David Gemmel A farkas birodalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "David Gemmel A farkas birodalma"

Átírás

1 David Gemmel A farkas birodalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David A. Gemmel In the Realm of the Wolf Copyright 2003 by David A. Gemmel All Rights Reserved Fordította: Sziklai István Borítógrafika: Louis Royo Kiadja: Delta Vision Kft. Felelős kiadó: Terenyei Róbert ISBN: X Terjeszti: Delta Vision Kft. Budapest 1094 Ferenc krt. 27. Telefon: (36-1) Telefon/Fax: (36-1) Köszönetnyilvánítás Köszönöm szerkesztőmnek, Oliver Johnsonnak, valamint Justine Willetnek, a korrektoroknak, Jean Maundnak és Stella Grahamnak, az olvashatóságot tesztelő Tom Taylornak és Edith Grahamnak, továbbá Mary Sandersonnak, Alan Fishernek, Stan Nichollsnak és Peter Austinnak. Ajánlás Ezt a regényt nagy szeretettel ajánlom Jennifer Taylornak és gyermekeinek, Simonnak és Emilynek, amiért osztoztak az amerikai kaland örömében és Ross Lempriere-nek, aki ismét bemerészkedett a Sötét erdőkbe, keresve a rejtőzködő Árnyjáró nyomát. Prológus Az Angyal nevezetű férfi csendben üldögélt a kocsma sarkában, hatalmas, bütykös kezeit forralt borral teli kupája köré fonva, sebhelyes arcát fekete csuklyája mögé rejtve. A négy kitárt ablak ellenére a hatvan láb hosszú szobában állott volt a levegő, és Angyal érezte az olajlámpások füstjével elkeveredő emberi izzadtság, a fövő ételek és a kesernyés sör szagát. A férfi felemelte kupáját, peremét az ajkához érintette és kortyolt egyet belőle,

2 megforgatva szájában a bort. A Tüskés Bagoly ivója és ebédlője ma éjjel zsúfolásig megtelt, de senki sem lépett oda az italát dajkáló Angyalhoz. A csuklyás férfi nem kedvelte a társaságot, és a sebhelyes gladiátor a legteljesebb egyedüllétnek azt a fokát élvezte, amit az ember csak elérhet egy zsúfolt kocsmában. Nem sokkal éjfél előtt heves vita robbant ki egy csapatnyi munkás közt. Angyal kovaszínű tekintete a csoportra irányult, és végigfürkészte az arcukat. Öten voltak és a kiömlött ital miatt lármáztak. Angyal látta, ahogy a vér az arcukba tolul, és ebből tudta, hogy megemelt hangjuk ellenére, egyiküknek sincs kedve verekedni. Amikor a csata ideje közeledik, minden vér kifut az ember arcából, amitől az sápadt lesz és kísérteties. A férfi tekintete a csoport szélén álló fiatalemberre rebbent. Ő már veszedelmesebbnek tűnt arca elfehéredett, szája vékony vonallá préselődött, és jobb keze tunikájának redői közé csúszott. Angyal rápillantott a kocsmárosra, Balkára. A nagydarab egykori birkózó a söntéspult mögött állt és a vitatkozókat figyelte. Angyal ellazult Balka is látta a veszélyt, és készen állt. A zűrzavar kezdett elcsitulni, de ekkor a sápadt fiatalember odaszólt egyik társának, mire váratlanul öklök lendültek ütésre. A lámpások fényében kés villant, és valaki felkiáltott fájdalmában. Balka kurta fahusánggal a kezében átugrotta a söntéspultot és rávetette magát a halálsápadt késelőre a husáng először a csuklójára sújtott le, amitől a penge a földre hullt, majd halántékon csapta a férfit, aki úgy dőlt a fűrészporos padlóra, akár egy zsák. Mára ennyi, cimborák! bömbölte Balka. Az estének vége. Csak még egy italt, Balka kérlelte egy törzsvendég. Majd holnap förmedt rá a kocsmáros. Gyerünk, cimborák. Takarítsátok el a szemetet. A vendégek felhajtották maradék sörüket és borukat, majd néhányan megragadták az eszméletlen késelőt és kivonszolták az utcára. A férfi áldozata a vállába kapta a kést a sebe mély volt, a karja elzsibbadt. Balka adott neki egy jó nagy adag pálinkát, majd elküldte, hogy keressen magának kirurgust. Végül a kocsmáros bezárta az ajtót és a helyére csattintotta a keresztrudat. A csapos és a felszolgáló lányok nekiláttak összeszedni a kupákat, korsókat és tányérokat, majd a helyükre rakták a rövid csetepatéban felborult székeket és asztalokat. Balka becsúsztatta a husángot bőrkötényének széles zsebébe, és odaballagott, ahol Angyal üldögélt. Újabb csendes este morogta, és széket húzott magának, szemközt a gladiátorral. Janic! kiáltotta el magát. Hozz nekem egy korsóval. A borászfiú a legfinomabb lentriai vörösből egy palacknyit agyagkorsóba öntött, előszedett egy tiszta serleget és az egészet letette az asztalra, Balka elé. A kocsmáros felpillantott a fiúra és kacsintott. Rendes kölyök vagy, Janic mondta, mire a fiú elmosolyodott, vetett egy ideges pillantást Angyalra, majd elhátrált. Balka sóhajtott és hátradőlt. Miért nem egyszerűen a palackból öntesz magadnak? kérdezte Angyal, akinek szürke szeme rezzenetlenül meredt a kocsmárosra. Balka kuncogott. Jobban ízlik agyagkorsóból. Lószart! Angyal átnyúlt az asztalon, felemelte a korsót és elferdült orra elé emelte. Lentriai vörös... legalább tizenöt éves. Húsz vigyorgott Balka. Nem szeretnéd, ha az emberek rájönnének, hogy elég gazdag vagy ahhoz, hogy ilyeneket igyál következtette ki Angyal. Bemocskolná a rólad, a nép egyszerű gyermekéről kialakult képet. Gazdag? Én csak egy szegény kocsmáros vagyok. Én pedig ventriai fátyoltáncos. Balka bólintott, és töltött a serlegbe.

3 Rád, barátom mondta, majd felhajtotta az egészet, amitől bor csorgott végig hegyes szürke szakállán. Angyal elmosolyodott és beletúrt gyérülő vörös hajába. Az istenek árasszanak el szerencsével szólalt meg Balka, és újabb adagot öntött magának, amit épp olyan gyorsan tüntetett el, mint az előzőt. Hasznát tudnám venni. Nincsenek vadászatok? Csak néhány, de mostanában senki sem akar pénzt költeni. Nehéz idők járnak helyeselt Balka. A vagriai háború teljesen kimerítette a kincstárat és most, hogy Karnak felbőszítette a gothirokat és a ventriaiakat, új csatákra számíthatunk. Hogy a ragya verné ki azt az embert! Igaza volt, amikor kidobta a követeiket felelte Angyal, összehúzva a szemét. Nem vagyunk a vazallusaik. Drenaiak vagyunk, és nem kellene térdet hajtanunk alávalóbb népek előtt. Alávalóbb népek? Balka felhúzta a szemöldökét. Lehet, hogy meglep, Angyal, de én úgy értesültem, hogy a nem drenaiaknak is két karja, két lába és egy feje van. Tudom, hogy furcsa. Tudod, hogy értem csattant fel Angyal. Tudom, csak éppen nem értek egyet veled. Igyál inkább egy kis jóféle bort. Angyal megrázta a fejét. Egyetlen italra van csupán szükségem. Amit sosem fogyasztasz el. Miért jöttél ide? Gyűlölöd az embereket nem beszélgetsz velük, és nem szereted a tömeget. Szeretek hallgatózni. Ugyan mit hallhatsz egy kocsmában, a részegeket és a hangoskodókat leszámítva? Angyal vállat vont. Sorsokat. Pletykákat. Nem tudom. Balka előrehajolt, hatalmas alkarját ráfektetve az asztallapra, Hiányzik, nem igaz? A harc, a dicsőség, az ujjongás. Egy cseppet sem felelte a másik. Ugyan már, Balkával beszélsz. Láttalak aznap, amikor legyőzted Barsellist. Csúnya sebet ejtett rajtad, de te győztél. Láttam az arcodat, amikor kardodat Karnak felé emelted. Ujjongás ült ki rá. Az akkor volt. Nem hiányzik és nem vágyom rá. Angyal felsóhajtott. De én is élénken emlékszem arra a napra. Barsellis jó harcos volt: magas, büszke, gyors. De a végén a testét kivonszolták az arénából. Emlékszel erre is? Arccal lefelé húzták ki, és a feje hosszú, véres árkot szántott a homokba. Lehettem volna én is. Balka ünnepélyesen bólintott. De nem te voltál. Veretlenül vonultál vissza és sosem tértél vissza, ami szokatlan, hiszen mindannyian visszatérnek. Láttad a múlt héten Caplynt? Micsoda szégyen: régen halálos ellenfél volt. Most úgy nézett ki, akár egy vénember. Egy halott vénember morogta Angyal. Egy halott vén bolond. Még mindig elintéznéd mindet, Angyal, és egy vagyont keresnél. Angyal káromkodott és az arca elsötétült. Lefogadom, hogy ugyanezt mondtad Caplynnak is. Sóhajtott egyet. Jobb volt, amikor még puszta kézzel harcoltunk, fegyver nélkül. A tömeg most csak vért és halált akar látni. Beszéljünk inkább másról. Miről? Politikáról? Vallásról? Bármiről. Csak érdekes legyen. Karnak fiát ma reggel elítélték: egy évre száműzték Lentriába. Egy férfit meggyilkoltak, a felesége a halálba menekült és a gyilkost egy évre tengerparti palotájába száműzik. Ez a

4 neked való igazságszolgáltatás. Legalább Karnak bíróság elé vitte a fiút mondta Angyal. Az ítélet lehetett volna rosszabb is. És a meggyilkolt ember apja is enyhítésért könyörgött. Úgy hallottam, megindító beszéd volt a fennkölt szellemről, a balesetről és a megbocsátásról. El tudom képzelni vetette oda Balka szárazon. Hogy érted ezt? Ó, ugyan már, Angyal! Hat ember mindannyian nemesek és mindannyian részegek elkapnak egy férjezett fiatal nőt és megpróbálják megerőszakolni. Amikor a férje megpróbálja megmenteni, levágják. A nő elrohan és leveti magát egy szikláról. Fennkölt szellem? Ami pedig a meggyilkolt férfi apját illeti, úgy hallottam, hogy Karnakot annyira megindította a beszéde, hogy kétezer raqot küldött személyes ajándékként neki, továbbá nagymennyiségű gabonát télire. Nos, te is láthatod, hogy mennyire jó ember. Időnként nem akarok hinni a fülemnek. Te nem találod furcsának, hogy az apa hirtelen könyörgőre fogta? Az istenekre ember, kényszerítették őt. Azok, akik Karnakot bírálják, általában balesetet szoktak szenvedni. Nem hiszek ezeknek a történeteknek. Karnak hős ő és Egel mentették meg az országot. Igaz és nézd csak meg, mi történt Egellel. Azt hiszem, elegem van a politikából csattant fel Angyal, és a vallásról sem akarok beszélgetni. Mi történt még? Balka egy pillanatig némán ült, majd elvigyorodott. Ó, igen, arról regélnek, hogy a Céhnek hatalmas összeget ajánlottak fel, ha levadássza Árnyjárót. Mi okból? kérdezte Angyal, aki láthatóan meghökkent. Balka vállat vont. Nem tudom. De Symiustól hallottam, akinek a testvére a Céh egyik írnoka. Ötezer raq magának a Céhnek és további tízezer annak, aki megöli őt. Ki rendelte meg a vadászatot? Senki sem tudja, de nagy jutalmat ígérnek az Árnyjáróról szóló minden hírért. Angyal felnevetett és megcsóválta a fejét. Nem lesz könnyű. Senki sem látta Árnyjárót... hogy is... tíz éve? Mostanra akár már meg is halhatott. Szemmel láthatóan valaki nem ezt gondolja. Ez őrültség. Megannyi kidobott pénz és élet. A Céh a legjobbakat hívja össze mondta Balka. Meg fogják találni. Angyal felelete épp csak hallható volt. És majd azt kívánják, bárcsak ne tették volna. 1 Miriel már több mint egy órája futott. Ezalatt kilenc mérföldet tett meg a felső legelőn álló kunyhótól a patak menti ösvényen, átszelte a völgyet és a fenyőerdőt, felkapaszkodott a Fejsze-gerincen, majd visszakanyarodott a régi szarvascsapásra. Kezdett fáradni, a szíve egyre hevesebben vert, a tüdeje heves küzdelmet folytatott, hogy oxigénnel tudja ellátni törődött izmait. De rohant tovább, eltökélve, hogy még azelőtt eléri a kunyhót, mielőtt a nap a zenitre hág. A lejtő csúszott az előző éjszakai esőtől, és kétszer is megbotlott, mire a csípőjén függő bőr

5 késtok beledöfött csupasz combjába. Kezdett méregbe gurulni. A hosszú vadászkés és a bal csuklójára erősített hajítótőr nélkül jobb időt tudott volna futni, de apa szava maga volt a törvény és Miriel addig nem hagyhatta el a kunyhót, amíg fegyvereit fel nem öltötte. Rajtunk kívül senki sincs itt vitatkozott, immár nem első ízben. Várd a legjobbat, készülj a legrosszabbra ez volt az összes válasz, amit kapott. Így hát futott, miközben a combjának újra és újra nekicsapódott a nehéz tok, alkarján a bőrt pedig felhorzsolta a hajítótőr nyele. Az ösvény elkanyarodott, ő pedig átugrott egy kidőlt fatörzset, könnyedén szökkenve át rajta, majd balra átvágott az utolsó rézsű felé. Hosszú lábai fokozták az iramot, csupasz talpa belesüppedt a puha földbe. Karcsú vádlija sajgott, tüdeje égett. De belül ujjongott, mert a nap még legalább húsz percre járt a déltől, ő pedig már csak háromra a kunyhótól. A balján árnyék mozdult és fogak villantak felé. Miriel azonnal előrevetette magát, és a jobb oldalán ért földet, majd máris talpra szökkent. A nőstényoroszlán, amit megzavart, hogy áldozata kitért első támadása elől, lekuporodott, füleit a koponyájához lapította, és homokbarna szemével a magas, fiatal nőt méregette. Mirielnek csak úgy száguldottak a gondolatai. Lépések és ellenlépések. Urald a helyzetet! Vadászkése már a kezében is volt, ő pedig torka szakadtából elordította magát. A nőstényoroszlánt megdöbbentette a hang és hátrálni kezdett. Miriel torka kiszáradt, a szíve vadul kalapált, de keze rezzenetlenül tartotta a pengét. Újra kiáltott, és az állat felé ugrott. A hirtelen mozdulat megriasztotta a fenevadat, és ismét hátrábbcsusszant. Miriel megnyalta az ajkát. Mostanra az oroszlánnak már el kellett volna rohannia. Feltámadt benne a félelem, de visszanyelte. A félelem olyan, mint a hasadban égő tűz. Urald, és felmelegít és életben tart. Engedd szabadjára, és megéget és elpusztít. A lány mogyoróbarna tekintete belemélyedt az oroszlán homokbarna szemébe, és most már látta az állat megtépázott külsejét és a haragos vörös heget a jobb mellső lábán. Mivel nem volt elég gyors, nem tudta elkapni a fürge őzeket és éhezett. Nem fog visszavonulni ebből a harcból mert nem teheti. Miriel agyán átfutott mindaz, amit apa mondott neki az oroszlánokról: Hagyd a fejét a csont túl vastag, hogy a nyíl átüsse. A mellső lábai közé küldd a vesszőt, egyenesen a tüdejébe. De semmit sem mondott arról, hogy mi a teendő, ha egyetlen késsel felszerelkezve néz szembe egy ilyen bestiával. A nap elősiklott egy őszi felhő mögül, és a fény megcsillant a kés pengéjén. Miriel azonnal úgy fordította a pengét, hogy a fény egyenesen az oroszlán szemébe villanjon. Az állat hatalmas feje megrándult és pislogásra késztette az erős napsugár. Miriel ismét felordított. De ahelyett, hogy menekült volna, a nőstényoroszlán váratlanul rohamra lendült, és a rávetette magát a lányra. Miriel egy pillanatra megdermedt, majd a kése felfelé suhant. Ekkor fekete számszeríjvessző fúródott az állat nyakába, a füle mögé, majd egy második hasított az oldalába. Az oroszlán teste nekicsapódott Mirielnek és hátralökte, de a vadászkés belefúródott a ragadozó hasába. Miriel dermedten feküdt a földön, rajta az oroszlán, amelynek bűzös lehelete az arcába csapott. De a karmok nem téptek a testébe, az agyarak nem mélyedtek belé. A nőstényoroszlán még hörgött egyet, majd kimúlt. Miriel behunyta a szemét, vett egy nagy levegőt, és kikászálódott a hatalmas test alól. Lábai nem tartották meg, így leült az ösvényre a keze remegett. A bokrok közül egy magas férfi bukkant elő, kezében apró, fekete fém ismétlő számszeríjjal, és leguggolt mellé. Jól csináltad mondta mély hangján. A lány felnézett a sötét szemekbe, és kipréselt magából egy mosolyt.

6 Megölt volna. Talán felelte a férfi. De a pengéd a szívébe fúródott. A kimerültség meleg takaróként burkolta be a lányt, aki a hátára dőlt, lassan, mélyeket lélegezve. Egykoron jóval korábban megérezte volna a nőstényoroszlán jelentette veszélyt, de mára ezt az adottságát elvesztette, akárcsak anyját és testvérét: Danyal öt évvel korábban baleset áldozata lett, Krylla pedig tavaly nyáron megházasodott és elköltözött. Kisöpörte elméjéből ezeket gondolatokat, és felállt. Tudod suttogta, tényleg fáradt voltam, amikor az utolsó rézsűhöz értem. Alig kaptam levegőt, és úgy éreztem minden tagom ólomban van. De amikor az oroszlán rám vetette magát, minden fáradtságom elenyészett. Felnézett az apjára. Aki mosolyogott és bólintott. Sokszor átéltem ezt. Az erő mindig a harcos szívében rejlik, és az ilyen szív ritkán engedi, hogy legyőzzenek. A lány a kimúlt állatra pillantott. Sose lőj a fejébe. Ezt te mondtad nekem rótta meg a férfit, és megveregette a lény nyakából kiálló vesszőt. Apja vállat vont és elvigyorodott. Hibáztam. Ez nem igazán megnyugtató. Azt hittem, hogy tökéletes vagy. Öregszem. Megsebesültél? Szerintem nem... Gyorsan szemügyre vette karját és lábát, mivel az oroszlán karmai vagy agyarai ejtette sebek gyakran elfertőződtek. Nem. Szerencsém volt. Igen, az volt helyeselt a férfi. De azért volt szerencséd, mert mindent jól csináltál. Büszke vagyok rád. Miért jöttél? Mert szükséged volt rám felelte az apja. Könnyedén talpra állt, majd kinyújtotta kezét, és felrántotta a lányt. Most pedig nyúzd meg a fenevadat és vágd négy részre. Az oroszlán húsa páratlan ínyencség. Nem hiszem, hogy enni akarok belőle mondta Miriel. Inkább jobb szeretném elfelejteni az egészet, Sose tedd intette az apja. Győzelmet arattál és ez erősebbé tesz. Később találkozunk. A magas férfi kiszedegette a nyílvesszőket, letisztogatta róluk a vért, majd visszatette őket a derekán hordott bőrtegezbe. A vízeséshez mész? kérdezte halkan a lány. Csak egy rövid időre felelte a másik, távolba révedően, miközben hátat fordított neki. Szerinted túl sok időt töltök ott? Nem mondta neki a lány szomorúan. Nem az időről van szó, amit üldögélve töltesz ott és nem is az erőfeszítésről, amit a sírjának ápolására fordítasz. Hanem rólad. Ő elment... immár öt éve. Ismét el kellene kezdened élni. Neked... többre van szükséged ennél. A férfi bólintott, de a lány tudta, hogy mondandója nem hatott rá. Az apja elmosolyodott, és a vállára tette a kezét. Egy nap majd megismered a szerelmet, és akkor egyenlő felekként beszélhetünk. És ezt nem az atyáskodás mondatja velem. Okos vagy és értelmes, bátor és eszes. De vannak dolgok, amiket épp olyan nehéz elmagyarázni, mint leírni a színeket egy vaknak. Remélem te is megismered majd, hogy a szerelemnek óriási ereje van és még a halál sem tudja elpusztítani. És én még mindig szeretem őt. Ezzel előrehajolt és homlokon csókolta a lányt. Nyúzd meg az állatot. Alkonyatkor találkozunk. A lány figyelte, ahogy a férfi távozik az ezüst fekete haját lófarokba kötő, számszeríját oldalára csatoló magas alak kecsesen és óvatosan mozgott. Majd eltűnt a szeme elől, ahogy beleveszett az árnyakba.

7 * * * * * A vízesés keskeny volt, nem szélesebb hat lábnál és csillogó zuhatagként ömlött a fehér sziklákra, majd onnan a harminc láb széles és negyvenöt láb hosszú, levélformájú tavacskába. A tó legdélibb pontján egy másik zuhatag zúdult alá, és az innen kiinduló patak a két mérfölddel délebbre fekvő folyóba ömlött. A tó felszínén aranyszínű levelek lebegtek, és minden egyes szélfuvallatra újabbak hulltak alá pörögve a fákról. A tó körül számos virág nyílt többségüket az a férfi ültette, aki most egy sír mellett térdelt. A férfi felpillantott az égre a nap egyre vesztett erejéből, és az ősz fagyos szelei söpörtek végig a hegyen. Árnyjáró sóhajtott. Eljött a haldoklás ideje. Rápillantott a vízen úszó aranyszínű levelekre, és eszébe ötlött, amikor Danyallal és a gyerekekkel üldögéltek ugyanitt, egy őszi napon, tíz emberöltővel ezelőtt. Krylla picinyke lábát a vízbe lógatta, Miriel pedig a levelek között úszkált. Olyanok, akár az eltávozottak lelkei mondta akkor Danyal Kryllának. Az élet tengerén sodródnak nyughelyük felé. A férfi ismét sóhajtott és tekintete visszarebbent a virágokkal elborított buckára, amely alatt ott pihent mindaz, amiért élt. Miriel ma megküzdött egy oroszlánnal mondta hangosan. Kiállt vele és nem esett pánikba. Nagyon büszke lettél volna rá. Ébenfekete nyelű számszeríját maga mellé tette, majd szórakozottan letépte a sírkő mellett növő muskátlik fejét, leszedve a kifakult, elszáradt szirmokat. Már alaposan benne jártak az őszben és valószínűtlennek tartotta, hogy újra virágozzanak. Hamarosan kihúzkodja őket, lerázza gyökereikről a földet, és felakasztja őket a kunyhóban, hogy tavasszal ismét elültesse a virágokat. De még mindig túl lassú folytatta. Nem ösztönösen cselekszik, hanem a tanultakat idézi fel. Nem úgy, mint Krylla. Kuncogott. Emlékszel hogy gyűltek köré a falusi fiúk? Tudta, hogy bánjon velük, miként tartsa a fejét vagy mosolyogjon kihívóan. Ezt tőled tanulta. Kinyújtotta kezét, és megérintette a hideg márvány kőlapot, mutatóujját végigfuttatva a bevésett vonalakon. Danyal, Dakeyras felesége, A kavics a holdfényben A sírra szilfák és bükkök árnya vetült, és mellette rózsák nőttek, amelyek hatalmas sárga szirmai édes illattal töltötték meg a levegőt. Kasyrában vásárolta mind a hét bokrot. Három elhalt a visszaúton, de a megmaradtak szépen virágzottak a zsíros és agyagos talajban. Hamarosan a városba kell vinnem szólalt meg ismét a férfi. Tizennyolc éves és tanulnia kell. Keresni fogok neki egy férjet. Felsóhajtott. Ez azt jelenti, hogy egy darabig távol leszek. Nem örülök neki. A csend elmélyült, még a szél is elhallgatott. A férfi sötét szeme a távolba révedt, emlékei komor képeket idéztek. Majd Árnyjáró könnyedén talpra állt, felkapta a mellette heverő agyagtálat, odament a tóhoz, megtöltötte a tálat, és nekilátott megöntözni a rózsákat. Az előző napi eső inkább csak zápor volt, de a rózsák a sok vizet szerették. * * * * * Kreeg a bokrok között lapult felajzott számszeríjjal. Milyen könnyű, gondolta magában és nem tudta elfojtani mosolyát. Találd meg Árnyjárót és öld meg. El kellett ismernie, hogy a vadászat kilátásai megrémítették. Hiszen végső soron Árnyjáró, a Gyilkos nem volt lebecsülendő ellenfél.

8 Amikor a családját martalócok megölték, addig járt a nyomukban, amíg minden, egyes gyilkossal nem végzett. Árnyjáró legenda volt a Céhben tehetséges kardforgató, ragyogó késelő és páratlan számszeríjász hírében állt. Ezenfelül azt is rebesgették róla, hogy misztikus képességekkel bír, és mindig megérzi, ha veszély fenyegeti. Kreeg célba vette a magas férfi hátát. Misztikus képességek? Bah. Egy szívdobbanás alatt vége lenne. A férfi felkapott egy agyagtálat a sír mellől és elindult a tóhoz. Kreeg számszeríja követte a mozgását, de ekkor kiszemelt áldozata leguggolt, vízzel töltve meg a tálat. Kreeg egy hajszálnyit lejjebb engedte a nyílpuskát és lassan kifújta a levegőt. Árnyjáró most az oldalát mutatta felé, és ha biztosra akart menni, a fejét kellett célba vennie. Mit csinál a vízzel? Kreeg figyelte, ahogy a magas férfi letérdel a rózsák mellé, és s tál tartalmát a virágok gyökeréhez önti. Vissza fog menni a sírhoz, gondolta Kreeg, és amikor odaér, elkapom. Az életben annyi minden múlott a szerencsén. Amikor a megrendelés eljutott a Céhhez, Kreegnek egy petákja sem volt, és Kasyrában élt, abból, amit egy ribanc keresett neki. A ventriai kereskedő megölésért kapott arany már réges-régen eltűnt a város déli fertályának játékbarlangjaiban. Kreeg most már áldotta a balszerencsét, ami Kasyrában marasztotta. Tudta, hogy minden élet kört alkot. Kasyrában hallott először a hegyekben élő remetéről, a magas özvegyemberről és annak szégyenlős lányáról. Felidézte magában a Céhtől érkezett üzenetet: Kutasd fel a Dakeyras nevezetű férfit. A feleségét Danyalnak, a lányát Mirielnek hívják. A magas férfinak ezüst fekete haja és sötét szeme van közel jár már az ötvenhez. Apró, ébenés bronzszínű ismétlő számszeríjat hord magánál. Öld meg, és hozd el bizonyítékként a fegyvert Drenanba. Légy óvatos. A férfi nem más, mint Árnyjáró. Tízezer arany üti a markod. Kasyrában Kreegnek esélye sem volt arra, hogy ilyen mesés összeget keressen. De ekkor áldassanak az istenek, mesélt a vadászatról a ribancnak. Az északi hegyekben él egy férfi, akinek a lányát Mirielnek hívják mondta a nő. A férfival nem találkoztam, de a lányával évekkel ezelőtt együtt jártam a Papi Iskolába, ahol betűvetésre tanítottak. Emlékszel, hogy hívták az anyját? Azt hiszem valami Daneelnek... vagy Donaliának... Danyalnak? suttogta a férfi, és felült, amitől a takaró lecsúszott inas és sebhelyes testéről. Ez volt az mondta a nő. Kreeg szája kiszáradt, szíve hevesen dobogott. Tízezer arany! Na de Árnyjáró a célpont! Milyen esélye lehetne egy ilyen ellenféllel szemben? Majdnem egy teljes hétig járta Kasyrát, a hegyi ember után érdeklődve. Kövér Sheras, a molnár évente kétszer látta, és emlékezett az apró számszeríjra. Nagyon hallgatag mesélte Sheras, de nem szívesen látnám a rossz oldalon, ha érted, hogy mire gondolok. Kemény ember, fagyos szemekkel. Régebben szinte barátságos volt, de amióta a felesége meghalt... öt... hat évvel ezelőtt... A lova felbukott és rázuhant. Két ikerlányuk volt, mindkettő csinoska. Az egyik férjhez ment egy fiúhoz délen és elköltözött. A másik még a férfival van. Szégyenlős kis fruska, és az én ízlésemnek túlságosan vékonyka. Goldin, a kocsmáros, a gothir földekről érkezett beesett arcú menekült szintén emlékezett rá. Amikor a felesége meghalt, járt ide egy darabig, és italba fojtotta bánatát. Nem beszélt valami sokat. Egy este egyszer csak összeesett, én pedig kivitettem az ajtó mellé. A lányai érte jöttek és hazatámogatták. Akkor olyan tizenkét évesek lehettek, és a városi elöljárók arról kezdtek beszélni, hogy elveszik őket tőle. Végül beíratta őket a Papi Iskolába, ahol közel

9 három évet töltöttek. Kreeget felvidította Goldin története. Ha a nagy Árnyjáró féktelen italozásba merült, akkor nem volt mitől tartania. De reményei szertefoszlottak, amikor a kocsmáros folytatta. Sosem volt népszerű. Túl sokra tartja magát mondta Goldin. De a múlt évben végzett egy kóbor medvével, és ez tetszett az embereknek. A medve felfalt egy fiatal gazdát és a feleségét. Dakeyras azonban levadászta. Döbbenetes volt! Taric látta az egészet, és elmondta, hogy egy apró számszeríj volt nála. A medve rárohant, ő meg csak állt ott, majd a legeslegutolsó pillanatban, amikor a medve felágaskodott előtte, két vesszőt küldött az állat kitátott pofájába, egyenesen az agyába. Taric azt mesélte, hogy még sosem látott ilyet. Az a férfi olyan hideg, mint a jég. Kreeg megtalálta a karcsú és szőke Taricot, aki a grófi istállóban dolgozott lovászként. Három napon át követtük a fenevad nyomát mondta, nekidőlve a szénabálának és nagyot húzott a bőrrel bevont pálinkásflaskából, amelyet Kreeg nyújtott oda. Sosem láttam, hogy izzadt volna, pedig már nem fiatal ember és amikor a medve felágaskodott, egyszerűen csak felemelte a nyílpuskát és lőtt. Hihetetlen volt! Az az ember nem ismeri a félelmet. Miért mentél vele? Taric elmosolyodott. Megpróbáltam udvarolni Mirielnek, de sehova sem jutottam, így végül feladtam. Tudod, ő olyan szégyenlős fajta és hát az apja elég furcsa; nem vagyok biztos benne, hogy szeretném, ha ő lenne az apósom. Ideje javarészét a felesége sírjánál tölti. Kreeg ismét fellelkesült. Ebben reménykedett. Egy embert levadászni az erdőben, a legjobb esetben is elég rizikós ügy. Az áldozat szokásainak ismerete valamelyest csökkentette a feladat veszélyességét, de olyan helyet találni, amelyet az áldozat rendszeresen felkeresett... hát az maga volt az istenek adománya. És ráadásul, ha az egy sír... Árnyjáró gondolatai ott másfelé járnak majd, felidézik a szomorúságot és talán a kedves pillanatokat is. Beigazolódott a várakozása. Taric útmutatását követve Kreeg ma reggel, nem sokkal hajnal után rábukkant a vízesésre, és talált egy rejtekhelyet, amely a sírra nézett. Mostanra már csak a gyilkos lövés maradt hátra. Kreeg pillantása a még mindig a sír melletti fűben heverő ébenfekete számszeríjra villant. Tízezer arany! Megnyalta vékony ajkát, és gondosan beletörölte izzadó tenyerét zöld tunikájába. A magas férfi visszasétált a tóhoz, újra megmerítette a tálat, majd a legtávolabbi rózsabokorhoz ment és újra leguggolt. Kreeg tekintete a sírkőre siklott. Negyven láb. Ebből a távolságból a szakállas vessző átüti Árnyjáró hátát, átfúrja a tüdejét és kirobban a mellkasából. Még ha el is véti a szívét, perceken belül saját vérében fuldokolva hal meg. Kreeg alig várta, hogy megtörténjen a gyilkosság, és szeme ismét a magas férfit kereste. De nem látta sehol. Kreeg pislogott. A tisztás üres volt. Elszalasztottad a lehetőséged szólalt meg egy fagyos hang. Kreeg megperdült, megpróbálva célra tartani számszeríját: Egy villanásra látta áldozatát, ahogy ott áll és magasra emelt kezében megcsillan valami. Azután a férfi karja meglendült. Olyan volt, mintha ragyogó sugár robbant volna Kreeg koponyájába. Nem érzett fájdalmat, nem érzett semmit. Számszeríja kicsúszott a kezéből és a világ forogni kezdett vele. Utoljára még a szerencséjére gondolt. A szerencséjére, amely egyáltalán nem fordult meg. * * * * * Árnyjáró letérdelt a test mellé, és felemelte a férfinál levő díszes számszeríjat. A fegyver ébenszínű agyát mesterien faragták ki és aranyverettel borították. A nyílpuska maga acélból készült, méghozzá valószínűleg ventriai acélból, mivel felülete sima volt, akár a selyem, és

10 egyetlen folt sem csúfította. Félrerakta a fegyvert és folytatta a holttest szemrevételezését. A férfi teste inas volt és szikár, arca zord, szegletes állal és vékony szájjal. Árnyjáró biztosra vette, hogy korában sosem látta. Előredőlt, kihúzta a férfi szemgödréből a pengét, és megtisztogatta a még nedves fűben. Végezetül szárazra törölte a halott férfi tunikájában, majd a bal alkarjára szíjazott fekete bőrtokba csúsztatta. A férfi öltözetének gyors átkutatása során nem talált semmit, csupán négy rézpénzt és a torkára erősített szíjról függő elrejtett kést. Árnyjáró a levélzöld tunikánál fogva megragadta a hullát és a jobb vállára lódította. A rókák és a farkasok összemarakodnának a maradványokon, ő pedig nem akarta, hogy Danyal sírjának nyugalmát ilyesmi zavarja meg. Lassan odaballagott a második vízeséshez, áthajította a testet a zuhatag peremén, és figyelte, ahogy az belezuhan az odalent robogó patakba. A hulla első lendületét ugyan két szikla megakasztotta, de azután a víz kitaszigálta onnan és Kreeg élettelen teste arccal lefelé megkezdte utazását a távoli folyó felé. Árnyjáró felszedte saját és az orgyilkos számszeríját, majd elindult a kunyhója felé. A kőkéményből lustán tekergőzött az ég felé a füst és a férfi megállt az erdőszélen, örömtelenül pillantva végig a házon, amelyet magának és Danyalnak épített. Egy égbetörő szirt lábánál állt a hatvan láb hosszú fakunyhó három nagy spalettás ablakkal és egyetlen ajtóval, amely fölé védelmezőén hajolt a hatalmas sziklafal. A ház elől minden fát, bokrot és sziklatömböt eltávolítottak, így senki sem jöhetett észrevétlenül száz lábnál közelebb a házhoz. A kunyhó valóságos erőd volt, de egyfajta szépséget is tükrözött. Danyal a sarokillesztéseket vörös és kék pettyes kövekkel fedte be, és az ablakok alá virágokat ültetett rózsákat, amelyek felkúsztak a falakon és megkapaszkodtak a fában, rózsaszínben és aranyban fürösztve a kemény felületű kérget. Árnyjáró szeme végigpásztázta a nyílt terepet, átkutatva az erdő szélét újabb, ott rejtőző orgyilkosok után, de senkit sem látott. Gondosan, továbbra is fedezékben maradva, megkerülte a kunyhót, nyomokat keresve, de nem talált mást, csak saját mokaszinjának és Miriel meztelen lábának lenyomatát. Elégedetten a látottakkal, átszelte a tisztást és belépett a házba. Miriel forró zabkásából és kései szamócából álló vacsorát készített. A lány elmosolyodott, ahogy a férfi belépett, de mosolya elhalványult, amikor meglátta az ismeretlen számszeríjat. Hol találtad? kérdezte. Egy férfi bujkált a sír közelében. Rabló volt? Nem hinném. Ez az íj akár száz aranypénzt is megér. Gyönyörű alkotás. Szerintem a fickó orgyilkos volt. Miért vadászna rád? Árnyjáró vállat vont. Volt idő, amikor vérdíj volt a fejemre tűzve. Talán még most is van. Az is lehet, hogy megöltem a testvérét vagy az apját. Ki tudhatja? Egy dolog viszont biztos: nem tudja elmondani nekem. A lány leült az asztalhoz és az apját figyelte. Mérges vagy? kérdezte végül. Igen. Nem lett volna szabad ilyen közel jutnia. Mostanra halottnak kellene lennem. Mi történt? A bokrok között rejtőzött vagy negyvenlépésnyire a sírtól, készen, hogy leadja a halálos lövést. Amikor vízért mentem, hogy megöntözzem a rózsákat, láttam, hogy egy madár akar leszállni a feje fölötti fa ágára, de az utolsó pillanatban elkanyarodott. Lehetett volna akár egy róka is vagy valami váratlan mozgás jegyezte meg Miriel. A madarak ijedősek.

11 Igen, lehetett volna az is értett egyet a férfi. De nem az volt. Ha eléggé bízott volna magában, hogy megpróbálkozzon egy fejlövéssel, mostanra már holtan hevernék Danyal mellett. Akkor hát ma mindketten szerencsések voltunk mondta a lány. Árnyjáró bólintott, de nem felek, mert gondolatai még mindig a történtek körül keringtek. Tíz éven át élt úgy, hogy a múltja nem járt vissza kísérteni őt. Ezekben a hegyekben csak úgy ismerték, mint az özvegy Dakeyrast. Ennyi idő elteltével ki küldene rá orgyilkost? Még hányan fognak jönni? A nap a nyugati csúcsok fölött trónolt, lángoló rézvörös korongként utolsó dacos sugarait lődözve a hegyoldalra. Miriel hunyorgott az erős fényben. Túl erősen süt nyafogta. De a férfi keze felfelé lendült és a fa húsvágódeszka az ég felé röppent. Miriel simán a vállához szorította a nyílpuskát, és ujja meghúzta a bronz ravaszt. A lövedék kivágódott a fegyverből és több mint egy lábbal elhibázta az ívben szálló falapot. Mondtam, hogy túl erősen süt ismételte a lány. Gondolj arra, hogy hibázol, és már meg is történt felelte a férfi komoran, és felszedte a deszkát. Akkor hadd dobjam fel én neked. Nem nekem van szükségem gyakorlásra hanem neked! Nem találnád el, igaz? Ismerd be! A férfi belenézett a lány csillogó szemébe, és a haján, meg bronzszínű vállán vörösen megcsillanó napfényt nézte. Férjhez kéne menned mondta váratlanul. Túl szép vagy ahhoz, hogy a hegyekben ragadj egy öregember oldalán. Ne próbálj meg témát váltani korholta a lány, és kitépte kezéből a fadarabot, majd tíz lépéssel távolabb sétált. A férfi kuncogott, és megcsóválta a fejét, beismerve vereségét. Óvatosan hátrahúzta az alsó íjkar acélhúrját. A rugós kampó kattant egyet, Árnyjáró pedig rövid fekete vesszőt illesztett a horonyba, finoman nekinyomva azt a húrnak. Az eljárást megismételte a felső íjkarnál is, a görbülő bronzravaszokkal beállítva a feszítőerőt. A fegyverért sok-sok évvel ezelőtt valóságos vagyont fizetett opálokban, de a nyílpuska igazi mestermű volt és Árnyjáró sosem bánta meg az ügyletet. Felnézett, és már éppen meg akarta kérni Mirielt, hogy dobja fel a deszkát, amikor a lány váratlanul a magasba hajította a falapot. A napfény égette a szemét, de megvárta, amíg a pörgő fadarab eléri repülésének tetőpontját. Kinyújtotta karját és meghúzta az első bronzravaszt. A nyílvessző átsüvített a levegőn, belecsapódott a deszkába, és félig széthasította. Ahogy lefelé zuhant, Árnyjáró útjára engedte a második vesszőt is. A falap szilánkokra robbant szét. Szörnyeteg! kiáltotta Miriel. A férfi mélyen meghajolt. Kiváltságosnak kellene érezned magad mondta Árnyjáró, elfojtva mosolyát. Általában nem tartok bemutatót fizetség nélkül. Dobd fel újra parancsolt rá a lány, és ismét felajzotta a nyílpuskát. A fa eltörött mutatott rá a férfi. Dobd fel a legnagyobb darabot. Árnyjáró összeszedte nyilait, és felkapta a legnagyobb fadarabot. Mindössze négy hüvelyk széles és kevesebb, mint egy láb hosszú volt. Készen állsz? Dobd! A férfi egyetlen csuklómozdulattal magasra repítette a lapot. A számszeríj felemelkedett, a

12 nyíl kiröppent és belecsapódott a fába. Árnyjáró megtapsolta a lövést, mire Miriel elegánsan meghajolt. A nők általában pukedlizni szoktak jegyezte meg a férfi. És általában női ruhákat hordanak és hímeznek vágott vissza a lány. Igaz adta fel Árnyjáró. Hogy tetszik az orgyilkos számszeríja? Jó az egyensúlya és nagyon könnyű. Ventriai ébenfából készült és az agya üreges. Készen állsz egy kis kardforgatásra? A lány felnevetett. És a büszkeséged készen áll egy újabb vereségre? Nem ismerte be a férfi. Szerintem korán nyugovóra fogunk térni. A lány csalódottnak tűnt, amikor Árnyjáró összeszedte a fegyvereket és elindult vissza a kunyhóba. Jobb vívómesterre lenne szükséged, mint amilyen én vagyok. A fegyverek közül a karddal bánsz a legjobban, és tényleg tehetséges vagy. Majd gondolkodom rajta. Azt hittem, hogy te vagy a legjobb csipkelődött Miriel. Az apák mindig annak tűnnek mondta a férfi szárazon. De nem így van. Késsel vagy íjjal felülmúlhatatlan vagyok. Karddal? Csupán kiváló. És annyira szerény. Van valami, amiben nem tűntél ki? Igen felelte Árnyjáró, és mosolya elenyészett. A férfi meggyorsította lépteit, gondolatai elvesztek a fájdalmas emlékek között. Első családját feleségét, lányait, fiát martalócok mészárolták le. A kép szinte beleégett az elméjébe: fiára a virágoskertben bukkant rá, aprócska arcát virágszirmok takarták be. Majd ismét megismerte a szerelmet, de öt évvel ezelőtt csak tehetetlenül figyelte, ahogy Danyal lova megbotlik egy észrevehetetlen gyökérben. A hátas a földre zuhant, hemperedett egyet, maga alá szorította Danyalt, és szétzúzta felesége mellkasát. A nő testét fájdalom szaggatta és percek alatt meghalt. Van valami, amiben nem tűntél ki? Csak egyvalami van, felelte magában. Nem tudom életben tartani azokat, akiket szeretek. 2 Ralis előszeretettel mondogatta, hogy ő már akkor is üstfoltozó volt, amikor a csillagok még újonnan ragyogtak az égen, és ez nem is állt olyan messze az igazságtól. Még emlékezett arra, amikor Orien, az öreg király csupasz állú hercegként vonult fel a tavaszi parádén az ország első útján, amelyet Drenai útnak neveztek. Mára a Királyok sugárútja nevet viselte, és kiszélesítették, a végén pedig ott emelkedett a vagriaiak felett aratott győzelem emlékére állított diadalív. Oly sok minden megváltozott. Ralisnak kellemes emlékei voltak Orienről, Drenai első Harcos Királyáról, a Bronzpáncél viselőjéről, száz csata és tucatnyi háború győzteséről. Időnként, amikor eldugott kocsmákban üldögélt, kipihenve az utazás fáradalmait, a vén üstfoltozó elmesélte, hogyan találkozott Oriennel nem sokkal a dros corteswaini csata után. A király vadkanra vadászott a Skultik-erdőben, az akkor még fiatal és sötét szakállú Ralis pedig, hátán csomagjával, Delnoch erődvárosa felé haladt. Egy patak partján találkoztak. Orien egy sziklatömbön ücsörgött, és csupasz lábát a jeges vízbe lógatta drága csizmái távolabb, a füvön hevertek. Ralis levette hátizsákját, és a vízhez ment, majd letérdelt, hogy igyon. Nehéz csomagnak tűnik szólalt meg az aranyhajú király. Egen, az felelte Ralis.

13 Üstfoltozó vagy, igaz? Egen. Tudod, hogy én ki vagyok? Te vagy a király mondta Ralis. Orien kuncogott. És ez nem nyűgöz le? Jó neked. Felteszem, kenőcs nincs a zsákodban, mert most jól jönne. Kisebb alma méretű vízhólyagok nőttek a talpamra. Ralis megrázta a fejét, és bocsánatkérően széttárta a kezét. Ekkor egy csapat nemesifjú érkezett és körülvették a királyt. Mindannyian hahotáztak és kiabáltak, saját ügyességükkel hencegve. Ralis észrevétlenül távozott. Ahogy az évek múltak, úgy gyűjtötte a híreket a király hőstetteiről, mintha csak egy régi barátjáról lenne szó. Még akkor is, ha gyanította, hogy a király egy-két pillanat múlva már el is felejtette találkozásukat. Mára minden megváltozott, gondolta magában, miközben csomagját a kunyhó felé vonszolta. Az országnak nincs királya, és ez nem helyes. A Forrás nem tekint kegyesen a fejedelem nélküli földre. Ralis zihált, mire megmászta az utolsó emelkedőt, ahonnan lepillantott a virágokkal befuttatott házra. A szél elült és csodás nyugalom telepedett az erdőre. Vett egy nagy levegőt. Mindketten előjöhettek szólalt meg. Látni nem látlak benneteket, de tudom, hogy a közelben vagytok. Először a fiatal nő bukkant elő. Olajozott fekete bőrnadrágot és szürke gyapjútunikát viselt kibújt a bokrok közül, és rávigyorgott az öregre. Egyre élesebbek az érzékeid, Ralis jegyezte meg. Az csak bólintott és jobbra fordult. A férfi is előbukkant Mirielhez hasonlóan ő is fekete bőrnadrágot és tunikát viselt, de felvett még egy vállvédős, fekete láncinget is, meg egy vállövet, amelyről három hajítókés függött. Ralis nagyot nyelt. Volt valami ebben a hegyi emberben, ami mindig is zavarta az ősöreg üstfoltozót már akkor is, amikor először találkoztak tíz évvel ezelőtt ugyanitt. Gyakran törte a fejét, hogy mi lehet az, de nem tudott rájönni. Nem az zavarta, hogy Dakeyras harcos volt Ralis számosat ismert, és nem is farkasszerű mozgása. Nem: volt benne valami megfoghatatlan, ami Ralist ráébresztette saját halandóságára. Ha Dakeyras közelében álltál, olyan volt, mintha a halál mellett ácsorognál. Az üstfoltozó megborzongott. Jó újra látni, öreg mondta Dakeyras. Az asztalon hús és hideg forrásvíz vár. Meg van némi aszalt gyümölcs is, már amennyiben a fogaid megbirkóznak vele. A fogaimnak nincs semmi baja, fiú csattant fel Ralis. Lehet, hogy nincs már annyi, mint régen, de ami megmaradt, az mind működik. Dakeyras a lányhoz fordult. Ültesd le. Nemsokára én is jövök. Ralis figyelte, ahogy zajtalanul eltűnik a fák között. Bajt szimatol, igaz? kérdezte. Miből gondolod? kérdezett vissza a lány. Mindig is óvatos volt, de most láncinget visel. Csodaszép darab, de nehéz. Nem hinném, hogy itt a hegyekben akar tetszelegni vele. Bajban vagyunk ismerte el Miriel. Az öreg követte a lányt a kunyhóhoz, csomagját az ajtóban hagyta, és elnyújtózott a lószőrrel vastagon bélelt borszékben. Kezdek öreg lenni ehhez az élethez morogta. A lány felnevetett. Mióta mondogatod ezt? Nagyjából hatvan éve felelte Ralis. Hátradőlt, fejét ráhajtotta a fotel támlájára, és

14 becsukta a szemét. Arra gondolt, hogy talán már a százat is elérte. Egy nap majd nekilát kiszámolni, csak találnia kell valami viszonyítási alapot. Vizet vagy erjesztett almalevet? kérdezte tőle a lány. Az üstfoltozó kinyitotta a derekán hordott erszényt, elővett belőle egy csomagocskát, és átadta Mirielnek. Ebből csinálj főzetet kérte. Csak önts rá forró vizet, és egy darabig hagyd állni. Mi ez? kíváncsiskodott Miriel és az orrához emelve a csomagocskát, megszagolta. Néhány gyógyfű, kapor meg hasonlók. Megőrzi a fiatalságom mondta az öreg és szélesen vigyorgott. A lány elment, az öreg pedig csendesen üldögélt, és beitta a ház belsejének látványát. A kunyhót jól építették meg a nagyszoba hosszú volt és széles, a kandalló és a kémény tömör mészkőből készült. A déli falat fával erősítették meg és medvebőrt feszítettek ki rá. Ralis elmosolyodott. Ügyesen csinálták, de ő már akkor ezeket a hegyeket járta, amikor Dakeyras még meg sem született, és tudott a barlangról, ahol egyszer-kétszer ő is menedékre talált. Okos ötlet volt kunyhót építeni a barlang szájához és elfedni a bejáratot. Mindig jó, ha az embernek van menekülési útvonala. Mennyi ideig hagyjam főni? érkezett Miriel hangja a hátsó szobából. Néhány percig felelte. Amikor a csíkokra vágott levelek kezdenek lesüllyedni, már le lehet venni. Tekintete a falra erősített fegyverállványra tévedt: két hosszúíj, többféle kard, szablya, egy sathuli tulwar és féltucatnyi, különféle hosszúságú és pengéjű kést látott. Ralis felült. Az asztalon egy új számszeríj hevert. Csodás darab volt, így az üstfoltozó kikászálódott a fotelből, és felkapta a fegyvert, szemügyre véve az aranyborítást. Jó kis nyílpuska mondta Miriel, aki ekkor tért vissza a szobába. Jobb, mint a tulajdonosa felelte az öreg. Ismerted? Kreegnek hívták. Patkány és kígyó keveréke volt, bár a Céhben a jobbak közé tartozott. Gazdag ember lehetett volna, ha nem olyan rossz szerencsejátékos. Megpróbálta megölni apát, bár nem tudjuk, hogy miért. Ralis hallgatott. Miriel visszatért a konyhába, behozta a főzetet, amit az öreg lassan kortyolgatni kezdett. Puha csend ereszkedett rájuk, amíg ettek a vén üstfoltozó háromadagnyi oroszlánhúst tüntetett el. A bőséges szaftba frissen sült kenyérdarabot mártogatva, Ralis ránézett Mirielre és felsóhajtott. Ilyen jót nem esznek még a drenani palotában sem szólalt meg. Hízelegsz, Ralis feddte meg a lány, de ez kedvemre való. A férfi odaballagott a csomagjához, kinyitotta és mélyen belekotort, majd előhúzott egy bedugaszolt fémflaskát és három apró ezüstkupát. Visszatért az asztalhoz, és borostyánszínű folyadékot öntött a kupákba. Mennyei az íze mondta, kiélvezve a pillanatot. Miriel is az ajkához emelte a kupát és belekortyolt. Mintha tüzet nyelnék mondta, és kipirult az arca. Igen. De jó, nem igaz? Mesélj Kreegről. Nincs sok mondandóm. Délről jött és eredetileg egy gazda fia volt. Harcolt a vagriai háborúban, majd csatlakozott Jonathoz a felkelés során. Amikor Karnak szétzúzta a lázadó sereget, Kreeg egy vagy két évre Ventriába ment, és azt hiszem, zsoldos lett belőle. Három évvel ezelőtt lépett be a Céhbe tudod, nem volt a legjobb, de azért a jók közé tartozott. Ezek szerint valaki fizetett neki, hogy ölje meg az apámat? Igen. Miért?

15 Az öreg megvonta a vállát. Várjunk ezzel addig, amíg visszajön. Ez nagyon titokzatosan hangzik. Nem szeretem ismételni magam. Az én koromban az idő már nagy kincs. Mennyire emlékszel a gyerekkorodból? Hogy érted ezt? Dakeyrasra értem. Hol találkoztál vele? Az öreg látta, hogy kérdése meglepte a lányt és figyelte, ahogy annak nyílt és barátságos arckifejezése óvatossá és éberré válik. Ő az apám mondta Miriel halkan. Nem felelte Ralis. A családodat a vagriai háború során portyázok ölték meg. És Dakeyras, meg egy Dardalion nevezetű férfi találd rád, a nővéredre... és a fivéredre. Azt hiszem, mindnyájatokra egy fiatalasszony vigyázott. Honnan tudod ezt? Kreeg az oka felelte az öreg, és újra megtöltötte a kupáját. Nem értem. Dakeyras hangja az ajtóból érkezett. Úgy érti, tudja, ki bérelte fel Kreeget. A magas férfi kioldotta fekete bőrköpenyének csomóját, és ráterítette a szék támlájára. Felvette a harmadik ezüst kupát és felhajtotta tartalmát. Tizenötezer aranyért mondta Ralis. Ötezer a Céhnek és tíz annak, aki elviszi a fellegvárba a számszeríjadat. Az a hír járja, hogy több mint ötvenen róják az országot, hírek után kutatva. Köztük van Ventriai Morak, valamint Belas, Courail és Senta is. Morakról és Courailról már hallottam. Belas nadír késelő. Senta kardforgató, akit párbajokra szoktak felbérelni. Nagyon jó régi nemesi család sarja. Úgy vélem, hogy nagy jutalom vár arra, aki hírt tud adni a hollétemről mondta Dakeyras halkan. Nem kétlem felelte Ralis, de bátor ember az, aki el meri árulni Árnyjárót, a Gyilkost. Bátor ember vagy? A szavakat kedvesen ejtették ki, de a feszültség átütött rajtuk, amitől az öregembernek görcsbe rándult a gyomra. Több gyomor, mint ész ismerte el Ralis, és a férfi sötét szemébe nézett. Árnyjáró elmosolyodott. Legyen úgy, ahogy lennie kell mondta és a pillanat elszállt. Mihez kezdünk? kérdezte Miriel. Felkészülünk a hosszú télre felelte Árnyjáró. Ralis éber alvó volt és meghallotta a zsanérok reccsenését, amikor a bejárati ajtó kinyílt. Az öreg ásított egyet és kibújt a takaró alól. Bár közel volt már a hajnal, az ablak spalettájának résein át még mindig beszűrődött a holdvilág. Ralis felállt és kinyújtózott. A levegő hűvös volt és üde, a közelgő telet hirdette. Ralis megborzongott és felöltötte meleg gyapjúnadrágját és tunikáját. Kinyitotta a hálószoba ajtaját, belépett a nagyszobába és észrevette, hogy valaki felszította az előző éjjel leégett tüzet, és fahasábokat pakolt az éhes lángokra. Árnyjáró udvarias vendéglátó volt, mivel általában ősszel nem gyújtott be ilyen korán. Ralis a bespalettázott ablakhoz ment, kioldotta a reteszt és kilökte a fatáblát. Odakint a hold kezdett halványulni a szürkés égen, a csillagok bágyadtan pislákoltak, és a hajnal rózsapírja már megjelent a keleti hegycsúcsok felett. Mozgás vonta magára a figyelmét, és az üstfoltozó hunyorogva próbált többet kivenni. Negyed mérfölddel odébb a hegyoldalban egy férfit látott futni. Ralis ásított és visszatért a tűzhöz, beleereszkedve a puha borszékbe. A tűz vidáman égett, az üstfoltozó pedig két újabb

16 kiszáradt fahasábot dobott rá a kandalló melletti halomból. A rejtély végre megoldódott, gondolta magában. A meglepő az volt, hogy mégis nyomott hangulat árasztotta el. Évek óta ismerte Dakeyrast és családját: a férfi gyönyörű feleségét és az ikerlányokat. Mindig úgy érezte, hogy több van a hegyi emberben, mint ami látszik. Ez a rejtély lefoglalta gondolatait, és talán még segített is, hogy aktív maradjon az ő korában, amikor pedig ifjúkori cimboráinak zöme halott volt de az is lehet, hogy már senki sem élt közülük. Egy szökevény vagy egy nemes, aki hátat fordított a gazdagságnak és a kiváltságoknak, esetleg a gothiri zsarnokság előli menekült... ezek a lehetőségek merültek fel benne, amikor Dakeyras múltján töprengett. Továbbá még számos más is, de mostanra a találgatások ideje lejárt. Dakeyras volt hát a legendás Árnyjáró, aki megölte Orien király fiát, Nialladot. De ő volt az a hős is, aki rábukkant az elrejtett Bronzpáncélra, visszavitte azt a drenaiaknak, és megszabadította őket a támadó vagriaiak gyilkos pusztításától. Az öregember felsóhajtott. Milyen újabb rejtélyt talál majd, hogy munkára fogja elméjét és elfeledtesse az idő múlását, meg az elkerülhetetlenül közelítő halált? Hallotta, hogy Miriel felkel a másik szobában. A magas és karcsú lány meztelenül sétált be, és frissen üdvözölte Ralist. Jó reggelt. Jól aludtál? Elég jól, te lány, de neked bele kellene bújnod valamibe. Nyersen beszélt és szavai a szándékoltnál élesebbre sikeredtek. A lány meztelensége nemhogy nem izgatta fel, hanem épp az ellenkezőjét érte el. Miriel fiatalságától és szépségétől úgy érezte, hogy saját éveinek súlya hegyként tornyosul fölé. A lány visszament a szobájába, az öreg pedig hátradőlt a fotelben. Mikor halt meg benne a vágy? Megpróbált visszaemlékezni: először Melegában vette ezt észre, tizenöt évvel ezelőtt. Fizetett egy ribancnak, egy bögyös fehérszemélynek, de képtelen volt teljesíteni, annak hozzáértő ténykedése ellenére sem. A nő végül vállat vont. A halott madarak nem tudnak szárnyra kelni mondta neki kegyetlenül. Miriel visszajött, immár szürke nadrágba és tejfehér gyapjúingbe öltözve. Ez már inkább a kedvére való, üstfoltozó uram? A férfi kipréselt magából egy mosolyt. Kedvesem, az összes porcikád a kedvemre való. De a meztelenséged arra emlékeztetett, ami egykor még megvolt. Érted ezt? Igen felelte a lány, de a férfi tudta, hogy Miriel csak a kedvében akar járni. Ugyan mit értettek a fiatalok? A lány egy magas támlájú széket húzott a tűzhelyhez, megfordította és leült, szemben a támlával és könyökévei rátámaszkodott. Említettél férfiakat, akik az apámra vadásznak. Tudsz róluk mesélni? Mindannyian veszélyesek, és lesznek köztük olyanok, akiket nem ismerek. Viszont ismerem Ventriai Morakot, aki nagyon-nagyon halálos ellenség. Szerintem őrült. Milyen fegyvereket kedvel? kérdezte a lány. A szablyát és a kést, de remekül ért az íjhoz is. Roppant gyors olyan, mit a lecsapó kígyó. Mindenkit megöl: legyen az férfi, nő, gyerek vagy karon ülő csecsemő. Tehetsége van a halálhoz. Hogy néz ki? Középmagas és karcsú. Szívesen hord zöldet, és van egy zöldköves vastag aranygyűrűje, amely jól megy fagyos és szúrós szeméhez. Vigyázni fogok vele. Ha meglátod, öld meg förmedt rá Ralis. De nem fogod meglátni. Szerinted nem jön ide? Nem ezt mondtam. Mindkettőtöknek az a legüdvösebb, ha elmentek. Még Árnyjáró sem tud legyőzni mindenkit, aki ellene tör.

17 Ne becsüld alá, üstfoltozó figyelmeztette a lány. Nem teszem felelte az. De én már öreg vagyok és tudom, hogy az idő miként csinál belőlünk vén trotlit. Egykor fiatal voltam, erős és gyors. De lassan, ahogy a víz elmorzsolja a követ, az idő ellopja erőnket és fürgeségünket. Árnyjáró már nem fiatal, és akik rá vadásznak, csúcsformában vannak. A lány bólintott és félrenézett. Akkor hát azt tanácsolod, hogy fussunk? Igen. Máshova, más név alatt. Mesélj a többiekről kérte Miriel. Az öreg megtette, és beszámolt mindenről, amit csak Belasról, Courailról, Sentáról és még sokakról hallott. A lány hallgatta, jobbára némán, de időnként félbeszakította, hogy a tárgyhoz tartozó kérdéseket tegyen fel. Végül elégedetten az öregből kiszedett tudással, felállt. Készítek reggelit közölte. Azt hiszem, kiérdemelted. Mi hasznát vetted a történeteimnek? kérdezte Ralis. Fontos, hogy ismerd az ellenségeid felelte a lány. Csak a tudás hozhatja meg a győzelmet. Ralis csak hallgatott. Árnyjáró némán ült a hevenyészett lesen, jó magasan a tölgy ágai között, és nyugat felé meredt, a Kasyra távolba vesző tornyaihoz vezető dombos síkságra. A balján, mintegy négy mérföldre tőle, ki tudta venni a Kukorica utat, amely kibomlott szalagként tekergőzött a Sentrai-síkságon át délre, Drenan felé. Néhány szekér haladt az úton a kukorica javarészét már begyűjtötték és eltárolták vagy hajóra rakták Mashrapur, esetleg Ventria felé. Több lovast is látott, akik mind Kasyra és a környező falvak irányába ügettek. Hűvös szellő rezegtette meg a leveleket körülötte, ő pedig hátradőlt, gondolatai emlékezetének könyvtárában bolyongtak, keresve-kutatva. A sathuli háborúkban fiatal katonaként szerzett tapasztalatai azt súgták neki, hogy a mozdulatlan ellenségre a vereség vár. Skeln erdei és hegyei számos barlangot és rejtekhelyet kínáltak, de az állhatatos ellenség végül csak rábukkanna hiszen az embernek vadásznia kell, hogy egyen, és ha vadászik, akkor nyomokat is hagy. Az egykori katona csak egyetlen utat ismert, amivel kivívhatja a győzelmet a támadás útját! De hogyan? És főként ki ellen? A vérdíjat a Céh tűzte ki a fejére. Még ha meg is találja azt, aki megrendelte a meggyilkolását és megöli, a hajsza akkor is folyik tovább. A szél feltámadt, és Árnyjáró szorosabbra húzta magán szőrmeszegélyes köpenyét. Kemény futás volt, öregedő izmai sajogtak a komoly megerőltetés miatt, tüdeje égett, szíve pedig üstdobként vert. Kinyújtotta jobb lábát, megmasszírozta vádlijának még mindig sajgó izmait, és végiggondolta mindazt, amit a Céhről tudott. Tizenöt évvel ezelőtt a Céh felkereste Árnyjárót, és felajánlották, hogy szerződéseket közvetítenek neki. Visszautasította az ajánlatukat, mivel szívesebben dolgozott egyedül. Akkoriban a Céh még egy rejtélyes, misztikus szervezet volt, amely titokban működött és egyszerű szabályai voltak. Először is, minden gyilkosságot pengével, nyíllal vagy hurkos kötéllel kellett végrehajtani. Méreggel vagy tűzzel gyilkolni tilos volt: a Céh nem akarta, hogy ártatlanok is meghaljanak. Másodszor, minden vérdíjat közvetlenül a Céhnek kellett fizetni, és egy aláírt iratot kellett eljuttatni a pátriárkának, amiben megokolták, hogy miért van szükség a gyilkosságra. Szívügyek vagy vallási viták nem tartoztak az elfogadható indokok közé. Elméletileg egy felszarvazott férj nem bérelhetett fel egy orgyilkost, hogy ölje meg a feleségét, szeretőjét vagy mindkettőt. A gyakorlatban persze az efféle nüánszokat nem vették figyelembe. Amíg a szerződő fél üzleti vagy politikai okokra hivatkozott, nem kérdezősködtek. Karnak uralma alatt a Céh működése törvényesebb kereteket kapott ha

18 erkölcsileg nem is vált elfogadottá. Árnyjáró elmosolyodott. Azzal, hogy engedélyezte a Céh nyilvános működését, a pénzügyi nehézségekkel küzdő Karnak újabb megadóztatható jövedelemforrást nyitott. Háborús időkben az effajta bevétel létfontosságú volt, hogy ki lehessen fizetni a katonákat, a páncélkovácsokat, a kereskedőket, a hajóácsokat, a kőműveseket... a lajstrom a végtelenbe nyúlt. Árnyjáró felállt és kinyújtózott a háta is sajgott. Vajon mennyien törnek ellene? A Céhnek akadnak egyéb szerződései is. Nem engedheti meg magának, hogy minden harcosa az országot járja, az Árnyjáróról szóló hírek után kutatva. Heten lesznek? Tízen? Először nem a legjobbak jönnek. Ők csak hátradőlnek és figyelnek, míg a gyengébb képességűek mint Kreeg, megkezdik a vadászatot. De ha már itt is vannak, elrejtőzve, lesben állva? Mirielre gondolt, és a gyomra görcsbe rándult. A lány erős volt és ruganyos, értett minden fegyverhez. De még fiatal volt, és sosem küzdött szemtől szembe harcosokkal. Árnyjáró levette a köpenyét, összetekerte és felerősítette a vállára, késtartó övéhez rögzítve. A fagyos szél belemart meztelen mellkasába, de ügyet sem vetett rá, és lemászott a fáról. Tekintete a bokrokat fürkészte, de nem látott semmit. Fürgén leugrott a legalsó ágról, könnyedén érve földet a mohaborította talajon. Az első lépést hadd tegye meg az ellenség. Ez bosszantotta, de elfogadta és kiszorította gondolatai közül. Csak annyit tehetett, hogy felkészül. Harcoltál már emberekkel és állatokkal, démonokkal és Eggyé forrtakkal, mondogatta magában. Azóta is még mindig élsz, míg ellenségedből nem maradt más, csak por. Akkor még fiatalabb voltam, felelte erre egy halk hang a fejében. Megpördült a sarkán, kirántotta a hajítópengét az alkarjára szíjazott tokból, és villámgyors mozdulattal elhajította a kés egy közeli szilfa vékony törzsébe fúródott. Öregen vagy fiatalon, de még mindig Árnyjáró én vagyok. Miriel figyelte az északnyugat, a Dros Delnoch távoli erődje felé lassan bandukoló öreget. Zsákja magasan a válla fölé tornyosult, fehér haja és szakálla lebegett a szélben. Az emelkedő tetején megállt, megfordult és intett, majd eltűnt a lány szeme elől. Miriel visszasétált a fák között, hallgatva a madárdalt és élvezve a leveleken megtörő napfényt, amitől az ösvény foltosnak tűnt. A hegyek gyönyörűek voltak ősszel az aranybarna levelek, a nyár utolsó kibomló virágai, a zöldben és bíborvörösben játszó hegyoldalak... mintha minden csak az ő kedvében akart volna járni. Amikor elérte a dombtetőt, megállt és végigpásztázta a Sentrai-síkság felé húzódó fákat és ösvényeket. Egy alakot vett észre, egy magas férfit, aki zöld köpenyt viselt. A korábbi telek hidege érintette meg bőrét, amitől összerezzent, és keze az oldalán függő rövidkard markolatára fonódott. A zöld köpeny arról árulkodott, hogy ez Morak, az orgyilkos. Nos, ez a gyilkos nem éri meg, hogy kezet emeljen az apjára. Miriel előlépett a fák közül és megvárta, míg a férfi lassan felkapaszkodik az úton. A lány a közeledő alak arcát tanulmányozta: széles, lapos járomcsontok, sebhelyes és szemöldök nélküli homlok, belapított, törött orr és durva vonású száj. Szegletes és erős áll, izmoktól dagadó nyak. A férfi megállt a lány előtt. Szűk az ösvény szólalt meg viszonylag udvariasan. Lennél olyan kedves és félreállnál? Az olyanoknak, mint te, nem sziszegte Miriel, akit meglepett, hogy hangja higgadt maradt, elfedve félelmét. Az idegenek sértegetése valami helyi szokás, kislány? Vagy talán arra számítasz, hogy a női mivoltod megvéd? Nincs szükségem senki és semmi védelmére mondta Miriel, hátralépett és előhúzta

19 kardját. Szép penge felelte a férfi. Most pedig szépen tedd el, különben elveszem tőled és elfenekellek a pimaszságodért. A lány szeme összeszűkült, és félelmét harag váltotta fel. Elmosolyodott. Húzd elő a kardod, és majd meglátjuk, hogy kinek fog fájni. Nem harcolok kislányokkal. Egy férfit keresek. Tudom, kit keresel és azt is, hogy miért. De hogy eljuss hozzá, először rajtam kell túljutnod. Ez nem lesz könnyű, ha a beleid a bokádra csavarodnak. Váratlanul előreugrott és a kardheggyel a férfi hasa felé döfött. Az félreperdült, karja felfelé és keresztbe villant és a kézfeje nekicsattant a lány arcának. Miriel megtántorodott és elesett, majd máris talpra szökkent, a pofontól lángoló arccal. A férfi jobbra lépett, kioldotta köpenyének csomóját, és a ruhadarabot ráterítette egy kidőlt fára. Ki tanított arra, hogy így szúrj? kérdezte. Talán egy földműves? Vagy egy pásztor? Nem kapát tartasz a kezedben. A döfést mindig álcázni kell, és egy riposzt vagy visszavágás után használjuk. Előhúzta kardját és elindult a lány felé. Miriel nem várta be a támadását, hanem mozgásba lendült és ismét döfött, ezúttal a férfi arca felé. Az ismeretlen hárította a csapást, majd sarkon pördült és vállával belerobbant a lány mellébe, amitől Miriel elrepült. De máris felugrott és rohamra lendült, a férfi nyaka felé csapva a karddal. Az idegen kardja felfelé suhant, védte a támadást, de ezúttal a lány felugrott és közben megperdült, csizmás lábával állon rúgva a férfit. Arra számított, hogy a másik elterül, de az csupán megingott, majd kihúzta magát, és kiköpte a vért a szájából. Jó mondta halkan. Nagyon jó. Gyors és tökéletes egyensúly. Talán mégis van benned valami. Sosem tudod meg felelte a lány, és káprázatos fürgeséggel támadott: szúrásai és vágásai a férfi arcára és testére irányultak. Az mindent hárított és egyetlen riposztvágást sem tett. Végül Miriel megzavarodva és csüggedten felhagyott a támadásokkal. Nem tudta áttörni a férfi védelmét, de ennél sokkal rémítőbb volt, hogy az még csak meg sem próbált áthatolni az övén. Miért nem harcolsz velem? kérdezte. Miért tenném? Mert meg akarlak ölni. Van rá okod, hogy ilyen ellenséges legyél velem? érdeklődött az ismeretlen, és a hasíték, amit a szájának csúfoltak, mosolyra húzódott. Ismerlek, Morak. Tudom, miért vagy itt. És ennyi éppen elég. Az volna... kezdte, de a lány már újra támadott, és ezúttal nem volt elég gyors, mert Miriel pengéje elsuhant az arca előtt és megvágta a fülcimpáját. A férfi ökle felfelé és kifelé csapott, mellbe találva a lányt. A félig kába Miriel elvesztette a fogást kardján és térdre rogyott. Az ismeretlen pengéje megérintette a nyakát. Elég ebből a badarságból mondta, majd otthagyta a lányt és felkapta a köpenyét. Miriel felszedte kardját és ismét az útjába állt. Nem engedlek át közölte komor hangon. Nem tudsz megállítani felelte a másik, de megérte a játék. Hol van Árnyjáró? A lány ismét előrelépett. Várj mondta neki a férfi, és tokjába csúsztatta kardját. Én nem Morak vagyok. Érted, amit mondok? Nem a Céhtől jöttem. Nem hiszek neked felelte a lány, és pengéjét a másik védtelen torkának szegezte. Akkor gondolkozz: ha meg akartalak volna ölni, megtettem volna. Tudod, hogy ez igaz. Ki vagy? A nevem Angyal, és valamikor régen a családod barátja voltam. Azért vagy itt, hogy segíts nekünk?

20 Nem vívom meg más emberek csatáit, kislány. Azért jöttem, hogy figyelmeztessem. De már látom, hogy felesleges volt. A lány lassan leengedte a kardját. Miért vadásznak rá? Nem ártott senkinek. A férfi vállat vont. Évek óta nem, efelől biztosíthatlak, de ettől még számos ellensége van. Ez egyike az orgyilkos-lét hátulütőinek. Ő tanított kardforgatásra? Igen. Szégyellhetné magát. A kardforgatáshoz tökéletes harmóniában lévő fej és szív kell mondta Angyal zordan. Ezt nem mondta el? De igen fortyant fel Miriel. Aha, csakhogy ti nők azt halljátok meg, amit akartok. Nos, legalább főzni tudsz? Miriel visszafojtotta ingerültségét, és felvette legnegédesebb mosolyát. Tudok. Tudok még hímezni, varrni, kötni és még mit is? Á, igen... Öklével állon vágta a férfit, aki a kidőlt fánál ácsorgott és elvesztette az egyensúlyát, a második ütéstől pedig átrepült a tönkön és a másik oldalán egy sártócsában landolt. Majdnem elfelejtettem közölte Miriel. Megtanított arra is, hogy miként használjam az öklöm. Angyal térdre kecmergett, majd nagyon lassan talpra állt. Az első feleségem volt ilyen, mint te mondta, és megdörgölte az állát. Rettenetes nő volt: kívül puha, akár a lúdtollas párna, de belül cserzett bőr és acél keveréke. De hadd mondjak valamit, kislány: jobban ütsz, mint ahogy szurkálsz. Köthetünk most már fegyverszünetet? Miriel kuncogott. Köthetünk. Angyal feldagadt állát dörzsölgette, miközben a magas nő mögött haladt. A rúgása olyan volt, akár egy mérges lóé és az ütés sem sokkal maradt el tőle. Kesernyésen elmosolyodott és tekintete követte a lány kecses, de mégis gazdaságos mozgását. Jól harcolt, ismerte el magában, de kicsit túl sokat gondolkodott és túl keveset használta az ösztöneit. Még az ütéseit sem rejtette el jól, de Angyal hagyta, hogy célba érjenek, mivel érezte, hogy a lánynak szüksége van arra, hogy levezesse feszültségét, amiért olyan könnyen legyőzték. Büszke nő. És vonzó is, ismerte be, némileg meglepve ezzel saját magát. Angyal mindig is a nagymellű nőket szerette, a telt formákat, amelyek kellemesen melengették az ágyban: Miriel picit vékony volt az ő ízlésének, és a lábai bár hosszúak és csodálatosan arányosak voltak kicsit túl izmosak. De mégis ahogy a mondás tartja, az a nő volt, aki még a hegyeket is mozgásra bírja. A férfi hirtelen kuncogni kezdett, mire a lány visszafordult. Mi az, ami ennyire mulatságos? kérdezte fagyos arccal. Semmi különös, Miriel. Csak felidéztem magamban az utolsó alkalmat, amikor ezekben a hegyekben jártam. A testvéred és te olyan nyolc vagy kilenc évesek lehettetek. Arra gondoltam, hogy az élet szédítő sebességgel iramlik el. Nem emlékszem rád mondta a lány. Akkor még másképp néztem ki. A belapított orr még sasorr volt, és még a szemöldököm sem vesztettem el. Ez még jóval azelőtt volt, hogy a többi ökölharcos kesztyűje felhasogatta és szétszabdalta volna az arcomat. A szám is teltebb volt és hosszú vörös haj verdeste a vállamat. A lány közelebb hajolt hozzá és jobban szemügyre vette. Akkor még nem Angyalnak hívtak közölte végül. Nem. Caridris volt a nevem. Most már emlékszem. Hoztál nekem egy ruhát egy sárgát, Kryllának meg egy zöldet.

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

amatőr kulturális folyóirat

amatőr kulturális folyóirat amatőr kulturális folyóirat VII. évfolyam, pályázati különszám, 2013. október A VIII. Lidércfény pályázat, avagy Orkok és Coltok nyertes alkotásai Írták és lőtték: Thomas P. Farren Simon Zoltán O.R.K.

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Katherine Paterson BEHOLDER KIADÓ

Katherine Paterson BEHOLDER KIADÓ Katherine Paterson BEHOLDER KIADÓ BUDAPEST, 2007 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Katherine Paterson: BRIDGE TO TERABITHIA Copyright 1972, Katherine Paterson All rights reserved. Fordította:

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS

TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS LX. évfolyam, 2. szám 2015. február TARTALOM MO YAN Vergõdés hüvelykbéklyóban (Kalmár Éva fordítása)... KLETY SOTIRIADOU versei (Molnár Krisztina Rita fordítása)... JAMES SALTER Platina (Tóth Bálint Péter

Részletesebben

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA TARTALOM ELSŐ FEJEZET GYANÚS NYOMOK MÁSODIK FEJEZET A BICEGŐ HARMADIK FEJEZET A BLOKKHÁZBAN NEGYEDIK FEJEZET OLD SHATTERHAND ÖTÖDIK FEJEZET WINNETOU HATODIK FEJEZET A KÍGYÓ INDIÁNOK

Részletesebben

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1 A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA Fõszerkesztõk: MARKÓ BÉLA (1989. december 2005.) GÁLFALVI GYÖRGY (2005. december 2007.) Fõszerkesztõ: Szerkesztõk: Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER. Sikoly

KARIN SLAUGHTER. Sikoly KARIN SLAUGHTER Sikoly Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: A Faint Cold Fear A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent Nadragulya Sebek Előkészületben:

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. Tolkien 1892. január 3-án született. Eltekintve hosszú és sikeres akadémiai karrierjétől, leginkább fantasztikus műveivel, meseregényeivel, különleges fantáziavilágban

Részletesebben