MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: Status: Classification: Author: draft Restricted NSA-Hungary; J.TOROCSIK

2 Document Identification Sheet Objective Audience Document status Set up the Hungarian Performance Plan Working draft Document reference Version history Version Date of Issue Reason for communication Author of changes /01/2011 Setting up the context NSA-Hungary /03/2011 corrections J.TOROCSIK amendment Distribution List Torocsik Status, Audience and Accessibility Status Intended for Accessible via Working Draft Restricted Draft Classified Proposed Issue Public Released Issue

3 Document Approval 1 A dokumentum hitelesítése The following authorities have successfully approved the present issue of the document and their signature reflects the confirmation of their participation in the performance improvement process and their commitment to implement the Hungarian National Performance Plan. Az alábbi szervezetek elfogadták jelen dokumentumot, és képviselőik aláírásukkal megerősítették részvételüket a teljesítményjavító eljárásokban, továbbá elkötelezettségüket a Magyar Nemzeti Teljesítményterv bevezetése mellett. ORGANISATION NAME OF OFFICIAL POSITION SIGNATURE & DATE Ministry of National Development of Hungary Gergely Máté DGCA of Hungary NSA Hungary Győri Gyula Head of Department HungaroControl Szepessy Kornél CEO The document sign-off sheet registers the commitment of the Member States(s) for the execution of the performance plan. The sign-off sheet indicates: That the Hungarian State is submitting this performance plan; Indicates the organizations empowered by the Hungarian Member State with regard to this performance plan;

4 Table of Contents SCOPE...1 HATÁLY...1 CONTEXT...4 TERVEZÉSI KONTEXTUS...4 THE AIM...6 A CÉL...6 THE EXPECTED PERFORMANCE BENEFITS...9 A TELJESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ ELVÁRT ELŐNYÖK...9 EU TARGETS UPDATE ON 3 DEC FOR THE REFERENCE PERIOD STARTING ON 1ST JANUARY 2012 AND ENDING ON 31ST DECEMBER DECEMBER 3-ÁN ELŐIRÁNYZOTT EU CÉLOK AZ ELSŐ REFERENCIAIDŐSZAKRA VONATKOZÓAN...11 ACRONYMS...13 MOZAIKSZAVAK INTRODUCTION PLANNING AT EUROPEAN AND LOCAL LEVELS BEVEZETÉS: EURÓPAI ÉS HELYI SZINTŰ TERVEZÉS BACKGROUND HÁTTÉR GENERAL ECONOMIC SITUATION IN THE MEMBER STATE A MAGYAR ÁLLAM ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI HELYZETE TREND OF THE TRAFFIC FORECAST VÁRHATÓ FORGALMI TRENDEK STATUS OF THE HUNGARIAN AVIATION SAFETY A MAGYAR REPÜLÉSBIZTONSÁG HELYZETE INSTITUTIONAL CONTEXT FOR ANS PROVISION A LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁS INTÉZMÉNYI HÁTTERE...27

5 1.4. STAKEHOLDER CONSULTATION KONZULTÁCIÓ AZ ÉRINTETTEKKEL NATIONAL/FAB PERFORMANCE TARGETS AND ALERT THRESHOLDS NEMZETI/FAB TELJESÍTMÉNYCÉLOK ÉS RIASZTÁSI KÜSZÖBÉRTÉKEK AZ ELSŐ REFERENCIA IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN NATIONAL SAFETY TARGET REPÜLÉSBIZTONSÁG ENVIRONMENTAL TARGETS AND THRESHOLD KÖRNYEZETVÉDELEM CÉL- ÉS...37 KÜSZÖBÉRTÉKEK CAPACITY KAPACITÁS EU AND NATIONAL CAPACITY TARGETS FOR HUNGARY EU ÉS NEMZETI KAPCITÁS CÉLÉRTÉKEK DETAILED EXPLANATIONS, DESCRIPTIONS AND JUSTIFICATIONS FOR THE NATIONAL CAPACITY TARGETS NEMZETI/FAB KAPACITÁS CÉLÉRTÉKEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA NATIONAL CAPACITY TARGET NEMZETI KAPACITÁS CÉLÉRTÉK NATIONAL CAPACITY TARGET NEMZETI KAPACITÁS CÉLÉRTÉK NATIONAL CAPACITY TARGET NEMZETI KAPACITÁS CÉLÉRTÉK CONSISTENCY WITH EU-WIDE TARGETS AZ EURÓPAI CÉLOKKAL VALÓ KONZISZTENCIA COST EFFICIENCY KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG EN-ROUTE SERVICE UNITS FORECATS FOR RP1...47

6 ÚTVONAL SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉG ELŐREJELZÉS RP1-RE TOTAL COSTS FOR EN-ROUTE ANS FOR EACH ENTITY TELJES NEMZETI KÖLTSÉGEK A TERMINÁL LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN DETERMINED EN ROUTE ANS COSTS IN REAL TERMS MEGHATÁROZOTT EN-ROUTE ANS KÖLTSÉGEK REÁLÉRTÉKEN MEGADVA REAL EN-ROUTE DETERMINED UNIT RATE REÁLÉRTÉKEN MEGHATÁROZOTT EN-ROUTE EGYSÉGDÍJ DESCRIPTION OF THE DEVIATION OF NATIONAL AND EU-WIDE COST-EFFICIENCY KPI EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓ KÖZÖTTI ELTÉRÉS MAGYARÁZATA OVERALL RESULT OF LOCAL CIRCUMSTANCES: A HELYI SAJÁTOSSÁGOK ÖSSZHATÁSA TERMINAL ANS COSTS TERMINÁL ANS KÖLTSÉGEK TRADEOFFS AND INTERDEPENDENCY TELJESÍTMÉNYTERÜLETEK KÖZÖTTI INTERDEPENDENCIA CARRY-OVERS FROM THE YEARS BEFORE THE REFERENCE PERIOD AZ 1. REFERENCIA IDŐSZAKOT MEGELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSI EGYENLEGEK PARAMETERS FOR RISK SHARING AND INCENTIVES KOCKÁZAT MEGOSZTÁSI PARAMÉTEREK ÉS ÖSZTÖNZŐK SAFETY REPÜLÉSBIZTONSÁG CAPACITY KAPACITÁS ENVIRONMENT KÖRNYEZETVÉDELEM COST-EFFICIENCY...47

7 KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG TRAFFIC-RISK FORGALMI KOCKÁZAT COST-RISK KÖLTSÉG KOCKÁZAT NON-CONTROLLABLE COSTS NEM KONTROLLÁLHATÓ KÖLTSÉGEK CONTRIBUTION OF EACH ACCOUNTABLE ENTITY A TELJESÍTMÉNYTERVHEZ VALÓ SZERVEZETENKÉNTI HOZZÁJÁRULÁS SAFETY REPÜLÉSBIZTONSÁG CAPACITY KAPACITÁS ENVIRONMENT KÖRNYEZETVÉDELEM COST EFFICIENCY KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG HUNGAROCONTROL DETERMINED EN ROUTE ANS COSTS A HUNGAROCONTROL MEGHATÁROZOTT EN-ROUTE ANS KÖLTSÉGEI STAFF COSTS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK OPERATING COSTS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK DEPRECIATION ÉRTÉKCSÖKKENÉS COST OF CAPITAL...47

8 TŐKEKÖLTSÉG HUNGAROCONTROL TERMINAL ANS COSTS HUNGAROCONTROL TERMINÁL ANS KÖLTSÉGEI HUNGAROCONTROL INVESTMENT PLAN HUNGAROCONTROL BERUHÁZÁSI TERVE...47 REFERENCES...47 HIVATKOZÁSI ALAP...47 ANNEX I. DETAILS OF THE CONSULTATION...47 MELLÉKLET I. A KONZULTÁCIÓ RÉSZLETEI...47 ANNEX II. PRESENTATION OF THE STAKEHOLDER CONSULTATION...47 MELLÉKLET II. A STAKEHOLDER KONZULTÁCIÓ PREZENTÁCIÓJA...47 ANNEX III. KPMG STUDY ON THE CALCULATION OF COST OF CAPITAL...47 MELLÉKLET III. KPMG TANULMÁNY...47

9 LIST OF FIGURES Figure 1: Performance indicators, and high level targets, data exchange...16 Figure 2: Map of Hungary...20 Figure 3: GDP Purchasing Power Parity Europe...22 Figure 4: Euro Area Inflation Rate of the Region...23 Figure 5: Hungarian Forint Exchange Rate Chart...24 Figure 6: Hungary Inflation Rate...25 Figure 7: Hungary Government Budget...Error! Bookmark not defined. Figure 8: Széll Kálmán's Plan...Error! Bookmark not defined. Figure 9: The expected evaluation of the State's budget...error! Bookmark not defined. Figure 10: The Organisational Operational Structure of the Hungarian NSA as 1st January Figure 11:HungaroControl...30 ÁBRAJEGYZÉK Ábra 1: Teljesítmény indikátorok és magas szintű politikai célok kapcsolata az adat kicserélés tükrében...16 Ábra 2: Magyarország térképe...20 Ábra 3: Európai vásárlóerő megoszlása...22 Ábra 4: Az Euró zóna inflációjának alakulása...23 Ábra 5: HUF EUR árfolyam változás...24 Ábra 6: Magyarország Inflációs rátájának alakulása...25 Ábra 7: Magyarország költségvetésének alakulása...error! Bookmark not defined. Ábra 8: A Széll Kálmán terv...error! Bookmark not defined. Ábra 9: Az államadósság alakulása a Széll Kálmán terv szerint...error! Bookmark not defined. Ábra 10: A Magyar Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatási Osztályának szervezeti felépítése 2011 Január Ábra 11:HungaroControl...30 LIST OF TABLES Table 1: Accountable Entities...5 Table 2: International Stakeholders...6 Table 3: GDP Growth in the Central European Traffic Region...17 Table 4: Traffic Forecast IFR Flights...26 Table 5: National/FAB targets and thresholds for RP1...33

10 Table 6: KPIs for Local Target Setting in RP Table 7:The Safety KPI for Target Setting in RP1 Status...37 Table 8: Summary of Environment Target...41 Table 9: EU and national targets for Hungary...42 Table 10: The Capacity KPIs for Target Setting in RP Table 11:En-route capacity target details at national level...45 Table 12: En-route ATFM delay National Target...46 Table 13: Presentation of the en-route cost-efficiency target for RP Table 14: En-route service units forecast used for the calculation of the national/fab en-route costefficiency target...47 Table 15: Scenarios due to the Traffic Risk...Error! Bookmark not defined. Table 16: Breakdown of National Determined En-route Costs per entity in nominal terms in national currency...47 Table 17: National determined en-route costs per nature (in nominal terms; Hungarian Currency)...47 Table 18: National/FAB consolidated - Real determined en-route costs in national currency...47 Table 19: Inflation Forecast...47 Table 20: National/FAB real en route determined unit rate (in national/fab currency)...47 Table 21: Impact of costs rearrangements...47 Table 22: Comparison of DUR of Hungary with its comparators (PRU)...47 Table 23: Comparison of DUR of Hungary...47 Table 24: National/FAB costs for terminal air navigation services in nominal terms in national currency...47 Table 25: Financial and economic cost-effectiveness Table 26: Carry-overs from the years before RP1 - Under (-) and over (+)- recoveries - recoveries (in nominal terms in national currency)...47 Table 27: Incentive schemes applied at National/FAB level...47 Table 28: ANS en-route costs by entities (in national currency)...47 Table 29: Applied contributionson salaries...47 Table 30: National capacity target for RP Table 31: ANS costs by nature...47 Table 32: Entity's terminal ANS costs in national currency...47

11 Table 33: HungaroControl - Annual investments (CAPEX) in nominal terms in national currency for en-route and terminal ANS...47 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE Táblázat 1: Felelős Szervezetek...5 Táblázat 2: Nemzetközi Stakeholderek...6 Táblázat 3: A GDP alakulása a Közép-európai közlekedési régióban...17 Táblázat 4: Forgalmi előrejelzés...26 Táblázat 5: Nemzeti/FAB cél- és küszöbértékek az 1. referencia periódusra vonatkozóan...32 Táblázat 6: KPIs for Local Target Setting in RP Táblázat 7: The Safety KPI for Target Setting in RP1 Status...37 Táblázat 8: Kivonat az EU által előirányzott környezetvédelmi célokról...41 Táblázat 9: EU és Nemzeti kapacitás célértékek...42 Táblázat 10: A Kapacitási célérték az első referencia periódusban...43 Táblázat 11: Nemzeti / FAB kapacitás célérték...45 Táblázat 12: Nemzeti célérték en-route ATFM késés tekintetében...46 Táblázat 13: En-route költséghatékonyság KPI bemutatása az 1 referencia időszakra vonatkozóan..47 Táblázat 14: Nemzeti/FAB konszolidáció En-route szolgáltatási egység előrejelzés a meghatározott egységdij kalkulációjához...47 Táblázat 16: Nemzeti költségek a terminál léginavigációs szolgáltatásra vonatkozóan a nominális értéken nemzeti valutában kifejezve...47 Táblázat 17: Nemzeti- FAB meghatározott en-route költségek részletezése költségnemenként nominális értéken nemzeti valutában megadva...47 Táblázat 18: Nemzeti/FAB konszolidáció - Reál értéken megadott meghatározott en-route költségek nemzeti fizetőeszközben...47 Táblázat 19: Inflációs előrejelzés...47 Táblázat 20: Nemzeti/FAB reálértéken megadott meghatározott en- route egységdíj (nemzeti/fab fizetőeszközben)...47 Táblázat 21: Költségátcsoportosítás hatása...47 Táblázat 22: A magyar meghatározott en-route egységdíj összehasonlítása a hasonló adottságú állam egységdíjával (PRU komparator államok):...47 Táblázat 23: A Magyar meghatározott en-route egységdíj összehasonlítása a többi FAB CE-ben résztvevő állam egységdíjával:...47

12 Táblázat 24: Nemzeti/FAB költségek a terminál léginavigációs szolgáltatásra vonatkozóan nominális értéken nemzeti valutában kifejezveösszes terminál költség nominális értéken megadva...47 Táblázat 25: Gazdasági és pénzügyi hatékonyság időszakban...47 Táblázat 26: Az 1. referencia időszakot megelőző évekből származó egyenleg áthozatalok - alul(- )/felül(+)finanszírozás - áthozatok (nominális értéken nemzeti valutában)...47 Táblázat 27: Légiforgalmi szolgáltatókra alkalmazott nemzeti/fab szintű ösztönzők...47 Táblázat 28: ANS en-route költségek szervezetenként (nemzeti valutában)...47 Táblázat 29: Bérhez kapcsolódó hozzájárulások...47 Táblázat 30: Nemzeti/FAB kapacitás célérték...47 Táblázat 31: ANS költségek költségnemenként...47 Táblázat 32: Szervezet terminál ANS költségei nemzeti fizetőeszközben...47 Táblázat 33: HungaroControl - Éves beruházások nominálértéke (CAPEX) nemzeti valutában nominális értéken megadva...47

13 SCOPE 2 There is no mandated process for developing a performance plan at FAB CE level The Hungarian NSA is the assigned organisation to establish the Hungarian National Performance Plan (NPP). As a starting point, the initial scope is defined as follows: Time period: The HNPP plan is developed for a 3 year period starting in 2012 ending in Traffic forecasting and issue analysis will be done for the first reference period RP1 from 2012 to 2014, a 3-year time horizon. The second reporting period starts in 2015 and all the tables must be adapted before the start of RP2. HATÁLY Nincs elfogadott eljárás a FAB-szintű teljesítményterv összeállítására A Magyar NSA a Nemzeti Teljesítményterv (továbbiakban NTT) kidolgozására kijelölt szervezet. Kiindulásként a következőket definiálták: Időtartam: Az NPP-t 3 éves periódusra dolgozzák ki, amely 2012-ben kezdődik és 2014-ben ér véget. A forgalmi előrejelzés és helyzetértékelés az első referenciaperiódusra (a továbbiakban RP1) kerül kidolgozásra, amely három évet ölel fel től 2014-ig. A második referencia periódus (RP2) 2015-ben kezdődik, ami előtt a vonatkozó táblázatokat módosítani kell Key Performance Areas: the main focus of the planning process will be on: Safety Capacity Cost-efficiency Environment Kulcsfontosságú területek: A tervezési eljárás a következő területekre fókuszál: Repülésbiztonság Kapacitás Költséghatékonyság Környzetvédelem 2 Legislation Reference Performance Scheme Regulation Article 1, Clauses 2, 3, 4 and 6 Article 4, Clause 3 Article 5, Clauses 2 (c) and 3 Article 10, Clause 3 (g) Annex II of the Performance Scheme Regulation Sub point 1.1 of template 1

14 1.1.4 Geographically: during the planning process we consider the ATM capacity in Hungarian airspace which is surrounded by the airspaces of: Austria Slovakia Slovenia Croatia Serbia Romania Ukraine Only en-route airspace is considered. TMA capacity and airport capacity are initially not included. Airport expansion planning (e.g. construction of new airports, runways, terminals etc.) also does not fall within the scope Traffic: the scope includes domestic, international and overflying traffic. However the scope of the planning process is limited to IFR traffic. Capacity management for VFR traffic is initially not included Földrajzi fekvés: A Tervezési eljárás a magyar légtér ATM kapacitásán alapul, amelyet a következő országok körzetei határolnak: Ausztria Szlovákia Szlovénia Horvátország Szerbia Románia Ukrajna Kizárólag az útvonalak által érintett légteret kell figyelembe venni. A TMA és repülőtérkapacitásokat az első időszakban nem. A repülőtérfejlesztések (pl. új repülőtér építése, futópálya, terminálok, stb.) nem esnek ennek hatálya alá Légiforgalom: A terv hatálya kiterjed a helyi és nemzetközi, a műszerrepülés szabályai szerint közlekedő forgalomra. A látvarepülési szabályok szerint közlekedő forgalmat jelenleg nem számítják ide. Under the egis of creating the National Performance Plan the following tasks are delegated to the Hungarian NSA: Task 1: to collect performance-related documents (plans, achievement and targets) in business plans, annual plans, annual reports in compliance with Common Requirements Regulation (EC 2096/2005) A Nemzeti Teljesítményterv összeállításához a következő feladatokat delegálták a Magyar Nemzeti Felügyleti Hatóságnak: 1. Feladat: olyan teljesítményvonatkozású dokumentumok (tervek, eredmények és célok) üzleti tervek, éves tervek és eves jelentések összegyűjtése a Közös Követelményekben (2096/2005/EK) 2

15 that are provided by Hungarian Air Navigation Service Provider (HungaroControl) to the National Supervisory Authority (NSA - Hungary). Task 2: to describe what performance figures, objectives, targets are exchanged by Hungary with airspace users during consultation. Task 3: to follow up HungaroControl s and other relevant entities internal performance management processes: including governance arrangements, incentive mechanisms for management teams and supporting data systems. Task 4: to assess consistency and differences across EU States, to identify best practice and to make proposals for implementation of Art 11, and the content of Performance Plan. lefektetett követelmények alapján, amelyeket a Magyar Léginavigációs Szolgáltató (HungaroControl) bocsát a Nemzeti Felügyeleti Hatóság (Magyar NSA) számára. 2. Feladat: Annak leírása, hogy milyen teljesítmény-adatokat, területeket és célokat osztott meg Magyarország a légtérfelhasználókkal a konzultáció során. 3. Feladat: A HungaroControl és egyéb érintett egységek belső teljesítményirányításának felügyelete, beleértve a management csoportokra vonatkozó intézkedéseket, ösztönzőket és adatrendszereket. 4. Feladat: A legjobb gyakorlat bevezetésének érdekében felmérni az EK államait a megfelelőség és az eltérések vonatkozásában, javaslattétel a 11. cikk bevezetésére valamint a Teljesítményterv tartalmára. 3

16 CONTEXT TERVEZÉSI KONTEXTUS The new Single European Sky (SES) / SESAR environment, re-enforcing the implementation of a performance-based approach, leads more than ever to the need to apply a combined, unique and coordinated process for European and local implementation and performance planning, monitoring and reporting. Az új Egységes Európai Égbolt (SES) / SESAR környezet, a teljesítményalapú szemlélet bevezetése megköveteli a teljesítménytervezés az egységes és koordinált folyamatát, annak európai és helyi szintű bevezetését, ellenőrzését és jelentését. A performance-based approach is delivered via the Performance Plan. A teljesítmény-alapú szemlélet a Teljesítményterven keresztül valósul meg. A process will be put in place to satisfy in particular the need to: Külön eljárás biztosítja majd a következő igényeknek való megfelelést: 1. link the Hungarian Performance Plan with European Performance Plan 1. a Magyar Teljesítményterv kapcsolata az európai-szintű Teljesítménytervvel; 2. better integrate all aspects of European planning, monitoring and reporting in one single process that addresses both the timely implementation of the European ATM Master Plan and the application of SES legislation; 2. az európai tervezés, ellenőrzés és jelentés aspektusainak egy eljárásba való integrációja, amely mind az európai ATM Főterv időbeni bevezetését, mind a SESAR-ral kapcsolatos jogszabályok alkalmazását figyelembe veszi; 3. clarify commitment procedures for all stakeholders involved in order to ensure effective implementation of the Performance Plan 3. a vonatkozó összes szereplő eljárásait tisztázza a Teljesítményterv hatékony bevezetése biztosításának érdekében; 4

17 4. promote links between European implementation decisions and stakeholders business plans; 4. támogatja a vonatkozó, európaiszintű határozatok és a résztvevők üzleti terveinek kapcsolatát; 5. close the loop between implementation reporting and implementation planning by building lessons learnt and agreeing with stakeholders on corrective actions where relevant; 5. visszacsatolást biztosít a bevezetés tervezése és a vonatkozó jelentések között, beépítve a szerzett tapasztalatokat és bátorítva a résztvevők javító intézkedéseit, ahol szükséges; 6. develop the adequate interface with the Master Planning process, including the maintenance of the European ATM Master Plan. 6. megfelelő interfészt hoz létre a fő tervezési eljárással, beleértve az európai ATM Főterv folyamatos javítását ACCOUNTABLE ENTITIES The following accountable entities are covered by the performance plan: FELELŐS SZERVEZETEK Az alábbi felelős szervezetek tartoznak a Teljesítményterv hatálya alá: National Performance Target Accountable Entities C1 Capacity in en-route HungaroControl HungaroControl The Hungarian Aviation Authority / NSA The Hungarian Ministry of National Development F1 Cost-efficiency of en-route ANS The National Meteorological Service Table 1: Accountable Entities Táblázat 1: Felelős Szervezetek 5

18 NATIONAL STAKEHOLDERS NEMZETI STAKEHOLDEREK The main National Stakeholders involved in the A Magyar Nemzeti Teljesítménytervben az alábbi Hungarian National Performance Plan are the szervek vesznek részt: following: Ministry of National Development Nemzeti Fejlesztési Minisztérium The Hungarian Aviation Authority / NSA Magyar Légügyi Hatóság/NSA HungaroControl HungaroControl OMSZ, the national MET provider Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) MALÉV Hungarian Airlines MALÉV Budapest Airport Pte. Ltd. Budapest Airport Zrt INTERNATIONAL STAKEHOLDERS NEMZETKÖZI STAKEHOLDEREK Hemant Mistry IATA Cesar Raffo IATA Wolfgang Scheel Lufthansa Ivan Ferencz NSA Slovakia (FAB CE member entity) Franz Dr. Nirschl NSA Austria (FABCE Member) Jaroslav JezeK NSA Czech Republik (FAB CE member entity) Jeff Poole IATA Joszef Slana NSA Slovenia (FAB CE member entity) Selma Valjevac NSA Bosnia & Herzegowina (FAB CE member entity) selma.valjeva Srdan Cop NSA Croatia (FAB CE member entity) EUROCONTROL PRU (in support of PRB) Table 2: International Stakeholders Táblázat 2: Nemzetközi Stakeholderek THE AIM The NSA-Hungary having regard Commission Regulation (EU) No 691/2010 of 29 July 2010 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions and amending Regulation (EC) No 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation A CÉL Az Nemzeti Közlekedési Hatóság, tekintettel a Bizottság 691/2010/EU rendeletére ( július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításárólaz valamint az Európai Unió működéséről szóló 6

19 (EC) No 549/ of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation) [1] and in particular Article 11 decides to set up the Hungarian Performance Plan with the following scope and objectives. The Performance Plan will contribute to the sustainable development of the air transport system by improving overall efficiency of the air navigation services across the key performance areas of safety, environment, capacity and cost-efficiency, in consistency with those identified in the Performance Framework of the ATM Master Plan, all having regard to the overriding safety objectives. The Performance Plan provides for indicators and binding targets on key performance areas whereby required safety levels are fully achieved and maintained while allowing for performance target setting in other key performance areas. We set up our performance scheme and we are committed to be operated with a longterm view on the high-level societal goals. szerződésre, valamint tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, március 10-i 549/2004/EK 4 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) [1] és különösen annak 11. Cikkére határozatban rendeli el a M magyar léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítménytervének összeállítását a következő célkitűzésekkel: A teljesítményterv hozzá fog járulni a légi közlekedési rendszer fenntartható fejlődéséhez azáltal, hogy szem előtt tartva a legfőbb biztonsági célokat az ATM-főterv teljesítménykeretében meghatározottakkal összhangban olyan kulcsfontosságú teljesítményterületeken növeli a léginavigációs szolgálatok általános hatékonyságát, mint a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság. A teljesítménytervet a kulcsfontosságú teljesítményterületeken olyan mutatókkal és kötelező célokkal határoztuk meg, amelyek révén a kívánt biztonsági szintek teljes mértékben elérhetőek és fenntarthatóak, ugyanakkor a többi kulcsfontosságú teljesítményterületen is lehetővé válik a teljesítménycélok megállapítása. A teljesítményrendszer összeállításánál figyelembe vettük a magas szintű társadalmi 3 Regulation (EC) No 549/2004 requires that a performance scheme for air navigation services and network functions be set up by means of implementing rules. 4 Az 549/2004/EK rendelet előírja, hogy végrehajtási szabályok segítségével létre kell hozni a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerét. 7

20 célokat, melyek annak működésekor is szem The interdependencies between the national and functional airspace block levels and the network level, as well as the interdependencies between performance targets, all having regard to the overriding safety objectives, are duly taken into account. Our Performance Plan is a register and commitment of the Hungarian State, for the duration of the reference period, to achieve the objectives of the Single European Sky and the balance between the needs of all airspace users and supply of services provided by HungaroControl the Hungarian Air Navigation Service Provider under the supervision of the National Supervisory Authority. The NSA-Hungary has a key role to play in the implementation of the performance scheme. We are committed to effectively carry out these additional responsibilities. The Performance Plan having regard to military mission effectiveness keeps in view the civil-military cooperation and coordination due that they are of utmost importance in order to achieve the performance objectives. The Performance Plan and scheme is without prejudice to the provisions of Article 13 of Regulation (EC) No 549/2004 aiming at safeguarding essential security of our defence előtt maradnak. A teljesítményrendszer előkészítése és ellenőrzése során, szem előtt tartva a legfőbb biztonsági célokat, megfelelően figyelembe vettük a nemzeti és funkcionális légtérblokk, valamint a hálózati szint kölcsönhatásait, csakúgy, mint a teljesítménycélok közötti kölcsönhatásokat. A referencia-időszakra vonatkozó teljesítményterv tükrözi a Magyar Államnak az egységes európai égbolt célkitűzéseinek megvalósítása iránti elkötelezettségét, valamint a légtérfelhasználók igényei és a HungaroControl magyar léginavigációs szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közötti egyensúlyt, a magyar NSA felügyeletével. A magyar NSA kulcsszerepet tölt be a teljesítményrendszer végrehajtásában. Elkötelezettek vagyunk, hogy hatékonyan megfeleljünk ezen további kötelezettségeinknek. A teljesítményterv megalkotásakor szem előtt tartjuk a katonai missziók hatékonyságát és a polgári-katonai együttműködést, valamint a koordinációt, a teljesítménycélok elérésének érdekében. A teljesítményrendszer nem sérti az 549/2004/EK rendelet 13. cikkének az alapvető légiközlekedés-védelmi, illetve védelmi politikai érdekek megóvására 8

21 policy and interests. Our Performance Plan ensures the appropriate consistency with the safety objectives and standards laid down in Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC [3], and its implementing rules together with the measures taken by the European Union to achieve and maintain these objectives and we are committed to the above. The Hungarian National Performance Plan has been developed in the strategic context of Hungary s full commitment to contribute to the improvement of the safety and economic performance of European ATM and in full support for SESAR. Moreover it is part of the Hungarian Future Airspace Strategy in line with the FAB CE strategy to provide a long-term framework within the context of SES and SESAR, for the improvement of ATM for all users. irányuló rendelkezéseit. A teljesítményterv fő teljesítménymutatói és a teljesítménycélok kidolgozása és végrehajtása során, a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [3], valamint annak végrehajtási szabályaiban lefektetett biztonsági célokkal és szabványokkal, továbbá az ezen célok elérésére és fenntartására irányuló európai uniós intézkedésekkel való megfelelő összhangot szem előtt tartottuk. A Magyar Nemzeti Teljesítménytervet Magyarország azon elkötelezettségének tükrében állították össze, amely az európai ATM repülésbiztonsági és Gazdasági teljesítményének javítása, valamint a SESAR teljeskörű támogatása stratégiai vonatkozásának megfelel. Ezen felül részét képezi az új Magyar Légügyi Stratégiának a SES és SESAR vonatkozásában, az ATM fejlesztésében érdekelt összes felhasználó számára. THE EXPECTED PERFORMANCE BENEFITS Safety : Benefits that improve safety levels by ensuring that the A TELJESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ ELVÁRT ELŐNYÖK Biztonság: Repülésbiztonság szintjének növeléséhez hozzájáruló 9

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

7. előadás KJIT LÉGIR I.

7. előadás KJIT LÉGIR I. 7. előadás KJIT LÉGIR I. A légiközlekedés játéktere A világ légiforgalmi rendszere Valamennyi ICAO tagállamnak kötelezettsége a légiforgalmi szolgáltatás valamely formájának biztosítása! AT Lower airspace

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV ELSŐ REFERENCIA PERIÓDUSRA VONATKOZÓ NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV ELSŐ REFERENCIA PERIÓDUSRA VONATKOZÓ NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV ELSŐ REFERENCIA PERIÓDUSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN ADDENDUM ON REVISED TARGETS

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 30., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 30., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 30., péntek 153. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CIII. tör vény Az Európai Közösség és tagállamai, valamint Albánia, Bosznia és Hercegovina,

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február Közzététel: 2008. április 7. Következik: 2008. április 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2008. február Sorszám:60. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február 2008. január

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október Közzététel: 2008. december 8. Következik: 2008. december 9. Bruttó hazai termék, 2008. III. negyedév Sorszám:209. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október 2008. január októberben 2007

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 2016-os országjelentése és ajánlásai

Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 2016-os országjelentése és ajánlásai Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 216-os országjelentése és ajánlásai Székely P. István Országigazgató, Európai Bizottság és Címzetes egyetemi tanár, Budapesti

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Éves jelentés Annual Report 2014

Éves jelentés Annual Report 2014 Éves jelentés Annual Report 2014 HUngary kfor sector 2 1 E v e s j e l e n t e s A n n u a l r e p o r t 2 Hungarocontrol 2014 éves jelentés 2014 Annual report 2014 3 HungaroControl is to new solutions

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

A Turizmus jövője 2030-ig november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO

A Turizmus jövője 2030-ig november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO A Turizmus jövője 23-ig 211 november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO Nemzetközi turizmus: Előrejelzés 211 21 Forecast 211 Globális

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Galileo Signal Priority A new approach to TSP

Galileo Signal Priority A new approach to TSP GSP Galileo Signal Priority Space for Priority Galileo Signal Priority A new approach to TSP 27 március 2014 Dr. Tomasz Kulpa Politechnika Krakowska Dr. Jörg Pfister pwp-systems GmbH The research leading

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Hajdú Sándor. Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat. tagozatvezető helyettes. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT

Hajdú Sándor. Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat. tagozatvezető helyettes. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat Hajdú Sándor tagozatvezető helyettes tudományos főmunkatárs MOB: 30 / 205 3596 FAX: 1 / 205 5892 hajdu

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben. Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen?

ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben. Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen? ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen? 1 ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben ADQ EASA Adatkeletkeztető (Originator) Adatszolgáltató (Data

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2012/0305(COD) 5.4.2013 MÓDOSÍTÁS: 183-319 Jelentéstervezet Bas Eickhout (PE506.101v01-00) a fluortartalmú

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

LIFE KÖRNYEZETVÉDELMI TRÉNING

LIFE KÖRNYEZETVÉDELMI TRÉNING INSECTLIFE - INSECTLIFE Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu MEDAPHON - Monitoring Soil Biological Activity by using a novel tool: EDAPHOLOG-System

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA Keywords: organic farming, development, support systems, marketing. Directive 2092/91/EEC of the European

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben