A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: SZEPTEMBER 19-ÉN, ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI ÍV SZERINT 1

2 I. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA Köszönti a Regionális Fejlesztési Tanácsot, tisztelt meghívott vendégeket, megnyitja a Regionális Fejlesztési Tanács szeptember 19-i ülését. Megállapítja, hogy a Tanács valamennyi, tehát mind a 21 tagja jelen van, így a Tanács határozatképes. Szokásaiknak megfelelően felkéri házigazdát, Bük város polgármesterét, Horváth Lajos urat, hogy nyissa meg tanácsülést. Hangsúlyozza, Bük város polgármesterét kéri meg erre, hiszen mindenki számára nagy öröm, hogy július 1. óta a régió egy újabb várossal gyarapodott. Ezt a Tanács úgy ünnepli meg, hogy a novemberi megalakulását követő időszakban ez az első olyan ülés, amelyet nem megyei jogú városban tartanak, hanem a régió legújabb, legfiatalabb városában. Horváth Lajos Köszönti az elnök urat, tisztelt Regionális Fejlesztési Tanácsot, és a meghívott vendégeket! Bük város önkormányzata nevében ahogy Elnök úr is mondta a régió, Vas megye legfiatalabb városa polgármestereként megtisztelve köszönti a Tanács tagjait, és meghívott kedves vendégeit. Néhány gondolatban, és valóban röviden bemutatja a települést. Elmondja, hogy jó néhány tanácsülésre kapott meghívást, és az a megtiszteltetés érte most a várost, hogy valóban a hagyományoktól eltérően egy ilyen kis településen, egy ilyen kis városban ahol 3269 állandó lakos van tartja a Regionális Fejlesztési Tanács az ülését, aminek külön örül, és örömét fejezi ki. A településről elmondja, hogy július 1-jétől kapták meg a városi rangot, és szeptember 8-án, 11 nappal az ülés előtt volt a várossá avatás. A várossá avatás alkalmából is elhangzott az a tény, hogy ennek a városnak várossá fejlődés története 1957-ig nyúlik vissza, amikor szénhidrogén kutatás, fúrás közben melegvíz, gyógyvíz tört fel. Ezt a gyógyvizet ig lefojtották, nem tudtak mit kezdeni vele. Majd szerencsére a döntéshozók a bölcs hozzáállásának köszönhetően 1961-ben elkezdték a medencék építését, így 1962-ben elkészült a Bükfürdőnek az első medencéje, ami még gyógyfürdőnek nem volt nevezhető. Innentől számítható a büki fürdő - mondhatni sikertörténete és innentől számítható az is, hogy a település talán ennek a fürdőnek köszönhetően tudott - ha nem is párhuzamosan, és nem is olyan nagymértékben, mint a fürdő - fejlődni. Augusztus közepén ünnepelte a most már részvénytársasággá alakult büki gyógyfürdő fennállásának 45. évfordulóját. Elmondja, hogy jelentős események történetek magában a fürdőben, állandó és folyamatos fejlesztések következtében eljutottak addig, hogy az as megyei alapítású vállalatok átalakítását követően zártkörű részvénytársasággá alakultak. A két fő tulajdonosa Vas megye közgyűlése, illetve Bük város önkormányzata minden évben megadta az a lehetőséget - illetve talán nem élt azzal a lehetőséggel - hogy mint tulajdonos a megtermelt eredményt osztalékként kivonja a részvénytársaságból, hanem fejlesztésbe fordította vissza. Ennek köszönhetőek azok a látható, tapasztalható fejlődések, amik itt megtörténtek. Érdekességképpen elmondja, hogy amíg 1962-ben a lakosság mintegy 80%-a mezőgazdasággal foglalkozott, addig ez az arány mostanra 7-8%-ra redukálódott. Nagyon sokan idegenforgalomhoz, turizmushoz, illetve szolgáltatásokhoz, kereskedelemhez kötődően foglakoznak, illetve ebben a műfajban - ha szabad így fogalmazni - utaznak. Úgy gondolja, hogy a fürdő fejlődése fontos a település számára, hisz ha a fürdő tud fejlődni, és azokat a lehetőségeket, amiket a fürdő nyújt, a település ki tudja használni, akkor maga a település is tud fejlődni. Ezért továbbra és bármilyen döntésükkel, bármely olyan fontos döntéssel, mint a rendezési terv, területfejlesztési koncepció mindig elsődleges szempontként veszik figyelembe a fürdő fejlődését, fejleszthetőségének a lehetőségét. Nagyon sok mindent lehetne mondani magáról a településről, de úgy gondolja, hogy nem az a fő napirend, hogy Büköt és Bükfürdőt bemutassák, így köszöni azt a lehetőséget, hogy egyáltalán meghívást kapott az elnök úrtól, és hogy a tanácsülésen részt vehet. Ahogy elnök úr mondta, megnyithatja a Tanács ülését, és nagyon jó tanácskozást kíván! Köszöni a figyelmet. 2

3 Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Makrai Szilvia (RFÜ), a jegyzőkönyv hitelesítője Kovács Ferenc, a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke legyen. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Elmondja, hogy a Tanács tagjai a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket en kapták kézhez. A Koordinációs Bizottság szeptember 18-án tartotta ülését Szombathelyen. Az ülésről készült emlékeztetőt elektronikusan továbbítani fogják. II. A NAPIREND MEGHATÁROZÁSA Új, 7. napirendi pontként javasolja felvenni az Egészségügyi fejlesztések lehetőségei az ágazati operatív programban című előterjesztést. Ennek megfelelően az egyebek napirendi pont számozása 8-ra változik. Szavazásra bocsátja a kiegészült napirendet, és megállapítja, hogy a Tanács a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta. Napirend: 1. Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről 2. Az akciótervben nevesített projektek előkészítése, kiemelt projektjavaslatok 3. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által az NYDOP /E komponens Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése (egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázati felhívás értékelő bizottságába delegált tag kijelölése 4. A évi INNOREG és INNOCSEKK pályázatok záró beszámolójának elfogadása 5. A helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatás - VI. döntési kör 6. Tájékoztató a évi decentralizált pályázatok (HÖF CÉDE, HÖF TEKI, LEKI, TEÚT) támogatási szerződéseinek megkötéséről 7. Egészségügyi fejlesztések lehetőségei az ágazati operatív programokban 8. Egyebek Javasolja, hogy a napirendek megtárgyalása előtt hallgassák meg Győr város prezentációját, Győr turisztikai stratégiáinak regionális összefüggései címmel. Felkéri Sándor János tervező urat és kollégáit, hogy tartsák meg a prezentációt. Sándor János Máté Krisztián kollégája nevében köszönti a Tanács tagjait, és meghívott vendégeit. Elmondja, hogy hármas összefogásban, Győr városa, a győri püspökség és a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés közösen kívánnak egy turisztikai projektet megvalósítani a Káptalan domb rejtett kincseinek megmutatására, feltárására, és ennek az egész konstrukciónak a bekapcsolására a regionális turisztikai lehetőségekbe. Röviden összefoglalja Győr városában található kulturális kincseket, értékeket, kiemeli Győr város középkori múltját, a Szent László Hermát. Hangsúlyozza, hogy ezek a kulturális értékek nem csak a városnak fontosak, hanem az egész országra nézve azok. Úgy gondolják, hogy mindezeket a kincseket egybefoglalva, egybegyűjtve, egy éves nagy koncepció keretében érdemes bemutatni, nemcsak a régiónak, hanem egész Közép-Európának. Elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli régió turisztikai programja már foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiszen kiemelten kezeli a turisztikai vonzerő erősítését. Úgy gondolják, hogy ez a projekt ennek a szellemében készül. Úgy gondolják, hogy a káptalan dombi projekt más regionális projektekkel együtt egy hálózatba, egy kulturális útvonalba fűzve lehetőséget ad arra, hogy a turisztikai megtartó erő tovább erősödjön a régióban. Győr városa 2010-ig tartó gazdasági programjában elhatározta, hogy turisztikai 3

4 fejlesztéseket kell megvalósítania, és éppen ezért tavaszán a város egy turisztikai stratégiát készített, amelynek egyik fontos prioritása a Káptalan domb fejlesztés. Ennek is van oka, hiszen a városban évről érve nő a látogatók száma, és úgy gondolják, hogy ezzel a projekttel ezek a számok a duplájára emelhetők. A projektnek a régióra való kapcsolatait elemezve látni kell, hogy Győr mellett más városban, településeken így Zala megyében, Vas megyében és Győr-Moson-Sopron megye más településein fantasztikus értékek, örökségek vannak, templomokban, kastélyokban bővelkedik ez a régió. Érdemes elgondolkodni azon, hogy lehetne ezeket összefűzni, hogy ne csak egy, vagy két napot töltsön el ebben a régióban a turista, hanem akár többet is. Több lehetőséget is megfogalmaztak arra, hogy hogyan lehetne a régió kiemelkedő kulturális értékeit egy vonalra felfűzni, ezek kiegészítői lehetnének a Barokk út, a Szent Márton út projektek, így például a győri is. Mindezeknek a szellemében készítették el a Káptalan domb turizmusfejlesztési koncepcióját, amely igazából a szakrális emlékeket, élményszerűen, látogatóbarát módon bemutató terv. Elmondja, hogy nem csak múzeumról van szó, nem csak kiállításról, hanem egy olyan térbeli és időbeli kiállításról, ahol a pincétől egészen a tornyokig, harangokig lehet majd eljutni. Hozzáteszi, hogy nagyon érdekes titkokkal teli kazamata rendszer húzódik a püspökvár alatt. Kiemeli, hogy a bazilikában található az európai ötvösművészet egyik kiemelkedő alkotása, a Szent László Herma. Úgy gondolják, hogy ennek a turisztikai fejlesztés keretében kb. 80 ezer fő évi látogatószámra tervezhetnek, egy non-profit csapat működtetésében nyereséges vállalkozás létesülhet, ahol nem csak győri, hanem magyarországi szempontból is fontos kincseket lehet megmutatni, jelentősen növekedhetnek a vendégéjszakák, további fejlesztéseket indukálhat ez a program, így például a péri repülőtér további fejlesztését. Hozzáteszi, hogy mindez látogatóbarát módon, komplex akadálymentesítés keretében történhet ez a fejlesztés. Nem utolsó sorban, a látogatás végén az ökoturizmushoz kapcsolódva Győr belvárosát érintő, Győrön átfolyó természet, a Duna is bekapcsolódhat ebbe a programba. Felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak Győr, hanem az egész régió bővelkedik kulturális kincsekben. Máté Krisztián Elmondja, hogy feladata az, hogy a prezentáció végén rávilágítson annak a fontosságára, hogy nem csupán megvalósítani szeretnék ezt a projektet, hanem szeretnék mindenképpen minél több emberrel megismertetni. Elmondja, hogy ezért tartják nagyon fontosnak, hogy egy marketing tervet dolgozzanak ki ennek kapcsán. Igazából két céljuk lenne: a turisták megtartása, visszacsábítása, és új vendégeket csábítani a városba. Ezt beutaztató irodának a létrehozásával, illetve utazási irodákkal. Elmondja, hogy maga a kiállítás, és a múzeumok is interaktív módon kerülnének bemutatásra, ezért a legfontosabbnak azt tartják, hogy különböző web-es felületek mikrosite-okat hozzanak létre, ill. egy önálló website-ot létrehozni, ahol akár egy interaktív túrán vehetnének részt azok az emberek, akik szeretnének elmenni a városba. A honlapon kívül megemlíti a megszokott marketing eszközöket, a direkt marketinget. Köszöni a figyelmüket és a lehetőséget. dr. Molnár Csaba Köszöni a prezentációt, és az előadást. Hozzáteszi, hogy a 2. napirendi pontban biztos fognak még ezzel foglalkozni, határozati javaslatnak megfelelően. Még egy rövid könyvbemutatót szeretnének a napirendi pontok előtt kollégák megejteni. Lados Mihály: Köszönti a Tanácsot, és a kedves vendégek. Örömmel adja át intézetük legújabb kiadványát, a mely a Nyugat-dunántúli felsőoktatásával foglalkozik. Elmondja, hogy a könyv két éves munka gyümölcse, Magyarország-Ausztria INTERREG III A program támogatásával valósult meg. Hozzáteszi, hogy osztrák oldalon is hasonló felmérések készültek, tehát a könyv nemcsak a magyarországi, nyugatmagyarországi felsőoktatást dolgozza fel, hanem osztrák oldalról is tartalmaz információt. Részletezi, hogy elég erős versenytárs, és elszívó hatása van az osztrák egyetemeknek, főleg Bécsnek, több mint háromezer magyar, főleg nyugat-magyarországi diák tanul Bécs egyetemein, viszont az együttműködés is erős. Ez a könyv nemcsak a tudás, és a személyi potenciálokat mutatja be mindkét oldalról, hanem az együttműködést is, és kiemelten foglalkozik azzal, hogy milyen együttműködési projektek valósulnak, illetve valósulhatnak meg a két oldal között. Már a kutatás, a munka során voltak olyan eredmények, amelyek biztatóak a jövőre vonatkozóan. Tájékoztat, hogy a kiadvány díjmentes, és megköszöni a lehetőséget. 4

5 III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 1. napirendi pont Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről dr. Molnár Csaba Tisztelt tanácstagok az anyagot elektronikus formában megkapták, ehhez szóbeli kiegészítést nem kívánnak fűzni. 2. napirendi pont Akciótervben nevesített projektek előkészítése, kiemelt projektjavaslatok dr. Molnár Csaba Erdős Krisztinának adja meg a szót. Erdős Krisztina Elmondja, hogy az előterjesztés első részét határidőben megkapták a tisztelt tanácstagok, a másik részét kiegészítésben most kívánják megismertetni. Ennek oka, hogy az előző körben Kormány által már megismert és továbbfejlesztésre javasolt projektek esetében a Tanács az augusztusi ülésén szeptember 17-i dátumot hagyott jóvá a továbbfejlesztett projektek beadására. Ezeknek a projekteknek az értékelése az előző nap folyamán fejeződött be. Ennek megfelelően a mostani előterjesztés kiegészítésében ismertetik, hogy a 11 továbbfejlesztésre javasolt projekt közül 10 db be is érkezett határidőben. Egyetlen egy projektet, ami a Hegyhátszentjakab Vadása tó víztárazó Őrimagyarósd közötti 1 km-es önkormányzati útszakasz felújítása címet viseli a Magyar Közút Kht. mint a projekt gazdája, nem kívánta ismételten beadni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez eljuttatott levele értelmében a Magyar Közút Kht. projektgazdai minőségben csak olyan projektekkel foglalkozik, amelyek a Közlekedési Koordinációs Központ vagyonkezelésében, és a Magyar Közút Kht. üzemeltetésében lévő országos közutakon valósulnak meg. Ez a szóban forgó út nem érint országos közutat, ezért ezzel a Magyar Közút Kht. a továbbiakban, így ebben a körben nem kíván foglalkozni. A 10 beérkezett továbbfejlesztésre már javasolt projekten kívül három új projektjavaslat érkezett be a Tanács által a június 13-i ülésen meghatározott szeptember 1-i határidőre. Ezen felül szeptember 17- ig még újabb három projekt érkezett be. Az Ügynökség munkatársai mind a 16 db projektet megvizsgáltak. Ez a vizsgálat két részre terjedt ki: formai teljességi vizsgálatra, illetve tartalmiilleszkedési követelményeknek való megfelelési vizsgálatra. Ez utóbbiról szeretné tájékoztatni a Tanácsot. A tartalmi-illeszkedési feltételek között elsődlegesen szerepel a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz való illeszkedés, mellette a kiemelt projekt eljárásrend alkalmazhatósága az adott konstrukcióban, komponensben. Fontos, hogy a projekt hatása legalább regionális legyen. Az előkészítettsége, állapota olyan legyen, hogy a nevesítéstől számított hat hónapon belül támogatási szerződést lehessen kötni a projektgazdákkal. Ez azt jelenti, hogy legalább engedélyes tervvel kell rendelkezni, illetve a tulajdonviszonyoknak rendezetteknek kell lenni. Fontos továbbá, hogy van egy olyan szabály, miszerint ebben az akciótervi időszakban a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül a projekt megvalósításának be kell fejeződnie. Ezen felül kizárólag a továbbfejlesztésre javasolt projektek esetében még egy szempontot vettek figyelembe: a szakmai zsűri során a szakértők által megfogalmazott észrevételeknek való megfelelés, arra való reagálás szempontjai. Ez utóbbit lényegében a döntően, vagy a részben, vagy az inkább nem kategóriákba sorolták. A beérkezett projektjavaslatokról az előterjesztés három melléklete részleteiben beszámol. Az 1. számú melléklet a formai értékelésről, a 2. számú a tartalmi értékelésről, 3. számú melléklet pedig összefoglaló adatokat tartalmaz pénzügyi vonatkozásban a projektekről. A ROP IH-tól kapott információk szerint a Regionális Fejlesztési Tanácsoktól a ROP IH annyi támogatott projektet vár csak, amelyeknek a támogatási igénye nem lépi túl a rendelkezésre álló keretet. Ugyanakkor az eljárás megvalósítása érdekében lehetőséget biztosít egy tartalék projektlista felállítására. Ezekről tanácsi határozat szólna. Egy esetben, a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökség helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása komponens esetében javasolják tartaléklista felállítását. Elmondja, hogy az előterjesztés határozati javaslata négy pontból áll. Az 1. pontban arról kérik a Tanácsot, hogy az előterjesztés megismerését követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé nyilatkozzon, miszerint ezek a projektek megfelelnek a 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet

6 ának. A felsorolás tartalmi, illeszkedési vizsgálatnak megfelelő szempontokat jelenti, amiket az előbb felsorolt. A határozati javaslat 2. pontja a továbbfejlesztésre javasolt projektek nevesítési javaslatát tartalmazza. A 3. és 4. határozati pontok tartalmazzák a tartaléklistára való felkerülést, amelyre javasolják, első helyen Körmend Város által benyújtott Batthyány-Starttmann várkastély értéknövelő megújítása című projekt kerüljön fel. Az új projektek esetében pedig, másodikként a sorrendben a Győr Megyei Jogú Város által az imént ismertetett Turizmusfejlesztés Győrben a Káptalan domb értéknövelő megújításával című projektjét javasolják. Borkai Zsolt Megköszöni kollégáinak a prezentációt, és az elmúlt időszakban végzett nagyon kemény munkát. Elmondja, hogy módosító javaslata van. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban szerepel 138 millió forinttal egy projektelem, azonban ez az adatlapon ez már nincs feltüntetve, tehát azt jelenti, hogy 138 millió forinttal emelkedne a projekt teljes költségvetése. Kéri a Tanácsot, támogassák ezt a javaslatot, és továbbá kéri, hogy a tartaléklistára valóban másodikként vegye fel Győr város projektjét. Úgy gondolja, nemcsak Győrre, hanem a régióra is nagy hatással van. Bali József Elmondja, hogy nagyon örültek a kiemelt projekteknek, és úgy érzi, hogy mindannyian úgy gondolják, hogy ez végre egy olyan elem, ahol közös felelősséget lehet vállalni a régió egységes, és arányos fejlesztéséért. Ugyancsak örültek a négy- és ötszámjegyű utaknál, hogy kiemelt projektekként lehet kezelni. Korábban egy előzetes szakértői vélemény lett a tagok rendelkezésére bocsátva, amelyben az első 10 helyen zalai út lett nevesítve. Mindannyian közlekedő emberek, és ismerik a közlekedési viszonyokat, így ez nem lepett meg senkit. Gyakorlatilag Zala egy rendkívül szerteágazó, nagyon speciális szerkezetű megye, a közlekedése ennek megfelelően nagyon eltagolt, és nincsenek meg azokat az adottságok, mint a másik két megyénél, ahol egymást keresztező főútvonalakra lehet az önkormányzati utakat rávezetni. Vannak olyan kistérségek, ahol a négy- és ötszámjegyű út jelenti a kistérség teljes feltáró úthálózatát is. Ehhez képest a szakértői bizottság állásfoglalása is már meglepő volt számukra, de ezt még el tudták fogadni. Tulajdonképpen arról szólt, hogy a szakértői bizottság a rendelkezésre álló keretet három egységes arányban, három megye között felosztotta, és ennek megfelelően alakította ki a prioritásokat. Így a második körben, amikor látják, hogy a továbbfejlesztésre beadott projekteknél hirtelen megnő a projekt étvágya, ill. megnő a költségvetése, ezzel azt a rendelkezésre álló keretet is lefedi, amellyel esetleg még más projekteket is be lehetne hozni, és a már meglévő megyei egyensúlyt is borítja. Ha jól emlékszik, akkor a kiemelt projekteknél kizárólag az utas projekteknél történt egy olyan megállapodás is, hogy ebben a két éves fejlesztési ciklusban új út építése ne induljon el, hisz gyakorlatilag nem biztosított, hogy két év alatt, 2+2 év alatt le lehet bonyolítani ezeket az útépítéseket. Elmondja, hogy Zala megye esetében ez így is történt, és a nagykanizsai elkerülő út nem is került a prioritások közé. Azt kéri a Tanácstól, hogy miután nem a megye a projektgazda, nem települések a projektgazdák, és a projektgazda nevében nem tudnak jelenleg nyilatkozni hiszen a Magyar Közút Kht. és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. a projektgazda, aki benyújtotta a kiemelt projekteket fogadjon el egy olyan javaslatot, hogy a következő akciótervben ezeket a hátrányokat a megye települései javára valamilyen módon orvosolni lehessen. Valamint gyakorlatilag meg lehessen oldani azt a közlekedési felzárkóztatást, amely már hosszú évtizedek óta késik Zala megyében. Megemlíti a Keszthely-Sümegi utat, ahol egy városba, munkahelyre, iskolába, intézmény igénybevételére történő közlekedés nagyon fontos a turisztika mellett, hiszen balatoni útról van szó. Egy másik tanácstag által javasolt Zalaszentgrót-Zalacsány utat is megemlít, amely szintén az ottani kistérség észak-déli irányú egyetlenegy feltáró útja lehet. Elmondja, hogy ezek sem kerültek be, gyakorlatilag rontva azokat az esélyeket, hogy a zalaszentgróti kistérségnél a pontosan kilométerszelvényre szakaszolt projektelemeket összevonták, ezáltal a kivitelezésnél esetleg azokat a problémákat, amelyek a projekt tervezésénél adódtak, össze lehet mosni. Kéri a tisztelt elnök urat, hogy fogadjanak el egy olyan határozatot és ezt módosító indítványnak szeretné benyújtani hogy a következő két éves akciótervben ezeket a hátrányokat a régió feltétlenül orvosolja. Székely Imre Reagál kollégája hozzászólására. Az a fajta megállapodás amire utalt a közúti szakma között lehet, hogy felmerült, hogy új út ne épüljön, de akárhány ilyen lehetőség volt, és a települések akartak élni 6

7 ezzel a lehetőséggel. Nem csak a Győr-Moson-Sopron megyéből éltek ezzel, hanem mint a Vadása tó is mutatja - Vas megye is. Az, hogy a sokoropátkai út esetében 0 előkészítettségű projektről lenne szó, végképp nem igaz, és ezt a körünkben lévő Botos úr is megerősítheti, aki a 1991-ben a megye támogatásával elindította azt a projektet, amiben ez az út is benne volt. Egy tervet készítettek a település közötti utakra, és 11 között szerepelt már akkor is az út, valamint később készült is egy vizsgálat. Hozzáteszi, hogy előkészített útról van szó, és amit elhangzott, hogy aránytalanságok vannak, amit valóban el tud fogadni. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nagyjából 1/3-1/3 arányú legyen a megyék közötti forráselosztás. Ez most nem is sérült, így amit most pluszba kapna ez a projekt, az a tartalékkeret terhére menne. A pályázó annyit mondott, hogy két ütemre szerette volna bontani a projektjét, csak az új projektgazda, akit a GKM kijelölt, a NIF Zrt. pedig azt mondta, hogy szakmai szempontból szerencsésebb egy ütemben megépíteni, ezért tartanak ennél az összegnél. Kéri, hogy ezt is mérlegelje a Tanács. Baracskai József Elmondja, hogy egy részben tökéletesen egyetért a Zala Megyei Közgyűlés elnökének képviselőjével, amit a Zala megyei utak állapotáról, és a felújításáról mondott. Meglepve tapasztalta, hogy a szakértői bizottságba a Zala Megyei Közgyűlés elnökének kérésére zalai tagot delegáltat az RFT, amit minden tag elfogadott. Úgy gondolja, hogy ott kellene keresni elsősorban ezeket az indokokat, hiszen ahogy Bali úr is elmondta, valóban egyeztettek kistérségi szinten, és utána meglepve tapasztalták, hogy Zala megyéből nem azok az utak kerültek be a négy és ötszámjegyű utak közé, amiből az egyeztetések folytak. Véleménye szerint ott kellene megkérdezni, hogy miért így történtek. Az egy másik kérdés, hogy azt is valóban meg lehetne nézni, hogy ugyanabból az összegből Vas megyében majdnem dupla annyi út fog megépülni a következőkben, mint Zala megyében, ezért úgy gondolja, hogy először Zala megyeieknek otthon kellene körülnézni, hogy miért így történtek ezek a dolgok. Dr. Mohos Antal Elmondja, hogy még megyei önkormányzati képviselőként - ami már jó 10 évvel ezelőtt volt, ahogy ez a projekt - már akkor is támogatta ennek az útnak az megépítését. Felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy ennek az útnak van egy nagyon fontos egészségügyi vonatkozása is, ami pedig a következő: a két település a háziorvosi rendszerébe a doktornőnek helyettesítés esetén a két település között kell járkálnia, amely egy km-es kerülőúttal történik meg. Abban az esetben, ha a projektben említett út megépül, ez teljesen lerövidül. Nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen a TIOP keretén belül a Tét kistérségi járóbeteg központi szakellátás zöldmezős beruházásba fog megépülni, ami természetesen ennek az egészségügyi körnek a vonzatát is képezi. Ez az út a Sokoropátkától távolabb eső településeknek is nagyobb lehetőséget fog nyújtani Tétnek, mint kiemelt járóbeteg központnak a megközelítésében. Tombi Lajos Előrebocsátja, hogy meg fogja szavazni mind az útra vonatkozó, mind a győri projektre való javaslatot. Igazat ad mind Baracskai József úrnak, mind Bali József úrnak a tekintetben, hogy itt most alapvetően az a probléma, hogy kevés a pénz. Pénzre mindenhol szükség van, és attól nem lesz jobb Zalában, hogy máshol nem épül meg egy út. Véleménye szerint afelé kell menni, hogy minél több helyen, így Zala és Vas megyében valóban aránytalanság van mind a közút hálózatban, mind általában az infrastruktúrában. Ennek történelmi okai is vannak, tehát efelé kell menni. Véleménye szerint, az a probléma, hogy útügyi igazgatás, illetve útügyi szerkezetátalakításnak esett áldozatul a megye, mert igazából a döntési központ nem Zalaegerszegen van, és nem biztos abban, hogy Győrből pontosan értékelni lehetne, hogy Vas vagy Zala megyében hol vannak a feszültségek, és azok a problémák, ahová most oda kéne tenni magát a Tanácsnak. Úgy gondolja, hogy abból ered ez a disszonancia, hogy a szakma egyik csapata felülvizsgálta a helyi csapatnak a döntését, és nem az a javaslat jött, amit eredetileg akartak. Kéri a Tanács tagjaitól, hogy legyen megfelelően bölcs, és mértéktartó, ha a jövőben hasonló zalai vagy vasi kérés jön, akkor próbálják meg kompenzálni, hiszen azért ülnek egy asztalnál, hogy a régió előbb-utóbb - ha nem is Zalaegerszeget mondja, de Nagykanizsától vagy Beleznától Mosonmagyaróvárig nagyjából azért hasonló legyen. Lesznek mindig különbségek, de azért menjenek előre, és lehetőleg a kiegyenlítés irányában. Sajnos ez a mostani projektjavaslat - annak ellenére meg fogja szavazni - nem a kiegyenlítés irányába visz, hanem további elhúzást, illetve széthúzást fog eredményezni. Megérti Mohos doktor úrnak azt a szakmai érvét, miszerint ennek az 7

8 összekötő útnak bizony olyan hatásai vannak, ami jó, ha megvan a régióban, még akkor is, hogyha lennének máshol is hasonló problémák, csak hát azok most nem kerültek napirendre. Kéri a Tanácsot, ha fél év múlva jön egy hasonló zalai kérés, akkor ugyanolyan nagyvonalúak legyenek, ahogy most, ezzel a projekttel kapcsolatban. Gratulál Győrnek projektjéhez, és felhívja a figyelmet, hogy ne felejtse el a Tanács, hogy Körmend fele is van tartozásuk, azt is le kell róni. Borkai Zsolt: Felvetést szeretne tenni. Körmend Város Önkormányzatának projektjében a 2. számú mellékletében olvasható, hogy hatása: nemzetközi, előkészítettség, indíthatóság: nem megítélhető, szakértői észrevételek figyelembevétele: nem megítélhető. Erre szeretne választ kapni. Megjegyzi, hogy betették az első helyre a tartalékkeretbe, azonban itt ez a két dolog szerepel. Bali József: Köszöni Baracskai úr támogatását. A szakértői bizottságban született megállapodást elfogadták, egyértelmű, hogy az utak mindenhol rosszak, Magyarországon ez egy sajátos probléma. Örülne, ha azok a projektek, melyek Zala megyéből bementek, és tervezés alatt vannak pl. a 86-os út és kiderül, hogy fele annyiból meg lehet csinálni, ugyanezzel a műszaki tartalommal, akkor még egyszer annyi utat lehet a régióban megvalósítani. Elmondja, hogy kalkulált árakról lehetett beszélni, ezeket az árakat a szakma bocsátotta a rendelkezésükre, az a szakma, akit a régió delegáltjaként igyekeztek a szakértői bizottságba nevesíteni, azért, hogy ne valamilyen dilettáns, vagy politikai természetű vita legyen a regionális fejlesztési tanácsban, hanem tényleg a szakma által is jóváhagyott projektek versenyezhessenek. A szakértő bizottságnál ezt a hármas elosztást tekintettel arra, hogy mindenhol égető az útprobléma el tudták fogadni. A probléma onnét fakadt, hogy a második körben a továbbfejlesztésre javasolt projekteknél 290 millió forintos bekerülésű projekt kerül most vissza továbbfejlesztés után 744 millió forint megvalósítási összeggel. Az indokok közt szerepel, hogy kisajátítani is szükséges, tehát kisajátítási eljárásra is kell költeni. Az előzőekben említett határozati javaslatához tér vissza, a kiemelt projekteknél a négy és ötszámjegyű utaknál az RFT kötelezettséget vállal arra, hogy a következő akciótervben a szakmai szempontokat Zala megyei oldalára érvényesíteni fogja. Kéri a Tanácstagok támogatást. Fehér László: Elmondja, hogy amikor a kiemelt projektek esetében tavasszal döntöttek, Celldömölk projektje bekerült a Tanács által nevesítésre javasolt projektek közé. A Kormány azonban nem támogatta a projektet, ezt újra nem adták be. A kilenc Vas megyei kistérség delegáltjaként szeretné, ha az előterjesztésben továbbra is úgy maradna, hogy a tartaléklistán Körmend jelenne meg első helyen, és tartalékként maradjon ott Győr, és javasolja, hogy a Zala megyei javaslat menjen tovább. Kovács Ferenc: Nem tartja szerencsésnek, amikor bármilyen témakörben nem a konszenzus mellett dolgoznak. Felhívja Borkai Zsolt figyelmét arra, hogy a Körmendi várkastély épületegyüttese Magyarország egyik legértékesebb épületegyüttese, pont olyan nagy érték, mint pl. a fertődi, vagy a gödöllői kastélyegyüttes, vagy a keszthelyi kastély. Méltánytalan volt ennek az épületnek a sorsa, és úgy látja, még most is hátrányos helyzetben van a népszerű helyekkel szemben. Elmondja, hogy azt kell tudni erről az épületegyüttesről, hogy Magyarországon két helyen található barokk korban épített színházépület, mely ebben az épületben megvan. Sok érvet tudna felsorolni, pl. a Batthyány család életútja, közszereplése 600 éven át nyomon követhető ilyen szempontból is méltánytalan az a helyzet, amelyben az épületegyüttes részesül. Úgy gondolja, ott a helye az első körös kiemelt projektek között is, pontosan azért, mert soha gyakorlatilag a rendszerváltás előtti időszakban sem lett költve erre az épületre, méltánytalan hasznosítások voltak. Hozzáteszi, a barokk színház azért maradhatott fent, mert egy cipőgyár működött benne. Úgy gondolja ez a sorrend így van jól, és az lenne a szerencse, ha a projektet be tudnák emelni az első körösök közé, és úgy gondolja, hogy ezen közösen együtt kellene dolgozniuk. Elmondja, hogy természetesen lehetőség van arra is, hogy ne tanácstag szóljon hozzá. Kérdezi Bebes Istvánt, hogy Kovács Ferenc elnök úr által elmondottak után hozzá kíván-e szólni? 8

9 Bebes István: Elmondja, hogy a korábbi tanácsülésen már igyekezett azokat az érveket elmondani, ami a projekt mellett szól. Kiemeli, hogy egy város igyekszik egy olyan feladatot megoldani, amit a korábbi években az államnak kellett volna a saját hatáskörében fontosnak tartani, és erre lehetőséget biztosítani. A város vállalja az önrészt, és vállalja azt, hogy ennek a projektnek a két alpontjában két kapu kinyitásával egy további lehetőséget biztosítson annak érdekében, hogy ez a projekt a befektetői tőke számára elérhető legyen. Ennek a kidolgozására az elkövetkezendő hat hónapban egyrészről elégségesnek kell lenni, másrészről úgy gondolja, van egy több száz oldalas tanulmány, amelyet javasol a Tanács tagjainak áttekinteni világosan láthatják ennek a projektnek a lehetőségeit. Úgy gondolja ebben mindent felvázoltak, és kéri a Tanács támogatását. Úgy gondolja, hogy ezt a témát jól körüljárták. Borkai Zsolt polgármesternek adja meg a szót. Borkai Zsolt: Elmondja, hogy nem kételkedik a projektben, és meg fogja szavazni. Azért tette fel a kérdést, mert egyrészről szerepel ilyen megállapítás. Arra lett volna kíváncsi, hogy miért szerepel. Másik részről pedig, ha ilyen megállapítás szerepel tudják, hogy döntés-előkészítők ez nem befolyásolja-e a későbbiekben azt, hogy ezt a projektet nem fogják támogatni. Kérdése erre irányul, nem arra, hogy Győr megelőzze ezt a projektet, hanem két ilyen információt szeretne hallani. Meg fogják ezt tenni, lezárja ezt a kört, és az ügyvezető úr megadja a választ. Két kérdéses projekt merült fel, a Körmendi kastély és a Sokorópátkai út. Először a körmendi projekttel kapcsolatban válaszolnak. Győrffy Gábor: Elmondja, hogy kérdést hallott, és nem változtatási javaslatot. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy igen, ismerik a körmendi projektet és annak a megalapozottságát, és nem csak a Tanács, hanem a Kormány is döntött erről. Hozzáteszi, hogy az az eset áll fenn ami nem ritka a Tanács működésében hogy egyrészről van egy munkafolyamat, másrészről vannak a Tanácsnak ülései. A munkafolyamatban az NFÜ szeptember 30-ig várja feltölteni a részletesebb munkaanyagokat, és a Tanács ülésére való tekintettel a nevesített kiemelt projektek legnagyobb része tudta teljesíteni azt, hogy már szeptember 17-ig a kiegészített teljesebb anyagot megküldte. Hozzáteszi, hogy Körmend esetében részanyagokat kaptak, de sem az NFÜ, sem az RFT nem nevesített szankciót arra, ha szeptember 17-ig nem tudja teljesíteni, mert a kért és nevesített határidő szeptember 30-a. Az előkészítési folyamatban ezért a rendelkezésükre álló eddigi anyagok, a Kormány határozata és a szeptember 30-ig elkészülő tanulmány részanyagai alapján mérlegelték, és úgy gondolták erre a helyre nevesítik, és az új bejövő projektek közül, a Tanács által még nem, de most már igen, és a Kormány által nem minősített anyagok közül Győr Város Önkormányzatának projektjét javasolják tartalék helyre. A munka folyik, és az előzetes anyagok alapján szeptember 30-ig be fog érkezni az, így a nem megítélhető sorba is pontosabb fogalmat fognak írni az NFÜ felé. A vitát lezárja, és szavazásra bocsátja Borkai Zsolt összegszerű módosító javaslatát. Áttér a Sokorópátkai úttal kapcsolatos válaszra. Győrffy Gábort, majd Kiss Tibort kéri fel a válaszadásra. Győrffy Gábor: Elmondja, hogy az NFÜ-től érkezett egy jelzés, hogy abban a minőségben, amelyben a sokorópátkai út szerepelt, nem válhat az országos közúthálózat részévé, ezért ők minőségi szintemelést javasolnak. Tehát az RFT két megoldást választhat. Az egyik az, hogy ezt elfogadja. 3,2 Mrd forintos keretről van szó, amelyből lehetett volna másként is, de most a döntés úgy alakult, hogy megyénként egyenlő rész mintegy egy-egy milliárd forintos részesedést határozott meg az előzetes szakértői bizottság. Ehhez képest az egyik megye részesedése így 450 millió forinttal megnő. Úgy gondolja, hogy ezt hat-hét éves ciklusról beszélnek a Tanács nevesíti ami egyben a Koordinációs Bizottsági ülésen elhangzott 9

10 kérés is a jelen akcióterv időszakában. A következő akciótervi időszakban ezt a kompenzációt az RFT az akkori bíráló bizottság figyelmébe javasolja, hogy tegye meg. A másik megoldás az, ha az RFT ezt a költségnövekedést nem fogadja el. Igazán ennek az útnak a területfejlesztési indokoltságát senki sem kérdőjelezte meg, tehát a Győr-Moson-Sopron megyéhez újonnan csatlakozott területeknek a saját kistérségi központjuk megközelíthetősége Sokorópátka estében 24 kilométerről hét kilométerre csökkenne. Ez egy radikális helyzetjavulás lenne meg, így a maguk részéről az első megoldást javasolják, jegyezze meg a Tanács ezt, és a következő akcióterv összeállításának pénzügyi arányánál vegye figyelembe. Összefoglalja az elhangzottakat. Elmondja, hogy ami az eredeti határozatban szerepel, örömteli tények. Az hogy a Kormány a továbbfejlesztésre javasolt projekteket apró kérésekkel küldte vissza a Tanács elé, és ezeket szinte kivétel nélkül a Hegyhátszentjakab-Vadása tó- Őrimagyarósd út kivételével, amit maga a projektgazda nem adott be újra be tudják hozni, és kivétel nélkül megint a Kormány elé tudják terjeszteni. Úgy gondolja, ez egy nagyon szép dolog. Ebben a körben, ill. a Körmend Város Önkormányzatához tartozó Batthyány-Strattmann várkastély projekttel kapcsolatban ami korábban már továbbfejlesztendő projektként jelent meg már novemberi Kormánydöntés várható a Kormány előzetes állásfoglalása szerint. Az új projekt a Győri Káptalan domb projekt már nem kerülhet be a novemberi Kormánydöntésre, hiszen ott csak a továbbfejlesztésre javasolt projektek jelenhetnek meg. Ez várhatóan a jövő év elején, január, február környékén kerülhet a Kormány elé döntésre. A Tanács korábban ezt a projektlistát egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadta el, ahogy Bali József utalt is rá, szép volt ez a regionális konszenzus. A módosító javaslatokkal kapcsolatban elmondja, hogy két módosító javaslat érkezett Az egyik módosító javaslat Borkai Zsolt részéről a határozati javaslat negyedik pontjában a projekt teljes költségvetésének a növelését jelenti 138 millió forinttal, ill. ugyanezzel az összeggel a támogatási igény is nő. Ezt polgármester úr javaslata szerint a kimaradt komponenshez képest kellene nevesíteni. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, és megállapítja, hogy az összegszerű módosító javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. A másik javaslat a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács részéről érkezett, talán egybegyúrható azzal, amit Győrffy Gábor javasolt. A kiemelt projektek kapcsán a négy és ötszámjegyű utaknál a Regionális Fejlesztési Tanács törekszik arra, hogy a következő akciótervben a szakmai szempontokat figyelembe véve érvényesíti azt, hogy Győr-Moson-Sopron megye ebben az akciótervben 450 millió forintos a többi megyéhez képest plusz támogatást kapjon, és ennek a kompenzálására a következő akciótervben kerüljön sor. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot a határozati javaslat külön ötödik pontjaként, és megállapítja, hogy a Tanács a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja az eredeti határozatot a módosító javaslatokkal együtt, és megállapítja, hogy a Tanács a kiegészített és módosított határozatot egyhangúlag elfogadta. Gratulál a Tanácsnak, hiszen ilyen súlyos pénzügyi településfejlesztési kérdésekben a Regionális Fejlesztési Tanács egyhangúlag tud dönteni, az jól mutatja, hogy az az elhatározásuk, amit év elején Sopronban tettek mely szerint megpróbálnak komplex régiófejlesztésben gondolkodni még működni is tud. 10

11 59 / (IX.19.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács nyilatkozik arról, hogy meggyőződött az alábbi projekt javaslatoknak az előírt (255/2006.(XII.8) Korm. Rendelet 17. (2) bekezdésében megjelölt) kritériumoknak való megfelelőségéről. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Operatív Program évi Akciótervében a Kormány július 25-i döntése alapján továbbfejlesztésre javasolt projektek közül a következő átdolgozott kiemelt projektjavaslatok nevesítését terjeszti elő a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetőleg a Kormány felé: Projektgazda Projekt címe Támogatási igény (ezer Ft) Projekt teljes költségvetése (ezer Ft) Büki Gyógyfürdő Zrt. Büki Gyógyfürdő fejlesztése Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. Új Fürdő és Terápiás Centrum létesítése GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Új fogadóépület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedettfürdő átalakítása A) Kiemelt, nemzetközi célpontú gyógyfürdők fejlesztése Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ Helikon Kastélymúzeum Kht. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Szombathely Megyei Jogú Város Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele A Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő - fejlesztési programja: II., III., és IV. ütem Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem - Az Iseum rekonstrukciója B) A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Lukácsházi-tározó A) Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése NIF Zrt. Sokorópátka- Kajárpéc településközi út építése A) Településeket összekötő utak fejlesztése (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Operatív Program évi Akciótervében a 2.1.1/B A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása komponens esetében tartalék projekt listát állít fel, melyre első helyen a következő, a Kormány július 25-i döntése során továbbfejlesztésre javasolt projektet teszi: Projektgazda 1. Körmend Város Projekt címe Támogatási igény (ezer Ft) Projekt teljes költségvetése (ezer Ft) A Batthyány-Strattmann várkastély értéknövelő megújítása

12 (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Operatív Program évi Akciótervében a 2.1.1/B A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása komponens esetében felállított tartalék projekt lista második helyére az újonnan beérkezett javaslatok közül a következő projektet teszi: Projektgazda 2. Győr Megyei Jogú Város Projekt címe Támogatási igény (ezer Ft) Projekt teljes költségvetése (ezer Ft) Turizmusfejlesztés Győrben a Káptalan domb értéknövelő megújításával (5) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács törekszik arra, hogy a évi akciótervben a négy és ötszámjegyű utak esetében a szakmai szempontokat figyelembe véve érvényesíti azt, hogy Győr-Moson-Sopron megye a Nyugat-dunántúli Operatív Program évi akciótervében 450 millió forintos a többi megyéhez képest plusz támogatást kap, és ennek a kompenzálására a következő akciótervben kerüljön sor. Határidő: szeptember 19. Felelős: dr. Molnár Csaba, elnök 3. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által az NYDOP /E komponens Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése (egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázati felhívás értékelő bizottságába delegált tag kijelölése Tájékoztatja a Tanácsot, hogy örömteli pillanat ez, hiszen eddig csak pályázatokat írtak ki, ill. döntöttek kiemelt projektekről, de oda még nem jutottak, hogy saját pályázatnál elbírálás is legyen. Hozzáteszi, hogy ez a legkorábban kiírt pályázat. Korábban felkérte a tanácstagokat, hogy tegyék meg javaslatukat a delegált személyére vonatkozóan. Két javaslat érkezett, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács javaslatát visszavonja, ennek megfelelően egy javaslat van, ez Vas Megyei Területfejlesztési Tanács javaslata dr. Dalos János személyére. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 60 / 2007 (IX.19.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP /E komponens az Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázati felhívás Értékelő Bizottságába szavazati jogkörrel dr. Dalos Jánost delegálja. Határidő: szeptember. 30 Felelős: Győrffy Gábor, a NYDRFÜ ügyvezető 12

13 4. napirendi pont A évi INNOREG és INNOCSEKK pályázatok záró beszámolójának elfogadása Elmondja, hogy az elmúlt időszakban minden tanácsülésen találkozhattak a tanácstagok Innoreg, ill. Innocsekk pályázatokkal kapcsolatos záró beszámolókkal. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 61 / 2007 (IX. 19. ) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések (INNOREG) program befejezett projektjeinek (Kedvezményezett: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, BAROSS ; OMFB-00694/2006) illetve az Innocsekk program befejezett projektjeinek (Kedvezményezett: Nyugat-Dunántúli Logisztikai és Gazdaságfejlesztési Egyesület, BAROSS ; OMFB-00654/2006) ellenőrzési folyamatát. Azok eredményéről tájékozódott és a projekteket befejezettnek tekinti, felkéri a Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről tájékoztassa a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát. Határidő: október 31. Felelős: Magyar Dániel, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vezetője 5. napirendi pont A helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatás - VI. döntési kör Elmondja, hogy az éves szinten a Tanács rendelkezésére álló 103 millió forint a mai döntéssel biztosan el fog fogyni. Hozzáteszi, hogy ezzel a többi régió összehasonlításában jól állnak, mert a többi régiónál már jelentős többségében elfogyott ez a keret. Azok az önkormányzatok, akik a rendelkezésre álló pénz elfogyása után fordulnak a Tanácshoz, ők sem maradnak vis maior kárenyhítés nélkül. Ilyenkor az eljárásrend az, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vis maior tartalékalapjához terjesztik elő a javaslatukat. Elmondja, hogy a mostani javaslat korábbi döntéseikhez képest annyiban speciális, hogy élve a jogszabályban biztosított jogkörrel, vis maior előlegről hozott döntés Győr Város részére a múlt héten, hiszen mint ahogy azt a tanácstagok is tudják egy nagyon komoly, és gyorsan, szinte a védekezést lehetetlenné tevő árvíz érkezett múlt héten Győrbe. Itt még mivel kárenyhítési előlegről van szó konkrét károkról nincs szó, elsősorban a védekezéshez, ill. a később megállapítandó károkhoz szeretnének hozzájárulni. A jogszabály szerint a Tanácsnak ezt a vis maior előlegről hozott elnöki döntést utólagosan jóvá kell hagynia, ezért a határozati javaslat negyedik pontjában erről külön kell döntenie a Tanácsnak. Bali József: Megköszöni azt a jó együttműködést, ami az Ügynökség munkatársai és a megyei Területfejlesztési Tanácsok között volt a vis maior pénzek elosztásánál. Úgy érzi, hogy jó munkakapcsolat volt. Köszöni a gyors ügyintézést, ami felmerült a Zala megyei esőzések kapcsán. Egy technikai jellegű dolgot szeretne kérni: a jobb tájékozódás érdekében a táblázatban szerepeljen a kistérség, és a település megjelölése mellet kéri, hogy a melyik megyét is tüntessék fel. Elmondja, hogy a mellékletben szerepel a megye, de a határozatban nem. Ezt a továbbiakban javítani fogják. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 13

14 62 / 2007 (IX.19.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 12/2007 (II.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása előirányzathoz kapcsolódóan a évi VI. döntési körben a megjelölt támogatási összeggel az alábbi igénybejelentéseket támogatja decentralizált keretéből: Reg.szám Önkormányzat neve Vis maior káresemény megnevezése Megye Támogatás (Ft) 43/2007 Kisrákos Község Esőzés miatt útban keletkezett károk Vas / / / /2007 Felpéc Község Nyúl Község Écs Község Csehimindszent Község Esőzés miatt utakban, árkokban, padkákban Esőzés miatt utakban Esőzés miatt utakban, árkokban Rendkívüli esőzés következtében a utakban Győr- Moson- Sopron Győr- Moson- Sopron Győr- Moson- Sopron Vas (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 12/2007 (II.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása előirányzathoz kapcsolódóan a évi VI. döntési körben a megjelölt támogatási összeggel az alábbi igénybejelentéseket támogatásra javasolja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak a vis maior tartalékkeret terhére: Reg.szám 44/2007 Önkormányzat neve Rajka Község Vis maior káresemény megnevezése Vihar miatt ravatalozóban Megye Győr- Moson- Sopron Támogatás (Ft) /2007 Sokorópátka Község Esőzés miatt utakban, árkokban, padkákban Győr- Moson- Sopron /2007 Győr- Moson- Sopron Győr- Moson- Sopron 49/ / /2007 Kajárpéc Község Győrszemere Község Nagykutas Község Ravazd Község Esőzés miatt utakban, árkokban Esőzés miatt utakban, árkokban Rendkívüli esőzés következtében a útban, árokban Esőzés miatt utakban, árkokban Zala Győr- Moson

15 Sopron 57/ / / /2007 Páka Község Gelse Község Pannonhalma Város Tormafölde Község Rendkívüli esőzés következtében árokban Rendkívüli esőzés következtében a útban, árokban Esőzés miatt utakban Rendkívüli csapadék miatt az önkormányzati hivatal épületében keletkezett kár Zala Zala Győr- Moson- Sopron Zala (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza Elnökét a vis maior tartalékkeret terhére tett támogatási javaslat továbbítására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács egyetért a Győr MJV Önkormányzatának az árvíz következtében felmerülő védekezési és önkormányzati intézmények, közterületek helyreállítási költségeinek támogatására nyújtott Ft vis maior elnöki előleg megítélésével. Határidő: szeptember 19. Felelős: dr. Molnár Csaba, a Tanács elnöke Elmondja, hogy most kapta a hírt, miszerint Brüsszel elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési programot. 6. napirendi pont Tájékoztató a évi decentralizált pályázatok (HÖF CÉDE, HÖF TEKI, LEKI, TEÚT) támogatási szerződéseinek megkötéséről Tóth Gábort kéri fel szóbeli kiegészítésre. Tóth Gábor: Elmondja, hogy a múlt héten kiküldött előterjesztéshez képest a 226 nyertesből már majdnem 160-an megkötötték a támogatási szerződéseket, a többi folyamatban van. Húsz pályázó már megkezdte a támogatás lehívását, vagy már le is hívta a megítélt támogatást. Röviden elmondja, hogy egy tartaléklistát fogadott el a Tanács mindegyik előirányzattal kapcsolatban. Előzetesben úgy néz ki, hogy TEKI-n nem képződik nagyobb mértékű maradvány, viszont a TEÚT és CÉDE pályázatoknál több millió forint nagyságrendű lehet a maradvány, így a novemberi tanácsülésre hoznák be a tartaléklistás döntéseket. Bali József: Ahogy a vis maior előterjesztésnél kérte, itt is kéri, hogy a táblázatokban szerepelje, melyik pályázat melyik megyében van. Természetesen itt is pótolják. Lezárja a napirendi pontot, mivel tájékoztató jellegű, szavazást nem igényel. 15

16 7. napirendi pont Egészségügyi fejlesztések lehetőségei az ágazati operatív programban Dr. Mohos Antalnak, az előterjesztőnek adja meg a szót. Dr. Mohos Antal: Röviden elmondja, hogy az előterjesztésnek arról a július 25-én a Kormány által elfogadott, úgynevezett TIOP program 2. prioritásával foglalkozik, mely az egészségügyi fejlesztéseket tartalmazza, és körülbelül 150 Mrd forint értékű összeget jelent. Az előzetes felmérések szerint a kiemelt intézmények, egészségpólusok, országos mentőszolgálat ebből az összegből viszonylag sok pénzt elvisz, és számításaik szerint maximum Mrd forintos keret marad, amire a régiók pályázhatnak. Az előzetes felmérések szerint a régióban pillanatnyilag a megkezdett, ill. a jelzett egészségügyi projektek 20 Mrd forint értékűek. A Nyugat-dunántúli régió egy országos verseny részese, így szeretné, hogy az október eleji egészségügyi minisztériumi fejlesztésekről történő egyeztetéseken melyen részt vesz a Tanács határozattal támogassa, és képviselni tudja azt, hogy ezt a keretösszeget a minisztérium emelje meg, és ugyanakkor tekintettel arra, hogy a os egészségügyi fejlesztéseknek nem volt a régió kedvezményezettje, valamilyen formában a pályázatok úgy kerüljenek kiírásra, hogy lehetőség szerint a régió minél több projektje ebbe a kiírásba beférjen. Ezért kéri a Tanács támogatását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 63 / 2007 (IX.19.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezi, hogy az egészségügyi fejlesztések térnyerése, valamint a régió egészségügyi intézményeinek időszakra vonatkozó intézményfejlesztési elképzeléseinek támogatása érdekében az ágazati minisztérium vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának előkészítés alatt álló pályázatai a Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban minél szélesebb kedvezményezetti kör számára legyenek elérhetők az adott komponens rendelkezésre álló forrásának megnövelése mellett. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Egészségügyi Minisztérium regionális képviselőjét a szükséges egyeztetések lefolytatására, a Tanácsi határozat képviseletére. 8. Egyebek Határidő: október 31. Felelős: Dr. Molnár Csaba, a NYDRFT Elnöke Felkéri Kovács Vince urat a Vas Megyei Kamara elnökét, az országos kamara alelnökét, hogy a régió három kamarája nevében a 86-os úttal kapcsolatban szóljon hozzá. Kovács Vince: Az észak-déli folyosóval kapcsolatban két gondolatot, és egy véleményt szeretne tolmácsolni. Elmondja, hogy köztudott, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program közlekedéssel kapcsolatos része a Kormány által augusztus 15-én jóváhagyásra került. Ebben részben az elvárásoknak, részben további fejlesztések szükségessége maradt még, amiért a továbbiakban is a gazdaság képviselői részéről kéréssel fordul a Tanács felé, hogy képviseljék részben a gazdaság 16

17 igényeit, részben a régió érdekeit. Ennek a szakasznak neuralgikus pontja a csornai elkerülő, viszont úgy jelent meg, hogy az első ütem készül el, ami ténylegesen igaz is, de a sajtó vagy sietségből, vagy félreértésből adódóan északi elkerülő gyűrűt írt. Ez a Csornától délre eső vállalkozások részére teljesen kezelhetetlen dolog lett volna, ugyanis továbbra sem oldotta volna meg Csorna tehermentesítését, sem pedig az elkerülő gyűrű építésével kapcsolatosan a szállításnál az az időveszteség, amit okozott volna. Mind a győri, Vas megyei Közútkezelő szakembereivel történt konzultáció kapcsán ez a kérdés tisztázódott, valószínű a sajtó az északi összekötő szakaszt keverte össze az északi elkerülő gyűrűvel, ebből adódóan nagy felzúdulás volt a területen. Ezzel kapcsolatban kéri, hogy úgy a Tanács, mint esetlegesen ebben az ügyben érdekelt, és a Tanácsban lévő vezetők a gazdaság irányába való tájékoztatás szempontjából, akár a Tanácson keresztül is jó lenne, ha hiteles tájékoztatást kapnának, hisz amíg a közlöny nem jelent meg, addig a sajtóhírekkel volt tele ez a kérdéscsoport. Ami a kamarák, ill. a politika együttműködését, ezen belül a régiós fejlesztésekért fejelős Tanács kérdését is illeti, az utóbbi időben a különböző törvényjavaslatokhoz, különböző pályázatok elbírálásához részben a kamarák, részben a gazdasági érdekképviseletek véleményét is kérik. Lehetetlen úgy elbírálni, véleményezni egy pályázatot, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság szeptember 14-i dátummal megírt levelét szeptember 16-án postára adja, és szeptember 17-én 14 órára kéri a véleményt, és a személyes megjelenést Győrben. A levelet 13 órai postával kapják meg, ezt így nem lehet véleményezni, és ezek után megjelenik az, hogy nem véleményezték a kiküldött kéréseket. Az a kérése a kamaráknak, és a gazdaság képviselőinek, hogy a gazdaságot érintő kérdésekben a Tanács egy héttel ezelőtt megküldte az összes részletes anyagot legalább az anyag súlyának megfelelő határidőt adjanak a véleményezésre, vagy pedig nem kell bevonni a véleményezésbe, és nem kell negatív módon feltüntetni, hogy nem küldték meg az adott véleményeket. A 85 és 86-os úttal kapcsolatosan tekintettel arra, hogy régió kamarákat képvisel további fejlesztések előtérbe helyezését, ezért történő lobbizást, ill. a pontos tájékoztatást, és ennek segítését kéri a Tanácstól dr. Ipkovich György: Tájékoztatja az elnök urat, hogy ez egyik legfontosabb döntés, ami a fejlesztési terv során megszületett, az a 86-os út fejleszthető szakaszainak a fejlesztéséről való döntés. Emlékezteti a Tanácsot, hogy a három megye országgyűlési képviselőinek az együttes lobbizásának ez eredményeképpen megszületett az a döntés, amely a törvényhozás a gyorsfogalmi utak sorába vette fel a 86-os utat, ill. megszülettek a további döntések, hogy melyek azok a dolgok, amik a fejlesztéshez elengedhetetlenek. Azokban az útszakaszokban született konkrét támogató döntés, amelyek olyan előkészítettségi szakaszban vannak, hogy azt meg lehetett hozni, magyarul hat hónapon belül a támogatási szerződés megköthető. Úgy tudja, hogy a csornai elkerülő szakasz az a Győr felöl bejövő 85-ös, és a dél felé kimenő 86-os út átkötését jelenti az első szakasznak, amely az elfogadott nyomvonal egész kevés módosításával elfogadásra kerül legjobb tudomása szerint a csornai városvezetés egyetértésével, tehát azt tudja mondani, hogy nyugvópontra került. Javasolta elnök úrnak, hogy társelnökökkel közösen tekintsék át a már meghozott döntéseknek előkészítését a tekintetben, hogy hat hónapon belüli szerződéskötési kötelezettség veszélybe ne kerüljön, és nézzék át azokat az előkészítési folyamatokat, amelyek a még meg nem hozott döntések, de az előkészítés alatt levő útszakaszokra vonatkoznak, nevezetesen a Szeleste-Répcelak, Répcelak-Csorna, ill. Enese- Győr, Enese-Csorna közti gyorsforgalmi útszakaszok előkészítését illetné. Elnök úr biztosította arról, hogy ezt a találkozót megszervezik az érintettekkel pontosan annak érdekében, hogy a következő döntések a még hátralevő, függőben lévő kérdésekben is megszülethessenek, és a meghozott döntésnek megfelelően a konkrét útépítés is megkezdődjön. Elmondja, hogy ami az időbeliségre vonatkozó felvetést illeti, köszöni a dicsérete, hogy a Tanács, ill. az Ügynökség részéről a Kamara időben megkapja az anyagokat. Ha bármelyik másik szereplőnél nem így van ahogy az az előbb említett példában van nagyon szívesen vállalja, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy ezekre az egyeztetésekre való felhívás időben érkezzen a gazdasági szereplők felé. Brüsszeli irodával kapcsolatban Győrffy Gábornak adja meg a szót. 17

18

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER 26-ÁN, 11.00 ÓRAKOR LÉBÉNYBEN, A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 21 / 2009 (III.25.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 22 / 2009 (III.25.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2010. MÁRCIUS 12-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 40 / 2009 (V.27.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 41 / 2009 (V.27.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 85/2009 (X.28.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 86/2009 (X.28.) NYDRFT határozat Felelős: Balogh József, a

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 31 / 2009 (IV.29.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 32 / 2009 (IV.29.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 90 / 2008 (XI.26.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beolóját elfogadja. 91 / 2008 (XI.26.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 57/2010 (XI.24.) NYDRFT határozat I. ÜLÉS (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács nem fogadja el a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 58/2010 (XI.24.) NYDRFT határozat II. ÜLÉS

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. április 29-én, hétfőn, 12 óra 37 perckor

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NYIiGAT -DUNANTUL E REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

NYIiGAT -DUNANTUL E REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS NYIiGAT -DUNANTUL E REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁC S 2008. JANUÁR 31-1 ÜLÉSÉR Ő L KÉSZÜLT : 2008. JANUÁR 31-ÉN, 11.00 ÓRAKO R SOPRONBAN,

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. MÁJUS 23-ÁN, 11.00 ÓRAKOR CELLDÖMÖLKÖN, A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 44 / 2008 (VI. 25.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 45 / 2008. (VI.25.) NYDRFT határozta Határidő: azonnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint.

Németh Sándor polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában 2013. április 4-én 16.10 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben