SZEGED FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGED FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN"

Átírás

1 SZEGED FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN Komarek Levente 1 Abonyiné Palotás Jolán 2 A mai Szeged helyén és szűkebb környékén ősidők óta éltek emberek. Az őskortól napjainkig szinte minden korszakból találtunk leleteket. A hely nagyszerűségét a Tisza és a Maros összefolyásánál az ártérből mintegy szigetként kiemelkedő terület adta lehetőségek biztosítják. A helyi adottságok, valamint a Maros vízi útként való hasznosítása (só, fa és egyéb erdélyi kincsek szállítása) révén a térség már a XIII. században a fejlődés, gyorsaságával tűnt ki ban IV. Béla Szegedet városi rangra emelte. A város fő profilja a mezőgazdaság volt, de ezen belül elsősorban az állattenyésztés emelkedett ki jelentőségével. A tatárjárás idején a vágómarha tenyésztés a legelők bővülésével tovább fejlődött. Nagy elismertséget váltott ki a térség termékei közül a szerémségi bor is. (A szegedi bortermelők és borkereskedők szőlő birtokai messzire nyúltak.) 1498-ban Szeged szabad királyi város lett. A török hódoltság elején még a mezőgazdaságból elsősorban az állattenyésztés, továbbá a gabona-, takarmány- és ipari növények termesztése, a kereskedelem és a kézműipar virágzott ben a város visszanyerte szabad királyi jogállását. Lassan a legeltető állattenyésztés mindinkább belterjessé kezdett válni. Elkezdődött a lakosság kirajzása a város környéki területekre, kezdett létrejönni a Szeged környéki tanyarendszer. A város fejlődését egy aspektusból tükrözi a népességszám hosszú idősoros alakulása (1. ábra). 1. ábra Szeged népességének alakulása ( ) 1 Komarek Levente PhD hallgató, SZTE Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék 6701 Szeged, Pf. 650, 2 Dr. Abonyiné Dr. Palotás Jolán kandidátus, egyetemi docens, SZTE Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék 6701 Szeged, Pf. 650, 1

2 A XIX. század Szeged életében a dinamikus fejlődés korszaka volt. A reformkorban, illetve azt követően erősödött a település városias jellege, a legkülönbözőbb infrastrukturális ágazatok és elemek lendületes fejlődésének lehettünk szemtanúi. Ismét élénkült a hajóforgalom. Az olcsó vízi közlekedés pezsdítőleg hatott az iparra, és a kereskedelemre is. Minőségi változást eredményezett a gőzhajózás elterjedése (1833-tól). Újabb lökést adott a vasútvonal Pest és Szeged közötti szakaszának kiépítése (1854), majd pedig a Szeged Szabadka Zombor, és a Nagyvárad Szeged Eszék Fiume közti vonal elkészülte (1872). A fentiek eredményeként Szeged vasúti csomóponttá is vált. Közben fejlődött a város közvilágítása, szaporodtak a különböző profilú fürdők, fejlődött a város belső úthálózata (a deszkapallókat téglajárdák váltották fel), megépült a vasúti híd, a személyi pályaudvar, erősödött a középfokú képzés, az egészségügyi ellátás, megalakult az állandó színtársulat, új városháza épült, megnyílt a kaszinó, felavatták a zsinagógát, hírlapkiadó létesült, megkezdte működését a takarékpénztár, az önálló tűzoltóegylet, elkezdték az artézi kutak fúrását stb március 12-én szinte minden, ami addig épült, rombadőlt (2. ábra). 2. ábra Az 1879 március 12-i szegedi árvíz vázlata A nagy árvíz nemcsak házakat, de utcákat is elsöpört. Mindössze 297 ház maradt használható az házból. Még állt a víz Szegeden, amikor elkezdődött az újjáépítés. A tempó óriási volt, szinte 1883-ra befejeződött. A Lechner Lajos tervei alapján végzett építő munka lehetővé tette, hogy Szeged a kor tudományos eredményeit, technikai vívmányait alkalmazva egy modern, harmonikus, mérnöki terv alapján született korszerű város legyen. A várost mintegy 10 km hosszú körtöltéssel vették körül, és elképzelés szerint egy úgynevezett eszményi szintre tervezték feltölteni (magasabbra, mint az addig észlelt legmagasabb 2

3 vízszint). Anyagi okok miatt azonban csak a körutakat és a sugárutakat töltötték fel. A teljes feltöltés hiánya miatt volt Szegeden sokáig országos viszonylatban is a legtöbb vizes pincelakás. A terv szerint a város a Tisza mindkét partján épült, de az összekötő hidak helyett csupán egy épült meg, ami később igen szűk keresztmetszetnek bizonyult. Az árvíz után közvetlen rövid idő alatt nagyon látványosan fejlődött a város, de tulajdonképpen az I. világháborúig még maradt a lendületből. Pl. a századforduló után létesült a Dóm téri épületegyüttes, illetve készült el a Fogadalmi templom, valamint a klinikasor. A trianoni határrendezés fordulópontot jelentett Szeged életében. A város elvesztette - a fejlődésében olyan fontos szerepet játszó - kedvező fekvését vonzáskörzete jelentős részének lecsatolásával. A határrendezés nemcsak a hinterlandjától fosztotta meg a várost, hanem minimálisra csökkent az átmenőforgalom is. Egyes üzemek elvesztették nyersanyagbázisukat, mások a piacaik összezsugorodása miatt kerültek nehéz helyzetbe. Relatíve az élelmiszeripar és a könnyűipar fejlődött, de ezeknek az ágazatoknak is sok nehézséggel kellett megküzdeniük. A II. világháború idején Szeged is súlyos károkat szenvedett. A háború befejeztével először lendületes fejlődés bontakozott ki. A helyreállítás viszonylag gyorsan lezárult, de gátlólag hatott a további fejlődésre az akkori politikai helyzet. A Jugoszláviával kialakult feszült viszonyunk lefékezte a fejlődést és éppen akkor, amikor az extenzív fejlődés időszakában máshol főleg a DNY-ÉK-irányú energiatengely menti területen oly látványos sikerek születtek, Szeged háttérbe szorult. Ezt az elszalasztott fejlődést sohasem volt alkalmunk behozni ben közigazgatási határrendezés következtében 9 község vált ki a korábbi Szegedből, így Szeged területe és lakosságszáma lecsökkent tól 1960-ig új helyzet állt elő. (Rendeződött Jugoszláviával a kapcsolatunk, erősödött a tranzit forgalmunk, nőtt az idegenforgalmunk, kezdett erőre kapni a mezőgazdaságunk, fejlődtek az élőmunkaigényes ágazatok, javultak a kooperációs lehetőségek és előtérbe került a vidék ipari fejlesztése újabb állomás. Ekkortól Csongrád megye székhelye Szeged lett és befejeződött a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése. Látványos változások következtek be mind a termelő, mind pedig a nem termelő ágazatok fejlődésében. Fejlődött a közép- és a felsőfokú képzés infrastruktúrája, létrejött az MTA SZBK, felépült a Sportcsarnok, dinamikus lakásépítkezés bontakozott ki. A kőolaj- és a földgázkitermelés megindulásával új iparág jött létre. Sorra telepedtek meg a városban nehézipari létesítmények (kábelgyár, gumigyár, megújult a gázgyár, profilt bővített az öntöde, megjelent a palettán az Ikarus, a Medikémia, a Florin, Budalakk stb.) Nagy változáson ment keresztül Szeged lakosságának az aktivitás szerinti megoszlása (1. táblázat). 1. táblázat Szeged népességének aktivitás szerinti megoszlása (%) Év Aktív kereső Inaktív kereső Eltartott ,9 5,5 50, ,9 8,3 41, ,4 15,3 34, ,3 20,8 31, ,9 24,6 30, ,5 29,1 29,4 3

4 A népszámlálási adatok összehasonlításából az tűnik ki, hogy az aktív keresők hányada 1949-től 1970-ig nőtt, majd azóta csökkent. Az inaktív keresők részaránya viszont 1949-től a 2001-es népszámlálásig változó ütemben ugyan de mindig nőtt. Különösen kiáltó az 1949 és az 1990 év azon viszonyszám-párja, amelyeknél mindkét időszakban az aktív keresők népességszámon belüli részaránya 43,9 %, de míg az inaktív keresőké 1949-ben csupán 5,5 % volt, addig 1990-re 24,6 %-ra emelkedett. Ezzel egyidőben ugyanakkor az eltartottak részaránya 50,6 %-ról 30,5 %-ra csökkent. Ez az országos átlagnál is rosszabb helyzet Szeged sajátos, öregedő népességstruktúrájával, illetve munkaerő helyzetével függ össze. Szeged aktív keresőinek nemzetgazdasági ágankénti megoszlásának alakulását az jellemzi, hogy az iparban foglalkoztatottak hányada a 70-es évek eleje óta csökken (2. táblázat). Ez a csökkenés olyan mértékű, hogy míg 1970-ben az ipar és építőiparban foglalkoztatottak hányada 51,9 % volt, addig 2001-re 26,5 %-ra esett vissza. Dinamikus csökkenés következett be a mezőgazdaságban is (1970-től 2001-ig 8,4 %-ról 2,0 %-ra), ugyanakkor nagyon látványosan emelkedett a tercier ágazatokban foglalkoztatottak hányada (39,7 %-ról 71,5 %-ra). Meg kívánjuk jegyezni ugyanakkor azt is, hogy a szolgáltatás súlya városrészenként igen nagy szóródást mutat. 2. táblázat Az aktív keresők megoszlása (%) Év Ipar és építőipar Mezőgazdaság Egyéb ,9 8,4 39, ,8 6,4 49, ,1 6,0 55, ,5 2,0 71,5 Tekintettel arra, hogy Szeged lakosságának szakképzettségi és iskolázottsági szintje jóval magasabb a megyei átlagnál, ez a foglalkozási struktúrában is tükröződik. (A szellemi foglalkozásúak több mint 50 %-os részarányt képviselnek.) Szeged természetes szaporodása 2002-ben 3,2 o / oo volt, ami némileg kedvezőbb az országos átlagnál. Sajnálatos azonban, hogy a születési ráta lényegesen alacsonyabb az országosnál Ha 1980-tól szemügyre vesszük Szeged születési rátájának alakulását, akkor elsőként annak markáns csökkenését kell megállapítanunk és 2000 között a legmagasabb születési arányszám az 1980 évi 14,2 o / oo, a legalacsonyabb pedig az 1999 és a 2000 évi 9,7 o / oo. A halálozási ráta szórásterjedelme ennél kisebb, az alsó szélső érték 1982-ben és ben volt (11,7 o / oo -et értékkel), a felső pedig 2000-ben, amikor 13,2 o / oo -et mutatott (3. táblázat). 4

5 3. táblázat Szeged természetes szaporodásának alakulása ( o / oo ) Év Élveszületési arányszám Halálozási arányszám Természetes szaporodás ,9 13,1-1, ,6 12,5 +0, ,5 12,7-1, ,6 13,1-1, ,4 12,3-0, ,5 13,0-1, ,4 13,2-2, ,9 13,0-3, ,9 12,9-3, ,7 13,0-3, ,7 13,2-3, ,5 11,9-2, ,9 12,1-3,2 Érdekesen alakult Szeged lakosságának nemek szerinti megoszlása is (4. táblázat) től 2001-ig a népszámlálási adatokat nyomon követve megállapíthatjuk, hogy az 1000 férfira jutó nők száma mindig messze meghaladta az országos értéket. Bár az eltérés évenként, illetve 10 évenként különböző értékeket mutatott, azonban a tendencia növekvő ben a szegedi mutató értéke már 68-cal volt magasabb az országosnál. Ez számos tényező együttes hatásaként alakult így (az intenzíven öregedő korstruktúra, az ipar és a gazdaság sajátos belső, ágazati struktúrája stb.). 4. táblázat Szeged lakosságának nemek szerinti megoszlása Év Az 1000 férfira jutó nők Férfiak hányada (%) Nők hányada (%) száma ,8 53, ,3 52, ,4 52, ,2 52, ,7 53, ,1 53,9 Az állandó vándorlás alakulása A vándorlási kölünbözet igen hektikusan alakult Szeged esetében. Míg az 1980-as években az 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet relatíve magas pozitív értékeket mutatott olyannyira, hogy a negatív természetes szaporodást nemcsak ellensúlyozni tudta, hanem népességszám növekedést is eredményezett, 1994-től töretlenül negatív előjelű ben az 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet 11,4 volt. Ez összefügg a városi megélhetés során jelentkező nehézségekkel, a bérek, jövedelmek reálértékeinek változásaival, a városi és a falusi megélhetési költségek különbözőségével, a környezet minőségi állapotának eltéréseivel, a falvakban tapasztalt olcsóbb telek, lakás illetve ház árakkal, a közlekedési lehetőségek 5

6 javulásával stb. A fentiek következtében az utóbbi években többen költöznek ki Szegedről a környező településekbe, mint amennyien beköltöznek. A motorizáció fejlődésével, a környező falvak infrastrukturális ellátottságának javulásával sokan felcserélik egykori szegedi lakásukat, vagy házukat nagyobb, vagy magasabb komfort fokozatú, minden igényt kielégítő magánházra. Számos kiköltözöttet a falusi környezet jobb minőségi állapota motivált. Ezt a folyamatot segíti elő a környező településekben szaporodó bérlakások elterjedése is. A korstruktúra Sok hasznosítható következtetést vonhatunk le Szeged lakosságának korcsoportok szerinti megoszlásának időbeni alakulásából is. Ehhez az elmúlt fél évszázad népszámlálási adatai nyújtanak támpontot. A táblázat adatai Szeged népességének nagymértékű öregedését jelzi. Ezt támasztja alá az a tény, amely szerint az 1949 évi népszámlálás óta a 0-14 és éves korosztályok ben mutattak legalacsonyabb arányt, továbbá, hogy a év közötti korúak és a 60 év felettiek fél évszázada nem mutattak ilyen magas hányadot (5. táblázat). 5. táblázat Szeged népességének főbb korcsoportok szerinti megoszlásának alakulása (%) Korcsoport ,5 22,2 17,6 21,2 19,8 17, ,8 36,5 41,8 39,8 38,5 35, ,8 25,6 23,7 22,7 24,0 28,4 60 X 13,9 15,7 16,9 16,3 17,7 18,8 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Az öregedési index (60 év felettiek/15 év alatti népesség) romló tendenciát mutat: 1994-ben 1, ben 1, ben 1,1202 Nagy az informatív ereje a mai szegedi népesség korcsoportok szerinti megoszlásának. Igaz, hogy a több mint fél évszázadot felölelő kimutatás időintervallumában közigazgatási határváltozások is bekövetkeztek, mégis e változások eredményei megdöbbentő erejűek. A megoszlási viszonyszámok azt mutatják, hogy legmarkánsabb változások a legalsó és a legfelső korcsoportokban következtek be, mely szerint a 0-14 év korúak részaránya 20,5 %- ról 13,9 %-ra csökkent, ugyanakkor a 60 éven felülieké pedig 13,9 %-ról 18,8 %-ra emelkedett. Önmagáért beszél az árnyaltabb kép bemutatására szolgáló korfa (3. ábra). 6

7 3. ábra Szeged lakónépességének kor és nemek szerinti megoszlása (2001. II. 01.) Szerkesztette: Abonyiné Palotás J. A munkanélküliség alakulása Szegeden a regisztrált munkanélküliek száma 2000-ben fő volt. Ez az 1990 évi létszámnál (988 fő) lényegesen több, de pl.: az 1997 évi főnél már kevesebb. Ma a munkanélküliségi ráta közel azonos a megyeivel. Arról nincs pontos ismeretünk, hogy a regisztrált munkanélküliek számának csökkenését milyen arányban okozta a regisztrációból való kiesés, illetve milyen arányban tudtak munkába állni. A csúcsérték 1993-ban volt fővel. A regisztrált munkanélküliek mintegy 49 %-a férfi. A 180 napon túl is munkanélküliek száma fő volt. Szegeden több a munkát kereső fizikai foglalkozású (68,7 %), mint a szellemi foglalkozású. A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettsége az alábbi szerkezetet mutatja: iskolai végzettség % általános iskolai végzettség nélküli 2,9 általános iskolai végzettséggel rendelkező 24,5 szakmunkás végzettséggel rendelkező 31,1 7

8 Infrastrukturális ellátottság A logisztikailag kedvező helyzetű Szeged központi szerepkörének megfelelően relatíve magas szolgáltatást nyújt szinte valamennyi infrastrukturális ágazat terén. Egyes szolgáltatások teljesítménye, illetve minősége országos szinten is az élvonalban áll. Szeged a szűkebb és a tágabb térség kiemelkedő szellemi központja. Magas a város szellemi, kulturális, oktatási, pénzügyi, egészségügyi teljesítménye. Dinamikusan nő az innovációs készség és fejlődik logisztikai helyzete. A kedvező hármas határ közeli földrajzi fekvés és a felsoroltak sem voltak azonban képesek kompenzálni a Kiskunfélegyházán inneni autópálya hiányát. A rendkívül összetett sok elemű infrastrukturális ellátottságból a sok tényező együttes hatására kialakuló lakás- és kommunális ellátottságot emeljük ki. Anélkül, hogy Szeged város lakásállományának mennyiségi és minőségi változásait hosszú időkeresztmetszetben elemeznénk, az utóbbi évek eredményeit befolyásoló, rendszerváltozás utáni helyzetet vázoljuk fel. Hogy ezt ragadjuk ki, annak az az oka, hogy a lakás- és kommunális ellátottság egy város infrastruktúrájában kitüntetett szerepet játszik. A lakásállomány nagysága, az új lakások építési dinamizmusa, az árszínvonal, a komfort fokozat, illetve a különböző minőségi paraméterei közvetlen érintik a város lakóit és hatnak a lakosság közérzetére. Szeged lakásállománya 2000-ben volt. Ez az 1980 évinek 117 %-a. A 100 lakásra jutó lakosok száma 1980-ban 285, 1995-ben 235, 2002-ben pedig 229 volt. Ez a csökkenés a népességszám visszaeséséből, valamint az épülő és a megszűnő lakások egyenlegéből adódik. A lakásépítési dinamizmus az elmúlt évtizedekben nagy differenciáltságot mutatott. A legintenzívebb lakásállomány bővülés az 1970-es évekre esett, és a legalacsonyabb értéket az 1990-es évek végén érte el ban az újonnan épített lakások száma 2297, 2002-ben pedig 395 volt. Az 1000 lakosra jutó újonnan épített lakások száma az alábbiak szerint alakult (4. ábra). Mennyiség ,2 5,1 3,9 3,3 3,2 2,7 2,5 2,2 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3 1, Év 4. ábra Az 1000 lakosra jutó újonnan épített lakások száma Szegeden Újabban a lakossági építtetők mellett megjelennek a vállalkozások és az önkormányzat is. A lakásépítési dinamizmus emelkedése, illetve magas értéke azért kívánatos, mert Szegeden viszonylag magas a lakásállomány átlagéletkora és sok kívánnivalót hagy maga után a minőségi állapotuk is. Magas az öreg panellakások részaránya is. Az új lakások falazata, a különböző hőtechnikai előírásoknak megfelelő szigetelése, a szobák száma, a fürdőszobával 8

9 való ellátottság, az egész komfort fokozata magasabb, ezáltal javul a lakásállomány átlagos minősége, összetétele, kedvezőbbé válnak a lakásgazdálkodás feltételei, nő a lakásmobilitás. Egyfajta minősítő paraméter az is, hogy az új lakások mintegy háromnegyede családiházas forma. A lakásállomány növekedésével és a lakosságszám csökkenésével csökken a laksűrűség. Igen nagy előrelépés történt az utóbbi évtizedekben a kommunális ellátottság terén. Markáns változás következett be a víz- és csatornahálózat fejlődésében, bár Szeged csatornázottsága még mindig a leggyengébb láncszemnek bizonyul. Míg pl.: 1980-ban a lakásállománynak csak 73 %-a volt a közüzemi vízhálózatba bekapcsolva, addig 2002-re 100 %-ra nőtt e mutató értéke. Míg pl.: 1980-ban a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya csak 55,3 % volt, 2002-re 70,5 %-ra emelkedett. Döbbenetes változások következtek be a távbeszélő fő és mellékvonal ellátottság terén ban az 1000 lakosra jutó távbeszélő fő- és mellékvonal együtt 57,1 volt, ami 2000-re 451-re ugrott fel. A város telefonfővonallal való ellátottsága sokáig nagyon alacsony volt és a fejlődést egyik legszélesebb fronton fékező szűk keresztmetszetet mutatott. Napjainkra ez a probléma teljesen megoldódott, sőt a mobil telefonok elterjedésével egyik legjobban ellátott infrastrukturális területünkké lett. A vezetékes gázellátás Csongrád megye 60 települése közül Szegeden a legjobb. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma 2002-ben volt. A vezetékes gázellátás mértéke nemcsak megyei relációban kiemelkedő, hanem országos viszonylatban is. Ez azzal is összefügg, hogy a város már régóta él a környékben nagy mennyiségben kitermelt földgáz bázis adta lehetőségekkel és kihasználta a térség adottságait. IRODALOM Abonyiné, P. J. (1976) Szeged ipari specializációjának változása. Városépítés 5. p. 39. Abonyiné, P. J. (1997) Gazdasági szerkezet üzleti élet. pp , A megye infrastruktúrájának bemutatása. pp , Szeged népessége, Szeged infrastruktúrája, Szeged gazdasági élete. pp in: Mészáros, R. (szerk.) Csongrád megye kézikönyve. Abonyiné, P. J. (2003) Infrastruktúra Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 174. p. Kiss, F. Tonelli, S. Sz. Szigethy, V. (1927) Szeged a Magyar Városok Monográfiája Kiadó Hivatala, Budapest, 423. p. Krajkó, Gy. (1990) A város fejlődésének főbb sajátosságai, funkcióinak változó szerepe. in: Mészáros, R. (szerk.) Az urbanizáció térbeli folyamatai Szegeden. pp Lechner, L. (2000) Szeged újjá építése. (Hasonmás kiadás) Szeged, 90. p. + melléklet. Mészáros, R. (1996) Szeged regionális szerepkörének jellemző vonásai a században. in: A Kárpátmedence történeti földrajza. Nyíregyháza, pp Mészáros, R. (1997) Csongrád megye kézikönyve. CEBA Kiadó, 634. p. Reizner, J. (1900) Szeged története III. kötet. Szeged, 536. p. A népszámlálások megfelelő kötetei ig 9

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Népességdinamika és társadalmi szerkezet OBÁDOVICS CSILLA EGYETEMI DOCENS KULCSÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR NYME KTK SOPRON

Népességdinamika és társadalmi szerkezet OBÁDOVICS CSILLA EGYETEMI DOCENS KULCSÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR NYME KTK SOPRON Népességdinamika és társadalmi szerkezet OBÁDOVICS CSILLA EGYETEMI DOCENS KULCSÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR NYME KTK SOPRON OBADOVICS@DEMOGRAFIA.HU Népességdinamika Népességszám változás Születés-halálozás

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Kékfrankos mintaterület magyarországi részének népességföldrajzi elemzése

Kékfrankos mintaterület magyarországi részének népességföldrajzi elemzése 4 5 k m T e l e p u l e s 1. s h p m a g y a r o r s z á g i t e l e p ü l é s e k a u s z t r i a i t e l e p ü l é s e k Kékfrankos mintaterület magyarországi részének népességföldrajzi elemzése A Fertõ-tó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Bedő Anett egyetemi tanársegéd Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Környezetmérnöki

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben