Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében"

Átírás

1 1

2 2

3 PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében Lektorálta: DR. HABIL. BARTA RÓBERT PHD. Tanszékvezető egyetemi docens Debreceni Egyetem Történelmi Intézet - Egyetemes Történeti Tanszék ISBN Karcag,

4 Tisztelt Olvasó! Az emlékezet olyan, mint egy mély kút, amelyből tiszta vizet meríthetünk mindennapjainkban, vagy messzire vezető utunk során. A kutakat, az emlékezetet tisztán kell tartanunk; óvnunk kell, hogy ne kerüljön bele szennyeződés, vize ne legyen zavaros. Ilyen tiszta pusztai kutak a kun emlékhelyek, amelyek az élő hagyomány és az írott történelmi források mellett felélénkítik emlékezetünket, felfrissítik lelkünket, megelevenítik múltunkat. A múltidéző kun emlékhelyek egyúttal a jövőbe is utat mutatnak. Életünkkel, személyes sorsunkkal, közösségeink kibontakozásával, gyarapodásával, boldogulásával, helyreállított és újonnan létrehozott értékeinkkel, dolgos hétköznapjainkkal mi magunk is kutakat ásunk, új forrásokra bukkanunk, amelyek mentén az utánunk jövők kútról-kútra járva egyre messzebb és messzebb juthatnak el az elődök munkájának köszönhetően. Jó szívvel ajánlom a tisztelt olvasó figyelmébe a Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében című kiadványt. Köszönet mindazoknak, akik ezt az igényes művet a kezünkbe adták. A Kunszövetség hiánypótló műve segít minket, hogy emlékhelyről-emlékhelyre járva éltessük hagyományainkat, történelmi emlékezetünket, a kunok örökségét, amelyre minden magyar ember büszke lehet itt a Kárpát-medencében vagy bárhol a világban. Merítsenek bátran erőt e kutak forrásából, az emlékhelyek páratlan gazdagságából! Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszter 4

5 Dear Reader! Memory is like a deep well from which one can draw clear water throughout one s everyday life and throughout one s journey to distant places. These wells must be kept clear, protected from contamination and their waters kept pure. Such pure wells are reminiscent of our historical Cumanian sites, bringing life to our traditions and our written history, as well as refreshing our memories, our soul and our glimpses into our past. These historical Cumanian sites also provide guidance for our future. With our lives, with our personal fate, with the development, growth and success of our communities, with our restored and freshly-created values, with our everyday hard work we also dig wells and find new springs, and those who come after us can progress still further by proceeding from well to well thanks to the work of their predecessors. I wholeheartedly recommend the publication titled The Cumanian Sites in The Carpathian Basin to the honourable Reader. Thanks go out to those, who provided us with writing of such a high standard. This subject has not been covered before, the writing of the Cumanian Association helps us, by guiding us from site to site, to cherish our traditions, refresh memories of our history, and the Cumanian heritage, to which every Hungarian in the Carpathian Basin and in the world can be proud. Take courage from these wells and from the unique wealth of the sites! Dr. Sándor Fazekas Minister of Agriculture 5

6 Уважаемый читатель! Приветственное слово Омут памяти можно сравнить с глубоким колодцем, из которого мы ежедневно черпаем живительную влагу на долгой дороге нашей жизни. Эти колодцы памяти мы должны держать в чистоте. Мы должны беречь их, защищая от различных загрязнений. Вода в колодцах памяти не должна быть мутной! Такими чистыми, незагрязненными колодцами считаются Куманские памятные места. Сохранившиеся живые традиции и исторические письменные источники оживляют нашу память, освежают человеческую душу, воссоздают наше прошлое. Куманские памятные места, одновременно с этим, указывают нам дорогу в будущее. В течение жизни, своей личной судьбой, развитием, ростом и преуспеванием нашего общества, восстановленными и затем вновь созданными нашими ценностями, своими трудолюбивыми буднями, мы сами копаем эти колодцы и случайно сталкиваемся с новыми источниками. Наши потомки, исходя из опыта предков, переходя от колодца к колодцу, смогут достигнуть новых высот, продвигаясь все дальше и дальше С замиранием сердца, предлагаю издание «Куманские памятные места в Карпатском бассейне» во внимание уважаемого читателя. Хочу выразить огромную благодарность, всем, кто дал нам возможность собрать материал для этого, крайне требовательного произведения. Посещая памятные места от места к месту, данное издание Куманского Союза, дает нам возможность поддерживать наши традиции, сохранить обычаи нашего народа. Издание поможет нам сохранить историческую память, наследство куманов которыми может гордиться каждый венгерский человек, как здесь, в Карпатском бассейне, так и в любой точке мира. Смело черпайте силы из источников памяти и беспримерного богатства Куманских памятных мест! Др. Фазекаш Шандор Министр сельского хозяйства 6

7 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 9 2. CSATÁK HELYSZÍNEI ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK Cserhalmi csata emlékműve Hód-tavi csata emlékműve A Radnai-hágó RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK A Karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemető Csengelei kun elkelő lovassírja KUNHALMOK Általános jellemzők A Kis- és Nagykunság nevezetesebb kunhalmai Gergely-halom Ágota-halom Árpád-halom KUNBABÁK Általános jellemzők A Kárpát-medence nevezetesebb kunbabái A Kun-emlékhely Az ópusztaszeri Őseink kun szoborpár Kaposvári kunkép Kun őseink emlékére szoborcsoport Kunhegyesi kunbaba Mezőtúri kunbaba Kunbaba Bácskossuthfalván A KUNSÁGHOZ KÖTŐDŐ EGYÉB KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK Nagykun Millenniumi Emlékmű Kun lovas szobor Kiskunhalasi Kun Madonna Kisújszállási Kun Madonna Kun Miatyánk márványtábla MÚZEUMOK, EMLÉKPARKOK Györffy István Nagykun Múzeum Kiskun Múzeum Kun emlékpark 50 7

8 8. RENDEZVÉNYEK Kunok Világtalálkozója Nagykunsági Kulturális Napok Karcagi Birkafőző Fesztivál Karcagi Lovasnapok A Kun Viadal FELHASZNÁLT IRODALOM Interneten hozzáférhető források és irodalmak listája Könyvészeti források Folyóiratban és digitális adathordozón megjelent források 62 Lázár deák (Bakócz Tamás esztergomi érsek titkárának) térképe, a Tabula Hungariae egy részlete. A térképszelvény középpontjában a Kun szállásterület (Campus Cumanorum) körül. 8

9 1. Bevezetés A kunok Kárpát-medencei betelepülése, majd beolvadása a késő Árpád-kori keresztény magyar társadalomba (vallási-, életmódbeli- és nyelvi asszimilációja) közel sem volt zökkenőmentes folyamat. A kollektív nemesi szabadság sajátos jogállásával felruházott kunok immár közel 800 éves jelenléte a Közép-Duna-medencében nem tekinthető az országos eseményeket alakító, formáló tényezőnek. A gyakran, mint politikai ütőkártyaként, avagy hatalmi harcok nyomásgyakorló eszközeként felhasznált kunok jelentősége azonban korántsem marginális. Kétségtelenül ezer szállal kötődik e nép a magyar nemzet történetéhez, történelmi koronként változó mértékben, eltérő súllyal hatnak az állami élet alakulására, és alkotnak materiális és szellemi értékeket, gyarapítják nemzetünk kulturális örökségét. Gondoljunk csak bele, határon innen és túl mennyi egyedi tájérték, mikrodomborzati elem viseli nevén, avagy hordozza eredetében a kun jelzőt, asszociál a Kis- és Nagykunság gazdag múltú népére, és teszi változatossá a külső szemlélő számára egyhangúnak tetsző pusztát. Mennyi történeti emlékhely, képzőművészeti alkotás áll mementóként a szélrózsa minden irányában, hogy politikai határainkon túlnyúlva a magyar élettér minden szegletében tudatosítsa a gyökereihez erősen és tudatosan kapaszkodó népünk sajátosan szoros kötődését a kun-magyar nemzettudat felé! Mindannyian ismerjük nemzeti fohászunk sorait, mely a Kunságra, mint az ért kalászt termő alföldi éléskamrára utal, s szintén felfedezhetjük az asszimilálódott kun társadalom szegényes viszonyok között is szárba szökkenő szellemi kincsét Ady Endre versében: Kúnfajta, nagyszemű legény volt, Kínzottja sok-sok méla vágynak, Csordát őrzött és nekivágott A híres magyar Hortobágynak. ( ) /A Hortobágy Poétája, Új versek, 1905./ A kun néptörténet kutatóinak becslése főre teszi az új hazát kereső kun betelepedők számát. Amint már előző szállásaikon, itt is elsődlegesen a folyók és tavak mellett, az Alföld gyéren lakott, uratlan területein telepedtek meg a Duna-Tisza közén, a Körös-Maros-Temes folyók vidékén és a Zagyva-völgyében. Hogy kik is költöztek Magyarországra? Hat kun törzs beköltözéséről tudunk, de név szerint csak négyet lehet azonosítani: Borcsol, Olas, Csertán, Kór, a hetedik törzs volt a jászok törzse (lásd a kiadvány hátulján látható térképen). 9

10 A kunok hányattatott sorsára számos történeti esemény utal augusztus 26-án Alsó-Ausztriában, a Dunába torkolló Morva mentén, Dürnkrut falu közelében elterülő Morvamezőn megvívott (második) morvamezei csatában még a késő-árpád kori külkapcsolatok pallosaként segítik IV. (Kun) László királyunkat II. (Přemysl) Ottokár seregei ellen győzelemre. Alig négy évvel ezután a nyugati keresztény érdekeknek engedve már ugyanez a IV. László fordul szembe a keresztény-feudális szokásokat átvenni nem kívánó kunok rebellis csoportjával a Hód-tavi csatában. A kunok Árpád-kor végén zajló nyelvi, életmódbeli, vallási asszimilációja, s ennek szokatlanul lassú folyamata alkotta az ún. kunkérdés problémakörét. Erre IV. (Kun) László alatt, 1282-ben született korántsem vértelen, de időtálló megoldás. A III. Miklós pápa által a Magyar Királyságba küldött Fülöp fermói püspök, pápai legátus által erőltetett gyors, épp ezért radikális asszimiláció megszüntette a kunok beilleszkedéséhez kedvezőbb pályát biztosító tulajdonképpeni evolúciós út (természetes beolvadás) lehetőségét. Az I. és II. kuntörvényt magukra nézve jogosan sérelmező kunok a mai Hódmezővásárhely táji környezetében lezajlott Hód-tavi csatában, 1282 őszén döntő vereséget szenvedtek IV. László hadaitól. IV. László udvari papja, Kézai Simon történeti munkájában így emlékezett meg a következményekről: Néhányan viszont, akik visszamaradtak, a király parancsai előtt úgy meghunyászkodtak, hogy szívük félelmében alig mertek a király szemébe nézni 1 E csata bár siettette őseink asszimilációját, mégis gátat szabva a kunokra alapozott királyi konszolidációnak, döntő mértékben befolyásolta a magyar nemzettörténet fősodrát. E büszke nép történeti öntudatában mégis az egyik legmélyebb barázdát a Redemptio ügye véste. A karlócai béke, és a törökök kiűzését követő belpolitikailag is zűrzavaros évek a Habsburg dinasztiát történetének egyik legköltségesebb nemzetközi konfliktusába sodorják ben a Napkirály Franciaországa ellen vívott spanyol örökösödési háború óriási tehertételeit csökkentendő, I. Lipót, a dunai- (osztrák) Habsburg Monarchia uralkodója (Csehország, Magyarország, Osztrák Örökös Tartományok királya, a Német-Római Császárság császára), a Kunság területét rénes forintnyi pénzösszegért, azaz a korszakban jó közvetítőpénznek számító rajnai aranyforintért eladta a Német Lovagrendnek. A kunok és jászok ezzel elveszítették a kései Árpád-kor óta bírt kollektív nemesi jogaikat (pl. adómentesség), és tulajdonképpen jobbágyi státuszba kerültek. A Rákóczi-szabadságharc sikereinek csúcsán, amikor a vezérlő fejedelem a Duna vonaláig az Alföldre is kiterjesztette uralmát, érthető okokból a kunok is lelkes támogatóivá váltak a kurucok szabadságharcának. A szatmári békét követően III. Károly uralma alatt megindult a kun és jász lakosság körében egy önszerveződő mozgalom önnön 1 Kézai Simon: Gesta Hungarorum ~ A magyarok viselt dolgai k., 75. c. 10

11 helyzetük megváltására, mely végül 1745-ben az osztrák örökösödési háború fokozódó anyagi és katonai szükségében megszorult Habsburg-Lotharingiai uralkodónő, Mária Terézia által szentesített redemptio-hoz, azaz megváltáshoz, önmegváltáshoz vezetett. A XVIII. századi fiaskó érzésem szerint mindennél tisztábban érzékelteti a jász-kun népcsoport helyzetét a nemzettörténet tekintetében, ahol pl. a hajdú, vagy székely néphez hasonlíthatóan gyakran politikai nyomásgyakorló eszközként, afféle ultima ratio regum-ként funkcionált. Szintén említésre méltó vonatkozása a Nagykunság történetének a török kort követő, s a XVIII. századi felvilágosult abszolút uralkodóink alatt zajlott udvari telepítési politika lokális vonatkozásainak emlékezete. A nem csekély mértékben az ellenreformáció és germanizáció céljait szolgáló, elsősorban szervezett, de ettől függetlenül spontán módon is zajló belső és külső migráció célja az egykori Hódoltság és az azt övező, elpusztásodott konfliktus zónák újranépesítése. Ezzel lehetővé vált e térségek visszakapcsolása az ország gazdasági vérkeringésébe mind adóztatási, mind tájhasználati és mezőgazdasági értelemben. A hegységkeretről és azon túlról érkező számos nemzetiség erősen felhígította az ország nemzetiségi arányait, a korábbi abszolút magyar többséget relatívvá változtatva. Ezért is kiemelendő, és üdvös röviden szót ejteni a Nagykunságiak, elsősorban is karcagiak, kisújszállásiak, kunhegyesiek, kunmadarasiak évi kitelepüléséről a Bácskába. E belső migrációs folyamat ugyanis egyrészt a protestáns nagykun öntudat térbeli határait tolta ki a Dél-Alföld termékeny és a korszakban üres térségei felé, másrészt a korszakban svábokkal, rácokkal és más népelemekkel feltöltött Délvidék magyar kötődését, magyar kultúráját is erősítették, és képviselték. A hosszú XIX. század viharos, mégis oly dicső emlékezetű időszakába belépő nagykun társadalomra óriási súllyal hatott az 1786-os kitelepülés ama áldásos hatása, hogy a térségben kibontakozó túlnépesedési folyamatot konfliktusmentesen vezethette le. S legvégül, utalva az asszimilálódott és modernizálódott kun-magyar népesség sorsára a rövid XX. században, kiemelésre méltó Karczag város regionális szerepének bővülése, s így a Nagykunság fővárosa cím kivívásának történeti gyökere. A büszkén vállalt, és féltő gonddal ápolt nagykun eredet és református öntudat harmonikus ötvöződése, a szabad jászkun Hármas Kerület által biztosított jogi különállás akarva-akaratlanul városunk, Karcag paraszti, majd fokozatosan kiformálódó polgári társadalmát táji környezetéből való kiemelkedésre, regionális érvényesülésre sarkallták. Várostörténeti fejlődésünkben az addigi hagyományos rend, és jogállás teljes megváltozását hozta el az Osztrák-Magyar Monarchia központosítási törekvése, amely a régi, Mohács előtt megszerzett területi autonómiák felszámolására irányult. Ez Karcagot saját szerepének átértékelésére késztette a Nagykunságon belül betöltött státuszáról. A városvezetés az 1870-es évek során 11

12 lépéseket tett egy önálló nagykun városok alkotta vármegye létrehozása esetén vármegyeközponti szerep megszerzésére. Jelentős összegeket invesztált a szükséges infrastruktúra megteremtésébe ben a kormányzó Deák Párt, és a mérsékelt balközép ellenzék egyesüléséből létrejövő, Tisza Kálmán vezetésével kormányra jutó Szabadelvű Párt a karcagiak jogos reményeit megtorpedózta e szerepkör betöltésében ban a létrejövő Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási központjává a helyi és helyzeti energiák szempontjából kedvezőbb Szolnok városát tették meg. E lépés kedvezőtlenül érintette a Kelet-Nagykunság településeit a modernizáció számos aspektusa felől, mert olyan helyi perifériává vált saját megyéjén belül, mely földrajzilag nagyobb távolságra szakadt természetes központjától, mint a tiszántúli modernizáció élén álló Debrecentől. Ettől függetlenül a történelmi Magyarország koncentrikus vasúthálózatába bekapcsolódó Nagykun települések a mezőgazdasági feldolgozóiparban és élelmiszeriparban kibontakozó konjunktúra haszonélvezőivé válva a boldog békeidőkben levetkőzték feudális maradványaikat, és vagyoni, társadalmi, urbanisztikai sikerek hátán érkeztek a rövid huszadik századba. E vagyon felhalmozódás teszi lehetővé pl. Karcag város méltóságteljes városházájának kiépülését is a korszakban uralkodó szecessziós stílus jegyében. Nem csoda hát, hogy a Nagy Háború szerb-, keleti-, olasz- és román frontjain a bátor jász-kun bakák ezerszámra áldoztak életükkel és vérükkel birodalmi érdekek oltárán a 68. K.u.K. (közös) Jász-Kun gyalogezred, a 13. K.u.K. (közös) Jász-Kun huszárezred, s sok más honvéd és népfölkelő alakulat kötelékében. A kunok történeti öntudatát később a második világháború, majd az államszocialista időszak évtizedei sem tudták megtörni, amit ékesen bizonyít, hogy határon innen és túl napjainkban is pezsgő szellemi élet szerveződik a nagykun-, kiskun-, és jász történeti tudat köré. E munkának nem célja a Kárpát-medencén kívül eső, és a kun néptörténet XIII. századot megelőző (betelepülés előtti) nyomainak feltérképezése, bemutatása. Mivel 2014-ben kerek jubileumát, 775. emlékévét ünnepeltük a kunok (első) magyarországi betelepedésének, olyan emblematikus évforduló áll mögöttünk, mely eredendően fontos célként e közel 800 év emlékezetének összegzését kívánja közreadni. Elsődlegesen a magyar kultúra organikus elemévé vált kun kulturális hatások, teremtett emlékek bemutatása, és az asszimiláció során kialakult kun magyar együttélés sokszázéves nyomainak azonosítása képezte e munka tárgyát. Dinamikusan változó (globalizált) világunkban elemi erővel kell törekednünk a népi kultúra megőrzésére, elemeinek ápolására, hiszen a számos forrásból adódó, életünket ezer szálon átszövő, gyakran az európai kultúrkörtől idegen szokások komoly kihívást jelentenek a hagyományokkal törődő, azokat őrző magánszemélyek, egyesületek, szervezetek számára. 12

13 Bármerre barangolva az országban, a történelmi országterület magyarok lakta, jelenleg is vagy egykor nemzetünk által uralt vidékein, lépten-nyomon belebotlunk az épített környezet olyan objektumaiba, amiről jó, és szükséges volna tudnunk, ki és miért készítette! Vajon mely események ösztönözték az alkotókat, és vezettek oda, hogy energiát és időt nem kímélve alkossanak? Milyen szellemiség inspirálta eleinket, hogy létrehozzanak olyan emlékeket, melyek az emberemlékezet generációról generációra való öröklődése útján ércnél is maradóbb emléket állítanak alkotóik számára? Miért mutat oly sok egyedi vonást a kunok teremtette tárgy- és ábrázolás kultúra? E kérdések, és mögöttük gyakran nyilvánvalóan meglévő, olykor azonban csak nehezen megfejthető válaszok a Kunság végeláthatatlan rónáin felcseperedett gondolkodók, lokálpatrióták egész sorát késztették már eddig is cselekvésre, kutatásra, s értékes ismereteik lejegyzésére. E nagy múltú nép dicsőségének rögzítése céljából a Kis- és Nagykunság településeinek szinte mindegyikében létezik valamilyen hagyományt őrző, népszerűsítő vagy az ősök előtti tiszteletnek magán- vagy intézményes formában helyet és lehetőséget biztosító szervezet, egyesület. Ezek között talán legismertebb a Kunság kultúrájának öszszefogását célul kitűző Kunszövetség. A Kedves Olvasó, ki most épp e sorokat olvassa, a Kunszövetség és annak elnöke által kezdeményezett kiadványt tarthatja a kezében. Miképp maga a Kunszövetség is egymással párhuzamos tevékenységek és kezdeményezések során keresztül fogja át a kunok emlékezetének ápolását, úgy jelen kiadvány is e nemes célnak megfelelve próbál ismertséget biztosítani nemcsak lokális emlékhelyeknek, de intézményeknek és rendezvényeknek egyaránt. Mindezen a kunokhoz köthető emlékhelyek, történeti-földrajzi emlékek, régészeti és kultúrtörténeti reliktumok, néprajzi színfoltok megismeréséhez kívánunk hozzájárulni e kiadvánnyal. Jelen munka adott címénél többre vállalkozva nem csak emlékhelyek és kézzel fogható, megszemlélhető tárgyi emlékek, hanem a kun hagyományok ápolásával foglalkozó szervezetek, rendezvények sorát összeállítva, s azokat röviden bemutatva egészíti ki a hagyományőrzés hasznos és szükséges elemeit. E kiadvány célja a kun népiségtörténet épített és örökölt emlékeit egy kötetben röviden bemutatva egy földrajzi mankót nyújtani, s hiánypótló céllal a Kunság sokszázéves történeti-földrajzi lenyomatának összegzését közre adni. A kunok, mint etnikai és társadalmi népcsoport mentalitástörténeti, kulturális antropológiai jellemzőiből adódó, és következetesen a kunokhoz köthető emlékhelyek útikalauz szerű bemutatása reményeim szerint kedvet és lehetőséget teremt számos kevésbé ismert emlékhely meglátogatásához. Eközben törekedve a korunk nyújtotta új igények és lehetőségek kielégítésére, a kiadvány tartalmazza a vonatkozó tárgyi 13

14 emlék, emlékhely földrajzi koordinátáit, lokális megközelíthetőségét, s ahol lehet, webes elérhetőségét is különös tekintettel a geoinformatika fejlődéséből adódó új követelményekre. A túrázók, természetjárók körében elterjedt GPS alapú Geocaching-re 2 éppúgy lehetőséget teremt a kiadvány, mint az okostelefonok, tabletek kínálta QR-kód 3 alapú internetes információ hozzáférésre. A katalógusszerű összeállítást az alábbi módszertan szerint készítettem el: a. Emlékhely, kulturális alkotás, hagyományőrző társulás, rendezvény neve b. Autós / kerékpáros / gyalogos megközelíthetősége c. GPS koordináta, tengerszint feletti magasság d. Ki az alkotója, kikhez köthető az emlékhely, kik a szervezői a rendezvénynek e. Kit/mit ábrázol, minek az emlékére állították, rendezték, szervezték f. Mikor, hogyan készült g. Egyéb információk (anyaga, mérete, hozzá kötődő érdekesség) h. A kulturális emlékhez, rendezvényhez kötődő QR-kód hivatkozás i. Vonatkozó kép, ábra, fénykép Minthogy a kiadvány témahálója igen sokrétű, térben, időben nagy fluktuációt, jellegében nagy eltéréseket mutat, így minden igyekezet ellenére előfordulhatnak csekély pontatlanságok. Határainkon innen és túl is történhet a leközölteknek ellentmondó forgalmi rend változás a megközelíthetőség tekintetében, s a teljesség igényére való törekvés ellenére bizonyos hiányosságok. Remélem, hogy mindennek ellenére hasznos, informatív és értékes kiadványként szolgál ezen összefoglalás. A Kunszövetség s Magam nevében is kívánok sok örömet, maradandó élményeket a Kárpát-medencei kun emlékhelyek felfedezéséhez és megismeréséhez! Pintér Zoltán Árpád A Karcagi Nagykun Református Gimnázium történelem földrajz szakos tanára, a Debreceni Egyetem Történelmi Doktori Programjának PhD. doktorandusz hallgatója január 2 A Geocaching GPS készülékkel rendelkező természetjárók, túrázók szabadidős tevékenysége. A geocaching lényege, hogy valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdemesnek ítélt helyen, és egy erre alkalmas GPS készülékkel megadható egy ott fellehető tárgy, emlékmű, domborzati elem, etc pontos koordinátája. Ezeket az adatokat használva és letöltve azokat GPS készülékükre, más érdeklődők a felfedezés örömén keresztül kereshetik fel a helyszínt. 3 A QR kóddal könnyen lehet online információkhoz hozzáférni az okostelefonokon és más mobil eszközökön keresztül. Elindítva az okostelefonra telepített QR kód olvasó alkalmazást, csak oda kell tartani a telefont a kódhoz, és megvárni, hogy felismerje azt. Ezt követően jóváhagyva a kód által tárolt weboldalra történő átirányítást, billentyűzet és gépelés nélkül is többletinformációk, kiegészítés nyerhető az aktuális témáról. 14

15 A Duna Tv Pannon Expressz című műsorának Nagykunságot bemutató adása Benne: Nagykunság története, Kuncsorgó Citera Együttes, kunhalom, Nagykun Látogatóközpont, Sz. Nagy István fazekasmester, Túrkeve - Gyöngyösház, Nagyné Sallai Erzsébet, Vadvirág Népdalkör, topogó, Finta Múzeum - Korda testvérek, Túrkevei Gyógy- és Strandfürdő, Kisújszállás, Hortobágyi Nemzeti Park, bíbicek, rizsföldek, stb. Nyissuk meg a kódolvasó szoftvert a mobilunkon. Ez a program aktiválni fogja a telefonunk fényképezőjét. Tartsuk a kamerát a vonalkód fölé, és a négy sarokban lévő fehér rubrika közé illesszük be a QR képet. A mobiltelefonnal fókuszáljunk a leolvasni kívánt kódra, amely pár másodperc után élesen láthatóvá fog válni, és vagy magától beolvassa a kódot, vagy meg kell nyomnunk a fényképezés gombot. 2. Csaták helyszínei és történelmi emlékhelyek 2.1. Cserhalmi csata emlékműve Helye: Cegőtelke (Tigau) Kerlés (Chirales) települések között (Románia, Beszterce-Naszód megye) GPS koordináták: É , K , tengerszint feletti magasság: 328 m Megközelíthetőség: Autós: Biharkeresztes/Bors határátkelőn keresztül a Bihar Szilágysomlyó - Dés irányban a 19E-19B-17-es úton. Kerékpáros, gyalogos: Kerlés - Cegőtelke falu külterületén található az emlékmű, az optimális megközelíthetőségről célszerű a helyieket kérdezni. A csata emlékét szoborkompozíció őrzi, amelyhez 68 lépcső vezet. 15

16 Rövid leírás: Noha a magyarság a kunokkal elsősorban azok XIII. századi Kárpát-medencei betelepülésétől kezdve kerül szoros kapcsolatba, már azt megelőzően, a korai Árpád-kor idején járnak kunok a történelmi országterületen. Céljuk a konszolidációban lévő keresztény Magyar Királyság keleti gyepűvidékeinek feldúlása, fosztogatása. Salamon király uralkodása idején, 1068-ban László herceg, a későbbi lovagkirály ütközik meg Észak-Erdély területén a fosztogató kunokkal, s arat győzelmet, miközben ezzel saját későbbi legendakörének megteremtésébe kezd a híres leányrablási jelenetben játszott szerepével. A magyar lovagkorra I. László életéből a cserhalmi csata jelenetei gyakorolták a legmélyebb hatást. A csatához kapcsolódik a fentebb említett leányrablási jelenet, azaz az elrabolt magyar lány megszabadítása a kun vitéz kezei közül, amely az I. László király életéről fennmaradt legendák egyik legjelentősebb eleme. Ezt az ütközetet Vörösmarty is megénekelte Cserhalom című hőskölteményében, eposzában: Cserhalom! a te tetőd, diadalnak büszke tetője. Az augusztus 15-én felavatott kilenc méteres impozáns emlékmű, mely Kolozsi Tibor kolozsvári szobrász alkotása, a megmaradás szimbóluma a szórványmagyarság számára! Beder Tibor író, a Julianus Alapítvány elnöke 16

17 Az emlékművet néhai Csiha Kálmán erdélyi- és Tőkés László akkori királyhágómelléki református püspök részvételével avatták fel. Cserhalom az erdélyi mezőség keleti peremén, az egykori Szolnok-Doboka vármegyében van, a történelmi Kerlés falu mellett, nem messze az egykori Beszterce vármegyei határtól, a ma is létező Cegőtelke falu határában. Minden év júniusában kerül sor Cegőtelkén a Lármafa-találkozóra, a Cserhalom Művelődési Egyesület szervezésében. Ekkor ünnepség keretében helyi fiatalok játsszák el a híres leányrablási és szabadítási jelenetet. A kunok ellen vívott cserhalmi csata emlékműve Kerlés - Cegőtelke határában. A cserhalmi csata a magyar kultúrtörténetben: A Kárpát-medencében 48 olyan település van, ahol Árpád-kori templomunk falán ott van vagy volt a Szent László-legenda valamelyik jelenete, freskóban megörökítve. A teljesség igénye nélkül: freskók vannak Zsigrán (Szepesség, Szlovákia), Gelenczén (Háromszék) és több más székely templomban, Marosvásárhelyen, Székelyderzsen, Bögözben, Szebenben, Tereskén, és Bibarcfalván. 17

18 Szent László harca a kun vitézzel a Thuróczy-krónikában. A szerző saját készítésű fényképe, a gelenczei templom XIV. századi falfreskóját ábrázolja a Szent László legendáról. Bővebben az emlékmű állításról Lármafa-találkozó Cegőtelkén, a Cserhalom Művelődési Egyesület szervezésében. Nyissuk meg a kódolvasó szoftvert a mobilunkon. Ez a program aktiválni fogja a telefonunk fényképezőjét. Tartsuk a kamerát a vonalkód fölé, és a négy sarokban lévő fehér rubrika közé illesszük be a QR képet. A mobiltelefonnal fókuszáljunk a leolvasni kívánt kódra, amely pár másodperc után élesen láthatóvá fog válni, és vagy magától beolvassa a kódot, vagy meg kell nyomnunk a fényképezés gombot Hód-tavi csata emlékműve Helye: Hódmezővásárhely GPS koordináták: É , K , tengerszint feletti magasság: 77 m 18

19 Megközelíthetőség: Autós: A 47-es útról kell lekanyarodni a motocross pálya irányába. Parkolni rögtön a lekanyarodás után érdemes, mivel az emlékműhöz vezető út magánút. Kerékpáros, gyalogos: A 47-es útról érdemes átmenni a laktanya bejáratához, ahonnan járda, majd aszfaltút vezet az emlékműhöz. Rövid leírás: Ezután az Úr 1282-ik évében Oldamér kun vezér összeszedte a kunok seregét, és a Hód nevű tónál ellenség módjára tört Magyarországra, hogy uralma alá hajtsa 4 Az emlékmű Hódmezővásárhely külterületén, a motocross pályát körülvevő kerítésen belül található. Közeli megtekintésre csak a pálya nyitvatartási idejében van lehetőség, viszont az emlékműbe bemenni nem lehet. Az emlékmű belsejét egykor festmények díszítették, de vandalizmus áldozatai lettek, ezért lemeszelték őket. Az emlékmű piros, hagyma alakú kupolaszerű, jurtára emlékeztető építmény. A történelmi írások szerint a város területén zajlott a Hód-tavi csata augusztus 18-án. A tatárjárás után IV. Béla kunokat telepített a néptelen Alföldre, akik sok alkalommal győzelemhez segítették őt és utódait. A keresztény magyarságba történő beolvadásuk azonban egy hosszabb, konfliktusokkal teli folyamat eredménye volt. IV. Béla unokája, a kun anyától született IV. (Kun) László magyar főurak nyomására ben a Hód-tavi csatában legyőzte az ellene fellázadt, pogányként élő kun sereget (amiben segítette a csata közben megeredt eső, mely használhatatlanná tette a kunok íjait) és ezzel megszilárdította hatalmát. A Hód-tavi csata helyszínén felállított emlékmű átadás utáni, és jelenlegi állapota. 4 Képes Krónika. Hasonmás kiadás, Magyar Helikon Könyvkiadó. Bp I-II., II

20 Hagyományőrzők által életre keltett emlékcsata Videó a Hód-tavi csata emlékére rendezett hagyományőrző harci bemutatóról. Nyissuk meg a kódolvasó szoftvert a mobilunkon. Ez a program aktiválni fogja a telefonunk fényképezőjét. Tartsuk a kamerát a vonalkód fölé, és a négy sarokban lévő fehér rubrika közé illesszük be a QR képet. A mobiltelefonnal fókuszáljunk a leolvasni kívánt kódra, amely pár másodperc után élesen láthatóvá fog válni, és vagy magától beolvassa a kódot, vagy meg kell nyomnunk a fényképezés gombot A Radnai-hágó Helye: Óradna és Újradna között, Beszterce-Naszód megye, Románia GPS koordináták: É , K , tengerszint feletti magasság: 1271 m Megközelíthetőség: Autós: Biharkeresztes/Bors határátkelőn keresztül a Bihar Szilágysomlyó Dés Naszód - Óradna irányban a 19E-19B-17-17D úton. Rövid leírás: A Keleti-Kárpátok festői áttörésén, a Radnai-hágó csodálatos vidékén nem mehetünk úgy tovább, hogy meg ne emlékezzünk arról, hogy Kötöny kun vezér immár közel 775 éve, itt vezette be népét (mintegy negyvenezer családot) a Kárpát-medencébe ben Kötöny kán menedéket és bebocsáttatást kért IV. Béla királytól, ugyanis a kétszáz évig virágzó Közép-ázsiai Cumania-nak (Kunország, Kun birodalmi szállásterület), a terjeszkedő Mongol-Birodalom véget vetett. A kunok a Radnai-hágónál várták IV. Béla király döntését, ami 1239-ben, húsvét másnapján történt meg. A második honalapítóként is tisztelt uralkodó Kötöny 20

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó!

Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó! Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó! Ön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnereinek (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Abádszalók, Jászberény, Jászkisér, Karcag,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan

E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt évben a Nagykunság és a

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában 1. Kiindulópont Tourinform Iroda Berekfürdő, Fürdő utca 2. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep alkotóinak

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-5/

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-5/ DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-5/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. július 1-től

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Túraútvonal leírás 0 km. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. A túra kiindulási pontja a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Felhívás! A TÉB az alábbi felhívás közzétételével kéri a polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet 3. sz melléklet

MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet 3. sz melléklet MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet - 1. sz. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] települési értéktárba történő felvételéhez 2. sz. melléklet Űrlap minta, online

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK 5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a Ady E. Juhász Gy. Kacsóh P. Szív Hajnal Harmat Kungát Kuthen Egyetértés Koppány

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

Kockásliliom a művészetben

Kockásliliom a művészetben Kockásliliom a művészetben 2009 óta foglalkozok a kockásliliomokkal és élőhelyükkel. Megfogott a növény szépsége, eleganciája. valószínűleg nem csak velem történt meg ez, hiszen amióta világ a világ, az

Részletesebben