ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 1/31

2 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 2/31

3 TARTALOMJEGYZÉK 22 PAKS II ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXAI ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEI Összefoglaló Hatásmátrix Paks II létesítésének építésének szerelésének hatásmátrixa Normál működés Környezeti elemek igénybevétele Nem radioaktív szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok keletkezése Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Üzemzavarok, haváriák Paks II üzemelésének hatásmátrixa Normál üzemi állapot Környezeti elemek igénybevétele Nem radioaktív környezeti kibocsátások és hulladékok keletkezése Radioaktív kibocsátások és hulladékok keletkezése Kiégett fűtőelem-kazetták Normál üzemtől eltérő üzemállapotok Üzemzavarok, haváriák Tervezési alapba tartozó események Paks II. és a Paksi Atomerőmű együttes üzemelésének hatásai Összesített hatásterületek Paks II létesítésének összesített hatásterülete Paks II üzemelésének összesített hatásterülete Irodalomjegyzék TÁBLÁZATJEGYZÉK táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II létesítésének építésének szerelésének időszakában táblázat: A felvonulási terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A telepítési terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A hidegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A melegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A sziget hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: Az új alállomásig tartó blokkvezeték és távvezeték hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A szállítások hatásmátrixa Paks II. létesítésének - építésének időszakában táblázat: Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Paks II létesítésének időszakában táblázat: Üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa Paks II létesítésének időszakában táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Paks II üzemi területének hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Az új alállomásig tartó 400 kv-os blokkvezeték és a 120 kv-os távvezeték hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakába táblázat: A beszállítások hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Radioaktív kibocsátások és hulladékok hatásai Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Kiégett fűtőelem-kazetták és hatásaik Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa Paks II működése idején táblázat: Paks II. radioaktív szennyezőanyag kibocsátással járó üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa táblázat: Paks II. és a Paksi Atomerőmű együttes üzemelésének hatásai...27 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 3/31

4 ÁBRAJEGYZÉK ábra: Paks II létesítésének összesített hatásterülete ábra: Paks II létesítésének összesített hatásterülete közigazgatási határokkal [22-1] ábra: Paks II üzemelésének összesített hatásterülete ábra: Paks II üzemelésének összesített hatásterülete közigazgatási határokkal [22-1]...31 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 4/31

5 22 PAKS II ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXAI ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEI 22.1 ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIX Paks II Atomerőmű környezeti hatásvizsgálatának alapvető célja annak meghatározása volt, hogy a tervezett tevékenység hatótényezőinek, folyamatainak milyen hatásai lesznek a környezet egyes elemeire / rendszereire. A hatások minősítését a hatótényezők hatásfolyamatok hatásviselők (a hatás által érintettek) logikai folyamat végigkövetése alapján határoztuk meg, figyelembe véve az érintett környezeti elemek / rendszerek jelenlegi alapterheltségét, valamint a Paks II teljes élettartama alatt várható környezeti, természeti alapállapot változásokat is (pl. klímaváltozás). Az új atomerőművi blokkoknak és kapcsolódó létesítményeinek hatótényezőit időrendi sorrend - létesítésépítés /szerelés, üzemeltetés, valamint felhagyás - szerint csoportosítva vizsgáltuk, az igénybe veendő területek számba vétele alapján: Az egyes szakaszokat a legjellemzőbb hatótényező-csoportok szerint csoportosítva vizsgáltuk. A létesítmény jellegére tekintettel az egyes hatótényezők közül az emissziókat és a hulladékokat hagyományos, nem radioaktív kibocsátású, valamint radioaktív kibocsátású csoportokra osztottuk. környezeti elemek igénybevétele szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok hagyományos, nem radioaktív szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok keletkezése és kezelése radioaktív kibocsátások és radioaktív hulladékok keletkezése és kezelése kiégett fűtőelem-kazetták reaktorzónából kiemelt fűtőelem-kazetták kezelése, tárolása A vizsgálatokat mind normál működésre, mind normál működéstől eltérő üzemállapotokra (üzemzavarok, haváriák, valamint tervezési alapba tartozó események) is elvégeztük. Az üzemelő Paksi Atomerőmű működésének környezeti hatásait a hatásvizsgálat során részletes mérésekkel, számításokkal meghatározott környezeti alapállapot már jellemzi, annak részét képezvén. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításából adódó együttes üzemelések hatásait az akkor majd várható környezeti alapállapot figyelembe vételével vizsgáltuk. Megjegyezzük, hogy mi nd a hat ótényezők m e ghatározásak or, mi nd a kiváltott hatások számításakor, modell ezésekor a legnagyobb k örnyezeti hatást kiváltó tényezőket vettük alapul, a környezetvédel mi szempontokon tú l az NBSZ konzerv atív megk özelítés i alape lvét is szem előtt tartva. A környezeti hatásvizsgálat elvégzésének összegzéseként elkészítettük a Paks II létesítéséhez és működtetéséhez kapcsolódó közvetlen hatótényezők által kiváltott hatásfolyamatok meghatározásának összefoglaló hatásmátrixát. Az összefoglaló hatásmátrix is a fenti logikai folyamat szerint épül fel, érintve a létesítés, az üzemeltetés és a felhagyás időszakaihoz kapcsolódó eseményeket. A mátrix első oszlopa a hatótényezőket, tevékenységeket tartalmazza, a második oszlop a hatásokat, hatásfolyamatokat és a harmadik oszlopban szerepelnek a hatásviselő környezeti elemek / rendszerek. A negyedik és az ötödik a minősítéseket, vagyis a közvetlen hatások területének lehatárolását és a hatás jellegének minősítését tartalmazza. A hatások és a hatásterületek tekintetében a vonatkozó (314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet.) jogszabály alapján megkülönböztetjük a közvetlen, közvetett és országhatáron átnyúló hatásokat, illetve azok területeit. A becsült hatásfolyamatok alapján meghatározható a környezeti elemek és rendszerek azon köre, ahol a hatótényezők által kiváltott hatásfolyamatok (környezet igénybevétele, környezet terhelése) közvetlen-, valamint közvetett File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 5/31

6 hatásokat válthatnak ki. Vizsgáljuk az országhatáron átnyúló hatásokat is. A közvetlen hatásterületet az adott hatás kimutatható, vagy becsülhető területeként határozzuk meg. A közvetett hatás, illetve annak területe valamely közvetítő közeg hatására továbbterjedő hatás. A közvetítő közeg lehet élettelen környezeti elem (pl. felszín alatti víz, talaj, levegő), de valamely élőlény csoport is (pl. táplálékhálózatban továbbterjedő hatások). A hatásbecslés során a hatás jellegét annak tartóssága, erőssége és jelentősége alapján határoztuk meg. A hatás tartóssága alapján lehet: Erőssége alapján lehet: Jelentősége alapján pedig: rövidtávú (max. néhány hónap), középtávú (max. három év), hosszú távú (három évnél hosszabb). gyenge mérsékelt - semleges, közepesen erős elviselhető erős - terhelő. kis jelentőségű, közepes jelentőségű nagy jelentőségű. Az erős terhelő, valamint a nagy jelentőségű hatást tekintjük a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendeletben foglalt jelentős hatásnak. A várhatóan tényleges hatótényezőket barack háttérszínnel emeltük ki File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 6/31

7 PAKS II LÉTESÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSÉNEK SZERELÉSÉNEK HATÁSMÁTRIXA Normál működés Környezeti elemek igénybevétele Területfoglalások: felvonulási-, létesítési terület, sziget, blokkvezeték-, távvezeték területe Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása igénybevétel kitermelt talaj átmeneti tárolóterületének kialakítása és üzemeltetése munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek kialakítása és üzemeltetése, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence üzemeltetése élőlények életterének csökkenése, területi feldarabolódás, mozaikosság, szukcesszió gátlása, populációdinamikai folyamatok befolyásolása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása, növényi és állati élőhelyek károsodása, megszűnése, talajlakó állatok pusztulása flóra és fauna Ivóvíz biztosítása a Csámpai vízműből rétegvíz kitermelés megnövekedése felszín alatti víz flóra fauna Technológiai vízigény biztosítása vízkiemelés a Dunából felszíni víz közvetlen: a beruházással érintett területek közvetlen: kitermelt talaj átmeneti tárolóterülete közvetlen: munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence területe közvetlen: a beruházással érintett területek közvetett: a beruházással érintett területek környezete közvetlen: a beruházással érintett építési területek közvetlen: a beruházással érintett építési területek közvetett: a beruházással érintett területek 100 m-es környezete közvetlen: a vízkitermelő kutak környezete közvetlen: a vízkiemelés környezete táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II létesítésének építésének szerelésének időszakában,, jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű erősség: erős jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajborítás, élőlények),, jelentőség: közepes jelentőségű,, jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 7/31

8 Nem radioaktív szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok keletkezése F e lv o n u lá s i t e r ü l e t Növényzet eltávolítása, áttelepítése Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása növényzet és állatok élőhelyének megsemmisülése, élőhelyek károsodása, invazív növényfajok terjedése állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás talajlakó állatok pusztulása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés flóra és fauna fauna flóra flóra, fauna települési környezet (ember) közvetlen: felvonulási terület közvetett: telephely határán belül közvetlen: felvonulási terület közvetlen: felvonulási terület közvetlen: felvonulási terület 1000 m-es körzetén belül közvetlen: felvonulási terület táblázat: A felvonulási terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában erősség: erős jelentőség: megszüntető: (növényborítottság, növények, élőhelyek) tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajlakó állatok, növények és élőhelyük) jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 8/31

9 Pa k s I I ü z e m i te r ü let e Erőmű üzemi területén lévő építmények, térburkolatok és vonalas létesítmények bontása / kiváltása A telepítési területről a növényzet eltávolítása, áttelepítése Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása Munkagödör kialakítása bontást végző munkagépek légszennyező anyag kibocsátása következtében levegőterhelés bontást végző munkagépek zajkibocsátása következtében zajterhelés növényzet megsemmisülése, invazív növényfajok terjedése növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talajlakó állatok élőhelyének megsemmisülése, állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése települési környezet (ember) flóra és fauna flóra és fauna közvetlen: üzemi terület 500 m-es körzetén belül közvetlen: felvonulási terület, környező mezőgazdasági, ipari és vízgazdálkodási területek közvetlen: létesítési terület közvetett: létesítési terület 100 m-es környezete közvetlen: a beruházással érintett építési területek közvetett: a beruházással érintett területek 100 m-es környezete talaj kiporzása miatt levegőterhelés közvetlen: üzemi területen belül por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása flóra, fauna munkagépek légszennyező anyag kibocsátása következtében levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása következtében zajterhelés munkagépek légszennyező anyag kibocsátása következtében levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek zajkibocsátása következtében zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) települési környezet (ember) flóra, fauna, talaj települési környezet (ember) közvetlen: üzemi terület 1000 m-es körzetén belül közvetlen: erőművi területek, környező mezőgazdasági, ipari, vízgazdálkodási területek közvetlen: üzemi terület 1000 m-es körzetén belül közvetlen: erőművi területek, környező mezőgazdasági, ipari, vízgazdálkodási területek közvetlen: az üzemi terület munkagödör kialakítással érintett része tartósság: középtávú erősség: erős jelentőség: megszüntető,, jelentőség: megszüntető erősség: enyhe tartósság: középtávú erősség: enyhe erősség: enyhe tartósság: középtávú jelentőség: nagy jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 9/31

10 Pa k s I I ü z e m i t e r ü let e Hatótényező / tevékenység Közvetlen hatások / hatásfolyamatok Hatásviselő Hatásterület Közvetlen hatás jellege Munkagödör víztelenítése Munkagödörből kiemelt talajvíz Dunába vezetése Alapozás Épületek, építmények építése Technológiai szerelések talajvízszint csökkenés trícium tartalmú talajvíz Dunába kerülése munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés talajvíz áramlási viszonyainak megváltozása levegőterhelés zajterhelés, felszín alatti víz felszíni víz települési környezet (ember) felszín alatti víz települési környezet (ember) közvetlen: telephelyen belül közvetett: telephelyen belül közvetlen: - közvetlen: üzemi terület 1000 m-es körzetén belül országhatáron átnyúló: közvetlen: erőművi területek, környező mezőgazdasági, ipari, vízgazdálkodási területek, országhatáron átnyúló: közvetlen: létesítési terület közvetlen: kibocsátások 1000 m-es körzetén belül közvetlen: telephely határa közvetett: szállítási útvonalak mentén táblázat: A telepítési terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 10/31

11 Hi d e g v í z - c s a t o r n a é s k ö r n y e z e t e Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása Hidegvíz-csatorna szelvény bővítése Munkagödör víztelenítéséből származó talajvíz kibocsátás ( m 3 /nap - max: 0,2 m 3 /s): növényzet megsemmisülése, növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talajlakó állatok élőhelyének átmeneti megsemmisülése, állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás, bolygatás, invazív állatfajok felszaporodása hidrológiai és medermorfológiai változások talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) a hidegvíz-csatorna lebegőanyag tartalmának kismértékű növekedése zavarosság kismértékű emelkedése növényi tápanyag kismértékű emelkedése (elsősorban nitrogénformák) flóra és fauna flóra, fauna települési környezet (ember) hidegvíz-csatornában élő fitoplankton, fitobenton, MZB, halak közvetlen: hidegvíz-csatorna, partjai, Sziget, Duna-part közvetlen: a hidegvíz-csatorna és környezete közvetett:- a hidegvíz-csatorna és környezete közvetlen: a hidegvíz-csatorna és környezete (környező ipari, vízgazdálkodási és Dunaszentbenedek község lakott területeit) közvetett:- közvetlen: a hidegvíz-csatorna bővítéssel érintett területrésze közvetlen: <500m közvetett: <500m táblázat: A hidegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajborítás, élőlények) erősség: enyhe tartósság: középtávú jelentőség: nagy jelentőségű,, File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 11/31

12 M e le g v í z - c s a t o r n a é s k ö r n y e z e t e Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása Melegvíz-csatorna szelvény bővítése Tisztított kommunális szennyvíz bevezetése a melegvíz-csatornába (max m 3 /nap - 0,012 m 3 /s): növényzet megsemmisülése, földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talajlakó állatok élőhelyének megsemmisülése, állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás, invazív állatfajok felszaporodása hidrológiai és medermorfológiai változások talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) növényi tápanyag kismértékű emelkedése flóra fauna flóra, fauna települési környezet (ember) Megjegyzés: * a számítások alapján a dunai kibocsátási ponttól számított hatástávolság került rögzítésre melegvíz-csatornában élő fitoplankton, fitobenton, MZB, halak közvetlen: melegvíz-csatorna, partjai, sziget, Duna-part közvetlen: a melegvíz-csatorna és környezete közvetett: közvetlen: a melegvíz-csatorna és környezete (a környező ipari, vízgazdálkodási és Dunaszentbenedek község lakott területeit) közvetett:- közvetlen: a melegvíz-csatorna bővítéssel érintett területrésze közvetlen: <50m közvetett: <50m táblázat: A melegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajborítás, élőlények) erősség: enyhe tartósság: középtávú jelentőség: nagy jelentőségű, File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 12/31

13 A h i d e g v í z - é s a m e le g v í z - c s a t o r n a á l t a l k ö z r e z á r t " s z ige t " t e r ü le t e Az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű létesítési területéről a növényzet eltávolítása / áttelepítése Termőtalaj letermelése, deponálása Az új melegvíz-csatorna szelvény és a melegvíz-csatorna új szakaszán a meder kialakítása, valamint a rekuperációs vízerőmű munkagödrének kialakítása A rekuperációs vízerőmű építése (alapozás, szerkezetépítés, technológiai szerelés) növényzet megsemmisülése, élőhelyek károsodása, szegélyhatások és élőhely fragmentáció, invazív növényfajok terjedése állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, átrendeződése, bolygatás, zavarás hulladékok veszélyes hatása a madarakra invazív, állatfajok felszaporodása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása, élőhelyek károsodása szegélyhatások és élőhely-fragmentáció állatok élőhelyének megsemmisülése, populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás invazív, szinantróp állatfajok felszaporodása talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés Duna-parti élővilág zavarása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) flóra fauna flóra fauna flóra, fauna települési környezet (ember) makrofita, makrozoobenton, halak települési környezet (ember) közvetlen: az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű Duna-parti építési sávja közvetlen: a teljes sziget országhatáron átnyúló: közvetlen: a melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű Duna-parti építési sávja közvetett: közvetlen: a teljes Sziget közvetlen: sziget és környezete közvetett: közvetlen: építési terület közvetett: <250m táblázat: A sziget hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában közvetlen: sziget és környezete közvetett: közvetlen: a sziget talajkitermeléssel érintett része erősség: erős jelentőség: megszüntető (növényborítottság, növények, élőhelyek) erősség: erős jelentőség: közepes jelentőség jelentőség: kis jelentőség jelentőség: kis jelentőség jelentőség: kis jelentőség tartósság: középtávú erősség: elviselhető jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 13/31

14 Az ú j a lá ll o m á s ig t a r t ó k V - o s b l o k k v e z e t é k i é s k V - o s t á v v e z e t é k i n y o m v o n a l Távvezeték oszlopok helyén a növényzet eltávolítása Távvezeték oszlopok helyén a termőtalaj letermelése, deponálása Alapozás Távvezeték oszlopok állítása Vezetékszerelés növényzet, élőhelyek károsodása, szegélyhatások és élőhely fragmentáció, invazív növényfajok terjedése állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, átrendeződése, bolygatás, zavarás, invazív, állatfajok felszaporodása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása, élőhelyek károsodása szegélyhatások és élőhely-fragmentáció állatok élőhelyének, populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés flóra fauna flóra fauna flóra, fauna települési környezet (ember) települési környezet (ember) közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala közvetett: közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala táblázat: Az új alállomásig tartó blokkvezeték és távvezeték hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőség erősség: erős jelentőség: közepes jelentőség, jelentőség: kis jelentőség jelentőség: kis jelentőség File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 14/31

15 Sz á l lít á s i ú t v o n a la k Építési anyagok, technológiai berendezések beszállítása Humán erőforrás szállítása Hulladékszállítás (nem radioaktív hulladék) gépjárművek üzemeltetésének zajkibocsátása gépjárművek kipufogógáz kibocsátása zavarás egyes állatfajok egyedszámának csökkenése légszennyező anyagok talajra ülepedése, talajba mosódása, élőlényekben felhalmozódása gépjárművek kipufogógáz kibocsátása gépjárművek üzemeltetésének zajkibocsátása települési környezet (ember) fauna közvetett: flóra, fauna, talaj települési környezet (ember) közvetlen: - közvetett:- közvetlen: az érintett szállítási útvonalak 100 m-es körzetén belül közvetlen: érintett útvonalak közvetlen környezete közvetlen: - közvetlen: az érintett szállítási útvonalak 100 m-es körzetén belül közvetlen: táblázat: A szállítások hatásmátrixa Paks II. létesítésének - építésének időszakában Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Pa k s I I ü z e m i t e r ü let e Radiográfiás vizsgálatok radiológiai hatás referenciaszemély közvetlen: vizsgálati pont közvetlen környezete táblázat: Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Paks II létesítésének időszakában File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 15/31

16 Üzemzavarok, haváriák Dízelolaj tartály sérülése dízelolaj kikerülése Kommunális szennyvíztisztító havária jellegű működési hibája A munkagépek üzemeltetése és tárolása közben gépolajok és üzemanyag elcsöpögése; valamint a munkagépek meghibásodásakor gépolajok és üzemanyag elfolyása Hulladékok munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyeken történő tárolása közben a hulladékok kiszóródása és elfolyása Hulladékok munkahelyi hulladékgyűjtő helyekről az üzemi hulladékgyűjtő helyekhez történő mozgatása közben a hulladékok esetleges kiszóródása és elfolyása Hulladékok üzemi hulladékgyűjtő helyekről a hasznosítást, ártalmatlanítást végző külső létesítményekbe történő szállítása közben, a hulladékok kiszóródása és elfolyása (szállítás közben, baleset következtében) Üzemzavarok, haváriák kárelhárítása tápanyag emelkedése lebegőanyag tartalom növekedése zavarosság emelkedése gépolajok és üzemanyag kikerülése szennyeződése szennyeződése szennyeződése nem radioaktív hulladékok keletkezése Megjegyzés: * a számítások alapján a dunai kibocsátási ponttól számított hatástávolság került rögzítésre fitoplankton, fitobenton, makrozoobenton, halak, települési környezet közvetlen: tartály környéke közvetett: üzemi területen belül közvetlen: <500m* közvetlen: a káresemény közvetlen területe közvetlen: a káresemény közvetlen területe a munkahelyi, illetve az üzemi hulladékgyűjtő helyek érintett részén közvetlen: a káresemény közvetlen területe a hulladékmozgatás útvonalának érintett szakaszán közvetlen: a káresemény közvetlen területe a szállítási útvonal érintett szakaszán közvetlen: a káresemény közvetlen környezete táblázat: Üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa Paks II létesítésének időszakában jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 16/31

17 PAKS II ÜZEMELÉSÉNEK HATÁSMÁTRIXA Normál üzemi állapot Környezeti elemek igénybevétele Területfoglalások (üzemi terület, sziget területe, blokkvezeték és távvezeték) szukcessziós folyamatok befolyásolása növényzet kifejlődése gátolt, mozaikosság talajfelszíni élőhelyek eltűnése, megváltozása invazív fajok szaporodása fajcsökkenés a talaj megváltozott vízháztartási viszonyainak fenntartása, talajtömörödés, talajfedettség munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence üzemeltetése flóra, fauna és felszín alatti víz Technológiai vízkivétel a Dunából vízkivétel felszíni víz: Ivóvíz biztosítása a Csámpai vízműből igénybevétel vízkivétel felszín alatti víz és közvetlen: Paks II. teljes területe (felvonulási terület is), a távvezeték biztonsági sávja, az energiatörő műtárgy és a rekuperációs erőmű környezete közvetett: Paks II. teljes területe (felvonulási terület is), a távvezeték biztonsági sávja, az energiatörő műtárgy és a rekuperációs erőmű környezete közvetlen: munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence területe közvetlen: Duna közvetlen: Csámpai kutak környezete táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II normál üzemelésének időszakában, jelentőség: közepes jelentőségű erősség: elviselhető File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 17/31

18 Nem radioaktív környezeti kibocsátások és hulladékok keletkezése Erő m ű ü z e m i t e r ü l e t e Paks II. Atomerőmű üzemeltetése, karbantartása Dízelgenerátorok üzemelése berendezések zajkibocsátása miatti zajterhelés zajterhelés légszennyező anyagok (CO, NO x, C xh y) levegőbe kerülése települési környezet (ember) települési környezet (ember) közvetlen: m között változik irányonként, érinti: Paks, Dunaszentbenedek közvetett:- közvetlen: üzemi terület közvetett: üzemi terület közvetlen: pontforrások 2000 m-es körzetén belül táblázat: Paks II üzemi területének hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 18/31

19 Új m e leg v í z - c s a t o r n a, v é g é n a r e k u p e r á c ió s e r ő m ű Felmelegedett hűtővíz bevezetése a Dunába (132 m 3 /s) Technológiai hulladékvíz kibocsátás (74 m 3 /óra 0,02 m 3 /s) Tisztított kommunális szennyvíz bevezetése a melegvíz-csatornába (320 m 3 /nap 0,004 m 3 /s) Csapadékvíz elvezetés Rekuperációs erőmű üzemeltetése és karbantartása dunai bevezetési ponton áramlási viszonyok módosulása dunai bevezetésnél hőmérsékletemelkedés invazív fajok terjeszkedése, kompetitív hatása szukcessziós folyamatok befolyásolása invazív növényfajok terjedése vízhőmérséklet emelkedése miatti hőhatás szegélyhatások és élőhely fragmentáció makroszkópikus gerinctelenek társulás összetétele változik, fajszegényedés, halállomány szerkezete és sűrűsége megváltozik, inváziós halfajok terjedése szitakötők élettere csökken, ökoszisztéma produktivitása nő, növekedés, szaporodás, aktivitás fokozódik egyes fajoknál toxikus anyagok tartalmának kismértékű emelkedése tápanyag tartalom emelkedése toxikus anyagok (olaj) tartalmának emelkedése tápanyag tartalom emelkedése zajkibocsátás Megjegyzés: * a számítások alapján a dunai kibocsátási ponttól számított hatástávolság került rögzítésre fitobenton, MZB, hal fitobenton, makrozoobenton, hal flóra fauna melegvíz-csatorna fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobenton, hal közösségei melegvíz-csatorna fitoplankton, fitobenton, makrozoobenton, hal közösségei melegvíz-csatorna fitoplankton, fitobenton, makrozoobenton, hal közösségei települési környezet (ember) közvetlen: <250m* közvetett: <250m* közvetlen: cca. 1km* (Δt=2,5 C) közvetett: cca. 1km* közvetlen: rekuperációs erőmű és környezete közvetett: rekuperációs erőmű és környezete közvetlen: az érintett csatorna és partja, a vízbevezetés alatti kb. 1 km-es Duna szakasz és ártéri erdő, Sziget közvetett: az érintett csatorna és partja, a vízbevezetés alatti kb. 1 km-es Duna szakasz és ártéri erdő, Sziget közvetlen: <1500m közvetett: <1500m közvetlen: <50m közvetett: <50m közvetlen: <50m közvetett: <50m közvetlen: a rekuperációs erőmű 2000 m-es körzetén belül táblázat: Az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában jelentőség: nagy jelentőségű erősség: közepes erősségű jelentőség: nagy jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű, jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 19/31

20 Az ú j a lá ll o m á s ig t a r t ó k V - o s b l o k k v e z e t é k i é s k V - o s t á v v e z e t é k i n y o m v o n a l Az új 400 kv-os blokkvezeték és a 120 kv-os távvezeték üzemeltetése A nyomvonal biztonsági sávjában a fás szárúak eltávolítása, kaszálás elektromágneses terek ütközések, áramütés kiülő lehetőségek madaraknak zajkibocsátás bolygatás, zavarás, szukcessziós folyamatok befolyásolása invazív növényfajok terjedése szegélyhatások és élőhely fragmentáció élőhely fragmetáció közlekedő folyosó-hatás ember, fauna ember, fauna flóra fauna közvetlen: távvezetékek biztonsági sávja közvetett: távvezetékek biztonsági sávja közvetlen: <100 m közvetett:- közvetlen: távvezetékek biztonsági sávja közvetett: távvezetékek biztonsági sávja közvetlen: távvezetékek biztonsági sávja közvetett: távvezetékek biztonsági sávja és az ezzel határos területek táblázat: Az új alállomásig tartó 400 kv-os blokkvezeték és a 120 kv-os távvezeték hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakába erősség: közepes jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 20/31

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: A MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 455-3600 Fax.: (361) 218-5585 PAKSI ATOMERŐMŰ 1-4. BLOKK A PAKSI ATOMERŐMŰ

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Tenyall_tiszt_35700_4299-6_2015_alt_2015_0610_vegleges

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000 MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000 File név: PAKSII_KHT_1_8

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Murakeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai

Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya A környezeti hatástanulmány felépítése és legfontosabb megállapításai Bérci Károly Budapest, 2006. június 6. Háttér információk A hatásvizsgálatra

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

A környezeti hatásvizsgálat

A környezeti hatásvizsgálat A környezeti hatásvizsgálat HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK Az állapotváltozások becslése a hatásterületen HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. fejezet 2004.11.15. 10. AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK BEMUTATÁSA A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001 (II.14.) Kormányrendelet 6. -ának

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai. Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám

A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai. Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám Tematika Dolgozat célja Szélenergia negatív hatásai Zajmérés Szélenergia pozitív hatásai Összefoglalás

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok,

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes Országos Atomenergia Hivatal XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2011. május 3-5., Hajdúszoboszló www.oah.hu

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Integrált kockázatkezelés az iparban

Integrált kockázatkezelés az iparban Integrált kockázatkezelés az iparban 1 2 Veszélyes ipari tevékenységek Mezőgazdaság Biokémia, biotechnológia, gyógyszeripar Védelmi szféra Robbanó és tűzijáték ipar Élelmiszeripar - Nagy hűtőházak (ammónia);

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

Vízlépcsők építése attraktív beruházások

Vízlépcsők építése attraktív beruházások Vízlépcsők építése attraktív beruházások USA 76 000 gát Kína 86 000 gát Duna 69 gát Duna mellékfolyók 530 gát A Föld összes folyójának 66%-a duzzasztókkal szabályozott (FAO 2000) A folyami duzzasztók terhelés-hatás

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. P2D/601/2014. ügyiratszámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. P2D/601/2014. ügyiratszámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS P2D/601/2014. ügyiratszámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Hianypotlas_P2D_601_2014_2015_0610_vegleges

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Paksi kapacitás-fenntartás aktuális kérdései

Paksi kapacitás-fenntartás aktuális kérdései Paksi kapacitás-fenntartás aktuális kérdései Prof. Dr. Aszódi Attila Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos Miniszterelnökség Egyetemi tanár, BME NTI MEE Vándorgyűlés Siófok,

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fertő-tó, Dóri Béla Természeti katasztrófák útján kialakuló tavak Ilyen

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE Biztonság, tapasztalatok, tanulságok Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE European Spallation Source (Lund): biztonsági követelmények 5 MW gyorsitó

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

A paksi bővítés műszaki aktualitásai

A paksi bővítés műszaki aktualitásai A paksi bővítés műszaki aktualitásai Dr. Dombovári Péter MVM Paks II. Zrt. ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. A projekt története Nemzeti Energiastratégia Az Országgyűlés

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ TERVEZETT ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

A PAKSI ATOMERŐMŰ TERVEZETT ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA Összefoglaló A PAKSI ATOMERŐMŰ TERVEZETT ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA Elter Enikő műszaki szakértő, Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71., 75-508140, 75-507940,

Részletesebben