A szobrász. Dr. Lázár Béla.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szobrász. Dr. Lázár Béla."

Átírás

1

2 A festők. Hozzátehetném: csupa fiatal festő. Ez a jelző nemcsak kort jelent, legalább is nem a jelen esetben. Állásfoglalást, elindulást egy uj világ felé, tele múlttal és még több jövővel. Ami azt is jelenti, hogy csupa forrongás, csupa láz és alig-alig leüllepedés. A második és harmadik teremben viszontlátjuk Peterdi Gabit, már mint Gábort. Mikor néhány év előtt ugyanitt bemutatkozott, a szinérzékének meglepően korai virágba borulásával lepett meg. Akkor kórusban zengtük feléje: jól van fiam, de most aztán láss hozzá és tanuld meg a leckét. Ami alatt az akadémikus rajzot értettük. Be akartuk adni egy rajziskolába, hogy more academice tanulja meg az előirt tananyagot. Most jelent meg Hevessy Andor könyve, francia nyelven, Mozartról. Nagyon dicsérik, hogy igen gazdag adatokban. Meg fogom nézni benne, hogy tanult-e Mozart zeneszerzéstant valamelyik akadémián? Az biztos, hogy Bach sohse járt zeneakadémiára. Megtanulja az igazi tehetség azt, amire szüksége van, akadémia nélkül is, mint Courbet, aki elmondta. hogy belevetette magát az akadémikus vizekbe, de igyekezett, hogy minél előbb kiússzon belőlük. Legfeljebb eleinte sokat zajong, - mint a must. Az édesanyám nagy szőlősgazda volt, szüret után tiz-husz nagy hordó must állott az udvarunkon, iszonyú zajt csapott a forrásuk, majd belesüketültem. Panaszkodásomra azt mondta az édesanyám: Hadd el fiam, csak zajongjon, annál jobb bor lesz belőle. Ha nem dolgozna, eladhatnám vinkónak. Nos. a fiatal Peterdi ugy zajong, olyan hangosan forr, hogy biztat a jövője. Az első kiállítása után megszökött a rajziskolából Rómába, ott a barokk templomokmik, a Palazzo Farnesé-ben a Carracciknak falképei kiragadták korai kísérleteinek gyöngéd forma- és szinelképzeléseiböl. Háromméteres vásznakon terpeszkedő, szinkontrasztokban dúskáló formákon alul nem adta. Ami ezekből itt-ott bemutatásra került, ugy hatott, mint mikor a porondon papirmasé-mázsákkal játszadoznak az atlétákat parodizáló bohócok. Róma volt, ahogy azt eg\ tizenhatéves festő látja! Nem ezt a hatást várta s a kudarc felébr esztette. Rohant Párizsba. Ott a Louvre \igy ráfeküdt a lelkére, hogy nem tudott szóhoz jutni. De mikor aztán hosszabb időre újra kikerült, először 3

3 is elkerülte a Louvre-t, annál jobban belemerült a kortársak kiállításainak látogatásába s megösmerte Cézannet, Van Goghot. de főleg Picassot, Dufyt, Chagall-t, Braque-ot, mindet, egyszerre, s csak azokat, mert majd minden kereskedés csak ezeket tartotta, itt-ott. ha Per Grogh-al vagy Soutine-nel felhígítva. És most itt van ö, a kis hős, a nagy barokk-nekilendülés után a nagy groteszk világlátással. Ez a kollekciója Zola szavát varriálja: neki a művészet nem a természet egy szelete, hanem egy-egy festöideál a maga temperamentumán át szemlélve. Szóval forr a must. Zajosan, hogy jó borrá váljék. De, noha nem tanulta ki a szigorú akadémiát", mi mindent tud ö már. amire ö maga jött rá. (Beleesett a vízbe, s megtanult úszni.) Azonban az a fő, hogy olyat is tud és ezt unosuntalan megmutatja, amit nem lehet mástól megtanulni, amit belülről szed, ami a lelkéből fakad, a színérzéke nemes változatait, az élet elkapott részleteinek hirtelen való megrögzitését, s aztán játszikezekkel a képességekkel, mint igazi gyerek, mint ahogy az, minden igazi művész. Jó uton van. Xe menjen akadémiára! Legfeljebb beleizzad, de széles válla van, jó tüdeje, atléta teste, s főleg ideje, kibírja a nehézségeket. Az akadémikusok csak sajnálják. Ő azonban fütyörészve alkosson, ahogy érzése diktálja... A negyedik teremben is van egy forrongó lélek, Fáy Loránd, aki Csók István tanársegéde volt. de se az akadémia, se Csók művészete, se az impresszionista mult, se az expresszionista ma", ezek közül semmi se érdekli. Lehet, hogy mindezt tudta, de alaposan elfelejtette. Fáyt az Ernst-muzeum nagy szenzációja, a Csontváry-csuda inspirálta. De minden külső hasonlóság mellett, lényegbevágó különbségekkel. Ez a Fáy Loránd araolyan mimózalelkü, halványarcu szőke ifjú. Aki szereti a virágokat, a szőke lányokat. az esti szellőt. Aki szereti a halk dallamot és szereti a tengerparti sétákat. Ha nem tud odajutni, hát odaálmodja magát. Egyszerre csak meglátta Csontváry művészetét, mely éppen olyan álomszerű világ volt, mint az övé, melynek rokonsága ilykép elragadta. Ezeket a női alakokat Mária kútja körül ü is ösmerte álmában ugyanolyan fehér köntösökben, ugyanolyan súlytalan, ingó-ringó lebegéssel jártak-keltek ködl>en. fényben, napsugárban, cédrusfák árnyékában, kék ég alatt, s ugyanolyan lovasalakok, ugyanolyan fantasztikus városok, kolostorok, fehér falak, hegyi utcák, kecskék, kutyák, lovak, napsütés és zendülő szinek izgatták az ö képzeletét is... Ó, ez a Csontváry! Megnézte, mivel hozza ki alakjainak álomszerüségét, hogy rakja fel színeket, ezeket a világító színeket, melyekben misztikus 4

4 csend ég? íme egy ifjú kolorista, kinek Gsontváry utat mutatott. De nem a nagyhangú és öntelt Csontváry, ö megmaradt önmagának, halkszavu, gyöngéd szinü, remegő kézzel formákat felrakó művésznek, ki a lelke előtt elsuhanó alakokat szeretettel fogja el, mint a lepkét, hogy szárnya hímporát l-e ne verje. A nagyteremben Udvary Pál. Már nem a papa fia. Egyszerre hogy magára maradt elhagyta az atyai útmutatást s elindult egy uj csapáson, melyet nehéz munkával maga vágott magának. A kollekciójában vannak régibb keletű müvei, melyek a mult tétova kísérletezését, a zsuiolt kompozíció térhiányát, a színek dekoratívnak tanított összeállítását megőrizték. De ujabb müvei, a nagyot lélegzés felszabadító érzésében foganva, uj szinés formalátását igazolják. Már az első terem monotypiái éreztetik, hogy Udvar\ nak uj szinélményei vannak. A nagyterein uj alkotásai véges végig egy egységes tónushatást éreztetnek, valami finom kristályos iazurt, mely alá fogva színei égnek, a nemes ötvözetű, gyöngyházszerü színek, melyek irizálnak a halk fényben, remegnek a tompa, megtört harmóniákban. A mindennapi életjelenségek ilykép átszellemesülnek és irracionális értéket nyernek. Sokkal jobban éreztetik az abszoltitum fölé való eligazodást, mint vallásos tárgyú, kissé zsúfolt és térben érthetetlenül komponált, bár színben erősen spirituális hatású kompozíciója. A szentség ott lebeghet a legjelentéktelenebb mozzanat fölött is, ha lelki átélés égi ihletében fogant. Udvary spirituális élményeket vetít felénk uj megnyilatkozásaiban akkor is, ha tájai lát, akkor is, ha anyát csecsemőjével, a betegszobában... A grafikusok. A rézkarc ujabb hívei elszakadnak a főiskolai olgyaihagyománytól, nem Rembrandt tonusos látását, hanem a tiszta vonal különböző lehetőségeit kutatják. Vadász Endre után íme Pohárnok Zoltán, az uj uton indult el ö is. Nem a festői grafika, de a szigorú vonal bár grac-iózus hatását keresi. Van itt-ott megalkuvás is lapjain, de ahol törekvését tisztábban fejezte ki. teszem egy rövidülésben adott női fejben, ott igen erős művészi hatáshoz jut. Heiter László is a tiszta vonalat műveli, a görög vázafestök grandiózus művészete ihlette. Fekete alapon fehérrel konturoz, nagy formákat, tisztán, nyugodalmas mozgást. Itt-ott a háttért színezi. ízlése nemes és minden archaizáló törekvése ellenére sajátságosan modern hatást tesz. Mindkét teremben egy-egy igazi művészi megnyilatkozással találkozunk. 5

5 A szobrász. Körmendi-Frim Jenő kissé későn jelentkezik, mert ugy hat, mint aki követ, nem peclig mint aki előzött. Kiállítom neki a bizonyítványt, hogy amit ö gyűjteményében most bemutat, azt nem azért csinálja, mert az időközben divatossá vált, mert Körmendi ezt már évtizedekkel ezelőtt, igy és azért csinálta, mert azt neki lelki struktúrájánál fogva, belső szükségből csinálnia kellett. Még a Müvészházban való bemutatkozása idején, tehát jóval a háború előtt, 1909 táján láttam tőle szobrokat, melyek a maguk egyszerűsítéseikben, a maguk k szerűségében, a primitív görög és egyiptomi mesterekre emlékeztető nagyvonalúságban, absztrakt művészet alkotásai voltak. Ez Körmendi képzeletének strukturális adottsága. Ez időben tetőpontján állott a konkrét müvészetszemlélet. Rodin és követői, de a kései romantikusok és iskolájuk világszerte hódítottak. Még a monumentális művészetre is rányomták (oda nem való) hatásukat. Csak Maillol volt az egyetlen talán s mellette Hildebrand, nálunk Fadrusz. akik szembe mertek szállani a reálista divattal. A harc megindult, tudjuk, ma már övék a győzelem, (újból túlságba menve), mert sem az egyik, sem a másik iránynak kizárólagossági joga nincs. Mindeniknek, a konkrét realizmusnak s az absztrakt monumentalizmusnak. egyaránt megvan a maga jogosultsága (a maga helyén). Körmendi kollekciója hosszú évek munkájának eredménye, tehát keveset dolgozott, mert az élet másra kényszeritette, de a maga művészeti meggyőződéséhez hü maradt mindvégig. Amti ö ad, az az egyszerűség maga, az anyagban rejlő föformák egyszerűsége, az egyszerűséggel kifejezhető nagy érzés. Egy arckép, egy női test formái, minden, mit Körmendi kiformál, csak a lényeges kifejezésében áll, soha a kicsinyes részletmegmunkálás, mindég a nagy szemmel látott hatóforma uralkodik művészetében. Dr. Lázár Béla. 6

6 első terem. Udvary Pál monotypiái. 1. Lóvásár Aktok Badacsony Verandán Fürdő nö Aktkompozició Itatás Pályaudvar Falu vége. Olajfestmény Major. Olajfestmény Kártyázó nö. Olajfestmény Park. Olajfestmény Falurészlet. Olajfestmény Népviselet Párizsi utca Akt Montmartre Ulö nö Uzsonna Akt Sió Cirkusz Strand A gyerek Kilátás Delelő lovak Gellért-tér 50. második terem. Peterdi Gábor festményei. 28. Néger katona Önarckép Pirossapkás önarckép Párizsi kávéházban Ulö gyerek Néger szakácsnő Pipás önarckép Virág-csendélet Család Gyerekszobában Anyám Munkában Vörös gyerek kékben. Magántulajdon. 41. Táncoló néger

7 HARMADIK TEREM. Peterdi Gábor festményei. 42. Vak koldus Gomolygó felhők Olvasó ifjú Hegyoldal Üvegfestmény Önarckép Néger pár Őserdőben Virág-csendélet. Magántulajdon. 51. Gyöngyhalász. Seres Béla ur tulajdona. 52. Müteremrészlet 150. negyedik terem. Fáy Loránd festményei. 53. Meleg vihar Hazafelé Sikátorban Kolostorudvar Egyedül Vándorúton Női fej Tavasz Megnyúlt árnyékok Havas.. ' Vizhordók Öreg halász Profil Hajnali lovas 300. ötödik terem. Pohárnok Zoltán rézkarcai. 67. Pireusi csónakos Akrobaták Barátnők Marseilles-i figura Száradó vitorlák Szaloniki Magvető Anyóka Padon alvók 20. 8

8 76. Kis bizánci templom Rakodó legények Vonal játék 79. Keleti lány 80. Cigány Sl. Castelfranco Félvér I Akt 84. Alvó 85. Agyban fekvő nő lp- 86. Templom S7. Andrássy-ut 88. Görög asszony 1 L Profil J Genovai kilátás 12 ~ 91. Olasz falu 92. Házak ~ 93. A fuzsitus 94. Certosa Strandon i Nő boával Athénben ~ 9S. Arckép. Magántulajdon. 99. Kilátás lo ' hatodik terem. Reiter László grafikája Táncosnő Anya és gyermeke Színpadi jelenet Nő, őzzel Guggoló nő Női akt Meditáció Ülő nő Fekvő nő Madonna szőlőfürttel Ülő nő Hasonfekvő nő Társalgás Táncospár Kambodzsa Lovak Pasiphae Csodaszarvas Allatrajzok. Darabja Ülő nő Sirató-asszonyok Ülő nő

9 NAGY TEREM. Udvary Pál festményei Parasztlány ^ Templom előtt Piacon Fürdő nö Délivasut Stráfos blúz Uzsonna Táj Sárgaruhás nö Badacsony Kékruhás nö A gyerek Templomba menet ( Cirkusz Badacsonytomaj Keresztrefeszités Ó-budai kikötő Sárviz-csatorna Kabinok Kádbalépö nö Anyaság Balaton Lómosás Fenyőerdő lőo 149. Fürdőző gyerek Kiállitásban Önarckép Csendélet Park loü 154. Anya gyermekkel Szölök között l 'O 10

10 HRLLBMM. Körmendi Frim Jenő szobrai Én és feleségem. Márvány Menő. Jávorfa Férfi arckép. Magántulajdon. vitrinben. Női fej. Terrakotta 150. Guggoló nö. Diófa 300. Női fej. Bronz Férfi fej. Magántulajdon Női akt. Gipsz. Fában Női fej. Márvány. Magántulajdon Férfi fej. Mükö. Magántulajdon Férfi fej. Gránit. Magántulajdon Férfi fej. Mükö. Magántulajdon Férfi fej. Bronz. Magántulajdon Férfi fej. Bronz. Magántulajdon Krisztus. Fa Férfi fej. Mükö. Magántulajdon. vitrinben. Gyerekfej. Márvány. Magántulajdon. Férfi fej. Bronz. Magántulajdon. Gyermekfej. Márvány. Magántulajdon Férfi fej. Gipsz. Magántulajdon Madonna. Fa Férfi fej. Gipsz. Magántulajdon Férfi fej. Bronz. Magántulajdon Titok. igipsz. Márványban Tanulmányfej. Márvány Légrady Testvérek nyomdai müintézete Budapest. (Igazgató: Kertész Árpad.)

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Csantavértől Chicagóig

Csantavértől Chicagóig Magyar Tudományosság Vajdaságban Csantavértől Chicagóig -Markulik József élete és munkássága- Magasság 186 cm, szélesség 105 cm, önsúly kb. 100 kg, teherbíró képesség igen alacsony, fogyasztás minimális.

Részletesebben

A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk

A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk Műhelylátogatóban Árkossy István festőművésznél Á rkossy István festő- és grafikusművész Kolozsváron született (1943), a helyi, de európai hírű Ion Andreescu

Részletesebben

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28 TARTALOM TARI István: Balatoni képvers... 2 POMOGÁTS Béla: Becehegy magasán... 3 TAKÁTS Gyula: Balatonparton (vers)... 5 CZIGÁNY György: Balaton-parti lélek... 6 ALBERT Zsuzsa: Távol a fényes víztükör...

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények)

NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények) NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények) Nagy Imre (EVELLEI LÁSZLÓ felvétele) 1 Hol is kezdeném el, ha nem a születésem adatával? 1893. július 25-öt írt az apám a kalendáriumába. Amint mondta, nem lehetett

Részletesebben

E kiállítás tartama alatt október 11-én, szombaton' délután 5 órakor Dr. Eisler Mihály József főorvos A műalkotás lélektana" címmel előadást tart.

E kiállítás tartama alatt október 11-én, szombaton' délután 5 órakor Dr. Eisler Mihály József főorvos A műalkotás lélektana címmel előadást tart. E kiállítás tartama alatt október 11-én, szombaton' délután 5 órakor Dr. Eisler Mihály József főorvos A műalkotás lélektana" címmel előadást tart. Légrády Testvérek nyomdaüzeme, Budapest. (Igazgató: Kertész

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale LÍRIKA Ányos Pál (1756-1784) BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ AZ ÉDES HAZÁNKÉRT Magyarok Asszonya!

Részletesebben

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA Ötödik kiadás Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN MEDIO KIADÓ * * * MEDIO Kiadó, 1996 Kiadja a MEDIO Kiadói

Részletesebben

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak.

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak. Konrád György: Inga Sopotnik Zoltán: Futóesõ Ferdinandy György: Hetedíziglen Lapszámunkat Antal Éva festményeivel illusztráltuk. A mûvésznõ bemutatása a 29. oldalon Kenéz Ferenc A hírek szerelmeseinek

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

S.O.S. úton haladásunkat segíti, nem a kétfelé sántikálásban. összezárásával, a kapcsolatok

S.O.S. úton haladásunkat segíti, nem a kétfelé sántikálásban. összezárásával, a kapcsolatok A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József plébánia lapja VII. évf. XI. szám 2012. november hónap S.O.S. Bizonnyal ismerős valamennyiünknek a görög mitológiából Sziszüphosz alakja,

Részletesebben

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13 TARTALOM kávéházi szegleten... Kerber Balázs Macskakövek / Sem azé, aki fut 3 Nyerges Gábor Ádám Senki sem érkezik meg hiába (egy visszafordítógép bájai) 5 Pucher Bálint nyugi 9 Pál Sándor Attila A futó

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!...

Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!... Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!... ÍRTA: NAGY PÉTER REMENYIK SÁNDOR BEVEZETŐ SORAIVAL. TÓTH ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ RAJZAIVAL. LUDWIG VOGGENREITER VERLAG MAGYAR OSZTÁLY BERLIN 1926. Ε könyvben előforduló rajzok részint

Részletesebben

2. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. I. Mindenütt ismerik

2. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. I. Mindenütt ismerik 2. Forduló Történelem és tudomány Megoldások I. Mindenütt ismerik Az első fordulóban messze földön híres művészek és sportolók alakját, alkotásait idézzük meg. Olvassátok el figyelmesen a bevezető szövegeket,

Részletesebben

MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) SZOBRÁSZMÛVÉSZ

MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) SZOBRÁSZMÛVÉSZ MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) SZOBRÁSZMÛVÉSZ Fotó: Dr. Körmendi Anna Wehner Tibor MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) szobrászmûvész 2005 Visegrád, Áprily-völgy, 2003 AZ ANYAG ÉS AZ ISTENEK KÖZÖTTI JEL: SZOBOR Az

Részletesebben

Gondolatok az örmény liturgiából

Gondolatok az örmény liturgiából f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XII. év fo lyam 137 138. szám

Részletesebben

KARÁCSONY FELÉ. Juhász Gyula

KARÁCSONY FELÉ. Juhász Gyula KARÁCSONY FELÉ Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben....bizalmas szívvel járom a világot,

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával.

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával. 1927. aug. 7. Napsugár n.oidai Álommenyasszony. Lilaégboltos, csodás ország a Nap leányának birodalma. Zenélő fák vannak a kertekbe ültetve és rajtuk a legszebb- \ hangú, piros-, kék- és aranytollú madarak

Részletesebben

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben