A képzésre történő jelentkezés módja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képzésre történő jelentkezés módja"

Átírás

1 A"ELEKTROENKEFALOGRÁFIA" ÉS "ELEKTRODIAGNOSZTIKA" (KLINIKAI NEUROLÓGIA) SZAKKÉPESÍTÉSEK Klinikai Neurofiziológus szakképesítés megszerzéséhez szükséges feltételek összefoglalása (összeállította és elfogadta: a Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Vezetősége, 2005 január) A Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Vezetősége az elmúlt időszakban áttekintette a hazai EEG, EP, EMG, ENG és poliszomnográfiás vizsgálatok személyi és technikai hátterét. Ennek külön aktualitást ad az a tény, hogy a közelmúltban Magyarország is az EU teljes jogú tagjává vált, ami mind a postgraduális képzések, mind a klinikai vizsgálatok tekintetében kötelezettségeket ró a hazai elektrofiziológiai életre. Továbbra is biztosítani kell a folyamatos, és a lehetőségek szerinti egyre magasabb színvonalú elektrofiziológiai labormunka lehetőségét. Ugyanakkor fontos feladat az is, hogy a klinikai elektrofiziológia terén a lehetőségek szerint minél hamarabb az EU-ban már elfogadott, azzal kompatibilis képzési formákat vezessünk be. Az utóbbi évek során egyre több EU-s országban szakvizsgaként ismerik el a klinikai elektrofiziológiát. Az egységes szakvizsga mellett szól az a tény, hogy azokban az európai országokban, ahol a klinikai elektrofiziológiát szakképesítésként ismerik el, azt mindenütt egységes szakvizsgához kötik. Ezért a Társaság elhatározta, hogy tól egységes szakképesítést kell bevezetni Magyarországon "Klinikai Neurofiziológus" elnevezéssel. A bevezetendő képzési rend több tekintetben változást jelent majd. A változások leglényegesebb eleme az lesz, hogy míg az elméleti vizsgán a teljes klinikai elektrofiziológiát átfogó tételsorból kell majd vizsgázni, addig a vizsga gyakorlati részében a vizsgázó az érdeklődési köre szerint választhat egyet az alábbi három metodikai csoport közül: 1. metodikai csoport: EEG és kiváltott válaszok, 2. metodikai csoport: EMG és kiváltott válaszok, 3. metodikai csoport: EEG és poliszomnográfia. A felsorolt három metodikai csoportból egyet tetszés szerint választva kell a vizsgázónak a gyakorlati vizsga során írásbeli leletet adnia. A Társaság távlati célja, hogy - hasonlóan egyéb műszeres vizsgálatokhoz - csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek leletezhessenek. A szakképesítések rendszerének karbantartása továbbra is a Társaság Vezetőségének feladata lesz. Magában foglalja a szakképesítés tananyagának öt évenkénti ismételt elbírálását, szükség szerinti megújítását, az egyes laboratóriumok akkreditációjának folyamatos revideálását, az akkreditált laboratóriumokban történő oktatás és vizsgáztatás figyelemmel kísérését, valamint a szakképesítést elnyert személyek nyilvántartását. A képzésre történő jelentkezés módja A jelölt levélben fordul a Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Titkárához, és kéri a szakképzéshez történő csatlakozását, aminek minimum két évvel a vizsgára bocsátást megelőzően meg kell történnie. Ilyen módon, aki 2007-ben szeretne vizsgázni, annak 2005-ben már csatlakoznia kell a szakképzési programhoz (A régi szabályok szerinti vizsgáztatás 2005 első és második félévében lezárul!).

2 2 Az elektrofiziológiai szakképzésre a jövőben csak szakvizsgával rendelkező jelöltek jelentkezhetnek, az elfogadható szakvizsgák: neurológia, pszichiátria, gyermekgyógyászat vagy idegsebészet. A jelöltnek mellékelnie kell általános orvosi diplomájának, szakvizsgabizonyítványának másolatát, munkahelyi vezető támogatását, a helyi elektrofiziológiai munkalehetőség igazolását, továbbá a jelölt által választott mentor és tutorok befogadó nyilatkozatát. Részletes írásos beszámolót kell mellékelnie addigi klinikai és elektrofiziológiai tevékenységéről, posztgraduális tanulmányairól, kutatómunkájáról (közlemények jegyzéke), valamint mellékelnie kell az oktató munkáját tanúsító bizonyítványok másolatait is. A vezetőség ezt követően jóvá hagyja a jelölt által összeállított képzési programot, ill. a mentor és a tutor személyét. A képzésre történő jelentkezéshez a jövőben kötelező lesz a Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társasági tagság. A Társaság Vezetősége úgy döntött, hogy a szakképzés a jövőben önköltséges lesz. A gyakorlati képzés Mint ahogy fent említettük, minden képzésre jelentkező esetében kötelező lesz mentor, ill. tutor választása. Mentor lehet olyan elektrofiziológiai szakképesítéssel rendelkező személy, aki akkreditált elektrofiziológiai laboratóriumban dolgozik. Tutor lehet bárki, aki elektrofiziológiai szakképesítéssel rendelkezik, függetlenül a munkahelytől. Míg egy mentor egyidejűleg 5 jelölt képzését koordinálhatja, addig egy tutorhoz egyidejűleg legfeljebb két jelölt tartozhat. A mentor feladatköre a jelölt képzési menetrendjének koordinálása a teljes képzési időszak alatt, kapcsolattartás a jelölt tutoraival, ill. segítségnyújtás a vizsgára való felkészülésben. A tutorok feladatköre a különböző részképzések biztosítása az adott elektrofiziológiai laboratóriumban, a jelölt felkészülésének folyamatos figyelemmel kísérése, részvétel a jelölttel történő közös leletezésben, majd ezt követően, a jelölt által elkészített leletek supervíziója, valamint az elvégzett leletezési normák igazolása. A gyakorlati képzéshez az alap szakvizsgát (ld. fent) követően legkevesebb 2 év elektrofiziológiai gyakorlati tevékenység szükséges, amit a jelöltnek a választott metodikai csoportnak megfelelő elektrofiziológiai laboratóriumokban kell eltöltenie. A kétéves gyakorlati képzésből legalább 3 hónapot a jelöltnek legalább két különböző akkreditált elektrofiziológiai laboratóriumban kell eltöltenie (2. melléklet), ahol megismerkedhet minden olyan korszerű vizsgálattal és leletezési gyakorlattal, amit a választott metodikai csoport felölel, valamint a mentor és a tutor által igazoltan teljesítheti a vizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai követelményeket. Az akkreditált laboratóriumban eltöltött gyakorlatnak nem kell folyamatosnak lennie, a sorrendet és időbeosztást a jelölt és a jelölt mentora/tutorai együttesen határozzák meg. A gyakorlati képzésnek minden vizsgáló módszerben ki kell terjedni a megjelölt témakörökre (3. melléklet). Az egyes vizsgáló módszerek mindegyike csak ott tanítható, ahol a megfelelő tárgyi és személyi felszereltség valóban rendelkezésre áll (2. melléklet). A jelöltnek teljesíteni kell a vizsgáló módszerenként megjelölt norma követelményeket (3. melléklet), melyeket a jelölt tutora/mentora aláírásával igazol. A normaként megadott számok tájékoztató jellegűek, ilyen vizsgálati szám mellett érhető el kielégítő szakmai gyakorlat. Amennyiben a jelölt már korábban, saját munkahelyén egy bizonyos módszerben gyakorlatot szerezhetett, az akkreditált laboratóriumban felügyelet mellett kell ismereteit bizonyítania, illetve kiegészíteni a mentor/tutorok által meghatározott számú regisztrátumon. Az elektrofiziológiai ismeretek elméleti részét képező tananyagot (1. melléklet) a Társaság Vezetősége határozza meg. Az elméleti felkészülésben kötelező irodalom nem lesz, az ajánlott irodalom magját a nagy, nemzetközileg elismert kézikönyvek képezik (1. melléklet).

3 3 A vizsgára történő jelentkezés és annak elbírálása A kétéves gyakorlati képzést követően a jelölt benyújthatja vizsgára történő jelentkezését az EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Titkárához. A kérelmet a Társaság Vezetősége a soron következő Vezetőségi Ülésén köteles elbírálni és a jelöltet értesíteni az eredményről. Pozitív esetben írásban értesíti a jelöltet a legközelebbi vizsga helyszínéről és idejéről. Amennyiben a csatolt dokumentumok alapján a szakmai követelmények nem teljesültek, vagy egyéb hiányosság miatt a jelölt nem felel meg az ismertetett követelményeknek, a Vezetőség elutasító véleményét, részletesen megindokolva, írásban közli a jelölttel, egyúttal javaslatot tesz a hiányosságok pótlásának módjára. A vizsga Évente 2 alkalommal nyílik lehetőség vizsgára. A vizsga valamelyik akkreditált oktató központban történik. A helyet minden alkalommal a Társaság Vezetősége dönti el. A vizsga 3 tagú bizottság előtt történik. A bizottság állandó tagja a vezetőség oktatási felelőse, másik két tag a vezetőség tagjai közül, illetve az akkreditált oktató központok vezetői közül kerülnek ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a jelölt mentora és tutora. A vizsgabizottság tagjainak rendelkezniük kell klinikai neurofiziológus szakképesítéssel. A vizsga során az elméleti tételsorból tételeket húz a jelölt, majd a felkészülési időt követően szóbeli vizsgát tesz. Emellett a vizsgázó a választott metodikai csoportnak megfelelő elektrofizológiai regisztrátumokat is kap, a vizsga során ezek írásbeli leletezése lesz a feladat. Sikeres vizsga esetén a jelölt a vizsgát követően megkapja a szakképzettséget tanúsító hivatalos okiratot. A szakképesítést kiválóan megfelelt, vagy megfelelt minősítéssel lehet megszerezni. A Társaság Vezetősége ezt követően a sikeresen vizsgázót felveszi a szakképesítettek nyilvántartásába. A jövőben szeretnénk elérni, hogy a Tárasaság által kiadott szakképesítést az Országos Szakvizsga Bizottság is akkreditálja. 1. melléklet A vizsgán egységesen számon kérendő elméleti tananyag A klinikai EEG és EP vizsgálatok története Fejlődésük főbb állomásai, a legfontosabb kutatók neve, tevékenységük Elemi neuronális folyamatok A neuron felépítése. Neuron és glia szerepe az EEG és EP- k keletkezésében. Membrán (nyugalmi) potenciál, szinaptikus potenciálok, axonpotenciál. A depolarizáció és hiperpolarizáció mechanizmusai (ioncsatornák, szabályozásuk) Neurotranszmisszió és neuromoduláció Elektromos mező, dipolok. A skalp- EEG megjelenésének feltételei. Nyitott és zárt elektromos mezők. Dipolok összegződése. Az EP-k regisztrálásának feltételei. Átlagolás. Az elektromos szignál terjedésének módja: volume conduction, epikortikális, neuronális Normális neuronális interakciók és összetett működések Szinkronizáció és deszinkronizáció. Rekurrens excitáció. Feed forward és feed back gátlás. Alvás és ébrenlét, arousal neuronális mechanizmusai.

4 4 Az EEG kialakításában szerepet játszó agyi rendszerek neurofiziológiája. A fő analizátorok (látórendszer, hallórendszer, szomatoszenzoros rendszer) anatómiája, élettana és elektrofiziológiája. A központi idegrendszer érzékelő (szenzoros) és végrehajtó (motoros) működése: anatómiája, élettana, elektrofiziológiája A vizuális, akusztikus és szomatoszenzoros pályák funkcinális anatómiája. A kognitív EP- k élettana, elektrofiziológiája A standard EEG és EP (AEP, VEP, kognitív EP) regisztrálás technikai alapjai, felvétel készítése Az EEG / EP laboratórium és berendezése. Skalp EEG és EP elektródok, fajtáik. Speciális elektródok. Elektródpotenciál. Elektródok elhelyezése EEG / EP vizsgálatokhoz. Montázsok. A rendszer. Erősítés. Szűrés. A jel kiírásának (megjelenítésének) technikái EEG, EP felvételek készítésének gyakorlata. Biztonsági tudnivalók Elektromos biztonság, érintésvédelem. Fertőző beteggel kapcsolatos tudnivalók. EEG grafoelemek Morfológiai jellemzésük, előfordulásuk, Ritmusok és összetett aktivitások A normális EEG Az EEG mint genetikusan meghatározott jelenség. A normális EEG jellemzése és típusai. Élettani változók (hőmérséklet, napszak, hormonális állapot, stb.) hatása az EEG- re. Az EEG ontogenezise, az ébrenléti EEG az egyes életkorokban. A poligráfiás alvásregisztrálás technikája. Az alvás és az elalvás- ébredés EEG - poligráfiás képe az egyes életszakaszokban. A kóros EEG aktivitások (elektromorfológia és interpretáció) Az aktivitás körülírt vagy generalizált hiánya. Körülírt és diffúz (generalizált) lassú és gyors aktivitások. Bilaterális ritmusos aktivitások (IRDA). Periodikus minták. Epileptiform minták. EEG az epilepsziákban Interiktális, iktális, posztiktális, periiktális EEG. Háttértevékenység, interiktális és iktális minták, általában és a gyakoribb epilepsziás szindrómákban. Epileptiform jelek nem epilepsziás személyekben. Antiepileptikumok hatása az EEG-re. EEG eltérések különféle betegségcsoportokban, kivéve epilepsziák (gyulladásos agyi kórképek, agyi fejlődési zavarok, cerebrovasculáris kórképek, encephalopáthiák, agydaganatok, traumák, metabolikus zavarok, neurodegeneratív betegségek, pszichiátriai kórképek). EEG eltérések tudatzavarokban (toxikus állapotok, hypnoid és nem-hypnoid tudatzavarok, elektromos csend) Gyógyszerek hatása az EEG- re EEG provokációs eljárások Élettani alapok, javallat-ellenjavallat, gyakorlati kivitel, a normális és kóros EEG válaszok, azok életkori függősége, interpretáció. Műtermékek Biológiai és nem biológiai műtermékek. Hatásuk az EEG / EP tevékenységre. Felismerésük és kiküszöbölésük. EEG leletezés EEG grafoelemek, aktivitások megfelelő leírása. Minősítésük a normalitás- abnormalitás skálán. Klinikai interpretáció (EEG és klinikai adatok egyeztetése). Az EEG lelet.

5 5 Speciális EEG technikák Poligráfia, EOG, EMG, EKG, légzés regisztrálási technikák. Járóbeteg EEG monitorozás. Video- EEG monitorozás. Telemetria. Intrakraniális EEG. EEG monitorozás intenzív osztályon. Digitális és kvantitatív EEG Alapszintű számítógépes ismeretek. Mintavétel, időbeni feloldóképesség, feszültségszintek. Paraméterek szabályozása. Filekezelés. A frekvenciaelemzés Elméleti ismeretek. A Gyors Fourier Transzformáció (FFT) elve. Információnyerés és vesztés a frekvenciaelemzés során. Amplitúdóspektrum és power spektrum. EEG szegmentek válogatása frekvenciaelemzésre. A válogatás problémái. A frekvenciaelemzés során keletkező műtermékek és kiküszöbölésük. A frekvenciaelemzés eredményeinek megjelenítése. A frekvenciaelemzéssel kapcsolatos statisztikai problémák. A valószínűségi mapping (Z- score). Csoportok összehasonlítása, parametrikus és nonparametrikus próbák. A frekvenciaelemzés eredményének interpretációja. Az amplitudómapping Az amplitudómapping célja, indikációi. A vizsgálandó elemek kiválasztása. A potenciálmező értékelése. EEG generátorok lokalizálása Potenciálmező és generátor. Az EEG direkt és inverz problémája. A generátor lokalizálását célzó eljárások lényege Az agytörzsi akusztikus válasz (BAEP) Keletkezése, morfológiája, normál értékei, a kóros eltérések lehetőségei. Az eltérések értelmezése. Kóros körülmények között bekövetkező változások. Klinikai indikációk. Az akusztikus válasz közepes latenciájú komponensei (MAEP) Keletkezésük, morfológiájuk, klinikai indikációk. A késői akusztikus válasz Keletkezése, morfológiája, a kóros eltérések lehetőségei. A késői, ún. kognitív komponensek jelentősége. Klinikai indikációk. A vizuális kiváltott potenciál (VEP) Flash-VEP és pattern-shift VEP. Genezisük, morfológiájuk. Az inger intenzitásának, lokalizációjának szerepe, valamint a kiváltott potenciál egyes komponenseivel való összefüggése. A kiváltott válasz skalp-eloszlása. A VEP különböző kórfolyamatokban. Klinikai indikációk. Általános klinikai problémák és a kiváltott válaszok Tudatzavar és kiváltott válaszok. Demyelinizációs kórképek. Gyógyszerhatás és a kiváltott potenciálok. Intenzívterápiás és műtéti monitorozás kiváltott potenciálok segítségével. Kvantitatív és sokcsatornás kiváltott potenciál elemzések. SEP - Alapfogalmak Az analizátor élettani, funkcionális anatómiai ismerete. Az egyes hullámformák lehetséges generátorainak ismerete. A szubkortikális válasz genezise, morfológiája és kóros körülmények közötti változásai. Near field és far field potenciálok, a volume conduction fogalma. A kortikális potenciálok genezise, formai jellemzői, kóros eltérései. A válasz lokalizációs jelentősége, perifériás ideg, gerincvelő és az agy megbetegedéseiben. A SEP vizsgálatok gyakorlati kivitelezése A laboratórium felépítése, elektródák, erősítők, adatfeldolgozás, munkavédelmi előírások ismerete, különös tekintettel az érintésvédelemre, a fertőzések elkerülésére. Műtermékek és elhárításuk ismerete.

6 6 A SEP indikációi neurológiai, neurotraumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti kórképekben A várható eltérések ismertetése. Az izomvizsgálatok történeti áttekintése EMG - Alapfogalmak Az izom élettana és fontosabb biokémiai tulajdonságai. Az izommembrán elektromos tevékenysége, regisztrálhatósága, ennek feltételei a klinikai gyakorlatban. Fontosabb ioncsatornák szerepe fiziológiás és patológiás körülmények között. A motoros egység. Az EMG során regisztrált fiziológiás jelenségek leírása, a regisztrálás során bekövetkező változások. Az EMG vizsgálat gyakorlati kivitelezése A laboratórium felépítése, elektródák, erősítők, adatfeldolgozás, munkavédelmi előírások ismerete, különös tekintettel az érintésvédelemre, a fertőzések elkerülésére. Műtermékek és elhárításuk ismerete. A leggyakrabban vizsgált izmok lényegesebb funkcionális anatómiai paramétereinek ismerete A vizsgálati indikációk ismerete. A spontán aktivitás fajtái Neurogén léziók EMG képe a betegség lefolyása során (a motoneuron lézió klinikai és elektrofiziológiai jellegzetességei; a motoneuron betegségek, spinális izomatrófiák, ALS, polyneuropátiák, mononeuropátiák klinikai és EMG sajátságai). Plexus és gyöki károsodások. Myogén léziók EMG képe Myopathiák, myotóniák, myositisek EMG képe. Speciális EMG vizsgálati módszerek Single fiber EMG: a módszerek ismertetése, a vizsgált paraméterek változása különböző kórfolyamatokban. Makro EMG: a módszer ismertetése, a vizsgált paraméterek változása különböző kórfolyamatokban. EMG vizsgálati módszerek dystoniák verifikálásában EMG vizsgálatok jelentősége a rehabilitációs gyakorlatban ENG - Alapfogalmak A neuron működésének élettani és biokémiai jellegzetességei. Synapsisok. Neuronláncok. Reflex működések és jellegzetességeik. A központi idegrendszeri (KIR) pályák és a perifériás ideg jellegzetességei. Az ingerületvezetés sajátosságai Az ioncsatornák szerepe. A neuromuscularis synapsis anatómiája, fiziológiája, változás myasthenia gravisban, Eaton- Lambert szindrómában, Botulinum toxin hatására. Az ENG különböző fajtái Motoros vezetés, szenzoros vezetés, A-reflex, M-válasz, késői válaszok: H-reflex, F-válasz, ütköztetéses vizsgálatok, repetitív ingerlés. Az egyes ENG típusokban regisztrált fiziológiás változások leírása, a regisztráció típusától függően bekövetkező változások. A hőmérséklet hatása a mérési eredményekre. Az ENG vizsgálat gyakorlati kivitelezése A laboratórium felépítése, elektródák, erősítők, adatfeldolgozás, munkavédelmi előírások ismerete, különös tekintettel az érintésvédelemre, a fertőzések elkerülésére. Műtermékek és elhárításuk ismerete. A klinikai gyakorlatban használt idegek funkcionális anatómiai sajátosságainak ismertetése az ENG szemszögéből Ideg-anastomosisok. A vizsgálati indikációk ismertetése. Idegsérülések típusai, klinikai és elektrofiziológiai jellemzői

7 7 A polyneuropátiák és elektrofiziológiai klasszifikációjuk A különböző mononeuropátiák ENG vizsgálata, alagút szindrómák A neuromuscularis transmissio vizsgálata Mágneses motoros ingerlés, alapfogalmak A motoros idegrendszer szerveződése, funkcionális anatómiai alapfogalmak. A mágneses tér hatásai az ingerlékeny szövetre. A mágneses ingerlés során regisztrált fiziológiás jelenségek leírása (aktiváció és inhibíció), a regisztráció során bekövetkező változások. Kortikális és foraminális ingerlés. Mágneses motoros ingerlés, a vizsgálat gyakorlati kivitelezése A laboratórium felépítése, elektródák, erősítők, adatfeldolgozás, munkavédelmi előírások ismerete, különös tekintettel az érintésvédelemre, a fertőzések elkerülésére. Műtermékek és elhárításuk ismerete. Mágneses motoros ingerlés, a leletek értelmezése A leggyakrabban vizsgált pályák, perifériás idegek és izmok lényegesebb funkcionális anatómiai jellemzőinek ismerete. A vizsgálat indikációi és kontraindikációi. Az észlelt változások különböző, a felső és alsó motoneuront, esetleg motoros gyököt érintő kórképekben. A vizsgálat jelentősége radikuláris és/ vagy plexust érintő léziókban. Protokollok ismerete Polyneuropátia igazolása Protokollok ismerete Plexopátia, radikulopátia, mononeuropátia lehetséges differenciáldiagnosztikája Protokollok ismerete Elektrodiagnosztika sclerosis multiplexben és egyéb demyelinizációs betegségekben Protokollok ismerete Elektrodiagnosztika Parkinson betegségben Protokollok ismerete Plexus, radikuláris traumás sérülések elektrodiagnózisa Protokollok ismerete Stroke betegek elektrodiagnosztikai követése rehabilitációs programhoz. Az egyes alvásfázisok neurofiziológiai jellemzői Légzés, izomtónus változása alvás közben. REM és NREM alvás jellemzői. Alvás jellemző változásai az egyes életkorokban A homeosztatikus, az ultradián és a cirkadián alvásszabályozás. A poliszomnográfia paramétereinek ismertetése és értelmezése Alvásanalízis paraméterei. Kardiorespiratorikus funkciók és mozgásparaméterek monitorizálása. Video-monitorizálás jelentősége. A poliszomnográfiás felvételek értékelésének kivitelezése. Az alvás szerkezetére vonatkozó alapvető paraméterek definíciói. Stádiumbeosztás. Alvás alatti kóros légzési és mozgási események ismertetése és definíciói. A kardiorespiratórikus poligráfia gyakorlati kivitelezésének szabályai A poliszomnográfia gyakorlati kivitelezésének szabályai A multiplex alváslatencia teszt kivitelezése, szabályai és indikációi

8 8 A FIT és SDIT teszt kivitelezése és indikációi Az aktigráfia kivitelezése és indikációi Az OSAS kivizsgálásának algoritmusa, a kardiorespiratorikus poligráfia és a poliszomnográfia helye A CPAP és BIPAP titrálás kivitelezése és szabályai Az alvásfüggő légzészavarok formái és kivizsgálásuk protokollja Az alvásfüggő mozgászavarok formái és kivizsgálásuk protokollja A napközbeni kóros aluszékonyság okai és kivizsgálási protokollja A paraszomniák kivizsgálási protokollja Poliszomnográfia szerepe a mozgásbetegségek kivizsgálásában Ajánlott irodalom Niedermeyer E., F.H. Lopes da Silva: Electroencephalography. Basic principles, clinical applications and related fields. Urban & Schwarzenberg 2002, Fourth Edition, Ebersole J.S. (Ed.) Ambulatory EEG monitoring. Raven Press, New York, Gibbs F.A., Gibbs E.L.: Electroencephalographie. Hrsg.: G. Fischer, Stuttgart, Santamaria J., Chiappa K.H.: The EEG of drowsiness. Domos Publications, New York, Handbook of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Ed: T. W. Picton, Clinical Neurophysiology Ed.: J. W. Osselton A magyar nyelven megjelent kiváltott válasz tárgyú munkák. Chiappa K.H.: Evoked potentials in clinical medicine. 2nd. ed. Raven Press, NY, Ajánlások, EEG / EP standardok Gilmore R.L. (Ed.): American Electroencephalographic Society guidlines in electroencephalography, evoked potentials and polysomnography. J. Clin. Neurophysiology 11: 1-147, Nuwer M., D. Lehmann, F. Lopes da Silva, S. Matsuoka, W. Sutherling, Jean- Francois Vibert: IFCN guidelines for topographic and frequency analysis of EEGs. and EPs. Report of an IFCN committee. Electroenceph.Clin. Neurophysiol. 91:1, EEG és EP standardok (IFCN bizottságok munkáinak fordítása) magyar nyelven: Ideggyógyászati Szemle 1996, 49: o. Ludin H.P.: Electromyography in practice. Kimura J.: Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle: principles and practice. Ed.2. F.A.Davis Co. Philadelphia, 1989, 1993, Kómár J.- Kiss J.: A modern klinikai elektromyographia és elektroneurográfia alapjai. Interagent Kft, Budapest, 1994.

9 9 Chokroverty S. (Ed): Magnetic stimulation in clinical neurophysiology. Buttersworth, London, Bowman T.J.: Review of Sleep Medicine. Butterworth et Heinemann, Boston, Köves Péter: Poligráfia, poliszomnográfia. Ideggy. Szemle, 53, 9-10, , Pressman M.R.: Primer of Polysomnogram Interpretation. Butterworth et Heinemann, Boston, Kryger M.H., Roth T., Dement W.C.: Principles and Practice of Sleep Medicine. W.B. Saunders Company, Philadelphia, melléklet EEG OKTATÁSRA AKKREDITÁLT MUNKAHELYEK (E: EEG, Q: kvantitatív EEG, L: long term EEG monitorozás, V: video- EEG monitorozás) Bp. Országos Traumatológiai Intézet E Bp. Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet E Q Bp. OPNI Központi EEG Laboratórium E Q Bp. OPNI Epilepszia Centrum E Q L V Bp. Szent István Kórház Neurológiai Osztály E Q L V Bp. Szent László Kórház Neuroinfektológiai Osztály E Bp. BM Kórház Mentálhygiénés Osztály E Q Bp. Margit Kórház EEG Labor E Bp. SOTE Pszichiátriai Klinika E Q L Bp. Budai Honvéd Kórház EEG Laboratórium E L Bp. SOTE Neurológiai Klinika E Q Bp. MÁV Kórház Idegsebészeti Osztály Idegélettani Laboratórium E Q V Pécs PTE Neurológiai Klinika E Q L V Zalaegerszeg Megyei Kórház Neurológiai Osztály E Q L V Szombathely Megyei Kórház Neurológiai Osztály EEG Laboratórium E Q L V Kaposvár Megyei Kórház Neurológiai Osztály EEG Laboratórium E Győr Megyei Kórház EEG Laboratórium E Debrecen Megyei Kórház Idegosztály E Q L V Debrecen DOTE Neurológiai Klinika E Szeged SZOTE Neurológiai Klinika E Q L V Gyula Megyei Kórház Neurológiai Osztály E Q Csorna Városi Kórház Neurológiai Osztály E Q Nyíregyháza Megyei Kórház Neurológiai Osztály E Q GYERMEK EEG OKTATÁSRA AKKREDITÁLT MUNKAHELYEK Bp. Heim Pál Gyermekkórház EEG Laboratóriuma E Q L V Bp. SOTE II.sz. Gyermekklinika EEG Laboratóriuma E L V Bp. Szabadsághegyi Szanatórium Fejlődésneurológiai Osztály E Bp. SOTE I. sz. Gyermekklinika EEG Laboratóriuma E Q L Bp. Bethesda Gyermekkórház Neurológiai Osztály E Q L V INTRAOPERATÍV EEG MONITOROZÁSRA AKKREDITÁLT MUNKAHELYEK

10 10 Bp. MÁV Kórház Idegsebészeti Osztály Idegélettani Laboratórium POLISZOMNOGRÁFIAI OKTATÁSRA AKKREDITÁLT MUNKAHELYEK Bp. Budai Honvéd Kórház EEG Laboratórium Debrecen DOTE Neurológiai Klinika Pécs PTE Neurológiai Klinika Szeged M.J.V.Ö. Szakorvosi Ellátás Területi Alvásdiagnosztikai Központ EMG-ENG OKTATÁSRA AKKREDITÁLT MUNKAHELYEK Pécs PTE Neurológiai Klinika Szeged SZOTE Neurológiai Klinika Szeged Egyesített Egészségügyi Intézmények EMG Laboratóriuma Debrecen DOTE Neurológiai Klinika Bp. Újpesti Kórház Neurológiai Osztály Nyíregyháza Megyei Kórház Neurológiai Osztály Bp. OITI EMG Laboratórium Bp. OPNI Központi EEG Laboratórium Bp. SOTE Neurológiai Klinika Bp. Szent Margit Kórház EMG Laboratórium Bp. MÁV Kórház Idegosztály Bp. MÁV Kórház Idegsebészeti Osztály Idegélettani Laboratórium Bp. Nyírő Gyula Kórház EMG Laboratórium Csornai Városi Kórház Neurológiai Osztály KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK OKTATÁSÁRA AKKREDITÁLT MUNKAHELYEK (VEP: vizuális kiváltott válasz, AEP: akusztikus kiváltott válasz, SEP: somatosenzoros kiváltott válasz, ERP: kognitív kiváltott válasz, MEP: mágneses kiváltott válasz) Bp. SOTE Neurológiai Klinika Bp. SOTE Pszichiátriai Klinika Bp. MTA Pszichológiai Intézet Bp. Központi BM Kórház Pszichiátriai Osztály Bp. OITI Bp. OPNI Központi EEG Laboratórium Bp. MÁV Kórház Idegsebészeti Osztály Idegélettani Lab. Zalaegerszeg Megyei Kórház Neurológiai Osztály Kaposvár Megyei Kórház Neurológiai Osztály Pécs PTE Neurológiai Klinika Debrecen DOTE Neurológiai Klinika Szeged SZOTE Neurológiai Klinika Szeged SZOTE Szemészeti Klinika Gyula Megyei Kórház Neurológiai Osztály Nyíregyháza Megyei Kórház Neurológiai Osztály Csornai Városi Kórház Neurológiai Osztály Bp. SOTE II.sz. Gyermekklinika EEG Laboratórium Bp. Szabadsághegyi Szanatórium Fejlődésneurológiai Oszt., MEP ERP ERP, MEP VEP, BAEP, SEP, ERP, MEP, ERP VEP, AEP, SEP, MEP SEP, AEP, MEP VEP VEP, SEP AEP

11 11 Megjegyzések a laboratóriumok akkreditációjának kérdéséhez (minden vizsgáló eljárás terén): A felsorolt munkahelyek felszereltsége, ill. az ott dolgozó kollégák elektrofiziológiai képesítése folyamatosan változhat, ami befolyásolhatja az adott hely akkreditációját. Emiatt, az akkreditációs lista napi korszerűsítése érdekében a Társaság Vezetősége tisztelettel kéri a laborvezetőket és a kollégákat, hogy az összeállítás esetleges hibáit jelezzék, vagy az esetleg fel nem sorolt munkahelyekre hívják fel a Vezetőség figyelmét. 3. melléklet A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN TELJESÍTENDŐ NORMÁK A vizsgára felkészülő a vizsgán az érdeklődési köre szerint választhat három metodikai csoport közül: vagy 1. EEG és kiváltott válaszok, vagy: 2. EMG és kiváltott válaszok, vagy: 3. EEG és poliszomnográfia. A jelöltnek a három metodikai csoport közül már korábban, a felkészülés során döntenie kell, mert a teljesítendő leletezési normák metodikai csoportonként különbözőek. 1. metodikai csoport (EEG és kiváltott válaszok) Kiértékelés: részt vesz önállóan, a kiértékelésben tutor/mentor supervíziójával Hagyományos EEG Kvantitatív EEG (amplitúdó mapping) Kvantitatív EEG (frekvencia analízis) Video EEG 4 6 Long term EEG monitorizálás 8 12 Alvásos polygráfiás EEG (legalább egy teljes alvásciklus) VEP AEP SEP ERP 8 12 MEP 20 0 EMG 50 0 ENG 50 0 Poliszomnográfiás vizsgálat 50 0 Kardiorespiratórikus vizsgálat 50 0 Multiplex alvás latencia teszt 20 0 Aktigráfia, FIT és SZIT teszt 20 0

12 12 2. metodikai csoport (EMG és kiváltott válaszok) Kiértékelés: részt vesz önállóan, a kiértékelésben tutor/mentor supervíziójával Hagyományos EEG Kvantitatív EEG (amplitúdó mapping) 50 0 Kvantitatív EEG (frekvencia analízis) 50 0 Video EEG 10 0 Long term EEG monitorizálás 20 0 Alvásos polygráfiás EEG (legalább egy teljes alvásciklus) 50 0 VEP AEP SEP ERP 8 12 MEP 8 12 EMG ENG Poliszomnográfiás vizsgálat 50 0 Kardiorespiratórikus vizsgálat 50 0 Multiplex alvás latencia teszt 20 0 Aktigráfia, FIT és SZIT teszt metodikai csoport (EEG és poliszomnográfia) Kiértékelés: részt vesz önállóan, a kiértékelésben tutor/mentor supervíziójával Hagyományos EEG Kvantitatív EEG (amplitúdó mapping) Kvantitatív EEG (frekvencia analízis) Video EEG 4 6 Long term EEG monitorizálás 8 12 Alvásos polygráfiás EEG (legalább egy teljes alvásciklus) VEP AEP SEP 50 0 ERP 20 0 MEP 20 0 EMG 50 0 ENG 50 0 Poliszomnográfiás vizsgálat Kardiorespiratórikus vizsgálat 2 30 Multiplex alvás latencia teszt 8 12 Aktigráfia, FIT és SZIT teszt 8 12

13 13

1. ELMÉLETI ISMERETEK: A klinikai EEG és EP vizsgálatok története Fejlődésük főbb állomásai, a legfontosabb kutatók neve, tevékenységük

1. ELMÉLETI ISMERETEK: A klinikai EEG és EP vizsgálatok története Fejlődésük főbb állomásai, a legfontosabb kutatók neve, tevékenységük A KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA KÉPZÉS RÉSZLETES TEMATIKÁJA 2008 NOVEMBER A KNF szakképesítés követelményrendszerét a grémiumok elnökei és a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság vezetősége közösen alakította

Részletesebben

"ELEKTROENKEFALOGRÁFIA" ÉS "ELEKTRODIAGNOSZTIKA" (KLINIKAI NEUROLÓGIA) SZAKKÉPESÍTÉSEK

ELEKTROENKEFALOGRÁFIA ÉS ELEKTRODIAGNOSZTIKA (KLINIKAI NEUROLÓGIA) SZAKKÉPESÍTÉSEK "ELEKTROENKEFALOGRÁFIA" ÉS "ELEKTRODIAGNOSZTIKA" (KLINIKAI NEUROLÓGIA) SZAKKÉPESÍTÉSEK Előzmények A Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Vezetősége, a hazai EEG- EP- EMG- ENG vizsgálatok és

Részletesebben

A KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA KÉPZÉS RÉSZLETES TEMATIKÁJA 2010 JANUÁR

A KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA KÉPZÉS RÉSZLETES TEMATIKÁJA 2010 JANUÁR A KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA KÉPZÉS RÉSZLETES TEMATIKÁJA 2010 JANUÁR A KNF szakképesítés módosított követelményrendszere, melyet a 2008-ban kiadott verzió alapján a Grémiumok és a Magyar Klinikai Neurofiziológiai

Részletesebben

Szakképzési munkanapló KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA. ráépített szakképesítéshez

Szakképzési munkanapló KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA. ráépített szakképesítéshez Szakképzési munkanapló KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA ráépített szakképesítéshez Szakképzési munkanapló KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA szükséges első szakképesítés: neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemő-

Részletesebben

Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA. ráépített szakképesítéshez

Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA. ráépített szakképesítéshez Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA ráépített szakképesítéshez Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA szükséges első szakképesítés: neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2015.09.01. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Clemens Béla. Epileptiform potenciálok és azokat utánzó jelenségek. Kenézy Kórház Kft., Neurológia, Debrecen

Clemens Béla. Epileptiform potenciálok és azokat utánzó jelenségek. Kenézy Kórház Kft., Neurológia, Debrecen Clemens Béla Epileptiform potenciálok és azokat utánzó jelenségek Kenézy Kórház Kft., Neurológia, Debrecen 1. Elektromorfológia Egyszerű grafoelemek - tüske (20-70 msec) - meredek hullám (70-200 msec)

Részletesebben

Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974

Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974 Pályakép Dr. Herczegfalvi Ágnes Ph.D. Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974 Szakképesítések: csecsemő és gyermekgyógyászat, felnőtt neurológia és gyermekneurológia.

Részletesebben

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek Dr. Bella Zsolt Ph.D., Dr. Kollár Edit Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

ELEKTROFIZIZIOL VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK. PhD. PTE Neurológiai Klinika

ELEKTROFIZIZIOL VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK. PhD. PTE Neurológiai Klinika ELEKTROFIZIZIOL ZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK DIAGNOSZTIZÁLÁSÁBAN Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika LOKALIZÁCI CIÓS S ALAPSÉMA Tünetek Centrális Periféri riás Agy Gerincvelı

Részletesebben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben EMG-ENG ENG és s kiváltott válasz v vizsgálatok helye és s szerepe a neurológiai betegségekben gekben Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika DIAGNOSZTIKUS ALAPKÉRD RDÉS Tünetek Centrális Periféri

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv 2010

NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv 2010 NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv 2010 Bevezető (Halász Péter) A NEUROOPHTHALMOLÓGIA JELENTŐSÉGE, FELADATA Somlai Judit: A neuroophthalmológia jelentősége, feladata a szemészeti és neuroophthalmológiai klinikai

Részletesebben

I. tanulási egység: Bevezetés A neurológia tárgya

I. tanulási egység: Bevezetés A neurológia tárgya I. tanulási egység: Bevezetés A neurológia tárgya A neurológia betegségek gyakoriak Tisztelt Orvostanhallgató Kolléga! A neurológiai betegségek gyakoriak: Magyarországon feltehetően legalább 800 ezer migrénes

Részletesebben

Elektrofiziológiai vizsgálatok a felső végtagon - a kézsebész szemével. Noviczki Miklós, Diószeghy Péter

Elektrofiziológiai vizsgálatok a felső végtagon - a kézsebész szemével. Noviczki Miklós, Diószeghy Péter Elektrofiziológiai vizsgálatok a felső végtagon - a kézsebész szemével Noviczki Miklós, Diószeghy Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály,

Részletesebben

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia B / Pszichológus gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ, ILLETVE MŰTÉTI BEAVATKOZÁST NEM IGÉNYLŐ MEGBETEGEDÉSEK FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A JÁRÓBETEGELLÁTÁS KERETÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLATOK,

Részletesebben

A gyermekkori epilepsziák felismerése

A gyermekkori epilepsziák felismerése A gyermekkori epilepsziák felismerése Dr. med. habil. Fogarasi András Tudományos igazgató Bethesda Gyermekkórház, Budapest fogarasi@bethesda.hu Tel: 4222-875 Fıbb lépések Felismerés Diagnózis Klasszifikáció

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

A neurológia tárgya és a neurológiai diagnózis. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest

A neurológia tárgya és a neurológiai diagnózis. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest A neurológia tárgya és a neurológiai diagnózis Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest neuro- = ideglogia = valaminek a tudása, λέγω (lego), beszélni A teljes országban, érvényes működési nyilvántartással

Részletesebben

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 LOKALIZÁCIÓS ALAPSÉMA Tünetek Centrális Perifériás Agy Gerincvelő Ideg Izom ANAMNÉZIS, FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT Anamnézis (kezesség) Jelen

Részletesebben

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK Dr. Nagy Ferenc Kaposi Mór M r Oktató Kórház, Neurológiai Osztály Dr. Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika Klinikai Neurofiziológiai továbbk bbképzés, PécsP 2011

Részletesebben

MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI TÁRSASÁG 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6.

MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI TÁRSASÁG 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI TÁRSASÁG 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. június 4., csütörtök 10.00-10.15 Köszöntők Prof. Dr. Kamondi Anita, Dr. Annus János Kristóf

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK

Alvászavarok. Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK Alvászavarok Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Az alvás-ébrenlét ciklus zavara Következmények Nem csak az alvás zavara, hanem fontos következmények

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései

Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései Dr.habil Szakács Zoltán PhD MH Egészségügyi Központ, Neurológiai Osztály Alvásdiagnosztikai

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. február 2. 2015. május 30. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Alvásmedicína. 3.: Aluszékonyság

Alvásmedicína. 3.: Aluszékonyság Alvásmedicína 3.: Aluszékonyság Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált állapot Beteg álláspontja: súlyos betegség kísérője Orvos álláspontja: nem fontos panasz (aludja ki magát) Prevalencia:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

Kvantitatív EEG nem epilepsziás betegekben

Kvantitatív EEG nem epilepsziás betegekben Kvantitatív EEG nem epilepsziás betegekben Puskás Szilvia Debreceni Egyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika EEG-szignál hagyományos elemzése lényege az idő függvényében változó feszültség szabad szemmel

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A napközbeni aluszékonyság krono- és fényterápiás lehetőségei.

A napközbeni aluszékonyság krono- és fényterápiás lehetőségei. A napközbeni aluszékonyság krono- és fényterápiás lehetőségei. Dr.Terray-Horváth Attila Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Alvásdiagnosztikai és Terápiás Centrum Biológiai ritmus Cirkadián ritmus Cirkadián

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció dr. Péley Iván PTE ÁOK KK Idegsebészeti klinika Súlyos agykárosodottak rehabilitációs osztálya Forrás: az EüM szakmai irányelv neurogén eredetű

Részletesebben

Oktatás és készségfejlesztés Hazai helyzet: Szeged. Dr. Pető Zoltán 2014

Oktatás és készségfejlesztés Hazai helyzet: Szeged. Dr. Pető Zoltán 2014 Oktatás és készségfejlesztés Hazai helyzet: Szeged Dr. Pető Zoltán 2014 Graduális képzés: kötelező elemek I évfolyam: elsősegély oktatás magyar és angol nyelven (elmélet, gyakorlat, vizsga) III. évfolyam:

Részletesebben

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga III. éves tájékoztató, 2011. szeptember László Gyula Szabályzatok, információk 1) PTE KTK honlap: http://portal.ktk.pte.hu/ Hallgatók/Szabályzatok, tájékoztatók

Részletesebben

FELSŐ MOTONEURONT ÉRINTŐ KÓRFOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT ALSÓ MOTONEURON KÁROSODÁS NEUROFIZIOLÓGIAI JELEI

FELSŐ MOTONEURONT ÉRINTŐ KÓRFOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT ALSÓ MOTONEURON KÁROSODÁS NEUROFIZIOLÓGIAI JELEI FELSŐ MOTONEURONT ÉRINTŐ KÓRFOLYAMAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT ALSÓ MOTONEURON KÁROSODÁS NEUROFIZIOLÓGIAI JELEI Lukács Miklós Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Ph.D. tézis 2009. 1 A Ph.D. tézis

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az alvás során jelentkező mozgás-megnyilvánulások jellemzése és differenciáldiagnosztikája.

Az alvás során jelentkező mozgás-megnyilvánulások jellemzése és differenciáldiagnosztikája. Az alvás során jelentkező mozgás-megnyilvánulások jellemzése és differenciáldiagnosztikája. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE KK, Pécs Motoros esemény Gyakoriság

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat október 9.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat október 9. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

A magyar oxyológia-sürgősségi orvostan. graduális és posztgraduális képzési. standardjai

A magyar oxyológia-sürgősségi orvostan. graduális és posztgraduális képzési. standardjai A magyar oxyológia-sürgősségi orvostan graduális és posztgraduális képzési standardjai 2007 E.M. independent specialty Graduális képzés (2014-es standardok): I. Esősegélynyújtás: Segélykérés, BLS-AED

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé A sebészi beavatkozások helye és indikációja a horkoló és alvási apnoes betegek terápiájában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet, Horkolás Terápia Ambulancia Medios Orvosi Centrum Az OSAS kezelésének

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Pszichiátriai szakápoló szakképesítés. 3722-10 Pszichiátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Pszichiátriai szakápoló szakképesítés. 3722-10 Pszichiátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

SZOMATOSZENZOROS SZENZOROS (SEP) Dr. Pfund Zoltán. PTE Neurológiai Klinika

SZOMATOSZENZOROS SZENZOROS (SEP) Dr. Pfund Zoltán. PTE Neurológiai Klinika SZOMATOSZENZOROS SZENZOROS KIVÁLTOTT VÁLASZOK V (SEP) Dr. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2011 SEP FOGALMAK SEP (somatosensory evoked potentials): a perifériás és centralis idegrendszer külső stimulus

Részletesebben

VILÁGNAP 2015. május 23. Országos megmozdulás és központi ünnepség Székesfehérváron

VILÁGNAP 2015. május 23. Országos megmozdulás és központi ünnepség Székesfehérváron S clerosis M ultiplex VILÁGNAP 2015. május 23. Országos megmozdulás és központi ünnepség Székesfehérváron A Sclerosis Multiplexrõl A sclerosis multiplex a fiatalkorban elõforduló egyik leggyakoribb neurológiai

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Alvászavarok Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákról a 2016. február 2016. május közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 13. szám közlemény 5 I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája

A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája 1922-től Elmegyógyászati Klinika 1923-tól Ideg- és Elmekórtani Klinika 1943-tól Idegklinika 1957-től Ideg- és Elmegyógyászati Klinika 1992-től Neurologiai Klinika

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban A diagnózishoz elengedhetetlen Segít a patofiziológia megértésében LEMS, MMN, AMAN Elektrofiziológia

Részletesebben

Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett

Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett alvás-endoszkópia szerepe a horkoló és alvás közbeni légzészavaros betegek kezelésének megválasztásában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet,

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár Péterfy S. u. Kórház, Kardiológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata A diagnózis alapjai: I. részletes anamnézis II. fizikális vizsgálat III. eszközös diagnosztikai módszrek:

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során

Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során Dr. Urbán Edina Károlyi Sándor Kórház Neurorehabilitációs Osztály, Budapest ORFMMT XXVII. vándorgyűlés Budapest, 2008.szeptember

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE BEADANDÓ EGY NYOMTATOTT ÉS EGY ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYBAN PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMRE TÖRTÉNŐ SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTÉSHEZ Kérjük, hogy a megpályázott

Részletesebben

Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban

Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE ÁOK OEC, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról hatályos: 2017.02.20 2017. EüK. 3. szám közlemény 20 a 2017. október

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló

Részletesebben