ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 1/31

2 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 2/31

3 TARTALOMJEGYZÉK 22 PAKS II ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXAI ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEI Összefoglaló Hatásmátrix Paks II létesítésének építésének szerelésének hatásmátrixa Normál működés Környezeti elemek igénybevétele Nem radioaktív szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok keletkezése Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Üzemzavarok, haváriák Paks II üzemelésének hatásmátrixa Normál üzemi állapot Környezeti elemek igénybevétele Nem radioaktív környezeti kibocsátások és hulladékok keletkezése Radioaktív kibocsátások és hulladékok keletkezése Kiégett fűtőelem-kazetták Normál üzemtől eltérő üzemállapotok Üzemzavarok, haváriák Tervezési alapba tartozó események Paks II. és a Paksi Atomerőmű együttes üzemelésének hatásai Összesített hatásterületek Paks II létesítésének összesített hatásterülete Paks II üzemelésének összesített hatásterülete Irodalomjegyzék TÁBLÁZATJEGYZÉK táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II létesítésének építésének szerelésének időszakában táblázat: A felvonulási terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A telepítési terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A hidegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A melegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A sziget hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: Az új alállomásig tartó blokkvezeték és távvezeték hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában táblázat: A szállítások hatásmátrixa Paks II. létesítésének - építésének időszakában táblázat: Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Paks II létesítésének időszakában táblázat: Üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa Paks II létesítésének időszakában táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Paks II üzemi területének hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Az új alállomásig tartó 400 kv-os blokkvezeték és a 120 kv-os távvezeték hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakába táblázat: A beszállítások hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Radioaktív kibocsátások és hulladékok hatásai Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Kiégett fűtőelem-kazetták és hatásaik Paks II normál üzemelésének időszakában táblázat: Üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa Paks II működése idején táblázat: Paks II. radioaktív szennyezőanyag kibocsátással járó üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa táblázat: Paks II. és a Paksi Atomerőmű együttes üzemelésének hatásai...27 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 3/31

4 ÁBRAJEGYZÉK ábra: Paks II létesítésének összesített hatásterülete ábra: Paks II létesítésének összesített hatásterülete közigazgatási határokkal [22-1] ábra: Paks II üzemelésének összesített hatásterülete ábra: Paks II üzemelésének összesített hatásterülete közigazgatási határokkal [22-1]...31 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 4/31

5 22 PAKS II ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXAI ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEI 22.1 ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIX Paks II Atomerőmű környezeti hatásvizsgálatának alapvető célja annak meghatározása volt, hogy a tervezett tevékenység hatótényezőinek, folyamatainak milyen hatásai lesznek a környezet egyes elemeire / rendszereire. A hatások minősítését a hatótényezők hatásfolyamatok hatásviselők (a hatás által érintettek) logikai folyamat végigkövetése alapján határoztuk meg, figyelembe véve az érintett környezeti elemek / rendszerek jelenlegi alapterheltségét, valamint a Paks II teljes élettartama alatt várható környezeti, természeti alapállapot változásokat is (pl. klímaváltozás). Az új atomerőművi blokkoknak és kapcsolódó létesítményeinek hatótényezőit időrendi sorrend - létesítésépítés /szerelés, üzemeltetés, valamint felhagyás - szerint csoportosítva vizsgáltuk, az igénybe veendő területek számba vétele alapján: Az egyes szakaszokat a legjellemzőbb hatótényező-csoportok szerint csoportosítva vizsgáltuk. A létesítmény jellegére tekintettel az egyes hatótényezők közül az emissziókat és a hulladékokat hagyományos, nem radioaktív kibocsátású, valamint radioaktív kibocsátású csoportokra osztottuk. környezeti elemek igénybevétele szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok hagyományos, nem radioaktív szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok keletkezése és kezelése radioaktív kibocsátások és radioaktív hulladékok keletkezése és kezelése kiégett fűtőelem-kazetták reaktorzónából kiemelt fűtőelem-kazetták kezelése, tárolása A vizsgálatokat mind normál működésre, mind normál működéstől eltérő üzemállapotokra (üzemzavarok, haváriák, valamint tervezési alapba tartozó események) is elvégeztük. Az üzemelő Paksi Atomerőmű működésének környezeti hatásait a hatásvizsgálat során részletes mérésekkel, számításokkal meghatározott környezeti alapállapot már jellemzi, annak részét képezvén. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításából adódó együttes üzemelések hatásait az akkor majd várható környezeti alapállapot figyelembe vételével vizsgáltuk. Megjegyezzük, hogy mi nd a hat ótényezők m e ghatározásak or, mi nd a kiváltott hatások számításakor, modell ezésekor a legnagyobb k örnyezeti hatást kiváltó tényezőket vettük alapul, a környezetvédel mi szempontokon tú l az NBSZ konzerv atív megk özelítés i alape lvét is szem előtt tartva. A környezeti hatásvizsgálat elvégzésének összegzéseként elkészítettük a Paks II létesítéséhez és működtetéséhez kapcsolódó közvetlen hatótényezők által kiváltott hatásfolyamatok meghatározásának összefoglaló hatásmátrixát. Az összefoglaló hatásmátrix is a fenti logikai folyamat szerint épül fel, érintve a létesítés, az üzemeltetés és a felhagyás időszakaihoz kapcsolódó eseményeket. A mátrix első oszlopa a hatótényezőket, tevékenységeket tartalmazza, a második oszlop a hatásokat, hatásfolyamatokat és a harmadik oszlopban szerepelnek a hatásviselő környezeti elemek / rendszerek. A negyedik és az ötödik a minősítéseket, vagyis a közvetlen hatások területének lehatárolását és a hatás jellegének minősítését tartalmazza. A hatások és a hatásterületek tekintetében a vonatkozó (314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet.) jogszabály alapján megkülönböztetjük a közvetlen, közvetett és országhatáron átnyúló hatásokat, illetve azok területeit. A becsült hatásfolyamatok alapján meghatározható a környezeti elemek és rendszerek azon köre, ahol a hatótényezők által kiváltott hatásfolyamatok (környezet igénybevétele, környezet terhelése) közvetlen-, valamint közvetett File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 5/31

6 hatásokat válthatnak ki. Vizsgáljuk az országhatáron átnyúló hatásokat is. A közvetlen hatásterületet az adott hatás kimutatható, vagy becsülhető területeként határozzuk meg. A közvetett hatás, illetve annak területe valamely közvetítő közeg hatására továbbterjedő hatás. A közvetítő közeg lehet élettelen környezeti elem (pl. felszín alatti víz, talaj, levegő), de valamely élőlény csoport is (pl. táplálékhálózatban továbbterjedő hatások). A hatásbecslés során a hatás jellegét annak tartóssága, erőssége és jelentősége alapján határoztuk meg. A hatás tartóssága alapján lehet: Erőssége alapján lehet: Jelentősége alapján pedig: rövidtávú (max. néhány hónap), középtávú (max. három év), hosszú távú (három évnél hosszabb). gyenge mérsékelt - semleges, közepesen erős elviselhető erős - terhelő. kis jelentőségű, közepes jelentőségű nagy jelentőségű. Az erős terhelő, valamint a nagy jelentőségű hatást tekintjük a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendeletben foglalt jelentős hatásnak. A várhatóan tényleges hatótényezőket barack háttérszínnel emeltük ki File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 6/31

7 PAKS II LÉTESÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSÉNEK SZERELÉSÉNEK HATÁSMÁTRIXA Normál működés Környezeti elemek igénybevétele Területfoglalások: felvonulási-, létesítési terület, sziget, blokkvezeték-, távvezeték területe Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása igénybevétel kitermelt talaj átmeneti tárolóterületének kialakítása és üzemeltetése munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek kialakítása és üzemeltetése, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence üzemeltetése élőlények életterének csökkenése, területi feldarabolódás, mozaikosság, szukcesszió gátlása, populációdinamikai folyamatok befolyásolása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása, növényi és állati élőhelyek károsodása, megszűnése, talajlakó állatok pusztulása flóra és fauna Ivóvíz biztosítása a Csámpai vízműből rétegvíz kitermelés megnövekedése felszín alatti víz flóra fauna Technológiai vízigény biztosítása vízkiemelés a Dunából felszíni víz közvetlen: a beruházással érintett területek közvetlen: kitermelt talaj átmeneti tárolóterülete közvetlen: munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence területe közvetlen: a beruházással érintett területek közvetett: a beruházással érintett területek környezete közvetlen: a beruházással érintett építési területek közvetlen: a beruházással érintett építési területek közvetett: a beruházással érintett területek 100 m-es környezete közvetlen: a vízkitermelő kutak környezete közvetlen: a vízkiemelés környezete táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II létesítésének építésének szerelésének időszakában,, jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű erősség: erős jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajborítás, élőlények),, jelentőség: közepes jelentőségű,, jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 7/31

8 Nem radioaktív szennyezőanyag kibocsátások és hulladékok keletkezése F e lv o n u lá s i t e r ü l e t Növényzet eltávolítása, áttelepítése Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása növényzet és állatok élőhelyének megsemmisülése, élőhelyek károsodása, invazív növényfajok terjedése állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás talajlakó állatok pusztulása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés flóra és fauna fauna flóra flóra, fauna települési környezet (ember) közvetlen: felvonulási terület közvetett: telephely határán belül közvetlen: felvonulási terület közvetlen: felvonulási terület közvetlen: felvonulási terület 1000 m-es körzetén belül közvetlen: felvonulási terület táblázat: A felvonulási terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában erősség: erős jelentőség: megszüntető: (növényborítottság, növények, élőhelyek) tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajlakó állatok, növények és élőhelyük) jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 8/31

9 Pa k s I I ü z e m i te r ü let e Erőmű üzemi területén lévő építmények, térburkolatok és vonalas létesítmények bontása / kiváltása A telepítési területről a növényzet eltávolítása, áttelepítése Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása Munkagödör kialakítása bontást végző munkagépek légszennyező anyag kibocsátása következtében levegőterhelés bontást végző munkagépek zajkibocsátása következtében zajterhelés növényzet megsemmisülése, invazív növényfajok terjedése növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talajlakó állatok élőhelyének megsemmisülése, állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése települési környezet (ember) flóra és fauna flóra és fauna közvetlen: üzemi terület 500 m-es körzetén belül közvetlen: felvonulási terület, környező mezőgazdasági, ipari és vízgazdálkodási területek közvetlen: létesítési terület közvetett: létesítési terület 100 m-es környezete közvetlen: a beruházással érintett építési területek közvetett: a beruházással érintett területek 100 m-es környezete talaj kiporzása miatt levegőterhelés közvetlen: üzemi területen belül por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása flóra, fauna munkagépek légszennyező anyag kibocsátása következtében levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása következtében zajterhelés munkagépek légszennyező anyag kibocsátása következtében levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek zajkibocsátása következtében zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) települési környezet (ember) flóra, fauna, talaj települési környezet (ember) közvetlen: üzemi terület 1000 m-es körzetén belül közvetlen: erőművi területek, környező mezőgazdasági, ipari, vízgazdálkodási területek közvetlen: üzemi terület 1000 m-es körzetén belül közvetlen: erőművi területek, környező mezőgazdasági, ipari, vízgazdálkodási területek közvetlen: az üzemi terület munkagödör kialakítással érintett része tartósság: középtávú erősség: erős jelentőség: megszüntető,, jelentőség: megszüntető erősség: enyhe tartósság: középtávú erősség: enyhe erősség: enyhe tartósság: középtávú jelentőség: nagy jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 9/31

10 Pa k s I I ü z e m i t e r ü let e Hatótényező / tevékenység Közvetlen hatások / hatásfolyamatok Hatásviselő Hatásterület Közvetlen hatás jellege Munkagödör víztelenítése Munkagödörből kiemelt talajvíz Dunába vezetése Alapozás Épületek, építmények építése Technológiai szerelések talajvízszint csökkenés trícium tartalmú talajvíz Dunába kerülése munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés talajvíz áramlási viszonyainak megváltozása levegőterhelés zajterhelés, felszín alatti víz felszíni víz települési környezet (ember) felszín alatti víz települési környezet (ember) közvetlen: telephelyen belül közvetett: telephelyen belül közvetlen: - közvetlen: üzemi terület 1000 m-es körzetén belül országhatáron átnyúló: közvetlen: erőművi területek, környező mezőgazdasági, ipari, vízgazdálkodási területek, országhatáron átnyúló: közvetlen: létesítési terület közvetlen: kibocsátások 1000 m-es körzetén belül közvetlen: telephely határa közvetett: szállítási útvonalak mentén táblázat: A telepítési terület hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 10/31

11 Hi d e g v í z - c s a t o r n a é s k ö r n y e z e t e Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása Hidegvíz-csatorna szelvény bővítése Munkagödör víztelenítéséből származó talajvíz kibocsátás ( m 3 /nap - max: 0,2 m 3 /s): növényzet megsemmisülése, növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talajlakó állatok élőhelyének átmeneti megsemmisülése, állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás, bolygatás, invazív állatfajok felszaporodása hidrológiai és medermorfológiai változások talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) a hidegvíz-csatorna lebegőanyag tartalmának kismértékű növekedése zavarosság kismértékű emelkedése növényi tápanyag kismértékű emelkedése (elsősorban nitrogénformák) flóra és fauna flóra, fauna települési környezet (ember) hidegvíz-csatornában élő fitoplankton, fitobenton, MZB, halak közvetlen: hidegvíz-csatorna, partjai, Sziget, Duna-part közvetlen: a hidegvíz-csatorna és környezete közvetett:- a hidegvíz-csatorna és környezete közvetlen: a hidegvíz-csatorna és környezete (környező ipari, vízgazdálkodási és Dunaszentbenedek község lakott területeit) közvetett:- közvetlen: a hidegvíz-csatorna bővítéssel érintett területrésze közvetlen: <500m közvetett: <500m táblázat: A hidegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajborítás, élőlények) erősség: enyhe tartósság: középtávú jelentőség: nagy jelentőségű,, File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 11/31

12 M e le g v í z - c s a t o r n a é s k ö r n y e z e t e Termőtalaj/feltalaj letermelése, deponálása Melegvíz-csatorna szelvény bővítése Tisztított kommunális szennyvíz bevezetése a melegvíz-csatornába (max m 3 /nap - 0,012 m 3 /s): növényzet megsemmisülése, földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása talajlakó állatok élőhelyének megsemmisülése, állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás, invazív állatfajok felszaporodása hidrológiai és medermorfológiai változások talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) növényi tápanyag kismértékű emelkedése flóra fauna flóra, fauna települési környezet (ember) Megjegyzés: * a számítások alapján a dunai kibocsátási ponttól számított hatástávolság került rögzítésre melegvíz-csatornában élő fitoplankton, fitobenton, MZB, halak közvetlen: melegvíz-csatorna, partjai, sziget, Duna-part közvetlen: a melegvíz-csatorna és környezete közvetett: közvetlen: a melegvíz-csatorna és környezete (a környező ipari, vízgazdálkodási és Dunaszentbenedek község lakott területeit) közvetett:- közvetlen: a melegvíz-csatorna bővítéssel érintett területrésze közvetlen: <50m közvetett: <50m táblázat: A melegvíz-csatorna hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú,, jelentőség: megszüntető (talajborítás, élőlények) erősség: enyhe tartósság: középtávú jelentőség: nagy jelentőségű, File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 12/31

13 A h i d e g v í z - é s a m e le g v í z - c s a t o r n a á l t a l k ö z r e z á r t " s z ige t " t e r ü le t e Az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű létesítési területéről a növényzet eltávolítása / áttelepítése Termőtalaj letermelése, deponálása Az új melegvíz-csatorna szelvény és a melegvíz-csatorna új szakaszán a meder kialakítása, valamint a rekuperációs vízerőmű munkagödrének kialakítása A rekuperációs vízerőmű építése (alapozás, szerkezetépítés, technológiai szerelés) növényzet megsemmisülése, élőhelyek károsodása, szegélyhatások és élőhely fragmentáció, invazív növényfajok terjedése állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, átrendeződése, bolygatás, zavarás hulladékok veszélyes hatása a madarakra invazív, állatfajok felszaporodása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása, élőhelyek károsodása szegélyhatások és élőhely-fragmentáció állatok élőhelyének megsemmisülése, populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás invazív, szinantróp állatfajok felszaporodása talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés Duna-parti élővilág zavarása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés nem radioaktív hulladékok keletkezése (kitermelt talaj) flóra fauna flóra fauna flóra, fauna települési környezet (ember) makrofita, makrozoobenton, halak települési környezet (ember) közvetlen: az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű Duna-parti építési sávja közvetlen: a teljes sziget országhatáron átnyúló: közvetlen: a melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű Duna-parti építési sávja közvetett: közvetlen: a teljes Sziget közvetlen: sziget és környezete közvetett: közvetlen: építési terület közvetett: <250m táblázat: A sziget hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában közvetlen: sziget és környezete közvetett: közvetlen: a sziget talajkitermeléssel érintett része erősség: erős jelentőség: megszüntető (növényborítottság, növények, élőhelyek) erősség: erős jelentőség: közepes jelentőség jelentőség: kis jelentőség jelentőség: kis jelentőség jelentőség: kis jelentőség tartósság: középtávú erősség: elviselhető jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 13/31

14 Az ú j a lá ll o m á s ig t a r t ó k V - o s b l o k k v e z e t é k i é s k V - o s t á v v e z e t é k i n y o m v o n a l Távvezeték oszlopok helyén a növényzet eltávolítása Távvezeték oszlopok helyén a termőtalaj letermelése, deponálása Alapozás Távvezeték oszlopok állítása Vezetékszerelés növényzet, élőhelyek károsodása, szegélyhatások és élőhely fragmentáció, invazív növényfajok terjedése állatfajok populációinak és egyedszámának csökkenése, átrendeződése, bolygatás, zavarás, invazív, állatfajok felszaporodása növények földalatti részeinek és szaporítóanyagainak pusztulása, élőhelyek károsodása szegélyhatások és élőhely-fragmentáció állatok élőhelyének, populációinak és egyedszámának csökkenése, bolygatás, zavarás talaj kiporzása miatt levegőterhelés por talajra ülepedése, talajba mosódása leülepedett por fiziológiai folyamatokat befolyásoló hatása munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés munkagépek légszennyező anyag kibocsátása miatti levegőterhelés munkagépek zajkibocsátása miatti zajterhelés flóra fauna flóra fauna flóra, fauna települési környezet (ember) települési környezet (ember) közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala közvetett: közvetlen: a 400 kv-os blokkvezeték és 120 kv-os távvezeték nyomvonala táblázat: Az új alállomásig tartó blokkvezeték és távvezeték hatásmátrixa Paks II létesítési időszakában tartósság: középtávú jelentőség: közepes jelentőség erősség: erős jelentőség: közepes jelentőség, jelentőség: kis jelentőség jelentőség: kis jelentőség File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 14/31

15 Sz á l lít á s i ú t v o n a la k Építési anyagok, technológiai berendezések beszállítása Humán erőforrás szállítása Hulladékszállítás (nem radioaktív hulladék) gépjárművek üzemeltetésének zajkibocsátása gépjárművek kipufogógáz kibocsátása zavarás egyes állatfajok egyedszámának csökkenése légszennyező anyagok talajra ülepedése, talajba mosódása, élőlényekben felhalmozódása gépjárművek kipufogógáz kibocsátása gépjárművek üzemeltetésének zajkibocsátása települési környezet (ember) fauna közvetett: flóra, fauna, talaj települési környezet (ember) közvetlen: - közvetett:- közvetlen: az érintett szállítási útvonalak 100 m-es körzetén belül közvetlen: érintett útvonalak közvetlen környezete közvetlen: - közvetlen: az érintett szállítási útvonalak 100 m-es körzetén belül közvetlen: táblázat: A szállítások hatásmátrixa Paks II. létesítésének - építésének időszakában Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Pa k s I I ü z e m i t e r ü let e Radiográfiás vizsgálatok radiológiai hatás referenciaszemély közvetlen: vizsgálati pont közvetlen környezete táblázat: Radioaktív szennyezőanyag kibocsátások Paks II létesítésének időszakában File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 15/31

16 Üzemzavarok, haváriák Dízelolaj tartály sérülése dízelolaj kikerülése Kommunális szennyvíztisztító havária jellegű működési hibája A munkagépek üzemeltetése és tárolása közben gépolajok és üzemanyag elcsöpögése; valamint a munkagépek meghibásodásakor gépolajok és üzemanyag elfolyása Hulladékok munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyeken történő tárolása közben a hulladékok kiszóródása és elfolyása Hulladékok munkahelyi hulladékgyűjtő helyekről az üzemi hulladékgyűjtő helyekhez történő mozgatása közben a hulladékok esetleges kiszóródása és elfolyása Hulladékok üzemi hulladékgyűjtő helyekről a hasznosítást, ártalmatlanítást végző külső létesítményekbe történő szállítása közben, a hulladékok kiszóródása és elfolyása (szállítás közben, baleset következtében) Üzemzavarok, haváriák kárelhárítása tápanyag emelkedése lebegőanyag tartalom növekedése zavarosság emelkedése gépolajok és üzemanyag kikerülése szennyeződése szennyeződése szennyeződése nem radioaktív hulladékok keletkezése Megjegyzés: * a számítások alapján a dunai kibocsátási ponttól számított hatástávolság került rögzítésre fitoplankton, fitobenton, makrozoobenton, halak, települési környezet közvetlen: tartály környéke közvetett: üzemi területen belül közvetlen: <500m* közvetlen: a káresemény közvetlen területe közvetlen: a káresemény közvetlen területe a munkahelyi, illetve az üzemi hulladékgyűjtő helyek érintett részén közvetlen: a káresemény közvetlen területe a hulladékmozgatás útvonalának érintett szakaszán közvetlen: a káresemény közvetlen területe a szállítási útvonal érintett szakaszán közvetlen: a káresemény közvetlen környezete táblázat: Üzemzavarok, haváriák hatásmátrixa Paks II létesítésének időszakában jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 16/31

17 PAKS II ÜZEMELÉSÉNEK HATÁSMÁTRIXA Normál üzemi állapot Környezeti elemek igénybevétele Területfoglalások (üzemi terület, sziget területe, blokkvezeték és távvezeték) szukcessziós folyamatok befolyásolása növényzet kifejlődése gátolt, mozaikosság talajfelszíni élőhelyek eltűnése, megváltozása invazív fajok szaporodása fajcsökkenés a talaj megváltozott vízháztartási viszonyainak fenntartása, talajtömörödés, talajfedettség munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence üzemeltetése flóra, fauna és felszín alatti víz Technológiai vízkivétel a Dunából vízkivétel felszíni víz: Ivóvíz biztosítása a Csámpai vízműből igénybevétel vízkivétel felszín alatti víz és közvetlen: Paks II. teljes területe (felvonulási terület is), a távvezeték biztonsági sávja, az energiatörő műtárgy és a rekuperációs erőmű környezete közvetett: Paks II. teljes területe (felvonulási terület is), a távvezeték biztonsági sávja, az energiatörő műtárgy és a rekuperációs erőmű környezete közvetlen: munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő helyek, kommunális szennyvíztisztító telephely és iszapszikkasztó medence területe közvetlen: Duna közvetlen: Csámpai kutak környezete táblázat: Környezeti elemek igénybevétele Paks II normál üzemelésének időszakában, jelentőség: közepes jelentőségű erősség: elviselhető File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 17/31

18 Nem radioaktív környezeti kibocsátások és hulladékok keletkezése Erő m ű ü z e m i t e r ü l e t e Paks II. Atomerőmű üzemeltetése, karbantartása Dízelgenerátorok üzemelése berendezések zajkibocsátása miatti zajterhelés zajterhelés légszennyező anyagok (CO, NO x, C xh y) levegőbe kerülése települési környezet (ember) települési környezet (ember) közvetlen: m között változik irányonként, érinti: Paks, Dunaszentbenedek közvetett:- közvetlen: üzemi terület közvetett: üzemi terület közvetlen: pontforrások 2000 m-es körzetén belül táblázat: Paks II üzemi területének hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 18/31

19 Új m e leg v í z - c s a t o r n a, v é g é n a r e k u p e r á c ió s e r ő m ű Felmelegedett hűtővíz bevezetése a Dunába (132 m 3 /s) Technológiai hulladékvíz kibocsátás (74 m 3 /óra 0,02 m 3 /s) Tisztított kommunális szennyvíz bevezetése a melegvíz-csatornába (320 m 3 /nap 0,004 m 3 /s) Csapadékvíz elvezetés Rekuperációs erőmű üzemeltetése és karbantartása dunai bevezetési ponton áramlási viszonyok módosulása dunai bevezetésnél hőmérsékletemelkedés invazív fajok terjeszkedése, kompetitív hatása szukcessziós folyamatok befolyásolása invazív növényfajok terjedése vízhőmérséklet emelkedése miatti hőhatás szegélyhatások és élőhely fragmentáció makroszkópikus gerinctelenek társulás összetétele változik, fajszegényedés, halállomány szerkezete és sűrűsége megváltozik, inváziós halfajok terjedése szitakötők élettere csökken, ökoszisztéma produktivitása nő, növekedés, szaporodás, aktivitás fokozódik egyes fajoknál toxikus anyagok tartalmának kismértékű emelkedése tápanyag tartalom emelkedése toxikus anyagok (olaj) tartalmának emelkedése tápanyag tartalom emelkedése zajkibocsátás Megjegyzés: * a számítások alapján a dunai kibocsátási ponttól számított hatástávolság került rögzítésre fitobenton, MZB, hal fitobenton, makrozoobenton, hal flóra fauna melegvíz-csatorna fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobenton, hal közösségei melegvíz-csatorna fitoplankton, fitobenton, makrozoobenton, hal közösségei melegvíz-csatorna fitoplankton, fitobenton, makrozoobenton, hal közösségei települési környezet (ember) közvetlen: <250m* közvetett: <250m* közvetlen: cca. 1km* (Δt=2,5 C) közvetett: cca. 1km* közvetlen: rekuperációs erőmű és környezete közvetett: rekuperációs erőmű és környezete közvetlen: az érintett csatorna és partja, a vízbevezetés alatti kb. 1 km-es Duna szakasz és ártéri erdő, Sziget közvetett: az érintett csatorna és partja, a vízbevezetés alatti kb. 1 km-es Duna szakasz és ártéri erdő, Sziget közvetlen: <1500m közvetett: <1500m közvetlen: <50m közvetett: <50m közvetlen: <50m közvetett: <50m közvetlen: a rekuperációs erőmű 2000 m-es körzetén belül táblázat: Az új melegvíz-csatorna és a rekuperációs vízerőmű hatásmátrixa Paks II normál üzemelésének időszakában jelentőség: nagy jelentőségű erősség: közepes erősségű jelentőség: nagy jelentőségű jelentőség: közepes jelentőségű, jelentőség: közepes jelentőségű File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 19/31

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000 MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000 File név: PAKSII_KHT_1_8

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Hianypotlas_558_37_2015_0403 1/76

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

ZAJ ÉS REZGÉS. MVM Paks II. Zrt. Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen. Környezeti hatástanulmány

ZAJ ÉS REZGÉS. MVM Paks II. Zrt. Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen. Környezeti hatástanulmány ZAJ ÉS REZGÉS File név: PAKSII_KHT_15_Zaj_rezges 1/91 File név: PAKSII_KHT_15_Zaj_rezges 2/91 TARTALOMJEGYZÉK 15 ZAJ ÉS REZGÉS... 9 15.1 Jogszabályi háttér Területi besorolás, határértékek... 9 15.1.1

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. fejezet 2004.11.15. 10. AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK BEMUTATÁSA A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001 (II.14.) Kormányrendelet 6. -ának

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

Hatásvizsgálati módszerek

Hatásvizsgálati módszerek Hatásvizsgálati módszerek ellenőrző jegyzékek (checklists) mátrixok (matrices) kvantitatív módszerek (quantitative methods) hálózatok (network) térképfedvények (overlay maps) Egyszerű mátrix (simple matrix)

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ TERVEZETT ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

A PAKSI ATOMERŐMŰ TERVEZETT ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA Összefoglaló A PAKSI ATOMERŐMŰ TERVEZETT ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA Elter Enikő műszaki szakértő, Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71., 75-508140, 75-507940,

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben