Árvíz, belvíz, védekezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árvíz, belvíz, védekezés"

Átírás

1 Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2011

2 Figyelem! A könyveket és a folyóiratcikkeket a kiadás évének sorrendjében jelenítjük meg, azaz a legfrissebb anyagok az egyes fejezetek végén vannak. A teljes dokumentumok az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományában a tételek elején feltüntetett raktári számokon találhatók. Az itt következő, közel 600 tételt tartalmazó bibliográfiában árvízzel, belvízzel és az ellenük való védekezéssel foglalkozó könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtöttük egybe, a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMgK) katalógusanyagának felhasználásával. Az általános művek mellett összegyűjtöttük és kínáljuk a Tisza szabályozásával és a Vásárhelyi-tervvel kapcsolatos, valamint az ár- és belvízkárokról szóló irodalmat, és történeti publikációkat. (Az ártér hasznosítására, az ártéri gazdálkodásra stb. ebben a bibliográfiában nem térünk ki.) A legrégibb művek az 1800-as évekből származnak, egyedi érték a Budapest árvízvédelméről szóló 1845-ben megjelent könyv. Az összeállítás végén a könyvtárunkban fellelhető, a témával foglalkozó folyóiratokat, időszaki kiadványokat ismertetjük. Az összeállítás a könyvtárban, a témában fellelhető összes könyvet tartalmazza, a cikkeket az 1980-as évek közepétől gyűjtöttük (a MABI számítógépes megjelenésétől). A bibliográfiában szereplő publikációk és könyvek az OMgK állományában teljes terjedelmükben megtalálhatók. A folyóiratcikkeket és rövidebb dokumentumokat a könyvektől elkülönítetten gyűjtöttük ki 'cikkek' címszóval, azoktól megkülönböztethetők a szerzői vezetéknevek teljes nagybetűs írásmódjából is. A témacsoportok elején - a címet követően - feltüntettük azokat a tárgyszavakat, amelyek alapján a gyűjtést végeztük. A tételek bibliográfiai leírása elején feltüntettük azok raktári számát is, a könnyebb fellelhetőség érdekében. A bibliográfiában szereplő anyag gyűjtése február 9-én zárult. F. Kripner Veronika szerkesztő

3 Árvíz, belvíz, árvízi védekezés a történelem tükrében (Tárgyszavak: árvíz, belvíz, árvízvédelem, történeti áttekintés) - Könyvek Rc Emlékirat a szegedi árvíz tárgyában. Válaszul Herrich Károly. a "Tiszaszabályozás és a szegedi válság" című értekezésére. -, B 2032 Földes Gyula Felső-Csallóköz árvédekezésének története / Földes Gyula. - Pozsony : Felső-Csallóközi Ármentesítő Társ., p., 2 t.;29 cm C Gilitze István P. Makó városának víz által való pusztulásáról. - Gyoma : Kner Ny., p. b:39.p. C Nagy László A vízgazdálkodás 30 éve : / [Szerk. Nagy László]. - Bp. : VÍZDOK, [1975?] p.:ill.;22 cm C Kőváry E. Péter Gátszakadás. Dokumentumok a Körösök júliusi árvízéről. -, 1980 C Kaján Imre Dokumentumok az 1838-as pest-budai árvíz történetéből / szerk. Kaján Imre. - Bp. : Vízgazd. Int., ;24 cm. - (Források a vízügy múltjából / Vízgazdálkodási Intézet ; 5.) ISBN B Dunka Sándor - Fejér László - Vágás István A verítékes honfoglalás : A Tisza-szabályozás története / Dunka Sándor, Fejér László, Vágás István. - Bp. : Vízügyi Múz. Levéltár és Könyvgyüjt., p. : ill. ; 28 cm. ISBN C Fejér László Árvizek és belvizek szorításában. : A vízkárelhárítás jogi szabályozásának fejlődése, különös tekintettel a védekezés szervezeti oldalára és gazdasági feltételeire / Fejér László. - Bp. : Vízügyi Múz.Levt.Kvgyűjt., p.:ill.;24 cm. - (Vízügyi történeti füzetek ; 15.) ISBN C Földes Gyula - Rudnay Béla Két könyv a csallóközi árvédekezés történetéről : Felső-Csallóköz árvédekezésének története: Ismertetése az Alsó-Callóköz és Csilizköz ármentesítésére, valamint az Alsó-Csallóköz belvizeinek rendezésére vonatkozó terveknek és munkálatoknak / Földes Gyula, Rudnay Béla. - Pozsony : Kalligram K., cop p.; 20 cm ISBN B Kapros Tiborné Árvizek Észak-Magyarországon / [kész. Kapros Tiborné]. - Miskolc:KSH, p.:ill., színes; 29 cm 1

4 --- Árvíz, belvíz, árvízvédelem a történelem tükrében--- C A szőke Tisza fekete napjai : / [Szerk.: Bistey András]. - [S.l.] : Kardos T., [2001?] p. :ill., színes; 18 cm ISBN Cikkek Y 744 LITAUSZKI István Az évi Tisza-völgyi árvíz 20. évfordulóján. = Magyar Vízgazdálkodás p. Y 744 RÁCZ Sándor A legnagyobb marosi árvízre emlékezünk. = Magyar Vízgazdálkodás p. Y 198 KOVÁTS Gábor Ismeretlen dokumentumok a Körös-völgy vízhasznosításáról az 1930-as évekből. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 198 SZIJGYÁRTÓ Zoltán Gondolatok a magyar ármentesítésről, a szakértelemről és az értelmiségünkre leselkedő csapdáról egy interjú kapcsán. = Hidrológiai Közlöny p. Z 131 KELLER László Árvízvédelem. Történelmi visszatekintés. = Technika p. (Budapest) Y 197 PÁLFAI Imre Az évi katasztrofális belvízjárás emlékezete. A tanulmány előadás formájában elhangzott a Magyar Hidrológiai Társaság Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztályának február 27- i ülésén. = Vízügyi Közlemények p. ö:ang, ném, fra. b: p. Y 4888 DUNKA Sándor 150 évvel ezelőtt alakult az Alsó-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat. = Vízgazdálkodási Társulatok Tanácsadója p. (vízszabályozás) Y 180 GAJDOS Attila A Tisza árhullámai. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:104.p. Y 4907 NAGY Sándor A Bodrogköz belvízmentesítésének története. = Vizeink / p. Y 180 PAPP Ferenc Gondolatok a Körösök vízrendszerének közötti árvizeiről. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:54.p. Y 198 PAPP Ferenc Emlékeim, tapasztalataim az évi Tiszavölgyi árvízvédekezésről. = Hidrológiai Közlöny / p. Y 198 VÁGÁS István Rejtett tetőzésű, imaginárius folyami árhullámok. = Hidrológiai Közlöny p. Y 198 BONTA Imre Századunk nagy árvizei meteorológus szemmel. = Hidrológiai Közlöny p. 2

5 --- Árvíz, belvíz, árvízvédelem a történelem tükrében--- Y 744 VÁRADI József Árvizek és belvizek szorításában. Gondolatok egy vízügyi történeti munka megjelenése kapcsán. = Víztükör p. b:6.p. Y 744 SZLÁVIK Lajos A vízügyi szolgálat kritikus esetei Árvízkatasztrófa a Felső-Tiszán. = Víztükör p. Y 198 FALUDI Gábor - SZÁDECZKY Attila Az évi jeges árvíz a Duna magyarországi déli szakaszán. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. C LOVÁSZ György Az ártéri elöntés gyakorisága a Tiszán Szolnok térségében között. - Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. - Pécs : Pécsi Tudományegy. Növénytani Tanszék, p. b: p. ISBN Y 4863 KISS Mónika (összeáll.) A nagy folyószabályozások kora. A Tisza a XIX. században. = Vadon p. C BABÁK Krisztina A Körösök menti települések árvízi veszélyeztetettsége. - A táj változásai a Kárpát-medencében. Település a tájban. Tudományos Konferencia. Szarvas, június Gödöllő : Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, p. b:161.p. ISBN C VAJK Ödön A Tiszaföldvár környéki Tisza-ártér változásának nyomon követése régi térképek segítségével. = Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei. I p. ö:eng. b:36.p. Y 180 KALÁCSKA István Évszázadok árvizei a Dunán. = Magyar Horgász p. Y 2341 VÁCZ Sándor A határokkal osztott területek a vízrendezésben, a belvízvédekezésben. = Felső-Tisza Híradó p. (Tisza, Szamos) Y 2341 BODNÁR Gáspár Az évi Tisza-völgyi árvízkatasztrófa. = Felső-Tisza Híradó ksz. 2-3.p. Y 2341 DÁVID Zoltán Árvizek 1970 után a Felső-Tisza-vidékén. = Felső-Tisza Híradó ksz p. Y 2341 NAGY Zoltán Az 1970-es árvíz hidrológiai elemzése. = Felső-Tisza Híradó ksz. 4-5.p. 3

6 Árvíz, belvíz --- Árvíz, belvíz általában (Tárgyszavak: árvíz, árvízhozam, hozamszámítás, árhullám, ártér, áradás, belvíz) - Könyvek Rc Térfi Béla A krassószörényi árvízkatasztrófák. -, 1912 Rc Kvassay Jenő Az árvizekről. -, 1913 B 2339/3/1 Magyarország hidrológiai atlasza. - Bp. : Vízgazdálkodási Tud. Kut. Int cm. - (Vízjárási adatok) 1.[r.], Jellemző vízállások p.; 31 cm. 2.[r.], Árvizek adatai p.; 30 cm. 3.[r.], Folyóink jégviszonyai p., 69 mell.;30 cm B 4160 Töltésezett folyóink mértékadó árvízszínei és az árvizekre vonatkozó tanulmányok eredményei. Bp. : Vízgazd. Tud. Kut. Int., p.,2 t.;30 cm+6 mell. - (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. Tanulmányok és kutatási eredmények 3.) Rb 8919 Kisvízfolyások árvízhozamának számítása : Tervezési segédlet / Szerk. Szabó Sándor. - [Kiad. a] Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. - Bp., [5] p. ; 29 cm C Ihrig Dénes Dunai árvíz 1965 / Összeáll. és szerk. Ihrig Dénes. - Bp. : VITUKI, p., [2]t. :ill.; 24 cm. (Vízügyi közlemények évi külön köt.) B 7760 Perényi Károly Az évi észak-olaszországi árvíz tapasztalatai / Perényi Károly. - Bp. : VITUKI, p.; 29 cm. - (VITUKI Vízügyi Műszaki Tájékoztató Iroda. Vízügyi szakmai irodalmi beszámolók ; 14.) B 8771 Zsuffa István Vízfolyások árvízhozamának számítása / Zsuffa István. - Bp. : VITUKI, p., 17 t. ; 29 cm. - (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Vízügyi Tájékoztató Iroda, Vízügyi szakmai beszámolók ; 13.) Rc Az [ezerkilencszázhetvenedik] Évi Tisza-völgyi árvíz / (Szerk. Bereinich Miklós - Bogárdi István stb. - Budapest : Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda, [1] p., 20 cm C Várkonyi István Mégis az ember az úr! / Szerk. Várkonyi István. - Bp. : Táncsics Kvk., p.,[46]t. :ill.; 23 cm. Alcím a borítón: Tisza-völgyi árvíz,

7 --- Árvíz, belvíz általában--- Rb Kienitz Gábor A belvízrendezés hidrológiai alapjai kutatásának kritikai fejlődéstörténete / Kienitz Gábor. - Bp. : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, [6], 55 p. ; 29 cm. - (Tanulmányok és kutatási eredmények / Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ; 40. sz.) Rb Kienitz Gábor A Mirhó-Gyolcsi kísérleti belvízöblözet és a belvízkutatás eredményei / Kienitz Gábor. - Bp. : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, , [32] p. ; 29 cm. - (Tanulmányok és kutatási eredmények / Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ; 35. sz.) Rc Kuknyó János Az évi szatmári árvíz természeti földrajzi okai / Kuknyó János. - Nyíregyháza : Tanárképző Főisk., p. ; 24 cm. - (A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola füzetei ; 45.) Klny.: Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 4. t. B Juhász István - Koris Kálmán Esőből keletkező árhullámok jellemzőinek meghatározása hazai hegy- és dombvidéki vízgyőjtőterületekre / Juhász István, Koris Kálmán ; [kiad. a] Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. - Bp. : VITUKI, p. ; 30 cm Rc 42128/2/1 Salamin András Zagyva-Tarna vízgazdálkodási szabályozó rendszer / Salamin András ; [Kiad. a] Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. - Bp. : VÍZDOK, db ; 20 cm. 2.a. [köt.], Rendkívüli Zagyva árvíz, 1974 október p. 2.b. [köt.], Rendkívüli Zagyva árvíz, 1974 október : Vízmérési szelvények adatai p. B 11763/2, B 11763/4/1, B 11763/4/2, B 11763/4/3 Csermák Béla - Bosznay Miklós Hidrológiai alapok a magyarországi folyók mértékadó árvizeinek meghatározásához / [összeáll. Csermák Béla, Bosznay Miklós] ; [kiad a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet] köt. - Bp. : VITUKI, db ; 28 cm. 2. köt. Genetikai vizsgálatok p. 4. köt., 1. r. Hidrológiai statisztikai vizsgálatok : A magyarországi folyók árvizeinek jellemző statisztikai adatai p. 4. köt., 2. r. Hidrológiai statisztikai vizsgálatok : A Duna és mellékfolyói árvízi hosszszelvénye. - [4] p mell. 4. köt., 3. r. Hidrológiai statisztikai vizsgálatok : A Tisza és mellékfolyó i árvízi hossz-szelvénye. - [6] p mell. B Magyarország folyóinak mértékadó árvizei / [Kiad. az] Országos Vízügyi Hivatal. Budapest : OVH, p. ; 29 cm B 11633/1. mell. Magyarország folyóinak mértékadó árvizei : 1. melléklet : A Duna mellékfolyói árvízi hosszszelvényei : 2. melléklet : A Tisza mellékfolyói árvízi hossz-szelvényei / [Kiad. az] Országos Vízügyi Hivatal. - Budapest : OVH, p. ; 29 cm C 65146/16 Mosonyi Attila - Aponyiné Garamvölgyi Ilona - Machács Attila. Gazdálkodók kézikönyve / [Szerk. Mosonyi Attila]. - Bp. : Raabe Kvk. [1999] - 25 cm. ISBN (ö.) (belvíz) EU 972:5 Progress achieved by the European Union : Collected annual reports of the European Council submitted to the European Parliament / [publ.] European Commission. - Luxembourg : OOPEC, p.;3o cm. ISBN

8 --- Árvíz, belvíz általában--- EU 1082:12 Radar hydrology for real time flood forecasting : Proceedings of an advanced study course : University of Bristol, 24 June to 3 July 1998 / Ed. by R.J. Griffith [et al.] ; org. by Water and Environmental Management Research Centre, University of Bristol. -Luxembourg : OOPEC, IX, 321 p. ; 25 cm. - ISBN (meteorológia, előrejelzés) C Hankó Zoltán - Kiss Zoltán Matematikai, statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása a mértékadó árvíz hidrológiai jellemzőinek meghatározására töltésezett vízfolyásokon = Practical application of mathematical, statistical methods for determination of hydrological characteristics regarding design floods along leveed rivers / Hankó Zoltán, Kiss Zoltán. - Bp. : VITUKI, p. ; 24 cm. - (VITUKI [közlemények] ; 74.) ISBN Tk Petróczky Ferenc Hidrológia /Petróczky Ferenc. - Győr:Széchenyi I. Egyetem, p.: ill.; 24 cm. (előrejelzés) C A évi árvíz / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp. : VITUKI, p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] különszám ; 3. köt.) (Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján.) C Elemző és módszertani tanulmányok az évi ár- és belvizekről / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp. : VITUKI, p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] különszám ; 4. köt.) (Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján.) C A márciusi felső-tiszai árvíz / [Szerk. Bodnár Gáspár et al.]. - Nyíregyháza : [Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság], p. : ill., színes ; 24 cm C Kun István A feláldozott Bereg / Kun István. - Bp. : Osiris K., , [3] p. ; 24 cm. - (Magyarország felfedezése) ISBN C Pálfai Imre Belvizek és aszályok Magyarországon : Hidrológiai tanulmányok / Pálfai Imre ; [közrem. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság]. - Bp. : Vízügyi Múz. Levéltár. : Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi., [2004] p. : ill. ; 24 cm+2 db térkép. ISBN C Acta scientiarum transylvanica : In memoriam Péterfi István ( ) / [Kiad.] Erdélyi Múzeum Egyesület. - Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., p. : ill. ; 23 cm. - (Múzeumi füzetek. Biológia ; 14/1) (árhullám) B The role of local institutions in reducing vulverability to recurrent natural disasters and in sustainable livelihoods development. Philippines : Case study / Prep. by Asian Disaster Preparedness Center. - Rome : FAO, VIII, 62 p. : ill. ; 30 cm. - (Institutions for rural development ; 8.) ISBN (természeti katasztrófa) 6

9 --- Árvíz, belvíz általában--- EU :12 EU action against climate change. Adapting to climate change / [publ. European Commission]. - Luxembourg : OOPEC, p. : ill., színes ; 21 cm. ISBN C Fry, Carolyn A klímaváltozás : A XXI. század legnagyobb kihívása / Carolyn Fry ; [Ford. Ficzay Tímea]. - Bp. : Totem Plusz Könyvk., cop p. : ill., színes ; 27 cm. ISBN Cikkek Y 198 PÁLFAI Imre A belvizek hidrológiai jellemzése. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b: p. Y 198 KISS István A pusztaföldvári Harangos-ér vízfeltörései. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:60.p. Y 197 PÁLFAI Imre A mértékadó belvízhozam számítása lefolyási és elöntési adatokból. = Vízügyi Közlemények p. ö:oro,ang,fra. b:273.p. Y 744 SZEIFERT Gyula A Tisza mellékfolyóinak májusi árvizeiről. = Magyar Vízgazdálkodás p. Y 197 ALTMANN, Klaus Árvízi előrejelzések és vízhozammérések az Aller folyón. = Vízügyi Közlemények p. ö:oro,ang,ném. b:364.p. Y 2815 DARAY Géza "Munkánk értelmét elviszi a Tisza-tó". Dél-Borsodban azért a víz az úr! = Számadás p. Y 2815 GYULAI György Tiszakesziben kezdődött. Elúsztatott gazdaságok. = Számadás p. Y 197 SZAPPANOS Zoltán Az évi Tisza-völgyi árvizek. = Vízügyi Közlemények p. ö:oro,ang,ném. Y 230/A TAMÁS Enikő Valamit hoz a víz. = Kertbarát Magazin p. Y 2815 SOLTÉSZ Jolán riporter - TASNÁDI Gábor Felkészülni aszályra, belvízre. Jelentés az "égből". = Számadás p. Y 198 WINTER János - KORIS Kálmán Az Ágói patakon július én levonult árhullám hidrológiai vizsgálata. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 2873 STERNFELD, Eva Aszály és áradás Kínában. = Heti Világgazdaság p. A világ vizei. 7

10 8 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 198 SZILÁGYI Attila Az árvízi előrejelzés lehetőségei kisebb mellékfolyókon. = Hidrológiai Közlöny / p. ö:ang. b:321.p. (Ipoly) Y 197 BARTHA Péter - BARTHA Péterné Az évi dunai árvíz hidrometeorológiai viszonyai. = Vízügyi Közlemények p. ö:ang,ném,oro. b:40.p. Y 198 PÁLFAI Imre A belvizek keletkezése és szabályozása. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 197 SCHILLER, Heinz Inhomogén árvízhozam-adatsorok felismerése és kezelése. = Vízügyi Közlemények p. ö:ang,ném,fra,oro. b:52-53.p. (előrejelzés) Y 198 ABONYI István Dunai árhullámok statisztikai elemzése, különös tekintettel az előrejelzési módszerekre. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:152.p. (előrejelzés) Y 198 KOZÁK Miklós A Rajna évi árvize - a "környezetvédők" felelőssége. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 198 PRELUSCHEK Ervin Az árhullámgörbe számítási módszereiről. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:184.p. (előrejelzés) Y 744 SZABÓ Lajos A nagy dunai árvíz Baja térségében. = Víztükör p. Y 2815 HORVÁTH Gábor (BEL)VÍZBE fulladhat jó néhány szövetkezet. = Számadás p. Y 180 MOSONYI Emil A valószínűleg legnagyobb (PMF) árvízi vízhozam és a béta-eloszlás alkalmazása a t-évenként előforduló árvízi hozamok meghatározásában. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:18.p. Y 4907 NAGY Ferenc Szilveszterkor (is) a gátakon. = Vizeink /2. 3.p. (Bodrog, Tisza) Y 230 PAP Edina Belvízveszély az Alföldön. = Kertészet és Szőlészet p. Y 2815 SZABÓ Árpádné MÉRTÉKADÓ belvíz a Kisalföldön. = Számadás p. Y 4907 SZIEBIG Andrea Vízkárelhárítás a Lotus Notestra alapozva. = Vizeink p. (előrejelzés) Y 4907 CSONTOS László - GYÁRFÁS Ildikó - PADOS Imre Bodrogközi terepszemle. Az árvíz nem ismer szabadnapot. = Vizeink /9. 4.p.

11 --- Árvíz, belvíz általában--- Z 51 LOTZ Károly A KÖZLEKEDÉSI, hírközlési és vízügyi miniszter 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelete a folyók mértékadó árvízszintjeiről. = Magyar Közlöny p. (vízszintszabályozás) Z 55 PÁLFALVI Gábor Nem fogott ki rajtunk a zöldár. Túl az árvízveszélyen. = Szabad Föld p. (Duna) Y 2873 SOKBA kerül ez nekik. Cseh- és Lengyelország az évszázad árhulláma után. = Heti Világgazdaság p. Y VÉSZTERHES nap krónikája. Árvíz Észak-Magyarországon. = Vizeink /11/ p. (Tisza) Y 198 BONTA Imre - HOMOKINÉ UJVÁRY Katalin - ZSÓTÉR Ervin Az évszázad árvize Közép-Európában. = Hidrológiai Közlöny p. b:163.p. Y 744 CSÖKKENT az árvízveszély Dél-Borsodban. = Víztükör p. Z 47 FARAGÓ Lajos - BODNÁR Pál - SIPOS István - SZABÓ László A Tisza és a Bodrog szorításában. = Magyar Mezőgazdaság p. Z 47 GALAMBOS Béla Szabolcs víz alatt. = Magyar Mezőgazdaság p. Z 47 JÓZSA Árpád Aszály - belvíz. = Magyar Mezőgazdaság p. Z 55 KERESZTÉNY Gabriella - HÖRCSIK Richárd - KUPA Mihály - SOÓS Győző - TORGYÁN József Víz alatt áll a Bodrogköz. = Szabad Föld p. Y 4907 NAGY Ferenc Tavaszi áradások Észak-Magyarországon. = Vizeink / p. Y 4943 NAGY Zoltán - LEINWETTER Lajos Vízhelyzet, vészhelyzet. = Pannon Agrárkamara p. (Duna folyó) Y 2873 RIBA István - KLAPKA György A második árhullám. = Heti Világgazdaság p. (Tisza) Y 198 ZILAHY András Elárasztott területek felmérése multiszenzoros távérzékeléssel. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:156.p. Y 4907 AZ évi rendkívüli árvíz dokumentumaiból. = Vizeink / p. Y 4785 BÁLINT Gábor Hószakadás a Tisza vízgyűjtőjén. = Élet és Tudomány p. 9

12 --- Árvíz, belvíz általában--- Z 55 BALOGH Géza - BELÁNSZKY Dezső Bíznak az Úrban s építkeznek. = Szabad Föld p. Z 55 BALOGH Géza - KIRÁLY Gábor Falat kenyér éhezőknek. = Szabad Föld p. (árvíz, életkörülmény) Z 55 BALOGH Géza riporter - FELFÖLDI Sándorné - KEREZSI Illés Keserű tavasz a Felső-Tisza mentén. = Szabad Föld p. Y 198 BEZDÁN Mária A Tisza balparti mellékfolyóinak hatása az árhullámokra. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:99.p. Y 2873 BORÓKAI Gábor VÍZKATASZTRÓFA Kelet-Magyarországon. = Heti Világgazdaság p. Y 4907 FELBERMANN Tamás Árvízi összefoglaló. = Vizeink / p. Y 2873 FÉLIX Péter - ERDŐDY László - SIEBER József - THUMA József Utánuk az özönvíz? Időjárási katasztrófa helyzet. = Heti Világgazdaság ,101.p. Z 55 GYARMATI József - EGEI Zsolt Áradatban. A szegény lesz még nyomorultabb. = Szabad Föld p. (Fejér megye) Y 744 HEGEDŰS Miklós ford. A természeti csapások megelőzésének prioritásai és globális stratégiája. = Víztükör p. Y 2873 KELEMEN Zoltán - KOROMPAY András - TORGYÁN József Mindenki sáros. Földek belvíz alatt. = Heti Világgazdaság p. Y 2341 KONECSNY Károly Havazás, hóolvadás, ár- és belvíz. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2341 LUCZA Zoltán Vízhozammérések a belvízi csatornákon. = Felső-Tisza Híradó p. Z 141 PACHNER Edit - TORGYÁN József Támogatások, fejlesztések, belvíz- és árvízhelyzet. Sajtótájékoztató az FVM-ben. = Kis Újság p. Y 4907 PADOS Imre Ár- és belvíz 1999 tavaszán Észak-Magyarországon. = Vizeink / p. Y 4907 PATAKI László Az árvíz kialakulása és levonulása. Az őszi Tisza árvizet kiváltó okok, meteorológiai és hidrológiai értékelése. = Vizeink /8/ p. (vízminőség) Y 675 SZLÁVIK Lajos - FEJÉR László Belvizek és árvizek 1999 tavaszán. = Természet Világa p. b:376.p. 10

13 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 198 VÁGÁS István A Tisza novemberi, balparti mellékfolyói hatását nélkülöző rendkívüli árhulláma. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:55.p. Z 55 VALLUS Tibor Segítsenek, segítsenek! Árvíz Heves megyében. = Szabad Föld p. X 597 ZSUFFA István Árvizek okozta kockázatok. = Magyar Tudomány p. b:72.p. Y 198 CSÉPES Eduárd - BANCSI István - K. SZILÁGYI Enikő - KOVÁCS Pál - T. NAGY Mariann - VÉGVÁRI Péter A vízminőségi jellemzők alakulása a Tisza középső szakaszán az évszázad egyik legnagyobb árvizének tükrében. = Hidrológiai Közlöny / p. ö:eng. b:287.p. XLI. Hidrobiológus Napok. "Vízi ökoszisztémák (taxonómia, biodiverzitás, biomonitorozás, élőhelyek fragmentációja, inváziós fajok biológiája)". Tihany, október 6-8. Y 4907 FELBERMANN Tamás Árvíz = Vizeink /4/ p. (Tisza, Bodrog) Y 2873 MÉG több belvíz. = Heti Világgazdaság p. Y 4888 NAGY Zoltán Egységes vízgazdálkodás. Év végi tanácskozás a belvízhelyzetről az FVM-ben. = Vízgazdálkodás p. Y 4907 PADOS Imre Rendkívüli árvíz Észak-Magyarországon. = Vizeink /7/ p. Y 95 TORGYÁN József Megteremtettük az agrárbékét. = Kistermelők Lapja p. (árvíz, belvíz) Y 198 HANKÓ Zoltán - BAUER Mária - ORLÓCI István Újra Magyarország árvizeiről - és gondolatok: hogyan tovább. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. Y 4785 LAZÁNYI István - BÁLINT Gábor Az elszabadult Tisza. = Élet és Tudomány p. Y 744 SZLÁVIK Lajos Árvíz a Felső-Tiszán március. = Víztükör p. X 597 VÁGÁS István Az ezredforduló árhullámai a Tiszán. = Magyar Tudomány p. b: p. Y 4785 BÁLINT Gábor Árvízi csúcsok. = Élet és Tudomány p. Y 198 BEZDÁN Mária Árhullámok befejeződése a Közép- és Alsó-Tiszán. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:126.p. 11

14 --- Árvíz, belvíz általában--- X 6841 BÍRÓ T. - TAMÁS J. - LÉNÁRT Cs. - TOMOR T. A belvíz-veszélyeztetettség térbeli elemzése. = Acta Agraria Kaposváriensis p. ö:eng. b:150.p. Y 4785 BONTA Imre - HOMOKINÉ UJVÁRY Katalin - MALLER Aranka Felhőszakadások Közép-Európában. = Élet és Tudomány p. (időjárás) Y 4785 HAJÓSY Adrienne - BUCZKÓ Krisztina Árvíz a Szigetközben. = Élet és Tudomány p. Y 198 IULIAN, Mihnea - KALMÁR János A Körösvarsánd (Varsand) - Nagypél (Pilu) belvízmentesítési terület hidrológiai sajátosságai. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:224.p. Y 2341 KONECSNY Károly Hidrológiai előrejelzési fejlesztések a FETIVIZIG-nél. = Felső-Tisza Híradó / p. Y 2341 KONECSNY Károly Rekord vízhozamot mértünk a Dunakanyarnál. = Felső-Tisza Híradó p. X 1273 KOZMA Ferenc Árvizek Észak-Magyarországon. = Statisztikai Szemle p. ö:eng. C RAKONCZAI János A Tisza-vízgyűjtő árvízi problémáinak aktuális kérdései egy földrajzos szemével. - A Tisza vízgyűjtője, mint komplex vizsgálati és fejlesztési régió. Szeged, november 21. Szeged : Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, p. ISBN X 404 STAROSOLSZKY Ödön Impact of the climate change on the hydrological regime. A case study on the Danube River. = Időjárás / p. b:226.p. (időjárás) Y 2873 SZABÓ Gábor Szeszélyes évszak. = Heti Világgazdaság ,95,97.p. (csapadék, vízhozam) Y 2341 TÓTH Roland Régi és új módszerek a belvízzel elöntött területek meghatározására. = Felső-Tisza Híradó p. C A évi árvíz / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp. : VITUKI, p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] különszám ; 3. köt.) Sorozatcím a hátsó borítón: Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján. Y 2341 BÁLINT Zoltán - KONECSNY Károly A Felső-Tisza árvízi előrejelzéseinek fejlesztése. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4907 DICSŐ Bertalan Árhullám a Tarnán. = Vizeink / p. 12

15 --- Árvíz, belvíz általában--- C Elemző és módszertani tanulmányok az évi ár- és belvizekről / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp.: VITUKI, p. :ill., színes; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] ksz.; 4. köt.) Sorozatcím: Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján. Y 4785 FODOR Lajos István Mit hoz a tavasz? = Élet és Tudomány p. Y 198 KONECSNY Károly A Felső-Tisza évi árvizeinek hidrológiai értékelése. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:85.p. Y 2341 KONECSNY Károly A Felső-Tisza vidéken időszakban levonult árvizek fő hidrológiai sajátosságai. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2341 PÁLFAI Imre Belvizes és aszályos időszakok a Tisza-völgyben. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2341 TÓTH M. Ildikó Ukrajnában árvízi előrejelző rendszert telepítenek. = Felső-Tisza Híradó p. Y 198 BARABÁS Béla - KOVÁCS Sándor - REIMANN József Növekednek-e az árvizek? = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:7.p. X 6513 CSETE László Változékony időjárás és a mezőgazdaság. = A Falu p. ö:eng. b:81-82.p. Y 4907 CSONT Csaba - OMBÓDI István - DICSŐ Bertalan A Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében kialakult árvízi és belvízi helyzetről. = Vizeink p. Y 4888 FEHÉR Ferenc Rekordcsapadék hullott! Miért nem lett belvíz? = Vízgazdálkodás p. Y 2341 KONECSNY Károly A hóvízkészlet adatok és felhasználásuk az árvizek előrejelzéséhez a Felső-Tiszán. = Felső-Tisza Híradó. Különszám p. Y 4907 KOVÁCS Péter Tavasz - Hóolvadás - Árvíz? = Vizeink p. Y 4907 ÖSSZEFOGLALÓ jelentés a Hernád legnagyobb árvizéről. = Vizeink p. Z 55 BALOGH Géza - MOLNÁR Lajos Támad a belvíz. = Szabad Föld ,5.p. (áradás) Y 198 BOZÁN Csaba - KÖRÖSPARTI János Földárja a Dél-Alföldön. = Hidrológiai Közlöny p. b:12.p. 13

16 --- Árvíz, belvíz általában--- X 404 KERÉNYI Judit - PUTSAY Mária Extreme flood monitoring in Romania and Hungary usign Earth Observation Data. = Időjárás p. b:216.p. X 597 SZLÁVIK Lajos Szélsőséges hidrológiai helyzetek és az árvízi-belvízi biztonság. = Magyar Tudomány p. b:825.p. Z 47 AVAR László Árvíz, belvíz, aszály és eső. = Magyar Mezőgazdaság p. (VAHAVA) Y 4785 BÁLINT Gábor Mellékfolyók szorításában. = Élet és Tudomány p. B 21654/3 FELKAI Beáta Olga Árvízi kockázat gazdasági megközelítése, mérésének és kezelésének lehetőségei. - Jubileumi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, január Gödöllő : MTA Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság, p. ö:eng. b:49.p. ISBN ö Y 2341 GALYAS István Tavaszi árvíz a Felső-Tiszán. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2873 KELEMEN Zoltán Tavaszi dugulás. = Heti Világgazdaság p. Y 2341 LUCZA Zoltán A felső-tiszai árvízi előrejelző és riasztórendszer. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4788 SZLÁVIK Lajos Rendkívüli árvizek a Dunán és a Tiszán. = Környezetvédelem p. Y 5088 SZUHÁNYI György Árvizek okai és megelőzése Kárpátalján. = Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis ksz p. ö:eng. b:75.p. Y 4785 VÁGÁS István A vízfolyások természete. = Élet és Tudomány p. X 4351 BOROS Tiborné (összeáll.) Klímaváltozás és az árvizek. = Műszaki Információ: Környezetvédelem / p. b:18.p. Y 4907 Az EURÓPAI Árvíz Irányelv különböző vízgyűjtőkön történő értékelése. = Vizeink p. X 6845 KÖRÖSPARTI János Tamás - BOZÁN Csaba - PÁLFAI Imre - ORLÓCI István - KUTI László - PÁSZTOR László A belvíz-veszélyeztetettség térképezésének fejlődése. = Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények (3.) p. ö:eng. b:615.p. 14

17 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 2341 LUCZA Zoltán Az elmúlt tíz év extrém időjárási viszonyai. = Felső-Tisza Híradó p. X 6845 TOMOR Tamás - LÉNÁRT Csaba - BÍRÓ Tibor Térinformatikai módszerek a síkvidéki belvíz kialakulásának előrejelzésére. = Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények (3.) p. ö:eng. Y 2341 VÁCZ Sándor Belvízreform. = Felső-Tisza Híradó p. C KOVÁCS Sándor A március-május havi árhullám levonulása a Közép-Tiszán. = Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei. III p. ö:eng. Y 198 PÁLFAI Imre A évi belvíz kialakulásának okai és sajátosságai. = Hidrológiai Közlöny p. b:4.p. C SCHWEITZER Ferenc Ismét a tiszai árvizekről. - A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. - Pécs : MTA, : Regionális Kutatások Központja, p. b:59-60.p. ISBN Y 4952 SZINAY Miklós Összehasonlító elemzések az aszályról és a belvízről. = Őstermelő p. X 6765 VÁRI Anna - FERENCZ Zoltán Felső-Tisza vidéki településeken élők árvízi sebezhetősége. = "KLÍMA-21" Füzetek p. ö:eng. b:82.p. Y 198 BALOGH Edina Szakirodalmi áttekintés a hazai belvizekről. = Hidrológiai Közlöny p. b:55.p. Y 4888 FEHÉR Ferenc Lesz-e belvíz? = Vízgazdálkodás p. Y 2341 LUCZA Zoltán A felső-tiszai árvízi előrejelző és riasztóközpont bemutatása. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4888 MÉG egyszer a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. = Vízgazdálkodás p. (belvíz, szennyvíz) X 1908 SERES András Tamás - HORVÁTH Ákos Konvektív jellegű, nagy csapadékhozamú rendszerek vizsgálata Magyarországon. = Légkör p. b:9-10.p. Y 2873 SZABÓ Gábor Árvíz aszálykor. = Heti Világgazdaság p. 15

18 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 198 SZIGYÁRTÓ Zoltán A mértékadó árvízszint és a valószínűség. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:33-34.p. Y 4952 SZINAY Miklós A XX. század hidrológiai öröksége és a csapadékgazdálkodás. = Őstermelő p. 43.p. Y 4788 SZINAY Miklós A belvíz és öntözés ökológiai közelítése. = Környezetvédelem p. Y 2341 VÁCZ Sándor Megemlékezés az évi rendkívüli belvízről. = Felső-Tisza Híradó p. (Nyírség) Y 4788 BAKÓ Gábor - LICSKÓ Béla Új eredmények a nagyfelbontású légifelvételek segítségével történő belvíz- és árvíztérképezésben. = Környezetvédelem p. b:15.p. Y 198 BARTA Károly - SZATMÁRI József Antropogén hatások a belvíz-képződésben. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:25.p. X 404 CZIGÁNY Szabolcs - PIRKHOFFER Ervin - GERESDI István Impact of extreme rainfall and soil moisture on flash flood generation. = Időjárás / p. b: p. (áradás) Y 4952 KÖHLER Mihály A belvizekkel és árvizekkel a Kárpát-medencében együtt kell élni. = Őstermelő p. Y 4952 SZINAY Miklós A belvíz és öntözés ökológiai elemzése. = Őstermelő p. b:36.p. Y 5051 SZINAY Miklós A csapadékgazdálkodás elve és a VGT (2). = Mezőhír p. (belvíz és öntözés) X 6765 SZINAY Miklós Klímaváltozás és a többcélú hidromelioráció. = "KLÍMA-21" Füzetek p. ö:eng. b:73.p. (belvíz és öntözés) Y 2873 BABUS Endre Rekordbelvíz az Alföldön. Sárba szökve. = Heti Világgazdaság p. 16

19 --- Vízrajz, környezeti hatások (Tárgyszavak: vízrajz, vízforgalom, vízkészlet, vízgazdálkodás, talajtan, árvíz, vízhasználat, vízszennyezés) - Könyvek B 7204 Türner István Kedvező vízforgalom kialakítása a Mirhó-Gyolcsi belvízövezetben / Türner István. - Diss. ;. - Kunhegyes, lev., 11 t. ; 30 cm C Varga Domokos Vizek könyve / Varga Domokos. - Bp. : Szépir.Kvk., cop p.,[41] t.:ill.;23 cm C Belvízgazdálkodás környezetfejlesztés [ezerkilencszázhetvennyolc] [19]78 : Vándorgyűlés Debrecen 1978./[Kiad.a.] Magyar Hidrológiai Társaság. - Debrecen: Magy. Hidrológiai Társ., db;20 cm. 1.[köt.], Belvízrendezés - belvízgazdálkodás. 2.[köt.], Belvízrendezés, környezetfejlesztés. 3.[köt.], A talaj termőképességének megóvása és fokozása belvízgazdálkodással B Bestandsanalyse ausgewählter Restrukturierungsprojekte an Alterbach, Oichten und Pollingerbach : Historische Betrachtung Flu slaufkartierung : Morphometrie und Hydraulik niederer Abflüsse. / [hrsg. Bundesamt für Wasserwirtschaft]. - Wien : BW, p.:ill.,színes; 29 cm. - (Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft ; Bd. 2) ISBN C BOROS Tiborné Mezőgazdasági vegyszerek megjelenése felszíni és talajvizekben. - (Környezetvédelmi füzetek ; 14.). - Bp. : OMIKK, p. b:35-36.p. ISBN C évi beszámoló [VITUKI] : Report of the director general for 1999 / [Szerk.] Hegedűs Miklós. - Bp. : VITUKI, p. : ill. ; 24 cm. - (VITUKI [Közlemények] ; 71.) EU 949/1:12 Krinner, W. - Lallana, C. - Estrela, T. Sustainable water use in Europe. - Luxembourg : OOPEC. - 3O cm. - (Environmental assessment report ; No. 1.). (Environmental issue report ; No. 19.). (Environmental issue report ; No. 21.) Part 1., Sectoral use of water /Prep. by W. Krinner, C. Lallana, T. Estrela Part 2., Demand management / Autors: C. Lallana, W. Krinner, T. Estrela Part 3., Extreme hydrological events: floods and droughts / Authors: Teodoro Estrela [et al.] ISBN (P.1.) C A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / Összeáll. és szerk.: Somlyódy László. - Bp. : MTA Társadalomkut. Közp., XXIV, 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. [8. sor.] A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon) ISBN C Burchi, Stefano - D'Andrea, Ariella Preparing national regulations for water resources management : Principles and practice / Stefano Burchi, Ariella D'Andrea. - Rome : FAO, X, 415 p. ; 23 cm. - (FAO legislative study ; 80.) ISBN

20 --- Vízrajz, környezeti hatások--- B Christian, R. R. Coastal GTOS : Global terrestrial observing system : Strategic design and phase 1 implementation plan / Christian, R. R. [et al.] ; [publ.] Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, XIII, 89 p. : ill. ; 30 cm. - (Environment and natural resources series ; 9.) ISBN (vízkörforgás) C Javuló környezetbiztonság, jobb életminőség : A környezetügy főbb kormányzati eredményei között / [Közreadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - Bp. : Környvéd. és Vízügyi Min., [2006] p. : ill., színes ; 23 cm - Cikkek Y 198 MISTÉTH Endre A magyarországi Duna-szakasz. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. (vízi út) X 1236 HARMATI István Sós talajvízzel és belvízzel történő öntözés hatása a karbonátos szoloncsák talajokra a Dunavölgyben. = Agrokémia és Talajtan / p. ö:ang. b:17.p. Y 4907 PADOS Imre Vége az aszályos periódusnak évi őszi felülvizsgálat tapasztalatairól. = Vizeink / p. C WAFI, Mohamed J.K. A talaj-, a felszíni vizek és a szikesedés néhány összefüggése a Tiszántúlon. Some relations between soil, surface-water and salinity on the Trans-Tisza Region.- Tiszántúli Mezőgazdasági Napok, Karcag, június Karcag : DATE Kut. Int., p. Y 4759 BIRKÁS Márta A fizikai és a biológiai állapot javítása a belvízkáros talajokon. = Agrofórum p. b:4.p. (talajművelés) Y 5052 DÁVID Lóránt - TOMOR Tamás Víziturizmus a Bodrogzugban. = ÖKOgazdaság p. (áradás) Y 2341 KONECSNY Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országhatárokon túlról érkező felszíni vízkészletei. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4888 VÍZHÁZTARTÁSI helyzet. = Vízgazdálkodás p. (csapadék, belvíz) Y 198 ZSUGA Katalin Cianid- és nehézfém szennyezés a Tiszán. = Hidrológiai Közlöny / p. ö:eng. XLII. Hidrobiológus Napok. "A magyar hidrobiológia időszerű kérdései az ezredfordulón." Tihany, október

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében A magyarországi vörösiszap-tározók környezetföldrajzi vizsgálata Magyarország védett árterei árvízvédelmi biztonságának

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26.

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Meteorológia a vízügyi ágazatban Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Az időjárás figyelése mérési adatok, távmérés, intenzív megfigyelések Az

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14. Hidrometeorológiai értékelés Készült 212. augusztus 14. Csapadék: Az igazgatóságunk területére 212 január 1. és augusztus 13. közötti időszakban 228, mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Ajánló bibliográfia 2007/4. Újrahasznosítás

Ajánló bibliográfia 2007/4. Újrahasznosítás Könyvek az OMgK állományából Újrahasznosítás C 65196 Berecz Endre Hulladékdepóniák megújítása (élettartam-növelés, kapacitásbővítés, újrahasznosítás) / Berecz Endre. - Bp. : OMIKK, 1996. - 36 p.:ill.;20

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Szeretettel meghívjuk az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja által támogatott

Szeretettel meghívjuk az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja által támogatott Szeretettel meghívjuk az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja által támogatott Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldönés Észak-Szerbiában

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Harmonized activities related to extreme water management events. especially flood, inland inundation and drought HUSRB/ 1203/ 121/ 145 CROSSWATER

Harmonized activities related to extreme water management events. especially flood, inland inundation and drought HUSRB/ 1203/ 121/ 145 CROSSWATER Harmonized activities related to extreme water management events especially flood, inland inundation and drought HUSRB/ 1203/ 121/ 145 CROSSWATER Szélsőséges vízgazdálkodási események - különösen árvíz,

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009 2. Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, 1992. május

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN Marosi Gertrúd Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Társulati osztály Árpás 2013. április 23. Működési terület nagysága 13.100

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

je Tervezett és s felszín

je Tervezett és s felszín A Tisza és s vízgyv zgyűjtője je Tervezett intézked zkedések a felszíni és s felszín alatti vizek állapotának javítása érdekében Határon túli t hatások a Tiszán és jelentős s mellékfoly kfolyóin (vízmin

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

A TISZA ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A TISZA ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A TISZA ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XIX. IFJÚSÁGI NAPOK PROGRAM GÖDÖLLŐ 2012. szeptember 20-21. A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XIX. Ifjúsági Napok programja Gödöllő, 2012. szeptember 20-21. Az Ifjúsági Napok helyszíne:

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program interaktív vitafórum MVA pilot rendszer Bozán Csaba témacsoport vezető, tudományos munkatárs Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoport

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés

Hidrometeorológiai értékelés Hidrometeorológiai értékelés 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le az igazgatóság területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 2. szám Ajánló bibliográfia. Háztáji gazdálkodás

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 2. szám Ajánló bibliográfia. Háztáji gazdálkodás Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 2. szám Ajánló bibliográfia Háztáji gazdálkodás Könyvek az OMGK állományából: C 11480 Nagyváthy János Magyar gazdaasszony / Nagyváthy János. - 2. Kiad. - Pesten

Részletesebben

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái Prof. Dr. Fodor István MTA RKK Kárpát-medence Területfejlesztési Nyári Egyetem Debrecen, 2010. július 29. A fenntarthatóság

Részletesebben

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 környezeti vizsgálatának jelentése Vizsgált tervváltozat (VGT) munkadokumentumainak készítési dátuma 2015.08.30-ig bezárólag 2015. szeptember 19.. TARTALOM BEVEZETŐ...

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Mélyártéri tározás értékelése szélsőséges európai és hazai jövőképek, valamint a történelmi árvizek tükrében (SCENES)

Mélyártéri tározás értékelése szélsőséges európai és hazai jövőképek, valamint a történelmi árvizek tükrében (SCENES) Mélyártéri tározás értékelése szélsőséges európai és hazai jövőképek, valamint a történelmi árvizek tükrében (SCENES) Dr. Koncsos László, BME VKKT Kritikus vízgazdálkodási területek mindhárom vízgazdálkodási

Részletesebben

Ökoházak, passzív házak

Ökoházak, passzív házak Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 1. szám Ajánló bibliográfia Ökoházak, passzív házak Könyvek az OMgK állományából C 72906 Kotsis Endre A mezőgazdaság és a falu építészete / Kotsis Endre. - Bp.

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2007. év előtti ok 2007. évi ok 16 01 00 00 00 2 011312091 Nyugat-Balatoni RV V./B. ütem 2 010,3 2 010,1 0,1 16 01 00 00 00 3 011312092

Részletesebben

MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA

MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Károlyi Zsuzsanna

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben