NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ"

Átírás

1 NNCL532-36Fv2.0 IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ

2 ISBN FABULA KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Felelıs kiadó: Surányi László igazgató Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat kaposvári üzemében fényszedéssel Felelıs vezetı: Miké Ferenc igazgató Felelıs szerkesztı: Halmos Ferenc Mőszaki vezetı: Fellegvári Tibor Tipográfia és mőszaki szerkesztés: Beszédes Natasa Terjedelem: 14,91 (A/5) ív

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Ian Fleming: Goldfinger Triad Grafton Books London Glasgow Toronto Sydney Auckland Glidrose Productions Ltd 1959 All Rights Reserved Fordította: Gáspár András Borító: Beverly Le Barrow Hungarian translation Gáspár András, 1989

4 Hőséges olvasómnak, William Plomernek Van egy aforizma Chicagóban, Mr. Bond mosolygott Goldfinger : az elsı találkozás alkalom. A második a véletlen mőve, a harmadik már ellenséges mesterkedés...

5 Elsı rész: Az alkalom 1. GONDOLATOK EGY DUPLA BOURBON FELETT James Bond, gyomrában két dupla bourbonnal, a Miami Repülıtér beszállási zónájában üldögélt, s életrıl, halálról gondolkodott. Foglalkozásával járt az emberölés. Sosem ölt szívesen, de ha mégis rákényszerült, elvégezte a dolgot, ahogy tudta, azután igyekezett kiverni a fejébıl. Mint titkosügynöknek, a felettébb ritka 00 kódjel birtokosának mellyel a Titkosszolgálat emberölésre jogosította fel kötelessége volt éppoly higgadtan mérlegelni a halál lehetıségét, mint valami sebésznek. Ha egyszer megtörtént, megtörtént. A megbánás méltatlan egy hivatásoshoz mi több, mint a szú kezdi ki a lelket. Mégis, a mexikói férfi halálában valami különösen megdöbbentette. A mexikói persze rászolgált a halálra. Gonosz ember volt az ilyet Mexikóban capungónak nevezik. A capungo olyan bandita, aki már kevéske negyven pesóért is öl ez hozzávetıleg huszonöt shilling * bár azért, hogy Bond életére törjön, alighanem többet fizettek neki. Látszott rajta, hogy fájdalmat, nyomorúságot okozott, amióta csak élt. Igen, természetesen ideje volt már, hogy meghaljon, de mikor Bond, nem egész huszonnégy órával korábban megölte, az élet oly hamar, olyan hirtelen szállt el testébıl, hogy az ügynök szinte látta kiröppenni a férfi száján át, madár formájában, mint Haiti primitív népeinek legendáiban. Milyen óriási a különbség egy élı s egy kiürült" test között! Az egyik pillanatban valaki, a következıben senki. A mexikóinak neve, címe volt, munkakönyve, netán jogosítványa... Azután elszállt belıle valami, eltőnt a hús, az olcsó ruhák börtönébıl, szemétre vetendı papírzacskónál is kevesebbet hagyva hátra. Ami a különbséget okozta, az a valami, ami elszállt a mosdatlan mexikói banditából, hatalmasabb volt egész Mexikónál. Bond lepillantott a gyilkos fegyverre. Jobb kezének éle vörös és duzzadt volt tudta, egykettıre megkékül majd. Összeszorította, baljával masszírozta. Idırıl idıre ugyanezt tette a rövid repülıúton, Miami felé. Fájdalmas dolog volt, de szükséges: ha serkenti benne a vérkeringést, gyorsabban gyógyul a kéz. Ki tudja, mikor lesz ismét szükség a fegyverre? Bond szája sarkában cinikus mosoly derengett fel. A National Airlines, a Csillagos Légitársaság" NA 106-os járata a New York-i La Guardia repülıtérre hamarosan indul! Kérjük utasainkat, fáradjanak a hetes kapuhoz. Szíveskedjenek elfoglalni helyüket! A hangosbeszélı visszhangzó kattanással némult el. Bond az órájára pillantott. Legalább tíz perc még, mire a Transamerica utasait szólítják... Magához intette a pincérlányt, még egy dupla bourbont rendelt, jéggel. Mihelyt a jókora, vaskos pohár megérkezett, rázott rajta egyet, hogy a szesz jól elegyedjék a jéggel, aztán félig ürítette. Elnyomta cigarettáját, azután csak ült, állát bal tenyerébe támasztva, tőnıdve bámult az alkonyi fényben úszó kifutópályákra, melyeken túl a nap korongja süllyedt az Öbölbe a maga lángoló dicsıségében... A mexikói halála záróakkordja volt csupán egy komisz megbízatásnak, egynek a legrosszabb fajtából. Ocsmány volt, veszedelmes, nem ígért semmi egyebet, csak arra volt jó, hogy miatta otthagyja végre a londoni központot. Egy befolyásos embernek mákültetvényei voltak odalent Mexikóban. A virágokat persze nem dísznek szánta. Ópiumot nyert belılük, melyet aztán hamar és viszonylag olcsón el is adtak egy mexico-city-beli kis kávéház, a Madre del Cacao pincérei. A kávéház védelmet élvezett. Ha valaki ópiumot akart, egyszerően besétált, és a rendelést az italrendeléssel együtt adta le. Az italért a kasszánál kellett fizetni, ahol a pénztáros közölte, hány bankjegyet kell hozzácsapni a számlához. Szokványos üzletecske volt,- aligha érinthetett bárkit Mexikó határain túl. Azután a messzi Anglia kormánya, a kábítószer-csempészet elleni ENSZ-kampánytól sarkallva, betiltotta a heroin forgalmazását Nagy-Britanniában. Riadalom támadt, ám nemcsak a Sohóban, hanem azok közt a feddhetetlen orvosok közt is, akik igyekeznek megkímélni pácienseiket a

6 szenvedéstıl. Tilalom szüli a bőnt. A kínai, törökországi és olaszországi források, a csempészet szokásos csatornái a nagymérvő angliai készletfelhalmozás miatt hamarosan kiapadtak. Egy Mexico Cityben dolgozó, jó modorú, Blackwell névre hallgató külkereskedınek odahaza élı húga kábítószer-élvezı volt. Blackwell szerette, szánta a lányt, s mikor az megírta, hogy segítség nélkül elpusztul, hitt neki s nekiindult, hogy felkutassa az illegális kábítószer-kereskedelem csatornáit Mexikóban. Idıvel azután barátok, és azok barátai segítségével, eljutott a Madre del Cacaoba, onnét a befolyásos mexikóihoz, a termelıhöz. Mindezenközben megismerkedett az üzletág sajátságaival és úgy okoskodott, hogy ha segíthet a szenvedı emberiségen, miközben meggazdagszik, bizonyára meglelte a bölcsek kövét. Blackwell mőtrágyában utazott. Volt raktárháza, egy kis ültetvénye, hozzá háromfınyi személyzete, amely talajvizsgálattal, növénykutatással foglalkozott. A mexikói termelıt könnyő volt meggyızni arról, hogy e tisztes foglalkozás leple alatt Blackwell csoportja bátran állíthat elı heroint ópiumból. Az anyag átjuttatását Angliába a mexikói már egykettıre megoldotta. Alkalmanként ezer fontnak megfelelı összegért a Külügyminisztérium egyik diplomáciai futára hónapról hónapra egy plusz aktatáskát vitt Londonba. Az ár méltányos volt. A táska tartalmát miután a mexikói elhelyezte azt a Victoria Pályaudvar csomagmegırzıjében, s a kulcsot postázta bizonyos Schwab (c/o Booxan-Pix, Ltd. WCI) címére húszezer fontért értékesítették. Csakhogy Schwab sajnálatos módon elvetemült alak volt, hidegen hagyták az emberiség kínjai. Megfogant benne a gondolat, hogy ha az amerikai fiatalok képesek évente sok millió dollárt érı heroint elfogyasztani, képesek lehetnek ugyanerre az angolok is. Pilmico-beli kétszobás lakásán emberei némi hashajtóval elegyítették a heroint, azután útjára bocsátották a táncos szórakozóhelyek és játéktermek felé. Schwab már kisebb vagyont győjtött, mire a kábítószer-ellenes csoport különleges osztaga a nyomára bukkant. A Scotland Yard úgy döntött, engedi még egy ideig mőködni emberét, s közben utánajárt, honnét kapja a szállítmányokat. A detektívek Schwab nyomába szegıdtek, s hamarosan eljutottak a Victoria Pályaudvarig, a csomagmegırzıtrükkön keresztül pedig a mexikói diplomáciai futárig. Ezen a ponton mivel az ügy már külföldi személyeket is érintett vonták be a Titkosszolgálatot. Bond kapta az utasítást, hogy a futár összeköttetéseit felfedve a kiindulási ponton számolja fel a hálózat utánpótlását. Bond tette a dolgát. Mexico Citybe repült, egykettıre eljutott a Madre del Cacaoba. Onnét, a londoni hálózat felvásárlójának adva ki magát, utat talált a befolyásos mexikóihoz. A mexikói tartózkodóan fogadta, s továbbküldte Blackwellhez. Bond nyomban átlátta a helyzetet. Semmit sem tudott Blackwell húgáról, ám biztosra vette, hogy a férfi amatır igazi keserőséggel ostorozta Anglia heroinellenes intézkedéseit. Egy éjjel azután Bond betört a raktárházba, és elhelyezett egy termitbombát. Azután beült egy alig egymérföldnyire lévı kávéházba, onnan nézte a háztetık rengetege fölé csapó lángokat, hallgatta a tőzoltószirénák vijjogását. Másnap reggel felhívta Blackwellt. Zsebkendıt göngyölt a kagylóra, azon keresztül beszélt: Sajnálom, hogy akkora kárt szenvedett tegnap éjszaka. Tartok tıle, hogy a biztosítása nem érvényes azokra a talajadalékokra, amikkel épp kísérletezett. Ki az? Ki beszél? Angliából küldtek. Egy csomó fiatal halt meg odaát a maga porától. Rengetegen belebetegedtek. Santos nem cipel több diplomatatáskát a Victoriára. Schwab börtönben tölti már a mai éjszakát. Az a pasas, Bond, akivel találkozott, szintén fennakad majd a hálóban. Nyomában a rendırség! A vonal.túlsó végérıl felhangzott a rémült válasz: Jól van, jól van, csak ne robbantson többet! Ezentúl csak mőtrágyával foglalkozunk! Bond letette a kagylót. Blackwell nem volt elég dörzsölt, de a mexikói nyilván átlátott a szitán. Bond óvatosságból egy másik szállodába költözött, ám a következı estén, miután utolsó italát felhajtva hazafelé indult a Copacabanából, elébe toppant egy alak. Fehér, koszos vászonöltönyt viselt, hozzá fehér sofırsapkát, mely túlságosan nagy volt a fejére. Azték

7 arccsontjai alatt mélykék árnyak sötétlettek. Hasítékforma szájának egyik sarkában fogpiszkáló mocorgott, a másikban cigaretta. Szemei tőhegynyire szőkülve ragyogtak a marihuánától. Akarsz nıt? kérdezte. Akarsz dzsigelni egyet? Nem. Színes bırő lányt, he? Dzsungel-módit? Nem. Hát képeket...? A mód, ahogy a kezét zakója alá csúsztatta, olyannyira ismerıs volt Bondnak, olyannyira ismert veszedelmet idézı, hogy mire a kéz elıkerült, s a hosszú, ezüstös penge a torka felé villant, ı réges-rég felkészült már. Szinte ösztönösen vette fel a kézikönyvben Alulról jövı döfés hárítása"-ként szereplı pozíciót. Jobb karja keresztbe kaszált, teste vele mozdult. A két alsókar félúton csapott össze, a mexikói fegyvertartó keze elvétette a célt, képe védtelenül maradt Bond baljának kurta, megsemmisítı erejő horga elıtt. Az ügynök összeszorított ökle közelrıl, tán kétlábnyiról indult, ám kezének csontosabb része ujjait a nagyobb merevség érdekében szétfeszítette iszonytató erıvel vágódott a férfi álla alá. A mexikói szinte a levegıbe emelkedett talán már ez az ütés eltörte a nyakcsigolyáját és megölte, de ahogy elırebukott, Bond hátrakapta jobbját, s tenyere élével oldalvást csapott le a védtelen torokra. Az ádámcsutkára kézéllel mért, halált hozó ütés rutingyakorlatnak számított a kommandósok körében. Ha a mexikói élt még az elsı ütés után, meghalt, mielıtt teste a földre zuhant. Bond zihálva állt egy pillanatig, lebámult az olcsó ruhák összehuppant, porban heverı halmára. Végigpillantott az utcán, de senkit nem látott, néhány kocsi húzott csak el az úttesten. Nyilván elhaladt mellettük néhány az összecsapás közben is, de aligha láttak bármit: a küzdelem homályban zajlott. Bond a tetem mellé térdelt. Pulzust persze nem talált. Az imént még marihuánától csillogó szemek, máris elhomályosultak. A ház, melyet a mexikói lakott, kiürült. A bérlı eltávozott. Bond felemelte a testet és a falnak támasztotta, hátrébb, a sötétben. Megdörzsölte kezét, leporolta ruháját, ellenırizte, egyenesen áll-e a nyakkendıje, és folytatta útját a szálloda felé. Hajnalban kelt, megborotválkozott, azután a reptérre hajtatott, jegyet váltott a legelsı gépre, hogy elhagyja Mexikót. A gép történetesen Caracasba készült, Bond Caracasba repült tehát, s a tranzitban megvárt egy, a Transamerica Konstellációhoz tartozó járatot, mely elvitte Miamiig, hogy még ugyanazon az estén továbbröpítse New Yorkba... A hangosbeszélı ismét felzümmögött, s ezt visszhangozta: A Transamerica Légitársaság sajnálattal jelenti, hogy TR618-as New York-i járata mőszaki hiba miatt késve indul. Az indulás kitőzött új idıpontja reggel nyolc óra. Kérjük, minden érintett utas jelentkezzék a Transamerica pultjánál, elszállásolásukról a helyszínen gondoskodnak. Köszönjük figyelmüket! Még ez is! Bond eltöprengett, válasszon-e más járatot, vagy töltse az éjszakát Miamiban. Az italáról is megfeledkezett. Most felkapta, s fejét hátravetve az utolsó cseppig kiürítette poharát. A jég fogához koccant. Ez az! Ez már valami. Miamiban tölti az éjszakát, és berúg, olyan átkozottul berúg, hogy annak a ringyónak, aki felcsípi, úgy kell majd az ágyba cipelnie. Évek óta nem részegedett le, a pillanat nem is lehetett volna megfelelıbb. Ez az ajándékba kapott éjszaka, ez a váratlan alkalom legyen a kikapcsolódás, az elvesztegetett idı éjszakája! Jó hasznát veszi majd ennek az éjszakának. Itt az ideje, hogy elengedje magát. Túlságosan feszült, túlságosan aggályos mostanában. Vajon mi ütött bele, hogy amiatt a mexikói capungo miatt kesereg, akit azért küldtek, hogy megölje ıt? Ha nem végez vele, neki kellett volna meghalnia. Különben is, az emberek egymást ölik világszerte. Egyesek az autójukkal gyilkolnak. Mások fertızı betegségeket hurcolnak, mikrobákat tüsszentenek egymás képébe. Megint mások nyitva felejtik a konyhai gázcsapot, szénmonoxidot okádó motorokat járatnak csukott garázsajtók mögött... Hány ember vett részt vajon a hidrogénbomba létrehozásában, az

8 urániumot felszínre hozó bányászoktól az osztalékot zsebre vágó részvényesekig? Létezik egyáltalán a világon olyasvalaki, aki, ha másként nem, szándéktalanul, nem tör embertársai életére? A horizonton kihunyt az utolsó napsugár is. Az indigókék ég alatt zölden, sárgán pislákoltak az irányfények, apró tükrözıdésekkel szórva tele a kifutópályák irizáló felszínét. Fülsiketítı robajjal egy DC 7-es száguldott végig a fı zöld folyosón. A tranzitváró ablakai megremegtek keretükben. Az emberek felálltak, úgy nézték a gépet, Bond igyekezett valamit kiolvasni arckifejezésükbıl. Azt várják vajon, hogy a DC 7-es lezuhanjon? Csak hogy akadjon valami látnivaló, valami, amirıl beszélhetnek, valami, amivel kitölthetnék üres perceiket? Vagy épp ellenkezıleg, minden jót kívánnak az indulóknak? Mit kívánhatnak hatvan embertársuknak, az utasoknak? Életet, vagy halált? Bond elkomorodott. Elég ebbıl! Ne légy ilyen átkozottul morbid! Mindez csak egy mocskos megbízatás következménye. Kimerültél, belefáradtál a kemény ember szerepébe. Változásra áhítozol. Túl sok halált láttál. Az életbıl kívánsz most egy szeletre valót: nyugalmas legyen, békés, nagyvonalú! Bond közeledı léptek neszére figyelt fel. A jövevény megállt az oldala mellett. Az ügynök felpillantott. Középkorú, választékosán öltözött, jómódúnak látszó férfi volt az ismeretlen, arcán zavart, bizonytalan kifejezés honolt. Bocsásson meg, de Ön ugyebár Mr. Bond...Mr... hm... James Bond? 2. ÉLNI AZ ALKALOMMAL Bond jobban szeretett névtelen maradni. Igen, én vagyok"-ja nem hangzott túl biztatóan. Micsoda szerencsés véletlen! A középkorú férfi kezét nyújtott. Bond lassan felállt, megrázta az ismeretlen kezét; azután elengedte. A kéz puha volt, tartás nélküli, olyan, mint egy kéz formájú, iszappal telt zacskó, vagy mint egy felfújt gumikesztyő. A nevem Du Pont mondta a férfi. Junius Du Pont. Látom, nem emlékszik rám, pedig találkoztunk már. Megengedi, hogy leüljek? Az arc, vagy a név... Igen, a férfi kétségtelenül ismerısnek tetszett. Rég találkozhattak. Nem Amerikában. Bond az emlékezetében kutatott, miközben szemügyre vette a jövevényt. Mr. Du Pont ötvenesztendıs lehetett rózsás arca simára borotvált volt, s azt a megszokott öltözéket viselte, mellyel a Brooks testvérek takargatják az amerikai milliomosok szégyenét. Egysoros, sötét színő tropikálöltönyt hordott, hozzá alacsony gallérú fehér selyeminget. A gallér két csücskét arany nyakkendıtő kötötte össze, mely keskeny, sötétpirossal és kékkel csíkozott nyakkendı csomója alatt ragyogott. Az ingujjak félinchnyire kandikáltak elı a zakó ujjaiból, a borostyán kézelıgombokban egyegy apró légy raboskodott. A zoknik porszürke selyembıl készültek, a cipık a régi, csiszolt mahagóni árnyalatát idézték, Peal márkájúnak látszottak. A férfi sötét, kis karimájú, széles szalagú homburgkalapot tartott a kezében. Mr. Du Pont helyet foglalt Bonddal szemben, cigarettát és egy dísztelen, arany Zippo öngyújtót kotort elı. Bond észrevette, hogy enyhén izzad. Döntött: Mr. Du Pont csakugyan az, aminek látszik, egy felettébb gazdag amerikai, aki jelenleg kissé zavarban van. Tudta, hogy találkozott már vele, de hogy hol, mikor, arról fogalma sem volt. Rágyújt? Köszönöm. Du Pont győlölt virginiai dohányból készült Parliamenttel kínálta. Bond úgy tett, mintha nem vette volna észre a feléje mozduló öngyújtót. Nem kedvelte az arca felé nyújtott öngyújtókat. Elıszedte a magáét, és meggyújtotta a cigarettát. Franciaország, '51, Royale les Eaux... Mr. Du Pont várakozásteljesen tekintett Bondra. Az a kaszinó, tudja. Ethel, vagyis Mrs. Du Pont meg én Ön mellett ültünk az asztalnál azon az éjszakán, mikor megkopasztotta azt a franciát... * Bond visszafelé pergette emlékképeit. Hat persze! Mr. és Mrs. Du Pont a négyes és az

9 ötös széket foglalta el a Baccarat-asztal mellett. Bond a hatost. Du Ponték ártalmatlannak tetszettek, s az ügynök örült, hogy ilyen biztos fedezetet élvez a balja felıl azon az éjszakán. Azon az éjszakán, amikor Lechiffre-t tönkretette. Most megelevenedett elıtte újra az egész jelenet: az asztal zöld posztója felett eláradó, kápráztató ragyogás, a rózsaszínes, rákra emlékeztetı, a kártyalapok után tapogatózó kezek... Érezni vélte a cigarettafüstöt, s önnön verítékének szúrós szagát. Micsoda éjszaka volt! Bond Mr. Du Pontra nézett, és elmosolyodott. Igen, persze, emlékszem már! mondta. Sajnálom, kicsit eltöprengtem. Nem volt könnyő dolgom azon az éjszakán. A lapokon kívül nemigen figyeltem másra. Mr. Du Pont boldog megkönnyebbüléssel viszonozta a mosolyt. Semmi vész, Mr. Bond! Megértem, és remélem megbocsátja, hogy így magára törtem. Tudja... Aztán magához intett egy pincérnıt. De igyunk elıbb egyet, a viszontlátás örömére! Mit kér? Bourbont, jéggel. Köszönöm. Nekem Haig-et hozzon, vízzel lódította a jól táplált amerikai. A pincérnı elsietett a rendeléssel. Mr. Du Pont, egyre mosolyogva, elırehajolt. Bond az asztalon át pipereszappan, vagy borotválkozás utáni arcvíz illatát érezte. Lentheric? Rögtön tudtam, hogy maga az! Amint megláttam itt üldögélni, mindjárt tudtam! Aztán azt mondtam magamnak: Te, Junius! Igaz, nemigen téveszted össze egymással az embereket, de azért bizonyosodj meg a dologról! A Transamerica járatával készültem elrepülni ma este, és most, hogy a késést bejelentették, a maga képét lestem, és már megbocsásson, Mr. Bond, az arckifejezése elárulta, hogy maga is a Transamerica-járatra várt... Megvárta, míg Bond rábólint, azután sietve folytatta: Úgyhogy elugrottam a jegykiadó pulthoz, és átfutottam az utaslistát. És meg is találtam a nevet: J. Bond. Mr. Du Pont, saját találékonyságától elérzékenyülve dılt hátra. Megérkeztek az italok. Az amerikai megemelte a poharát. Kedves egészségére, uram! Micsoda szerencsés nap ez a mai! Bond szótlanul mosolygott, a bourbont ízlelgette. Mr. Du Pont ismét elırehajolt. Körülpillantott. A környezı asztalok üresek voltak, mégis halkabbra fogta a hangját, úgy mondta: Gondolom, valami ilyesmi jár a fejében:,, Nos, csakugyan örülök, hogy újra látom Junius Du Pontot, de mi ez az egész: Miért olyan boldog a fickó, hogy épp ma este akadt össze velem?" Mr. Du Pont felvonta szemöldökét Bond szerepében. Az ügynök udvarias érdeklıdéssel nézte, mire az amerikai még közelebb hajolt. Remélem, valóban megbocsát nekem, Mr. Bond. Nem szívesen ütöm bele az orromat mások titk..., szóval ügyeibe. De a Royale-ban, azután a kártyacsata után azt hallottam, hogy maga nemcsak kitőnı hazárdjátékos, hanem... nos..., hogy is mondjam..., hanem afféle, hm... nyomozó is. Tudja, olyan titkosügynökféle... Mr. Du Pont ugyancsak belevörösödött indiszkrét viselkedése feletti szégyenébe. Hátradılt, zsebkendıt kotort elı, és megtörölte a homlokát. Bocsánatkérıen hunyorgott Bondra. Bond vállat vont. Mr. Du Pont merın ráfüggesztett szürkéskék szeme, dacára a férfi zavarának, keménységrıl, elıvigyázatosságról árulkodott. Hányavetiség, irónia és öngúny vegyüléke tükrözıdött bennük. Belekontárkodtam az efféle munkába, valóban mondta. Természetesnek tőnt a háború után. Egy darabig még elszórakoztatott az indiánosdi, de rájöttem, hogy békeidıben nemigen lehet jövıje. Persze, persze! Mr. Du Pont legyintett cigarettát tartó kezével. Kerülte Bond tekintetét, amint a soron következı hazugságra várva feltette következı kérdését. (Brooks Brothers-féle báránybırbe bújt farkas, gondolta Bond. Dörzsölt fickó!) Tehát más munkát választott? mosolygott Mr. Du Pont atyaian. És miben utazik

10 mostanság, ha szabad kérdeznem? Egy kereskedelmi cégnél vagyok. A Universal Exportnál. Talán hallott már rólunk. Mr. Du Pont belement a játékba. Hm... Universal. Lássuk csak! Ó, persze, hogyne hallottam volna! Üzleti kapcsolatba sosem kerültünk, de úgy hiszem, sosem lehet még késı. Kuncogott. Meglehetısen sok az érdekeltségem mindenfelé. Az egyetlen, amivel, és ezt bizton állíthatom, sosem foglalkoztam, a vegyipar. Lehet, hogy sajnálnom kellene, Mr. Bond, de nem tartozom a vegyiparos Du Pontokhoz. Bond úgy ítélte, hogy ez a férfi tökéletesen elégedett a maga származásával. Nem főzött megjegyzést a dologhoz. Az órájára pillantott, hogy siettesse valamelyest Mr. Du Pont kirukkolását. Emlékezett, hogy ajánlatos saját kártyáival óvatosan bánni. Mr. Du Pontnak megnyerı, pirospozsgás babaarca, telt, majdhogynem nıiesen lefelé biggyedı szája volt. Épp olyan veszélytelennek tőnt, mint a Buckingham-palota elıtt ácsorgó, fényképezıgéppel felfegyverzett középkorú amerikaiak általában, ám az elpuhultság álcája mögött Bond számos határozott, veszedelmes tulajdonságot sejtett. Mr. Du Pont figyelmét nem kerülte el, hogy Bond az órájára sandított. Maga is hasonlóképp járt el. Még ilyet! Hét felé jár, én meg csak fecsegek anélkül, hogy a tárgyra térnék! Nos, figyeljen ide, Mr. Bond! Van egy problémám, amelynek megoldásában nagyra értékelném a közremőködését. Ha akad ideje számomra, ha megengedheti magának, hogy az éjszakát Miamiben töltse, kész örömmel látnám vendégül. Felemelte a kezét. Bízvást ígérhetem, nem szenved majd hiányt semmiben. Történetesen egyik tulajdonosa vagyok a Floridiana Hotelnek. Talán hallotta, hogy karácsonykor nyitottunk. Örömmel állíthatom, az üzletmenet kitőnı. Nehéz pillanatokat okozunk a vén Fountain Blue-nak. Mr. Du Pont elégedetten kacagott. Mostanában úgy emlegetik, mint a helyi Fontainebleau"-! * Nos, mi a véleménye, Mr. Bond? A legkitőnıbb lakosztályt kapja még ha jól fizetı vendégeket kell is az utcára tennünk ennek érdekében. Fogadja el... Szívességet tenne vele! Du Pont könyörgı pillantást vetett az ügynökre. Bond már döntött, hogy belemegy a dologba vaktában is. Bármi legyen Mr. Du Pont problémája zsarolás, gengszterek, nık a gazdag emberek jellemzı gondjainak egyike lehet csupán, íme, gondolta Bond, egy kis kóstoló a nagyvilági életbıl, amire úgy vágytál.. Fogadd el! Azon volt, hogy udvarias köszönetet mondjon, de Mr. Du Pont nem engedte. Kérem, kérem, Mr. Bond! Higgye el, én vagyok hálás magának, roppant hálás... Csettintett a pincérnınek. Mikor a lány odaért, az amerikai elfordult, úgy egyenlítette ki mindkettıjük számláját. Számos gazdag emberhez hasonlóan nyilván úgy ítélte, hogy a pénzt mutogatni, a borravaló mennyiségét sejtetni engedni úriemberhez méltatlan cselekedet. Utóbb nadrágzsebébe süllyesztette bankókötegét (a gazdagoknál nem dívik az oldalzsebek használata) és karonfogta Bondot. Nyomban megérezte azonban, hogy az ügynök elhúzódik az érintésétıl, visszahúzta hát a kezét. A két férfi egymás mellett haladt a lépcsın, le az elıcsarnokig. Most intézzük el a helyfoglalást! Mr. Du Pont a Transamerica pultjához lépett. Néhány tiszteletteljes frázis érzékeltette hatalmát, befolyását itt, a maga amerikai birodalmában: Igen, Mr. Du Pont... Hogyne, Mr. Du Pont... Gondunk lesz rá, Mr. Du Pont! Odakint egy csillogó-villogó Chrysler Imperial gördült a járda mellé. Ajtaját keménykötéső, homokszín egyenruhát viselı sofır sietett szélesre tárni elıttük. Bond beszállt, elhelyezkedett a süppedıs kárpitú ülésen. A kocsi belseje csodásán hővösnek, majdhogynem hidegnek rémlett. A Transamerica embere is elıkerült Bond bıröndjével, átnyújtotta a sofırnek, félig-meddig meghajolt, és visszatért az elıcsarnokba. Billhez, a Beach-en mondta Mr. Du Pont sofırjének, mire a jókora kocsi

11 végighaladt a jármővekkel zsúfolt parkoló hosszában, azután kifordult az útra. Mr. Du Pont hátradılt. Remélem, szereti a remeterákot, Mr. Bond. Próbálta már, ugye? Bond igennel felelt, hozzáfőzve, hogy pompásnak találta. Miközben a Chrysler Imperial végighaladt Miami városközpontján, a Biscayne Boulevardon, majd a Biscayne Bayt megkerülı Douglas MacArthur körúton, Mr. Du Pont Bill parti vendéglıjérıl, meg az alaszkai és remeterák húsának viszonylagosan hasznos voltáról beszélt. Bond a tisztesség kedvéért közbe-közbeszólt, hagyta, hogy a sebesség, a kényelem és a gazdagokra jellemzı csevely ellenállhatatlan sodra magával ragadja. A kocsi egy, a Regency-stílust mímelı, csupa fehér, deszka és stukkó homlokzatú épület elıtt fékezett. Rózsaszínben vibráló neonbetők hirdették: BILL PARTI VENDÉGLİJE. Miközben Bond kiszállt, Mr. Du Pont utasításokat adott sofırjének. Az Aloha-lakosztály hallotta az ügynök. Továbbá: Ha bármi probléma adódna, Mr. Fairlie itt hívjon fel! Megértette? Felmentek a lépcsın. A benti nagyterem ablakait rózsaszínnel beszegett fehér muszlinfüggönyök takarták. Az asztalok felett rózsaszín fényő lámpások égtek. A vendéglı tele volt napbarnított bırő, drága tropikál szereléső amerikaiakkal pompás selyemingek, súlyos arany karperecek, drágakıvel kirakott kerető sötét szemüvegek, a bennszülött divatot mímelı kalapok mindenütt. A levegıben egy sor illat kavargott, de majdnem mindet elnyomta az egész napon át izzadt testek kipárolgása. Bill, a termetes olasz, új vendégei elé sietett. Ó, Mr. Du Pont! Örvendek, uram! Egy kicsit sőrőn vagyunk ma este. Rögtön intézkedem. Kérem, erre tessék, kérem! Feje felett jókora, bırbe kötött menüt lóbálva tört utat magának a vacsorázok közt, a helyiség legjobb, hatszemélyes asztaláig. Két széket húzott ki, csettintett az ujj aval: a maître d'hotelt és az italpincért szólította, felütötte a menüket, megkérdezte Mr. Du Pont-t, rendben lesz-e így, s mikor igenlı választ kapott, távozott. Du Pont becsukta a menüt, és Bondhoz fordult: Bízza rám magát egész nyugodtan! Ha valami nem ízlik, szépen visszaküldi... A fıpincérre pillantva így folytatta: Remeterákot, de ne fagyasztottat! Frissen. Olvasztott vajjal. Vastag szelet pirítóst hozzá! Megértette? Természetesen, Mr. Du Pont... az alkalmazott távozott, helyét tüstént a kezét törölgetı italpincér vette át. Két pint rózsaszín pezsgıt mondta Du Pont. 50-es évjáratú Pommery megteszi. Ezüst vödörben. Megértette? Tökéletesen, Mr. Du Pont! Egy koktélt étvágygerjesztınek? Mr. Du Pont Bondhoz fordult. Felvonta a szemöldökét, és elmosolyodott. Vodka-martinit, citromkarikával mondta az ügynök. Kettıt szólt közbe Mr. Du Pont. Duplán. Az italpincér elsietett. Mr. Du Pont hátradılt, elıkotorta cigarettatárcáját és öngyújtóját. Körültekintett a helyiségben, egyegy mosolyt küldött a feléje intık irányába, végigpillantott a szomszédos asztalokon, azután székét közelebb tolta Bond székéhez. Sajnos, a zaj ellen nem tehetünk mondta bocsánatkérın. Amúgy csak a rákok kedvéért járok ide. Fenségesek... Remélem, nem allergiás rájuk! Egyszer idecipeltem egy lányt, rákot diktáltam belé, mire akkorára duzzadt a szája, mint egy gumiabroncs... Bondot mulattatta a jól táplált amerikai viselkedésében beállott változás. Ez a könnyed csevely, a határozott stílus azt bizonyította, hogy Du Pont úgy érzi, prédája a horgára akadt, mert megvásárolta. Nem ugyanaz a zavart alak volt, aki a reptéren ráerıszakolta társaságát Bondra. Vajon mit akarhat tıle? Most már bármelyik pillanatban megteheti az ajánlatát, gondolta, de mondani csak ennyit mondott: Nem vagyok rákallergiás.

12 Nagyszerő.. Nagyszerő! Szünet következett. Mr. Du Pont néhányszor felkattintotta öngyújtója kupakját. Idıvel ráébredt, hogy a kattogás ıt magát is idegesíti, félretolta hát az öngyújtót. Elhatározta magát. Szavait az asztal lapján elıtte nyugvó kezeihez intézte. Kanasztázik ön, Mr. Bond? Igen. Jó játék, kedvelem. A kétkezest is? Próbálkoztam már vele, de nem szórakoztatott túlságosan. Ha az ember nem ostoba ha egyik játékos sem az az esélyek kiegyenlítettek. Óhatatlanul beáll egyfajta egyensúly. Az ügyesség nem sokat változtat a dolgon. Mr. Du Pont helyeslıen bólintott. Így igaz. Ugyanezt hajtogatom magamban mindig. Száz-egynéhány játék után az azonos képességő játékosok eredményei többé-kevésbé megegyeznek. Nem olyan izgalmas, mint a Gin, vagy az Oklahoma, de épp ezt szeretem benne, azt hiszem. Telik az idı, járnak a lapok, az ember nyer és veszít, senkinek sem esik baja, ugyebár? Bond bólintott. A martinik megérkeztek. Hozzon még kettıt úgy tíz perc múlva! mondta Mr. Du Pont az italpincérnek, mielıtt az ügynökhöz hasonlóan megízlelte volna pohara tartalmát. Utóbb Bond felé fordult, szembenézett vele. Arca feszült volt, komor. Mit szólna, Mr. Bond, ha mindezek után azt mondanám, hogy egyetlen hét leforgása alatt huszonötezer dollárt vesztettem kétkezes kanasztán? Bond már azon volt, hogy válaszoljon, de Mr. Du Pont felemelte a kezét. Pedig állítom, jó játékos vagyok. A Regency Club tagja. Rengeteget játszottam Charlie Gorennel meg Johnny Crawforddal, igaz, többnyire bridzseltünk. Szeretném azonban, ha tudná: otthon vagyok a kártyaasztalnál... Fürkészın Bond szemébe mélyedt. Ha mindvégig egy partnerrel játszott mondta az ügynök, az az ember csal. Pon-to-san! Mr. Du Pont az asztalra csapott, azután hátradılt. Pon-to-san errıl van szó. Ugyanez jutott eszembe, miután négy álló napon át veszítettem. Azt mondtam magamnak: ez a piszok alak csal, én pedig, istenemre, rájövök, hogy csinálja, és kiebrudaltatom Miamiból. Megdupláztam a tétet, kétszer is megdupláztam. Nem bánta, sıt! Mindvégig figyeltem játék közben, figyeltem minden lapját, minden mozdulatát. Semmi! Egyetlen árulkodó jelet, nyomot se találtam. A lapok jelöletlenek. Új csomagot hozatott, valahányszor kértem. A saját csomagjaimból! Oda se pillantott, mi van a kezemben nem is láthatta volna, mert mindig épp szemben ülök. vele. Kibicek, akik segíthetnék, sehol. De azért nyert, folyton nyert! Ma reggel, ma délután szintén. Végül megelégeltem a dolgot. Persze tette hozzá, nehogy Bond sportszerőtlennek higgye nem árultam el magam. Udvariasan, szó nélkül fizettem, de aztán összecsomagoltam, nem köszöntem el, kimentem a reptérre, és jegyet váltottam az elsı New York-i gépre. Ezt adja össze! Mr. Du Pont széttárta két karját. Megfutamodtam. Huszonöt rongy mégis huszonöt rongy, hiába... Lehetett volna ötven, vagy száz is. Egyszerően nem bírtam végigcsinálni még egy átkozott játszmát, nem bírtam volna, hogy képtelen vagyok csaláson kapni. Úgyhogy eljöttem. Ehhez mit szól? Én, Junius Du Pont, bedobtam a törölközıt, mert nem gyıztem tovább a tehetetlenséget! Bond együtt érzıen hümmögött. Megérkezett az újabb két martini, ezzel egy idıben kezdett feltámadni az érdeklıdése: a kártyával kapcsolatos ügyek mindig érdekelték. Szinte látta maga elıtt a jelenetet; két ember játszik, egyre játszik, s miközben az egyik üt, licitál, besöpri a nyereményt, a másik hasznavehetetlen lapjait hajigálja az asztal közepére jól palástolt haraggal. Mr. Du Pont nyilvánvalóan csalás áldozata. De miféle csalásé? Huszonötezer dollár nagyon nagy pénz tőnıdött Bond. Milyen tétekben játszottak? Mr. Du Pont maga elé bámult. Pontonként negyed dollárral indultunk. Emeltünk, elıbb ötven centre, aztán egy

13 dollárra. Elég magas tétek olyan játszmához, ahol az eredmények rendszerint kétezres nagyságrendőek. Játszmánként csak huszonöt centtel számolva ez ötezer dollárt jelent. Pontonként egydolláros téttel tovább veszíteni halálos csapás. Azért nyert olykor-olykor Ön is, nemde? Igen, persze... De hogy, hogy nem, valahányszor a kezemben volt minden, ami a kiütéshez kell, ı valamennyi lapjával lement, kisiklott a kelepcébıl. Némi aprót persze összeszedtem így is, de csak ha százhússzal volt lemaradva, és hozzám vándorolt az összes nyerı lap... Tudja, milyen a kanaszta: az ember lódít olykor. Csapdát állít a másiknak, hogy megszabadítsa a jó lapjaitól. Nos az én emberem telepata, a fene enné meg! Valahányszor csapdát állítottam, elkerülte, én meg bedıltem az ı trükkjeinek. Ha húzásra került a sor, a legjobb lapjaimat ragadta el, szingliket, ászokat, csalhatatlanul. Isten tudja hogyan, mindig bejött neki. Mintha látta volna, mit tartok a kezemben! Vannak abban a szobában tükrök? A fenébe is, nem lehetnek! Mindig a szabadban játszottunk. Az az alak azt mondta, szeretne egy kis színt kapni. Hát kapott, annyi szent! Vörös, mint a rák. Csak reggelenként és délutánonként volt hajlandó partit kezdeni: azt állította, ha este ül le kártyázni, képtelen elaludni utána. Ki ez az ember? érdeklıdött Bond. Hogy hívják? Goldfinger. Hát a keresztneve? Auric. Ez aranyat jelent, nemde? Csak nagyjából illik rá. Lángvörös haja van. Milyen nemzetiségő? Ha hiszi, ha nem, brit alattvaló. Nassaui lakos. A neve alapján zsidónak gondolná az ember, de nem úgy fest, mintha az lenne. Ha az lenne, egyébként be se jutott volna: a Floridianában nagyon ügyelünk az ilyesmire... Az útlevelét Nassauban adták ki. A pasas negyvenkét éves, nıtlen, foglalkozására nézve üzletkötı. Ennyi derül ki az útlevelébıl. A szállodai detektív segítségével pillantottam bele, mielıtt játszani kezdtünk. Mivel üzletel? Du Pont halványan elmosolyodott. Kérdeztem én is. Bármivel, ami adódik..." Ezt felelte. Nem túl közlékeny pasas. Kitérı választ ad a konkrét kérdésekre. Semmiségekrıl meglehetısen könnyő elcsevegni vele. Hogy áll anyagilag? Ah! fakadt ki Mr. Du Pont. Ez a legfurcsább az egészben. Gazdag. Dúsgazdag! A bankommal utánanézettem Nassauban. Az a pasas nagy kutya. Milliomosok tucatszám akadnak odaát, de ez a Goldfinger az elsı, netán a második a rangsorban. A pénzét aranyrudakban halmozza fel. A rudakat aztán egyik országból a másikba küldi, hasznot húz az arany árfolyamának változásaiból. Akár valami nyavalyás bank! Nem bízik a nemzeti valutákban. Nem mondanám, hogy nincs igaza, és abból ítélve, hogy egyike a világ leggazdagabb embereinek, lehet valami a rendszerében. Csakhogy, ha ilyen gazdag, minek neki az én rongyos huszonötezer dollárom? Az asztal körül ekkor kezdtek sürgés-forgásba a pincérek így Bondnak nem kellett a válaszon töprengenie, ünnepi külsıségek közt nagy, megtört páncélú és ollójú, jókora rákokkal megrakott ezüsttálcát helyeztek az asztal közepére. A két férfi tányérja mellé egy-egy, olvasztott vajjal csordultig telt ezüsttégely és hosszú pirítóstartó került. A jegesvödörben rózsaszín pezsgı hőlt. Végezetül a fıpincér széles mosollyal vendégei mögé került, és hosszú, ölig érı selyem asztalkendıt kanyarított nyakuk köré. Bondnak a VIII. Henriket alakító Charles Laughton, a híres lakomajelenet ötlött az eszébe, a fejlemények azonban sem Mr. Du Pont-t, sem a szomszédos asztaloknál vacsorázókat nem lepték meg. Az amerikai vidám ki-ki szolgálja ki magát!" kíséretében jó néhány rákot emelt át a maga tányérjára, jócskán öntött rájuk az olvasztott vajból, és nekilátott az evésnek. Példáját követve Bond szintén kóstolgatni, utóbb falni kezdte

14 addigi pályafutása legpazarabb fogását. A remeterák a legomlósabb, legízletesebb hússal büszkélkedhetett mindama tengeri csemegék közt, melyekkel Bondnak azelıtt dolga akadt. A ropogós pirított kenyér, az olvasztott vaj enyhén füstös zamata egyaránt kitőnı kiegészítınek bizonyult. A jéghideg pezsgıben enyhe eperíz volt felfedezhetı, minden rák után egy-egy pohárnyi egyengette az utat a következı elıtt. A férfiak ráérısen, odaadással falatoztak, a befejezésig alig-alig szóltak. Mr. Du Pont utóbb aprót böffentve törölte le álláról a vaj maradékát, hátradılt székében. Arca kivörösödött. Büszkén tekintett az ügynökre, és nagyon komolyan mondta: Kétlem, Mr. Bond, hogy ma este bárhol a világon hasonlóan kitőnı vacsorát költött el bárki. Mi a véleménye? Gondtalan, gazdag életre vágytam, gondolta magában Bond. És tessék. Hogy tetszik? Hogy tetszik, hogy disznómód zabálok, és utána ilyen megjegyzéseket hallgatok...? Hirtelen elviselhetetlennek tetszett számára egy újabb ilyen vacsora, egy újabb, Mr. Du Pont társaságában elköltendı bármilyen étkezés lehetısége. Azután elszégyellte magát, amiért undort érzett. Azt kapta csupán, amire vágyott, de nem volt képes elnyomni magában puritán ösztöneit. Kívánt valamit, és ez a kívánság nemcsak hogy beteljesült, hanem mintegy a torkán is akadt. Igazában nem tudom szólt végül. A miénk mindenesetre kitőnı volt. Mr. Du Pont elégedettnek látszott. Elküldött kávéért. Bond sem szivart, sem likırt nem óhajtott. Cigarettára gyújtott, úgy várta, hogy az amerikai megtegye ajánlatát. Tudta, hogy ez lesz a dolog csattanója. Nyilvánvalónak tőnt, hogy minden egyéb csak a kedvtelés része volt. Nos, legyen. Mr. Du Pont megköszörülte a torkát. És most, Mr. Bond, egy ajánlatot szeretnék tenni Önnek... Rámeredt, igyekezett elıre felmérni a véleményét. Éspedig? érdeklıdött az ügynök. A vakszerencsének köszönhetem a találkozásunkat azon a repülıtéren. Mr. Du Pont tónusa halálosan komoly volt. Sosem felejtettem el, amit az elsı alkalommal, ott a Royaleban véghezvitt. Emlékszem minden részletre: a nyugalmára, merészségére, a szakértelemre, ahogy a lapokkal bánt... Bond a térítıt nézte, az amerikai azonban belefáradt már a köntörfalazásba. Kapkodva folytatta: Mr. Bond, tízezer dollárt fizetek önnek, ha hajlandó itt maradni, mint vendég, míg ki nem deríti, hogyan gyız le engem ez a Goldfinger! Bond Mr. Du Pont szemébe nézett. Nagyvonalú ajánlat mondta. De nekem vissza kell mennem Londonba. Negyvennyolc órán belül New Yorkban kell lennem, hogy elérjem az oda induló gépet. Ha holnap délelıtt és délután lejátsszák a szokásos partikat, elég idım lesz, hogy megtaláljam a választ. De holnap este mennem kell, akár sikerül megoldanom a rejtélyt, akár nem. Rendben van így? Rendben vágta rá Mr. Du Pont. 3. EGY AGORAFÓBIÁS FÉRFI Bond a függöny suhogására ébredt. Nyomban lerúgta magáról a takaróként használt lepedıt, s a szemközti fal helyét elfoglaló panorámaablakig sétált a vastag, bolyhos szınyegen. Elhúzta a függönyt, a napsütötte balkonra lépett. A fekete és fehér kıkockák melegek, csaknem forróak voltak már, pedig talán még csak nyolc felé járt az idı. Élénk szél fújt a tenger felıl, a privát yachtkikötı mólójának hosszában számos nemzet lobogója lengedezett. A fuvallat nyirkos volt, a tenger illatával terhes. Az a fajta fuvallat, gondolta Bond, amely kedvelt a látogatók, ám győlölt a helybéliek körében. Győlölt, hisz hatására elrozsdál a vasalás házaikon, tönkremennek a

15 könyvek lapjai, lefoszlanak a tapéták, megfakulnak a képek, s a ruhák közt megjelenik a penész. Tizenkét emelettel lejjebb, pálmafákkal, színes tejfővel tőzdelten, gondozott, kavicsos sétányoktól szabdalt virágágyakkal büszkélkedve nyújtózott a jómód unalmát hirdetı park. Kertészek dolgoztak mindenütt: a sétányokat gereblyézték, leveleket szedegettek a színes bırő munkaerık letargikusan lassú mozdulataival. A gyepen két főnyíró dunnyogott, azon a részen pedig, ahol megfordultak már, forgó locsolókból szállt a permet. Bond lábai elıtt a Cabana Club elegáns íve nyújtózott egészen a partig két emeletre való öltözıszoba; asztalokkal, székekkel megrakott néhány piros-fehér csíkos napernyıvel élénkített lapos tetı. Az építmény karéjában az olimpiai mérető úszómedence ragyogó zöld oválisa látszott, körülötte mindenütt a párnázott nyugszékek garmadája e nyugszékeken elheverve sütteti magát hamarosan számos vendég naponta ötven dollárért. A sorok közt fehér kabátos alakok ügyködtek, a székeket igazgatták, a matracokat rendezgették, az elızı napi csikkeket sepregették. Túlnan a hosszú, aranyszínő homokpart, azon túl a tenger, a hullámok háttere elıtt pedig újabb csapatnyi alkalmazott: napernyıket, matracokat helyeztek el éppen. A ruhásszekrény belsejében elhelyezett, takaros cédula tanúsága szerint az Aloha-lakosztály birtoklásáért naponta kétszáz dollár fizetendı... Bond úgy becsülte, hogy amennyiben a számlát neki kellene kiegyenlítenie, három hét alatt a végére járna egész évi jövedelmének. Elmosolyodott, s visszatért a hálószobába. Felemelte a telefont, pazarlásig bıséges reggelit kért, hozzá egy kartonra való hosszú Chesterfieldet, ráadásnak az újságokat. Mire megborotválkozott, jéghideg vízzel lezuhanyozott és felöltözött, nyolc óra volt. Átgyalogolt az elegáns nappaliba, s már ott találta az aranysujtásos egyenruhába bújtatott pincért, aki a reggelit szervírozta az ablak melletti asztalon. Bond belepillantott a Miami Heraldba. A lap címoldalát az amerikai rakétakísérlet elızı napi kudarcának, meg annak a súlyos balesetnek szentelték, mely a hialeahi gyorsasági pályán történt. Bond a padlóra dobta az újságot, leült, s ráérısen nekilátott a reggelinek. Mr. Du Pont és Mr. Goldfinger ügyén töprengett közben. Igyekezett eldönteni, hányadán áll valójában. Elképzelhetı, hogy Mr. Du Pont sokkal gyengébb játékos annál, amilyennek magát gondolja... Ám ebben az ügynök az amerikai határozottságát, éles eszét ismerve ugyancsak kételkedett. Vagyis Goldfinger csal. Márpedig ha csal a kártyában, bár a pénzre nincs szüksége, bizonyosnak látszik, hogy vagyonát hasonlóképpen, nagyszabású csalások, tisztességtelen húzások segítségével szerezte. Bond érdeklıdését mindig felkeltették a nagyban dolgozó bőnözık. Várta a találkozást Goldfingerrel, felvillanyozta a kilátás, hogy meglelheti Goldfinger igencsak sikeres, és igencsak titokzatos módszerének nyitját. Mozgalmas nap lesz, annyi szent... Bond türelmetlenül várta az indulás pillanatát. A terv szerint tíz órakor kellett találkoznia a parkban Mr. Du Ponttal. Du Pont Bondot üzletemberként szándékozott bemutatni, aki azért repült ide New Yorkból, hogy egy kanadai földgázkitermelı társaság eleddig angol kézben lévı részvényeit ajánlja megvételre neki. A dolog nyilvánvalóan bizalmas volta kizárja a lehetıséget, hogy Goldfinger a részletek iránt érdeklıdjék. Részvények, földgáz, Kanada. Bondnak mindössze ennyit kellett észben tartania. Azután hármasban ülnek ki a Cabana Club tetıteraszára, ahol Du Ponték játszani szoktak. Bond újságot olvas és figyel. Az ebéd után melynek során Mr. Du Pont és az ügynök megvitathatja az üzlet" részleteit minden megy tovább ugyanígy. Mr. Du Pont érdeklıdött, akad-e egyéb elintéznivaló. Bond Mr. Goldfinger lakosztályának számát tudakolta, és egy kulcsot kért hozzá. Elmagyarázta, hogy amennyiben Goldfinger hivatásos hamiskártyás, vagy ha ügyes amatır, bizonyára magával hordja szakmája kellékeit megjelölt, cinkelt lapokat, a tükrözésként ismert eljáráshoz szükséges apróságokat és egyebeket. Mr. Du Pont azt ígérte, hogy már a parkban átadja a kulcsot úgy ítélte, nem lesz túlságosan nehéz szereznie egyet az igazgatótól.

16 Reggeli után Bond kényelembe helyezkedett, s a közeli tengert nézte. A küszöbön álló feladat nem izgatta különösképpen, de érdekelte, mulattatta. Éppen ilyesféle munkára volt szüksége a mexikói eset feledtetésére. Fél tízkor elhagyta lakosztályát, s csatangolt egyet saját emelete folyosóin, mintha a liftet keresné igyekezett megismerni a hotel helyszínrajzát. Miután másodszor akadt össze ugyanazzal a szobalánnyal, megtudakolta a lifthez vezetı utat, a földszintre ment, és elvegyülve a korán kelık közt, végigsétált az Ananász Üzletárkád hosszában. Szemügyre vette a Bambusz Kávézót, a Randevú Bárt, a La Tropicala Éttermet, a gyermekmegırzés céljait szolgáló Kittekat Klubot, meg az éjszakai szórakozóhelyet, melynek Bumm-Bumm volt a neve, végül kisétált a parkba. Az Abercrombie és Fitchféle strandruhát viselı Mr. Du Pont átadta neki Goldfinger lakosztályának pótkulcsát. Együtt baktattak a Cabana Club épületéhez, együtt lépkedtek felfelé a tetıteraszra vezetı két rövid lépcsısoron. Bond, Mr. Goldfingert elsı ízben megpillantva, megdöbbent. A tetıterasz sarkában, épp a hotel oldala mellett, egy férfi hevert elnyújtózva, lábát egy strandszéken nyugtatva. Sárga szaténból készült úszónadrágot, sötét napszemüveget viselt, hozzá két jókora fémszárnyat, méghozzá az álla alatt. A szárnyak, melyeket láthatólag a nyakára erısített, kétoldalt a válláig értek úgy, hogy hegyes,végük még fel is kunkorodott kissé. Mi az ördög az ott a nyakán? érdeklıdött Bond. Még sose látott ilyet? kérdezett vissza Mr. Du Pont meglepetten. Olyan játékszer, ami segít az egyenletes bámulásban. Csiszolt bádog. Feltükrözi a napfényt az ember álla alá, füle mögé ezek a bırfelületek egyébként nem kapnának napot. Úgy, úgy... bólogatott Bond. Már csak néhány lépés választotta el ıket az elnyújtózó alaktól, mikor Du Pont vidáman Bond megítélése szerint kissé túl harsányan megszólalt: Üdv, Goldfinger! A szaténnadrágos alak nem moccant. Süket, mint az ágyú mondta Mr. Du Pont immár normális beszédhangon. Goldfingerhez érve elismételte az üdvözlést. Goldfinger hirtelen felült. Levette sötét szemüvegét. Ó, jó reggelt... Lecsatolta nyakáról a szárnyakat, óvatosan elhelyezte ıket maga mellett a földön, azután nehézkesen talpra állt. Lassan moccanó pillantásával Bondot fürkészte. Bemutatom Mr. Bondot, James Bondot mondta Du Pont. Barátom, New Yorkból. A maga honfitársa. Azért jött, hogy rávegyen, szálljak be valami üzletbe. Goldfinger kezet nyújtott: Örvendek, Mr. Bomb. * Bond megszorította a felé nyújtott jobbot. Goldfinger tenyere száraz volt, kemény, szorítása egy pillanatig tartott csupán, utána visszahúzta a kezét. Fakókék szeme azonban ebben az egy pillanatban tágra nyílt, Bondra szegezıdött. Az ügynök úgy érezte, Goldfinger pillantása áthatol a koponyáján. Ám a vastag szemhéjak nyomban aláereszkedtek, elzárták a röntgensugár-tekintet útját. Mr. Goldfinger befogadta a felvételt, s bizonyára máris nekilátott, hogy helyet találjon neki nyilvántartási rendszerében. Szóval a mai játéknak lıttek... Hangja visszafogott volt, színtelen. Szavait kijelentésnek, nem kérdésnek szánta. Hogyhogy lıttek? kiáltotta Mr. Du Pont nekitüzesedve. Csak nem képzeli, hogy engedem magát ülni a pénzemen? Vissza kell nyernem, e nélkül el se mehetek ebbıl a nyavalyás hotelból!... Kuncogott. Szólok Samnek, hogy készítse elı az asztalt. James azt mondja, nemigen ért a kártyához, de szívesen megtanulná a játékot... Igaz-e, James? fordult Bondhoz. Nem árt elheverni a napon, újsággal a kézben, nemde? Örömmel teszem mondta az ügynök. Eleget utaztam érte, azt hiszem.

17 Goldfinger tekintete ismét Bondra emelkedett, azután elkalandozott. Felveszek valamit, rendben? Ma golfleckét akartam venni Mr. Armourtól a Boca Raton Clubban, de a kártya elsıbbséget élvez a hobbijaim közt. A közepes ütı kezelését nehezítı rossz csuklómozgás korrigálása várhat... Érdektelenséget tükrözı pillantása megint Bondra tévedt. Golfozik ön, Mr. Bomb? Olykor-olykor szólt emelt hangon Bond. Ha épp Angliában vagyok. Hol játszik? A Huntercombe Klubban. Ó, igen... kellemes kis kurzus. Én mostanság a Royal St. Markshoz tartozom. Sandwich elég közel van az egyik üzletemhez. Ismeri a vidéket? Játszottam már ott is. Melyik fokozathoz tartozik? A kilenceshez. Furcsa véletlen... Én is... Játszanunk kellene egyszer! Goldfinger lehajolt bádogszárnyaiért. Öt percen belül itt leszek mondta Mr. Du Pontnak, azzal lassan elbaktatott a lépcsı felé. Bond jól mulatott a dolgon. Goldfinger vizsgálódása során kifogástalanul alakította a mágnást, akit valójában nem izgat, kicsoda-micsoda Bond, ám, ha már összeakadtak, veszi a fáradságot, hogy valamiféle kategóriába sorolja. Mr. Du Pont utasításokat adott egy fehér kabátos stewardnak. A steward két társa máris a kártyaasztal elıkészítésébe fogott. Bond a tetıteraszt körülvevı korláthoz sétált, a parkot nézte, Mr. Goldfinger járt az eszében. Elismeréssel gondolt erre az emberre. Goldfinger a leghiggadtabb volt mindazok közül, akikkel eddig összeakadt. Higgadtságot árult el mozdulatainak gazdaságos volta, stílusa, arckifejezése egyaránt. Goldfinger nem pazarolta erejét, rendíthetetlenségében azonban lendület, erı sőrősödött. Mikor felállt, úgy tőnt, valami nincs rendjén testének arányaival. Kurta termető volt, alig magasabb egy méter ötvennél. Vaskos lábakon nyugvó roppant testén a vállak közé süppedı hatalmas, s látszatra tökéletesen kerek fej ült. Goldfíngert mintha más emberek testrészeibıl rakták volna össze igazában semmi nem látszott a sajátjának. Meglehet, gondolta Bond, hogy épp csúfsága miatt csinál fétist a napozásból. A vörösbarna álcázat híján haloványan, groteszk látványt nyújtana. A kurtára nyírt, vörös haj koronázta arc meghökkentı volt, nem annyira csúf, mint a test. Holdformájú, de nem felelt meg a holdvilágképrıl alkotott fogalomnak. A homlok tiszta volt, magas, a keskeny, homokszín szemöldök vonalat rajzolt a halovány pillákkal keretezett, nagy, világoskék szempár fölé. A magasan kiugró járomcsontok, inkább húsos, mint hájas orcák közrefogta orr törékenynek tetszett. A száj keskeny volt, egyenes, de szép ívő. A telt arc, a határozott áll egészségrıl árulkodott. Mindent egybevetve, tőnıdött Bond, ez az arc egy gondolkodó, netán tudós arca, egy könyörtelen, érzéki, sztoikus és kemény férfié. Különös kombináció! Mi egyébre lehet még következtetni? Bond sosem bízott az alacsony emberekben. A kurta termetőeket gyermekkoruktól fogva kisebbrendőségi komplexus gyötri. Egész életükben arra vágynak, hogy nagyobbak lehessenek nagyobbak a többieknél, azoknál, akik gyermekkorukban gúnyolták ıket. Napóleon alacsony volt, Hitler nemkülönben. A világ minden bajt a kurta termetőeknek köszönhet. Mire lehet képes akkor egy vörös hajú, bizarr képő, alacsony ember? Egy ilyen szerencsétlen sorsa igazán sanyarú lehetett ennek következményei pedig érezhetık maradnak. Goldfingerben egy egész villany telep feszültsége vibrált, úgy tetszett, a szájához érintett izzó is fellobbant volna... Bond elmosolyodott a gondolatra. Vajon milyen csatornákon át vezeti le vitalitását Goldfinger? Tıkéjét gyarapítja? Szeretıit halmozza? Hatalmát növeli? Nyilván erre is, amarra is jut ideje, ereje. Hát a származása? Manapság angol. De mi volt azelıtt? Bizonyára nem zsidó, bár ereiben csörgedezhet zsidó vér. Nem latin, nem tartozik egyetlen déli rasszhoz sem. Nem szláv. Talán germán, azaz hát persze, baltikumi! Biztosan keletrıl származik, a régi balti államok egyikének szülötte. Nyilván az oroszok elıl menekült el onnét.

18 Valószínőleg figyelmeztették, esetleg szülei neszelték meg a bajt, s küldték nyugatra idejekorán... És vajon mi történt azután? Hogyan lett belıle a világ egyik leggazdagabb embere? Érdemes lenne egyszer utánanézni. Egyelıre azonban, gondolta Bond, éppen elég, ha a kártyanyereségek trükkjére rájövök. Felkészült? kérdezte Mr. Du Pont Goldfingertıl, aki a kártyaasztal felé közeledett. Felöltözve kényelmes, sötétkék zakót, nadrágot, nyitott gallérú fehér inget viselt már nem tett a szemlélıre olyan megrázó hatást. Ám a hatalmas, barna és vörös futball-fejét nem feledtethette, s a bal füléhez csatlakozó, hússzínő hallókészülék sem vált elınyére. Mr. Du Pont háttal ült a hotelnek. Goldfinger vele szemben helyezkedett el, s emelt. Du Pont nem ismételt, a második csomagot középre csúsztatta, s kopogtatással jelezte: miután a keverés megtörtént, további pepecselést nem tart szükségesnek. Goldfinger osztani kezdett. Bond megkerülte az asztalt, Du Pont oldalán foglalt helyet. Hátradılt, lazított. Újságját a látszat kedvéért a sportrovatnál ütötte fel, valójában azonban a játszmát figyelte. Korábbi feltevése egykettıre beigazolódott: Goldfinger nem jelölt lapokkal dolgozott. Gyorsan és hatékonyan osztott. Kéztartása nem is emlékeztetett a mővész-fogásra" három ujj a lapok belsı, hosszabbik élén, hüvelykujj a külsı, rövidebbik élen, mely elárulja, hogy a játékos letapogatásra kész. Ujján nem viselt karcolásra szolgáló pecsétgyőrőt, vagy jelölésre alkalmas sebtapaszcsíkot. Mr. Du Pont Bondhoz fordult. Tizenöt lapot osztunk. Az ember kettıt húz, egyet dob el. Egyébként a klasszikus szabályok érvényesek nem szórakozunk olyasmivel, hogy a piros hármasok egyet, hármat, ötöt, nyolcat érnek. Az efféle gyerekségek az európaiaknak valók... * Felszedegette lapjait. Bond figyelmét nem kerülte el, milyen gyakorlottan bánik velük, nem rendezte el ıket balról jobbra értékük szerint, nem tartotta legjobbjait kettı is jutott belılük a bal oldalon nyilván tudta, hogy az efféle szokások segítenék a figyelmes ellenfelet. Jó lapjait középen csoportosította, jobb és balfelıl szinglikkel, csonka párokkal fogta közre ıket. Megkezdıdött a játszma. Elsınek Mr. Du Pont húzott, s egy remek párra tett szert. Arcizma sem rándult. Közömbösen dobott. Már csak két jó húzása volt szüksége ahhoz, hogy kézbıl kirukkolhasson. Némi szerencsével persze. Két lap húzása megduplázza az ember esélyeit arra, hogy a kívánt kártyákhoz jusson, ám ugyanakkorára növeli annak lehetıségét is, hogy haszontalanokat kapjon kézbe. Goldfinger megfontoltan, majdhogynem idegesítı nyugalommal játszott. Húzás után újra meg újra átrendezte lapjait, míg döntött, mit dob el. A harmadik húzás után Du Pont helyzete tovább javult: az ötféle lapból már csak egy hiányzott ahhoz, hogy kirukkolhasson, míg ellenfele kezében még ott a további hátrányt jelentı számos lap Goldfinger azonban, mintha megérezte volna a rá leselkedı veszélyt, lement ötvennel, és kanasztát hozott össze három vaddal" és négy ötössel. Megszabadult néhány csonkától is, mígnem csak négy lapja maradt. Más körülmények között mindez édeskevés, így viszont négyszáz pontra tett szert ahelyett, hogy száz fölött veszített volna, hisz Mr. Du Pont a következı húzáskor csak saját lapjai számát növelte, s a meglepetésszerő kirukkolás lehetıségétıl megfosztva csendesen rakta ki két szükséges kanasztáját. Istenemre, most majdnem megcsíptem! Mr. Du Pont hangjában felháborodás bujkált. Honnét az ördögbıl tudta, mire készülök? Megszimatoltam a bajt felelte Goldfinger közönyösen. Kiszámolta pontjait, bemondta és lejegyezte ıket, s várta, hogy partnere kövesse példáját. Emelt, azután hátradılt, és udvarias érdeklıdéssel tekintett Bondra. Velünk marad egy ideig, Mr. Bomb? Bond mosolygott. Bond vagyok. B-O-N-D. Ami pedig a kérdését illeti: nem maradhatok. Ma este vissza kell mennem New Yorkba.

19 Milyen kár... Goldfinger, udvarias sajnálkozása jeleként, lebiggyesztette ajkát. Figyelme ismét a kártyák felé fordult, s a játék folytatódott. Bond felemelte az újságot, a baseball-eredményekre meredt, de nem is látta ıket a játszma halk hangjait kísérte figyelemmel. Goldfinger megnyerte a leosztást, azután a következıt, és a következıt. Megnyerte a játékot is ezerötszáz pontos elınye ezerötszáz dollárnyi nyereséget jelentett. Megkaptam megint... Mr. Du Pont hangja panaszos volt. Bond letette az újságot. Gyakran nyer Mr. Goldfinger? Hogy gyakran-e? horkant fel az amerikai. Mindig ı nyer! Ismét emeltek, s Goldfinger osztani kezdett. Nem cserélnek helyet? érdeklıdött most az ügynök. Úgy tapasztaltam, a helycsere szerencsét hoz. Kedves Fortuna elıtt, hisz tudják... Golfinger abbahagyta az osztást. Komolyan a közbeszólóra pillantott. Legnagyobb sajnálatomra nem cserélhetünk helyet, Mr. Bond. Játszani csak így tudok. Mr. Du Pontnak már az elsı alkalommal elmagyaráztam az okát: ritka nyavalya gyötör. Az agorafóbia. Iszonyodom a nyílt térségektıl. Az égbolt látványa számomra elviselhetetlen. A hotellel szemben kell ülnöm... Azzal folytatta az osztást. Ó, nagyon sajnálom... Bond komoly hangjából kitetszett az érdeklıdés. Felettébb ritka nyavalya lehet, csakugyan. A klausztrofóbiásokat mindig is megértettem, de ez... Hogy alakult ki? Goldfinger felszedegette lapjait, rendezgetni kezdte ıket. Fogalmam sincs mondta révetegen. Bond felállt. Nos, azt hiszem, itt az ideje, hogy járjak egyet. Megnézem, mi újság a medencénél. Menj csak! biztatta Mr. Du Pont joviálisan. Lazíts, James! Lesz elég idınk üzletrıl csevegni ebéd közben... Meglátjuk, netán érdemes lesz átpasszolnom a dolgot Goldfinger barátomnak... Késıbb találkozunk! Goldfinger fel se pillantott lapjaiból. Bond a heverészıket kerülgetve a tetıterasz túlsó felére, a medencére nézı oldal korlátjához sétált. Egy darabig a strandszékekben idızı rózsaszín, barna és fehér testek sokaságát figyelte, érezte a napolaj átható illatát. A medencében gyerekek és fiatalok akadtak. Egy férfi nyilván hivatásos ugró, netán az úszómester az ugrótorony magasabbik deszkáján állt: lábujjhegyen egyensúlyozó, izmos, szıke görög isten. Egyszer vett csupán lendületet, azután, szárnyként széttárt karokkal, alázuhant. A karok ráérısen feszültek elıre, hogy utat nyissanak a vízbe a testnek. A becsapódást mindössze kurta csobbanás jelezte, s az ugró a felszínre bukkant, fiús hévvel rázta a fejét. Szórványos taps csattant. A férfi tempózni kezdett a medence hosszában feje a víz alatt, vállai egyenletes erıvel dolgoztak. Sok szerencsét, gondolta Bond. Szükséged lesz rá, hisz öt-hat évnél nemigen bírhatod ezt tovább. A toronyugrók hamar kiöregszenek a vízbe csapódáskor kapott ütés okozza a bajt. Nem véletlen, hogy a síugrás mellett mely ugyanilyen pusztítóan hat az ízületekre a toronyugrás a legrövidebb ideig őzhetı sport... Bond az ugró felé továbbította gondolatai üzenetét: Váltsd pénzre a tudásodat hamar! Vállalj filmszerepeket, míg teheted, aranyhajú! Hátrafordult, visszanézett a hotel árnyékában kanasztázó két férfira. Goldfinger tehát szemben akar ülni az épülettel. Vagy azt akarja elérni, hogy Mr. Du Pont üljön háttal neki? Vajon miért? Mi is Goldfinger lakosztályának száma? A 200-as, a Hawaii Lakosztály. Bond lakrésze a legfelsı emeleten az 1200-as számot viselte. Vagyis, gondolta az ügynök, az alaprajzból következıen Goldfinger szobái épp az enyémek alatt vannak, csak a másodikon. Húsz-egynéhány méternyire a Cabana Club tetıteraszától, húsz-egynéhány méternyire a kártyaasztaltól... Bond számolta az emeleteket. Gondosan szemügyre vette a Goldfinger lakosztályához tartozó homlokzatszakaszt. Semmi. A balkon is üres. A nyitott ajtón át a lakosztály

20 homályába látni... Bond a távolságokat, a szögeket próbálta megbecsülni. Igen, így kell lennie! Ez a megoldás, biztosan! Az ügyes Mr. Goldfinger! 4. A LELEPLEZÉS Az ebéd után mely tradicionális, papírpohárkányi tartármártással felszolgált rákkoktélból, frissen sült, lében tálalt borjúbordából és ananász-meglepetésbıl állt sziesztaidı következett a Goldfingerrel megbeszélt három órai találkozóig. Mr. Du Pont, aki újabb tízezer dollárt veszített, megerısítette, hogy Goldfingernek titkárnıje van. Magam sose láttam mondta. Nem hagyja el a lakosztályt. Biztos valami afféle, akit a mulatság kedvéért hozott magával... Rosszindulatúan mosolygott. Mármint a napi mulatság kedvéért. De miért érdekes ez? Csak nem... nyomra bukkant? Bond óvatos volt. Még nem tudom. De azt hiszem, délután nem jövök le. Mondja azt, hogy eluntam a nézelıdést és bementem a városba... Várt. De ha a gyanúm beigazolódik, ne lepıdjön meg a következményeken. Ha Goldfinger egyszerre különösen kezd viselkedni, maradjon a helyén és figyeljen. Semmit nem ígérhetek. Azt hiszem, sikerült elkapnom, de meglehet, hogy tévedek... Mr. Du Pont-t felvillanyozta a hír. Remek, boyo! mondta mohón. Bár látnám már azt a gazfickót megszorulva! A nyavalyás! Bond felliftezett a maga lakosztályába. Bıröndjébıl M3-as Leica fényképezıgépet, MC fénymérıt, K2-es szőrıt és vakut szedett elı. Összeállította, ellenırizte a gépet. Kisétált a balkonra, a napra pillantott, igyekezett megbecsülni, hol áll majd fél négy körül, azután visszatért a nappaliba, de a balkonra nyíló ajtót nem csukta be. Az ajtóban állva próbát tett a fénymérıvel, egyszázad másodperces expozíciós idıt elegendınek vélt. Beállította a Leicát, a zársebességet F-ll-en, a távolságot tizenkét méterben rögzítette, leemelte a lencsevédıt, készített egy felvételt, hogy megbizonyosodjék arról, minden rendben. Azután továbbcsévélte a filmet, helyére illesztette a vakut, és letette a gépet. Ismét a bıröndjéhez lépett, vaskos könyvet az olvasmánynak szánt Bibliát emelte ki belıle. Felütötte, elıszedte a Berns-Martin-féle fegyvertáskában lapuló Walther PPK-t. A fegyvertáskát nadrágszíja bal oldalán rögzítette, s megpróbálkozott egy-két gyors húzással. Az eredménnyel meg volt elégedve. Abból a feltételezésbıl kiindulva, hogy a Hawaii belsı elrendezése megegyezik sajátjáéval, tüzetesen megvizsgálta a lakosztályt. Elképzelte a jelenetet, mely ott, a második emeleti ajtó mögött várja. Kipróbálta a pótkulcsot különféle zárakban, gyakorolta, hogyan nyissa ki ıket zajtalanul. Utóbb kényelmes karszéket húzott a balkonra nyíló ajtó elé, leült, cigarettára gyújtott, s miközben a tengert nézte, végiggondolta, mit mondjon Goldfingernek, ha az ideje elérkezik. Negyed négykor felkelt, kilépett a balkonra, és óvatosan lepillantott a zöld pázsit túloldalán játszó, aprónak tetszı alakokra. A lakosztályba visszatérve még egyszer ellenırizte a Leicát. A fényviszonyok nem változtak. Bond felöltötte sötétkék tropikálöltönyének zakóját, megigazította nyakkendıjét, nyakába vette a fényképezıgép szíját a Leica most melle magasságában függött, azután, utoljára körülpillantva, elhagyta a szobát, és a lifthez indult. Lement a földszintig, végignézte a kirakatokat az elıtérben. Mikor a liftet elhívták, a lépcsı felé indult, gyalog ment felfelé két emeletet. A második szint elrendezése megegyezett a tizenkettedikével: Bond a vélt helyen meglelte a 200-as lakosztály ajtaját. A közelben senki nem járt. Az ügynök elıhúzta a kulcsot, csendben kinyitotta az ajtót, azután becsukta maga mögött. Az elıtér kis benyílójában egy esıkabát, egy világos teveszır kabát és egy halványszürke homburgkalap lógott a fogason. Bond jobb kezébe kapta Leicáját, arcához emelte, s óvatosan megpróbálta kinyitni a nappaliba vezetı ajtót. Nem volt bezárva, könnyen

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben

Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben A világhírő matematikus Fejér Lipót (1880 1959) tudományos hagyatéka számos korabeli újságkivágást is tartalmaz.

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Ottlik Géza: Minden megvan

Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza Minden megvan (Részlet) (Részlet) Magvető Ottlik Géza örököse, 1991 Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2778-3 Készítette: ekönyv

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Gáspár Gyula: ÉS CSAK FÜST MARAD

Gáspár Gyula: ÉS CSAK FÜST MARAD Gáspár Gyula: ÉS CSAK FÜST MARAD Tegnap még úgy szerettem e dohányfüstös termet! A Költő elgondolkozva lépett ki a metrószerelvény ajtaján. Engedte, hogy a hullámzó embertömeg a felszínig sodorja. emberlajtorján

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Amikor a White s Club megszentelt ajtaján belépve nem csapott

Amikor a White s Club megszentelt ajtaján belépve nem csapott Elsõ fejezet Amikor a White s Club megszentelt ajtaján belépve nem csapott Madeline Valdanbe a villám, a nõ ajka körül pajzán mosoly játszott. Igyekezett mindenütt kihasználni a befolyását. Miközben az

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat-

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- ÉLEI, LES DOKUMENTUM Saffer Pál Fratteli ungheri... Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- -fülke ablakán túl visszafelé repültek a novemberi kmbe burkolt isztriai tájak, mintha menekülnének

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER 1 KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER A hosszú, csillogó-villogó, koromfekete limuzin lassan kihajtott a követség kapuján, egy pillanatra megállt, aztán nekieredt a forgalomnak. Elölrôl és hátulról két-két rendôrmotor

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ Kocsmák és Fogadók ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ...Emlékszem még azokra a kocsmákra és fogadókra, ahol kalandozásaink alatt megpihentünk. Ezek jó része büdös, éppen összedõlni készülõ tákolmány

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

humorpakk10.txt 2 nő beszélget

humorpakk10.txt 2 nő beszélget 2 nő beszélget humorpakk10.txt 1. Szia! 2. Szia! 1. Mi van? 2. Zűr. 1. Veled? 2. Nem. 1. Hanem? 2. Hallgatsz? 1. Hallgatok. 2. Esküdj! 1. Esküszöm! 2. Válnak. 1. Kik? 2. Olgáék. 1. Ok? 2. Rájött. 1. Olga?

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka FAJTAISMERTETİ A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka Az elsı látásra félelmetes megjelenéső, hatalmas, hófehér, "csupaizom" kutyát a kutyavilág Bodybuilding bajnokának is nevezhetnénk.

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

formában, amikor még fociztam, és egészségesen éltem, illetve nem éltem egészségtelenül. A testem tisztul, ideális formára talál, és nem mintha a

formában, amikor még fociztam, és egészségesen éltem, illetve nem éltem egészségtelenül. A testem tisztul, ideális formára talál, és nem mintha a TOKIÓ Egy férfi fekszik a földön. A hátán fekszik, mint egy döglött, kiszáradt bogár. Egyik lába kinyújtva a kihalt sikátor betonján, a másik egy ruhaüzlet kirakatának üvegére tapadva. Alszik. Nincs rosszul,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben