Jánoshalmi Napok 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalmi Napok 2006."

Átírás

1 XXI. évfolyam 5. szám Jánoshalma május Megjelenik havonta Ára: 120 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalmi Napok A Jánoshalmi Napok három napos rendezvényeirõl beszámolóinkat bentebb találják Komoly gondok elõtt a város Jánoshalma Város Képviselõ-testülete márius 3-án rendeletével forintban állapította meg a város évi költségvetését. A Képviselõ-testület a költségvetési rendeletét összesen 5 alkalommal módosította. Összességében E Ft-tal nõtt a költségvetés fõösszege, így az év zárásával forintra módosult az elõirányzat. A növekedés legnagyobb tétele a évi pénzmaradvány, mely feladattal terhelve került át 2005-be. A költségvetési rendelet megalkotásakor a tervezett kiadások forinttal haladták meg a bevételeket. E hiány az év során - az elõirányzatok szintjén - összességében mindössze 286 ezer forinttal csökkent (év közben a hiányt növelõ és csökkentõ döntések egyaránt születtek). A költségvetés forráshiányának kezelésére (a bevételi és a kiadási oldal egyensúlyának megteremtésére) számba vehetõ megoldások, intézkedések közül a Képviselõ-testület a költségvetési rendeletben a hitelfelvételt jelölte meg. (Folytatás a 3. oldalon) Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Még egyszer a tárgyilagosságról A jánoshalmi képújság több oldalon taglalja a város vezetése, ill. az Önkormányzat pályázati és egyéb eredményeit. A közlemény felvezeti, hogy a pályázati pénzek milyen célra kerültek felhasználásra, illetve mire kívánja a város vezetése a felsorolt összegeket felhasználni. Ezen információkat egyébként, ha nem is bõvebb tálalásban, de lapunk is leközölte (lásd a sportpálya stb.). Ez eddig rendben is volna, csakhogy az említett írás megvádolta a város lapját, a Hunyadi Népét, hogy a fentebb felsoroltakról nem ad hiteles tájékoztatást. Itt és most szeretnénk leszögezni, hogy a Hunyadi Népe pártoktól független lap, mely a lehetõségei határain belül (a lap terjedelme) a Jánoshalma várost érintõ és a közérdeklõdésre számot tartó, hírértékû közleményeknek, írásoknak helyt ad. Ezt teszi most és a következõkben is, ez az elv vezérli az önkormányzat lapját. Meg kell említeni, hogy a Hunyadi Népe címû önkormányzati lapot tíz tagú szerkesztõbizottság felügyeli, gondosan ügyelve arra, hogy a fentebb említett célok a lakosság elvárásainak megfelelõen megvalósuljanak. A testületi ülésen történt A Képviselõ-testület április 27- én tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Rapcsák András polgármester a parlamenti választásokkal indokolta, hogy a munkatervhez képest egy héttel késõbb hívta össze a Képviselõ-testület ülését. Az elmúlt idõszak alatt az önkormányzatot érintõ események közül a polgármester kiemelte, hogy egy kormánydöntés értelmében Jánoshalma Város Önkormányzata ingyenesen megkapta a laktanya összes területét. Ugyancsak megkapta az önkormányzat ingyenesen a Kossuth utcai több mint 20 éve üresen álló ingatlant, mely honvédségi tulajdonban volt. Ez utóbbi jó alapot ad egy kulturális központ kialakítására. A képviselõk az ülés anyagát idõben megkapták jelentette be Rapcsák András. Az ülés határozatképes volt. A napirend elfogadásakor levették napirendrõl a megyei közgyûlés kitüntetéseire vonatkozó javaslatokat. A polgármester javaslatára felvette a megtárgyalandók közé egy borotai földterület eladásával kapcsolatban a föld árára tett elterjesztést, Farkas Andrásné laborasszisztens óraátalányának módosítására vonatkozó javaslatot, valamint a Gyermekétkezetési Alapítvány által biztosított élelmiszertámogatással kapcsolatos határozati javaslat megvitatását. A javaslatokat a Képviselõ-testület elfogadta, s így 30 napirendi pont megvitatása várt a képviselõkre. Napirend elõtt Hugyi Mihály és Varga Krisztián képviselõ kért és kapott szót. A Képviselõ-testület elsõnek a lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót vitatta meg. Elfogadta a testület a a Tûzoltóság tevékenységérõl szóló tájékoztatót, melyet Nagy Sándor tûzoltóparancsnok terjesztett elõ. Nem tudott helyt adni a testület a Tûzoltóság kérelmének, forráshiány miatt. A FiberNet Zrt. tevékenységérõl nem tudott igazán tájékozódni a Képviselõ-testület, mivel a cég képviselõi nem jelentek meg az ülésen és nem is adtak külön tájékoztatást. Így a képviselõk csak vágyaikat fogalmazták meg a Fibernet Zrt. szolgáltatásával kapcsolatban. Abban bíztak, hogy elõbb-utóbb megtörik a jelenlegi szolgáltató monopol helyzete városunkban, és ennek elõnyét, hasznát a fogyasztók látják majd. A Bács-Volán Rt. tevékenységérõl szóló tájékoztatót a Képviselõtestület egyhangúlag tudomásul vette. A cég képviselõi készek voltak tárgyalni az õsztõl bevezetendõ délutáni buszjáratok lehetõségérõl. Az ezzel kapcsolatos igényeket Balázsics Zoltán a Hunyadi János Általános Iskola igazgatója felméri. (Folytatás a 3. oldalon) A évi Országgyûlési Képviselõ Választás Bányai Gábor jánoshalmi eredményei Karsai Péter Gratulálunk a Parlamentbe jutott két képviselõnknek!

2 2. oldal HUNYADI NÉPE május Civil szervezetek támogatása Jánoshalma Önkormányzata a helyi székhelyû civil szervezetek, civil szervezõdések támogatását szolgáló pályázati programot hirdetett. A pályázattal azokat a jánoshalmi székhelyû közösségeket kívánja lehetõségeihez mérten támogatni, amelyek gazdagítják, ápolják a város értékeit, széleskörûvé teszik a lakosok számára elérhetõ programokat, továbbá szolgálják az illetõ civil szervezet célkitûzéseit. A pályázat keretösszege: egymillió forint. A pályázat célja: a jánoshalmi helyi közösségek aktivitásának A Jánoshalmi Napok elsõ napjának nyitó rendezvénye volt a Radnóti versmondó, versíró és versillusztrátor verseny. Már az eddigiekbõl is következik, hogy az idei verseny eltért a korábbiaktól. Három kategóriában vetélkedtek egymással a fiatalok, és nemcsak középiskolások, hanem még fiatalabbak is. A versíró és versillusztrátor versenyre már korábban leadták a pályamûveket a versenyzõk. Ezen a napon 28 versmondó lépett a közönség és a háromtagú zsûri elé, itt megmutatandó tudományát. A két és félórás verseny végén a zsûri tagok értékelték a szakterületüknek megfelelõ pályamunkákat. A versírók munkáját Agócs Sándor városunk szülötte költõ, az Antológia Kiadó vezetõje értékelte. A legfiatalabb versíró 13 éves volt, de voltak idõsebbek is szép számmal. A költõ nagyon fontosnak tartotta a jó címválasztást, és azt, hogy a szövegben kerüljék az alkotók a felesleges szóismétléseket, s hogy ne legyen túlságosan hosszú a vers. A harmadik helyet Németh Lilla, a kiskunhalasi Bibó István tanulója szerezte meg, második helyezett lett Vass Annamária, míg az elsõ fokozása, lehetõségeik szélesítése és fejlesztése, a település lakosainak szóló, igényes, a szabadidõ hasznos eltöltése, kulturális kínálat színesítése, a népi kultúra promóciójának erõsítése, értékeinek digitális úton való rögzítése és népszerûsítése, a város hírnevének öregbítése. A pályázatot pályázati ûrlap kíséretében kellett benyújtani, amely letölthetõ volt a város hivatalos honlapjáról, személyesen a Polgármesteri Hivatal 20-as irodájában volt beszerezhetõ. A pályázatot viszont postai úton lehetett benyújtani. A felhívásra Radnóti versenyek helyen Dudás Szilvia végzett, õk mindketten a bajai III. Béla gimnázium tanulói. A versillusztrátorok munkáját Balázs Hajnalka tanárnõ értékelte, aki több alkotót szeretett volna látni a munkájukból készült kiállításon. Az értékelést követõen a díjazottak közül elsõnek Sinkovics Brigitta vehette át az elismerõ oklevelet grafikai munkájáért. Második helyezést Krendi Mária érte el, aki sok szép munkát küldött be. A harmadik helyezést Kaicsán Csilla érte el. A versmondók versenyét Császár Angéla értékelte. A neves színmûvésznõ elismerõleg szólt a 28 fellépõrõl. Szépen, tisztán, érthetõen magyarul beszéltek. A végeken és a vidéken sokkal többen és szebben beszélnek magyarul, mint odafent Budapesten hangsúlyozta a zsûri tagja, a tapasztalataira hivatkozva. Az átlag nagyon jó színvonalon egy pályázó csak egy pályázatot nyújthatott be. A pályázati támogatás megítélésérõl Jánoshalma Város Képviselõ-testülete április 27-én döntött, a Mûvelõdési Oktatási és Sport Bizottság véleményezése alapján. A döntés felülbírálatára nincs lehetõség. A támogatás felhasználására a nyertes szervezetekkel és intézményekkel Jánoshalma Város Önkormányzata szerzõdést köt. A évi költségvetésben a civilszervetek támogatására szánt egymillió forint az alábbiak szerint került felosztásra mondta el a verseket, érdekesen izgalmasan, értve, szívbõl. Versmondása alapján különdíjat vehetett át Keresztes Katalin, a bajai Szent László ÁMK tanulója, Müller Antal, a bajai Bereczki Máté Szakképzõ Iskola diákja és Simon André, a jánoshalmi Hunyadi iskola tanulója. Harmadik helyezést ért el Sándor Péter a kecskeméti Bólyai János Gimnázium tanulója. Második helyezést érte el Felsõ Boróka a bajai Magyarországi Németek ÁMK növendéke. Az elsõ díjat Végh Kornélia szerzete meg aki a kecskeméti Gáspár András Szakközépiskola diákja. A versenyzõk egy-egy virágcsokorral köszönték meg a zsûritagok munkáját. A Nemes Marczell emlékét õrzõ Baráti Társaság Tárlatlátogató Kiállítást szervez május 14-én (vasárnap) Budapestre a Szépmûvészeti Múzeumba Megtekinthetõk: El Greco, Velazquez, Goya Öt évszázad spanyol remekmûvei Mûvészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Géniuszok és Remekmûvek Bacchanália Az élet érzéki örömei egy letûnt aranykor igézetében És az állandó kiállítások Sikeres tanulóink Az FVM Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai ebben a tanévben is eredményesen szerepeltek az országos tanulmányi versenyeken. A Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyében Székesfehérvárott április között Szabó Dávid 6., Bolyó József 11. helyezést ért el, s ezzel emelt szintû jeles érettségi osztályzatot is szerzett. Lukács Gábor 15., Kökény László17., Medics Zoltán 19. helyezése középszintû érettségi jeles osztályzatot is ér. Felkészítõ tanárok: Berta László, Juhász Zoltán, Sógor László, dr. Francsovics István. Szakma Kiváló Tanulója versenyt április között Seregélyesen rendezték meg. Itt Somogyi József második, Vincze Tibor negyedik, Ökördi László ötödik helyezést ért el. Ezzel mindhárman a jeles eredményû szakmunkás-bizonyítványt is megszerezték. Felkészítõ tanáraik: elmélet: Berta László, Juhász Zoltán, Sógor László, dr. Francsovics István. Gyakorlat: Éder János, Mizser Attila, Pécsi Imre, Szakái László. Gratulálunk a diákoknak is és a felkészítõ tanáraiknak is a sikerhez. Országzászló-emlékmû felújítása Az állomásparki emlékmû rendbetétele már hosszú idõ óta várat magára. A Képviselõ-testület a március 28-án megtartott ülésén döntött a volt mezõõri gépjármû értékesítésrõl. Akkor már felvetõdött, hogy a Lada Niva eladási árából befolyt összeget, 350 ezer forintot, az állomásparki emlékmû rendbetételére kell fordítani. Az Önkormányzat ennek kapcsán kért árajánlatot Árpás László kõfaragó mestertõl. Ezt meg is kapta. A terv jelenleg egy gránit kereszt felállítását tartalmazza. Ez úgy kerül majd kivitelezésre, hogy bármikor hozzá lehet építeni azt a régi 1936-ban felállított, jelenleg is maketten meglévõ Országzászló-emlékmûvet, melyet felvételünk is tanúsít. Az eredeti emlékmû mészkõbõl készült. Mint Radnai István alpolgármester a Képviselõ-testület április 27-i ülésén elmondta, jelenleg a fakeresztet cserélnék le, s késõbb állítanák fokozatosan vissza a régi emlékmûvet. A jelenlegi munkákra az árajánlat 470 ezer forint, amely tartalmazza a helyszíni összeállítást és a 20 százalék általános forgalmi adót is. A gépjármû értékesítésébõl befolyó összeg nem elegendõ, ezért 120 ezer forint átcsoportosítása szükséges a költségvetésben e célra. Ahhoz, hogy a keresztet fel lehessen állítani, a korábbi betonból készült emlékmû maradványait fel kell törni, ehhez el kell a földet rakni a jelenlegi helyérõl, majd vissza Az összköltség több mint 700 ezer forintba kerülne becslések szerint. Jánoshalma Város Önkormányzata felújítja az állomásparki emlékmûvet, új gránit kereszt felállításával, melynek költsége bruttó 470.ezer forint. A munkálatokkal Árpás László kõfaragó mestert bízza meg a testület. A testület döntése értelmében az emlékmû neve Országzászló-emlékmû.

3 2006. május HUNYADI NÉPE 3. oldal (Folytatás az 1. oldalról) Megalkotta a Képviselõ-testület a Jánoshalma Város Önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet. Elfogadták a képviselõk az egyszerûsített éves beszámolót valamint az éves ellenõrzési jelentést. Módosította a Képviselõ-testület a Jánoshalma város közigazgatási területén igénybe vehetõ szociális ellátásokról szóló 8/2006(IIL.24.) rendeletét, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004(VL.24.) rendeletét. Jóváhagyta a Képviselõ-testület a Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását. Mindkét módosítást Mikó Mária bizottsági elnök terjesztette elõ. A Képviselõ-testület megválasztotta a Kiváló Pedagógus Kitüntetés elbírálására létrehozandó AD- HOC bizottság tagjait. Döntött a Képviselõ-testület a Díszpolgári címek javaslatának meghirdetésérõl és az AD-HOC bizottság létrehozásáról. Elfogadta a Képviselõ-testület az A testületi ülésen történt Önkormányzati Minõségirányítási program felülvizsgálatáról és aktualizálásáról szóló elõterjesztést. Elfogadta a testület a FeBÖSZ vagyonbiztosítási ajánlatát. Ugyancsak elfogadta a Képviselõ-testület a évi rendezvénykeret felosztására vonatkozó határozati javaslatot, s döntött a testület a civil szervezetek, civil szervezõdések és a sportszervezetek idei támogatásáról. Megerõsítette a testület korábbi határozatát, miszerint a költségvetési hiány miatt nem tudja tovább támogatni Sándor Kitti tanulmányait. Elfogadta testület a Városházi Patikával történõ megállapodás megkötésérõl szóló elõterjesztést, ennek érdekében forinttal megnövelte a gyógyszer segélykeretet. Döntött a Képviselõ-testület helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról. Újra kell tárgyalni Kiss József vállalkozó tûzcsap elhelyezési kérelmét, mert az elutasító javaslatot nem fogadták el a képviselõk. A testület a közterületen lévõ kapubejárók áteresszel történõ ellátásához 3 darab 30-as átmérõjû be- Elmaradt tájékoztató tonáteresz árának a felével hozzájárul. A Zsikor Bt. munka- és tûzvédelmi feladatok ellátását tartalmazó szerzõdés kiegészítésére vonatkozó kérelmét újra kell tárgyalni, mivel nem fogadta el a testület a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság javaslatát, mely nem támogatta a szerzõdés módosítását. A Képviselõ-testület közterületek rendbetételét segítõ gépbeszerzésrõl döntött. Elfogadta a testület az Állomásparki Országzászló-emlékmû felújításáról szóló elõterjesztést. Annak érdekében, hogy hetente négy nap lehessen vért levenni a helyi laborban, módosította a testület Farkas Andrásné laborasszisztens óraátalányát. A bírálóbizottság véleménye alapján elfogadta Képviselõ-testület, hogy az Arany János utcai orvosi rendelõk, parkolók és kerítés kivitelezésére az Önkormányzat a Piramis Trade Bau Kft-vel kösse meg a megállapodást. A beérkezett négy árajánlat közül ennek a cégnek volt a legkedvezõbb az ajánlata. Zárt ülésen szociális kérelmek véleményezésérõl döntöttek a képviselõk. Monopolhelyzet, de az is lehet más indokolta, hogy a FiberNet Zrt. képviselõi nem méltatták arra Jánoshalma Város Képviselõ-testületét, hogy a kért tájékoztatóra elküldjék munkatársukat, vagy levelüket. Úgy tûnik ennyit jelent nekik a fogyasztó, illetve az azokat képviselõ testület. Az is lehet, hogy elegendõnek tartották azt a tájékoztatót, melyet ki küldtek a fogyasztóknak a változásokról. A képviselõk szerint jelenlegi helyzetét a FiberNet Zrt. kihasználja, sõt visszaél vele, utalva most kiküldött üzleti ajánlatára. Radnai István alpolgármester elmondta, hogy nem kötelezheti a testület a lakosokat, hogy melyik cég mellett kötelezze el magát. Dr. Benda Dénes jegyzõ elmondta, hogy a jelenlegi kábelszolgáltató szélessávú internetezési lehetõséget ajánl a fogyasztóknak. Ebben a szolgáltatásban jelenleg is több szolgáltató kínál lehetõséget a felhasználóknak, övék a döntés joga, hogy melyik ajánlatot fogadják el. A kérdés kapcsán felmerült a kérdés, hogy miként érinti a jelenlegi kábelszolgáltató helyzetét a közeljövõben megvalósuló szélessávú kábelhálózat, melyre a tavasszal nyert pénzt a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. Mint a Rapcsák András polgármester elmondta ez a rendszer lehetõséget biztosít kábeltévé, telefon és szélessávú internet szolgáltatásra. Dági József képviselõ javaslatára a Képviselõ-testület elfogadta, hogy rosszallását fejezi ki a FiberNet Zrt. vezetésének, hogy nem jöttek el az ülésre. A szavazás során a képviselõk minimális többséggel vetették tudomásul a tájékoztatást. ikor Komoly gondok elõtt a város Mondjon le Polgármester Úr! A Képviselõ-testület április 27-i ülésén napirend elõtt kért és kapott szót Hugyi Mihály képviselõ. Felszólalását változtatás nélkül adjuk közre, majd az erre adott polgármesteri választ is ismertetjük. A parlamenti választás véget ért. Ki-ki megméretkezett és a kitûzött célját vagy elérte vagy nem. Amit elmondok az városunkra vonatkozik, azaz Szervezeti és Mûködési Szabályzatunk megfogalmazása szerint helyi közérdekû ügy. Rapcsák András polgármester urunk is megmérkõzött. A mérleg nagyon rossz eredményt mutatott. Pedig õ a képújság hasábjain szórta az átkait rendületlenül. Az elõzõ önkormányzat munkájáról mármár minõsíthetetlen hangon beszélt és valótlanságok sorozatát állítva kétségbe vonta az akkori önkormányzati tagok és polgármester tisztességét és becsületét. Amire oly büszkén hivatkozik ezen oldalakon: a laktanya megszerzésével kapcsolatban és a Tiszti klub városi tulajdonba kerülésével kapcsolatban, semmi köze. Sõt. A tiszti klub ingatlant kis híján elvesztettük az õ betartása miatt. Nem volt hajlandó aláírni azt a megállapodást a Honvédelmi Misztériummal, ami alapján a város tulajdonába kerül az ingatlan. Szó szerint akadályozta, hogy a város egy 50 milliós ingatlannal gazdagodjon. Õ az a Rapcsák András polgármester aki, hogy az õ szavait használjam, kifejezetten ártott és ma is árt településünk morális és anyagi fejlõdésének. Teljes mértékben elvesztette a bizalmát a jánoshalmi lakosok elõtt. Már nem tudja becsapni õket. Errõl azonban nem akar tudomást venni. Pedig a bizonyítékot õ produkálta, õ tette le az asztalunkra. A parlamenti választás elsõ fordulójában jelöltként indult. Városunkban 7669 szavazásra jogosult állampolgár van. A polgármester ezektõl a szavazatra jogosultaktól 163 szavazatot kapott. Ennyien bíznak még benne. Azaz 2,12 %. Ami 163 szavazót (Folytatás az 1. oldalról) A nyár elejére a forráshiány már napi szinten érzõdött. A Polgármesteri Hivatal nem tudta az intézmények havi finanszírozását idõarányosan, határidõben leutalni, így az intézmények sem tudtak eleget tenni külsõ szállítóik felé fizetési kötelezettségeiknek. Intézmények között tartozások halmozódtak fel a gyermek- és diákétkeztetésnél. A Képviselõ-testület a fizetõképesség helyreállítása érdekében június 23-án 10 millió Ft folyószámla-hitel keret igénylésérõl és munkabérhitel felvételérõl döntött. A folyószámlahitel igénybevétele a keret augusztus 1-i megnyitását követõen folyamatos volt. Munkabérhitel igénybevételére az év során összesen 4 alkalommal kényszerült az Önkormányzat (2005. június, július, augusztus és november havi illetmények kifizetéséhez). Mind a folyószámla-hitel, mind a munkabérhitel csak tüneti kezelést jelentett, az alapvetõ problémát, a költségvetés forráshiányát, nem oldotta meg. Rendeleti szinten ( papíron ) mindenre volt elõirányzat a költségvetésben, de hiányzott a finanszírozásukhoz szükséges valós fedezet ( guruló forint ). Ennek következménye az lett, hogy az évet a pénzmaradványt többszörösen meghaladó kötelezettség-állománnyal zárta az önkormányzatunk. A feszített pénzügyi helyzetet jól jellemzi a folyószámla-hitel megnyitása utáni rendszeres igénybevétele, illetve a munkabérhitel felvétele az egyes hónapokban, valamint az, hogy a Polgármesteri Hivatal 3,3 millió forintos pénzmaradványát 28,6 millió forint évi kötelezettségvállalás terheli. A december 31-i állapotot tekintve önkormányzati szinten bevételeinket a módosított elõirányzathoz viszonyítottan 93,87 %-ra, kiadásainkat 93,32 %-ra teljesítettük. A zárszámadás vitájában a fentiekkel összefüggésben dr. Benda Dénes jegyzõ felhívta a képviselõk figyelmét az elavult intézményrendszer átalakításának szükségességére, a költségvetés racionalizálása érdekében, mert ennek elmaradása komoly gondokat okozhat az évvége felé, mivel az idei év még szigorúbb gazdálkodást kíván az önkormányzattól. Jánoshalma Város Önkormányzatának évi gazdálkodásának összefoglaló adatai jelent. Egy mûködõ polgármester egy lakosú településen 163 szavazatot kap. Ha most azt mondja nekem, hogy azért nem szavaztak Jánoshalmán többen rá, mert Õ nagyon jó polgármester és nem akarták azt, hogy parlamentbe kerüljön akkor én eldobom magam. Ha õ nem látja, hogy teljesen hitelvesztett polgármester, akkor nagyon nagy baj van a környezetében. Elmondta õ annak idején, hogy szégyelli hogy jánoshalmi. Hát ma a mi szégyenünk még nagyobb, hogy õ a polgármesterünk. Felkérem, hogy ne gondolkodjon és fontolgassa a lemondását, hanem természetes egyszerûséggel vonuljon vissza, hogy ne ártson többet a településünknek. Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a mester: - Akarjátok tudni, milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülõ madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte, a Mester felkiáltott: - Képük a tóban tükrözõdik, de errõl õk nem tudnak, s a tó sem kötõdik a képükhöz. Mi sem kötõdünk a polgármesterhez. Ártatlanok vagyunk! Mondjon le Polgármester úr! Rapcsák András polgármester válaszában a képviselõt emlékeztette, hogy az út õ elõtte is nyitva áll, meg kell nézni ki mit tett eddig a városért, s arra intette, hogy elõre kell nézni. Emlékeztetett a polgármester, hogy az elmúlt három évben a város egyéves költségvetésének összegének megfelelõ nagyságú pénz került a térségünkbe. Majd így folytatta: tisztelet annak is, aki dolgozott és annak is, aki ilyen szépen mellébeszél mint Ön. Az információ bárki számára hozzáférhetõ, a bizottsági és testületi ülések nyilvánosak. Azt, hogy képviselõ úr nem tudta, hogy a gimnázium mennyi pénzt kapott felújításra az elmúlt évben, melyért még a haja szálát sem tette, hogy meggörbüljön, hogy megvalósuljon hangsúlyozta a polgármester. Rapcsák András a választásokkal kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy a parlamenti választásokon a pártokra szavaztak az emberek. Ha az MSZP és a Fidesz más képviselõjelölteket indított volna ugyanez a szavazati arány valósult volna meg, függetlenül a névtõl és a munkától - hangsúlyozta. Majd elmondta, hogy egészen más egy önkormányzati választás, ahol a személyeket veszik figyelembe, és azt értékelik a választók. Feltette a kérdést, hogy melyikük fog a végén nevetni, de úgy véli, hogy az elvégzett munkát a lakosság értékelni fogja. Majd azt vetette a képviselõ szemére, hogy választási kampány idõszakában a lakosságot rossz információkkal árasztotta el, mely szerint a munkavégzés bûn lenne Jánoshalmán. Rapcsák András nem tudja, hogy a maradi magatartás hova vezet, amit a napirend elõtt felszólaló képvisel. Ajánlotta Hugyi Mihálynak, hogy mérettesse magát õ is, kíváncsi lenne az eredményre fejezte be a napirend elõtti hozzászólásra való reagálását a polgármester. bs

4 4. oldal HUNYADI NÉPE május A háromnapos rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója a Kulturális Központban (volt Honvéd Kaszinó): Rapcsák András polgármester nyitotta meg. A megnyitót a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei latin táncai színesítették. Ezt követte a Radnóti versmondó, versíró és versillusztrátor verseny, melyrõl részletesen is beszámolunk. A Korzó Étterem kávézójában egész nap szörfözhettek a fiatalok és érdeklõdõk a Emitel Zrt. Internet Kávéházában. a a Jánoshalmi Napok Kora este Rapcsák András polgármester nyitotta meg a Felsõ-Bácskai díszítõmûvész és kézimunka kiállítást a Városi Könyvtárban. Ezt követõen a Kecskeméti Szimfonikusok adta koncertet a Kulturális Központban Sajnos kevesen voltak koncert a Sportcsarnokban, mely végül is jó hangulatban ért véget. Szombaton déleõtt testvérvárosunk Szenttamás mutatkozott be egy mûvészeti kiállítással a Kulturális Központban Ezt követõen az Ómoravicai Mazsorett csoport és Fúvószenekar bemutatóját tekinthették meg az érdeklõdõk a szabadtéri színpadnál Szép és érdekes színfoltja volt a háromnapos rendezvénysorozatnak a zászlóforgatókkal, gólyalábasokkal, számszeríjászokkal tarkított Reneszánsz felvonulás, mely a Polgármesteri Hivataltól indult és a Rákóczi és Dózsa György utcákon haladva jutott el a szabadtéri színpadig. Igazi meglepetést okozott az Univer-ben a gólyalábas vásárlók, aki mindenki kosarába, sõt még a pult mögé beleláttak. A Megyei Közgyûlés nevében Szabó Károly alelnök köszöntötte a Jánoshalmi Napok résztvevõit, Dr. Balogh László a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke az árvízhelyzet miatt csak késõbb csatlakozott egy rövid idõre az ünneplõkhöz. Délután a Ómoravicai Mazsorett csoport és Fúvószene- lomban: Horváth Mária - ének, Gáspár Csaba - trombita, Zsikla Csaba orgona muzsikája révén Barokk barangolás klaszszikus fûszerezéssel részese lehetett a közönség. Szombaton egésznap rendelkezésre állt a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kézmû- szervezetek mûsorát tekinthették meg az érdeklõdõk a szabadtéri színpadon Felléptek: a mélykúti Asszonykórus és a Szederinda Citerazenekar, a rémi Nyugdíjas Népdalkör és Citerazenekar, valamint a jánoshalmi Új Pávakör, Pávakör és a Mezei Csokor Népdalkör. Az említetteken kívül három nap alatt látgatható volt a Zsinagóga és ott a Nemes Marczell kiállítás, a Szent Anna templom Kincstára, a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Angyali történetek a festékes ládikó- Délután a Béke tér Korzó Étterem felöli sarkán felállított szabadtéri színpadon Felsõ-Bácskai intézmények mûsorát láthatta a szépszámú közönség. Felléptek:a Kis Szent Teréz Óvoda, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde, a Hunyadi János Általános Iskola, a Szent Anna Katolikus Általános Iskola, a Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, a Felsõ-Bácskai Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei, diákjai. kíváncsiak erre a nagyszerû, komoly felkészültségû, ígéretes szólistákat is felvonultató és népszerû ismert mûveket bemutató programra. A kiadottól eltérõen késõbb kezdõdött nehezen jött össze a közönség - a NAGYFERÓ és a BEATRICE - ves foglalkozásai mindenkinek a Szabadtéri színpadnál és alakulóban volt a Kézmûvesek utcája a Hunyadi János Általános Iskola elõtt Vasárnap délelõttõl késõ délutánis tartott a lepény- és pogácsa sütés az Alkotóház udvarán. Ebéd után a Felsõ-Bácskai civil ból címû kiállítása, a Felsõ-Bácskai Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékeinek kiállítása, Hegyi Tamás tárlata, és a néprajzi kiállítás az Alkotóházban, valamint Jánoshalmi gobelinekbõl készült bemutató a JKaszinóban. A évi Jánoshalmi Napokra a koronát Szabó István Svédországban élõ magyar pánsíp mûvész koncertje tette fel a Szent Anna templomban. Köszönet a szervezõknek és szereplõknek ezért a szép három napért. bs kar fellépése, zászlóforgató, számszeríjász bemutató és ismeretterjesztõ várta az érdeklõdõket. Ezt követõen a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei a gyermekeknek rövid vásári bábelõadásokat mutattak be. A szabadtéri színpadon a Pavane Táncegyüttes idézte fel Balassi emlékezetét, a szabadtéri színpadon, majd Reneszánsz varázslat következett, a Renaissance Consort és a Pavane Táncegyüttes közös mûsora nyomán a szabadtéri színpadon A Szent Anna katolikus temp-

5 2006. május HUNYADI NÉPE Szemétszállítási módosítások Módosította a Képviselõ-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendeletét. Mint ismert, s lapunkban is beszámoltunk már róla, az egyik jánoshalmi állampolgár a korábbi rendelettel kapcsolatban az Állampolgári Jogok Országgyûlési biztosához fordult. Az pedig megkereste a megyei Közigazgatási Hivatal az észrevétellel kapcsolatban. A megyei hivatal kivizsgálva az esetet törvényességi kifogást emelt a jánoshalmi rendelkezés több pontjával kapcsolatban. A Képviselõ-testület most ezeknek az észrevételnek igyekezett eleget tenni, amikor módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 5. oldal szóló rendelkezését. A közszolgáltatás során a fizetendõ szemét szállítás díja heti egyszeri ürítéssel, havonta 70 literes kuka esetén bruttó 439 forint, hagyományos (110 és 120 literes) kuka esetében 497 forint, a jelzett, 80 literes szemetes zsák esetében pedig a szállítás és zsákárával együtt bruttó 124 forint. A módosítás értelmében a helyi közszolgáltatási szerzõdés létrejön a közszolgáltató részérõl a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezési állási készségének bizonyításával (röviden: elhalad-e a ház elõtt a kukásautó vagy sem. Ha igen, fizetni kell), vagy a szerzõdés írásba foglalásával. Készül a rózsakert a Bajai utcában 5 vállalkozó kedvû fiatal jóvoltából. Új vizsgálati lehetõségek januárjától Jánoshalmán a Molnár János u. 32. sz. alatti orvosi rendelõben! Rendelési idõ: csütörtök óráig. dr. Gregó Sándor fül- orr- gége és tüdõgyógyász szakorvos. Telefon: Musical-klub est A régi idõket felidézõ estre készültek a fiatalok, hiszen ki ne emlékezne Jánoshalmán az István a király a Dzsungel könyve és még számtalan musical helyi viszonyokra adaptált bemutatóira. Az akkori nagy csapat ismét együtt volt, csodálatos élményt nyújtva ezzel a hallgatóságnak, mely zsúfolásig megtöltötte a Kulturális Központ (a volt Honvéd Kaszinó) nagytermét, sokan az ajtón kívülrõl hallgatták a felcsendülõ és nagyszerûen megszólaltatott musical-slágereket. Ez az est volt a Jánoshalmi Napok egyik leglátogatottabb és legnépszerûbb rendezvényének. A sikerre jellemzõ, hogy napok múlva is csak a dicséret hangján szólnak errõl az estrõl az emberek, sajnálják, ha a beszélgetõ társuk nem osztozhatott ebben az élményben. Az est közremûködõi igazán megérdemlik, hogy nevük itt szerepeljen: Somogyi Szilárd, Lábodi Róbert, Filmák Vera, Buzder Mónika, Taskovics Leila, Kovács Tamás, Csík Luca, Madarász Lilla és még sokan mások. Közremûködött a D.A.M.I. sükösdi ének és tánc gyermek-tagozata. A jó hangzást Dósai Dezõ hangtechnikus biztosította, a fény effektusokat pedig Nánai Attila és Ferencz Endre. Az alapvizsgálatokon kívül január hónaptól hallásvizsgálat, légzésteszt, allergiateszt és orr- torokváladék tenyésztés is lehetséges. Eboltás Jánoshalmán Értesítjük Jánoshalma Város lakosságát, hogy az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltása, a következõ helyeken és idõpontokban lesz: május 8. Kiserdõ óra Kisráta óra május 9. Pótoltás Piactér 8-11 óra, óra Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás minden három hónaposnál idõsebb ebnél kötelezõ, annak elmulasztása pénzbüntetéssel ( forint), vagy az eb kártalanítás nélküli leölésével jár. Az állatról emberre terjedõ betegségek elleni védekezés értelmében a 81/2002/IX.4/FVM rendelet 8. /2/ kimondja, hogy a veszettség elleni oltással egyidejûleg kötelezõ az ebek féreghajtó szerrel történõ kezelése is. Az oltás és féregtelenítés díja 1.500,-Ft, az oltás helyszínén fizetendõ. Kérjük az ebek oltási igazolványát hozzák magukkal! Állategészségügy Polgármesteri Hivatal

6 6. oldal HUNYADI NÉPE május Fibernet: Megújuló hálózat, bõvülõ kommunikációs lehetõségek Bácsalmás, Jánoshalma, Mélykút térségében új hálózatot épít a FiberNet Kommunikációs Zrt. A beruházásnak köszönhetõen bõvül a kábeltelevízión keresztül elérhetõ csatornák köre, illetve rendkívül kedvezõ áron lesz lehetséges szélessávú internet szolgáltatás megrendelésére. A társaság 2006 õszétõl bevezeti a térségben a kábeltelefont is, amelynek köszönhetõen az elõfizetõk éves szinten akár forintot is megtakaríthatnak. Plusz meglepetésként a 2006-os futball VB-re való tekintettel elérhetõvé válik a hálózaton a Sport Klub csatorna. Kábeltelevízió Megújul a FiberNet kábeltelevízió. A hálózatfejlesztésnek köszönhetõen hamarosan Bácsalmáson, Jánoshalmán és Mélykúton is teljesen megújult programválasztékkal és tökéletes kép illetve hangminõséggel kínálja a cég kábeltelevízió szolgáltatását. A tervek szerint az új hálózat a nyár folyamán kerül átadásra, de hogy addig is az elõfizetõk igényeinek megfelelõ szolgáltatást nyújtson, egy meglepetést kínál a cég: megjelenik a Sport Klub csatorna! A 2006-os futball világbajnokság ÖSSZES mérkõzését élõben követhetik az elõfizetõk a Sport Klub (és az RTL Klub) csatornákon. Az elõfizetési díj nem változik. Internet Minden elõfizetõ otthonában elérhetõvé válik az internet. A FiberNet kábelhálózatán keresztül 2006 nyarától kezdõdõen fix havidíjak mellett korlátlanul lehet szörfözni a világhálón, a betárcsázós (dial up) szolgáltatásnál akár többször gyorsabban. Korlátlan internetezés, idõ és adatforgalom vonatkozásában egyaránt, Havi fix elõfizetési díj, már 3830 Ft-tól, könnyedén tervezhetõ költségek, Nagy sávszélesség, gyors le- és feltöltés, Folyamatos kapcsolat, 24órán keresztül online, szogláltatás, egyszerû levelezés. Kábeltelefon A kábeltelevízió és az internet mellett hamarosan (2006 õszétõl) a FiberNet hálózaton keresztül telefonálni is lehet jelenlegi elõfizetési és percdíjaknál jóval alacsonyabb árak mellett. A telefon szolgáltatás tulajdonságai: Az eddig megszokott telefonkészülékrõl, A jelenlegi telefonszám megtartása mellett, Sokkal kedvezõbb tarifák mellett telefonálhat akár Ft telefonköltség megtakarítás évente. ÉPÜLET- BONTÁST, törmelékszállítást, földkiemelési munkát, alapkiásást, homokrakodást szállítással rövid határidõre, vagy azonnalra vállalok. Palkó László kõmûves vállalkozó Jánoshalma, Diófa u. 10. Tel.: 77/ Mobil: 30/ Meghívó május 25-én, Szent Orbán napján csütörtökön délután 18 órakor az Orbán szobornál emlékezést és koszorúzást tartunk. Mûsort ad: - Hunyadi János Általános Iskola - Pávakör Hívunk és várunk minden jánoshalmi polgárt határunk védõszentjének ünnepén, és ott együtt kérjük, óvjon bennünket minden természeti csapástól. Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre! Gazdakör Gyümölcsés Szõlõtermesztõk Egyesülete Terranova a legszebb a házon! Ódor László kõmûves mester VÁLLALJA: Nemes vakolatok és hõszigetelõ vakolatok készítését Átalakítást Bõvítést Tanyák tatarozását Új lakóházak építését a vállalt határidõ betartásával, anyaggal együtt is. Cím: Jánoshalma, Kazinczy u. 7. Tel.: Értesítés Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a benzinüzemû és benzin-gáz kettõsüzemû gépkocsik mellett vállaljuk a dízelüzemû gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát is munkanapokon óráig. B ÁCSGÉPKE R KFT. Kisszállási út 11. Tel.: 77/ , 77/ MADID AUTÓ SZERVIZ Mészáros Árpád autószerelõ mester Jánoshalma, Halasi u.68. Szolgáltatásaink: ZÖLDKÁRTYA ig- hatósági áras tevékenység Benzin, diesel; személy, teher, busz FAGYÁLLÓ MÉRÉS, FELTÖLTÉS munkadíjmentesen OLAJCSERRE munkadíjmentesen MOTORDIAGNOSZTIKA Szervízlámpa törlés; ABS; OILservice; check engine TELJESKÖRÛ JÁRMÛJAVÍTÁS futómû,- fék,- motorjavítás, müszaki vizsgáztatás ALKATRÉSZ BESZERZÉS, BEÉPÍTÉSI GARANCIÁVAL Könyvelést vállalok! Társas vállalkozások és egyéni vállalkozók teljes körû könyvelését vállalom. Almási Éva Tel.:06-20/ Eredményesen hirdethet lapunkban! Karosszéria javítás, autófényezés, PPG festék, fényezõ kamra, szervízmunkák, biztosítási kárrendezés teljes körben. SZÉLL ZOLTÁN karosszéria lakatos Tel.: 77/ Vízvezeték szerelés Vízvezetékek: javítása karbantartása új vízvezetékek kivitelezése Korrekt árak, gyors és megbízható munkavégzés! Penczinger Róbert Vízvezeték- és készülékszerelõ 6440 Jánoshalma, Bem J. u. 64. Telefon: 06-20/ Gázkonvektorok, gázkazánok, gáztûzhelyek, gázbojlerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA új gázkészülékek beüzemelése: A MEMENTO Temetkezési Kft. az elmúlt hónapban a gyászoló családok megbízásából a következõ személyeket temette el: Áprilisban hunytak el: Csorba Jánosné Élt: 85 évet Id. Völgyesi Lajos Élt: 87 évet Kovács Istvánné Élt: 91 évet Sz.: Liptai Erzsébet Horváth László Rudolf Élt: 71 évet Harczi Pongrácné Élt: 72 évet Sz.: Bobár Mária Horváth Mihályné Élt: 84 évet Sz.: Barta Jolán Margit Czinkóczi Mihályné Élt: 93 évet Sz.: Varga Margit Agócs István KISS ATTILA gázszerelõ mester Cím: Jánoshalma, Bem J. u Tel.: Élt: 76 évet Sz.: Szerezla Mária Özv. Verseczki Sándorné Sz.: Farkas Julianna Élt: 86 évet Kovács Vencelné Élt: 76 évet Sz.: Molnár Margit Darabos Tibor Élt: 62 évet Molnár Péterné Élt: 78 évet Sz.: Tóth Mária Nagy Máté Élt: 80 évet Kazinczi Ferenc Élt: 66 évet Kiss Györgyné Élt: 84 évet Sz.: Agócs Jusztina Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! A gyászoló családok nevében a MEMENTO Kft. köszönetet mond mindazoknak, akik az elhunyt személyek gyászszertartásán, temetésén megjelentek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek, s ezzel a gyászoló családok fájdalmát enyhíteni igyekeztek. MEMENTO Kft. Csényi László és Csényi Lászlóné ügyvezetõk

7 2006. május Rendezvények támogatása A mûvészeti iskolák tanulóinak tanulmányi versenyének volt színhelye Badacsonytomaj április 7-én és 8-án. A kismesterségek (bõrmûves, textilmûves stb.) tanszakok három évenként méretkeznek meg. Viszonylag kevés iskola foglalko- A Képviselõ-testület január 31-i ülésén jóváhagyta a városunkban minden évben megrendezésre kerülõ kulturális, sport és nemzeti megemlékezéseket. Az Önkormányzat idei költségvetésében ezek megrendezésére 2 millió forint keretösszeget hagyott jóvá rendeletében a Testület. Ennek felosztására a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság tett javaslatot, melyet némi módosítással április 27-én elfogadott a Képviselõ-testület. A bizottság az 1956-os megemlékezések megtartására 100 ezer forintot javasolt jóváhagyni, a Városi Egészséghétre pedig 50 ezer forintot. Az utóbbi összeget Badacsonyi sikerek zik ezekkel a tanszakokkal, a 800 iskolából 300 iskolában folyik ilyen jellegû képzés. Minden mûvészeti iskolának lehetõsége van ilyen országos versenyen bemutatkozni. Mintegy 20 intézmény küldte el a bemutatkozó nevezését az elõdöntõre. A beküldött mûveket egy zsûri értékelte, és az alapján hívta meg az arra érdemesnek tartott diákokat. A döntõbe 15 intézmény került be. A Felsõ-Bácskai Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményébõl 15 diákot hív- HUNYADI NÉPE Gundáné Török Terézia képviselõ az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke keveselte, és kérte ennek felemelését 100 ezer forintra. Végül egy közbülsõ megoldásként az 56-os megemlékezés tervezett költségét kurtították meg 30 ezer forinttal, melyet az egészséghétre használhatnak fel. tak meg, zömében jánoshalmiakat. Náluk a textil és bõrmûvesség szerepel. A kétnapos verseny elsõ napján mindenki megmutathatta szabadon választott produkcióját az adott témakörben, a második napon irányított témakörökben produkálhatták magukat a növendékek. Munkájukat egy háromtagú zsûri értékelte. A 36 lehetséges díjból a jánoshalmiak 7 díjat hoztak el. A bõrdíszmûvesek közül kategóriájában elsõ lett Demsa Norbert, harmadik Nagy László és Nagy Csaba. A textilmûvesek közül az I. korcsoportban elsõ lett Király Melinda, harmadik Mészáros Zsanett, mindketten a Hunyadi iskola tanulói. A II. korcsoportban Tóth József, a III. korcsoportban Gróf Hédi szerezte meg az elsõ helyet, a IV. korcsoportban harmadik helyezést ért el Fejes Hajnaka, õk mindannyian a Szent Anna katolikus iskola diákjai. Az elért eredményekben nagy segítségükre volt a növendékeknek Zadravecz Mária, Nagyné Bényi Mária és Nagy István. ikor Áldatlan állapotokról A Képviselõ-testület április 27-i ülésén Varga Krisztián képviselõ a város problémáiról szólt napirend elõtt. Tájékoztatta a Képviselõ-testületet a LEADER+ program lényegérõl. (A LEADER+ program már harmadik generációját éli. Nyugat-Európában sikeres programnak számít, hiszen lehetõséget teremt arra, hogy a központosított elbírálások világában helyi kezdeményezésre és összefogásra alapozott vidékfejlesztési stratégia készülhessen. A helyi pályázók kizárólag olyan pályázati célokat jelölhetnek meg, melyekre más forrásból nem lehetne sikeresen pályázni, így a LEADER+ program kiegészítõ és hiányt pótló jelleggel bír. A programról további részleteket egy másik írásunkban találhatnak.) A képviselõ azért látta szükségességét errõl a programról szólni, mert rémhírek terjednek a városban ezzel kapcsolatban, pedig ez a program a városnak, illetve a helyi vállalkozóknak többszáz-millió forintot is hozhat. LEADER+ program él, és sínen van a támogatási szerzõdés néhány héten belül meg fog köttetni, és rendelkezésre fog állni a megfelelõ összeg a vállalkozóknak. Ehhez bizony meg kell alakulni egy szakemberekbõl álló szervezetnek, mely a pályázatok elbírálásában mûködik közre. Ha ez meg van, nincs akadálya a pénzek folyósításának. Aki errõl többet szeretne tudni Varga Krisztián képviselõ megad számára egy telefonszámot, ahol készséggel adnak felvilágosítást. Varga Krisztián ezek után a városban tapasztalható áldatlan állapotokról szólt, melynek okaként egyes állampolgárok magatartását látja, akik figyelmen kívül hagyják a város mindenkori Képviselõ-testület által hozott rendeleteket, kifejezetten az állattartási rendeletet. Tudja, hogy érkezett bejelentés az önkormányzathoz és más szakhatósághoz is. Nem érti, hogy miért nincs erre reagálás. Nem érti, hogy miért van arra lehetõsége bárkinek is, hogy a környezetében élõk életét ellehetetlenítse és megnehezítse. Kéri az eset mihamarabbi kivizsgálását és intézkedést a most fennálló áldatlan állapotok megszüntetésére. A képviselõ a továbbiakban szólt arról is, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az önkormányzathoz kicsit közelebb álló szervezetnél, a Városgazda Kft-nél is. Azért meri ezt állítani, mert szerinte nincs olyan képviselõ, akihez ne fordultak volna a lakosok vízdíjszámlázással kapcsolatban. Nagyon sok esetben új számlázás van, és többet 7. oldal számláznak ki. Mi van azokkal az állampolgárokkal, akik nem veszik észre a túlszámlázásokat. Hova kerül ez a pénz tette fel a kérdést Varga Krisztián. Visszafizetik-e ezt a pénzt az állampolgároknak errõl õ még nem hallott. Kérte a jegyzõt és a polgármestert, hogy ezeket az általa jogszerûtlennek tartott dolgokat vizsgálják ki. A választási idõszakban, a kampány idõszakban tapasztalt áldatlan állapotról szólva a képviselõ nyomatékkal hangsúlyozta, hogy túl kicsi ez a város ahhoz, hogy ilyen indulatok feszüljenek meg emberek között, azért mert a másik más nézetet vall pártpolitikailag és az élet más területérõl. Majd így folytatta: Jánoshalmi viszonylatban nagy vállalkozók, tanult diplomás emberek, pedagógusok és így tovább, arra nem méltatják az embert, hogy az utcán köszönjenek, csak azért mert más nézetû mint õk. Ezt politikai rasszizmusnak nevezte Varga Krisztián. A képviselõ ismételten hangsúlyozta, hogy nagyon kicsi ez a város és az ország is ahhoz, hogy ilyen viszonyok legyenek, és ha ez így megy tovább nem fog fejlõdni a városunk. Rapcsák András megköszönte a LEADER+ programmal kapcsolatos tájékoztatást. Az állattartási rendelettel kapcsolatban a polgármester elmondta már a város másik részébõl is érkezett hasonló tartalmú bejelentés. Kifejtette, hogy azt az esetet, melyre Varga Krisztián utalt, nem tudja teljes egészében rendezni a helyi jogszabály. A Városgazda Kft-vel kapcsolatos észrevételre reagálva azt fejtegette, hogy a jelenlegi ügyvezetõ szerzõdése májusban lejár. A Képviselõ-testület már foglalkozott az ügyvezetés kérdésével, s májusban tárgyalja majd a testület. Elmondta, hogy nagyon sok észrevétel érkezett a vízdíjszámlázással, a szemétszállítással, a szippantott szennyvízzel és a csatornázott szennyvízzel kapcsolatban. A kérdésekkel foglalkozni kell a szerzõdés lejárta miatt is. A politikai nézetek miatti egymásnak feszülés, ha Jánoshalmánál kisebb településen fordul elõ, akkor is szégyen, de akkor is ha városunkban vagy nagyobb településen, vagy ha az országban fordul ilyen elõ akkor is szégyen hangsúlyozta Rapcsák András. Nem tudja megérteni, hogy miért kell úgy viselkedni egy választási kampányban, mintha vérre menne a dolog. Kérte a jelenlevõket, hogy optimistán kell a dolgokhoz közelíteni, és egymáshoz viszonyulni, úgy hogy az ember büszke lehessen arra a településre, melyben él.

8 8. oldal HUNYADI NÉPE május Fekvenyomás Kiváló szereplés a Felnõtt Országos Bajnokságon Iskolánk fekvenyomó sportolói ezúttal - a Kazincbarcikai Diákolimpia sikerei után Szeghalom városában megrendezett Országos Bajnokságon növelték iskolánk dicsõségét. Eredmények ORSZÁGOS BAJNOK: - 52 kg-os súlycsoportban Bene Ármin 122,5 kg-os új országos felnõtt, ifjúsági és junior csúccsal II. helyezett, iskolánk volt tanulója:, kg-os súlycsoportban Dénes Gábor 220 kg-os teljesítménnyel szintén a világbajnoki csapat tagja III. helyezettek -fiú 60 kg-ban Kiss Tamás 117,5 kg-os egyéni csúccsal leány + 94 kg-ban Fábrik Andrea 100 kg-os új ifjúsági országos csúccsal az Európa Bajnokságra induló csapat tagja lett!! IV. helyezettek: leány 55 kg-os súlycsoportban: Szekeres Ilona 50 kg. 82,5 kg-os súlycsoportban: Szmoleniczki Tímea 47,5 kg V. helyezett: Nõi + 90 kg-os súlycsoportban: Bolvári Anita 67,5 kg A többi versenyzõnk is a pontszerzõ helyen helyen végzett. A versenyzõk felkészítõ tanára: id. Haász László Gratulálunk minden versenyzõnek és felkészítõ tanárnak. A sportolóknak további sikeres szereplést a Világ és Európa Bajnokságon! Közbeszerzési bíráló bizottság tagjai: Radnai István alpolgármester, agrármérnök, dr. Fehér László képviselõ, mint jogász, villamos mérnök, Gergely János képviselõ, erdõmérnök, Ádám János gépész-üzemmérnök A hivatal dolgozói közül: Tóth Erika a Pénzügyi Osztályvezetõ, közgazdász, gazdasági tervezõ, Dr. Benda Dénes jegyzõ, jogász, Fejes Mihály a Városgazdálkodási Osztály vezetõje, igazgatásszervezõ, Pippan Pongrác, mûszaki gépésztechnikus. Jánoshalma Város Önkormányzatának lapja Megjelenik: havonta Felelõs szerkesztõ: Agócs János Kiadja: Jánoshalma Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Rapcsák András Tördelés: Nagy Sándor Készült: Kópia Kft. Kiskunhalas Szerkeszti a szerkesztõbizottság A szerkesztõség címe: Jánoshalma, Béke tér S P O R T Sportszervezetek támogatása A Képviselõ-testület az Önkormányzat idei költségvetésében a sportszervezetek szervezõdések támogatására 1,8 millió forint keretösszeget hagyott jóvá. Ezen összeg erejéig az Önkormányzat a jánoshalmi székhelyû sportszervezetek támogatására, pályázatot hirdetett. A pályázat célja hozzájárulás a mûködéshez, versenyeken való részvételhez, sportfelszerelések, jánoshalmi rendezvények szervezéséhez kapcsolódó OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI? Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk! Gyors és udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Élelmiszerek, játékok, italok, vegyi áruk, fényképezõgépek, fotócikkek, fali- és karórák. 2 l-es Pepsi 199 Ft 2 l-es üdítõ 59 Ft Szobi 1,5 l-es alma, narancs 109 Ft Universal 3 kg-os mosópor 299 Ft Sertészsír 250 g-os 69 Ft Országos kirakodó vásár május 17-én! Minden héten friss gyümölcs és elõhûtött baromfi húsáruval várjuk kedves vásárlóinkat. Petróczky Ferenc kiadásokhoz. A cél megvalósítása érdekében Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján, április 27-i döntésével a Képviselõ-testület az alábbi összegekkel támogatja a város sportegyesületeit. Horgászverseny majálissal! A Jánoshalmi Napok keretében a Fürdõ utcai Horgásztónál április 30-án, vasárnap délelõtt horgászverseny kezdõdött, melynek 13 órakor volt az eredményhirdetése. A felnõttek kategóriájában elsõ lett Simity István, második Tóth Imre, a harmadik Fenyvesi Tibor. A nõk versenyét Szuhanek Béláné nyerte Németh Nándorné és Simoria Mária elõtt. A gyermekek versenyében Taskovics Márk érte el a legjobb eredményt. A versenyt követõen következett a majális. Sokan megkeresték ezt a helyet, mely a megújulás útjára lépett a Horgász Egyesület tagjainak szorgalmas munkájának köszönhetõen. Jánoshalma, Dózsa György u. 75. Tel./fax: 77/ , 06/20/ Orvosi ügyelet Csak SÜRGÕS és ÉLETVESZÉ- LYES esetben vehetõ igénybe! Ellátási területe Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterületére terjed ki Ideje: hétköznapokon: du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart,. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelõzõ nap 17 órától hétfõn ill. az ünnepet követõ nap reggelén 7 óráig tart. Helye: Orvosi rendelõ Jánoshalma, Rákóczi u. 7. Telefon: (06) 77/ Az ügyeleti szolgálat tagjai: az ügyeleti szolgálatot híváson kívül csak nagyon indokolt esetben, a legrövidebb ideig hagyhatják el a tartózkodási hely megjelölésével. Ügyeleti beosztás: Május 1. Dr. Kishonti Attila, 2. Dr. Mikó Attila, 3. Dr. Nagy Imre, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Tompa László, 6. Dr. Nagy Imre, 7. Dr. Nagy Imre, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Tompa László, 11. Dr. Nagy Imre, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Tompa László, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Nagy Imre, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Nagy Imre, 24. Dr. Tompa László, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Mikó Attila, 27. Dr. Tompa László, 28. Dr. Tompa László, 29. Dr. Nagy Imre, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Kishonti Attila Május havi magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Borota Rém Május órától Május óráig Dr. Mikó Nándor Jánoshalma, Molnár J. u. 32. Tel.: 77/ Május órától Május óráig Dr. Ivanics Mihály Jánoshalma, Bíró Béla u. 7. Tel.: 77/ Május Május Dr. Gregus Gábor Mélykút, Zöldfa u. 7. Tel.: 77/ , 30/ Gumiskocsi újszerû, lószerszám (gyeplõ, zablafej, nyakló), henger, szántó- és kapáló ekék eladók Jánoshalma, Bajai út szobás lakás a Petõfi utcában eladó. Érd.: 06-70/ VW Polo 1.4-es diesel (1992-es évjáratú) megkímélt állapotban eladó. Irányár: 580 ezer forint. Érd.: 30/ Anyakönyvi hír Született: Kiss Bíborka (anyja neve: Granyák Mónika MÁJUSI számunk munkatársai voltak: Blázsik Sándor, Dági József, Mokóné Ballai Éva.

és támogatta. Nélküle nem végezhettem

és támogatta. Nélküle nem végezhettem XX. évfolyam 6. szám Jánoshalma 2005. június Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja A városi Pedagógusnapi ünnepségen Rapcsák András köszöntötte az ünnepelteket. A polgármester

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma 2005. szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén. Ára: 150 forint XXV. év fo lyam 3. szám Nőnapi gondolatok Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan

Részletesebben

Kistérségi Jánoshalmi Napok

Kistérségi Jánoshalmi Napok XXII. év fo lyam 7. szám Já nos hal ma 2007. július Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Kistérségi Jánoshalmi Napok Egy kisváros nagy ünnepe Jánoshalma

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Mindenki karácsonya Bevett szokás, hogy minden évben karácsony elótt megrendezésre kerül a Mindenki Karácsonya a múvelódési központban. A színpadi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A beruházásra 57 millió forintot nyert a város. Hozzá számolva a Móra Ferenc Gimnázium természettudományi laboratóriumának kialakítására

A beruházásra 57 millió forintot nyert a város. Hozzá számolva a Móra Ferenc Gimnázium természettudományi laboratóriumának kialakítására Közlöny Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2013. január 11. XXII. évfolyam 1. szám Elbúcsúztatták Ficsór

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben