Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Hirka Tamás képviselı Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Tóth Károly, Szilvásy Ferenc, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Vámos József, Takács Péter, Halász Zsanett, Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı. Igazoltan volt távol: Bokros Mátyás képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Opauszki Zoltán kabinetvezetı, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettese, Bornné Dr. Stefkovics Valéria, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-helyettese, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály osztályvezetıje, Varga Tamás osztályvezetı-helyettes, Szamosvári Anita közmővelıdési ügyintézı, Dr. Urbán-Zsilák Klára jogász, Nagy Árpád, tanügyi ügyintézı, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetıje, Dr. Kiss Gyula, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetıje, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Bánfi Ádám szakértı, Dr. Hajdú Antal r. ezredes, rendırségi fıtanácsos, kapitányságvezetı, Dr. Becsei László a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelıintézet fıigazgatója, Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 19 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen Bokros Mátyás képviselı jelezte. A meghívóban zárt ülésre tervezett Z.1., Z.2., Z.3., Z.4., Z.5. napirendeket a jogszabály erejénél fogva zárt ülés keretében tárgyalja a közgyőlés, amirıl nem kell szavazni. Szavazásra bocsátotta a Z.6., Z.7. napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a Z.6., Z.7. napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását elfogadta. Nyilvános ülés 8.20 napirendi pontjának levételét kezdeményezte, tekintettel az elıkészítés elhúzódására. (Kazetta 1/ )

2 2 Tóth Károly képviselı: A zárt ülés megkezdése elıtt kezdeményezéssel kíván élni, valamint a délutáni nyilvános ülés elején kér szót. Jelezte Vantara Gyula polgármesternek, hogy a közgyőlés a napirend levételével törvényi szempontból - 60 napos határidı betartása - nehéz helyzetbe hozhatja a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-t. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Jelezte, hogy a nyilvános ülés elején kíván szót kérni, illetve a jegyzı asszonyhoz képviselıi kérdést intézni. Amennyiben a nyilvános ülés eleje nem esik egybe a Csaba Televízió közvetítésével, szeretne napirend elıtt szót kérni. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: A nyilvános ülés elején szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselı: A délutáni nyilvános ülés elıtt szeretne napirend elıtt felszólalni. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: Kezdeményezte a 6.7. elıterjesztés levételét, tekintettel arra, hogy a Házi segítségnyújtás fejlesztése címő pályázat beadási határideje meghosszabbításra került, ezért arról elegendı az októberi közgyőlésen döntést hozni. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Nyilvános ülés elején kérdést intézne a jegyzı asszonyhoz, továbbá kérte, hogy intézkedjen a szavazótábla elıtti hangfal elvitelérıl. (Kazetta 1/ ) Szente Béla képviselı: A képviselıi kérdésekre adott válaszoknál szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Jelezte, hogy napirend elfogadása után, zárt ülés elıtt szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: A Bejelentések tárgyalásánál szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Hankó Miklós alpolgármester: Jelezte, hogy a délutáni nyilvános ülés elején kíván szót kérni. (Kazetta 1/ ) Hirka Tamás képviselı: A Bejelentések tárgyalásánál kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatok elfogadását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal, 4 tartózkodással, a javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosító javaslatokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással, a napirenddel egyetértett. 2

3 3 Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a képviselıi kérdésekre adott válaszokat a Bejelentések napirendi pontban tárgyalják. (Kazetta 1/ ) Napirendi pontok Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.) Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés adományozása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 3.) a) Békéscsabai Hőségdíj kitüntetés adományozása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály vezetıje b) A Békéscsabai Hőségdíj kitüntetés adományozása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok 4.) Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés adományozása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 5.) A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Elismerése kitüntetés adományozása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6.) Szerzıdés megszüntetése Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 7.) Munkahelyteremtés támogatása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Nyilvános ülés: 2.) A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetérıl Elıkészítı: Dr. Hajdú Antal r. ezredes, a Békéscsabai Rendırkapitányság vezetıje Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3

4 4 1.) Aljegyzıi pályázat kiírása Elıkészítı: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3.) A mezııri járulékról szóló 4/1999. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek: 1. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2. A 2009/2010-es tanév beiskolázásának véglegesítése, közalkalmazotti létszámváltozások lekövetése a közoktatási intézményekben Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 3. Helytörténeti ügy (emléktábla állításának kérelme) Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 4. Közterületen elhelyezendı mőalkotás Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 6.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. A Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Intézkedési Terve Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. Pályázat benyújtása a TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbeteg-szakellátásban címő pályázati felhívásra Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok 3. A dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4

5 5 4. A Csabai Foglalkozás-egészségügyi Kft. támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város iskolaorvosi körzeteinek módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9. Közhasznú munkaprogram önrészének biztosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési Koncepciója Cselekvési tervének végrehajtása I. Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 11. Habitat for Humanity otthonteremtési pályázatához kapcsolódó közgyőlési határozatok hatályon kívül helyezése Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 12. Alapítványok szociális célú programjainak támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 7.) Városüzemeltetést érintı ügyek 1. Fedezet biztosítása a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésének támogatására Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 5

6 6 2. Földgáz szabadpiaci közös beszerzés Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. Fellebbezések elbírálása közterület használat ügyében Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. Református, Evangélikus, Katolikus templomok díszkivilágítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály vezetıje 8.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Szennyvízberuházással kapcsolatos kisajátítás (Ipari út, 6161/1. hrsz.) Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. A Trófea - Festı utca sarkán lévı ingatlan megvásárlása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. Felépítmény megvásárlása a Fényesi utcában Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. Beépítési kötelezettség meghosszabbítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009.(IV.6.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárások eseti közbeszerzési szabályzatának módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 7. Döntési jogkör átruházása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8. Békéscsaba, Andrássy út 60. számú 3112/7 hrsz-ú ingatlanon autóbusz pályaudvar kivitelezési terveinek elkészítése és rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjének kiválasztása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6

7 7 9. Békéscsaba Városi Parkerdı tisztítás, gyérítés jóváhagyása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervérıl szóló rendelet megalkotása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 11. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 12. Somlán Kft. kérelme a Széchenyi ligeti játszótér építési szerzıdésének módosítására Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdsági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 13. Pályázat benyújtása a Békéscsaba, MÁV pályaudvar elıtti területrendezés, korszerősítés részletes megvalósíthatósági tanulmányára (KÖZOP ) Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 14. Részvétel a Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címő pályázaton Pályázat kódszáma: DAOP-2.1.1/E Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 15. Pályázat benyújtása a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám alatti volt sörház - rekonstrukciójára Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 16. A Közgyőlés 188/2009. (IV.2.) közgyőlési határozatának módosítása és tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése címő projekt állásáról Elıkészítı: Projekt Végrehajtó Egység Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester 17. Településrendezési Eszközök módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 7

8 8 18. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 19. Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítése Elıkészítı: Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Elıterjesztı: Kozma János cégvezetı 21. A békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban a 4334/A/1. és a 4334/A/2. helyrajzi szám alatt felvett, természetben Békéscsaba, Berényi út 1. szám alatt található ingatlanok értékesítése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 22. A Nova-Invest Kft. ingatlancsere kérelme Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 23. Pályázat benyújtása belterületi csapadék- és belvízelvezetés támogatására Pályázat kódszáma: DAOP A Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 24. Alternatív energiaforrások hasznosításának lehetıségei közcélú foglalkoztatás keretében Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıkészítı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. A prémiumévek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8

9 9 4. A Gyermekélelmezési Intézmény, a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratok módosítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5. Az Árpád Fürdı átvételérıl szóló megállapodás módosítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Tájékoztató a TISZK I. projekt pénzügyi zárásáról Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 7. Javaslat a Budapest PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft-vel kötött szerzıdés módosítására Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8. A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány módosítási kérelme Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 9. Civil Szervezetek Szövetségének kérelme Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 10. A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség kérelme Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 11. Békéscsaba Belvárosi Római Katolikus Egyházközség kérelme Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 10.) A helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjérıl szóló 36/1992. (XII.18.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 11.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9

10 10 12.) Együttmőködési megállapodás kötése a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester 13.) BEJELENTÉSEK Baji Lajos képviselı: Tájékoztatásul elmondta, hogy kormányzati intézkedés hatására, pénzösszegek lehívásával lehetıség nyílik a települések térfigyelı rendszerrel történı ellátására. Korábban az önkormányzat által elıkészített anyag elvetésre került, ezért újra kezdeményezi az intézmények belsı beléptetı kamerarendszerének kiépítését. Kérte a városvezetést, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést a következı testületi ülésre terjessze be. (Kazetta 1/ ) Hirka Tamás képviselı: Baji Lajos képviselı által felvetettek korábban vita tárgyát képezték. A mai napig várja a bizottsági elnök meghívását arra a bizottsági ülésre, amelyre még a Fidelitas készítette el ugyanezen hangvételő anyagát. Egyeztetés az ügyben azóta nem történt. E hét keddi napján ebbıl az ügybıl kifolyólag Vantara Gyula polgármester felhatalmazásával egyeztetést folytatott a rendırkapitány, mezei ırszolgálat, polgárırség képviselıivel. A belváros rehabilitáció keretén belül lehetıség nyílna, pályázati források bevonásával térfigyelı rendszer kialakítására. A polgármester, valamint a rendırkapitány szándéknyilatkozatban fejezi ki a térfigyelı rendszer kiépítésének támogatását, mely szándéknyilatkozat a pályázat elengedhetetlen része. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Jelezte, hogy az ügyben két közbeszerzési eljárás dokumentációja már elkészült, mely feltételezése szerint az érintett hivatali egységnél megtalálható. Lényegtelen, hogy mely személy kezdeményezi a térfigyelı rendszer kiépítését, csak történjenek elırelépések. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Bejelentette, hogy a közgyőlés 9 óra 23 perckor zárt ülésen folytatja tovább munkáját. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés Vantara Gyula polgármester: A zárt ülés befejezését követıen 12 óra 10 perckor a közgyőlés nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. Kérte a képviselıket, újból jelentkezzenek be. (Kazetta 2/ ) Napirend elıtti hozzászólások: Takács Péter képviselı: Jelezte, hogy bejelentéssel kíván élni a közgyőlés felé, illetve képviselıi kérdést intézne a jegyzı asszonyhoz, valamint a televíziós közvetítés ideje alatt állásfoglalási javaslattal él. Többedmagával ez év július 1-jén kiléptek a MDF-bıl. A ciklus hátralévı részében az Új Demokrata Fórum színeiben kíván tevékenykedni. Az egyesület bejegyzés alatt álló politikai 10

11 11 formáció. Kérte a jegyzıt és a polgármestert, hogy a továbbiakban bejelentése legyen a mérvadó. Kérdését Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıhöz intézte: A május 28-iki soron kívüli közgyőlésen kérdést intézett az Esélyteremtı munkaerıpiaci szolgáltatások Békés megyében címő programmal kapcsolatban a polgármesterhez. A május 14-iki közgyőlésen maga is megszavazta, hogy Békéscsaba konzorciumi partnerként csatlakozzon. A polgármester kérdésére megadta a választ, amit nem fogadott el, majd július 17-iki dátummal megkereséssel élt a jegyzı felé három kéréssel és egy kérdésfelvetéssel. Ebbıl az egyikre megkapta a választ, miszerint amennyiben rendelkezésére áll a komplex pályázati anyag, ezt bocsássa rendelkezésére. Az anyagot megkapta. Mivel ennek az ügynek az apropóján személyesen találkozott a Civil Szervezetek Szövetségének az elnökével, és ı szóban azt közölte, hogy annak a bizonyos közel ,- Ft-nak, amelyet megelılegezett a város, mint konzorciumi partner, a felhasználása nem náluk, hanem a hivatalban történt meg, és ez az összeg számukra nem került átutalásra. Ez az állítás úgy gondolja, hogy megalapozott, ezért kéri, hogy a jegyzı bocsássa rendelkezésére az itt felhasznált pénzeszköz számlamásolatait, amennyiben ennek nincs akadálya. Észrevételezte, hogy a közgyőlés május 14-én adta meg hozzájárulását a konzorciumi partnerséghez. A polgármester a szerzıdést a képviselıi kérdés mellékleteként megküldte számára. A megállapodást május 7- én írta alá. Az elmondottak alapján törvényességi problémák nem merülnek fel? Ezen kérdését már levélben is feltette, de válasz nem érkezett rá. A jegyzı által számára megküldött anyagban még egy aláírt konzorciumi együttmőködési megállapodás szerepel április 29-iki dátummal, két héttel a közgyőlés elıtt. (Kazetta 2/ /1. 011) Hrabovszki György képviselı: Tájékoztatta a polgármestert, hogy az általa elmondottakat az MSZP frakció nyílt levél formájában is megfogalmazta, amit eljuttatnak személyéhez és a sajtó számára. /A levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ A polgármester levelében kitett magáért. Olyan vallomást írt le, ami messze túlmutat a válaszon, megmutatta, hogyan foglalja el pozícióját, hogyan kíván a hatalmával élni, hogyan éli meg a demokrácia intézményrendszerét. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Országszerte az ellenzékben lévık igyekeznek azt a látszatot kelteni a helyi önkormányzatokban, hogy nagyobb a zavar, mint kormányzati szinten. Ez egy kimondott taktika, ezt érti. Az, hogy személyesen sértegetik, az egy dolog, véleményét a levélben megírta. A politikai harcot nem szabad elválasztani a városért történı tevékenységtıl. E téren kész tárgyalásokat folytatni. Az alantos módszer, a levél íróit minısíti. (Kazetta 3/ ) Miklós Attila képviselı: Takács Péter képviselı által említett pályázat kapcsán feltett képviselıi kérdésére a jegyzı azt a választ adta, hogy amennyiben a pályázat elszámolása július 30-ával megtörténik, arról tájékoztatja személyét. Ez a mai napig nem történt meg. A Városházi Esték és parkolási kártya ügyében a jegyzı szintén ígéretet tett arra, hogy a mai közgyőlésre elıkészíti a rendelet módosítását. Az elıterjesztések között nem szerepel. Mi az oka? (Kazetta 3/ ) Tóth Károly képviselı: A polgármesternek elmondta, hogy személyes konzultációkra nem lát esélyt, mert alkalmatlan rá. Amikor az önkormányzat részérıl tisztes jelzés, és ıszinte 11

12 12 tényfeltárás van, akkor nagyon aktív együttmőködést lehet kialakítani. Kiemelte, hogy egy földárverés ügyben nagyon korrekt tájékoztatást kaptak azoktól, akik felelısséget éreznek a városért. A Kormánnyal következetesen lefolytatva a vitát elérték, hogy nem lesz olyan árverés, amely felelıtlen módon, nem magángazdálkodókhoz, hanem más ingatlanhasznosítókhoz juttatná kárpótlási alapon a földet. Egyetértenek abban, hogy ne lehessen többet árverést kiírni. Ennek érdekében minden jogi kiskaput be kell zárni, és azokat a földeket, amelyek manipulatív módon maradtak ki, mert kijelölték árverésre - csak soha nem írták ki licitre - kerüljenek az önkormányzat, mint egyedüli jó gazda tulajdonába. İszintén sajnálja, hogy a polgármester utasítására a többség úgy döntött, hogyha más ügyekben segíteni szeretnének, - hasonló megoldás, mint amit az árverés esetében el tudtak érni akkor a képviselıknek csak annyi információt van joguk megismerni, amennyit úgy döntenek, hogy megismerhetnek. Megakadályozták annak a tényleges vizsgálatát, hogy van-e olyan jogi probléma, amely nehézkessé teheti, esetleg megakadályozza az Agóra sikeres pályázatát, továbbá, hogy milyen segítséget nyújthatnak annak érdekében, hogy a Kalandpark megvalósulhasson. Jelezte, hogy a Kalandpark II. ütemével kapcsolatban az önkormányzat nagy lépéseket eszközölt, miközben a szükséges erdıterület kivonására nincs engedélye. Elcserélte a Trófea ingatlant, a cirkusz teret, amely az egyik legértékesebb kereskedelmi terület. A vevı nem más, mint egy amerikai bejegyzéső offshore cég. A nevükben ügyvédként egy volt kisgazda államtitkár járt el. Ilyen ügyekben kezdeményezték a tényfeltáró vizsgálatot, hogy ugyanúgy együttmőködhessenek, mint a földárverés ügyben. Amennyiben a polgármesteren múlik, a területeken nyugodtan elvihették volna a békéscsabaiak elıl. Egy dologban járt el, hogy a képviselık a részletekkel ne legyenek tisztában, pl., hogy miért kellett idı elıtt egy amerikai offshore cégbe átjátszani Békéscsaba kereskedelmileg leghasznosabb területének egyikét. Invitel kötvényhasznosítás ügyében ismeretei szerint lezárult az ÁSZ vizsgálat. A polgármester ne legyen nyugodt, ebben az ügyben nem sikerült törvényesen cselekednie. Kiderült, hogy a szerzıdéskötı cégnek a SZÁF-tól nincs üzletkötıi engedélye. A SZÁF vizsgálja, hogy van-e egyáltalán tanácsadói jogosultsága. Az érintett a feladatot jogosulatlanul átadta egy harmadik személynek, aki semmiféle engedéllyel nem rendelkezett. Ezek után a hivatal vélhetıen azt a taktikát választotta, hogy az adott társaság semmiféle befektetési tanácsot nem adott, csak makrogazdasági elemzéseket, amiért 35 %-ot, közel ,- Ft-ot fizetett. Nem lehet azzal takarózni, hogy MSZP-s és Fideszes városvezetés is kötött ilyen jellegő szerzıdéseket, mert a bőnnek nincs színe bárki követi el. Azonnali hatállyal vissza kell követelni az utolsó fillérig a sikerdíjat, mert jogosulatlan tevékenységet folytatott. Mindenkivel szemben elvárás, hogy a közgyőlés elıtt igazat mondjon. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Tóth Károly képviselı hozzászólása a jelen lévı sajtó képviselıinek szólt. Köszöntötte a Békéscsabai Rendırkapitányság vezetıit. (Kazetta 3/ ) Mezei Zsolt képviselı: Az MSZP frakció nyílt levelére szeretett volna reagálni. Együttgondolkodik a polgármesterrel abban, hogy az ellenzék önkormányzati szinten nagyobb vihart kavar, mint a kormány teszi országos szinten. Kérte a polgármestert és a jegyzıt, mentesítse Vrbovszki Viktor elnököt annak érdekében, hogy a frakció nevében kikérhesse Dr. Benedek Mária volt békéscsabai jegyzı záró-, valamint a polgármester vagyonnyilatkozatát, hogy a testület megbizonyosodjon arról, hogy az a ,- Ft magánkölcsönt tartalmazza. (Kazetta 3/ ) 12

13 13 Vantara Gyula polgármester: A polgármester vagyonnyilatkozatát az ebédszünetben a képviselı rendelkezésére bocsátják. Dr. Benedek Mária volt jegyzı vagyonnyilatkozata Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı tájékoztatása szerint nem nyilvános. (Kazetta 3/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı: Tóth Károly képviselı földárveréssel kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy a földterületek elherdálását Hanó Miklós alpolgármester több hétig tartó munkája akadályozta meg, amit ezúton megköszön. A képviselı azon felvetésére, miszerint utasításra megakadályozták a tények megismerését elmondta, hogy a javaslatot személye módosította, mivel véleménye szerint a feltett kérdéseket a szakbizottságok és a jegyzı meg tudja válaszolni. A bizottsági ülésen bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Tóth Károly képviselı feltételezésekbıl él, amik természetesen nem igazak. Egyetért Dr. Ferenczi Attila képviselıvel abban, hogy a vezetıségben munkamegosztás folyik. Hanó Miklós alpolgármester szakértıként járt el a földügyekben. Szeretné, ha a képviselı ugyanilyen magatartást tanúsítana országgyőlési képviselıként a parlamentben, ugyanis a rendeletet nem Békéscsaba alkotta, és a városi földterületeken nem a békéscsabai igazságügyi miniszter adta újra ki a nyíregyházi kárrendezési hivatalnak értékesítésre. Békéscsaba menekül és védekezik azon kormány- és kárrendezési hivatali rendeletei ellen, kárpótlási jegyért vételt ajánlanak fel Békéscsaba tartalékterületeibıl, ami a város fejlesztése érdekében elengedhetetlen. A fentiek miatt indított pert a város egyszer már megnyerte. Az Agóra pályázattal kapcsolatban kérdésük úgy szólt, hogy Történt-e békéscsabai, illetve Békés megyei képviselık részérıl egy olyan megkeresés az akkori döntéshozókhoz, hogy megakadályozza az Agóra építését. A mai napig nem érkezett válasz. Információi szerint vannak olyan személyek, akik megakadályoznák a projekt megvalósítását, de amennyiben nincs, visszavonja kijelentéseit. A kötvénykibocsátás, annak hasznosítása a közgyőlés döntése alapján történt július 7. és július 7-e között ,- Ft hasznot hozott a városnak, ami messze a banki kamat fölött van. Tudomásul vették, hogy az Invitel ügyben az Önök által megbízott ügyvéd részére kifizetett sikerdíj összegérıl ,- Ft - soha nem esik szó, de nem is vitatták, mivel azt az ügy nagyságrendje indokolta. A közgyőlés a PRIV-INVEST sikerdíját is megszavazta. Kérdése ezek után, hogy mi a probléma? A kormányáltali 5 %-os Áfa-emelés az önkormányzatnak , ,- Ft többletkiadást jelentett, a kórház mőszerbeszerzése több milliót vont el a város költségvetésébıl. Aki a fentieket kétségbe vonja, nem biztos, hogy a város érdekeit szolgálja. A képviselı prejudikál olyan dolgokat, amelyek nincsenek leírva. A PSZÁF Tóth Károly képviselı kötvénnyel kapcsolatos beadványát vizsgálja. Végeredmény még nem született, de a képviselı szokása szerint elıítélkezik. A délelıtti vita során elhangzott, hogy 28 önkormányzat ezt a szerzıdésmintát kötötte meg. Amennyiben a vizsgálat hibát vél felfedezni, a közgyőlés cselekszik. Ugyanez vonatkozik az ÁSZ jelentésre, amely egy szóbeli tájékoztatás, amit a végleges változat kiadásáig többször megváltoztat. (Kazetta 3/ ) Tóth Károly képviselı: Megköszönte Dr. Ferenczi Attila képviselınek, hogy ismertette Hanó Miklós alpolgármester érdemeit, de személye ilyet nem mondhat, mert nem szeretne vitát gerjeszteni a vezetés tagjai között. A polgármesternek semmi köze nem volt az ügyhöz. Néhány képviselıvel, Hanó Miklós alpolgármesterrel, az illetékes munkatársakkal a kormányzat érintett szereplıivel a vitát lefolytatta. Az Agóra pályázatot minden általa ismert 13

14 14 országgyőlési és önkormányzati képviselı támogatja, de nem szeretnék, ha a projekt jogsértésbe ütközne, mert a polgármester képtelen a jogra figyelni. Pozitívumként értékelte, hogy a vezetésben munkamegosztás folyik, ezért kérte a polgármestert, hogy hozzon létre egy olyan mechanizmust, amelyben a polgármester semmiért nem felel, és a munkatársaival lehet megállapodásra jutni. Biztos abban, hogy akit a PSZÁF tanúként meghallgatott, az még a mai nap folyamán kiosztja a saját tanúvallomását a tisztánlátás érdekében. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A napirendi pontokra vonatkozóan módosítással élt. Tekintettel arra, hogy a nyílt ülés 2. pontjában a Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetérıl címő napirend szerepel, és az érintettek jelen vannak, kérte a közgyőlést, hogy az elıterjesztés megtárgyalása után tartsák meg az ebédszünetet. (Kazetta 3/ ) Takács Péter képviselı: A napirendek tárgyalása elıtt képviselı kérdéssel élt a jegyzı felé, amire választ nem kapott. (Kazetta 3/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı: Takács Péter képviselı kérdésére írásban válaszol. (Kazetta 3/ ) Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetérıl Vantara Gyula polgármester: A rendırkapitányság képviselıinek van-e az anyaggal kapcsolatban kiegészítése? (Kazetta 3/ ) Dr. Hajdú Antal a Békéscsabai Rendırkapitányság vezetıje: Beszámolója a évi közbiztonsági helyzetet értékeli. Kérte, hogy a jövıben az éves beszámolóra az elsı félév vagy elsı negyedév végén kerüljön sor, hogy az adatok és tények ne legyenek idejétmúltak. Az elmúlt évben a közgyőlés jó néhány kérdésben állást foglalt, és a rendırség munkájával kapcsolatban kérést, észrevételt tett, amit igyekeztek munkájukba beépíteni, és azoknak eleget tenni. Kiemelt terület a közterületek rendjének és biztonságának szavatolása, fenntartása, kiemelt bőncselekmények felderítése, megelızése, városkörnyék, a tanyavilág, a külterületeken élık biztonsága, és a közlekedési biztonság lehetıség szerinti fenntartása, javítási, baleseti helyzetjavítása. Az elmúlt évben emberölés a városban nem történt, egy emberölési kísérletet követtek el. Ez évben egy fiatal lányt gyilkoltak meg Békéscsabán, elkövetıi elfogásra kerültek. A lakosságot leginkább a vagyonelleni cselekmények érintik, számuk összességét tekintve hullámzóan csökken. Pénzintézet sérelmére az elmúlt évben nem, de az idei évben követtek el bőncselekményt. Az ügyben értékes adatok állnak rendelkezésre. Rablás területén stagnálás mutatkozik, kiemelt események nem történtek. Személygépkocsi lopás csekély esetben fordul elı, 90 %-ban lízingeléssel függ össze. Vagyonvédelem területén a megelızésre ismételten felhívta a figyelmet. A lakosság nem figyel oda az utcán elıforduló gyanús jelenségekre, pl. látványos kerékpárlopás. A közterület rendje a közterület szolgálat alapvetı tevékenysége. Alapvetıen rend van, de nagyon sok problémával tömbházak udvarán a fiatalok randalíroznak. Rengeteg a lakosságot megmozgató városi rendezvény. Ilyen esetekben is történnek a rendırség felé bejelentések. Kábítószerügyben nem tud új információval szolgálni. A sportrendezvények viszonylag 14

15 15 problémamentesen zajlanak. Politikai demonstrációkkal is szembe kell nézni. Baleseti helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy azzal, hogy a kamionforgalom túlnyomó része kiszorult a városból, valamint a két körforgalom az elkerülı úton megépült, baleseti gócpontok szőntek meg. Az ittas kerékpárosokat igyekeznek kiszőrni, tekintettel arra, hogy a halálos- és súlyos balesetek bekövetkezésében oroszlánrészük van. Részt vesznek az iskolakezdési akciókban. Kérésre különös figyelmet fordítanak a gyalogos átkelıhelyen kerékpárral áthajtókra. A Békés megyében egy hónapig tartózkodó 39 fıs gyakorlóırs munkáját is igénybe vették. Megköszönte a munkájukhoz nyújtott segítséget, kiemelve a polgárırség, mezei ırszolgálat, közterület-felügyelet együttmőködését. A térfigyelı kamerák kiépítésével kapcsolatban, a rendırség szándéknyilatkozatban fejezi ki támogatási szándékát. Közvélemény kutatás alapján a lakosság meg van elégedve a rendırség munkájával. A félelmi zónákat bemérték, a járır útirányaikat ennek megfelelıen átdolgozták. A felmerült kérdésekre szívesen válaszol. (Kazetta 3/ /2. 061) Hanó Miklós alpolgármester: Megköszönte a rendırség munkáját. Üdvözölte a terményérések idejében történı éjszakai mezei ırszolgálat munkáját, továbbá pozitívumként említette a tanyagondnoki szolgálat tevékenységét. Javasolta, hogy a fiatalok körében, akár tananyag formájában, vezessék be a KRESZ oktatást. Számtalanszor tapasztalja, hogy pl. az Andrássy út végén lévı gyalogos-átkelıhelyen kerékpárral haladnak át, veszélyeztetve ezzel mind a saját, mind mások testi épségét. (Kazetta 3/ ) Takács Péter képviselı: Megköszönte a rendırkapitányság vezetıjének beszámolóját. Nemrégiben személyesen vett részt egy politikai rendezvényen, ahol a rendırség példaértékően járt el. Az elıterjesztésben felsorolt adatok pozitívak. Kérte a rendırkapitányt, hogy a helyszíni bírságok tekintetében figyelembe véve a lakosság élethelyzetét figyelmeztetést alkalmazzanak. Az objektív felelısség elvén alapuló közigazgatási eljárást abszurdnak tartja. Az esetszámok riasztóak, eset - ez az a tétel, ahol a kiszabható bírság nagysága minimum ,- Ft, maximum ,- Ft, amely pl. szabálytalankodó kisnyugdíjasakat rendkívül sújtja, ezért javasolta a Kormányrendelet átgondolását. Örömmel venné, ha a következı évi beszámolóban ez az esetszám nagymértékben csökkenne. (Kazetta 3/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı: Köszönetét fejezte ki a beszámoló elkészítéséért. Valóban láthatóvá vált a városban a rendırség. Az iskolák környékén a reggeli órákban nagyon jól észrevehetıen biztosított a biztonságos közlekedés a gyerekek számára. Jó látni, ahogy a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon területén rendırök tanítják a kisrendıröket, amit a középiskolák környékén is szívesen venne. Megelızı prevencióként, pályaválasztás szempontjából jó lenne, ha a rend ıre néha ezen iskolákban is megjelenne. (Kazetta 3/ ) Tóth Károly képviselı: A közgyőlés a rendırkapitányság beszámolójáról évrıl évre állást foglal, és megköszöni a megfelelınek, jónak tartott munkáját, ami pozitív abból a szempontból is, hogy növeli és megalapozza a rendırség és az önkormányzatok még szorosabb együttmőködését. E cél érdekében a törvényhozás növelte bizonyos társadalmi szereplık feladatjogkörét és finanszírozását, még fokozottabban támaszkodna a polgárırség, a közterület-felügyelet, valamint a rendırség szoros együttmőködésére. A sikerben bízhatnak, hiszen több éve köszönet illeti pozitív munkájukat. Ugyanígy vélekedik a megyei közgyőlés is. Kérte Dr. Ferenczi Attila képviselıt, segítsen az alábbi feladvány 15

16 16 megoldásában. Köztudott, hogy a rendırség munkáját többen negatívan minısítik, mégis az önkormányzatban szerepet vállaló képviselık adott részterület munkáját pozitívnak ítélik? Megköszönte a városban végzett munkát. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A munka elvégzéséhez a rendırség állománya elegendı? Tóth Károly képviselı felvetésére elmondta, hogy a közgyőlésnek nem a rendırség irányítását, hanem a munkáját kell értékelnie. A rövid idın belüli személycserék valamit jelentenek, amin érdemes elgondolkodni. (Kazetta 3/ ) Dr. Hajdú Antal a Békéscsabai Rendırkapitányság vezetıje: Hanó Miklós alpolgármester felvetése teljesen jogos és beleillik a rendszerbe. Kezdıként az óvodákban, iskolákban a rendıri jelenlétet már megtapasztalta, igyekeztek a közlekedési nevelést a gyermekekkel elsajátíttatni. Véleménye szerint a Baleset-megelızési Bizottság megfelelıen dolgozik, de mindennek anyagi vonzata van. Az intézmények a szükséges szemléltetı eszközök beszerzése érdekében nagy valószínőséggel az önkormányzat segítségét kérik. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A jelenleg is mőködı baleset-megelızési program felelısrıl, határidırıl és a szükséges pénzeszközrıl nem rendelkezik. Korábban a Penza ltp-en kialakított KRESZ parkban az óvodások és kisiskolások az alapszabályokat elsajátították, és célkitőzésként szerepelt a 8. osztályos tanulók segédmotor-vezetıi vizsgáztatása, ami az alap KRESZ képesítést jelentette volna. A probléma abból adódik, hogy a tervek megvalósításához a megfelelı pénzeszközök nem állnak rendelkezésre. (Kazetta 3/ ) Dr. Hajdú Antal a Békéscsabai Rendırkapitányság vezetıje: A baleseti statisztikák javuló tendenciát mutatnak, de intézményi keretek között látványosabb eredményeket lehetne elérni. A szülıi mentalitás változtatására is szükség van. Takács Péter képviselı bírságolással kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy a rendszer átalakult, meglehetısen bonyolulttá vált az emberek hozzáállása miatt. A hatóság részérıl 90 %-ban felesleges levelezés folyt, nem lehetett érvényt szerezni a távollévık bírságolásának. Elfogadja, hogy a bírság összege sok esetben nagymértékő volt. Békéscsabán az intézkedés bevezetése óta csak a piros jelzésen áthaladókat fényképezik, mivel a sárgán való áthaladás félreérthetı és kimagyarázható. A biztonsági öv használata is közigazgatási bírság alá tartozik, ezért a rendırnek nincs mérlegelési jogköre. Az iskolarendır-programot kapcsolattartás erejéig kiterjesztették a középiskolákra is. A Békéscsabai Rendırkapitányság tényleges létszámhiánya 10 % alatti. Abban az esetben, ha Románia márciusában csatlakozik a schengeni rendszerhez, a keleti határon is jelentıs számú volt határır felszabadul, ami a létszámgondokat megyénkben is enyhít. Megköszönte az elismerı szavakat. (Kazetta 3/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: A beszámolóban évrıl-évre a gyalogosátkelın áthajtó kerékpárosok szóba kerülnek. Kérte, hogy amennyiben a rendırség személyi állománya lehetıvé teszi, az egyirányú kerékpárutak szabályos használatára kiemelt figyelmet fordítsanak. Az elıterjesztés elfogadását javasolta a közgyőlésnek. (Kazetta 3/ ) 16

17 17 Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyőlés köszönetét fejezze ki a rendırkapitányság minden dolgozójának évben nyújtott munkájáért. A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 521/2009. (IX.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Békéscsabai Rendırkapitányság Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetérıl szóló beszámolóját, és egyúttal a Békéscsabai Rendırkapitányság valamennyi dolgozójának áldozatos munkájáért köszönetét fejezi ki. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: szeptember 25. Vantara Gyula polgármester: 13 óra 40 perckor szünetet rendelt el, a közgyőlés 14 óra 30 perckor folytatja tovább munkáját. (Kazetta 3/ ) Napirend elıtti hozzászólások: S z ü n e t Dr. Kerekes Attila képviselı: Békéscsaba csendes lakóövezetében 40 évvel ezelıtt nyílt meg a Rózsafa Étterem és Presszó. Kb. 25 évvel ezelıtt diszkóval is bıvítette tevékenységét. Pár év múlva bezárásra került, az idei évben azonban újra kinyitotta kapuit, és egy héten három alkalommal diszkó tevékenységet folytat péntek, szombati napokon hajnal 5, hétfın 3 óráig lehetetlenné téve ezzel a lakosság hétvégi pihenését. Figyelembe véve a lakóövezet jellegét, javasolta a nyitvatartási idı este 10 órára való korlátozását, a diszkó tevékenység megszüntetését. A lakosság kérelmét a jegyzı asszonynak átnyújtja. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Dr. Burai Mihályt a Közigazgatási Osztály osztályvezetıjét a helyzetelemzésre. (Kazetta 3/ ) Dr. Burai Mihály a Közigazgatási Osztály osztályvezetıje: Tájékoztatásul elmondta, hogy tekintettel arra, hogy államigazgatási hatósági ügyrıl van szó, a közgyőlésnek hatásköre nincs, a nyitvatartási idı korlátozása a jegyzı döntési kompetenciája. A felvetett probléma a jegyzı hatáskörében a döntést elıkészítı Közigazgatási Osztály profiljába illesztett. Ezzel kapcsolatban fellebbezés, illetve bírósági felülvizsgálat is folyamatban volt, mind a II. fokú felettes szerv, mind a bíróság megállapította, hogy a nyitvatartási idı vonatkozásában a kereskedelmi hatóság teljes mértékben jogszerő döntést hozott. A jelenleg hatályban lévı kereskedelmi törvényi szabályozás szerint az üzemeltetı kereskedı választja meg a nyitva tartás idıpontját, a hatáskör címzettjének feladata a nyitvatartási idı bejelentésének tudomásul vétele, és annak határozatba foglalása. A közgyőlésnek lehetısége van olyan rendelet 17

18 18 megalkotására, amelyben a település közigazgatási területére nézve bizonyos övezetekben meghatározza a nyitvatartási idı 10 órában történı korlátozását. (Kazetta 3/ ) Takács Péter ügyrendi hozzászólása: Állásfoglalás-tervezetet kíván a közgyőlés elé terjeszteni. Az elmúlt hetekben sajnálatos módon olyan események történtek, Szlovák és Magyar Köztársaság között kialakult feszült helyzet amely mentén a közgyőlés nem mehet el szó nélkül, tekintettel arra, hogy a szlovák kisebbség száma jelentıs Békéscsabán, másrészt élve azzal a lehetıséggel, hogy városunkban mőködik a Szlovák Köztársaság Fıkonzulátusa, állásfoglalás-tervezetét Stefan Danó fıkonzul felé fogalmaznák meg. A levelet egyhangú döntést követıen Vantara Gyula polgármester, mint a testület képviselıje is aláírná. /A levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselı javaslatát. (Kazetta 3/ ) A közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 522/2009. (IX.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Takács Péter javaslatára elfogadja a kialakult Szlovák-Magyar helyzet kapcsán azt az állásfoglalás-tervezetet, amelyet a jegyzıkönyv tartalmaz. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: szeptember 24. Hanó Miklós alpolgármester: Bizonyára a képviselık és Békéscsaba lakossága is értesült arról, hogy földárverést tőztek ki október 12-ére a Vasutak Mővelıdési Házban azokból az állami tartalékföldekbıl, amit az önkormányzat már a tavalyi évben is perelt. Az árverés 3.000,- Ft kárpótlási névértékkel történı licittel indult volna. Az ügyben megkereste és kérte Gráf József Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési minisztert, Tóth Károly, Molnár László és Velkey Gábor országgyőlési képviselıket az árverés leállítására, tekintettel arra, hogy a jogosult kárpótoltak kárpótlási jegyekkel már nem rendelkeznek, a földárverésen így részt nem vehetnek, és a felkínált nagy értékő területeket csupán a töredékéért kínálják árverésre. Kárpótlási jeggyel az önkormányzat nem árverezhet, mivel nem alanyi jogosult. Az országban több tízmilliárd forint értékő érintett terület van. Megköszönte az eljárók munkáját, közbenjárásuk eredményeképpen a Központi Igazságügyi Hivatal szeptember 21-én a folyamatban lévı peres eljárás jogerıs befejezéséig a békéscsabai földeket érintı árverezést elhalasztotta. (Kazetta 3/ /1. 020) Takács Péter képviselı: Kik akarják megvásárolni a földterületeket? Országos szinten mekkora az érintett területnagyság? (Kazetta 4/ ) 18

19 19 Hanó Miklós alpolgármester: Országos szinten pontos területnagyságot nem tud mondani. Békéscsabán az 547 ha-ból kb. 100 ha volt Csanádapácai út, Lencsési ltp. mögötti öntözött rét árverésre meghirdetve. A vásárlók személye nem ismert, de információi szerint nem helybeli lakosok. (Kazetta 4/ ) Tóth Károly képviselı: A végcél nem az árverés elhalasztása, hanem a jogi kiskapuk megszüntetése az árverések kiírása céljából. Ahhoz, hogy a földterületeket az illetékes önkormányzatok megkaphassák, tisztában kell lenni azzal, hogy hasonló jellegő manipulációval jöttek létre, amikor a sok helyen mőködı földkiadó bizottságok ezeket a földeket kárpótlásra kijelölték, majd soha nem hirdettek az adott területre földárverést. Elég sajátos volt az a kör, akik engedély és bérleti díj megfizetése nélkül, ezen földeket használta. (Kazetta 4/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Az akkori városvezetés és a földrendezı bizottság állami tartalékföldeket hozott létre a város késıbbi fejlesztésének elısegítésére. Ezen területek vonatkozásában az évi kárpótlást lezáró törvény elısegíti a volt tartalékföldek önkormányzati tulajdonba kerülését. (Kazetta 4/ ) Tárgy: Aljegyzıi pályázat kiírása Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyőlésnek. (Kazetta 4/ ) Tóth Károly képviselı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıhöz intézendı kérdése komolytalan. Aljegyzı választás után a jegyzı széke mindig megingott. Mindezek figyelembevételével fenntartja elıterjesztését? (Kazetta 4/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı: Nem személye az elıterjesztı. (Kazetta 4/ ) Szilvásy Ferenc képviselı: Az elıterjesztés mellé csatolt 6 db állásfoglalás nem az aljegyzıi pályázatra vonatkozik. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztés más napirendi pontokra vonatkozó bizottsági állásfoglalást is tartalmazza. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 4/ ) A közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 19

20 20 523/2009. (IX.24.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 36. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Polgármesteri Hivatal aljegyzıi állásának betöltésére a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Vantara Gyula polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak - a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldalán, az önkormányzat székhelyén helyben szokásos módon, valamint a - Hivatalos Értesítıben történı megjelentetésérıl. III. IV. A beérkezett pályázatok felbontása a polgármester és a jegyzı együttes jelenlétében történik. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az aljegyzıi munkakörre benyújtott pályázati anyagok elızetes alaki vizsgálatára, valamint a jegyzı által javasolt pályázó meghallgatására az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottságot jelöli ki. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: október 2. Melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet A közszolgálati jogviszony idıtartama: Határozatlan idejő közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı A munkavégzés helye: aljegyzıi munkakör betöltésére 20

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 161. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Pf. 62 Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben