Canine Science Forum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Canine Science Forum"

Átírás

1 ETOLÓGIA Canine Science Forum 2. RÉSZ Egy tudományos konferencia szervezésekor nem szokott gondot okozni, hogy az oda jelentkezõ elõadók munkája mennyire szól a nagyközönséghez sajnos már megszokottá vált ugyanis, hogy ami szigorúan véve tudományos, az az átlagember számára gyakorlatilag érthetetlen. A kutyák viselkedésével foglalkozó etológusok azonban jól tudják, hogy amivel õk foglalkoznak, ahhoz tulajdonképpen mindenki ért, hiszen oly sokszor tapasztaltuk már, hogy a hallgatóság soraiból a hozzászóló úgy kezdi mondanivalóját, hogy Amikor otthon az én kutyám. A budapesti Canine Science Forum elõkészületei közben tehát nem kis gondot okozott, hogy vajon hol húzzuk meg a határt a valódi tudományos munkák, és a népszerûsítõ irodalom szintjén mozgó jelentkezõk között. Aggodalmunk nem volt megalapozott, mert a résztvevõk gyakorlatilag mind tudományos igényû kutatási adatokkal érkeztek. És hogy a kutyákkal foglalkozó kutatások egyáltalán nem olyan elvontak, hogy abból normál földi halandó már egy szót sem értene meg, szolgáljon ízelítõül ez a válogatás a konferencián elhangzottakból. Mostani összeállításunkhoz olyan anyagokat válogattunk, melyek tanulságul szolgálhatnak a kutyatenyésztés, illetve a kutya kiválasztása során szeptember Dr. Pongrácz Péter 2008 Viselkedésteszt a rottweilerek tenyésztési programjában (Joanne van den Borg) A világ egyre több országában foglalkoznak hivatalos szinten is a támadékony kutyák jelentette veszély kiküszöbölésével. Sajnos, a megoldás szinte mindig egyes fajták tartásának, tenyésztésének betiltásában ölt testet, figyelmen kívül hagyva a komoly kutatási eredmények szinte teljes hiányát, illetve a törzskönyv nélküli kutyák által okozott sérüléseket. Hollandiában a túlzottan harapósnak, veszedelmesnek ítélt fajtákat tiltás alá helyezik, és a 2000-es évek elejére a rottweilerek is már majdnem erre a sorsa jutottak a kedvezõtlen baleseti statisztikák miatt. A fajtát gondozó klub közbelépett, és hogy mentsék a menthetõt, a rottweilerek tenyésztését (törzskönyvezését) egy olyan viselkedésteszt sikeres teljesítéséhez kötötték, melynek az a feladata, hogy kiszûrje az agresszív, illetve pánikra hajlamos egyedeket. Az említett intézkedés 2001 óta van érvényben, így elegendõ idõ telt el ahhoz, hogy a kötelezõ viselkedésteszt eredményét az azóta született állományban megvizsgálják. A kutya emberrel és kutyákkal szembeni agresszivitását, illetve félelmi reakcióit vizsgáló kérdõívet (C-BARQ) töltettek ki több, mint 400 törzskönyvezett rottweiler, valamint hasonló mennyiségû papír nélküli rottweiler gazdáival. A két csoport összehasonlítása nagyon érdekes eredményt hozott. Nem volt különbség az olyan tulajdonságok között, melyekre a viselkedésteszt nem vonatkozott (gazda elleni agresszió, más állatok üldözése, ismerõs kutya elleni agresszió). Viszont azok a tulajdonságok, amelyek kiszelektálására a viselkedéstesztet alkalmazzák (idegen kutyától, illetve embertõl való rettegés, idegen kutya, illetve ember megtámadása, élettelen tárgyaktól, zajoktól való erõs félelem), mind fokozottabban voltak jelen a nem törzskönyvezett rottweilereknél, amelyeknek legalább egy szülõje ezek szerint nem ment át a teszten. Ennek a vizsgálatnak tehát az a tanulsága, hogy megfelelõen összeállított (és alkalmazott) magatartástesztekkel befolyásolható egy kutyaállományban megfigyelhetõ viselkedésformák elõfordulása, és már néhány év alatt is észlelhetõ a változás populációs szinten. A nagy kérdés már csak az, hogy ki és milyen szempontok szerint fogja megszabni, mi az adott fajtában az elvárt, illetve elvárható viselkedés, temperamentum. Melyek azok a kutyák, amelyekre menhely vár? (Gudrun Braun) A kutyamenhelyek túlzsúfoltsága köztudomású, és ez nemcsak Magyarországon van így. Szinte mindenhol sokkal több eb áramlik folyamatosan a menhelyekre, mint amennyit jószívû emberek onnan örökbe fogadnak. Mindezidáig ennek a szomorú folyamatnak sehol sem sikerült igazán gátat szabni. Sokan vannak azon a véleményen, hogy a megoldást a megelõzés jelentené, vagyis ki kellene dolgozni azokat az eljárásokat, melyekkel elkerülhetõvé válna a kutyák tömeges nemkívánatossá válása, és ezzel a menhelyre kerülése. A fent említett tanulmány a bécsi központi kutyamenhely sok tízezres adatbázisára alapozva készült, és arra kereste a választ, milyen kutyáknak van 31

2 nagyobb esélyük arra, hogy a menhelyen kössenek ki. Ebbõl ugyanis kiderülhet, hogy milyen preferenciák és esetleges elõítéletek mentén döntik el az emberek, hogy mely kutyáktól szabaduljanak meg. A tanulmány azokra a kutyákra vonatkozott, melyeket a gazdájuk adott be a menhelyre, így a búcsú oka is ismert volt. A leggyakoribb probléma az agresszivitás, az egészségi problémák, illetve a neveletlenség volt, valamint elõfordult a szõrallergia, illetve a váratlan családi esemény is. A menhelyen megforduló kutyákat felismerhetõ fajtajegyeik alapján hat funkcionális csoportba sorolták (szobakutyák, juhász- és terelõkutyák, vadászkutyák, agarak, terrierek, munkakutyák) óta magasan a juhászkutya csoportból került a legtöbb kutya a menhelyre, számuk a tízezret is meghaladta, míg a többi csoportba ennek legfeljebb a fele jutott. Ebben valószínûleg közrejátszik, hogy a fajtára lebontott adatok szerint német juhászkutyából (illetve arra emlékeztetõ keverékbõl) került a legtöbb a menhelyre. A szomorú listán tekintélyes mennyiségû tacskó, pitbull terrier, rottweiler, dobermann, valamint labrador retriever is szerepel. Az emberi értékrend furcsaságára mutat rá a menhelyre vitt kutyák színeloszlása. Tizennégyezer kutya volt fekete, hatezer barnás, és csak háromezer fehér, illetve világossárga. Úgy tûnik, ma is érvényes az a megfigyelés, amit már a római korban is feljegyeztek: ha valaki megbízható, rettegést keltõ õrkutyát szeretne, csakis feketét válasszon. Az emberek a fekete színû kutyát, valószínûleg minden alaposabb ok nélkül, harapósabbnak, komiszabbnak tartják, és könnyebben megszabadulnak tõle, mint tarka vagy világosabb színû fajtársától (vagy kevésbé merik befogadni). A méret vonatkozásában sem egyenlõk az esélyek a menhelyek világában. Ha egy kutya nem kis termetû (marmagassága több, mint 46 cm), sokkal nagyobb a veszély, hogy a menhelyen köt ki, mint kisebb kollégái. A kisebb kutya tehát jobb? (James Serpell) Az elõzõ vizsgálat tanulsága tehát az volt, hogy a kutyamenhelyekre leginkább nagy termetû, sötét színezetû, juhászkutya jellegû ebek kerülnek be. Levonhatjuk-e vajon azt a tanulságot, hogy ezek a kutyák valóban sokkal agresszívabbak, problémásabbak lennének a többihez viszonyítva? Végighallgatva Serpell professzor elõadását, megnyugodhattunk: a válasz nem. Említett szerzõ munkatársaival kidolgozta az azóta már szabadalmaztatott, és az interneten is elérhetõ kutyaviselkedéskérdõívet (C-BARQ), melynek elsõdleges célja az volt, hogy a gazdák megkérdezésével a kutyafajtákban meglévõ magatartási problémák elemezhetõvé, összehasonlíthatóvá váljanak. A kérdõív jellegzetessége, hogy nemcsak a kutya aktuális magatartására vonatkozó kérdéseket tartalmaz, hanem olyanokat is, ahol a gazdának arról kell nyilatkozni, vajon számára okoz-e problémát a kutya ilyen vagy olyan tulajdonsága (elégedettség). Immár tízezres adatbázisára alapozva Serpell elmondta, hogy a kutyatartók számára a legtöbb gondot a kutyájuk részérõl tapasztalható agresszív megnyilvánulások okozzák (idegen emberekkel, gazdával, kutyákkal szemben). De vajon melyek ezek a problémás, harapós kutyák? A kedves olvasó biztos máris mondaná, hogy természetesen azok, amelyek a menhelyeket és az újságok színes híreit is megtöltik: a nagyok, a vérszomjasok. Az érdekes tanulság azonban nem ez volt. A viselkedési kérdõív agresszivitásra koncentráló kiértékelése során ugyanis a klasszikus harapós, emberrel, vagy kutyával szemben támadékonynak tartott kutyák csak a középmezõny végén kullogtak. Szinte minden harapóssági kategóriában kimagaslott ugyanakkor két kutyafajta e kellemetlen vetélkedõben: a tacskó és a csivava (!). Vagyis a gazdák bevallása, az általuk szolgáltatott adatok alapján e kis termetû, ártalmatlan kinézetû kutyák okozzák a tulajdonos számára gondot jelentõ támadások zömét. De vajon milyen következtetés vonható le mindebbõl? Talán hogy a csivava tényleg veszélyesebb, mint egy rottweiler? Vagy hogy a vérengzõ tacskókról szóló híradások hamarosan háttérbe szorítják a pitbullokat? Természetesen ilyesmirõl szó sincs. A kutyafajták szelekciója, illetve a társadalomba való beilleszkedésük iránt érdeklõdõk számára az a fontos tanulság, hogy amikor valamely tulajdonságra, avagy tulajdonság ellen nincs kiválogatás, akkor az a jellegzetesség szélsõséges mértékekig is eljuthat. Míg különösen az utóbbi évtizedekben a kutyaagresszivitás komoly ellenérzéseket vált ki az emberekbõl, és a valóban veszélyes fajtáknál sok tenyésztési és tartási intézkedés is történt e tendenciák megfordítására, a kis termetû kutyáknál, ölebeknél a harapósság nem jelentett ekkora problémát. A kedvtelésbõl tartott kis díszkutyák, a vadász funkciót elveszített öreg néni barátja tacskók esetében nincs válogatás az agresszivitás visszaszorítására. Ez a folyamat sajnálatos, hiszen habár a legtöbb ember elnézõen viszonyul a kis zsarnokká váló ebecskéhez, egy kisgyermekkori traumához egy kis kutya támadása ugyanúgy hozzájárulhat, mint egy nagyé az eredmény pedig egy kutyáktól örökké viszolygó ember lehet szeptember

3 Ujfalussy Dorottya Júlia 2. rész Az ELTE Etológia Tanszékének Családi Kutya Kutatócsoportja július 5. és 9. között nagyszabású nemzetközi konferenciát (Canine Science Forum 2008) rendezett Budapesten, ahol a világ élvonalába tartozó kutyákkal foglalkozó kutatók számoltak be legújabb eredményeikrõl. E konferencia védõszárnyai alatt rendezték meg az elsõ magyar Kutyaviselkedés-terápia Konferenciát. A konferencia második elõadója Dr. Sátori Ágnes állatorvos volt. Elõadása több szempontból is igen érdekes volt, mivel az elõadó nem csupán igen tapasztalt gyakorlati viselkedésterápiás szakember, hanem a téma tudományos kutatásában is aktívan részt vesz. Emellett a kutyák viselkedészavarait nemcsak állatorvosi, hanem pszichológusszemmel, a kutya emberi környezete szempontjából is megközelíti. Elõadásában elsõként az utóbbi idõk ember-állat kapcsolatának alakulását tekintette át, különös tekintettel a hazai viszonyokra. Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy az utóbbi években az állattartók már megváltozott igényeket támasztanak az állatorvosokkal és pszichológusokkal szemben, így az állatorvosi szerepek, feladatok kibõvültek; az új feladatok közé tartozik többek között az ismeretterjesztés, az oktatás, nevelés is, természetesen a gyógyítás mellett. A saját és kollégái kutatásainak adatai alapján Dr. Sátori áttekintette a leggyakrabban elõforduló viselkedési zavarokat, valamint azt, hogy a gazdák általában kihez fordulnak ilyen problémák esetén. Kiemelte, hogy a viselkedésterápia nem képzelhetõ el a gazda, illetve a család kezelése nélkül. Ez egy olyan fontos momentum, amelynek kapcsán világossá válik, hogy a viselkedésterápiát végzõ személynek, illetve személyeknek milyen sokrétû ismeretekkel kell(ene) rendelkezniük. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyakorlati viselkedésterápiában elsõdleges jelentõsége van a megelõzésnek, konkrétan a helyes fajtaválasztásnak és a korai nevelésnek. A doktornõ egyike az elsõ hazai szakembereknek, akik maguk is foglalkoznak kutyák (és macskák) viselkedésterápiájával. Véleménye szerint az esetfelvételnek minden esetben a családnál kell történnie, lehetõleg standard kérdõíves módszerrel, a terápia kidolgozása során pedig el kell végezni egy részletes állatorvosi kivizsgálást, a kutya és gazdája személyiségének felmérését, és körülte szeptember 33

4 kintõen át kell tekinteni az esetleges további befolyásoló tényezõket. Kiemelkedõ fontosságú mindezeken felül a gyógyult esetek hosszú távú utánkövetése is. Összefoglalásképpen a viselkedésterápiát az elõadó úgy definiálta, mint számos tudományterület (az állatorvoslás, etológia, kinológia, pszichológia) ismereteit felhasználó, ezeket kombináló tudományt, amely képes kezelni a gazda és a kutya viselkedését egyaránt, így megoldást tud nyújtani az adott problémára. Fontos azonban megemlíteni, hogy mint az összes többi tudomány ez a szakterület sem képes csodákat tenni, hiszen tagadhatatlan, hogy egyes zavarok nem gyógyíthatóak, ám ezek felismeréséhez, kiszûréséhez is elengedhetetlenek a már fent részletezett ismeretek. Mindezek miatt hibás az a mai álláspont, hogy szinte akárkibõl lehet kutyapszichológus, hiszen ehhez a feladathoz komoly képzettségre és tapasztalatra van szükség. Az elõadó ezért üdvösnek tartaná egy esernyõszervezet létrehozását, amely a viselkedésterápia területén dolgozó szakembereket összefogná, akkreditált oktatást tenne lehetõvé, illetve etikai elveken nyugvó szabályokat hozna létre a szakma gyakorlói számára. Az elõadás révén közelebb kerülhettünk a viselkedésterápia gyakorlatához, a területen dolgozó szakemberek problémáihoz, illetve az esetleges konstruktív megoldásokhoz. Mint azt a Dr. Sátori elõadásában ismertetett kutatások adataiból is láthattuk, az agresszióval kapcsolatos viselkedési zavarok fordulnak elõ leggyakrabban az állatorvosi praxisokban. Ennek nem csupán az lehet az oka, hogy az ilyen természetû problémák valóban gyakran fordulnak elõ, hanem az is, hogy ezek a gondok konkrét, kézzel fogható veszélyt jelentenek a kutyára és környezetére egyaránt. Az agresszív viselkedés okaival, illetve idegrendszeri mûködésével kapcsolatban még sok a megválaszolatlan kérdés. Éppen ezért volt igen érdekes Klausz Barbara elõadása, aki az ELTE Etológia Tanszékének PhD-hallgatója, és az agresszió témakörével foglalkozik. Az elõadó az agresszió típusairól és ezek neurális mechanizmusairól beszélt igen részletesen, majd összefoglalta a sokakat érintõ és igen érdekes, úgynevezett Rage-szindrómával kapcsolatos ismereteket. Ez az öröklõdõ viselkedési zavar elsõsorban a cocker és a springer spánieleknél fordul elõ, és legtöbbször a gazdára irányuló hirtelen támadással jár. Ilyen állapotban az állat szinte öntudatlan, a támadás, harapás után zavart, visszahúzódó. Ez a rendellenes viselkedés érdekes módon gyakoribb az egyszínû állatoknál, mint a foltosaknál, illetve gyakoribb az aranyszínû egyedeknél, mint a feketéknél. Három formáját különítik el: a dominancia-agressziót, az epileptikus epizódot követõ agressziót, illetve a klasszikus, mentális kihagyáson alapuló állapotot. Ezek kezelése természetesen eltérõ, illetve a gyógyulás esélye is igen különbözõ, ezért fontos a pontos diagnózis. Állatorvosi elsõsegély-szolgálat Éjjel-nappal hívható olyan kutyákhoz és macskákhoz, amelyek nincsenek szállítható állapotban. Részletes felvilágosítás, feltételek, árak és további hasznos információk az interneten:

5 Kutatók Éjszakája szeptember 26. ELTE TTK Biológiai Intézet Etológia Tanszék Az emberi és az állati viselkedés a tudományban és a mindennapokban Tapasztalja meg saját érzékeivel azt, amirõl Konrad Lorenz, Csányi Vilmos vagy Desmond Morris könyveiben olvasott! Bepillanthat az ELTE Etológia Tanszéken folyó viselkedéskutatásba, és megismerkedhet annak kétlábú és négylábú munkatársaival. Programunkban ön és ha elhozza magával kedvenc ebét, kutyája is etológiai vizsgálatok alanya és megfigyelõje lehet. Élõ bemutatón figyelheti meg a különbségeket a farkas és háziasított leszármazottja, a kutya között. Megtudhatja, hogyan zajlik az együttmûködés a vakvezetõ kutya és gazdája között, mirõl ugatnak az ebek, mirõl dalolnak a madarak. A természetjárók megismerkedhetnek a terepetológia eszközeivel, és mindent megtudhatnak a nyulakról, az ürgékrõl, sõt még a güzüegerekrõl is. A játékok, bemutatók értelmezését a tanszék kutatóinak elõadásai segítik. Az irodalom iránt is fogékony érdeklõdõk számára Csányi Vilmos professzor olvassa fel Bukfenc mindent tud címû könyvének részleteit, és a helyszínen dedikál. SZABADTÉRI PROGRAMOK Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/C, déli tömb, a nyugati kapu elõtti füves terület. A programot esõs idõben is megtartjuk, érdemes esernyõvel készülni. Idõpont: 15:30 18:30 óráig Tesztek kutyák számára, szakképzett etológusok közremûködésével (elõzetes regisztráció szükséges). A kutyás részvevõk egy akadálypályán kipróbálhatják, vajon a kutyájuk segít-e a gazdának, úgy, ahogyan egy vakvezetõ kutya tenné. Terepetológia Ismerkedjen meg a távcsövek és a telemetria világával, avagy milyen eszközökkel dolgoznak a terepetológusok? Nyúlvadászat telemetriával Telemetriás módszerek megismerése és kipróbálása. A feladat: megkeresni egy nyulat az egyetem területén. Félreismert farkasok Szelíd, emberrel szocializált farkasok bemutatása. Tévhitek eloszlatása a félreismert ragadozóról. Milyen viselkedésbeli változásokhoz vezetett a háziasítás a kutyánál? BELTÉRI PROGRAMOK Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/C, déli tömb Idõpont: óráig Bukfenc mindent tud Csányi Vilmos professzor, akadémikus részleteket olvas fel könyvébõl, és a helyszínen dedikál. A kutya ugat A kutyaugatás-analizáló szoftver kipróbálása. Vajon a gép vagy az emberek sikeresebbek a kutyaugatás típusának beazonosításában? Madárdal-kvíz Megismered a madarakat hangjukról? A kvíz keretében felmérheted tudásodat! ELTE Etológia Tanszék Talajlakó emlõsök A bemutató keretében bepillantást nyerhetsz a güzüegerek és az ürgék magánéletébe, egy valóságshow keretében. Mitõl lesz bátor a nyúl? Van otthon nyulad? Nagyon barátságos és kedves? Esetleg inkább magának való? A bemutatón választ kaphatsz arra, hogy mitõl válik a nyuszi emberbaráttá. Mit eszik a nyúl? Saját szemeddel figyelheted meg, hogy valójában milyen növényeket kedvel a nyúl, és a legelésnek milyen hatásai lehetnek szeptember 35

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNY- EGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNY- EGYETEM az utolsó majd oltsa le a Villanyt maga után EKF, C-121, Eger, Leányka u. 4. Az urbanizáció másik oldala: a zsugorodó városok problematikája. Új helyünk a nap alatt EKF, C-121, Eger, Leányka u. 4. A geográfia

Részletesebben

OTDK dolgozat. Szikszai Laura Lotti 2013.

OTDK dolgozat. Szikszai Laura Lotti 2013. OTDK dolgozat Szikszai Laura Lotti BA 2013. A fogyasztói magatartás jellemzői a kutyatartásban The characteristic features of consumer behavior with regard to keep dogs Kézirat lezárása: 2012. november

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Készítette: Monoki Nikolett Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Közintézményi menedzsment

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Magyar Tudomány 2006 2

Magyar Tudomány 2006 2 Magyar Tudomány A koponya tudósa, Lenhossék József Az agresszió képi kifejezése Társadalomföldrajz Határkutatás regionális tudományok A tudományos teljesítmény mérése Oktatáspolitika 2006 2 127 Magyar

Részletesebben

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján 2010 Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk kiskutyavásárlási szándékával. Kérem, hogy olvassa el, mielött kiskutyát vásárolna tőlünk. Mindig arra törekszünk,

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2.

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. BUDAPESTI NEVELŐ A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. szám Szerkesztőbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztőbizottság

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Telepules1-3.qxd 2006. 08. 04. 10:28 Page 53 II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Bevezetés... 55 Adatgyûjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán... 56 Megbízhatóság és

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Beteg jogaink egészséges méltóság Betegjogi projekt 2 0 1 2 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának betegjogi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet

Részletesebben

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában Illés Anett AI módszer a kutyás terápiában Vannak gyermekek, akiket a zene és hangok világa bűvöl el és abban találják meg nyugalmukat. Vannak, akik zsírkrétával, filccel és festékkel fejezik ki önmagukat.

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

HADMŰVÉSZET DÖNTÉSHELYZETBEN

HADMŰVÉSZET DÖNTÉSHELYZETBEN DÖNTÉSHELYZETBEN A cikk bemutatja döntéseink pszichológiai alapjait az ember személyiségvonásai és a döntéshozatal során bekövetkező pszichés folyamatok segítségével. Az írás részletesen elemzi a katonai

Részletesebben