Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története"

Átírás

1 Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története Készítette: Dóczi Tamás Az emberi közösségben mindig akadtak olyanok, akik felvállalták a magukra maradt, családjukból kiszakadt gyermekekkel való tör dést. Ez többféle formában történhetett, családi, kisközösségi, egyházi vagy nagyobb közösségeket átfogó - állami - szinten. A régebbi id kben a kisebb közösségeknek kisebb településen ez nem okozott különösebb gondot. A települések növekedésével ezeket a feladatokat legtöbbször az egyházak, majd a városiasodás magasabb fokán a város, kés bb az állam vállalta magára. A gyermekek egy részét örökbe adták, másrészüket lelenctartó dajkák nevelték, családok fogadták be, árvaházak, menhelyek gondjaira bízták ket. Ezek költségeit már a közösség - város, állam, egyház - fizette. Ennek a fejl désnek eredményeként közel száz esztend vel ezel tt Magyarországon már törvény szabályozta a gyermekvédelmet, mivel a közösségek így látták biztosítva a gyermekek fejl dését. Az árva- és lelenc gyermekek megmentésér l és neveltetésér l a hatóságok már szabályozott formában az elmúlt század elejét l gondoskodtak. Csongrád megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága A Csongrád Megyei GYIVI el dje az Újszegeden jelenleg gyermekkórházként m köd épületben, mint árvaház m ködött 90 -t l. 95 -t l a GYIVI jelenlegi székhelyén szeptember -t l Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága elnevezéssel - Szeged, Bal fasor 6. szám alatt m ködik. A TEGYESZ központi két emeletes épülete Újszeged egyik legszebb környezetében, az újszegedi liget szomszédságában örökzöld növényekkel borított telken fekszik. Ez a környezet nyugalmat és biztonságérzetet biztosít a TEGYESZ átmeneti otthonába bekerült gyermekek számára. Az intézet a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által biztosított szakszolgáltatás mellett teljes kör otthont nyújtó ellátást is biztosít az átmeneti otthonba került; valamint a nyolc lakásotthonban él, a nevel szül i hálózathoz és utógondozói hálózathoz tartozó kiskorúak és nagykorúak számára. A felsorolt elhelyezési helyeken közel 700 gyermek ellátása biztosítható.

2 2 Az intézet Szervezeti felépítése három részre tagolható Szakszolgálat, melyhez a szakért i csoport, gondnoki csoport, valamint nyilvántartási és diszpécser csoport tartozik. Közvetlen irányítását az egyik szakmai igazgatóhelyettes látja el. A teljes kör otthont nyújtói ellátáshoz tartozó átmeneti otthon, valamint a lakásotthonok közvetlen irányítását a másik szakmai igazgatóhelyettes végzi. A nevel szül i és utógondozói hálózat közvetlenül az igazgató irányítása, ellen rzése alá tartozik. A gazdasági szervezetet a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával látja el feladatát. Ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon: A TEGYESZ központi épületének II. emeletén m ködik az ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon 5 fér hellyel. A 2-3 fér helyes szobákban földszintes hever kön, megfelel tárgyi felszereltséggel tudja fogadni az oda beutalt gyermekeket. Lakásotthonok A nyolc lakásotthon t l három szakmai egységbe tartozik. I. sz. Gyermekotthon

3 3 A Csanádpalotán 35 fér hellyel m köd nevel otthon fér helyeit tól két lakásotthonban fiúk részére kialakított 2-2 fér hellyel váltottuk ki. Az l. sz. lakásotthon Csanádpalotán a Kossuth u. 6. szám alatt került kialakításra a régi nevel otthon szolgálati lakásának kib vítésével. A négy szobás, 40 m2 -es ház egy zárt átjárón keresztül megközelíthet 82 m2 -es étkez vel, konyhával, mellékhelyiségekkel, nevel i szobával lett kiegészítve. Az otthonhoz tartozó telken bitumenes kézilabdapálya található. A 2. sz. lakásotthon Csanádpalotán a Kossuth u. 3. szám alatt m ködik. Az emeletes házban az ott elhelyezett 2 gyermek mindent kielégít elhelyezésben részesül. A házhoz nagy telek tartozik, amelynek egy része füvesítve van, azon nádtet vel védett kerti padok, asztalok találhatók. A gyermekek különböz házi állatokat tartanak (tyúk, pulyka, kacsa). A telek egy része kertészkedésre ad lehet séget. A gyermekotthonhoz tartozó harmadik lakásotthon Hódmez vásárhelyen a Béla cigány u. 7. szám alatt található. A 270 nm alapterület, egy emeletes, valamint tet tér-beépítéses, 6 szobás, két fürd szobás, valamint három WC-vel ellátott lakásotthonban 6 fér hely van kialakítva. A szinte luxuskörülményeket biztosító, mindennel felszerelt otthonhoz megfelel méret kert tartozik. Ennek egy részében udvari játékok találhatók, valamint zárt tároló. II.sz. Gyermekotthon A nagymágocsi 35 fér helyes nevel otthon én indított két lakásotthon létrehozásával sz nt meg. Az l. sz. lakásotthon a Nagymágocs, Jókai u. 58. szám alatti egy emeletes, tet tér beépítés, 240 nm-es ház megvásárlásával, felújításával lett kialakítva. 2 fér helyén csak fiúkat fogad. A házhoz nagy kert tartozik, amely egyrészén füvesített kisméret labdarúgópálya, valamint haszon és díszkert található. A 2. sz. lakásotthon a Nagymágocs, Szentesi u. 23. szám alatti, volt szolgálati ház b vítésével lett kialakítva. A ház b vítésével 2 fiú elhelyezése vált lehet vé. A 50 nm-es házhoz nagy haszon és díszkert tartozik, amelyen baromfi tartására is van lehet ség.

4 4 A szakmai egységhez tartozik még a Szegvár, Kórógy u. 8. szám alatt t l m köd, fiúk-lányok részére elhelyezési lehet séget biztosító, 6 fér helyes lakásotthon. A 240 nm-es alapterület lakásotthon a 6 gyermek számára is kényelmes, minden szükségletet kielégít körülményt biztosít. Az udvaron kerékpár és kerti eszközök tárolását szolgáló melléképület lett kialakítva. A telek fennmaradó részén haszon és díszkert található. III. sz. Gyermekotthon Szegváron ig m köd kastélyotthon fér helyeket a fenntartó megszüntette. A gyermekek elhelyezésére a Szegváron vásárolt két családi ház megfelel kialakításával nyílt lehet ség.

5 5 A Szegvár, Bercsényi u. 8. szám alatti 2. sz. lakásotthon 35 nm-en tudja fogadni az oda elhelyezett 2 fiút, ill. lányt. A házhoz tartozó telken dísznövények gondozására van lehet ség. A lakásotthonban elhelyezett gyermekek a velük foglalkozó feln ttek irányításával sertés- és baromfitartást is végeznek. Az Ópusztaszer, Komócsin Z. u. l. szám alatt 2000 tavaszán megvásárolt, közel 300 nm alapterület ház befejezésével luxuskörülményeket tud biztosítani a 2 fér helyen elhelyezett fiúk és lányok részére. A e óta m köd lakásotthonhoz nagyméret füvesített telek tartozik. Haszon és díszkert kialakítása folyamatban van. Nevel szül i és utógondozói hálózat

6 6 A nevel szül i hálózatban a közel 300 hagyományos és hivatásos nevel szül 420 kiskorút, valamint 00 nagykorút nevel. A hálózathoz tartoznak a küls fér helyen - albérletben - elhelyezett utógondozottak, közel 00-an. A hálózatban nevelked kiskorúak és nagykorúak nevelésének segítését a központi épületben, valamint nyolc településen bérelt irodákban elhelyezett nevel szül i tanácsadók és utógondozók végzik. Gazdasági szervezet A szervezetbe tartozó megfelel képesítéssel rendelkez szakemberek tevékenykedésével az intézményrendszer egészének megfelel finanszírozása biztosítva van. A gyermekvédelem alakulása Csongrád megyében A jogszabályi háttér változása következtében Csongrád megyében is megindult a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott nevel otthonok átalakítása. A régi nevel otthonok helyett az új szemléletnek megfelel en kisebb gyermekotthonokat és lakásotthonokat hoztak létre. Csongrád Megye Önkormányzata ezért felszámolta a következ nevel otthonokat: a balástyai 40 fér hely 992-ben a szentesi és csongrádi 35 fér hely 995 -ben, a hódmez vásárhelyi 55 fér hely 996-ban, a szegvári 60 fér hely 997-ben, a nagymágocsi 40 fér hely 995-ben, majd utolsóként a csanádpalotai 40 fér hely 998-ban. Balástyán 966 -ban indult be a volt Gazdasági Iskola épületében 50 fér hellyel 3-8 éves leányok részére a nevel otthon, amely szervezetileg a helyi általános iskolához volt csatolva. Ezt követ en megyei, majd közvetlenül a GYIVI fenntartásába tartozott egészen megsz néséig. Hódmez vásárhelyen 962 -ben alapítottak 3-8 éves normál és enyhe értelmi fogyatékos leányok részére 55 fér hellyel nevel otthon a város középpontjában. Ennek megszüntetését követ en egy 6 fér helyes leány lakásotthon indult be az igények ellátására. Ugyancsak Hódmez vásárhelyen található az értelmében gátolt - középsúlyos értelmi fogyatékos - tanulók speciális gyermekotthona. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon speciális gyermekotthona ( amely ezzel a feladattal egyedüli a megyében ) régi épülete az adott elhelyezési lehet ségeivel - azaz az épület m szaki min sége a gyermekvédelmi törvény el írásait sértik, ezért rövid id n belül szükséges az egész épület kiváltása. A speciális gyermekotthon az iskola diákotthonából alakult ki 999 -ben 5 fér hellyel.

7 7 Szegváron a valamikori megyeháza kastélya 50 óvodással 950 -t l volt nevel otthon. Az 960 -as években már 20 f s létszámmal bels óvodával és korrekciós bels iskolakezdéssel segítették a gyermekek iskolába indulását. Az 980 -as években az igényváltozásoknak megfelel en szélesítették a korhatárt és tovább csökkentették a fér helyszámot. A csökken gyermeklétszám és a gyermekvédelemben bekövetkezett szemléletváltás nem indokolta a kastély épületében m köd nevel otthon létét, ezért 997 -ben kett lakásotthonnal kiváltották azt. A nagymágocsi nevel otthon 950 körül indult Lajosszállásán (tanyaközpont) 6-8 éves lelenc fiúkkal, akik az ottani Tsz-ben dolgoztak. Nagymágocsra 968 -ban költöztek be a dolgozó fiatalok. Ekkor széles korhatárúvá változtatták a nevel otthont 40 fér hellyel. A nevel otthon egy régi iskolaépületben hat holdas parkban helyezkedett el, amely a gazdálkodás alapjainak megismerését, mint lehet séget adta a gyermekeknek. A hálótermek 0-4 fér helyesek voltak. A 80 -as évekt l már csak tanulók voltak az intézetben, akik a helyi iskolába, majd Szentesre jártak tanulni. Ezt váltották ki kett lakásotthonnal 995 -ben. Csanádpalotán 965 -ben alakult meg a nevel otthon egy régi iskolaépületben 50 fér hellyel óvodás és általános iskolás korosztályú fiúk számára. Az 980 -as évek végét l már széles korosztályúvá alakították át, amelyet nem sokkal kés bb követett a koedukáció. A családias jelleg ett l az id t l jellemzi az intézményt az 998 -as kett lakásotthonná alakulásáig. A szentesi és csongrádi leány nevel otthon 972-ben kezdte meg m ködését. 972-t l ig 50 enyhén értelmi fogyatékos 6-4 éves korú leány nevelését látta el. Megszüntetésüket követ en a szentesi gyermekotthonba kerültek a gyermekek. A

8 8 gyermekotthonban az országban els ként 996-ban nagyobb átalakulás ment végbe. Az új vezet ség olyan lakóközösségeket alakított ki, ahol a fiatalok állampolgárrá nevelése az eddigieknél eredményesebben történhet meg. Az új struktúrában új tartalmaknak kell, hogy megjelenjenek, ahol a vezérl érték a gyermekek szükségleteinek felismerése, kielégítése, a túlszabályozás helyett, a gyermekek reális követelményekkel találkozzanak. Az intézmény egységében hat új lakóközösségek jött létre, akik önálló gazdálkodást folytatnak. A fenntartó önkormányzat 999-ben a Rigó Alajos Óvoda, Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon feladatát kib vítette. A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. A lakásokban kezdetben enyhe értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekeket utaltak. Az új struktúra kialakításával elértük, hogy a testvérek együtt maradhattak. A nagy intézmények lebontása következtében az ép intellektusú fiatalokat is irányítottak gyermekotthonba. Így kiváló lehet ség nyit az integrációra. Ez a humanisztikus alapértékek elfogadását jelenti, és feltételezi, hogy újra gondoljuk, átértékeljük a fogyatékos emberekr l kialakított hagyományos képünket. Alapja a normál pedagógia és a gyógypedagógia összehangolt munkája. Az integrációban megtapasztalt biztonság és kölcsönösség, az elfogadás, és elfogadottság érzésének elsajátítása. A sokféle ember sokféle módon történ együttm ködésének tanulása.

9 9 A makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Az intézmény jogel dje a Gyógypedagógiai Nevel intézet 954 szeptember eleje óta fogad és lát el állalmi gondozott gyermekeket 40 fér helyen. Az induló létszám évenként gyarapodott, az állami gondozottak ún. magánbentlakó, kollégiumi ellátást igénybe vev gyermekekkel együtt éltek nevel otthonunkban. A nevel intézet eleinte csak fiúkat fogadott, kés bb vált a nevel otthon koedukálttá. A gyermekek értelmi állapotukat tekintve - az akkori terminológia szerint debilisek és imbecillisek voltak. A gondozottak létszámának növekedésével az épületek nagysága, tárgyi és személyi ellátottsága is folyamatosan b vült. Az 959. évben még küls helyen is - mint Gyógypedagógiai Gyermekotthon - elláttak óvodás gyermekeket. Itt az ellátás ugyan külön épületben, de szakmai irányítás szerint az intézethez tartozva m ködött. A nagy fejl dést 988. év hozta, amikor az új diákotthoni épületünk átadásra került Ezzel a beruházással megteremt dött az állami gondozásban él gyermekek nevelésének, gondozásának, fejlesztésének ideális körülményei. Korszer, világos 6 ágyas szobákba kerültek gondozottjaink. 4 társalgó - játékokkal felszerelve szolgálja szabadid hasznos eltöltését. Korszer audiovizuális eszközök biztosítják az ismeretszerzést.

10 0 Nevel otthoni szárnyban orvosi rendel, 4 db betegszoba nyújt teljes egészségügyi ellátást. A könyvtárszobában, amely az elmúlt évt l kezdve informatikai teremként is szolgál - különböz foglalkozásokon vesznek részt a gondozottak. A 300 f s konyha, tágas ebédl, varroda és mosókonyha is a gyermekeket szolgálja, ugyanúgy, mint az udvar, sportpálya, játszótér is. Gyermekotthon feladata olyan gyermekek gondozása, akiknek a családja nem tudja biztosítani az életükhöz szükséges feltételeket. (Jelenlegi létszáma 80 f ) Ezért sajátos, otthont nyújtó, családi funkció pótló feladatot lát el. Gyermekek életkora széles: 3 éves kortól 24 éves korig vannak elhelyezve. A 8 éven felüli fiatalok utógondozotti ellátásban részesülnek.

11 Legfontosabb feladat a gyermekek önálló életre nevelése, családi életre felkészítése. A habilitáció, rehabilitáció a gondozottak tanulmányainak sikeres fejlesztésével, és szakma elsajátíttatásával is együtt jár. Londoni körúti Nevel otthon Szeged Gyermekotthonai Az árvaház építésének gondolata 872-ben érett meg, s a f ispán közadakozásra szólította fel a város lakosságát. A felhívásra az egész város megmozdult, a gazdaságok forintjaikkal, a szegények fillérjeikkel járultak hozzá az építkezéshez. Az árvaház helyéül a volt katonai temet t jelölték ki. A tervek elkészítésével Arlecht Ferenc építészt bízták meg. 873-ban "Szeged Árvaház" néven avatták fel az épületet, amelynek akkor még csak a Kálvária utca fel li épülete épült fel. Az épület a város egyik legforgalmasabb pontján, a Londoni körút és a Kálvária sugárút keresztez désében helyezkedik el. Az épülethez csak mintegy 30 x 40 méteres udvar tartozik. Nem szakította félbe m ködését az intézmény a nagy szegedi árvíz idején sem. Azt követ en Vígh Albert tervei alapján, Tápai László építész 896-ban felépítette az épület Londoni körúti szárnyát, ezzel az objektum elnyerte mai külsejét és folytatta m ködését városi árvaházként hosszú id n keresztül szeptember 30-án a Szent Vince rendi apácák vették át az intézmény vezetését. Gyökeres változást hozott az 948-ban bekövetkezett államosítás. Jelent s dátum még az 959-es év, amikor közös irányítás alá került a Rigó utcai Fels tagozatos Nevel otthonnal. Az 984 év végén történt döntésnek megfelel en szélesítették az otthonban nevelked gyermekek korhatárát. Ebben az id ben a nevel otthon 00 fér helyes volt, alsó tagozatos gyermekek részére, melyben 80 fiúgyermek élt. A 6 tanulócsoport létszáma és 5 közötti volt. Legfontosabb feladatuknak az otthon zártságának csökkentését, a "nyitott" nevelés megvalósítását tartották. Alsófokú-, közép- és fels fokú iskolákkal, közm vel dési intézményekkel tartottak kapcsolatot. Lehet ségeik közelítettek a családi otthonban nevelked k lehet ségeihez. Az otthon növendékei küls óvodába, illetve iskolába jártak. Megoldatlan problémáik a gyermekek - különösen a cigány származásúak - eredményekben is jelentkez motiválása a tanulásban. Rigó u-i Nevel otthon A nevel otthon 959. június 25-én alakult meg. El dje a Tartósító és Húsipari Technikum Diákotthona volt. Az épületben els sorban szakmunkástanulók nyertek elhelyezést. Megalakulásakor a Londoni körúti Nevel otthon fels tagozatos részlegeként m ködött január -vel fels tagozatos növendékek önálló nevel otthona lett. A fér helyek száma a megalakuláskor 60 f volt. A kés bbi fejlesztés következtében 80 f s otthonná b vült.

12 2 A nevel otthon a külváros és a belváros határán fekszik, közel számos gyárhoz, vállalathoz és a Londoni körúti Nevel otthonhoz. Az épület igen régi, közel 00 éves. Eredetileg menhelynek épült, a feln tt munkanélküliek és csavargók részére. Az épület stílusa korára és eredeti rendeltetésére jellemz, közületi célokat szolgáló, eklektikus stílusú. A nevel otthonokkal kapcsolatos korszer sítési törekvések és a társadalmilag támasztott igények következtében a Rigó utcai Nevel otthonban is profilváltás történt, amit megel zött Szeged város és Csongrád megye valamennyi nevel otthonának széles korhatárúvá való válása. A Londoni körúti és Rigó u-i Nevel otthon 992. december 3 -ei összevonásra került és mint Londoni körúti Gyermekotthon m ködött tovább. Továbbra is fiúk által lakott széles korhatárú intézményként. A fiatalok a város óvodáiba és iskoláiba jártak, bels óvoda és iskola nem m ködött. A Gyermekotthonba 994 és 997 között a gyermeklétszám er sen csökken tendenciát mutatott. Gazdasági okok miatt 997 tavaszán újabb összevonásra került sor, a Londoni körúti Gyermekotthon lakói április 7-én az Árpád Gyermekotthonba költöztek ki. Azóta az Árpád Gyermekotthon a város egyetlen gyermekotthonaként m ködik (nem számítva a volt csecsem otthont a Bölcs de utcában, amely 40 fér hellyel m ködik a 0-6 éves gyermekek számára). Kállai Éva Nevel otthon A szegedi Kállai Éva Nevel otthon, ahol 60 kiskorú állami gondozott élt, régi épületben, amely a századforduló idején épült, nem nevel otthonnak. A harmincas évekt l kezd d en árva gyermekek menhelye volt, majd 957-ben felvette a Kállai Éva nevet, és ekkor alakult ki jelenlegi profilja. Azóta a 4-8 éves ipari tanuló lányok otthona. Az épület Szeged belvárosához közel a József Attila sugárúton található. Az intézet 967-ben b vült egy Utógondozó Leányszállással, ahová Csongrád megye valamennyi otthonából fogadják a rászoruló lányokat. Ez a részleg helyileg külön volt az anyaintézett l, 50 fér helyes, modern épület, amely szállásnak épült. A 0 növendék nevelését 26 feln tt dolgozó, egy részfoglalkozású, valamint egy mellékfoglalkozású orvos végezte. Ebb l pedagógus 2 f, gyermekfelügyel 3 f, gazdasági ügyintéz 2 f és technikai dolgozó 9 f. A 60 fér helyes anyaintézetben 4-8 éves korú állami gondoskodás alatt lév lányok éltek. Az intézetben a szakmunkásvizsga letételéig, a nagykorúságuk eléréséig, vagy az állami gondozásuk megsz néséig tartózkodhattak a lányok. Egy-egy csoportban általában 5-20 lánygyermek volt, amit csoportnevel és gyermekfelügyel irányított. A szobák nagyságától függ en egy-egy csoporthoz 2-3 egymás melletti szoba tartozik. A szobák fér helyeinek száma nagyságuktól függ en 4-0 személyes. A karbantartáskor, illetve korszer sítéskor törekedtek a kisebb szobák kialakítására. A csoportok heterogén összetétel ek. Az intézményesített utógondozás 967-ben az országban els ként a szegedi Kállai Éva Nevel otthon kihelyezett lányszállásán indult be. Erre a célra épített, modern kollégiumban kapott helyet az 50 f s intézmény, 4 ágyas szobákkal. Az Utógondozó Otthonban az anyaintézményb l és a megye nevel otthonaiból kerülnek be a lányok 8 éves kortól, illetve a szakmunkásvizsga letétele után, valamint az önálló életvitelre már érett 6. éven felüli

13 3 segédmunkások. Az intézményes utógondozás - mely fél-védettséget jelent - még újszer, de nagyon követend példa évben Közgy lési határozat alapján összevonták a Kállai Éva Nevel otthont az Árpád Nevel otthonnal és befogadó intézményként a Szeged, Sz regi út 80. sz. alatt 4,6 hektáron fekv Árpád Nevel otthont jelölték meg. Az összevont intézmény 993. január óta m ködik. Árpád Gyermekotthon A századforduló után, a gyermeknyomor hazánkban olyan nagyfokú volt, hogy szociális problémává vált. Az árva, elhagyott, csavargó vagy b nözés útjára lépett gyermekek megmentésére a Fehér Kereszt egyesület gy jtéseket rendezett. Az 906-ban létrejött Országos Gyermekvéd Liga szervezésében megindult az Újszegedi Árpád Otthon az els magyar "gyermekfalu" létesítése. Felismerték, hogy amennyiben több szegény gyermeket óvnak meg a betegségekt l, ugyanannyi szabad helyet nyernek a kórházaknak, és amennyi züllésnek indult gyermeket rántanak vissza a romlás útjáról, annyival több zárka marad üresen a börtönökben. Különösen, a "törvénytelen" gyermekek sorsa vált aggasztóvá: nincs rokona, a törvény hiányos védelemben részesíti, anyja igyekszik t le megszabadulni, a társadalom pedig idegenkedik t le. Mi vár tehát más a szegény gyermekekre, mint az elhagyatottság, az elzüllés és a börtön. Újszegeden, a sz regi országút mellett tizenöt hold városi területet kapott a Gyermekvéd Liga "magyar falu" létesítésére október 8-án megnyitották az Árpád Otthont részben államköltségen, részben közadakozásból. A központi épület tervét Ybl Lajos m építész készítette el. A központi emeletes épületben volt az iskola, az iroda, az igazgatói lakás, orvosi szoba és raktár. A két családi házban negyven fiú két állami tanító, mint családf vezetése mellett. Egy-kett re kertté alakult a házak környéke, megkezd dött a mezei munka, gyümölcsfa és sz l ültetés, nagyrészt adományokból beszereztek minden gazdasági eszközt. Hamarosan állatok kerültek az udvarra. A züllésnek indult, utcán összeszedett gyermekek, ástak, kapáltak, ültettek, mert Füzessy Márton els igazgatónak az volt a jelszava: "akkor esztek, ha termeltek". A gyermekbíróság életbelépésével kiderült, hogy a javító nevelésre ítélt ifjúkori b nöz k elhelyezésére nincsen hely, miért is a Gyermekvéd Liga fels bb nyomásra kénytelen volt e célra átengedni az Árpád Otthont. A növendékeket sürg sen át kellett telepíteni a Szilágyi Otthonba s az Árpád Otthonban új intézmény létesült, amely meghiúsított ugyan egy a határainkon túlra is kihatással kecsegtet gyermekvédelmi, pedagógiai kezdeményezést, de amelynek szelleme ugyancsak egyedülálló, és újszer igazságügyi intézményt a "nyílt javítóintézetet" hozta létre. 93. április 30-ig m ködött hazánk egyetlen nyílt javító intézeteként, s ezzel lezárult az épület együttes második korszaka. Az Országos Gyermekvéd Liga anyagi gondokkal küzdött. A kiüresített Árpád Otthont ideiglenesen tíz évre hasznosításra átadják a Magyar Asszonyok Nemzetközi Szövetsége Szegedi Csoportjának, akik a város jelent s anyagi támogatásával igen fontos gyermekvédelmi intézményt m ködtetnek: az Átmeneti Leányotthont. Az erkölcsileg fogyatékos lányok javítóintézetében mintegy 40 lányt neveltek. Az Árpád Otthon területén

14 4 938-tól két szervezet is m ködik: az átmeneti leányotthon, valamint a Gyermekvéd Liga és a Gyermekszanatórium Egyesület kerti gyógyiskolája. A háború véres eseményei mindent megbénítottak. Rövid ideig orosz katonai kórházként is m ködött az épület. Egy Izraelbe kivándorolt ember felkereste az intézetet a 996 -ban, mert látni szerette volna azt a helyett ahol élt, ahol a háború után a zsidó alapítványok gy jtötték össze a zsidó gyermekeket az Izraelbe történ kivándorlásra várva - így derült fény a háború utáni hasznosításra. Az államosítás után, az Árpád Otthont átírták a Magyar Kincstár (Népjóléti Minisztérium) javára 950-ben. Az Otthon harmadik korszaka ezzel lezárult. Az Árpád Otthonból "Ifjú Gárda" Ifjúsági Város lett. Az új társadalom törekvése, hogy minden gyermekre és ifjúra kiterjed védelmet alakítson ki. Koedukált, széles korhatárú évig - 20 fér helyes, bels óvodával m köd intézmény lett. Az általános iskoláskorú gyermekek a közeli Rózsa Ferenc Általános Iskolába jártak. Az ifjúsági korúak valamennyien ipari illetve mez gazdasági tanulók. A növendékek - kevés kivételt l eltekintve - testvérek. Ez id tájt létesült a sportpálya, gazdag könyvtár, gyönyör kert és miniat r állatkert. A 80-as évek végére a fogyatkozó gyermeklétszám miatt az óvoda megsz nt. A 90-es évek elejére az engedélyezett létszám 80 f re csökkent. A volt óvodaépületben tanulószobák lettek kialakítva. 99 évben a hátsó épületegyüttes hasznosításaként beindult a Gazdasszonyképz Szakiskola. A nevel otthonos leányok egy része a "kinti" lányokkal együtt ( k voltak többségben) a Gazdasszonyképz be járt, melynek gyakorlati foglalkozásai is helyben voltak. A kilencvenes évek változása hatott az intézményre is. Visszakapta az Árpád nevet január -t l az intézményt összevonták a Kállai Éva nevel otthonnal, ahonnan 2 f nagykorúságához közeli leány gyermek költözött át a Sz regi út 80. szám alá. Az összevonás

15 5 ellenére a létszám csökkenése nem állt meg. Beutalásra kerül gyermekek többnyire 5-6 évesek a gondozott gyermekek nagy része általános iskolai tanulmányokat folytat a F fasori illetve az Odessza II. általános iskolában. A túlkoros gyermekek a Speciális Alternatív Szakiskolába nyertek elhelyezést, ahol szakmát is tanulhatnak. A kett szintes f épületben a fels szinten a lányok nyernek elhelyezést, a földszinten a fiúk. Szórakozásra, kikapcsolódásra külön épületszárnyban lév könyvtárban, klubszobában, valamint a szabadid eltöltésére alkalmas báb- és kézm ves foglalkoztatóban van lehet ség. A modern szórakozást segítette egy külön teremben elhelyezett 0 db számítógépb l álló rendszer, ahol számítógép kezeléssel, játékok használatával ismerkedhettek a fiatalok. Az intézmény életében ismét változás történik, mert 997. április 7-én összevonják a Londoni körúti Nevel otthonnal. A Gazdasszonyképz t megszüntetik, és pályaorientációs képzésként az egyik szegedi szakmunkásképz höz csatolják, akik a tankonyha és tanteremhasználatát bérlik továbbra is a Gyermekotthontól. Közgy lési határozat alapján Árpád Gyermekotthon néven m ködik tovább, mint a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetlen 6-8 éves korúak gyermekvédelmi feladatát ellátó intézménye - két telephellyel, hiszen a Londoni körúti Gyermekotthon épülete is ide tartozik évben újabb Önkormányzati döntés el tt áll az Árpád Gyermekotthon, ugyanis év végét l Gyermekvédelmi törvény értelmében 40 f nél több nem lehet egy intézményben él gondozott létszáma, amelyhez a törvény meghatározott létszámú feln tt alkalmazottat rendel. Bölcs de utcai Gyermekotthon 950 -ben a menhelyek megszüntetésével a szegedi Gyermekkórház épületéb l a csecsem ket az újszegedi GYIVI épületébe helyezték át. Innen 982 -ben helyezték át a 0-6 éves gyermekek ellátását a Bölcs de utcai Gyermekotthonba - amely akkor csecsem otthon néven m ködött, el bb 56, majd a csökkentést követ en 40 fér hellyel. Kimagaslóan eredményes munkájukkal elérték, hogy módszertani intézetté történ kijelölésük folyamatban van.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek megyénként, 2003 Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakok formáiról, azok

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-012 Szám: 02/32-8/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010.

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA

I. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE MAJOR ERNŐ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJE JOGSZABÁLYI ALAPOK 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Gyámi, gondozói tanácsadás szakmai programja

Gyámi, gondozói tanácsadás szakmai programja Gyámi, gondozói tanácsadás szakmai programja Készítette: Haydu Olívia 2008. I. Jogszabályi háttér, a gyámi tanácsadás életre hívása: A gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat az 1997.évi XXXI. törvény /Gyvt.

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI. és JAVÍTÓINTÉZETEI

VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI. és JAVÍTÓINTÉZETEI VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI és JAVÍTÓINTÉZETEI A 215/2003.(XII.10.) Korm. rendelet alapján 1208. számon elrendelt JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK ÉS A NEVELŐ SZÜLŐ I HÁLÓZATOK HELYZETÉRŐ

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én.

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én. AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2012. Elfogadta a Kuratórium 2013. február 8-án. Kelt: Cegléd, 2013. február 11-én. Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2007. (V. 31.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2007. (V. 31.) rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2007. (V. 31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakok formáiról,

Részletesebben

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18.

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18. Pályázat intézményegység-vezetői állás betöltésére Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta 2015. május 18. 1 Pályázat a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron) Az igazgatói jóváhagyás dátuma: 2013. november 11. Hatályos:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Városlődi díszkulacs

Városlődi díszkulacs Városlődi díszkulacs Harminc-negyven esztendővel ezelőtt a néprajzkutatók és a művészettörténészek, ha a múlt tárgyi emlékei után kutattak, faluban városban egyaránt a házakat keresték fel. Ott aztán a

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

XXIX-F-3 Csepel Vas- és Fémművek, 1939-1986 (Fond)

XXIX-F-3 Csepel Vas- és Fémművek, 1939-1986 (Fond) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) XXIX Vállalatok, 1512.01.01-2012 (Fondfőcsoport/Szekció) XXIX-F-3 Csepel

Részletesebben

ESÉLYEGYENŐSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉS

ESÉLYEGYENŐSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT ESÉLYEGYENŐSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV VÁROSI ÓVODA 2008. CÍME: 5052, ÚJSZÁSZ BACSY-ZS.ÚT 16 1 I. A determináltság

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Szak A MAGYARORSZÁGI VÉDŐNŐKÉPZÉS KIALAKULÁSA. Bölcsészdoktori értekezés

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Szak A MAGYARORSZÁGI VÉDŐNŐKÉPZÉS KIALAKULÁSA. Bölcsészdoktori értekezés József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Szak A MAGYARORSZÁGI VÉDŐNŐKÉPZÉS KIALAKULÁSA ÉS A VÉDŐNŐKÉPZ.Ő ISKOLÁK OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁJA Bölcsészdoktori értekezés Kahlichné Simon

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-96/2016. A döntés minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400

Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400 Csongrád Megyei Rendır- fıkapitányság H i v a t a l a 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. Telefon: 62/562-400 IDEIGLENES MEGELİZİ TÁVOLTARTÁS ELRENDELÉSE ESETÉN IGÉNYBE VEHETİ SZÁLLÁSHELYEK CSONGRÁD

Részletesebben

II.ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM

II.ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 0 Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben