Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének"

Átírás

1 Képviselő-testület ének március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság új vezetőjének bemutatkozása Interpellációk, kérdések Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 1.) Tsp. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda intézményi dokumentumaiban átvezetett változások jóváhagyására vonatkozó javaslatra Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző Meghívott: Orbán Péterné a Csicsergő Óvoda vezetője 2.) Tsp. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.21.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 3.) Tsp. Előterjesztés köztemető rendjéről, a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezetre Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 4.) Tsp. Előterjesztés Monorierdő község polgármesteri hivatal építéséhez műszaki ellenőr kiválasztására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 5.) Tsp. Előterjesztés polgármester szabadságmegváltására Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 6.) Tsp. Előterjesztés a Monorierdő Monor között lévő per jogi képviseletével összefüggő feladatokra 1

2 Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 7.) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat jogi szakértőjének megbízás módosítási ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 8.) Tsp. Előterjesztés a évi közbeszerzési tervre Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 9.) Tsp. Előterjesztés Bölcskei Ferenc ingatlan vételi ajánlatára (12615/2 hrsz) Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 10.) Tsp. Előterjesztés a Monori Kistérségi honlappal kapcsolatban Előterjesztő: Dzsupin Imréné bizottsági elnök 11.) Tsp. Előterjesztés a fogorvos, háziorvos, gyermekorvos, védőnő évi beszámolójára Előterjesztő: Dzsupin Imréné bizottsági elnök 12.) Tsp. Egyebek Monorierdő, április 03. Juhász Sándor polgármester 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: március 29-én 8:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor képviselők Távollévő képviselő: Szente Béla Meghívott: Szmodics Róbert alezredes, Orbán Péterné Csicsergő Óvoda vezetője Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző Megjelentek: Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető, Hényel Krisztiánné igazgatási csoportvezető Juhász Sándor: köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Szmodics Róbert alezredes urat, a Monori Rendőrkapitányság új kapitányát. A napirendi pontok előtt az alezredes úr szeretne bemutatkozni. Szmodics Róbert: bemutatkozásként elmondja, hogy óta a rendőrség hivatásos állományú tagja. Több szolgálati helye volt az elmúlt időszakban. A rendőri pályafutását Budapesten a III. kerületi Rendőrkapitányságon kezdte nyomozóként a gazdaságvédelmi szakterületen. Itt lett csoportvezető, készenléti alosztályvezető, bűnüldözési alosztályvezető. Ezt követően 2004-ben bűnügyi osztályvezetői feladatokat látott el az egységes autópálya rendőrségen, majd ben, amikor a szervezet megszűnt akkor az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságára került, ahol osztályvezetői helyettesi szintig ment fel. Két gyermeke van, felesége szintén hivatásos, Dunakeszin élnek. A rendőrkapitányság vezetésére március 15. előtt röviddel kapta a felkérést. Elmondja, hogy a feladatot jelenleg megbízással látja el. Március 19-én jött a hivatalba először, eddig nagyon kevés idő állt rendelkezésre, hogy a kapitányság működését áttekintse. Jelenleg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szervezete jelentős változásoknak néz elébe, amely érinti a Monori Rendőrkapitányságot is, így Monorierdő települést is. 419 fő állomány van a megyében, akinek a bére rendelkezésre áll. Őket állománytábla szerint kívánja a megyei főkapitány úr rendszeresíteni, tehát a megyei 3

4 állományba fognak kerülni. Ezen belül a Monori Rendőrkapitányságot több körzeti megbízotti státusz illeti majd meg polgármester úrral előzetes beszélgetés során kiderült, hogy Monorierdőnek igénye lenne újabb körzeti megbízotti státusz telepítésére. Természetesen a település igényeit figyelembe fogják venni a tervezés során. A tervezési időszaka most kezdődik, bízik abban, hogy ez év végére ezt gyakorlatilag le is lehet rendezni. Az Országos Rendőr-főkapitányságnak véleményezési beavatkozási jogköre van, ezzel általában szokott is élni. Bíznak abban, hogy jelentősebb módosítások, létszámelvételek nélkül sikerül a terveket kivitelezni. A megyei szervezeten belül további olyan alegységek kerülnek megszervezésre, felállításra, amelyek a helyi kapitányságok munkaterheit le fogják csökkenteni. Sok esetben az előzetes letartóztatásokat a hatályos büntetőeljárásról szóló törvény alapján büntetés-végrehajtási intézetbe kell szállítani, amely óriási kilométer, üzemanyag, munkateher, hiszen ez alatt az időszakra járőr esik ki a járőri feladatai alól. Lesz egy szállító egység, amely ezeket a terheket le fogja venni a kapitányságokról, ez Budapesten már működik. Ez egy nagyon jó intézmény, gyakorlatilag a közrendvédelmi körzeti megbízotti állományt lehet ezzel tehermentesíteni. Lesz egy forgalom ellenőrzési alosztály szintén a megye szervén belül, amely a rendőrkapitányságok igényei szerint, központi ellenőrzéseket fognak tartani egyes települések területein. Ez a forgalom ellenőrzés általános feltételei szerint fog megvalósulni. Bíznak abban, hogy itt is szabadul fel erő, eszköz, amely szintén javítja a közbiztonság lehetőségeit. Elöljáróban ennyit tud elmondani a változásokról. Az általa befejezett jelentések alapján Monorierdő közbiztonsága elfogadható, az önkormányzati beszámolót Borbély úr, illetve a körzeti megbízott úr ismertette. Tudomása szerint a képviselő-testület azt el is fogadta. Köszöni, hogy megtisztelték a munkájukat. Borbás Elvira: bízik abban, hogy ugyanolyan jó lesz az együttműködés a rendőrség és az önkormányzat között. Jó munkát kíván. Szmodics Róbert: elmondja, hogy minden települést meglátogat személyesen, így kíván szorosabb kontaktust kiépíteni. Úgy szeretné a településekkel a kapcsolatot tartani, hogy lehetőség szerint minden települési igényről, javaslatról tudjon a kapitányság vezetője is, ezáltal segítenék a települések közbiztonságát. Dr. Páczi Antal: köszönik a bemutatkozást és reméli, hogy jó lesz az együttműködés. Kérdése, hogy az átszervezések fogják-e javítani, hogy rendőri jelenlét legyen a faluban. Szmodics Róbert: ez mind létszám emelést jelent. A kapitányság 210 fő rendszeresített állománnyal bír, a tanulói állomány, akik jönnek rendszeres 4

5 csapatgyakorlatra, így 240-en vannak és hétfőn fogadnak még további 15 főt csapatgyakorlatra. 16 főt kap Monor, településenként az előterjesztésük szerint több KMB-s státusz is telepítésre kerül. Szalai Gábor: a Darabánt László úr, a Pozbai Tibor KMB-st váltotta le. Ez egy ideiglenes váltásnak indult, már beszéltek arról, hogy szeretnék azt, hogyha a Darabánt urat véglegesítenék Monorierdőre. A település visszajelzése az ő irányába nagyon kedvező és pozitív. Szmodics Róbert: ennek semmi akadálya. Már kapott a Borbély úrtól ilyen irányú jelzést, hogy mióta a Darabánt úr átvette a településnek a körzeti megbízotti feladatait jelentős előremozdulás történt. Így minden személyzeti intézkedést meg kívánnak tenni, hogy ez így is maradjon és az így kialakított kapcsolatot tovább lehetne kamatoztatni. Juhász Sándor: megköszöni az alezredes úrnak a bemutatkozást. Sok sikert kíván az új beosztáshoz. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Borbás Elvira és Dzsupin Imréné képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Derján Hajnalkát. Ismerteti a napirendi pontokat. Orbán Péterné: szeretné kérni, hogy a 4.Tsp-t vegyék előre, amelynek ő a meghívottja. A Képviselő-testület a napirend módosítására, a jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja. Interpelláció Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról A Képviselő-testület 6 igen- egyhangú szavazattal a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 1.) Tsp. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda intézményi dokumentumaiban átvezetett változások jóváhagyására vonatkozó javaslatra Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző Meghívott: Orbán Péterné a Csicsergő Óvoda vezetője Borbás Elvira: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja elfogadásra. 5

6 A Képviselő-testület 6 igen egyhangú -szavazattal az alábbi határozatot hozza: 52/2012. (III. 29.) Kt. határozata A Csicsergő Óvoda intézményi dokumentumaiban átvezetett változtatások jóváhagyására vonatkozó javaslatról Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján jóváhagyja a Csicsergő Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Helyi Óvodai Nevelési Programját, melyekben az intézményi alapító okirat módosítása okán bekövetkezett változtatások átvezetése történt meg. Határidő: soros Kt. ülés Felelős: polgármester, jegyző 2.) Tsp. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.21.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Képviselő-testület kérte a testületi anyagok átvétele végett és kézbesítési időpontja végett az SZMSZ módosítását. Ez a módosítás került megküldésre. Itt arról van szó, hogy a testületi anyagokat 5 munkanappal korábban ki kell küldeni. Borbás Elvira: egyetért a jegyző asszonnyal abban, hogy ha nem tudják dokumentálni az anyagok átvételét az konfliktusok forrása lehet. Neki kicsi a postaládája, kilóg belőle és azt bárki ki tudja onnan venni. Javasolja, hogy maradjanak a régi gyakorlatnál, esetleg vállalják be azt, hogy egymásét átveszik, hogyha valaki nincs otthon aznap. Vargáné Vass Éva: van másik megoldás is, a jelenleg hatályos SZMSZ szerint e- mailen át tudja küldeni. Ennek van átvételi igazolása. Borbás Elvira: ez is jó megoldás, de ő szeret beleirkálni. Kérné így is és úgy is, elektronikus úton és papír alapon is. Otthon nem tudja kinyomtatni. 6

7 Dr. Páczi Antal: ugyanez a véleménye, elektronikus úton is el lehet küldeni, jó megoldás, de valóban szükség van arra, hogy felkészüljön az ember. Ne a postaládába dobják be, mert ezek hivatalos anyagok, és igazolni kell, hogy tényleg átvették. Dr. Pácziné Félix Anna: a másik az, hogy ide kell hozni az anyagot. Vargáné Vass Éva: benne van az SZMSZ-ben, hogy elektronikus úton is kézbesítettnek kell tekinteni. Ha valamilyen oknál fogva papír alapon nem érkezik meg, akkor elektronikusan küldjük. Borbás Elvira: úgy szeretnék, hogy elektronikusan is és papír alapon is. Juhász Sándor: a rendelet-tervezet azzal egészült ki, hogy a postaládába történő kézbesítéssel kell megkapniuk 5 munkanappal előtte, ezt aláírással kell igazolni és elektronikus úton is megküldésre kerül. Ezzel egészülne ki a rendelet-tervezet. Hényel Krisztiánné: ez mind benne van az SZMSZ-ben. A postaládába történő kézbesítést ki kell húzni, egyébként minden más benne van. És így megkapja minden képviselő elektronikusan is és kézbe is papíralapon. Vargáné Vass Éva: a gyakorlat az volt, hogy átvétel elismeréssel. A rendelet következő bekezdése lehetőséget ad arra, hogy kézbesítsék elektronikus úton is. Azt mondja ki a rendelet, hogy kézbesítettnek kell tekinteni a megküldött anyagot, ha elektronikus úton érkezik akkor is. Borbás Elvira: Az legyen a rendeletben, hogy meg kell küldeni, ez eddig is így volt. Hényel Krisztiánné: akkor az lesz benne, hogy 5 munkanappal az ülés előtt, - kihúzzák azt, hogy a postaládába való elhelyezéssel-, elektronikus és papír alapon is történő kézbesítéssel kell megkapniuk átvételi igazolással. A Képviselő-testület 6 igen egyhangú -szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 4/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E (az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatárólról szóló 21/2007. (XII.05) Kt., a 13/2008.(VI.29.) Kt., 13/2009.(VI.29.) Kt., 3/2010.(III.26.) Kt., a 7

8 14/2010. (X.15.) önkormányzati rendelettel, a 8/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelettel és a 16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II.21.) Kt. rendelet módosításáról) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezetének és működésének részletes szabályozása céljával az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatárólról szóló 21/2007. (XII.05) Kt., a 13/2008. (VI.29.) Kt., 13/2009.(VI.29.) Kt., 3/2010.(III.26.) Kt., a 14/2010. (X.15.) önkormányzati rendelettel, és a 8/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelettel, 16/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II.21.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A R. 27. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 27. (2) A képviselő-testület az ülésterv alapján havonta egy alkalommal, a hónap utolsó csütörtöki napján órai kezdettel rendes ülést tart. 2. A R. 29. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (1) A rendes (ülésterv szerinti) ülés polgármester, ill. akadályoztatása esetén a nevében eljáró által aláírt meghívóját, továbbá a hozzá kapcsolódó előterjesztéseket a címzetteknek legkésőbb a testületi ülés előtt 5 munkanappal, elektronikus és papír alapon is, átvételi elismervénnyel kell megkapniuk. 3. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. 3.) Tsp. Előterjesztés köztemető rendjéről, a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezetre Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Pénzügyi Bizottság ülésén a rendelet-tervezet meg lett vitatva, illetve lett módosítva ahhoz képest, ami beterjesztésre került. Most ez a rendelettervezet a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján át lett dolgozva. A sírhely kialakításról, a fizetett összegekről történt javítás a rendelet-tervezetbe. Dzsupin Imréné: a síremlék, sírboltoknál talált egy hibát, a 8 (7) bekezdése, a síremlék magassága a járdaszinttől, nem lett kijavítva 2 méterre. Molnár László: ez az egyik lehetőség, a másik a 2 méter életveszélyes. 8

9 Dr. Páczi Antal: az a véleménye, hogy legalább 200 cm legyen, a 150 cm nagyon alacsony. Úgy kell megépíteni, hogy az ne dőljön el. Juhász Sándor: kérdése Molnár Lászlóhoz, hogy van-e akadálya ennek? Molnár László: bármit meghatározhat a Képviselő-testület. Juhász Sándor: a rendelet-tervezet módosul azzal, hogy a gyermek és felnőtt síroknál egybe határozták meg a gyermek és felnőtt sírokat 2 méter lehet mindkettő. Dr. Páczi Antal: a 2 métert azért is javasolja, mert sokan települtek át Erdélyből és ott divat kopjafát állítani. A kopjafa nem súlyos és nem dől el és az lehet 2 méter magas. Molnár László: el kellene különíteni, mert ha építményről beszélnek, akkor az lehet egy gránit fal is. Egy 3 méteres gránit sír veszélyes, mert megváltozott az időjárás az utolsó 10 évben. A temetőkben gyakran pusztításokat végez a vihar. El kellene választani az építményt és a kopjafát. Juhász Sándor: az építményre vonatkozna az 1,20-1,50 méter. Az a Képviselőtestület javaslata, hogy az építményre vonatkozóan 2 méter magas legyen. A kopjafa viszont 2,5 méternél kezdődik, de az nem építmény. Dr. Páczi Antal: nem építményről beszélnek, hanem síremlékről. Juhász Sándor: akkor határozzák meg úgy, hogy 2 méter legyen a síremlék. Borbás Elvira: kérdése, hogy a kopjafát nem kell-e meghatározni. Molnár László: az építményt és az egyéb elhelyezett síremléket (kopjafát) el kell különíteni. Juhász Sándor: úgy egészítik ki a rendeletet, hogy a síremlék magassága 2 méter, egyéb síremlék (kopjafa) 2,5 méter. Vargáné Vass Éva: az április 15-i hatályba lépés nem szerencsés, hiszen az üzemeltetőt ebben a pillanatban a rendeletben nem tudják megnevezni. Célszerű lenne a rendelet hatályba lépését olyan időponthoz, feltételhez kötni, hogy az üzemeltetővel kötött szerződést követő 10. napon lépjen hatályba. 9

10 A Képviselő-testület 6 igen- egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről ának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Monorierdő Községi köztemető fenntartásával, és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése érdekében a következőket rendeli: Általános rendelkezések 1. /1/ A jelen rendelet hatálya kiterjed Monorierdő község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint a fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre. /2/ A köztemető címe: 2213 Monorierdő, külterület 0217/4 hrsz.-on fekvő köztemető és ravatalozó. /3/ Monorierdő köztemető létesítéséről, fenntartásáról Monorierdő Község Önkormányzata gondoskodik. Temetkezési szabályok 2. /1/ A temető területe csak rendeltetési céljuknak megfelelő célra használható. /2/ Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Monorierdő Község területén csak az üzemelés alatt álló temetőben, illetve annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájába és parcellájában szabad eltemetni. Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettős sírhelyre történhet a sírhely alapférőhely számáig. /3/ Elhamvasztott halottak maradványait temetőn kívül a 145/1999. (X.1.) kormány rendelet 33.. (3), (4), (5) bekezdése szerinti helyeken és módon a kegyeleti igények, és egyéb feltételek betartása mellett lehet elhelyezni. /4/ A temetési tevékenységet az üzemeltető, és a szolgáltató a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök, hangosítás, zene). /5/ Az üzemeltető az etnikai vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat 10

11 amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek kötelesek figyelembe venni. /6/ A köztemetést a temető üzemeltetője végzi, az Önkormányzattal megkötött külön megállapodás alapján. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 3. A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Törvény és a Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. Temetési helyek 4. /1/ A temetőt sírhelytáblákra, urna-sírhelytáblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat. /2/ A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni. /3/ Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető. /4/ A kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat urnafalban is el lehet helyezni. /5/ A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. 5. /1/ A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: a.) koporsós (egyes sírhely, kettes sírhely) b.) sírbolt (kripta) c.) urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt /2/ A temetőben lévő sírhelyek méretei: a) egyes sír mérete: hossza 2,1m, szélessége 1m, mélysége legalább 2méter b) kettős sír mérete: hossza 2,1m, szélessége 2m, mélysége legalább 2méter, c) sírbolt mérete: hossza 2,5m, szélessége 1,5m, mélysége 2m d) kettős sírbolt: hossza 2,5m, szélessége 2,10m, mélysége 2m /3/ A sírok egymástól való oldaltávolságának 80 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. /4/ Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) az ÁNTSZ engedélye alapján még egy koporsó temethető. /5/ Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. /6/ Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír 11

12 méreteivel azonosnak kell lenni. /7/ Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy a nélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie. /8/ A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 1,5 méter. E magassági méreten felül a Törvény és a Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedéllyel létesíthető. /9/ A sírhely megváltására elhalálozás előtt is van lehetőség a 6. /5/ bekezdés alapján. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 6. /1/ Az egyes temetési helyek az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. számú mellékletet tartalmazza. /2/ Az egyes temetési helyek használati díjának megfizetésével az elhunyt hozzátartozói, illetve a temettetést végzők meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szereznek. /3/ A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. /4/ A sírhelyek feletti rendelkezési jog meghosszabbításáért díjat kell fizetni, amelynek összege megegyezik az /1/ bekezdésben meghatározott mellékletben szereplő díjjal. /5/ A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja: a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, c.) sírbolt esetén 60 év, d.) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, e.) urnasírbolt esetén 20 év. /6/ A temetési helyek használatának joga sírbolt kivételével magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető. /7/ Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni. /8/ Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni. /9/ Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. 7. /1/ A köztemetőben a polgármester külön önkormányzati rendeletben meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat. 12

13 /2/ A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. /3/ A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó az özvegy kivételével díj ellenében temethető el a díszsírhelyen. Síremlékek, sírboltok 8. /1/ A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni, valamint annak egy példányát átadni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni. /2/ A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. /3/ Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. /4/ A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyerekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak. /5/ Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. /6/ A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a terepszinttől számítva maximum 50 cm lehet. /7/ A síremlék magassága a terepszinttől: - gyermeksíroknál 120 cm, - felnőtt síroknál 150 cm lehet. /8/ A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni. /9/ A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. /10/ Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető üzemeltetőjének, vagy az általa megbízott személynek be kell mutatni. 9. /1/ A holttest elhamvasztásához az ÁNTSZ engedélye szükséges. /2/ A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi. 13

14 Temetkezési szolgáltatások 10. /1/ A köztemetőben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik. /2/ A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni, a temetői létesítmények igénybevételéért. 11. /1/ A felravatalozott koporsót az eltemettető kívánságára a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. /2/ A fertőző betegségben elhunytak az ÁNTSZ egyedi előírásainak megtartásával temethetők. Nyilvántartások vezetése 12. A temető üzemeltetője az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őrizni. A temető üzemeltetése 13. /1/ A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás), a hamvak szórása a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti. /2/ A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát kivinni vagyonvédelmi okokból csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után lehet. /3/ A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentés után, a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehet. Felállítást és a bontást szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. /4/ A temetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének. 14. /1/ Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja. 14

15 /2/A temetői munkák különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés során talált értéktárgyakról pl.: ékszer, nemesfémből készített protézis, és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni. /3/A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig. /4/ A temető üzemeltetője köteles gondoskodni az Önkormányzat Képviselő-testülete által felsorolt neves személyek sírjának megóvásáról. A temető használatának rendje 15. /1/ A temetői munkák végzését, a temetőbe végzett szolgáltatások és kegyelet gyakorlás rendjét, és a temetőbe alkalmazott fenntartással, és üzemeltetéssel alkalmazott díjak mértékét, a temetőgondnoki feladatokat és kötelezettségeket, és a létesítmények igénybevételének feltételeit az üzemeltető által készített temetőszabályzat részletesen tartalmazza, melyet a Képviselő-testület határozatával hagy jóvá. /2/Vasárnap és ünnepnapokon a temetőben ipari jellegű célszállítás és munka nem végezhető. /3/A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka végzése. /4/A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni. 16. /1/A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. /2/A temető tisztán tartása az üzemeltető feladata. /3/A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos. /4/A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. /5/A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos. 17. /1/A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. /2/A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik. /3/A sírok és a sírboltok beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők. /4/ A temető területére kutyát bevinni a vakvezető kutyák, a temető őrzésében részt vevő kutyák kivételével tilos. /5/ A temetőben kizárólag az ott kialakított utakon lehet közlekedni, a sírokon történő 15

16 közlekedés tilos. /6/ A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad, és várakozni kizárólag az ott kialakított helyeken lehet. A kegyeleti szertartások idején járművel történő behajtáshoz engedélyt kell kérni. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe történő behajtásra. 18. /1/ A temető egész területén, a síremlékeken és a kolumbárium fülkéken a közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el. /2/ Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden engedély köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek hiánya esetén a munkavégzést megtiltja. /3/ A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet az erre kijelölt, a helyben szokásos módon közzétett helyen lát el. Értelmező rendelkezések 19. /1/ Sírhely minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki. /2/ Sírbolt (kripta) nyilvántartó könyvben megjelölt helyen külön építési engedéllyel al- és felépítménnyel rendelkező meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetést szolgáló építmény. /3/ Urnasírbolt (urnakripta) a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen üzemeltetői engedéllyel al- és felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített hamvasztásos temetést szolgáló előregyártott elemekből készült építmény. /4/ Urnafülke (kolumbárium) a hamvasztásos temetés esetén meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye. /5/ Sírjel a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény. /6/ Síremlék a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő keretszerkezettel rendelkező építmény. /7/ Szóróparcella olyan parkszerűen kialakított temetőrész, ahol az elhaltak hamvait megfelelő technológiai alkalmazásával, vízbemosással a talajfelszínre, vagy egy e célra létesített műtárgyba szétszórják. /8/ Egyes sírhely egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben e rendelet 5. szerint s szükséges feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel. /9/ Kettes sírhely két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendelet 5. szerint a szükséges feltételek teljesülése esetén további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- illetve mellétemetéssel. 16

17 /10/ Urnasírhely hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezés hely. /11/ A köztemető tulajdonosa és fenntartója a. /13/ A köztemető üzemeltetője... /14/ Temetkezési szolgáltató az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik. /15/ Rendelkezésre jogosult az a személy: a.) aki a temetést szerződésben vállalta, b.) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c.) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, d.) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint (Ptk b./ pontja). Jogharmonizációs záradék 20. E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatályba léptető rendelkezések 21. /1/ E rendelet az üzemeltetővel kötött szerződést követő 10. napon lép hatályba. 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 1.) számú melléklet A köztemetőben alkalmazandó díjak: I. A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja: 1. Egyes sírhely: Ft 2. Kettes sírhely: Ft 3. Sírbolt: Ft 4. Kettős sírbolt: Ft 5. Kolumbárium egyes fülke: Ft 6. Urnasírhely: Ft II. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: Ft/nap 17

18 III. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj: 1. Ravatalozó használati díja: Ft / koporsós temetés Ft/urnás temetés 2. Idegen vállalkozói díj: Ft 3. Halotthűtő hűtési alapdíja (3 napra) Ft Halotthűtés minden további megkezdett nap esetében: Ft 4. Regisztrációs díj Ft 5. Sírásás díja koporsós temetés esetén Ft urnás temetés esetén Ft 6. Elhunytak átvétele céljából hivatalos munkaidőn kívüli rendelkezésre állás díja: Ft/ alkalom. A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 4.) Tsp. Előterjesztés Monorierdő község polgármesteri hivatal építéséhez műszaki ellenőr kiválasztására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javaslatot tett a műszaki ellenőrre, hogy ki legyen a műszaki ellenőr a polgármesteri hivatal építésénél. Vámi Zsolt ajánlata volt a legkedvezőbb. Ő már tegnap is volt kint az építkezésen és elég gyakran megy ki. Ajánlata bruttó ,-Ft. Ez nem haladja meg a pályázati összegben szereplő beütemezett összeget. Szalai Gábor: kérdése, hogy a tábla mikor lesz kihelyezve, a projektmenedzserrel egyeztettek. Juhász Sándor: a tábla készül. Dr. Páczi Antal: az uniós építkezéseknél a táblát ki kell helyezni. Nem érti, miért késik ennyit a projektmenedzser. Egy táblát két nap alatt meg lehet csináltatni. Nem szeretné, ha ezért elmarasztalnák az önkormányzatot bármilyen vonatkozásban. Nem érti, hogy az épület alapja már majdnem áll és a műszaki ellenőr még most lesz megnevezve. Molnár László: a műszaki ellenőr folyamatosan jelen van, felkérték, hogy mivel valószínűsíthető volt az árajánlatok beérkezésekor, hogy ő lesz, illetve akikkel a 18

19 polgármester úr tárgyalt ő tűnt a legmegbízhatóbbnak, aki azonnal felvette a telefont és azonnal reagált amikor a statikai és építészeti probléma felmerült. Ingyen idejött és megnézte a terveket, azonnal tett műszaki javaslatokat az építész felé és tárgyalt az építésszel, hogy kérjék azonnal a betonozáshoz a megoldásokat, folyamatosan szemmel kísérte. Akkor lennének gondba, ha tőle kedvezőbb ajánlat érkezett volna és nem lett volna a helyszínen ez az ember. Dr. Páczi Antal: egyetért, csak akkor ez a képviselő-testület megkerülésével és tudta nélkül dolgozott ott ez az ember. Ez már befolyásolja a mostani döntésüket is, mert ahogy elmondta Molnár úr, más már el sem vállalná. A képviselő-testület abban a helyzetben van, hogy csak őt tudják elfogadni. Tényleg a legolcsóbb ajánlat, de mindenki tudja, hogy olcsó húsnak híg a leve. Az árajánlatokat tartalom alapján is kellett volna értékelni. Juhász Sándor: meg lehet nézni az ő műszaki tartalmát és a többiekét is. Dr. Páczi Antal: ezt egy percig sem vitatja, de furcsa dolognak tartja, hogy a műszaki ellenőr már ott dolgozik és a testület most dönt. Juhász Sándor: a legjobb emlékezete szerint, amikor kiválasztották a kivitelezőt, akkor a testület úgy döntött, hogy a műszaki ellenőr később kerül megválasztásra, hiszen akkor még semminemű dolog nem indult el. Molnár László: három hétre kellett volna leállítani a kivitelezést, olyan feszített ütemben készítik ezt az épületet, hogy gyakorlatilag a pengeélen táncolunk. Ha három hetet elcsúsztunk volna, az átadási határidő kicsúszik, és mindenki tudja, hogy mikor kell leszámlázni az utolsó számlát is ahhoz, hogy az uniós támogatás kifizetésre kerüljön. Amennyiben nem ezt az ad-hoc megoldást választották volna, akkor elbukták volna ezt a beruházást. Dr. Páczi Antal: ezt elfogadja, de azt nem mondták, hogy nyugodtan elkezdődhet az építkezés és műszaki ellenőr nélkül. Nem gondolták, hogy ilyen hamar elkezdik. Lehetett volna rendkívüli testületi ülést is összehívni azonnal, hogy mielőtt a műszaki ellenőr odajön, nyilván elfogadta volna a testület, hogy az épület készüljön. Egy rendkívüli testületi ülést megért volna, még mielőtt ott első földmarkoló megjelenik. Vargáné Vass Éva: megkérdezi, a projektmenedzser és a közbeszerzési eljárás lefolytatása másodpercek töredéke alatt történt az Önök akaratából feszített ütemben, Akkor úgy nyilatkozott a képviselő-testület, hogy mindent tegyen meg a hivatal annak érdekében, hogy minden időben megtörténjen, és semmi ne akadályozza a beruházást. Megtettek mindent, de a felelősség áttolása történik most is a 19

20 polgármesterre és megint a hivatalra. Dzsupin Imréné: azért van a hivatal és azért van az önkormányzat, hogy csinálják a dolgokat. Meg kell most már szavazni, tudták azt, hogy március 1-jén el kellett kezdődnie az építkezésnek. Az egymásra mutogatásnak semmi értelme. Mindenkinek az az érdeke, hogy a polgármesteri hivatal időben elkészüljön. Juhász Sándor: annak idején, amikor a képviselőkkel beszélgetett, azt mondták, hogy rá bízzák és csinálja, amit kell, majd jóváhagyják. Borbás Elvira: köszönik azt, hogy akkor, amikor azt mondta a testület, hogy menjen az építkezés, mindenki egy emberként azt mondta, hogy jó és mindenki csinálta a dolgát, úgyhogy haladjanak és ne mutogassanak egymásra. Egyébként is tudtak arról, hogy nincs meg a műszaki ellenőr, mindenkivel beszélt a polgármester úr, látták az ajánlatokat is testületi ülésen kívül. Azt mondták, hogy a legjobb ajánlatot fogják választani. Amikor 1,5 hónappal ezelőtt felkérték a hivatalt, hogy segítsenek abban, hogy felépüljön ez a hivatal, akkor az volt a kérés a polgármester úr felé is, hogy haladjanak és a legjobb ajánlatot fogják választani, ez is eljutott a hivatal felé. Azt szeretné kérni, hogy haladjanak. Dr. Páczi Antal: senkit nem hibáztatott. Amikor megbeszélték mindnyájan, hogy ez a legjobb, akkor lehetett volna egy rendkívüli testületi ülést összehívni. Borbás Elvira: megköszöni Molnár Lászlónak, a hivatal dolgozóinak a munkát, mert megvalósítják azt, amit csúszással, késve szavaztak meg. Kéri, hogy továbbra is folytatódjon ez így. Molnár László: köszöni és egyébként azért vannak ott reggel és este is, mert bármikor, amikor betonozás vagy vaságyelhelyezés történik, lefényképezik, dokumentálják. Ugyanígy csinálták a piacnál és a temetőnél is, gyűjtik egy mappába. Amennyiben a képviselő-testület most nem ezt a műszaki ellenőrt választotta volna ki, minden egyes dokumentációt át tudtak volna neki adni, ahol le van fényképezve, hogy hogyan és hová helyezték el a vasakat, milyen mélységben. Van egy felelős műszaki vezetője is ennek az építkezésnek, aki büntetőjogi felelősséggel tartozik ezeknek az elhelyezéséért. Vargáné Vass Éva: nem hangzott el a fizetési ütemezés. Juhász Sándor: a fizetés ütemezésre a Pénzügyi Bizottság is azt javasolta, hogy a Káta-Épszöv által megadott ütemezés szerint és százalékosan történjen. Ennyivel fog módosulni a szerződés-tervezet. 20

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben