Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat"

Átírás

1 Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület napirendje

2 FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó A Fonyódi Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésére május 13.-án (szerda) órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében NAPIREND 1) Előterjesztés az Első Magyar Bérlakásépítő Kft által kidolgozott Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukcióhoz való csatlakozásról Előadó: Hidvégi József polgármester 2) Előterjesztés a Fonyód, Sándortelepi strandon vidámpark jellegű tevékenység folytatására szóló terület bérbeadásról Előadó: Hidvégi József polgármester 3) Előterjesztés A Fonyódon lévő ravatalozó épület felújításának egyes építési munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés alapján tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Előadó: Hidvégi József polgármester Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pont anyaga megtekinthető a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, május 12. Vajda Tibor s.k. Bizottság elnöke

3 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére NAPIREND 4) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 5) Előterjesztés a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 6) Előterjesztés az Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 7) Előterjesztés a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 8) Előterjesztés a Városüzemeltetési Szervezet Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 9) Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 10) Előterjesztés az Első Magyar Bérlakásépítő Kft által kidolgozott Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukcióhoz való csatlakozásról Előadó: Hidvégi József polgármester 8) Előterjesztés a Fonyód, Sándortelepi strandon vidámpark jellegű tevékenység folytatására szóló terület bérbeadásról Előadó: Hidvégi József polgármester 9) Előterjesztés a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósulását célzó önkormányzati társulás Alapító okiratának és Társulási megállapodásának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 10) Előterjesztés A Fonyódon lévő ravatalozó épület felújításának egyes építési munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés alapján tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Előadó: Hidvégi József polgármester Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pont anyaga megtekinthető a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, május 12. Hidvégi József s.k. Polgármester

4 Ügyiratszám: 03/867/2009 Ügyintéző: Perusza Ferencné FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14.-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! január 1. hatállyal megjelent, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban státusz törvény), valamint módosult az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A változás eredményeképpen a költségvetési szervek alapító, átalakító, megszüntető okiratának tartalma is újradefiniálódik, valamint megváltozik a költségvetési szervek besorolása is. A jogszabályok alapján a költségvetési szervalapító, illetve irányító szerve május 15-ig köteles szervezeti szempontból felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervet, ezt követően az új besorolásnak és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratokat június 1-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. A másik kötelezően végrehajtandó alapító okirat módosítás a szakfeladatrend változáshoz kapcsolódik. Az Ámr. értelmében a költségvetési szervek január 1-től hatályos szakfeladat-rend szerint meghatározott tevékenységeit tartalmazó alapító okiratokat szeptember 30-ig kell benyújtani a Kincstárnak. Tekintettel arra, hogy a státusz törvény hatályba lépése és ezzel összefüggésben a két ágazati jogszabály módosítása miatt valamennyi költségvetési intézményünk alapító okiratát módosítani szükséges, ezen módosítással egyidejűleg az alapító okiratokba felvételre kerülnek a január 1-től hatályos, új szakfeladat-számok is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

5 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2008. (II.28.) határozattal elfogadott Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: Az Alapító Okirat 1. felhatalmazó része kiegészül a többször módosított évi LXV. törvény mondatrészt követően: valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény szövegrésszel, pontja helyébe a következő, új 3. pont lép: 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása pontja helyébe a következő, új 4. pont lép: 4. Alaptevékenysége: Szakágazat Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat száma, megnevezése: 2009-es szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Magasépítőipar Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Üdültetés Utazásszervezés, idegenvezetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás Polgári védelmi tevékenység Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Hír-, cikk és sajtó (időszaki kiadvány kiadása)

6 Sportintézmény működtetése Fürdő és strand szolgáltatás Családi ünnepek szervezése január 1-től hatályos szakfeladatok száma, megnevezése: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Híd,alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építés Út, híd,alagút üzemeltetése Üdülői szálláshely szolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi szolgáltatás Utazásszervezés Építmény üzemeltetés Zöldterület kezelése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcs. tevékenységek Önkormányzati képviselő választáshoz kapcs. tevékenységek EU parlamenti képviselő választáshoz kapcs. tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapján Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátása Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető-fenntartás és működtetés

7 4. 5. pontja helyébe a következő, új 5. pont lép: 5. Illetékessége: a) Fonyód Város közigazgatási területe, ba) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói tevékenységről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendeletben meghatározott, bb) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésről szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendeletben meghatározott; ügyekben a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe, c) a külön jogszabályok által a körzetközponti feladatok ellátása tekintetében az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe, da) db) dc) dd) de) a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben meghatározott, a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendeletben meghatározott, a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló 136/2007. (VI.13.) Korm. rendeletben meghatározott, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben meghatározott, kistérségi jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény mellékletében felsorolt településekre, e) az építéshatóság tekintetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe, pontja helyébe a következő, új 6. pont lép: 6. Irányító szerv neve: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: 8640 Fonyód, Fő u pont helyébe a következő, új 7. pont lép: 7. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó pont helyébe a következő, új 8. pont lép: 8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

8 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki pont helyébe a következő, új 9. pont lép: 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) alapján áll fenn pont helyébe a következő, új 10. pont lép: 10. Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingóvagyon: a vagyonleltár alapján - ingatlan vagyon: 8640 Fonyód, Fő u. 19. szám alatti épület 8640 Fonyód Ady Endre u. 39. szám alatti épület (okmányiroda) pont helyébe a következő, új 11. pont lép: 11. Vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja pontjai törlésre kerülnek. Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának. Határidő: Felelős: 8 napon belül Jegyző Fonyód, május 12. Hidvégi József s.k. Polgármester Vissza a napirendi pontokhoz

9 Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény alapján Fonyód Város Önkormányzata Fonyód Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Költségvetési szerv neve: Fonyód Város Polgármesteri Hivatal 2. A költségvetési szerv székhelye: 8640 Fonyód, Fő u Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 4. Alaptevékenysége: Szakágazat Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat száma, megnevezése: 2009-es szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Magasépítőipar Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Üdültetés Utazásszervezés, idegenvezetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás Polgári védelmi tevékenység Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Hír-, cikk és sajtó (időszaki kiadvány kiadása)

10 Sportintézmény működtetése Fürdő és strand szolgáltatás Családi ünnepek szervezése január 1-től hatályos szakfeladatok száma, megnevezése: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Híd,alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építés Út, híd,alagút üzemeltetése Üdülői szálláshely szolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi szolgáltatás Utazásszervezés Építmény üzemeltetés Zöldterület kezelése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcs. tevékenységek Önkormányzati képviselő választáshoz kapcs. tevékenységek EU parlamenti képviselő választáshoz kapcs. tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tev Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapján Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátása Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető-fenntartás és működtetés

11 5. Illetékessége: a) Fonyód Város közigazgatási területe, ba) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói tevékenységről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendeletben meghatározott, bb) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésről szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendeletben meghatározott; ügyekben a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe, c) a külön jogszabályok által a körzetközponti feladatok ellátása tekintetében az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe, da) db) dc) dd) de) a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben meghatározott, a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendeletben meghatározott, a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló 136/2007. (VI.13.) Korm. rendeletben meghatározott, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben meghatározott, kistérségi jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény mellékletében felsorolt településekre, e) az építéshatóság tekintetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe, 6. Irányító szerv neve: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: 8640 Fonyód, Fő u Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) alapján áll fenn.

12 10. Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingóvagyon: a vagyonleltár alapján - ingatlan vagyon: 8640 Fonyód, Fő u. 19. szám alatti épület 8640 Fonyód Ady Endre u. 39. szám alatti épület (okmányiroda) 11. Vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. Záradék: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2009. ( ) határozatával hagyta jóvá. Hitelesítés: Fonyód, május 14. Hidvégi József s.k. polgármester Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző Vissza a napirendi pontokhoz

13 PALONAI MAGYAR BÁLINT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u. 8. ISO 9001: 2000 : Tel./ Fax: 85/ ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! január 1. hatállyal megjelent, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban státusz törvény), valamint módosult az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A változás eredményeképpen a költségvetési szervek alapító, átalakító, megszüntető okiratának tartalma is újradefiniálódik, valamint megváltozik a költségvetési szervek besorolása is. A jogszabályok alapján a költségvetési szerv alapító, illetve irányító szerve május 15-ig köteles szervezeti szempontból felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervet, ezt követően az új besorolásnak és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratokat június 1-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. A másik kötelezően végrehajtandó alapító okirat módosítás a szakfeladatrend változáshoz kapcsolódik. Az Ámr. értelmében a költségvetési szervek január 1-től hatályos szakfeladatrend szerint meghatározott tevékenységeit tartalmazó alapító okiratokat szeptember 30-ig kell benyújtani a Kincstárnak. Tekintettel arra, hogy a státusz törvény hatályba lépése és ezzel összefüggésben a két ágazati jogszabály módosítása miatt valamennyi költségvetési intézményünk alapító okiratát módosítani szükséges, ezen módosítással egyidejűleg az alapító okiratokba felvételre kerülnek a január 1-től hatályos, új szakfeladat-számok is.

14 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a következők szerint módosítja. 1. Az Elnevezés helyébe Költségvetési szerv neve kerül 2. Működési területe helyébe Működési köre kerül 3. A hatályos alapító okirat Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje helyébe Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a138/1992.(x.8) Korm.rend. alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete magasabb vezetői feladatok ellátására határozott időre bízza meg. lép 4. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése helyébe Feladatellátást szolgáló vagyon - ingó - ingatlan lép valamint Vagyonleltár alapján szöveggel bővül. 5. Az Alapító Okirat a következő szövegrésszel egészül ki. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Iskolai oktatás, Iskolai előkészítő oktatás, Gyermekek napközbeni ellátása Alaptevékenysége: Szakágazat száma, megnevezése: Alapfokú oktatás Iskolai előkészítő oktatás Gyermekek napközbeni ellátása Közétkeztetés Szakfeladat száma, megnevezése: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Napközi otthoni, tanulószobai foglalkozás Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése, oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Bölcsődei ellátás től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

15 (5 8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyamon) Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Fejlesztő felkészítés Bölcsődei ellátás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kiegészítő tevékenység megnevezése, szakfeladat száma: Munkahelyi étkeztetés től hatályos szakfeladat szám,megnevezés: Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése: Munkahelyi vendéglátás Üdültetés től hatályos Éttermi, mozgó vendéglátás szakfeladat szám,megnevezés Üdülői szálláshely szolgáltatás Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Éttermi,mozgó vendéglátás 9 % Üdülő szálláshely szolgáltatás 0,6 % Irányító szerv neve, székhelye: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete Fonyód Fő u. 19. Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján: közalkalmazottak A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény rendelkezése

16 alapján:megbízási jogviszony A közoktatási törvény szerinti tartalmi elemek Intézmény típusa: Közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény, melyek intézmény egységei: - Általános iskola - Óvoda - Bölcsőde Telephelyei, címei : Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő utca 25. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő utca Az Alapító Okiratból a következő szövegrészek törlésre kerülnek Létrehozásának éve: június 16. Alapító szerv: Magyar Állam 8640 Fonyód, Fő u. 19. Alapítói jogot gyakorló neve: Fonyód Város Önkormányzat 8640 Fonyód, Fő u. 19. Felügyeleti szerv: Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8640 Fonyód, Fő u. 19. Az intézmény jogállása: teljes szövegrész Bankszámlarend: Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik II. Az intézmény működése: 1-7.pont teljes szövegrész Államháztartási szakágazat száma: III. Az intézmény gazdálkodása :1-5. pont teljes szövegrész Tulajdonosa: Fonyód Város Önkormányzata A feladatellátást szolgáló vagyon használója: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának. Határidő: Felelős: 8 napon belül Jegyző Fonyód, május 08. Tisztelettel: Vissza a napirendi pontokhoz Szőcs Mihály Igazgató

17 PALONAI MAGYAR BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Költségvetési szerv neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2. Székhelye: 8640 Fonyód, Fő utca Jogszabályban meghatározott közfeladata : Iskolai oktatás Iskolai előkészítő oktatás Gyermekek napközbeni ellátása Alaptevékenysége 4. Szakágazat száma, megnevezése : 5. Szakfeladat száma, megnevezése től hatályos szakfeladat száma, megnevezése Alapfokú oktatás Iskolai előkészítő oktatás Gyermekek napközbeni ellátása Közétkeztetés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Napközi otthoni, tanulószobai foglalkozás Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése, oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Bölcsődei ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyamon) Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

18 6. Vállalkozási tevékenység: 7. Kiegészítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése : től hatályos szakfeladat száma, megnevezése 8. Kisegítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése : Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Fejlesztő felkészítés Bölcsődei ellátás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás: Üdültetés től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: 9. Kisegítő tevékenységek és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: Éttermi, mozgó vendéglátás Üdülői szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás : 9 % Üdülői szálláshely szolgáltatás : 0, 6 % 10. Működési köre : Fonyód város közigazgatási területe 11. Irányító szerv neve, székhelye : Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő testülete 8640 Fonyód, Fő utca 19. Típus szerinti besorolása 12. A tevékenységek jellege alapján : 13. A közszolgáltató szerv fajtája : 14. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója : 15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó Közszolgáltató Közintézmény Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő testülete magasabb vezetői feladatok ellátására határozott időre bízza meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezése alapján: közalkalmazott.

19 foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezése alapján: megbízási jogviszony. A közoktatási törvény szerinti tartalmi elemek 16. Fenntartó neve és címe : Fonyód Város Önkormányzat 8640 Fonyód, Fő utca Intézmény típusa : Közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény, melyek intézmény egységei: - Általános iskola - Óvoda - Bölcsőde 18. Telephelyei, címei : Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő utca 25. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő utca A feladatellátást szolgáló vagyon : - ingó Vagyonleltár alapján 20. A vagyon feletti rendelkezés joga : 21. Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám : - ingatlan 8640 Fonyód, Fő utca 8. szám alatti épület 8640 Fonyód, Fő utca 25. szám alatti épület 8640 Fonyód, Fő utca 27. szám alatti épület A vagyon feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. Általános iskola Óvoda Bölcsőde : 560 fő : 125 fő : 20 fő 22. Évfolyamok száma 8 évfolyam

20 Záradék: A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát Fonyód Város Képviselő-testülete a../2009. (V. 14.) számú határozatával V. 15. hatállyal jóváhagyta. Hitelesítés: Fonyód, május 12. Hidvégi József polgármester Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Vissza a napirendi pontokhoz

21 Ügyiratszám: 35/2009 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/ , ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! január 1. hatállyal megjelent, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény (továbbiakban státusz törvény), valamint módosult az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A változás eredményeképpen a költségvetési szervek alapító, átalakító, megszüntető okiratának tartalma is újradefiniálódik, valamint megváltozik a költségvetési szervek besorolása is. A jogszabályok alapján a költségvetési szerv alapító, illetve irányító szerve május 15-ig köteles szervezeti szempontból felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervet, ezt követően az új besorolásnak és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratokat június 1-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. A másik kötelezően végrehajtandó alapító okirat módosítás a szakfeladatrend változáshoz kapcsolódik. Az Ámr. értelmében a költségvetési szervek január 1-től hatályos szakfeladatrend szerint meghatározott tevékenységeit tartalmazó alapító okiratokat szeptember 30-ig kell benyújtani a Kincstárnak. Tekintettel arra, hogy a státusz törvény hatályba lépése és ezzel összefüggésben a két ágazati jogszabály módosítása miatt valamennyi költségvetési intézményünk alapító okiratát módosítani szükséges, ezen módosítással egyidejűleg az alapító okiratokba felvételre kerülnek a január 1-től hatályos, új szakfeladat-számok is. Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

22 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal jóváhagyja: - Az Intézmény neve helyére Költségvetési szerv neve kerül - A Székhelye után újonnan bekerül: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú művészetoktatás - A TEÁOR-szám törlésre került - A Szakfeladat száma, megnevezése: részbe újonnan bekerül a következő rész: től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Alapfokú művészetoktatás, Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon - A Működési terület: módosul: Működési köre: - A Felügyeleti szerv helyére Irányító szerv neve, székhelye lép, az Alapítói jogkör gyakorlója: Fonyód Város Önkormányzata törlésre kerül - Új részként bekerülnek az alábbiak: - Típus szerinti besorolás A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató, Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő, Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. - Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezése alapján: közalkalmazott. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezése alapján: megbízási jogviszony - Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó: Vagyonleltár alapján, ingatlan: 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. szám alatti épület - Évfolyamok száma: 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző évfolyam - Művészeti ágak tanszakok: Zeneművészeti ág: szolfézs, zongora, klarinét, furulya, fuvola, trombita, tenorkürt, harsona, tuba, hegedű, gitár, cselló, Táncművészeti ágon: társastánc - Az Intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi vezető vezeti helyébe a következő kerül: Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete magasabb vezetői feladatok ellátására határozott időre bízza meg.. - A Fenntartó szerv: helyébe a Fenntartó neve és címe: kerül - Az alaptevékenység leírása című rész törlésre kerül - A Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. szakasz törlésre kerül - A Használója: Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola szakasz törlésre kerül Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító okiratot egységes szerkezetben küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának. Határidő: Felelős: 8 napon belül Jegyző Fonyód, Kissné Poprádi Enikő Intézményvezető

23 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okirata Költségvetési szerv neve: Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 8640 Fonyód Bartók B. u. 22. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: Szakágazat: Szakfeladat száma, megnevezése: Alapfokú művészetoktatás Alapfokú Művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás től hatályos szakfeladat száma, megnevezése Működési köre: Irányító szerv neve, székhelye: Típus szerinti besorolás A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közoktatási törvény szerinti tartalmi elemek Fenntartó neve és címe: Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon Fonyód, Karád, Látrány, Balatonfenyves települések Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8640 Fonyód, Fő u. 19. Közszolgáltató Közintézmény Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete magasabb vezetői feladatok ellátására határozott időre bízza meg.. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezése alapján: közalkalmazott A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény rendelkezése alapján: megbízási jogviszony Fonyód Város Önkormányzat 8640 Fonyód, Fő u. 19.

24 Intézmény típusa: Alapfokú művészetoktatási intézmény Telephelyei, címei: -Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód Fő u. 4. -Karád, Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Kossuth L. u. 2. -Látrány, Fekete István Általános Iskola Művészeti Alapiskola Szabadság u Balatonfenyves, Fekete István Általános Iskola és Könyvtár Kölcsey u Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. szám alatti épület A vagyon feletti rendelkezés joga: Maximális tanulói létszám: Évfolyamok száma: Művészeti ágak, tanszakok: A vagyon feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. Zeneművészeti ágon: 250 fő Táncművészeti ágon: 100 fő 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző évfolyam Zeneművészeti ág: szolfézs, zongora, klarinét, furulya, fuvola, trombita, tenorkürt, harsona, tuba, hegedű, gitár, cselló Táncművészeti ág: társastánc Záradék A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. (V. 14.) számú határozatával hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Fonyód, Hidvégi József polgármester Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Vissza a napirendi pontokhoz

25 Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Fonyód Fő u. 43. Tel/Fax: 85/ ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! január 1. hatállyal megjelent, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban státusz törvény), valamint módosult az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A változás eredményeképpen a költségvetési szervek alapító, átalakító, megszüntető okiratának tartalma is újradefiniálódik, valamint megváltozik a költségvetési szervek besorolása is. A jogszabályok alapján a költségvetési szerv alapító, illetve irányító szerve május 15-ig köteles szervezeti szempontból felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervet, ezt követően az új besorolásnak és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratokat június 1-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. A másik kötelezően végrehajtandó alapító okirat módosítás a szakfeladatrend változáshoz kapcsolódik. Az Ámr. értelmében a költségvetési szervek január 1-től hatályos szakfeladatrend szerint meghatározott tevékenységeit tartalmazó alapító okiratokat szeptember 30-ig kell benyújtani a Kincstárnak. Tekintettel arra, hogy a státusz törvény hatályba lépése és ezzel összefüggésben a két ágazati jogszabály módosítása miatt valamennyi költségvetési intézményünk alapító okiratát módosítani szükséges, ezen módosítással egyidejűleg az alapító okiratokba felvételre kerülnek a január 1-től hatályos, új szakfeladat-számok is.

26 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát a következők szerint módosítja. 1. Az Intézmény neve helyébe Költségvetési szerv neve kerül 2. Működési területe helyébe Működési köre kerül 3. A hatályos alapító okirat Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje helyébe Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje Az intézmény kinevezett vezetőjét nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm.rend. alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint társult tag véleményének kikérésével nevezi határozatlan időre. lép 4. Vállalkozási tevékenység köre, mértéke szövegrész törlésre kerül 5. A feladatellátást szolgáló vagyon helyébe Feladatellátást szolgáló vagyon - ingó - ingatlan lép valamint Vagyonleltár alapján szöveggel bővül. 6. Az Alapító Okirat a következő szövegrésszel egészül ki. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális ellátás Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: Fonyód Város Önkormányzata 8640 Fonyód, Fő utca 19. Balatonfenyves Község Önkormányzata 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 30. Alaptevékenysége: Szakágazat száma, megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladat száma, megnevezése: Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás

27 Irányító szerv neve, székhelye: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete Fonyód Fő u. 19. Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény, Integrált szociális intézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján: közalkalmazottak 7. Az Alapító Okiratból a következő szövegrészek törlésre kerülnek Létrehozásának éve: április 1. Alapító neve: Fonyód Város Önkormányzata 8640 Fonyód, Fő utca 19. Fenntartó szerv: Fonyód Város Önkormányzata Felügyeleti szerv: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete Az intézmény jogállása: teljes szövegrész Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét maghatározó szak mai jogszabály: teljes szövegrész Az intézmény alaptevékenysége: teljes szövegrész Az intézmény alaptevékenységeinek TEÁOR számai: valamennyi szám megnevezéssel együtt Államháztartási szakágazat száma: valamennyi szám megnevezéssel együtt Tevékenységénél alkalmazott szakfeladatok: valamennyi szám megnevezéssel együtt Az intézménybe felvehető maximális létszám: teljes szövegrész A szociális ellátásra szolgáló fonyódi és balatonfenyvesi vagyon használója: Fonyód- Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának. Határidő: Felelős: 8 napon belül Jegyző Fonyód, május 12. Vissza a napirendi pontokhoz Tisztelettel: Köművesné Harkány Zsuzsanna mb. intézmény vezető

28 Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata Költségvetési szerv Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ neve: Székhelye: 8640 Fonyód, Fő utca 43. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Fonyód Város Önkormányata 8640 Fonyód, Fő utca 19. Balatonfenyves Község Önkormányzata 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 30. Szociális ellátás Alaptevékenysége: Szakágazat: Szakfeladat száma,megnevezése: től hatályos szakfeladat száma, megnevezése Működési köre Irányító szerv neve, székhelye Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján Közszolgáltató szerv fajtája Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Fonyód város és Balatonfenyves község közigazgatási területe Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8640 Fonyód, Fő utca 19. Közszolgáltató Közintézmény Integrált szociális intézmény Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Az intézmény kinevezett vezetőjét nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint társult tag véleményének kikérésével nevezi ki határozatlan időre.

29 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 8640 Fonyód, Fő utca 43. Vagyon feletti rendelkezés joga A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján: közalkalmazott 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 30. A fonyódi ingatlan feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. A balatonfenyvesi ingatlan feletti rendelkezés jogát Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 4/1997. (II.27.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ feladatának ellátására szolgáló vagyon, illetve a központ fenntartási költségeinek megosztásáról az intézmény fenntartására megkötött társulási megállapodás rendelkezik. Telephely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 30. Záradék: Az Alapító Okiratot a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központot fenntartó társult önkormányzatok Képviselő testületi határozataiban jóváhagyták: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. (V.14.) számú határozatával hatállyal hagyta jóvá. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. ( határozatával hatállyal hagyta jóvá. ) számú

30 Hitelesítés: Fonyód Város Önkormányzata: Fonyód,2009. Hidvégi József polgármester Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Balatonfenyves Község Önkormányzata: Balatonfenyves, Lombár Gábor polgármester dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző Vissza a napirendi pontokhoz

31 VÜSZ honlap: fonyodivusz.extra.hu Ügyiratszám: 158/ Készítette: Kiss Péter ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Városüzemeltetési Szervezet Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! január 1. hatállyal megjelent, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban státusz törvény), valamint módosult az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A változás eredményeképpen a költségvetési szervek alapító, átalakító, megszüntető okiratának tartalma is újradefiniálódik, valamint megváltozik a költségvetési szervek besorolása is. A jogszabályok alapján a költségvetési szerv alapító, illetve irányító szerve május 15-ig köteles szervezeti szempontból felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervet, ezt követően az új besorolásnak és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratokat június 1-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. A másik kötelezően végrehajtandó alapító okirat módosítás a szakfeladatrend változáshoz kapcsolódik. Az Ámr. értelmében a költségvetési szervek január 1-től hatályos szakfeladatrend szerint meghatározott tevékenységeit tartalmazó alapító okiratokat szeptember 30-ig kell benyújtani a Kincstárnak. Tekintettel arra, hogy a státusz törvény hatályba lépése és ezzel összefüggésben a két ágazati jogszabály módosítása miatt valamennyi költségvetési intézményünk alapító okiratát módosítani szükséges, ezen módosítással egyidejűleg az alapító okiratokba felvételre kerülnek a január 1-től hatályos, új szakfeladat-számok is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

32 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városüzemeltetési Szervezet Alapító Okiratát a következők szerint módosítja. 5. Az Intézmény neve helyébe Költségvetési szerv neve kerül 6. Működési területe helyébe Működési köre kerül 7. A hatályos alapító okirat Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje helyébe Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a 77/1993. (V.12.) Korm.rend. alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki határozatlan időre. lép. 8. Vállalkozási tevékenység mellé írottak helyébe Nem folytat kerül. 9. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon megnevezése helyébe Feladatellátást szolgáló vagyon - ingó - ingatlan lép valamint Vagyonleltár alapján szöveggel bővül. 10. Az Alapító Okirat a következő szövegrésszel egészül ki. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása Alaptevékenysége: Szakágazat száma, megnevezése: Lakás-kommunális szolgáltatások igazgatása Szakfeladat száma, megnevezése: Önkormányzati valamint többcélú térség intézmények ellátó kisegítő szolg Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: parkok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítási feladatok Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Fürdő és strandszolgáltatás Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Város- és községgazdálkodási szolgáltatás től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Egyéb ipari eszköz javítása Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Bontás Egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység

33 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás Építmény üzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb takarítás Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Kiegészítő tevékenység: Nem folytat Kisegítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése: Közúti teherszállítás től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Közúti áruszállítás Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában: Közúti áruszállítás 0,7 % Irányító szerv neve, székhelye: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete Fonyód Fő u. 19. Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: Közüzem Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján: közalkalmazottak Közmunkások, idénymunkások esetében a Munka Törvény Könyvéről szóló évi XXII. Törvény. 11. Az Alapító Okiratból a következő szövegrészek törlésre kerülnek Létrehozásának éve: Alapító neve: Fonyód Város Önkormányzata Alapítói jogot gyakorló neve: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

34 Fenntartó szerv: Fonyód Város Önkormányzata Felügyeleti szerv: Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Intézmény jogállása: teljes szövegrész TEÁOR számok: valamennyi szám megnevezéssel együtt Az alaptevékenység leírása: teljes szövegrész Az Intézmény alapfeladatai: teljes szövegrész Tulajdonosa: Fonyód Város Önkormányzata Használója: Városüzemeltetési Szervezet Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának. Határidő: Felelős: 8 napon belül Jegyző Fonyód, május 08. Tisztelettel: Kiss Péter intézmény igazgató Vissza a napirendi pontokhoz

35 Városüzemeltetési Szervezet Alapító Okirata Költségvetési szerv neve: Székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: Szakágazat száma, megnevezése: Szakfeladat száma, megnevezése: től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Fonyódi Városüzemeltetési Szervezet 8640 Fonyód Fő u. 19. B épület Helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása Lakás-kommunális szolgáltatások igazgatása Önkormányzati valamint többcélú térség intézmények ellátó kisegítő szolgáltatás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás. parkok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítási feladatok Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Fürdő és strandszolgáltatás Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Egyéb ipari eszköz javítása Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Bontás Egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás Építmény üzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb takarítás Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

36 Vállalkozási tevékenység Kiegészítő tevékenység Kisegítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése től hatályos szakfeladat száma, megnevezése Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában Működési köre Irányító szerv neve, székhelye Nem folytat Nem folytat Közúti teherszállítás Közúti áruszállítás Közúti áruszállítás 0,7 % Fonyód város közigazgatási területe Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete Fonyód Fő u. 19. Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján Közszolgáltató szerv fajtája Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közszolgáltató Közüzem Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a 77/1993. (V.12.) Korm.rend. alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján: közalkalmazottak Közmunkások, idénymunkások esetében a Munka Törvény Könyvéről szóló évi XXII. Törvény. Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan Fonyód, Fő u.19. B épület, Fonyód, Fő u. 19. C épület, Fonyód, Fő u. 19. D épület, Fonyód, Vágóhíd u. 17. műhely és irodaépület, az Önkormányzat tulajdonában lévő fürdőhelyek: /1, 10211/2 hrsz-ú Virág utcai strand, /3, 10201/4 hrsz-ú Jácint utcai strand, /6, 8568/9, 8569/1, 8569/2, 8570/1, 8570/2 hrsz-ú Fürdő utcai strand, hrsz-ú Sándortelepi strand, hrsz-ú Árpád utcai strand,

37 Vagyon feletti rendelkezési joga /1, 8521/2 hrsz-ú Tópart utcai strand, hrsz-ú Báthory utcai strand, hrsz-ú városi Tungsram strand, , 5161 hrsz-ú Strand utcai strand /1 hrsz-ú Huszka utcai strand, /1, 5954/2, 5949 hrsz-ú Bélatelepi szabad strand. A fent említett területeken található illemhelyek. A vagyon feletti rendelkezési jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. Záradék: A Fonyódi Városüzemeltetési Szervezet alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete.. / (V.14.) számú határozatával V. 15. hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Fonyód, Hidvégi József polgármester Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Vissza a napirendi pontokhoz

38 F O N Y Ó D I K U L T U R Á L I S I N T É Z M É N Y E K 8640 Fonyód, Szent István u Tel.: 85/ Fax: 85/ honlapok: ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 14.-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! január 1. hatállyal megjelent, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban státusz törvény), valamint módosult az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ámr.), melyek jelentős változást hoztak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A változás eredményeképpen a költségvetési szervek alapító, átalakító, megszüntető okiratának tartalma is újradefiniálódik, valamint megváltozik a költségvetési szervek besorolása is. A jogszabályok alapján a költségvetési szerv alapító, illetve irányító szerve május 15-ig köteles szervezeti szempontból felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervet, ezt követően az új besorolásnak és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratokat június 1-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. A másik kötelezően végrehajtandó alapító okirat módosítás a szakfeladat-rend változáshoz kapcsolódik. Az Ámr. értelmében a költségvetési szervek január 1-től hatályos szakfeladat-rend szerint meghatározott tevékenységeit tartalmazó alapító okiratokat szeptember 30-ig kell benyújtani a Kincstárnak. Tekintettel arra, hogy a státusz törvény hatályba lépése és ezzel összefüggésben a két ágazati jogszabály módosítása miatt valamennyi költségvetési intézményünk alapító okiratát módosítani szükséges, ezen módosítással egyidejűleg az alapító okiratokba felvételre kerülnek a január 1-től hatályos, új szakfeladat-számok is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

39 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okiratát a következők szerint módosítja. 1. Az Intézmény neve helyébe Költségvetési szerv neve kerül 2. Működési területe helyébe Müködési köre kerül 3. A hatályos alapító okirat Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje helyébe Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete magasabb vezetői feladatok ellátására határozott időre bízza meg. lép 4. Vállalkozási tevékenység köre, mértéke mellé írottak helyébe Nem folytat kerül 5. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése helyébe Feladatellátást szolgáló vagyon - ingó - ingatlan lép valamint Vagyonleltár alapján szöveggel bővül 6. Az Alapító Okirat a következő szövegrésszel egészül ki. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Könyvtári tevékenység, közösségiművelődési tevékenység Alaptevékenysége: Szakágazat száma, megnevezése: Könyvtári, levéltári tevékenység Szakfeladat száma, megnevezése: Könyvtári tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége től hatályos szakfeladat száma, megnevezése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kiegészítő tevékenység: Nem folytat Kisegítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése: Egyéb sokszorosítás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

40 től hatályos szakfeladat száma, megnevezése: Egyéb sokszorosítás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában: Egyéb sokszorosítás 0,3 % Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 0,8% Irányító szerv neve, székhelye: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete Fonyód Fő u. 19. Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján: közalkalmazottak 7. Az Alapító Okiratból a következő szövegrészek törlésre kerülnek Létrehozásának éve: február 1. Alapító neve: Fonyód Város Önkormányzata Fenntartó szerv: Fonyód Város Önkormányzata Felügyeleti szerv: Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az intézmény jogállása: teljes szövegrész Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabály: teljes szövegrész Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) szövegrész TEÁOR számok: valamennyi szám megnevezéssel együtt Államháztartási szakágazat száma: szövegrész Pénzügyi szakfeladat szám: valamennyi szám megnevezéssel együtt Az intézmény kiegészítő,kisegítő tevékenységeinek TEÁOR száma: valamennyi szám megnevezéssel együtt

41 Szabad kapacitás kihasználás (TEÁOR szám): valamennyi szám megnevezéssel együtt Alaptevékenység leírása: teljes szövegrész Az Intézmény alapfeladatai: teljes szövegrész Tulajdonosa: Fonyód Város Önkormányzata Használója: Fonyódi Kulturális Intézmények Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának. Határidő: Felelős: 8 napon belül Jegyző Fonyód, május 11. Varga István intézmény igazgató Vissza a napirendi pontokhoz

42 Fonyódi Kulturális Intézmények Alapító Okirata Költségvetési szerv neve: Fonyódi Kulturális Intézmények Székhelye: 8640 Fonyód, Szent István u. 29. Jogszabályban Könyvtári tevékenység meghatározott Közösségi-művelődési tevékenység közfeladata: Alaptevékenysége: Szakágazat száma, Könyvtári, levéltári tevékenység. megnevezése: Szakfeladat száma, megnevezése: Könyvtári tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége től hatályos szakfeladat száma, megnevezése Vállalkozási tevékenység Kiegészítő tevékenység Kisegítő tevékenység szakfeladat száma, megnevezése től hatályos szakfeladat száma, megnevezés Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában Működési köre Irányító szerv neve, székhelye Típus szerinti besorolás A tevékenységek jellege alapján Közszolgáltató szerv fajtája Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Nem folytat Nem folytat Egyéb sokszorosítás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb sokszorosítás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb sokszorosítás 0,3 % Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,8% Fonyód város közigazgatási területe Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8640 Fonyód, Fő utca 19. Közszolgáltató Közintézmény Önállóan működő Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait.

43 Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete magasabb vezetői feladatok ellátására határozott időre bízza meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján: közalkalmazott Feladatellátást szolgáló vagyon: - ingó Vagyonleltár alapján - ingatlan 8640 Fonyód, Szent István utca Fonyód, Balaton utca 3. Vagyon feletti rendelkezés joga 8640 Fonyód, Fürdő utca 3 Villa Galéria kiállító termei A vagyon feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja. Záradék: A Fonyódi Kulturális Intézmény alapító okiratát Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete /2009. (V. 14.) számú határozatával 2009.V.15. hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Fonyód, Hidvégi József polgármester Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Vissza a napirendi pontokhoz

44 Ügyiratszám:01/337/2009 Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület május 14-i RENDKÍVÜLI ülésére Tárgy: Előterjesztés az Első Magyar Bérlakásépítő Kft által kidolgozott Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukcióhoz való csatlakozásról Tisztelt Képviselő-testület! Hivatalomban keresett fel az Első Magyar Bérlakásépítő Kft továbbiakban: Kft képviseletében Dr. Bogdán Zsolt azzal a céllal, hogy ismertesse a Kft által szabadalmaztatott Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukciót. A konstrukció lényege, hogy a Kft által a projektre létrehozott társaság társasházi lakásokat épít, amelyeket 13 év alatt kell értékesíteni. Az önkormányzat a lakásokra bérlő- és vevő kijelölési joggal rendelkezik, amelyet ellenérték nélkül szerez meg. A bérlakásokat az önkormányzat, vagy egy általa megbízott szervezet üzemelteti. A 13 éves futamidő két részre osztható: az első három évben a lakásokat a bérlők csak bérlik, majd a negyedik évtől a hátralévő 10 éves futamidő alatt évente egyenlően elosztva vásárolhatják meg a bérlők. Ennek alapján a bérlő és az Önkormányzat megállapodása alapján lesz olyan bérlő aki a 4. évben és lesz olyan aki a 13. évben vásárolja meg a bérleményét. Az önkormányzat a futamidő alatt koordinálja a lakások értékesítését a bérlők részére akként, hogy a 4. évtől kezdődően, évente a megépített lakások % - a kerül kötelezően értékesítésre a bérlők, vagy az önkormányzat által kijelölt vevők között. A bérlők, vagy a vevők lakásvásárlási szándékának hiányában, kizárólag az adott évre vonatkoztatva az önkormányzat vásárolja meg a kötelezően értékesítendő, de nem értékesített lakásokat. A bérlakásként üzemeltetett lakások így csak minimális költségvetési teher vállalása mellett, ütemezetten kerülhetnek az Önkormányzat tulajdonába, illetve amennyiben a bérlők valamennyi értékesítendő lakást megvásárolnak nem szerez tulajdont. A program részletes leírása az előterjesztés 1. számú melléklete. A bérlakások felépítésének helyszínének az önkormányzat tulajdonában lévő fonyódi 8064/1 hrsz-ú, 3243 m2 nagyságú ingatlant találta megfelelőnek a Kft képviselője. Amennyiben az önkormányzat értékesíteni kívánja az ingatlant, forgalmi értékbecslőt kell felkérni az értékének meghatározására.

45 Jelen előterjesztésnek nem célja, hogy a beruházással, illetve az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos számszerűen alátámasztott konkrét döntéseket készítse elő, hanem a Kft által felvázolt elvekkel való egyetértésről, illetve egyet nem értésről kell a Képviselő-testületnek határoznia. Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a Kft által bemutatott programmal, a Kft igényfelmérést végez Fonyód városában a lakások bérlésével/halasztott értékesítésével kapcsolatban (2. sz. melléklet). Az érintett ingatlan térképmásolatát az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatolom. A Tisztelt Képviselő-testület a Városfejlesztési Bizottság ülésén kérhet további információt a Kft. képviselőjétől. Kérem, a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselőtestületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által bemutatott Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció programot, és egyetért azzal, hogy az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. igényfelmérést végezzen a létesítendő lakások bérletével/halasztott értékesítésével kapcsolatban. Határidő: augusztus 31. Felelős: Polgármester 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy készíttesse el a fonyódi 8064/1 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékbecslését. Határidő: augusztus 31. Felelős: Polgármester 3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülte kijelenti, hogy a pontban foglaltak ismeretében dönt arról, hogy kíván-e megállapodást kötni az Első Magyar Bérlakásépítő Kft-vel lakásépítés céljából a Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció program keretében. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgármester Fonyód, május 5. Vissza a napirendi pontokhoz Vissza a Városfejlesztési Bizottság napirendjéhez Hidvégi József Polgármester

46 1. számú mellékelt Első Magyar Bérlakásépítő Kft. Ajánlat piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére a Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció keretében (SZABADALMI HIVATALI NYÍLVÁNTARTÁSI SZÁM: ) Tartalom VII. Az ajánlattevő társaság bemutatása II. A javasolt megoldás, az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által megvalósítandó Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció rövid bemutatása III. A beruházás szakaszolása III.1. Előkészítő időszak III.2. Bérleti időszak III.3. Tulajdonjogi időszak III.4 Bérlő általi lakásvásárlás pénzügyi lehetőségei, esetvizsgálat IV. A beruházás megvalósításában résztvevők feladatai IV.1. Projekttársaság feladatai: IV.2. Az önkormányzat, vagy házkezelő szervezete feladatai: V. A beruházás biztosítékrendszere VI. Időhatárok VII. Összegzés I. Az ajánlattevő társaság bemutatása Az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. a jelen piaci igényekhez igazodva egy, az Innoterv Rt., mint báziscég által a 2006-os évben létrehozott leányvállalat. Az INNOTERV Ipari Fővállalkozó Részvénytársaság jogelődje 1983-ban alakult. Induláskor gázipari beruházások előkészítése, műszaki tanulmánytervek, valamint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek készítése volt a fő profil ben új gazdasági formát választva, a társaság részvénytársasággá alakult. A részvénytársaság jegyzett tőkéje több mint 50 millió forint, összvagyona pedig meghaladja a 600 millió forintot. A gázprogram befejezésének közeledtével a 90-es évek második felére a részvénytársaságnak módosítania kellett addigi tevékenységét. Felismerve az Európai Uniós csatlakozással összefüggésben a regionális szennyvíztisztító művek és szennyvízelvezető csatornarendszerek, valamint a regionális hulladéklerakók létesítésével kapcsolatos jelentős és hosszú távú igényt, a részvénytársaság igazgatósága úgy határozott, hogy a tevékenységét a gázelosztó hálózatok építése mellett erre a területre is kiterjeszti. Mindezt igazolta, hogy 2001 végére a részvénytársaság tevékenységében meghatározó mértékűvé vált a regionális szennyvíztisztítók és szennyvízcsatorna rendszerek, továbbá a térségi szilárdhulladék lerakók tervezése és kivitelezése. A Innoterv Zrt., Első Magyar Bérlakásépítő Kft.-ben meglévő érdekeltségét februárjában vásárolta meg a 2002-ben alapított, a Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció kidolgozásában meghatározó szerepet betöltött Country Consulting Kft. A társaság önkormányzati, turisztikai fejlesztések területén szerzett sok éves tapasztalata, illetve a társaság kimagasló szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező szak apparátusa az általa generált beruházások sikeres lefolyását vetítik előre.

47 A társaság, mint tulajdonos kezdeményezésére az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. a Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció dokumentációját a Szabadalmi Hivatalban elhelyezte, nyilvántartásba vetette, elejét véve ezzel a jogosulatlan felhasználásnak. Az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. a fent vázolt évtizedes szakirányú tapasztalat birtokában kezdte meg az alábbiakban bemutatásra kerülő speciális konstrukcióban, az ország több régiójában megyeszékhelyén- úgy mint Tata, Körmend, Sárospatak, Várpalota, Pomáz, Maglód, Pécel, stb- az önkormányzatokkal szorosan együttműködve, összességében több száz bérlakás építését célzó beruházás előkészítését illetve megvalósítását. II. A Halasztott értékesítésre épített bérlakás konstrukció rövid bemutatása A település polgárainak elégedettségét, a lakosság, a fiatalok településen maradását a megfelelő munkahelyek mellett a lakáshoz jutási lehetőségek jelentősen befolyásolják. A helyi önkormányzatnak mindkét területen alapvető szerepe van a folyamatok befolyásolásában, irányításában. A bemutatásra kerülő konstrukció figyelembe véve az önkormányzatok költségvetési helyzetét a települési önkormányzat pénzügyi erőforrásaival takarékoskodva, önkormányzati tőkebevonás nélkül biztosít lehetőséget a helyhatóságnak a bérbe adható lakás állomány gyors növelésére. A bérlakás építési program keretében 13 évig bérlakásként üzemeltethető, a bérleti időszak alatt a bérlők részére értékesítésre kerülő lakások létesülnek. A lakásokat az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által létrehozott projekt társaság létesíti, a megvalósítás költségeit a finanszírozó pénzintézet hosszú lejáratú hitellel finanszírozza. A települési önkormányzat bérlő- és vevőkijelölési joggal rendelkezik, amelyet ellenérték nélkül szerez meg, igény esetén tagként részt vesz a projekttársaságban. A felépült bérlakásokat az önkormányzat, vagy az önkormányzati bérlakásokat üzemeltető társasága működteti. Az önkormányzat a futamidő alatt koordinálja a lakások értékesítését a bérlők részére. A 4-13 éve között évente a megépített lakások % - a kerül kötelezően értékesítésre a bérlők, vagy az önkormányzat által kijelölt vevők felé. Az önkormányzat, a bérlők, vagy az általa kijelölt vevők lakásvásárlásának esetlegesen felmerülő hiányában, kizárólag az adott évre vonatkoztatva kötelezően értékesítendő, de nem értékesített lakásszám erejéig a lakásokat megvásárolja. A bérlakásként üzemeltetett lakások így évente vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális költségvetési teher vállalása mellet ütemezetten kerülhetnek a tulajdonába. A lakás ettől az időponttól végső esetben önkormányzati tulajdonú bérlakás. A tulajdonba kerülési időszakot megelőző türelmi időszak alapvetően a finanszírozó bankhitel türelmi idejéhez igazodik. Az önkormányzat által kijelölt bérlők a program első 3-5 évében az államilag támogatott lakáscélú megtakarítási rendszer keretében megfelelő önerőt tudnak megtakarítani ahhoz, hogy bankhitellel és egyéb támogatással (szociálpolitikai támogatás, önkormányzati támogatás, munkáltatói támogatás stb.) kiegészítve a lakás vásárlására vállalkozzanak. A lakásbérlők által fizetett lakásbérleti díj mértéke alapvetően a lakás létesítéséhez biztosított hitel kamat- és kamat jellegű költségéhez (hiteldíj) igazodik, a hitel visszafizetése pedig a lakás értékesítéséből befolyó vételárból biztosított. A bérleti díj így bruttó 840,-

48 forint/m2 körül kalkulálható ( telekár nélkül kalkulálva ), amelyhez az önkormányzat költségvetési forrásból lakbértámogatást nyújthat. A hitel kamatköltségének kiegyenlítése a bérlők által fizetett, és az önkormányzat által beszedett bérleti díjból történik, a hitel visszafizetését pedig a lakások értékesítéséből származó bevételből biztosítjuk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a lakás a 13 éves futamidő alatt mindvégig a létesítési költségen kerüljön értékesítésre, a vételára tehát az értékesítési időszak alatt változatlan. A program az építési időszakot követően az önkormányzati igényekhez igazodó számú, bérlakásként működtethető és egyben elvileg bármikor megvásárolható lakásokat eredményez. A lakások bérleti költségei elfogadhatóak akár a pályakezdő fiatalok számára is, és működtetésük sem a lakbértámogatás, sem pedig az esetleges önkormányzati lakásvásárlás időszakában nem terhelik jelentős mértékben a költségvetést. A lakások üzemeltetése illeszkedik az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetéséhez. Programunk ezen túl illeszthető az állam és az önkormányzat lakástámogatási és lakhatási támogatási rendszeréhez, azok átalakítása nélkül. A bérlakásépítés javasolt formáját szinte kikényszeríti az, hogy az önkormányzatok ismert, korlátozott tehervállalási képessége és az ebből következő fejlesztés finanszírozó lehetőségei korlátokat szabnak a lakásberuházások megvalósításában, holott a polgárok részéről minden településen komoly igény mutatkozik a bérlakás állomány növelésére. Piackutatásaink és elemzéseink alapján megállapítottuk, hogy az állami lakásépítési programok megvalósulásának legfőbb lehetősége a rendelkezésre álló állami vagy önkormányzati erőforrások olyan optimális felhasználásában rejlik, amely a területre önmagát megsokszorozó banki és vállalkozói tőke beruházásokat tud vonzani. III. A beruházás szakaszolása III.1. Előkészítő időszak A fent vázolt konstrukciónak megfelelően a beruházásra társaságunk, az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. projekttársaságot hoz létre. Az Önkormányzat által előzetesen javasolt területek megtekintését követően a beruházás alapjául társaságunk a 8064/1 hrsz. alatt felvett, 3.243, m2 nagyságú ingatlant javasolja. A területen a helyi szabályozási terv figyelembe vétele mellett 24 lakás megépítés előirányzott, társasházi földszint+emelet+tetőtér kialakítás mellett. A fent jelölt ingatlant a projekt, illetve az önkormányzat által kijelölt bérlők szempontjából legideálisabb esetben az önkormányzat biztosítja, a társaság ráépítési megállapodás keretében veszi igénybe a projekt során, s a bérlők irányába történő, bérleti időszakot követő halasztott értékesítés során mint önkormányzati támogatás van jelen a rendszerben. Egyéb esetekben vagy a ráépítési megállapodást, illetve az egyes albetétek halasztott értékesítését követően jut az önkormányzat az egyes albetétek telekhányadának induláskor megállapított vételárához ebben az esetben a bérleti időszak bérleti díjában a telekárat a társaság nem érvényesíti, az csak értékesítéskor jelentkezik -, vagy a projekttársaság a többségi tulajdonos által biztosított forrásból a projekt indulásakor vásárolja meg azt. Amennyiben az önkormányzat ez utóbbi lehetőség, tehát a telek beruházás megkezdésével egyidejű értékesítése mellett foglal állást, úgy társaságunk kész annak mindenkori piaci vételára megfizetésére. Ebben az esetben azonban a telek vételárát

49 érvényesíti mind a bérleti időszak bérleti díjaiban, mind az értékesítési időszak eladási áraiban. A lakások megvalósítása az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által létrehozott projekttársaság feladata. A beruházás megvalósítását társaságunk a beruházás vonatkozásában születendő építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül vállalja. A lakások az önkormányzattal egyeztetett műszaki tartalommal készülnek, jellemzően m2 alapterületűek, 1+2 fél szobásak. A lakások ára az építés megkezdésekor érvényes deviza árfolyam mellett devizában rögzített, fix áruk telekár nélkül bruttó ,- forint / m2. A lakások megjelölt ára a kivitelezési költség alapján számított, a telekárat nem tartalmazza. A lakások kulcsrakész állapotban, konyhabútorral, konyhagépekkel, valamennyi lakás esetében felszíni parkolók kialakításával, parkosítással, telken belüli közművek kiépítésével. Az épület hagyományos építési kivitelezésben valósul meg. Az épületben a Magyarországon hagyományosan elterjedt építési anyagokat használjuk fel, mint égetett kerámia falazó blokk, polisztirol alapú homlokzati szigetelő rendszer, kavics alapú vasbeton szerkezetek, cement és mész alapú vakoló anyag, gránit burkolatok, építési előírásnak megfelelő nyílászárók. A tetőszerkezet az országban forgalmazott luc fenyő, továbbá az előírásoknak megfelelő beton vagy égetett kerámia tetőfedő anyag. A lakások paramétereinek végső meghatározásában a projekttársaság az önkormányzat igényeit tartja szem előtt, így lehetőség nyílik arra, hogy a bérlakás igény felmérésével piacképes, bérbe adható és értékesíthető lakások épüljenek. III.2. Bérleti időszak Az önkormányzat vagy annak házkezelő szerve hosszútávra szóló együttműködési megállapodást köt a beruházó társasággal. A bérlőkijelölési jogot a társaság térítésmentesen átengedi az önkormányzatnak, ezzel a lépéssel a helyhatóság lakásgazdálkodásába kerülnek az ingatlanok. Így válik lehetővé, hogy az önkormányzat kijelölje a település lakásigénylői közül elsősorban piaci alapon a lakások tényleges bérlőit. A bérleti időszak időtartama 13 év. A lakások lakbértámogatás és telekár nélkül kalkulált bérleti díja a fenti lakásparaméterek esetén prognosztizálhatóan bruttó 840,- forint / m2 körül alakul: A lakások használatba vételét követően 3 évig az önkormányzat házkezelő szervezetét kizárólag a bérleti díj fizetése, beszedése és a házkezelés terheli. A bérleti időszakban a bérlőket terhelő havi, fizetési kötelezettségek 50 m2 lakás figyelembe vételével: - Bérleti díj (lakbértámogatás nélkül) ,- Ft - Önkormányzat által esetlegesen biztosított, a 12/2001. Kormányrendelet szerinti állami támogatással kiegészített, összességében legfeljebb havi 2 x 7.000, Ft mértékű lakbértámogatás figyelembe vételével csökkentett bérleti díj: ,- Ft - Javasoltan lakáscélú megtakarítás 9.900,- Ft III.3. Tulajdonjogi időszak

50 A lakások a használatba vételi engedély megszerzésétől megvásárolhatóak. A 4. Évtől a vásárlás lehetősége ütemezett kötelezettséggé alakul: a szerződésben előre rögzített fix áron a lakások értékesítésre kerülnek. Az önkormányzat, vagy annak szervezete a projekt vonatkozásában a projekttársasággal megkötött szerződésben vállalja, hogy a projekt 4. évétől kezdődően előre meghatározott számú lakást értékesít, illetőleg végső esetben vásárol meg a projekttársaságtól. Ez évente a megépített lakások 10 %-át jelenti, az együttesen 24 lakás felépítését tartalmazó beruházás esetében ez évi 2-3 lakás kötelező értékesítését jelenti. III.4. Bérlő általi lakásvásárlás pénzügyi lehetőségei esetvizsgálat: A lakástakarékosság igénybevétele esetén havi Ft-os befizetéssel a jelenleg hatályos állami támogatásokkal kiegészítve, egy 73 hónapos konstrukció figyelembe vételével, a futamidő végén a bérlőnek ,-Ft áll rendelkezésre, amely elegendő saját erő ahhoz, hogy a lakást meg tudja vásárolni. A lakáscélú megtakarítási időszak lejártával, a projekt 6. évében fennálló vételi kötelezettség teljesítésénél már figyelembe vehetők potenciális vevőként az államilag támogatott lakás célú elő-takarékosság e formáját igénybe vevő bérlők. Fentiek figyelembe vételével, egy 50 m2-es lakást, illetve egy kétgyermekes, szociálpolitikai támogatásra jogosult családot mint bérlőt/vásárlót alapul véve, a bérleti időszakot követő, 6. évben realizálandó vásárlás nyomán a háztartásnak az alábbi költségei jelentkeznek: - Vételár telekár nélkül: 10,000,000. Ft - Igényelhető szociálpolitikai támogatás (a 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. Szabályozása szerint ebben az esetben 4. év a család az igényelhető támogatás 50 % - ára jogosult ): 1,200,000. Ft - Lakáscélú megtakarítás: 1,950,000. Ft - Szükséges banki hitel: 6,850,000. Ft Jelen adatokból számítva a háztartás lakásvásárlásból származó havi költsége, jelenleg hatályos 25 éves, deviza svájci frank lakáshitel igénybevétele esetén, 5 év türelmi időszak mellett az alábbiak szerint alakul: VII. az 5 éves türelmi időszakban: 27,000. Ft ( Mely ebben az időszakban további előtakarékosságot irányozhat elő, tekintettel a jelen költség bérleti díjhoz viszonyított mértékére. Havi 7,000. Ft lakástakarékpénztár befizetés esetén mely csak a türelmi időszakban jelentkezve, kiegészülve a 27,000. Ft fizetési kötelezettséggel, a vevőre az addig fizetett bérleti díj mértékének terhét rója 5 év lejártát követően 1,140,000. Ft forrás használható fel. ) - a 20 éves tőkefizetési periódusban, a türelmi időszakban lehetséges előtakarékosság nélkül: 49,500. Ft VII. 20 éves tőkefizetési periódusban a türelmi időszakban történt előtakarékosságot követően a költségek nagyságrendje megegyezik a bérleti időszak költségeinek ( bérleti díj + lakástakarékpénztár ) nagyságrendjével: 41,000. Ft Összehasonlításképpen érdemes rámutatni arra, hogy a halasztott értékesítési konstrukcióban történő lakásszerzés helyett az azonnali vásárlást preferáló vásárló a hitel devizaneme és futamideje függvényében havonta Ft hiteltörlesztés azonnali vállalására kényszerül a lakásproblémája megnyugtató rendezése érdekében.

51 IV. A beruházás megvalósításában résztvevők feladatai IV.1. Projekttársaság feladatai: - A megjelölt építési területekre vonatkozó hatályos szabályozási terv figyelembe vételével meghatározott, együttesen 24 db lakás megépítése 1. osztályú minőségben. - A beruházás megvalósításához szükséges teljes pénzügyi háttér biztosítása. IV.2. Az önkormányzat, vagy házkezelő szervezete feladatai: - igényfelmérés - szükség esetén a lakások beillesztése az önkormányzat bérlakás rendszerébe - lakbérek esetleges önkormányzati támogatásának megállapítása, ezzel párhuzamosan állami normatíva felhasználása - bérleti díj beszedése és megfizetése a projekttársaságnak - 4. évtől a lakások vásárlóinak kijelölése V. A beruházás biztosítékrendszere - A beruházást megvalósító, Első Magyar Bérlakásépítő Kft. Által megalapított projekttársaság bárminemű kötelezettséget kizárólag a többségi tulajdonos által biztosított banki és egyéb források rendelkezésre állását követően vállal. VI. Időhatárok A projekt megvalósítására vonatkozó pozitív testületi döntést követően az alábbi ütemezés mentén valósul meg a beruházás: a.) Létesítés időszaka maximum 12 hónap - projekttársaság alapítása, tervezés, engedélyeztetés, pénzügyi források biztosítása időszükséglet 3 hónap - a megvalósítás szakasza várhatóan 6-9 hónap b.) Alapvetően bérleti időszak maximum 36 hónap - a használatba vételi engedély megszerzésétől a lakások bérbe adhatók 1-1 éves bérleti szerződésekkel - a lakások az első 36 hónapban a jelenlegi jogszabályi feltételek alapján új lakásként vásárolhatók meg c.) Tulajdonba kerülési időszak maximum 120 hónap - a lakások ütemezett tulajdonba kerülése évente minimum % VII. Összegzés Az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által javasolt koncepció megvalósítása esetén lehetővé válik, hogy önkormányzati tőkebefektetés nélkül akár jelentős mennyiségű, a mindenkori igényeknek megfelelő számú bérlakás létesüljön, enyhítve a bérlakás piacon meglévő hiányt. A Halasztott értékesítésű bérlakás konstrukció az otthonteremtés egy új formáját teremti meg a piac szereplői érdekeinek összehangolásával. Tamtom Péter sk. Ügyvezető Igazgató Első Magyar Bérlakásépítő Kft. Vissza a napirendi pontokhoz Vissza a Városfejlesztési Bizottság napirendjéhez

52 2. sz. melléklet Felhívás Fonyód Város Önkormányzata a lakás állomány minőségének javítás és a meglévő bérlakások számának növelése érdekében ún. halasztott értékesítésű bérlakás program indítását tervezi. Ezzel kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni. A bérlakás építési program keretében Fonyód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatásával, a projekt bonyolítását végző Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által létrehozandó projekt társaság 24 lakást épít az alábbiak szerint: 1) A lakások az Önkormányzat által megjelölt ingatlanon épülnek, természetben a Fonyód, 8064/1 hrsz. alatt felvett területen. 2) A megépült lakások megvásárlására speciális fizetési konstrukció került kidolgozásra, amelynek legfontosabb eleme az, hogy a vételár kifizetésére a beköltözést követően egy 13 éves periódus alatt kerül sor 3) A 13 éves futamidő két részre osztható: az első három évben a lakásokat a bérlők csak bérlik, majd a negyedik évtől a hátralévő 10 éves futamidő alatt évente egyenlően elosztva vásárolhatják meg. Ennek alapján a bérlő és az Önkormányzat megállapodása alapján lesz olyan bérlő aki a 4. évben és lesz olyan aki a 13. évben vásárolja meg a bérleményét. 4) A későbbi fizetés egy lehetőség, ami azt jelenti, hogy akinek szándékában áll, akár a beköltözést követően azonnal kiegyenlítheti a vételárat. 5) A megépült bérlakások tekintetében az Önkormányzat bérlő és vevőkijelölési joggal rendelkezik. 6) Az első osztályú minőségben felépült lakások várható telekár nélkül kalkulált vételára bruttó Ft/m 2. A bérleti díj várhatóan 845 Ft/m2/hó lesz. 7) A lakások vételára a 13 éves periódus alatt devizában EUR - kerül rögzítésre, figyelemmel a fent jelölt négyzetméter árra, a beruházás megkezdésekor a finanszírozó pénzintézet által meghatározott napi árfolyamon. A vételár tehát a vásárlás évétől független, az évek során nem változik. 8) A lakások tervezett alapterülete m2, (tehát igénybe vehetők a szociálpolitikai kedvezmények) de igény esetén az alapterület növelhető. A halasztott értékesítésű bérlakás program tehát lehetőséget nyújt a lakást vásárolni szándékozó számára arra, hogy a beköltözést követően ne kelljen azonnal kifizetni a vételárat, sőt több év áll rendelkezésére a szükséges összeg előteremtésére úgy, hogy mindeközben már a jövőbeni tulajdonában lakhat és élhet. A program illeszthető az állam és az önkormányzat lakástámogatási rendszeréhez, tehát vonatkoznak rá a szociálpolitikai kedvezmények. Amennyiben a javaslatunk felkeltette az érdeklődését, további felvilágosítással állunk rendelkezésére a Polgármesteri Hivatalban.

53 3.számú melléklet Vissza a napirendi pontokhoz Vissza a Városfejlesztési Bizottság napirendjéhez

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Intézményi átszervezések Sorszám: IV/4 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés

Részletesebben