Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen"

Átírás

1 Mikszáth Kálmán Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya, január 16. Budapest, Józsefváros, május 28.) író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Mikszáth Kálmán 33 évesen Kisnemesi családba született Szklabonyán a felvidéki Nógrád vármegyében (ma Szlovákia) Mikszáth János Kálmán néven, Mikszáth János jómódú kisnemes és Veres Mária fiaként. Ősei felsőmagyarországi evangélikus lelkészek voltak. A családi hagyomány szerint a teológiát Wittenbergben, Halléban és Jénában hallgatták, s nevelőként nemesi családokhoz jutottak be, majd Gömör, Nógrád és Sáros megyékben teljesítettek szolgálatot. A lelkészi szál az író nagyapjánál tört meg, aki szakítva a családi tradícióval, a nagykürtösi földesúr kocsmárosa volt. Mikszáth Kálmán édesapja, Mikszáth János is ott született, de szüleivel később Ebeckre költöztek át, ahol a tekintetes ebecki középbirtokos uraság árendás mészárosa és kocsmárosa lett. Feleségül a helybéli születésű nemes farádi Veress Máriát vette. Három gyermekük Mária, Kálmán, Gyula közül Mária 17 éves korában egy hirtelen szerzett tüdőgyulladás következtében elhunyt, Gyula pedig 13 évesen. A család valószínűleg 1843 után költözhetett Szklabonyára, ahol az apa előbb a falu kocsmáját és mészárszékét bérelte, később, az 1860-as évek második felében pedig már a gazda megjelölés volt olvasható fia bizonyítványában. Földjüket közel 100 holdra becsülték, és a család jómódját is bizonyította az a tény, hogy két cselédet, juhászt és szolgálólányt is tartottak. Mikszáth iskoláit nagyrészt Rimaszombaton járta, 1857 és 1863 között, az utolsó két osztályt azonban Selmecbányán végezte, ahonnan 1868-ban Pestre került, ahol jogi tanulmányokat folytatott, de diplomát nem szerzett. Iskolái befejeztével visszatért Nógrád megyébe, ahol 1871-ben Mauks Mátyás szolgabírónál Balassagyarmaton szolgabírósági esküdtként állt

2 munkába. Itt alkalma volt közvetlen közelből is tanulmányoznia a vármegye uraságait ben ügyvédbojtár lett, emellett megpróbálkozott az újságírással is: különböző fővárosi lapok közölték cikkeit, többek között azigazmondó, Szabad Egyház, Fővárosi Lapok és a Borsszem Jankó július 13-án feleségül vette Mauks Mátyás leányát, Mauks Ilona Máriát. Még ebben az évben meghaltak szülei, s ő feleségével együtt a fővárosba költözött. Nagy nyomorban éltek ben halt meg 3 napos korában első gyermekük. Felesége megbetegedett, és hazaköltözött szüleihez. Ezután ő is visszahúzódott szülőfalujába, Szklabonyára, ahol azonban anyja a családi birtokot még halála előtt bérbe adta, így abból sem tudott megélni. Az 1874-es megyei tisztújításon mint aljegyző jelöltette magát, de megbukott. Visszatért Pestre, s az irodalommal kezdett komolyabban foglalkozni. Mikszáth el akart válni a feleségétől, mert azt gondolta, hogy rendes jövedelem nélkül nem méltó a feleségéhez. Felesége nem akart válni, így az akkor még sikertelen író azt hazudta, hogy mást szeret ban váltak el. Miután Mikszáthnak rendes jövedelme lett, 1882-ben újra összeházasodtak. Házasságukból három fiúgyermek született: Kálmán László ( ), János ( ) és Albert ( , író-újságíró volt, nem maradt utódja). Kálmán László leszármazottai ma is élnek: az író egyik ükunokáját is Mikszáth Kálmánnak hívják, 30 éves, Budapesten él től élete végéig országgyűlési képviselő volt, előbb Sepsiillyefalva, majd 1892-től Fogaras, végül Máramarossziget mandátumával. Mikszáth írói pályája nehezen indult, mivel stílusa, eredetisége elütött korának megszokott normáitól, ezért a szerkesztők műveiből sok részt egyszerűen kihúztak ben jelent meg első önálló műve két kötetben, az Elbeszélések, de a kötet nem kapott komolyabb figyelmet. Pár évig különböző napilapoknál dolgozott, de a sikertelenség miatt elkeseredve 1878-ban Szegedre ment, és a Szegedi Naplónál helyezkedett el mint újságíró. Ott aratta első írói sikereit: az 1879-es szegedi nagy árvíz és az ezután következő királyi biztosi korszak hálás témákkal szolgált neki ben visszatért Budapestre, ahol az Ország- Világ című lap segédszerkesztője lett. Ez idő tájt vált ki a Budapesti Hírlap szerkesztősége a Pesti Hírlapból, ahová emiatt új munkaerő kellett, így ő maga is a Pesti Hírlaphoz került. Eleinte néhány mellékesebb rovatot vezetett, de alig fél év múlva karcolataival annyira megkedveltette magát a lap olvasóival, hogy Jókai Mór mellett az egyik legkedveltebb szerző és humorista lett. Hírlapi cikkeit nagyobbrészt név jelzése nélkül, igen gyakran Scarron, illetve sok más egyéb álnévvel is jegyezte ben a Petőfi Társaság, február 8-án a Kisfaludy Társaság választotta tagjának, május 3- án pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett július 15-én a budapesti újságírók egyesülete elnökévé választotta ban hozzájárult az Országos Hírlap megalapításához, s annak megszűntéig (1899. janu ár 24.) főszerkesztője volt február 8- án lemondott a budapesti újságírók egyesületének elnöki tisztéről tól Az Újság főmunkatársaként dolgozott ben összegyűjtött munkáiért a Magyar Tudományos Akadémianagyjutalommal tüntette ki ben még megünnepelték írói pályafutásának negyvenedik évfordulóját, ezután Máramarosszigetre utazott, ahonnan már nagybetegen tért vissza, s néhány nap múlva, május 28-án meghalt. Temetésére május 31-én délután került sor. Utolsó munkája, A fekete város könyv alakban való 1911-es megjelenését már nem érte meg. Szülőfaluját (Szklabonya) Mikszáthfalvának nevezték el. Néhány munkája: Elbeszélések. Budapest, Két kötet. Tündérvilág. Válogatott mesék gyűjteménye az ifjúság számára 9 képpel. Irta Kálmán bácsi. U. ott, Tót atyafiak. Elbeszélések és rajzok róluk. U. ott, A jó palóczok. 15 apró történet. Bpest, A két koldusdiák. Mesés történet az ifjúság számára. A képeket rajzolta Mannheimer Ágoston. U. ott, A beszélő köntös. Regény, 1889.

3 Szent Péter esernyője. Neogrády Antal rajzaival Beszterce ostroma. Egy különc ember története Különös házasság. Regény Két kötet. A Noszty fiú esete Tóth Marival, regény ( ) A fekete város, regény ( ) A néhai bárány (elbeszélések) Forrás: wikipedia Forrás: Forrás: Mikszáthné Mauks Ilona Mária Mikszáth és Mauks Ilona szerelmének története Mikszáthék gyermekei: Kálmán László és Albert Mikszáth 1870-ben tiszteletbeli esküdtnek állt Balassagyarmaton, Mauks Mátyás főszolgabíró mellé. Az esküdtek dolga ekkoriban az volt, hogy az aktákat kezeljék, s a peres ügyeket előkészítsék. Mikszáth a hivatalt azonban nem vette túl komolyan. A rokonszenvesebb ügyfeleket megtanította, hogyan úszhatnák meg büntetés nélkül: különösen szerette az ügyvédek egymásnak ugrasztását. Egyszer egy rabot, egy szklabonyai kocsist, akit verekedésért ítéltek el tizennégy napra, titokban szabadon is engedett, s akit aztán csak napi három forint napidíjjal lehetett visszacsalogatni a börtönbe, hogy büntetését leülje, s az ügy ki ne derüljön. A szolgabíró szokása volt, hogy a vékonypénzű esküdteket ebédre hívja meg a házához. Így ismerkedett meg Mikszáth Kálmán főnöke egyik lányával, Mauks Ilonával (Mohora, augusztus 18. Horpács, május 24.), aki igen visszahúzódó, félénk lány volt. A két fiatal első találkozása azonban inkább felsülés volt, mint siker. Mikszáth kissé falusias megjelenése, parlagi öltözködése távol esett egy úrikisasszony ábrándvilágától. Azonban kicserélték olvasmányaikat, kis szellemi kört alakítottak ki, s a két fiatal szerelemre lobbant egymást iránt.

4 Mauks Ilona nem volt szép a szó közönséges értelmében, ám ritka komoly gondolkodása és nemes jelleme egészen meghódította az ifjú Mikszáthot. Nem sok idő kellett, s megkérte Ilonka kezét. Mikszáth rá jellemző módon intézte a leánykérést: aktát nyújtott be főnökének a következő szöveggel: Én, alulírott szavamat adom, hogy Ilonka leányomat egy éven belül Mikszáth Kálmánhoz adom feleségül. A válasz is humoros volt: ezt majd még megapelláljuk (megfellebbezzük) a királyi táblához. A későbbi híres írót tehát elutasították. Bánatában azon nyomban fel is mondott, s jogásznak állt. A családdal azonban folyamatosan levelezett: nem tett le arról, hogy feleségül vegye szerelmét. Az elmaradt vizsgák, illetve a bizonytalan jövedelmű írói pálya miatt azonban Mauks Mátyás főszolgabíró véglegesen úgy döntött, hogy nem adja lányát a vékonypénzű vőlegénynek. Ekkor írja Ilonkának a közben Pestre került Mikszáth a következő sorokat: Soha életemben nem szerettem volna úgy gazdag lenni, mint most, hogy magának jólétet teremtsek. Az ifjú Mikszáth már arra is gondol, hogy megszökteti Ilonát. Házassági engedély hiányában fegyverrel akarja kényszeríteni pap ismerősét az összeesketésre. Sok habozás után végül Ilona Pestre utazik rokonlátogatóba, s titokban megesküszik Mikszáthtal július 13-án. Ilona azonban bűntudatot érzett emiatt. Ehhez az is hozzájárult, hogy az esküvő utáni második napon édesanyja kolerában meghalt. Pestre visszatérve a nélkülözés, a nyomor évei következtek. Hiába voltak büszkék arra, hogy házasságuknál nem számított a vagyon, mégis a szegénység lett a legnagyobb ellenségük. A nyomor egyre mélyebb bugyraiba jutva, Mikszáth nem akarta a felségét is magával hurcolni, ezért két év házasság után, 1875-ben Ilona visszaköltözött a szüleihez nyarán törvényesen is elváltak. Mindketten nagyon szenvedtek a válásuk miatt. Ebben a reménytelen helyzetben érte Mikszáthot a megváltás: egy induló laphoz hívták újságírónak Szegedre. Itt kezdett felívelni írói pályája és anyagi helyzete ben a már elismert író ismét feleségül kérte szerelmét, és január 1-jén újra házasságot kötöttek. Három gyermekük született. Az író halála után Ilona Horpácson élt még 16 évet, itt írta meg visszaemlékezéseit május 24-én, 71 éves korában halt meg Horpácson. Forrás: A Mikszáth-kúria Horpácson 1906-ban épült eklektikus, görögös, neoklasszicista stílusban az író fia, ifjú Mikszáth Kálmán tervei alapján. Benne található az író használati tárgyaival, kézirataival, egyéb emléktárgyakkal, dokumentumokkal berendezett Mikszáth Emlékmúzeum. A kastély parkja természetvédelmi terület. Az epület bejáratánál áll a fenti Mikszáth szobor 1999 óta. (Horpács Budapesttől 67 km.re északra, Balassagyarmattól 15 km-re Magyarországon található falu.)

5 Mikszáth Kálmán szülőháza Szklabonyán (Nógrád megyében, Felvidéken - ma Szlovákia) Második házasságkötésük emlékjele a mohorai evangélikus templom falán

Nógrád varázslatos világa

Nógrád varázslatos világa Nógrád Nógrád varázslatos világa Történelmi és irodalmi emlékhelyek, Hagyományok Nógrádban A PROJEKT: a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,

Részletesebben

Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd.

Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd. Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd. Édesapja, idősebb Vörösmarty Mihály 1797- ben szegődött gróf Nádasdy Ferenc nyéki birtokára

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések *

Szent Khoszrov imája s megemlékezések * f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 211. szám A

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

Wass Albert bővebb életrajza

Wass Albert bővebb életrajza Wass Huba Wass Albert bővebb életrajza Szentegyedi és Gróf Czegei Wass Albert (angolul Albert Wass de Czege) vagy egyszerüen Wass Albert, ahogy a magyarok többsége ismeri, 1908 január 8.-án Válaszúton

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben