hírmondó JÚNIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. JÚNIUS"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük Oláh Kálmánnak, a OK-Gép vezetőjének segítségét Tetőzés a Kisgyár utcánál Fotók: Bódy Géza A polgárőrség segíti az állatmentők munkáját a Diófa sornál A katasztrófavédelmi feladatok irányításáért a polgármester a felelős. A 895 cm-es rekordvízállás Halásztelken nem okozott problémát, a gát 10,5 méteres vízállásig magasítás nélkül is védelmet nyújtott. Az ártéren lévő két ingatlant már korábban kiürítették. Nagyon sok önkéntes jelentkezett a gát őrzésére, figyelésére. Elsősorban azt kellett megakadályozni, hogy a kíváncsiskodók lesétáljanak a gát mögé, mert a víz a mélyebben fekvő tököli ártér irányából érkezett a gát lábához. Ezúton szeretném megköszönni az önkéntesek, az alpolgármester, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelő munkáját. Megkérem a tisztelt lakosokat, hogy a fertőzésveszély miatt ne menjenek az ártérbe. Szentgyörgyi József polgármester a nemzeti összetartozás napja Felejthetetlen koncertek Június 3-án érkezett városunkba az Összefogás Halásztelekért Egyesület meghívására a Hargita megyei Szentegyházi gyermekkórus és filharmonikus zenekar, akik a Márai művelődési központ előtt, a Szent László téren léptek fel. Másnap a Nemzeti Összetartozás Napján a megemlékezést a Márai közösségi házban tartották. Közreműködött a Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Művészeti Középiskolájának fúvószenekara, az összevont (református, katolikus, Bel Canto) énekkar. Mészáros László színművész Karinthy Frigyes Levél kisfiamnak Trianon emlékezetére című versét szavalta el, az ünnepi beszédet Stoffán Antal városunk volt polgármestere mondta, Vikidál Gyula pedig hatalmas sikert aratott előadásával. Az Összefogás Halásztelekért Egyesület közleménye Kedves halásztelki lakosok! Engedjék meg, hogy egyesületünk nevében megköszönjem azt a kitartó szeretetet, amelylyel a hideg időjárás ellenére is megtisztelték rendezvényeinket. Őszintén remélem, hogy maradandó élményben volt részük a Nemzeti Összetartozás Napján és annak előestéjén. Köszönettel tartozom mindenkinek aki hozzájárult programjaink sikeres lebonyolításához, és köszönöm Halásztelek Város Önkormányzatának anyagi és erkölcsi támogatását. Balázs György, elnök 22-én Szombaton 15 órától a DUPLA KÁVÉ koncertje

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT ülésezett a képviselő-testület A Képviselő-testület munkaterv szerint rendes ülését május 29-én tartotta. A két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolójában Szentgyörgyi József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a K&H Bankkal folyószámlahitel tárgyában történt egyeztetésről, és arról, hogy az önkormányzati intézményekben folyik az elektromos áram, és a gázfogyasztás, illetve azok számlázásának felülvizsgálata. Elmondta, hogy benyújtásra került az óvodai fűtéskorszerűsítési pályázat. Egyeztetés folyik az augusztusi zenetáborról, és az őszi zenei rendezvényekről. A továbbiakban beszámolt a lejárt határidejű határozatokról. A napirendek tárgyalását a évi költségvetés I. számú módosításával kezdte a testület, melyet a Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadtak a képviselők. Egyhangú szavazással elfogadta a testület a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatot, valamint a településrendezési eszközök véleményezési eljárásainak partnerségi szabályzatát. Határozatot fogadtak el arról, hogy évben megindítják a város teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és az azon alapuló új Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítésére vonatkozó településrendezési eljárást. A napirendek sorában a Jegyző beszámolója következett a Polgármesteri Hivatal évi hatósági munkájáról, melyet a testület egyhangú szavazással elfogadott. A temető üzemeltetőjének a évi tevékenységről szóló beszámolóját a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság javaslatára egyhangú szavazással elfogadta a testület, megköszönve az ELOHIM Kft. humánus, korrekt munkáját. Az üzemeltető kezdeményezésére a Képviselő-testület módosította a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelete mellékletének VI. pontját. Névszerinti szavazással döntöttek a képviselők a Halásztelek 078/40. hrsz. alatti ingatlan megvételéről, mellyel folytatják a gáton túli árterületek felvásárlását a majdani erdősítéshez. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Tündérkert Óvoda vezetőjének beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről, valamint az óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, mellyel a jogszabályi előírásoknak tettek eleget. A testület a Süni Magánóvoda kérésére, az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság javaslatára szeptember augusztus 31. közötti időszakra az önkormányzatilag támogatott gyermekek létszámát 50 főben határozta meg egyhangú igen szavazattal. Az Egyebek napirendben megtárgyalták és elfogadták a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását. A január 1. napján hatályba lépett törvényi rendelkezések értelmében június 30. napjáig minden társulásnak felül kell vizsgálnia hatályos társulási megállapodásait, illetve annak rendelkezéseit a jogszabályi módosításokra tekintettel szükség esetén módosítani kell. A Társulás elvégeztette a társulási megállapodás felülvizsgálatát, melynek eredményeként a megállapodásban törlésre kerültek a már hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozások, beépítésre kerültek az új jogszabályoknak megfelelő hivatkozások, átvezetésre került a hatályos jogszabályoknak megfelelő terminológia, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a települési lakosságszám feltüntetésre került. A nyílt ülés utolsó egyhangú döntése arról született, hogy a Református Egyházközség, valamint a Római Katolikus Egyházközség nyilatkozata alapján a évi eft-os önkormányzati támogatást a Görög Katolikus Egyházközség részére biztosítja a templom bővítésére. A Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a évi Pedagógiai Díj odaítéléséről. Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző A Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejéről Ezúton tájékoztatom Halásztelek Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban július augusztus 9. között igazgatási szünetet rendelt el. Ebben az időszakban a Hivatalban szünetel az ügyfélfogadás, de a zavartalan ügymenet és feladatellátás folyamatosságának biztosítása, és az ügyintézési határidők betartása miatt ügyeleti munkarendet tartunk az alábbiak szerint: A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata és az Anyakönyvvezető július 29-én hétfőn 8:00-16:00 óráig, július 31-én szerdán 8:00-16:00 óráig, augusztus 5-én hétfőn 8:00-16:00 óráig, augusztus 7-én szerdán 8:00-16:00 óráig. A városüzemeltetési csoport a szokásos munkarendben folyamatosan végzi a munkáját. A munkatársakat a halasztelek.hu címen kereshetik, illetve Szentgyörgyi Károly városüzemeltetési vezetőt a es telefonszámon. A hivatal dolgozói nevében köszönöm az ügyfelek türelmét. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Erzsike néni 90 éves Városunk lakója Szakács Lászlóné Erzsike néni április 29-én ünnepelte 90. születésnapját, mely alkalomból virággal, díszoklevéllel otthonában köszöntötte Végváriné Nyíri Lidia képviselő asszony a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, és Baloghné dr. Nagy Edit jegyző. Erzsike néni kilenc évtizeddel ezelőtt Balmazújvárosban született egy három gyermekes családban ban költözött férjével Halásztelekre. Dolgozott cselédként, esztergályosként, majd évtizeden át telefonközpontosként a Csepel Művekben. A házasságából egy fiú gyermeke született, akit a hatvanas évektől, férjétől különváltan, egyedül nevelt. Hosszú élete nagyon sok tapasztalatot, örömöt, és hát bánatot rejt. Testvérei már meghaltak, és egyetlen gyermekét is elveszítette ben költözött menyéhez, Szakácsné Ibolyához, aki a két unokájával együtt szeretettel, gondoskodással veszi körül. Ezúton is kívánunk jó egészséget, boldog, békés éveket. B.N.E.

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Pedagógusainkat köszöntöttük Pedagógusnap alkalmából köszöntötték Halásztelek tanárait, óvónőit június 6-án a Bocskai István Református Oktatási Központban. Szentgyörgyi József polgármester és Papp Kornél főigazgató ünnepi beszédében megköszönte a nevelőtestületek áldozatos munkáját, majd sor került a Képviselő-testület döntése alapján városunk Pedagógiai Díjainak átadására is. Az idén Hubai Katalin a Bocskai, Gurbiné Dorogi Magdolna a Hunyadi tanára, illetve Travnev Cvetkovné óvodapedagógus, a Tündérkert Óvoda nevelője részesült elismerésben. Az ünnepélyes esemény hangulatát emelte a Bocskais diákok kórusának meglepetésműsora, valamint a vendégek számára rendezett svédasztalos fogadás is. 3 A díjazottak: Gurbiné Dorogi Magdolna, Hubai Katain, Travnev Cvetkovné Hubai Katain 1991 óta dolgozik a Bocskai István Református Oktatási Központ (akkori nevén Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet) történelemtanáraként (de pályája kezdetén angol nyelvet is tanított) ben közoktatási vezető szakirányú végzettséget szerzett. Rendszeresen vett és vesz részt továbbképzéseken. Érettségi elnökként 7 éve ez képviseli iskolát és városunkat a környező középfokú intézményekben és 2010 között az immáron a Halásztelki Református Egyházközség fenntartásába került intézmény igazgatóhelyettese volt, és rendkívül sokat tett azért, hogy az iskola elnyerje jelenlegi arculatát, és Halásztelek meghatározó, középfokú oktatást nyújtó iskolájává válhasson. Igazgatóhelyettesi munkája során nagy hangsúlyt fektetett a közismereti oktatás minőségének biztosítására; bevezette az év végi szintvizsgát, kidolgozta a 8. osztályosok szóbeli felvételi beszélgetésének szempontjait, a pedagógiai munka sikeréről, minőségéről, a diákok és tanárok körében kérdőívek, személyes beszélgetések segítségével tájékozódott. Osztályfőnökként és szaktanárként is kiválóan, magas szakmai színvonalon végzi munkáját, nappali és esti tagozaton készít fel közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgára. Nem csupán iskolai, hanem iskolán kívüli programok szervezésében is részt vesz. Nevéhez kötődik a Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő életre hívása, mely 14. éve gyűjti össze tavasszal a Kárpát-medence református iskoláinak tanulóit és tanárait egy színvonalas megmérettetésre; ezzel öregbítve a Bocskai és Halásztelek városának hírnevét is. Gurbiné Dorogi Magdolna Az 1975-ös tanévkezdést óta dolgozik pedagógusként a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 38 éven át kiváló pedagógiai érzékkel segíti a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését. Célja tantárgyainak, a matematikának és a fizikának a megszerettetése a tanulókkal. Tanítványaival és saját magával szemben is szigorú követelményeket támaszt. Módszertanilag folyamatosan keresi az új megoldásokat, sikeres fejlesztő munkája eredményeképpen tanítványai évről-évre jobb teljesítményt nyújtanak. Egyéni módszereivel gondolkodni tanítja a gyerekeket. Tanítványait rendszeres, pontos és becsületes munkára ösztönzi. Az iskola és a tanítás iránti elhivatottsága minden pedagógus számára példaértékű. Travnev Cvetkovné Györgyi néni február 16-tól dolgozik óvodapedagógusként a halásztelki óvodában, ezt megelőzően is óvodapedagógus volt Budapesten. Akkori főnökét idézve: Ambícióval tele, lelkesen fogott munkához. Elméleti felkészültségét, kezdettől fogva igyekezett jól hasznosítani munkájában. A gyermekekhez és szüleikhez egyaránt közvetlen, kapcsolatteremtését segíti az a tény, hogy gyermekkorától halásztelken él és így nagyon sok családot ismer. Gyermekei, Andrea és Norbi születése után is hamar visszatért az óvodába, ahol halásztelki gyermekek százait kísérte el anyukájuk karjaitól az iskola kapujáig. Kezdeményező, segítőkész, mindig nyugodt, kiegyensúlyozott, halk szavú egyéniség. Békés, csendes stílusa a gyermekekre és a felnőttekre is jó hatással van, soha nem láthattuk mérgesnek, idegesnek, ez óriási kincs a mai feszültségekkel teli világban. Kollégáival is mindig megtalálja a hangot, értekezleteken építő javaslatokkal segíti a közösséget. Évekig erősítette az óvoda bábcsoportját, szereplésével szórakoztatta városunk apraját és nagyját. A jövő tanév végén nyugdíjba vonul, ezért jutalmazták ezzel az életmű díjjal egy hosszú, egész embert kívánó hivatás vége felé közeledve. Fotók: B.G.

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PROGRAMOK - KÖZÉRDEKŰ Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár PROGRAM AJÁNLÓ Márai Sándor Közösségi Ház 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2. ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK: Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub Foglalkozásai: kéthetente szerdán óra között, időpontja: június 26. Vezeti: Halmai Jánosné Sakk-kör Foglalkozások: kedden óra között Vezeti: Sitkei András Halásztelki Társasjáték Kör Foglalkozásai: pénteken óra között Vezeti: Nyúl Ferencné Garabonciás Egyesület Foglalkozásai: csütörtökön között Vezeti: Popov Trifon Halásztelek Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete Foglalkozásai: csütörtökön óra között Vezeti: Vaskó Erzsébet Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület Foglalkozásai: kedden óra között Vezeti: Szilágyi Emilné Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Foglalkozásai: hétfőn óra között Vezeti:Rozsnyik Jánosné A VÁROSI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA: június 18-tól július 21-ig KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 9-16 óra között, július 22. és augusztus 23 között ZÁRVA tart. KÖNYVKLUB június 27-én (csütörtök) 17 óra NYÁRI TÁBOROK: június augusztus 2. között heti turnusban FOCI TÁBOR Részvételi díj: Ft/hét Jelentkezni: Horváth Miklósnála as telefonon július 1. július 12. között heti turnusban KÉZMŰVES TÁBOR Részvételi díj: Ft/hét Jelentkezni a es telefonon július 29. augusztus 9. között heti turnusban SPORT ÉS KREATÍV HOBBY TÁBOR Részvételi díj: Ft/hét Jelentkezés Hegedűs Nikolett közlemény: A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Előjegyzési időpontok kiadása Előjegyzés kérhető: személyesen, telefonon, -ben: Időpont kérés esetén kérjük minden esetben feltüntetni a panaszt, ami miatt az előjegyzést kéri. Beutaló köteles szakrendelések esetében időpontot csak akkor áll módunkban adni, amennyiben a kérelmező feltünteti a személyi adatait (Név, születési dátum, TAJ szám), a beutalón lévő naplószám, a beutaló orvos neve és pecsétszáma. Szakrendelés Telefon Időpont adás Belgyógyászat-Diabetológia Hétfő-péntek: Bőr-és nemibeteggondozó Hétfő-csütörtök: Családvédelmi szolgálat között Csontritkulás (ODM) Rendelési idő alatt Fogászat , Rendelési időben Foglalkozás Egészségügy Rendelési időben Fül-orr-gégészet Rendelési időben Gasztroenterológia Hétfő, péntek: Gyermek pulmonológia Hétfő: Gyógytorna Rendelési idő alatt Gyógymasszázs Rendelési idő alatt Fizikóterápia Rendelési idő alatt Ideggondozó Hétfő-péntek: Ideggyógyászat Hétfő, szerda, péntek: , kedd: , csütörtök: Kardiológia Rendelési idő alatt Laboratórium Hétfő-péntek: Mammográfia Hétfő-péntek: Mágnes és lézerterápia Rendelési idő alatt Nőgyógyászat , Hétfő-péntek: Ortopédia Hétfő-péntek: Reumatológia Rendelési idő alatt Röntgen Hétfő-péntek: Sebészet , Hétfő-péntek: Sportorvos Kedd: Szemészet Hétfő-péntek: Tüdőgondozó Hétfő-péntek: , Ultrahang Hétfő-péntek: Urológia Hétfő-szerda: , csütörtök: , péntek:

5 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Szól a rock! Egy ős halásztelki ősrockert, a Szent László Napokon fellépő Triász együttes egyik énekesét, Kálmán Györgyöt kérdeztük. Milyen zenét és milyen dalokat játszik a Triász? Pop és rock dalokat adunk elő a fellépéseken. A klasszikusok, vagyis az LGT, a Korál, a Neoton Família, a Sing Sing és a Pokolgép számaiból válogatunk. Kik játszanak a zenekarban? A Triászt az Irigy Hónaljmirigyből ismert Sipos Péterrel alapítottuk, akivel egy nagykoncerten ismerkedetünk össze, melyen mindketten vendégelőadók voltunk. Később, ha bármilyen koncerten összefutottunk, egykét dalt mindig elénekeltünk együtt. Tavaly januárban találtuk ki, hogy alapítunk egy együttest. Harmadiknak a Dinamit rockcsapat billentyűse, Jankai Béla csatlakozott hozzánk. Hol zenéltél a Triász előtt? Tíz évig játszottam a Pandora nevű bandában, amelyben két hardrock együttes, a P. Mobil és a P. Box számait játszottuk. Majd ben megkeresett a nyolcvanas években elhallgatott Dinamit zenekar pár tagja. Nagy példaképem, Vikidál Gyula, az együttes eredeti énekese már nem akarta elvállalni a feladatot, így lettem én a Dinamit frontembere. Már három és fél éve. A zenén kívül még miben próbáltad ki magad? Egyszer felkértek a szolnoki Szigligeti Színházból, hogy játsszam el Júdás szerepét a Jézus Krisztus Szupersztárban. Akkor kerültem életemben először énektanárhoz. De nem is az éneklés okozott problémát, hanem a színészi játék elsajátítása. A tízedik előadás után már belejöttem a szerepbe. És hála az égnek, a produkció nagy siker volt. Szabó Dénes Kálmán György, Sipos Péter A festék illata A Művészetek Napja alkalmából kérdeztem a Berettyóújfalun született Bagaméry Ábelné Hatvany Viktóriát, a Halásztelki Művészek egyesületének elnökét. Mikor kezdtél el festeni? Amióta az eszemet tudom, festékes volt a kezem. Rajszakkörökre jártam, és a gyerekszobában, a négy fal között képeztem magam. Miket festettél? Fantasztikus képeket, mivel gyerekkorom óta elvarázsolt világban élek. Engem egy csendélet, egy virág vagy egy kocka megörökítése soha sem érdekelt. Én azt szeretem megfesteni, amit más nem lát, mert csak az én fejemben létezik. Milyen szakmát tanultál eredetileg? A szegedi József Attila Tudományegyetemen munkaügyi szakon végeztem. A diplomámmal szakszervezeteknél tudtam volna elhelyezkedni. A festék illata viszont erősebb volt. Mi jellemző a művészetedre? Kezdetben csak fekete és fehér színekkel dolgoztam. Később kiutaztam az Egyesült Államokba, hogy egy fotóművésznek segítsek a munkájához háttérképeket festeni. Sokkhatásként ért az amerikai kultúra sokszínűsége. Mikor hazajöttem, vásároltam jó pár színes festéket. Azóta is élénk színekkel dolgozom. Kik a tagjai a Halásztelki Művészeknek? Eredetileg csak festőket kerestünk, de hamar kiderült, hogy több halásztelki szobrász, zenész, táncos és színész is csatlakozna hozzánk. Így a Halásztelki Művészek egy összművészeti csoportosulássá vált, tele tehetséges alkotókkal. Szabó Dénes kassa márai szülővárosában jártunk A Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör a Márai közösségi ház segítségével közös kassai kirándulást szervezett májusban. Az utazáshoz több nyugdíjas szervezet is csatlakozott. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Tolna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. Népessége fő, ebből magyar (2,65%). A kirándulók a szlovák történelmi város nevezetességét tekintették meg, többek között a dómot, a Szent Mihály kápolnát, a gyönyörű sétálóutcákat, a szépen felújított városházát, tereket, rengeteg szökőkutat köztük a dóm előtti zenélő kutat is, valamint a Rákóczi házat, amely a rodostói ház mintájára épült fel, igaz ez felújítás miatt éppen zárva volt, ám Rákóczi kriptáját is meglátogatták. Érdekes volt a Kassai Színház bejárása is, amelyet gyönyörűen építettek újjá, így itt világhírű művészek is gyakran megfordulnak. Külön említést érdemel Márai Sándor szobra, hiszen az író itt született 1900-ban. A kirándulással mindenki szép élménnyel gazdagodva tért haza. Fotó és szöveg: Bódy Géza

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET Megemelem a kalapom Rövidesen ezt látjuk a méltán országos hírű római katolikus templomnál. Megemelem a kalapom - a templom kalapját. Mert a szép új gömbtemplom szinte kezdet óta beázik. Boldog emlékű Ferenc atya is évente járt föl a kupolára tömíteni, javítani. Bátor feladat. Hosszú évek óta mesterek próbálkoznak - kevés eredménnyel. Esős időben a Táncos lábú tisztelendő filmjében érezzük magunkat - csak itt nincs kedvünk nevetni. Mert áznak a különleges gerendák, ázik az oltár, a művészi terítők, ázik a padló... Most egy váratlanul megszerzett pályázat segítségével indulunk neki. Két kiváló mester segítségével, mai új technikákkal próbáljuk elállni a víz útját. Mert most a víz az úr fent is, lent is. Reméljük sikerül a Dunát megállítani! És reméljük hogy egy élet tapasztalata és a székely furfang itt is megállítja a vizet. Ha sikerül, hát megemelem a kalapom! Kispál György plébános ÉLŐ EGYHÁZKÖZSÉGÜNK Csepeli görögkatolikus egyházközségünk a kerület számára való bemutatkozáson már régen túljutott. Nagyjából mindenki tudja, hogy Halásztelken a Ságvári utcában, Csepelen, a Rákóczi kertben van a templomunk, melyet 2000 pünkösdjén szentelt fel akkori püspökünk. Ismert, hogy a kertjében található a NASA által bemért Európa közepét jelző kő, bizánci kereszttel a tetején és a keresztény örmény testvéreinket ért népirtás emlékére készült darvak. A szép mozaik kereszt, amely az esti kivilágításban messziről ragyog. Ám ezeknél is lényegesebb az ember, az emberek, akik a templomunkat benépesítik, akik az ünnepeket nagyszámú jelenlétükkel fényesebbé és emlékezetesebbé teszik. Ilyen alkalmak voltak az utóbbi időben a Pünkösd, mely ünnep a Csepeli Görögkatolikus Egyházközségünk búcsúi ünnepe. Ezen az ifjúsági bizánci kórusunk énekelt és vezette a Szentliturgiát. Beszédet mondott Kruppa Levente Rózsák-terei paróchus. A körmenetet követően minden résztvevőt megvendégelt egyházközségünk. Házas csapatunk mintegy negyven fővel Máriapócson vett részt háromnapos lelkigyakorlaton, ahova egyébként minden évben augusztusban, a Nagyboldogasszony búcsúra is megy egyházközségünk busszal kora reggeltől késő estig. Ennek többek között az is az oka, hogy a hívek jelentős része Máriapócs környékéről, Kelet Magyarországról származik. Május utolsó vasárnapján tartottuk meg huszonhét gyermek számára az elsőáldozási ünnepet. Halásztelekről, Csepelről, Szigethalomról és az ország keleti részéből oly sokan jöttek erre az alkalomra, hogy alig fértünk el a templomunkban. Isten meghallgatta imáinkat és bár a meteorológusok heves esőzést jövendöltek, eddig megúsztuk szárazon. Ahogyan a június 1-ei egyházközségi juniálist is esős idő helyett enyhén felhős, majd napsütötte szombaton tarthattuk meg. A templomban hittanosaink Wass Albert elbeszéléséből írt darabot mutattak be, miszerint három féle ember létezik, a romboló, a gyűjtögető és a szépre nyitott lelkű. Deák Csaba a szigetszentmiklósi görögkatolikus paróchus a felnőttek számára tartott előadást, közben a gyerekek a templomkertben versenyeztek. A déli harangszóra megfőtt a hatalmas kondér gulyás is, amiből százhetvenen jól is lakhattak. Miközben a hittantombola nyereményeitől boldog arcokat néztem, köszönetet mondtam magamban mindazoknak akik ezt lehetővé tették. Akik segítettek a templomépítésben annak idején, akik jelenleg is fenntartják az egyházközséget, akik boldogan hozzák gyermekeiket, akik oktatják őket, akik imádkoznak értünk és elsősorban Istennek hála, aki létben tart és szeret minket csepeli görögkatolikusokat is. Gábor atya Gyökereink nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Sok szép virágot láthattunk már vázában, de mindig tudtuk, hogy szépsége és élete csak kis ideig tart, utána elhervad, elfonnyad, mert már nincs gyökere, amivel az éltető talajból nyerjen tápanyagot. Azonban amíg a vágott virág erre rendeltetett annak érdekében, hogy bennünket gyönyörködtessen, addig az emberi életet nem szabad a gyökereitől elvágni: mert nem lehet következmények nélkül azoktól függetleníteni magunkat, nem lehet azokat következmények nélkül megtagadni. A gyökerek nélkül élő emberrel bármit meg lehet tenni, mert már nem a gyökerei határozzák meg őt, hanem játéka lesz mindenféle szélnek és mindenféle érdeknek, amik uralni, kihasználni akarják őt. A legszomorúbb ebben az, hogy a gyökereit megtagadó élet mindezt észre sem veszi, mert támpontok nélkül sodródó és irányítható életté válik. Mik a mi gyökereink? Azok, amik meghatároznak minket, amiből az életünk nőtt ki, amitől azzá lettünk, azzá formálódtunk, akik vagyunk. Azok, amik elidegeníthetetlen részei létünknek. A családunk, nemzetünk, iskolánk, kultúránk, nyelvünk, népszokásaink. Amikor elfelejtjük, nem értékeljük, nem óvjuk és nem ápoljuk gyökereinket, mindaz az érték, amit kaptunk tőlük, mindaz, amikből mi is táplálkoztunk, identitásunkat kaptuk, elvész és kiszolgáltatokká leszünk, mert az igazi értékek helyére belép valami más, ami meghatároz minket. Természetesen és sajnos, léteznek rossz gyökerek is, amik ugyan részéve válhatnak az ember életének, de idegenné teszi őt ebben a világban. Amilyen a gyökér, olyan a fa és olyan a gyümölcse is. Például burjánzanak és észrevehetően nagy hatással vannak a 12-es karikás családellenes, nemzetellenes, beteges életformákat természetesnek és vonzónak bemutató TV-műsorok, amik egoizmust, felelőtlenséget, farkastörvényeket, beteges életformák példáit ültetik el a nézőkben, és a következmények elhallgatásával deformálják az embert. Van, amit csak kigyomlálni lenne érdemes. Emellett léteznek rossz társadalmi gyökerek is és létezik beteges korszellem is. Amikre a válasz nem a társadalmunktól való elfordulás és nem a nemzetünk megtagadása a megoldás, hanem éppen a gyökerekhez való viszszatérés. És sajnos, léteznek rossz és fájdalmas családi gyökerek is, mindenfajta korszellem és TV-műsor miatt is, és azoktól függetlenül is. Amikből nem a családi életben való bizalmatlanság a kiút, hanem annak meggyógyulása. Ezért olyan fontos életünknek az a legalapvetőbb gyökere, amiből maga a létünk, életünk fakad: az Istennel való kapcsolatunk. Sajnos, könnyen elfelejtjük gyermekkorunk vagy ifjúkorunk templomi, istentiszteleti gyökereit. Vagy ha nem voltak ilyen gyökereink, azt gondoljuk, nincs is rá szükség. De lehet-e anélkül a gyökér nélkül élni, amiből maga a létünk, életünk fakad? Lehet-e következmények nélkül Nélküle élni, nem sodródunk-e el? Nem hat-e ki életünkre, lelkivilágunkra, szívünkre, kapcsolatainkra? Vajon minden úgy működik-e magától is, Isten nélkül is társadalmunkban, kapcsolatainkban, családunkban, hogy igazán otthon érezzük magunkat benne és örömünk van benne? Nem hiányzik-e belőle valami Valaki? Nem lenne-e szükség valami többre, valami másra, az eddig próbált utak, megoldások, döntések, szívbéli állapotok helyett? A mi legmélyebb gyökerünktől való elszakadás kihat életünk minden területére. Az ember egy Isten-alakú űrrel születik meg a szívében, amit hiába próbál betölteni mással, csak sodródás és végeláthatatlan keresgélés lesz belőle célba érkezés nélkül. Ez az a hiányérzet, amit általában beazonosítani, megfogalmazni nem tudjuk magunknak, mégis átéljük, érezzük, mégis hajt bennünket. Az életünk alapjaira vonatkozó őszinte kérdések olykor lehetnek fájóak is, de mindenképpen fontosak, mert csak így juthatunk előre, mert csak így találunk igazi válaszokat is Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Az Ő tisztasága, világossága, szeretete lehet a gyökere, forrása életünknek, és sugározhat át rajtunk keresztül családunkba, és minden közösségünkbe. Jelényi László református b. lelkész A SZEM RUHARAKTÁR ELKÖLTÖZÖTT a Rózsa utcai faházból. ÚJ CÍM: DÓZSA GYÖRGY U. 1. Várható NYITÁS: JÚNIUS 17. HÉTFŐ 16 ÓRA

7 CIVIL SZFÉRA OKTATÁS Szemészek a plébánián Május 25-én, szombaton, a Batthyány Strattmann László életműdíjjal frissen kitüntetett Dr. Kéthelyi Mária, szemész főorvos vezetésével hat önkéntes dolgozott a római katolikus plébánián. Szemészeti vizsgálatokat végeztek, szünet nélkül reggel 9 órától délután 4-ig, hogy a nehezebben mozdulók, a hét közben elfoglaltak, a pici gyerekek és szüleik is tisztán lássanak. Volt, aki csak szemcseppet íratni jött, másnak kérdése volt a szemorvoshoz. Három szürkehályogot is felfedeztek és műtéti javaslattal további vizsgálatra utaltak. A kisgyermekkorútól az idősebb korosztályig összesen 68- an jöttek el, és ebből közel kétharma- Hangulatos nyugdíjas napok A korábbi évek gyakorlatának megfelelően újabb öt év elteltével az esedékes tisztújítás megtörtént. Alapszabályunk módosult, a vezetőség és az ellenőrző bizottság létszámában is változás történt, változott a tagság összetétele. Jelenleg nagyobb számban nyugdíjasok alkotjuk a közösséget. Mint bejegyzett civil szervezet az egyik legnagyobbak vagyunk városunkban. Létszámunk évek óta szinte azonos, között van, téli, nyári szünet nélkül, tizenötödik éve folyamatosan működünk. Az előző évben a járásképtelen betegeinket szokásos módon két alkalommal meglátogattuk (Húsvét, Karácsony). Összefogásunkat jól példázza, együtt ünnepeltük a névnapokat, a születésnapokat, a házassági évfordulókat. Városi ünnepségeken is jelen voltunk. Szeretettel fogadtuk a német testvérvárosból Leisnigből érkezett vendégeket, majd mi is viszontlátogatáson vettünk részt 2012 május 3-7-ig. Augusztusban örömmel vártuk az Európa a Polgárokért program keretében a Magányos és idős emberek, Európai Uniós pályázati megállapodás aláírása céljából Olaszországból, Szlovákiából és Csehországból, városunkba érkezett, polgármesterek és önkormányzati képviselők látogatását. Gyógyfürdőkbe rendszeresen eljárunk, voltunk Komáromban, Bogácson, Cserkeszőlőn, Szolnokon, Leányfalun, Kiskőrösön, Kiskunmajsán. Az útba esett nevezetességeket is megnéztük. Látogatást tettünk az Országházban. Ünnepeltük a Karácsonyt, majd közösen búcsúztattuk az óévet, illetve köszöntöttük az új évet. Szép volt az elmúlt év, hasonló szépen kezdődött a 2013-as év. Május első vasárnapján városi rendezvényen köszöntöttük az édesanyákat. Az alkalomhoz illően, szépen feldíszített teremben egyesületünk rendezésében, a Márai Sándor Közösségi Házban Látó Imre cigányzenekara, illetve Szabó Gyula magyar nóta énekes előadásában csendült fel az örökérvényű Édesanyám lelkem című magyar nóta. Megadta az ünnep hangulatát Királyné Vaskó Erzsike előadásában elhangzott Ahogy a napok rövidülnek című Kibédi Ervin verse. Élmény volt számunkra, hogy a 15 főből álló művészcsoport tagjai között szerepeltek, Szabó Gyula magyar nótaénekes, és Paróczi Imre segédprímás klubtársaink. Színvonalas műsorukat hatalmas tapssal jutalmazták. Számtalan, felejthetetlen élményben volt részünk, ami az Önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Szép összegű vissza nem térítendő támogatást kaptunk az Önkormányzattól. Köszönjük a polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, és a város vezetésének az egyéb, illetve a pénzbeli támogatás összegét. A Halásztelek Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete nevében: Erdődi Sándorné gazdasági vezető vöröskeresztes elismerés A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége május 15-én Némethné Kovács Ildikót a Halásztelek Vöröskereszt Alapszervezet titkárát kiemelkedő vöröskeresztes tevékenysége elismeréseként BRONZ kitüntetésben részesítette a Vöröskereszt világnap alkalmából. duknak szemüveg felírására volt szükség. A receptet a szomszéd szobában lévő optikusoknál a keret kiválasztása után meg is rendelhették, és június 1-jén átvehették. Kértek az optikusoktól már meglévő napszemüveg bevizsgálást és új napszemüveget is vásároltak. Mondhatni, teljes körű volt a szolgáltatás. Az előtérben jót beszélgettünk, de néhányan a várakozási idő alatt a közeli termelői piacon be is vásároltak, vagy egyéb ügyüket intézték el. A felhívásra 28 db használt szemüveget hoztak, ezek helyszíni dioptriavizsgálata után, már egy gazdára is talált. Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkát, lehetőséget és a plébánia használatát. Viszontlátásra két év múlva. AM HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Családi nap a Bocskaiban Május 25-én már korán reggel benépesedett iskolánk kertje a főzőverseny résztvevőivel. Hamarosan 15 helyről szállt fel a fa füstjének jellegzetes illatával vegyülő, bográcsos ételek illata. A 10 órakor kezdődő műsorok során felléptek többek között a DancEarth Egyesület tánccsoportja, az alapfokú művészeti oktatás ütő, néptánc, zongora, klasszikus gitár, magánének tanszakának tanulói. Ezzel párhuzamosan zajlott rendőrség bemutatkozása, amely a gyermekek nagy érdeklődésére a fegyverbemutatón és a kerékpáros ügyességi versenyen kívül, most először motoros rendőrökkel egészült ki. A 4-6. évfolyam számára második félévben szervezett KRESZ tanfolyam és verseny idei győztese Szabó Eszter 6.a osztályos tanuló lett, aki megnyerte a fődíjat egy Sprinter kerékpárt. A nyereményeket és jutalmakat Rusz Gergely r. alezredes, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályának vezetője adta át. A főzőverseny arany fakanál díját különleges Ízélménnyel a 4.b osztályosok nyerték, akik csángó gulyást főztek. Párhuzamos programok között kiemelnénk a Halásztelki Művészek Egyesületének kiállítását, akik három képet bocsátottak megvásárlásra, ezek összegét felajánlották iskolánk diákjának műtétjére. Ezúton is köszönjük önkéntes közreműködésüket. A Polgári Takarék Szövetkezet támogatásával szervezett futball mérkőzést, a diákokból összeállt csapat nyerte, a felnőttekkel szemben. A napot az intézmény jazz tanáraival és vendég művészekkel kiegészülő SZÜ-NET zenekar zárta, bár sajnos ebbe már az időjárás is beleszólt. Mindenkinek köszönjük a részvételt, valamint a lelkes szülői aktivitást. Kovács István Igazgató Gyermeknapi élmények a Hunyadiban Május 25-én, szombaton reggel nagy sürgés-forgás jellemezte a Hunyadi Mátyás iskola környékét. A gyermeknapi rendezvényre igyekeztek a tanulók, no és a szülők, nagyszülők is. Ebben az évben a gálaműsorral indult a program: Ezt tudjuk mi! A különböző műfajú táncos bemutatók mellett népdalénekeseket, a különböző sportegyesületek képviselőit is megtapsolhatta a közönség. Az SZMK reggelivel kedveskedett, illetve a papírgyűjtés legeredményesebb osztályait is megjutalmazta. A műsor után kezdetét vette a játék: az ugrálóvár aréna alakú volt, az udvar hátsó részén elektromos játékok gurultak, a kézműves sátorhoz siettek az ügyes kezűek, a lovas kocsizás, a horgászjáték, a célbadobás, az ügyességi vetélkedő, a foci mind-mind sok résztvevőt vonzott. Az Alapítvány a Halásztelki Gyerekekért nyújtotta a legnagyobb segítséget: az ugrálóvár, a rúgó-dobó kapu, az elektromos kisautók, a furfangos bicajok,az elektromos roller az alapítvány adományaként különleges ajándéknak bizonyult. Támogatóink voltak még Az élhető környezet egyesület tagjai, a Kiscipó Pékség, Gnyálin János, Szilágyi Lajos, Erdődi Sándor is. Nagyon köszönjük tanulóink nevében is a segítséget, hiszen így ismét egy tartalmas, kellemes napot tölthettünk gyermekeinkkel. 7 A képen látható 3.c-s diákok újabb sikereivel büszkélkedhet a Hunyadi iskola. A Bendegúz megyei nyelvész versenyen negyedik helyezést ért el Szabó Márton, a Kis nyelvészek versenyén pedig Szerényi Petra az előkelő országos VII. helyet szerezte meg. Bornhardt Liliána két területen is remekelt: az országos környezetismereti versenyen II. lett, a Bendegúz nyelvész verseny országos mezőnyében pedig IV. helyezést ért el. Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYTÖRTÉNET Feltárul a múlt Malonyay Szabolcs visszaemlékezése Nemrég Halásztelekre látogatott Malonyay Szabolcs (70), a kastélytulajdonos Malonyay Tamás unokája. Saját élettörténetének elmesélése után arról is megkérdeztem, milyen szerepet játszottak ősei a magyar történelemben ban születtem kezdte, akkor még a családunké volt a mai Ilona utca vonalában álló Duna-parti kúria, amelyet nagyapám, Malonyay Tamás építtetett, a Trianon után kényszerből otthagyott felvidéki, alsóhrabóci kúriánkra emlékeztető stílusban. Én már csak romokat láttam belőle, mert a háborút Pesten, a Városliget melletti lakásunkban vészeltük át a szüleimmel és a nagymamámmal. Hároméves koromtól viszont kisgyerekkorom minden nyarát, kora őszét ott töltöttem Gyökérpusztán. Hol laktak, hiszen a kúriát kifosztották és lerombolták az oroszok? Volt mellette egy kis emeletes tároló épület, még az 1850-es években épülhetett, nagy terméskövekből, az emelete fából, ahová külső lépcső vezetett. Lent volt a konyha, fent aludtunk. Kútról húztuk a vizet, jó volt a levegő, gyönyörű a folyópart, szerettem ott élni. Nagymamám semmiképpen nem akarta feladni az egykori ötszáz holdas birtokból megmaradt ötven hold földet, erejét megfeszítve gazdálkodott. Apám, Malonyay József segített neki, emiatt negyedéves korában otthagyta a Közgazdasági Egyetem mezőgazdasági szakát is. Miután nagymamám 1946-ban meghalt, egyedül folytatta. Nyolc éves voltam, amikor jött az államosítás. Felszólították apámat, ajándékozza a földet az államnak. De hát miért kérdezte, csak úgy? Mert van két szép gyereke, akiket fel szeretne nevelni. Értett a szóból, mert már megjárta a Mosoni utcai börtönüket. Odalett a birtok, a vagyon megmaradt része is. A nővére, Nanett mesélte, hogy őt az iskolákban folyton hátrányos megkülönböztetés érte a származása miatt. Nem volt ez másképp velem sem. Első elemis koromban, 1949-ben osztályelső voltam, tiszta kitűnő, évzáróra jutalomkönyvet kaptam. Másodikban már más idők jártak, az új igazgató úgy döntött, a Malonyay-féle burzsujoknak nem jár semmi. Amikor ezt megtudta a tanárom, a saját könyvtárából adott nekem egy jutalomkönyvet, szép beírással. Még szót is kért az évzáró értekezleten, hogy nyilván technikai félreértés történt, ezért pótlólag engem is megjutalmazott. Harmadikban ezt újra megcsinálta. Kirúgták az iskolából, miattam A gimnáziumba csak protekcióval juthattam be 1956-ban. Élénk szellemiségű, jó vitatkozó voltam, szemet is szúrtam az egyik tanárnőmnek, az akkori külügyminiszter nevelt lányának. Újságíró szerettem volna lenni, 15 évesen már cikkem jelent meg a Népsportban. A KISZ faliújságra bárki írhatott, én egyszer álnévvel egy szovjetellenes, dehonesztáló írást tűztem ki rá. A tanárnő rögtön sejtette, ki lehet az. Kirúgtak az ország összes középiskolájából, magánúton végeztem el a következő osztályt. Egy másik gimnáziumban érettségiztem. Abban az évben az osztály nagy része belépett az akkor megalakult KISZ-be. Én megtagadtam. Amikor apám megtudta, megölelt, megcsókolt: szégyelltem volna, ha belépsz, fiam. Látogatás a kastélyban Ezek után nem sok esélye lehetett, hogy bejut valamelyik egyetemre. Nem is sikerült, pedig háromszor megpróbáltam, ebből kétszer elértem a felvételi ponthatárt. Beteghordozó lettem a lipótmezei elmegyógyintézetben, majd bevételező raktáros egy gépműhelyben. Mivel jól zongoráztam, bevettek a Szíriusz együttesbe. Shadowst és akkor divatos nyugati slágereket játszottunk, egyre jobb helyeken, egyre többet próbáltunk. Adtunk koncertet a Gellért Szállóban és a Rádió márványtermében is. Megélni azonban nem lehetett belőle. Így 1962-ben elmentem vendéglátózni különböző szállodákba, balatoni szórakozóhelyekre. A dobosom Balás-Piri László volt, aki most egyébként a XX. Század Intézet kuratóriumának az elnöke ben nagy szerencsével útlevelet kaptam és megszakításokkal kilenc évig Nyugat-Németországban dolgoztam, majd többek között a Nagykörút és a Népköztársaság útja szórakozóhelyein játszottam a rendszerváltásig. Mit jelent ezek után az Ön számára a nemesi származás? Terhet vagy büszkeséget? Egy adottságot, amiről nem tehetek, de büszke vagyok rá, hogy az őseim legtöbbje érdekes, értékes ember volt. Bűnöző, hazaáruló egy sem volt köztük. Én olyannak tekintem azt is, aki lepaktál az országot elnyomókkal. A felmenőim mindig tudták, melyik oldalra tisztességes állni. Ezt az értékrendet kaptam meg a családban már gyermekkoromban, egy olyan nevelést, amely a sok évszázados értékrendünkön alapult és ez többet ér, mint az érvényesülés. *** Mit kell tudni a Malonyayakról? Honnan származnak, miről kapták a nevüket? A legrégibb ismert ősünk László fia Gyula (a király csak később rendelte el a vezetéknevek használatát) comes, azaz gróf volt az Anonymus által is említett honfoglaláskori Divék nemzetségből. Ő egy felvidéki megye ispánja és Léva várnagya volt. Fia, Miklós, aki a krakkói egyetemen tanult és magister lett, Károly Róbert király fiainak, Lajos és Endre hercegeknek lett a nevelője. A történelemből ismert Zách Felicián merényletkor, amelyben a király és a királyné is megsebesült az utóbbi négy ujját vesztette, Miklós fegyvertelenül a merénylő elé vetette magát, és súlyos fejsérülés árán megmentette a hercegek életét. Ezért kapta meg hálából Malonya községet, amelyről azóta utódai nevezik magukat. Erre utal a címerünkben szereplő pelikán, az önfeláldozás madara is, amely védőn tartja a lábát az előtte lévő halmon nyíló Anjou liliom fölé, miközben egy alak karddal vág feléjük. Később milyen tettekkel írták bele magukat a magyar történelembe? A mohácsi vésznél öten estek el a család férfitagjai közül. Thököly Imrének Malonyay Ferenc volt az egyik főembere, aki a szabadságharc leverésekor menekülni kényszerült. Később Ónod várának kapitánya lett és II. Rákóczi Ferenc fejedelem holtig hűséges hívévé vált (lásd keretes írásunkat). Az utolsó össz-monarchiabeli hadgyakorlat idején, 1911-ben az öreg Ferencz József helyett Ferencz Ferdi-

9 HELYTÖRTÉNET OKTATÁS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Malonyay Szabolcs a zongoránál nánd érkezett a felvidéki Sztropkóba, ahol nagyapám volt a járási főszolgabíró. A Rákóczi-várba szállásolta el a herceget, de az érkezése előtt a tiszteletére gondosan átneveztette a környékbeli utcákat Kossuthra, Rákóczira, Petőfire. Ez az ő fricskája volt a Habsburg trónörökösnek, ne higgye A Károly Róbert korabeli Malonyay címer A Malonyay családfa részlete azt, hogy nagyon leborulunk előtte. Homonnán ő adott helyet 1918-ban a magyaroktól elszakadni nem akaró tótok (szlovákok) népgyűlésének, többek közt ezért is kellett Trianon után mindent hátrahagyva átmenekülnie a családnak a megmaradt Magyarországra a Felvidékről. Sokszor megfordul Halásztelken? Négy éve jártam itt, a kastélyban rendezett Malonyay-találkozón, ahol a második világháború, a család szétesése és sokak elmenekülése óta először gyűltek össze a rokonaim Ausztráliából, Franciaországból és Magyarországról. Felemelő érzés volt a felújított, régi fényében ragyogó kastélyba belépni, amely egykor a családunk tulajdona volt, fél Herminatelep területével együtt. Visszaemlékeztem, hogy fiatal koromban valahányszor elbuszoztunk előtte, a közelébe sem mentünk, nehogy megkérdezzék: szaglászik a régi uraság? Pedig az államosítás után az első párttitkár, Fiedler Gusztáv, akinek korábban apám sokat segített például fát adott neki az erdejéből, még azzal biztatta, hogy majd itt egy szép mintagazdaságot hoznak létre, s annak apám lehetne a vezetője. Alighanem ki is rúgták volna érte, mint az általános iskolából a tanáromat Visszaperelhetnék-e az államnak ajándékozott gyökérpusztai ötven holdat? Nem, mivel kárpótlást kaptunk Nanett nővéremmel két telek formájában. Sokáig úgy volt, hogy Nanett oda építkezik, aztán a víz közelsége miatt nyaralóhelyül inkább a Kis-Duna partját választotta. Eladni nem tudtuk a telkeket, végül pedig, mivel a magas telekadót már nem tudtuk, nem akartuk fizetni, az idén januárban felajánlottuk a városnak. Így azóta már csak az emlékek kötnek Halásztelekhez. Holakovszky László A duna-parti kúria az 1930-as években Kölcsön a fejedelemnek Malonyay József, Szabolcs édesapja írt egy könyvet Felvidéki víg históriák címmel. A kitűnő stílusú, mulatságos és elgondolkodtató történelmi mű egyik rövid írását, Az ónodi kapitány címűt érdemes szó szerint idéznünk. Ükapám, Malonyay Ferenc a Rákóczi féle szabadságharc végéig az ónodi vár kapitánya és Rákóczi Julianna (Rákóczi Ferenc húga) uradalmainak bonorum direktora, vagyis jószágigazgatója volt. Bizalmas embere dicső fejedelmünknek. A szabadságharc kezdetén 1500 rhénes forint kölcsönt is adott a fejedelemnek, amiért a berzéki részjószágot kapta zálogos hypotékául, mint azt az egykori okmányok tanúsítják. A fejedelem, mielőtt Lengyelországba emigrált, ükapám alsóhrabóci kúriájában töltött néhány hónapot. Mikor elindult Lengyelországba, ükapám is el akarta kísérni. De törődött, öreg ember lévén, a fejedelem a határról hazaküldte, adván mellé kíséretül hat darabontot és megfelelő úti élelmet. Ükapám nem Alsóhrabócra ment, hanem meghúzta magát a mádi borházában. Itt érte a felszólítás a szatmári békekötés után, hogy tegye le a hűségesküt a királyra. Vagyis Habsburg III. Károlyra. Mivel ezt megtagadta, felségárulásért pert indítottak ellene, ami akkoriban fő- és jószágvesztéssel járhatott, különösen, ha a vádlott olyan megátalkodott kuruc volt és azon felül komoly vagyonnal rendelkezett, mint ükapám. A pert azonban nem lehetett befejezni, mert az öregúr, amúgy is beteges ember lévén, meghalt, még mielőtt az ítélethozatalra került volna a dolog. A periratok ma is megvannak (ha megvannak?) a Zemplén megyei levéltári anyagban. Ott van az egyik tanú jegyzőkönyvi vallomása, amiben többek között elmondja, hogy a vádlott milyen hűséges híve volt a nagyságos Fejedelemnek, és hogy a hűségesküt a királyra megtagadta. És a jegyzőkönyv margójára a levéltáros megjegyzése van írva: Ezért pedig áldja meg őtet a magyarok Istene. Úgy gondolom, ide nem kell kommentár. kirándulás SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN Rövid kalandunk célpontja Győr volt. Az úton számos információt kaptunk úti célunkkal kapcsolatosan Balázs Tibor tanár úr jóvoltából. Például megismerhettük a megszólaló rézkakas legendáját, a törökellenes harcokból és hogy kinek is köszönhetjük a fröccs feltalálását. Miután kiszálltunk és kinyújtóztattuk elgémberedett tagjainkat, kettéosztottuk a csapatot és külön idegenvezetőnkkel elindultunk a Hédervári Boldog Asszony kápolnába. Itt megtekintettük a Szent László hermát. Felejthetetlen volt. Érdekes milyen keveset tudunk Szent Lászlóról. Én is úgy csodálkoztam rá mintha életemben először látnám, pedig minden hétfőn elmegyek a bronzból készült másolata mellett ugyanis ő Halásztelek védőszentje. Ezután egy másik helységben láthattuk a modern technikával rekonstruált arcképét, melyet a koponyája alapján készítettek el. Miután láttuk, elindultunk a közeli Káptalan házba. Itt megismerkedtünk Apor Vilmos vértanú püspök személyével (képünkön) és elképesztő történetével. Amit Semegi Marika tanárnő már a buszon ismertetett velünk húsvétján életét áldozta a püspökségre menekült 300 nő védelmében. Gyilkosainak megbocsátott és védencei megmenekültek attól, hogy az oroszok meggyalázzák Őket. Megnéztük a vérrel könnyező Mária képet is. Nagy hatással volt ránk. Nem csak a háromszoros zarándoklati élmény miatt (Szent László herma, Apor Vilmos, Könnyező Mária kép). Később felmentünk a káptalan ház kilátójába. Innen az egész várost beláttuk. Innen a magasból összesen 9 templom csúcsát számoltuk össze. Bámulatos Győr, hogy meg tudja őrizni a hagyományait, mellette mégis mennyire nyitott az újításokra. Így például megfér egymás mellett a Győri ETO, az Audi valamint a több évszázados múltra visszatekintő emlékművek, szobrok, épületek. Ezután már meg kellett kezdenünk hazafele vezető utunkat, volt miről beszélnünk! Magyar Márton, Bocskai I. ref. középiskola 11/B.

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Taroltak a Hunyadis atléták A 2012/2013-as tanévben pazar sikereket értek el a Hunyadis sportolók a diákolimpián és az Országos Egyesületi Bajnokságokon. Kiemelkedett teljesítményével Jezsek Brigitta és Répási Petra. Ám a kicsik sem vallottak szégyent! A háromtusa csapat tagjai Petra és Brigitta sikerei Jezsek Brigitta Kiemelkedő eredményt ért el Répási Petra 10.a osztályos tanuló, aki kijutott az ukrajnai atlétikai ifjúsági világbajnokságra a 100 méteres gátfutásban és a svédváltó tagjaként. Petra 200 méteres síkfutásban a felnőttek között a harmadik helyen végzett, ráadásul 16 évesen! Azóta Petra Csehországban 100 m gátfutásban új országos csúcsot futtot (13,49 másodperc), így a világranglista 2. helyé áll. A másik kiemelkedő Hunyadis az atlétikában Jezsek Brigitta 7.b osztályos tanuló volt. Brigi ebben a tanévben 5 országos bajnokságot és 3 diákolimpiai ezüstérmet nyer szabadtéren és fedettpályán, amelyek a következők! Tatabányán az országos döntőn három aranyérem: 80 méteres síkfutásban 10,24 másodperccel (ez csak 4 századdal maradt el az országos csúcstól). 80 m-es gátfutásban 11,87 másodpercet teljesített, ez, új országos csúcs! (A régi csúcsot Répási Petra tartotta). A 300 méteres es síkfutást 43,11 másodperccel nyerte. A diákolimpiai országos döntőn (a távolugró csapat tagjaként) országos II. helyezett lett. Idén a SIMA-csarnokban a 60 méteres síkfutásban országos bajnok lett 7,9 másodperccel, csakúgy mint, 60 méteres gátfutásban 9,15 másodperces eredménnyel. Júniusban a Puskás Ferenc Stadionban rendezett Diákolimpiai országos egyéni döntőn 100 méteres síkfutásban ezüstérmet szerzett 100 méteres síkfutásban (12,41 másodperccel) és a távolugrásban is (542 centiméter) szintén a második lett a tőle egy évvel idősebbek között. Jezsek Brigittát óriási megtiszteltetés és elismerés érte, hiszen 14 éves és ennek ellenére tagja lett a Magyar Ifjúsági Atléta Válogatottnak a 18 évesek között. Június 8-án debütált a magyar válogatottban, Csehországban három nemzet atlétikai versenyén. További elismerések A Diákolimpia Országos Ügyességi Csapatbajnokság döntőjében iskolánk távolugró csapata ezüstérmet nyert. Répási Petra a dobogó legfelső fokán (Jezsek Brigitta 7.b, Tamás Anita 10.a, Fodor Ibolya 7.b, Bresák Lizett 7.b, Czirják Aliz 6.b.) Czirják Aliz 6.b osztályos tanuló 60 méteres gátfutásban országos ranglistavezető lett, 9,57 másodperces eredménnyel. Távolugrásban a ranglistán a III. helyen áll 489 centivel. Kicsik sikerei A Diákolimpia Országos Döntőjében (II. korcsoport fiú, 3-4. osztályosok) a 3.b osztályos fiúk a VII. helyen végeztek a tőlük egy évvel idősebbek között. Nem volt szerencséjük, mert a 4x100 méteres váltófutásban elejtették a váltóbotot. Ha ez nem történik, akkor biztos érmesek lesznek.. A háromtusa számaiban a 60 méteres síkfutásban csapatunk az I., a távolugrásban a II. helyen végzett az ország 24 legjobb csoportja közül. Ez óriási dolog, hiszen minden tag még csak harmadikos, így jövőre még ugyanebben a korcsoportban szerepelnek és remény van, hogy ne csak országos bajnokok legyenek, hanem új országos csúcsot is felállíthassanak. A csapat legjobbja Ludányi Barnabást, aki 60 méteren és távolugrásban a IV. helyen végzett 180 gyerek közül. Barna idén távolra 4,80 centit ugrott és ezzel ő az országos ranglistavezető a 10 éveseknél. A háromtusa csapat tagjai: Ludányi Barnabás, Ambrus Ádám, Klenovszki Barna, Bódy Gergely, Nyitrai Bence, Hete János. (Tanítóik: Jelencsik Valéria és Ocskóné Kovács Mónika.) Az Országos Regionális Döntőben (Budapest + Pest megye) csapatunk aranyérmes lett a Sport XXI. keretében megrendezett versenysorozatban. Csoporttagok: Bódy Gergely 3.b, Ambrus Ádám 3.b, Nyitrai Bence 3.b, Hete János 3.b, Topuzidisz Márkosz 3.b, Klenovszky Barna 3.b, Kongó Csenge 5.a. Az 5-6. osztályos tanulók ezüstérmet szereztek. Tagok: Ribarics Bettina 5.a, Czirják Aliz 6.b, Kiss Csanád Manó 6.b, Béres Bence 5.b. A Budapest Gyerekbajnokságon aranyérmes lett Ludányi Barnabás, 60 méteres síkfutásban és távolugrásban. Czirják Aliz távolugrásban ezüstöt szerzett, csakúgy, mint Csákó Bernadett, Tóth Szabolcs, a kislabdahajításban. Harmadik lett Csutak Ádám távolugrásban és kislabdahajításban, valamint Ambrus Ádám 60 méteres síkfutásban és távolugrásban szintén bronzos lett. Sportolóimnak ezúton is gratulálok és köszönöm, hogy edzéseiket lelkiismeretesen végezték, amely munka meghozta a gyümölcsét. Görögh Zoltán testnevelő tanár, atléta szakedző

11 SPORT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 11 GYÁSZ Történelmet írt a HFC! Újoncként II. helyet ért el a HFC a Pest megyei bajnokságban. Ez órási siker! büszkélkedett a klub elnöke Ács Gusztáv. Második helyen végzett a Pest megyei bajnokságon a HFC. Az eredménynek hihetetlenül ürül a csapat, ám mégis annyira közel álltak az első helyhez, hogy némi üröm is vegyült az örömbe akkor mondta a klub elnöke. Panaszra semmi ok, hiszen erre sem volt még példa, de a fiúk annyira szerettek volna a legjobbak lenni. Ráadásul erre minden esély meg volt, ám az eredmény így is fantasztikus. Évek óta nem volt arra példa, hogy ennyire kiélezett meccs legyen, hogy ilyen feszített és ideges hajrában teljen a döntő. A bajnoki cím végül az utolsó fordulóban dőlt el, ahol a rivális Veresegyház lett az első. A halásztelki fiúk így is történelmet írtak, a fő cél természetesen a bajnokságban való bennmaradás volt. Jön a további felkészülés, hogy hátha egyszer első lesz a HFC. (Következő számunkban interjút olvashatnak Ács Gusztávval a további tervekről.) Bódy Géza Dr. Hoffmann Nikoletta fogszakorvos Iskolafogászat és magánrendelés Rendel: kedd., csüt. du., szerda de. Bejelentkezés: Cím: Halásztelek, Új u. 4. Erzsébet Szépségszalon Kozmetika, Fodrászat Pedikűr-Manikűr Műköröm Talpmasszázs Szeretettel várom kedves vendégeimet! Sajtosné Jánvári Erzsébet Halásztelek, Melinda u Sírkő Bemutatóterem Minden munkára 10 év garancia! Halásztelek, Kossuth L. u. 1/F (Temetkezési iroda mögött) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, rokonunk Gyurián Attila született halásztelki lakos, hosszantartó, súlyos betegség után 60 éves korában május 5-én elhunyt az Egyesült Államokban. Gyászolja őt Amerikában élő felesége, lányai, vejei és unokája, valamint a magyarországi rokonság. Nyugodjon békében! Emléke szívünkben örökké élni fog! Köszönjük mindenkinek a jelenlétét, aki részt vett a gyászmisén. Gyurián család MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Halásztelki Kutyakozmetika! Mátyás u. 4. Tel.: Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

12

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről Előadó: Dr.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben