LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS"

Átírás

1 LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS A GAZDASÁG HELYZETE 48-as alap: a plgári tulajdnvisznyk megteremtése a dualizmus kra: megteremti a gazdasági vállalkzás biztnságát prblémák: a hazai pénztőke hiánya a fejlődés megkésettsége (200 év lemaradás) Vámunió Ausztriával: ennek következményei: A mezőgazdasági termékek piaca bizts ( ez fnts a 80-as évek agrárválsága esetén tengerentúli gabna beáramlása) Az sztrák és a cseh könnyűipar versenye legyőzhetetlen De: az élelmiszeripar fejlődik Vas- és gépipar is hagymánya van + vasútépítés + állami megrendelések EURÓPA LEGHOSSZABB GÁTRENDSZERE Alföld: ártér mcsarak, árvizek XVII. század: a lecsaplásk kezdete XIX. sz.: Széchenyi tevékenysége Gátak: a flyók hajózhatóvá váltak + jelentős területeket lehetett bevnni a mezőgazdasági termelésbe 1879 szegedi nagy árvíz: Tisza Lajs a védekezés és újjáépítés irányítása A MEZŐGAZDASÁG Prsz utas fejlődés De: biznys vidékeken a parsztgazdaságk az amerikai út elemeit mutatják: paprika, hagyma, szőlő, gyümölcs ez a terület a gabnaválság miatt is fejlődött Hetvenes évek közepéig: gabnaknjunktúra Fejlődését a Lajtántúli piack ösztönözték ( 1882 Közös védvám) A gabnaválságig: nyugati piack is Búza: a magyar föld vezető termékévé vált Vetésterület is nő ( flyamszabályzás, erdőirtás, legelőfeltörés, vetésfrgó) Kapásnövények vetésterülete is megnőtt: burgnya, kukrica Szántóföldi technika fejlődése is: vaseke, vasbrna általánssá vált aratógépek, cséplőgépek elterjedése megkezdődik Állatállmány: fajtaváltás: jól tejelő marhák, mangalica, angl hússertés EURÓPAI SZINTŰ VASÚTHÁLÓZAT Állam: kamatbiztsítás ezzel ösztönzi a tőkebefektetést Köv.: a vasútépítés bizts üzlet Állam: saját kézbe vette a vasutakat fnts: növelhető a közlekedés színvnala A magyar vasúthálózat fejlettsége elérte a nyugat-európai szintet A magyar gazdaság számára kedvező tarifaplitika kialakítása Barss Gábr minisztersége: MÁV az rszág legnagybb vállalata lett A vasúthálózat következménye: az egységes nemzeti piac kialakulása Hídépítés: Margit-híd (1877) Távíró- és pstaszlgálat: a magyar bélyeg megjelenése

2 Hajófrgalm: kissé háttérbe szrul de: Adria Tengerhajózási Rt. (Fiume fejlesztése) IPARFEJLESZTÉS Gründlási-láz: ipari vállalatk alapítása. a krmányzat: adókedvezményekkel támgatja Élelmiszeripar: vezető ágazat Malmipar: magyar találmányk+ a magyar búza minősége köv.: Budapest a világ egyik legnagybb malmipari közpntja lett a 70-es évek végére Szesz- és cukripar is fejlődik Közlekedésfejlesztés következménye: nehézipar fejlődése Gőzgépek elterjedése: a széntermelés ugrásszerű fejlődéséhez vezet Salgótarjáni Kőszénbánya Rt Nehézipari közpntk: Diósgyőr: állami vasércfeldlgzó üzem Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Brsdi medence: vaskhászati centrum Budapesti gépgyárak: Államvasutak Gyára, Óbudai Hajógyár, Ganz Művek, Láng Gépgyár Új iparágak: elektrms ipar világszínvnalúak a hazai találmányk miatt 1880-as évek közepe: az ipari frradalm kibntakzása a fejlődés meghaladta a németrszági ütemet de: a fgyasztási cikkeket gyártó középüzemek hiánya jelezte az ipar megkésettségét (pl.: bőr, pamut, üvegipar) a megkésettség előnye: az ipari frradalm legújabb vívmányainak alkalmazása HITELSZERVEZET Nagybankk alakulása: 1867 után: sztrák(legnagybb részben), angl és francia tőkével A külföldi tőke szerepe pzitív ezzel párhuzamsan flyamatsan nőtt a hazai tőke aránya is tőzsdekrach Magyar Általáns Hitelbank: átvészelte a válságt és vezető hitelintézet maradt Jelzálghitelbank: magyar tőkével alakult Pesti Magyar Kereskedelmi Bank: nemzetközi rangú intézetté fejlődött ( a refrmkrban alapíttták a Kssuth-bankókat bcsáttta ki)

3 13. tétel: A dualista állam Gróf Andrássy Gyula miniszterelnöksége ( ) július 28.: Ferenc József király szentesíti a Kiegyezési törvényt. (1867: XII tc.) Az új államfrma: parlamentális alktmánys mnarchia. Az új államszövetség neve: Ausztria-Magyarrszág (=Osztrák-Magyar Mnarchia) Területe: ~ km 2 Lakssága: ~ 35 millió fő Közpntjai: Bécs és Budapest Létrejött egy kétközpntú, dualista állam, melynek sztrák és magyar része egyenlő jgkat élvez. Egy-egy parlament ülésezik Bécsben, illetve Budapesten, az ügyeket pedig a nekik felelős krmányk vezetik. A két parlament és a két krmány a legtöbb ügyben önállóan intézkedik. Plitika: - Közös az uralkdó: (különleges felségjgkat élvez) Legfőbb hadúri jg: ő vezeti a birdalmi hadsereget Elfgadja a prgramkat Krmányt nevez ki Parlament felszlatásának jga Előszentesítési jg: papi méltóságkat iktat be - A két állam belügyi autnómiát élvez. Mindkét állam azns súllyal (60-60 fős delegációval) vesz részt a közös ügyek, a külügy, a hadügy és az ezeket finanszírzó pénzügy irányításában. - Közös a törvényhzás a birdalmi gyűlés feladata. - Magyarrszágn a törvényhzás, a közigazgatás és a krmány független. - Eötvös létrehzza a nemzetiségi törvényt, ami tvábbra is hiánys a nemzetiségi jgk tekintetében. Pénzügy: - Létrejön a vámunió Magyarrszág és Ausztria között. - Közösen határzzák meg az adóplitikát, a külkereskedelmet és a vámplitikát. - Közös pénzt és mértékegységrendszert vezetnek be. - Bevezetik a kvótát, azaz az államkölcsönöket együtt veszik fel. 10 évente megújítandó szerződésben rögzítik a költségek megszlását a két állam között. 1867: Ezekben a közös költségekben Ausztria 70 %-ban, Magyarrszág 30 %-ban vállal részt. - Aznsak vltak a tarifák a közlekedésben. - Magyarrszág mezőgazdasági áruinak Ausztria lett a felvevő piaca, illetve Ausztria ipari termékeivel szállt be a közös piacba. - Szabadn áramlhattt a tőke és munkaerő.

4 Ezeket a közös gazdasági ügyeket 10 évenként a két fél felülvizsgálhatta, újratárgyalhatta és új gazdasági kiegyezést hzhattt létre. Hadügy: - Az uralkdó maradt a birdalm legfőbb hadura. Ő rendelkezhetett a birdalmi érdekeket szlgáló K. und K. (=Kaiserliche und Königliche) hadsereg felett. Ennek létszáma békeidőben kb. 800 ezer fő vlt, és minden fegyvernemmel rendelkezett. - Érvénybe lépett az általáns hadkötelezettség. - Az rszággyűléseknek csak az újncmegajánlásba vlt beleszólásuk. - A két állam aznban önálló haderővel is rendelkezett. Létszámuk ezer főnyi vlt, és csak gyalgsággal és lvassággal rendelkeztek. Magyarrszágn: hnvédség (DE: megtilttták a 48-as egyenruhák és zászlók használatát) Ausztriában: Landwehr Hábrú esetén a védelmi célkra felállíttt hnvédséget és Landwehr-t az uralkdó bárhl bevethette. A kiegyezés értékelése: Előnyei és hátrányai abból fakadnak, amennyit visszaszerzett, és amennyit feladtt az rszág az önálló magyar államiságból. A kiegyezés érdekében az udvar lemndtt az összbirdalm megvalósításáról, a magyar uralkdó sztály pedig a közös ügyek elfgadásával a magyar állami szuverenitás egy részéről. Mivel a német és lasz egység kialakulásával az európai helyzet stabilizálódtt, és újabb, az egész kntinenst átfgó frradalmra nem vlt kilátás, a kérdés előnyösebb megldására nem vlt sk remény. A kiegyezés után lehetőség nyílt a közlekedés, a hitelélet, az iparfejlesztés állami támgatására; a közktatás és közművelés újjászervezésére és fejlesztésére. A magyar gazdaság számára több előny, mint kár származtt a kiegyezésből. A kiegyezést a birdalm két legerősebb, de számszerűen kisebbségben lévő nemzete kötötte meg a többi nemzet, nemzetiség kizárásával. Ez kiélezte a nemzeti kérdést, ami a Mnarchia bukásának egyik fő ka lett. A jövő fenyegető hábrús knfliktusaiban a végső szót, kezében a hadsereggel, az uralkdó és a birdalmi érdekeket képviselők szűk köre mndta ki. A hadsereggel való rendelkezés a hazai alktmánys fejlődést is beflyáslta. A kiegyezést reális kmprmisszumként értékelhetjük, mert megfelelt az erővisznyknak. Ez a kmprmisszum aznban nem vlt tvábbfejleszthető. Megmerevítette és anakrnisztikussá tette Magyarrszág társadalmi-plitikai berendezkedését. A kiegyezésről két élesen szembenálló felfgás alakult ki: Kssuth és Deák egyetértett abban, hgy a magyarság és minden nép számára az önálló nemzeti állam a legkedvezőbb.

5 1. Kssuth aznban ellenezte a kiegyezést és nevezetes Kasszandra-levelében a nemzet jgainak feladásával vádlta Deákt. Kssuth kitarttt a teljes függetlenség követelése mellett, és azt gndlta, hgy a kiegyezés nem államszövetséget hz létre, hanem egy pusztulásra ítélt birdalmat knzervál. 2. Deák és párthívei az adtt visznyk között elkerülhetetlennek tarttták a kiegyezést. Deák azt remélte, hgy a Habsburg Birdalm alktmányssága tvábbvihető, és Magyarrszág a Mnarchia esetleges szétesése után sértetlenül megőrizhető ban rengeteg fnts törvényt fgadtt el az rszággyűlés: 68/30. tc.: Hrvát-magyar kiegyezésről: Hrvátrszág Magyarrszág része, de speciális jgai vannak: - önálló törvényhzással (szábr) és önálló irányítással (bán) rendelkezik képviselőt delegálhat az alsóházba, 3-at a felsőházba és 5-őt a magyar delegációba. - Bevételeinek 55%-át a magyar kincstárba köteles befizetni. - Fiume Magyarrszág része lesz. 68/38. tc.: Oktatási törvény: A báró Eötvös József kidlgzta népisklai törvény a tankötelezettséget 6-12 éves krig szabja meg. Mindenkinek megadja az anyanyelvi képzés lehetőségét. Az analfabetizmust a század végére 50% alá szrítja. 68/40. tc.: Erdély Magyarrszág szerves része lesz. 68/44. tc.: Nemzetiségi törvény: Biztsíttta a nemzetiségiek nyelvhasználatát. (törvénykezés, minisztériumk) Az alsó fkú iskláztatás teljesen nemzetiségi nyelven történt. Magyarrszágn minden ember jgi értelemben egyenlő lesz. DE: A nemzetiségek kllektív jgkat nem kapnak. (pl. területi autnómia) Magyarrszágn plitikai szempntból csak egy nemzet létezik, a magyar. Pártk: Legfntsabb pártk: Deák párt ( ) - Az egykri Felirati Párt (1861) képviselőiből szerveződött. - Vezetője: Deák Ferenc - Bázisa: arisztkrácia, kisbirtksk Balközép (1867)

6 - Az egykri Határzati Pártból (1861) alakult meg. - Erős ellenzéki pártja vlt a Deák-pártnak. - A demkratikus refrmktól elzárkóztak. (pl. paraszti követeléseknek és nemzetiségi igények kielégítése) - Vezetője: Tisza Kálmán 1868: Bihari pntk: Tisza Kálmán által kidlgztt pntk. Cél: az rszággyűlésben a balldali párt egységének helyreállítása. Tisza rádöbben majd, hgy nem érhet el kmly plitikai eredményeket, ezért bihari köpenyét a szögre akasztja. Szélsőbal - Az egykri Határzati Párt egy részéből, a 48-as Pártból alakult. - Nem enged a 48-ból - Kevés képviselővel rendelkezett. - Bázisa: közép- és kisbirtksság, értelmiség 1871: Andrássy-ból közös külügyminiszter lesz. 1872: Ipartörvény: céhek eltörlése 1874: FÜGGETLENSÉGI PÁRT megalakulása: Tisza egykri társai, mstani ellenfelei alapítják meg. Követelik, hgy az sztrák-magyar seregben legyenek magyar színek, vezényleti nyelv, stb. 1875: BALKÖZÉP és a DEÁK-PÁRT fúziója SZABADELVŰ PÁRT Tisza Kálmán miniszterelnöksége ( ) Magyarrszág gazdasága: Tisza támgatta a tőkés gazdálkdás kialakulását és zavartalanságát. Nem engedett a nagybirtksk agráriusk nymásának. Gyrs ütemű ipari frradalm. Infrastruktúra megteremtése: bankk, takarékpénztárak alapítása, vasútépítés. Gründlási-láz: ipari vállalatk alapítása. adókedvezmény Pénzügyi és hitelélet fellendülése. Új iparágak fejlődtek ki (pl. petrlkémia) Megjelentek az első mnpóliumfrmák: kartellek (pl. cukripar)

7 Belplitika: - nem blygatni - jbbratlódás - nemzetiségek krlátzása - legfőbb ellenzéki: Függetlenségi Párt - a knzervatív nagybirtksk (=agráriusk) meg akarták buktatni 1879: Népisklai törvény: a magyar a kötelező tanítási nyelv. 1881: A vidék csendőrség megszervezése és a fővársi rendőrség újjászervezése. 1886: Egységes megyerendszer létrehzása Külplitikai események: 1878: a Mnarchia kkupálta (=megszállta) Bszniát, de jgilag a törököké marad a terület. 1879: Titks kettős szövetség: Németrszág, OMM 1882: Hármas szövetség: Németrszág, OMM, Olaszrszág 1885: Blgár válság (blgár-szerb hábrú, illetve rszellenesség) Ferenc József hadsereget akart fejleszteni: DE: a katnai ügyekben szerette vlna fölszámlni a magyar rszággyűlés maradék beleszólási lehetőségét. 1890: Véderővita: törvényjavaslat a hadsereg fejlesztéséről: - a közös sereg létszámának növelése, a magyarénak nem! - az újncmegszavazás jgát el akarták vetni - a tiszti ranghz német nyelvvizsga kell Tisza népszerűsége mélypntn! Rudlf trónörökös öngyilks lett Tisza ezt ki akarta használni, de nem sikerült! Tisza hősként akar távzni : 1879: Hnsítási törvény: az rszággyűlés törvényt hztt arról, hgy a külföldön élő magyar államplgár, ha 10 évig nem kéri államplgárságának megerősítését, akkr megszűnik az államplgársága. Kssuth Trinóban él (nem kéri a megerősítést) 1890: Tisza javaslata: tegyenek kivételt Kssuthtal. Ferenc József visszautasítja március 9.: Tisza beadta a lemndását. Szapáry Gyula miniszterelnöksége ( ) Pénzügyminisztere: Wekerle Sándr Kultuszminisztere: Trefrt Ágst Közlekedési miniszter: Barss Gábr

8 Wekerle Sándr miniszterelnöksége ( ) Ő az első plgári származású (segédfgalmazó) miniszterelnök. - Támgatta a plgári házasság törvénybe iktatását. A házasságt plgári szerződéssé nyilváníttta. - Amit eddig az egyház végzett, intézett, mstantól plgári hivatalnkk végzik. - Szabad vallásgyakrlat izraelita zsidók egyenjgúsítása március 20. Trinó: Kssuth meghalt. Ferenc József nem támgatta a nagy és méltó temetést, de Wekerle hatalmas ceremóniát rendez december : MILLENIUMI ÜNNEPSÉGEK Báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége ( ) Gúnyneve: dbkai pasa Rabszlga törvény elfgadása: betilttta az aratósztrájkkat Költségvetési prblémák miatt bukik meg. Széll Kálmán miniszterelnöksége ( ) Gúnyneve: szélkakas, szélcsend Miniszterelnöksége alatt visznylags nyugalm van. A véderő-kérdés buktatja meg. Tisza István miniszterelnöksége ( ) 1904: Vasutassztrájk Tisza úgy ldja meg, hgy minden sztrájklót behív katnának és tt azt a feladatt adja nekik, amit azelőtt végeztek a vasútnál. Tisza krlátzni akarta az bstrukciót. Obstrukció: a parlamentben az ellenzék agynbeszélte a krmánypártt, így nem tudtak nrmálisan szavazni. 1904: Zsebkendőszavazás az bstrukció letörésére. Tisza az ellenzék hangskdás miatt zsebkendő jelre szavaztatta meg a javaslatt. Az ellenzék szétverte az üléstermet Ezért még a saját pártjának egy része is megvnta tőle a bizalmat. Tisza új választáskat kezdeményez. 1905: Választás: Függetlenségi Párt nyer Kssuth Ferenccel. Ferenc József az ellenzéki tábr (Szabadelvű Párt) tagját, Fejérvári Gézát nevezi ki miniszterelnöknek. Ő a darabnt testőrség tagja vlt. DARABONT-KORMÁNY 1905: az rszágt elönti a sztrájkhullám (dunántúli arató- és cselédsztrájkk, munkássztrájkk)

9 Wekerle Sándr miniszterelnöksége ( ) Habár a Függetlenségi Párt kerül krmányra, de ezért nézeteinek egy részét fel kell adnia. Appnyi isklatörvény: magyar nyelv és irdalm tantárgy bevezetése Khun-Héderváry Kárly miniszterelnöksége ( ) Lukács László miniszterelnöksége ( ) Tisza István miniszterelnöksége ( ) 1912: első balkáni hábrú 1913: másdik balkáni hábrú jún. : Tisza meg akarja váltztatni a házszabálykat újabb Tiszapuccs : rendőrökkel kivezették az ellenzéket módsítás: véderőtörvény: hadsereg növelése hábrú esetén milyen berendezkedés? hábrú esetén plgári demkratikus szabadságjgk krlátzása? Tisza újbóli miniszterelnöksége alatt ő vitte bele az első világhábrúba az rszágt, ezért vele együtt buktt meg a dualizmus rendszere is a hábrú végén.

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE I. A Bach-korszak vége: 1859-ben Ferenc József meneszti Alexander Bach-ot a rossz gazdasági helyzet és az olaszokkal szembeni katonai vereség miatt (lásd: olasz egység). 1860. október:

Részletesebben

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914)

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) Az önkényuralom 1. A megtorlás Haynau ( brescai hiéna ) által vezetett megtorlás időszaka 1849-1850 Október 6. Arad 13 honvédtábornokot,

Részletesebben

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865)

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) 1. Ferenc József 1850 nyarán meneszti a közutálatnak örvendő Haynaut. (Egész Európa megvetette Ausztriát Haynau módszerei miatt.) 2. A terrort az önkényuralom követi: két

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8.

Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8. Válságk és knfliktusk a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8. Az arab-izraeli hábrúk és az slói flyamat (vázlat) Előzmények - cinizmus mzgalma, Herzl Tivadar, bázeli prgram (1897) - zsidó bevándrlási hullámk

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt SZAKDOLGOZAT Nagy Gábr Zslt 2015 Eszterházy Kárly Főiskla Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Csabai Klbászfesztivál turisztikai hatásainak bemutatása Knzulens Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Készítette Nagy Gábr

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben