J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Sánta Sándor, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Balogh Róbert tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok, Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Sarró Ferencné óvodavezető, Belvárosi Óvoda, Hepp Attiláné óvodavezető, Újvárosi Óvoda, Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat és valamennyi megjelent kedves vendégünket mai testületi ülésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a városi televízión keresztül azokat a nézőket Makón, esetleg a térségben, akik a ma délelőtt programjául a makói testület munkájának figyelemmel kísérését választották. Tisztelt testület! Minden egyes olyan alkalommal, amikor módunkban áll, köszöntjük azokat, akik mindennapi munkájuk során az átlagosnál lényegesen többet tesznek vagy a saját szakterületükön, vagy máshol a városért, a közösségért. Most, mielőtt rátérnénk a hivatalos munkára, előtte erre kerül sor. Sarnyai Tibor bemondó: Tisztelettel megkérem polgármester urat, hogy fáradjon középre a képviselő-testület elismerését kifejező ajándékok átadásához. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves vendégeink! Tóthné Döme Mária, a Maros Táncegyüttes vezetője, a Makói Általános Iskola pedagógusa ebben az évben életműdíjat kapott az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesülettől. A szakma komoly díját három évtizedes pedagógiai munkájának elismeréséül adták neki. Megkérem tanárnőt és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselő-testület ajándékát. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Tóthné Döme Mária hétéves korában jegyezte el magát a néptánccal. Nyolcadik után már tagja lett a régi táncegyüttesnek. A tánc mellett folyamatosan képezte magát: népművelés magyar szakos diplomája mellé jó néhány táncoktatói kurzust is elvégzett, végül a Táncművészeti Főiskola néptáncoktatói szakát is. Frissdiplomás pedagógusként szervezte újjá a Maros Táncegyüttest, miután az akkor utánpótlás híján feloszlott. Az általa vezetett együttes az elmúlt évtizedekben országos és nemzetközi hírnevet szerzett. A táncosoknak évente közel 30 fellépése van, közülük egy-kettő mindig külföldön. Az egyesület 170 tagjával a város legkomolyabb civil szervezete, de nem mellesleg olyan közösség, ahol már együtt táncol nagyszülő az unokával. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! 1

2 Martonosiné Görbe Erzsébet, a Makói Polgárőr Egyesület ügyvezető alelnöke az Országos Polgárőr Szövetség tavalyi rendezvényén munkájának elismeréséül az országban kilenc társával együtt az Év polgárőr pedagógusa kitüntetést vehette át. Megkérem őt és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselő-testület ajándékát. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Martonosiné Görbe Erzsébet a Pápay Endre Általános és Szakiskola pedagógusa, emellett a Makó-Rákosi székhelyű Makói Polgárőr Egyesület ügyvezető alelnöke. Azt vallja, a pedagógusi és a polgárőri hivatás számára elválaszthatatlan. Támogatója és elkötelezettje az egy iskola egy polgárőr mozgalomnak. Tanári pályáján is törekszik arra, hogy diákja megismerjék a társadalmi együttélés szabályait, és jogkövető állampolgárok legyenek óta szívügye a közbiztonság érdekében vállalt civil tevékenység. Az általa koordinált szervezet fő célja a helyi közbiztonság javításáért tevékenykedni akaró önkéntesek összefogása, munkájuk feltételeinek megteremtése, tevékenységük segítése. A rákosi szervezetben végzett munkáját korábban Polgárőr Érdemérem Aranykeresztjével is elismerték már. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! Kriván János főtörzszászlós, a Makói Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója közlekedésrendészeti kategóriában Év rendőre díjat kapott. A komoly elismerést a makói rendőrtiszt a Belügyminisztérium központi ünnepségén vehette át májusban. Megkérem főtörzszászlós urat és kísérőjét, fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselőtestület ajándékát. TAPS Sarnyai Tibor bemondó: Kriván János rendőr főtörzs zászlós kiemelkedő tevékenységet végez a város közbiztonságának megóvása érdekében nem csak mint hivatásos rendőrtiszt, de mint a város biztonságáért aggódó, az itt élőkért cselekedni tudó állampolgár is. A 2009-ben indított Biztonságos Makó Program keretében a saját maga által kifejlesztett mozgásérzékelő rendszerrel eddig több száz makói lakás biztonságosabbá tételét segítette elő. Mindezt a munkát nem rendőrtisztként, hanem a szabadidejében végezte el, de ezzel is hozzájárult a város biztonságának javításához. Sajnálja, hogy még nem tananyag a közlekedés ismerete, hiszen úgy véli, csak akkor lehetnek jogkövető felnőttek a gyerekekből, ha időben elsajátítják a szabályokat. Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! Jegyző Asszony! Kedves Vendégeink! Az elismerések átadása után folytatódik Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése. Megkérem Polgármester Urat, fáradjon vissza a pulpitushoz! 2

3 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az ünnepi percek után, javaslom, kezdjük meg a képviselő-testület ülését. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő. A megjelenési arány 91%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Molnár László és Kovács Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Molnár László és Kovács Sándor a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Molnár László és Kovács Sándor települési képviselők. Tisztelt Képviselő-testület! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére, az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé: 21/A. sz. Tulajdonosi hozzájárulás megadása Nacsa Tamás részére építési tevékenység engedélyeztetéséhez, 21/B. sz. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tűzoltóság részére labdafogó háló és kerítés létesítéséhez, 21/C. sz. Szénási Sándorné bérlőtársi jogviszony megszüntetése iránti kérelme előterjesztéseket. A zárt ülési előterjesztések közé szintén sürgősséggel vegyük fel a 32. sz. Rudnay Gyula u. 1/A. 5. em. 15. szám alatti önkormányzati bérlakás szabadpiaci feltételekkel történő hasznosítása, 33. sz. Szegedi u. 1/B. 3. em. 15. szám alatti önkormányzati bérlakás szabadpiaci feltételekkel történő hasznosítása, 34. sz. Piac téri felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jog előterjesztéseket. Az előterjesztések a tegnapi napon kiküldésre kerültek képviselő társaim részére. Kérem továbbá, hogy a 9. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint a 4. sz. előterjesztés - Az önkormányzati nevelési és oktatási intézmények feladat-ellátásának meghatározása a 2011/2012. nevelési/tanévre -, valamint a 21/B. sz. előterjesztés - Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tűzoltóság részére labdafogó háló és kerítés létesítéséhez - esetében a ma kiosztott anyag képezze a tárgyalás alapját. Az előterjesztésekben még történtek javítások, ezért indokolt a csere. A 33. sz. előterjesztés - Szegedi u. 1/B. 3. em. 15. szám alatti önkormányzati bérlakás szabadpiaci feltételekkel történő hasznosítása a ma reggeli bizottsági ülés döntését követően szintén kiosztásra került, ezért ebben az esetben is ez az anyag képezze a tárgyalás alapját. Indítványozom, hogy a tárgyalás meneteként a fő napirendet megelőzően, a polgármesteri tájékoztató után az előterjesztések tárgyalását a 24. sz. előterjesztés Tájékoztató a fürdő marketing eszközeiről tárgyalásával kezdjük. Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a 14. sz. előterjesztéshez - A helyi vállalkozók érdekképviseleti szerveivel való szorosabb együttműködés kialakítása a közbeszerzések területén 3

4 a meghívottak, Kenéz István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Makói Kistérségi elnöke, Mucsi Lajos Tamás, a Makói Ipartestület elnöke, valamint Tóth István, a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége elnöke, 12 órára érkeznek, javaslom, hogy az előterjesztést akkor tárgyaljuk. Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 222/2011. (VI.22.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület június 22-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 22-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. A helyi tömegközlekedés szereplőinek tájékoztatója tevékenységükről (MÁV Zrt., Tisza Volán Zrt.) Előadó: Dancsi György MÁV Zrt. makói állomásfőnök Szirbik Csaba Tisza Volán Zrt. makói területi igazgatója 3. Előterjesztések, rendelettervezetek 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek 1. napirend: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Hosszú idő óta témát szoktam kiemelni a polgármesteri tájékoztatóból. Ezt most is így fogom csinálni. A polgármesteri tájékoztatóm kiegészítését azzal kezdenem, hogy türelem, türelem, türelem. Elkezdődött a makói fejlesztések sokasága és ez azt jelenti, hogy a város hosszú ideig fel lesz durva. Mindenki tudja, mert annyiszor elmondtuk, hogy a korábbiakhoz képest Makón most 5,2szer annyi fejlesztés valósul meg ebben a ciklusban, mint amennyi a korábbi ciklusokban valósult meg. Az előző ciklusokban ennyi pénzt nyertünk. Közte van a szennyvíz, a fürdő, az iskola, óvoda, bölcsőde, kerékpárutak, járdák, csapadékvíz elvezetés. A Bonex Kft. már feldurta a városközpontot, 668 millió Ft szerződéses összegért 83 utcában, hál istennek nem mind felbontva azokat, hanem modern belső béléses 4

5 technológiával a szennyvíz csatorna első ütemeként a város központjának szennyvízrendszerét újítja fel. Azt kell mondjam, hogy türelem, türelem, türelem, mert mire ezt a rengeteg fejlesztést megvalósítjuk, az rengeteg bosszússággal jár. Én Önöktől azt kérem, hogy ne húzzák fel magukat azon, hogy fel lesz durva a város, mert gondoljunk arra közösen, hogy ennek egyszer csak vége lesz. A fürdő csak megépül egyszer, nem is olyan soká, még az idén ősszel átadjuk. A József Attila utcaiak panaszkodtak is, hogy mindkét oldala fel van durva a József Attila utcának, a Szép utcáé is fel van durva. Ez tényleg így van, de mindkettő kész lesz még az idén. A József Attila augusztus végére biztosan kész lesz. A Szép utca is kész lesz nem olyan túl soká. A fürdő őszre át lesz adva, a környékét mindenáron az idén szeretnénk rendbe tenni a maga 1200 millió Ft-jáért, de legkésőbb tavasszal a füvesítés is rendben lesz. Mik a konkrétumok? Konkrétum, hogy épülnek a Maros parti attrakciók Eddig azt mondtuk, hogy a fürdőt azért építjük, hogy egy új iparágat honosítsunk meg, de a Maros part a makóiak szívügye. Amikor én 22 évesen Makóra kerültem, nekem óriási élmény volt a Marosban fürödni, ahol az ember alig tud megállni, mert a sodrás elviszi. Én a Tisza mellett nőttem fel, ahol lehet árral szemben úszni. A Marosban nem egyszerű. Nagyon szép a Maros part, nagyon sok fejlesztést valósítunk most ott meg, és ahogy elkészülnek ezek a fejlesztések, már a makóiak rendelkezésére állnak. Míg a fürdőnél új iparág, vendégeket várunk és a makóiak is fél áron igénybe vehetik majd, addig a Maros partot a makóiaknak építjük és az más kérdés, hogy a turista is eljöhet oda. Itt az idén a gyermek kalandpálya, felnőtt kalandpálya, a canopy pálya, amivel átcsimpaszkodunk a Maroson valósul meg. Tehát magyarul működik a canopy pálya, ez egy átfüggeszkedés a Maros felett. Egy a lényeg, hogy ez szép lassan indul és én úgy gondolom, hogy ezek az attrakciók július elejétől szép fokozatosan igénybe vehetők és valamikor augusztus derekára az egész lakosság számára igénybe vehető lesz. Kedves makóiak! A Maros parti strand továbbra is ingyenes. Nagyon fontos. Ha valaki lemegy a Maros partra fürödni, annak nem kell jegyet venni. A canopy pálya viszont bevételes lesz. Az idén egy felvezető ára lesz, és jövőre lesz piaci áron átadva, de jövőre a Makó kártya erre is érvényes lesz. Tehát jövőre ennek piaci ára lesz, de makóiak számára önköltségi áron lehet ezeket az attrakciókat elérni. Ennyit a Maros parti attrakciókról. Nem feledkeztünk meg a makóiakról sem, ezt a Maros partot magunknak csináljuk és úgy hiszem, hogy nagyszerű lesz ez a dolog. A fürdőépítés ügyére utaltam már egyszer-kétszer. Itt azt kell mondanom, hogy hál istennek szépen halad. A fő hangsúly ennek a marketing munkáján van. Én erről két dolog miatt kevesebbet beszélnék. Én ehhez kevésbé értek és rögtön a polgármesteri tájékoztató után azt szavaztuk meg, hogy a 24. sz. előterjesztésben a fürdő marketing munkájáról kapunk Kovacsics Imrétől egy nem akármilyen szintű tájékoztatást. A fürdő építés ekként áll. Beharangozása, felvezetése folyik az ügynek. Megint azt mondom, hogy elnézést kérek a fürdő környékén élőktől, mert ott most lehetetlen a helyzet. Fontos, a makói vállalkozók kérték, hogy működjünk operatívabban együtt egy kicsit és a különböző városi közbeszerzések ügyében szeretnék, ha operatívabb volna az együttműködés, és ennek érdekében hozzuk ezt az előterjesztést és 12 órakor alaposabban kitárgyaljuk, hogy az önkormányzat miben tud partner lenni mind a vállalkozók szövetsége, mind a kereskedelmi és iparkamara tagjai, mind pedig a makói iparosok esetében. Azt mondjuk, hogy ebben a városban fontos megélnünk azokat a sikereket, örömöket, amik most adatnak meg nekünk. Én hallok olyanokról, a mostani gazdasági válság közepette, hogy olyan városok, akik itt vannak a Dél- Alföldi Régió északi peremén vagy a mellettünk lévő megyében, hasonló kis városok, mint Makó, elég kilátástalan helyzetben vannak, gazdasági válság, megélhetési problémák, ott is volt jégverés stb. Van baj rendesen, ahogy én szoktam mondani. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy én Makón azt gondolom, hogy nem jött el a kánaán, ami a megélhetésünket illeti. Nem jött el, de ha Makónak a jövőjével foglalkozunk egy kicsit, akkor csak abból kell kiindulni, hogy nekünk csak itt van egy autópálya. Nem volt egyszerű, de itt van. Épül a fürdő, elindulunk felfelé. Én beszélgettem két fiatal emberrel. Legutoljára egy osztályvezető jelölt például azt 5

6 mondta a beszélgetés során, hogy kiköltözött. Azóta már a testvére is itt van, mert Givaudannál kapott munkát és ők is kiköltöznek Makóra. Én azt látom, hogy egyre megélhetőbb ez a város. Nagyon lassan elindultunk ebbe az irányba. Mi az, ami még amellett szól, hogy jöjjenek a fiatalok és maradjanak itthon? Például június 9-én a Makói Általános Iskolában 129 olyan kisdiákkal foghattam kezet, aki az országos tanulmányi versenyen az első és hatodik közötti helyezést kapta. Az igazgató azt mondta nekem, hogy az ország legjobb iskolája a Makói Általános Iskola, mert az összesen elnyerhető díjakból annyit elhozott Makó, hogy nem lehet másik iskola az országban, aki még ennyit hazavitt, mert több, mint felét elhoztuk az összes díjnak. Ebből a szempontból országos első az iskolánk. Az, hogy mi az összes általános iskolából egy iskolát csináltunk és mindenhonnan a jót összeszedték és magyarból, testnevelésből, mindenből a legjobbakat kiválogatják, az azt eredményezi, hogy most már a makói nem a másik makóival versenyez, most már nem is a megyeivel, országosan versenyeznek és országosan kiválóak és ezt 32 pedagógus érte el. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nagyon jó volt makóinak lenni, vezetőként Makó polgármestereként jó volt lenni ezen a napon azok között a gyerekek és szülők között. Én, plusz egyként azt szerettem volna szóba hozni, hogy mitől jó makóinak lenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Befejeztem mondandómat. Tessék parancsolni kérdezni, véleményt mondani! Molnár Lászlóé a szó! Molnár László a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Egyetértve polgármester úr utolsó gondolataival, hogy Makón élni jó és szeretném, ha a fiatalok is így élnék majd meg. Azonban vannak aggodalmaink, több képviselő társammal beszélgettem erről a kórház ügyével kapcsolatban még mindig úgy látjuk, hogy nincs minden nyugvó ponton, noha talán az a tájékoztatás helytálló, hogy a kórház nem lesz bezárva. Azonban kell arra számítanunk, hogy mint a kutyának a farkát apró szeletekkel darabolják majd szét a kórházunkat. Arról beszélünk és hallunk információkat, hogy Makó majd járás székhely lesz újra. Nem csak a városi értékeinket veszítjük el úgy érezzük sokan -, hanem a meglévő vívmányainkat is. Például tüdőszűrés miatt be kell utaznunk Deszkre. Az idegosztályt el fogják vinni Szentesre. Tehát mi közben egyik szemünk sír, a másik nevet, hogy épül a fürdő, autópálya, munkahelyteremtés, ez mind az itt élők komfortérzetét, biztonságérzetét szolgálják és megélhetővé teszik városunkat. Mindeközben pedig itt vagyunk a testület tagjaiként és lehajtott fővel tűrjük ezt, hogy a tudtunk nélkül elviszik. Én háttérinformációkból tudom, hogy a tüdőszűrés hol fog történni. Makón sajnos nagyon sok idős beteg ember van, ezeket meglátogatni a környező falvakból, még Makóra beutazva is igénybe vesz egy napot. Most gondoljunk bele, ha több buszra átszállással lehet elutazni Szentesre és akik a szeretteiket mennek látogatni, azok sem mai fiatalok, hisz van, akinek 50 évesen él a 86 éves édesapja. Étlen, szomjan elutazik, lehet, hogy ő is ott marad az idegosztályon. Ennek érdekében tudunk-e újabb információkat, és netán tudnánk-e jobb és bal oldal összefogva, mert ez nem jobb és bal oldali kérdés, ez Makó léte, Makó jövője, mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen, Kiss Imrénéé a szó. Kiss Imréné idősügyi tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő társaim! Hazafele jövet tegnap Magyarhertelendről szomorúan tapasztaltam, hogy még mindig nem történt meg a helyiségjelző táblákon Makónak, vagy a 43-as útnak a feltüntetése. Szeretném megkérdezni, hogy mikor teljesedik ez be. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Baranyi Sándoré a szó. 6

7 Baranyi Sándor, a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő társaim! Én is a közlekedéssel kapcsolatban szeretnék szólni, azonban Kiss Imrénével ellentétben egy pozitívumról számolnék be. Bizonyára többen tapasztalták, hogy a rákosi új kereszteződésben megvalósultak bizonyos elemek, amiket a korábbi testületi ülésen szóvá tettünk, a körforgalmat hiányoltuk és biztonságosabbá tételt. Én magam is tapasztaltam, hogy éjszaka világító jelzőtáblákkal, illetve az útburkolatban elhelyezett domborulatokkal figyelemfelhívást eredményez a közlekedőknek. Ugyanis nem voltunk hozzá szokva, hogy ez az útvonal alárendelt és a keresztező forgalom nagy sebességű közlekedő járművekből áll és fokozottan oda kell figyelni ezeknek a jelzéseknek ellenére is. Úgy gondolom, érezhető javulást fog eredményezni. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Társaim! A beszámolóval kapcsolatban 3 rövid kérdésem lenne. Az egyik, június 9-én polgármester úr írja, hogy megbeszélést folytatott vezető társaival az üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosításának koncepciójáról. Erről, ha esetleg hallhatnánk egy kicsit részletesebb tájékoztatót. Második kérdés, június 14-én tárgyalt polgármester úr Szegeden a Démász hálózat kezelő ügyvezetőjével és szeretném megkérdezni, hogy esetleg felmerült-e városunkban található, aránylag elhanyagolt állapotú trafóházak javítása. A harmadik pedig, hogy június 15-én szerdán utcafórumot tartott polgármester úr Gáspár Sándor képviselő úrral a 8. sz. választókerület vonatkozásában. Itt kimaradt belőle, hogy ez egy közös lakossági fórum volt az 1. sz. választókerülettel karöltve, mert a József Attila utcai lakók és szerény személyem is ott volt, és még kérdést is tettünk fel, csak ez kimaradt a tájékoztatóból. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben van. Van-e még kérdés? Toldi Jánosé a szó. Toldi János települési képviselő: Köszönöm! Polgármester úr, képviselő társaim! Nem a szószaporítás miatt, de azért még egyszer hangsúlyosan sokszor elmondta polgármester úr, hogy türelem. A legfontosabb jelen pillanatban városunkban és ez nem csak az építkezésen, hanem az emberi toleranciában is értendő. Én abból a körzetből jövök, ahol valójában a régi ipari település úgy alakult a városban, tehát a vasútállomás és környéke, ahol ténylegesen a szállítások miatt üzemek maradtak meg, beruházással kapcsolatos területet adtunk tovább. Jelen pillanatban nem mindegy, hogy 13 héten keresztül problémázunk egy szennyvízhálózat lefektetésével vagy 13 hónapon keresztül van zsúfoltság egy liget utcai szakaszon, ami átvonatkozik a Kígyó utcára, Huszár utcára és annak térségére. Ennek ellenére mégis azt mondom, hogy a legfontosabb a türelem. Tanuljunk saját hibánkból, hogy ha legközelebb a nagy beruházás, ami esetleg 2014 után lesz a városban, akkor már tanulva abból, hogy ipari parkunk területén igenis is használjuk ki azt a lehetőséget, hogy oda telepítsük ki azokat a zavaró tényezőket, gyártó, beruházási cégeket, amik sajnos sok esetben 4-5 méterre dolgoznak, törnek, zúznak lakótársaim közelében. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Sánta Sándor képviselő úré a szó! Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Egyrészt szeretnék hozzászólni Molnár László ismételt felvetéséhez, másodsorban pedig polgármester úr 7

8 beszámolójához, annak is egy részéhez. Országgyűlési képviselő asszony azt hiszem tartott sajtótájékoztatót, amelyiken megnyugtatta a makóiakat, hogy szó sincs a kórház megszüntetéséről. Másrészt viszont valóban az újságban lehet olyanokat olvasni, hogy a mi kórház igazgatónk egyben a szentesi kórház igazgatója is és ez lélektanilag én arra gondolok, hogy ő a sikerélményét most Szentesen fogja kiélni, ugyanakkor talán önmagának is elnézi, és mások is elnézik, hogy ha nem harcol annyira a makói kórházért. A másik dolog az, hogy polgármester úr tagja a megyei közgyűlésnek. Polgármester úr tagja a kórház igazgató tanácsának. Polgármester úr szavára egy-két ember még mindig ott van abban az igazgató tanácsban, amiért nem jár pénz, nem kívánkozok oda. De információ szempontjából nem ártana, ha a város egészségügyi bizottsága vezetőjének információja lenne és oda meghívnák. Már csak azért is, mert nem lenne ismeretlen terep, mert évtizedekig voltam ennek a bizottságnak a tagja, nem tettem tönkre a kórházat, viszont információm volt és tudtam közvetíteni az alapellátás és a folyamatában egyre inkább most is egységet képező egészségügyi ellátásban. A másik, hogy polgármester úr mondta, hogy jó volt makóinak lenni. Nagyon sok dologban jó, de mivel ezt a testületi ülést a helyi televízió közvetíti, nekem el kell mondanom, hogy nekem továbbra sem jó honvédi képviselőnek lenni. Égig ér a gaz, rengeteg a szúnyog, patkányok nappal szaladgálnak, rengeteg a kóbor kutya, és én ezt már mind jelentettem megfelelő helyen. Nem lehet járni a Demkétől a Tulipán utcai rendelőig, ahol viszont nagyon sok gyerek közlekedne. Egyszerűen bokáig, vagy fél lábszárig ér a gaz a járdán, ami egy igen forgalmas rész, és olyan emberek reklamálnak nálam már nem egyszer, mint Bozsogi Attila, aki igaz, hogy a másik oldalban lakik, de mégis látja. A napokban felhívott Kassai Kornél, elmondtam neki mindezeket, és mondta, hogy ezek készen vannak. Kértem, hogy ezen kívül az aknázó molyok ellen permetezzenek a Puskin utcán és az Erdei püspök utcán. Azt mondta, hogy nagyrészt kész vannak, de volt már ilyen ígéret. Nem tájékoztatattak például a Deák Ferenc utcai csatorna eldugulásról. Most már fel van ismerve, hogy mi a baj, de nem tudok róla, hogy egyáltalán meg lett volna oldva. Nem akarok ünneprontó lenni, mert én is azt látom, hogy Makó beruházásaival és a polgármester által vállalt reckírokkal és esetleges vádakkal, azok felvállalásával ez a város fejlődik. Reméljük nem kerül bele abba a csoportba, amire most vadásznak, hogy azok az önkormányzatok elítélésre kerülnek, akik túlköltekeztek. Kíváncsi vagyok, hogy ezt minek alapján ítélik majd meg. Megnézik, hogy hasznos beruházás volt vagy nem, és ki dönti ezt el. Nem tudom. Szóval ez nekem sem nagyon tetszik és egyáltalán nem lennék kárörvendő azért is, mert egy-két igen szavazatom nekem is van, és azt is hozzátették, hogy nem csak a polgármester, hanem az egyes képviselők is felelnek, ha évtizedekre eladósítják a településüket. Ezt nem akarom tovább folytatni, de ezt el kellett mondjam, mert az én választóim, ha én itt mindennek örülök és azt mondom, hogy milyen klassz minden, azt is mondták már, hogy a Hild-díjat helyezzük a Bem utcára, vagy valamelyik gaztenger közepére, ilyeneket is mondtak. Ezek rossz indulatú megjegyzések, de mint ottani képviselő, el kellett, hogy mondjam. Köszönöm szépen! Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándoré a szó! Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester Úr, Képviselő Társaim! Először is a beszámolóval kapcsolatban, köztudott, hogy polgármester úr rendkívüli nagy munkabírással ismételten egy értékes munkával töltött hónapról számolt be. Ezek a törekvések látszanak a városon és teljes mértékben egyet értek személy szerint vele, sőt elfogadásra javaslom. Ellenben az előttem szóló Dr. Sánta Sándor által említett kóbor kutyákkal kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni, mert vannak közöttük csahos ebek, akik állandóan elkapart, lerágott csontokat mindig elővesznek és úgy gondolják, hogy azokon még van rágnivaló ínséges időkben. Egészen pontosan Molnár képviselő társam és a kórház ügyére 8

9 gondolok. Nem veszi észre, hogy ez már egy lerágott csont. Itt mindenkinek az az érdeke, és ezzel kapcsolatosan az országgyűlési képviselő asszony is sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy mindent megtesz ennek érdekében és még mindig rágjuk. Hát rágjuk. Ennek következtében most mondom el a tévé nyilvánossága előtt, hogy mi itt a Fidesz-KDNP képviseletében mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kórház ne csorbuljon, és Makó és térsége lakossága ellátása se csorbuljon. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Én szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy amennyiben lehet, tartózkodjon az olyan mélységű ütésektől, mint ami most elhangzott. Rád ez eddig nem volt jellemző kedves képviselő úr, de ez a képviselői hozzászólás, melyben a kóbor kutyát csahos ebhez hasonlítottad, könnyen bele lehet szédülni egy becsületsértés vagy bármi más törvényi tényállásába. Nem kellene. Azt gondolom, hogy ha valaki szóvá tesz olyan dolgot, hogy félünk attól, hogy mi lesz a kórházzal, mert fokozatosan hol ezt, hol azt zárják be, aki ezt szóvá teszi, az nem csahos eb. Én kérek mindenkit arra, hogy beszéljen úgy, mintha neki mondanák, másodsorban pedig eddig itt nem ez volt a stílus. Harmadsorban akkor, ha a kórház főorvosa, Hadik főorvos úr életét, vérét a főorvosok és nővérek teljes együttműködését, szolgálatát ajánlja fel ahhoz, hogy átszervezzék a kórházat és esetleg létszámcsökkentés legyen, ágyszám csökkentés legyen, osztályokat zárjanak be, stb., ehhez a főorvosok adják a nevüket, akkor valahol szót kell érteni, el kell mondani. Kormány előtt már 3 hónappal ezelőtt átment ez az ügy, egy hangot nem hallunk azóta. Én a napokban kerestem Baráth Lajos főigazgató urat, azt mondta, hogy nincs pontos információja, ő úgy tudja, hogy nem, de nem biztos. Teljesen megalapozott Molnár László aggodalma, de majd részleteiben el fogom mondani. Ha Molnár László ebben a stílusban elmondja, erre lehetőleg ne így válaszoljunk, mert bántó, nem méltó hozzánk. Molnár László, parancsolj. Molnár László települési képviselő, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Nem bánom, ha kóbor kutyának titulál Gál Sándor barátom. Azért merem azt mondani, hogy barátom, mert aki hosszú évtizedek óta tudja, hogy én valamikor újságíróként a Lenin Termelő Szövetkezetben is naponta megfordultam tudósítóként, ahol ő TSZ elnök volt és más beosztásokat is ellátott, soha meg nem bántottuk egymást. Nem is a testületi ülésen van helye a rég múlt idők sebei felszaggatásának, tehát nem erről kellene, hogy szóljon a dolog. Fel merném tenni a kérdést, hogy magadtól mondtad-e ezt, vagy másnak a védelmében. Én azt mondom, hogy ha ezt négyszemközt az udvaron elmondod, elfogadom, de egy kicsit durvának tartottam azt, főként úgy, hogy felvezetted, hogy a Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt nevében. Te olyan messze vagy a keresztény demokráciától meg Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ettől függetlenül ezt az ügyet részemről lezártnak tekintem, nem perellek be becsületsértésért. Szégyellem, hogy ilyen a szádból elhangzott, szégyellem, hogy barátként ilyet mondtál, de keresztény ember módjára nem haragszom rád. Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándoré a szó. Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Csak röviden. Először is nem voltam TSZ elnök. Ez az egyik. A másik, hogy ez példabeszéd volt. Értsd ahogy akarod, én ettől függetlenül nem személy szerint téged bántalak meg, hanem ezt egész egyszerűen annak tekintem, hogy itt hangulatot keltsünk a városban. Nincs ennek semmi teteje. Hogy én milyen messze állok a keresztény demokráciától, az az én dolgom, de nem messzebb, mint te, aki az MSZP keresztény frakciójának vagy a vezetője. Mindenesetre amiért én itt vagyok, és nem egyéni választókerület választottjaként, nekem kötelességem az ide delegált Fidesz-KDNP 9

10 pártszövetséget képviselni. Ennek megfelelően, miután kérdezted, hogy kinek az érdekében szólok, mind a makóiak érdekében szólok, és védem az országgyűlési képviselőt, aki ennek a pártnak a képviseletében ül az Országgyűlésben. Kötelességem. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kovács Sándoré a szó. Kovács Sándor környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Egy kicsit higgadtabb hangnemben az a véleményem, hogy senkinek nem érdeke a kórház bezárása, sőt bizonyos osztályok csökkentése sem. Ezért mi is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor. Országgyűlési képviselőnk sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az ország összes kórházának a felülvizsgálata folyik kapacitás kihasználás tekintetében. A makói kórház esetében is ugyan így igaz ez. A legfontosabb létfontosságú osztályok, amik egy városban szükségeltetnek, azok véletlen sem kerülnek csorbításra. Akit érinthet, ott kapacitás kihasználtság felülvizsgálata folyik, és annak eredményétől függően fogják eldönteni, hogy mit fognak a továbbiakban lépni, amire még eddig nem került sor. A gyerekosztály kihasználtsága 43%-os, a szülészeté szintén 47%-os, tehát ezeknél még várat magára a döntés. Köszönöm szépen! Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Vitassuk ki ezt kellően. Dr. Sánta Sándor, tessék parancsolni. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm a szót. Itt a kutya ott van elásva, hogy a kihasználtság olyan mutató, ami lehet, hogy nem reális. Itt voltak teljesítmény volumen korlátok, nem néztek a főorvosok körmére. Esetleg az, hogy fáradt, éjszakai ügyeletes orvosok esetleg felvehettek volna 2-3 embert és nem vettek fel, nagyon sok összetevője van. Mindent megteszünk képviselő társaim, lehet, ti megtesztek, de én nem érzem, hogy nekem a kezembe lenne az a naprakész információ, hogy naponta tudnék szólni, hogy nem oda Buda, mint aki benne vagyok ebben a körben. Árnyalni szerettem volna ezt a véleményt. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Dr. Siket Istváné a szó. Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Nagyon röviden csak annyi a véleményem a vitáról, hogy nagyon egyetértek Sánta Sándor képviselő úrral. Mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy Makónak a kórházi osztály összetétele, ágyszáma hogyan áll, addig teljesen jogos annak a felvetése, hogy tudni szeretnénk és ebben az irányban befolyásolni szeretnénk most is a döntést, mielőtt a döntések megszületnek. Nagyon indokolt, Sánta Sándorral és Molnár Lászlóval értek egyet. Egyáltalán nem felesleges, és az, hogy a képviselő asszony tartott e tárgyban már sajtótájékoztatót, egyáltalán nem megnyugtató, mert ebből nem derült ki. Mindannyian szeretnénk tudni, hogy a szülészet elkerül-e vagy sem, mert nagyon nem mindegy, hogy egy kövegyi vagy egy nagyéri szülő asszonynak Szegedre kell e menni és a rokonoknak oda kell menniük, vagy Makón maradhat. Köszönöm szépen! Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen! Lezárhatom a vitát? A vitát lezárom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kezdjünk az első témával, ami Molnár László kérdése volt a kórházzal kapcsolatban. Úgy látszik ez váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Nagyobbat, mint a fürdő, az autópálya, vagy bármi más. De ez érthető, mert ez komoly probléma. Nem véletlenül hozta szóba Molnár László. Kedves Gál Sándor képviselő úr! Nem irigyellek, ha listás 10

11 képviselőként egy olyan álláspontot kell védened, amilyet most védesz. Arról van szó, hogy én is úgy látom, hogy országgyűlési képviselőnk próbál ebben a dologban segíteni, de nem tudom, hogy mekkora lesz az ereje, nem tudom, hogy egy darab képviselőként az összes többihez képest mennyi eredményt tud elérni, és nem tudom, hogy azokon a számokon hogyan tud urrá lenni, amire Sánta Sándor és Siket István is utalt. A magyar egészségügy helyzete a rendszerváltás óta nincs helyretéve. Egyetlen egy kormánynak sem sikerült. Az tény, hogy ebben a rendszerben együtt van jelen a hiány és a pazarlás. Ez biztos. Minden kormány neki fogott, hogy valamilyen módon rendbe teszi, és ennek megéltük az eredményeit. Tudjuk valamennyien, hogy volt egy kórház tüntetés 7000 emberrel a főtéren 1996-ban, ha jól emlékszem, vagy 1995-ben, akkor, amikor Szabó György nem tudott nekem olyan választ két telefon után adni, hogy bezárja a kórházat vagy nem, akkor élére álltam a kórháztüntetésnek. Utána volt az osztály bezárás, gyerekosztály, és nem tudom még melyik bezárása miatti községi esti fáklyás felvonulás testületi határozatokkal a Tóth Aladár szoborhoz. Akkor mi ezt csináltuk a kórházunkért és a kórház megmaradt. A probléma jelenleg az, hogy együtt voltunk képviselő asszonnyal, Hadik főorvos úrral, igazgató úrral azon a Szócska Miklós államtitkár úr által tartott tájékoztatón, ahol elmondta, hogy ő milyen jövőt gondol a különböző kórházaknak. A probléma ott van, és senki nem úgy gondolja, hogy a kórházat becsukják, lakat kerül rá, lebontják, alapját felszedik, tehát a kórház bezárása nem ezt jelenti. Ez azt jelenti tartalmilag, hogy elvisznek innen két osztályt, a többinél csökkentik az ágyszámot azért, mert nagyon kevés a kihasználtság és egy idő után ez fenntarthatatlanná válik. Ez olyan, mint amikor egy boltban gyengül a forgalom és egyre kevesebb árut tesznek ki a pultra, egyre kevesebben mennek oda és az egész egy negatív gyűrűbe esik és tönkre megy. Ha a kórházat tovább csökkentik, az összes hibái ellenére ez a sors áll előttünk. Ma már mindenki arról beszél, hogy tüdőosztály nem lesz, beintegrálódik Deszkre. Ez már nem kérdés. Magyarul ha valakinek tüdő problémája van, Deszkre kell menni. Ha valaki tüdőszűrőt akar, Deszkre kell menni. Ez nem kérdés. Az, hogy az idegosztály elmegy, vagy nem, szinte biztos, hogy elmegy. Arra vonatkozóan, hogy hova, Szentest emlegetik. Ha ez igaz hogy elviszik, és ha igaz, hogy Szentesre, akkor igaz, hogy oda menni kell látogatni és nem mindegy egy makói, nagyéri, apátfalvi betegnek, hogy ide kell jönni, vagy nem ide kell jönni. Ha elkezdik szépen vissza szedni a kórház feladatát, előbb utóbb olyan picire zsugorodik, hogy utána mint aktív kórházat nem érdemes fenntartani. Ennek most mi egy lépésénél vagyunk. Nekünk a kórház a fontos és az volna a fontos, hogy a mostani körülmények között tovább ne csonkítsák ezt a kórházat, mert pont elég volt, amit eddig elszenvedett. Igaz, hogy be nem zárták, de korábban voltak osztálybezárások, vagy átszervezések, stb. Ágyszám csökkentés volt, nem osztálybezárás. Megjelent a Délvilágban egy cikk, ami mutatta, hogy hol, milyen területen mennyi az ágyszám. A makói kórház a legkisebb ágyszámú kórházak egyike. Innen már nincs hova visszalépni. Nincs hova hátrálni. Kórház ügyben ezért nem helyi vagy országos politikát kellene ebből csinálni kedves Gál Sándor. Nem támadja senki képviselő asszonyt. A képviselő asszonynak is mellettünk kellene lennie és szerintem ott is van. Nem mentegetőzni, nem a kormány mellé állni, hanem mellénk állni kellene és elintézni, hogy úgy maradjon a kórház, ahogyan jelen pillanatban van. A bajt én abban látom, hogy míg korábban kórház irányából volt egy kezdeményezés, valamiért a kórház irányából most nincs kezdeményezés. Engem a kórházból keresett meg egy főorvos asszony, Dr. Domokos Mária, hogy bezárják a kórházat és tüntetést szervez. Ebből a kórházból most senki nem keresett meg, hogy veszély van, próbáljunk segíteni. Senki. Engem a kórházból senki nem keresett meg, hogy 125 millió Ft-ot zárolt a megye és emiatt összességében havi szinten mintegy 10,5 millió Ft-tal kevesebb pénz jut a kórháznak, nem tudja elkölteni. Senki nem keresett meg. Én úgy gondolom, hogy abban a hangnemben, ahogy Molnár László szóvá tette, igen is nekünk ezzel foglalkoznunk kell, mert azt mondta valaki, hogy itt is vannak a működésben problémák, és itt is vannak eredmények. Szegedi esetekről is hall az ember ilyet is olyat is. Valamennyien, ha 11

12 megbetegszünk vagy ide, vagy a szegedi kórházba kerülünk és ha már lehet, akkor inkább ide kerüljünk, mert rengeteg oka van. Ebbe az irányba kellene menni, nem egymást kellene bántani. Inkább azt kérem, hogy vigyétek el magatokkal azt a gondolatot, hogy képzeljétek el magatokat a gyerekeitek, unokáitok helyébe. Ha most a gyerek osztály kihasználtság 43%-os és bezárják, hova fogunk rohanni, ha nincs Makón gyerekosztály. Ebből induljunk ki, nem csak a 43% a minden. Nézzük meg, hogy egyébként azért, hogy egy egész rendszer maradjon meg mit lehetne tenni. Én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kellene mindenkinek menni, legalábbis én ezt hallom ki ebből a vitából, magam pedig így látom. Kiss Imréné, táblák ügye. Kedves képviselő asszony! Köszönöm szépen az észrevételedet. Korábban is felvetették már ezt, akkor megválaszoltuk, hogy a 43-as autópálya építése kapcsán is kevés tábla került elhelyezésre, és azóta sincs teljesen rendben ez a dolog. Jól láttad, jól érezted. Sajnos azt kell mondjam, hogy mai napig nem sok eredményt sikerült elérni. A múltkori testületi ülésen szóba hoztuk és elmondtuk, hogy a 43-as autópálya átadása-átvételéhez feltétellel járultunk hozzá. Ez a feltétel az, hogy különböző helyeken szerepeljen Makó neve. Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy egyenlőre ebben semmi választ nem kaptunk. Valamilyen szintű állami vezető ígéretet tett arra, hogy segít abban, hogy az AKA, az 5-ös autópálya üzemeltetője kitegye több ponton Makó nevét azokon a helyeken, ahol Arad szerepel, Makó is szerepeljen, mint a legutolsó végpont. Erre a kérelmünkre nem segítséget kaptunk, hanem olyan választ, ami után csak nézhet az ember, hogy egyébként embernek tartanak-e minket. Van a harmadik ügy, amiben vannak sikereink, de ennek az előkészítése folyik. Ez a turisztikai típusú tábla kihelyezése. Vannak apró eredményeink a tekintetben is, amikor a hozzánk közel álló, a megyei közútkezelő, vagy a helyi közútkezelővel tárgyalnak a kollegák. A megyei közútkezelő kolleganőm tájékoztatása szerint gyakorlatilag mindenben partner. Megbeszéltük, hogy amit eddig elértünk kevés, mert azt mondták neki, hogy a körforgalomnál fogják helyre tenni minden irányból, hogy merre lehet kimenni az autópályára, utána még a templomoknál szintén elhelyeznek táblákat. Ez segít valamit az ügyön, de szerintem a Tesco-nál is kellene valamit még elhelyezni. Tehát a városnak még pár helyen segíteni kellene abban, hogy hogyan lehet kitalálni az autópályára. Szerintem ezt a kollegák el fogják tudni érni a megyei közútkezelő kht.-nál. Én azt javaslom, hogy hozzunk egy határozatot az ügyben, hogy ahogyan a múltkor a Makó-Rákos, elkerülő út kereszteződésben döntöttünk, hogy baj van, most hozzunk ebben az ügyben egy olyan határozatot, amelyben egyrészt mi határozattal fordulunk azokhoz a hatáskörrel rendelkező szervezetekhez, tehát AKA-hoz, a Magyar Köztársaság Kormányának hatáskörrel, illetékességgel rendelkező tárcájához, hogy segítsen nekünk a probléma megoldásában. Én azt javaslom, hogy hozzunk egy olyan határozatot, amivel ennek utána megyünk. Baranyi Sándor képviselő társam sikertörténetről számolt be és ez így van. Múltkor hoztunk egy határozatot, mi a Magyar Köztársaság illetékes szervéhez fordultunk és megkértük az országgyűlési képviselőt, hogy ő is segítsen. Engem Mágori Józsefné visszahívott egy-két hét múlva, amikor ezt átadtuk neki, és elmondta, hogy neki arról van tudomása, hogy a Makó-Rákos elkerülő út kereszteződésnél körforgalom nem lesz, de lesz előjelző tábla, stop tábla és bordázott műtárgy. Ezt meg is építették, úgy hogy ebben a képviselő asszony eljárt. Én úgy gondolom, hogy a mostani tábla ügyben is kérjük meg, hogy hátha tud nekünk segíteni. Javaslom, hogy hozzunk egy határozatot, amelyben megkérjük egyrészt az AKA-t egy külön határozatban abban, hogy ezeket a táblákat helyezze el. Az a kérésem, hogy a határozatban az akaratot szavazzuk most meg, és a konkrét tartalmát szakmailag megfogalmazzuk, hogy hova milyen táblát kérünk. Megfelel így a testület tagjainak? Rendben van. Akkor az a kérésem, hogy szavazzunk arról a határozatról, amit az AKA-nak küldünk. Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 12

13 223/2011. (VI.22.) MÖKT h. Tárgy: Az AKA Zrt. megkeresése a Makó útirányt jelző táblák elhelyezése ügyében H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M43-as autópálya Makóig tartó szakaszának átadását követően felmerült számos lakossági panaszra figyelemmel megkeresi és kérelemmel fordul az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. Üzemeltetési Igazgatóságához Makó települést jelző tájékoztató táblák kihelyezése érdekében. A táblák hiánya megzavarja, pontatlanul tájékoztatja az autópályán közlekedőket, és egyértelműen hátrányt okoz az autópálya végpontján fekvő Makónak, mind az itt élőknek, mind a városba vendégként érkezőknek. A képviselő-testület kéri, hogy az M5 autópálya mentén, ahol Arad az útirány-előjelző és útvonal-megerősítő táblákon szerepel, ott Makó nevét is tüntessék fel különös tekintettel az M43 csomópontra a 159-es lehajtónál. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kapnak: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - AKA Zrt. Üzemeltetési Igazgatóság Dr. Buzás Péter polgármester: Az a kérésem, hogy ugyan ezt a tartalmat úgy fogalmazzuk meg, hogy megkeressük a Magyar Köztársaság hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetét is, elküldjük ezt a kérést szakszerűen megfogalmazza. Kérem ez ügyben hozzuk meg határozatunkat! Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 224/2011. (VI.22.) MÖKT h. Tárgy: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megkeresése a Makó útirányt jelző táblák elhelyezése ügyében H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M43-as autópálya Makóig tartó szakaszának átadását követően felmerült számos lakossági panaszra figyelemmel megkeresi és kérelemmel fordul a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, hogy a szükséges szakmai 13

14 segítséget adja meg Makó települést jelző tájékoztató táblák kihelyezése érdekében. A táblák hiánya megzavarja, pontatlanul tájékoztatja az autópályán közlekedőket, és egyértelműen hátrányt okoz az autópálya végpontján fekvő Makónak, mind az itt élőknek, mind a városba vendégként érkezőknek. A képviselő-testület kéri, hogy az M5 autópálya mentén, ahol Arad az útirány-előjelző és útvonal-megerősítő táblákon szerepel, ott Makó nevét is tüntessék fel különös tekintettel az M43 csomópontra a 159-es lehajtónál. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kapnak: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Buzás Péter polgármester: Mágori Józsefné képviselő asszonyt most is arra kérem a televízión keresztül, hogy ahogyan a múltkor sikerült ebben a dologban, megkérném, hogy most is segítsen nekünk és bízom benne, hogy sikerülni fog. A rákosi útnál úgy történt, hogy megépítették. Egyelőre azt a választ kaptuk, hogy ezt így kipróbálják, körforgalom nem, de ez igen. Majd látjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Kovács Sándor képviselő úr említette, hogy a Démásznál miről tárgyaltunk, üres ingatlan és a fórum. A fórumot mondom, abban igazad van. Legközelebb majd odaírjuk, hogy a József Attila utca a te körzeted, azt elfogadom. Az üres ingatlanok ügyében alapvetően üres lakásokból indult ki a Hunyadi utca és az összes többi. Ezt gyűjtötte össze a kolleganő, de ez ennél sokkal mélyebbre sikerült, mert üres ingatlanban gondolkodtunk, az olyan típusú üres ingatlanaink kihasználásáról, mint például a valamikor Csanád ABC, legutoljára kínai üzlet volt benne a József Attila utca sarkán, szemben a József Attila szoborral. Azt most meghirdettük értékesítésre, de bérleményként kívánnánk hasznosítani. Egyrészt a lakásoknál keressük azt a megoldást, hogy hogyan tudjuk minél hatékonyabban végezni a lakásgazdálkodást, hogy tudjuk minél inkább városi szempontból a stratégiai területeket kiüríteni. Itt van például a Hunyadi u. 2., ez a festékes bolt, múltkor testületi ülésen is felvetődött, hogy az ott lévő lakásokat nem fogjuk lakásként hasznosítani. Ide egy olyan befektetőt várunk, aki egy kereskedelmi egység építésében egy mozit is építeni fog és ahhoz szép fokozatosan, amikor ürül egy lakás, akkor abban nem teszünk bérlőt. Ezek általában komfort nélküli lakások, így van például üres lakásunk a Halász csárda belső udvarában, stb., és a Hunyadi utcán ugyan ezt tesszük. Ugyan ezt vizsgálta meg a kolleganő a volt Démász székházzal szemben, Liget utcában is megnéztük, hogy mit tegyünk. Emellett még egyszer mondom, hogy különösen odafigyelünk az üzlethelyiségeinkre. Üzlethelyiségeinknél szakértőt is igénybe veszünk annak a gondolatmenetnek a kialakítására, hogy az üzletek hasznosítása most olyan, amilyen. Tudjuk, hogy válság van. Azt mondja minden makrogazdasághoz értő, hogy a válságból a kívántnál lassabb ütemben, de szép lassan jövünk kifelé. Állítólag ez még Magyarországra is, ugyan visszafogottabban, de igaz. A kereskedelem nem tombol még efeletti örömében, de az biztos, hogy az a tény, hogy nincs most jégverés és a mezőgazdaság talán eddig levegőhöz tudott jutni, az a tény Makón a fizetőképes keresetet más helyzetbe hozza még akkor is, ha nincs minden rendben. Én úgy gondolom, hogy nekünk ugyan akkor figyelmesnek kell lennünk például a fürdő átadása kerül. A fürdőbe érkezik vendég egy évben, reményeim szerint minimum ember. Ez azt jelenti, hogy a fürdő közvetlen környezetében lévő üzletek bérleti díja nem gondolom, hogy csak inflációval nőjjön, mert volt, 14

15 aki nekem azt mondta, hogy most megkötjük 5 évre a szerződést, és minden évben rátesszük az inflációt. Én úgy gondolom, hogy nem volna helyes, ha az önkormányzat bérleményeinél ezt a logikát követnénk. Én úgy gondolom, hogy aki ott bérleményhez jut, az járjon vele jól, tegyen szert sok pénzre, de egy picit adjon át az önkormányzatnak is. Én úgy gondolom, hogy ott egy kicsit a bérleti díjat az inflációnál nagyobb ütemben kell növelni. Kedves képviselő úr, amikor vezetői tárgyalások vannak, akkor ilyenekről beszélgetünk, mindenki elmondja a véleményét. Ezeknek körülbelül ezek a mélységei, ha már bekérdeztél. Démász. A Démásznál Horváth Bernadett Műszaki osztályvezetővel azért voltunk, mert ott már egy olyan konkrét ügy vetődött fel, hogy most építjük 1200 millió Ft-ért a városközpont rehabilitációt, a fürdő környékét tesszük rendbe. Ennek részeként az engedélyeztetés során ahhoz, hogy ott a burkolatokat elhelyezzük, a burkolat alatti közműtulajdonosnak nyilatkoznia kellett, hogy ő a saját közművét megcsinálja, nem csinálja meg, stb. Ehhez képest ők akkor úgy nyilatkoztak, hogy nem csinálják meg. Most, amikor viszont kiderül, hogy mégis jól járnának azzal, ha most kicserélnék a gerincvezetéket, esetleg 10 millió Ft nagyságrendű pénzt tudnak megspórolni, jelezték, hogy ők ebben partnerek szeretnének lenni. Igen ám, de a Démász egy olyan rendszer, ahol minőségbiztosítás sokaságával ellátott ügymenetek vannak, ahol ahhoz, hogy egy ilyen kábel kicserélésre kerüljön, tervezés, engedélyeztetés, forrásbiztosítás, stb, 6 hónap szükséges. Nekünk 6 hónapon belül be kell fejezni az egészet. Át kell adni a városközpont rehabilitációt. Nem úgy álltunk a dologhoz, hogy nem érdekeltek, hanem megkerestem a Démász műszaki igazgatóját és megbeszéltük. Megértették, megegyeztünk, felgyorsítják a folyamatot a saját rendszerükbe és ők kicserélik a saját vezetéküket, mi pedig rátesszük a burkolatot. Ők jól járnak, mert a földmunkát és burkolatot nem nekik kell állni, mi jól járunk, mert nem dúrják fel nagyon hosszú ideig, ha már új alatta a rendszer. Tehát a Démásszal erről tárgyaltunk, nem a különböző kerületekben lévő trafóházakról. Azokról is tudunk tárgyalni akkor, amikor oda kerül a sor. A fórumot elmondtam, rendben van. Toldi képviselő úr megjegyzésére azt kell mondanom, hogy őszintén örülök annak, hogy egyéni képviselő vagy, mert azzal, amit elmondtál az első hangtól az utolsó hangig egyet értek. Igazad van, a Liget utcán jelenleg zaj van. Van ott egy lakás egy villában, ezt tudom neki mondani. Megkérem kolleganőmet, hogy csütörtökön hívjuk be a hölgyet is és összehozom a vízművel való tárgyalást követően Németh Csaba főmérnökkel. Arról van szó, hogy ez a város hosszú idő alatt épült fel. Az elmúlt évben tudjuk jól, hogy bent voltak a termelő üzemek döntő része, ma pedig ipari park van. Az, amit elmondtál, hogy a termelő üzemeknek ki kell menni a lakóterületről az ipari parkban, ez amióta én itt vagyok, de szerintem azt megelőzően is törekvésünk volt, ma is törekvésünk. Már te sem leszel képviselő, amikor ezt még mindig nem valósítottuk meg. Egyszerűen arról van szó, hogy ha ez egy törekvés, akkor ezzel el tudjuk azt érni, hogy ez is kitelepüljön, az is kitelepüljön. Például a Váll Ker-nek van bent egy részlege, itt már nem bővít, van neki egy új telephelye az újvárosi állomás mellett. Nem az ipari parkban, de az már ipari zónának számít. Ott bővít. Mindenki megy kifelé szép lassan. A vízműnél jelen pillanatban problémát okoz, hogy a valamikori Csomiép telephely sokáig nem működött, mert megszűnt, és sokáig csak a gaz nőtt, az meg nem volt zajos. Most egy ideje az a vízmű tulajdona, kiadják, hasznosítják, bérleteztetik, megjelennek autók lepakolnak, felpakolnak, némi zajjal jár. Itt az a probléma, hogy az elmúlt 20 évből 16 évben ez nem történt, pedig előtte 20 éven keresztül ugyan így jártak autók, csörögtek, zörögtek. Most ez szokatlan. Nem tudunk mit csinálni. Hosszú távon ez biztos megoldódik, de úgy van, ahogy mondtad, ebben csodákat nem tudunk tenni. Az a kérésem, hogy holnap a hölgyet hívjuk be és átadom a vízmű igazgatójának, hogy próbáljanak szót érteni egymással, hogy a vízmű használni tudja a területét, a hölgy pedig élni tudjon abban a villában, és bízunk benne, hogy béke lesz. Jó ez így Toldi képviselő úr? A kórház ügyet kellően megbeszéltük, nem veszem még egyszer elő, abban nagy mértékben értek veled egyet. A kórház igazgatót nem védem meg, de szólok mellette. Annyit szólok csak mellette, hogy a kórház igazgató már nagyon régóta megbízott 15

16 igazgatója a szentesi kórháznak is és eddig ez túl sok negatívumot nem jelentett a makói kórházra nézve. Azzal viszont teljesen egyetértek, hogy én szoktam kapni meghívót a felügyeleti tanács üléseire. Az a kérésem kollegáimhoz, hogy a következő alkalommal, amikor kapok ilyen meghívót, a Sánta képviselő úrnak szóljunk és akkor te is jössz, és képbe kerülsz. Teljesen egyet értek azzal, hogy beleláss ezekbe a folyamatokba, jó dolog, ha ott leszel. A kórház felügyeleti tanácsba biztos nem lep meg téged -, de az égvilágon semmi nem szokott eldőlni, ami a gyógyításra vagy bármely olyan folyamatra, ami a kórházban van, kihat. Kérdezni bármit lehet, abban igazad van, tehát ilyen értelemben nem haszontalan, de ez a felügyeleti tanács nem igazi felügyelő bizottság. Évente egy-két ilyen találkozó van, meg szoktuk hallgatni a kórház stratégiáját és ha valakinek valamilyen nagy baja van a kórházzal el tudja mondani, körülbelül ennyi. Egy fórum, abban mindenképpen igazad van. Jó. Jó makóinak lenni, Honvédban kevésbé jó, stb. Kedves képviselő úr! Én értem, amit elmondtál, de had mondjam el neked, hogy aki téged azzal traktál, hogy a Hild-díjat nem lehet Makóra Honvédban elhelyezni, annak mondd el, hogy neked is ez a véleményed és nekem is. Én úgy hiszem, hogy minden városnak megvan a maga Honvédja. Budapestnek is megvan a maga Honvédja, és nem oda építették a Parlamentet. Ezzel együtt én inkább másik oldalról közelíteném meg a kérdést. Mondd azoknak, akik elégedetlenek Honvédban, hogy csak az elmúlt 8 évet lapozzák fel, hogy az elődöd idejében miket csináltunk Honvédban. Hány járdát építettünk, hány utat építettünk, hogyan tettük rendbe azokat a telkeket, amiket most nem bírunk rendbe tenni, hogy vittünk el onnan rengeteg szemetet, stb. Kedves képviselő úr! Nem ismeretlen előtted, hogy 720 közmunkás helyett 200 közmunkást tudunk most foglalkoztatni. 6, 9 hónap helyett 3 hónapban, 6, 8 óra helyett 4 órában. Ezt ha szépen szeded lefele, érzed, hogy köbgyöke a közmunkás foglalkoztatás mozgásterünk a korábbinak. Nem tudunk a honvédi telkeknél rendet tenni, de máshol, ahol mondtad, hogy a Demkétől megyünk lefelé, ott sem tudunk rendet tenni. Mi a nagyon kiemelt utcákban tudunk rendet tenni és van egy helyi rendeletünk, ami leírja, hogy a saját portája előtt a közterületen mindenhol a ház tulajdonosának dolga, kötelessége rendet tenni. Amikor mentem a tévébe, lelkemre kötötték a kollegák, hogy mondjam el, hogy ennyi közmunkás mellett nem tudjuk azt sem teljesíteni, ami korában igényként jelent meg, hogy idős, nyugdíjas, magatehetetlen bácsi kérte, hogy vágjuk le előtte a füvet. Nem tudjuk levágni, nincs rá ember. Eddig benne volt a fűvágási kataszterben, tereket, utcákat kellett kihagynunk, amit nem bírunk megcsinálni. A költségvetésben nincs rá forrás, marad az, hogy ami önkormányzati rész, azt mi csináljuk, egyébként a tulajdonos. Abban meg segíts te Sánta Sándor, hogy ha a honvédi telken baj van, akkor a tulajdonos próbáljon lépni. Olyan is van, hogy a saját nevünkön lévő telket sem tudjuk teljesen rendbe tenni, mert közmunkás nincs, forrásunk meg nincs rá, mint ahogy a magánszemélynek sem. Ha a csatorna el van dugulva, legközelebb ne várj testületi ülésig. Műszaki osztálynak szólunk, vagy ha nem megy, szólj nekem. Tízszer szoltál. Akkor csak nincs annyira eldugulva, mert ha tízszer szóltál és el volna dugulva, akkor már kiöntött volna. Ha tudsz, mondj többet az eladósodásról meg hogy fognak felelősségre vonni minket, engem is érdekelne. Amikor itt volt Tálai államtitkár úr és hallgattuk az ő előadását, akkor én megkérdeztem, hogy felvettünk kötvényt, fejlesztésre fordítjuk, nem működésre, és az átszervezésnél mire számíthatunk. Azt mondta, hogy a feladat finanszírozásba benne van az is, hogy ha valaki ilyen célra használta fel a kötvényt és emiatt neki teljesítési kötelezettsége van, az önkormányzati feladat, és a feladat finanszírozás ezt kezelni fogja. Nekem Tálai úr ezt mondta. A Hunvaldéknál és a többi helyen, ahol a képviselők is saját zsebre dolgoztak a házak értékesítésénél, ott berabosították őket. Szerintem az ott úgy rendben van. Nálunk meg az van rendben, hogy én nem fogadom el az 1 millió Ft-ot, 40 millió Ft-ot, 100 millió Ft-ot, akkor törekszem arra, hogy más se fogadja el. Én úgy tudom, hogy a képviselők nálunk ilyenek, hogy nem megvesztegethetőek, nem fogadják el sem a kisebb pénzt, sem a nagyobb pénzt, az apparátusnak a közvetlen környezetemben lévő részéért majdnem azt mondom, hogy tűzbe 16

17 teszem a kezem. Ha nincsenek irányított közbeszerzések, hanem tisztán csináljuk a dolgainkat, akkor azt gondolom, hogy ettől nekünk nem kell tartani. Én inkább azt nem érzem, hogy én arról hallottam, hogy ennek ellenére az, hogy valaki bír felvenni hitelt vagy nem, azt majd valaki jóváhagyja. Az, hogy demokrácia, önkormányzatiság, vagy szabad akarat, eddig volt és itt van vége? Miről beszélünk? De ez már nem helyi ügy. Hild-díj. Még egyszer arra térnék vissza, hogy akik eddig Hild-díjat kaptak, senki nem a város hátrányos szegletéért kapta és nem is a város nem legfejlettebb részébe szokták azt elhelyezni. Értem benne az iróniát. Erre azt mondta valaki, hogy segíts magadon és isten is megsegít. Mi Honvédra odafigyelünk, erőnkhöz képest sokkal jobban. Én általában olyan bírálatot kapok, hogy a polgármester ha baj van csak Honvédban van, máshol nincs, ennyi. Gál Sándor ügyét megbeszéltük, nem feszegetem tovább. Parancsolj, tiéd a szó! Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Polgármester Úr! Először is köszönöm a válaszodat azzal, hogy miután úgy is az van a barátaim között elterjedve a városban, hogy kilóra megvettél, most kénytelen vagyok az előbb elmondottakat, nevezetesen a rendkívüli munkabírásodat tovább dicsérni a rendkívüli felkészültségeddel és intelligenciáddal, ahogy ezt a kórház ügyet elmondtad. Ebben semmi irónia nincs, ezt így kellett volna elmondani és itt a tévé nyilvánosság előtt Molnár László barátomat megkövetem, mert elragadtattam magamat, de erre nem került volna sor, ha az így van felvezetve. Lenne egy javaslatom. Akár a bizottság az apparátussal együtt dolgozzon ki a kórházzal kapcsolatos ügyben egy olyan javaslatot, állásfoglalást, petíciót, amit meggyőződésem, hogy a képviselő-testület tagjai maradéktalanul elfognak fogadni velünk az élen. Tehát mi nem ágálunk, ugyan úgy, mint ahogy emlékezet szerint a fürdő ügyben is minden támogatást, amit mi tehetünk a magunk részéről annak idején fél évvel ezelőtt megtettünk. Nekem ez a javaslatom. Valamilyen formát meg kellene találni, hogy ezt az áldatlan vitát lezárjuk. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. A következő a probléma. A házban nincs egészségügyi hatáskör. Régen volt egészségügyi osztály főorvossal az élén, most nincs. Egyedül a háziorvosok tartoznak ide, a patikák már nem ide tartoznak és az orvosi ügyelet tartozik hozzánk. Itt most Csomor Ágnes aki az egészségügyet viszi. Sok mindenhez ért, de ehhez az ügyhöz olyan mélyen nem ért. Nem véletlenül panaszkodtam én, hogy amikor baj volt, én mindig a kórházból a szakmától kaptam segítséget. Nekem az a problémám, hogy mi az igényeket meg tudjuk fogalmazni, de a szakmai keresztmetszet nem nálunk van. Annak nem sok értelmét látom, hogy ebben mi szakértőt fogadjunk meg ilyesmi. Én azért panaszoltam, mivel Hadik úr Szócska államtitkár úr előadásán mindenkinek felajánlotta az orvosi kar együttműködését, én azt várnám, hogy ti segítsetek nekem. Ebben segíteni erről az oldalról nem biztos, hogy tudtok. Ti segítsetek abban nekem, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a kórház így maradjon ahogy van. Én még azt is el tudom képzelni, hogy a hatáskör Sánta Sándornál van, mi ebben mögé állnánk, az apparátus segítene benne. De ha nem kapunk a kórháztól, az orvosoktól segítséget abban, hogy mi az, aminek az élére álljunk, akkor semmi nincs. Én onnan segítséget nem kapok, ezt egy párszor már elmondtam. Most akkor kihez forduljak. Érted amit mondok? Értem, amit elmondtál. Itt most az aggályunkat, bajunkat tudjuk kifejteni, de túlzó az, amikor te azt mondtad, hogy mi mondjuk meg a tutit. A tutit még ti sem tudjátok megmondani, legfeljebb közelebb vagytok hozzá Mágori Józsefné révén, mint mi. Egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudom, hogy hogyan csináljuk meg. Nem itt van nálunk a szakértelem. Elküldjük a Sánta Sándort ebben? Tiétek a szó! Gál Sándoré a szó! Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: A következőt javasolnám. Képviselő asszonnyal konzultálunk, hogy milyen formában érhetünk el esetleg eredményt, és 17

18 azt idehozzuk, vagy ő közvetlenül veled konzultálna, mert miért ne? Való igaz, hogy mit találunk mi ki. Csak olyanokat találunk ki, hogy nem adjuk a kórházat. Ilyen szlogenekben tudunk csak gondolkodni, úgy hogy szakmai segítséget nem kapunk. Ez az egyik. Változatlanul ismételten felvetem, hogy akihez az intézmény tartozik, megyei képviselők talán most több választ tudnának adni. Igaz te itt vagy, mint Makó jeles képviselője. Dr. Buzás Péter polgármester: Gál Sándor. Ennyire vegyem komolyan ez előzőt is, amit mondtál? Te, amikor ott ülsz a padsorban, a mi költségvetésünkről, fürdőberuházásról, fürdőmarketingről mennyit tudsz magadtól? A kórházról a te megyei képviselőd ennyit tud. A megyei képviselőnek fele információja nincs, mint nekem. Mire megyek én egy megyei képviselővel? Jó. Sánta Sándor kér szót. Parancsolj. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Szerintem ez a testületi ülés is valami ebben a kérdésben, mert ha nyilvánosságot kap, már ez is egy dolog. Határozatot lehet hozni, de annyira változnak a dolgok, hogy lehet, hogy a mi határozatunkon 2 nap múlva már nevetnek, mert egészen mást kellene mondani. Csak a folyamatos információszerzést, akár a részemről is tartanám járható útnak. Végülis a kórház igazgatótól lehet kérni, mert szerintem minél többszólamú a dolog, annál jobb. Nem csak a polgármester, hanem mi is jussunk szóhoz, és hátha az igazgató elfogadja. Egyébként abszurd dolog, hogy miért a kórház igazgató az, aki harcol egy olyan dologért, aminek ő része, és nem is biztos, hogy egyéni érdeke, legfőbb a becsülete diktálja, hogy harcoljon ezekért az intézményekért. Abban polgármester úrnak igaza van, hogy a szakmailag alá nem támasztott nézet megint nevetséges. Amikor én próbáltam beszélni Mágori Józsefnével, nagyon keveset tudok beszélni vele, mert nagyon elfoglalt, nem is fogunk tudni vele beszélni. Ő annyival informáltabb, hogy a mi véleményünkre szerintem nem annyira kíváncsi. Azt lehetne csinálni, hogy ezeket az információkat megszerezni, és folyamatosan hatni. Lehet határozatot is hozni. Nagyon igaz az, és ezt azért merem mondani, mert egy világos pillanatában nem is olyan régen, a kórház igazgatónő is kimondta, amit én és néhányan már régóta mondunk, hogy ez a kihasználtság nem biztos, hogy fedi az itteni igényeket. Sőt nem fedi, hanem egy csomó dolognak az eredője és többek között olyan dolgok vannak, mint a teljesítmény volumen korlát, amit úgy határoznak meg, hogy lehet tévedni, vagy előző kihasználtságon alapul, ami megint olyan dolgokon alapul, amit szubjektív dolgok befolyásolnak. Siket Istvánnal értek egyet, hogy folyamatosan kell ezt vinni, és keresni azt a módot és lehetőséget, hogy információban legyünk és szóljunk. Az, hogy mi az elnökünket, akinek alatta vagyunk izgassuk, szerintem nem kell. Ő azt fogja mondani, hogy marad a kórház és vége az egésznek, de én még azt is elfogadom, hogy a megyén úgy kell szavazni, ahogy ők szavaztak. Itt meg nekünk ezt kell tenni, amit én csinálok, hogy védem a kórházat és kiderül, hogy nem is a pártreferenciák alapján dolgozunk. Lehet, hogy a megyén igen, mert ez olyan alapon szerveződik és egymás között is meg hányjuk vetjük a dolgokat és azt mondom, hogy ilyen határozatot lehet hozni, hogy folyamatosan próbáljuk. Azt is lehet, hogy hívjuk meg képviselő asszonyt ide, és hallgassa meg, hogy kinek mi a véleménye, és akkor én is, mint képviselő tudok vele beszélni. Ezek finom dolgok, de figyelembe lehet venni. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Arról van szó, hogy nem tudom mi az, ami eredményre vezet. Az országgyűlési képviselőnk állandó meghívottja a testületi ülésnek. Az országgyűlési képviselőnket bármikor szívesen látjuk a testületi ülésen. Én eredetileg nem gondoltam kórház ügyben határozatot hozni, mert én hiszem, hogy nekünk az a hasznos, ha elmondjuk az aggályainkat tévé egyenes adásban a makóiaknak, utána ezt nézi képviselő asszony, és szerintem ebből ő leszedi azt, ami neki fontos. Érzi, hogy mi ezt felszínen tartjuk, amit azért teszünk, mert 18

19 aggódunk azért, hogy lesz-e elég ereje megvédeni a kórházat. Én nem ellene drukkolok, hanem a kórházért mellette. Hogy ő segíteni akar, én abban biztos vagyok. Hogy ebben most mi miben tudunk segíteni, nem tudom. Szerintem profi, amit mondtatok Siket Istvánnal. Az, hogy a teljesítmény volumen korlát folyamatosan nyomta a kórházat, oda vezetett, hogy a különböző osztályok kihasználtsága ilyen. A kórház iránti valós társadalmi igény nem egészen ekkora. Ehhez képest hogy tudja ő ezt érvényesíteni akkor, amikor fent a frakció irodán behívják abba a szobába, ahol az egy évvel korábbi OEP adatokat nyomják le neki táblázatban. Egy a lényeg, hogy neki ezzel együtt valamit kellene találni, valamit kellene csinálni, mert ebben ő tud mozogni. Mi azt tudjuk elmondani, hogy ezt a kórházat már tovább nem lehet megszorítani. Ebből a kórházból már nem lehet osztályt elvinni, nem lehet bezárni, mert utána nem kórház. Hiába beszélnek mást, ez előbb-utóbb azt jelenti, hogy becsukja a kórház a kapuit. Én ezt úgy hívom, hogy ius mormorandis. A mormogás joga. Mi ezt tudjuk csinálni. Erőnk nincs hozzá. Azt tudjuk mondani, hogy amikor eljutottunk oda, hogy bezárnak még egy osztályt, idegosztályt elviszik, hogy mi megmondtuk. Ezzel a beteg nem megy semmire. Én azt tudom csinálni, hogy ameddig az eredményt meg nem tudjuk, addig ezt elmondjuk, szóvá tesszük. Megkérlek benneteket, hogy ti, akik közelebb vagytok még segítsetek ebben, és megkérem, ha találkozok országgyűlési képviselőnkkel, hogy ő is segítsen abban, hogy ez így maradhasson, vagy szakmai átalakítás mellett még hatékonyabb legyen. Az egész ügyet lezárva, kórház ügyben elmondtam, amit gondoltam. Kérem, hogy szavazzunk a polgármesteri tájékoztatóról. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 225/2011. (VI.22.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója. Van-e kérdés, vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk! 19

20 A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 226/2011. (VI.22.) MÖKT h. Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérem képviselő társaimat arra, hogy legyenek szívesek 24. sz. előterjesztéshez lapozni. 3. napirend: Előterjesztések, rendelettervezetek 24. sz. előterjesztés Tájékoztató a fürdő marketing eszközeiről Dr. Buzás Péter polgármester: Köszöntöm Kovacsics Imre ügyvezető igazgató urat, akit idő közben a Szent István Egyetem docensének is kineveztek. Gratulálok ehhez kedves Kovacsics Imre. Nagy szeretettel köszöntelek és átadom neked a szót. Kovacsics Imre, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők, Tisztelt Makóiak! Először is köszönöm szépen polgármester úrnak a megemlékezést a docensi címről, remélem a mai egyetem már alkalmazza azt, hogy aki nem tudja, az tanítja. Ez megfordult a világban, talán aki tudja, már taníthatja is és ez a docensi cím talán nekem is azt jelentheti, hogy a tudományos életben is részt tudok venni, mint fürdőigazgatás, fürdővezetés, hiszen egy óriási szakma lett. A másik, hogy nagy örömömre szolgál és ma már megérte Makóra idejönni, hiszen képviselő úr szájából elhangzott - azt hiszem Molnár képviselő úr szájából - hogy mindenki támogatja a fürdőt amennyire tudja. Számomra ez nagy örömöt jelent, hisz azt gondolom, hogy szeressék a saját fürdőjüket, mert ha Önök szeretik, mindenki szereti. Ennél nagyobb PR munka a világon nincs. A mai nap témája a marketing és a hozzá kapcsolódó dolgok. Egy héttel ezelőtt már volt egy nagy érdeklődést tartó összevont bizottsági ülés, ahol elég részletesen sikerült a marketing tervünket átbeszélni. Nem mennék bele ezekbe a részletekbe, inkább a hallgatóság számára egy-két fontos dolgot elmondanék. illetve, majd egy kis kivetítéssel szolgálnék az Önök számára, ami múlt héten nem hangzott el. Egy olyan gondolattal kezdenék, amit polgármester úrtól hallottam és a számomra is meglepő volt akkor, hogy az ősz december 22-ig tart, utána néztem, és teljesen igaza van polgármester úrnak, amikor azt mondtuk, hogy ezt a fürdőt meg fogjuk nyitni és ősszel fogjuk nyitni. Abban biztos vagyok, hogy ez így is lesz. Az, hogy december 1-jén, vagy a mikulás hozza meg számunkra a fürdőt, nem tudjuk, de hogy ősszel megnyit, abban biztos vagyok. Ez a dátum 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének Iktatószám: 1680/2/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. március 29-án 15.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2016.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésen felvett hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 159/2008 Készült: Gyula Kistérségi Iroda (5700 Gyula, Damjanich.u.6.sz.) tárgyaló termében 2008. július. 04. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. május 05-én megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1. c.) határozatai: 53-54. d.) rendelete: 459-19 /2015. T Á R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata 1 Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 17-i ülésének jegyzőkönyve 6/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február hó 5. napján, a Korona nagytermében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben