Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft."

Átírás

1 Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1

2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program Irinyi János program Pázmány Péter program Jedlik Ányos program TÉT Polányi Mihály Program Öveges József Program Kozma László Program Déri Miksa pályázat Laser Consult Kft 2

3 Asbóth Oszkár program Célja: húzóágazati iparágak (biotechnológia, agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások) fejlődésének gyorsítása technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakításának ösztönzésével Megjelenése várható. Laser Consult Kft 3

4 Baross Gábor program Célja: regionális innovációs fejlesztések programcsomagja Országos projekt: INNOCSEKK Régió specifikus projektek (2-3 célkitűzés) Laser Consult Kft 4

5 Irinyi János program A pályázat célkitűzése hazai vállalkozások - különös tekintettel a kis- és középvállalkozások - innovációs képességeinek és technológiai felkészültségének a megerősítése annak érdekében, hogy valamely közép vagy nagyvállalkozás (integrátor) stratégiai partnerévé, tartós beszállítójává, innovációs partnerévé váljanak a gépgyártás, a járműgyártás, az Laser Consult Kft 5 elektronikai vagy a műszeripar területén.

6 Pázmány Péter program Célja a világ élvonalába tartozó felsőoktatási tudományos és technológiai innovációs központok ún. tudásközpontok létrehozásának elősegítése és támogatása. Cél, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek az iparral, ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére, s ezzel javítják az ország versenyképességét. Laser Consult Kft 6

7 Jedlik Ányos program A program célja a modern társadalom megvalósítását szolgáló, felhasználás orientált kutatás-fejlesztések támogatása, valamint a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai megalapozása. A program a szellemi és anyagi erőforrások koncentrálásával a jelenkor gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásaira komplex megoldást nyújtó projektjavaslatok közül azokat kívánja támogatni, amelyek a kutatás-fejlesztési megoldások középpontjába az életminőség javítását helyezik Laser Consult Kft 7

8 Alprogramok A. alprogram: Versenyképes gazdaság Az alprogram a gazdaság versenyképességének növelését az információs és kommunikációs technológiák, a biotechnológiák, valamint az anyag- és gyártástechnológiák, - mint alkalmazott kulcstechnológiák -, területein végzett felhasználás orientált kutatás-fejlesztéssel kívánja elősegíteni az alábbi tématerületeken: Egészséges ember Versenyképes ipar és agrárium Biztonságos környezet Laser Consult Kft 8

9 Alprogramok B. alprogram: Modern társadalom Az alprogram a társadalmi kihívások újszerű, komplex megoldásait az alábbi témakörökben támogatja: a technológiai innovációt befolyásoló és az azt kísérő tényezők vizsgálata műszaki, közgazdasági és társadalomtudományi elemzések, tanulmányok a társadalmi változások versenyképességre, növekedésre és életminőségre gyakorolt hatásáról az innovációhoz kapcsolódó szakpolitikák kialakítását segítő és a döntéseket támogató tanulmányok és koncepciók, -beleértve a K+F területeken a nők és férfiak esélyegyenlőségének témakörét a magyar tudomány nemzetközi beágyazódását és versenyképességét erősítő szociál- és humántudományi elemzések. Laser Consult Kft 9

10 TÉT - Magyar-szlovén TéT Magyar-francia TéT Magyar-cseh TéT Magyar-dél-afrikai TéT Magyar-indiai TéT Magyar-osztrák TéT Magyar-spanyol TéT Magyar-török TéT Magyar-vallon TéT Laser Consult Kft 10

11 2006-ban megjelent pályázatok Polányi Mihály Program - Kiváló fiatal kutatók támogatása A pályázat célja, hogy a kutatók munkájukat egy magyarországi kutatócsoport kialakításával, magas színvonalon és a későbbi hasznosítás lehetőségének figyelembe vételével tudják tovább folytatni ( follow up támogatás), a külföldön dolgozó tehetséges fiatal kutatók - akik hasonló pályázatokon elnyert támogatások felhasználásával, elismertség kivívásával végzik külföldön munkájukat hazajöjjenek, és Magyarországon teremthessék meg kutatómunkájuk folytatásának feltételeit. Laser Consult Kft 11

12 Öveges József Program - Kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozása, emberi erőforrás fejlesztése, kutatói utánpótlás képzése, támogatása A támogatás célja : A pályázat négy különböző célcsoport részére nyújt támogatást, a következő célokkal: (I) Kutatói és oktatói teljesítmény színvonalának emelése (II) Posztdoktori pályázat, a kutatói és oktatói utánpótlásának biztosítására (III) Tudományos diákköri kutatás (TDK) támogatása (IV) Fiatal tehetséges kutatók külföldi kutatómunkájának támogatása Laser Consult Kft 12

13 Kozma László Program Tudástranszfert elősegítő pályázat A pályázat célja az innovatív mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, nagyvállalatoknál a K+F tevékenység erősítése. Cél, hogy ezen vállalkozások K+F tevékenységéhez, projektjeinek megvalósításához a kutatói munkaerő rendelkezésre álljon, megtörténjen a kutatók mobilizálása a vállalkozások, az ipar felé. Laser Consult Kft 13

14 Déri Miksa pályázat - Az Eureka programban való magyar részvétel támogatására A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása. Laser Consult Kft 14

15 Versenyképes Gazdaság Operatív Program Célja: produktív szektor versenyképességének erősítése, versenyképes termékek, szolgáltatások, technológiák létrehozása, az ötlet piacra vitelével, a kutatások hasznosulásával Laser Consult Kft 15

16 1.1 intézkedés Piacorientált K+F tevékenységek ösztönzése a versenyképes tudás megteremtéséért CÉL: a magyar gazdaság versenyképességének erősítése érdekében a nemzetközileg legversenyképesebb, potenciális piaccal rendelkező területeken végzett kutatás és technológiafejlesztés, új termékek, eszközök, eljárások, szolgáltatások kidolgozásának és a bevezetést szolgáló kipróbálásának támogatása. Laser Consult Kft 16

17 Komponensek 1. Piacorientált kutatás és technológiai fejlesztés 2. Kutatási infrastruktúra fejlesztés (Nemzeti laboratóriumok) Laser Consult Kft 17

18 Maximális támogatási intenzitás Vállalkozások: 35-60%, az állami támogatási szabályok alapján adható maximum szintjén. Költségvetési és közhasznú kutatóhelyek: 100% Laser Consult Kft 18

19 1.2 intézkedés Vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése CÉL: a magyarországi KKV-k innovációra ösztönzése, és néhány kiválasztott irányban innovációs képességük és kapcsolatrendszerük erősítése Laser Consult Kft 19

20 Komponensek Prototípustól a piacig (PP) pályázati elem Vállalati kutatóhely (VK) pályázati elem Saját márkanév (SM) pályázati elem Technológiai klaszter (TK) pályázati elem Laser Consult Kft 20

21 Maximális támogatási intenzitás Vállalkozások: 35-60%, az állami támogatási szabályok alapján adható maximum szintjén. Laser Consult Kft 21

22 1.3 intézkedés Innovációs központok, technológiai (hídképző) intézmények + tanácsadás/szolgáltatás nyújtása CÉL: az új K+F eredmény hasznosító cégek dinamikus felfutásának az elősegítése, innováció és K+F orientált együttműködő vállalkozói hálózatok és klaszterek versenyképes projektjeinek a megsokszorozása, a piacképes ipari alkalmazás orientált kutatási projektek növekvő keresletének katalizálása és a tudásbázisok kínálati rugalmasságának növelése, valamint a kkv szektort segítő kutatási eredmények mennyiségi és minőségi gyarapodásának előmozdítása. Laser Consult Kft 22

23 Komponensek Innovációs központok és technológiai inkubátorházak fejlesztése kompetencia központok és beszállítói hálózatok és klaszterek: A cél: Kompetencia központok B cél: Klaszterek támogatása (ROP-ban) Technológia-transzfer irodák létrehozása és kezdeti működtetése (TTI) Laser Consult Kft 23

24 Maximális támogatási intenzitás Központok és technológiai inkubátorházak támogatása esetében (85%) millió Ft A cél: Kompetencia központ esetében (50%) millió Ft, B cél klaszterek támogatása esetén kis összegű de minimis támogatás Laser Consult Kft 24

25 Norvég alap 1. A támogatások típusai: A) Önálló projektek - világosan meghatározott munkafolyamat, világosan meghatározott célok elérésére és pontosan definiált feladatok elvégzésére. B) Pályázati alapok - kis költségvetésű projektek támogathatósága érdekében, meghatározott célra rendelt támogatási összeg, amelyet egy közreműködő szervezet oszt szét további pályáztatással. Közreműködő szervezetek lehetnek például nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek, vagy más célcsoportok illetve szektorok. Laser Consult Kft 25

26 Önálló projektek kiemelt területei 1. Környezetvédelem 2. Fenntartható fejlődés 3. Az európai örökség megőrzése 4. Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás 5. Egészségügy 6. Gyermek és ifjúság 7. Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés 8. Bel- és igazságügyi együttműködés 9. Tudományos kutatás Laser Consult Kft 26

27 Támogatás nagysága Támogatási típus Önálló projektek Pályázati alapok Minimális támogatás (euró) Maximális támogatás (euró) Laser Consult Kft 27

28 Pályázati alapok célterületei 1. NGO-k bevonásának elősegítése a környezetvédelem területén 2. Környezettudatos nevelés 3. Ösztöndíj- és mobilitási programok 4. Egészségügy és megelőzés 5. Diszkrimináció elleni küzdelem, jogvédelem 6. Gyermekvédelem 7. Középületek akadálymentesítésének elősegítése 8. K+F 9. Határon átnyúló együttműködések Laser Consult Kft 28

29 EU-s pályázatok FP 7 kutatás-fejlesztési program Versenyképességi és Innovációs keretprogram (CIP) Laser Consult Kft 29

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Tel: Fax: Mobil: Web: Cím: H-6723 Szeged, József A. sgt Postázási cím: H-6701 Szeged, Pf Laser Consult Kft 30

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a

Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a Összegzés Az ALIPRO célja Az ALIPRO 1 az új tagállamok nemzeti és regionális kutatási programjait hangolja össze az európai informatikai kutatással a mobil technológiák, alkalmazások és szolgáltatások

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

Hazai innovációs feladatok A NIH szerepe

Hazai innovációs feladatok A NIH szerepe Hazai innovációs feladatok A NIH szerepe Sebők Katalin főosztályvezető Stratégiai Főosztály Országos RIÜNET Konferencia Szent István Egyetem, Gödöllő 2011.12.08. Tartalom Innovációs kihívások Kormányzati

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? MOTTÓ Együtt könnyebb!!! Együtt könnyebb??? Esztergom, 2015.02.17. 2 MEGKÖZELÍTÉS Egyedül senki sem vagyok, másokkal érek csak igazán sokat! Írja

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

IPTECH-INNO Projekt Ipari- Technológiai Innovációs Központ

IPTECH-INNO Projekt Ipari- Technológiai Innovációs Központ Ipari- Technológiai Innovációs Központ Tatabánya, 2012. február 1 Összefoglaló a Tatabányai Innovációs Központ létrehozásáról A tatabányai innovációs központ létrehozását indokolja, hogy a városban dinamikus

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben