Árvíz, belvíz, védekezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árvíz, belvíz, védekezés"

Átírás

1 Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2011

2 Figyelem! A könyveket és a folyóiratcikkeket a kiadás évének sorrendjében jelenítjük meg, azaz a legfrissebb anyagok az egyes fejezetek végén vannak. A teljes dokumentumok az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományában a tételek elején feltüntetett raktári számokon találhatók. Az itt következő, közel 600 tételt tartalmazó bibliográfiában árvízzel, belvízzel és az ellenük való védekezéssel foglalkozó könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtöttük egybe, a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMgK) katalógusanyagának felhasználásával. Az általános művek mellett összegyűjtöttük és kínáljuk a Tisza szabályozásával és a Vásárhelyi-tervvel kapcsolatos, valamint az ár- és belvízkárokról szóló irodalmat, és történeti publikációkat. (Az ártér hasznosítására, az ártéri gazdálkodásra stb. ebben a bibliográfiában nem térünk ki.) A legrégibb művek az 1800-as évekből származnak, egyedi érték a Budapest árvízvédelméről szóló 1845-ben megjelent könyv. Az összeállítás végén a könyvtárunkban fellelhető, a témával foglalkozó folyóiratokat, időszaki kiadványokat ismertetjük. Az összeállítás a könyvtárban, a témában fellelhető összes könyvet tartalmazza, a cikkeket az 1980-as évek közepétől gyűjtöttük (a MABI számítógépes megjelenésétől). A bibliográfiában szereplő publikációk és könyvek az OMgK állományában teljes terjedelmükben megtalálhatók. A folyóiratcikkeket és rövidebb dokumentumokat a könyvektől elkülönítetten gyűjtöttük ki 'cikkek' címszóval, azoktól megkülönböztethetők a szerzői vezetéknevek teljes nagybetűs írásmódjából is. A témacsoportok elején - a címet követően - feltüntettük azokat a tárgyszavakat, amelyek alapján a gyűjtést végeztük. A tételek bibliográfiai leírása elején feltüntettük azok raktári számát is, a könnyebb fellelhetőség érdekében. A bibliográfiában szereplő anyag gyűjtése február 9-én zárult. F. Kripner Veronika szerkesztő

3 Árvíz, belvíz, árvízi védekezés a történelem tükrében (Tárgyszavak: árvíz, belvíz, árvízvédelem, történeti áttekintés) - Könyvek Rc Emlékirat a szegedi árvíz tárgyában. Válaszul Herrich Károly. a "Tiszaszabályozás és a szegedi válság" című értekezésére. -, B 2032 Földes Gyula Felső-Csallóköz árvédekezésének története / Földes Gyula. - Pozsony : Felső-Csallóközi Ármentesítő Társ., p., 2 t.;29 cm C Gilitze István P. Makó városának víz által való pusztulásáról. - Gyoma : Kner Ny., p. b:39.p. C Nagy László A vízgazdálkodás 30 éve : / [Szerk. Nagy László]. - Bp. : VÍZDOK, [1975?] p.:ill.;22 cm C Kőváry E. Péter Gátszakadás. Dokumentumok a Körösök júliusi árvízéről. -, 1980 C Kaján Imre Dokumentumok az 1838-as pest-budai árvíz történetéből / szerk. Kaján Imre. - Bp. : Vízgazd. Int., ;24 cm. - (Források a vízügy múltjából / Vízgazdálkodási Intézet ; 5.) ISBN B Dunka Sándor - Fejér László - Vágás István A verítékes honfoglalás : A Tisza-szabályozás története / Dunka Sándor, Fejér László, Vágás István. - Bp. : Vízügyi Múz. Levéltár és Könyvgyüjt., p. : ill. ; 28 cm. ISBN C Fejér László Árvizek és belvizek szorításában. : A vízkárelhárítás jogi szabályozásának fejlődése, különös tekintettel a védekezés szervezeti oldalára és gazdasági feltételeire / Fejér László. - Bp. : Vízügyi Múz.Levt.Kvgyűjt., p.:ill.;24 cm. - (Vízügyi történeti füzetek ; 15.) ISBN C Földes Gyula - Rudnay Béla Két könyv a csallóközi árvédekezés történetéről : Felső-Csallóköz árvédekezésének története: Ismertetése az Alsó-Callóköz és Csilizköz ármentesítésére, valamint az Alsó-Csallóköz belvizeinek rendezésére vonatkozó terveknek és munkálatoknak / Földes Gyula, Rudnay Béla. - Pozsony : Kalligram K., cop p.; 20 cm ISBN B Kapros Tiborné Árvizek Észak-Magyarországon / [kész. Kapros Tiborné]. - Miskolc:KSH, p.:ill., színes; 29 cm 1

4 --- Árvíz, belvíz, árvízvédelem a történelem tükrében--- C A szőke Tisza fekete napjai : / [Szerk.: Bistey András]. - [S.l.] : Kardos T., [2001?] p. :ill., színes; 18 cm ISBN Cikkek Y 744 LITAUSZKI István Az évi Tisza-völgyi árvíz 20. évfordulóján. = Magyar Vízgazdálkodás p. Y 744 RÁCZ Sándor A legnagyobb marosi árvízre emlékezünk. = Magyar Vízgazdálkodás p. Y 198 KOVÁTS Gábor Ismeretlen dokumentumok a Körös-völgy vízhasznosításáról az 1930-as évekből. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 198 SZIJGYÁRTÓ Zoltán Gondolatok a magyar ármentesítésről, a szakértelemről és az értelmiségünkre leselkedő csapdáról egy interjú kapcsán. = Hidrológiai Közlöny p. Z 131 KELLER László Árvízvédelem. Történelmi visszatekintés. = Technika p. (Budapest) Y 197 PÁLFAI Imre Az évi katasztrofális belvízjárás emlékezete. A tanulmány előadás formájában elhangzott a Magyar Hidrológiai Társaság Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztályának február 27- i ülésén. = Vízügyi Közlemények p. ö:ang, ném, fra. b: p. Y 4888 DUNKA Sándor 150 évvel ezelőtt alakult az Alsó-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat. = Vízgazdálkodási Társulatok Tanácsadója p. (vízszabályozás) Y 180 GAJDOS Attila A Tisza árhullámai. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:104.p. Y 4907 NAGY Sándor A Bodrogköz belvízmentesítésének története. = Vizeink / p. Y 180 PAPP Ferenc Gondolatok a Körösök vízrendszerének közötti árvizeiről. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:54.p. Y 198 PAPP Ferenc Emlékeim, tapasztalataim az évi Tiszavölgyi árvízvédekezésről. = Hidrológiai Közlöny / p. Y 198 VÁGÁS István Rejtett tetőzésű, imaginárius folyami árhullámok. = Hidrológiai Közlöny p. Y 198 BONTA Imre Századunk nagy árvizei meteorológus szemmel. = Hidrológiai Közlöny p. 2

5 --- Árvíz, belvíz, árvízvédelem a történelem tükrében--- Y 744 VÁRADI József Árvizek és belvizek szorításában. Gondolatok egy vízügyi történeti munka megjelenése kapcsán. = Víztükör p. b:6.p. Y 744 SZLÁVIK Lajos A vízügyi szolgálat kritikus esetei Árvízkatasztrófa a Felső-Tiszán. = Víztükör p. Y 198 FALUDI Gábor - SZÁDECZKY Attila Az évi jeges árvíz a Duna magyarországi déli szakaszán. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. C LOVÁSZ György Az ártéri elöntés gyakorisága a Tiszán Szolnok térségében között. - Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. - Pécs : Pécsi Tudományegy. Növénytani Tanszék, p. b: p. ISBN Y 4863 KISS Mónika (összeáll.) A nagy folyószabályozások kora. A Tisza a XIX. században. = Vadon p. C BABÁK Krisztina A Körösök menti települések árvízi veszélyeztetettsége. - A táj változásai a Kárpát-medencében. Település a tájban. Tudományos Konferencia. Szarvas, június Gödöllő : Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, p. b:161.p. ISBN C VAJK Ödön A Tiszaföldvár környéki Tisza-ártér változásának nyomon követése régi térképek segítségével. = Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei. I p. ö:eng. b:36.p. Y 180 KALÁCSKA István Évszázadok árvizei a Dunán. = Magyar Horgász p. Y 2341 VÁCZ Sándor A határokkal osztott területek a vízrendezésben, a belvízvédekezésben. = Felső-Tisza Híradó p. (Tisza, Szamos) Y 2341 BODNÁR Gáspár Az évi Tisza-völgyi árvízkatasztrófa. = Felső-Tisza Híradó ksz. 2-3.p. Y 2341 DÁVID Zoltán Árvizek 1970 után a Felső-Tisza-vidékén. = Felső-Tisza Híradó ksz p. Y 2341 NAGY Zoltán Az 1970-es árvíz hidrológiai elemzése. = Felső-Tisza Híradó ksz. 4-5.p. 3

6 Árvíz, belvíz --- Árvíz, belvíz általában (Tárgyszavak: árvíz, árvízhozam, hozamszámítás, árhullám, ártér, áradás, belvíz) - Könyvek Rc Térfi Béla A krassószörényi árvízkatasztrófák. -, 1912 Rc Kvassay Jenő Az árvizekről. -, 1913 B 2339/3/1 Magyarország hidrológiai atlasza. - Bp. : Vízgazdálkodási Tud. Kut. Int cm. - (Vízjárási adatok) 1.[r.], Jellemző vízállások p.; 31 cm. 2.[r.], Árvizek adatai p.; 30 cm. 3.[r.], Folyóink jégviszonyai p., 69 mell.;30 cm B 4160 Töltésezett folyóink mértékadó árvízszínei és az árvizekre vonatkozó tanulmányok eredményei. Bp. : Vízgazd. Tud. Kut. Int., p.,2 t.;30 cm+6 mell. - (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. Tanulmányok és kutatási eredmények 3.) Rb 8919 Kisvízfolyások árvízhozamának számítása : Tervezési segédlet / Szerk. Szabó Sándor. - [Kiad. a] Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. - Bp., [5] p. ; 29 cm C Ihrig Dénes Dunai árvíz 1965 / Összeáll. és szerk. Ihrig Dénes. - Bp. : VITUKI, p., [2]t. :ill.; 24 cm. (Vízügyi közlemények évi külön köt.) B 7760 Perényi Károly Az évi észak-olaszországi árvíz tapasztalatai / Perényi Károly. - Bp. : VITUKI, p.; 29 cm. - (VITUKI Vízügyi Műszaki Tájékoztató Iroda. Vízügyi szakmai irodalmi beszámolók ; 14.) B 8771 Zsuffa István Vízfolyások árvízhozamának számítása / Zsuffa István. - Bp. : VITUKI, p., 17 t. ; 29 cm. - (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Vízügyi Tájékoztató Iroda, Vízügyi szakmai beszámolók ; 13.) Rc Az [ezerkilencszázhetvenedik] Évi Tisza-völgyi árvíz / (Szerk. Bereinich Miklós - Bogárdi István stb. - Budapest : Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda, [1] p., 20 cm C Várkonyi István Mégis az ember az úr! / Szerk. Várkonyi István. - Bp. : Táncsics Kvk., p.,[46]t. :ill.; 23 cm. Alcím a borítón: Tisza-völgyi árvíz,

7 --- Árvíz, belvíz általában--- Rb Kienitz Gábor A belvízrendezés hidrológiai alapjai kutatásának kritikai fejlődéstörténete / Kienitz Gábor. - Bp. : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, [6], 55 p. ; 29 cm. - (Tanulmányok és kutatási eredmények / Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ; 40. sz.) Rb Kienitz Gábor A Mirhó-Gyolcsi kísérleti belvízöblözet és a belvízkutatás eredményei / Kienitz Gábor. - Bp. : Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, , [32] p. ; 29 cm. - (Tanulmányok és kutatási eredmények / Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ; 35. sz.) Rc Kuknyó János Az évi szatmári árvíz természeti földrajzi okai / Kuknyó János. - Nyíregyháza : Tanárképző Főisk., p. ; 24 cm. - (A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola füzetei ; 45.) Klny.: Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 4. t. B Juhász István - Koris Kálmán Esőből keletkező árhullámok jellemzőinek meghatározása hazai hegy- és dombvidéki vízgyőjtőterületekre / Juhász István, Koris Kálmán ; [kiad. a] Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. - Bp. : VITUKI, p. ; 30 cm Rc 42128/2/1 Salamin András Zagyva-Tarna vízgazdálkodási szabályozó rendszer / Salamin András ; [Kiad. a] Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. - Bp. : VÍZDOK, db ; 20 cm. 2.a. [köt.], Rendkívüli Zagyva árvíz, 1974 október p. 2.b. [köt.], Rendkívüli Zagyva árvíz, 1974 október : Vízmérési szelvények adatai p. B 11763/2, B 11763/4/1, B 11763/4/2, B 11763/4/3 Csermák Béla - Bosznay Miklós Hidrológiai alapok a magyarországi folyók mértékadó árvizeinek meghatározásához / [összeáll. Csermák Béla, Bosznay Miklós] ; [kiad a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet] köt. - Bp. : VITUKI, db ; 28 cm. 2. köt. Genetikai vizsgálatok p. 4. köt., 1. r. Hidrológiai statisztikai vizsgálatok : A magyarországi folyók árvizeinek jellemző statisztikai adatai p. 4. köt., 2. r. Hidrológiai statisztikai vizsgálatok : A Duna és mellékfolyói árvízi hosszszelvénye. - [4] p mell. 4. köt., 3. r. Hidrológiai statisztikai vizsgálatok : A Tisza és mellékfolyó i árvízi hossz-szelvénye. - [6] p mell. B Magyarország folyóinak mértékadó árvizei / [Kiad. az] Országos Vízügyi Hivatal. Budapest : OVH, p. ; 29 cm B 11633/1. mell. Magyarország folyóinak mértékadó árvizei : 1. melléklet : A Duna mellékfolyói árvízi hosszszelvényei : 2. melléklet : A Tisza mellékfolyói árvízi hossz-szelvényei / [Kiad. az] Országos Vízügyi Hivatal. - Budapest : OVH, p. ; 29 cm C 65146/16 Mosonyi Attila - Aponyiné Garamvölgyi Ilona - Machács Attila. Gazdálkodók kézikönyve / [Szerk. Mosonyi Attila]. - Bp. : Raabe Kvk. [1999] - 25 cm. ISBN (ö.) (belvíz) EU 972:5 Progress achieved by the European Union : Collected annual reports of the European Council submitted to the European Parliament / [publ.] European Commission. - Luxembourg : OOPEC, p.;3o cm. ISBN

8 --- Árvíz, belvíz általában--- EU 1082:12 Radar hydrology for real time flood forecasting : Proceedings of an advanced study course : University of Bristol, 24 June to 3 July 1998 / Ed. by R.J. Griffith [et al.] ; org. by Water and Environmental Management Research Centre, University of Bristol. -Luxembourg : OOPEC, IX, 321 p. ; 25 cm. - ISBN (meteorológia, előrejelzés) C Hankó Zoltán - Kiss Zoltán Matematikai, statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása a mértékadó árvíz hidrológiai jellemzőinek meghatározására töltésezett vízfolyásokon = Practical application of mathematical, statistical methods for determination of hydrological characteristics regarding design floods along leveed rivers / Hankó Zoltán, Kiss Zoltán. - Bp. : VITUKI, p. ; 24 cm. - (VITUKI [közlemények] ; 74.) ISBN Tk Petróczky Ferenc Hidrológia /Petróczky Ferenc. - Győr:Széchenyi I. Egyetem, p.: ill.; 24 cm. (előrejelzés) C A évi árvíz / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp. : VITUKI, p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] különszám ; 3. köt.) (Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján.) C Elemző és módszertani tanulmányok az évi ár- és belvizekről / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp. : VITUKI, p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] különszám ; 4. köt.) (Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján.) C A márciusi felső-tiszai árvíz / [Szerk. Bodnár Gáspár et al.]. - Nyíregyháza : [Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság], p. : ill., színes ; 24 cm C Kun István A feláldozott Bereg / Kun István. - Bp. : Osiris K., , [3] p. ; 24 cm. - (Magyarország felfedezése) ISBN C Pálfai Imre Belvizek és aszályok Magyarországon : Hidrológiai tanulmányok / Pálfai Imre ; [közrem. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság]. - Bp. : Vízügyi Múz. Levéltár. : Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi., [2004] p. : ill. ; 24 cm+2 db térkép. ISBN C Acta scientiarum transylvanica : In memoriam Péterfi István ( ) / [Kiad.] Erdélyi Múzeum Egyesület. - Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., p. : ill. ; 23 cm. - (Múzeumi füzetek. Biológia ; 14/1) (árhullám) B The role of local institutions in reducing vulverability to recurrent natural disasters and in sustainable livelihoods development. Philippines : Case study / Prep. by Asian Disaster Preparedness Center. - Rome : FAO, VIII, 62 p. : ill. ; 30 cm. - (Institutions for rural development ; 8.) ISBN (természeti katasztrófa) 6

9 --- Árvíz, belvíz általában--- EU :12 EU action against climate change. Adapting to climate change / [publ. European Commission]. - Luxembourg : OOPEC, p. : ill., színes ; 21 cm. ISBN C Fry, Carolyn A klímaváltozás : A XXI. század legnagyobb kihívása / Carolyn Fry ; [Ford. Ficzay Tímea]. - Bp. : Totem Plusz Könyvk., cop p. : ill., színes ; 27 cm. ISBN Cikkek Y 198 PÁLFAI Imre A belvizek hidrológiai jellemzése. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b: p. Y 198 KISS István A pusztaföldvári Harangos-ér vízfeltörései. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:60.p. Y 197 PÁLFAI Imre A mértékadó belvízhozam számítása lefolyási és elöntési adatokból. = Vízügyi Közlemények p. ö:oro,ang,fra. b:273.p. Y 744 SZEIFERT Gyula A Tisza mellékfolyóinak májusi árvizeiről. = Magyar Vízgazdálkodás p. Y 197 ALTMANN, Klaus Árvízi előrejelzések és vízhozammérések az Aller folyón. = Vízügyi Közlemények p. ö:oro,ang,ném. b:364.p. Y 2815 DARAY Géza "Munkánk értelmét elviszi a Tisza-tó". Dél-Borsodban azért a víz az úr! = Számadás p. Y 2815 GYULAI György Tiszakesziben kezdődött. Elúsztatott gazdaságok. = Számadás p. Y 197 SZAPPANOS Zoltán Az évi Tisza-völgyi árvizek. = Vízügyi Közlemények p. ö:oro,ang,ném. Y 230/A TAMÁS Enikő Valamit hoz a víz. = Kertbarát Magazin p. Y 2815 SOLTÉSZ Jolán riporter - TASNÁDI Gábor Felkészülni aszályra, belvízre. Jelentés az "égből". = Számadás p. Y 198 WINTER János - KORIS Kálmán Az Ágói patakon július én levonult árhullám hidrológiai vizsgálata. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 2873 STERNFELD, Eva Aszály és áradás Kínában. = Heti Világgazdaság p. A világ vizei. 7

10 8 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 198 SZILÁGYI Attila Az árvízi előrejelzés lehetőségei kisebb mellékfolyókon. = Hidrológiai Közlöny / p. ö:ang. b:321.p. (Ipoly) Y 197 BARTHA Péter - BARTHA Péterné Az évi dunai árvíz hidrometeorológiai viszonyai. = Vízügyi Közlemények p. ö:ang,ném,oro. b:40.p. Y 198 PÁLFAI Imre A belvizek keletkezése és szabályozása. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 197 SCHILLER, Heinz Inhomogén árvízhozam-adatsorok felismerése és kezelése. = Vízügyi Közlemények p. ö:ang,ném,fra,oro. b:52-53.p. (előrejelzés) Y 198 ABONYI István Dunai árhullámok statisztikai elemzése, különös tekintettel az előrejelzési módszerekre. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:152.p. (előrejelzés) Y 198 KOZÁK Miklós A Rajna évi árvize - a "környezetvédők" felelőssége. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. Y 198 PRELUSCHEK Ervin Az árhullámgörbe számítási módszereiről. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:184.p. (előrejelzés) Y 744 SZABÓ Lajos A nagy dunai árvíz Baja térségében. = Víztükör p. Y 2815 HORVÁTH Gábor (BEL)VÍZBE fulladhat jó néhány szövetkezet. = Számadás p. Y 180 MOSONYI Emil A valószínűleg legnagyobb (PMF) árvízi vízhozam és a béta-eloszlás alkalmazása a t-évenként előforduló árvízi hozamok meghatározásában. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. b:18.p. Y 4907 NAGY Ferenc Szilveszterkor (is) a gátakon. = Vizeink /2. 3.p. (Bodrog, Tisza) Y 230 PAP Edina Belvízveszély az Alföldön. = Kertészet és Szőlészet p. Y 2815 SZABÓ Árpádné MÉRTÉKADÓ belvíz a Kisalföldön. = Számadás p. Y 4907 SZIEBIG Andrea Vízkárelhárítás a Lotus Notestra alapozva. = Vizeink p. (előrejelzés) Y 4907 CSONTOS László - GYÁRFÁS Ildikó - PADOS Imre Bodrogközi terepszemle. Az árvíz nem ismer szabadnapot. = Vizeink /9. 4.p.

11 --- Árvíz, belvíz általában--- Z 51 LOTZ Károly A KÖZLEKEDÉSI, hírközlési és vízügyi miniszter 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelete a folyók mértékadó árvízszintjeiről. = Magyar Közlöny p. (vízszintszabályozás) Z 55 PÁLFALVI Gábor Nem fogott ki rajtunk a zöldár. Túl az árvízveszélyen. = Szabad Föld p. (Duna) Y 2873 SOKBA kerül ez nekik. Cseh- és Lengyelország az évszázad árhulláma után. = Heti Világgazdaság p. Y VÉSZTERHES nap krónikája. Árvíz Észak-Magyarországon. = Vizeink /11/ p. (Tisza) Y 198 BONTA Imre - HOMOKINÉ UJVÁRY Katalin - ZSÓTÉR Ervin Az évszázad árvize Közép-Európában. = Hidrológiai Közlöny p. b:163.p. Y 744 CSÖKKENT az árvízveszély Dél-Borsodban. = Víztükör p. Z 47 FARAGÓ Lajos - BODNÁR Pál - SIPOS István - SZABÓ László A Tisza és a Bodrog szorításában. = Magyar Mezőgazdaság p. Z 47 GALAMBOS Béla Szabolcs víz alatt. = Magyar Mezőgazdaság p. Z 47 JÓZSA Árpád Aszály - belvíz. = Magyar Mezőgazdaság p. Z 55 KERESZTÉNY Gabriella - HÖRCSIK Richárd - KUPA Mihály - SOÓS Győző - TORGYÁN József Víz alatt áll a Bodrogköz. = Szabad Föld p. Y 4907 NAGY Ferenc Tavaszi áradások Észak-Magyarországon. = Vizeink / p. Y 4943 NAGY Zoltán - LEINWETTER Lajos Vízhelyzet, vészhelyzet. = Pannon Agrárkamara p. (Duna folyó) Y 2873 RIBA István - KLAPKA György A második árhullám. = Heti Világgazdaság p. (Tisza) Y 198 ZILAHY András Elárasztott területek felmérése multiszenzoros távérzékeléssel. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:156.p. Y 4907 AZ évi rendkívüli árvíz dokumentumaiból. = Vizeink / p. Y 4785 BÁLINT Gábor Hószakadás a Tisza vízgyűjtőjén. = Élet és Tudomány p. 9

12 --- Árvíz, belvíz általában--- Z 55 BALOGH Géza - BELÁNSZKY Dezső Bíznak az Úrban s építkeznek. = Szabad Föld p. Z 55 BALOGH Géza - KIRÁLY Gábor Falat kenyér éhezőknek. = Szabad Föld p. (árvíz, életkörülmény) Z 55 BALOGH Géza riporter - FELFÖLDI Sándorné - KEREZSI Illés Keserű tavasz a Felső-Tisza mentén. = Szabad Föld p. Y 198 BEZDÁN Mária A Tisza balparti mellékfolyóinak hatása az árhullámokra. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:99.p. Y 2873 BORÓKAI Gábor VÍZKATASZTRÓFA Kelet-Magyarországon. = Heti Világgazdaság p. Y 4907 FELBERMANN Tamás Árvízi összefoglaló. = Vizeink / p. Y 2873 FÉLIX Péter - ERDŐDY László - SIEBER József - THUMA József Utánuk az özönvíz? Időjárási katasztrófa helyzet. = Heti Világgazdaság ,101.p. Z 55 GYARMATI József - EGEI Zsolt Áradatban. A szegény lesz még nyomorultabb. = Szabad Föld p. (Fejér megye) Y 744 HEGEDŰS Miklós ford. A természeti csapások megelőzésének prioritásai és globális stratégiája. = Víztükör p. Y 2873 KELEMEN Zoltán - KOROMPAY András - TORGYÁN József Mindenki sáros. Földek belvíz alatt. = Heti Világgazdaság p. Y 2341 KONECSNY Károly Havazás, hóolvadás, ár- és belvíz. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2341 LUCZA Zoltán Vízhozammérések a belvízi csatornákon. = Felső-Tisza Híradó p. Z 141 PACHNER Edit - TORGYÁN József Támogatások, fejlesztések, belvíz- és árvízhelyzet. Sajtótájékoztató az FVM-ben. = Kis Újság p. Y 4907 PADOS Imre Ár- és belvíz 1999 tavaszán Észak-Magyarországon. = Vizeink / p. Y 4907 PATAKI László Az árvíz kialakulása és levonulása. Az őszi Tisza árvizet kiváltó okok, meteorológiai és hidrológiai értékelése. = Vizeink /8/ p. (vízminőség) Y 675 SZLÁVIK Lajos - FEJÉR László Belvizek és árvizek 1999 tavaszán. = Természet Világa p. b:376.p. 10

13 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 198 VÁGÁS István A Tisza novemberi, balparti mellékfolyói hatását nélkülöző rendkívüli árhulláma. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:55.p. Z 55 VALLUS Tibor Segítsenek, segítsenek! Árvíz Heves megyében. = Szabad Föld p. X 597 ZSUFFA István Árvizek okozta kockázatok. = Magyar Tudomány p. b:72.p. Y 198 CSÉPES Eduárd - BANCSI István - K. SZILÁGYI Enikő - KOVÁCS Pál - T. NAGY Mariann - VÉGVÁRI Péter A vízminőségi jellemzők alakulása a Tisza középső szakaszán az évszázad egyik legnagyobb árvizének tükrében. = Hidrológiai Közlöny / p. ö:eng. b:287.p. XLI. Hidrobiológus Napok. "Vízi ökoszisztémák (taxonómia, biodiverzitás, biomonitorozás, élőhelyek fragmentációja, inváziós fajok biológiája)". Tihany, október 6-8. Y 4907 FELBERMANN Tamás Árvíz = Vizeink /4/ p. (Tisza, Bodrog) Y 2873 MÉG több belvíz. = Heti Világgazdaság p. Y 4888 NAGY Zoltán Egységes vízgazdálkodás. Év végi tanácskozás a belvízhelyzetről az FVM-ben. = Vízgazdálkodás p. Y 4907 PADOS Imre Rendkívüli árvíz Észak-Magyarországon. = Vizeink /7/ p. Y 95 TORGYÁN József Megteremtettük az agrárbékét. = Kistermelők Lapja p. (árvíz, belvíz) Y 198 HANKÓ Zoltán - BAUER Mária - ORLÓCI István Újra Magyarország árvizeiről - és gondolatok: hogyan tovább. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. Y 4785 LAZÁNYI István - BÁLINT Gábor Az elszabadult Tisza. = Élet és Tudomány p. Y 744 SZLÁVIK Lajos Árvíz a Felső-Tiszán március. = Víztükör p. X 597 VÁGÁS István Az ezredforduló árhullámai a Tiszán. = Magyar Tudomány p. b: p. Y 4785 BÁLINT Gábor Árvízi csúcsok. = Élet és Tudomány p. Y 198 BEZDÁN Mária Árhullámok befejeződése a Közép- és Alsó-Tiszán. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:126.p. 11

14 --- Árvíz, belvíz általában--- X 6841 BÍRÓ T. - TAMÁS J. - LÉNÁRT Cs. - TOMOR T. A belvíz-veszélyeztetettség térbeli elemzése. = Acta Agraria Kaposváriensis p. ö:eng. b:150.p. Y 4785 BONTA Imre - HOMOKINÉ UJVÁRY Katalin - MALLER Aranka Felhőszakadások Közép-Európában. = Élet és Tudomány p. (időjárás) Y 4785 HAJÓSY Adrienne - BUCZKÓ Krisztina Árvíz a Szigetközben. = Élet és Tudomány p. Y 198 IULIAN, Mihnea - KALMÁR János A Körösvarsánd (Varsand) - Nagypél (Pilu) belvízmentesítési terület hidrológiai sajátosságai. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:224.p. Y 2341 KONECSNY Károly Hidrológiai előrejelzési fejlesztések a FETIVIZIG-nél. = Felső-Tisza Híradó / p. Y 2341 KONECSNY Károly Rekord vízhozamot mértünk a Dunakanyarnál. = Felső-Tisza Híradó p. X 1273 KOZMA Ferenc Árvizek Észak-Magyarországon. = Statisztikai Szemle p. ö:eng. C RAKONCZAI János A Tisza-vízgyűjtő árvízi problémáinak aktuális kérdései egy földrajzos szemével. - A Tisza vízgyűjtője, mint komplex vizsgálati és fejlesztési régió. Szeged, november 21. Szeged : Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, p. ISBN X 404 STAROSOLSZKY Ödön Impact of the climate change on the hydrological regime. A case study on the Danube River. = Időjárás / p. b:226.p. (időjárás) Y 2873 SZABÓ Gábor Szeszélyes évszak. = Heti Világgazdaság ,95,97.p. (csapadék, vízhozam) Y 2341 TÓTH Roland Régi és új módszerek a belvízzel elöntött területek meghatározására. = Felső-Tisza Híradó p. C A évi árvíz / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp. : VITUKI, p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] különszám ; 3. köt.) Sorozatcím a hátsó borítón: Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján. Y 2341 BÁLINT Zoltán - KONECSNY Károly A Felső-Tisza árvízi előrejelzéseinek fejlesztése. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4907 DICSŐ Bertalan Árhullám a Tarnán. = Vizeink / p. 12

15 --- Árvíz, belvíz általában--- C Elemző és módszertani tanulmányok az évi ár- és belvizekről / Szerk. Szlávik Lajos. - Bp.: VITUKI, p. :ill., színes; 24 cm. - (Vízügyi közlemények. [ évi ár és belvízi] ksz.; 4. köt.) Sorozatcím: Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján. Y 4785 FODOR Lajos István Mit hoz a tavasz? = Élet és Tudomány p. Y 198 KONECSNY Károly A Felső-Tisza évi árvizeinek hidrológiai értékelése. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:85.p. Y 2341 KONECSNY Károly A Felső-Tisza vidéken időszakban levonult árvizek fő hidrológiai sajátosságai. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2341 PÁLFAI Imre Belvizes és aszályos időszakok a Tisza-völgyben. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2341 TÓTH M. Ildikó Ukrajnában árvízi előrejelző rendszert telepítenek. = Felső-Tisza Híradó p. Y 198 BARABÁS Béla - KOVÁCS Sándor - REIMANN József Növekednek-e az árvizek? = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:7.p. X 6513 CSETE László Változékony időjárás és a mezőgazdaság. = A Falu p. ö:eng. b:81-82.p. Y 4907 CSONT Csaba - OMBÓDI István - DICSŐ Bertalan A Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében kialakult árvízi és belvízi helyzetről. = Vizeink p. Y 4888 FEHÉR Ferenc Rekordcsapadék hullott! Miért nem lett belvíz? = Vízgazdálkodás p. Y 2341 KONECSNY Károly A hóvízkészlet adatok és felhasználásuk az árvizek előrejelzéséhez a Felső-Tiszán. = Felső-Tisza Híradó. Különszám p. Y 4907 KOVÁCS Péter Tavasz - Hóolvadás - Árvíz? = Vizeink p. Y 4907 ÖSSZEFOGLALÓ jelentés a Hernád legnagyobb árvizéről. = Vizeink p. Z 55 BALOGH Géza - MOLNÁR Lajos Támad a belvíz. = Szabad Föld ,5.p. (áradás) Y 198 BOZÁN Csaba - KÖRÖSPARTI János Földárja a Dél-Alföldön. = Hidrológiai Közlöny p. b:12.p. 13

16 --- Árvíz, belvíz általában--- X 404 KERÉNYI Judit - PUTSAY Mária Extreme flood monitoring in Romania and Hungary usign Earth Observation Data. = Időjárás p. b:216.p. X 597 SZLÁVIK Lajos Szélsőséges hidrológiai helyzetek és az árvízi-belvízi biztonság. = Magyar Tudomány p. b:825.p. Z 47 AVAR László Árvíz, belvíz, aszály és eső. = Magyar Mezőgazdaság p. (VAHAVA) Y 4785 BÁLINT Gábor Mellékfolyók szorításában. = Élet és Tudomány p. B 21654/3 FELKAI Beáta Olga Árvízi kockázat gazdasági megközelítése, mérésének és kezelésének lehetőségei. - Jubileumi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, január Gödöllő : MTA Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság, p. ö:eng. b:49.p. ISBN ö Y 2341 GALYAS István Tavaszi árvíz a Felső-Tiszán. = Felső-Tisza Híradó p. Y 2873 KELEMEN Zoltán Tavaszi dugulás. = Heti Világgazdaság p. Y 2341 LUCZA Zoltán A felső-tiszai árvízi előrejelző és riasztórendszer. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4788 SZLÁVIK Lajos Rendkívüli árvizek a Dunán és a Tiszán. = Környezetvédelem p. Y 5088 SZUHÁNYI György Árvizek okai és megelőzése Kárpátalján. = Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis ksz p. ö:eng. b:75.p. Y 4785 VÁGÁS István A vízfolyások természete. = Élet és Tudomány p. X 4351 BOROS Tiborné (összeáll.) Klímaváltozás és az árvizek. = Műszaki Információ: Környezetvédelem / p. b:18.p. Y 4907 Az EURÓPAI Árvíz Irányelv különböző vízgyűjtőkön történő értékelése. = Vizeink p. X 6845 KÖRÖSPARTI János Tamás - BOZÁN Csaba - PÁLFAI Imre - ORLÓCI István - KUTI László - PÁSZTOR László A belvíz-veszélyeztetettség térképezésének fejlődése. = Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények (3.) p. ö:eng. b:615.p. 14

17 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 2341 LUCZA Zoltán Az elmúlt tíz év extrém időjárási viszonyai. = Felső-Tisza Híradó p. X 6845 TOMOR Tamás - LÉNÁRT Csaba - BÍRÓ Tibor Térinformatikai módszerek a síkvidéki belvíz kialakulásának előrejelzésére. = Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények (3.) p. ö:eng. Y 2341 VÁCZ Sándor Belvízreform. = Felső-Tisza Híradó p. C KOVÁCS Sándor A március-május havi árhullám levonulása a Közép-Tiszán. = Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei. III p. ö:eng. Y 198 PÁLFAI Imre A évi belvíz kialakulásának okai és sajátosságai. = Hidrológiai Közlöny p. b:4.p. C SCHWEITZER Ferenc Ismét a tiszai árvizekről. - A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. - Pécs : MTA, : Regionális Kutatások Központja, p. b:59-60.p. ISBN Y 4952 SZINAY Miklós Összehasonlító elemzések az aszályról és a belvízről. = Őstermelő p. X 6765 VÁRI Anna - FERENCZ Zoltán Felső-Tisza vidéki településeken élők árvízi sebezhetősége. = "KLÍMA-21" Füzetek p. ö:eng. b:82.p. Y 198 BALOGH Edina Szakirodalmi áttekintés a hazai belvizekről. = Hidrológiai Közlöny p. b:55.p. Y 4888 FEHÉR Ferenc Lesz-e belvíz? = Vízgazdálkodás p. Y 2341 LUCZA Zoltán A felső-tiszai árvízi előrejelző és riasztóközpont bemutatása. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4888 MÉG egyszer a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. = Vízgazdálkodás p. (belvíz, szennyvíz) X 1908 SERES András Tamás - HORVÁTH Ákos Konvektív jellegű, nagy csapadékhozamú rendszerek vizsgálata Magyarországon. = Légkör p. b:9-10.p. Y 2873 SZABÓ Gábor Árvíz aszálykor. = Heti Világgazdaság p. 15

18 --- Árvíz, belvíz általában--- Y 198 SZIGYÁRTÓ Zoltán A mértékadó árvízszint és a valószínűség. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:33-34.p. Y 4952 SZINAY Miklós A XX. század hidrológiai öröksége és a csapadékgazdálkodás. = Őstermelő p. 43.p. Y 4788 SZINAY Miklós A belvíz és öntözés ökológiai közelítése. = Környezetvédelem p. Y 2341 VÁCZ Sándor Megemlékezés az évi rendkívüli belvízről. = Felső-Tisza Híradó p. (Nyírség) Y 4788 BAKÓ Gábor - LICSKÓ Béla Új eredmények a nagyfelbontású légifelvételek segítségével történő belvíz- és árvíztérképezésben. = Környezetvédelem p. b:15.p. Y 198 BARTA Károly - SZATMÁRI József Antropogén hatások a belvíz-képződésben. = Hidrológiai Közlöny p. ö:eng. b:25.p. X 404 CZIGÁNY Szabolcs - PIRKHOFFER Ervin - GERESDI István Impact of extreme rainfall and soil moisture on flash flood generation. = Időjárás / p. b: p. (áradás) Y 4952 KÖHLER Mihály A belvizekkel és árvizekkel a Kárpát-medencében együtt kell élni. = Őstermelő p. Y 4952 SZINAY Miklós A belvíz és öntözés ökológiai elemzése. = Őstermelő p. b:36.p. Y 5051 SZINAY Miklós A csapadékgazdálkodás elve és a VGT (2). = Mezőhír p. (belvíz és öntözés) X 6765 SZINAY Miklós Klímaváltozás és a többcélú hidromelioráció. = "KLÍMA-21" Füzetek p. ö:eng. b:73.p. (belvíz és öntözés) Y 2873 BABUS Endre Rekordbelvíz az Alföldön. Sárba szökve. = Heti Világgazdaság p. 16

19 --- Vízrajz, környezeti hatások (Tárgyszavak: vízrajz, vízforgalom, vízkészlet, vízgazdálkodás, talajtan, árvíz, vízhasználat, vízszennyezés) - Könyvek B 7204 Türner István Kedvező vízforgalom kialakítása a Mirhó-Gyolcsi belvízövezetben / Türner István. - Diss. ;. - Kunhegyes, lev., 11 t. ; 30 cm C Varga Domokos Vizek könyve / Varga Domokos. - Bp. : Szépir.Kvk., cop p.,[41] t.:ill.;23 cm C Belvízgazdálkodás környezetfejlesztés [ezerkilencszázhetvennyolc] [19]78 : Vándorgyűlés Debrecen 1978./[Kiad.a.] Magyar Hidrológiai Társaság. - Debrecen: Magy. Hidrológiai Társ., db;20 cm. 1.[köt.], Belvízrendezés - belvízgazdálkodás. 2.[köt.], Belvízrendezés, környezetfejlesztés. 3.[köt.], A talaj termőképességének megóvása és fokozása belvízgazdálkodással B Bestandsanalyse ausgewählter Restrukturierungsprojekte an Alterbach, Oichten und Pollingerbach : Historische Betrachtung Flu slaufkartierung : Morphometrie und Hydraulik niederer Abflüsse. / [hrsg. Bundesamt für Wasserwirtschaft]. - Wien : BW, p.:ill.,színes; 29 cm. - (Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft ; Bd. 2) ISBN C BOROS Tiborné Mezőgazdasági vegyszerek megjelenése felszíni és talajvizekben. - (Környezetvédelmi füzetek ; 14.). - Bp. : OMIKK, p. b:35-36.p. ISBN C évi beszámoló [VITUKI] : Report of the director general for 1999 / [Szerk.] Hegedűs Miklós. - Bp. : VITUKI, p. : ill. ; 24 cm. - (VITUKI [Közlemények] ; 71.) EU 949/1:12 Krinner, W. - Lallana, C. - Estrela, T. Sustainable water use in Europe. - Luxembourg : OOPEC. - 3O cm. - (Environmental assessment report ; No. 1.). (Environmental issue report ; No. 19.). (Environmental issue report ; No. 21.) Part 1., Sectoral use of water /Prep. by W. Krinner, C. Lallana, T. Estrela Part 2., Demand management / Autors: C. Lallana, W. Krinner, T. Estrela Part 3., Extreme hydrological events: floods and droughts / Authors: Teodoro Estrela [et al.] ISBN (P.1.) C A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / Összeáll. és szerk.: Somlyódy László. - Bp. : MTA Társadalomkut. Közp., XXIV, 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. [8. sor.] A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon) ISBN C Burchi, Stefano - D'Andrea, Ariella Preparing national regulations for water resources management : Principles and practice / Stefano Burchi, Ariella D'Andrea. - Rome : FAO, X, 415 p. ; 23 cm. - (FAO legislative study ; 80.) ISBN

20 --- Vízrajz, környezeti hatások--- B Christian, R. R. Coastal GTOS : Global terrestrial observing system : Strategic design and phase 1 implementation plan / Christian, R. R. [et al.] ; [publ.] Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, XIII, 89 p. : ill. ; 30 cm. - (Environment and natural resources series ; 9.) ISBN (vízkörforgás) C Javuló környezetbiztonság, jobb életminőség : A környezetügy főbb kormányzati eredményei között / [Közreadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - Bp. : Környvéd. és Vízügyi Min., [2006] p. : ill., színes ; 23 cm - Cikkek Y 198 MISTÉTH Endre A magyarországi Duna-szakasz. = Hidrológiai Közlöny p. ö:ang. (vízi út) X 1236 HARMATI István Sós talajvízzel és belvízzel történő öntözés hatása a karbonátos szoloncsák talajokra a Dunavölgyben. = Agrokémia és Talajtan / p. ö:ang. b:17.p. Y 4907 PADOS Imre Vége az aszályos periódusnak évi őszi felülvizsgálat tapasztalatairól. = Vizeink / p. C WAFI, Mohamed J.K. A talaj-, a felszíni vizek és a szikesedés néhány összefüggése a Tiszántúlon. Some relations between soil, surface-water and salinity on the Trans-Tisza Region.- Tiszántúli Mezőgazdasági Napok, Karcag, június Karcag : DATE Kut. Int., p. Y 4759 BIRKÁS Márta A fizikai és a biológiai állapot javítása a belvízkáros talajokon. = Agrofórum p. b:4.p. (talajművelés) Y 5052 DÁVID Lóránt - TOMOR Tamás Víziturizmus a Bodrogzugban. = ÖKOgazdaság p. (áradás) Y 2341 KONECSNY Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országhatárokon túlról érkező felszíni vízkészletei. = Felső-Tisza Híradó p. Y 4888 VÍZHÁZTARTÁSI helyzet. = Vízgazdálkodás p. (csapadék, belvíz) Y 198 ZSUGA Katalin Cianid- és nehézfém szennyezés a Tiszán. = Hidrológiai Közlöny / p. ö:eng. XLII. Hidrobiológus Napok. "A magyar hidrobiológia időszerű kérdései az ezredfordulón." Tihany, október

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

Vezetőváltás a Felügyelőségen

Vezetőváltás a Felügyelőségen AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 2010. OKTÓBER XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Vezetőváltás a Felügyelőségen Özönvizek, áradások 25 éves az Aggteleki Nemzeti

Részletesebben

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások nemzetközi konferencia Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kémia és Környezettudományi Tanszék Szombathely 2010. november

Részletesebben

PÁLINKA PÁLINKAFŐZÉS

PÁLINKA PÁLINKAFŐZÉS PÁLINKA PÁLINKAFŐZÉS Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Vízjog. Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. Szilágyi János Ede

Vízjog. Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. Szilágyi János Ede Vízjog Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában Szilágyi János Ede Miskolci Egyetem Miskolc 2013 Vízjog Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában Szerző: Szilágyi János Ede, PhD egyetemi docens

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (2) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9.

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Program és absztrakt-kötet Szerkesztette: Lengyel Szabolcs Mihók Barbara Lendvai Ádám

Részletesebben

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24.

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Konferenciakötet Szerkesztette: Kovács Gyula, Gelencsér Géza és Centeri Csaba Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Társadalmi konzultáció a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatáról és a Kvassay Jenő Terv elkészítéséről

Társadalmi konzultáció a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatáról és a Kvassay Jenő Terv elkészítéséről 23. évfolyam 2. szám 2015. július Társadalmi konzultáció a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatáról és a Kvassay Jenő Terv elkészítéséről A vízgazdálkodási politika nemzeti jövőképünk meghatározó

Részletesebben