hírmondó JÚNIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. JÚNIUS"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük Oláh Kálmánnak, a OK-Gép vezetőjének segítségét Tetőzés a Kisgyár utcánál Fotók: Bódy Géza A polgárőrség segíti az állatmentők munkáját a Diófa sornál A katasztrófavédelmi feladatok irányításáért a polgármester a felelős. A 895 cm-es rekordvízállás Halásztelken nem okozott problémát, a gát 10,5 méteres vízállásig magasítás nélkül is védelmet nyújtott. Az ártéren lévő két ingatlant már korábban kiürítették. Nagyon sok önkéntes jelentkezett a gát őrzésére, figyelésére. Elsősorban azt kellett megakadályozni, hogy a kíváncsiskodók lesétáljanak a gát mögé, mert a víz a mélyebben fekvő tököli ártér irányából érkezett a gát lábához. Ezúton szeretném megköszönni az önkéntesek, az alpolgármester, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelő munkáját. Megkérem a tisztelt lakosokat, hogy a fertőzésveszély miatt ne menjenek az ártérbe. Szentgyörgyi József polgármester a nemzeti összetartozás napja Felejthetetlen koncertek Június 3-án érkezett városunkba az Összefogás Halásztelekért Egyesület meghívására a Hargita megyei Szentegyházi gyermekkórus és filharmonikus zenekar, akik a Márai művelődési központ előtt, a Szent László téren léptek fel. Másnap a Nemzeti Összetartozás Napján a megemlékezést a Márai közösségi házban tartották. Közreműködött a Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Művészeti Középiskolájának fúvószenekara, az összevont (református, katolikus, Bel Canto) énekkar. Mészáros László színművész Karinthy Frigyes Levél kisfiamnak Trianon emlékezetére című versét szavalta el, az ünnepi beszédet Stoffán Antal városunk volt polgármestere mondta, Vikidál Gyula pedig hatalmas sikert aratott előadásával. Az Összefogás Halásztelekért Egyesület közleménye Kedves halásztelki lakosok! Engedjék meg, hogy egyesületünk nevében megköszönjem azt a kitartó szeretetet, amelylyel a hideg időjárás ellenére is megtisztelték rendezvényeinket. Őszintén remélem, hogy maradandó élményben volt részük a Nemzeti Összetartozás Napján és annak előestéjén. Köszönettel tartozom mindenkinek aki hozzájárult programjaink sikeres lebonyolításához, és köszönöm Halásztelek Város Önkormányzatának anyagi és erkölcsi támogatását. Balázs György, elnök 22-én Szombaton 15 órától a DUPLA KÁVÉ koncertje

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT ülésezett a képviselő-testület A Képviselő-testület munkaterv szerint rendes ülését május 29-én tartotta. A két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolójában Szentgyörgyi József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a K&H Bankkal folyószámlahitel tárgyában történt egyeztetésről, és arról, hogy az önkormányzati intézményekben folyik az elektromos áram, és a gázfogyasztás, illetve azok számlázásának felülvizsgálata. Elmondta, hogy benyújtásra került az óvodai fűtéskorszerűsítési pályázat. Egyeztetés folyik az augusztusi zenetáborról, és az őszi zenei rendezvényekről. A továbbiakban beszámolt a lejárt határidejű határozatokról. A napirendek tárgyalását a évi költségvetés I. számú módosításával kezdte a testület, melyet a Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadtak a képviselők. Egyhangú szavazással elfogadta a testület a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatot, valamint a településrendezési eszközök véleményezési eljárásainak partnerségi szabályzatát. Határozatot fogadtak el arról, hogy évben megindítják a város teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és az azon alapuló új Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítésére vonatkozó településrendezési eljárást. A napirendek sorában a Jegyző beszámolója következett a Polgármesteri Hivatal évi hatósági munkájáról, melyet a testület egyhangú szavazással elfogadott. A temető üzemeltetőjének a évi tevékenységről szóló beszámolóját a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság javaslatára egyhangú szavazással elfogadta a testület, megköszönve az ELOHIM Kft. humánus, korrekt munkáját. Az üzemeltető kezdeményezésére a Képviselő-testület módosította a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelete mellékletének VI. pontját. Névszerinti szavazással döntöttek a képviselők a Halásztelek 078/40. hrsz. alatti ingatlan megvételéről, mellyel folytatják a gáton túli árterületek felvásárlását a majdani erdősítéshez. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Tündérkert Óvoda vezetőjének beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről, valamint az óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, mellyel a jogszabályi előírásoknak tettek eleget. A testület a Süni Magánóvoda kérésére, az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság javaslatára szeptember augusztus 31. közötti időszakra az önkormányzatilag támogatott gyermekek létszámát 50 főben határozta meg egyhangú igen szavazattal. Az Egyebek napirendben megtárgyalták és elfogadták a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását. A január 1. napján hatályba lépett törvényi rendelkezések értelmében június 30. napjáig minden társulásnak felül kell vizsgálnia hatályos társulási megállapodásait, illetve annak rendelkezéseit a jogszabályi módosításokra tekintettel szükség esetén módosítani kell. A Társulás elvégeztette a társulási megállapodás felülvizsgálatát, melynek eredményeként a megállapodásban törlésre kerültek a már hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozások, beépítésre kerültek az új jogszabályoknak megfelelő hivatkozások, átvezetésre került a hatályos jogszabályoknak megfelelő terminológia, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a települési lakosságszám feltüntetésre került. A nyílt ülés utolsó egyhangú döntése arról született, hogy a Református Egyházközség, valamint a Római Katolikus Egyházközség nyilatkozata alapján a évi eft-os önkormányzati támogatást a Görög Katolikus Egyházközség részére biztosítja a templom bővítésére. A Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a évi Pedagógiai Díj odaítéléséről. Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző A Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejéről Ezúton tájékoztatom Halásztelek Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban július augusztus 9. között igazgatási szünetet rendelt el. Ebben az időszakban a Hivatalban szünetel az ügyfélfogadás, de a zavartalan ügymenet és feladatellátás folyamatosságának biztosítása, és az ügyintézési határidők betartása miatt ügyeleti munkarendet tartunk az alábbiak szerint: A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata és az Anyakönyvvezető július 29-én hétfőn 8:00-16:00 óráig, július 31-én szerdán 8:00-16:00 óráig, augusztus 5-én hétfőn 8:00-16:00 óráig, augusztus 7-én szerdán 8:00-16:00 óráig. A városüzemeltetési csoport a szokásos munkarendben folyamatosan végzi a munkáját. A munkatársakat a halasztelek.hu címen kereshetik, illetve Szentgyörgyi Károly városüzemeltetési vezetőt a es telefonszámon. A hivatal dolgozói nevében köszönöm az ügyfelek türelmét. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Erzsike néni 90 éves Városunk lakója Szakács Lászlóné Erzsike néni április 29-én ünnepelte 90. születésnapját, mely alkalomból virággal, díszoklevéllel otthonában köszöntötte Végváriné Nyíri Lidia képviselő asszony a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, és Baloghné dr. Nagy Edit jegyző. Erzsike néni kilenc évtizeddel ezelőtt Balmazújvárosban született egy három gyermekes családban ban költözött férjével Halásztelekre. Dolgozott cselédként, esztergályosként, majd évtizeden át telefonközpontosként a Csepel Művekben. A házasságából egy fiú gyermeke született, akit a hatvanas évektől, férjétől különváltan, egyedül nevelt. Hosszú élete nagyon sok tapasztalatot, örömöt, és hát bánatot rejt. Testvérei már meghaltak, és egyetlen gyermekét is elveszítette ben költözött menyéhez, Szakácsné Ibolyához, aki a két unokájával együtt szeretettel, gondoskodással veszi körül. Ezúton is kívánunk jó egészséget, boldog, békés éveket. B.N.E.

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Pedagógusainkat köszöntöttük Pedagógusnap alkalmából köszöntötték Halásztelek tanárait, óvónőit június 6-án a Bocskai István Református Oktatási Központban. Szentgyörgyi József polgármester és Papp Kornél főigazgató ünnepi beszédében megköszönte a nevelőtestületek áldozatos munkáját, majd sor került a Képviselő-testület döntése alapján városunk Pedagógiai Díjainak átadására is. Az idén Hubai Katalin a Bocskai, Gurbiné Dorogi Magdolna a Hunyadi tanára, illetve Travnev Cvetkovné óvodapedagógus, a Tündérkert Óvoda nevelője részesült elismerésben. Az ünnepélyes esemény hangulatát emelte a Bocskais diákok kórusának meglepetésműsora, valamint a vendégek számára rendezett svédasztalos fogadás is. 3 A díjazottak: Gurbiné Dorogi Magdolna, Hubai Katain, Travnev Cvetkovné Hubai Katain 1991 óta dolgozik a Bocskai István Református Oktatási Központ (akkori nevén Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet) történelemtanáraként (de pályája kezdetén angol nyelvet is tanított) ben közoktatási vezető szakirányú végzettséget szerzett. Rendszeresen vett és vesz részt továbbképzéseken. Érettségi elnökként 7 éve ez képviseli iskolát és városunkat a környező középfokú intézményekben és 2010 között az immáron a Halásztelki Református Egyházközség fenntartásába került intézmény igazgatóhelyettese volt, és rendkívül sokat tett azért, hogy az iskola elnyerje jelenlegi arculatát, és Halásztelek meghatározó, középfokú oktatást nyújtó iskolájává válhasson. Igazgatóhelyettesi munkája során nagy hangsúlyt fektetett a közismereti oktatás minőségének biztosítására; bevezette az év végi szintvizsgát, kidolgozta a 8. osztályosok szóbeli felvételi beszélgetésének szempontjait, a pedagógiai munka sikeréről, minőségéről, a diákok és tanárok körében kérdőívek, személyes beszélgetések segítségével tájékozódott. Osztályfőnökként és szaktanárként is kiválóan, magas szakmai színvonalon végzi munkáját, nappali és esti tagozaton készít fel közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgára. Nem csupán iskolai, hanem iskolán kívüli programok szervezésében is részt vesz. Nevéhez kötődik a Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő életre hívása, mely 14. éve gyűjti össze tavasszal a Kárpát-medence református iskoláinak tanulóit és tanárait egy színvonalas megmérettetésre; ezzel öregbítve a Bocskai és Halásztelek városának hírnevét is. Gurbiné Dorogi Magdolna Az 1975-ös tanévkezdést óta dolgozik pedagógusként a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 38 éven át kiváló pedagógiai érzékkel segíti a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését. Célja tantárgyainak, a matematikának és a fizikának a megszerettetése a tanulókkal. Tanítványaival és saját magával szemben is szigorú követelményeket támaszt. Módszertanilag folyamatosan keresi az új megoldásokat, sikeres fejlesztő munkája eredményeképpen tanítványai évről-évre jobb teljesítményt nyújtanak. Egyéni módszereivel gondolkodni tanítja a gyerekeket. Tanítványait rendszeres, pontos és becsületes munkára ösztönzi. Az iskola és a tanítás iránti elhivatottsága minden pedagógus számára példaértékű. Travnev Cvetkovné Györgyi néni február 16-tól dolgozik óvodapedagógusként a halásztelki óvodában, ezt megelőzően is óvodapedagógus volt Budapesten. Akkori főnökét idézve: Ambícióval tele, lelkesen fogott munkához. Elméleti felkészültségét, kezdettől fogva igyekezett jól hasznosítani munkájában. A gyermekekhez és szüleikhez egyaránt közvetlen, kapcsolatteremtését segíti az a tény, hogy gyermekkorától halásztelken él és így nagyon sok családot ismer. Gyermekei, Andrea és Norbi születése után is hamar visszatért az óvodába, ahol halásztelki gyermekek százait kísérte el anyukájuk karjaitól az iskola kapujáig. Kezdeményező, segítőkész, mindig nyugodt, kiegyensúlyozott, halk szavú egyéniség. Békés, csendes stílusa a gyermekekre és a felnőttekre is jó hatással van, soha nem láthattuk mérgesnek, idegesnek, ez óriási kincs a mai feszültségekkel teli világban. Kollégáival is mindig megtalálja a hangot, értekezleteken építő javaslatokkal segíti a közösséget. Évekig erősítette az óvoda bábcsoportját, szereplésével szórakoztatta városunk apraját és nagyját. A jövő tanév végén nyugdíjba vonul, ezért jutalmazták ezzel az életmű díjjal egy hosszú, egész embert kívánó hivatás vége felé közeledve. Fotók: B.G.

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PROGRAMOK - KÖZÉRDEKŰ Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár PROGRAM AJÁNLÓ Márai Sándor Közösségi Ház 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2. ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK: Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub Foglalkozásai: kéthetente szerdán óra között, időpontja: június 26. Vezeti: Halmai Jánosné Sakk-kör Foglalkozások: kedden óra között Vezeti: Sitkei András Halásztelki Társasjáték Kör Foglalkozásai: pénteken óra között Vezeti: Nyúl Ferencné Garabonciás Egyesület Foglalkozásai: csütörtökön között Vezeti: Popov Trifon Halásztelek Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete Foglalkozásai: csütörtökön óra között Vezeti: Vaskó Erzsébet Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület Foglalkozásai: kedden óra között Vezeti: Szilágyi Emilné Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Foglalkozásai: hétfőn óra között Vezeti:Rozsnyik Jánosné A VÁROSI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA: június 18-tól július 21-ig KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 9-16 óra között, július 22. és augusztus 23 között ZÁRVA tart. KÖNYVKLUB június 27-én (csütörtök) 17 óra NYÁRI TÁBOROK: június augusztus 2. között heti turnusban FOCI TÁBOR Részvételi díj: Ft/hét Jelentkezni: Horváth Miklósnála as telefonon július 1. július 12. között heti turnusban KÉZMŰVES TÁBOR Részvételi díj: Ft/hét Jelentkezni a es telefonon július 29. augusztus 9. között heti turnusban SPORT ÉS KREATÍV HOBBY TÁBOR Részvételi díj: Ft/hét Jelentkezés Hegedűs Nikolett közlemény: A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Előjegyzési időpontok kiadása Előjegyzés kérhető: személyesen, telefonon, -ben: Időpont kérés esetén kérjük minden esetben feltüntetni a panaszt, ami miatt az előjegyzést kéri. Beutaló köteles szakrendelések esetében időpontot csak akkor áll módunkban adni, amennyiben a kérelmező feltünteti a személyi adatait (Név, születési dátum, TAJ szám), a beutalón lévő naplószám, a beutaló orvos neve és pecsétszáma. Szakrendelés Telefon Időpont adás Belgyógyászat-Diabetológia Hétfő-péntek: Bőr-és nemibeteggondozó Hétfő-csütörtök: Családvédelmi szolgálat között Csontritkulás (ODM) Rendelési idő alatt Fogászat , Rendelési időben Foglalkozás Egészségügy Rendelési időben Fül-orr-gégészet Rendelési időben Gasztroenterológia Hétfő, péntek: Gyermek pulmonológia Hétfő: Gyógytorna Rendelési idő alatt Gyógymasszázs Rendelési idő alatt Fizikóterápia Rendelési idő alatt Ideggondozó Hétfő-péntek: Ideggyógyászat Hétfő, szerda, péntek: , kedd: , csütörtök: Kardiológia Rendelési idő alatt Laboratórium Hétfő-péntek: Mammográfia Hétfő-péntek: Mágnes és lézerterápia Rendelési idő alatt Nőgyógyászat , Hétfő-péntek: Ortopédia Hétfő-péntek: Reumatológia Rendelési idő alatt Röntgen Hétfő-péntek: Sebészet , Hétfő-péntek: Sportorvos Kedd: Szemészet Hétfő-péntek: Tüdőgondozó Hétfő-péntek: , Ultrahang Hétfő-péntek: Urológia Hétfő-szerda: , csütörtök: , péntek:

5 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Szól a rock! Egy ős halásztelki ősrockert, a Szent László Napokon fellépő Triász együttes egyik énekesét, Kálmán Györgyöt kérdeztük. Milyen zenét és milyen dalokat játszik a Triász? Pop és rock dalokat adunk elő a fellépéseken. A klasszikusok, vagyis az LGT, a Korál, a Neoton Família, a Sing Sing és a Pokolgép számaiból válogatunk. Kik játszanak a zenekarban? A Triászt az Irigy Hónaljmirigyből ismert Sipos Péterrel alapítottuk, akivel egy nagykoncerten ismerkedetünk össze, melyen mindketten vendégelőadók voltunk. Később, ha bármilyen koncerten összefutottunk, egykét dalt mindig elénekeltünk együtt. Tavaly januárban találtuk ki, hogy alapítunk egy együttest. Harmadiknak a Dinamit rockcsapat billentyűse, Jankai Béla csatlakozott hozzánk. Hol zenéltél a Triász előtt? Tíz évig játszottam a Pandora nevű bandában, amelyben két hardrock együttes, a P. Mobil és a P. Box számait játszottuk. Majd ben megkeresett a nyolcvanas években elhallgatott Dinamit zenekar pár tagja. Nagy példaképem, Vikidál Gyula, az együttes eredeti énekese már nem akarta elvállalni a feladatot, így lettem én a Dinamit frontembere. Már három és fél éve. A zenén kívül még miben próbáltad ki magad? Egyszer felkértek a szolnoki Szigligeti Színházból, hogy játsszam el Júdás szerepét a Jézus Krisztus Szupersztárban. Akkor kerültem életemben először énektanárhoz. De nem is az éneklés okozott problémát, hanem a színészi játék elsajátítása. A tízedik előadás után már belejöttem a szerepbe. És hála az égnek, a produkció nagy siker volt. Szabó Dénes Kálmán György, Sipos Péter A festék illata A Művészetek Napja alkalmából kérdeztem a Berettyóújfalun született Bagaméry Ábelné Hatvany Viktóriát, a Halásztelki Művészek egyesületének elnökét. Mikor kezdtél el festeni? Amióta az eszemet tudom, festékes volt a kezem. Rajszakkörökre jártam, és a gyerekszobában, a négy fal között képeztem magam. Miket festettél? Fantasztikus képeket, mivel gyerekkorom óta elvarázsolt világban élek. Engem egy csendélet, egy virág vagy egy kocka megörökítése soha sem érdekelt. Én azt szeretem megfesteni, amit más nem lát, mert csak az én fejemben létezik. Milyen szakmát tanultál eredetileg? A szegedi József Attila Tudományegyetemen munkaügyi szakon végeztem. A diplomámmal szakszervezeteknél tudtam volna elhelyezkedni. A festék illata viszont erősebb volt. Mi jellemző a művészetedre? Kezdetben csak fekete és fehér színekkel dolgoztam. Később kiutaztam az Egyesült Államokba, hogy egy fotóművésznek segítsek a munkájához háttérképeket festeni. Sokkhatásként ért az amerikai kultúra sokszínűsége. Mikor hazajöttem, vásároltam jó pár színes festéket. Azóta is élénk színekkel dolgozom. Kik a tagjai a Halásztelki Művészeknek? Eredetileg csak festőket kerestünk, de hamar kiderült, hogy több halásztelki szobrász, zenész, táncos és színész is csatlakozna hozzánk. Így a Halásztelki Művészek egy összművészeti csoportosulássá vált, tele tehetséges alkotókkal. Szabó Dénes kassa márai szülővárosában jártunk A Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör a Márai közösségi ház segítségével közös kassai kirándulást szervezett májusban. Az utazáshoz több nyugdíjas szervezet is csatlakozott. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Tolna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. Népessége fő, ebből magyar (2,65%). A kirándulók a szlovák történelmi város nevezetességét tekintették meg, többek között a dómot, a Szent Mihály kápolnát, a gyönyörű sétálóutcákat, a szépen felújított városházát, tereket, rengeteg szökőkutat köztük a dóm előtti zenélő kutat is, valamint a Rákóczi házat, amely a rodostói ház mintájára épült fel, igaz ez felújítás miatt éppen zárva volt, ám Rákóczi kriptáját is meglátogatták. Érdekes volt a Kassai Színház bejárása is, amelyet gyönyörűen építettek újjá, így itt világhírű művészek is gyakran megfordulnak. Külön említést érdemel Márai Sándor szobra, hiszen az író itt született 1900-ban. A kirándulással mindenki szép élménnyel gazdagodva tért haza. Fotó és szöveg: Bódy Géza

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET Megemelem a kalapom Rövidesen ezt látjuk a méltán országos hírű római katolikus templomnál. Megemelem a kalapom - a templom kalapját. Mert a szép új gömbtemplom szinte kezdet óta beázik. Boldog emlékű Ferenc atya is évente járt föl a kupolára tömíteni, javítani. Bátor feladat. Hosszú évek óta mesterek próbálkoznak - kevés eredménnyel. Esős időben a Táncos lábú tisztelendő filmjében érezzük magunkat - csak itt nincs kedvünk nevetni. Mert áznak a különleges gerendák, ázik az oltár, a művészi terítők, ázik a padló... Most egy váratlanul megszerzett pályázat segítségével indulunk neki. Két kiváló mester segítségével, mai új technikákkal próbáljuk elállni a víz útját. Mert most a víz az úr fent is, lent is. Reméljük sikerül a Dunát megállítani! És reméljük hogy egy élet tapasztalata és a székely furfang itt is megállítja a vizet. Ha sikerül, hát megemelem a kalapom! Kispál György plébános ÉLŐ EGYHÁZKÖZSÉGÜNK Csepeli görögkatolikus egyházközségünk a kerület számára való bemutatkozáson már régen túljutott. Nagyjából mindenki tudja, hogy Halásztelken a Ságvári utcában, Csepelen, a Rákóczi kertben van a templomunk, melyet 2000 pünkösdjén szentelt fel akkori püspökünk. Ismert, hogy a kertjében található a NASA által bemért Európa közepét jelző kő, bizánci kereszttel a tetején és a keresztény örmény testvéreinket ért népirtás emlékére készült darvak. A szép mozaik kereszt, amely az esti kivilágításban messziről ragyog. Ám ezeknél is lényegesebb az ember, az emberek, akik a templomunkat benépesítik, akik az ünnepeket nagyszámú jelenlétükkel fényesebbé és emlékezetesebbé teszik. Ilyen alkalmak voltak az utóbbi időben a Pünkösd, mely ünnep a Csepeli Görögkatolikus Egyházközségünk búcsúi ünnepe. Ezen az ifjúsági bizánci kórusunk énekelt és vezette a Szentliturgiát. Beszédet mondott Kruppa Levente Rózsák-terei paróchus. A körmenetet követően minden résztvevőt megvendégelt egyházközségünk. Házas csapatunk mintegy negyven fővel Máriapócson vett részt háromnapos lelkigyakorlaton, ahova egyébként minden évben augusztusban, a Nagyboldogasszony búcsúra is megy egyházközségünk busszal kora reggeltől késő estig. Ennek többek között az is az oka, hogy a hívek jelentős része Máriapócs környékéről, Kelet Magyarországról származik. Május utolsó vasárnapján tartottuk meg huszonhét gyermek számára az elsőáldozási ünnepet. Halásztelekről, Csepelről, Szigethalomról és az ország keleti részéből oly sokan jöttek erre az alkalomra, hogy alig fértünk el a templomunkban. Isten meghallgatta imáinkat és bár a meteorológusok heves esőzést jövendöltek, eddig megúsztuk szárazon. Ahogyan a június 1-ei egyházközségi juniálist is esős idő helyett enyhén felhős, majd napsütötte szombaton tarthattuk meg. A templomban hittanosaink Wass Albert elbeszéléséből írt darabot mutattak be, miszerint három féle ember létezik, a romboló, a gyűjtögető és a szépre nyitott lelkű. Deák Csaba a szigetszentmiklósi görögkatolikus paróchus a felnőttek számára tartott előadást, közben a gyerekek a templomkertben versenyeztek. A déli harangszóra megfőtt a hatalmas kondér gulyás is, amiből százhetvenen jól is lakhattak. Miközben a hittantombola nyereményeitől boldog arcokat néztem, köszönetet mondtam magamban mindazoknak akik ezt lehetővé tették. Akik segítettek a templomépítésben annak idején, akik jelenleg is fenntartják az egyházközséget, akik boldogan hozzák gyermekeiket, akik oktatják őket, akik imádkoznak értünk és elsősorban Istennek hála, aki létben tart és szeret minket csepeli görögkatolikusokat is. Gábor atya Gyökereink nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Sok szép virágot láthattunk már vázában, de mindig tudtuk, hogy szépsége és élete csak kis ideig tart, utána elhervad, elfonnyad, mert már nincs gyökere, amivel az éltető talajból nyerjen tápanyagot. Azonban amíg a vágott virág erre rendeltetett annak érdekében, hogy bennünket gyönyörködtessen, addig az emberi életet nem szabad a gyökereitől elvágni: mert nem lehet következmények nélkül azoktól függetleníteni magunkat, nem lehet azokat következmények nélkül megtagadni. A gyökerek nélkül élő emberrel bármit meg lehet tenni, mert már nem a gyökerei határozzák meg őt, hanem játéka lesz mindenféle szélnek és mindenféle érdeknek, amik uralni, kihasználni akarják őt. A legszomorúbb ebben az, hogy a gyökereit megtagadó élet mindezt észre sem veszi, mert támpontok nélkül sodródó és irányítható életté válik. Mik a mi gyökereink? Azok, amik meghatároznak minket, amiből az életünk nőtt ki, amitől azzá lettünk, azzá formálódtunk, akik vagyunk. Azok, amik elidegeníthetetlen részei létünknek. A családunk, nemzetünk, iskolánk, kultúránk, nyelvünk, népszokásaink. Amikor elfelejtjük, nem értékeljük, nem óvjuk és nem ápoljuk gyökereinket, mindaz az érték, amit kaptunk tőlük, mindaz, amikből mi is táplálkoztunk, identitásunkat kaptuk, elvész és kiszolgáltatokká leszünk, mert az igazi értékek helyére belép valami más, ami meghatároz minket. Természetesen és sajnos, léteznek rossz gyökerek is, amik ugyan részéve válhatnak az ember életének, de idegenné teszi őt ebben a világban. Amilyen a gyökér, olyan a fa és olyan a gyümölcse is. Például burjánzanak és észrevehetően nagy hatással vannak a 12-es karikás családellenes, nemzetellenes, beteges életformákat természetesnek és vonzónak bemutató TV-műsorok, amik egoizmust, felelőtlenséget, farkastörvényeket, beteges életformák példáit ültetik el a nézőkben, és a következmények elhallgatásával deformálják az embert. Van, amit csak kigyomlálni lenne érdemes. Emellett léteznek rossz társadalmi gyökerek is és létezik beteges korszellem is. Amikre a válasz nem a társadalmunktól való elfordulás és nem a nemzetünk megtagadása a megoldás, hanem éppen a gyökerekhez való viszszatérés. És sajnos, léteznek rossz és fájdalmas családi gyökerek is, mindenfajta korszellem és TV-műsor miatt is, és azoktól függetlenül is. Amikből nem a családi életben való bizalmatlanság a kiút, hanem annak meggyógyulása. Ezért olyan fontos életünknek az a legalapvetőbb gyökere, amiből maga a létünk, életünk fakad: az Istennel való kapcsolatunk. Sajnos, könnyen elfelejtjük gyermekkorunk vagy ifjúkorunk templomi, istentiszteleti gyökereit. Vagy ha nem voltak ilyen gyökereink, azt gondoljuk, nincs is rá szükség. De lehet-e anélkül a gyökér nélkül élni, amiből maga a létünk, életünk fakad? Lehet-e következmények nélkül Nélküle élni, nem sodródunk-e el? Nem hat-e ki életünkre, lelkivilágunkra, szívünkre, kapcsolatainkra? Vajon minden úgy működik-e magától is, Isten nélkül is társadalmunkban, kapcsolatainkban, családunkban, hogy igazán otthon érezzük magunkat benne és örömünk van benne? Nem hiányzik-e belőle valami Valaki? Nem lenne-e szükség valami többre, valami másra, az eddig próbált utak, megoldások, döntések, szívbéli állapotok helyett? A mi legmélyebb gyökerünktől való elszakadás kihat életünk minden területére. Az ember egy Isten-alakú űrrel születik meg a szívében, amit hiába próbál betölteni mással, csak sodródás és végeláthatatlan keresgélés lesz belőle célba érkezés nélkül. Ez az a hiányérzet, amit általában beazonosítani, megfogalmazni nem tudjuk magunknak, mégis átéljük, érezzük, mégis hajt bennünket. Az életünk alapjaira vonatkozó őszinte kérdések olykor lehetnek fájóak is, de mindenképpen fontosak, mert csak így juthatunk előre, mert csak így találunk igazi válaszokat is Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Az Ő tisztasága, világossága, szeretete lehet a gyökere, forrása életünknek, és sugározhat át rajtunk keresztül családunkba, és minden közösségünkbe. Jelényi László református b. lelkész A SZEM RUHARAKTÁR ELKÖLTÖZÖTT a Rózsa utcai faházból. ÚJ CÍM: DÓZSA GYÖRGY U. 1. Várható NYITÁS: JÚNIUS 17. HÉTFŐ 16 ÓRA

7 CIVIL SZFÉRA OKTATÁS Szemészek a plébánián Május 25-én, szombaton, a Batthyány Strattmann László életműdíjjal frissen kitüntetett Dr. Kéthelyi Mária, szemész főorvos vezetésével hat önkéntes dolgozott a római katolikus plébánián. Szemészeti vizsgálatokat végeztek, szünet nélkül reggel 9 órától délután 4-ig, hogy a nehezebben mozdulók, a hét közben elfoglaltak, a pici gyerekek és szüleik is tisztán lássanak. Volt, aki csak szemcseppet íratni jött, másnak kérdése volt a szemorvoshoz. Három szürkehályogot is felfedeztek és műtéti javaslattal további vizsgálatra utaltak. A kisgyermekkorútól az idősebb korosztályig összesen 68- an jöttek el, és ebből közel kétharma- Hangulatos nyugdíjas napok A korábbi évek gyakorlatának megfelelően újabb öt év elteltével az esedékes tisztújítás megtörtént. Alapszabályunk módosult, a vezetőség és az ellenőrző bizottság létszámában is változás történt, változott a tagság összetétele. Jelenleg nagyobb számban nyugdíjasok alkotjuk a közösséget. Mint bejegyzett civil szervezet az egyik legnagyobbak vagyunk városunkban. Létszámunk évek óta szinte azonos, között van, téli, nyári szünet nélkül, tizenötödik éve folyamatosan működünk. Az előző évben a járásképtelen betegeinket szokásos módon két alkalommal meglátogattuk (Húsvét, Karácsony). Összefogásunkat jól példázza, együtt ünnepeltük a névnapokat, a születésnapokat, a házassági évfordulókat. Városi ünnepségeken is jelen voltunk. Szeretettel fogadtuk a német testvérvárosból Leisnigből érkezett vendégeket, majd mi is viszontlátogatáson vettünk részt 2012 május 3-7-ig. Augusztusban örömmel vártuk az Európa a Polgárokért program keretében a Magányos és idős emberek, Európai Uniós pályázati megállapodás aláírása céljából Olaszországból, Szlovákiából és Csehországból, városunkba érkezett, polgármesterek és önkormányzati képviselők látogatását. Gyógyfürdőkbe rendszeresen eljárunk, voltunk Komáromban, Bogácson, Cserkeszőlőn, Szolnokon, Leányfalun, Kiskőrösön, Kiskunmajsán. Az útba esett nevezetességeket is megnéztük. Látogatást tettünk az Országházban. Ünnepeltük a Karácsonyt, majd közösen búcsúztattuk az óévet, illetve köszöntöttük az új évet. Szép volt az elmúlt év, hasonló szépen kezdődött a 2013-as év. Május első vasárnapján városi rendezvényen köszöntöttük az édesanyákat. Az alkalomhoz illően, szépen feldíszített teremben egyesületünk rendezésében, a Márai Sándor Közösségi Házban Látó Imre cigányzenekara, illetve Szabó Gyula magyar nóta énekes előadásában csendült fel az örökérvényű Édesanyám lelkem című magyar nóta. Megadta az ünnep hangulatát Királyné Vaskó Erzsike előadásában elhangzott Ahogy a napok rövidülnek című Kibédi Ervin verse. Élmény volt számunkra, hogy a 15 főből álló művészcsoport tagjai között szerepeltek, Szabó Gyula magyar nótaénekes, és Paróczi Imre segédprímás klubtársaink. Színvonalas műsorukat hatalmas tapssal jutalmazták. Számtalan, felejthetetlen élményben volt részünk, ami az Önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Szép összegű vissza nem térítendő támogatást kaptunk az Önkormányzattól. Köszönjük a polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, és a város vezetésének az egyéb, illetve a pénzbeli támogatás összegét. A Halásztelek Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete nevében: Erdődi Sándorné gazdasági vezető vöröskeresztes elismerés A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége május 15-én Némethné Kovács Ildikót a Halásztelek Vöröskereszt Alapszervezet titkárát kiemelkedő vöröskeresztes tevékenysége elismeréseként BRONZ kitüntetésben részesítette a Vöröskereszt világnap alkalmából. duknak szemüveg felírására volt szükség. A receptet a szomszéd szobában lévő optikusoknál a keret kiválasztása után meg is rendelhették, és június 1-jén átvehették. Kértek az optikusoktól már meglévő napszemüveg bevizsgálást és új napszemüveget is vásároltak. Mondhatni, teljes körű volt a szolgáltatás. Az előtérben jót beszélgettünk, de néhányan a várakozási idő alatt a közeli termelői piacon be is vásároltak, vagy egyéb ügyüket intézték el. A felhívásra 28 db használt szemüveget hoztak, ezek helyszíni dioptriavizsgálata után, már egy gazdára is talált. Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkát, lehetőséget és a plébánia használatát. Viszontlátásra két év múlva. AM HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Családi nap a Bocskaiban Május 25-én már korán reggel benépesedett iskolánk kertje a főzőverseny résztvevőivel. Hamarosan 15 helyről szállt fel a fa füstjének jellegzetes illatával vegyülő, bográcsos ételek illata. A 10 órakor kezdődő műsorok során felléptek többek között a DancEarth Egyesület tánccsoportja, az alapfokú művészeti oktatás ütő, néptánc, zongora, klasszikus gitár, magánének tanszakának tanulói. Ezzel párhuzamosan zajlott rendőrség bemutatkozása, amely a gyermekek nagy érdeklődésére a fegyverbemutatón és a kerékpáros ügyességi versenyen kívül, most először motoros rendőrökkel egészült ki. A 4-6. évfolyam számára második félévben szervezett KRESZ tanfolyam és verseny idei győztese Szabó Eszter 6.a osztályos tanuló lett, aki megnyerte a fődíjat egy Sprinter kerékpárt. A nyereményeket és jutalmakat Rusz Gergely r. alezredes, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályának vezetője adta át. A főzőverseny arany fakanál díját különleges Ízélménnyel a 4.b osztályosok nyerték, akik csángó gulyást főztek. Párhuzamos programok között kiemelnénk a Halásztelki Művészek Egyesületének kiállítását, akik három képet bocsátottak megvásárlásra, ezek összegét felajánlották iskolánk diákjának műtétjére. Ezúton is köszönjük önkéntes közreműködésüket. A Polgári Takarék Szövetkezet támogatásával szervezett futball mérkőzést, a diákokból összeállt csapat nyerte, a felnőttekkel szemben. A napot az intézmény jazz tanáraival és vendég művészekkel kiegészülő SZÜ-NET zenekar zárta, bár sajnos ebbe már az időjárás is beleszólt. Mindenkinek köszönjük a részvételt, valamint a lelkes szülői aktivitást. Kovács István Igazgató Gyermeknapi élmények a Hunyadiban Május 25-én, szombaton reggel nagy sürgés-forgás jellemezte a Hunyadi Mátyás iskola környékét. A gyermeknapi rendezvényre igyekeztek a tanulók, no és a szülők, nagyszülők is. Ebben az évben a gálaműsorral indult a program: Ezt tudjuk mi! A különböző műfajú táncos bemutatók mellett népdalénekeseket, a különböző sportegyesületek képviselőit is megtapsolhatta a közönség. Az SZMK reggelivel kedveskedett, illetve a papírgyűjtés legeredményesebb osztályait is megjutalmazta. A műsor után kezdetét vette a játék: az ugrálóvár aréna alakú volt, az udvar hátsó részén elektromos játékok gurultak, a kézműves sátorhoz siettek az ügyes kezűek, a lovas kocsizás, a horgászjáték, a célbadobás, az ügyességi vetélkedő, a foci mind-mind sok résztvevőt vonzott. Az Alapítvány a Halásztelki Gyerekekért nyújtotta a legnagyobb segítséget: az ugrálóvár, a rúgó-dobó kapu, az elektromos kisautók, a furfangos bicajok,az elektromos roller az alapítvány adományaként különleges ajándéknak bizonyult. Támogatóink voltak még Az élhető környezet egyesület tagjai, a Kiscipó Pékség, Gnyálin János, Szilágyi Lajos, Erdődi Sándor is. Nagyon köszönjük tanulóink nevében is a segítséget, hiszen így ismét egy tartalmas, kellemes napot tölthettünk gyermekeinkkel. 7 A képen látható 3.c-s diákok újabb sikereivel büszkélkedhet a Hunyadi iskola. A Bendegúz megyei nyelvész versenyen negyedik helyezést ért el Szabó Márton, a Kis nyelvészek versenyén pedig Szerényi Petra az előkelő országos VII. helyet szerezte meg. Bornhardt Liliána két területen is remekelt: az országos környezetismereti versenyen II. lett, a Bendegúz nyelvész verseny országos mezőnyében pedig IV. helyezést ért el. Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYTÖRTÉNET Feltárul a múlt Malonyay Szabolcs visszaemlékezése Nemrég Halásztelekre látogatott Malonyay Szabolcs (70), a kastélytulajdonos Malonyay Tamás unokája. Saját élettörténetének elmesélése után arról is megkérdeztem, milyen szerepet játszottak ősei a magyar történelemben ban születtem kezdte, akkor még a családunké volt a mai Ilona utca vonalában álló Duna-parti kúria, amelyet nagyapám, Malonyay Tamás építtetett, a Trianon után kényszerből otthagyott felvidéki, alsóhrabóci kúriánkra emlékeztető stílusban. Én már csak romokat láttam belőle, mert a háborút Pesten, a Városliget melletti lakásunkban vészeltük át a szüleimmel és a nagymamámmal. Hároméves koromtól viszont kisgyerekkorom minden nyarát, kora őszét ott töltöttem Gyökérpusztán. Hol laktak, hiszen a kúriát kifosztották és lerombolták az oroszok? Volt mellette egy kis emeletes tároló épület, még az 1850-es években épülhetett, nagy terméskövekből, az emelete fából, ahová külső lépcső vezetett. Lent volt a konyha, fent aludtunk. Kútról húztuk a vizet, jó volt a levegő, gyönyörű a folyópart, szerettem ott élni. Nagymamám semmiképpen nem akarta feladni az egykori ötszáz holdas birtokból megmaradt ötven hold földet, erejét megfeszítve gazdálkodott. Apám, Malonyay József segített neki, emiatt negyedéves korában otthagyta a Közgazdasági Egyetem mezőgazdasági szakát is. Miután nagymamám 1946-ban meghalt, egyedül folytatta. Nyolc éves voltam, amikor jött az államosítás. Felszólították apámat, ajándékozza a földet az államnak. De hát miért kérdezte, csak úgy? Mert van két szép gyereke, akiket fel szeretne nevelni. Értett a szóból, mert már megjárta a Mosoni utcai börtönüket. Odalett a birtok, a vagyon megmaradt része is. A nővére, Nanett mesélte, hogy őt az iskolákban folyton hátrányos megkülönböztetés érte a származása miatt. Nem volt ez másképp velem sem. Első elemis koromban, 1949-ben osztályelső voltam, tiszta kitűnő, évzáróra jutalomkönyvet kaptam. Másodikban már más idők jártak, az új igazgató úgy döntött, a Malonyay-féle burzsujoknak nem jár semmi. Amikor ezt megtudta a tanárom, a saját könyvtárából adott nekem egy jutalomkönyvet, szép beírással. Még szót is kért az évzáró értekezleten, hogy nyilván technikai félreértés történt, ezért pótlólag engem is megjutalmazott. Harmadikban ezt újra megcsinálta. Kirúgták az iskolából, miattam A gimnáziumba csak protekcióval juthattam be 1956-ban. Élénk szellemiségű, jó vitatkozó voltam, szemet is szúrtam az egyik tanárnőmnek, az akkori külügyminiszter nevelt lányának. Újságíró szerettem volna lenni, 15 évesen már cikkem jelent meg a Népsportban. A KISZ faliújságra bárki írhatott, én egyszer álnévvel egy szovjetellenes, dehonesztáló írást tűztem ki rá. A tanárnő rögtön sejtette, ki lehet az. Kirúgtak az ország összes középiskolájából, magánúton végeztem el a következő osztályt. Egy másik gimnáziumban érettségiztem. Abban az évben az osztály nagy része belépett az akkor megalakult KISZ-be. Én megtagadtam. Amikor apám megtudta, megölelt, megcsókolt: szégyelltem volna, ha belépsz, fiam. Látogatás a kastélyban Ezek után nem sok esélye lehetett, hogy bejut valamelyik egyetemre. Nem is sikerült, pedig háromszor megpróbáltam, ebből kétszer elértem a felvételi ponthatárt. Beteghordozó lettem a lipótmezei elmegyógyintézetben, majd bevételező raktáros egy gépműhelyben. Mivel jól zongoráztam, bevettek a Szíriusz együttesbe. Shadowst és akkor divatos nyugati slágereket játszottunk, egyre jobb helyeken, egyre többet próbáltunk. Adtunk koncertet a Gellért Szállóban és a Rádió márványtermében is. Megélni azonban nem lehetett belőle. Így 1962-ben elmentem vendéglátózni különböző szállodákba, balatoni szórakozóhelyekre. A dobosom Balás-Piri László volt, aki most egyébként a XX. Század Intézet kuratóriumának az elnöke ben nagy szerencsével útlevelet kaptam és megszakításokkal kilenc évig Nyugat-Németországban dolgoztam, majd többek között a Nagykörút és a Népköztársaság útja szórakozóhelyein játszottam a rendszerváltásig. Mit jelent ezek után az Ön számára a nemesi származás? Terhet vagy büszkeséget? Egy adottságot, amiről nem tehetek, de büszke vagyok rá, hogy az őseim legtöbbje érdekes, értékes ember volt. Bűnöző, hazaáruló egy sem volt köztük. Én olyannak tekintem azt is, aki lepaktál az országot elnyomókkal. A felmenőim mindig tudták, melyik oldalra tisztességes állni. Ezt az értékrendet kaptam meg a családban már gyermekkoromban, egy olyan nevelést, amely a sok évszázados értékrendünkön alapult és ez többet ér, mint az érvényesülés. *** Mit kell tudni a Malonyayakról? Honnan származnak, miről kapták a nevüket? A legrégibb ismert ősünk László fia Gyula (a király csak később rendelte el a vezetéknevek használatát) comes, azaz gróf volt az Anonymus által is említett honfoglaláskori Divék nemzetségből. Ő egy felvidéki megye ispánja és Léva várnagya volt. Fia, Miklós, aki a krakkói egyetemen tanult és magister lett, Károly Róbert király fiainak, Lajos és Endre hercegeknek lett a nevelője. A történelemből ismert Zách Felicián merényletkor, amelyben a király és a királyné is megsebesült az utóbbi négy ujját vesztette, Miklós fegyvertelenül a merénylő elé vetette magát, és súlyos fejsérülés árán megmentette a hercegek életét. Ezért kapta meg hálából Malonya községet, amelyről azóta utódai nevezik magukat. Erre utal a címerünkben szereplő pelikán, az önfeláldozás madara is, amely védőn tartja a lábát az előtte lévő halmon nyíló Anjou liliom fölé, miközben egy alak karddal vág feléjük. Később milyen tettekkel írták bele magukat a magyar történelembe? A mohácsi vésznél öten estek el a család férfitagjai közül. Thököly Imrének Malonyay Ferenc volt az egyik főembere, aki a szabadságharc leverésekor menekülni kényszerült. Később Ónod várának kapitánya lett és II. Rákóczi Ferenc fejedelem holtig hűséges hívévé vált (lásd keretes írásunkat). Az utolsó össz-monarchiabeli hadgyakorlat idején, 1911-ben az öreg Ferencz József helyett Ferencz Ferdi-

9 HELYTÖRTÉNET OKTATÁS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Malonyay Szabolcs a zongoránál nánd érkezett a felvidéki Sztropkóba, ahol nagyapám volt a járási főszolgabíró. A Rákóczi-várba szállásolta el a herceget, de az érkezése előtt a tiszteletére gondosan átneveztette a környékbeli utcákat Kossuthra, Rákóczira, Petőfire. Ez az ő fricskája volt a Habsburg trónörökösnek, ne higgye A Károly Róbert korabeli Malonyay címer A Malonyay családfa részlete azt, hogy nagyon leborulunk előtte. Homonnán ő adott helyet 1918-ban a magyaroktól elszakadni nem akaró tótok (szlovákok) népgyűlésének, többek közt ezért is kellett Trianon után mindent hátrahagyva átmenekülnie a családnak a megmaradt Magyarországra a Felvidékről. Sokszor megfordul Halásztelken? Négy éve jártam itt, a kastélyban rendezett Malonyay-találkozón, ahol a második világháború, a család szétesése és sokak elmenekülése óta először gyűltek össze a rokonaim Ausztráliából, Franciaországból és Magyarországról. Felemelő érzés volt a felújított, régi fényében ragyogó kastélyba belépni, amely egykor a családunk tulajdona volt, fél Herminatelep területével együtt. Visszaemlékeztem, hogy fiatal koromban valahányszor elbuszoztunk előtte, a közelébe sem mentünk, nehogy megkérdezzék: szaglászik a régi uraság? Pedig az államosítás után az első párttitkár, Fiedler Gusztáv, akinek korábban apám sokat segített például fát adott neki az erdejéből, még azzal biztatta, hogy majd itt egy szép mintagazdaságot hoznak létre, s annak apám lehetne a vezetője. Alighanem ki is rúgták volna érte, mint az általános iskolából a tanáromat Visszaperelhetnék-e az államnak ajándékozott gyökérpusztai ötven holdat? Nem, mivel kárpótlást kaptunk Nanett nővéremmel két telek formájában. Sokáig úgy volt, hogy Nanett oda építkezik, aztán a víz közelsége miatt nyaralóhelyül inkább a Kis-Duna partját választotta. Eladni nem tudtuk a telkeket, végül pedig, mivel a magas telekadót már nem tudtuk, nem akartuk fizetni, az idén januárban felajánlottuk a városnak. Így azóta már csak az emlékek kötnek Halásztelekhez. Holakovszky László A duna-parti kúria az 1930-as években Kölcsön a fejedelemnek Malonyay József, Szabolcs édesapja írt egy könyvet Felvidéki víg históriák címmel. A kitűnő stílusú, mulatságos és elgondolkodtató történelmi mű egyik rövid írását, Az ónodi kapitány címűt érdemes szó szerint idéznünk. Ükapám, Malonyay Ferenc a Rákóczi féle szabadságharc végéig az ónodi vár kapitánya és Rákóczi Julianna (Rákóczi Ferenc húga) uradalmainak bonorum direktora, vagyis jószágigazgatója volt. Bizalmas embere dicső fejedelmünknek. A szabadságharc kezdetén 1500 rhénes forint kölcsönt is adott a fejedelemnek, amiért a berzéki részjószágot kapta zálogos hypotékául, mint azt az egykori okmányok tanúsítják. A fejedelem, mielőtt Lengyelországba emigrált, ükapám alsóhrabóci kúriájában töltött néhány hónapot. Mikor elindult Lengyelországba, ükapám is el akarta kísérni. De törődött, öreg ember lévén, a fejedelem a határról hazaküldte, adván mellé kíséretül hat darabontot és megfelelő úti élelmet. Ükapám nem Alsóhrabócra ment, hanem meghúzta magát a mádi borházában. Itt érte a felszólítás a szatmári békekötés után, hogy tegye le a hűségesküt a királyra. Vagyis Habsburg III. Károlyra. Mivel ezt megtagadta, felségárulásért pert indítottak ellene, ami akkoriban fő- és jószágvesztéssel járhatott, különösen, ha a vádlott olyan megátalkodott kuruc volt és azon felül komoly vagyonnal rendelkezett, mint ükapám. A pert azonban nem lehetett befejezni, mert az öregúr, amúgy is beteges ember lévén, meghalt, még mielőtt az ítélethozatalra került volna a dolog. A periratok ma is megvannak (ha megvannak?) a Zemplén megyei levéltári anyagban. Ott van az egyik tanú jegyzőkönyvi vallomása, amiben többek között elmondja, hogy a vádlott milyen hűséges híve volt a nagyságos Fejedelemnek, és hogy a hűségesküt a királyra megtagadta. És a jegyzőkönyv margójára a levéltáros megjegyzése van írva: Ezért pedig áldja meg őtet a magyarok Istene. Úgy gondolom, ide nem kell kommentár. kirándulás SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN Rövid kalandunk célpontja Győr volt. Az úton számos információt kaptunk úti célunkkal kapcsolatosan Balázs Tibor tanár úr jóvoltából. Például megismerhettük a megszólaló rézkakas legendáját, a törökellenes harcokból és hogy kinek is köszönhetjük a fröccs feltalálását. Miután kiszálltunk és kinyújtóztattuk elgémberedett tagjainkat, kettéosztottuk a csapatot és külön idegenvezetőnkkel elindultunk a Hédervári Boldog Asszony kápolnába. Itt megtekintettük a Szent László hermát. Felejthetetlen volt. Érdekes milyen keveset tudunk Szent Lászlóról. Én is úgy csodálkoztam rá mintha életemben először látnám, pedig minden hétfőn elmegyek a bronzból készült másolata mellett ugyanis ő Halásztelek védőszentje. Ezután egy másik helységben láthattuk a modern technikával rekonstruált arcképét, melyet a koponyája alapján készítettek el. Miután láttuk, elindultunk a közeli Káptalan házba. Itt megismerkedtünk Apor Vilmos vértanú püspök személyével (képünkön) és elképesztő történetével. Amit Semegi Marika tanárnő már a buszon ismertetett velünk húsvétján életét áldozta a püspökségre menekült 300 nő védelmében. Gyilkosainak megbocsátott és védencei megmenekültek attól, hogy az oroszok meggyalázzák Őket. Megnéztük a vérrel könnyező Mária képet is. Nagy hatással volt ránk. Nem csak a háromszoros zarándoklati élmény miatt (Szent László herma, Apor Vilmos, Könnyező Mária kép). Később felmentünk a káptalan ház kilátójába. Innen az egész várost beláttuk. Innen a magasból összesen 9 templom csúcsát számoltuk össze. Bámulatos Győr, hogy meg tudja őrizni a hagyományait, mellette mégis mennyire nyitott az újításokra. Így például megfér egymás mellett a Győri ETO, az Audi valamint a több évszázados múltra visszatekintő emlékművek, szobrok, épületek. Ezután már meg kellett kezdenünk hazafele vezető utunkat, volt miről beszélnünk! Magyar Márton, Bocskai I. ref. középiskola 11/B.

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Taroltak a Hunyadis atléták A 2012/2013-as tanévben pazar sikereket értek el a Hunyadis sportolók a diákolimpián és az Országos Egyesületi Bajnokságokon. Kiemelkedett teljesítményével Jezsek Brigitta és Répási Petra. Ám a kicsik sem vallottak szégyent! A háromtusa csapat tagjai Petra és Brigitta sikerei Jezsek Brigitta Kiemelkedő eredményt ért el Répási Petra 10.a osztályos tanuló, aki kijutott az ukrajnai atlétikai ifjúsági világbajnokságra a 100 méteres gátfutásban és a svédváltó tagjaként. Petra 200 méteres síkfutásban a felnőttek között a harmadik helyen végzett, ráadásul 16 évesen! Azóta Petra Csehországban 100 m gátfutásban új országos csúcsot futtot (13,49 másodperc), így a világranglista 2. helyé áll. A másik kiemelkedő Hunyadis az atlétikában Jezsek Brigitta 7.b osztályos tanuló volt. Brigi ebben a tanévben 5 országos bajnokságot és 3 diákolimpiai ezüstérmet nyer szabadtéren és fedettpályán, amelyek a következők! Tatabányán az országos döntőn három aranyérem: 80 méteres síkfutásban 10,24 másodperccel (ez csak 4 századdal maradt el az országos csúcstól). 80 m-es gátfutásban 11,87 másodpercet teljesített, ez, új országos csúcs! (A régi csúcsot Répási Petra tartotta). A 300 méteres es síkfutást 43,11 másodperccel nyerte. A diákolimpiai országos döntőn (a távolugró csapat tagjaként) országos II. helyezett lett. Idén a SIMA-csarnokban a 60 méteres síkfutásban országos bajnok lett 7,9 másodperccel, csakúgy mint, 60 méteres gátfutásban 9,15 másodperces eredménnyel. Júniusban a Puskás Ferenc Stadionban rendezett Diákolimpiai országos egyéni döntőn 100 méteres síkfutásban ezüstérmet szerzett 100 méteres síkfutásban (12,41 másodperccel) és a távolugrásban is (542 centiméter) szintén a második lett a tőle egy évvel idősebbek között. Jezsek Brigittát óriási megtiszteltetés és elismerés érte, hiszen 14 éves és ennek ellenére tagja lett a Magyar Ifjúsági Atléta Válogatottnak a 18 évesek között. Június 8-án debütált a magyar válogatottban, Csehországban három nemzet atlétikai versenyén. További elismerések A Diákolimpia Országos Ügyességi Csapatbajnokság döntőjében iskolánk távolugró csapata ezüstérmet nyert. Répási Petra a dobogó legfelső fokán (Jezsek Brigitta 7.b, Tamás Anita 10.a, Fodor Ibolya 7.b, Bresák Lizett 7.b, Czirják Aliz 6.b.) Czirják Aliz 6.b osztályos tanuló 60 méteres gátfutásban országos ranglistavezető lett, 9,57 másodperces eredménnyel. Távolugrásban a ranglistán a III. helyen áll 489 centivel. Kicsik sikerei A Diákolimpia Országos Döntőjében (II. korcsoport fiú, 3-4. osztályosok) a 3.b osztályos fiúk a VII. helyen végeztek a tőlük egy évvel idősebbek között. Nem volt szerencséjük, mert a 4x100 méteres váltófutásban elejtették a váltóbotot. Ha ez nem történik, akkor biztos érmesek lesznek.. A háromtusa számaiban a 60 méteres síkfutásban csapatunk az I., a távolugrásban a II. helyen végzett az ország 24 legjobb csoportja közül. Ez óriási dolog, hiszen minden tag még csak harmadikos, így jövőre még ugyanebben a korcsoportban szerepelnek és remény van, hogy ne csak országos bajnokok legyenek, hanem új országos csúcsot is felállíthassanak. A csapat legjobbja Ludányi Barnabást, aki 60 méteren és távolugrásban a IV. helyen végzett 180 gyerek közül. Barna idén távolra 4,80 centit ugrott és ezzel ő az országos ranglistavezető a 10 éveseknél. A háromtusa csapat tagjai: Ludányi Barnabás, Ambrus Ádám, Klenovszki Barna, Bódy Gergely, Nyitrai Bence, Hete János. (Tanítóik: Jelencsik Valéria és Ocskóné Kovács Mónika.) Az Országos Regionális Döntőben (Budapest + Pest megye) csapatunk aranyérmes lett a Sport XXI. keretében megrendezett versenysorozatban. Csoporttagok: Bódy Gergely 3.b, Ambrus Ádám 3.b, Nyitrai Bence 3.b, Hete János 3.b, Topuzidisz Márkosz 3.b, Klenovszky Barna 3.b, Kongó Csenge 5.a. Az 5-6. osztályos tanulók ezüstérmet szereztek. Tagok: Ribarics Bettina 5.a, Czirják Aliz 6.b, Kiss Csanád Manó 6.b, Béres Bence 5.b. A Budapest Gyerekbajnokságon aranyérmes lett Ludányi Barnabás, 60 méteres síkfutásban és távolugrásban. Czirják Aliz távolugrásban ezüstöt szerzett, csakúgy, mint Csákó Bernadett, Tóth Szabolcs, a kislabdahajításban. Harmadik lett Csutak Ádám távolugrásban és kislabdahajításban, valamint Ambrus Ádám 60 méteres síkfutásban és távolugrásban szintén bronzos lett. Sportolóimnak ezúton is gratulálok és köszönöm, hogy edzéseiket lelkiismeretesen végezték, amely munka meghozta a gyümölcsét. Görögh Zoltán testnevelő tanár, atléta szakedző

11 SPORT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 11 GYÁSZ Történelmet írt a HFC! Újoncként II. helyet ért el a HFC a Pest megyei bajnokságban. Ez órási siker! büszkélkedett a klub elnöke Ács Gusztáv. Második helyen végzett a Pest megyei bajnokságon a HFC. Az eredménynek hihetetlenül ürül a csapat, ám mégis annyira közel álltak az első helyhez, hogy némi üröm is vegyült az örömbe akkor mondta a klub elnöke. Panaszra semmi ok, hiszen erre sem volt még példa, de a fiúk annyira szerettek volna a legjobbak lenni. Ráadásul erre minden esély meg volt, ám az eredmény így is fantasztikus. Évek óta nem volt arra példa, hogy ennyire kiélezett meccs legyen, hogy ilyen feszített és ideges hajrában teljen a döntő. A bajnoki cím végül az utolsó fordulóban dőlt el, ahol a rivális Veresegyház lett az első. A halásztelki fiúk így is történelmet írtak, a fő cél természetesen a bajnokságban való bennmaradás volt. Jön a további felkészülés, hogy hátha egyszer első lesz a HFC. (Következő számunkban interjút olvashatnak Ács Gusztávval a további tervekről.) Bódy Géza Dr. Hoffmann Nikoletta fogszakorvos Iskolafogászat és magánrendelés Rendel: kedd., csüt. du., szerda de. Bejelentkezés: Cím: Halásztelek, Új u. 4. Erzsébet Szépségszalon Kozmetika, Fodrászat Pedikűr-Manikűr Műköröm Talpmasszázs Szeretettel várom kedves vendégeimet! Sajtosné Jánvári Erzsébet Halásztelek, Melinda u Sírkő Bemutatóterem Minden munkára 10 év garancia! Halásztelek, Kossuth L. u. 1/F (Temetkezési iroda mögött) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, rokonunk Gyurián Attila született halásztelki lakos, hosszantartó, súlyos betegség után 60 éves korában május 5-én elhunyt az Egyesült Államokban. Gyászolja őt Amerikában élő felesége, lányai, vejei és unokája, valamint a magyarországi rokonság. Nyugodjon békében! Emléke szívünkben örökké élni fog! Köszönjük mindenkinek a jelenlétét, aki részt vett a gyászmisén. Gyurián család MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Halásztelki Kutyakozmetika! Mátyás u. 4. Tel.: Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

12

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus A fesztivál részletes programja lapunk 4. oldalán olvasható. MEGHÍVÓ Szent István király

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 5. szám 2015. május 15. 2015 /05 03. oldal 05. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SZABÓ BARNA 07. oldal 45 ÉVES JUBILEUM... mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város XXV. évfolyam, 10. szám 2013. október Városnap képekben 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már.

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már. X. évfolyam 5-6. szám 2005. szeptember. Itt van az ősz, itt van újra. Eljött a szeptember. Kinek-kinek mást hoz. A szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás ellenére is sok gyümölcsöt, a gazdáknak a betakarítást,

Részletesebben

Majális és Sportnap. képes riport a 12. oldalon

Majális és Sportnap. képes riport a 12. oldalon XXIII. szám 2015. május Majális és Sportnap képes riport a 12. oldalon 2015. május ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Lakosok! Kedves Halásztelkiek! Fontosabb döntésekről és döntés előkészítésekről szeretnék rövid

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

SOLTI FC a "csúcson" Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából.

SOLTI FC a csúcson Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüstés aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl, melyet

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben