MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: Status: Classification: Author: draft Restricted NSA-Hungary; J.TOROCSIK

2 Document Identification Sheet Objective Audience Document status Set up the Hungarian Performance Plan Working draft Document reference Version history Version Date of Issue Reason for communication Author of changes /01/2011 Setting up the context NSA-Hungary /03/2011 corrections J.TOROCSIK amendment Distribution List Torocsik Status, Audience and Accessibility Status Intended for Accessible via Working Draft Restricted Draft Classified Proposed Issue Public Released Issue

3 Document Approval 1 A dokumentum hitelesítése The following authorities have successfully approved the present issue of the document and their signature reflects the confirmation of their participation in the performance improvement process and their commitment to implement the Hungarian National Performance Plan. Az alábbi szervezetek elfogadták jelen dokumentumot, és képviselőik aláírásukkal megerősítették részvételüket a teljesítményjavító eljárásokban, továbbá elkötelezettségüket a Magyar Nemzeti Teljesítményterv bevezetése mellett. ORGANISATION NAME OF OFFICIAL POSITION SIGNATURE & DATE Ministry of National Development of Hungary Gergely Máté DGCA of Hungary NSA Hungary Győri Gyula Head of Department HungaroControl Szepessy Kornél CEO The document sign-off sheet registers the commitment of the Member States(s) for the execution of the performance plan. The sign-off sheet indicates: That the Hungarian State is submitting this performance plan; Indicates the organizations empowered by the Hungarian Member State with regard to this performance plan;

4 Table of Contents SCOPE...1 HATÁLY...1 CONTEXT...4 TERVEZÉSI KONTEXTUS...4 THE AIM...6 A CÉL...6 THE EXPECTED PERFORMANCE BENEFITS...9 A TELJESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ ELVÁRT ELŐNYÖK...9 EU TARGETS UPDATE ON 3 DEC FOR THE REFERENCE PERIOD STARTING ON 1ST JANUARY 2012 AND ENDING ON 31ST DECEMBER DECEMBER 3-ÁN ELŐIRÁNYZOTT EU CÉLOK AZ ELSŐ REFERENCIAIDŐSZAKRA VONATKOZÓAN...11 ACRONYMS...13 MOZAIKSZAVAK INTRODUCTION PLANNING AT EUROPEAN AND LOCAL LEVELS BEVEZETÉS: EURÓPAI ÉS HELYI SZINTŰ TERVEZÉS BACKGROUND HÁTTÉR GENERAL ECONOMIC SITUATION IN THE MEMBER STATE A MAGYAR ÁLLAM ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI HELYZETE TREND OF THE TRAFFIC FORECAST VÁRHATÓ FORGALMI TRENDEK STATUS OF THE HUNGARIAN AVIATION SAFETY A MAGYAR REPÜLÉSBIZTONSÁG HELYZETE INSTITUTIONAL CONTEXT FOR ANS PROVISION A LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁS INTÉZMÉNYI HÁTTERE...27

5 1.4. STAKEHOLDER CONSULTATION KONZULTÁCIÓ AZ ÉRINTETTEKKEL NATIONAL/FAB PERFORMANCE TARGETS AND ALERT THRESHOLDS NEMZETI/FAB TELJESÍTMÉNYCÉLOK ÉS RIASZTÁSI KÜSZÖBÉRTÉKEK AZ ELSŐ REFERENCIA IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN NATIONAL SAFETY TARGET REPÜLÉSBIZTONSÁG ENVIRONMENTAL TARGETS AND THRESHOLD KÖRNYEZETVÉDELEM CÉL- ÉS...37 KÜSZÖBÉRTÉKEK CAPACITY KAPACITÁS EU AND NATIONAL CAPACITY TARGETS FOR HUNGARY EU ÉS NEMZETI KAPCITÁS CÉLÉRTÉKEK DETAILED EXPLANATIONS, DESCRIPTIONS AND JUSTIFICATIONS FOR THE NATIONAL CAPACITY TARGETS NEMZETI/FAB KAPACITÁS CÉLÉRTÉKEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA NATIONAL CAPACITY TARGET NEMZETI KAPACITÁS CÉLÉRTÉK NATIONAL CAPACITY TARGET NEMZETI KAPACITÁS CÉLÉRTÉK NATIONAL CAPACITY TARGET NEMZETI KAPACITÁS CÉLÉRTÉK CONSISTENCY WITH EU-WIDE TARGETS AZ EURÓPAI CÉLOKKAL VALÓ KONZISZTENCIA COST EFFICIENCY KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG EN-ROUTE SERVICE UNITS FORECATS FOR RP1...47

6 ÚTVONAL SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉG ELŐREJELZÉS RP1-RE TOTAL COSTS FOR EN-ROUTE ANS FOR EACH ENTITY TELJES NEMZETI KÖLTSÉGEK A TERMINÁL LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN DETERMINED EN ROUTE ANS COSTS IN REAL TERMS MEGHATÁROZOTT EN-ROUTE ANS KÖLTSÉGEK REÁLÉRTÉKEN MEGADVA REAL EN-ROUTE DETERMINED UNIT RATE REÁLÉRTÉKEN MEGHATÁROZOTT EN-ROUTE EGYSÉGDÍJ DESCRIPTION OF THE DEVIATION OF NATIONAL AND EU-WIDE COST-EFFICIENCY KPI EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓ KÖZÖTTI ELTÉRÉS MAGYARÁZATA OVERALL RESULT OF LOCAL CIRCUMSTANCES: A HELYI SAJÁTOSSÁGOK ÖSSZHATÁSA TERMINAL ANS COSTS TERMINÁL ANS KÖLTSÉGEK TRADEOFFS AND INTERDEPENDENCY TELJESÍTMÉNYTERÜLETEK KÖZÖTTI INTERDEPENDENCIA CARRY-OVERS FROM THE YEARS BEFORE THE REFERENCE PERIOD AZ 1. REFERENCIA IDŐSZAKOT MEGELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSI EGYENLEGEK PARAMETERS FOR RISK SHARING AND INCENTIVES KOCKÁZAT MEGOSZTÁSI PARAMÉTEREK ÉS ÖSZTÖNZŐK SAFETY REPÜLÉSBIZTONSÁG CAPACITY KAPACITÁS ENVIRONMENT KÖRNYEZETVÉDELEM COST-EFFICIENCY...47

7 KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG TRAFFIC-RISK FORGALMI KOCKÁZAT COST-RISK KÖLTSÉG KOCKÁZAT NON-CONTROLLABLE COSTS NEM KONTROLLÁLHATÓ KÖLTSÉGEK CONTRIBUTION OF EACH ACCOUNTABLE ENTITY A TELJESÍTMÉNYTERVHEZ VALÓ SZERVEZETENKÉNTI HOZZÁJÁRULÁS SAFETY REPÜLÉSBIZTONSÁG CAPACITY KAPACITÁS ENVIRONMENT KÖRNYEZETVÉDELEM COST EFFICIENCY KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG HUNGAROCONTROL DETERMINED EN ROUTE ANS COSTS A HUNGAROCONTROL MEGHATÁROZOTT EN-ROUTE ANS KÖLTSÉGEI STAFF COSTS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK OPERATING COSTS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK DEPRECIATION ÉRTÉKCSÖKKENÉS COST OF CAPITAL...47

8 TŐKEKÖLTSÉG HUNGAROCONTROL TERMINAL ANS COSTS HUNGAROCONTROL TERMINÁL ANS KÖLTSÉGEI HUNGAROCONTROL INVESTMENT PLAN HUNGAROCONTROL BERUHÁZÁSI TERVE...47 REFERENCES...47 HIVATKOZÁSI ALAP...47 ANNEX I. DETAILS OF THE CONSULTATION...47 MELLÉKLET I. A KONZULTÁCIÓ RÉSZLETEI...47 ANNEX II. PRESENTATION OF THE STAKEHOLDER CONSULTATION...47 MELLÉKLET II. A STAKEHOLDER KONZULTÁCIÓ PREZENTÁCIÓJA...47 ANNEX III. KPMG STUDY ON THE CALCULATION OF COST OF CAPITAL...47 MELLÉKLET III. KPMG TANULMÁNY...47

9 LIST OF FIGURES Figure 1: Performance indicators, and high level targets, data exchange...16 Figure 2: Map of Hungary...20 Figure 3: GDP Purchasing Power Parity Europe...22 Figure 4: Euro Area Inflation Rate of the Region...23 Figure 5: Hungarian Forint Exchange Rate Chart...24 Figure 6: Hungary Inflation Rate...25 Figure 7: Hungary Government Budget...Error! Bookmark not defined. Figure 8: Széll Kálmán's Plan...Error! Bookmark not defined. Figure 9: The expected evaluation of the State's budget...error! Bookmark not defined. Figure 10: The Organisational Operational Structure of the Hungarian NSA as 1st January Figure 11:HungaroControl...30 ÁBRAJEGYZÉK Ábra 1: Teljesítmény indikátorok és magas szintű politikai célok kapcsolata az adat kicserélés tükrében...16 Ábra 2: Magyarország térképe...20 Ábra 3: Európai vásárlóerő megoszlása...22 Ábra 4: Az Euró zóna inflációjának alakulása...23 Ábra 5: HUF EUR árfolyam változás...24 Ábra 6: Magyarország Inflációs rátájának alakulása...25 Ábra 7: Magyarország költségvetésének alakulása...error! Bookmark not defined. Ábra 8: A Széll Kálmán terv...error! Bookmark not defined. Ábra 9: Az államadósság alakulása a Széll Kálmán terv szerint...error! Bookmark not defined. Ábra 10: A Magyar Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatási Osztályának szervezeti felépítése 2011 Január Ábra 11:HungaroControl...30 LIST OF TABLES Table 1: Accountable Entities...5 Table 2: International Stakeholders...6 Table 3: GDP Growth in the Central European Traffic Region...17 Table 4: Traffic Forecast IFR Flights...26 Table 5: National/FAB targets and thresholds for RP1...33

10 Table 6: KPIs for Local Target Setting in RP Table 7:The Safety KPI for Target Setting in RP1 Status...37 Table 8: Summary of Environment Target...41 Table 9: EU and national targets for Hungary...42 Table 10: The Capacity KPIs for Target Setting in RP Table 11:En-route capacity target details at national level...45 Table 12: En-route ATFM delay National Target...46 Table 13: Presentation of the en-route cost-efficiency target for RP Table 14: En-route service units forecast used for the calculation of the national/fab en-route costefficiency target...47 Table 15: Scenarios due to the Traffic Risk...Error! Bookmark not defined. Table 16: Breakdown of National Determined En-route Costs per entity in nominal terms in national currency...47 Table 17: National determined en-route costs per nature (in nominal terms; Hungarian Currency)...47 Table 18: National/FAB consolidated - Real determined en-route costs in national currency...47 Table 19: Inflation Forecast...47 Table 20: National/FAB real en route determined unit rate (in national/fab currency)...47 Table 21: Impact of costs rearrangements...47 Table 22: Comparison of DUR of Hungary with its comparators (PRU)...47 Table 23: Comparison of DUR of Hungary...47 Table 24: National/FAB costs for terminal air navigation services in nominal terms in national currency...47 Table 25: Financial and economic cost-effectiveness Table 26: Carry-overs from the years before RP1 - Under (-) and over (+)- recoveries - recoveries (in nominal terms in national currency)...47 Table 27: Incentive schemes applied at National/FAB level...47 Table 28: ANS en-route costs by entities (in national currency)...47 Table 29: Applied contributionson salaries...47 Table 30: National capacity target for RP Table 31: ANS costs by nature...47 Table 32: Entity's terminal ANS costs in national currency...47

11 Table 33: HungaroControl - Annual investments (CAPEX) in nominal terms in national currency for en-route and terminal ANS...47 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE Táblázat 1: Felelős Szervezetek...5 Táblázat 2: Nemzetközi Stakeholderek...6 Táblázat 3: A GDP alakulása a Közép-európai közlekedési régióban...17 Táblázat 4: Forgalmi előrejelzés...26 Táblázat 5: Nemzeti/FAB cél- és küszöbértékek az 1. referencia periódusra vonatkozóan...32 Táblázat 6: KPIs for Local Target Setting in RP Táblázat 7: The Safety KPI for Target Setting in RP1 Status...37 Táblázat 8: Kivonat az EU által előirányzott környezetvédelmi célokról...41 Táblázat 9: EU és Nemzeti kapacitás célértékek...42 Táblázat 10: A Kapacitási célérték az első referencia periódusban...43 Táblázat 11: Nemzeti / FAB kapacitás célérték...45 Táblázat 12: Nemzeti célérték en-route ATFM késés tekintetében...46 Táblázat 13: En-route költséghatékonyság KPI bemutatása az 1 referencia időszakra vonatkozóan..47 Táblázat 14: Nemzeti/FAB konszolidáció En-route szolgáltatási egység előrejelzés a meghatározott egységdij kalkulációjához...47 Táblázat 16: Nemzeti költségek a terminál léginavigációs szolgáltatásra vonatkozóan a nominális értéken nemzeti valutában kifejezve...47 Táblázat 17: Nemzeti- FAB meghatározott en-route költségek részletezése költségnemenként nominális értéken nemzeti valutában megadva...47 Táblázat 18: Nemzeti/FAB konszolidáció - Reál értéken megadott meghatározott en-route költségek nemzeti fizetőeszközben...47 Táblázat 19: Inflációs előrejelzés...47 Táblázat 20: Nemzeti/FAB reálértéken megadott meghatározott en- route egységdíj (nemzeti/fab fizetőeszközben)...47 Táblázat 21: Költségátcsoportosítás hatása...47 Táblázat 22: A magyar meghatározott en-route egységdíj összehasonlítása a hasonló adottságú állam egységdíjával (PRU komparator államok):...47 Táblázat 23: A Magyar meghatározott en-route egységdíj összehasonlítása a többi FAB CE-ben résztvevő állam egységdíjával:...47

12 Táblázat 24: Nemzeti/FAB költségek a terminál léginavigációs szolgáltatásra vonatkozóan nominális értéken nemzeti valutában kifejezveösszes terminál költség nominális értéken megadva...47 Táblázat 25: Gazdasági és pénzügyi hatékonyság időszakban...47 Táblázat 26: Az 1. referencia időszakot megelőző évekből származó egyenleg áthozatalok - alul(- )/felül(+)finanszírozás - áthozatok (nominális értéken nemzeti valutában)...47 Táblázat 27: Légiforgalmi szolgáltatókra alkalmazott nemzeti/fab szintű ösztönzők...47 Táblázat 28: ANS en-route költségek szervezetenként (nemzeti valutában)...47 Táblázat 29: Bérhez kapcsolódó hozzájárulások...47 Táblázat 30: Nemzeti/FAB kapacitás célérték...47 Táblázat 31: ANS költségek költségnemenként...47 Táblázat 32: Szervezet terminál ANS költségei nemzeti fizetőeszközben...47 Táblázat 33: HungaroControl - Éves beruházások nominálértéke (CAPEX) nemzeti valutában nominális értéken megadva...47

13 SCOPE 2 There is no mandated process for developing a performance plan at FAB CE level The Hungarian NSA is the assigned organisation to establish the Hungarian National Performance Plan (NPP). As a starting point, the initial scope is defined as follows: Time period: The HNPP plan is developed for a 3 year period starting in 2012 ending in Traffic forecasting and issue analysis will be done for the first reference period RP1 from 2012 to 2014, a 3-year time horizon. The second reporting period starts in 2015 and all the tables must be adapted before the start of RP2. HATÁLY Nincs elfogadott eljárás a FAB-szintű teljesítményterv összeállítására A Magyar NSA a Nemzeti Teljesítményterv (továbbiakban NTT) kidolgozására kijelölt szervezet. Kiindulásként a következőket definiálták: Időtartam: Az NPP-t 3 éves periódusra dolgozzák ki, amely 2012-ben kezdődik és 2014-ben ér véget. A forgalmi előrejelzés és helyzetértékelés az első referenciaperiódusra (a továbbiakban RP1) kerül kidolgozásra, amely három évet ölel fel től 2014-ig. A második referencia periódus (RP2) 2015-ben kezdődik, ami előtt a vonatkozó táblázatokat módosítani kell Key Performance Areas: the main focus of the planning process will be on: Safety Capacity Cost-efficiency Environment Kulcsfontosságú területek: A tervezési eljárás a következő területekre fókuszál: Repülésbiztonság Kapacitás Költséghatékonyság Környzetvédelem 2 Legislation Reference Performance Scheme Regulation Article 1, Clauses 2, 3, 4 and 6 Article 4, Clause 3 Article 5, Clauses 2 (c) and 3 Article 10, Clause 3 (g) Annex II of the Performance Scheme Regulation Sub point 1.1 of template 1

14 1.1.4 Geographically: during the planning process we consider the ATM capacity in Hungarian airspace which is surrounded by the airspaces of: Austria Slovakia Slovenia Croatia Serbia Romania Ukraine Only en-route airspace is considered. TMA capacity and airport capacity are initially not included. Airport expansion planning (e.g. construction of new airports, runways, terminals etc.) also does not fall within the scope Traffic: the scope includes domestic, international and overflying traffic. However the scope of the planning process is limited to IFR traffic. Capacity management for VFR traffic is initially not included Földrajzi fekvés: A Tervezési eljárás a magyar légtér ATM kapacitásán alapul, amelyet a következő országok körzetei határolnak: Ausztria Szlovákia Szlovénia Horvátország Szerbia Románia Ukrajna Kizárólag az útvonalak által érintett légteret kell figyelembe venni. A TMA és repülőtérkapacitásokat az első időszakban nem. A repülőtérfejlesztések (pl. új repülőtér építése, futópálya, terminálok, stb.) nem esnek ennek hatálya alá Légiforgalom: A terv hatálya kiterjed a helyi és nemzetközi, a műszerrepülés szabályai szerint közlekedő forgalomra. A látvarepülési szabályok szerint közlekedő forgalmat jelenleg nem számítják ide. Under the egis of creating the National Performance Plan the following tasks are delegated to the Hungarian NSA: Task 1: to collect performance-related documents (plans, achievement and targets) in business plans, annual plans, annual reports in compliance with Common Requirements Regulation (EC 2096/2005) A Nemzeti Teljesítményterv összeállításához a következő feladatokat delegálták a Magyar Nemzeti Felügyleti Hatóságnak: 1. Feladat: olyan teljesítményvonatkozású dokumentumok (tervek, eredmények és célok) üzleti tervek, éves tervek és eves jelentések összegyűjtése a Közös Követelményekben (2096/2005/EK) 2

15 that are provided by Hungarian Air Navigation Service Provider (HungaroControl) to the National Supervisory Authority (NSA - Hungary). Task 2: to describe what performance figures, objectives, targets are exchanged by Hungary with airspace users during consultation. Task 3: to follow up HungaroControl s and other relevant entities internal performance management processes: including governance arrangements, incentive mechanisms for management teams and supporting data systems. Task 4: to assess consistency and differences across EU States, to identify best practice and to make proposals for implementation of Art 11, and the content of Performance Plan. lefektetett követelmények alapján, amelyeket a Magyar Léginavigációs Szolgáltató (HungaroControl) bocsát a Nemzeti Felügyeleti Hatóság (Magyar NSA) számára. 2. Feladat: Annak leírása, hogy milyen teljesítmény-adatokat, területeket és célokat osztott meg Magyarország a légtérfelhasználókkal a konzultáció során. 3. Feladat: A HungaroControl és egyéb érintett egységek belső teljesítményirányításának felügyelete, beleértve a management csoportokra vonatkozó intézkedéseket, ösztönzőket és adatrendszereket. 4. Feladat: A legjobb gyakorlat bevezetésének érdekében felmérni az EK államait a megfelelőség és az eltérések vonatkozásában, javaslattétel a 11. cikk bevezetésére valamint a Teljesítményterv tartalmára. 3

16 CONTEXT TERVEZÉSI KONTEXTUS The new Single European Sky (SES) / SESAR environment, re-enforcing the implementation of a performance-based approach, leads more than ever to the need to apply a combined, unique and coordinated process for European and local implementation and performance planning, monitoring and reporting. Az új Egységes Európai Égbolt (SES) / SESAR környezet, a teljesítményalapú szemlélet bevezetése megköveteli a teljesítménytervezés az egységes és koordinált folyamatát, annak európai és helyi szintű bevezetését, ellenőrzését és jelentését. A performance-based approach is delivered via the Performance Plan. A teljesítmény-alapú szemlélet a Teljesítményterven keresztül valósul meg. A process will be put in place to satisfy in particular the need to: Külön eljárás biztosítja majd a következő igényeknek való megfelelést: 1. link the Hungarian Performance Plan with European Performance Plan 1. a Magyar Teljesítményterv kapcsolata az európai-szintű Teljesítménytervvel; 2. better integrate all aspects of European planning, monitoring and reporting in one single process that addresses both the timely implementation of the European ATM Master Plan and the application of SES legislation; 2. az európai tervezés, ellenőrzés és jelentés aspektusainak egy eljárásba való integrációja, amely mind az európai ATM Főterv időbeni bevezetését, mind a SESAR-ral kapcsolatos jogszabályok alkalmazását figyelembe veszi; 3. clarify commitment procedures for all stakeholders involved in order to ensure effective implementation of the Performance Plan 3. a vonatkozó összes szereplő eljárásait tisztázza a Teljesítményterv hatékony bevezetése biztosításának érdekében; 4

17 4. promote links between European implementation decisions and stakeholders business plans; 4. támogatja a vonatkozó, európaiszintű határozatok és a résztvevők üzleti terveinek kapcsolatát; 5. close the loop between implementation reporting and implementation planning by building lessons learnt and agreeing with stakeholders on corrective actions where relevant; 5. visszacsatolást biztosít a bevezetés tervezése és a vonatkozó jelentések között, beépítve a szerzett tapasztalatokat és bátorítva a résztvevők javító intézkedéseit, ahol szükséges; 6. develop the adequate interface with the Master Planning process, including the maintenance of the European ATM Master Plan. 6. megfelelő interfészt hoz létre a fő tervezési eljárással, beleértve az európai ATM Főterv folyamatos javítását ACCOUNTABLE ENTITIES The following accountable entities are covered by the performance plan: FELELŐS SZERVEZETEK Az alábbi felelős szervezetek tartoznak a Teljesítményterv hatálya alá: National Performance Target Accountable Entities C1 Capacity in en-route HungaroControl HungaroControl The Hungarian Aviation Authority / NSA The Hungarian Ministry of National Development F1 Cost-efficiency of en-route ANS The National Meteorological Service Table 1: Accountable Entities Táblázat 1: Felelős Szervezetek 5

18 NATIONAL STAKEHOLDERS NEMZETI STAKEHOLDEREK The main National Stakeholders involved in the A Magyar Nemzeti Teljesítménytervben az alábbi Hungarian National Performance Plan are the szervek vesznek részt: following: Ministry of National Development Nemzeti Fejlesztési Minisztérium The Hungarian Aviation Authority / NSA Magyar Légügyi Hatóság/NSA HungaroControl HungaroControl OMSZ, the national MET provider Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) MALÉV Hungarian Airlines MALÉV Budapest Airport Pte. Ltd. Budapest Airport Zrt INTERNATIONAL STAKEHOLDERS NEMZETKÖZI STAKEHOLDEREK Hemant Mistry IATA Cesar Raffo IATA Wolfgang Scheel Lufthansa Ivan Ferencz NSA Slovakia (FAB CE member entity) Franz Dr. Nirschl NSA Austria (FABCE Member) Jaroslav JezeK NSA Czech Republik (FAB CE member entity) Jeff Poole IATA Joszef Slana NSA Slovenia (FAB CE member entity) Selma Valjevac NSA Bosnia & Herzegowina (FAB CE member entity) selma.valjeva Srdan Cop NSA Croatia (FAB CE member entity) EUROCONTROL PRU (in support of PRB) Table 2: International Stakeholders Táblázat 2: Nemzetközi Stakeholderek THE AIM The NSA-Hungary having regard Commission Regulation (EU) No 691/2010 of 29 July 2010 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions and amending Regulation (EC) No 2096/2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services, having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation A CÉL Az Nemzeti Közlekedési Hatóság, tekintettel a Bizottság 691/2010/EU rendeletére ( július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításárólaz valamint az Európai Unió működéséről szóló 6

19 (EC) No 549/ of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation) [1] and in particular Article 11 decides to set up the Hungarian Performance Plan with the following scope and objectives. The Performance Plan will contribute to the sustainable development of the air transport system by improving overall efficiency of the air navigation services across the key performance areas of safety, environment, capacity and cost-efficiency, in consistency with those identified in the Performance Framework of the ATM Master Plan, all having regard to the overriding safety objectives. The Performance Plan provides for indicators and binding targets on key performance areas whereby required safety levels are fully achieved and maintained while allowing for performance target setting in other key performance areas. We set up our performance scheme and we are committed to be operated with a longterm view on the high-level societal goals. szerződésre, valamint tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, március 10-i 549/2004/EK 4 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) [1] és különösen annak 11. Cikkére határozatban rendeli el a M magyar léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítménytervének összeállítását a következő célkitűzésekkel: A teljesítményterv hozzá fog járulni a légi közlekedési rendszer fenntartható fejlődéséhez azáltal, hogy szem előtt tartva a legfőbb biztonsági célokat az ATM-főterv teljesítménykeretében meghatározottakkal összhangban olyan kulcsfontosságú teljesítményterületeken növeli a léginavigációs szolgálatok általános hatékonyságát, mint a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság. A teljesítménytervet a kulcsfontosságú teljesítményterületeken olyan mutatókkal és kötelező célokkal határoztuk meg, amelyek révén a kívánt biztonsági szintek teljes mértékben elérhetőek és fenntarthatóak, ugyanakkor a többi kulcsfontosságú teljesítményterületen is lehetővé válik a teljesítménycélok megállapítása. A teljesítményrendszer összeállításánál figyelembe vettük a magas szintű társadalmi 3 Regulation (EC) No 549/2004 requires that a performance scheme for air navigation services and network functions be set up by means of implementing rules. 4 Az 549/2004/EK rendelet előírja, hogy végrehajtási szabályok segítségével létre kell hozni a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerét. 7

20 célokat, melyek annak működésekor is szem The interdependencies between the national and functional airspace block levels and the network level, as well as the interdependencies between performance targets, all having regard to the overriding safety objectives, are duly taken into account. Our Performance Plan is a register and commitment of the Hungarian State, for the duration of the reference period, to achieve the objectives of the Single European Sky and the balance between the needs of all airspace users and supply of services provided by HungaroControl the Hungarian Air Navigation Service Provider under the supervision of the National Supervisory Authority. The NSA-Hungary has a key role to play in the implementation of the performance scheme. We are committed to effectively carry out these additional responsibilities. The Performance Plan having regard to military mission effectiveness keeps in view the civil-military cooperation and coordination due that they are of utmost importance in order to achieve the performance objectives. The Performance Plan and scheme is without prejudice to the provisions of Article 13 of Regulation (EC) No 549/2004 aiming at safeguarding essential security of our defence előtt maradnak. A teljesítményrendszer előkészítése és ellenőrzése során, szem előtt tartva a legfőbb biztonsági célokat, megfelelően figyelembe vettük a nemzeti és funkcionális légtérblokk, valamint a hálózati szint kölcsönhatásait, csakúgy, mint a teljesítménycélok közötti kölcsönhatásokat. A referencia-időszakra vonatkozó teljesítményterv tükrözi a Magyar Államnak az egységes európai égbolt célkitűzéseinek megvalósítása iránti elkötelezettségét, valamint a légtérfelhasználók igényei és a HungaroControl magyar léginavigációs szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közötti egyensúlyt, a magyar NSA felügyeletével. A magyar NSA kulcsszerepet tölt be a teljesítményrendszer végrehajtásában. Elkötelezettek vagyunk, hogy hatékonyan megfeleljünk ezen további kötelezettségeinknek. A teljesítményterv megalkotásakor szem előtt tartjuk a katonai missziók hatékonyságát és a polgári-katonai együttműködést, valamint a koordinációt, a teljesítménycélok elérésének érdekében. A teljesítményrendszer nem sérti az 549/2004/EK rendelet 13. cikkének az alapvető légiközlekedés-védelmi, illetve védelmi politikai érdekek megóvására 8

21 policy and interests. Our Performance Plan ensures the appropriate consistency with the safety objectives and standards laid down in Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC [3], and its implementing rules together with the measures taken by the European Union to achieve and maintain these objectives and we are committed to the above. The Hungarian National Performance Plan has been developed in the strategic context of Hungary s full commitment to contribute to the improvement of the safety and economic performance of European ATM and in full support for SESAR. Moreover it is part of the Hungarian Future Airspace Strategy in line with the FAB CE strategy to provide a long-term framework within the context of SES and SESAR, for the improvement of ATM for all users. irányuló rendelkezéseit. A teljesítményterv fő teljesítménymutatói és a teljesítménycélok kidolgozása és végrehajtása során, a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [3], valamint annak végrehajtási szabályaiban lefektetett biztonsági célokkal és szabványokkal, továbbá az ezen célok elérésére és fenntartására irányuló európai uniós intézkedésekkel való megfelelő összhangot szem előtt tartottuk. A Magyar Nemzeti Teljesítménytervet Magyarország azon elkötelezettségének tükrében állították össze, amely az európai ATM repülésbiztonsági és Gazdasági teljesítményének javítása, valamint a SESAR teljeskörű támogatása stratégiai vonatkozásának megfelel. Ezen felül részét képezi az új Magyar Légügyi Stratégiának a SES és SESAR vonatkozásában, az ATM fejlesztésében érdekelt összes felhasználó számára. THE EXPECTED PERFORMANCE BENEFITS Safety : Benefits that improve safety levels by ensuring that the A TELJESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ ELVÁRT ELŐNYÖK Biztonság: Repülésbiztonság szintjének növeléséhez hozzájáruló 9

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Inclusive Society Well-being Participation

Inclusive Society Well-being Participation Inclusive Society Well-being Participation The publication was co-financed by the EU and the European Social Fund. It is prepared in the framework of TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 project titled: Social

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben