J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Sánta Sándor, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Balogh Róbert tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok, Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Sarró Ferencné óvodavezető, Belvárosi Óvoda, Hepp Attiláné óvodavezető, Újvárosi Óvoda, Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat és valamennyi megjelent kedves vendégünket mai testületi ülésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a városi televízión keresztül azokat a nézőket Makón, esetleg a térségben, akik a ma délelőtt programjául a makói testület munkájának figyelemmel kísérését választották. Tisztelt testület! Minden egyes olyan alkalommal, amikor módunkban áll, köszöntjük azokat, akik mindennapi munkájuk során az átlagosnál lényegesen többet tesznek vagy a saját szakterületükön, vagy máshol a városért, a közösségért. Most, mielőtt rátérnénk a hivatalos munkára, előtte erre kerül sor. Sarnyai Tibor bemondó: Tisztelettel megkérem polgármester urat, hogy fáradjon középre a képviselő-testület elismerését kifejező ajándékok átadásához. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves vendégeink! Tóthné Döme Mária, a Maros Táncegyüttes vezetője, a Makói Általános Iskola pedagógusa ebben az évben életműdíjat kapott az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesülettől. A szakma komoly díját három évtizedes pedagógiai munkájának elismeréséül adták neki. Megkérem tanárnőt és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselő-testület ajándékát. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Tóthné Döme Mária hétéves korában jegyezte el magát a néptánccal. Nyolcadik után már tagja lett a régi táncegyüttesnek. A tánc mellett folyamatosan képezte magát: népművelés magyar szakos diplomája mellé jó néhány táncoktatói kurzust is elvégzett, végül a Táncművészeti Főiskola néptáncoktatói szakát is. Frissdiplomás pedagógusként szervezte újjá a Maros Táncegyüttest, miután az akkor utánpótlás híján feloszlott. Az általa vezetett együttes az elmúlt évtizedekben országos és nemzetközi hírnevet szerzett. A táncosoknak évente közel 30 fellépése van, közülük egy-kettő mindig külföldön. Az egyesület 170 tagjával a város legkomolyabb civil szervezete, de nem mellesleg olyan közösség, ahol már együtt táncol nagyszülő az unokával. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! 1

2 Martonosiné Görbe Erzsébet, a Makói Polgárőr Egyesület ügyvezető alelnöke az Országos Polgárőr Szövetség tavalyi rendezvényén munkájának elismeréséül az országban kilenc társával együtt az Év polgárőr pedagógusa kitüntetést vehette át. Megkérem őt és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselő-testület ajándékát. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Martonosiné Görbe Erzsébet a Pápay Endre Általános és Szakiskola pedagógusa, emellett a Makó-Rákosi székhelyű Makói Polgárőr Egyesület ügyvezető alelnöke. Azt vallja, a pedagógusi és a polgárőri hivatás számára elválaszthatatlan. Támogatója és elkötelezettje az egy iskola egy polgárőr mozgalomnak. Tanári pályáján is törekszik arra, hogy diákja megismerjék a társadalmi együttélés szabályait, és jogkövető állampolgárok legyenek óta szívügye a közbiztonság érdekében vállalt civil tevékenység. Az általa koordinált szervezet fő célja a helyi közbiztonság javításáért tevékenykedni akaró önkéntesek összefogása, munkájuk feltételeinek megteremtése, tevékenységük segítése. A rákosi szervezetben végzett munkáját korábban Polgárőr Érdemérem Aranykeresztjével is elismerték már. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! Kriván János főtörzszászlós, a Makói Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója közlekedésrendészeti kategóriában Év rendőre díjat kapott. A komoly elismerést a makói rendőrtiszt a Belügyminisztérium központi ünnepségén vehette át májusban. Megkérem főtörzszászlós urat és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselőtestület ajándékát. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Kriván János rendőr főtörzs zászlós kiemelkedő tevékenységet végez a város közbiztonságának megóvása érdekében nem csak mint hivatásos rendőrtiszt, de mint a város biztonságáért aggódó, az itt élőkért cselekedni tudó állampolgár is. A 2009-ben indított Biztonságos Makó Program keretében a saját maga által kifejlesztett mozgásérzékelő rendszerrel eddig több száz makói lakás biztonságosabbá tételét segítette elő. Mindezt a munkát nem rendőrtisztként, hanem a szabadidejében végezte el, de ezzel is hozzájárult a város biztonságának javításához. Sajnálja, hogy még nem tananyag a közlekedés ismerete, hiszen úgy véli, csak akkor lehetnek jogkövető felnőttek a gyerekekből, ha időben elsajátítják a szabályokat. Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! Jegyző Asszony! Kedves Vendégeink! Az elismerések átadása után folytatódik Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése. Megkérem Polgármester Urat, fáradjon vissza a pulpitushoz! 2

3 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az ünnepi percek után, javaslom, kezdjük meg a képviselő-testület ülését. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő. A megjelenési arány 91%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Molnár László és Kovács Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Molnár László és Kovács Sándor a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Molnár László és Kovács Sándor települési képviselők. Tisztelt Képviselő-testület! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére, az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé: 21/A. sz. Tulajdonosi hozzájárulás megadása Nacsa Tamás részére építési tevékenység engedélyeztetéséhez, 21/B. sz. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tűzoltóság részére labdafogó háló és kerítés létesítéséhez, 21/C. sz. Szénási Sándorné bérlőtársi jogviszony megszüntetése iránti kérelme előterjesztéseket. A zárt ülési előterjesztések közé szintén sürgősséggel vegyük fel a 32. sz. Rudnay Gyula u. 1/A. 5. em. 15. szám alatti önkormányzati bérlakás szabadpiaci feltételekkel történő hasznosítása, 33. sz. Szegedi u. 1/B. 3. em. 15. szám alatti önkormányzati bérlakás szabadpiaci feltételekkel történő hasznosítása, 34. sz. Piac téri felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jog előterjesztéseket. Az előterjesztések a tegnapi napon kiküldésre kerültek képviselő társaim részére. Kérem továbbá, hogy a 9. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint a 4. sz. előterjesztés - Az önkormányzati nevelési és oktatási intézmények feladat-ellátásának meghatározása a 2011/2012. nevelési/tanévre -, valamint a 21/B. sz. előterjesztés - Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tűzoltóság részére labdafogó háló és kerítés létesítéséhez - esetében a ma kiosztott anyag képezze a tárgyalás alapját. Az előterjesztésekben még történtek javítások, ezért indokolt a csere. A 33. sz. előterjesztés - Szegedi u. 1/B. 3. em. 15. szám alatti önkormányzati bérlakás szabadpiaci feltételekkel történő hasznosítása a ma reggeli bizottsági ülés döntését követően szintén kiosztásra került, ezért ebben az esetben is ez az anyag képezze a tárgyalás alapját. Indítványozom, hogy a tárgyalás meneteként a fő napirendet megelőzően, a polgármesteri tájékoztató után az előterjesztések tárgyalását a 24. sz. előterjesztés Tájékoztató a fürdő marketing eszközeiről tárgyalásával kezdjük. Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a 14. sz. előterjesztéshez - A helyi vállalkozók érdekképviseleti szerveivel való szorosabb együttműködés kialakítása a közbeszerzések területén 3

4 a meghívottak, Kenéz István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Makói Kistérségi elnöke, Mucsi Lajos Tamás, a Makói Ipartestület elnöke, valamint Tóth István, a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége elnöke, 12 órára érkeznek, javaslom, hogy az előterjesztést akkor tárgyaljuk. Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 222/2011. (VI.22.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület június 22-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 22-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. A helyi tömegközlekedés szereplőinek tájékoztatója tevékenységükről (MÁV Zrt., Tisza Volán Zrt.) Előadó: Dancsi György MÁV Zrt. makói állomásfőnök Szirbik Csaba Tisza Volán Zrt. makói területi igazgatója 3. Előterjesztések, rendelettervezetek 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek 1. napirend: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Hosszú idő óta témát szoktam kiemelni a polgármesteri tájékoztatóból. Ezt most is így fogom csinálni. A polgármesteri tájékoztatóm kiegészítését azzal kezdenem, hogy türelem, türelem, türelem. Elkezdődött a makói fejlesztések sokasága és ez azt jelenti, hogy a város hosszú ideig fel lesz durva. Mindenki tudja, mert annyiszor elmondtuk, hogy a korábbiakhoz képest Makón most 5,2szer annyi fejlesztés valósul meg ebben a ciklusban, mint amennyi a korábbi ciklusokban valósult meg. Az előző ciklusokban ennyi pénzt nyertünk. Közte van a szennyvíz, a fürdő, az iskola, óvoda, bölcsőde, kerékpárutak, járdák, csapadékvíz elvezetés. A Bonex Kft. már feldurta a városközpontot, 668 millió Ft szerződéses összegért 83 utcában, hál istennek nem mind felbontva azokat, hanem modern belső béléses 4

5 technológiával a szennyvíz csatorna első ütemeként a város központjának szennyvízrendszerét újítja fel. Azt kell mondjam, hogy türelem, türelem, türelem, mert mire ezt a rengeteg fejlesztést megvalósítjuk, az rengeteg bosszússággal jár. Én Önöktől azt kérem, hogy ne húzzák fel magukat azon, hogy fel lesz durva a város, mert gondoljunk arra közösen, hogy ennek egyszer csak vége lesz. A fürdő csak megépül egyszer, nem is olyan soká, még az idén ősszel átadjuk. A József Attila utcaiak panaszkodtak is, hogy mindkét oldala fel van durva a József Attila utcának, a Szép utcáé is fel van durva. Ez tényleg így van, de mindkettő kész lesz még az idén. A József Attila augusztus végére biztosan kész lesz. A Szép utca is kész lesz nem olyan túl soká. A fürdő őszre át lesz adva, a környékét mindenáron az idén szeretnénk rendbe tenni a maga 1200 millió Ft-jáért, de legkésőbb tavasszal a füvesítés is rendben lesz. Mik a konkrétumok? Konkrétum, hogy épülnek a Maros parti attrakciók Eddig azt mondtuk, hogy a fürdőt azért építjük, hogy egy új iparágat honosítsunk meg, de a Maros part a makóiak szívügye. Amikor én 22 évesen Makóra kerültem, nekem óriási élmény volt a Marosban fürödni, ahol az ember alig tud megállni, mert a sodrás elviszi. Én a Tisza mellett nőttem fel, ahol lehet árral szemben úszni. A Marosban nem egyszerű. Nagyon szép a Maros part, nagyon sok fejlesztést valósítunk most ott meg, és ahogy elkészülnek ezek a fejlesztések, már a makóiak rendelkezésére állnak. Míg a fürdőnél új iparág, vendégeket várunk és a makóiak is fél áron igénybe vehetik majd, addig a Maros partot a makóiaknak építjük és az más kérdés, hogy a turista is eljöhet oda. Itt az idén a gyermek kalandpálya, felnőtt kalandpálya, a canopy pálya, amivel átcsimpaszkodunk a Maroson valósul meg. Tehát magyarul működik a canopy pálya, ez egy átfüggeszkedés a Maros felett. Egy a lényeg, hogy ez szép lassan indul és én úgy gondolom, hogy ezek az attrakciók július elejétől szép fokozatosan igénybe vehetők és valamikor augusztus derekára az egész lakosság számára igénybe vehető lesz. Kedves makóiak! A Maros parti strand továbbra is ingyenes. Nagyon fontos. Ha valaki lemegy a Maros partra fürödni, annak nem kell jegyet venni. A canopy pálya viszont bevételes lesz. Az idén egy felvezető ára lesz, és jövőre lesz piaci áron átadva, de jövőre a Makó kártya erre is érvényes lesz. Tehát jövőre ennek piaci ára lesz, de makóiak számára önköltségi áron lehet ezeket az attrakciókat elérni. Ennyit a Maros parti attrakciókról. Nem feledkeztünk meg a makóiakról sem, ezt a Maros partot magunknak csináljuk és úgy hiszem, hogy nagyszerű lesz ez a dolog. A fürdőépítés ügyére utaltam már egyszer-kétszer. Itt azt kell mondanom, hogy hál istennek szépen halad. A fő hangsúly ennek a marketing munkáján van. Én erről két dolog miatt kevesebbet beszélnék. Én ehhez kevésbé értek és rögtön a polgármesteri tájékoztató után azt szavaztuk meg, hogy a 24. sz. előterjesztésben a fürdő marketing munkájáról kapunk Kovacsics Imrétől egy nem akármilyen szintű tájékoztatást. A fürdő építés ekként áll. Beharangozása, felvezetése folyik az ügynek. Megint azt mondom, hogy elnézést kérek a fürdő környékén élőktől, mert ott most lehetetlen a helyzet. Fontos, a makói vállalkozók kérték, hogy működjünk operatívabban együtt egy kicsit és a különböző városi közbeszerzések ügyében szeretnék, ha operatívabb volna az együttműködés, és ennek érdekében hozzuk ezt az előterjesztést és 12 órakor alaposabban kitárgyaljuk, hogy az önkormányzat miben tud partner lenni mind a vállalkozók szövetsége, mind a kereskedelmi és iparkamara tagjai, mind pedig a makói iparosok esetében. Azt mondjuk, hogy ebben a városban fontos megélnünk azokat a sikereket, örömöket, amik most adatnak meg nekünk. Én hallok olyanokról, a mostani gazdasági válság közepette, hogy olyan városok, akik itt vannak a Dél- Alföldi Régió északi peremén vagy a mellettünk lévő megyében, hasonló kis városok, mint Makó, elég kilátástalan helyzetben vannak, gazdasági válság, megélhetési problémák, ott is volt jégverés stb. Van baj rendesen, ahogy én szoktam mondani. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy én Makón azt gondolom, hogy nem jött el a kánaán, ami a megélhetésünket illeti. Nem jött el, de ha Makónak a jövőjével foglalkozunk egy kicsit, akkor csak abból kell kiindulni, hogy nekünk csak itt van egy autópálya. Nem volt egyszerű, de itt van. Épül a fürdő, elindulunk felfelé. Én beszélgettem két fiatal emberrel. Legutoljára egy osztályvezető jelölt például azt 5

6 mondta a beszélgetés során, hogy kiköltözött. Azóta már a testvére is itt van, mert Givaudannál kapott munkát és ők is kiköltöznek Makóra. Én azt látom, hogy egyre megélhetőbb ez a város. Nagyon lassan elindultunk ebbe az irányba. Mi az, ami még amellett szól, hogy jöjjenek a fiatalok és maradjanak itthon? Például június 9-én a Makói Általános Iskolában 129 olyan kisdiákkal foghattam kezet, aki az országos tanulmányi versenyen az első és hatodik közötti helyezést kapta. Az igazgató azt mondta nekem, hogy az ország legjobb iskolája a Makói Általános Iskola, mert az összesen elnyerhető díjakból annyit elhozott Makó, hogy nem lehet másik iskola az országban, aki még ennyit hazavitt, mert több, mint felét elhoztuk az összes díjnak. Ebből a szempontból országos első az iskolánk. Az, hogy mi az összes általános iskolából egy iskolát csináltunk és mindenhonnan a jót összeszedték és magyarból, testnevelésből, mindenből a legjobbakat kiválogatják, az azt eredményezi, hogy most már a makói nem a másik makóival versenyez, most már nem is a megyeivel, országosan versenyeznek és országosan kiválóak és ezt 32 pedagógus érte el. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nagyon jó volt makóinak lenni, vezetőként Makó polgármestereként jó volt lenni ezen a napon azok között a gyerekek és szülők között. Én, plusz egyként azt szerettem volna szóba hozni, hogy mitől jó makóinak lenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Befejeztem mondandómat. Tessék parancsolni kérdezni, véleményt mondani! Molnár Lászlóé a szó! Molnár László a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Egyetértve polgármester úr utolsó gondolataival, hogy Makón élni jó és szeretném, ha a fiatalok is így élnék majd meg. Azonban vannak aggodalmaink, több képviselő társammal beszélgettem erről a kórház ügyével kapcsolatban még mindig úgy látjuk, hogy nincs minden nyugvó ponton, noha talán az a tájékoztatás helytálló, hogy a kórház nem lesz bezárva. Azonban kell arra számítanunk, hogy mint a kutyának a farkát apró szeletekkel darabolják majd szét a kórházunkat. Arról beszélünk és hallunk információkat, hogy Makó majd járás székhely lesz újra. Nem csak a városi értékeinket veszítjük el úgy érezzük sokan -, hanem a meglévő vívmányainkat is. Például tüdőszűrés miatt be kell utaznunk Deszkre. Az idegosztályt el fogják vinni Szentesre. Tehát mi közben egyik szemünk sír, a másik nevet, hogy épül a fürdő, autópálya, munkahelyteremtés, ez mind az itt élők komfortérzetét, biztonságérzetét szolgálják és megélhetővé teszik városunkat. Mindeközben pedig itt vagyunk a testület tagjaiként és lehajtott fővel tűrjük ezt, hogy a tudtunk nélkül elviszik. Én háttérinformációkból tudom, hogy a tüdőszűrés hol fog történni. Makón sajnos nagyon sok idős beteg ember van, ezeket meglátogatni a környező falvakból, még Makóra beutazva is igénybe vesz egy napot. Most gondoljunk bele, ha több buszra átszállással lehet elutazni Szentesre és akik a szeretteiket mennek látogatni, azok sem mai fiatalok, hisz van, akinek 50 évesen él a 86 éves édesapja. Étlen, szomjan elutazik, lehet, hogy ő is ott marad az idegosztályon. Ennek érdekében tudunk-e újabb információkat, és netán tudnánk-e jobb és bal oldal összefogva, mert ez nem jobb és bal oldali kérdés, ez Makó léte, Makó jövője, mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen, Kiss Imrénéé a szó. Kiss Imréné idősügyi tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő társaim! Hazafele jövet tegnap Magyarhertelendről szomorúan tapasztaltam, hogy még mindig nem történt meg a helyiségjelző táblákon Makónak, vagy a 43-as útnak a feltüntetése. Szeretném megkérdezni, hogy mikor teljesedik ez be. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Baranyi Sándoré a szó. 6

7 Baranyi Sándor, a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő társaim! Én is a közlekedéssel kapcsolatban szeretnék szólni, azonban Kiss Imrénével ellentétben egy pozitívumról számolnék be. Bizonyára többen tapasztalták, hogy a rákosi új kereszteződésben megvalósultak bizonyos elemek, amiket a korábbi testületi ülésen szóvá tettünk, a körforgalmat hiányoltuk és biztonságosabbá tételt. Én magam is tapasztaltam, hogy éjszaka világító jelzőtáblákkal, illetve az útburkolatban elhelyezett domborulatokkal figyelemfelhívást eredményez a közlekedőknek. Ugyanis nem voltunk hozzá szokva, hogy ez az útvonal alárendelt és a keresztező forgalom nagy sebességű közlekedő járművekből áll és fokozottan oda kell figyelni ezeknek a jelzéseknek ellenére is. Úgy gondolom, érezhető javulást fog eredményezni. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Társaim! A beszámolóval kapcsolatban 3 rövid kérdésem lenne. Az egyik, június 9-én polgármester úr írja, hogy megbeszélést folytatott vezető társaival az üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosításának koncepciójáról. Erről, ha esetleg hallhatnánk egy kicsit részletesebb tájékoztatót. Második kérdés, június 14-én tárgyalt polgármester úr Szegeden a Démász hálózat kezelő ügyvezetőjével és szeretném megkérdezni, hogy esetleg felmerült-e városunkban található, aránylag elhanyagolt állapotú trafóházak javítása. A harmadik pedig, hogy június 15-én szerdán utcafórumot tartott polgármester úr Gáspár Sándor képviselő úrral a 8. sz. választókerület vonatkozásában. Itt kimaradt belőle, hogy ez egy közös lakossági fórum volt az 1. sz. választókerülettel karöltve, mert a József Attila utcai lakók és szerény személyem is ott volt, és még kérdést is tettünk fel, csak ez kimaradt a tájékoztatóból. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben van. Van-e még kérdés? Toldi Jánosé a szó. Toldi János települési képviselő: Köszönöm! Polgármester úr, képviselő társaim! Nem a szószaporítás miatt, de azért még egyszer hangsúlyosan sokszor elmondta polgármester úr, hogy türelem. A legfontosabb jelen pillanatban városunkban és ez nem csak az építkezésen, hanem az emberi toleranciában is értendő. Én abból a körzetből jövök, ahol valójában a régi ipari település úgy alakult a városban, tehát a vasútállomás és környéke, ahol ténylegesen a szállítások miatt üzemek maradtak meg, beruházással kapcsolatos területet adtunk tovább. Jelen pillanatban nem mindegy, hogy 13 héten keresztül problémázunk egy szennyvízhálózat lefektetésével vagy 13 hónapon keresztül van zsúfoltság egy liget utcai szakaszon, ami átvonatkozik a Kígyó utcára, Huszár utcára és annak térségére. Ennek ellenére mégis azt mondom, hogy a legfontosabb a türelem. Tanuljunk saját hibánkból, hogy ha legközelebb a nagy beruházás, ami esetleg 2014 után lesz a városban, akkor már tanulva abból, hogy ipari parkunk területén igenis is használjuk ki azt a lehetőséget, hogy oda telepítsük ki azokat a zavaró tényezőket, gyártó, beruházási cégeket, amik sajnos sok esetben 4-5 méterre dolgoznak, törnek, zúznak lakótársaim közelében. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Sánta Sándor képviselő úré a szó! Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Egyrészt szeretnék hozzászólni Molnár László ismételt felvetéséhez, másodsorban pedig polgármester úr 7

8 beszámolójához, annak is egy részéhez. Országgyűlési képviselő asszony azt hiszem tartott sajtótájékoztatót, amelyiken megnyugtatta a makóiakat, hogy szó sincs a kórház megszüntetéséről. Másrészt viszont valóban az újságban lehet olyanokat olvasni, hogy a mi kórház igazgatónk egyben a szentesi kórház igazgatója is és ez lélektanilag én arra gondolok, hogy ő a sikerélményét most Szentesen fogja kiélni, ugyanakkor talán önmagának is elnézi, és mások is elnézik, hogy ha nem harcol annyira a makói kórházért. A másik dolog az, hogy polgármester úr tagja a megyei közgyűlésnek. Polgármester úr tagja a kórház igazgató tanácsának. Polgármester úr szavára egy-két ember még mindig ott van abban az igazgató tanácsban, amiért nem jár pénz, nem kívánkozok oda. De információ szempontjából nem ártana, ha a város egészségügyi bizottsága vezetőjének információja lenne és oda meghívnák. Már csak azért is, mert nem lenne ismeretlen terep, mert évtizedekig voltam ennek a bizottságnak a tagja, nem tettem tönkre a kórházat, viszont információm volt és tudtam közvetíteni az alapellátás és a folyamatában egyre inkább most is egységet képező egészségügyi ellátásban. A másik, hogy polgármester úr mondta, hogy jó volt makóinak lenni. Nagyon sok dologban jó, de mivel ezt a testületi ülést a helyi televízió közvetíti, nekem el kell mondanom, hogy nekem továbbra sem jó honvédi képviselőnek lenni. Égig ér a gaz, rengeteg a szúnyog, patkányok nappal szaladgálnak, rengeteg a kóbor kutya, és én ezt már mind jelentettem megfelelő helyen. Nem lehet járni a Demkétől a Tulipán utcai rendelőig, ahol viszont nagyon sok gyerek közlekedne. Egyszerűen bokáig, vagy fél lábszárig ér a gaz a járdán, ami egy igen forgalmas rész, és olyan emberek reklamálnak nálam már nem egyszer, mint Bozsogi Attila, aki igaz, hogy a másik oldalban lakik, de mégis látja. A napokban felhívott Kassai Kornél, elmondtam neki mindezeket, és mondta, hogy ezek készen vannak. Kértem, hogy ezen kívül az aknázó molyok ellen permetezzenek a Puskin utcán és az Erdei püspök utcán. Azt mondta, hogy nagyrészt kész vannak, de volt már ilyen ígéret. Nem tájékoztatattak például a Deák Ferenc utcai csatorna eldugulásról. Most már fel van ismerve, hogy mi a baj, de nem tudok róla, hogy egyáltalán meg lett volna oldva. Nem akarok ünneprontó lenni, mert én is azt látom, hogy Makó beruházásaival és a polgármester által vállalt reckírokkal és esetleges vádakkal, azok felvállalásával ez a város fejlődik. Reméljük nem kerül bele abba a csoportba, amire most vadásznak, hogy azok az önkormányzatok elítélésre kerülnek, akik túlköltekeztek. Kíváncsi vagyok, hogy ezt minek alapján ítélik majd meg. Megnézik, hogy hasznos beruházás volt vagy nem, és ki dönti ezt el. Nem tudom. Szóval ez nekem sem nagyon tetszik és egyáltalán nem lennék kárörvendő azért is, mert egy-két igen szavazatom nekem is van, és azt is hozzátették, hogy nem csak a polgármester, hanem az egyes képviselők is felelnek, ha évtizedekre eladósítják a településüket. Ezt nem akarom tovább folytatni, de ezt el kellett mondjam, mert az én választóim, ha én itt mindennek örülök és azt mondom, hogy milyen klassz minden, azt is mondták már, hogy a Hild-díjat helyezzük a Bem utcára, vagy valamelyik gaztenger közepére, ilyeneket is mondtak. Ezek rossz indulatú megjegyzések, de mint ottani képviselő, el kellett, hogy mondjam. Köszönöm szépen! Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándoré a szó! Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester Úr, Képviselő Társaim! Először is a beszámolóval kapcsolatban, köztudott, hogy polgármester úr rendkívüli nagy munkabírással ismételten egy értékes munkával töltött hónapról számolt be. Ezek a törekvések látszanak a városon és teljes mértékben egyet értek személy szerint vele, sőt elfogadásra javaslom. Ellenben az előttem szóló Dr. Sánta Sándor által említett kóbor kutyákkal kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni, mert vannak közöttük csahos ebek, akik állandóan elkapart, lerágott csontokat mindig elővesznek és úgy gondolják, hogy azokon még van rágnivaló ínséges időkben. Egészen pontosan Molnár képviselő társam és a kórház ügyére 8

9 gondolok. Nem veszi észre, hogy ez már egy lerágott csont. Itt mindenkinek az az érdeke, és ezzel kapcsolatosan az országgyűlési képviselő asszony is sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy mindent megtesz ennek érdekében és még mindig rágjuk. Hát rágjuk. Ennek következtében most mondom el a tévé nyilvánossága előtt, hogy mi itt a Fidesz-KDNP képviseletében mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kórház ne csorbuljon, és Makó és térsége lakossága ellátása se csorbuljon. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Én szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy amennyiben lehet, tartózkodjon az olyan mélységű ütésektől, mint ami most elhangzott. Rád ez eddig nem volt jellemző kedves képviselő úr, de ez a képviselői hozzászólás, melyben a kóbor kutyát csahos ebhez hasonlítottad, könnyen bele lehet szédülni egy becsületsértés vagy bármi más törvényi tényállásába. Nem kellene. Azt gondolom, hogy ha valaki szóvá tesz olyan dolgot, hogy félünk attól, hogy mi lesz a kórházzal, mert fokozatosan hol ezt, hol azt zárják be, aki ezt szóvá teszi, az nem csahos eb. Én kérek mindenkit arra, hogy beszéljen úgy, mintha neki mondanák, másodsorban pedig eddig itt nem ez volt a stílus. Harmadsorban akkor, ha a kórház főorvosa, Hadik főorvos úr életét, vérét a főorvosok és nővérek teljes együttműködését, szolgálatát ajánlja fel ahhoz, hogy átszervezzék a kórházat és esetleg létszámcsökkentés legyen, ágyszám csökkentés legyen, osztályokat zárjanak be, stb., ehhez a főorvosok adják a nevüket, akkor valahol szót kell érteni, el kell mondani. Kormány előtt már 3 hónappal ezelőtt átment ez az ügy, egy hangot nem hallunk azóta. Én a napokban kerestem Baráth Lajos főigazgató urat, azt mondta, hogy nincs pontos információja, ő úgy tudja, hogy nem, de nem biztos. Teljesen megalapozott Molnár László aggodalma, de majd részleteiben el fogom mondani. Ha Molnár László ebben a stílusban elmondja, erre lehetőleg ne így válaszoljunk, mert bántó, nem méltó hozzánk. Molnár László, parancsolj. Molnár László települési képviselő, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Nem bánom, ha kóbor kutyának titulál Gál Sándor barátom. Azért merem azt mondani, hogy barátom, mert aki hosszú évtizedek óta tudja, hogy én valamikor újságíróként a Lenin Termelő Szövetkezetben is naponta megfordultam tudósítóként, ahol ő TSZ elnök volt és más beosztásokat is ellátott, soha meg nem bántottuk egymást. Nem is a testületi ülésen van helye a rég múlt idők sebei felszaggatásának, tehát nem erről kellene, hogy szóljon a dolog. Fel merném tenni a kérdést, hogy magadtól mondtad-e ezt, vagy másnak a védelmében. Én azt mondom, hogy ha ezt négyszemközt az udvaron elmondod, elfogadom, de egy kicsit durvának tartottam azt, főként úgy, hogy felvezetted, hogy a Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt nevében. Te olyan messze vagy a keresztény demokráciától meg Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ettől függetlenül ezt az ügyet részemről lezártnak tekintem, nem perellek be becsületsértésért. Szégyellem, hogy ilyen a szádból elhangzott, szégyellem, hogy barátként ilyet mondtál, de keresztény ember módjára nem haragszom rád. Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándoré a szó. Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Csak röviden. Először is nem voltam TSZ elnök. Ez az egyik. A másik, hogy ez példabeszéd volt. Értsd ahogy akarod, én ettől függetlenül nem személy szerint téged bántalak meg, hanem ezt egész egyszerűen annak tekintem, hogy itt hangulatot keltsünk a városban. Nincs ennek semmi teteje. Hogy én milyen messze állok a keresztény demokráciától, az az én dolgom, de nem messzebb, mint te, aki az MSZP keresztény frakciójának vagy a vezetője. Mindenesetre amiért én itt vagyok, és nem egyéni választókerület választottjaként, nekem kötelességem az ide delegált Fidesz-KDNP 9

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 22. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben