A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapest, 2003 Polocz Beatrix

2 Amikor a civilizált emberiség az őt körülvevő és éltető élő természetet elvakult és vandál módon pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagát. Amikor ezt majd gazdaságilag is megérzi, valószínűleg felismeri hibáját, de megeshet, hogy akkor már késő lesz. /Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne/ 1

3 Tartalom BEVEZETÉS 5 KÖRNYEZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPFOGALMAI...8 A környezet... 8 A környezeti elemek... 9 A környezeti hatások és a környezet minősége... 9 Környezetvédelem és területei AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA...13 Az Európai Unió Környezetvédelmi Politikája Horizontális jogalkotás - Integratív környezetjog Európai Környezeti Ügynökség Az Európai Unió környezetvédelmi akcióprogramjainak bemutatása Az Európai Unió 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja Az éghajlatváltozás kezelése Természet és biodiverzitás egy különleges erőforrás védelme Környezet és egészség A természeti erőforrások fenntartható használata és a hulladékgazdálkodás Az Európai Unió egy szélesebb világban A részvételen és a megbízható tudáson alapuló szakmapolitika-készítés A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELEM HELYZETE...37 A környezetvédelem hazai története A hazai környezetvédelem helyzete és a környezeti szabályozás A levegő állapota A felszíni és a felszín alatti vizek minősége Ivóvízellátás és szennyvízkezelés Árvízvédelem A talaj állapota Természeti és táji értékek állapota Hulladékok kezelése Zajterhelés A közeljövő környezetvédelmi feladatai és kilátásai BEFEJEZÉS...52 IRODALOMJEGYZÉK...54

4 BEVEZETÉS A második évezred fordulóját ünnepeltük két éve, és ahogy az egyes ember életének kerek évfordulóin is szokás összegezni az eredményeket, és kijelölni a jövő feladatait és az elérendő célokat, ugyanígy tettek a világ országainak vezetői is. A számadási listájukra olyan kifejezések kerültek, mint a népesség egyenlőtlen eloszlása; a meg nem újuló erőforrások kimerülésének, a megújulók fokozódó szennyezettségének veszélye; a termőföld eróziója; a környezteti menekültek problémái; a veszélyeztetett és kihaló növény- és állatfajok; a gazdag és szegény népek között egyre mélyülő szakadék; az ózonréteg vékonyodása; az éghajlat megváltozása; a bioszféra hulladék-befogadó képességének korlátozottsága; az iskoláztatás hiánya A nemrég elbúcsúztatott század ugyanis eddig nem tapasztalt gazdasági fejlődéssel és népességnövekedéssel párhuzamosan ezekkel a globális problémákkal is szembeállította a Föld lakóit. Az emberiségnek az egész világunkra kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti gondokat kellett felismerni és mindannyiunk jövőjét fenyegető katasztrófák megelőzése, kezelése érdekében a teljes népesség számára összehangolt, közösen kivitelezett cselekvési programokat kellett kidolgozni. Nem elég ma már a regionális vagy országos összefogás, a humán és az ökológiai világkrízis csak nemzetközi együttműködés eredményeként küzdhető le. A globális társadalmi problémák, mint a túlnépesedés, a szegénység, az éhezés és az analfabetizmus, közvetlenül nem veszélyeztetik Európa, Magyarország lakosságát, mégsem feledkezhetünk meg azokról, akik elszenvedői ezeknek, mert a népesség növekedése miatt az egész világon csökken az egy főre jutó természeti erőforrások mennyisége. Bolygónk túlélése érdekében elengedhetetlenül szükséges a népesség növekedésének megállítása és a gazdálkodás jellegének megváltoztatása is. A környezeti elemek egyre növekvő mértékű szennyezése, a meg nem újuló természeti erőforrások kimerülésének veszélye, az édesvíz készletek korlátozottsága, a savas esők, a sivatagosodás és a globális ökológiai problémák egész hosszú sora, mind arra hívják fel a figyelmet, hogy a problémák szoros összefüggésben vannak és ezért megoldásuk is összetett, együttes erőfeszítést igényel. Az ENSZ 5

5 Közgyűlésének felkérésére 1987-ben elkészült Közös Jövőnk címmel az a jelentés, amelyben a fenntartható fejlődés kilenc alapelvét rögzítették. Ezek szerint a jelen szükségleteinek kielégítése mellett azt is szem előtt kell tartani, hogy ez nem veszélyeztetheti a jövő generációk szükségleteinek kielégítését, vagyis nem rendelkezhet a ma élő ember az összes rendelkezésre álló erőforrás felett, a bennünket követő nemzedékekért is felelősséggel tartozunk. A fejlődés és a környezet védelme elválaszthatatlanok egymástól. Ha nincs fejlődés nincs környezetvédelem sem, hiszen a kutatások eredményei felhasználhatók a környezetkímélő technológiák alkalmazásakor, vagy éppen az általuk elért megtakarítások biztosítják a pénzügyi hátteret a környezetvédelmi beruházásokhoz. A fenntartható fejlődés fogalma alatt a világ fejlett országaiban nem a szükségletek korlátozását, az igények alacsonyabb szintre helyezését, hanem a kevesebb nyersanyag, illetve energia felhasználásával és minimalizált szennyezés mellett történő gazdasági növekedést értik. A fejlődő országok polgárai csak a fejlettek életszínvonalának közelébe szeretnének érni, de nem a fejlettek gyakorlata szerinti, környezetkárosítással kövezett úton akarnak haladni, hanem azt várják el a fejlettebb országoktól, hogy segítsék őket a környezetet kevésbé terhelő fejlődésben. A fenntartható fejlődés elveinek hatására tiszta technológiát alkalmazva környezetbarát termékek kerülnek a piacra, új fogyasztási szokások alakulnak ki és remélhető, hogy a mennyiségi helyébe a minőségi növekedés kerül. Az Európai Unióban a hetvenes évek elején a környezeti elemek szennyezését még csak a csővégi problémamegoldással próbálták kezelni, mára pedig már kialakították a Közösségi integrált környezetpolitikát, hiszen környezetpolitika önmagában semmit sem ér, be kellett azt építeni az ágazati politikákba ahhoz, hogy hatékony lehessen. Magyarország kevesebb, mint egy év múlva az Európai Unió tagja lesz. Van még tehát alig több mint tizenegy hónap arra, hogy a szigorú uniós környezetvédelmi előírások szerinti környezeti szabályozást teljes rendszerét kiépítsük. 6

6 Ez a dolgozat áttekinti a környezet és környezetvédelem alapfogalmait, bemutatja az Európai Unió környezetpolitikáját és a magyarországi környezet és környezetvédelem helyzetét. 7

7 KÖRNYEZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPFOGALMAI A környezet A környezet fogalmán a különböző szakterületek képviselői, a természet- és társadalomtudósok mást és mást értenek. Az ökológus, és a szociológus ökoszisztémával és az emberi környezettel, míg ezek kölcsönhatásaival és az üzleti környezet természetre gyakorolt hatásaival az új szakterületnek számító környezetgazdaságtan tudományában és környezeti menedzsmentben jártas közgazdász, valamint a környezetjogász foglalkozik. A Környezetvédelmi Lexikon alábbi négy meghatározása adja meg a környezet komplex definícióját 1 : 1. az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai körülmények összessége; 2. a valakit körülvevő személyek összessége; 3. a biológiai környezet, perisztázis (az élőlény vagy társulás életfeltételeit megszabó külső tényezők, amik az élőlényre, társulásra hatnak); 4. az a tér, terület, amelyben az ember és kisebb közösségeinek élete zajlik. A hazai környezetvédelemről szóló évi LIII. törvény 4. b) pontja szerint: A környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. közvetlenebb, hasznosíthatóbb és általánosabb az a megfogalmazás, amit az Európa Tanács a környezetre veszélyes tevékenységekkel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló egyezménye tartalmaz (Lugano, 1993): A környezet magában foglalja a természetes erőforrásokat, legyenek azok élők vagy élettelenek, mint amilyen a levegő, a víz, a talaj, a flóra és a fauna és mindezek közötti kölcsönhatások; ugyancsak ide tartoznak mindazok a vagyontárgyak, amelyek a kulturális örökség részeit alkotják; illetve a tájkép meghatározó jellemzői. 2 1 Környezetvédelmi Lexikon I-II. Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó 2 Bándi Gyula: Környezetjog, Budapest, 2000 Osiris Kiadó 8

8 A környezeti elemek Az emberi élet létrejöttéhez, fenntartásához, egyáltalán létezésünkhöz szükséges elemeket vegyük most sorra rangsorba állítás nélkül. A levegő, melyet belélegzünk fontos alkotóeleme a környezetnek. A légkör összetétele az élet létrejöttével kölcsönhatásban alakult ki, s ezt az összetételt ma is a bioszféra szabályozza. Az éghajlat meghatározója, a Nap élőlényekre veszélyes sugarainak szűrője is a bennünket láthatatlanul körülölelő légkör. A levegő tartalmazza a mindennemű élethez elengedhetetlen édesvíz készleteink 0,12 %-át, míg a többit a felszíni és a felszín alatti vizek rejtik. A rendelkezésünkre álló teljes vízmennyiségnek ez azonban csak a 2,5%-a, az óceánok és tengerek vize, ami nem alkalmas emberi fogyasztásra, adja a nagyobbik hányadot. A következő környezeti elem a talaj, melyet a földkéreg felszínét borító bonyolult és állandóan változó összetételű képződményként definiálhatunk. Az eddig felsorolt élettelen alkotórészek által meghatározott környezetben találhatók élő természeti értékeink: a növények és az állatok, valamint a tájból, mint alapból átalakított épített környezetben él maga az ember is. Így az utolsó elemhez is eljutottunk, a kultúrtörténeti értékek csoportjához, ahová az emberi alkotások és azok természetes környezete tartozik A környezeti hatások és a környezet minősége A környezeti hatások általános értelmezésben az emberi egészségre, a növény- és állatvilág állapotára vagy az erőforrások rendelkezésre állására kifejtett következményeket, a környezeti elemek és együtteseik között lejátszódó folyamatok változást előidéző képességét, a folyamatok következményeit jelentik, amelyek attól függenek, hogy a hatáselviselőknek mekkora a valódi tűrőképessége, és hogy a hatások milyen kölcsönhatásban (összegződés, felerősítés, gyengítés, kioltás) állnak egymással. Ez a 9

9 környezeti faktoroktól, az élőlényekre és az élettelen környezetre gyakorolt fizikai, kémiai és biológiai tényezőktől függ. 3 A környezeti hatások közül a hulladékokkal, a zajokkal és rezgésekkel, valamint a sugárzásokkal kell foglalkozni. A környezetvédelmi törvény szerint a hulladékok azok az anyagok és termékek, csomagoló- és burkolóanyagok, amelyeket tulajdonosuk eredeti rendeltetésüknek megfelelően már nem tud, vagy nem akar használni. A zajok és rezgések pedig olyan mesterségesen keltett energiakibocsátások, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A környezeti terheléseknek egy része elviselhető, engedélyezhető. Ezeknek a szennyezésnek a mértéke mennyiségi mutatókkal (határértékekkel), valamint előírásokkal és listákkal határozható meg. A mértékrendelkezéseket általában jogszabályi formában fogadtatják el. A határértékek környezetminőségi értékek és kibocsátási vagy teljesítményértékek lehetnek. A környezeti hatások; zajok és rezgések, valamint a sugárzások környezetünkbe kibocsátását folyamatos mérésekkel ellenőrzik, és a megfelelő határértékkel hasonlítják össze. A határértékek túllépése esetén meghatározzák a szennyezés mértékével arányos bírságot és a terhelés megszüntetésére irányuló munka lépéseit. Ezek a környezeti hatások szinte csak emberi tevékenységek melléktermékei, és a környezetminőséget változtatják meg. Környezetvédelem és területei A környezetvédelem az előzőekben felsorolt környezeti elemek természetes tisztaságának, egészségének és szépségének megóvására, a környezeti hatások káros következményeinek felszámolására irányuló munkát jelenti, vagyis a környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, 3 Dr. Kun-Szabó Tibor: A környezetvédelem minőségmedzsmentje, Budapest, 1999, Műszaki 10

10 károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. 4 A környezetvédelem területei: A környezetjog különös része foglakozik a környezeti elemek védelmi szabályozásával. 1. A levegőtisztaság védelme a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára is kiterjed. A levegőt meg kell védeni minden sugárzó, folyékony, légnemű, vagy szilárd anyag által okozott terheléstől, amely a levegőt és a többi környezeti elemet is szennyezheti. A már működő szennyező források esetében a légszennyező anyagok kibocsátásának mértékét folyamatos mérésekkel ellenőrizni, és ha káros légszennyezést észlelnek bírságolni kell a kibocsátót. Az újonnan létesülő légszennyező források tervezésénél pedig már olyan technológiát, berendezéseket és eljárást kell bevezetni, amely káros légszennyezést nem okoz. 2. A vizek védelme a felszíni és a felszín alatti vizek (azon belül a gyógyés ásványi vizek) mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a medrek és partok természetes állapotának megóvását jelenti. 3. A talaj védelme a föld felszínére és a felszíne alatti rétegekre, a kőzetekre és ásványokra, valamint a föld termőképességére, és a földben található élővilágra vonatkozik. A föld használata nem járhat szennyezéssel és a természetes folyamatokat sem zavarhatja. A föld mezőgazdasági megművelése, építkezésre, vagy bányászati célokra való felhasználása is szigorúan szabályozott keretek között folyhat. 4. A hulladékgazdálkodás a hulladékokkal történő mindennemű tevékenységet ideértve, kezdve a keletkezésüknek megelőzésével, folytatva a mennyiségük csökkenetésére, feldolgozására, veszélytelenítésére irányuló munkával, és a szaktanácsadással és oktatással bezárva. A hulladékgazdálkodás a megelőzés, az elővigyázatosság, a gyártói és a Könyvkiadó 4 Környezetvédelmi törvény, évi LIII. törvény 4. z) pont 11

11 megosztott felelősség, az elérhető legjobb eljárás, a szennyező fizet, a közelség, a regionalitás, az önellátás, a fokozatosság, a példamutatás, és a költséghatékonyság alapelvei mentén működik. 5. A zajok és rezgések, a sugárzások és veszélyes anyagok elleni védelem célja az ezeket kibocsátók által okozott terhelések mérése, ezek által okozott károk csökkentése, megakadályozása. 6. A természet- és tájvédelem a nemzeti vagyon részeként nyilvántartott természeti értékek, területek, tájak sokféleségének, a természetvédelem hagyományainak megismerésére, megőrzésére irányuló szabályozást jelenti. Ez a fejezet Bándi Gyula: Környezetjog (Budapest, 2000, Osiris Kiadó) című munkája alapján készült. 12

12 AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA Az Európai Unió Környezetvédelmi Politikája A Római Szerződés elkészítésekor, 1957-ben a közösségi szintű környezetvédelmi politika kialakítását még nem tartották fontosnak. Az ekkor megalakult Európai Gazdasági Közösség tagállamai az intenzív gazdasági integrációt, egy közös piac létrehozását határozták meg legfontosabb célként. A Római Szerződés a közös piac létrehozása érdekében közös kereskedelmi, szállítási és agrárpolitika kialakítását, piaci verseny eltorzítását megakadályozó rendszer intézményesítését is előirányozta. Ebben az időszakban nem csak a környezeti politika, hanem a gazdasági integrációhoz szorosabban kapcsolódó ágazatok politikáit, mint például az ipar- vagy az energiapolitikát, a tudományos kutatást és technológiai fejlesztést sem vonták még be a közös cselekvési programokba. A következő évtizedben a környezet állapotának romlásával helyi, nemzeti problémaként kezdtek el a tagállamokban a közvélemény nyomásának engedve foglalkozni. A növekvő iparosodás és energiafelhasználás következtében a gazdaság intenzív fejlődése mellett a környezet állapotában negatív változások váltak egyre szembetűnőbbé a hetvenes évek elejére. A súlyos és a határokat nem tisztelő környezeti károk terjedése felhívta a figyelmet arra, hogy a környezet védelmét is a közösségi együttműködés kiemelt területeként kell kezelni. Az 1972-es párizsi csúcstalálkozón az állam- és kormányfők Közösségi Környezetvédelmi Politika kidolgozását, valamint Közös Környezetvédelmi Akcióprogramok elindítását határozták el. Az első Környezeti Akcióprogram 1973-ban, a következő 1977-ben kezdődött. Ezeknek hatása, kiterjesztése még nem volt nagymértékű. A harmadik Akcióprogram, melyet 1983-ban hirdettek meg, már megfogalmazta az orvoslás helyett megelőzés alapelvét. A Római Szerződést módosító Egységes Európai Okmány 1986-ban intézményesítette a Közös Környezetvédelmi Politikát, annak céljait, amelyeknek középpontjában természetesen az egységes piac kiépítésének 13

13 feladatai mellett - a közös környezeti szabályozók, normák és határértékek megalkotása került. Az Egységes Európai Okmány környezetvédelmi nézőpontból legfontosabb rendelkezése az volt, hogy alapelvvé tette fenntartható fejlődés környezeti szempontok figyelembe vételén alapuló koncepcióját. Eszerint minden szakpolitika kialakításakor szem előtt kell tartani a környezeti hatásokat. Az Európai Közösség Környezeti Politikájának az első Akcióprogramban megfogalmazott alapelvei a következők voltak: 1. A szennyezés, illetve a környezeti ártalmak megelőzése, azok forrásánál történő megakadályozása. 2. A környezeti hatások figyelembevétele minden technikai tervezési és döntéshozatali folyamatban, azok legkorábbi szakaszában. A környezeti hatásvizsgálatok intézményének bevezetése ezen alapelv nyomán vált kötelezővé. 3. A természeti erőforrások ésszerű hasznosítása az ökológiai egyensúly megőrzése mellett. 4. A tudomány és a technika környezetvédelmi célú fejlesztése. 5. A szennyező fizet alapelve szerint a környezeti károk megszüntetésének költségeit annak kell viselnie, aki azokat előidézte. 6. Egyik állam sem okozhat környezeti kárt a másiknak. 7. A fejlődő országok érdekeinek figyelembevétele, a veszélyes hulladékok exportjának és a szennyező iparágak fejlődő országokba telepítésének kapcsán. 8. Az Európai Közösség és a Tagállamok regionális és nemzetközi együttműködése pl. a globális környezeti kutatásokban és a regionális problémák megoldásában. 9. A környezetvédelem a Közösségben mindenki ügye, amelyet minden szinten oktatni kell annak érdekében, hogy a népesség minden rétege, a Közösség minden társadalmi ereje segítse a környezet védelmét és felelősséget vállaljon a jövő nemzedéke iránt. 10. A környezeti cselekvés megfelelő szintjének meghatározása, a szennyezés típusa szerint helyi, regionális, nemzeti, Közösségi, nemzetközi szintű környezetvédelmi programok végrehajtásához. Ez 14

14 a szubszidiaritás alapelve, ami az Unió minden tevékenységi területén általános elvvé emelkedett. 11. A Tagállamok környezeti politikáinak összehangolása és harmonizálása a Közösségben. Mivel ezek már nem tervezhetők és hajthatók végre egymástól függetlenül. A nemzeti politikákat harmonizálni kell a Közösségiekkel. Ezeknek a politikáknak a gazdasági növekedés mellett az életminőség javítását is szem előtt kell tartaniuk. A későbbi Akcióprogramokban ezeket az alapelveket megerősítették, a Közösségi Környezeti Politika fejlődésével ezek tovább mélyültek és újabb alapelvekkel bővültek. Új alapelvként fogalmazódtak meg a következők: a környezeti követelmények más politikai területekbe való integrációja, a környezetvédelem magas szintje, a megosztott felelősség, a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés, és szubszidiaritásként, az előzőek 10. pontjában már megfogalmazott elv. A Maastrichti Szerződés a tagállamok számára lehetővé tette a közösségi szabályozásnál is szigorúbb környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását. Az Amszterdami Szerződés a flexibilitás vagy fokozott együttműködés koncepciójának bevezetésével számos garanciát beépítve lehetővé tette a mélyebb integrációt óhajtó Tagállamoknak a többinél szorosabb együttműködését. 5 A Közös Környezetvédelmi Politika megvalósításához szükséges eszközök egyike a jogalkotás, amely elsősorban irányelvekre épül. A környezetvédelmi irányelvek környezeti határértékeket és termékszabványokat határoznak meg a levegő- és vízszennyezés, a hulladékok kezelése, a zajvédelem, a nukleáris biztonság, az állat- és 5 Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Budapest, 1999, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 15

15 növényvilág védelme, valamint a vegyi anyagok szakterületére vonatkozóan. A Közösségi környezetvédelem legfontosabb eszközei az akcióprogramok, melyekben meghatározzák az ezek idejére kiemelt jelentőségű, megvalósítandó célokat és feladatokat és a közös természet- és környezetvédelmi projektek végrehajtásának is keretül szolgálnak. Az akcióprogramok által meghatározott célok megvalósítását közösségi pénzügyi forrásokból támogatják. A környezetvédelmi fejlesztésekre, beruházásokra a strukturális alapok, az Európai Beruházási Bank hitelei és a Kohéziós Alap nyújtotta források is igénybe vehetők. Horizontális jogalkotás - Integratív környezetjog A horizontális jogalkotás az Európai Unió környezetvédelmi jogi szabályozásának általános részét jelenti. Akkor nevezhető egy jogszabály horizontálisnak, ha az általános környezetgazdálkodás kérdéseire vonatkozik, nem pedig az egyes szektorok, termékek vagy kibocsátási típusok alkotják a lényegét. A környezetjog a környezetvédelem joga. Az Európai Unió Környezetvédelmi Politikájának egyik eszköze az integratív környezetjog. Az integratív környezetvédelem lényege, hogy a környezethasználatokat és azok hatásait nem az egyes környezeti elemekre elkülönülten, hanem a környezetre, mint rendszerre, mint egységre tekintettel kell értékelni. 6 Az integratív környezetjogon belül négy részterület, jogintézmény található: 1. a környezeti hatásvizsgálat 2. a környezeti információ szabadsága 3. a környezeti menedzsment és auditálási rendszerek (EMAS) 4. a környezetbarát termékminősítés 6 Fodor László: Integratív környezetjog, Miskolc, 2000, Bíbor Kiadó 16

16 A környezeti hatásvizsgálat A környezeti hatásvizsgálat az Európai Unióban egy sajátos eljárás, mely 1985 óta van hatályban, így a többi európai, és például az 1990-es évek közepétől nálunk is bevezetett magyar hatásvizsgálat (hatástanulmány) ősforrása is. A környezeti hatásvizsgálatok jelentőségét az adja, hogy átfogja a környezeti elemek szinte teljes körét sőt még a környezetvédelmen kívüli, de ahhoz kapcsolódó kérdésekre is kitér. (Ezen tényezők közé tartozik az ember, flóra, fauna; talaj, víz, levegő, éghajlat és tájkép; anyagi javak és kulturális örökség; és az előzőek közötti kölcsönhatás). Az Európai Unió szabályozásában személyi hatályként az uniós szóhasználat szerinti fejlesztő, a környezeti hatásvizsgálatot kezdeményező hatóság, közigazgatási szerv jelenik meg. A tárgyi hatály a projektekre terjed ki. A projektek közül kilencet az uniós direktíva szerint kötelező vizsgálatnak kell alávetni. Ezek közül fontos kiemelni az olajfinomítók, hő- és atomerőművek, radioaktív hulladéklerakók létesítését, autópályák, gyorsforgalmi utak és vasútvonalak építését. A környezeti hatásvizsgálatok elvégzésénél az Európai Unió által meghatározott eljárási lépéseket követni, és a tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani. A környezeti hatásvizsgálatok elkészítése után fejlesztési hozzájárulást, engedélyt adnak ki. A környezeti információ szabadsága A környezeti információ szabadsága nem önmagáért való, hanem a szélesebb körű társadalmi részvételnek feltétele, mint ahogyan azt a Riói Nyilatkozat 10. elve is kifejti: A környezeti ügyeket a legjobban az összes érdekelt állampolgár részvételével a megfelelő szinten lehet kezelni. Nemzeti szinten minden egyénnek biztosítani kell a megfelelő hozzáférést a környezetre vonatkozó információkhoz, melyekkel a közhivatalok és a hatóságok rendelkeznek; beleértve a veszélyes anyagokra és az állampolgárok közösségeit érintő tevékenységekre vonatkozó információt; és lehetővé kell tenni a 17

17 döntéshozatalban való részvételt. Az államok segítsék elő és bátorítsák a lakosság tudatosságát és részvételét azzal, hogy széles körben hozzáférhetővé teszik az információkat. Hatékony hozzáférést kell biztosítani a bírósági és igazgatási eljárásokhoz, beleértve a jóvátételt és helyreállítást. A környezeti információk szabadsága tehát az információk hozzáférhetőségét és terjesztését, a közigazgatási szervek számára történő kötelezővé tételét és ezen feltételeknek a meghatározását kell, hogy jelentse. A környezetre vonatkozó információ lehet: írásbeli, képi, szóbeli vagy más adathordozó formában megjelenő adat, tény, amely a környezeti elemek állapotára, azokat károsan befolyásoló tevékenységekre, intézkedésekre vagy azok védelmére vonatkoznak. A polgári információ-kérésre a választ két hónapon belül kell megadni az Európai Unióban, még akkor is ha a kérelmet visszautasítják, mert például az nem tartozik a kiadható adatok közé. Ebben az esetben azonban biztosítani kell a kérelmezőnek a jogorvoslat lehetőségét. Környezeti menedzsment és auditálási rendszerek (EMAS) A környezeti menedzsment és auditálási rendszert az Európai Unió rendeleti formában vezette be azzal a céllal, hogy a környezethasználók önszabályozási törekvéseinek teret engedjen, azokat ösztönözze. A környezeti menedzsment rendszer egy átfogó menedzsment részeként határozható meg. Ez magában foglalja a szervezeti felépítést, a feladatok elosztásának gyakorlatát és a környezetvédelmi politika kialakításának, végrehajtásának forrásait és gyakorlatát. Egy vállalatnak az EMAS-listára történő felvételhez a következő feltételeket kell teljesítenie: ki kell alakítani a vállalat környezetpolitikáját; le kell folytatnia környezetvédelmi felülvizsgálatot; ki kell alakítani a környezeti programot; le kell folytatni a környezetvédelmi auditálást; a legmagasabb döntéshozatali szinten kell a környezetvédelemmel kapcsolatos célokat elfogadtatni; 18

18 környezetvédelmi nyilatkozatot kell elkészítenie; a környezetpolitikának, a környezeti programnak, a menedzsment rendszer működésének, a felülvizsgálat vagy auditálás eljárásának, a környezetvédelmi nyilatkozat megvizsgáltatásának meg kell felelnie a Szabályozó vonatkozó követelményeinek; a jóváhagyott környezetvédelmi nyilatkozatot el kell juttatni a telephely szerinti EMAS hatósághoz. Ez a teljes vállalati menedzsment rendszer, amelyet auditálás, az arról készült írásos auditálási jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat kiállítása után független, az állam által akkreditált felülvizsgálókkal kell elfogadtatni. A felülvizsgálatkor elfogulatlanul ellenőrzik, hogy a környezetvédelmi nyilatkozat adatai helyesek és megbízhatók, a Rendelet minden követelményének megfelelnek. Az EMAS-rendszerben a környezeti nyilatkozattal rendelkező cégeket bárki kérésére hozzáférhető nyilvántartásba veszik. A rendszer nyilvántartásában való megjelenésnek a jóváhagyott nyilatkozaton kívül éves tagsági díj megfizetése is feltétele. A közösségi környezetvédelmi menedzsment rendszerben való részvétel a vállalatok számára nem kötelező, de az uniós tagállamok tájékoztatók terjesztésével és gazdasági eszközökben vagy közigazgatási eljárásokban adott kedvezményekkel ösztönzik erre a vállalatokat. A környezetbarát termékjelzés Az Európai Unió Tagállamokban Tanácsi Rendelet teszi kötelezővé egységes európai uniós ökocímke, az úgynevezett Európai Virág odaítélési rendszerének felállítását annak érdekében, hogy olyan termékek tervezését, gyártását, forgalmazását és használatát, illetve esetleg szolgáltatások alkalmazását segítse elő, amelyek gyártásuktól felhasználásuk végéig (beleértve a hulladékként való megjelenést is) a többi hasonló termékhez vagy szolgáltatáshoz képest kisebb veszélyt jelentenek a környezetre, valamint biztosítsa a fogyasztóknak a termékek környezetre való hatásáról alaposabb tájékoztatását. 7 7 Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Budapest, 1999, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 19

19 Az ökocímkét független szakértői testület ítélheti oda az érte pályázó termékek gyártóinak és forgalmazóinak. A Bizottság, miután konzultációs fórumon tárgyalt a Közösségi szintű ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi szervezetekkel, termékcsoportokat alakít ki. Ezeket a termékcsoportokat részletesen kidolgozott, egyértelmű, pontosan körülírt és objektív ökológiai kritériumok alapján határozzák meg, hogy a szakértő szervek egységesen alkalmazhassák őket. A bölcsőtől a sírig szemlélet szerint egy termék élettartama a gyártástól kezdve, beleértve a nyersanyagok összetételét, a forgalmazást és a felhasználását, valamint a használat utáni tárolását, illetve megsemmisítését. 8 Ezt a szempontot is figyelembe veszik az ökológia kritériumok között. A mosó- és mosogatógépek, az izzók, a termőföldjavítók és a konyhai papírtekercsek ökológiai kritériumait már megalkották, de más termékcsoportok meghatározásán is dolgoznak. A termékcsoportokra meghatározott érvényességi idő 3 év, ezután az ökocímke továbbra is alkalmazható, ha az esetleg szükséges feltételeket felfrissítik. Az környezetbarát termékjelzés célja, hogy tájékoztassa a fogyasztókat, reklámozását szintén uniós rendelet szabályozza. Európai Környezeti Ügynökség Az Európai Környezeti Ügynökséget a Tanács 1990-ben a környezeti információgyűjtés, -szolgáltatás és fejlesztés céljából, valamint a Közösség által között végzett CORINE kísérleti program folytatójaként hozta létre. Az Európai Környezeti Ügynökség 1993-ban kezdte meg hivatalos működését. Feladata a Közösség és a Tagállamok objektív, megbízható és összehasonlítható adatokkal történő ellátása és a Tagállamokkal együttműködve megalakítsa és koordinálja az európai információs és megfigyelő hálózatot. A Tagállamokban e hálózat elemeit három különböző feladatokat ellátó szerv végzi. A hálózat alapegységei a Tagállamokban már működő 8 Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Budapest, 1999, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 20

20 környezeti információs hálózatoknak az európai hálózatba bekapcsolódni képes intézményei. A következő elemek a Tagállamokban összegyűjtött információk koordinálását végző úgynevezett Nemzeti Központok. A harmadik elemként kell megemlíteni az Európai Környezeti Ügynökség által kiválasztott szerveket, az úgynevezett Témaközpontokat, amelyek speciális témákkal kapcsolatos feladatok ellátásában az Ügynökséggel együttműködő kutatóközpontok. Az Európai Környezeti Ügynökség a Bizottságtól független, jogi személyiséggel rendelkező önálló szervezet. Legfőbb döntéshozatali szerve az Igazgatótanács, mely saját eljárási szabályzata szerint működik. Az Európai Környezeti Ügynökség Igazgatója készíti el az Ügynökség többéves munkaprogramját, amelyet a Tudományos Bizottságnak és a Közösség Bizottságának véleményezése alapján az Igazgatótanács fogad el. Az Európai Környezeti Ügynökség kötelezettsége a környezet állapotáról háromévente készített jelentésnek a közzététele. A Ügynökség ezen tevékenysége összhangban áll a környezeti információhoz való hozzájutás szabadságának közösségi szabályozásával. Az Európai Környezeti Ügynökség a Közösség más intézményei mellett környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel is együttműködik. Az Európai Környezeti Ügynökség hatáskörének kiterjedése még csak kezdeti szakaszában van, jövőbeni bővítése a felügyeleti-ellenőrző és szabályozói funkciókkal történő felruházására irányul. Az Európai Unió környezetvédelmi akcióprogramjainak bemutatása Az első Környezeti Akcióprogram A Tanács és a Tagállamok kormányfői 1973-ban kiemelkedő fontosságú Nyilatkozatot fogadtak el, melyben az Európai Közösség céljait és feladatait a környezetvédelem területére is kiterjesztették. Ez az közötti periódusra vonatkozó program az élet- és munkakörülmények és az életminőség javítása érdekében Közösségi szintű tevékenységek 21

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

A környezetet érő hatások jellemzői

A környezetet érő hatások jellemzői A környezetet érő hatások jellemzői Együtthatás: Az ember környezeti befolyása kezdetektől fogva megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes környezeti összetevőket, elemeket érintő

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben