Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története"

Átírás

1 Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története Készítette: Dóczi Tamás Az emberi közösségben mindig akadtak olyanok, akik felvállalták a magukra maradt, családjukból kiszakadt gyermekekkel való tör dést. Ez többféle formában történhetett, családi, kisközösségi, egyházi vagy nagyobb közösségeket átfogó - állami - szinten. A régebbi id kben a kisebb közösségeknek kisebb településen ez nem okozott különösebb gondot. A települések növekedésével ezeket a feladatokat legtöbbször az egyházak, majd a városiasodás magasabb fokán a város, kés bb az állam vállalta magára. A gyermekek egy részét örökbe adták, másrészüket lelenctartó dajkák nevelték, családok fogadták be, árvaházak, menhelyek gondjaira bízták ket. Ezek költségeit már a közösség - város, állam, egyház - fizette. Ennek a fejl désnek eredményeként közel száz esztend vel ezel tt Magyarországon már törvény szabályozta a gyermekvédelmet, mivel a közösségek így látták biztosítva a gyermekek fejl dését. Az árva- és lelenc gyermekek megmentésér l és neveltetésér l a hatóságok már szabályozott formában az elmúlt század elejét l gondoskodtak. Csongrád megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága A Csongrád Megyei GYIVI el dje az Újszegeden jelenleg gyermekkórházként m köd épületben, mint árvaház m ködött 90 -t l. 95 -t l a GYIVI jelenlegi székhelyén szeptember -t l Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága elnevezéssel - Szeged, Bal fasor 6. szám alatt m ködik. A TEGYESZ központi két emeletes épülete Újszeged egyik legszebb környezetében, az újszegedi liget szomszédságában örökzöld növényekkel borított telken fekszik. Ez a környezet nyugalmat és biztonságérzetet biztosít a TEGYESZ átmeneti otthonába bekerült gyermekek számára. Az intézet a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által biztosított szakszolgáltatás mellett teljes kör otthont nyújtó ellátást is biztosít az átmeneti otthonba került; valamint a nyolc lakásotthonban él, a nevel szül i hálózathoz és utógondozói hálózathoz tartozó kiskorúak és nagykorúak számára. A felsorolt elhelyezési helyeken közel 700 gyermek ellátása biztosítható.

2 2 Az intézet Szervezeti felépítése három részre tagolható Szakszolgálat, melyhez a szakért i csoport, gondnoki csoport, valamint nyilvántartási és diszpécser csoport tartozik. Közvetlen irányítását az egyik szakmai igazgatóhelyettes látja el. A teljes kör otthont nyújtói ellátáshoz tartozó átmeneti otthon, valamint a lakásotthonok közvetlen irányítását a másik szakmai igazgatóhelyettes végzi. A nevel szül i és utógondozói hálózat közvetlenül az igazgató irányítása, ellen rzése alá tartozik. A gazdasági szervezetet a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával látja el feladatát. Ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon: A TEGYESZ központi épületének II. emeletén m ködik az ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon 5 fér hellyel. A 2-3 fér helyes szobákban földszintes hever kön, megfelel tárgyi felszereltséggel tudja fogadni az oda beutalt gyermekeket. Lakásotthonok A nyolc lakásotthon t l három szakmai egységbe tartozik. I. sz. Gyermekotthon

3 3 A Csanádpalotán 35 fér hellyel m köd nevel otthon fér helyeit tól két lakásotthonban fiúk részére kialakított 2-2 fér hellyel váltottuk ki. Az l. sz. lakásotthon Csanádpalotán a Kossuth u. 6. szám alatt került kialakításra a régi nevel otthon szolgálati lakásának kib vítésével. A négy szobás, 40 m2 -es ház egy zárt átjárón keresztül megközelíthet 82 m2 -es étkez vel, konyhával, mellékhelyiségekkel, nevel i szobával lett kiegészítve. Az otthonhoz tartozó telken bitumenes kézilabdapálya található. A 2. sz. lakásotthon Csanádpalotán a Kossuth u. 3. szám alatt m ködik. Az emeletes házban az ott elhelyezett 2 gyermek mindent kielégít elhelyezésben részesül. A házhoz nagy telek tartozik, amelynek egy része füvesítve van, azon nádtet vel védett kerti padok, asztalok találhatók. A gyermekek különböz házi állatokat tartanak (tyúk, pulyka, kacsa). A telek egy része kertészkedésre ad lehet séget. A gyermekotthonhoz tartozó harmadik lakásotthon Hódmez vásárhelyen a Béla cigány u. 7. szám alatt található. A 270 nm alapterület, egy emeletes, valamint tet tér-beépítéses, 6 szobás, két fürd szobás, valamint három WC-vel ellátott lakásotthonban 6 fér hely van kialakítva. A szinte luxuskörülményeket biztosító, mindennel felszerelt otthonhoz megfelel méret kert tartozik. Ennek egy részében udvari játékok találhatók, valamint zárt tároló. II.sz. Gyermekotthon A nagymágocsi 35 fér helyes nevel otthon én indított két lakásotthon létrehozásával sz nt meg. Az l. sz. lakásotthon a Nagymágocs, Jókai u. 58. szám alatti egy emeletes, tet tér beépítés, 240 nm-es ház megvásárlásával, felújításával lett kialakítva. 2 fér helyén csak fiúkat fogad. A házhoz nagy kert tartozik, amely egyrészén füvesített kisméret labdarúgópálya, valamint haszon és díszkert található. A 2. sz. lakásotthon a Nagymágocs, Szentesi u. 23. szám alatti, volt szolgálati ház b vítésével lett kialakítva. A ház b vítésével 2 fiú elhelyezése vált lehet vé. A 50 nm-es házhoz nagy haszon és díszkert tartozik, amelyen baromfi tartására is van lehet ség.

4 4 A szakmai egységhez tartozik még a Szegvár, Kórógy u. 8. szám alatt t l m köd, fiúk-lányok részére elhelyezési lehet séget biztosító, 6 fér helyes lakásotthon. A 240 nm-es alapterület lakásotthon a 6 gyermek számára is kényelmes, minden szükségletet kielégít körülményt biztosít. Az udvaron kerékpár és kerti eszközök tárolását szolgáló melléképület lett kialakítva. A telek fennmaradó részén haszon és díszkert található. III. sz. Gyermekotthon Szegváron ig m köd kastélyotthon fér helyeket a fenntartó megszüntette. A gyermekek elhelyezésére a Szegváron vásárolt két családi ház megfelel kialakításával nyílt lehet ség.

5 5 A Szegvár, Bercsényi u. 8. szám alatti 2. sz. lakásotthon 35 nm-en tudja fogadni az oda elhelyezett 2 fiút, ill. lányt. A házhoz tartozó telken dísznövények gondozására van lehet ség. A lakásotthonban elhelyezett gyermekek a velük foglalkozó feln ttek irányításával sertés- és baromfitartást is végeznek. Az Ópusztaszer, Komócsin Z. u. l. szám alatt 2000 tavaszán megvásárolt, közel 300 nm alapterület ház befejezésével luxuskörülményeket tud biztosítani a 2 fér helyen elhelyezett fiúk és lányok részére. A e óta m köd lakásotthonhoz nagyméret füvesített telek tartozik. Haszon és díszkert kialakítása folyamatban van. Nevel szül i és utógondozói hálózat

6 6 A nevel szül i hálózatban a közel 300 hagyományos és hivatásos nevel szül 420 kiskorút, valamint 00 nagykorút nevel. A hálózathoz tartoznak a küls fér helyen - albérletben - elhelyezett utógondozottak, közel 00-an. A hálózatban nevelked kiskorúak és nagykorúak nevelésének segítését a központi épületben, valamint nyolc településen bérelt irodákban elhelyezett nevel szül i tanácsadók és utógondozók végzik. Gazdasági szervezet A szervezetbe tartozó megfelel képesítéssel rendelkez szakemberek tevékenykedésével az intézményrendszer egészének megfelel finanszírozása biztosítva van. A gyermekvédelem alakulása Csongrád megyében A jogszabályi háttér változása következtében Csongrád megyében is megindult a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott nevel otthonok átalakítása. A régi nevel otthonok helyett az új szemléletnek megfelel en kisebb gyermekotthonokat és lakásotthonokat hoztak létre. Csongrád Megye Önkormányzata ezért felszámolta a következ nevel otthonokat: a balástyai 40 fér hely 992-ben a szentesi és csongrádi 35 fér hely 995 -ben, a hódmez vásárhelyi 55 fér hely 996-ban, a szegvári 60 fér hely 997-ben, a nagymágocsi 40 fér hely 995-ben, majd utolsóként a csanádpalotai 40 fér hely 998-ban. Balástyán 966 -ban indult be a volt Gazdasági Iskola épületében 50 fér hellyel 3-8 éves leányok részére a nevel otthon, amely szervezetileg a helyi általános iskolához volt csatolva. Ezt követ en megyei, majd közvetlenül a GYIVI fenntartásába tartozott egészen megsz néséig. Hódmez vásárhelyen 962 -ben alapítottak 3-8 éves normál és enyhe értelmi fogyatékos leányok részére 55 fér hellyel nevel otthon a város középpontjában. Ennek megszüntetését követ en egy 6 fér helyes leány lakásotthon indult be az igények ellátására. Ugyancsak Hódmez vásárhelyen található az értelmében gátolt - középsúlyos értelmi fogyatékos - tanulók speciális gyermekotthona. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon speciális gyermekotthona ( amely ezzel a feladattal egyedüli a megyében ) régi épülete az adott elhelyezési lehet ségeivel - azaz az épület m szaki min sége a gyermekvédelmi törvény el írásait sértik, ezért rövid id n belül szükséges az egész épület kiváltása. A speciális gyermekotthon az iskola diákotthonából alakult ki 999 -ben 5 fér hellyel.

7 7 Szegváron a valamikori megyeháza kastélya 50 óvodással 950 -t l volt nevel otthon. Az 960 -as években már 20 f s létszámmal bels óvodával és korrekciós bels iskolakezdéssel segítették a gyermekek iskolába indulását. Az 980 -as években az igényváltozásoknak megfelel en szélesítették a korhatárt és tovább csökkentették a fér helyszámot. A csökken gyermeklétszám és a gyermekvédelemben bekövetkezett szemléletváltás nem indokolta a kastély épületében m köd nevel otthon létét, ezért 997 -ben kett lakásotthonnal kiváltották azt. A nagymágocsi nevel otthon 950 körül indult Lajosszállásán (tanyaközpont) 6-8 éves lelenc fiúkkal, akik az ottani Tsz-ben dolgoztak. Nagymágocsra 968 -ban költöztek be a dolgozó fiatalok. Ekkor széles korhatárúvá változtatták a nevel otthont 40 fér hellyel. A nevel otthon egy régi iskolaépületben hat holdas parkban helyezkedett el, amely a gazdálkodás alapjainak megismerését, mint lehet séget adta a gyermekeknek. A hálótermek 0-4 fér helyesek voltak. A 80 -as évekt l már csak tanulók voltak az intézetben, akik a helyi iskolába, majd Szentesre jártak tanulni. Ezt váltották ki kett lakásotthonnal 995 -ben. Csanádpalotán 965 -ben alakult meg a nevel otthon egy régi iskolaépületben 50 fér hellyel óvodás és általános iskolás korosztályú fiúk számára. Az 980 -as évek végét l már széles korosztályúvá alakították át, amelyet nem sokkal kés bb követett a koedukáció. A családias jelleg ett l az id t l jellemzi az intézményt az 998 -as kett lakásotthonná alakulásáig. A szentesi és csongrádi leány nevel otthon 972-ben kezdte meg m ködését. 972-t l ig 50 enyhén értelmi fogyatékos 6-4 éves korú leány nevelését látta el. Megszüntetésüket követ en a szentesi gyermekotthonba kerültek a gyermekek. A

8 8 gyermekotthonban az országban els ként 996-ban nagyobb átalakulás ment végbe. Az új vezet ség olyan lakóközösségeket alakított ki, ahol a fiatalok állampolgárrá nevelése az eddigieknél eredményesebben történhet meg. Az új struktúrában új tartalmaknak kell, hogy megjelenjenek, ahol a vezérl érték a gyermekek szükségleteinek felismerése, kielégítése, a túlszabályozás helyett, a gyermekek reális követelményekkel találkozzanak. Az intézmény egységében hat új lakóközösségek jött létre, akik önálló gazdálkodást folytatnak. A fenntartó önkormányzat 999-ben a Rigó Alajos Óvoda, Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon feladatát kib vítette. A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. A lakásokban kezdetben enyhe értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekeket utaltak. Az új struktúra kialakításával elértük, hogy a testvérek együtt maradhattak. A nagy intézmények lebontása következtében az ép intellektusú fiatalokat is irányítottak gyermekotthonba. Így kiváló lehet ség nyit az integrációra. Ez a humanisztikus alapértékek elfogadását jelenti, és feltételezi, hogy újra gondoljuk, átértékeljük a fogyatékos emberekr l kialakított hagyományos képünket. Alapja a normál pedagógia és a gyógypedagógia összehangolt munkája. Az integrációban megtapasztalt biztonság és kölcsönösség, az elfogadás, és elfogadottság érzésének elsajátítása. A sokféle ember sokféle módon történ együttm ködésének tanulása.

9 9 A makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Az intézmény jogel dje a Gyógypedagógiai Nevel intézet 954 szeptember eleje óta fogad és lát el állalmi gondozott gyermekeket 40 fér helyen. Az induló létszám évenként gyarapodott, az állami gondozottak ún. magánbentlakó, kollégiumi ellátást igénybe vev gyermekekkel együtt éltek nevel otthonunkban. A nevel intézet eleinte csak fiúkat fogadott, kés bb vált a nevel otthon koedukálttá. A gyermekek értelmi állapotukat tekintve - az akkori terminológia szerint debilisek és imbecillisek voltak. A gondozottak létszámának növekedésével az épületek nagysága, tárgyi és személyi ellátottsága is folyamatosan b vült. Az 959. évben még küls helyen is - mint Gyógypedagógiai Gyermekotthon - elláttak óvodás gyermekeket. Itt az ellátás ugyan külön épületben, de szakmai irányítás szerint az intézethez tartozva m ködött. A nagy fejl dést 988. év hozta, amikor az új diákotthoni épületünk átadásra került Ezzel a beruházással megteremt dött az állami gondozásban él gyermekek nevelésének, gondozásának, fejlesztésének ideális körülményei. Korszer, világos 6 ágyas szobákba kerültek gondozottjaink. 4 társalgó - játékokkal felszerelve szolgálja szabadid hasznos eltöltését. Korszer audiovizuális eszközök biztosítják az ismeretszerzést.

10 0 Nevel otthoni szárnyban orvosi rendel, 4 db betegszoba nyújt teljes egészségügyi ellátást. A könyvtárszobában, amely az elmúlt évt l kezdve informatikai teremként is szolgál - különböz foglalkozásokon vesznek részt a gondozottak. A 300 f s konyha, tágas ebédl, varroda és mosókonyha is a gyermekeket szolgálja, ugyanúgy, mint az udvar, sportpálya, játszótér is. Gyermekotthon feladata olyan gyermekek gondozása, akiknek a családja nem tudja biztosítani az életükhöz szükséges feltételeket. (Jelenlegi létszáma 80 f ) Ezért sajátos, otthont nyújtó, családi funkció pótló feladatot lát el. Gyermekek életkora széles: 3 éves kortól 24 éves korig vannak elhelyezve. A 8 éven felüli fiatalok utógondozotti ellátásban részesülnek.

11 Legfontosabb feladat a gyermekek önálló életre nevelése, családi életre felkészítése. A habilitáció, rehabilitáció a gondozottak tanulmányainak sikeres fejlesztésével, és szakma elsajátíttatásával is együtt jár. Londoni körúti Nevel otthon Szeged Gyermekotthonai Az árvaház építésének gondolata 872-ben érett meg, s a f ispán közadakozásra szólította fel a város lakosságát. A felhívásra az egész város megmozdult, a gazdaságok forintjaikkal, a szegények fillérjeikkel járultak hozzá az építkezéshez. Az árvaház helyéül a volt katonai temet t jelölték ki. A tervek elkészítésével Arlecht Ferenc építészt bízták meg. 873-ban "Szeged Árvaház" néven avatták fel az épületet, amelynek akkor még csak a Kálvária utca fel li épülete épült fel. Az épület a város egyik legforgalmasabb pontján, a Londoni körút és a Kálvária sugárút keresztez désében helyezkedik el. Az épülethez csak mintegy 30 x 40 méteres udvar tartozik. Nem szakította félbe m ködését az intézmény a nagy szegedi árvíz idején sem. Azt követ en Vígh Albert tervei alapján, Tápai László építész 896-ban felépítette az épület Londoni körúti szárnyát, ezzel az objektum elnyerte mai külsejét és folytatta m ködését városi árvaházként hosszú id n keresztül szeptember 30-án a Szent Vince rendi apácák vették át az intézmény vezetését. Gyökeres változást hozott az 948-ban bekövetkezett államosítás. Jelent s dátum még az 959-es év, amikor közös irányítás alá került a Rigó utcai Fels tagozatos Nevel otthonnal. Az 984 év végén történt döntésnek megfelel en szélesítették az otthonban nevelked gyermekek korhatárát. Ebben az id ben a nevel otthon 00 fér helyes volt, alsó tagozatos gyermekek részére, melyben 80 fiúgyermek élt. A 6 tanulócsoport létszáma és 5 közötti volt. Legfontosabb feladatuknak az otthon zártságának csökkentését, a "nyitott" nevelés megvalósítását tartották. Alsófokú-, közép- és fels fokú iskolákkal, közm vel dési intézményekkel tartottak kapcsolatot. Lehet ségeik közelítettek a családi otthonban nevelked k lehet ségeihez. Az otthon növendékei küls óvodába, illetve iskolába jártak. Megoldatlan problémáik a gyermekek - különösen a cigány származásúak - eredményekben is jelentkez motiválása a tanulásban. Rigó u-i Nevel otthon A nevel otthon 959. június 25-én alakult meg. El dje a Tartósító és Húsipari Technikum Diákotthona volt. Az épületben els sorban szakmunkástanulók nyertek elhelyezést. Megalakulásakor a Londoni körúti Nevel otthon fels tagozatos részlegeként m ködött január -vel fels tagozatos növendékek önálló nevel otthona lett. A fér helyek száma a megalakuláskor 60 f volt. A kés bbi fejlesztés következtében 80 f s otthonná b vült.

12 2 A nevel otthon a külváros és a belváros határán fekszik, közel számos gyárhoz, vállalathoz és a Londoni körúti Nevel otthonhoz. Az épület igen régi, közel 00 éves. Eredetileg menhelynek épült, a feln tt munkanélküliek és csavargók részére. Az épület stílusa korára és eredeti rendeltetésére jellemz, közületi célokat szolgáló, eklektikus stílusú. A nevel otthonokkal kapcsolatos korszer sítési törekvések és a társadalmilag támasztott igények következtében a Rigó utcai Nevel otthonban is profilváltás történt, amit megel zött Szeged város és Csongrád megye valamennyi nevel otthonának széles korhatárúvá való válása. A Londoni körúti és Rigó u-i Nevel otthon 992. december 3 -ei összevonásra került és mint Londoni körúti Gyermekotthon m ködött tovább. Továbbra is fiúk által lakott széles korhatárú intézményként. A fiatalok a város óvodáiba és iskoláiba jártak, bels óvoda és iskola nem m ködött. A Gyermekotthonba 994 és 997 között a gyermeklétszám er sen csökken tendenciát mutatott. Gazdasági okok miatt 997 tavaszán újabb összevonásra került sor, a Londoni körúti Gyermekotthon lakói április 7-én az Árpád Gyermekotthonba költöztek ki. Azóta az Árpád Gyermekotthon a város egyetlen gyermekotthonaként m ködik (nem számítva a volt csecsem otthont a Bölcs de utcában, amely 40 fér hellyel m ködik a 0-6 éves gyermekek számára). Kállai Éva Nevel otthon A szegedi Kállai Éva Nevel otthon, ahol 60 kiskorú állami gondozott élt, régi épületben, amely a századforduló idején épült, nem nevel otthonnak. A harmincas évekt l kezd d en árva gyermekek menhelye volt, majd 957-ben felvette a Kállai Éva nevet, és ekkor alakult ki jelenlegi profilja. Azóta a 4-8 éves ipari tanuló lányok otthona. Az épület Szeged belvárosához közel a József Attila sugárúton található. Az intézet 967-ben b vült egy Utógondozó Leányszállással, ahová Csongrád megye valamennyi otthonából fogadják a rászoruló lányokat. Ez a részleg helyileg külön volt az anyaintézett l, 50 fér helyes, modern épület, amely szállásnak épült. A 0 növendék nevelését 26 feln tt dolgozó, egy részfoglalkozású, valamint egy mellékfoglalkozású orvos végezte. Ebb l pedagógus 2 f, gyermekfelügyel 3 f, gazdasági ügyintéz 2 f és technikai dolgozó 9 f. A 60 fér helyes anyaintézetben 4-8 éves korú állami gondoskodás alatt lév lányok éltek. Az intézetben a szakmunkásvizsga letételéig, a nagykorúságuk eléréséig, vagy az állami gondozásuk megsz néséig tartózkodhattak a lányok. Egy-egy csoportban általában 5-20 lánygyermek volt, amit csoportnevel és gyermekfelügyel irányított. A szobák nagyságától függ en egy-egy csoporthoz 2-3 egymás melletti szoba tartozik. A szobák fér helyeinek száma nagyságuktól függ en 4-0 személyes. A karbantartáskor, illetve korszer sítéskor törekedtek a kisebb szobák kialakítására. A csoportok heterogén összetétel ek. Az intézményesített utógondozás 967-ben az országban els ként a szegedi Kállai Éva Nevel otthon kihelyezett lányszállásán indult be. Erre a célra épített, modern kollégiumban kapott helyet az 50 f s intézmény, 4 ágyas szobákkal. Az Utógondozó Otthonban az anyaintézményb l és a megye nevel otthonaiból kerülnek be a lányok 8 éves kortól, illetve a szakmunkásvizsga letétele után, valamint az önálló életvitelre már érett 6. éven felüli

13 3 segédmunkások. Az intézményes utógondozás - mely fél-védettséget jelent - még újszer, de nagyon követend példa évben Közgy lési határozat alapján összevonták a Kállai Éva Nevel otthont az Árpád Nevel otthonnal és befogadó intézményként a Szeged, Sz regi út 80. sz. alatt 4,6 hektáron fekv Árpád Nevel otthont jelölték meg. Az összevont intézmény 993. január óta m ködik. Árpád Gyermekotthon A századforduló után, a gyermeknyomor hazánkban olyan nagyfokú volt, hogy szociális problémává vált. Az árva, elhagyott, csavargó vagy b nözés útjára lépett gyermekek megmentésére a Fehér Kereszt egyesület gy jtéseket rendezett. Az 906-ban létrejött Országos Gyermekvéd Liga szervezésében megindult az Újszegedi Árpád Otthon az els magyar "gyermekfalu" létesítése. Felismerték, hogy amennyiben több szegény gyermeket óvnak meg a betegségekt l, ugyanannyi szabad helyet nyernek a kórházaknak, és amennyi züllésnek indult gyermeket rántanak vissza a romlás útjáról, annyival több zárka marad üresen a börtönökben. Különösen, a "törvénytelen" gyermekek sorsa vált aggasztóvá: nincs rokona, a törvény hiányos védelemben részesíti, anyja igyekszik t le megszabadulni, a társadalom pedig idegenkedik t le. Mi vár tehát más a szegény gyermekekre, mint az elhagyatottság, az elzüllés és a börtön. Újszegeden, a sz regi országút mellett tizenöt hold városi területet kapott a Gyermekvéd Liga "magyar falu" létesítésére október 8-án megnyitották az Árpád Otthont részben államköltségen, részben közadakozásból. A központi épület tervét Ybl Lajos m építész készítette el. A központi emeletes épületben volt az iskola, az iroda, az igazgatói lakás, orvosi szoba és raktár. A két családi házban negyven fiú két állami tanító, mint családf vezetése mellett. Egy-kett re kertté alakult a házak környéke, megkezd dött a mezei munka, gyümölcsfa és sz l ültetés, nagyrészt adományokból beszereztek minden gazdasági eszközt. Hamarosan állatok kerültek az udvarra. A züllésnek indult, utcán összeszedett gyermekek, ástak, kapáltak, ültettek, mert Füzessy Márton els igazgatónak az volt a jelszava: "akkor esztek, ha termeltek". A gyermekbíróság életbelépésével kiderült, hogy a javító nevelésre ítélt ifjúkori b nöz k elhelyezésére nincsen hely, miért is a Gyermekvéd Liga fels bb nyomásra kénytelen volt e célra átengedni az Árpád Otthont. A növendékeket sürg sen át kellett telepíteni a Szilágyi Otthonba s az Árpád Otthonban új intézmény létesült, amely meghiúsított ugyan egy a határainkon túlra is kihatással kecsegtet gyermekvédelmi, pedagógiai kezdeményezést, de amelynek szelleme ugyancsak egyedülálló, és újszer igazságügyi intézményt a "nyílt javítóintézetet" hozta létre. 93. április 30-ig m ködött hazánk egyetlen nyílt javító intézeteként, s ezzel lezárult az épület együttes második korszaka. Az Országos Gyermekvéd Liga anyagi gondokkal küzdött. A kiüresített Árpád Otthont ideiglenesen tíz évre hasznosításra átadják a Magyar Asszonyok Nemzetközi Szövetsége Szegedi Csoportjának, akik a város jelent s anyagi támogatásával igen fontos gyermekvédelmi intézményt m ködtetnek: az Átmeneti Leányotthont. Az erkölcsileg fogyatékos lányok javítóintézetében mintegy 40 lányt neveltek. Az Árpád Otthon területén

14 4 938-tól két szervezet is m ködik: az átmeneti leányotthon, valamint a Gyermekvéd Liga és a Gyermekszanatórium Egyesület kerti gyógyiskolája. A háború véres eseményei mindent megbénítottak. Rövid ideig orosz katonai kórházként is m ködött az épület. Egy Izraelbe kivándorolt ember felkereste az intézetet a 996 -ban, mert látni szerette volna azt a helyett ahol élt, ahol a háború után a zsidó alapítványok gy jtötték össze a zsidó gyermekeket az Izraelbe történ kivándorlásra várva - így derült fény a háború utáni hasznosításra. Az államosítás után, az Árpád Otthont átírták a Magyar Kincstár (Népjóléti Minisztérium) javára 950-ben. Az Otthon harmadik korszaka ezzel lezárult. Az Árpád Otthonból "Ifjú Gárda" Ifjúsági Város lett. Az új társadalom törekvése, hogy minden gyermekre és ifjúra kiterjed védelmet alakítson ki. Koedukált, széles korhatárú évig - 20 fér helyes, bels óvodával m köd intézmény lett. Az általános iskoláskorú gyermekek a közeli Rózsa Ferenc Általános Iskolába jártak. Az ifjúsági korúak valamennyien ipari illetve mez gazdasági tanulók. A növendékek - kevés kivételt l eltekintve - testvérek. Ez id tájt létesült a sportpálya, gazdag könyvtár, gyönyör kert és miniat r állatkert. A 80-as évek végére a fogyatkozó gyermeklétszám miatt az óvoda megsz nt. A 90-es évek elejére az engedélyezett létszám 80 f re csökkent. A volt óvodaépületben tanulószobák lettek kialakítva. 99 évben a hátsó épületegyüttes hasznosításaként beindult a Gazdasszonyképz Szakiskola. A nevel otthonos leányok egy része a "kinti" lányokkal együtt ( k voltak többségben) a Gazdasszonyképz be járt, melynek gyakorlati foglalkozásai is helyben voltak. A kilencvenes évek változása hatott az intézményre is. Visszakapta az Árpád nevet január -t l az intézményt összevonták a Kállai Éva nevel otthonnal, ahonnan 2 f nagykorúságához közeli leány gyermek költözött át a Sz regi út 80. szám alá. Az összevonás

15 5 ellenére a létszám csökkenése nem állt meg. Beutalásra kerül gyermekek többnyire 5-6 évesek a gondozott gyermekek nagy része általános iskolai tanulmányokat folytat a F fasori illetve az Odessza II. általános iskolában. A túlkoros gyermekek a Speciális Alternatív Szakiskolába nyertek elhelyezést, ahol szakmát is tanulhatnak. A kett szintes f épületben a fels szinten a lányok nyernek elhelyezést, a földszinten a fiúk. Szórakozásra, kikapcsolódásra külön épületszárnyban lév könyvtárban, klubszobában, valamint a szabadid eltöltésére alkalmas báb- és kézm ves foglalkoztatóban van lehet ség. A modern szórakozást segítette egy külön teremben elhelyezett 0 db számítógépb l álló rendszer, ahol számítógép kezeléssel, játékok használatával ismerkedhettek a fiatalok. Az intézmény életében ismét változás történik, mert 997. április 7-én összevonják a Londoni körúti Nevel otthonnal. A Gazdasszonyképz t megszüntetik, és pályaorientációs képzésként az egyik szegedi szakmunkásképz höz csatolják, akik a tankonyha és tanteremhasználatát bérlik továbbra is a Gyermekotthontól. Közgy lési határozat alapján Árpád Gyermekotthon néven m ködik tovább, mint a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetlen 6-8 éves korúak gyermekvédelmi feladatát ellátó intézménye - két telephellyel, hiszen a Londoni körúti Gyermekotthon épülete is ide tartozik évben újabb Önkormányzati döntés el tt áll az Árpád Gyermekotthon, ugyanis év végét l Gyermekvédelmi törvény értelmében 40 f nél több nem lehet egy intézményben él gondozott létszáma, amelyhez a törvény meghatározott létszámú feln tt alkalmazottat rendel. Bölcs de utcai Gyermekotthon 950 -ben a menhelyek megszüntetésével a szegedi Gyermekkórház épületéb l a csecsem ket az újszegedi GYIVI épületébe helyezték át. Innen 982 -ben helyezték át a 0-6 éves gyermekek ellátását a Bölcs de utcai Gyermekotthonba - amely akkor csecsem otthon néven m ködött, el bb 56, majd a csökkentést követ en 40 fér hellyel. Kimagaslóan eredményes munkájukkal elérték, hogy módszertani intézetté történ kijelölésük folyamatban van.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója 1. oldal, összesen: 23 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet 3. oldal II. Jogszabályi háttér 3. oldal III. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig

Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig Központi Statisztikai Hivatal Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 2012. május Tartalom A gyermekvédelem száztíz éve...2 Az alap- és szakellátás komplex rendszere...2 A szakellátásba kerülés okai...4

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

TARTALOM 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013

SZAKMAI PROGRAM 2013 16. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Fruska Gyermekotthon SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben