, a tömegével kivágott fák helyén a Bertalan híd mellett, a Gyevi temető parlagon heverő területe, a vár befejezetlen része.

3 Az MSZP akadályozta meg a 47-es bővítését Halálúttal kampányolnak 3 Igaz a szocialisták nem támogatták a parlamentben Hódmezővásárhely fideszes polgármesterének, Lázár Jánosnak javaslatát a 47-es halálút négysávosításának kérdésében, az útszakasz hivatalos átadásakor Uj helyi István mégis arról beszélt, hogy együtt dolgoztak ezen a szocialista és fideszes honatyák. Hódmezővásárhely és Algyő között az utolsó 4,5 kilométeres sza kasz kivitelezésével 8 év után végre befejeződött a Szegedet és Hódmezővásárhelyt összekötő 47-es út négysávosítása. Az útavatón 2010 ja nuárjában a szocialista Ujhelyi István, Botka László barátja, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára arról beszélt, hogy együtt döngették MSZP-s és fideszes képviselők a minisztériumok ajtaját. A halottak emlékének meggyalázása, hogy Ujhelyi István képviselő a 8 éve zajló huzavonából politikai tőkét kíván kovácsolni fogalmazott Lázár János. Alkalmat pedig adott az MSZP-seknek arra, hogy bizonyítsák, fontos számukra a 47-es ügye, például a 2006-os költségvetéshez módosító javaslatot nyújtott be Lázár, hogy a négysávosítás befejezéséhez szükséges néhány milliárdot építsék be a büdzsébe. Ujhelyi és Botka László képviselőtársaim a rendelkezésemre álló szavazólapok tanúsága szerint nemmel szavaztak mondta el Lázár János ben Csillag István pedig bejelentette, hogy nem hoz politikai hasznot a négysávos út építésének befejezése idézte Lázár az egykori miniszter nyilatkozatát. A 8 éves késlekedés 6 emberéletet követelt. Balesetek a 47-esen Vásárhely és Algyő között Összesen Halálos sérülés Súlyos sérülés Könnyű sérülés Anyagi káros Összesen Ki téríti meg a kárt? Falakat re pesztenek a dübörgő kamionok 10 milliárdos bukta az M43-ason? Kilenc hónap késés csak az első szakaszon és lehetséges, hogy 10 milliárd forint támogatási pénzmegvonás röviden így összegezhetjük az M43-as autópálya építését, miközben Szeged fuldoklik a megnövekedett kamionforgalomtól, útjai pedig tönkrementek. Nincs hét kilométer hosszú az M43-as autópálya első szakasza, mégsem sikerült határidőre átadni, sőt kétszer is módosították azt. A legutolsó ismert verzió szerint ez év augusztusának végén adják át a régi 5-ös utat a 47-essel összekötő szakaszt. Az indok elsőre furának tűnhet: egy 1000 milliméteres vízvezeték akasztotta meg a munka tervezett menetét. A késedelmes átadás miatt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kevesebb, mint 450 millió forintos kötbért állapított meg. Ám ez nem Szegedet illeti, hanem az államot, így kérdéses, vajon miből fogják fedezni a tönkrement szegedi utak helyreállítását. Ismeretes, hogy Botka László szocialista polgármester korábban arra tett ígéretet, hogy a kötbért fordítják e célra. A civilek is elégedetlenkednek a zaj- és egyéb ártalmak miatt, még 2009 februárjában egyesületet hoztak létre azzal a céllal, hogy a 43-as mentén élők érdekeit védjék, és próbapert is kilátásba helyeztek az állam ellen. A legutóbbi gikszer az M43-as körül pedig az, hogy 10 milliárd forint támogatást akar megvonni az Európai Bizottság, szabály ellenes ségek miatt. Botka László és Ujhelyi István a napokban tragikomikus módon az M43-as egy kis darabkáját sehová sem vezető főútként adták át. Ennek a kampályútnak a működtetése újabb 30 millió forintjába kerül az állampolgároknak.

4 4 BOTRÁNYOS közlekedési projekt A botkai ciklus legnagyobb fejlesztéseként, igazi sikertörténeteként be harangozott és elkezdett beruházás a vá ros elektromos tömegközlekedésének fejlesztése. Mára az onban világossá vált, hogy eddig csak veszteséget hozott a terv az egész városnak, s kérdéses, hogy a polgároknak okozott valós károk megtérülnek-e va la ha. A munkálatok az 1-es villamos pályájának három szakaszban történő felújításával kezdődtek. Terelések, útlezárások történtek a Kossuth Lajos és a Boldogasszony sugárúton. A fejlesztést már a kezdetekor számos szakmai kritika érte, mondván, a nehéz gazdasági helyzetben nehezen képzelhető el, hogy egy amúgy is veszteséget termelő önkormányzati cég, az SZKT miből lesz képes az évi 1,5-2 milliárdos pluszköltséget jelentő felújított, átszervezett tömegközlekedést fenntartani. Közös álláspont: drasztikus jegyáremelés várható, amelyet szakaszosan próbálnak majd adagolni a lakosságnak. És a jóslatok már a fejlesztések kezdetén beigazolódni látszanak, hiszen a projekt már most hónapokat csúszik. Közben az autók, kamionok, teherforgalom elterelése miatt a sugárutak környékén súlyos károsodásokat szenvedtek a mellékutcák, kátyúk roncsolják a lakosok járműveit, a zaj és a porszennyezés szinte már elviselhetetlen, nem beszélve a több tucat szegedi vállalkozásról, amely a feltúrt utak miatt szinte megközelíthetetlenné vált s a csőd szélére sodródott. Botka arcátlan cinizmusa Összefogtak a belvárosi kereskedők, hogy közösen képviseljék érdekeiket az igényeiket, problémáikat figyelmen kívül hagyó városvezetéssel szemben az Élhető és Lakható Belvárosért Mozgalom keretében. A szándékosan öszszecsúszott, a választásokra időzített be ru házások a belváros-rekonstrukció, villamosvonal fejlesztés, Mars tér a lakosok mellett a kereskedők életét is megkeserítik, a feltúrt utak mentén tucatjával mentek tönkre kisvállalkozá sok a kieső forgalom miatt. Tudomásul vesszük, hogy a várost szé píteni kell, és ez időn ként kellemetlenséggel jár, azt viszont nem fogadjuk el, hogy a lakosságot lehetetlen helyzetbe hozza a városvezetés mondják a kereskedők, akik többek között a Feketesas utca ésszerűtlen lezárása, a fokozódó káosz miatt keresték a kapcsolatot az önkormányzattal, de Botka Lászlótól azt a lekezelő, cinikus választ kapták, hogy ha nem tudnak a vásárlók a belvárosban parkolni, és ezért kevesebb lesz az üzlettulajdonosok bevétele, akkor majd kevesebb iparűzési adót kell fizetniük Több hónapos csúszás, tönkrement utak, bezárt üzletek Már négy hónapot csúszik az első szakasz átadása Tragikomikus az 1-es vonal felújítása Az eredeti tervek szerint november végére kellett volna elkészülnie az 1-es vonalának. A határidő-módosításokat szinte már lehetetlen feladat összeszámolni. A tervekért és a menedzselésért közel 700 millió forintot könyvelhetett el a Szeged Pólus Kft., ám felelőse még mindig nincs a több hónapos csúszásnak, a szakmai bakiknak (elfelejtett kábelfektetés, a kész utak többszöri újra bon tása), a hibás közműtérképeket és az idő járást hozzák fel a beruházók mentségként. Bár a város kötbérigényt nyújt be, de hosszú évekig tart, mire a bíróságra vihető ügyből készpénzt láthat. Botka László azt ígérte egy fórumon januárban, hogy február végéig kell feloldani a vágányzárat, március végéig a Kossuth Lajos sugárúti körforgalom is elkészül, és az 1-es teljes vonalon közlekedik. A leg újabb helyi sajtóban is napvilágot látott nyilatkozatok szerint húsvétra érhetnek össze a sínek, és talán már május közepén járhat az 1-es, viszont az hu információi szerint ismét bontani kell majd a villa mos vonalat: ekkor kell elkezdeni az Anna kút és az Aradi vértanúk közötti szakasz felújítását... Újrabontva Kétszer is bontani kellett a már elkészült út sza kaszt: egyszer káb eleket felej tettek el le fektetni, így a frissen kö tött betont verték szét a sínek kö zött, majd a kész bicikliút veszélyességére figyel tek fel egy iskola előtt, s az aszfaltot és a sze gélyt szedték szét.

5 Munkanélküliségi ráta Csongrád ,0 5,5 5,9 7,8 Dél-Alföld ,2 6,2 7,8 10,6 Ország összesen ,4 5,8 7,5 10,0 Forrás: KSH Duplájára nőtt a munkanélküliség a Botka-érában A lakosság 14,1%-a keres munkát Csongrád megyén, több mint 25,5 ezer regisztrált mun ka nélküli Csongrádban, Makón 20% fölötti a munkanélküliek aránya. Szegeden is már 10,7%, pedig Botka László a 2006-os választási ígéretében új munkahelyet ígért évenként. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által közzétett februári adatok alapján régiónkban Gyurcsány, Botka: szövetségesek 17,6 százalék a regisztrált álláskeresők szá ma. Ez a szám 6 százalékkal magasabb, mint a kilencvenes évek gyárbezárásainak időszakában. A bérek tekintetében a nettó átlagkereset 2009 első kilenc hónapjában mintegy bruttó 106 ezer forintot tett ki a megyében, ez nem egészen 2%-kal több az egy évvel korábbinál. A reálkereset a fogyasztói árak 3,9%-os emelkedése mel lett 2,1%-kal maradt 5 el az előző év azonos időszakitól. Ha sikerült volna teljesítenie Botkának a szavazóinak tett ígéretét, és a látványfejlesztések helyett igazi, munkahelyteremtő, termelő beruházásokat tá mogatott volna, és a kisvállalkozásokat segítő, mun kahelymegtartó intézkedéseket szorgalmazott volna a parlamentben, akkor mára több ezerrel nőhetett volna az állásajánlatok száma. Botka László egyszer sem emelte fel a szavát a Gyurcsány-kor mány családokat, vállal kozásokat sújtó rendelkezéseivel szemben. Meg szavazott minden országromboló intézkedést: igent mondott az egészségügyi elvonásokra, a családtámogatások csökkentésére, az adóterhek növelésére, a nyugdíjelvonásokra, 1630 alkalommal együtt szavazott Gyurcsánnyal. Magyarországon 54,1% már az adóterhek aránya (Szlovákiában 38,9%, Lengyelországban 39,8%). Országunkban 9,9%-os a GDP növekedése az EUcsatlakozás óta (Szlovákiában 35,8%, Lengyelországban 23%). A nyugdíjak reálérté ke a Gyurcsány Bajnai-kormány regnálása alatt 10%-al csökkent. A gyermekgondozási segély az MSZP-s többség egyik intézkedésének köszönhetően a jövőben három helyett már csak a gyermek második életévének betöltéséig jár. A kórházi ágyak száma az MSZP országlása alatt 13 ezerrel csökkent, az e gészség ügyből történő forráselvonások már az alapellátást veszélyeztetik, a kórházak, klinikák a csőd szélén. Botka miután részt vett a rombolásban, Szegeden lerázta magáról a terhet, az önkormányzati fenntartású kórház, rendelő működtetését az egyetemre ruházta át. Többek között azt érte el, hogy soha nem látott módon megnövekedtek a szegedi várólisták: a megyeszékhelyen több mint 2000 beteg vár jelenleg ellátásra. A társadalmi hangulat a mélyponton. Évi 15 ezer vállalkozás szűnik meg Az Opten Kft. céginformációs szolgáltató, valamint a Felszámolók és Vagyonkezelők Országos Egyesülete által közzétett adatok szerint Magyar országon 2002 óta két és félszeresére nőtt a cégfelszámolások száma. Évente több mint 15 ezer vállal kozás zárta be kapu it, a szocialisták nyolcéves ámok futásának már 80 ezer cég esett áldozatul. A munkanélküliek aránya a duplájára emelkedett Gyurcsány, Botka és az MSZP-sek tevékenysége révén. Botka László egy jelentősebb munkahelyteremtő beruházást sem hozott Szegedre az elmúlt 8 évben. Csak a gombamód szaporodó bevásárlóközpontok létesítettek tucatjával pénztárosi állásokat.

6 6 A BKV-s Hagyó együtt emelkedett Botkáékkal Hagyó Miklós MSZP-s főpolgármester-helyettes takaros gazdasági és média-háttérországot épített fel, és ha nem dőlt volna rá a BKV, máig ő uralná a legbefolyásosabb MSZP-s lobbicsoportot, azaz a budapestit. De a politikusnak a fővároson túl is vannak/voltak állásai, hiszen ő indította be Ujhelyi Istvánnal és Botka Lászlóval a nemzedéki alapon szerveződő Mozaik klubot, amely nem más, mint egyéni érdekek érvényesítésére létrehozott társaság, MSZP-s pozíciószerző szervezet. A Mozaik klub neve többször felmerült a Zuschlag-ügyben is, melyben első fokon nyolcan kaptak letöltendő börtönbüntetést. Alakul az MSZP-s börtönválogatott BKV-ügy: az MSZP-maffia bukása? Botka segítette Gyurcsányt a hazudozásban Gyurcsány bukását az MSZP erős emberei által kiszivárogtatott őszödi beszéd indította el, ahol lényegében az ország tönkretételét ismerte el az akkori miniszterelnök, miszerint a kormány évekig nem csinált semmit, csak úgy tett, mintha kormányozna, miközben trükkök százait alkalmazták, hogy az állampolgárok elől eltitkolják a valós helyzetet, minden intézkedésük előtt ez a cél lebegett a hazugság. Botka László Gyur - csány egyik legfőbb t á m o g a t ó - ja volt a parlamentben, gombnyomásaival a hazudozásban, a tények elfedésében maximálisan támogatta; Botka 1630 alkalommal szavazott együtt Gyur csánnyal. A gyanú szerint közpénzek lenyúlására, magán- és párt vagyon gyara pítá sára használták a BKV-t, ami re először 2009 decemberében egy házkutatás során derült fény. Botka mellől kiretusálták a bukott Gyurcsányt Kiretusáltatta Botka Lász ló Gyurcsány Fe renc ex minisz ter elnök fotóit A szegedi nagy árvíz képes könyve című kiadványból. A polgármesteri hivatal gondozásában megjelent könyv javított és bővített kiadásából ki vették a kormányfő és a szegedi Az ügynek mára már tucatnyi gyanúsítottja van, többen ülnek előzetesben. Hagyó Miklós (MSZP) alpolgármester, Botka régi harcostársa pedig egy tanúvallomás szerint noki ás dobozban kapott 15 millió csúszópénzt. Az eddigi adatok szerint több száz millió adóforint vándorolt magánzsebekbe jogtalanul. pol gár mester kö zös képét, amely a 2006-os árvíz idején készült. Az emlékkönyv első verziója még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején jelent meg. Az eljárás kísértetiesen emlékeztet a klasszikus bolsevik módszerre, amikor a kínossá vált elvtársakat kiretusálták a történelmi fotókról. BIG MAC index hány percet kell dolgoznunk egy hamburgerért Város Big Mac 1kg kenyér 1kg rizs Prága Varsó Bukarest Szófia Budapest FORRÁS: UBS: A comparison of purchasing power around the globe

7 Mutyiszaga van a szegedi fürdőnek 7 Nemrég átadták az új Napfényfürdő Aquapolis Szeged fantázianevű für - dő komplexumot; a szege diek aggódnak a drága belépők miatt, az ellenzék pedig az önkormányzati vagyon magánkézre játszásról beszél. Informátoraink szerint a kapkodó, kampányra időzített átadás miatt már az első hetekben számtalan műszaki probléma övezi a működést, mégis a legfőbb gond az, hogy e beruházás sem szól másról, csak az MSZP-hez közeli milliárdos, Leisztinger Tamás újabb vagyon gyarapodásá ról. Hárommil l iárd saját tőke befektetéséért cserébe ugyanenynyi uniós támogatást kapott Lei sztinger cége, és az önkormányzati tulajdonú ingatlant közel féláron Botkáéktól (ami öt év után teljes egészében a saját tulajdona lehet), bónuszként pedig egy fürdőberuházás mögé rejtett szállodafelújítást. A teljes termálvízkészletet kezelő kutakat csak azért nem tudta megszerezni, mert egy ellenzéki képviselő ki szúrta a sorok mögé bújtatott mutyit. A szegediek attól félnek, hogy a drága belépők miatt kiszorulnak a luxusfürdőből. 27 milliónyi közpénz egy garázsért Zuschlag és Ujhelyi, a két jó barát A pályázati pénzek sokmilliós sikkasztása miatt elhíresült Zuschlag-ügyben először Balázs Attila mondta a per során, hogy Ujhelyi István is benne volt a buliban. Tanúvallomása szerint mikor a fiatal baloldali tömörülés, a Fibisz pénzügyi gondjait említette Ujhelyinek, a Fibisz akkori elnökének, ő azt mondta négyszemközt neki, hogy civil szervezeteket kell létrehozni, és azok pályázatokon nyert pénzei segítségével kell a finanszírozási gondokat megoldani. Később a negyedrendű vádlott, Őry Csaba is megerősítette, hogy Ujhelyi támogatta a fiktív egyesületek létrehozását finanszírozási problémák megoldására. Ujhelyi érintettségére Szente Zsolt tizedrendű vádlott vallomása is utalt. Az államtitkár tagadta érintettségét az ügyben. A bíróságon tanúként hallgatták meg a Zuschlagperben. Szinte aranyárban, átlagosan 450 ezer forintos négyzetméteráron vásárolt vissza saját telkén álló garázsokat az MSZP-s önkormányzat. A hasonló garázsok forgalmi értéke 1-2 millió forint. Öszszesen 145,5 millió forintot költött eddig a szegedi önkormányzat az Etelka sori garázsok megvásárlására, egy ingatlanra átlagosan 8 millió forintot (egy 56 négyzetméteres garázsért 27 milliót fizettek ki Botkáék). A garázssoron 18 üzletté alakított garázst vásároltak vissza. Az oka: egy uszodaberuházás, amit bizonytalan időre elhalasztottak, mert a kiszemelt építőipari cégnek, a Szeviépnek nem jött öszsze a csereingatlanos, kétes, SZVSE-ügyként elhíresült biznisz.

8 8 Hazugságsorozat a festményügyben Bevett szokás a hamisítás? A polgármesteri portré kifizetésének költsége helyesen szerepelt a költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolóban, ám a könyvvizsgáló által záradékolt dokumentumból ezt már jogtalanul kihúzták, mintha ki sem fizették volna! Felvetődhet a kérdés, hogy az összes többi kifizetésnél, a milliós, tízmilliós tételek esetében is alkalmazzák a városházán ezt az eljárást? Hónapokon keresztül a polgármesteri kabinet egymásnak ellentmondó híreket, közleményeket adott közre a Botka Lászlót megörökítő festmény ügyében. A polgármester először tagadott. H a z u g s á g s o r o z a ton érte a közgyűlés Botka Lászó polgármestert a kirobbant festményügy kapcsán. A dokumentumok szerint március 18-án Szabó Sándor, a polgármester kabinetfőnöke felkérte a kulturális irodát, hogy a rendszerváltás utáni polgármesterekről rendeljen portrékat, és azokat kereteztesse is be. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester kérte fel Pataki Ferencet, hogy Botka László félalakos portréját fesse meg, a vállalási határidőt pedig május 15-ig határozza meg. Pataki későbbi nyilatkozatában elmondta, hogy ekkor meg is kapta a várostól a pénzt, a festőművész május 15-én számlázott a polgármesteri hivatalnak 150 ezer forint bruttó összeget. Közben Botka tagadta, hogy létezik ilyen portré, s azt közpénzekből rendelték, de rajtavesztett, mert kiderült, a polgármester többször egyeztetett a festőművésszel. Később a képkeretező is megerősítette, hogy Botka-portrét is kereteztek, a polgármesteri hivatal felkérésére. Botka és fizetett propagandistái a kulturális iroda túlbuzgó munkatársára akarták fogni az ügyet, de aztán ettől is elálltak, mert a tények Botka ellen szóltak, és mindenki rájött, hogy Botka személyes munkatársa, a kabinetfőnök és helyettese, az alpolgármester van a festménysztori hátterében. Elképzelhetetlen, hogy Botka ne tudott volna a róla készült portréról. Tehát hazudott. Az én Botka Lacim címmel a Fidelitas és az IKSZ rajzpályázatot hirdetett, hátha eltalálják, mi is lehet azon a titkos festményen. Botka milliókért nyaralt A szegediek közben a megélhetésért küzdenek Zanzibárban búcsúztatta az óévet Botka László (MSZP). Luxusúton vett részt a polgármester kettesben feleségével. Amikor a megyei napilap cikket írt arról, hogy hol töltik a karácsonyi ünnepeket, Botka felesége az utazást nem említette. Helyette azt nyilatkozta, hogy a Mátrában pihennek az ünnepekben. Zanzibárba a legolcsóbb utazás is négyszázezer forintba kerül egy főre, ez hét éjszakát jelent egy háromcsillagos szállodában. A Botka házaspár azonban kéthetes üdülésen vett részt. Egymillió alatt biztosan nem úszták meg a kiruccanást, miközben takarékoskodásra szólították fel a szegedieket. Egy felmérés szerint a lakosok 62%-a gondolta úgy, hogy egyáltalán nem engedhető meg ez a luxusnyaralás. A fiatalok is elítélik Botka pazarlását

9 9 Városházi és szeviépes mutyi a SZVSE-pálya körül? A város vezetése rá akarta kényszeríteni a Szegedi VSE-t, hogy váljon meg ingatlanjától, és azt adja oda a Szeviépnek. A sportklub hosszas huzavona után elállt az üzlettől, ami felkavarta a Botka Lászlót és baráti vállalkozói köreit. Háborút indítottak a SZVSE ellen, de az első csatát elvesztették. A Szegedi VSE és a Szeviép opciós szerződést kötöttek 2007 szeptemberében egy ingatlancsere miatt. Az építőipari cég ebben azt vállalta, hogy a közel ötezer négyzetméteres Etelka sori stadiont pályázat útján megszerzi a várostól, kicsinosítja, és átadja a vasutas sportegyesületnek 230 millió forint kíséretében, ezért cserébe a cég megkapja a nyolcezer négyzetméteres SZVSE-pályát. A stadion eladására kiírt városi pályázatra benyújtott papírokat azonban a vasutasok már nem írták alá, ugyanis szerintük egy építkezés miatt időközben több száz négyzetméterrel csökkent az Etelka sori telek mérete, illetve más tulajdonviszonyok sem voltak tisztázva. Közben a Szeviép már szándékszerződést kötött több nagyáruházzal a Vasutas-pálya területére. A Szeviép perelt, igényt jelentett be a pályára, de a bíróság ezt elutasította. Jelenleg itt áll az ügy, amiben igencsak a sáros a vársoháza is, hiszen a háttérben Botka László irányítja a gépezetet. Mivel a mutyi nem jött össze, ezért a polgármester háborút indított, és minden eszközt megragad, hogy tönkretegye a nagy múltú klubot, és helytartóin keresztül rákényszerítse az ingatlan eladására. A SZVSE kitart, ami nagyon nem tetszik Botka Lászlónak és Szentgyörgyi Pál alpolgármesternek, hiszen a Szeviép felé tett ígéretüket nem tudták teljesíteni, amit viszont az építőipari cég őket támogató tulajdonosa, Pistrui László nem néz jó szemmel. Politikai bosszúhadjárat a SZVSE ellen Ha Botkán múlna, szögre akaszthatnák a csukát a 90 éves SZVSE sportolói A Botka-féle városvezetés nyíltan, politikai okokból feketelistára tett egy nagy múltú, eredményes tevékenységet folytató sportegyesületet, a Szegedi VSE-t, ahol több száz gyermek sportol. Ennek hátterében egyértelműen a Szeviép-program el nem fogadása miatti bosszú állhat. Egy sportbizottsági ülésen, ahol a pénzek elosztásáról szavaztak, Szentgyörgyi Pál alpolgármester éles kirohanást intézett a vasutas sportegyesület ellen. A szocialista alpolgármester többször is úgy fogalmazott: a SZVSE a legnagyobb vagyonnal rendelkező szegedi sportegyesület, ha gondokkal küzd, csináljon pénzt vagyonából, akár hasznosításon, akár részleges vagy teljes értékesítésen keresztül. Vajon mire célozhatott az alpolgármester? Szentgyörgyi összefonódása a Szeviép egyik tulajdonosával, Pistrui Lászlóval köztudott. A SZVSE-t egyébként kaotikus, rosszul vezetett, sportszakmailag rosszul irányított klubnak nevezte, hozzátéve: nekünk ezzel az egyesülettel nem kell foglalkoznunk. Azt is kezdeményezte, hogy ne utalják ki az atlétikai szakosztály számára már odaítélt működési támogatást, amivel megnehezítette több száz gyerek sportolását.

10 10 Rákosi-korszak a Mars téren Adventi alkotmánysértés Botka módra A 2009-es advent első vasárnapjának estéjén a Botka-féle városvezetés rendőri biztosítással porig rombolta a várossal még perben álló kereskedők Mars téri árusítóhelyeit, pavilonjait, amivel egy tucat család megélhetését lehetetlenítették el. A szétvert bódék tulajdonosai között vannak érvényes bérleti szerződéssel és működési engedéllyel rendelkező kereskedők. A szegedi szocialista városvezetés Botka László utasítására minden figyelmeztetés nélkül az éj leple alatt küldte a dózerokat a Mars térre, s lerombolta egy tucat kereskedő pavilonját. A sietség oka, hogy a felújított piacot Botka László a 2010-es októberi önkormányzati választásokra szeretné átadni, és nincs ideje kivárni a perek sorát, amelyekben ráadásul nagyobb részt az árusoknak adnak igazat. A bontás idején teljesen lezárták a területet, a magántulajdonban lévő pavilonokat feltörték, az árukat kihordták, a tulajdonosokat nem engedték építményeikhez, még a megjelenő parlamenti képviselők sem mehettek be. A kiérkező rendőrök semmit sem tettek A szülői közösség több hónapig minden lehetséges eszközzel küzdött a Deák Ferenc utcai óvoda megmaradásért, de hiába, Botka László polgármester kőszivét még a gyerekek sem hatották meg, kegyetlenül kiürítették az épületet, és az egyik közgyűlésen a végleges bezárásról döntöttek. Ennek hátterében nem más állt, mint a közelben megnyíló játékterem. A kaszinót viszont csak úgy lehetett kinyitni, ha az ovit bezáratja Botka. A törvényi szabályozás szerint az óvoda 200 méteres körzetén belül ilyen szórakoztató hely nem nyílhat. A Híd utca 1. szám alatti beruházásra a városházán építési engedélyt adtak, ám a működtetési engedélyt az Kaszinószocialisták Rulettkerékbe törtek egy óvodát APEH-nél kellett kérelmeznie az üzemeltetőknek. Botka László és Solymos László alpolgármester mindvégig tagadták az összefüggést. Az üzemeltetési engedély megkérése előtt felmerült ugyanakkor a kérdés: hogyan adhattak ki a városházán építési engedélyt az óvoda 200 méteres körzetében egy olyan vállalkozásnak, mely n y i l v á n v a l ó a n szerencsejátékhoz kötődő beruházást tervezett? Ennek egyik lehetséges magyarázataként emlegették, hogy már jóval korábban megszületett a Deák Ferenc utcai óvoda halálos ítélete nem sokkal ezelőtt ugyanis ennek szomszédságában a drasztikusan megemelt önkormányzati bérleti díjak a Micimackó magánóvoda működését is ellehetetlenítették. Botkáék tehát tagadtak, a kaszinó viszont mára megnyitott... A pénz mindenek fölött Bezárt oktatási intézményben MSZP-s magániskola További rúgások a kultúrába: a művelődési házak bezárása és eladása. Először a Juhász Gyula Művelődési Házat adták el a Szegedi Fellebviteli Főügyészségnek Botkáék, majd a több tucat egyesületnek, kulturális körnek helyet adó Bartók Béla Az MSZP-s városvezetés általános iskolákat záratott be, s négy gimnáziumi osztályt szüntetett meg többek között a 35 éves hagyománnyal rendelkező Széchenyi sportosztályát. Az osztályok felszámolása után egy bezárt általános iskola épületében indított két új osztályt az általa vezetett magániskolában a szocialisták frakcióvezetője, Révész Mihály. Botkáék ezenkívül be zár attak és kirakták az eladó táblát két maximális ki használtságú kollégiumra is. Kultúrharc Művelődési Házat záratták be és próbálták, próbálják eladni sikertelenül. Solymos László alpolgármester végig tagadta a Bartók bezárását, amikor az ellenzék szembesítette a tényekkel, annyit mondott: Akkor nem terveztük, most tervezzük. Botka egyike annak a hat szocialistának, akik 2004-ben az MSZP rendkívüli kongresszusán felszólaltak Gyurcsány miniszterelnökké választása mellett.

11 Elhallgattatott szegediek 11 A civileknél annyira kiverte a biztosítékot Botka László (MSZP) politikája, hogy miután a hivatalos megkeresésekre szinte sosem kaptak választ, különböző demonstrációkat szerveztek. A polgármester megtalálta a módját, hogy elhallgatassa a kellemetlenkedőket. A stadionmutyira és a labdarúgó-utánpótlás ellehetetlenítésére készülő önkormányzat ellen a fociszurkolók tüntettek egy közgyűlés alkalmával: a karzatra ülve egy transzparenst mutattak fel, de hasonlóan cselekedtek az óvodabezárás miatt az érintett szülők, mások pedig röplapokat szórva tiltakoztak a városvezetés korrupciógyanús ügyei miatt. A torony házak építésének terve miatt a városháza előtt demonstráltak a nyugal mukat féltő civilek. A tiltakozásokat megelégelve statikai okokra hivatkozva Botka László lezáratta a dísztermi karzatot. Egyébként saját párttársai ellen is fellépett hasonló módszerekkel, ha nem támogatták a terveit. Felújítási munkálatokra hivatkozva pedig többször lehetetlenné tette az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli közgyűléseket. Földig rombolták a legszögedibb szögedi szülőházát Botka 2004-ben emlékházat ígért, de ennek még nyoma sincs Bálint Sándor néprajztudós, a leg szögedibb szögedi szülőházát Alsóvároson egy építési vállalkozó megvásárolta, s a helyén társasház építését jelentette be. A nagy közfelháborodást követően kezdett el Botka László tárgyalásokat, sőt még jelképesen és teátrálisan polgármesteri pecséttel birtokba is vette a házat. A baloldali többségű pénzügyi bizottság leszavaztatta a szülőház megmentésére előterjesztett koncepciót. Botka széttárta a karját, s minden felelőséget a regnálása előtti 25 évre hárított. Akkor, tehát még 2004-ben megígérte, hogy egy alapítványt hoznak létre, és kialakítanak egy emlékházat, ez azonban mindmáig nem készült el.

12 Az országos sajtó is Botkáról beszélt Égő projekt a villamosvonal-felújításé A késlekedés oka ezek mellett az is, hogy nem fizetik ki a munkásokat állította a szegedi belvárosban egy ötvenes úriember, aki azt hallotta, hogy számos alvállalkozónak tartoznak súlyos pénzekkel. Lapunknak, neve elhallgatását kérve, nyilatkozott is egy alvállalkozó, akinek a követelése állítása szerint tízmillió forintos nagyságrendű. /Index/ Gyurcsány retusálása Ez a képcsere viszonylag egyszerű és tiszta módszer. Mondhatni szép, elegáns, kulturált, morális. És némiképp emlékeztet a klasszikus bolsevik eljárásra. Arra ugyanis, hogy a kínossá vált elvtársakat kiretusálták az»időszerűtlen«történelmi fotókról /168 óra/ Felelős kiadó: Fidesz Központi Hivatala A kiadvány letölthető: a polgári hírportálról. Beton és cirkusz Nem lesz harmadik híd, mert Botka nem tudta elintézni Kóka Jánosnál, amikor az SZDSZ korábbi elnöke gazdasági miniszter volt, hogy legyen. Így a nem létező híd újszegedi hídfőjében nem lesz európai rangú tudásközpont sem, hanem csak egy sokadik bevásárlóközpont. Nem újítják fel a partfalat, amelyet nagyon megszaggatott a 2006-os árvíz; helyette lett a kormány által támogatott nagyprojekt, Leisztinger Tamás Aqualand-beruházása. Hárommilliárd forint európai uniós támogatást meg Szeged legértékesebb telkét kapja meg Leisztinger, hogy nyereségesebbé tegye a tulajdonában álló Forrás Szállót (...) új állás nem lesz sem ebből, sem a szegedi tömegközlekedési infrastruktúra 29 milliárdos fejlesztéséből ( ) a biztonságos megélhetésre vágyó szegedieknek szánt európai támogatásokat betonra és cirkuszra költik. /Népszabadság/ Harmadosztályú polgármester Közel két éve hasztalan akarják elérni a szegedi szurkolók a város polgármesterét, Botka Lászlót. Óriásplakátot csináltattak és a városi sportcsarnokkal szembeni hirdetőtáblán jelentetik meg a Kósa: Bajnokok Ligája, Botka: harmadosztály feliratot. Úgy érzik, a városvezető nemhogy segítené, hanem hátráltatja szeretett sportáguk fejlődését. /Index/

SZEGED LAKÓTELEPEIN OSZT ÉLELMISZERT A L.É.T. EGYESÜLET

SZEGED LAKÓTELEPEIN OSZT ÉLELMISZERT A L.É.T. EGYESÜLET A CIVILEK TÜKRÖT TARTANAK 5 A Civil Városi Unió bemutatja, hogyan adósodott el a szegedi önkormányzat, és milyen terheket jelentett volna a hitelek törlesztése a következő évek során, ha a nem segít a

Részletesebben

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Új pályán a szegedi közlekedés

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Új pályán a szegedi közlekedés 2013. DECEMBER A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Új pályán a szegedi közlekedés Cikkünk a 3. oldalon Január 2-án indul

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Ballagó idő. szép időszak ez s milyen jó is lesz majd visszaemlékezniük

Ballagó idő. szép időszak ez s milyen jó is lesz majd visszaemlékezniük Hajdú-bihari [ IV. évfolyam 16. szám 2010. május 5. ] Fotó: Nagy Gábor Ballagó idő Május volt, virágzott az orgona, és délután eleredt az eső, mielőtt este szerenádozni indultunk. Annyira régen, hogy amikor

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

2012.07.19. csütörtök

2012.07.19. csütörtök 2012.07.19. csütörtök Okos ember ésszel jár, nem bunkóval Új esélyt adna az MSZP Török Zsolt felrobbantotta az ATV stúdióját Széttépték az iskolában Kertész portréját 16 ezer aláírás a kazincbarcikai kórházért

Részletesebben

Tiszavasváriban HAZAI PÁLYA. Elsöprő jobbikos győzelem. 764 milliárdos megszorítás. Sztárinterjú Frenreisz Károllyal 12.

Tiszavasváriban HAZAI PÁLYA. Elsöprő jobbikos győzelem. 764 milliárdos megszorítás. Sztárinterjú Frenreisz Károllyal 12. II. évfolyam, 2. szám, 2012. április-május Kajakra külföldre mennek Douchev-Janics Natasa, Sarudi Alíz, Benedek Dalma és még sorolhatnánk azokat a kajakosainkat vagy kenusainkat, akik különböző okok miatt

Részletesebben

Ez a mi életünkben hatalmas nagy dolog

Ez a mi életünkben hatalmas nagy dolog 03.indd 1 2009.04.05. 20:30:03 2 www.tizenhetedik.hu Szomszédoló Tabányi Pál, Maglód polgármestere az Auchan áruház átadása után nyilatkozott lapunknak Ez a mi életünkben hatalmas nagy dolog Március 26-án

Részletesebben

Egy marék mellékhatás

Egy marék mellékhatás Hajdú-bihari [ II. évfolyam 5. szám 2008. február 13. ] Fotó: Nagy Gábor Egy marék mellékhatás Gyorsan szögezzük le: soha senki nem állította, hogy a magyar egészségügy úgy jó, ahogy van. Már csak azért

Részletesebben

MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Egymillió nyugdíjas kap pluszjuttatást. Szakmunkások kerestetnek 2010/1. Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás

MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Egymillió nyugdíjas kap pluszjuttatást. Szakmunkások kerestetnek 2010/1. Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás XVII. évfolyam 1. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép 2010/1 MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás Egymillió nyugdíjas kap

Részletesebben

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek!

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek! 9. Totális kudarc az elszámoltatás hiánya Négy év, három elszámoltatási biztos, a felelősségre vont nagy halak száma: nulla. Ez a Fidesz elszámoltatási mérlege. Sőt, mára odáig jutottunk, hogy az el nem

Részletesebben

Halálos tragédiák a Ceglédi úton

Halálos tragédiák a Ceglédi úton CIII. évfolyam, 43. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Zárul a Kodály Év A december 12-tõl 19-ig tartó Kodály ünnepi hét, két legjelentõsebb eseménye az új Kodály-emlékmû

Részletesebben

Segélyt a bűnözőknek? NEM!

Segélyt a bűnözőknek? NEM! I. évfolyam Zászlóháború 2. szám 2011. november-december Székelyföldért Magyarország számos települése szolidaritást vállalt Székelyfölddel, amikor kitűzte a székely zászlót, amelyet Erdélyben a román

Részletesebben

2012. 4. - - - A - OGY

2012. 4. - - - A - OGY 2012. december 4. Gyöngyösi felszólalása - Az Európai Szocialisták Pártja elítélte a beszédet Mesterházy: az MSZP az emberekkel, szakmai szervezetekkel konzultálva írta új programjait 4K!: az ellenzéknek

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

2007 a hatékonyság éve lesz

2007 a hatékonyság éve lesz 2007. FEBRUÁR A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Az Üzlettárs magazin elismerése Szeged a TOP tízben Patinás középiskola újul meg Szegeden A Tömörkény gimnáziumra 658 milliót költ a város A kivitelezésre

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban ismét fúj a tavaszi szél idén is lesz tavaszi szél takarít a város akció Miskolcon, ezúttal a kisavas megtisztítása

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

SZÍVÁS AZ ORSZÁGNAK. Mogács Dániel Színművészet és stand-up humor. Célkeresztben a Kárpátia Z. KÁRPÁT DÁNIEL

SZÍVÁS AZ ORSZÁGNAK. Mogács Dániel Színművészet és stand-up humor. Célkeresztben a Kárpátia Z. KÁRPÁT DÁNIEL I. évfolyam Ingyenes 2. szám 2011. nyelvvizsgát! november-december 14. Magyarország legdinamikusabban fejlődő ifjúsági szervezete, a Jobbik Ifjúsági Tagozat azt kezdeményezi, hogy az állam vállalja át

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

Halasra jön munkásért a Mercedes

Halasra jön munkásért a Mercedes Korrupt határőrök a bíróságon Az érkezők előre az útlevélbe készítették az 5-50 eurós kávépénzt. Vesztegetés bûnszövetségben? Nem csak miénk a tér Haragszanak a halasi kereskedők a könyvessátor miatt Kincset

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

Ezrek jövedelem nélkül

Ezrek jövedelem nélkül LXIX. ÉVFOLYAM, 0. SZÁM, ÁRA: 0 FT, ELŐFIZETŐKNEK: FT a védelmünk is kezd összeállni, így nekem is könnyebb dolgom van LAJTOS NÓRA 0. OLDAL Vivien bemutatkozott a kamerának.. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP CSÜTÖRTÖK

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben