TISZA STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZA STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA 2010.07.16."

Átírás

1 Tisza stratégia megalapozása 2010

2 MEGBÍZÓ: Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás GENERÁL TERVEZŐ: Város-Teampannon Kft Budapest Veres Pálné utca 7. IV. em. TANULMÁNY KÉSZÍTŐI: Koszorú Lajos Szántó Katalin Horváth Benő c Tóth Helga Lázár Tibor Horn Gergely Polgár Judit Raab József MUNKATÁRSAK Hetényi Dénes A digitális térképek az autodesk map 3D 2010 szoftver alkalmazásával készültek.

3 1. A FELADAT 1.1 A FELADAT AKTUALITÁSA 1.11 A Tisza-térség, mint konfliktus A jelenlegi területfejlesztési eszközrendszer alkalmatlan arra, hogy a Tisza mente sajátos kihívásaira választ adjon: a társadalmi-gazdasági leszakadás a térség nagyobb részén egyre fokozódik, a statisztikai mutatók szerint a Tisza menti térség jelentős része külső vagy belső periféria (11 kistérség leghátrányosabb komplex programmal segített; 4 leghátrányosabb helyzetű, 11 hátrányos helyzetű (mindössze 5 nem kedvezményezett). Az ország 33 legrosszabb helyzetű kistérségének harmada itt található. A térség külső és belső perifériáin fokozódik a halmozottan hátrányos helyzetű népesség relatív koncentrációja, ami az aktív, képzett, vállalkozó készségű népesség elvándorlásából következik; A Tisza mente gazdasági és jövedelmi elmaradottsága éles ellentétben áll a terület kimagasló potenciális eltartó, képességével, amely a mainál sokkal magasabb életszínvonalat tudna az itt élőknek biztosítani. A térség értékei és a gazdaság preferenciái között óriási a szakadék (rosszul jövedelmező, minimális munkaerő-igényű, ökológiai szempontból és az adottságokra nézve kártékony gazdasági tevékenységek dominálnak); Folyamatos a térség környezeti veszélyeztetettsége (árvízbelvíz-aszály), ami évente sokmilliárd forint közpénzt emészt fel anélkül, hogy az érintett térségek fejlődéséhez hozzájárulna (védekezési, kárelhárítási munkálatok); A térségbe juttatott sokmilliárd forint nem fordította meg a rendszerváltással és a globális folyamatokkal elindult (felerősödött) negatív társadalmi-gazdasági spirált. Az UMFT keretében augusztus és január vége között 67 milliárd forint értékű, pusztán árvízvédelmi ágazati fejlesztés került jóváhagyásra (100%-os támogatási intenzitással), melynek kizárólagos kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. A Tisza mente fejlesztésére vonatkozó összehangolt, rendszerbeszervezett program v. projekt az erre vonatkozó kormányhatározatok és törvényi kötelezettségek ellenére nincs. Kérdés Nagyértékű egycélú mérnöki vízügyi beruházások átalakíthatják-e a Tisza völgy egyoldalúan ágazati szemléleti vízgazdálkodását? Korlátozott hasznosítású, nagy infrastruktúra-létesítmény (várhatóan évenkénti elárasztás) van-e hatással a térség gazdasági szerkezetére? Hevesi Törökszentmiklósi Sz olnoki Kunszentmártoni Kecskeméti Kiskunféleg yháza i Sz entesi Csongrádi Sz eg edi Mez őköv esdi Polgári Mez őcsá ti Füzesabonyi Tiszafüredi Kisteleki Hódmezővásárhelyi Ma kói Záhonyi Bodrogközi Sár ospata ki Kisvárda i Tokaji Vásárosnaményi Sz er encsi Ibrány Nagyhalászi Tiszaújvárosi Tiszavasvári Balmazújvárosi Fehérgyarm ati A népsűrűség csökkenése 2001 és 2009 között (forrás: Vécsey Pál) 2,4-x % növekedés 0-2,4 % növekedés 0-2,4 % csökkenés 2,4-4,8 % csökkenés 4,8-7,2 % csökkenés 7,2-x % csökkenés VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSE Százal Elkészült: Cigánd Tiszaroff Kapcsolódó beruházás szinte semmi Előkészítés alatt: Tiszasüly-Pély Nagykörűi Nagykunsági Beregi víztározók Egyéb UMFT fejlesztés: Tisza hullámtér árvízvédelmi rendezése között összesen 67 milliárd Ft kizárólag árvízvédelmi infrastruktúrára 1

4 1.12 Lehetőségek A közötti fejlesztések pozitív (továbbgyűrűző) hatása: javuló fizikai és infokommunikációs elérhetőség; javuló humáninfrastruktúra; javuló környezeti állapot; Rövid távú lehetőségek: Operatív programok következő akcióterve ; Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. félideje; Magas értékű természeti területek programja ( ) uniós költségvetési ciklus körvonalazódó prioritások: adminisztratív térségek mellett funkcionális (program-) térségek fejlesztésének ösztönzése: kiemelten a Duna Régió, mint az Európai Unió 2. transznacionális programtérsége a Baltikum után; vidéki kis- és középvárosok (vidékközpontok) fejlesztése; város-vidék kapcsolat erősítése; Európai Unión belüli mezőgazdasági kifizetések közötti különbségek mérséklődése, támogatási arány eltolódása a fenntartható, integrált tevékenységek irányába. A társadalom változásai: változó rekreációs-turisztikai szokások, egészségeskörnyezettudatos életmód, minőségi, egyedi kínálatok és környezet iránti kereslet; vidék fogyasztási térré válása (lakás, rekreáció, ICT-re épülő rekreatív munkavégzés, egészségügyi, oktatási, üzleti célú térhasználat ); multikulturalitás fokozódása (másság egyre kevésbé feltűnő..); rendszerváltás után szocializálódott népesség munkaképes korúvá válása, egyoldalú mérnöki megoldásokkal szembeni bizalmatlanság, új típusú integrált vízkészlet-gazdálkodás iránti társadalmi érdeklődés fokozódása. Felhalmozott tudás: hatalmas felhalmozott tudásanyag a Tiszáról illetve növekvő tudás az új típusú integrált vízkészlet-gazdálkodásról; megvalósult tájrehabilitációs mintaprojektek pozitív tapasztalatai; A stratégiai tervezésben, programozásban, forrásszerzésben való jártasság növekedése; rossz döntések tanulságai. Cselekvési kényszerek: klímaváltozás, nemzetközi elvárások (pl. vízügyi keretirányelv, ország klímavállalása ); gazdasági kényszer: takarékosabban működtethető rendszerek, együttműködési-munkamegosztási kényszer; JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat Középtávú fejlesztési célkitűzés a Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása. Országos Területfejlesztési Koncepció 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek keretében nevesíti a Tisza-térséget, mint középtávon fejlesztendő térséget. A két dokumentum egységes definíciója szerint a Tisza-térség alatt a Tisza mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése és a Tiszató üdülési tájegység által érintett területek értendők. A közötti időszakra szóló nemzeti környezetvédelmi program 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat Idézet a határozatból: Szakítani kell a korábbi időszakra jellemző, a vizek gyors elvezetését célzó általános vízkormányzási hozzáállással, és az egyedi lehetőségek ismeretében a vízvisszatartást, a vizek betározását és szabályozott kibocsátását kell megvalósítani, ami a vizes élőhelyek rekonstrukcióinak megvalósításával növelné a biodiverzitást, ezzel biztosítva a vizes élőhelyek faj-együtteseinek hosszú távú védelmét. A Program során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az agrárszerkezet átalakulása az agro-ökológiai adottságoknak megfelelően és klímaváltozás hatásainak figyelembevételével történjen Különleges figyelmet kell fordítani mind az EU, mind a tagországok szintjén a biodiverzitás védelme, az ökoszisztéma szolgáltatások, a klímaváltozás és az emberi jólét közötti összefüggésekre, kapcsolatokra. 2

5 civilszféra javuló érdekérvényesítő képessége, tudatos, alapvető reformok iránti társadalmi igény fokozódása Intézményi feltételek megléte 2000-ben létrejött az intézményi háttér, a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, amely alkalmas a stratégiai menedzsment-szervezeti, konzorciális szervezeti feltételek esetén gesztorszervezeti, közvetett támogatási rendszerek esetén közvetítőszervezeti stb. feladatok ellátására. A Társulás tevékenységével kapcsolatos operatív menedzsment feladatokat jelenleg a 2009 júniusában létrejött Tisza-tó Fejlesztési Kft (a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. csoport tagja), mint munkaszervezet látja el. A projektmegvalósítás egyik legfontosabb feltétele, az intézményi háttere, de legalábbis annak kiindulási alapja működő stratégiai és operatív szervezet formájában tehát biztosított. Az egyes térségekben olyan, életképességüket már bizonyított szerveződések jöttek létre, melyek alkalmasak arra, hogy a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás kiemelt partnereként a Tisza Stratégia térségüket érintő projektjeit előkészítsék és lebonyolítsák (pl. Szatmár- Beregi Natúrpark, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, Nagykörűi Tájközpont Kht., Duna-Körös-Maros-Tisza Régió). 1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA Differenciált jövőképek és stratégiák megfogalmazásával, a mantrák (a fejlesztési tervezésbe bebetonozott közhelyek) kiszelektálásával, új, a hosszú távú folyamatokba ágyazható pragmatikus elemek előtérbe állításával offenzív vagyis a lehetőségek kibontására épülő Tisza-stratégiát kell kialakítani. A területfejlesztési eszközöket (szerkezetalakítás, funkcionális program, folyamat-menedzsment) újra kell gondolni és összehangolni annak érdekében, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően valóban integrált, komplex, a térség stabilitását javító, megvalósítható programok fogalmazódjanak meg. 1.3 A TANULMÁNY CÉLJA A tanulmány célját a tervezők a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagjaival közösen, a Tisza térségére irányuló, folyamatban lévő tervező-kutató-előkészítő munkákat (lásd nemzetközi TICAD projekt) is figyelembe véve határozták meg, majd a tanulmány részeként, annak első ütemében pontosították. Eszerint, egy Tisza-mente fejlesztési stratégiát megalapozandó, a tér- és területszerkezet alakításában rejlő lehetőségek feltérképezése a feladat átfogóan a hazai Tiszaszakasz menti térség egészére, illetve, amennyiben igény és lehetőség lesz rá, egyes később meghatározásra kerülő mintaterületekre vonatkozóan, részleteiben. KÖZÉPTÁVON BIZTONSÁGGAL VÁRHATÓ A térség relatív elmaradottsága fennmarad, a Tisza-menti térségek népessége tovább fogy határmenti és belső perifériák megmaradnak aprófalvak további eróziója zajlik központhiányos, alacsony szinten ellátott térségek kapcsolati és közlekedési nehézségek alig javulnak erősödnek a kedvezőtlen demográfiai-társadalmi folyamatok A műszaki infrastruktúra fejlődik Az M3 továbbépül Záhony térségének infra fejlesztése folytatódik A teherhajózási infrastruktúra nem fog épülni A vízgazdálkodás stratégiájában (nem) várható? fordulat A nemzetközi kapcsolatok javulnak Schengen Románia A szomszédos országok térségi gazdasága továbbra is stagnál Az EU Duna-stratégiája kibontakozhat A határok átjárhatósága tovább javul 3

6 A stratégia által nem befolyásolható adottságnak, folyamatnak tekintjük: a Tisza térség természeti adottságai és a civilizációs hatások eredőjeként kialakult makro-térszerkezeti adottságokat: a nagytehetetlenségű területhasználat és hálózatok strukturált rendszerét, a térség makro-regionális pozícióját, a népesség és a gazdaság térbeli mintázata változásainak alapvető trendjeit: népesség és gazdaság pólustérségekbe irányuló mobilitása, koncentrációja. Ennek megfelelően a tanulmány keretében vizsgáljuk: a mezo- és mikrotérségi léptékű területhasználat és hálózatok alakításának lehetőségeit; a tájrendszer (azon belül egy új típusú vízkészlet-gazdálkodás) mezo- és mikrotérségi léptékű elemei alakításának lehetőségeit; a településrendszer célirányos finomhangolásának lehetőségeit. Tisza-térség lehatárolása az Országos Területfejlesztési Koncepcióban, A tanulmány által érintett terület lehatárolása Bár tisztában vagyunk lehatárolásunk fogyatékosságaival, a projekt időbeli-finanszírozási korlátai miatt a tanulmány a magyarországi Tisza-szakaszra korlátozódik. A tervezési terület első megközelítésben megegyezik a 2005-ben jóváhagyott Országos Területfejlesztési Koncepció szerinti Tisza-térséggel, illetve az abban szereplő lehatárolásnak az Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató szerinti frissített, pontosított változatával. Ennek megfelelően a vizsgált terület 31 kistérséget érint. Az így lehatárolt kistérségeken belül elsődleges vizsgálati célterület a Tisza menti 150 település, illetve azokat magukban foglaló, a Tisza mentiség szempontjából összetartozó funkcionális térségek. Tehát nem terjed ki az érintett kistérségek azon településeire, amelyeket semmi más nem köti a Tiszához, minthogy azonos tervezési-statisztikai kistérséghez tartoznak. 1.4 A KUTATÁS TERVEZETT EREDMÉNYEI 1.41 Tartalmi eredmény A fontosabb tervelőzmények értékelése; A Tisza mente komplex térszerkezeti egységeinek lehatárolása és leírása a Csatári Bálint (MTA RKK) vezette kutatás eredményeinek illetve Horváth Benő öko-sztráda stratégiájának továbbgondolásával; A tervelőzményekben, jogszabályokban, előzményként használt kutatásokban illetve saját vizsgálatok során feltárt ágazati lehatárolások összevetésével a területi konfliktusok és lehetőségek azonosítása az egyes térszerkezeti egységek léptékében; A Tisza-mente átfogó fejlesztését, illetve az egyes komplex térszerkezeti egységei fejlesztését célzó szerkezet-alakítás célrendszerének meghatározása; TÉR ÉS TERÜLETSZERKEZET ALAKÍTÁSA Mezo- és mikrotérségi szintű hálózatok és területhasználat rendszere A tájrendszer mezo- és mikrotérségi léptékű elemei A településrendszer célirányos finomhangolása KUTATÁS I. ÜTEME Tervelőzmények értékelése Térszerkezeti egységek azonosítása Problémafa, SWOT elemzés Fejlesztési irányok meghatározása 4

7 Ajánlások megfogalmazása a készülő Országos Településhálózatfejlesztési koncepció illetve egyéb országos területfejlesztési eszközök felé; Ajánlások megfogalmazása a megyei és regionális területfejlesztési eszközök felé: A hatályos operatív programok tervezési időszakra készülő Akcióterveibe illeszthető integrált intézkedési javaslatok, Felkészülés a következő közötti programozási ciklusra Igény és lehetőség szerint néhány mintaterületen a módszertan alkalmazásának nagyobb részletezettségűmélységű bemutatása egy következő ütemben. Aszállyal, árvízzel és belvízzel sújtott területek, forrás:tisza részvízgyűjtő gazdálkodási terve, április 1.42 Dokumentum A projekt I. ütemének bemutatása egy max. 30 oldalas, sok ábrás, rövid szövegblokkokat tartalmazó dokumentumban. 2. TERVELŐ ZMÉNYEK TANULSÁGAI A Tisza-térség fejlesztésének megalapozására a kilencvenes évek közepét követő évtizedben igen alapos kutató-tervező munka folyt. Rengeteg tervdokumentum született, melyek konkrét fejlesztésekben megvalósult eredménye mindazonáltal igen csekély: két, gyakorlatilag puszta árvízvédelmi infrastruktúra-fejlesztésre redukálódott árvíztározó (Cigánd, Tiszaroff) és néhány kisléptékű kísérleti jellegű tájrehabilitációs projekt (pl. Borsodi-Mezőség, Nagykörű). A nagy ambíciókkal elindult fejlesztések elmaradásának okait az alábbiakban látjuk: Kormányzati elkötelezettség hiányában nem jött létre az intézményi háttér, ami megfelelő hatáskörrel bírna ahhoz, hogy a térség régiókon, megyéken, kistérségeken és településeken és vízügyi érdekcsoportokon átívelően lenne képes koordinálni a fejlesztéseket, megfelelő stratégiára felfűzve, integrált projektek keretében hasznosítani a forrásokat; A fejlesztési terület hatalmas nagy, az érintett települések nagy részének közvetlenül semmi kötődése nincs a Tiszatérséghez, így csak a pénzszerzés lehetősége motiválja őket; Az árvízvédelmi fejlesztéseken kívül tervezett projektek sokasága mögött nem jelent meg olyan stratégia, aminek alapján a nagy tömegű lokális projektigényt szelektálni, priorizálni és ennek alapján a forrásokat koncentrálni lehetett volna. A források felhasználása a fejlesztendő terület nagysága miatt is szétforgácsolódott. Mindezzel együtt fontosnak tartottuk, hogy a térséget érintő fontosabb dokumentumokat részletesen feldolgozzuk és ennek eredményét a későbbi felhasználási lehetőség érdekében is dokumentáljuk (lásd külön dokumentumban, a mellékelt CD-n). Az első fázisban a nagyobb, átfogó jellegű tanulmányokra koncentráltunk, a megyei és kistérségi léptékű fejlesztési dokumentumok (közöttük a megyei koncepciók, stratégiák, programok, területrendezési tervek) értékelésére a részletesebb feldolgozás esetén a következő ütemben kerülhet sor. 5

8 Az előzménytervek között nem szerepeltettünk olyan ágazati programokat, mint pl. a Nemzeti Halászati, vagy Nemzeti Méhészeti Program. Jelenlegi fázisban nem tértünk ki külön a megyei léptékű tervek bemutatására, mivel ezek részletessége már a II. ütemben hasznosítható. Egyes nagytérségi jelentőségű fejlesztési szándékokat, annak ellenére, hogy bemutatásuk, mint tervelőzmény nem történt meg, beépítünk a tanulmányba (lásd. pl. Szeged példáját). Mindazonáltal e tanulmányt készítő projekt-team, az általa kidolgozott illetve kidolgozás alatt álló területrendezési tervekben (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, most készülő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye) a jogszabály által lehetővé tett ajánlások keretei között keresi az egyedi térségi megoldások, illetve a területrendezés és a fejlesztés közötti szakadék áthidalásának lehetőségét. A rendezés és a fejlesztés összekapcsolásának ilyen jellegű lehetőségeinek kihasználására e tanulmány keretében is javaslatot fogunk tenni. A területrendezési terveket ezen felül jórészt ágazati jellegű adatforrásként tudjuk hasznosítani. Elsődleges tervelőzménynek tartjuk az ezredfordulón, az MTA RKK Alföldi Intézete irányításával készített ún. Nagy Tiszakutatást, melyben vizsgálati szinten megjelent az a térszerkezeti-struktúratervezési megközelítés, melynek módszerét e tanulmányban is alkalmazzuk. A Tisza menti térség Csatári Bálint által javasolt differenciálását kiinduló alapnak tekintettük, mindazonáltal aktualizálását és pontosítását szükségesnek tartottuk. Fontos előzmény a nagykörűi Tisza Tájközpont Kht. gesztorságával készült Szelídvízország c. tanulmány, amely az ártéri gazdálkodás lehetőségeit és korlátait elemzi, továbbá néhány megvalósult/megvalósítás alatt álló mintaprojektet részletesen értékel. A térség szempontjából nagy jelentőséggel bír a 2009-ben indult, Magas Természeti Értékű Területek (MTET) programja, mely az érintett területeken gazdálkodók számára természetés tájvédelmi célú, a kötelezőt meghaladó többletvállalások esetén 5 éven át jelentős többletforrásokat biztosít. A program a korábbi ESA, majd ÉTT területek programját folytatja, de azoknál jóval nagyobb területre terjed ki. A jobboldali térkép a Tisza-mente érintettségét mutatja. A VÁTI Kht. a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséről szóló kormányzati döntések felhatalmazása alapján 1 és a változó kormányzati prioritásoknak megfelelően változó partnercégekkel, munkatársakkal 2 tervdokumentumok egész sorát állította elő, (2004, 2005, 2006) 3 melyek végül nem kerültek jóváhagyásra. A tervezési terület a Tisza teljes hazai történelmi árterét érintette. A mintegy 1,75 millió embert, 2272,5 ezer hektár (negyed magyarországnyi területet), 4 régiót, 9 megyét, /2003. (XI. 5.), évi LXVII. Törvény ben a tizenkét bodrogközi önkormányzat és három civil szervezet alapította BOKARTISZ Környezetgazdálkodási és Tájrehabilitációs Kht., míg ben az MTA RKK Alföldi Intézete és a VIZITERV Consult Kft. 3 Lásd 2. fejezetben, illetve külön kötetben Magyarország legszárazabb területei (forrás: Szelídvízország c. tanulmány, 2007 Szóba jöhető árvízi védekezési alternatívák: elárasztások mélyártérben (zöld); 2002-s kormányrendelet szerinti VTT Magas természeti értékű tározók (sötétbarna); a részletes területek Programja, 2009 vizsgálatra kijelölt tározók (piros); Tisza mentén érintett: 7.3 A VTT megalapozásakor vizsgált Szatmár-Bereg, 1.2 Bodrogköz, tározók (rózsaszín) 3.4 Borsodi-mezőség, 3.1 Forrás: Szelídvízország, 2007 Taktaköz, 3.3 Hevesi-sík, 5.1 Gerje-Perje-sík TICAD E tanulmány kidolgozásával párhuzamosan folyamatban van az ún. nemzetközi TICAD (Tisza Catchment Area Development) projekt, melyben Magyarországot munkaszervezetként a VÁTI Kht. képviseli. A között megvalósuló projekt egy vízgyűjtő léptékű stratégia, melynek tervezett eredménye elsődlegesen az együttműködő országok (Tisza által érintett 5 ország) közötti kommunikáció megteremtése és egy közös tudásbázis felépítése. 6

9 A TISZA TÉRSÉG LEHATÁROLÁSA A VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSE KERETÉBEN KÉSZÜLT TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVDOKUMENTUMOKBAN A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésével összefüggésben készült tervekben a Tisza-térség a történelmi ártér területe alapján került lehatárolásra (piros folt). A tervezési terület szűkebben a történelmi ártér által érintett 51 kistérségeket, tágabban a 9 érintett megyéket illetve a 4 érintett régiót foglalta magában. A fekete kontúr világosabb folttal az Országos Területfejlesztési Koncepció által lehatárolt Tisza-térséget jelzi (31 kistérség, 7 megye, 3 régió) 51 akkori (mai állapotok szerint néhánnyal több) statisztikai kistérséget, azon belül 443 települést érintő tervezetek problémája ugyanaz volt, ami a legtöbb ilyen jellegű tervdokumentum általános problémája Magyarországon: a források rengeteg cél és rengeteg területi egység között forgácsolódnak szét. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban lehatárolt Tiszatérség mind területi kiterjedése, de a megvalósítás szervezetiintézményi háttere szempontjából is reálisabb alapokon nyugszik. Mindazonáltal még ez is 3 régiót, 7 megyét és 31 statisztikai kistérséget érint. E térségen belül ezért kiemelt célterületnek tekintjük a Tiszával közvetlenül érintkező településsort, ami 150 települést, 739 ezer hektárnyi területet, 715 ezer fő népességet (2009) jelent. A térség átlagos népsűrűsége közelíti a 100 fő/ km 2 -t, ami jól tükrözi a Tisza-mente urbánus-rurális karakterek közötti átmeneti jellegét. A viszonylag nagy átlagos sűrűség a térség déli részének általános, illetve az északi rész mozaikosan erőteljes urbanizáltságából következik, miközben egyes szakaszokon igen alacsony népsűrűségű térségek is előfordulnak. A Tisza részvízgyűjtő-gazdálkodási Terve áprilisra készült el, így részletes feldolgozására nem volt mód. Egy rövid, az általános szempontokat áttekintő kivonatot a tervelőzmények munkarész (lásd a mellékletben) tartalmaz. A II. ütemben, egyegy részterülethez kapcsolódóan részletesebb feldolgozása indokolt. Fontos megállapítása a dokumentumnak, hogy a térség legnagyobb problémája a vízhiány. Azt is megállapítja a dokumentum, hogy a Tisza-vidék egészére számolva nagyjából éppen annyi többletvíz érkezik az árvizek alkalmával, mint amennyi az árvizek által eredendően elérhető területek számított csapadékhiánya. Miután ez időben, térben és mennyiségben jelenleg nem összeegyeztetett, ezért válik igazán 7

10 TISZA STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA fontossá az időszakosan jelentkező többletvíznek a tározók, és azok környezetében való megtartása, folyamatos keringetése, minél több gazdálkodóhoz való eljuttatása, ami az egyik alapköve a biztonságot nyújtó, hosszútávon fenntartható tájgazdálkodási rendszer kialakításának. Fontos háttérdokumentumnak tekinthető a 2005-ben jóváhagyott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia. A dokumentum jelentős hangsúlyt fektet az országos és regionális intézményrendszerre, mindazonáltal nem tud ebben a vonatkozásban dűlőre jutni. Ebben a vonatkozásban fontos lenne a Tisza térség saját pozícióját erősíteni, amihez a TVPR kedvező intézményi háttér. A dokumentumból kiderül, hogy a Tisza menti térségnek a jövőben, az adottságai (kínálata) és a változóban lévő turisztikai igények (kereslet) közötti közeledésnek köszönhetően óriási lehetőségei vannak, ám ahhoz, hogy jelentőségében (nem pedig kínálatában!) legalább közelítsen a Balatonhoz, még rengeteg fejlesztésre van szükség. A dokumentum mindazonáltal a már amúgy is jelentős versenyelőnyben lévő térségeket (Budapest, Balaton) preferálja, nyitva hagyva annak lehetőségét, hogy további (nem nevesített) térségek is kiemelt desztinációvá váljanak a következő költségvetési ciklusra. ahhoz, hogy ezt el tudja érni, alapvetően a térségi összefogás és egy közös, hiteles stratégia megalkotására van szükség. A 2005-ben készült Tiszai vízi turizmusfejlesztési program rendkívül részletesen vizsgálja a folyó menti 5-10 km-es sáv vízi turisztikai hasznosításának lehetőségeit. A nagy értéke, hogy nem csupán a szűken vett feltételrendszert, hanem a háttérinfrastruktúrát, az intézményrendszert, a humánerőforrás feltételeket, a jogszabályi háttért stb. is feltárja. A Tisza 5 országra vízgyűjtő területe kiterjedő A folyó teljes hossza: 962 km Vízgyűjtő területe: 157 km2 Országok: Ukrajna (46 millió lakos) Románia (21,5 milió lakos) Magyarország (10 millió lakos) Szlovákia (5 millió lakos) Szerbia (7 millió lakos) 8

11 Bár a tervdokumentum készítése 2005-ben lezárult, jó okunk van feltételezni, hogy megállapításai még ma is jórészt helytállóak. A helyzetfeltárás megállapítása, hogy a vízi turizmusból egyre több település veszi ki a részét, viszont az turisztikai forgalom összességében kisebb, mint a kilencvenes években. A legjobb a helyzet a középső szakaszon (Tiszalök és Kisköre között), a legrosszabb Kiskörétől északra. A turisták keveset költenek, de nincs is hol: kevés a szolgáltatás, a meglévők alacsony színvonalúak. A turisták elsősorban a kelet-magyarországi nagyvárosokból és vonzáskörzetükből érkeznek. A Program fő célnak a Tisza völgy egészén az alapszolgáltatások, és az alap háttérinfrastruktúra egységes, a piaci igényekhez igazodó színvonalának elérését érti. A Tiszához kötődő vízi turizmusban a tanulmány a keleti országrész társadalmi-gazdasági felemelkedésének egyik legfontosabb lehetőségét látja. A dokumentumban meghatározott fejlesztési célterületek: 1. evezős (kajak, kenu, csónak), 2. yacht, motoros kishajó, 3. kiránduló, üdülő, lakóhajó turizmus, 4. illetve a hozzájuk kapcsolható turisztikai formák (falusi, öko, gasztro-bor, kerékpáros, egészségturizmus stb). A dokumentum célterületként ugyan nem említi, de a többi célterület keretében, mint többletszolgáltatás foglakozik a fürdő (strand) turizmussal is. Kiemelt figyelmet fordít az ún. szektorsemleges tényezők (közlekedés, közműellátottság, humán erőforrás, közbiztonság, intézményi-jogszabályi háttér stb. A dokumentum kevés, illetve kevéssé rendszerezett támpontot ad ahhoz, hogy a vízi turizmus fejlesztése és a természetvédelem között hol milyen konfliktusok állnak fönn, ez mennyiben korlátozhatja a turizmus oldaláról kívánatosnak tartott fejlesztéseket. A tervelőzményeket tanulmányozva fellelhető néhány olyan, jelentős környezetalakítással járó infrastrukturális fejlesztési szándék, melyekkel kapcsolatban sem az érintett szakmák, sem az országos és térségi politika nem tud konszenzusra jutni. a csongrádi vízlépcső megépítése; a Duna-Tisza csatorna megépítése; a tiszai teherszállítás fejlesztése. E dokumentum kidolgozói jelenleg a stratégiai tervezés jelenlegi fázisában még nincsenek abban a helyzetben, hogy pro vagy kontra állást foglaljanak e témában, ezért inkább néhány kérdés, gondolat felvetésére szorítkoznak. Ezek a fejlesztési szándékok egymással szoros összefüggésben állnak. Bár a támogatók a vízlépcső és a csatorna megépítése mellett egyaránt összetett érvrendszert hoznak fel az előbbi esetében árvízvédelem, turizmus, vizes élőhely-fejlesztés, az utóbbi esetében elsősorban a Duna-Tisza közi homokhátság vízutánpótlása, mindkét infrastruktúrafejlesztés mellett a legfőbb érv és gazdaságossági ismérv a tiszai vízi teherszállítás fejlesztése. Ezzel kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet az alábbiakra: A csongrádi vízlépcső megépítése esetén a Tisza felső szakasza az év egy jelentős részében továbbra sem lesz hajózható. 9

12 Éppen az a szakasz, ahol a potenciálisan vízen szállítandó termékek egy részét előállítanák (Záhony és térsége különleges vállalkozási övezet), és amiért a hajózás fejlesztését egyes érdekcsoportok szorgalmazzák. A Tisza magyarországi szakaszán a szabályozás ellenére is igen sok a kanyar, ezek levágását a mai nemzetközi és hazai természetvédelmi jogszabályi környezet már nem teszi lehetővé, de vélhetően óriási társadalmi ellenállásba is ütközne, továbbá a Tisza turisztikai vonzerejét gyakorlatilag megszűntetné. E nélkül viszont a tiszai szállítás a hazai szakaszon aligha tudja felvenni a versenyt a jóval rövidebb és gyorsabb közúti és vasúti kapcsolatokkal, még ha a szennyező fizet elv a mainál határozottabban is érvényesül. A hazai korlátozott erőforrások mellett nem tűnik életszerűnek egyidejűleg a dunai és a tiszai teherhajózás fejlesztését napirendre venni. A Duna adottságai, a kikötőhálózatának kiépítettsége (Győr-Gönyű, Budapest, Baja), nemzetközi kapcsolatrendszere miatt jelenleg prioritást élvez a teherhajózás fejlesztés vonatkozásában. Hajózócsatornává történő fejlesztése esetén a Duna-Tisza csatorna rendkívül jelentős természetátalakítást igényelne (jelentős magasságkülönbség legyőzése a Duna és a Tisza között), ami nem csupán az építés költségeit terheli meg igen erősen, de az így létrejövő hatalmas műtárgy tájba illeszthetősége is kérdéses. Kizárólag turisztikai célú kishajózás esetén egy olyan kanyargós csatorna kialakítására lenne mód, ami a homokhátság vízutánpótlását sokkal hatékonyabban tudná biztosítani, mint egy egyenes csatorna. Ha a vízpótlás a fő cél, akkor a Duna és a Tisza összekötése mellett egyéb (északdéli irányú) alternatívák is szóba jöhetnek. A megvalósíthatósági vizsgálat esetén indokolt onnan is közelíteni, hogy mi lenne, ha azt a pénzt, amit az állam a nagy vízi infrastruktúrafejlesztésekre költene, a térségben költené ugyan el, de más szintén nagy fontosságú célra. A fő cél végső soron nem egyik vagy másik ágazat fejlesztése, hanem a térség felzárkóztatása. Ennek megfelelően azt kell vizsgálni, hogy ugyanakkora ráfordítás mellett milyen szóba jöhető fejlesztésekkel érhető el a térség lehető legnagyobb mértékű és ütemű fejlődése. Érdemes vizsgálat tárgyává tenni a Vásárhelyi terv továbbfejlesztésének tanulságait is. A terv szerint 2008-ig 6 tározónak kellett volna a komplex tájgazdálkodás feltételeit biztosítva megépülni. Jelenleg mindössze kettő épült meg, közülük az egyiknél érvényesítettek jelentős megszorításokkal bizonyos tájgazdálkodási elveket, míg a másik esetében ez a szempont teljesen elsikkadt. Az utóbbi olyan települést érint, mely 2009-ben az ország legszegényebb települése volt. Az eredetileg integrált térségfejlesztési projektnek indult beruházások egyoldalú árvízvédelmi projektekké váltak. Pedig a Vásárhelyi terv eredeti koncepciója mögött jelentős társadalmi és civil támogatottság állt. Megfontolandónak tartjuk, hogy újabb megaprojektek előkészítése időszerű-e vagy először a már elindult Vásárhelyi tervet lenne érdemes újragondolni és a még hátralévő elemeit a terv eredeti szellemiségének megfelelően minél előbb megvalósítani, a már megépülteket pedig korrigálni. 10

A TISZA-MENTE INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI, VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA

A TISZA-MENTE INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI, VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területrendezési Iroda 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A TISZA-MENTE INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI, VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója 2013. március 26. 1/105 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 2.1. Adatelemzés... 5 3.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary; RTT,

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció

Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció MUNKAANYAG 2012. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 4 1.1. A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK,

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISTELEK VÁROS

Részletesebben