LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS"

Átírás

1 LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS A GAZDASÁG HELYZETE 48-as alap: a plgári tulajdnvisznyk megteremtése a dualizmus kra: megteremti a gazdasági vállalkzás biztnságát prblémák: a hazai pénztőke hiánya a fejlődés megkésettsége (200 év lemaradás) Vámunió Ausztriával: ennek következményei: A mezőgazdasági termékek piaca bizts ( ez fnts a 80-as évek agrárválsága esetén tengerentúli gabna beáramlása) Az sztrák és a cseh könnyűipar versenye legyőzhetetlen De: az élelmiszeripar fejlődik Vas- és gépipar is hagymánya van + vasútépítés + állami megrendelések EURÓPA LEGHOSSZABB GÁTRENDSZERE Alföld: ártér mcsarak, árvizek XVII. század: a lecsaplásk kezdete XIX. sz.: Széchenyi tevékenysége Gátak: a flyók hajózhatóvá váltak + jelentős területeket lehetett bevnni a mezőgazdasági termelésbe 1879 szegedi nagy árvíz: Tisza Lajs a védekezés és újjáépítés irányítása A MEZŐGAZDASÁG Prsz utas fejlődés De: biznys vidékeken a parsztgazdaságk az amerikai út elemeit mutatják: paprika, hagyma, szőlő, gyümölcs ez a terület a gabnaválság miatt is fejlődött Hetvenes évek közepéig: gabnaknjunktúra Fejlődését a Lajtántúli piack ösztönözték ( 1882 Közös védvám) A gabnaválságig: nyugati piack is Búza: a magyar föld vezető termékévé vált Vetésterület is nő ( flyamszabályzás, erdőirtás, legelőfeltörés, vetésfrgó) Kapásnövények vetésterülete is megnőtt: burgnya, kukrica Szántóföldi technika fejlődése is: vaseke, vasbrna általánssá vált aratógépek, cséplőgépek elterjedése megkezdődik Állatállmány: fajtaváltás: jól tejelő marhák, mangalica, angl hússertés EURÓPAI SZINTŰ VASÚTHÁLÓZAT Állam: kamatbiztsítás ezzel ösztönzi a tőkebefektetést Köv.: a vasútépítés bizts üzlet Állam: saját kézbe vette a vasutakat fnts: növelhető a közlekedés színvnala A magyar vasúthálózat fejlettsége elérte a nyugat-európai szintet A magyar gazdaság számára kedvező tarifaplitika kialakítása Barss Gábr minisztersége: MÁV az rszág legnagybb vállalata lett A vasúthálózat következménye: az egységes nemzeti piac kialakulása Hídépítés: Margit-híd (1877) Távíró- és pstaszlgálat: a magyar bélyeg megjelenése

2 Hajófrgalm: kissé háttérbe szrul de: Adria Tengerhajózási Rt. (Fiume fejlesztése) IPARFEJLESZTÉS Gründlási-láz: ipari vállalatk alapítása. a krmányzat: adókedvezményekkel támgatja Élelmiszeripar: vezető ágazat Malmipar: magyar találmányk+ a magyar búza minősége köv.: Budapest a világ egyik legnagybb malmipari közpntja lett a 70-es évek végére Szesz- és cukripar is fejlődik Közlekedésfejlesztés következménye: nehézipar fejlődése Gőzgépek elterjedése: a széntermelés ugrásszerű fejlődéséhez vezet Salgótarjáni Kőszénbánya Rt Nehézipari közpntk: Diósgyőr: állami vasércfeldlgzó üzem Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Brsdi medence: vaskhászati centrum Budapesti gépgyárak: Államvasutak Gyára, Óbudai Hajógyár, Ganz Művek, Láng Gépgyár Új iparágak: elektrms ipar világszínvnalúak a hazai találmányk miatt 1880-as évek közepe: az ipari frradalm kibntakzása a fejlődés meghaladta a németrszági ütemet de: a fgyasztási cikkeket gyártó középüzemek hiánya jelezte az ipar megkésettségét (pl.: bőr, pamut, üvegipar) a megkésettség előnye: az ipari frradalm legújabb vívmányainak alkalmazása HITELSZERVEZET Nagybankk alakulása: 1867 után: sztrák(legnagybb részben), angl és francia tőkével A külföldi tőke szerepe pzitív ezzel párhuzamsan flyamatsan nőtt a hazai tőke aránya is tőzsdekrach Magyar Általáns Hitelbank: átvészelte a válságt és vezető hitelintézet maradt Jelzálghitelbank: magyar tőkével alakult Pesti Magyar Kereskedelmi Bank: nemzetközi rangú intézetté fejlődött ( a refrmkrban alapíttták a Kssuth-bankókat bcsáttta ki)

3 13. tétel: A dualista állam Gróf Andrássy Gyula miniszterelnöksége ( ) július 28.: Ferenc József király szentesíti a Kiegyezési törvényt. (1867: XII tc.) Az új államfrma: parlamentális alktmánys mnarchia. Az új államszövetség neve: Ausztria-Magyarrszág (=Osztrák-Magyar Mnarchia) Területe: ~ km 2 Lakssága: ~ 35 millió fő Közpntjai: Bécs és Budapest Létrejött egy kétközpntú, dualista állam, melynek sztrák és magyar része egyenlő jgkat élvez. Egy-egy parlament ülésezik Bécsben, illetve Budapesten, az ügyeket pedig a nekik felelős krmányk vezetik. A két parlament és a két krmány a legtöbb ügyben önállóan intézkedik. Plitika: - Közös az uralkdó: (különleges felségjgkat élvez) Legfőbb hadúri jg: ő vezeti a birdalmi hadsereget Elfgadja a prgramkat Krmányt nevez ki Parlament felszlatásának jga Előszentesítési jg: papi méltóságkat iktat be - A két állam belügyi autnómiát élvez. Mindkét állam azns súllyal (60-60 fős delegációval) vesz részt a közös ügyek, a külügy, a hadügy és az ezeket finanszírzó pénzügy irányításában. - Közös a törvényhzás a birdalmi gyűlés feladata. - Magyarrszágn a törvényhzás, a közigazgatás és a krmány független. - Eötvös létrehzza a nemzetiségi törvényt, ami tvábbra is hiánys a nemzetiségi jgk tekintetében. Pénzügy: - Létrejön a vámunió Magyarrszág és Ausztria között. - Közösen határzzák meg az adóplitikát, a külkereskedelmet és a vámplitikát. - Közös pénzt és mértékegységrendszert vezetnek be. - Bevezetik a kvótát, azaz az államkölcsönöket együtt veszik fel. 10 évente megújítandó szerződésben rögzítik a költségek megszlását a két állam között. 1867: Ezekben a közös költségekben Ausztria 70 %-ban, Magyarrszág 30 %-ban vállal részt. - Aznsak vltak a tarifák a közlekedésben. - Magyarrszág mezőgazdasági áruinak Ausztria lett a felvevő piaca, illetve Ausztria ipari termékeivel szállt be a közös piacba. - Szabadn áramlhattt a tőke és munkaerő.

4 Ezeket a közös gazdasági ügyeket 10 évenként a két fél felülvizsgálhatta, újratárgyalhatta és új gazdasági kiegyezést hzhattt létre. Hadügy: - Az uralkdó maradt a birdalm legfőbb hadura. Ő rendelkezhetett a birdalmi érdekeket szlgáló K. und K. (=Kaiserliche und Königliche) hadsereg felett. Ennek létszáma békeidőben kb. 800 ezer fő vlt, és minden fegyvernemmel rendelkezett. - Érvénybe lépett az általáns hadkötelezettség. - Az rszággyűléseknek csak az újncmegajánlásba vlt beleszólásuk. - A két állam aznban önálló haderővel is rendelkezett. Létszámuk ezer főnyi vlt, és csak gyalgsággal és lvassággal rendelkeztek. Magyarrszágn: hnvédség (DE: megtilttták a 48-as egyenruhák és zászlók használatát) Ausztriában: Landwehr Hábrú esetén a védelmi célkra felállíttt hnvédséget és Landwehr-t az uralkdó bárhl bevethette. A kiegyezés értékelése: Előnyei és hátrányai abból fakadnak, amennyit visszaszerzett, és amennyit feladtt az rszág az önálló magyar államiságból. A kiegyezés érdekében az udvar lemndtt az összbirdalm megvalósításáról, a magyar uralkdó sztály pedig a közös ügyek elfgadásával a magyar állami szuverenitás egy részéről. Mivel a német és lasz egység kialakulásával az európai helyzet stabilizálódtt, és újabb, az egész kntinenst átfgó frradalmra nem vlt kilátás, a kérdés előnyösebb megldására nem vlt sk remény. A kiegyezés után lehetőség nyílt a közlekedés, a hitelélet, az iparfejlesztés állami támgatására; a közktatás és közművelés újjászervezésére és fejlesztésére. A magyar gazdaság számára több előny, mint kár származtt a kiegyezésből. A kiegyezést a birdalm két legerősebb, de számszerűen kisebbségben lévő nemzete kötötte meg a többi nemzet, nemzetiség kizárásával. Ez kiélezte a nemzeti kérdést, ami a Mnarchia bukásának egyik fő ka lett. A jövő fenyegető hábrús knfliktusaiban a végső szót, kezében a hadsereggel, az uralkdó és a birdalmi érdekeket képviselők szűk köre mndta ki. A hadsereggel való rendelkezés a hazai alktmánys fejlődést is beflyáslta. A kiegyezést reális kmprmisszumként értékelhetjük, mert megfelelt az erővisznyknak. Ez a kmprmisszum aznban nem vlt tvábbfejleszthető. Megmerevítette és anakrnisztikussá tette Magyarrszág társadalmi-plitikai berendezkedését. A kiegyezésről két élesen szembenálló felfgás alakult ki: Kssuth és Deák egyetértett abban, hgy a magyarság és minden nép számára az önálló nemzeti állam a legkedvezőbb.

5 1. Kssuth aznban ellenezte a kiegyezést és nevezetes Kasszandra-levelében a nemzet jgainak feladásával vádlta Deákt. Kssuth kitarttt a teljes függetlenség követelése mellett, és azt gndlta, hgy a kiegyezés nem államszövetséget hz létre, hanem egy pusztulásra ítélt birdalmat knzervál. 2. Deák és párthívei az adtt visznyk között elkerülhetetlennek tarttták a kiegyezést. Deák azt remélte, hgy a Habsburg Birdalm alktmányssága tvábbvihető, és Magyarrszág a Mnarchia esetleges szétesése után sértetlenül megőrizhető ban rengeteg fnts törvényt fgadtt el az rszággyűlés: 68/30. tc.: Hrvát-magyar kiegyezésről: Hrvátrszág Magyarrszág része, de speciális jgai vannak: - önálló törvényhzással (szábr) és önálló irányítással (bán) rendelkezik képviselőt delegálhat az alsóházba, 3-at a felsőházba és 5-őt a magyar delegációba. - Bevételeinek 55%-át a magyar kincstárba köteles befizetni. - Fiume Magyarrszág része lesz. 68/38. tc.: Oktatási törvény: A báró Eötvös József kidlgzta népisklai törvény a tankötelezettséget 6-12 éves krig szabja meg. Mindenkinek megadja az anyanyelvi képzés lehetőségét. Az analfabetizmust a század végére 50% alá szrítja. 68/40. tc.: Erdély Magyarrszág szerves része lesz. 68/44. tc.: Nemzetiségi törvény: Biztsíttta a nemzetiségiek nyelvhasználatát. (törvénykezés, minisztériumk) Az alsó fkú iskláztatás teljesen nemzetiségi nyelven történt. Magyarrszágn minden ember jgi értelemben egyenlő lesz. DE: A nemzetiségek kllektív jgkat nem kapnak. (pl. területi autnómia) Magyarrszágn plitikai szempntból csak egy nemzet létezik, a magyar. Pártk: Legfntsabb pártk: Deák párt ( ) - Az egykri Felirati Párt (1861) képviselőiből szerveződött. - Vezetője: Deák Ferenc - Bázisa: arisztkrácia, kisbirtksk Balközép (1867)

6 - Az egykri Határzati Pártból (1861) alakult meg. - Erős ellenzéki pártja vlt a Deák-pártnak. - A demkratikus refrmktól elzárkóztak. (pl. paraszti követeléseknek és nemzetiségi igények kielégítése) - Vezetője: Tisza Kálmán 1868: Bihari pntk: Tisza Kálmán által kidlgztt pntk. Cél: az rszággyűlésben a balldali párt egységének helyreállítása. Tisza rádöbben majd, hgy nem érhet el kmly plitikai eredményeket, ezért bihari köpenyét a szögre akasztja. Szélsőbal - Az egykri Határzati Párt egy részéből, a 48-as Pártból alakult. - Nem enged a 48-ból - Kevés képviselővel rendelkezett. - Bázisa: közép- és kisbirtksság, értelmiség 1871: Andrássy-ból közös külügyminiszter lesz. 1872: Ipartörvény: céhek eltörlése 1874: FÜGGETLENSÉGI PÁRT megalakulása: Tisza egykri társai, mstani ellenfelei alapítják meg. Követelik, hgy az sztrák-magyar seregben legyenek magyar színek, vezényleti nyelv, stb. 1875: BALKÖZÉP és a DEÁK-PÁRT fúziója SZABADELVŰ PÁRT Tisza Kálmán miniszterelnöksége ( ) Magyarrszág gazdasága: Tisza támgatta a tőkés gazdálkdás kialakulását és zavartalanságát. Nem engedett a nagybirtksk agráriusk nymásának. Gyrs ütemű ipari frradalm. Infrastruktúra megteremtése: bankk, takarékpénztárak alapítása, vasútépítés. Gründlási-láz: ipari vállalatk alapítása. adókedvezmény Pénzügyi és hitelélet fellendülése. Új iparágak fejlődtek ki (pl. petrlkémia) Megjelentek az első mnpóliumfrmák: kartellek (pl. cukripar)

7 Belplitika: - nem blygatni - jbbratlódás - nemzetiségek krlátzása - legfőbb ellenzéki: Függetlenségi Párt - a knzervatív nagybirtksk (=agráriusk) meg akarták buktatni 1879: Népisklai törvény: a magyar a kötelező tanítási nyelv. 1881: A vidék csendőrség megszervezése és a fővársi rendőrség újjászervezése. 1886: Egységes megyerendszer létrehzása Külplitikai események: 1878: a Mnarchia kkupálta (=megszállta) Bszniát, de jgilag a törököké marad a terület. 1879: Titks kettős szövetség: Németrszág, OMM 1882: Hármas szövetség: Németrszág, OMM, Olaszrszág 1885: Blgár válság (blgár-szerb hábrú, illetve rszellenesség) Ferenc József hadsereget akart fejleszteni: DE: a katnai ügyekben szerette vlna fölszámlni a magyar rszággyűlés maradék beleszólási lehetőségét. 1890: Véderővita: törvényjavaslat a hadsereg fejlesztéséről: - a közös sereg létszámának növelése, a magyarénak nem! - az újncmegszavazás jgát el akarták vetni - a tiszti ranghz német nyelvvizsga kell Tisza népszerűsége mélypntn! Rudlf trónörökös öngyilks lett Tisza ezt ki akarta használni, de nem sikerült! Tisza hősként akar távzni : 1879: Hnsítási törvény: az rszággyűlés törvényt hztt arról, hgy a külföldön élő magyar államplgár, ha 10 évig nem kéri államplgárságának megerősítését, akkr megszűnik az államplgársága. Kssuth Trinóban él (nem kéri a megerősítést) 1890: Tisza javaslata: tegyenek kivételt Kssuthtal. Ferenc József visszautasítja március 9.: Tisza beadta a lemndását. Szapáry Gyula miniszterelnöksége ( ) Pénzügyminisztere: Wekerle Sándr Kultuszminisztere: Trefrt Ágst Közlekedési miniszter: Barss Gábr

8 Wekerle Sándr miniszterelnöksége ( ) Ő az első plgári származású (segédfgalmazó) miniszterelnök. - Támgatta a plgári házasság törvénybe iktatását. A házasságt plgári szerződéssé nyilváníttta. - Amit eddig az egyház végzett, intézett, mstantól plgári hivatalnkk végzik. - Szabad vallásgyakrlat izraelita zsidók egyenjgúsítása március 20. Trinó: Kssuth meghalt. Ferenc József nem támgatta a nagy és méltó temetést, de Wekerle hatalmas ceremóniát rendez december : MILLENIUMI ÜNNEPSÉGEK Báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége ( ) Gúnyneve: dbkai pasa Rabszlga törvény elfgadása: betilttta az aratósztrájkkat Költségvetési prblémák miatt bukik meg. Széll Kálmán miniszterelnöksége ( ) Gúnyneve: szélkakas, szélcsend Miniszterelnöksége alatt visznylags nyugalm van. A véderő-kérdés buktatja meg. Tisza István miniszterelnöksége ( ) 1904: Vasutassztrájk Tisza úgy ldja meg, hgy minden sztrájklót behív katnának és tt azt a feladatt adja nekik, amit azelőtt végeztek a vasútnál. Tisza krlátzni akarta az bstrukciót. Obstrukció: a parlamentben az ellenzék agynbeszélte a krmánypártt, így nem tudtak nrmálisan szavazni. 1904: Zsebkendőszavazás az bstrukció letörésére. Tisza az ellenzék hangskdás miatt zsebkendő jelre szavaztatta meg a javaslatt. Az ellenzék szétverte az üléstermet Ezért még a saját pártjának egy része is megvnta tőle a bizalmat. Tisza új választáskat kezdeményez. 1905: Választás: Függetlenségi Párt nyer Kssuth Ferenccel. Ferenc József az ellenzéki tábr (Szabadelvű Párt) tagját, Fejérvári Gézát nevezi ki miniszterelnöknek. Ő a darabnt testőrség tagja vlt. DARABONT-KORMÁNY 1905: az rszágt elönti a sztrájkhullám (dunántúli arató- és cselédsztrájkk, munkássztrájkk)

9 Wekerle Sándr miniszterelnöksége ( ) Habár a Függetlenségi Párt kerül krmányra, de ezért nézeteinek egy részét fel kell adnia. Appnyi isklatörvény: magyar nyelv és irdalm tantárgy bevezetése Khun-Héderváry Kárly miniszterelnöksége ( ) Lukács László miniszterelnöksége ( ) Tisza István miniszterelnöksége ( ) 1912: első balkáni hábrú 1913: másdik balkáni hábrú jún. : Tisza meg akarja váltztatni a házszabálykat újabb Tiszapuccs : rendőrökkel kivezették az ellenzéket módsítás: véderőtörvény: hadsereg növelése hábrú esetén milyen berendezkedés? hábrú esetén plgári demkratikus szabadságjgk krlátzása? Tisza újbóli miniszterelnöksége alatt ő vitte bele az első világhábrúba az rszágt, ezért vele együtt buktt meg a dualizmus rendszere is a hábrú végén.

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

12.02. 12.07. - 1914-től:

12.02. 12.07. - 1914-től: 12.02. - 1914-től: - 1914-ben: - 1915-ben: -1916-ban: - 1917-ben: flyamatsan blkád alá kerültek a kikötők kialakulnak a légi harck ipari mdern hábrú a levegőbe, ahl a technikáé lesz a főszerep gépfegyverek,

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dlg az, sőt szükség, hgy az, ki az idegen rszágkat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bd Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ II. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865)

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) 1. Ferenc József 1850 nyarán meneszti a közutálatnak örvendő Haynaut. (Egész Európa megvetette Ausztriát Haynau módszerei miatt.) 2. A terrort az önkényuralom követi: két

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

18. század. A műveltség közkincs

18. század. A műveltség közkincs 18. század A műveltség közkincs A felvilágsdás Európában A műveltség közkincs A haszns ismeretek terjesztésének szükségessége A magyar nemzeti művelődésplitika első rendszerezője A műveltség mentől közönségesebb

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A Szociális Unió parlamentáris alkotmánykoncepciójának elemei

A Szociális Unió parlamentáris alkotmánykoncepciójának elemei A Szciális Unió parlamentáris alktmánykncepciójának elemei 1 A Szciális Unió célja az alktmányzás kapcsán a 49. évi, a rendszerváltáskr is mindössze ideiglenesnek szánt módsításkkal elláttt magyar alaptörvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

01.04. - Német béke (rendezés):

01.04. - Német béke (rendezés): - Dunántúl Hrthy kezébe kerül, a nemzeti hadsereggel vnul be, aki a jövőt jelenti Magyarrszág számára. - 1919. nvember 16-án a kivnuló rmán erők után Hrthy bevnul a fehér lvn, mint ha királyság lenne,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE I. A Bach-korszak vége: 1859-ben Ferenc József meneszti Alexander Bach-ot a rossz gazdasági helyzet és az olaszokkal szembeni katonai vereség miatt (lásd: olasz egység). 1860. október:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

FELNŐTTKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN FELNŐTTKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN Időszakk történelmi háttér 1945-1948 Szabadművelődés 1949-1956 Ráksi rendszer- Népművészeti Intézet Széll Jenő 1956-1989 TIT Radnai Béla Felnőttképzési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Iszlám-közel-kelet tanulmányok

Iszlám-közel-kelet tanulmányok Iszlám-Közel-Kelet tanulmányk BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) II. évflyam 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmációk 1. Bevezetés a Közel-Kelet és Észak-Afrika tanulmányzásába 2. A közel-keleti és észak-afrikai

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Alkotmányjog 3. Smuk Péter

Alkotmányjog 3. Smuk Péter Alktmányjg 3. Smuk Péter PPJNE 18. Cikk 1. Mindenkinek jga van a gndlat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jg magában fglalja a vallás vagy meggyőződés szabad megválasztását vagy elfgadását

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

Cultura Nostra 2007. február 13. 1. Kiegyezés Egészítsétek ki az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezetét bemutató táblázatot! Közös.

Cultura Nostra 2007. február 13. 1. Kiegyezés Egészítsétek ki az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezetét bemutató táblázatot! Közös. Cultura Nostra 2007. február 13. 1. Kiegyezés Egészítsétek ki az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezetét bemutató táblázatot! Ausztria Birodalmi gyűlés Közös uralkodó Magyarország Országgyűlés Urak háza

Részletesebben

o Az állam tudatosan veszi kezébe a közművelődés és a felnőttképzés szervezését.

o Az állam tudatosan veszi kezébe a közművelődés és a felnőttképzés szervezését. Az állam tudatsan veszi kezébe a közművelődés és a felnőttképzés szervezését. Ekkr alakultak ki a közművelés első intézményei, ekkr jelentek meg lyan emberek, akiknek már közművelődés szervezése a fglalkzásuk.

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR I-II március 31. és április 7. ELŐADÁSVÁZLAT

ÁLLAM ÉS POLGÁR I-II március 31. és április 7. ELŐADÁSVÁZLAT ÁLLAM ÉS POLGÁR I-II. 2016. március 31. és április 7. ELŐADÁSVÁZLAT A népszuverenitás elve és alanyi köre - a nép, mint a közhatalm frrása plitikai közösség és demkratikus hatalmgyakrlás az alktmányzás

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben

A kor szava: népművelődés

A kor szava: népművelődés A kr szava: népművelődés Az 1868-as népktatási törvény A Néptanítók Lapja A tanítóegyesületek és az analfabéták ktatása Türr István felhívása a népnevelési körök létrehzására (1868) Irányi Dániel törvényjavaslata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A SEPA Magyarországon

A SEPA Magyarországon A SEPA Magyarrszágn Kiss Gábr A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató 2012.05.31. 1 Tartalm A SEPA létrejötte A kezdetek Mi is az A SEPA Végdátum Hl tart a hazai

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

Marble Hill House II. György építtette, Henrietta Howard számára (1724-1729)

Marble Hill House II. György építtette, Henrietta Howard számára (1724-1729) Marble Hill Huse II. György építtette, Henrietta Hward számára (1724-1729) Henrietta Hward II. György A reneszánsz a 16. század után két fejlődési szakaszra bmltt Barkk Jellemzői: a nyugtalanság, a túldíszítettség

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok története 1945-től

Nemzetközi Kapcsolatok története 1945-től Nemzetközi kapcslatk története 1945-től BCE-TK BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) II. évflyam 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmációk 1. A szövetséges hatalmak kalíciójának kialakulása és győzelme a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIX. Szimpóziuma Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6.

MEGHÍVÓ. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIX. Szimpóziuma Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6. MEGHÍVÓ Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XIX. Szimpóziuma Szigetszentmiklós, 2007. któber 4-5-6. Kárpát-medencei testvérvársk egészségfejlesztési együttmûködései A rendezvény fõvédnöke: Dr. Szili

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Társadalmtudmányi Kar Nemzetközi Tanulmányk Intézet 2009/2010. őszi félév, III. évflyam Nemzetközi knfliktusk a pszt-bipláris krszakban 2009 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék...2

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Családi pótlék határokon átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jog alkalmazása

Családi pótlék határokon átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jog alkalmazása Családi pótlék határkn átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jg alkalmazása A jelen tájékztató áttekintést ad a határkn átívelő esetek sajátsságai tekintetében.

Részletesebben

JELENTÉS. !994. augusztus 218.

JELENTÉS. !994. augusztus 218. JELENTÉS a magyar egyeterni felsőktatás ellenőrzéséről!994. augusztus 218. Az ellenőrzést vezette: Matusek István főtanácss \ Az ellenőrzést végezték: Bittó Zltán Deák Tamásné Éva Katalin Hegedűsné Erdélyi

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012.

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012. 202//3 7 :8 FAX +36 7950476 KIM PARL.TITK. Q 0 Hivatal a MIISZTERELÖKSÉ riys ár;t: k I Érkezett : 202 P, ' W 3. Baracskai József képviselő úr részére Magyar Országgy űlés DR. SEMJÉ ZSOLT miniszterelnök-helyettes

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

FÖLDBIRTOKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK AZ ELMULT HÁROM ÉVTIZEDBEN ÉS SZAKMAI VONATKOZÁSAI FEJÉR MEGYÉBEN. Huszár István Fejér Megyei Földhivatal

FÖLDBIRTOKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK AZ ELMULT HÁROM ÉVTIZEDBEN ÉS SZAKMAI VONATKOZÁSAI FEJÉR MEGYÉBEN. Huszár István Fejér Megyei Földhivatal Bevezető FÖLDBIRTOKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK AZ ELMULT HÁROM ÉVTIZEDBEN ÉS SZAKMAI VONATKOZÁSAI FEJÉR MEGYÉBEN Huszár István Fejér Megyei Földhivatal Hzzáértő szakmai elemzők a földbirtk plitikával kapcslatban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ELNÖKSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ELNÖKSÉG 2013 ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ELNÖKSÉG ÖSSZEGZÉS: A tárgyév másdik felében krszerűsítettük az egyesület hnlapját, amely széleskörű infrmálódásra biztsít

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Nemzetközi jog II. Nemzetközi jog II. BCE-TK nemzetközi tanulmányok (BA) 2008/2009, tavasz

Nemzetközi jog II. Nemzetközi jog II. BCE-TK nemzetközi tanulmányok (BA) 2008/2009, tavasz Nemzetközi jg II. BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmciók 1. A diplmáciai kapcslatk jga 2. A diplmáciai mentességek és kiváltságk 3. A knzuli kapcslatk jga, a knzuli

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. melléklet a 92/2011. (II. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Óbudai Hajógyár Személyek Bartók Béla

Óbudai Hajógyár Személyek Bartók Béla Fogalom Szubvenció Markusowszky Lajos Évszámok Dualizmus Adómentesség Mechwart András 187 Nemzetiségi törvény állami megrendelés Mikszáth Kálmán 188 egy politikai nemzet magyar hegemónia Vajda János 1875-90

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914)

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) Az önkényuralom 1. A megtorlás Haynau ( brescai hiéna ) által vezetett megtorlás időszaka 1849-1850 Október 6. Arad 13 honvédtábornokot,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

10 ÉVES FEJLESZTÉSI JAVASLAT

10 ÉVES FEJLESZTÉSI JAVASLAT 10 ÉVES FEJLESZTÉSI JAVASLAT CEBC III. Energy Summit Hungary 2012 Knferencia Budapest, 2012. május 31. Dr. Zsuga Jáns Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK Az utlsó 10 éves fejlesztési javaslat A 10 éves fejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei Az európai plgári kezdeményezés aláírásának feltételei ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az európai plgári kezdeményezések támgatásáhz az aláíróknak uniós államplgárknak (valamely EU-tagállam államplgárainak) kell

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

A múzsák járvány istenségek, nem pirulhatunk, hogy hozzánk később jöttek. Piruljunk, ha örömmel nem fogadjuk

A múzsák járvány istenségek, nem pirulhatunk, hogy hozzánk később jöttek. Piruljunk, ha örömmel nem fogadjuk Sapere aude! Lcke A múzsák járvány istenségek, nem pirulhatunk, hgy hzzánk később jöttek. Piruljunk, ha örömmel nem fgadjuk Francke Báróczi Sándr Feneln Egy lyan szellemi mzgalmban mint az európai felvilágsdás,

Részletesebben

A 19. század második felében mentek végbe Nyugat-Európában azok a döntő változások, amelyek a már kibontakozó modernizáció jelenségei.

A 19. század második felében mentek végbe Nyugat-Európában azok a döntő változások, amelyek a már kibontakozó modernizáció jelenségei. A 19. század másdik felében mentek végbe Nyugat-Európában azk a döntő váltzásk, amelyek a már kibntakzó mdernizáció jelenségei. Az épületfajták (épülettípusk) száma ugrásszerűen megnőtt, az építőipar teljesítménye

Részletesebben