A. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK. 1. Az iránymutatások hatálya és alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK. 1. Az iránymutatások hatálya és alkalmazása"

Átírás

1 A Támogatásokat Vizsgáló Iroda válasza a környezetvédelem állami támogatásáról szóló iránymutatások felülvizsgálata során kiküldött bizottsági kérdőívre A. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1. Az iránymutatások hatálya és alkalmazása Eddig az iránymutatások hatálya a környezetvédelmi támogatásra korlátozódott. Azonban számos olyan terület van, amely a környezetvédelmi támogatáshoz kapcsolódik, vagy ahhoz hasonlít, és jelentős párhuzamokat mutat vele a támogatásnyújtás indoklásában. Ezért az egyik kérdés az, hogy az iránymutatások jelenlegi hatályát meg kell-e tartani, vagy akár más területek is bevonhatók-e? - Biztonság és környezetvédelem: Be kell-e a civilek és környezetük biztonsága, az alkalmazottak biztonsága, a fogyasztói egészség és alkalmazotti egészség témaköröket vonni e hatály alá? Ha igen, szükség van-e speciális szabályokra, olyanokra, amelyek eltérnek a környezetvédelmi támogatás jelenlegi szabályaitól? Magyarországon a civilek és környezetük biztonsága és az alkalmazottak biztonsága témaköröket figyelembe kell venni az ipari létesítmények támogatásánál, ezért e témakörök bevonását az iránymutatások hatálya alá feleslegesnek tartjuk. A fogyasztói egészség témakör bevonása az iránymutatások hatálya alá azonban célszerűnek látszik, főleg a genetikailag módosított élelmiszerek kapcsán. Ez utóbbi esetben valószínűleg szükséges speciális szabályok összeállítása. A környezetvédelmi befektetési támogatás jelenlegi szabályai olyan befektetésekre nyújtott támogatásra terjednek ki, amelyek maga a kedvezményezett általi környezetszennyezés csökkentését segítik elő. A Bizottság világosan megmutatkozó igényt lát arra, hogy a környezetvédelmi befektetési támogatással kapcsolatos explicit szabályokat fektessen le a vállalatoknak azért, hogy a más vállalatok által okozott szennyezés problémája is kezelhető legyen. Lásd a B7 pont szerinti még specifikusabb kérdéseket. 1

2 Mindenképpen támogatandó, hogy a más vállalatok által okozott szennyezés kezelése is támogatható legyen. Támogatandónak tartjuk olyan támogatási jogcímek bevezetését, amelyek a kedvezményezett vállalkozás tevékenységén túlmutató pozitív környezetvédelmi hatással bírnak. Továbbá felhívjuk a figyelmet a volt szocialista, kelet-közép európai országok sajátos helyzetére, ahol még mindig szükség van olyan támogatásokra, amelyek a jogutód nélkül eltűnt, megszűnt volt szocialista vállalatok, illetve az orosz hadsereg működése nyomán keletkezett szennyezések megszűntetését és a területek kármentesítését szolgálják. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése állami felelősségi körbe tartozik Magyarországon, mely környezetegészségügyi és felszín alatti vízvédelmi kérdés is egyben. A Strukturális alapok tárfinanszírozásával megvalósuló támogatásokat illetően megjegyezzük, hogy az intézkedések műszaki-technológiai szempontok miatt gyakran lassabb megoldásokkal (10-12 év) olcsóbban is megvalósíthatók lennének, ezért e témakör esetén átgondolandó ennek figyelembevétele. A kármentesítés, rehabilitáció, rekultiváció és ehhez kapcsolódó barnamezős beruházások esetében lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy az intézkedés miatti esetleges értéknövekedés a későbbi hasznosítás során jelentkező profitból legyen visszakövetelhető. Szintén a Strukturális alapokkal kapcsolatos szabályozást illetően megjegyezzük, hogy kiemelt fontosságú, hogy a kármentesítést ne csak későbbi gazdasági hasznosításhoz kössük, mivel e területek gyakran önkormányzati közösségi funkciót kapnak. 2. A finomított gazdasági szemléletű megközelítés Az állami támogatási cselekvési tervben az állami támogatási politikában használatos alábbi általános egyensúlyi feltételek szerepelnek: 4. a kijelölt célkitűzés jól körülírt és közérdekű (pl. kohézió, növekedés, foglalkoztatás, környezetvédelem) 5. a támogatási eszköz jól célozza meg a kijelölt közérdekű célkitűzést: - az állami támogatás a megfelelő politikai eszköz - a támogatási intézkedés ösztönző hatású - a támogatási intézkedés arányban áll a kezelni kívánt problémával 2

3 6. a támogatási intézkedés a versenyt csak kismértékben torzítja és a kereskedelmet csak kismértékben befolyásolja, így végső soron nem ellentétes a közös érdekkel. A jelenlegi iránymutatások többnyire megfelelnek ezen feltételeknek, de a környezetvédelmi állami támogatásokról szóló iránymutatások felülvizsgálata arra kell, hogy vezessen, hogy bevezetik az egyensúlyi feltételek alkalmazását, és a finomított gazdasági szemléletű megközelítés alapján jobban megindokolják a javasolt szabályokat. A Bizottság arra kíváncsi, hogy tapasztaltak-e korábban a piac működésében a környezetvédelemre kedvezőtlen hatással járó hiányosságokat, amelyeket állami támogatással orvosolni lehetne. Várja a más indoklás alapján nyújtott környezetvédelmi állami támogatásokkal kapcsolatos nézeteiket is. A felvevőpiac környezettudatosságának erősítésére, valamit kompenzációjára lenne szükség. Javasoljuk támogatásra a környezetkímélő termékek és szolgáltatások bevezetését és elterjesztését is. Ezeket a célokat leginkább működési költségek formájában nyújtott támogatásokkal (adókedvezmények, preferencia a közbeszerzési szabályoknál) lehet elérni illetve bizonyos termékek versenyelőnyének biztosításával, amelyek nem elsődleges nyersanyag felhasználásával, hulladék, gyártási melléktermékek felhasználásával drágábban készülnek. Szükség volna olyan szabályokra, amelyek a hosszabb élettartamú, fogyasztásban tovább használható termékek termelői részére nyújtanának olyan támogatást, amely biztosíthatja számukra a jövedelmezőséget. Támogathatónak látjuk olyan védjegyrendszer, minősítési rendszer európai szintű kiépítését, amely bármely tagállamban informálja a fogyasztót, hogy tartós és elsődleges nyersanyagot nem vagy csökkent mértékben tartalmazó termékkel van dolga, hasonlatosan a 80-as, 90- es években klórozott szénhidrogént nem tartalmazó termékeknél alkalmazott jelöléshez. Tágabb értelemben a Bizottság arra vonatkozó nézeteikre kíváncsi, hogy hogyan lehetne módosítani az iránymutatások jelenlegi megközelítését, például részletesebben megvizsgálva a 3

4 konkrét intézkedések versenytorzító és a kereskedelemre gyakorolt hatását, esetleg a szabályok gazdasági változók (pl. piacszerkezet, érintett piac, a támogatás kedvezményezettjének piaci részesedése stb.) szerinti megkülönböztetését bevezetve. Az Európai Unió a Lisszaboni Stratégiájával párhuzamosan elfogadta a Götheborgi Stratégiát is, mellyel a versenyképesség és foglalkoztatottság mellé harmadik célként a fenntartható fejlődés elérését tűzte ki. Ezzel összhangban Magyarország javasolja, hogy a környezetvédelmi állami támogatások nyújtásának eddigi lehetséges területei/esetei bővüljenek ki fenntarthatósági beruházásokkal. A kategória pontos elméleti megfogalmazást és módszertani kidolgozást igényel. Hazánk első körben a szélesebben értelmezett, ténylegesen megelőző jellegű, nem csővégi környezetvédelmi (end-of-pipe) megoldásokat sorolná ide, amelyek a versenyképesség és a profitszerzés elsődleges célja helyett/mellett a fenntartható fejlődés céljaival összhangban lévő működést, termelést, szolgáltatást végeznek. 3. A csoportmentességi rendelet lehetősége Az állami támogatási cselekvési terv szerint a környezetvédelmi támogatásra csoportmentességi rendeletet lehetne bevezetni. Milyen környezetvédelmi támogatási kategóriá(ka)t vonnának be egy ilyen jellegű csoportmentességbe? Az alábbi kategóriákat vonnánk be a csoportmentesség körébe: 1. Az öko-hatékonyság javítása Nagyfokú hulladékcsökkentés Hulladékmentes technológiákba való beruházás Korábban lerakott hulladékok újrahasználata vagy újrahasznosítása Komposztálás Illegális hulladéklerakók és öröklött ipari szennyezések felszámolása Mezőgazdasági mellék-termékek és hulladékok hasznosítása Energiahatékonyság nagyfokú növelése Távhőellátás korszerűsítése, hálózati veszteségek csökkentése Gáz- és villamosenergia-ellátás szolgáltató oldalának korszerűsítése Ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák 4

5 Települési szennyvíztisztító telepekről kikerülő iszap energetikai hasznosítása Ivóvíz kiváltása rosszabb minőségű vizet használó rendszerekkel Környezetbarát termékek Környezetbarát, megújuló, újrahasznált, -feldogozott anyagok Termékek anyag és energiafelhasználásának drasztikus csökkentése Megújuló energiahordozók hasznosítása Energetikai célú ültetvények létesítése Helyi biomassza erőművek kiépítése Települési bioszolár (hibrid biomassza és fototermikus) rendszerek kiépítése Tanyavillamosítás napelem-szélturbina hibrid rendszerekkel Fotovoltaikus rendszerek telepítése Napkollektoros rendszerek telepítése Vízerőművek felújítása és építése (már működő vízerőművek felújítása, kapacitásbővítése, hatékonyság-javítás) Biogáz hőerőművek és elektromos erőművek (regionális biogázüzemek kialakítása, kis biogázüzemek létesítése) Biológiai eredetű motorhajtóanyagok előállításának támogatása (nagy, regionális jelentőségű biodízel üzemek, közepes és kis biodízel üzemek, nagy finomszesz üzemek létesítése, kis, helyi finomszeszgyárak, helyi nyersszeszgyárak) Biomassza hőerőművek és elektromos erőművek (villamos-energia erőmű kapacitás kialakítása, közösségi fűtőművek kialakítása (csak hőtermelés), egyedi biomasszás rendszerek vállalkozásoknak, egyedi, több lakásra vonatkozó hőelőállító biomasszás rendszerek) Geotermális hőerőművek és elektromos erőművek kiépítése (elsősorban a hőtermelést célszerű támogatni) Szélerőművek létesítése Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése (amennyiben mérhető környezeti teljesítményjavulást eredményeznek!) EMAS ISO Saját, nem tanúsított rendszerek 2. Ipari ökoszisztémák kialakítása Helyi hulladékbörzék, használt építési anyag lerakatok működtetésének támogatása Környezetkímélő ipari parkok kialakítása többletköltségeinek támogatása Környezetvédelmi háttéripar: innovatív megoldások támogatása 3. Kiemelt célterületek Gyökérzónás szennyvíztisztítók létesítése Társadalmilag felelős kisvállalatok munkahelyteremtése 5

6 Másért vállalkozók versenyképességének növelése Helyi fogyasztást kielégítő kis- és középvállalatok segítése Köz- és lakóépületek energia megtakarítást szolgáló korszerűsítése Gyökérzónás szennyvíztisztítók létesítése Felnőtt tudatformálási kampányok, versenyek Gyerekek és diákok tudatformálása 4. A.szennyező fizet" elve Szükség van-e a szennyező fizet elvének megerősítésére? Egyértelműen. Ez az irányelvek szigorúbb alkalmazását jelenthetné azt eredményezve, hogy a környezetet szennyező vállalatok számára kevesebb támogatást hagynának jóvá. (Milyen kihatással lehet ez például az adózási eltérésekre?) Az elv alkalmazásának szigorítását nem javasoljuk. A környezetvédelmi támogatások esetében megfelelő garanciák léteznek az elv érvényesítésére. 5. Meg kell-e tartani, növelni vagy csökkenteni kell-e a jelenlegi támogatási százalékokat? A jelenlegi iránymutatások egyik fő eleme, hogy olyan ösztönzőket lehet létrehozni, amelyek támogatják a közösségi környezetvédelmi előírásoknál magasabb szintű védelem megvalósítását. Tapasztalata alapján meg kell-e tartani, növelni vagy csökkenteni kell-e az iránymutatások egyes fejezeteiben a jelenlegi, elfogadott támogatási százalékokat? Véleményünk szerint támogatni szükséges a közösségi környezetvédelmi előírásoknál magasabb szintű védelem megvalósítását, tekintettel arra, hogy a közösségi előírásoknál magasabb szintű védelem elérése a vállalkozás szempontjából nem kötelező költség, ennek támogatása nem jelent valódi előnyt a vállalkozás részére, és így nem okoz versenytorzítást. KKV-k esetében feltétlenül támogatjuk a támogatási százalékok növelését. A megújuló energiaforrások innovatív alkalmazása terén szintén javasoljuk a támogatás mértékének növelését, mert ezzel két cél is támogatható: a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használata, másrészt 6

7 környezeti innovációs technológia bevezetése. Javasoljuk a környezetvédelmi innovációk támogatásának a megemelését a közösségi szabványok túlteljesítésére való ösztönzőként is. 6. Megalapozottak-e a magasabb támogatási szintek a KKV-k és a támogatott régiók számára? A jelenlegi iránymutatások szerint a KKV-knek 10%-kal magasabb támogatási szint engedélyezett bizonyos esetekben, mint más vállalatoknak (35. pont). Habár a KKV-ket általában a piac elégtelen működése korlátozza, és korlátozott az információhoz és esetleg a kockázati tőkéhez való hozzáférésük is, vitatható, hogy a 10%-kal magasabb támogatási szint, amelyet a KKV-knek biztosítanak, pozitív hatást gyakorol-e a környezetre. A KKV-k tőkehiányosak, alacsonyabb fejlettségű technológiát alkalmaznak és a váltáshoz támogatásra van szükségük, máskülönben nem versenyképesek a nagyvállalatokkal szemben. A regionális iránymutatások szabályozási rendszeréhez hasonlóan javasolt a KKV bónusz differenciálása a kis és a középvállalkozások esetében (20 illetve 10%) Hasonló kérdéseket vet fel a támogatott régióknak nyújtott kiegészítő támogatás, amely hasonló többletjuttatatást (bonus.) tesz lehetővé ( pont), ez a KKV-többletjuttatással összesíthető. Pozitív hatása van-e ennek, és fent kell-e tartani ezt a rendszert? A magasabb támogatási intenzitásokat javasolt fenntartani. Tekintettel arra, hogy versenytorzító hatása elenyésző (+10% maximális intenzitás) a javasolt a támogatott régiók helyzetét ellensúlyozó kiegészítő támogatás fenntartása. A magasabb támogatási szintek a támogatott régiókban komoly ösztönző hatással járnak, használatuk mellett hatékonyabban biztosítható az új tagállamokban a hulladékhasznosítással, megújuló energiával, környezetbarát termékek és szolgáltatásokkal kapcsolatos rendszerek kiépülése, és a környezetbarát termelési és fogyasztási szokások elterjedése. 7

8 7. Lehetséges támogatás környezetvédelmi innovációra Az állami támogatási cselekvési terv megállapította, hogy a Bizottság a környezettechnológiai cselekvési tervvel (ETAP) összhangban törekedni fog az ökoinnováció és az ökohatékonyságnak köszönhető termelékenység-javítás ösztönzésére. Környezetvédelmi befektetési támogatás nyújtható akkor, amikor a vállalatok azért fektetnek be, hogy nagyobb mértékben csökkentsék a szennyezést, mint ahogy azt a közösségi normák megkövetelnék. A közösségi normák gyakran az elérhető legjobb technikákból vezethetők le, így aztán a környezetvédelmi befektetési támogatás várhatóan arra ösztönzi a vállalatokat, hogy környezetvédelmi innovációt vezessenek be termelési folyamataikba. A jelenlegi szabályok nem irányoznak elő befektetési vagy működési támogatást az innovatív termékekre, amelyek azáltal csökkentik a szennyezést, hogy közvetlen helyettesítői a szennyezőbb, hagyományos termékeknek. Támogatjuk a környezetbarát termékek és szolgáltatások bevezetésének és elterjesztésének támogatását (lásd javaslat a csoportmentességre): Környezetbarát, megújuló, újrahasznált, -feldogozott anyagok Termékek anyag és energiafelhasználásának drasztikus csökkentése Terméket kiváltó szolgáltatások a termék megvásárlása helyett több fogyasztó közösen használja a terméket szolgáltatás formájában (car-sharing) Véleményünk szerint az innováció támogatása mellett (ld. 5. pont) fontos lenne, hogy az innovatív megoldások elterjesztéséhez is valamilyen formában támogatást lehessen nyújtani. Véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a Bizottság külön szabályt kíván alkotni az innovációra vonatkozó támogatásokról, az öko-innováció támogatását ez utóbbi szabályban javasolt szabályozni. Öko-innovációs követelmények: Öko-innovációt jelentenek azon fejlesztések, amivel a technológia, illetve a termék környezeti terhelése csökken: 8

9 o a technológiák környezetvédelmi szempontú rekonstrukcióját, kiváltását környezetkímélőbb technológiával (kisebb kibocsátások, kisebb erőforrásigény, stb.), o olyan termékek gyártására való áttérést (technológiaváltást), melyek - a teljes életciklusukat figyelembe véve -, kisebb terhelést jelentenek a környezetre (kisebb erőforrásigény, kevesebb veszélyes anyagtartalom, kevesebb és kevésbé veszélyes hulladék, hulladékká válása után nagyobb mértékben hasznosítható, stb.) a környezetvédelmi technológiai beruházások: vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékkezelési, hasznosítási beruházásokat A támogatott projekteknél az egyik környezeti elem terhelésének csökkenése nem járhat a másik növekedésével. Az öko-innovációt tartjuk olyan területnek, ahol a KKV-k eséllyel indulnak a versenyben a nagyvállalatokkal szemben, főleg azokon a rugalmas, gyorsan változó és aránylag kis piacokon, ahol a nagyvállalati forma kiépülése nem lehetséges, a hulladékhasznosítás egyes részterületein. A KKV-k szerepe kiemelkedő lehet ezen a területen, az öko-innováció eredményeinek fogyasztók felé közvetítésében. Amennyiben a támogatás túlmutat a technika vívmányain, ez bizonyos esetekben új technológiai támogatásnak tekinthető. A környezeti támogatás sokszor kapcsolódik az innovációhoz, bár ez függ a kérdéses technológiafajtától is. Az öko-innovációs támogatás melyik kategóriáját tekintené Ön szükségesnek/ezzel összeegyeztethetőnek? Milyen szabályokra van szükség? Az öko-innováció egyik területe, az energiahatékonyság, megújuló energiák alkalmazása kellően kidolgozott terület, és szerepel benne a máshol nem vagy kivételesen alkalmazott működési támogatás. Az öko-innováció többi területén egyrészről az államilag garantált felvásárlási árakkal, adókedvezményekkel, egyéb 9

10 működési támogatásokkal érdemes foglalkozni egyik oldalról, másrészről a technológiák kísérleti bevezetésére, mintaprojektek, oktatási-szemléletformálási célú projektek beruházási részének magasabb mértékű támogatása lenne szükséges. (Támogatási példák: fiskális ösztönzők? Energiahatékonyság? Energia-megtakarítás? Egyebek?) 8. Egyéni bejelentési határértékek Kerüljenek-e felülvizsgálatra azok a 76. pontban szereplő határértékek, amelyek felett az engedélyezett rendszerek egyedi eseteit egyedileg be kell jelenteni? Szükség van-e különböző határértékekre a különböző esettípusok esetén? A hatályos iránymutatás 76. pontjában szereplő határértékek csökkentése nem javasolt, mivel az Állami Támogatási Cselekvési Tervben megfogalmazott elvekkel ellentétben növelné a tagállamok és a Bizottság adminisztratív munkaterhét. Mivel a szabályozás egyszerűsítése ellen hat, az egyéni bejelentési határértékek differenciálására csak igen indokolt esetben kerüljön sor. B. A jelenlegi iránymutatások speciális fejezetei 9. Befektetési támogatás Engedélyezzék-e a KKV-knek az átmeneti befektetési támogatást a támogatható költségek 15%- áig az új közösségi követelmények elfogadásától számított három évig? Általában semmilyen támogatásnak sem engedhető meg, hogy elérje a közösségi követelményeket - de a támogatható költségek 30%-áig ez engedélyezhető a közösségi követelményekhez való felzárkózáshoz. Van-e garancia arra, hogy az átmeneti befektetési támogatás, amely a támogatható költségek 15%-áig terjed a KKV-knél, hatékony vagy csökkenteni/növelni kell a százalékarányát. Véleményünk szerit ennél a támogatási formánál a hangsúlyt az új közösségi szabályozás által elérendő környezeti állapot javulásra kellene helyezni, azaz ilyen esetben a cél minél több KKV bevonása a támogatási rendszerbe. Ennek érdekében 10

11 a támogatási szint emelése egyértelműen járulna hozzá az átmeneti támogatást igénylők számának a növekedéséhez, és a kitűzött környezetvédelmi célok eléréséhez. A megújuló energia és kapcsolt energiatermelés esetén legfeljebb 40 % támogatható befektetési támogatás engedélyezhető, bizonyos speciális esetekben a megújuló energiaforrásoknál legfeljebb 100%. A megújuló energiaforrások mely területeit tartja a leginkább kísérletinek/legtávolabb állónak a piaci érettségtől ilyen magas intenzitás igazolására? Indokoltnak tartana-e akár 100%-os mértékűt is? Csökkenteni/növelni kell-e a szinteket? A megújuló energiaforrások támogatása a jelen gazdasági helyzetben szükséges és nélkülözhetetlen. A véges energiaforrásokhoz képest több szempont miatt versenyhátrányban van. 1. Az externális költségek: a véges energiahordozók ára nem tükrözi a társadalomra hárított környezeti károk mértékét. 2. Egyes véges energiahordozók lakossági használatához szociális alapon állami támogatás kapcsolódik. Ezek miatt a megújuló energiaforrások beruházási és működési költségei is magasabbak, mint a véges energiahordozók használatához kötődő költségek. A beruházási és működési támogatások mértékét külön kell meghatározni minden egyes megújuló energiaforrás estében, de a környezetvédelmi támogatásokon belül magasabb támogatási arányok indokoltak az energetika területén, így a 40%-os támogatást minimum 50%-ra javasoljuk növelni. A beruházás nagyságrendjétől függetlenül többihez képest kiemelten támogatás-igényes területek a következők (Ezek igazolt többletköltségeinek támogatására akár 50-80%-os támogatás is indokolt): Fotovoltaikus rendszerek Biogáz üzemek Az egész közösségeket ellátó megújuló energiaforrásokat alkalmazó létesítmények 11

12 Lehetséges-e a támogatható költségek szigorúbb meghatározása a nehézségek elkerülése végett? Véleményünk szerint az elszámolható költségek pontos meghatározása mindenképpen a szabályozás alkalmazásának egyszerűsödésével járna. Kerüljön engedélyezésre a támogatható költségek 100%-át, illetve a munkák költségének 15%-át kitevő, a szennyezett ipari területek rehabilitációjára szánt támogatás? Ez a szint túl magas/túl alacsony-e? A kérdésre a választ az 1. pontban adtuk meg. A támogatási jogcím és a támogatási intenzitások fenntartása indokolt. Az áthelyezési szabályok hatálya korlátozott, és környezetvédelmi alapokra korlátozódó. A hatályt kell-e szűkíteni vagy más kritériumokkal bővíteni, például a városi térségek biztonságát illetően? Az áthelyezési támogatások hatályának bővítését támogatjuk. Engedélyezzék-e a közösségi követelményeknél magasabb nemzeti követelmények betartására szolgáló támogatásokat? A közösségi követelményeknél magasabb nemzeti követelmények betartására szolgáló támogatásokat bevezetését támogatjuk. A technológiaátadásra költendő támogatásnál: Tükrözi-e a három feltétel a jelenlegi piaci viszonyokat, vagy meg kell-e ezeket változtatni? Ahogy az az előbbiekben már említésre került (A.1. pont), a Bizottság jól meghatározható igényt lát arra, hogy explicit szabályokat fektessen le a vállalati környezetvédelmi befektetési támogatásra azért, hogy foglalkozhassanak a más vállalatok által okozott környezetszennyezést. Ez az esetek széles körét érintheti, például a hulladékkezelésbe vagy az újrafeldolgozási kapacitásba történő befektetésre nyújtott támogatást, befektetést a szállítási infrastruktúrába, például csővezetékekbe, befektetést olyan termékek termelési kapacitásába, amelyek 12

13 környezetbarát helyettesítői a hagyományos termékeknek. Az új szabályoknak többek között azt is biztosítaniuk kell, hogy a szennyező fizet elvét nem játsszák ki, valamint a környezeti előnyök valósak. Milyen szabályokra van szükség, és mennyi támogatás legyen engedélyezhető? A támogatható költség kiszámítása - figyelembe véve az 5 éves nettó előnyöket - bizonyos esetekben meglehetősen bonyolult. Szükség van-e egyszerűbb számításra, illetve ez lehetséges-e (esetleg csak bizonyos méret alatti esetekre korlátozódjon)? 10. Működési támogatás - hulladékgazdálkodás, energia-megtakarítás, megújuló energiaforrások, kapcsolt hő- és villamos energia (CHP) és adócsökkentések/mentességek A működési támogatás szabályainak hatályát ki kell-e terjeszteni a hulladékgazdálkodás, energiamegtakarítás, megújuló energiaforrások, CHP és adócsökkentések/mentességek körén kívülre, vagy a hatályt csökkentsék-e vagy módosítsák-e? A működési támogatás hatályának kiterjesztését általánosságban nem javasoljuk, kivéve (amennyiben ez a jelenlegi szabályokból nem következik): A hulladékgazdálkodás azon esetét, amikor technikailag lehetőség van a hulladékkezelés magasabb szintjére (pl. újrahasznosítás), de a piaci árakban ezt nem lehet még érvényesíteni. Fontosnak tartjuk azonban, hogy (i) ebben az esetben innovációra ösztönző támogatással kombinálódjon lehetőleg, hogy a hulladékkezelés költségei csökkenthetők legyenek a későbbiekben; valamint (ii) a felhasználói oldalon ösztönözni tudjuk a környezeti költségeknek az árba való beépítésére. Tényleges környezeti teljesítményjavuláshoz kötött környezeti irányítási rendszerek bevezetésére (éves audit költségek KKV-knek ). Környezetkímélő termékek és szolgáltatások bevezetését és elterjesztését célzó támogatások (felvevői piac oldaláról való megközelítés). Terméket kiváltó szolgáltatások Megfelelő-e a degresszív és nem degresszív támogatások aránya ( pont), illetve megfelelőe az ötéves időszak? 13

14 Kell-e az adócsökkentési/mentességi szabályokat módosítani ahhoz, hogy hatékonyabban biztosítani lehessen a tisztességes versenyt az ilyen támogatás kedvezményezettei között a különböző tagállamokban? A társasági adóról szóló törvény értelmében a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege csökkenti a társasági adó alapját. Magyarországon a zöldadók kivetése helyett a környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében közgazdasági szabályozóeszközök révén díjak, valamint járulékok bevezetésére került sor (termékdíj, betétdíj, környezetterhelési díj, vízkészletjárulék, bányajárulék). A díjak, járulékok alóli mentesség meghatározott környezetvédelmi feladatok elvégzésével folyamatosan szerezhető. Ezen támogatási módok alkalmazását a jövőben is szeretnénk fenntartani. A megújuló energiaforrások támogatására engedélyezett működési támogatással kapcsolatos választási lehetőségek meghatározása megfelelően felöleli-e a megújuló energiaforrások számára biztosított támogatástípusokat? A 0,05/kWh EUR szintű támogatásnyújtás a megújuló energiaforrásokra még mindig megfelelő-e (3. választási lehetőség)? Fogadtak-e el bármely döntést ezen az alapon - ha nem, tartsuk-e meg ezt a választási lehetőséget? A CHP- re elfogadandó támogatási lehetőségeket meghatározó szabályok túl korlátozóak-e vagy túl lazák-e? Megfelelnek-e ezek a legújabb közösségi jogalkotási kezdeményezéseknek? A megújuló energiaforrások működési támogatására javasoljuk, hogy hosszabb támogatási időszakot jelöljenek meg a többletköltségek megtérülése és a versenyképesség biztosítása érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a magyarországi CHP-k hatásfoka nem éri el a nyugat-európai átlagot. Ezért amennyiben újabb CHP-k kiépítése akár támogatással akár anélkül nem megoldható, a hatékonysági követelmények lazítása szükséges. 14

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS a környezetvédelem állami támogatásáról (2001/C 37/03) A. BEVEZETÉS 1. A Bizottság 1994-ben fogadta el a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatást, amely

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában 1 Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása

Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában 1 Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása Budapest, 2005. április 28. Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában 1 Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása Az állam energetikai irányelveit, energiapolitikáját

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben