NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ"

Átírás

1 NNCL532-36Fv2.0 IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ

2 ISBN FABULA KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Felelıs kiadó: Surányi László igazgató Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat kaposvári üzemében fényszedéssel Felelıs vezetı: Miké Ferenc igazgató Felelıs szerkesztı: Halmos Ferenc Mőszaki vezetı: Fellegvári Tibor Tipográfia és mőszaki szerkesztés: Beszédes Natasa Terjedelem: 14,91 (A/5) ív

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Ian Fleming: Goldfinger Triad Grafton Books London Glasgow Toronto Sydney Auckland Glidrose Productions Ltd 1959 All Rights Reserved Fordította: Gáspár András Borító: Beverly Le Barrow Hungarian translation Gáspár András, 1989

4 Hőséges olvasómnak, William Plomernek Van egy aforizma Chicagóban, Mr. Bond mosolygott Goldfinger : az elsı találkozás alkalom. A második a véletlen mőve, a harmadik már ellenséges mesterkedés...

5 Elsı rész: Az alkalom 1. GONDOLATOK EGY DUPLA BOURBON FELETT James Bond, gyomrában két dupla bourbonnal, a Miami Repülıtér beszállási zónájában üldögélt, s életrıl, halálról gondolkodott. Foglalkozásával járt az emberölés. Sosem ölt szívesen, de ha mégis rákényszerült, elvégezte a dolgot, ahogy tudta, azután igyekezett kiverni a fejébıl. Mint titkosügynöknek, a felettébb ritka 00 kódjel birtokosának mellyel a Titkosszolgálat emberölésre jogosította fel kötelessége volt éppoly higgadtan mérlegelni a halál lehetıségét, mint valami sebésznek. Ha egyszer megtörtént, megtörtént. A megbánás méltatlan egy hivatásoshoz mi több, mint a szú kezdi ki a lelket. Mégis, a mexikói férfi halálában valami különösen megdöbbentette. A mexikói persze rászolgált a halálra. Gonosz ember volt az ilyet Mexikóban capungónak nevezik. A capungo olyan bandita, aki már kevéske negyven pesóért is öl ez hozzávetıleg huszonöt shilling * bár azért, hogy Bond életére törjön, alighanem többet fizettek neki. Látszott rajta, hogy fájdalmat, nyomorúságot okozott, amióta csak élt. Igen, természetesen ideje volt már, hogy meghaljon, de mikor Bond, nem egész huszonnégy órával korábban megölte, az élet oly hamar, olyan hirtelen szállt el testébıl, hogy az ügynök szinte látta kiröppenni a férfi száján át, madár formájában, mint Haiti primitív népeinek legendáiban. Milyen óriási a különbség egy élı s egy kiürült" test között! Az egyik pillanatban valaki, a következıben senki. A mexikóinak neve, címe volt, munkakönyve, netán jogosítványa... Azután elszállt belıle valami, eltőnt a hús, az olcsó ruhák börtönébıl, szemétre vetendı papírzacskónál is kevesebbet hagyva hátra. Ami a különbséget okozta, az a valami, ami elszállt a mosdatlan mexikói banditából, hatalmasabb volt egész Mexikónál. Bond lepillantott a gyilkos fegyverre. Jobb kezének éle vörös és duzzadt volt tudta, egykettıre megkékül majd. Összeszorította, baljával masszírozta. Idırıl idıre ugyanezt tette a rövid repülıúton, Miami felé. Fájdalmas dolog volt, de szükséges: ha serkenti benne a vérkeringést, gyorsabban gyógyul a kéz. Ki tudja, mikor lesz ismét szükség a fegyverre? Bond szája sarkában cinikus mosoly derengett fel. A National Airlines, a Csillagos Légitársaság" NA 106-os járata a New York-i La Guardia repülıtérre hamarosan indul! Kérjük utasainkat, fáradjanak a hetes kapuhoz. Szíveskedjenek elfoglalni helyüket! A hangosbeszélı visszhangzó kattanással némult el. Bond az órájára pillantott. Legalább tíz perc még, mire a Transamerica utasait szólítják... Magához intette a pincérlányt, még egy dupla bourbont rendelt, jéggel. Mihelyt a jókora, vaskos pohár megérkezett, rázott rajta egyet, hogy a szesz jól elegyedjék a jéggel, aztán félig ürítette. Elnyomta cigarettáját, azután csak ült, állát bal tenyerébe támasztva, tőnıdve bámult az alkonyi fényben úszó kifutópályákra, melyeken túl a nap korongja süllyedt az Öbölbe a maga lángoló dicsıségében... A mexikói halála záróakkordja volt csupán egy komisz megbízatásnak, egynek a legrosszabb fajtából. Ocsmány volt, veszedelmes, nem ígért semmi egyebet, csak arra volt jó, hogy miatta otthagyja végre a londoni központot. Egy befolyásos embernek mákültetvényei voltak odalent Mexikóban. A virágokat persze nem dísznek szánta. Ópiumot nyert belılük, melyet aztán hamar és viszonylag olcsón el is adtak egy mexico-city-beli kis kávéház, a Madre del Cacao pincérei. A kávéház védelmet élvezett. Ha valaki ópiumot akart, egyszerően besétált, és a rendelést az italrendeléssel együtt adta le. Az italért a kasszánál kellett fizetni, ahol a pénztáros közölte, hány bankjegyet kell hozzácsapni a számlához. Szokványos üzletecske volt,- aligha érinthetett bárkit Mexikó határain túl. Azután a messzi Anglia kormánya, a kábítószer-csempészet elleni ENSZ-kampánytól sarkallva, betiltotta a heroin forgalmazását Nagy-Britanniában. Riadalom támadt, ám nemcsak a Sohóban, hanem azok közt a feddhetetlen orvosok közt is, akik igyekeznek megkímélni pácienseiket a

6 szenvedéstıl. Tilalom szüli a bőnt. A kínai, törökországi és olaszországi források, a csempészet szokásos csatornái a nagymérvő angliai készletfelhalmozás miatt hamarosan kiapadtak. Egy Mexico Cityben dolgozó, jó modorú, Blackwell névre hallgató külkereskedınek odahaza élı húga kábítószer-élvezı volt. Blackwell szerette, szánta a lányt, s mikor az megírta, hogy segítség nélkül elpusztul, hitt neki s nekiindult, hogy felkutassa az illegális kábítószer-kereskedelem csatornáit Mexikóban. Idıvel azután barátok, és azok barátai segítségével, eljutott a Madre del Cacaoba, onnét a befolyásos mexikóihoz, a termelıhöz. Mindezenközben megismerkedett az üzletág sajátságaival és úgy okoskodott, hogy ha segíthet a szenvedı emberiségen, miközben meggazdagszik, bizonyára meglelte a bölcsek kövét. Blackwell mőtrágyában utazott. Volt raktárháza, egy kis ültetvénye, hozzá háromfınyi személyzete, amely talajvizsgálattal, növénykutatással foglalkozott. A mexikói termelıt könnyő volt meggyızni arról, hogy e tisztes foglalkozás leple alatt Blackwell csoportja bátran állíthat elı heroint ópiumból. Az anyag átjuttatását Angliába a mexikói már egykettıre megoldotta. Alkalmanként ezer fontnak megfelelı összegért a Külügyminisztérium egyik diplomáciai futára hónapról hónapra egy plusz aktatáskát vitt Londonba. Az ár méltányos volt. A táska tartalmát miután a mexikói elhelyezte azt a Victoria Pályaudvar csomagmegırzıjében, s a kulcsot postázta bizonyos Schwab (c/o Booxan-Pix, Ltd. WCI) címére húszezer fontért értékesítették. Csakhogy Schwab sajnálatos módon elvetemült alak volt, hidegen hagyták az emberiség kínjai. Megfogant benne a gondolat, hogy ha az amerikai fiatalok képesek évente sok millió dollárt érı heroint elfogyasztani, képesek lehetnek ugyanerre az angolok is. Pilmico-beli kétszobás lakásán emberei némi hashajtóval elegyítették a heroint, azután útjára bocsátották a táncos szórakozóhelyek és játéktermek felé. Schwab már kisebb vagyont győjtött, mire a kábítószer-ellenes csoport különleges osztaga a nyomára bukkant. A Scotland Yard úgy döntött, engedi még egy ideig mőködni emberét, s közben utánajárt, honnét kapja a szállítmányokat. A detektívek Schwab nyomába szegıdtek, s hamarosan eljutottak a Victoria Pályaudvarig, a csomagmegırzıtrükkön keresztül pedig a mexikói diplomáciai futárig. Ezen a ponton mivel az ügy már külföldi személyeket is érintett vonták be a Titkosszolgálatot. Bond kapta az utasítást, hogy a futár összeköttetéseit felfedve a kiindulási ponton számolja fel a hálózat utánpótlását. Bond tette a dolgát. Mexico Citybe repült, egykettıre eljutott a Madre del Cacaoba. Onnét, a londoni hálózat felvásárlójának adva ki magát, utat talált a befolyásos mexikóihoz. A mexikói tartózkodóan fogadta, s továbbküldte Blackwellhez. Bond nyomban átlátta a helyzetet. Semmit sem tudott Blackwell húgáról, ám biztosra vette, hogy a férfi amatır igazi keserőséggel ostorozta Anglia heroinellenes intézkedéseit. Egy éjjel azután Bond betört a raktárházba, és elhelyezett egy termitbombát. Azután beült egy alig egymérföldnyire lévı kávéházba, onnan nézte a háztetık rengetege fölé csapó lángokat, hallgatta a tőzoltószirénák vijjogását. Másnap reggel felhívta Blackwellt. Zsebkendıt göngyölt a kagylóra, azon keresztül beszélt: Sajnálom, hogy akkora kárt szenvedett tegnap éjszaka. Tartok tıle, hogy a biztosítása nem érvényes azokra a talajadalékokra, amikkel épp kísérletezett. Ki az? Ki beszél? Angliából küldtek. Egy csomó fiatal halt meg odaát a maga porától. Rengetegen belebetegedtek. Santos nem cipel több diplomatatáskát a Victoriára. Schwab börtönben tölti már a mai éjszakát. Az a pasas, Bond, akivel találkozott, szintén fennakad majd a hálóban. Nyomában a rendırség! A vonal.túlsó végérıl felhangzott a rémült válasz: Jól van, jól van, csak ne robbantson többet! Ezentúl csak mőtrágyával foglalkozunk! Bond letette a kagylót. Blackwell nem volt elég dörzsölt, de a mexikói nyilván átlátott a szitán. Bond óvatosságból egy másik szállodába költözött, ám a következı estén, miután utolsó italát felhajtva hazafelé indult a Copacabanából, elébe toppant egy alak. Fehér, koszos vászonöltönyt viselt, hozzá fehér sofırsapkát, mely túlságosan nagy volt a fejére. Azték

7 arccsontjai alatt mélykék árnyak sötétlettek. Hasítékforma szájának egyik sarkában fogpiszkáló mocorgott, a másikban cigaretta. Szemei tőhegynyire szőkülve ragyogtak a marihuánától. Akarsz nıt? kérdezte. Akarsz dzsigelni egyet? Nem. Színes bırő lányt, he? Dzsungel-módit? Nem. Hát képeket...? A mód, ahogy a kezét zakója alá csúsztatta, olyannyira ismerıs volt Bondnak, olyannyira ismert veszedelmet idézı, hogy mire a kéz elıkerült, s a hosszú, ezüstös penge a torka felé villant, ı réges-rég felkészült már. Szinte ösztönösen vette fel a kézikönyvben Alulról jövı döfés hárítása"-ként szereplı pozíciót. Jobb karja keresztbe kaszált, teste vele mozdult. A két alsókar félúton csapott össze, a mexikói fegyvertartó keze elvétette a célt, képe védtelenül maradt Bond baljának kurta, megsemmisítı erejő horga elıtt. Az ügynök összeszorított ökle közelrıl, tán kétlábnyiról indult, ám kezének csontosabb része ujjait a nagyobb merevség érdekében szétfeszítette iszonytató erıvel vágódott a férfi álla alá. A mexikói szinte a levegıbe emelkedett talán már ez az ütés eltörte a nyakcsigolyáját és megölte, de ahogy elırebukott, Bond hátrakapta jobbját, s tenyere élével oldalvást csapott le a védtelen torokra. Az ádámcsutkára kézéllel mért, halált hozó ütés rutingyakorlatnak számított a kommandósok körében. Ha a mexikói élt még az elsı ütés után, meghalt, mielıtt teste a földre zuhant. Bond zihálva állt egy pillanatig, lebámult az olcsó ruhák összehuppant, porban heverı halmára. Végigpillantott az utcán, de senkit nem látott, néhány kocsi húzott csak el az úttesten. Nyilván elhaladt mellettük néhány az összecsapás közben is, de aligha láttak bármit: a küzdelem homályban zajlott. Bond a tetem mellé térdelt. Pulzust persze nem talált. Az imént még marihuánától csillogó szemek, máris elhomályosultak. A ház, melyet a mexikói lakott, kiürült. A bérlı eltávozott. Bond felemelte a testet és a falnak támasztotta, hátrébb, a sötétben. Megdörzsölte kezét, leporolta ruháját, ellenırizte, egyenesen áll-e a nyakkendıje, és folytatta útját a szálloda felé. Hajnalban kelt, megborotválkozott, azután a reptérre hajtatott, jegyet váltott a legelsı gépre, hogy elhagyja Mexikót. A gép történetesen Caracasba készült, Bond Caracasba repült tehát, s a tranzitban megvárt egy, a Transamerica Konstellációhoz tartozó járatot, mely elvitte Miamiig, hogy még ugyanazon az estén továbbröpítse New Yorkba... A hangosbeszélı ismét felzümmögött, s ezt visszhangozta: A Transamerica Légitársaság sajnálattal jelenti, hogy TR618-as New York-i járata mőszaki hiba miatt késve indul. Az indulás kitőzött új idıpontja reggel nyolc óra. Kérjük, minden érintett utas jelentkezzék a Transamerica pultjánál, elszállásolásukról a helyszínen gondoskodnak. Köszönjük figyelmüket! Még ez is! Bond eltöprengett, válasszon-e más járatot, vagy töltse az éjszakát Miamiban. Az italáról is megfeledkezett. Most felkapta, s fejét hátravetve az utolsó cseppig kiürítette poharát. A jég fogához koccant. Ez az! Ez már valami. Miamiban tölti az éjszakát, és berúg, olyan átkozottul berúg, hogy annak a ringyónak, aki felcsípi, úgy kell majd az ágyba cipelnie. Évek óta nem részegedett le, a pillanat nem is lehetett volna megfelelıbb. Ez az ajándékba kapott éjszaka, ez a váratlan alkalom legyen a kikapcsolódás, az elvesztegetett idı éjszakája! Jó hasznát veszi majd ennek az éjszakának. Itt az ideje, hogy elengedje magát. Túlságosan feszült, túlságosan aggályos mostanában. Vajon mi ütött bele, hogy amiatt a mexikói capungo miatt kesereg, akit azért küldtek, hogy megölje ıt? Ha nem végez vele, neki kellett volna meghalnia. Különben is, az emberek egymást ölik világszerte. Egyesek az autójukkal gyilkolnak. Mások fertızı betegségeket hurcolnak, mikrobákat tüsszentenek egymás képébe. Megint mások nyitva felejtik a konyhai gázcsapot, szénmonoxidot okádó motorokat járatnak csukott garázsajtók mögött... Hány ember vett részt vajon a hidrogénbomba létrehozásában, az

8 urániumot felszínre hozó bányászoktól az osztalékot zsebre vágó részvényesekig? Létezik egyáltalán a világon olyasvalaki, aki, ha másként nem, szándéktalanul, nem tör embertársai életére? A horizonton kihunyt az utolsó napsugár is. Az indigókék ég alatt zölden, sárgán pislákoltak az irányfények, apró tükrözıdésekkel szórva tele a kifutópályák irizáló felszínét. Fülsiketítı robajjal egy DC 7-es száguldott végig a fı zöld folyosón. A tranzitváró ablakai megremegtek keretükben. Az emberek felálltak, úgy nézték a gépet, Bond igyekezett valamit kiolvasni arckifejezésükbıl. Azt várják vajon, hogy a DC 7-es lezuhanjon? Csak hogy akadjon valami látnivaló, valami, amirıl beszélhetnek, valami, amivel kitölthetnék üres perceiket? Vagy épp ellenkezıleg, minden jót kívánnak az indulóknak? Mit kívánhatnak hatvan embertársuknak, az utasoknak? Életet, vagy halált? Bond elkomorodott. Elég ebbıl! Ne légy ilyen átkozottul morbid! Mindez csak egy mocskos megbízatás következménye. Kimerültél, belefáradtál a kemény ember szerepébe. Változásra áhítozol. Túl sok halált láttál. Az életbıl kívánsz most egy szeletre valót: nyugalmas legyen, békés, nagyvonalú! Bond közeledı léptek neszére figyelt fel. A jövevény megállt az oldala mellett. Az ügynök felpillantott. Középkorú, választékosán öltözött, jómódúnak látszó férfi volt az ismeretlen, arcán zavart, bizonytalan kifejezés honolt. Bocsásson meg, de Ön ugyebár Mr. Bond...Mr... hm... James Bond? 2. ÉLNI AZ ALKALOMMAL Bond jobban szeretett névtelen maradni. Igen, én vagyok"-ja nem hangzott túl biztatóan. Micsoda szerencsés véletlen! A középkorú férfi kezét nyújtott. Bond lassan felállt, megrázta az ismeretlen kezét; azután elengedte. A kéz puha volt, tartás nélküli, olyan, mint egy kéz formájú, iszappal telt zacskó, vagy mint egy felfújt gumikesztyő. A nevem Du Pont mondta a férfi. Junius Du Pont. Látom, nem emlékszik rám, pedig találkoztunk már. Megengedi, hogy leüljek? Az arc, vagy a név... Igen, a férfi kétségtelenül ismerısnek tetszett. Rég találkozhattak. Nem Amerikában. Bond az emlékezetében kutatott, miközben szemügyre vette a jövevényt. Mr. Du Pont ötvenesztendıs lehetett rózsás arca simára borotvált volt, s azt a megszokott öltözéket viselte, mellyel a Brooks testvérek takargatják az amerikai milliomosok szégyenét. Egysoros, sötét színő tropikálöltönyt hordott, hozzá alacsony gallérú fehér selyeminget. A gallér két csücskét arany nyakkendıtő kötötte össze, mely keskeny, sötétpirossal és kékkel csíkozott nyakkendı csomója alatt ragyogott. Az ingujjak félinchnyire kandikáltak elı a zakó ujjaiból, a borostyán kézelıgombokban egyegy apró légy raboskodott. A zoknik porszürke selyembıl készültek, a cipık a régi, csiszolt mahagóni árnyalatát idézték, Peal márkájúnak látszottak. A férfi sötét, kis karimájú, széles szalagú homburgkalapot tartott a kezében. Mr. Du Pont helyet foglalt Bonddal szemben, cigarettát és egy dísztelen, arany Zippo öngyújtót kotort elı. Bond észrevette, hogy enyhén izzad. Döntött: Mr. Du Pont csakugyan az, aminek látszik, egy felettébb gazdag amerikai, aki jelenleg kissé zavarban van. Tudta, hogy találkozott már vele, de hogy hol, mikor, arról fogalma sem volt. Rágyújt? Köszönöm. Du Pont győlölt virginiai dohányból készült Parliamenttel kínálta. Bond úgy tett, mintha nem vette volna észre a feléje mozduló öngyújtót. Nem kedvelte az arca felé nyújtott öngyújtókat. Elıszedte a magáét, és meggyújtotta a cigarettát. Franciaország, '51, Royale les Eaux... Mr. Du Pont várakozásteljesen tekintett Bondra. Az a kaszinó, tudja. Ethel, vagyis Mrs. Du Pont meg én Ön mellett ültünk az asztalnál azon az éjszakán, mikor megkopasztotta azt a franciát... * Bond visszafelé pergette emlékképeit. Hat persze! Mr. és Mrs. Du Pont a négyes és az

9 ötös széket foglalta el a Baccarat-asztal mellett. Bond a hatost. Du Ponték ártalmatlannak tetszettek, s az ügynök örült, hogy ilyen biztos fedezetet élvez a balja felıl azon az éjszakán. Azon az éjszakán, amikor Lechiffre-t tönkretette. Most megelevenedett elıtte újra az egész jelenet: az asztal zöld posztója felett eláradó, kápráztató ragyogás, a rózsaszínes, rákra emlékeztetı, a kártyalapok után tapogatózó kezek... Érezni vélte a cigarettafüstöt, s önnön verítékének szúrós szagát. Micsoda éjszaka volt! Bond Mr. Du Pontra nézett, és elmosolyodott. Igen, persze, emlékszem már! mondta. Sajnálom, kicsit eltöprengtem. Nem volt könnyő dolgom azon az éjszakán. A lapokon kívül nemigen figyeltem másra. Mr. Du Pont boldog megkönnyebbüléssel viszonozta a mosolyt. Semmi vész, Mr. Bond! Megértem, és remélem megbocsátja, hogy így magára törtem. Tudja... Aztán magához intett egy pincérnıt. De igyunk elıbb egyet, a viszontlátás örömére! Mit kér? Bourbont, jéggel. Köszönöm. Nekem Haig-et hozzon, vízzel lódította a jól táplált amerikai. A pincérnı elsietett a rendeléssel. Mr. Du Pont, egyre mosolyogva, elırehajolt. Bond az asztalon át pipereszappan, vagy borotválkozás utáni arcvíz illatát érezte. Lentheric? Rögtön tudtam, hogy maga az! Amint megláttam itt üldögélni, mindjárt tudtam! Aztán azt mondtam magamnak: Te, Junius! Igaz, nemigen téveszted össze egymással az embereket, de azért bizonyosodj meg a dologról! A Transamerica járatával készültem elrepülni ma este, és most, hogy a késést bejelentették, a maga képét lestem, és már megbocsásson, Mr. Bond, az arckifejezése elárulta, hogy maga is a Transamerica-járatra várt... Megvárta, míg Bond rábólint, azután sietve folytatta: Úgyhogy elugrottam a jegykiadó pulthoz, és átfutottam az utaslistát. És meg is találtam a nevet: J. Bond. Mr. Du Pont, saját találékonyságától elérzékenyülve dılt hátra. Megérkeztek az italok. Az amerikai megemelte a poharát. Kedves egészségére, uram! Micsoda szerencsés nap ez a mai! Bond szótlanul mosolygott, a bourbont ízlelgette. Mr. Du Pont ismét elırehajolt. Körülpillantott. A környezı asztalok üresek voltak, mégis halkabbra fogta a hangját, úgy mondta: Gondolom, valami ilyesmi jár a fejében:,, Nos, csakugyan örülök, hogy újra látom Junius Du Pontot, de mi ez az egész: Miért olyan boldog a fickó, hogy épp ma este akadt össze velem?" Mr. Du Pont felvonta szemöldökét Bond szerepében. Az ügynök udvarias érdeklıdéssel nézte, mire az amerikai még közelebb hajolt. Remélem, valóban megbocsát nekem, Mr. Bond. Nem szívesen ütöm bele az orromat mások titk..., szóval ügyeibe. De a Royale-ban, azután a kártyacsata után azt hallottam, hogy maga nemcsak kitőnı hazárdjátékos, hanem... nos..., hogy is mondjam..., hanem afféle, hm... nyomozó is. Tudja, olyan titkosügynökféle... Mr. Du Pont ugyancsak belevörösödött indiszkrét viselkedése feletti szégyenébe. Hátradılt, zsebkendıt kotort elı, és megtörölte a homlokát. Bocsánatkérıen hunyorgott Bondra. Bond vállat vont. Mr. Du Pont merın ráfüggesztett szürkéskék szeme, dacára a férfi zavarának, keménységrıl, elıvigyázatosságról árulkodott. Hányavetiség, irónia és öngúny vegyüléke tükrözıdött bennük. Belekontárkodtam az efféle munkába, valóban mondta. Természetesnek tőnt a háború után. Egy darabig még elszórakoztatott az indiánosdi, de rájöttem, hogy békeidıben nemigen lehet jövıje. Persze, persze! Mr. Du Pont legyintett cigarettát tartó kezével. Kerülte Bond tekintetét, amint a soron következı hazugságra várva feltette következı kérdését. (Brooks Brothers-féle báránybırbe bújt farkas, gondolta Bond. Dörzsölt fickó!) Tehát más munkát választott? mosolygott Mr. Du Pont atyaian. És miben utazik

10 mostanság, ha szabad kérdeznem? Egy kereskedelmi cégnél vagyok. A Universal Exportnál. Talán hallott már rólunk. Mr. Du Pont belement a játékba. Hm... Universal. Lássuk csak! Ó, persze, hogyne hallottam volna! Üzleti kapcsolatba sosem kerültünk, de úgy hiszem, sosem lehet még késı. Kuncogott. Meglehetısen sok az érdekeltségem mindenfelé. Az egyetlen, amivel, és ezt bizton állíthatom, sosem foglalkoztam, a vegyipar. Lehet, hogy sajnálnom kellene, Mr. Bond, de nem tartozom a vegyiparos Du Pontokhoz. Bond úgy ítélte, hogy ez a férfi tökéletesen elégedett a maga származásával. Nem főzött megjegyzést a dologhoz. Az órájára pillantott, hogy siettesse valamelyest Mr. Du Pont kirukkolását. Emlékezett, hogy ajánlatos saját kártyáival óvatosan bánni. Mr. Du Pontnak megnyerı, pirospozsgás babaarca, telt, majdhogynem nıiesen lefelé biggyedı szája volt. Épp olyan veszélytelennek tőnt, mint a Buckingham-palota elıtt ácsorgó, fényképezıgéppel felfegyverzett középkorú amerikaiak általában, ám az elpuhultság álcája mögött Bond számos határozott, veszedelmes tulajdonságot sejtett. Mr. Du Pont figyelmét nem kerülte el, hogy Bond az órájára sandított. Maga is hasonlóképp járt el. Még ilyet! Hét felé jár, én meg csak fecsegek anélkül, hogy a tárgyra térnék! Nos, figyeljen ide, Mr. Bond! Van egy problémám, amelynek megoldásában nagyra értékelném a közremőködését. Ha akad ideje számomra, ha megengedheti magának, hogy az éjszakát Miamiben töltse, kész örömmel látnám vendégül. Felemelte a kezét. Bízvást ígérhetem, nem szenved majd hiányt semmiben. Történetesen egyik tulajdonosa vagyok a Floridiana Hotelnek. Talán hallotta, hogy karácsonykor nyitottunk. Örömmel állíthatom, az üzletmenet kitőnı. Nehéz pillanatokat okozunk a vén Fountain Blue-nak. Mr. Du Pont elégedetten kacagott. Mostanában úgy emlegetik, mint a helyi Fontainebleau"-! * Nos, mi a véleménye, Mr. Bond? A legkitőnıbb lakosztályt kapja még ha jól fizetı vendégeket kell is az utcára tennünk ennek érdekében. Fogadja el... Szívességet tenne vele! Du Pont könyörgı pillantást vetett az ügynökre. Bond már döntött, hogy belemegy a dologba vaktában is. Bármi legyen Mr. Du Pont problémája zsarolás, gengszterek, nık a gazdag emberek jellemzı gondjainak egyike lehet csupán, íme, gondolta Bond, egy kis kóstoló a nagyvilági életbıl, amire úgy vágytál.. Fogadd el! Azon volt, hogy udvarias köszönetet mondjon, de Mr. Du Pont nem engedte. Kérem, kérem, Mr. Bond! Higgye el, én vagyok hálás magának, roppant hálás... Csettintett a pincérnınek. Mikor a lány odaért, az amerikai elfordult, úgy egyenlítette ki mindkettıjük számláját. Számos gazdag emberhez hasonlóan nyilván úgy ítélte, hogy a pénzt mutogatni, a borravaló mennyiségét sejtetni engedni úriemberhez méltatlan cselekedet. Utóbb nadrágzsebébe süllyesztette bankókötegét (a gazdagoknál nem dívik az oldalzsebek használata) és karonfogta Bondot. Nyomban megérezte azonban, hogy az ügynök elhúzódik az érintésétıl, visszahúzta hát a kezét. A két férfi egymás mellett haladt a lépcsın, le az elıcsarnokig. Most intézzük el a helyfoglalást! Mr. Du Pont a Transamerica pultjához lépett. Néhány tiszteletteljes frázis érzékeltette hatalmát, befolyását itt, a maga amerikai birodalmában: Igen, Mr. Du Pont... Hogyne, Mr. Du Pont... Gondunk lesz rá, Mr. Du Pont! Odakint egy csillogó-villogó Chrysler Imperial gördült a járda mellé. Ajtaját keménykötéső, homokszín egyenruhát viselı sofır sietett szélesre tárni elıttük. Bond beszállt, elhelyezkedett a süppedıs kárpitú ülésen. A kocsi belseje csodásán hővösnek, majdhogynem hidegnek rémlett. A Transamerica embere is elıkerült Bond bıröndjével, átnyújtotta a sofırnek, félig-meddig meghajolt, és visszatért az elıcsarnokba. Billhez, a Beach-en mondta Mr. Du Pont sofırjének, mire a jókora kocsi

11 végighaladt a jármővekkel zsúfolt parkoló hosszában, azután kifordult az útra. Mr. Du Pont hátradılt. Remélem, szereti a remeterákot, Mr. Bond. Próbálta már, ugye? Bond igennel felelt, hozzáfőzve, hogy pompásnak találta. Miközben a Chrysler Imperial végighaladt Miami városközpontján, a Biscayne Boulevardon, majd a Biscayne Bayt megkerülı Douglas MacArthur körúton, Mr. Du Pont Bill parti vendéglıjérıl, meg az alaszkai és remeterák húsának viszonylagosan hasznos voltáról beszélt. Bond a tisztesség kedvéért közbe-közbeszólt, hagyta, hogy a sebesség, a kényelem és a gazdagokra jellemzı csevely ellenállhatatlan sodra magával ragadja. A kocsi egy, a Regency-stílust mímelı, csupa fehér, deszka és stukkó homlokzatú épület elıtt fékezett. Rózsaszínben vibráló neonbetők hirdették: BILL PARTI VENDÉGLİJE. Miközben Bond kiszállt, Mr. Du Pont utasításokat adott sofırjének. Az Aloha-lakosztály hallotta az ügynök. Továbbá: Ha bármi probléma adódna, Mr. Fairlie itt hívjon fel! Megértette? Felmentek a lépcsın. A benti nagyterem ablakait rózsaszínnel beszegett fehér muszlinfüggönyök takarták. Az asztalok felett rózsaszín fényő lámpások égtek. A vendéglı tele volt napbarnított bırő, drága tropikál szereléső amerikaiakkal pompás selyemingek, súlyos arany karperecek, drágakıvel kirakott kerető sötét szemüvegek, a bennszülött divatot mímelı kalapok mindenütt. A levegıben egy sor illat kavargott, de majdnem mindet elnyomta az egész napon át izzadt testek kipárolgása. Bill, a termetes olasz, új vendégei elé sietett. Ó, Mr. Du Pont! Örvendek, uram! Egy kicsit sőrőn vagyunk ma este. Rögtön intézkedem. Kérem, erre tessék, kérem! Feje felett jókora, bırbe kötött menüt lóbálva tört utat magának a vacsorázok közt, a helyiség legjobb, hatszemélyes asztaláig. Két széket húzott ki, csettintett az ujj aval: a maître d'hotelt és az italpincért szólította, felütötte a menüket, megkérdezte Mr. Du Pont-t, rendben lesz-e így, s mikor igenlı választ kapott, távozott. Du Pont becsukta a menüt, és Bondhoz fordult: Bízza rám magát egész nyugodtan! Ha valami nem ízlik, szépen visszaküldi... A fıpincérre pillantva így folytatta: Remeterákot, de ne fagyasztottat! Frissen. Olvasztott vajjal. Vastag szelet pirítóst hozzá! Megértette? Természetesen, Mr. Du Pont... az alkalmazott távozott, helyét tüstént a kezét törölgetı italpincér vette át. Két pint rózsaszín pezsgıt mondta Du Pont. 50-es évjáratú Pommery megteszi. Ezüst vödörben. Megértette? Tökéletesen, Mr. Du Pont! Egy koktélt étvágygerjesztınek? Mr. Du Pont Bondhoz fordult. Felvonta a szemöldökét, és elmosolyodott. Vodka-martinit, citromkarikával mondta az ügynök. Kettıt szólt közbe Mr. Du Pont. Duplán. Az italpincér elsietett. Mr. Du Pont hátradılt, elıkotorta cigarettatárcáját és öngyújtóját. Körültekintett a helyiségben, egyegy mosolyt küldött a feléje intık irányába, végigpillantott a szomszédos asztalokon, azután székét közelebb tolta Bond székéhez. Sajnos, a zaj ellen nem tehetünk mondta bocsánatkérın. Amúgy csak a rákok kedvéért járok ide. Fenségesek... Remélem, nem allergiás rájuk! Egyszer idecipeltem egy lányt, rákot diktáltam belé, mire akkorára duzzadt a szája, mint egy gumiabroncs... Bondot mulattatta a jól táplált amerikai viselkedésében beállott változás. Ez a könnyed csevely, a határozott stílus azt bizonyította, hogy Du Pont úgy érzi, prédája a horgára akadt, mert megvásárolta. Nem ugyanaz a zavart alak volt, aki a reptéren ráerıszakolta társaságát Bondra. Vajon mit akarhat tıle? Most már bármelyik pillanatban megteheti az ajánlatát, gondolta, de mondani csak ennyit mondott: Nem vagyok rákallergiás.

12 Nagyszerő.. Nagyszerő! Szünet következett. Mr. Du Pont néhányszor felkattintotta öngyújtója kupakját. Idıvel ráébredt, hogy a kattogás ıt magát is idegesíti, félretolta hát az öngyújtót. Elhatározta magát. Szavait az asztal lapján elıtte nyugvó kezeihez intézte. Kanasztázik ön, Mr. Bond? Igen. Jó játék, kedvelem. A kétkezest is? Próbálkoztam már vele, de nem szórakoztatott túlságosan. Ha az ember nem ostoba ha egyik játékos sem az az esélyek kiegyenlítettek. Óhatatlanul beáll egyfajta egyensúly. Az ügyesség nem sokat változtat a dolgon. Mr. Du Pont helyeslıen bólintott. Így igaz. Ugyanezt hajtogatom magamban mindig. Száz-egynéhány játék után az azonos képességő játékosok eredményei többé-kevésbé megegyeznek. Nem olyan izgalmas, mint a Gin, vagy az Oklahoma, de épp ezt szeretem benne, azt hiszem. Telik az idı, járnak a lapok, az ember nyer és veszít, senkinek sem esik baja, ugyebár? Bond bólintott. A martinik megérkeztek. Hozzon még kettıt úgy tíz perc múlva! mondta Mr. Du Pont az italpincérnek, mielıtt az ügynökhöz hasonlóan megízlelte volna pohara tartalmát. Utóbb Bond felé fordult, szembenézett vele. Arca feszült volt, komor. Mit szólna, Mr. Bond, ha mindezek után azt mondanám, hogy egyetlen hét leforgása alatt huszonötezer dollárt vesztettem kétkezes kanasztán? Bond már azon volt, hogy válaszoljon, de Mr. Du Pont felemelte a kezét. Pedig állítom, jó játékos vagyok. A Regency Club tagja. Rengeteget játszottam Charlie Gorennel meg Johnny Crawforddal, igaz, többnyire bridzseltünk. Szeretném azonban, ha tudná: otthon vagyok a kártyaasztalnál... Fürkészın Bond szemébe mélyedt. Ha mindvégig egy partnerrel játszott mondta az ügynök, az az ember csal. Pon-to-san! Mr. Du Pont az asztalra csapott, azután hátradılt. Pon-to-san errıl van szó. Ugyanez jutott eszembe, miután négy álló napon át veszítettem. Azt mondtam magamnak: ez a piszok alak csal, én pedig, istenemre, rájövök, hogy csinálja, és kiebrudaltatom Miamiból. Megdupláztam a tétet, kétszer is megdupláztam. Nem bánta, sıt! Mindvégig figyeltem játék közben, figyeltem minden lapját, minden mozdulatát. Semmi! Egyetlen árulkodó jelet, nyomot se találtam. A lapok jelöletlenek. Új csomagot hozatott, valahányszor kértem. A saját csomagjaimból! Oda se pillantott, mi van a kezemben nem is láthatta volna, mert mindig épp szemben ülök. vele. Kibicek, akik segíthetnék, sehol. De azért nyert, folyton nyert! Ma reggel, ma délután szintén. Végül megelégeltem a dolgot. Persze tette hozzá, nehogy Bond sportszerőtlennek higgye nem árultam el magam. Udvariasan, szó nélkül fizettem, de aztán összecsomagoltam, nem köszöntem el, kimentem a reptérre, és jegyet váltottam az elsı New York-i gépre. Ezt adja össze! Mr. Du Pont széttárta két karját. Megfutamodtam. Huszonöt rongy mégis huszonöt rongy, hiába... Lehetett volna ötven, vagy száz is. Egyszerően nem bírtam végigcsinálni még egy átkozott játszmát, nem bírtam volna, hogy képtelen vagyok csaláson kapni. Úgyhogy eljöttem. Ehhez mit szól? Én, Junius Du Pont, bedobtam a törölközıt, mert nem gyıztem tovább a tehetetlenséget! Bond együtt érzıen hümmögött. Megérkezett az újabb két martini, ezzel egy idıben kezdett feltámadni az érdeklıdése: a kártyával kapcsolatos ügyek mindig érdekelték. Szinte látta maga elıtt a jelenetet; két ember játszik, egyre játszik, s miközben az egyik üt, licitál, besöpri a nyereményt, a másik hasznavehetetlen lapjait hajigálja az asztal közepére jól palástolt haraggal. Mr. Du Pont nyilvánvalóan csalás áldozata. De miféle csalásé? Huszonötezer dollár nagyon nagy pénz tőnıdött Bond. Milyen tétekben játszottak? Mr. Du Pont maga elé bámult. Pontonként negyed dollárral indultunk. Emeltünk, elıbb ötven centre, aztán egy

2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban!

2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban! 2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban! 1 V I L Á G S I K E R E K Jeffrey Archer A TIZENEGYEDIK PARANCSOLAT

Részletesebben

ARTHUR HAILEY BANKEMBEREK REGÉNY

ARTHUR HAILEY BANKEMBEREK REGÉNY ARTHUR HAILEY BANKEMBEREK REGÉNY ÁRKÁDIA BUDAPEST 1984 ARTHUR HAILEY THE MONEYCHANGERS MICHAEL JOSEPH, LONDON, 1975 COPYRIGHT 1975 BY ARTHUR HAILEY ALAPKIADÁS: ARTHUR HAILEY: BANKEMBEREK EURÓPA KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET I.P.C. KÖNYVEK A m eredeti címe: Assumed Identity A fordítás a Warner Books 1993. kiadása alapján készült Copyright by David Morrell, 1993 Minden jog fenntartva! Fordította:

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG Hannah Swensen titokzatos tokzatos esetei 7 JOANNE FLUKE SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 1 A női test illata bizonyára isteni eredetű. Ezúttal is, mint mindig, még mielőtt teljesen felébredtem volna, tudtam, hogy egy nő fekszik mellettem. A mennyei eredetű illat

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Pelican Brief Published by Doubleday a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. New York 1992

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok Agatha Christie Az ABC gyilkosságok EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1991 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELŐS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA FELELŐS VEZETŐ SZABÓ VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás JAMES HERRIOT Kutyák a rendelőmben 2. javított kiadás A fordítás alapjául szolgáló kiadás James Herriot: DOG STORIES Pan Books, London, Sydney and Auckland, 1987 James Herriot, 1986 Fordította SZÁSZ IMRE

Részletesebben

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY LOUISA EDWARDS Forr a vérem KELLY 1 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Louisa Edwards: Can t Stand The Heat St. Martin's Paperbacks; 1 edition (September 1, 2009) Fordította: RÉT VIKTÓRIA Szerkesztette:

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség Anthony Horowitz Kettes számú közellenség A mű eredeti címe: Public Enemy Number Two Copyright Anthony Horowitz, 1987, 1997 A fordítás a Walker Books 1997-es kiadása alapján készült Magyar kiadás Animus

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY R. J. McGREGOR A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1968 DELFIN KÖNYVEK Szerkeszti RÓNASZEGI MIKLÓS A mő eredeti címe R. J. McGREGOR: THE YOUNG DETECTIVES Penguin Books Ltd. Harmondsworth,

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben