A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok"

Átírás

1 Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának megbízása alapján Szakmai felelős: Dr. Vajna Tamásné Dr. Madarassy Anikó Gödöllő 2004

2 Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Készítették: Balázs Bálint Baranyi Attila Barnáné Belényesi Márta Bela Györgyi Bodorkós Barbara Bodnár Mihály Fülöp Gyula Góg Tibor Gógné Liszkai Judit Kristóf Dániel Magyari Julianna Neidert Dóra Podmaniczky László Gödöllő

3 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 6 ELŐZMÉNYEK 8 2. AZ EU KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA (CAP) ÉS A KÖRNYEZETILEG ÉRZÉKENY TERÜLETEK (ESA) RENDSZERE Az 1992 előtti szabályozás és az ESA rendszer Az Európai Közösség 2078/92 EEC szabályozása és az ESA rendszer Az AGENDA 2000 és a 1257/1999. EU Tanácsi rendelet Az ESA rendszer működésének alapismérvei az EU országaiban Az ESA rendszer működése Angliában Általános szabályok Ösztönző rendszer Az összegek meghatározása Angliában Ellenőrzés, szankciók Monitoring AZ ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK (ÉTT) RENDSZERE AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSON BELÜL A programok bevezetésének hazai jogi háttere A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A program szerkezete A támogatások mértéke A pályáztatás rendszere A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és célprogramjai A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és az NVT kapcsolata Az NVT céljai és intézkedései Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés A Magyarországi Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) magyarországi lehatárolása Az ÉTT intézkedések ismertetése A programban való részvétel alapfeltételei Ellenőrzés és jogkövetkezmények Kifizetési összegek és számításuk Az ÉTT pályázatok értékelése Az NVT intézkedések végrehajtásának folyamata Intézményi háttér: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Pályáztatás, ellenőrzés, szankcionálás Az ellenőrzés alapja: Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A monitorozás és értékelés rendszerének kialakítása 45 3

4 A TAKTAKÖZ ÉTT MINTATERÜLET A TAKTAKÖZ ÉTT MINTATERÜLET BEMUTATÁSA A tervezett Taktaköz ÉTT kijelölésének indokai A mintaterület jellemzői A terület elhelyezkedése, lehatárolása Az élettelen környezeti tényezők bemutatása A terület felszínborítása Természeti értékek bemutatása A mezőgazdaság általános jellemzése, birtokviszonyok Elhelyezkedés a földhasználati zóna-rendszerben Mezőgazdasági alkalmasság Környezeti érzékenység Földhasználati meghatározottság A Taktaköz ÉTT kialakításának társadalmi feltételei A terepi vizsgálatok módszertana Történeti áttekintés Népesség jelzőszámokban Gazdálkodás általános jellemzése Növénytermesztés Állattenyésztés, gyepgazdálkodás Erdőgazdálkodás, gyümölcstermesztés, turizmus A gazdálkodás mikéntje a vizsgált gazdálkodók körében Környezeti tudatosság Értékesítés, feldolgozás Gazdálkodók közötti együttműködés Gépesítettség Vízelvezető árkok Együttműködés a Nemzeti Parkkal: Agrár-környezetgazdálkodási pályázási tapasztalatok ÉTT kommunikációs stratégia ÉTT fórum tapasztalatai Az ÉTT program kapcsolódása más helyi programokhoz: A TAKTAKÖZ ÉTT JAVASOLT PROGRAMCSOMAGJAI Gyepgazdálkodás élőhely fejlesztési előírásokkal célprogram Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken célprogram Szántóföld átalakítása vizes élőhellyé célprogram Nedves gyepterületek, zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram Nádgazdálkodási célprogram Szántóföli művelés felszíni vizek védelmét szolgáló előírásokkal célprogram Általános szántó előírások 109 4

5 MELLÉKLETEK Irodalom A 2253/1999. (X. 7.) Kormányhatározat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről /2002. (I. 23.) KÖM-FVM együttes rendelet az Érzékeny Természeti Területekre vonatkozó szabályokról Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszere Az egyes intézkedések rövid leírása Az ÉTT-k programjaira beérkezett igénylések A Taktaköz ÉTT mintaterület képei Térképmellékletek 139 5

6 1. BEVEZETÉS A mezőgazdasági termelésnek, területhasználatnak meg kell találnia azokat az eszközöket, amelyek segítségével úgy állíthat elő értékes, szermaradványmentes és biztonságos élelmiszereket és egyéb nyersanyagokat, hogy közben megőrzi a tájat, az élővilágot, annak sokszínűségét, s benne az embert és közösségeit. Ezt szolgálja az Európai Unióban az agrárium területén az a többfunkciós mezőgazdasági modellt szem előtt tartó agrárpolitika, mely a mezőgazdaság termelési, környezeti és regionális, szociális feladatait egyenrangúan fontosnak tartja. E politika kialakulása egy olyan hosszú folyamat, amely során a Közösség arra törekszik, hogy zömében leépítse a termelési típusú támogatásokat, és azokat áthelyezze a mezőgazdálkodás egyéb, nem termelési környezet- és tájgazdálkodási valamint vidékfejlesztési funkcióira. Ezt az is jelzi, hogy az EU agrárreformjára vonatkozó részletes javaslatban Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy [CAP]) helyett Európai Közös Agrár és Vidékfejlesztési Politika (Common Agricultural and Rural Policy for Europe[CARPE]) elnevezés szerepel. A CARPE javaslat lényege, hogy a mezőgazdasági politikának tovább kell haladnia abban, hogy ne csak szektorális politika legyen, amely a gazdálkodókat segíti a termékpiacokon, hanem egy területileg meghatározott, sokkal inkább integrált politika, amely az állami politika más elemeivel együtt hozzájárul a vidéki térségek fejlődéséhez. Ehhez a CAP-ot úgy kell átalakítani, hogy a piaci ártámogatások helyett több közvetlen kifizetést adjon a kulturális, környezeti és területi feladatokért. A CARPE célja, hogy lehetővé tegye a gazdaságilag hatékony és környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaságot, miközben serkenti az Unió vidéki területeinek integrált fejlődését. Ennek egyik fontos eleme a Környezetileg Érzékeny Területek mint területi kategória és támogatási rendszer is. A támogatásokkal és kifizetésekkel kapcsolatos fogadókészség megteremtése érdekében megalapozott elemzésekre támaszkodva meghatározásra kerültek a rendszer magyarországi célterületei is. A harmonizációs és csatlakozási folyamat előkészítését szolgálta az FVM Agrár-környezetgazdálkodási EU-harmonizációs Munkabizottságának os létrehozása, melyben a kérdéskörben érintett társminisztériumok (KvVM, KHVM) is képviseltették magukat. A bizottság kidolgozta Magyarország földhasználati zónarendszerét, amely programot az FVM-en, a KvVM-en és a KHVM-en kívül az említett programok keretében az MTA is támogatta. Ennek során megtörtént a területek mezőgazdasági alkalmasságának valamint környezeti érzékenységének alapfelmérése, és nagyléptékű földhasználati zónarendszerének kialakítása (I. térkép). A földhasználati zónarendszer nyújtotta az alapot a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, azon belül pedig az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszer célterületeinek lehatárolásához (Ángyán-Tardy-Vajnáné, 2003). Az Érzékeny Természeti Területek mint a természetvédelmi kifizetések célterületei fontos szerepet játszanak az extenzív gazdálkodási módokhoz kötődő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek megőrzésében. Az extenzív gazdálkodású területek ugyanis sokkal inkább veszélyeztetettek a társadalmi változások hatásai által, mint a természetes területek. Ennek a látszólagos ellentmondásnak az a magyarázata, hogy az extenzív gazdálkodású területek ökológiai rendszere kevésbé stabil, mint a természetes, vagy természetközeli állapotú területeké. Ugyanakkor az extenzív gazdálkodású területek esetében a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek megőrzéséhez szükség van bizonyos emberi beavatkozásra (pl. rendszeres kaszálásra, legeltetésre). Természeti értékeik fennmaradását egyaránt veszélyeztetheti a művelés intenzívebbé válása (intenzív fajták, alanyok telepítése, öntözéses gazdálkodás bevezetése, vegyszerezés), vagy a terület művelésének felhagyása, a földhasználati mód megváltoztatása (pl. erdősítés). Ebből következik, hogy az extenzív gazdálkodású területek természeti értékeinek megőrzése csak jogi szabályozással, büntető jellegű gazdasági eszközökkel nem lehetséges. 6

7 A rendszer lényege, hogy pozitív gazdasági ösztönzőkkel is elősegíti a versenyből enélkül kiszoruló gazdasági értelemben kevésbé hatékony gazdálkodási módok fennmaradását, amelyek a természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékek megőrzését biztosítják. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseiben a gazdálkodóknak jelenleg 13 kijelölt Érzékeny Természeti Területen (ÉTT) pályázhatnak. A mintaterületek nyertes pályázói olyan gazdálkodási tevékenységet végeznek, mely illeszkedik a táji adottságokhoz, környezetkímélő és biztosítja a természeti értékek fenntartását. A pályázó a kötöttségeket tartalmazó gazdálkodási csomag teljesítéséért támogatásban részesül, ezáltal érdekeltté tehető a természetközpontú gazdálkodás kivitelezésében. Az ÉTT program pályázható területeinek növelése tehát kiemelt fontosságot érdemel mind az agrárium, mind a természetvédelem oldaláról. A 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet - Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról-5. (1) bekezdése alapján, az ÉTT létesítésének előkészítésekor megvalósíthatósági vizsgálat készítése kötelező. Jelen tanulmány célja a Taktaköz ÉTT kijelölésével és indításával kapcsolatos területlehatárolási és programelőkészítési feladatok elvégzése. 7

8 I. ELŐZMÉNYEK 8

9 2. AZ EU KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA (CAP) ÉS A KÖRNYEZETILEG ÉRZÉKENY TERÜLETEK (ESA) RENDSZERE A Környezetileg Érzékeny Területek (Environmentally Sensitive Areas, ESA) mint területi kategória és támogatási rendszer kialakulása viszonylag hosszú folyamat eredménye Európában. Létrejötte nem csak a környezeti problémák előtérbe kerülésének köszönhető, hanem a piaci helyzet alakulásának is, ezért fontos megvizsgálni az EU agrárpolitikájának változását. A Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy, CAP) az EU egyik legátfogóbb közös politikája, amely nem csak a mezőgazdasági termelés viszonyait szabályozza, hanem hat a vidék egészére, annak szociális és környezeti állapotára jelentős fordulópont, választóvonal a közös agrár-, vidék- és környezetpolitikában, és az ESA rendszer elterjedésében is, ezért az 1992 előtti és utáni korszakot külön is célszerű megvizsgálni AZ 1992 ELŐTTI SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ESA RENDSZER Az Európai Közösségben 1985-ben a birtokszerkezet javításáról szóló 797/85 EC rendelet 19. szakasza tette lehetővé a Környezetileg Érzékeny Területek rendszerének bevezetését. A törvény szerint az ESA rendszer jellemzője az, hogy: egyrészt a természetes élőhelyek megőrzésével összhangban álló mezőgazdasági gyakorlat bevezetését vagy fenntartását, másrészt, a gazdálkodók jövedelemszintjének megőrzését segíti; ESA-nak olyan területek jelölhetők ki, amelyek ökológiai és/vagy tájképi szempontból fontosak; a gazdálkodók jövedelem-színvonalának megőrzése érdekében díjazást kell biztosítani azoknak a gazdálkodóknak, akik vállalják, hogy úgy művelik az ESA területen levő földjeiket, hogy megőrizzék, illetve javítsák azok környezeti állapotát; ennek érdekében nem kezdenek intenzívebb termelésbe, az állatállomány sűrűsége illetve a mezőgazdasági termelés összhangban áll a terület ökológiai adottságaival valamint terhelhetőségével. Újabb szabályozást jelentett 1991-ben a 2328/91 (EC) rendelet, amelynek a 21. szakasza foglalkozott a Környezetileg Érzékeny Területekkel. E rendelet értelmében a területek kijelölése már több kritériumon alapult, mint a 797/85-ös (EC) esetében. Fontos változás volt, hogy az új szabályozás lehetővé tette a Környezetileg Érzékeny Területek rendszerének alkalmazását abban az esetben is, amikor az nem járt termeléscsökkenéssel, sőt az élőhelyek fenntartása érdekében a termelés bizonyos növekedéséről is szó lehetett (pl. extenzív legeltetés újraindítása felhagyott legelőkön). E rendelet végrehajtása során azonban olykor nagyobb figyelmet szenteltek a tájképi érték védelmének, mint a természetvédelmi céloknak AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 2078/92 EEC SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ ESA RENDSZER A CAP 1992-es reformja keretében a Környezetileg Érzékeny Területekkel kapcsolatos szabályok az ún. kísérőmechanizmusok részét képző szabályok egyikébe, a környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó mezőgazdasági termelési módszerek támogatásáról szóló 2078/92 EEC rendeletbe épültek be. A szabályozás célja olyan gazdálkodási módok támogatása, amelyek megfelelnek a környezet és természetvédelem követelményeinek. Kidolgozói azt várták a rendelettől, hogy elősegíti a 9

10 piaci egyensúly kialakítását, valamint a természet és a tájképvédelmet. Mindezt úgy, hogy a programban résztvevő farmerek kompenzációban részesülnek. Az 1. cikkely szerint olyan részletes célok elérését akarja elősegíteni a rendelet, mint például a mezőgazdaság szennyező hatásait csökkentő gazdálkodási gyakorlat alkalmazása, amely hozzájárul a termelés csökkentéséhez és a piaci egyensúly javításához (pl. külterjesítés), a mezőgazdasági területek elnéptelenedésével járó veszélyek megelőzése, vagy a környezet, a táj, a tájkép, a természeti erőforrások, a talaj és a genetikai sokféleség védelmével és javításával összeegyeztethető földhasználati módok alkalmazása. A célok közé tartozik továbbá az elhagyott mezőgazdasági földterület és erdőterület fenntartása, vagy például a mezőgazdasági földterület hosszú távú ugaroltatása a környezetvédelemmel kapcsolatos okokból, stb. Ezen általános célok részletesen kidolgozott támogatási formában jelennek meg. Ez lényegében a környezeti és tájmegőrzési intézkedések menülistája, amelyből a tagállamok kialakíthatják saját agrár-környezetvédelmi programjukat az ország sajátosságainak megfelelően. A tagországok így a regionális adottságoknak, a vidék jellegének és a környezetvédelmi helyzetnek megfelelően illesztik be a különböző támogatási formákat. A 2078/92. EU tanácsi rendelet 2. cikkelye alapján a következő tevékenységek részesülhettek támogatásban: természetkímélő gazdálkodás: a környezet és a természeti erőforrások védelmével összhangban lévő gazdálkodási módszerek alkalmazása, a tájjelleg és a tájképi értékek fenntartása, valamint a kipusztulás által veszélyeztetett helyi állatfajták in situ fenntartása; extenzifikáció: ezen belül a műtrágya és növényvédőszer felhasználás csökkentése, vagy az alacsony szint fenntartása, illetve az organikus gazdálkodásra vagy az extenzívebb kultúrák termesztésére való áttérés, illetve annak folytatása, szántó extenzív gyeppé alakítása, az egységnyi takarmánytermő-területre jutó juh- és szarvasmarha állomány csökkentése; a felhagyott szántó, gyep és erdő területek kezelése; a mezőgazdasági művelés hosszú távú felhagyása környezetvédelmi célok érdekében: különösen élőhelyek vagy természeti parkok létrehozása vagy a hidrológiai rendszerek védelme érdekében; a közösségi célokat és pihenést szolgáló területek fenntartása, továbbá a fenti programokhoz kapcsolódó továbbképzések a gazdálkodók számára. A rendelet 3. cikkelye értelmében a tagállamoknak többéves (legalább 5 éves) úgynevezett zonális (pl. Környezetileg Érzékeny Terület) programot kell megvalósítaniuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy környezeti adottságaik és tájjellegük alapján homogén területeket, úgynevezett zónákat kell kijelölni, ahol az adott térség környezeti viszonyainak, természeti állapotának valamint mezőgazdasági szerkezetének és gyakorlatának megfelelő támogatási programot kell kialakítani. A támogatási programoknak lehetőség szerint valamennyi, az előbb felsorolt tevékenységet ösztönözniük kell. A helyi speciális szükségleteknek megfelelően a támogatás vonatkozhat azokra a tevékenységekre is, amelyek összhangban vannak a terület jellegével. A szabályzat 4. cikkelye meghatározza az egyes tevékenységek ellenében adható maximális kompenzációs összegeket. A finanszírozás e területeken a szubszidiaritás elvének megfelelően kiegészítő jellegű, vagyis a támogatott területeken a saját nemzeti hozzájárulást egészítiki az EU az első célcsoporthoz tartozó területeken (ahova Magyarország egész területe is tartozik) az összköltség 75 %-áig, egyéb területeken annak 50 %-áig AZ AGENDA 2000 ÉS A 1257/1999. EU TANÁCSI RENDELET Az Agenda 2000 az Európai Unió Bizottsága által július 16-án nyilvánosságra hozott dokumentum, amely felvázolja a Közös Agrárpolitika (CAP) és a Struktúrális Politika 10

11 közötti várható változásait, a fejlesztések irányait és az ezekhez kapcsolódó költségvetés irányszámait. A dokumentumban megfogalmazottak alapján az agrárkörnyezetvédelmi intézkedések szerepe a Közös Agrárpolitikában jelentősen megnövekszik, a vidékfejlesztés egyik jelentős eszközrendszerévé válik. A dokumentumot több, mint másfél éves vitákat és egyeztetéseket követően az EU tagállamok kormányfőinek Berlinben megtartott tanácskozása március 26-án jóváhagyta, s az január 1-jével életbe lépett. A dokumentum által megfogalmazott hétéves költségvetési ciklusnak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) történő kifizetéseinek irányelveit a 1257/1999. számú a vidékfejlesztés támogatási formáiról és módszereiről szóló EU tanácsi rendelet, végrehajtását pedig a 445/2002/EK rendelet tartalmazza. A 1257/1999 rendelet a 2078/92-es szabályozás tartalmát és módszereit teljes egészében átvette, magába emelte, azt komplex vidékfejlesztési közegbe ágyazta azt. Az Unió ezzel a rendelettel definiálta a vidékfejlesztés eszközeit, intézkedéseit (a rendelet összesen 22 intézkedést sorol fel), amelyek fő csoportjai a következők: Az EMOGA Garancia részlegéből támogatott intézkedések: agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások; kedvezőtlen adottságú területek (Less Favourable Areas / LFA) normatív támogatása; idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása; erdőtelepítési támogatások; Az EMOGA Orientációs részlegéből támogatott intézkedések: mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása; mezőgazdasági beruházások támogatása (diverzifikáció, állatjóléti körülmények javítása, minőségjavítás, termelés átalakítás, termelési költség csökkentése) vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése (falumegújítás, infrastruktúra fejlesztése, életkörülmények javítása, falusi turizmus, kézműves tevékenységek, birtokrendezés) fiatal gazdálkodók támogatása; gazdálkodók oktatása, képzése. A felsorolt intézkedések menülistájáról a tagországok maguk választhatnak, közülük azonban az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások alkalmazása kötelező elem. Ennek részeként indítható az Érzékeny Természeti Területek programja is, melynek kijelölési metódusát a 2078/1999-es rendelet tartalmazza. Az egyes tagállamoknak ki kell dolgozni továbbá a Jó gazdálkodási gyakorlat kódexét is, mivel az agrárkörnyezetvédelmi vállalásoknak mindenképpen többletszolgáltatást kell nyújtaniuk a kódex előírásaihoz képest. A rendelet értelmében minden tagállamnak ki kell alakítania továbbá a terület-alapú kérelmek adminisztrálását szolgáló informatikai rendszert (Integrated Administration and Control System, IACS; Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer, IIER). Magyarországon ennek a rendszernek kidolgozása került elfogadásra. A támogatási kérelmek regisztrálása, nyilvántartása, ellenőrzése ma már hazánkban is ebben a rendszerben történik AZ ESA RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ALAPISMÉRVEI AZ EU ORSZÁGAIBAN A rendszer működésének legfontosabb közös ismérvei az EU tagállamaiban a következőkben foglalhatók össze. A területek kijelölését a mezőgazdasági és a környezetvédelemi tárca közösen végzi, közös miniszteri rendelet illetve az azt megelőző parlamenti döntés alapján. 11

12 A környezetkímélő gazdálkodás szakmai útmutatását a mezőgazdasági, a környezetvédelmi és természetvédelmi kormányzat közösen dolgozza ki, és ezt a termelőkkel szerződésben rögzíti. A kijelölt érzékeny területek gazdálkodásának koordinálója és felügyelője a mezőgazdálkodásért felelős tárca. A környezetkímélő gazdálkodással járó kieséseket a központi valamint a két tárca által létrehozott alapból kompenzálják a létrejött szerződések szerint. Az EU tagországok esetében a kompenzálásban százalékban a közös mezőgazdasági költségvetés is részt vállal. A kijelölt területek nagysága - az adott környezettől vagy a már meglévő védett területektől függően - változó. Ez utóbbi nem előfeltétel, de az ESA a védett területek ütköző övezeteiként, illetve a védett mozaikok összekötőiként kap kiemelt szerepet. Az ESA működtethető egy-egy gazdálkodási elem szabályozásának korlátozásával (pl. műtrágya-felhasználás, felülvetés, művelési ág változtatása, korlátozott állatlétszám, szabályozott fajtaválasztás, stb.), azonban a többfunkciós, komplex megközelítés az általános. Tipikusnak mondható, hogy minden ESA-ra a gazdálkodással kapcsolatos elvárások sorozatát, azaz különféle szintű feltételrendszert dolgoznak ki, amiből a gazdálkodók választhatnak. Mindezek alapján megállapítható, hogy az ESA rendszer komplexen hat a természetvédelemre, a mezőgazdaságra és a területfejlesztésre AZ ESA RENDSZER MŰKÖDÉSE ANGLIÁBAN Az ESA rendszer létrehozására irányuló intézkedések bölcsőjének Anglia tekinthető. Ma az országban 22 ESA terület működik, amelyeket 4 szakaszban hozták létre: az első hatot 1987-ben, a többit 1988, 1993 és 1994-ben. Angliában az ESA-k összterülete 1,1 millió ha. Az angliai ESA területek lehatárolásának szempontjait az Európai Közösség szabályzáson kívül az 1986-ban elfogadott mezőgazdasági törvény (Agriculture Act) határozza meg. E szerint ESA-nak jelölhetők azok a területek, ahol: megőrzik és javítják a természeti környezet állapotát megőrzik az adott terület növénytani, állattani és geológiai értékeit megőrzik a táj arculatát és óvják a kultúrtörténeti és régészeti emlékeket. Az ESA területek kijelölésével együtt megtörtént azon gazdálkodási útmutatók kidolgozása is, amelyek alapján a rendszer működik. Azok a gazdák, akik belépnek az ESA rendszerbe egy kezelési megállapodást írnak alá. Ebben rögzítik azokat az előírásokat, amelyek betartása esetén a farmer támogatást kap. Az egyes ESA területek útmutatóinak tartalma nem teljesen azonos, hiszen különböző tájtípusokra más típusú gazdálkodási módszert kell alkalmazni, viszont az alábbi általános szabályok minden ESA-ra érvényesek: védeni és kezelni kell a természetvédelmi és történelmi emlékeket; támogatják a szántók gyepesítését; a rétek, legelők hagyományos kezelését; a vizes élőhelyek vízszintjének fenntartását; a szántóföldi szegélyek kialakítását és kezelését; sövények, hagyományos kerítések kialakítását és kezelését; a terület átjárhatóságának biztosítását; 12

13 tiltott a gyepterületek felszántása; csökkenteni kell a műtrágya és növényvédőszer felhasználásának mennyiségét. A farmerekkel való kapcsolattartás érdekében létrehoztak egy tanácsadó hálózatot. Minden egyes ESA területnek van egy un. project vezetője (project officer), akihez fordulhat bárki, aki pályázni szeretne, illetve aki napi kapcsolatban van azokkal a gazdálkodókkal, akik már beléptek a rendszerbe, és minden a rendszer működésével kapcsolatos kérdésükre válaszol Általános szabályok Az ESA rendszerbe önkéntes a belépés. A rendszerbe földtulajdonos vagy bérlő egyaránt beléphet, ha az általa kezelt terület ESA-n helyezkedik el, mezőgazdasági művelés alatt áll, és ha képes teljesíteni a kezelési megállapodásban leírtakat. Ha valaki igénybe szeretné venni a támogatást, akkor ki kell töltenie egy jelentkezési lapot és egy térképet. Az adatlapon közölnie kell a földhasználóra, a bevitt földterületre és a korábbi földhasználatra vonatkozó adatokat. A térképen jelezni kell az egyedi tájértékeket, valamint azt, hogy milyen előíráscsomag teljesítését vállalja a gazda, és azt a területe melyik részén végzi el. Aki kitölti ezt a csatlakozási adatlapot, mellékeli a térképet és a pályázatát elfogadják, az 10 éves időtartamra szóló szerződést ír alá, amelyet többször meg lehet hosszabbítani. A farmer a szerződés alapján a vállalt kötelezettségek megtartása esetén a rendszerbe bevitt terület alapján évente egyszer fizetést kap. Öt év eltelte után a szerződő feleknek lehetőségük van a megállapodás felülvizsgálatára. Minden egyes ESA-ra jellemző az, hogy különböző szintű feltételrendszert dolgoznak ki rá. Egyes fokozatokhoz mindig más gazdálkodási iránymutatás tartozik. Minél magasabb fokozatba lép be a gazdálkodó, annál jobban szigorodnak az előírások, viszont arányosan nő a kifizetés összege is. Az ESA kezelési megállapodásán felül egy természetvédelmi tervet is el lehet készíteni. A természetvédelmi terv célja az, hogy a kezelési megállapodásokon felül elősegítse a táj és az élővilág állapotának javítását, valamint a történelmi emlékek megőrzését. Minden egyes ESA-ra megadják, hogy a fent említett célok megvalósításának érdekében milyen feladatokat teljesíthet a gazda. Ezek általában élőhelyfejlesztési intézkedések, például fák ültetése, sövény, fasorok telepítése, ápolása, vizesárok és csatornák kezelése, hagyományos épületek renoválása. Ilyen és ehhez hasonló munka egyenként vagy akár kombinálva is választható. Minden egyes teljesítésért költségtérítést és ezen felül a költség százaléka közötti ösztönző járulékot kap a farmer. A támogatás alsó és felső határa egyaránt meg van szabva. Így próbálják elérni azt, hogy a terv hatékony legyen, de a minél nagyobb támogatási összeg elnyerése érdekében ne vállalja túl magát a gazdálkodó. Angliában több agrár-környezetvédelmi program működik. A hasonló célkitűzésű programok között átjárhatóság csak akkor engedélyezett, ha egy szigorúbb feltételeket előíróba lép be a gazda Ösztönző rendszer A brit tapasztalatok szerint (Márkus-Nagy, 1995) az ESA rendszer fő vonzereje az, hogy lényegesen egyszerűbb, mint a védett területeken alkalmazott kártérítési vagy kompenzációs megoldások, mert az ESA rendszer területegységhez kötött fix összegű támogatást ajánl a gazdálkodónak. Ebben az esetben a kötelezettségek illetve ezek betartásáért ajánlott díjazás jobban átlátható. Az önkéntesség miatt fontos követelmény a támogatási összegek helyes meghatározása. Előfordulhat, hogy a gazdák területüknek csak kis részére vállalják az előírásokat. Az, hogy egy farmer csatlakozik-e egy önkéntes támogatási rendszerhez, elsősorban annak gazdasági vonzerején múlik, és háttérbe szorul a gazdálkodó viszonya a környezeti problémákhoz. A támogatás összegének mindenképpen versenyképesnek kell lennie az intenzív termelést elősegítő szubvenciókkal. 13

14 Az alacsony részvételi arány veszélyezteti az ESA rendszer természetvédelmi céljait. Az nem megfelelő, ha több gazda a területének csak egy részén vállalja az előírásokat. Ilyenkor megeshet az, hogy a fennmaradó területeken sokkal intenzívebb termelésbe kezdenek. Ezen okokból kifolyólag egy ESA terület létjogosultságát és várható költségeit jobban lehet előre jelezni, ha előzetes közvélemény-kutatást végeznek, ami kiterjed: a csatlakozás minimálisan elvárható arányára; a gazdálkodók hozzáállására, a javasolt előírások népszerűségére ; valamint arra, hogy az ajánlott támogatás segítségével elérhető jövedelem mennyire vonzó a gazdáknak. A támogatási összegeket évente vizsgálják felül. Az egyes ESA területeken általános vizsgálatot 5 évente végeznek Az összegek meghatározása Angliában A brit megközelítés a tevékenységek FH (fedezeti hozzájárulás) számításán alapul. A fedezeti hozzájárulás egy elsődleges irányszámot ad az egyes növények vagy állatok nyereségességére vonatkozóan. Fontos hangsúlyozni, hogy minden adat, amit a fedezeti hozzájárulás számításához használnak, egy adott területen folyó gazdálkodásra jellemző. Ha például egy másik területen az őszi búza jellemző (szokásos) termése csak 6 t/ha, akkor a fedezeti hozzájárulást ezzel az értékkel újra kell számolni. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a tájak, termőhelyek eltéréseit a számításokban figyelembe kell venni. A kifizetések szintjének megállapításánál központi kérdés az adott programban részt vevő gazdálkodók bevételei változásának (bevétel csökkenésének) kiszámítása. A részleges költségvetés módszere (partial budgeting method), összegzi azoknak az elemeknek a hatását, amelyek a programban való részvétel következtében megváltoztak. Minden változó bevételi- és költségtételt figyelembe vesznek. A számítás szempontjából alapvetően fontos, hogy nagyon jól ismerjük a jelenlegi gazdálkodási rendszert és azt a gazdálkodási rendszert is, amelyet a gazdálkodók alkalmazni fognak azért, hogy megfeleljenek a program szabályainak. A művelet során a ráfordítások trágya, traktor, üzemanyag költségét kivonják a termelési értékből (a mezőgazdasági termékek hozamának és azok egységárának a szorzata). Az így figyelembe vett ráfordítások a változó (vagy közvetlen) költségek körébe tartoznak. Vannak ugyanakkor hosszú távon érvényesülő költségek, amelyeket a gazdának figyelembe kell vennie, mint például a föld bérleti díja, a bérköltség, biztosítási költségek, stb. Ezek az állandó költségek. A számítás menete megfelel a hagyományos közgazdasági költséghaszon elemzésnek a különböző vetésszerkezetekre és/vagy gyepgazdálkodásra vonatkoztatva. Amikor művelésváltás történik, (pl. gabonatermő területen gyepgazdálkodásra térnek át) értelemszerűen változnak várhatóan csökkennek - a jövedelmek. A jövedelemváltozás egyenlő azzal a kompenzációs összeggel, amit a gazdának kapnia kell, hogy ne kerüljön az addiginál rosszabb helyzetbe. Minden jövedelem változás számításakor ezt a sémát használják, mivel ez a szerkezet a többinél világosabban átlátható. A jövedelemváltozás egyenlő azzal a kompenzációs összeggel, amit a gazdának kapnia kell, hogy ne kerüljön az addiginál rosszabb helyzetbe. Minden jövedelem változás számításakor ezt a sémát használják, mivel ez a szerkezet a többinél világosabban átlátható. A fentiekben kiszámolt bevételváltozáson túl, sok agrár-környezeti program kínál ösztönzéseket a farmereknek arra, hogy csatlakozzanak a programhoz (lásd Hollandia példáját). A teljes kifizetési szintek meghatározásakor ezt is figyelembe kell venni Ellenőrzés, szankciók Az egyes Környezetileg Érzékeny Területek ellenőrzése az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer működésére alapszik. A rendszer blokkonkénti ellenőrzést tesz lehetővé, légi- és/vagy űrfelvételek alapján, amelyre rávetítik a blokktérképet. Ez a rendszer 14

15 elsősorban a földhasználati változásokra vonatkozóan szolgáltat információkat. Ezt kiegészítve földi vizsgálatokat végeznek, ami kiterjed: a védelmi előírások célját jelentő fajok, élőhelyek állapotának vizsgálatára, beleértve a madarak, növények szaporodásának sikerét, illetve élőhelyek esetében a túllegeltetést, tápanyag-felhalmozódást jelző gyomok mennyiségének változását is; a kezelési előírásokban meghatározott munkálatok ellenőrzésére; a támogatási rendszerhez kapcsolódó gazdaságok ökonómiai helyzetének vizsgálatára. Ha a farmer nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, akkor a támogatási összeget köteles visszafizetni, vagy bírósághoz fordulhat. Ha önhibáján kívüli események miatt nem tudja betartani a megállapodást, akkor egyéni elbírálásban részesül. Ha a szerződés megkötése után vagy esetleg közvetlenül előtte a gazdálkodó az ESA rendszer céljaival ellenkező tevékenységet folytat, akkor kizárja magát az ESA rendszerből. Amennyiben a támogatás kedvezményezettje eladja a földjét, akkor a vásárló köteles folytatni a vállalt tevékenységét. Ennek hiányában a támogatási összeget vissza kell fizetni Monitoring A természetbarát gazdálkodási módok hatását a területek földhasználatának alakulására, élővilágára, a tájképre és a gazdálkodók megélhetésére rendszeresen megfigyelik, értékelik. Ennek érdekében pl. Angliában Nemzeti Monitoring Stratégia kidolgozására került sor, amelynek helyi viszonyokra adaptált változatát használják a különböző területeken. Az egyes ESA-k monitorozása bár hordoz közös elemeket nem egységes. Előfordul pl. hogy a terepi mintavételek metodikája ugyanaz két terület esetében, de az értékelési módszerek eltérőek, vagy a vizsgálatok objektumai eltérőek, és így a kapott eredmények nem hasonlíthatók össze más területek mutatóival. Természetesen ennek oka van, hiszen minden Érzékeny Természeti Terület más és más sajátságokat hordoz, a meghatározott célok elérésének hatékonyságát más-és más indikátor faj, környezetei, tájképi elem vizsgálata tudja megmutatni. A megfigyelések nem csak az ESA rendszerbe lépett gazdálkodók birtokain történnek, hanem a környező, nem szerződött gazdaságok területén is vizsgálják a környezeti állapotok változását. Így tulajdonképpen kétféle viszonyítási alap is a monitoring tevékenység rendelkezésére áll. A monitoring tevékenységet a Mezőgazdasági Minisztérium finanszírozza. A rendszer kidolgozását a természetvédelmi szervezetekkel konzultálva az ADAS végezte, amely Angliában és a tengerentúlon vezető kutató tanácsadó iroda mezőgazdaság, élelmiszer, vidékfejlesztés és környezetei kérdésekben (www.adas.co.uk). Az angol Mezőgazdasági Minisztérium 5 évente kér összefoglaló jelentést a megfigyelésekről. Ezek a jelentések két részből állnak melyek a következők: áttekintő jelentés a területről az ESA-n alkalmazott gazdálkodási módok hatásvizsgálata a területet jellemző természeti, környezeti és tájképi sajátosságokra (activity reports). Ilyenek lehetnek pl.: tájkép monitoring- felszínborítás változása, pl: cserjések terjedésének megfigyelése, élőhely monitoring, botanikai monitoring, pl: gyepek monitorozása, árkok, csatornák és környezetük monitorozása, faunisztikai monitorozás, pl.: 15

16 fészkelő gázlómadarak monitoringja talajnedvesség monitoring történelmi/építészeti emlékek monitoringja, stb. Az activity jelentések száma és témaköre mindig az aktuális Érzékeny Természeti Terület sajátságaitól függ, elkészítésének nincsenek szigorú szabályai vagy előírásai. 16

17 3. AZ ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK (ÉTT) RENDSZERE AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSON BELÜL május elsejével országunk tagja lett az Európai Uniónak. A csatlakozási tárgyalások tavaszán kezdődtek meg, a jogharmonizációs munkával és a közösségi vívmányok átvételéhez kapcsolódó elemző és előkészítő tevékenységgel együtt. Az előző fejezetekből kiderül, hogy a harmonizációs munka tekintetében kiemelt fontosságú az EU 2078/92 számú agrár-környezeti, és 1257/1999 sz. vidékfejlesztési rendeletének hazai átvétele és alkalmazása, tehát a hazai viszonyoknak megfelelő agrár-környezeti program koncepciójának és gyakorlatának kialakítása. E rendelet alapján a tagországoknak kötelező saját agrár-környezeti programot kialakítani és bevezetni, amelynek feladata a környezet, a természet védelmét, a táj fenntartását és megőrzését célzó mezőgazdasági termelési módszerek kialakulásának és elterjedésének elősegítése. A különböző előírások és a szempontok szerint Magyarország is elkészítette programját Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program néven, melynek zonális célprogramjaként jelent meg az Érzékeny Természeti Területek programja. A tagországoknak továbbá Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében kell kidolgozniuk fejlesztési célkitűzéseiket és prioritásaikat ahhoz, hogy igénybe vehessék a Strukturális Alapok támogatásait. Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve öt Operatív Programot tartalmaz, melyek egyike a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) től EU csatlakozásunktól az NAKP módosított programjai (így az ÉTT program is) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven keresztül váltak elérhetővé A PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HAZAI JOGI HÁTTERE Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló évi CXIV. törvény bekezdése az agrárgazdaságban a fő célkitűzések között jelöli meg az alábbiakat: "(e) a termelőtevékenység összhangba hozása a természeti környezet megőrzéséhez fűződő össztársadalmi érdekkel, az agrárgazdaság fenntartható fejlődésével". A bekezdése szerint: "az agrártermelés jogi és gazdasági feltételeinek kialakításakor a Kormánynak biztosítania kell, hogy: [ ] (d) a földtulajdoni és használati viszonyok alakulása a termőföld jobb hasznosítását eredményezze". Az 5. a Kormány által kialakítandó agrártámogatási rendszerrel kapcsolatban megállapítja, hogy az elsősorban a következő elemekre épül: "[ ] (g) a termőföld minőségének megőrzése, illetve javítása, az erdővagyon fenntartásának, növelésének, védelmének, az agrár-környezetgazdálkodás minőségi javításának támogatása". A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. törvény alapján folyamatban van a természetvédelmi szempontból legértékesebb földek állami tulajdonba és a természetvédelmi szervek vagyonkezelésébe vétele. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény alapján fokozatosan alakul ki a környezet és a természet védelmét szolgáló gazdasági eszközrendszer (bányajáradék, környezeti termékdíj, betétdíj). Az évi LIII. a természet védelméről szóló törvény az EU agrárkörnyezetvédelmi kifizetési rendszere (2078/92 EC rendelet) mintájára, a jogharmonizáció jegyében vezeti be az ESA rendszerhez hasonló Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) fogalmát. A törvény 53/3/c pontja szerint "érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja". A törvény 71. (2) a) pontja értelmében támogatást kell biztosítani a természetkímélő gazdálkodást folytatóknak. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2253/1999. (X. 7.) határozatában döntött a Kormány (mellékletek közt 17

18 elhelyezve), melynek mint területi kategória és kifizetési rendszer fontos térségi (zonális) eleme az ÉTT rendszer. Az Érzékeny Természeti Területekre vonatkozó hazai szabályokat a 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet tartalmazza (mellékletek közt elhelyezve). Ez a rendelet kiterjed az ÉTT-k tervezésének lépéseire, kijelölési és létesítési eljárásának rendjére, a kijelölt területeken folytatott természetkímélő gazdálkodás támogatásának módjára és megnevezi az ÉTT-k térségeit kategóriánként. A rendelet megadja az ÉTT szerződésekre vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek és információk körét is. Amint fentebb említettük, 2004-től az NAKP célprogramjai bizonyos módosításokkal beépültek az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedésébe. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályait a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet, és annak két módosítása (11/2005. (II. 28.) FVM rendelet, 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet,) írja elő. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból finanszírozott egyszerűsített területalapú támogatások, valamint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programban, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglalt vidékfejlesztési támogatások igénybevételének előfeltételeként szükséges, egyes nemzeti és európai uniós jogszabályokban előírt minimális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények feltételrendszereinek betartása a programokhoz csatlakozó gazdálkodók részéről. E követelmények listáját a 4/2004. (I. 23.) FVM rendelet valamint annak módosítása (16/2005. (III. 8.) FVM rendelet) tartalmazza (rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról) (mellékletek közt elhelyezve). A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásai az alábbi 12 szempont szerint foglalhatók össze: 1. A szántóföldi növénytermesztés előírásai. 2. A gyepgazdálkodás előírásai. 3. A tápanyag-gazdálkodás előírásai. 4. A növényvédelem előírásai. 5. A természet- és tájvédelem előírásai. 6. Az állattartás előírásai. 7. A talajerózió előírásai. 8. A talaj szervesanyag-tartalmának előírásai. 9. A talajszerkezet előírásai. 10. A művelés minimális szintjének előírásai. 11. A gazdaság területének rendben tartása. 12. A kötelező nyilvántartások. A lista hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályok előírásaira alapszik (pl. nitrátrendelet, felszíni- és felszín alatti vizek védelme, stb.), tehát az előírások egyébként is kötelezően betartandóak lennének törvényi erejüknél fogva. Fontos eleme a rendeletnek, hogy a mezőgazdasági termelő a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységekről gazdálkodási naplót köteles vezetni. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat alkalmazása olyan feltételrendszer, amelynek teljesítéséért a gazdálkodók nem kapnak külön térítést. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás, valamint a Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása esetében a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 18

19 előírásai a gazdálkodási előírások részét képezik, melyeket a gazdálkodó a támogatási időszak alatt gazdasága teljes területén köteles betartani. Az előírások betartását helyszínen is ellenőrzik. Ha a támogatott az előírásokat részben vagy teljes egészében nem tartja be, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az előírások megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. 19

20 3.2. A NEMZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (NAKP) A program szerkezete 2002-ben a 102/2001. (XI. 16) FVM rendelet alapján kezdődött meg a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) területalapú támogatásainak bevezetése. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 2002-ben indult el, elsődleges törekvése olyan mezőgazdasági gyakorlat kialakítása volt, amely a természeti erőforrások fenntartható használatán, a természeti értékek, a biodiverzitás megőrzésén, a táj értékeinek megóvásán valamint egészséges termékek előállításán és élhető vidék, az embereknek munkát és megélhetést biztosító gazdálkodási rendszer megteremtésén alapszik. Ennek megfelelően nem egyes termelési ágazatokat, hanem a felsorolt igényeknek egyaránt megfelelő gazdálkodási rendszereket támogatott. Az NAKP intézkedései célprogramok formájában kerültek megfogalmazásra, amelyek az alábbiak voltak: agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, integrált gazdálkodási célprogram, ökológiai gazdálkodási célprogram, extenzív gyephasznosítási célprogram, vizes élőhely-hasznosítási célprogram, érzékeny természeti területek célprogramja, képzési, kutatási-fejlesztési, szaktanácsadási és demonstrációs programok. A felsorolt célprogramokat két fő típusba sorolták, melyek jellemzői az NVT célprogramjainak is megfelelnek. Az első fő típust az úgynevezett horizontális vagy országos célprogramok alkotják, amelyek a hazai mezőgazdasági földhasználat teljes területére kiterjednek. Ezen programok célkitűzése, hogy támogatást nyújtsanak a különféle földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárásoknak, így elősegítsék a magyar agrárgazdaság új, hosszú távon is fenntartható és versenyképes fejlődési modelljének kialakulását. Ennek érdekében különböző támogatási programok révén segítetik a környezeti szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodás elterjedését, az integrált növény-, zöldség- ill. gyümölcstermesztés, az ökológiai gazdálkodás terjedését, a gyepterületek és vizes élőhelyek megfelelő hasznosítását, valamint a környezetbarát állattartás kialakulását. A célprogramok másik fő típusát az úgynevezett zonális vagy térségi célprogramok adták, amelyek az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát segítik, hozzájárulva az egyes térségek adottságaikhoz illeszkedő gazdálkodási formák elterjedéséhez, a tájgazdálkodás kialakulásához, a terület környezeti, természeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A célterületek közé olyan térségek tartoznak, amelyek természetvédelmi, talajvédelmi vagy vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális mezőgazdasági hasznosítást és gazdálkodási módszereket igényelnek. Az említett térségi célprogramok hálózatot alkotnak, így kialakulhatott az ún. Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) hálózata A támogatások mértéke A program támogatására a évi agrártámogatási keretből az agrártárca önálló soron 2,2 milliárd Ft-ot, a környezetvédelmi tárca pedig 0,3 milliárd Ft-ot különített el ban a támogatásra elkülönített összeg 4,5 milliárd forintot tett ki. A 2002-es és 2003-as pályázati eredményeket az 1. táblázat tartalmazza. 20

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7.

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból PÉTER PÁL

Erdélyi Magyar Adatbank A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból PÉTER PÁL PÉTER PÁL AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK 1 RENDSZERE Az EU mezőgazdasági reformja Románia ugyan nem teljes jogú tagja, csupán társult tagja az Európai Uniónak, mégis nagyon

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai tanszék Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Endogén fejlődési modell a Homokhátságban Készítette: Milánkovich Gábor

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben