Juhász Gyula: Október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juhász Gyula: Október"

Átírás

1 1 A z a l s ó s z e n t i v á n i á l t a l á n o s i s k o l a d i á k l a p j a Főszerkesztő: Kiss Attila, szerkesztőbizottság a mindenkori 8. osztály a médiaismeret tanórák keretében és természetesen azokon kívül is. A lap szerkesztésében közreműködtek: Dániel Ádám, Farkas Annamária, Hegedűs Bettina, Keresztes Imre, Kéri Valentin, Király Boldizsár, Oláh Gergő, Szlivka Petra A lap szerkesztésében közreműködhet: bárki, aki közérdekű információkat szeretne közzétenni, vagy mélyenszántó gondolatait, javaslatait meg kívánja osztani az újság olvasóival, s ennek érdekében felkeresi közölnivalójával a szerkesztőséget, amely mindenki felé nyitott, így akár te is szerkesztheted! Elérhetőségeink (a szerkesztőségi tagok folyosón történő leszólításán túlmenően): 7012 Alsószentiván, Béke út 112.; (25) / ; Szüret tüzei égnek, Szólnak szüreti nóták S a szőlőhegyek hátán Venyige lombja pirkad És megszépül csöndesen Az egész mulandóság. Szüret tüzei mellett Próbáljunk melegedni, Szüret nótái mellett, Míg venyigelomb pirkad, Próbáljuk meg csöndesen A tavaszt elfeledni! Enyém e dalos ősz most, Enyém az őszi pompa, Enyém e bús mosolygás. Venyige lombja pirkad És megszépülsz csöndesen Bánat, nagy őszirózsa! Juhász Gyula: Október Tartalom: Zene, zene, zene oldal Juhász Gyula: Október 1. oldal A filmek világa oldal Velünk történt: ballagás oldal Viccek 13. oldal Fejér megye biodiverzitása 4-6. oldal A csivava? 14. oldal V. alsószentiváni falunap 6-9. oldal Mondd gyorsan! 15. oldal A konyhatündér receptjei 10. oldal Mini krimi: A csali 15. oldal A Ferrari 458 Italia 11. oldal Ügyeskedj! 16. oldal

2 2 Velünk történt: ballagás Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a világban. Te vagy az, aki észreveszi az élet apró szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, általad lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi legfeljebb segítünk neked. Kálnay Adél Az iskolai ünnepek számos bensőséges pillanatot tartogatnak a számunkra. A rendezvények közül talán a ballagás a legmeghatóbb, amikor az esedékes tanév végén elbúcsúztatjuk a nyolcadik osztályosokat. Az idei ballagás is nagyon szépen sikerült. Az ünnepély kezdetén a ballagók végigvonultak a szépen feldíszített osztályokban, a folyosón, majd az udvaron is. A Himnusz, majd az iskola zászlójának átadását követően minden ballagó diák elfoglalhatta helyét és élvezhette a számukra összeállított műsorcsokrot: a ballagóktól elköszöntek a 7. osztályosok, Nagy Lajos polgármester úr, Hír Tibor igazgató úr és az elsősök is. A nyolcadikosok búcsúja, majd az osztályszalag felkötése után a hozzátartozók, rokonok, barátok és üzletfelek átadhatták virágaikat. Miután mindenki átadta virágcsokrát, Hír Tibor igazgató úr jelképesen kikísérte a ballagókat iskolánk kapuján, ami természetesen nem örökre zárult be: továbbra is szívesen látjuk volt tanítványainkat. Viszontlátásra! Kiss Attila A ballagó 8. osztályosokat osztályfőnökük, Melinda tanárnő vezette végig az utolsó osztályfőnöki órát követően még egyszer iskolánk tantermein A 8. osztálytól nemcsak Hír Tibor igazgató úr, hanem az önkormányzat nevében Nagy Lajos polgármester úr és Balázs József alpolgármester úr is elköszöntek A nyolcadik osztályosok nevében Menyhárt Barbara és Béda Bálint köszönték meg az itt eltöltött éveket Az első osztályosok kedves kis műsorral lepték meg a ballagó diákokat

3 3 Kegyes volt számunkra az időjárás is: verőfényes napsütés fogadta az ünneplőket, igaz, mindez rekkenő hőséggel társult, lehetett volna kissé hűvösebb is. Jól fogyott frissítőként a vendégek számára kikészített hideg víz! Viszontlátásra! Visszavárunk benneteket! Jó tanácsként az élethez idézzük fel röviden azt a tanmesét, amit Hír Tibor tanár úrtól kaptatok útravalóul: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két béka. Rendes békák voltak, a szomszédoknak sem volt rájuk panaszuk, akkor brekegtek, ha kérdezték őket. Egy szép napon már ha szépnek lehet az ilyet nevezni az egyik béka beleesett egy tejfölös köcsögbe. Megrémült, megbénult a félelemtől, lepergett előtte addigi békaélete, tudta, ez a vég. És elmerült a sűrű tejfölben. Pedig még ma is élhetne, ha meg nem hal. Hogy, hogy nem, a másik béka is beleesett ugyanazon a napon egy másik, méretre-állagra éppen olyan tejfölös köcsögbe. Na ne már! gondolta a béka, bár ő is megijedt. Nehogy már egy tejfölös köcsög kifogjon rajtam! Azzal elkezdett kapálózni. Rúgta a tejfölt, kavarta, verte kijutok! - csak ez járt a fejében. Addig-addig kapálózott, míg vajjá nem köpülte a tejfölt, onnan aztán elrugaszkodott, és hopp, már kinn is volt a slamasztikából. Meghalhatott volna. És még ma is él. Sokan vagyunk, akik időnként úgy érezzük, összecsapnak felettünk a hullámok. Aztán valahogy mégis felülkerekedünk rajta, mint az a béka, amelyik beleesett a tejszínes köcsögbe és nem volt hajlandó feladni a küzdelmet.

4 4 Fejér megye biodiverzitása avagy részvételünk és eredményünk a Fejér Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által kiírt pályázaton Biodiverzitás = az élővilág sokfélesége. A fogalom több szinten értelmezhető, egyaránt jelenti a Földön előforduló élőhelyek sokféleségét, a fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot (nézzük csak meg hányféle alma van), de egy kisebb területen belül is értelmezhető, pl. a Kárpát-medence biológiai sokfélesége, vagy akár egy kerti tó biodiverzitását is vizsgálhatjuk. A Fejér Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által kiírt pályázatban egy tetszőlegesen kiválasztott területen fel kellett mérni a növény- és állatfaj-összetételt, rögzíteni kellett egy adatlapon a kutatási eredményeket, valamint le kellett fotózni a felmért területet, annak élővilágát. A vizsgálatot iskolánk felsős tanulói segítségével végeztük el. A felmérés során a gyerekek csoportokban dolgoztak. Minden csoport rendelkezett távcsővel, nagyítóval, illetve határozókönyvekkel. Az általunk vizsgált területen több növénytársulást megtalálhatunk, a változatos mikroklímának köszönhetően. A terület nagy része homoki sztyepprét, a rá jellemző zárt növénytakaróval. Bizonyos helyeken viszont nyílt homokpusztagyepet találunk, ahol a növénytövek nem alkotnak összefüggő szőnyeget, a köztük lévő helyet zuzmók és mohák töltik ki. A homokbuckák közötti részek, illetve egyes lefolyástalan területek tavasszal vízzel borítottak. Az itt található tocsogós, nedves élőhelyeken mocsárrétek alakultak ki, melyekről nyáron ugyan eltűnik a víz, azonban a talaj ekkor sem szárad ki a magas talajvízszintnek köszönhetően. A terület északnyugati részén két tóból álló halastórendszert találunk, vízi növénytársulásokkal. A fás szárú növények közül az egybibés galagonya a legjellemzőbb, mely a legeltetésnek köszönhetően nem alkot összefüggő állományt. A füves pusztán, illetve a tóparton helyenként telepített facsoportok találhatók (akác, fehér nyár, feketefenyő, fehér fűz). A másik, az összehasonlításra kiválasztott, bolygatott és degradált terület az iskola épülete mellett található rét lett. Ez egykor szántóföld volt, melynek művelése évekkel ezelőtt megszűnt. A területen megindult a természetes növényzet visszatelepülése, kezdetben pionír növényekkel és a bolygatott területekre jellemző gyomokkal, majd a gyep záródásával a rét fajgazdagsága fokozatosan nőtt, ma már számos virágos növény megtalálható rajta. Ez kedvező az iskolában folyó oktatás szempontjából, hiszen a tanulók élő biológiaórák és szakköri foglalkozások keretében közvetlen kapcsolatba kerülhetnek számos élőlénnyel, méghozzá úgy, hogy ehhez csak az iskola ajtaján kell kilépniük. Szakköri keretben évek óta folyik a terület élővilágának felmérése, ált. évi két felmérés alkalmával (őszi, illetve tavaszi időpontokban), illetve egyéb alkalmakkor is rendszeresen vizsgáljuk a rét élővilágát. A másik területtel való összehasonlításra különösen alkalmassá teszi, hogy ezen is a homoktalaj jellemző. A fás szárú növényeket jelenleg az egykori szántóföld szélét jelző fasorok, illetve ezek alatt található cserjés (korai juhar, akác, vadrózsa, egybibés galagonya, kökény), illetve nemrégiben a rétre telepített mezei juhar csemeték jelentik.

5 5 A pályázatok elbírálása a nyár folyamán megtörtént, amelyről a honlapon a következőket olvashatjuk: A Fejér Megyei Önkormányzat Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága több évvel korábban indította útjára a Fejér megye biodiverzitása c. természetvédelmi kutatási pályázatot, a megyében működő iskolák számára. A program keretében az iskolák kiválaszthatnak egy-egy területet, melyen több hónapon át kutatják a növény- és állatfajokat, természetfotókat készítenek, feltárják az élővilágot zavaró, veszélyeztető jellemzőket, javaslatot tesznek a terület biodiverzitásának megőrzésére, javítására. Az eddigi pályázatokat tekintve a megye iskolái közül a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola a legszorgalmasabb kutató. A március-május időszakra kiírt pályázat keretében kiváló munkát végzett a sárbogárdi iskola mellett a Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium, az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola, valamint a Perkáta- Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskolája is. Vagyis örömmel jelenthetjük be, hogy iskolánk is a nyertes pályázók köréhez tartozik. A feltételeknek megfelelően az elnyert összeget a környezetvédelmi nevelés elősegítésére fordítjuk egy állványra szerelhető távcső beszerzésével (érdeklődő szakértők számára: 80 mm Acuter zoom spektív 20-60x). Egyúttal itt szeretnénk köszönetünket kifejezni az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítványnak is, mivel a pályázati anyag összeállítása során nagy hasznát vettük az alapítvány által iskolánknak beszerzett felszereléseknek is (mikroszkóp, távcsövek, határozókönyvek). Őszszel pedig jön a pályázat következő fordulója, amelyen természetesen szintén indulni szándékozunk. (A cikket illusztráló fotók mindegyike Alsószentivánon készült, 2010 tavaszán) Boros Tamás Bikapók Fekete gólya Nagy kócsag Zöld gyík

6 6 Laposhasú acsa A tó Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány V. alsószentiváni falunap augusztus 20-án a települési búcsúval összehangoltan került sor az V. Alsószentiváni Falunap rendezvényeire az általános iskola melletti sportpályán. Az időjárás végig kegyes volt a kilátogatókhoz, így valamennyi tervezett programot sikerült a szervezőknek lebonyolítani. A nap hangulatát már a délelőtt folyamán megalapozta a 8 csapat részvételével megrendezett kispályás labdarúgó torna, melynek zárásaként a Soványak Kövérek gálamérkőzése szórakoztatta a műértő közönséget. Az ünnepélyes megnyitón Nagy Lajos polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd Varga Gábor országgyűlési képviselő mondott beszédet, méltatva államalapító királyunk érdemeit és az újjáépítés fontosságát, hiszen történelmünk során többször kellett már megújulnia Magyarországnak, s ezt mindig sikerrel tettük. Az ünnep alkalmából Pongrácz József pékmester megsütötte a település kenyerét, amelyet Kallós Péter plébános úr szentelt meg. A megnyitó végén Bodnár Ferenc, a Szentiván utótagú településeket tömörítő Szentiváni Charta Országos Egyesület alelnöke is üdvözölte a szépszámú tömeget. A hagyományoknak megfelelően ez az ünnepély sem maradt kitüntetések nélkül: Dr. Szarvas József főorvos, traumatológus sebész Alsószentiván község díszpolgára lett, és jutalmat vehettek át a falu legaktívabb polgárőrei is. A megnyitó után a színpadon olyan előadók sora gondoskodott a hangulatról, mint a székesfehérvári Csajok ének- és táncegyüttes, a Megasztárból ismert Hien, a nagylóki Napsugár mazsorett csoport, az alapi Ten Dance tánccsoport, Varga László slágerénekes, a vajtai Ezüstfolyó ékkövei hastánc együttes, az alsószentiváni általános iskola énekkara és citerásai, a Stereo 2.0 csoport vagy éppen az egykori Dáridó mulattatója, Csocsesz. A bőséges kínálatban így mindenki találhatott az ízlésének megfelelő zenét. A szépérzékű látogatók igényeit egy kis kiállítás volt hivatott kielégíteni Horváth Nándorné kézifestő, valamint Madarasi Ferencné, Tóth Mihályné, Gráczer Jánosné helyi lakosok kézműves munkáiból. A legkisebbek figyelmét pedig arcfestés, ugrálóvár, körhinta és a bazár kötötte le leginkább. A tömeg éhségének csillapítására főzőversenyt is meghirdettek a szervezők, valamint a közös faluvacsora biztosította, hogy senki ne maradjon éhesen. A jól sikerült fesztivált hajnalig tartó szabadtéri bál zárta, melyen a Melódia zenekar szolgáltatta a talpalávalót, s melynek lebonyolításában az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány képviselői is közreműködtek. Alsószentiván Község Képviselő-testülete nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal a rendezvény lebonyolításához hozzájárultak! Köszönöm közalapítványunk kuratóriuma nevében mindenki támogatását is, aki fogyasztásával megtisztelte sátrunkat, tombolát vásárolt vagy az alapítványi urnába helyezett el pénzadományt és ezzel segítette alapítványunk működését! Kiss Attila

7 7 A megnyitót Nagy Lajos polgármester úr mondta el Illusztris vendégek: Nyikosné Katzenberger Erika jegyző, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Kallós Péter plébános és Bodnár Ferenc, a Szentiváni Charta alelnöke A labdarúgó torna már délelőtt megalapozta a hangulatot Ezen a napon minden adott volt egy jó hangulatú főzőversenyhez: a kinti tűzhöz ideális napsütéses, szélcsendes idő, megfelelő alapanyagok, jó társaság, árnyékos helyek és jó hideg sör. Kell ennél több egy igazi hétvégi kikapcsolódáshoz? A főztek sikerét mindenesetre nemcsak a zsűri díjazta hanem a közönség is: valamennyi étel elfogyott az utolsó falatig (és a sör is!)

8 8 Valamennyi műsornak megvolt a maga szép számú közönsége

9 9 Iskolánk ebédlőjében kapott helyet a művészeti kiállítás Iskolánk citerásai és az énekkar sem maradhatott ki a fellépők közül A rendezvényt lezáró bált az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány bonyolította le

10 10 A konyhatündér receptjei Csirkemell becsinált leves Hozzávalók: 30 dkg csirkemell, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 30 dkg zöldborsó, 35 dkg gomba, 1 kanál só, pici őrölt bors, 1 teáskanál ételízesítő, majoránna, tárkony, 1 citrom, 2 db babérlevél, 1 nagy zöldség, 1 nagyobb sárgarépa, 1 kis zeller, 1 kis karalábé, 10 dkg kelbimbó, 20 dkg karfiol, 50 dkg burgonya A besűrítéshez: 2 tojás sártája, 2 dl főzőtejszín Elkészítés: Az apróra vágott vöröshagymát vajon vagy margarinon megfonnyasztjuk, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, a zöldborsót és átpároljuk, majd a gombaszeleteket és tovább pároljuk. Ha elpárolgott a víz, a csirkemell kockákat is hozzáadjuk, ezután borssal, az ételízesítővel, hozzáadjuk a felszeletelt zöldségeket, répát, zellert, karalábét, majd a kelbimbót és a karfiolt is beletesszük a levesbe. Végül hozzáadjuk a babérlevelet, a majoránnát, a tárkonyt, 1-2 szelet citromot, a kockára vágott burgonyát és készre főzzük. Ha a hozzávalók megpuhultak, elzárjuk alatta a lángot és besűrítjük: a tojások sárgáját a főzőtejszínnel elkeverjük és a leveshez öntjük. Dúsíthatjuk csipetkével is. Viszonylag sűrű levest kapunk. Pincepörkölt bográcsban Hozzávalók: 3 kg burgonya, 4 fej vöröshagyma, apróra vágva, 1 kisebb fej fokhagyma, apróra vágva, 4 paradicsom, négy felé vágva4 paprika, hosszában félbevágva, olaj, só1,5 kg sertéscomb1 kg sertéscsülök, ételízesítő, pirospaprika, bors, őrölt kömény, kakukkfű, babérlevél, 2 dl vörösbor Elkészítése: A hagymát az olajon megfuttatjuk. A tűzről lehúzzuk, pirospaprikával meghintjük, és sóval ízesítjük. A tűzre visszatesszük, és a kockákra vágott húst beledobjuk. Gyakran kevergetve addig pirítjuk, amíg a hús ki nem fehéredik,majd felöntjük egy kis vízzel. A paprikát, paradicsomot, fokhagymát és a fűszereket ízlés szerint beletesszük, és lassú tűznél, néha egy kevés vizet aláöntve, puhára főzzük. Figyeljünk,hogy sok lé ne legyen alatta. Amikor már majdnem kész, a meghámozott, kisebb-nagyobb cikkekre vágott burgonyát is beleszórjuk, és együtt megpuhítjuk, hogy a kisebb darabok jól szétfőjenek, (ettől lesz jó sűrű a szaftja) mire a nagyobbak megpuhulnak. Ha kell, még utána ízesítünk egy kicsit. Ha kész, levesszük a tűzről és beleöntjük a vörösbort, jól elkeverjük, majd 5 perc után tálalhatjuk. Friss kenyérrel és csemege uborkával vagy kovászos uborkával tálaljuk. Krémes Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt, fél kocka margarin (12,5 dkg), 1 tojás sárgája, 1 dl tejföl, 1 csipet só Hozzávalók a krémhez: 4 csomag vanília puding (főzős) 2 csomag vanília cukor, 35 dkg kristálycukor, 1 liter víz, 9 tojás fehérje Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, 1 órát pihentetjük. Két lapot sütünk belőle, az egyiket sütés előtt vékonyan bekockázzuk (óvatosan, hogy a kés ne vágja át a tésztát, csak megjelölje), hogy később könynyebb legyen a szeletelés. A pudingot a vanília cukorral, 10 dkg kristálycukorral és a vízzel összekeverjük. A tojásfehérjéket a 25 dkg cukorral gőz fölött kemény habbá verjük. A pudingot lassú tűzön sűrűre főzzük, majd hozzáadjuk a felvert habot és még 3 percig tovább főzzük. Forrón a tésztára tesszük, a tetejére helyezzük a bekockázott lapot és letakarjuk egy száraz kendővel. Miután kihűlt, a tetejét megszórjuk porcukorral. Oláh Gergő

11 Nem boszorkányság, csak technika A Ferrari 458 Italia 11 Eljött az F430-at nyugdíjba küldő 458 Italia, ami szebb, gyorsabb, erősebb. A V8-as középmotoros modellek jó ideje a Ferrarit eltartó ágazat. Ahogy korábban az F360 Modena, majd az F430 volt a legfőbb bázismodell, mostantól a 458 Italia lesz az. A mérnököknek nem volt könnyű dolga, ugyanis az F430 minden korábbi elképzelést felülmúlóan sikeres volt ám a képek alapján azt kell mondanunk, hogy remek munkát végeztek. A kocsi formája egyszerűen észveszejtően jó. Az Enzora hajazó arányok, a penge élek, a diszkréten rejtett légbeömlő nyílások és vérmességet idéző karcsúság, ami miatt akaratlanul is a versenysportra asszociálunk. Noha a kocsi méretei lényegesen nem változtak (hossza 4,53 méter, a szélessége 1,94 méter, a magassága 1,21 méter, a tengelytávja pedig 2,65 méter, azaz csupán egy-két centivel szélesebb és hosszabb, valamint néhány milliméterrel alacsonyabb az elődjénél) sokkal laposabbnak és szélesebbnek tűnik, mint az F430. A kocsi műszaki megoldásai közt sincs komoly forradalom, egy V8-as motort építettek be középre, ami a hátsó kerekeket hajtja. Az erőforrás 4,5 literes, teljesítménye 570 lóerő, az autó tömege viszont csak 1380 kiló, így gyorsabb lett, mint sok drágább modell. A at 3,4 másodperc alatt tudja, végsebessége 325 km/h. A motor erejét egy hétsebességes szekvencionális váltó továbbítja és többek között ennek a szerkezetnek köszönhetően jóval takarékosabb is, mint az F430-as volt: akár 13,7 liter benzinnel is beéri 100 kilométeren, vegyes ciklusban, szemben az elődjével, amely legalább 18,3 litert kért ugyanilyen körülmények között. A 458 Italiát legkorábban a szeptemberi Frankfurti Autószalonon láthatjuk élőben, az első példányok pedig még az ősz folyamán eljuthatnak új tulajdonosaikhoz. Keresztes Imre Zene, zene, zene Kovácsovics Fruzsina Kovácsovics Fruzsina már gyerek korában sok mindennel foglalkozott. Tagja volt a maglódi mazsorett csoportnak, egy országos mazsorett versenybe is benevezett, amit megnyert. Később gyerekeket tanított mazsorettezni, de az első mindig a zene volt, habár sosem járt énektanárhoz. Három bátyja van, a legidősebb, Dávid Pesten él és Fruzsina minden fellépésén gitáron kíséri húgát. Középső testvére, Bálint a Pécsi Tudományegyetemen tanul testnevelő-edzőnek. A legkisebb bátyja, Mátyás profi kézilabdázó, jelenleg Spanyolországban él. Fruzsina a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi és Főiskolai karának hallgatója. Még a produkció előtt elárulta, hogy ha befejezi az egyetemet, szülésznő, gyermekorvos, vagy tanítónő lesz; de mindenképpen gyerekekkel szeretne foglalkozni. Édesanyja tanítónő, éneket tanít abban az általános iskolában, ahova Fruzsina is járt. Édesapja biztonságtechnikai műszerész. Jelenleg szüleivel és középső bátyjával, Bálinttal él Maglódon. A Csillag Születik című műsor gyökeresen megváltoztatta az életét, így most már rendszeresen jár Budapestre. Zenei karrier: Fruzsina már alapított egy zenekart unokatestvérével és testvérével, Dáviddal, akikkel gyakran léptek fel kis kocsmákban, kávézókban. Több mint 3 éve gitározik, és több saját szerzeménye is van. Fruzsinának az RTL klub tehetségkutató műsora, a Csillag születik jelentette az áttörést, a döntőig menetelt benne. Egyik saját alkotását, az Üzenet a Nagyvilágnak című számot elő is adta a műsorban.

12 12 A műsor óta első lemeze már a boltokba került Üveggolyó címmel. Az első kislemez a Hazatalálsz című szám lett, amihez klipet is készítettek. A klip nagyon sikeres lett Magyarországon, a VIVA TV slágerlistáján a 3. helyet érte el. A Firework különleges helyet foglal el az albumon és Katy szívében egyaránt. Ez a dal az emberben lakozó, szunnyadó különleges történetek, álmok, tehetség szikrájáról szól, ami csak arra vár, hogy lángra kaphasson. Az album második kislemezének címe A sose volt nyár. A dal által teljesült Fruzsina egyik régi álma, miszerint együtt énekeljen Jamie Winchesterrel. Nemrégiben pedig megalakult Fruzsi új zenekara, ami két gitárosból (Kovácsovics Dávid, Borbás Norbert), egy basszusgitárosból (Lieb Attila) és egy dobosból (Borbás Dániel) áll. Király Boldizsár Katy Perry Magyarországon keres rajongókat az új videóklipjéhez Katy hamarosan megjelenő új albumáról, a Firework című számhoz forgat videoklipet szeptember végén, és ehhez lelkes jelentkezők segítségét kéri. Hiszem, hogy mindenkiben ott van az a bizonyos szikra és mindenki képes arra, hogy tűzijátékot alkosson belőle. Sokszor az emberek nem tudják, hogy mit kezdjenek a bennük rejlő szikrával. Nagyszerű, hogy lehetőséget tudunk most adni arra, hogy részesei legyenek a videoklipnek. Nekem pedig nagyon nagy élmény, hogy valódi rajongókkal lehetek, nem csak kiválogatott emberekkel. mondta Katy a videoklip kapcsán. Katy 8 országból keres szereplőket, ezek egyike Magyarország. Azért esett választása Európára, mert mást szeretett volna, mint a megszokott hollywoodi produkciók. Valami sokkal igazibbat, együtt a rajongókkal, akik nagyon sokat jelentenek neki. Dániel Ádám A FILMEK VILÁGA A karate kölyök Szeptember 1-jén érkezett a hazai mozikba a Karate kölyök. A nagy érdeklődésre számot tartó film főszereplője Will Smith fia, Jaden Smith és természetesen Jackie Chan. A 12 éves Dre Parker (Jaden Smith) Detroitban a legnépszerűbb fiú, aki egyszer csak Kínában találja magát, ahol édesanyja (Taraji P. Henson) új állást kap. Dre számára az egyetlen pozitív élmény, amit az új környezetben talál, bájos osztálytársa, Mei Ying, akibe azonnal beleszeret - és bár az érzés kölcsönös -, a kulturális különbségek nem könnyítik meg a barátságot. Dre emiatt egyből szembe találja magát Chenggel, a környék kung fu sztárjával, aki elsőre csúnyán elbánik vele. Drenek nincs kihez fordulnia, teljesen magára van utalva az idegen országban. Egyedül Han úr (Jackie Chan), a karbantartó áll ki mellette, aki titkon kung fu mester, és aki vállalja, hogy felkészíti a fiút a közelgő kung fu bajnokságra. Itt Dre megmutathatja mire is képes valójában, s rájön, hogy akit le kell győznie az nem más, mint önmaga, és a félelmei.

13 13 Ragadozók Antal Nimród sikerfilmje, a Ragadozók a külföldi bemutatkozás után végre itthon is debütál. A főbb szerepekben Adrien Brody és Laurence Fishburne látható. Egy elit harcosokból álló csapat, élükön egy zsoldossal (Adrien Brody) különös bevetésre indul. Nem ismerik egymást, és nem tudják, hogyan kerültek egy idegen bolygóra, méghozzá szabad prédaként. Egy orvos kivételével az alakulat tagjai mind hidegvérű gyilkos: van köztük kommandós, bérgyilkos, elítélt, Yakuza-tag. Ők a legjobban kiképzett, legveszélyesebb 'ragadozók' a Földön, akikre most a Ragadozók egy rendkívül kegyetlen új faja vadászik. Céljuk, hogy végleg kiirtsák a bolygójukra tévedt idegeneket. Felkészülési idő nincs. Kezdődik a hajtóvadászat. Dániel Ádám Viccek Az útépítésen a főnök odamegy a munkásokhoz: - Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok. - Sebaj, majd egymásra támaszkodunk. Japán turista beszáll egy taxiba Budapesten, és ad egy csomó pénzt a taxisnak, hogy körbevigye a városban. Mennek a rakparton, egyszer csak megkérdezi a japán: - Ez mi? - mutat a várra. - Ez a Budai vár. - És meddig épült? - 50 évig. - válaszolja a taxis. - Nálunk egy ilyet 10 év alatt felhúznának - mondja a japán. A sofőr morgolódik egyet, de nem szól semmit. Kis idő múlva jön az újabb kérdés: - Na és ez mi? - Ez a Lánchíd - válaszol a taxis. - És ez meddig épült? - 7 évig - jön a felelet. - Nálunk egy ilyet 1 év alatt felhúznának. - büszkélkedik a japán turista. A taxisnak kezd vörösödni a feje, de nem szól semmit. Öt perc múlva megérkeznek a Parlament elé és a japán rögtön kérdezi: - Ez mi? - Mit tudom én, tegnap még nem volt itt! A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi: - Melyik barom telefonál már megint? - Tudja maga kivel beszél? - kérdezi a telefonban lévő hang. - Nem - felel a kiskatona. - Kivel? - Kovács ezredessel. - Kovács ezredes, és maga tudja, kivel beszél? - Nem. - Akkor mázlim van - mondja és lecsapja a kagylót. Egy házaspár kibérel egy szállodai szobát a 65. emeleten. Igen ám, de a liftajtóra kivan függesztve egy tábla, a következő szöveggel:,,figyelem! A felvonó nem működik!" Nincs más megoldás, gyalog kell felmenniük, de ahhoz, hogy ne legyen annyira fárasztó a dolog, megállapodnak abban, hogy minden emeleten elmondanak egy viccet. Mire aztán nagy nehezen felérnek, megszólal a feleség: - Na, drágám, most jön a világ legjobb vicce! - Na, mi az, mi az? - Lent maradt a kulcs! Pistike reggel sírva ébred: - Miért sírsz Pistike? - kérdi az anyukája. - Azért mert azt álmodtam, hogy leégett az iskola. - Ugyan, ezért nem kell sírni, hiszen csak álmodtad. - Hát, ez az Az állatorvos elmegy a háziorvoshoz. - Mi a panasza? - kérdezi a doki. - Nézze, én állatorvos vagyok. Én úgy gyógyítom a betegeimet, hogy nem kérdezek tőlük semmit. Maga erre nem képes? - Dehogynem - válaszolja az orvos kis gondolkodás után. Szó nélkül megvizsgálja az állatorvost, és átad neki egy receptet. - Tessék, ezt váltsa be! - És ez hatni fog? - Persze. Ha meg nem, akkor legfeljebb elaltatom. Egy elhízott amerikai jön ki a szupermarketből, egyik kezében egy karton sör, a másikban grillcsirke, sült krumpli, és teli a szája. Szembe jön vele egy hajléktalan és megjegyzi: - Uram, én már két napja nem ettem. Mire a dagadt: - Minden elismerésem. Bárcsak nekem lenne ilyen akaraterőm! Kéri Valentin

14 14 Nálatok laknak-e állatok? A csivava A világ legkisebb kutyája, a csivava mexikói fajta, de akár az Egyesült Államok is lehetne a fajtagazda ország. Az amerikaiak jelentős szerepet játszottak a modern csivava kialakításában, és már csak a szomszédos geográfiai helyzet miatt is sok a közös esemény a két ország történelmében. A fajta Mexikó legnagyobb, több mint 247 ezer négyzetkilométeres, 2 millió lakosú államának nevét viseli. A mexikói felföld északi részén fekvő Chihuahua (kiejtve csivava) állam hasonló nevű fővárosának kb. 400 ezer lakosa elsősorban kohászattal, húskonzervek gyártásával és gyapotfeldolgozással foglalkozik. Amilyen sok legenda övezi a csivava kialakulását, olyan kevés a bizonyított tény eredetét illetően. A legelterjedtebb elképzelés szerint a csivava igen régi, mexikói fajta. Egy ősrégi indián legenda szerint a csivava elkíséri elhunyt gazdája lelkét az alvilágba, átvezeti kilenc sebesen rohanó túlvilági folyón egészen az indiánok által elképzelt mennyországig. Még csivava terrier néven, először 1884-ben szerepelt kutyakiállításon. Az első csivavát 1904-ben regisztrálták az AKC törzskönyvében, egy Midget nevű vörös kant. Még ebben az évben megszületett az első alom is. Az amerikai állomány ősapjának a Caranza nevű, hosszúszőrű, vörös kant tartják, akit Owen Wister hozott Mexikóból ban megalakult az amerikai csivava klub, és megszületett a standard is ben már csivavát törzskönyveztek. Leírása: Rendkívül apró termetű, de arányos felépítésű minikutya. Feje elkeskenyedő, koponyája kissé domború. Arcorri része rövid, hegyes. Füle testéhez képest aránytalanul nagy. Szeme fekete, barna, kék vagy rubinszínű. Fogai aprók, de szabályosan záródnak. Egy kis előreharapást elfogadnak. Nyaka karcsú, elegáns ívelésű, törzse hosszú. Végtagjai egyenesek, párhuzamosak. Farka a csánkig ér. Rövid és hosszú szőrű változatban tenyésztik. Színe sárgásbarna, fehér, fekete, vörösesbarna, krémszínű, gesztenyebarna, ezüstszürke, fekete és rőt. Eredete: Mexikói fajta; származása vitatott. Egyes források szerint a kínaiakkal jutott el Mexikóba, más szakkönyvek azt állítják, hogy az azték vagy a tolték indiánok alakították ki a fajtát a spanyol hódítók kis termetű kutyáiból. A csivava történetét illetően legendák keringenek. Az egzotikus történetek szólnak olyan családokról, melyek 1000 kutyát tartottak (mindegyiknek saját szolgája volt!), az örök élet zálogaként elhamvasztották őket gazdáikkal együtt, felajánlva őket az azték isteneknek megszentelt étel gyanánt. (Kedves egészségükre! a szerkesztő) Nevét a mexikói Chihuahua államról és városról kapta. Eredeti neve: Chihuahua. Tulajdonságai: Élénk, éber, aktív, ügyes mozgású, fürge. Alkalmazása: Mini méretei dacára jó jelzőkutya, mert a legkisebb zajra is dühödt, kitartó ugatással reagál. Profil: öleb. Marmagasság: cm. Testtömeg: 0,90-3 kg. Táplálékigény: 200 g/nap. Alomszám: 2-4 kölyök. Várható élettartam: 9-12 év. Végül egy kis humor: hogyan fényképezzük a csivavát? Vegyük ki a filmet a dobozból, és próbáljuk meg betölteni a fényképezőgépbe. Vegyük ki az üres dobozt a csivava szájából, és dobjuk a kukába. Emeljük ki a csivavát a kukából, és poroljuk le róla a kávézaccot. Válasszunk megfelelő hátteret a fényképhez. Tegyük a kamerát az állványra, és állítsuk be. Keressük meg a csivavát, és vegyük ki a szájából a szennyes zoknit. Tegyük a csivavát a kiszemelt háttér elé, és térjünk viszsza a fényképezőgéphez. Hagyjuk a hátteret, és mászszunk gyorsan a csivava után. Próbáljuk meg egy kézzel beállítani a gépet, a másikkal fogjuk le a csivavát. Fogjunk egy zsebkendőt, és töröljük le a nyálat a lencséről. Vegyük ki a csivava szájából az összerágott vakut, és dobjuk a szemétbe. Keltsük fel a csivava figyelmét egy fejünk felett csipogtatott játékkal. Tegyük vissza a szemüvegünket, és ellenőrizzük a gépet, az esetleges meghibásodásokat illetően. Igyekezzünk időben megfogni a csivava grabancát, és kiabáljunk: Kint a kertben! Hívjunk valakit, hogy segítsen rendbe rakni a lakást. Keverjünk egy italt. Üljünk le és italunk társaságában határozzuk el, holnap első dolgunk lesz megtanítani a csivavánknak az ÜL és a MARAD vezényszavakat, és azok jelentését. Szlivka Petra

15 15 Mondd gyorsan, ha tudod! Ádám bátyám pávát látván, száját tátván, lábát rázván sóbálvánnyá vált. Akkor jó a jó hajó, ha jó hajó a jó hajó. Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa, papi fapipa. Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz. Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, mire a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő icike-picike pockot. Fekete bikapata kopog a patika pepita kövezetén. Jó nyár jár rája. Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Két pék két szép kék képet kér. Láttam szőrös hörcsögöt. Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy? Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs? Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarka farka tarkabarka. Új kút körül izeg-mozog, fireg-forog, tipeg-topog törpe, tarka török tyúk. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte ősz inte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Jamaica a jamaicai jamaicaiaké! Ede, de bedezodoroztad magad. A rossz winchester tulajdonsága: töredezettségmentesíthetetlenségben szenved. A szecsuáni síncsiszoló sínt csiszol Szecsuánban. MINI KRIMI (Csak erős idegzetűeknek!) A csali A két férfi a kocsma legeldugottabb zugában ült. - Minden nap elmegy itt az öregasszony! Tele van ékszerekkel! Igaz, hogy van egy kutyája... - Micsoda?! Ezt nem is mondtad! Így már nem vállalom! - Nyugi már! Egy kiöregedett, öreg pincsi, nincs annak már egy foga se! - És ha elkapnak? - Ugyan már! Minket? Akiket még sohasem kaptak el? - Jó, csak... - Semmi csak! Holnap elkapjuk az öreglányt! Az idős hölgy kutyáját sétáltatva lassan elhaladt a kocsma előtt. Még nem sejtette, hogy a végzete felé halad. Hirtelen egy férfi ugrott elő valamelyik bokorból. A pisztolyát nekiszegezve így szólt: - Jó lesz, ha csöndben marad! Különben... Hé, George! Tépd le az ékszereket! - mondta a másik fickónak, aki most lépett elő a bokrok sűrűjéből. George belerúgott a pincsibe, aki vinnyogva elfutott. Már éppen indulni készültek, amikor a hölgy felkiáltott: - Segítség, valaki! Segítség! A pisztolyos fickó odafordult: - Sajnálom, de most meg kell ölnöm magát! Már kibiztosította a pisztolyt, mikor egy érces hang szólt a háta mögül: - Rendőrség! Dobja el a fegyvert! Később, mikor a bűnözőket megbilincselve elhurcolták, a nyomozó a hölgyhöz fordult: - Köszönjük a segítségét, Mrs. Brown! Na persze a kutyáról se feledkezzen meg! Remélem, Cukorfalat ma estére dupla adag húst kap! - Természetesen! De... mondja csak, felügyelő úr, az ékszereket vissza kell adnom? Már úgy megszoktam őket!

16 16 ÜGYESKEDJ! Színezd ki a rajzokat! Ahol kell, kösd össze a pontokat a számok, illetve a betűk alapján! Hegedűs Bettina

KITÜNTETETTJEINK. 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság.

KITÜNTETETTJEINK. 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft Kitüntetések augusztus 20-án... 2 István király dicsértessék!..... 3 Mezõszilas is ünnepelt......

Részletesebben

Szent Iván éjjelén. Szeretetsztrájk Abán. 20 éves az újság! 2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám 20 oldal, 200 Ft

Szent Iván éjjelén. Szeretetsztrájk Abán. 20 éves az újság! 2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám 20 oldal, 200 Ft 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám 20 oldal, 200 Ft Nyílt nap az alapi szociális otthonban. 4 Szent Iván éjjelén......... 5

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790 R ó m a i P a r t i H í r e k DUNAI ÉLETKÉPEK 2007. XV. ÉV. 1. SZ. R Ó M A I Ü R D Õ T E L E P S Z A B A D I D Õ - É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T Várja kedves Vendégeit a ### TÉLI NYITVA

Részletesebben

BÁBOLNAI. Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) ..A mi kistérségünk. Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon)

BÁBOLNAI. Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) ..A mi kistérségünk. Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon) XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR BÁBOLNAI Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA..A mi kistérségünk Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon) Horgászgyûlés Személyes

Részletesebben

Római Parti Hírek. DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 6. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület

Római Parti Hírek. DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 6. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 6. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 NYITVA TARTÁS: minden nap 9,00 22,00-ig

Részletesebben

Sárbogárdi zsidóság is rendelkezik. Egy kávét kértem és. A város és a felszámoló ÖSSZEESKÜVÉST SEJT. Mindannyiunk története

Sárbogárdi zsidóság is rendelkezik. Egy kávét kértem és. A város és a felszámoló ÖSSZEESKÜVÉST SEJT. Mindannyiunk története A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. április 2. - XXVI. évf. 14. szám 20 oldal, 200 Ft Mindannyiunk története.... 2-3 Kormányablak nyílt Sárbogárdon.. 3 A harcos gyáros 2. rész.....

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

SZÜRETI BÁLBA CSÁBÍTOTTÁK A FALU NÉPÉT

SZÜRETI BÁLBA CSÁBÍTOTTÁK A FALU NÉPÉT www.mezofoldielet.hu V. ÉVF. 9. SZÁM, 2012. SZEPTEMBER (FÖLDANYA HAVA) DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA M E G J E L E N I K H AV O N TA 1 5. 0 0 0 P É L D Á N Y B A N A K Ö V E T K E Z

Részletesebben

2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Járjad, lábam!......... 2-3 Pedagógusok napja....... 3 Gyógypedagógusok elismerése... 4 In

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

Kisbíró. Hurrá, itt a nyár! BALLAGÁS

Kisbíró. Hurrá, itt a nyár! BALLAGÁS Kisbíró 2066 Szár és Újbarok önkormányzatának lapja Hurrá, itt a nyár! A Gyermeknapi és Pünkösdi vidám programok után elballagtak az óvodából és az iskolából a legnagyobbak. Kezdődik a vakáció, a nyaralás,

Részletesebben

Bizonytalan a Mûanyag sorsa

Bizonytalan a Mûanyag sorsa A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. október 11. - XVIII. évf. 41. szám 20 oldal, 150 Ft A százéves Rucz-farmon..... 2 Szeressétek az öregeket!.... 3 Borbarátok Móron....... 3

Részletesebben

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók!

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók! Kedves Krúdyák olvasók! A várva várt igazi tavaszi jó idővel együtt mi is megérkeztünk a harmadik számmal. Szokásunkhoz híven témák kavalkádját sűrítettük újságunk keretei közé. A már jól megszokott recepteket,

Részletesebben

MAROZSÁN ERIKA BÁTORSÁGPRÓBÁZÓ ÉVES HOROSZKÓP MIT ÍGÉRNEK A CSILLAGOK 2013-RA? TOP 10 TIPP HOGYAN TANKOLJUNK BIZTONSÁGOSAN? & LENDÜLET HIGH-TECH

MAROZSÁN ERIKA BÁTORSÁGPRÓBÁZÓ ÉVES HOROSZKÓP MIT ÍGÉRNEK A CSILLAGOK 2013-RA? TOP 10 TIPP HOGYAN TANKOLJUNK BIZTONSÁGOSAN? & LENDÜLET HIGH-TECH PRESSER GÁBOR SZTÁRTESZT TRENDKÖVETÉS HIGH-TECH GAZDASÁGOS FINOMSÁGOK GASZTRONÓMIA & LENDÜLET ÉVES HOROSZKÓP MIT ÍGÉRNEK A CSILLAGOK 2013-RA? TOP 10 TIPP HOGYAN TANKOLJUNK BIZTONSÁGOSAN? MAROZSÁN ERIKA

Részletesebben

RÉGÓTA VÁRTÁK: ÚJ ÓVODA ÉPÜL KISAPOSTAGON!

RÉGÓTA VÁRTÁK: ÚJ ÓVODA ÉPÜL KISAPOSTAGON! www.mezofoldielet.hu V. ÉVF. 10. SZÁM, 2012. OKTÓBER (MAGVETŐ HAVA) DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA M E G J E L E N I K H AV O N TA 1 5. 0 0 0 P É L D Á N Y B A N A K Ö V E T K E Z Ő

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Tartalom. A partok szállongó fürtjei hívnak evezni, fürdeni, susogva szól a fák haja: jöjj, vár az evezős tanya.

Tartalom. A partok szállongó fürtjei hívnak evezni, fürdeni, susogva szól a fák haja: jöjj, vár az evezős tanya. 2006. július Ára: 160 Ft XII. évfolyam 7. szám Szünidő Fotó: Révész Júlia Tartalom Meghívó a IV. (Kistérségi) Civil Szervezetek Találkozójára 3. oldal Régi idők emléke 4. oldal Iskolai tábor 5. oldal 104.

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: ANYÁK NAPJA

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: ANYÁK NAPJA 1 A I V. B é l a Á l t a l á n o s I s k o l a d i á k l a p j a Főszerkesztő: Kiss Attila, szerkesztőbizottság a mindenkori 8. osztály a médiaismeret tanórák keretében és természetesen azokon kívül is.

Részletesebben

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben

Nádudvari. Iskolai könyvtár fejlesztése A Kövy Sándor Általános Iskola sikeresen pályázott a Könyvtári szolgáltatások

Nádudvari. Iskolai könyvtár fejlesztése A Kövy Sándor Általános Iskola sikeresen pályázott a Könyvtári szolgáltatások Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. augusztus XVIII. évfolyam 8. szám Ára: 99 Ft Szent István ünnepe A hagyományokhoz hűen idén is lesz városi ünnepség a művelődési ház előtti téren államalapító Szent

Részletesebben

2014. április 30. - XXV. évf. 18. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. április 30. - XXV. évf. 18. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. április 30. - XXV. évf. 18. szám 20 oldal, 200 Ft Megízleltük a tánc örömét.... 3 Németh László tanítása..... 4 Közösen a nagylóki gyerekekért..

Részletesebben

A hagyományt folytatni kell!... 3-4 Áldás... 5 Ördöngös családi nap... 5 Méhtámadás amirõl nem beszélnek 6 Halpajtások... 10 Újabb vereség...

A hagyományt folytatni kell!... 3-4 Áldás... 5 Ördöngös családi nap... 5 Méhtámadás amirõl nem beszélnek 6 Halpajtások... 10 Újabb vereség... A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. május 24. - XXIII. évf. 21. szám 20 oldal, 200 Ft A hagyományt folytatni kell!... 3-4 Áldás............. 5 Ördöngös családi nap...... 5 Méhtámadás

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Sokáig gondolkodtam, vajon megírjam-e az alábbi történetet, amely idén játszódott le városunkban. Nem voltam benne biztos, vajon érdekli-e az embereket egy közbeszerzés sorsa, hiszen

Részletesebben

Fergetes farsang a Táborhegyi Népházban március 5-én, 19 órától

Fergetes farsang a Táborhegyi Népházban március 5-én, 19 órától ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR Vasárnapi mozi a Táborhegyi Népházban. február 6-án, 17.00 órakor Jim Jarmus: Halott ember /1995/ február 20-án, 17.00 órakor

Részletesebben