KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény VI. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény VI. rész"

Átírás

1 KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény VI. rész

2 SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze ennek kiegészítése, nem helyettesítése vagy felülírása. Jelen munka a szervezetfejlesztés támogatására készült. Határozott célom, hogy hatékonyságbeli és eredményességbeli növekedést hozó változtatásokra való képességet szerezzen az olvasó. Az állampolgárok a közpénzek, a vállalatok részvényesei pedig a befektetett tőkéjük elérhető legmagasabb hasznára tartanak igényt. Csökkenteni kívánják a ráfordításszükségletet, javítani a döntéshozatalt, növelni a tágabb érdelemben vett termelékenységet. Folyamatosan keresik a fejlesztés és növekedés innovatív módjait, így a közszférában és a vállalatigazgatásban alkalmazott tudásmenedzsment célja, hogy optimalizálja az ismeretek használatát az erőforrás-gazdálkodás (allokáció, disztribúció) területén. Az állami szektor szervezetei (állami hivatalok, költségvetési szervek, állai tulajdonú gazdasági társaságok, stb.) a teljesítménymenedzsment szemszögéből óriási kihívásokkal küzdenek, melyek közül az egyik legnagyobbat a teljesítésbeli gondolkodásmód természetes öröklődésével azonosítom. Igazgatási és ellenőrzési módszerek, illetve eszközök már ma is széles körben állnak rendelkezésünkre, azonban az ellenőrzési szakterületen szerzett munkatapasztalataim arra ösztönöznek, hogy a meglévőket folyamatosan fejlesszük, és új, alternatív rendszereket gondoljunk ki. Olyan innovációk létrehozásában gondolkodom, amelyek lehetővé teszik a kreatív gondolkodást, a minőségi feladatvégzést. Jelen fordítási munkák során az olvasott szövegeket nem magyarosítottam, meghagytam az írók által alkalmazott nyelvlogikai eszközöket. A tanulmányok nem tartalmaznak sem szakmai sem személyes értékelést. A szöveggyűjtemény szerkesztésénél, lévén, hogy a 1 O ldal

3 fordítás kifejezetten az angol nyelvet kevésbé ismerők számára készült, a szöveges tartalomra koncentráltam, így a hivatkozott ábrák és táblázatok az eredeti anyagokban találhatóak. Az egyes szakaszokat az ott megjelölt referenciákkal zártam. A szöveggyűjteménnyel összefüggő, mindennemű jog a tanulmányok eredeti szerzőihez kapcsolódik, kutatásokban, publikációkban hivatkozásként az eredeti művet kell megjelölni. A fordítás nem kereskedelmi céllal és kizárólag online olvasásra készült. A szöveggyűjtemény részeinek vagy egészének másolása nem engedélyezett. Kantár Tamás, O ldal

4 TARTALOM TUDÁSMENEDZSMENT ÉS BIZALOM A KORMÁNYBAN: TANULSÁGOK DÉL-AFRIKÁBÓL, CLOETE 4. oldal A TUDÁSMENEDZSMENT FOGALMÁNAK FELTÁRÁSA A KÖZIGAZGATÁSBAN ÉS E- KORMÁNYZATI POLITIKÁBAN, LETTORSZÁGBAN, AIZSTRAUTA 45. oldal TUDÁSMENEDZSMENT FELMERÜLŐ PERSPEKTÍVÁK, BELLINGER 65. oldal A TUDÁSMENEDZSMENT ALKALMAZÁSA ŐRIZZÜK MEG ÉS BIZTOSÍTSUK AZ IT TUDÁSTŐKÉNKET 83. oldal A TUDÁSMEMEGOSZTÁS ELŐNYEI, HOWARD P. 86. oldal 3 O ldal

5 TUDÁSMENEDZSMENT ÉS BIZALOM A KORMÁNYBAN: TANULSÁGOK DÉL-AFRIKÁBÓL CÍM ANGOLUL: Knowledge management and trust in government: Lessons from South Africa SZERZŐ: Fanie Cloete KIVONAT Ez a tanulmány azzal a feltételezéssel indult, hogy a polgárság, mely jól informált a kormány által meghatározott politikai problémákkal, valamint a kormány ezen problémákkal foglalkozó stratégiáival kapcsolatban, potenciálisan több bizalommal lenne egy kormány felé, ha azokat a stratégiákat értené is, hogy így ők védhessék meg és segíthessék elő az érdekeiket a legjobban az adott körülmények alatt. Az interakciónak a kormányzat és a polgárság között, mely ezen információn, valamint a kormányzat azon fogékonyságán alapszik, mely az állami szolgáltatású közvetítési outputjainak és eredményeinek optimalizálására irányul azon a korlátokon belül, amelyekkel szembenéz, van potenciálja, hogy növelje a bizalmat a kormányzat felé. A részletek szükséges szintje ezekben a folyamatokban különbözik azoktól a szituációktól, ahol a műveltségi szintek vannak. Az e-kormányzáson keresztüli tudásmenedzsmentet Dél-Afrikában három kormányzati szférán keresztül intézményesítik az országban és jól halad számos eddigi értékelés szerint. A meghatározott korlátok technikával és megvalósítással kapcsolatosak. Világos tanulságokat vonhatunk le abból, hogy mi az, ami működött eddig és mi az, ami nem. Ezen tapasztalatok eredményeiből jelentős pozitív következtetések vonhatók le az e-kormányzati stratégiák sikeres alkalmazásában a fejlődő országokban, ha ezeket a stratégiákat megfelelően hajtják végre. A hatékony elektronikus tudásmenedzsment a pontos, megbízható és időszakos minőségi információhoz való hozzáférést igényli az ilyen műveletekben az átláthatóság biztosítása érdekében, ami a szociális bizalom alapvető összetevője a kormányzásban. Bár úgy tűnik, hogy a stratégiák és a törvényhozás, melyeket a hatékony és átlátható közigazgatás felállítására, a korrupció kiküszöbölésére, valamint az etikai szabványok elősegítésére vettek át Dél- 4 O ldal

6 Afrikában, olyan mutatók, melyek mérnek. Fennállhat az átlathatóság biztosítására, ezek a mérések továbbra is tévesek és javításra szorulnak. Önéletrajzi összefoglaló Dr. Fanie Cloete, Professor of Public Policy Analysis és Director of the School of Public Management & Planning, University of Stellenbosch, Dél-Afrika. Az SA Legfelsőbb Bíróság szóvivője, a Presidential Review Commission on the Restructuring of the Public Service, Dél-Afrika hivatalos tagja, valamint senior szabvány-menedzsment konzultáns. Átfogó karrierje és kutatási tapasztalata van a dél-afrikai állami szektorban és külföldön és széles körben publikált különböző, az állami menedzsment-átalakítással kapcsolatos kérdésben. Jelenlegi kutatási érdekeltsége a technológiai hatások az állami szabványmenedzsmentben. Információ Az inkluzív és fejlődés-orientált információs társadalom az emberiség nagy részének legnagyobb érdekei között szerepel, mert az emberek nagy része a világon, különösen a fejlődő országokban, szembekerül a kirekesztés kihívásával a globális gazdaság kontextusában, melynek fejlődésében a modern információs és kommunikációs technológiák (ICT-k) létfontosságú szerepet játszanak Thabo Mbeki Elnök, World Summit on the Information Society (WSIS), Tunézia, november. BEVEZETÉS Ebben a tanulmányban az a szándékom, hogy megállapítsam a kiválasztott legfrissebb dokumentumokat az elektronikus tudásmenedzsmentben az e-kormányzáson keresztül Dél-Afrikában, melyeknek pozitíva hatása lehet a bizalom kiépítésére a kormányzásban fejlettebb tudásmenedzsment segítségével ebben az országban. Úgy kezdem, hogy a kapcsolatokat működtetni kezdem a tudásmenedzsment és a kormányzatba vetett bizalom között. Ezt azon tanulságok kiértékelése követi, melyeket az eddigi dél-afrikai tapasztalatokból vonhatunk le, két fontos változót nézve, mely ezt a kapcsolatot 5 O ldal

7 befolyásolja, nevezetesen a tudásmenedzsment megvalósítását az e-kormányzás számos stratégiáján keresztül, valamint hozzáférést az információhoz és annak átláthatóságát. A KAPCSOLAT A TUDÁSMENEDZSMENT ÉS A KORMÁNYZATBA VETETT BIZALOM KÖZÖTT. Ennek a workshopnak a háttér aide memoire-ja kijelenti, hogy...bizalmat építeni a jó kormányzás alapja. A világban ma, azonban, a fejlett és fejlődő országokban egyaránt, jelentős hanyatlás következett be a lakosság bizalmában a kormányzást illetően... Ezért kritikus megtalálni ennek a hanyatló kormányzatba vetett közbizalom csökkentésének módjait. Számos kormányzási és intézményes összetevő van, mely elősegíti a tudást. A tudás hatékony menedzselése csak egy ilyen komponens. A bizalom specifikus hozzáállásra utal. A másik személy vagy intézmény döntéseinek vagy tetteinek teljes elfogadását jelenti. A kormányzásba vetett bizalom azt okozza, hogy az egyének beleegyeznek a kormány döntéseibe és tetteibe abban a társadalomban. Ezért ez alátámasztja a demokratikus stabilitást és lehetővé teszi az interakciót a kormány és a társadalom között. A kormányzásba vetett bizalom a jó demokratikus kormányzás egyik sajátossága. A bizalom a következő különböző hajtóerőkön alapulhat: PSZICHOLÓGIAI ÖSZTÖN Ez a kisgyerekek szüleibe vagy a követők karizmatikus vezetőbe vetett bizalmát jelenti irányítást, védelmet vagy segítséget illetően, ösztönös és érzelmi ítéletekre alapozva. Az ilyen erők által működtetett bizalom érzelmi ösztönön alapszik, nagyrészt tényektől és számadatoktól függetlenül. ÉRTÉKALAPÚ HIT Ez a vallásos hívők bizalmára vonatkozik, segítséghez, feloldozáshoz vagy megváltáshoz erősen vallásos hiedelmek vagy olyan ideológiák igazságába vetett bizalom alapján, mint a kapitalizmus vagy marxizmus, melyek szintén nagymértékben függetlenek a tényektől és a számadatoktól. 6 O ldal

8 RACIONÁLIS TUDÁS Ez a valakibe vagy valamibe vetett bizalomra utal, mert tudjuk, hogy működni fog tudásból vagy tapasztalatból, így főleg a tények és számadatok szubjektív megfigyelésein alapszik. Beletartozik a polgárok kormányzatukba vetett bizalma a védelem, szabályozás, növekedés és jóléti szolgáltatások területén, mely lehetővé teszi számukra, hogy fejlesszék önmagukat és a szerint éljék az életüket, amit választanak, szubjektív elképzeléseik és megfigyeléseik alapján arról, hogy mi az, ami lehetséges, valamint a saját megítélésük alapján arról, hogy mi a legjobb számukra. A racionális tudásalapú bizalomnak ezért szintén megvannak az affektív és normatív ösztönzői, de ez egy próbálkozás is arra, hogy egy objektívebb és empirikusabb bázist hozzon létre a megítéléshez. Én úgy értelmezem ennek a workshopnak a célját, mint nagyrészt racionális, tudásalapú bizalmat a demokratikus kormányzatban. A legfontosabb felszín alatti feltételezés a tudásalapú bizalom hátterében az, hogy a pontos tudás, reflekció, értelmezés és felismerés a különböző változókkal kapcsolatban, melyeknek jelentősége van a kormányzat eljárásaiban, politikájában és tetteiben, több bizalomhoz vezethet a kormányzatban és így annak elfogadásához is, amit a kormányzat tesz. A bizalom ezért egyetértést von maga után a demokratikus kormányzati döntésekkel és tettekkel és azok elfogadásával együtt. A konfliktusok és az alacsony szavazási részvételi arányok a demokratikus választásokon, a szolgáltatás közvetítési szintjeivel kapcsolatos elégedetlenség, valamint a potenciális politikai instabilitás a demokráciákban az egész világon számos kérdés felmerüléséhez vezetett a kormányzatba vetett bizalmat illetően. (eg Bouckaert & Van de Walle 2003, Kampen, Maddens & Vermunt 2003). Ezek a jelenségek rendszeresen történnek olyan társadalmakban, ahol gyakoriak a korrupciós, félrekezelési, valamint a kormányzati tevékenységek output-jaival való elégedetlenség vádjai. Bouckaert, Van de Walle, Maddens & Kampen (2002) a kormányzatba vetett bizalom számos magyarázatával foglalkozott. Kampen, Maddens & Vermunt (2003) nem tudta bizonyítani azt, hogy az objektív növekedés a közszolgáltatások minőségében közvetlen pozitív hatással van a kormányzatba vetett bizalomra. Bizonyítási problémája ellenére feltehető, hogy a fejlettebb tudás a társadalomban a kormányzati folyamatokról, 7 O ldal

9 döntésekről, szabályzatokról és tettekről képes kellet, hogy legyen arra, hogy növelje a bizalmat a kormányban, ha azok a szabályzatok, folyamatok, döntések és tettek szubjektíven megítélhetők, a lakosság részéről általánosan elfogadottak, azon tény ellenére, hogy objektív szempontból azok a folyamatok, döntések, szabályzatok és tettek valójában nem biztos, hogy jobb minőségűek. Ez az állítás számít a racionális tudásalapú bizalom közreműködő érzelmi és normatív elemeiben. Az információs társadalom eljövetele lehetővé tette először a történelemben, hogy az információ átfogó és szabad áramlatait létrehozhassuk kormányok és lakosságuk között. A tudást egyre inkább digitalizálják és az Egyesült Nemzetek, valamint egyéb nemzetközi fejlesztési képviseletek már mind elfogadták és migrálták az elektronikus platformokra a fejlesztésben. Ha a tudásalapú bizalom teóriája korrekt, a kormányba vetett bizalmatlanságnak valójában csökkennie kellene, ahogy egyre több információ válik elérhetővé és átláthatóvá a kormányzati tevékenységek és a kormányok terén. Az érvelés logikája az, hogy azok a kormányok keményebben próbálkoznának a saját polgárságuk kedvében járni, mert egyre inkább felelősnek tarthatják őket azért, amit megtesznek vagy nem tesznek meg. Ez a konklúzió azonban azt feltételezi, hogy a kormányzat output-jai optimálisak és a polgárok elégedettek lennének ezekkel az output-okkal. Ez egy veszélyes feltételezés, mely nem igényli az emberi természet alap hajtóerőinek ismeretét és ez ítélkezési hibákhoz vezethet a kormányzásban, csoportgondolkodásban, személyes kapzsiságban, félelmekben és ambíciókban, stb., és potenciálisan repedés-kereső viselkedést eredményez a kormányzati intézmények részéről, valamint a korrupció, félremenedzselés és rossz irányítás tartós észlelését általánosságban a lakosság vagy a társadalom specifikus elemei szempontjából. Ez szintén nem számít a társadalom azon képességében, hogy hasznát vehesse az információ megnövekedett, hozzáférhetővé vált felhasználóbarát áramlatainak. Az úgynevezett digitális felosztás egy országon belül a számítógépes műveltség és a számítógépes műveletlenség osztályai között, abban a társadalomban valójában növelheti a kormányzási bizalmatlanságot, ahelyett, hogy csökkentené azt, mégpedig azon észlelt hasznosság miatt, mely a digitális gazdagoknak 8 O ldal

10 van a digitális szegények rovására. Ezért nincs közvetlen és elkerülhetetlen korreláció a jobb tudásmenedzsment és a megnövekedett kormányzásba vetett bizalom között. A polgárok szubjektív megfigyelései, melyeknek nem feltétlenül van alapja, valójában változó beavatkozások ebben a tekintetben. A nagyobb bizalom a kormányzásban változások eredményeként történik meg a lakosság együttes megfigyeléseiben és véleményében a kormány szerepét illetően az adott társadalomban. Ezeket a változásokat elősegíthetjük jobb minőségű információellátással a polgárok felé a kormányzati problémák és stratégiák, valamint a kormány sikeresebb meggyőzési törekvései területén ezen tudás és felismerések alapján. A siker számos feltételének meg kell lennie, mielőtt azt várjuk el, hogy a fejlettebb tudásmenedzsment több bizalomhoz vezessen a kormányzásban. Ezek a feltételek a következő kérdéseket foglalják magukban: A folyamatok, valamint a kormányzati beavatkozások tartalmának alkalmasnak kell lennie arra, hogy eleget tegyen a kormányzat kötelezettségeinek a társadalma megvédésében, szabályozásában, fejlesztésében és az arról való gondoskodásban, mindezt a polgárok számára kielégítő módon. Ha egy demokratikus kormányzat nem tudja teljesen kielégíteni a társadalmának eljárásokkal kapcsolatos vagy lényeges követelményeit vagy igényeit (gyakran ez a helyzet az erőforrás-korlátok tekintetében), meg kellene tudnia magyarázni a polgárainak, hogy miért ez a helyzet, valamint eljárást kellene javasolnia arra, hogy hogyan érjen el haladást idővel a politikai célok elérésében. Ez az oktatás és tárgyalás racionális menetét jelenti, mely megállapodáshoz vezet az út előre haladtával. Egy ilyen megegyezésnek aztán a bizalom tudásalapú kapcsolatát kellene eredményeznie a kormány és a polgárság között, amennyiben a polgárok egyetértést érzékelnek a kollektív érdeklődésükben és kitartanak a kormány döntései és tettei mellett. A tudásalapú interakciók a kormány és a polgárság között a 21. század tudástársadalmában legjobban elektronikus eszközök segítségével érhetők el. Az elektronikus kapacitás, tudásraktárak, interakció és tranzakciós csatornák ezért előfeltételei a bizalom kiépítésének a modern társadalomban. Az információellátás a polgárság felé a politikai problémákról, a politikai célokról, erőforrásokról, időbeosztásról, kockázatokról, költségekről és haszonról, a jó kormányzás alapját képezi. Annak az interakciónak a kormány és a polgárság között, mely ezen információn alapszik, 9 Oldal

11 valamint a kormány fogékonyságán arra, hogy az állami szolgáltatásai output-jait és eredményeit optimalizálja az elébe álló korlátok hátterével szemben, megvan a potenciálja, hogy növelje a kormányzatba vetett bizalmat. Az ezen folyamatokhoz szükséges részletesség szintje kontextusról kontextusra különbözik. Egy olyan helyzetben, ahol a műveltségi szintek magasak, az optimális tudásmenedzsment-szintek, melyeket arra terveztek, hogy elősegítse és megkönnyítse a bizalmi kapcsolatok kiépítését a polgárokkal, rendkívül hatékonyak lehetnek, ha megfelelően valósítják meg. Más szóval, amikor elegendő információ érhető el és ahol van lehetősége a kormánynak arra, hogy kapcsolatba lépjen a polgáraival, amikor szükség van rá, a kormány kérheti a közösségi támogatást. Ha a kormány meggyőzheti a polgárait ebben a helyzetben, hogy ez a lehető legjobb megoldásokról való meggyőzésről szól, valamint ha kifejlődik az általános konszenzus, a demokratikus stabilitás és bizalom nagy kell, hogy legyen. A médiahalmaz használata, mint az újság, rádió, TV, valamint mostanában már egyre inkább az internet, a hatékony tudás terjesztése és menedzsmentje céljából rendkívül hasznos lehet a polgárokkal való kommunikációban, melyek megszilárdítják a kormányzati tettek közösségi támogatását. Ahol a szociális és elektronikus műveltségi szintek megvannak, bármilyen alacsonyan is, sokkal nehezebb egy kormánynak összefüggően elmagyarázni egy relatíve egyszerű lakosságnak, hogy mik azok az akadályok, amikkel szembenéz, valamint azt, hogy hogyan próbál reagálni rájuk abban a helyzetben, különösen, ha sok kommunikációs mód szintén gyenge vagy némely esetben nem is létezik. Ezek a feltételek sok fejlődő országban fennállnak, ahol a műveletlenség magas és a polgárság kitettsége csomó más média hatásának normálisan alacsony. Ez azt jelenti, hogy az általános kommunikáció a kormány és a polgárság között foszlányos és gyenge, valamint, hogy az elégedetlenséggel, mely kifejlődhet a társadalom szegmenseiben és alacsonyabb bizalmi szinteket eredményezhet a kormányzatban, nem foglalkoznak hatékonyan. Az információs társadalom eljövetele teoretikusan lehetővé tette a kormányoknak még a fejlődő országokban is, hogy hasznát vegyék az internetnek a kormányzatba vetett bizalom maximalizálása céljából hatékony tudásmenedzsmenten keresztül, ha a polgárok hozzáférhetnének ezekhez az információkhoz, internalizálnák, reagálnának rá, majd eldöntenék, hogy elfogadják a kormányuk által előterjesztett stratégiákat, melyek az 10 Oldal

12 észlelt politikai problémákkal foglalkozhassanak. Azonban, hogy ezt megtehessék, a kormánynak fel kell hatalmaznia a polgárokat ilyen célokra, azáltal, hogy az elektronikus műveltség kritikus fokát teremti meg a társadalomban, megbízható elektronikus hálózati csatornákat alakít ki a közösség számára a tudás terjesztése és interakciója céljából, valamint a saját hátsó irodáin belül a folyamatok hatékony kezelésére. Ezen kívül arra, hogy fogékony legyen a társadalom azon nézeteire, melyek azzal fenyegethetnek, hogy megingatják a bizalmi szinteket a kormányban (pl. Alexander, Maumbe & De Tolly 2006). Ez a tény sikeres migrációra utal az állami szolgáltatások közvetítésének elektronikus szabványa felé (lásd UNPAN 2005). ELEKTRONIKUS TUDÁSMENEDZSMENT Az első lépés a bizalom növelésében ezért egy elkötelezett kísérlete a kormánynak arra, hogy ne csak a konvencionális műveltségi szinteket emelje a kormányban csakúgy, mint a társadalomban, hanem különösen az elektronikus műveltségi készségeket is. Ez megkívánja a polgárok és hivatalnokok elektronikus felhatalmazását azzal, hogy felülkerekedik a digitális felosztás negatív hatásán. Ez megfelelő elektronikus kommunikációs rendszerek létrehozását jelenti úgy, hogy elérhetőek legyenek minden szükséges szint számára, valamint a nyilvánosság és a kormányzati hivatalnokok megtanítását arra, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket. Ez egy fontos előírás, mivel egy paradigma-változtatást kíván meg a kormányzati gondolkodásban és gyakorlatban az állami szolgáltatások közvetítése és a kormányzat költségvetési prioritásai terén. A digitális felosztást itt úgy fogalmazzák meg, mint készségek- és erőforrás-hozzáférési szakadékot a digitálisan művelt és digitálisan műveletlen osztályok között a társadalomban és a társadalmak között. (Lásd szintén: Warschauer 2002, Chen & Wellman 2003:2, bridges.org 2004:4 és Fink & Kenny 2004:1). A digitális felosztás nem egy új jelenség. Csak a különböző felosztások digitális eleme az. Nemcsak, hogy továbbra is létezik a teljesen fejlett és fejlődő államokban, de még a magasan fejlett országokban is. (bridges.org 2004). Nincs egyfajta digitális felosztás; sok felosztás van (Chen & Wellman 2003:2). Ez egy teljesen új osztályát teremtette meg az analfabétáknak minden társadalomban. Sok idős ember elektronikusan funkcionális analfabéta minden 11 Oldal

13 társadalomban, míg a fiatalabbak (még a fejlődő országokban is) egyre inkább elektronikus írástudókká válnak. Ez a jelenség jelentős hatással van a kormányra és a fejlődésre. A technológia azonban, mint a digitális szakadék alapja, is elősegítheti a funkcionális írni-olvasni tudás elérését, ha optimálisan használják (pl. a technológia nem vitatott szerepe az önképzésben és a távoktatásban a fejlődő országokban, például OECD 2003, Ingle 2003, Digital Opportunities Initiative 2004). A technológia tehát egyszerre erősség és gyengeség a fejlesztés céljában (pl. Sciadas 2003). Ellentétben az általános bölcsességgel és bizonyos megállapításokkal (pl. Chen és Wellman 2003:24-25), a digitális szakadék egyre több szakértő szerint nem terjeszkedik, hanem valójában lassan bezárul: "...relatív értelemben a fejlődő országok nagyobb arányú növekedést mutatnak a hálózatfejlesztésben, mint a fejlett országokban. Ez arra utal, hogy jelenleg az IKT növekedési üteme, a fejlődő világ végül abszolút felzárkózik a fejlett világhoz. Sőt, amikor a változatos ICT-ékhez való hozzáférést jövedelemarányos mértékben alkalmazzák, úgy találjuk, hogy a fejlődő országok már digitális bakugrást hajtanak végre a fejlett országokhoz képest." (Fink és Kenny 2004:1, bridges.org2004. Lásd még: Sciadas 2003). A fokozatos hanyatlás fő oka a digitális szakadékban, a kisgyermekek elkerülhetetlen kitettsége a technológiának még a fejlődő társadalmakban is. Ahogy felnőnek, egyre inkább az e-írástudóvá válnak és megszokják a technológiai eszközök használatát, amelyek megkönnyítik az életet számukra, elfogadják a digitális társadalmat adottként és kibővítik az ilyen eszközök használatát. Ennek a beépített ellenállásnak a hiánya a technológiai változásban, melyekkel sok felnőtt szembenéz, még át is változik keresletté a fiatalok részéről, több technológiai fejlesztés és funkció iránt, ahogy rájönnek az ezekben az eszközökben rejlő előnyökre, melyek továbbra is megkönnyítik az életüket. Az eredmény az, hogy még a kevésbé fejlett társadalmakban is, ahol a technológia egyre inkább megveti a lábát a globális hálózati társadalom hatására, a fiatalabbak azokban a társadalmakban egyre inkább digitálisan írástudókká válnak (sok esetben ez az eredmény autodidakta - Ingle 2003). Ez valószínűleg gyorsabb ütemben történik, mint a digitális írástudás növekedése az idősek körében az alapított ipari országokban, Európában és Észak-Amerikában. A digitális szakadék tehát sok tekintetben a nagy egyenlítő a fejlődő és fejlett országok között. A technológia azonban még komoly akadálya is lehet a 12 Oldal

14 fejlődésnek. A költségek néha megfizethetetlenek lehetnek, míg az alacsony szintű általános műveltség és a megfelelő szintű technológiai infrastruktúra, szakértelem, elkötelezettség és erőforrások hiánya azt is bebizonyította, hogy jelentős akadályai a technológiai fejlődésnek, különösen a fejlődő országokban (UNPAN 2003, hidak. org 2004:7-8, Cloete 2005). A még fejlődő technológiák, a kritikus tömeg hiánya a technológiai infrastruktúrában, valamint az ilyen eszközökből származó haszon nem megfelelő elismerésének együttes hatása, a fentiek szerint, olyan helyzetet eredményezett, amely ebben a pillanatban nem teljesen segíti elő az elektronikus menedzsment-értékelést támogató eszközök széleskörű elfogadását a kormányzatokban szerte a világban, még olyan országokban is, melyek az e-kormányzatok vezető szószólóinak tekinthetők (Cloete és Needham 2002). A helyzet a fejlődő országokban még ennél is rosszabb. A technológia nem megfelelő használata sok fejlesztési és e- kormányzati projektek kudarcát okozta a múltban (egov4dev 2003). Az UN-DPADM (2003) részletezi az ENSZ kilátásait ebben a tekintetben, míg Heeks (2002) felméri az e- kormányzat ígéretét és gyakorlatát Afrikában Bhatnagar (2000) pedig a tapasztalatait az ázsiai országokban. Ezen végrehajtási problémák ellenére, a nemzetközi színvonalú menedzsment, szolgáltatásnyújtás és még a demokratikus elkötelezettség a polgárokkal is egyre nagyobb mértékben alapszik az elektronikus technológiáknak a hagyományos mainstream kormányzási folyamataiba zökkenőmentesen történő integrációján (Bellamy és Taylor 1998, Heeks 1999 Splettstoesser és Kimaro 2000-ben, az Egyesült Királyságban 2002-ben, az OECD 2003). Sok esetben a technológia-alapú szolgáltatások, mint például a távoktatás, elektronikus személyazonosító rendszerek, internet-alapú szolgáltatások, stb. bizonyulhatnak az egyetlen módnak arra, ahogyan ezek a kormányok képesek megfelelni a saját szolgáltatásnyújtási céljaiknak. Ezek a politikai innovációk rohamosan válnak közvetítési szabványokká a világ minden táján (pl. Wagner, Cheung és Fion Lee 2003). A fejlődő országok nem nélkülözhetik őket, ha fenntartható, jó kormányzást akarnak biztosítani. Az ENSZ Social & Economic Council s Committee of Experts on Public Administration határozottan kijelentette az első jelentésében, hogy az állami szektor szervezeteinek tanuló szervezetekké kell válniuk a felfedezés célját szem előtt tartva "... hogyan lehet létrehozni egy dinamikus kultúrát, amely elősegítené a fejlődő országokat 13 Oldal

15 abban, hogy bakugrást hajthassanak végre a fejlődési szinteken és gyorsabban átugorhassák a születőben lévő tudásalapú gazdaság előnyeit." (UN-CEPA 2002:6. Lásd még: UN-HDR 2001). E-KORMÁNYZÁS DÉL-AFRIKÁBAN A dél-afrikai kormány is elfogadta az e-kormányzat fontosságát, mint a jövőbeli közszolgáltatások közvetítésének platformját. A közszolgálati és igazgatási miniszter az elektronikus kormányzat végrehajtásáért felelős Dél-Afrikában és a kormány közzétett egy hivatalos elektronikus kormányzati politikát (SA-DPSA 2001). Ez a politika jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és egy frissített változata jelenik meg hamarosan. Az e-kormányzati program már 1999-ben elindult azzal a céllal, hogy javítson a kormány és a társadalom közötti interakció fejlődésén a kölcsönhatás jelenlegi személyi és papír-alapú módszereiről egy egyre inkább elektronikus együttműködés felé. Ez összhangban van a nemzetközi bevált gyakorlatokkal. A hangsúly a külső közszolgáltatások javításán van a lakosság és a vállalkozások körében, valamint azon szolgáltatások belső menedzsmentjének fejlesztésén a kormányon belül, mindezt a termelékenység és költséghatékonyság javítására összpontosítva és a kormányzati szolgáltatásoknak, információs technológiai biztonságnak, arány-gazdaságosságnak, valamint a kettős termelés és közszolgáltatási közvetítés kiküszöbölésének jobb belső működőképességén keresztül. (SA_DPSA 2001). A közszolgáltatások átfogó, integrált életciklus-alapú, 2014-ig befejezésre szánt szemlélete elfogadásra került, ami szintén összhangban van más jó nemzetközi gyakorlatokkal e tekintetben (lásd CPSI 2003). Az e-kormányzat átalakítási programra a következő hagyományos, egymást követő szakaszokban kerül sor: Először is, fokozatosan növekvő elektronikus tájékoztatás az interneten, miközben a hagyományos szolgáltatásnyújtási szemléletek is folytatódnak, majd egy dinamikusabb, interaktívabb és rugalmasabban reagáló kommunikációs képesség a kormány és az állampolgárok között, egy harmadik tranzakciós véghezviteli szakasz és végül egy kitűzött átalakulási konszolidációs fázis, ahol a hangsúly eltolódott az állami szolgáltatásnyújtás összes apektusának teljes mértékben online elérhetőségére, 14 O ldal

16 melyek valószínűleg felkínálhatóak ilyen módon. Jelenleg, a program még mindig nagyrészt beragadt az első szakaszban, bár az utóbbi időben előrelépés történt az alacsonyabb kormányzati szinteken a második interaktív szakasz felé (például lehetővé teszi a földtulajdonosoknak, akik építési terveket nyújtottak be Johannesburg önkormányzatának, hogy nyomon kövessék a tervek jóváhagyását online, valamint, hogy befolyásolják a felelős egységet az akadályok elrendezésére ebben a folyamatban). A magas szintű Presidential National Council on Information Society and Development-et (PNCISAD, melyet felülről csikartak ki a globális és nemzeti iparági vezetők az IT és fejlesztési ágazatokban és azért hozták létre, hogy a legjobb utat tanácsolja a kormánynak a jövőben. A legutóbbi vázlatjelentésben, a tanács öt elsőbbségi fókuszterületet határozott meg az IKT alkalmazásokban. Ezek a kiemelt területek az oktatás, az egészségügy, a kis-, közép-és mikrovállalkozások (SMME) fejlesztése, az e-kormányzat általánosságban, valamint a helyi tartalmi előállítás ebből a célból (PNC-ISAD 2006:30). Összhangban Pres Thabo Mbeki idézetével ennek a kéziratnak a tetején, a két legfontosabb alapelv a dél-afrikai kormány megközelítésének hátterében a kormányzati politika inkluzív és fejlődő természete a jövőben (PNC-ISAD 2006:19). Különleges stratégiákat kell kidolgozni a társadalmi tudatossággal és motivációval, digitális felhatalmazással, hozzáférhetőséggel, megfizethetőséggel és fogyatékossággal való foglalkozásban (PNC-ISAD 2006:23). A Pacific Council on International Policy s E-govt Roadmap a fejlődő országok számára tíz kritériumokat javasolt, amelyek alapján mérni lehet a haladást az ilyen programokkal (PCIP 2002). Farelo és Morris (2006) alkalmazta ezt az ütemtervet Dél-Afrikában és az alábbi következtetésekre jutott: MIÉRT E-KORMÁNYOK? A kitűzött migráció az e-kormányzatban Dél-Afrikában csak megfelelő okok miatt történik: társadalmi beékelődés és fejlődés, semmint csupán a belső back office termelékenységének és hatékonyságának javítása. 15 O ldal

17 A JÖVŐKÉP PNC-ISAD 2014-es jövőképe egy átfogó bölcsőtől a sírig szemléletből áll. Sajnos hiányzik az egyértelmű összpontosítás a korrupcióellenes stratégiákra. AZ E-KORMÁNYOK FAJTÁJA Átfogó G2G, G2C és G2B fókusz létezik, de egy határozott belső back office G2E (kormány a munkavállaló felé) fókusz hiányzik. A mobil-kormányzat fontosságának egyre inkább tudatosulása is összhangban van a globális trendekkel. A POLITIKAI AKARAT Az e-kormányzásért felelős dedikált minisztérium a Minister for the Public Service and Administration (MPSA) formájában, a neves tanácsadó PNC-ISAD, a State Information Technology Agency (SITA), akik mind felelősek az elektronikus szükségletek teljes megtervezéséért, közbeszerzéséért és kezeléséért felelős a dél-afrikai állami szektorban, valamint a koordináló Government Information Technology Officers Council (GITOC) mint a politikai akarat figyelmeztetései arra, hogy elérjék a kormány által kitűzött célokat ebben a tekintetben. Sajnos úgy tűnik, hogy az érintett miniszteri portfolio annyira alapvető, hogy az ideje arra, hogy részt vegyen az e-kormányok tevékenységében, meglehetősen korlátozott. Az e-kormányzati egység azon az osztályon is jelentéktelen a többi egységhez képest az osztályon. A SITA és a GITOC hatékonysága a kötelezettségeik végrehajtásában is egyre inkább megkérdőjeleződik, a kevesebb, mint kielégítő eredmények hatására az elmúlt években. E-KORMÁNYOK TERVEZÉSÉS ÉS MENEDZSMENTJE Különböző szabályozási keretek léteznek, melyeket az MPSA, SITA, GITOC, a PNC-ISAD, 9 autonóm tartományi és 384 helyi önkormányzat irányít. A központi koordinációt ezen kezdeményezések között azonban lehet és kell is javítani. E-KORMÁNY PROJEKTEK 16 O ldal

18 A fő e-kormányzattal kapcsolatos projektek közé tartozik az országos és tartományi kormánykapu portálok, az ambiciózus Home Affairs National Information System (HANIS), amelynek digitalizálnia kellene a jelenlegi papír-alapú Nemzeti népességnyilvántartást és számos többcélú közösségi központot (MPCC-k), valamint állami információs terminálokat (PIT-ek). Van is egy ennek szentelt erőfeszítés, hogy bevezessék a számítógépes ismeretek tantervét az iskolákban és a közösségekben (http://www.khanya.co.za/, A haladás ezekkel a kezdeményezésekkel nagyon lassú a jelenlegi magas írástudatlanság eredményeként, különösen a vidéki területeken és a komoly sávszélességi problémák miatt. A MAGÁNSZEKTOR BEVONÁSA Dél-Afrikában van egy nagyon erős üzleti IT szektor, de a PPP-k fejleszthetők és a kormány kifejezett döntést hozott az emigrálásra a lehető legrövidebb időn belül forrásplatformok megnyitásában, valamint a hasonló migráció ösztönzésében a magánszektorban (annak ellenére, hogy egy William H Gates kiemelkedő tagja a PNCISAD-nak). A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A nagy elektronikus írástudatlanság-szintek eredményeként az országban, ez még mindig egy olyan gyenge terület, melyet jelentősen meg kell erősíteni. A mobiltelefontechnológiának erős a térhatása a városi és vidéki területeken egyaránt, azonban biztató pozitív fejlemény ezzel kapcsolatban, mely képes lehet megalapozni a gyorsabb haladást ezen a területen. Az egyszerű és felhasználóbarát nyilvános kioszkokkal való kísérletezés, amelyek internet-hozzáférést biztosítanak a mélyen vidéki területeken, nagyon sikeresnek bizonyult (http://www.meraka.org.za/digitaldoorway.htm). ELLENÁLLÁS AZ E-KORMÁNYZATOKKAL SZEMBEN Az alacsony szintű elektronikus írásbeliség is nehezíti az e-kormányzati programok általános közösségi beszerzését. Több figyelmet kellene fordítani a hozzáférés javítására, 17 O ldal

19 valamint az MPCC-k hatékonyságára. Nyílt ellenállás az e-kormányzati programokkal szemben azonban nem létezik Dél-Afrikában. A HALADÁS ÉS KUDARC MÉRÉSE Nem létezik szisztematikus monitoring és értékelési rendszer ebben a pillanatban, hogy meghatározza a haladást az e-kormányzati programokkal, hanem általános kormányzati szintű monitoring és értékelési rendszer (GWM és ES) létezik előrehaladott végrehajtási szakaszban (SA-PCA 2005). Ez lehetővé fogja tenni a fejlődés rendszeres mérését a jövőben. A legfontosabb eszköz az SA kormány e-kormányzati politikájában a nemzeti kormányzati kapu portál, a Dél-afrikai Kormány Online (www.gov.za). Ez a portál lehetővé teszi a hozzáférést az összes kormányzati szolgáltatáshoz. A nemzeti kormányzati portálon kívül, mind a kilenc tartományi kormánynak megvan a saját integrált portálja. A PNC-ISAD előírta, (2006: ) hogy a tartományi kormányoknak a következőkre kell összpontosítania: 1) Széles és igazságos hozzáférés az infrastruktúrához (távközlési hálózatok) és eszközökhöz (számítógép hardver és szoftver). 2) Jelentős és egyre növekvő szintű készségek az alapvető műveltség, számítógépes ismeretek, információs műveltség és üzleti ismeretek formájában. 3) Jelentős és egyre növekvő mennyiségű digitális tartalom (információk és alkalmazások - például adatbázisok -, melyek közvetítik ezeket), mely helyileg releváns. AZ ICT-K HASZNÁLATA A KORMÁNYZAT ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS BELSŐ IGAZGATÁSÁBAN Ez lényegében egy hagyományosabb IT-stratégia, bár a fő hangsúly a kormányzati folyamatok hatékonyságának javításán van és lehetővé teszi a kormányzati szerveknek, hogy koordinálják és összehangolják tevékenységeiket. AZ ICT A POLGÁROKKAL ÉS A VÁLLALKOZÁSOKKAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓBAN 18 O ldal

20 Például információt adni a szolgáltatásokról és hozzáférést nyújtani hozzájuk: a szolgáltatásnyújtás elérésének és hatékonyságának fejlesztése; információs és pénzügyi tranzakciók lehetővé tétele; valamint a demokrácia támogatása a polgárok részvételén keresztül. Ennek során, a kormánynak is támogatni kell a hozzáférést az ICT-hez, hogy így mindenki részesüljön a lehetőségekből az információs társadalmon belül, ezáltal csökkentve a digitális szakadékot. Egy másik szempontja ennek a jobb kommunikációt ösztönzőnek, az igény, hogy a tartományi kormányzati szervek jobban kommunikáljanak egymással, a különböző kormányzati szférák pedig szintén jobban kommunikáljanak és cseréljenek információt egymással. Az ICT-k szerepe társadalmi és gazdasági fejlődést hoz magával. A kormánynak szembe kell néznie vezető szerepével, mint annak következményével, hogy az ICT-k jelentős felhasználója. Legfőképpen, ez a készségekről szól, de foglalkoznia kell a politikai és szabályozási környezettel is, valamint biztosítania, hogy a tartomány rendelkezik azzal az infrastruktúrával, mely lehetővé teszi az embereinek, hogy hatékonyan versenyezzenek a tudásalapú gazdaságban. A legjobban működő megyei portálok Gauteng (http://www.gautengonline.gov.za), valamint a Western Cape (http://www.capegateway.gov.za) megyéinek portáljai. A Cape Gateway portál talán a legátfogóbb és legfejlettebb az összes ilyen vidéki portál közül (lásd bridges.org 2003, Cape Gateway 2004, a Provincial Government of the Western Cape minősítések 2005 és De Tolly, Maumbe és Alexander 2006). Összeköti a Cape Gateway Walk-in Centre-t a Cape Gateway Call Center-rel, az önkormányzatokat és egyéb speciális projekteket az internettel. Elérhető angol, afrikaans és hosza nyelven, mely a tartomány három hivatalos nyelve. Az ő lehetőséget taglaló értékelésükben, de Tolly, Maumbe és Alexander (2006) úgy találta, hogy még mindig nem elégségesen fejlett ahhoz, hogy foglalkozhasson az igényekkel abban a tartományban. További tanulság, melyet levontak belőle, hogy az a követelmény, hogy 3 nyelven mutassák be, szörnyen megbonyolítja a folyamatot, hogy több tartalomra van szükség, valamint központi tartalmi menedzsmentre, egy szilárdabb technológiai alapra, speciálisabb készségekre, egy dedikáltabb e-kultúra kifejlesztésere, kemény munkára, több pénzügyi erőforrásra, jobb hozzáférésre, valamint rendszeres monitoring és értékelési programra is. Hangsúlyozták az e-kormányok stratégiáinak stratégiai jelentőségét is a rendszer funkcionalitásának 19 Oldal

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény I. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény I. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény I. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

World Science Forum Budapest, 2005

World Science Forum Budapest, 2005 World Science Forum Budapest, 2005 Összefoglaló Második alkalommal rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia a UNESCOval és az ICSU-val együttműködve 2005. november 10 12-én tanácskozását a világ vezető

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

K ö r n y e z e t i i n f o r m a t i k a é s a fenntartható információs társadalom víziója 1

K ö r n y e z e t i i n f o r m a t i k a é s a fenntartható információs társadalom víziója 1 Lorenz M. Hilty K ö r n y e z e t i i n f o r m a t i k a é s a fenntartható információs társadalom víziója 1 Háttér A fenntarthatóság iránti igény és az információs társadalom kialakulása széles körben

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben