Presentation Munkavédelmi Title Szakemberek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Presentation Munkavédelmi Title Szakemberek"

Átírás

1 Presentation Munkavédelmi Title Szakemberek III. Országos Fóruma Kecskemét szeptember Duna- Tisza köze régió történelme, kultúrája Környezete

2 Duna- Tisza köze Földrajzi meghatározása, terület jellemzői A Duna Tisza köze kifejezés alatt a Duna és Tisza folyók között elhelyezkedő magyarországi és szerbiai tájat értjük. A terület Magyarország középső részén, valamint a szerbiai Vajdaság északnyugati részén helyezkedik el, és magában foglalja az Alföld nyugati felének nagy részét. Az ENSZ hosszú távú klímaváltozási előrejelzése a Duna-Tisza közét félsivatagi övezetté nyilvánította. 2

3 Duna- Tisza köze 3

4 Duna- Tisza köze Földrajzi meghatározása, terület jellemzői A táj kialakulása A Duna Tisza közi homokhátság egyszerre természeti képződmény és ember által átalakított kultúrtáj, hiszen mai arculatának kialakításában döntő szerepet játszott a történelem és az itt élő lakosság. Az erdőségeken, mocsarakon kívüli megművelt föld a tatárdúlást követően mely során az addigra már kialakult településhálózat gyakorlatilag elpusztult vált pusztasággá. Az erdőirtások, a mezővárosok állattartása is hozzájárult a felszín eróziójához, később pedig a folyószabályozások, erdőtelepítések, és a tanyák megjelenése, majd a kollektivizálással együtt járó mezőgazdasági művelés változása alakította a tájat. Duna- Tisza köze régió

5 Duna- Tisza köze Földrajzi meghatározása, terület jellemzői A táj kialakulása Az Alföldnek az a része, amely a Duna és a Tisza párhuzamos völgye között az Alföld É-i peremén helyet foglaló harmadkori halom vidéktől a Dunáig terjed. Bács-Bodrog teljesen, Pest- Pilis- Solt- Kiskun legnagyobb része, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád kisebbik része tartozik ebbe a területbe. A Duna Tisza közi homokhátság kiterjedése megközelítőleg négyzetkilométer. Pleisztocén és holocén képződmények építik fel ezt a síkságot. É-i és középső részét a Duna medréből kifújt és felhalmozott futóhomok borítja. A homok ma már meg van kötve. A homok alól délen előbukkanó termékeny lösz, (sárga föld) borítja egészen a Dunáig a területet; ez a termékeny bácskai lösztábla. A Dunát és a Tiszát széles, alluviális völgysíkok kísérik. Az Alföld egyik legértékesebb vidéke. A homokon rozs, szőlőtermelés folyik, a bácskai lösztábla kitűnő búzát és sok kukoricát termel, de a gyümölcs, dohány és bortermelés is jelentős. A lakosság túlnyomóan magyar, csak a leg délibb vidéke vegyes nemzetiségű. Ez a déli rész Trianon óta Jugoszláviához tartozik. Duna- Tisza köze régió

6 Magyarország domborzati térképe 6

7 Kavicsbányászat kialakulása A pleisztocén gazdasági jelentősége elsősorban abból adódik, hogy ivóvizeink nagy részét a folyóvízi kavicsteraszokból termelik. A kavics és homok az építőipar számára is fontos nyersanyag. A kavicsbányászat fő területei a Duna, Sajó és a Rába folyók környezetében vannak, Csepel-Délegyháza, Nyékládháza és Hegyeshalom központokkal. 7

8 Duna- Tisza köze Értéke Nemzeti park A Duna Tisza közi homokhátság legértékesebb természeti kincsei az 1975-ben alapított Kiskunsági Nemzeti Park területein találhatók. Ezek bár szigetszerűen helyezkednek el, mégsem választhatók el a határos hátsági területektől, hiszen a felszín alatti vizek, a szárasodás és az ezzel együtt járó környezeti konfliktusok ezeket a védett övezeteket is súlyosan érinthetik, más szóval a homokhátsági problémák egyúttal nemzeti parki problémák is lehetnek. Duna- Tisza köze régió

9 Kiskunsági Nemzeti Park Táj 9

10 Kiskunsági Nemzeti Park Táj 10

11 Kiskunsági Nemzeti Park Táj 11

12 Kiskunsági Nemzeti Park Állatok 12

13 Kiskunsági Nemzeti Park Állatok 13

14 Kiskunsági Nemzeti Park Állatok 14

15 Kiskunsági Nemzeti Park Állatok 15

16 Kiskunsági Nemzeti Park Növények 16

17 Kiskunsági Nemzeti Park Növények 17

18 Kiskunsági Nemzeti Park Növények 18

19 Kiskunsági Nemzeti Park Növények 19

20 Duna- Tisza köze Történeti tájai A Duna-Tisza köze, a tőle délre elterülő Szerémséggel együtt, a középkor végén magyar lakosságú volt, és Magyarország legfejlettebb vidékének számított, amely élen járt a civilizációs vívmányok meghonosításában és elterjesztésében. Például valószínűleg itt alakult ki és innen indult terjeszkedő útjára a XVII-XVIII-XIX. század uralkodó Alföldi háztípusa, a konyhából fűthető, két kemencés, szabadkéményes parasztház. A török időkben, a XVI-XVII. században sok pusztítás érte a két folyó közti tájat. Magyarsága megfogyatkozott, a déli, bácskai területeken szinte teljesen kipusztult. A XVIII. századi újranépesedés etnikai sokféleség és kevertség kialakulásával járt együtt. A XVIII-XIX. században három vármegye és három szabadalmas kerület osztozott a Duna- Tisza köze területén: Pest-Pilis-Solt, Bács-Bodrog és Csongrád vármegye, illetve a Kiskunság, a Tiszai-korona kerület és a Csajkás kerület. Szigetként álló négy külön törvényhatóságot jelentett a táj négy szabad királyi városa: Szeged, Szabadka, Zombor, Újvidék. 20

21 Duna- Tisza köze Történeti tájai 1920 óta, néhány évet leszámítva, országhatár választja kétfelé a Duna-Tisza közét: északi része Magyarországhoz, déli része Jugoszláviához tartozik. A határ mesterséges. Nem követ etnikai határokat. A Duna-Tisza köze magyarországi szakaszán 1950-ben nagy közigazgatási átrendezés történt. Bács-Bodrog vármegye maradék északi pereméből és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli részéből magalakult a korábban soha nem létezett Bács-Kiskun megye. Az új közigazgatási alakulat a Duna-Tisza köze magyarországi szakaszának nagy részét elfoglalja. A Tiszántúlra átnyúló Csongrád megyének és a Budapestet körülölelő Pest megyének csak peremterületek jutnak a két folyó közéből. Az új megyehatár történelmileg összetartozó területeket vágott kétfelé. Pl. Lacházát elválasztotta a Kiskunságtól. A közös sorsú Háromváros" két városát: Nagykőröst és Ceglédet Pest megyében hagyta, Kecskemétet viszont az új megyébe terelte. 21

22 Duna- Tisza köze Történeti tájai A Háromváros" parasztpolgárai számára évszázadokon át a gabonatermesztő földművelés és a pusztai állattartás jelentette a legfontosabb megélhetési forrást. A megtelepedett kereskedők és kézművesek a nagy létszámú agrárnépesség igényeit elégítették ki. Nagy múltra tekintenek vissza a városok belterületét övező hegyek" szőlőparcellái. A XVII-XVIII. században, valamint a XIX. század első felében a városok pusztáin nevezetes pásztorkultúra és pásztorhagyomány virágzott. Ennek maradékával találkozott a születőben lévő magyar néprajzi kutatás Bugacon a XIX-XX. század fordulója tájékán. A XIX. század második és a XX. század első felében az un. kertkultúrás tanya felvirágzásával Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd határa a magyar zöldség, a-szőlő- és a gyümölcstermesztés egyik legfontosabb területe lett. 22

23 Duna- Tisza köze Partra épített kalocsai ház 23

24 Duna- Tisza köze Kalocsai festett láda 24

25 Duna- Tisza köze Kalocsai népviselet 25

26 Kecskemét Kecskemét 1950 óta az ország legnagyobb területű megyéjének, Bács-Kiskunnak a székhelye és a Duna Tisza köze egyik regionális központja. A szocializmus évei után Kecskemét gyors, az országos átlagot meghaladó fejlődésnek indult. Sorra telepedtek meg a kisebb ipari üzemek, gyárak a várost ölelő körgyűrű mellett, és a fejlődés most is töretlenül folytatódik. A városközpont legtöbb épületét felújították, a gépjármű közlekedést egyre nagyobb területről tiltják ki április 1-jén a város megkapta a megyei városi rangot, majd az önkormányzati rendszer 1990-es bevezetésekor megyei jogú várossá alakult. Kecskemétet eddig (2009) szerencsére kevésbé érintették az urbanizáció káros hatásai: még igazán élhető város: a polgárok szívesen sétálnak az utcákon, a főtéren, nem menekülnek el az agglomerációba. Jól alátámasztja ezt, hogy a népesség is folyamatosan növekszik. 26

27 Kecskemét Nyaranta sok külföldi látogat a városba, főleg német és holland turisták, ahol a főtéren szinte állandóan rendezvények, vásárok szórakoztatják a helybélieket és a turistákat. Rengeteg érdeklődőt vonz a város melletti katonai repülőtéren kétévente megrendezett Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap is. Kecskeméten található a Magyar Cserkészszövetség11 kerülete közül a 8. kerület központja. A városban kb. 500 fiatal cserkész. 27

28 Kecskemét 28

29 Kecskemét Jelentősebb ipari hagyományokkal nem rendelkezik Kecskemét. Nagyipara - a földrajzi adottságoknak köszönhetően - az élelmiszer-feldolgozásra épült (konzervipar, szeszfőzés, malomipar stb.). Profil: élelmiszeripar, elektronika, finommechanika, szolgáltatás A tizennégy eddig betelepült cég közül járműipari szolgáltatással 6, élelmiszeripari termeléssel, raktározással 5, környezetvédelmi szolgáltatással 2, elektronikai termékek gyártásával 1 cég foglalkozik. KÉSZ ipari park Nyugati Ipartelep - (Agroker, Zwack pálinkamanufaktúra) Keleti Ipartelep - (Phoenix Mecano, Hilti, Nicole csokoládégyár, Univer-Product Konzervgyár, CabTec) 29

30 Kecskemét Déli Ipartelep - (Kefag Zrt, Petőfi Nyomda, Univer-csoport Kereskedelmi Kft.) Kecskeméti ipari park I. ütem - (Mercedes-Benz Manufacturing Hungary, Duvenbeck Imo Kft, Johson Controls Inc. Kft) Kecskeméti ipari park II. ütem - ( Fornetti Kft.Knorr-Bremse-fékrendszerek) június 18-án a német Daimler autógyár bejelentette, hogy 800 millió eurós költségen Mercedes-Benz gyártóbázist hoz létre Kecskeméten. A beruházás, mely az ország történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása, 2012 március 29-től 3000 embernek biztosít közvetlenül munkát (és további nek a beszállítókon keresztül), 500 milliárdos árbevételt és db személygépkocsi éves gyártását tervezi. 30

31 Kecskemét 31

32 Kecskemét Kecskemét az évszázadok folyamán is fontos kereskedelmi utak találkozásánál feküdt. A város közúti hálózata több alföldi városra jellemző módon gyűrűs-sugaras elrendezésű. A város belső és külső körútjait sugárirányú utak szelik át. Legfontosabb útja az 5-ös számú főút, ami összeköti a fővárossal, Szegeddel, illetve a szerb határral. Az 5-ös utat tehermentesíti a vele párhuzamos, de a várost elkerülő M5-ös autópálya, melynek 3 csomópontja található Kecskemét közelében: Kecskemét-Észak, Kecskemét-Nyugat és Kecskemét-Dél. Az autópálya a Kecskemétet elkerülő szakaszon (Kecskemét-Észak és Kecskemét-Dél között) díjmentesen használható. Az autópálya ban érte el a várost Kecskemét-Északnál, ekkor még csak két sávon ra készült el a 4 sávra bővítése, valamint a várost elkerülő szakasz ban épült tovább Kiskunfélegyháza felé. 32

33 Kecskemét Kecskemétről indul ki a kelet-nyugati iránya miatt jelentős forgalmat lebonyolító 44-es és 52-es főút, valamint az átlós DNY-ÉK irányú 441-es és 54-es főutak. A 44-es és 54-es főutak elkerülő szakaszok megépülésével nem térnek be a városba. A város fejlődéséhez jelentős mértékében hozzájárult az M5 autópálya megépülése. A távlati tervekben a várost még két autópálya fogja érinteni, az egyik az M8, Veszprém és Szolnok közötti megépülő autópálya, valamint az M44 jelű autópálya, amely a várost Békéscsabával, illetve a román határral fogja összekötni. Utóbbi tervezése folyamatban van, építése hamarosan megkezdődik. 33

34 Kecskemét A város autóbusz hálózata jól megszervezett, könnyen áttekinthető, sugaras rendszerű. A város központjából (Széchenyi tér) gyakorlatilag átszállás nélkül bármelyik városrész jól megközelíthető autóbusszal. Hátránya viszont, hogy a szomszédos városrészek közötti közlekedés a város központján keresztül, átszállással történik. A távolsági buszállomás (Noszlopy Gáspár park) és az egyik helyi megállóhely közvetlen a vasútállomás mellett található, így könnyű az átszállás a különböző tömegközlekedési eszközök között. Kecskemét közösségi közlekedésének biztosítása a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. feladata, amelyet 79 autóbusszal lát el 38 autóbuszvonalon mintegy utast naponta és éves szinten mintegy 15 millió utas tömegközlekedési igényeit kielégítve. 34

35 Kecskemét Mindmáig a legfontosabb vasúti vonalnak, utas és teherforgalmi szempontból is a Cegléd- Szeged vasútvonal számít. Városból ugyanakkor kiágazik egy Lajosmizse felé, Kunszentmárton felé, illetve egy Fülöpszállás felé tartó vonal is, ezeknek a forgalma és jelentősége ugyanakkor kisebb. A fülöpszállási vonalon személyszállítást a MÁV Zrt. szünetelteti március 4-től. A kecskeméti kisvasút végállomásáról két vonal indul ki. A Kecskemét Kiskőrös, ill. Kecskemét Kiskunmajsa között közlekedő szerelvények révén könnyen elérhetők a kiskunsági községek. A vonatok nyáron főleg turistákat szállítottak. A személyszállítás ezeken a vonalakon a december 13-tól, a 2009/2010. évi menetrendváltástól szünetel. 35

36 Szeged Szeged megyei jogú város, Magyarország negyedik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál. A terület az újkőkor óta lakott. A várost először 1183-ban említik. Nagy Lajos király uralkodása idején a régió legjelentősebb városává fejlődött, 1498-ban szabad királyi városi rangot kapott. A török uralom után, 1715-ben kapta vissza ezt a rangját május 21-én címert kapott, ma is május 21-én ünneplik a város napját. Az es forradalom és szabadságharc több jeles eseménye is kötődik a városhoz. Szeged történelmének és a mai városkép kialakulásának egyik legmeghatározóbb eseménye az 1879-es árvíz. Az épületek nagy része elpusztult, és a mai Szeged nagyrészt az árvíz után épült: szebb, modernebb épületek váltották fel a régieket. A trianoni békeszerződés után több elcsatolt dél-magyarországi város szerepét is átvette, jelentősége tovább nőtt ben Csongrád megye székhelye lett. 36

37 Szeged A szocializmus éveiben könnyű- és élelmiszer-ipari szerepét erősítették, ma is az ország egyik élelmiszer-ipari központja. Emellett egyetemi város és fontos kulturális központ is. Egyeteme, a Szegedi Tudományegyetem az ország legjobb minősítésű egyeteme. Szeged rendezvényei, mint például a Szegedi Szabadtéri Játékok, számos látogatót vonzanak évente. Szeged lakói a történelem során sokféle nyelvet beszéltek, legtöbbjük saját nyelvéhez vagy helyesírásához igazította a város nevét: németül Szegedin vagy Segedin, szerbül: Сегедин, horvátul Segedin, szlovákul: Segedín, románul: Seghedin. Ókori forrásokban görögül: Partiszkon, latinul Partiscum néven ismert. Szeged beceneve: Napfényvárosa 37

38 Szeged Hazánk élelmiszeriparának egyik központja. Szegeden és környékén fűszerpaprikát termesztenek és dolgoznak fel. Nemzetközi hírnévre tett szert a szalámigyártás a Pick Szalámigyárnál. Szegeden működik a tejiparral foglalkozó Sole-Mizo Zrt. A környéken (Algyőn) kőolaj- és földgázkitermelés folyik. A rendszerváltás után a város gazdasági szerepe jelentősen visszaesett, sorra szűntek meg nagy múltú üzemei, így például a kábelgyár, a téglagyár, a textilgyár, a kendergyár és a konzervgyár. 38

39 Szeged Nagyobb cégek: Szegedi Paprikafűszer Kft. GDF Suez Energia Zrt. Lombard Pénzügyi Zrt. Szegedi Vízmű Zrt. Szegedi Közlekedési Kft. EDF Démász Zrt. Sole-Mizo Tejtermékeketgyártó Kft. Tisza-Volán Közlekedési Zrt. Pick Szeged Szalámi-és húsipari Zrt. 39

40 Szeged Az 1879-es szegedi nagy árvíz utáni újjáépítést követően a növekvő városnak már nem felelt meg az omnibuszközlekedés, ezért július 1-jétől lóvasutat üzemeltetett a város. Az SZKT jogelődjét 1885-ben alapították Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság néven ben az utas szám meghaladta a et október 1-jén indult útnak az első villamos; a menetdíj elég drágának számított. A villamosok ebben az időben a személyszállítás mellett teherszállítással is foglalkoztak, ez 1971-ben megszűnik. Az első világháború derékba törte a fejlődést, több villamos vonal megszűnt, két kocsit eladtak más városoknak, a forgalom csökkent. A második világháború nem okozott nagyobb károkat a villamos vonali infrastruktúrában, a forgalom a harcok végeztével azonnal megindulhatott. A cég április 14-én felvette a Szegedi Villamos Vasút Vállalat nevet, 1955-től pedig Szegedi Közlekedési Vállalatnak hívták. 40

41 Szeged Ebben az időben indult meg az autóbusz-közlekedés. Az autóbuszoknak eleinte másodlagos szerepet szántak a villamos mellett, de egyre népszerűbb lett január 1-jétől az autóbuszok üzemeltetése átkerült a Tisza Volánhoz április 29-én megindult a trolibusz közlekedés. A városban összesen 5 villamos, 6 trolibusz és 33 autóbuszvonalon lehet közlekedni. Szeged így egyike a négy magyar városnak, amely villamos vonalat üzemeltet (a másik három: Budapest, Debrecen és Miskolc), illetve Szegeden kívül csak Budapesten és Debrecenben ülhetünk trolira. 41

42 Szeged Szeged az M5-ös autópálya - egyben az E75-ös út, M43-as autópálya, az 5-ös, a 43-as, 47-es és az 55-ös főutak találkozópontja. A városban három közúti híd található a Tiszán: az M43-as autópályán a Móra Ferenc híd, a városközpontban a Belvárosi híd, a 43-as főúton a Bertalan híd. Ezen kívül mellékutak és egyéb alacsonyabb besorolású útszakaszok érnek be a városba, illetve indulnak ki onnan december 02-ig közlekedett Tápénál a Tiszán egy komp is ami Maroslelével illetve a Szegedhez tartozó Tápai réttel biztosított közúti kapcsolatot. Mind kettő a Tisza-Maros delta túloldalán, a Tisza baloldalán illetve a Maros jobb oldalán található. A komp megszűnése óta a faluba illetve a külterületre kijutni Szegedről az M43-as autópályán lehetséges. 42

43 Szeged A város legnagyobb pályaudvara a Szeged pályaudvar, ide érkezik be a legtöbb vonat. A város két kisebb állomása Szeged-Rókus és Újszeged. A Tisza két oldalán lévő vasútállomásokat egykoron a Szegedi vasúti Tisza-híd kötötte össze, amelyet a második világháborúban felrobbantottak és azóta sem építettek újjá. 135-ös számú Szeged-Hódmezővásárhely Orosháza Békéscsaba vasútvonal, 136-os számú Szeged-Röszke Horgos Szabadka vasútvonal, 140-es számú Szeged-Kiskunfélegyháza Kecskemét Cegléd vasútvonal, 121-es számú Újszeged-Makó Mezőhegyes ezenkívül a Fehér-tavi halgazdaságnak is van egy üzemi célú kisvasútja. Szeged Temesvár( Orsova)- vasútvonal, Szeged Karlova( Nagybecskerek)- vasútvonal és a Szegedi Kisvasút két vonala is, melyeken mára megszűnt a forgalom. 43

44 Cegléd Cegléd (németül Zieglet) a harmadik legnépesebb város Pest megyében, és a legnépesebb a Ceglédi kistérségben, amelynek a székhelye. Az Alföld kapuja. 44

45 Cegléd Budapesttől 74 kilométerre délkeletre található. Földrajzi helyzete Kecskemétéhez és Nagykőröséhez hasonló. A város a Duna-Tisza közi síkvidéken, két természeti kistáj: a Gerje-Perje-sík és a Pilis-Alpári-homokhát találkozásánál fekszik. A feketerészen alakult ki a gabonatermelés, a homokrészen az állattartás, később a szőlő-és gyümölcskultúra. Területére jellemzőek voltak a mocsaras, vizenyős, belvizes részek, valamint a Gerje patak az árterei 45

46 Cegléd Vasúti közlekedés Elővárosi vonat Cegléden Cegléd fontos vasúti csomópont, ugyanis áthalad rajta a Budapest Cegléd Szolnokvasútvonal (100a jelzésű), illetve itt ágazik ki a Cegléd Szeged-vasútvonal (140 jelzésű). A városban emiatt mindegyik gyorsvonat és InterCity megáll, az ütemes menetrendnek köszönhetően kiváló vasúti összeköttetéssel rendelkezik Budapest, Szolnok és Szeged irányába is. Egykoron a városközponton keresztül haladt Csemő irányába a normál nyomtávú Cegléd Hantháza-vasútvonal, amely főként gazdasági szempontok figyelembe vételével létesült. A 20 km hosszú vonal 1978-ig szolgálta a környék forgalmát, ma már csak nyomai láthatók. Helyi autóbusz közlekedés 46

47 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza város Bács-Kiskun megyében a Duna-Tisza közi homokhátság középső részén a Kiskunságban fekszik, a Kiskunfélegyházi járás központja. A lakónépesség szerint a megye harmadik legnagyobb városa. Nevezik Petőfi és Móra városának is február 4-én kapott mezővárosi rangot. 47

48 Kiskunfélegyháza A város jelene A Szent János tér Kiskunfélegyháza egyik legszebb tere Kiskunfélegyháza napjainkban is jelentős iskolaváros. Több gimnázium és középiskola is található a városban. A legrégebbi és leghíresebb iskolák a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium és a Móra Ferenc Gimnázium. A városban sok cég termel, amely több száz embernek biztosít munkalehetőséget a térségben. A betegellátásban kiemelt jelentőségű a Városi Kórház Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ, amely 2010-ben a szerkezeti struktúráját tekintve átmenetileg átalakult. A városba érkezők célba jutását segítik a helyi buszjáratok, amelyek rendszeresen indulnak a Vasútállomásról és a Szent János térről. 48

49 Kiskunfélegyháza A város ipara jelentős. Jellemző területei: baromfitenyésztés (Integrál ÁFÉSZ), cipőipar (DERBY Cipőgyártó Kft, Berkemann Hungary Bt.), élelmiszeripar (például Kiskunfélegyházi Malom Kft, Fornetti Kft, Koch's Torma Kft.), gépgyártás (például Országos Villamostávvezeték ZRt.), húsfeldolgozás, műanyagipar (IBV Hungária Kft, Kunplast-Karsai ZRt.), tejipar, zöldségtermesztés. Kiskunfélegyháza ipari övezetei: Csanyi ipartelep Déli ipartelep Kiskunfélegyházi Ipari Park (KIP) Móra Ferenc ülőszobra 49

50 Kiskunhalas Kiskunhalas város Bács-Kiskun megyében, a Kiskunságban, a Kiskunhalasi járásban. 50

51 Kiskunhalas Kiskunhalas a Duna Tisza közi homokhátság legmagasabb részén fekszik. Budapesttől délre 148 km-re, Kecskeméttől 63 km-re dél-délnyugatra, Bajától 56 km-re északkeletre, Szegedtől 55 km-re nyugat-északnyugatra, Szabadkától 45 km-re északra van. Soltvadkerttől 16 km található. Közút Az 53-as számú főúton fekszik. Baja és Szeged felől az 55-ös főútról, az M5-ö autópályáról Kiskunmajsa felé is meg lehet közelíteni. Vasút A város fontos vasúti csomópont. Áthalad rajta a Budapest- Szabadka- Belgrád vasútvonal. Továbbá itt végződik a Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a várossal összekötő vasútvonal is. Ezeken kívül más nagyvárosokba is indul és azokból is érkezik vonat. 51

52 Kiskunhalas Halasi Csipkemúzeum A világelső brüsszeli csipke után a magyar csipkevarró asszonyok remekművei a legelismertebbek. A múzeumban élőben megtekinthető a csipkevarrás folyamata, valamint az üvegtárolókban kiállított szebbnél-szebb halasi csipke. 52

53 Nagykőrös Nagykőrös város Pest megyében, a Ceglédi kistérségben. A Duna Tisza köze egyik patinás városa. Fekvése Budapesttől körülbelül 80 kilométerre délkeletre, Cegléd és Kecskemét között félúton fekszik. Az Alföldön, a Duna Tisza közi homokhátságon terül el. A város területének kb. 35%-a erdő uralkodó fafajtája a tölgy, a nyár, az akác és a kőris. A város neve az utóbbiból származik. 53

54 Nagykőrös Közút A Kecskemétet Cegléddel összekötő 441-es számú főúton. Vasút A Cegléd Szeged-vasútvonalon. 54

55 Kiskőrös Kiskőrös (szlovákul: Malý Kereš, horvátul Kireš, Kereša) város Bács-Kiskun megyében, a Kiskőrösi járásban. A várost és környékét 1718-ban felvidéki szlovák családokkal újratelepítő Wattay János és Wattay István emléktáblája a Kiskőrösi városházán 55

56 Kiskőrös Közút A városon áthalad az 53-as számú főút, amely Soltot köti össze a szerb határral. A város ugyanakkor könnyen megközelíthető Kecskemét Izsák felől, illetve közvetlenül elérhető közúton Kalocsa, Kecel és Soltvadkert is. Vasút A várost három vasútvonal is érinti. A legforgalmasabb a 150-es számú Budapest Kelebia-vasútvonal (Ez tulajdonképpen a Budapest Belgrád nemzetközi vasúti fővonal magyarországi szakasza). A másik a várost köti össze Kalocsával, melyen a személyforgalom a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendelete alapján március 4. óta szünetel. A vasútállomás mellől indult a Kecskeméti Kisvasút 148-as számú keskeny nyomközű vonala Kecskemét felé, melyen a személyszállítás december 13-ától, a 2009/2010. évi menetrendváltástól szünetel 56

57 Kiskőrös Petőfi Sándor (Kiskőrös, december 31. vagy január 1. Segesvár, július 31.?) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Közel ezer verset írt rövid élete alatt, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra. 57

58 Duna- Tisza köze Vasúti balesetek Az első súlyos, magyarországi vasúti szerencsétlenséget százhatvan évvel ez előttről jegyzik. Magyarországon az első komolyabb vasúti szerencsétlenség százhatvan évvel ezelőtt történt a Sopron-Bécsújhely közötti vonalon. Két lokomotív ütközött össze Ágfalva közelében. A balesetben hárman meghaltak, többen súlyosan megsérültek. Ezt megelőzően mozdony kisiklások, halálos végű gázolások hívták fel a figyelmet az ipari forradalom árnyoldalaira. 58

59 Duna- Tisza köze Vasúti balesetek A baleset körülményei január 30-án (más források szerint január 31-én) délután 5 és 6 óra között, ködös, borús időben egy Kecskemétről Helvéciára tartó helyközi autóbusz 58 utassal haladt át a Fülöpszállás Kecskemét-vasútvonal Korhánközi úti biztosítás nélküli vasúti átjárójában. Az autóbusz-vezető a rossz látási viszonyok miatt a kedvezőtlenül kialakított, beláthatatlan átjáróban nem észlelte a Kecskemét alsó állomás felé haladó szerelvényt, ráhajtott a sínekre. Az érkező vonat kettészakította a buszt, a roncsokat méter hosszan tolta maga előtt. Az ütközés során az autóbusz 24 utasa azonnal, 13 utasa a kórházba szállítás közben vagy a kórházban életét vesztette. 11-en súlyosan, 9-en könnyebben sérültek meg. (A halálos áldozatok és a sérültek számát, valamint a baleset körülményeit tekintve a források ellentmondásosak.) 59

60 Duna- Tisza köze Vasúti balesetek A vizsgálat eredménye Az autóbusz-vezető kizárólagos felelősségét állapították meg. A vizsgálatot követően az átjárót átépítették, a közút nyomvonalát módosították. Heltai szerint a sajtó a mai napig adós a baleset körülményeinek hiteles, a mulasztásokat, a vétkeseket is megnevező ismertetésével. 60

61 Zrt Budapest, Váci út

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítésze Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monorierdő Község Önkormányzata 2013-2018 1 Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, Adván őreidül szerető szüléket, Adván eszközöket, elhárítni pályád - Annyi más futónak nehéz

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. Korábbi

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61. 2009. december TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 7 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció I. kötet - Helyzetelemzés VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre a többszáz éves múltra

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum

A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 1 Mottó:

Részletesebben

Tököl város. Integrált Városfejlesztési Stratégia 2010.01.04. Készült a Corex Projektfejlesztési Kft. vezetésével

Tököl város. Integrált Városfejlesztési Stratégia 2010.01.04. Készült a Corex Projektfejlesztési Kft. vezetésével Tököl város Integrált Városfejlesztési Stratégia Készült a Corex Projektfejlesztési Kft. vezetésével 2010.01.04. BEVEZETÉS Tököl Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

AZ INFRASTRUKTÚRA TÉRSZERVEZŐ HATÁSA BUDA-PEST XIX. SZÁZADI FEJLŐDÉSÉBEN Horváth Béla 1

AZ INFRASTRUKTÚRA TÉRSZERVEZŐ HATÁSA BUDA-PEST XIX. SZÁZADI FEJLŐDÉSÉBEN Horváth Béla 1 AZ INFRASTRUKTÚRA TÉRSZERVEZŐ HATÁSA BUDA-PEST XIX. SZÁZADI FEJLŐDÉSÉBEN Horváth Béla 1 1. Bevezető A jelen tanulmány az infrastruktúra térszervező hatását vizsgálja Pest, Buda, majd Budapest és környéke

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2009-2014 Tartalomjegyzék I. FEJEZET A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.1. Bevezetés oldal I. 1. 1. A helyi

Részletesebben

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012.

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. 1 2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. KÉSZÜLT: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megbízásából

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT Eurorégió Fejlesztési Kht. megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési. Debrecen M. J. Város Önkormányzata. Tanulmányterv

Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési. Debrecen M. J. Város Önkormányzata. Tanulmányterv Megközelíthetőségi szabályozás és parkolás menedzsment vizsgálata Debrecen belvárosában Debrecen M. J. Város Önkormányzata Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési terve Tanulmányterv Megközelíthetőségi

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012. június 25. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. fejezet: A két kamara hatáskörébe tartozó régiók gazdasági

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 2013-2017 PROGRAM 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2.

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 2013-2017 PROGRAM 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013-2017 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2. KÉSZÍTETTE: EXPERIA KFT. Tartalomjegyzék MOTTÓ:... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ÉS A MUNKA TARTALMA... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.2 A tanulmány célja... 3 1.3 A koncepció és fejlesztési program felépítése... 3 1.4 Az elkészítés módszere... 4 1.5 Nyilatkozat...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 1.2 Hajdúnánás polgárainak bevonásával 2012. november 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 Készítette a Hajdúnánás polgárainak

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

Csanádpalota nagyközség

Csanádpalota nagyközség Csanádpalota nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezése Készült Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Csanádpalota 2009. Tartalomjegyzék: 1. A település általános jellemzői és a kezdeményezés

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben