Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban"

Átírás

1

2 Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! ERDÉSZETI ERDEI SZAKOSZTÁLY 1996 ISKOLA Az erdõ a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy, és nyitott szemmel sétálsz benne. (Dr. Madas László erdõmérnök) Kiadványunkban azokat az erdészeti erdei iskolákat ajánljuk, amelyek az erdõ szeretetét és az erdész értõ, gondoskodó szemléletét közvetítik. Ezért hoztuk létre az Erdészeti Erdei Iskola Programot. Az Erdészeti Erdei Iskola Program célja és oktatási-nevelési módszere: Elõsegítse az ifjúság és a társadalmi szereplõk környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlõdését a hiteles erdészeti gyakorlaton alapuló szakma támogatásával. A program az erdei iskolai oktatási-nevelési módszerhez illesztve erdészeti ismereteket alkalmaz, egyeztetve a nemzeti oktatási programokkal, gyakorlati megvalósítása az arra legalkalmasabb helyszínen, az erdõben történik. Erdészeti ismeretek tartalma: Az erdészeti erdei iskola összefüggõ ismereteket nyújt az erdõ és az ember kapcsolatáról, az erdõ hármas funkciójáról: az erdõ megújuló termékeirõl, védelmi és az ember egészségét megõrzõ szolgáltatásairól. Megismertet az erdõ gondozójával, az erdésszel és munkájával. Bemutatja az erdei életközösséget, a fafajokat, az erdõben lévõ történeti emlékhelyeket, továbbá ismereteket nyújt a fenntartható erdõgazdálkodásról, a zöld törvényekrõl, az erdészeti oktatásról és kutatásról valamint az erdõesztétikáról. Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban A Föld lakosságának rohamos növekedésével, a civilizáció terjeszkedésével párhuzamosan nõ a bioszféra terhelése, egyre elviselhetetlenebb környezeti társadalmi gazdasági problémákba ütközünk életünkben. Nem túlzás kijelenteni, hogy globális ökológiai katasztrófa rémképe lebeg fölöttünk. Már többször szerveztek (ENSZ) olyan környezetvédelmi világkonferenciákat, melyek fõ feladata az lett volna, hogy a világ vezetõi cselekvési programot dolgozzanak ki a globális problémák megoldására, a fenntartható fejlõdésért. Ilyen földcsúcs volt az 1992-es riói, a 2002-es johannesburgi, stb. Ezen földcsúcsok eredményei összességében lehangolóak. Egyes kormányok rövid távú gazdasági céljai miatt a kompromisszumos megállapodások sokszor csak néhány ország érdekeit tükrözik. Emellett az egyes országok a rájuk nézve gazdaságilag negatív hatású megállapodásokat, intézkedéseket egyszerûen nem írják alá. Ha reálisan értékeljük az eseményeket, megállapíthatjuk, hogy egyelõre nincs remény gyors átütõ sikerre. Sajnos ma a fogyasztói szemléletre, a korlátlan gazdasági növekedésére épülõ társadalmak uralják a világot. Magyarországon is ez a gazdasági társadalmi rend uralkodik, melyre jellemzõ a mindent elsöprõ profitelvûség, a rövid távú gondolkodás, az érzéketlenség a természetpusztításra, környezetszennyezésre, az erkölcsi értékek inflálódása. Úgy gondolom, nem vagyok egyedül, ha kijelentem, ez az út nem megfelelõ, nem tudok azonosulni vele, új útra van szükség. A helyes utat a természet adta korlátok figyelembe vétele, egy racionális önkorlátozás, a környezettel való harmónia, a fenntarthatóság jellemzi. Ennek alapja az emberek környezettudatos szemlélete, magatartása. Az én olvasatomban az erdei iskola mozgalom fõ célja ezen környezettudatos szemlélet kialakítása a társadalomban.

3 Az utóbbi években az erdészberkeken belül egyre több helyen létesül erdészeti erdei iskola, egyre több erdész vállal közvetlen szerepet ebben a munkában. Fölmerül a kérdés, miért foglalkoznak az erdészek ilyen szokatlanul élénken ezzel a témával, mely nem igazán vág a szakmájukba? Az erdész szakmára mindig is jellemzõ volt a hosszú távú szemlélet és a komplex gondolkodás. Ez abból ered, hogy az erdész együtt él a természettel, az erdõvel, ily módon közvetlenül és folyamatosan megtapasztalja az erdei ökoszisztéma kölcsönhatásait. Az ember az erdõt õsidõktõl fogva, mint természeti erõforrást használja. Ma ezt az erdõhasználatot (fakitermelés, vadászat stb.) az erdészek irányítják alkalmazva a legújabb technikai, technológiai eredményeket, megtapasztalva ennek hatásait. Mivel a fák hosszú életûek, az erdész munkája során évre is elõre gondol, tervez, ökológiai és ökonómiai szempontokat is figyelembe vesz. Ez a komplex és elõrelátó gondolkodási forma teszi lehetõvé, hogy e szakma képviselõi könnyebben észrevegyék, megértsék a környezetünket fenyegetõ veszélyt. Az erdész, ahogy felelõs a rábízott erdõért, úgy felelõsséget érez Földünkért és a jövõ letéteményeseiért, a gyermekekért. A helyes út megtalálása érdekében az erdészek részt vállalnak az új nemzedék környezeti nevelésében, az erdei iskola mozgalomban. Mit kapnak a gyerekek az erdészektõl? Fontos, hogy a gyerekekben egy komplex világkép alakuljon ki. Ismerjék a természet sokszínûségét, átérezzék a természetes ökológiai rendszerek összefüggéseit, bonyolultságát. Tudatosuljon bennük, hogy az ember nem függetlenítheti magát környezetétõl, nem mindenható, része a természetnek! Lássák az ember által létrehozott technikai környezet az emberi gazdálkodás hatásait! Alakuljon ki bennünk az emberi felelõsségérzet! Lássák, hogy létezik olyan gazdálkodási mód a természeti erõforrásokkal, ami nem zsákmányolja ki, és nem teszi tönkre a természetet! Nos erre kiváló hely az erdõ! Itt megtapasztalható egy csodálatos, összetett életközösség, melynek része maga az ember is, hiszen gazdálkodik az erdõvel. A terepgyakorlatok során alapvetõ követelmény, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a gyerekek és a természet között. Az erdõben ez kiválóan megvalósulhat, hiszen benne mozogva folyamatosan a tér minden irányából ingerek érik a gyerekeket (látás, hallás, szaglás, tapintás). Minden egyes belégzésnél egyfajta kontaktusba kerülünk az erdõvel. Az erdõ a maga változatosságával kimeríthetetlen tárháza a környezeti nevelési módszerek alkalmazásának, az élményszerzésnek. A gyakorlat azt igazolja, hogy az erdész egy hiteles közvetítõ lehet a gyerekek felé, természetesen szoros együttmûködésben a pedagógusokkal és minden olyan szervezettel, személlyel, akik tenni akarnak az ügyért. Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagjai Nagyon szeretnénk, ha Magyarországon mihamarabb megvalósulna, hogy minden gyerek megfelelõ keretek között, rendszeresen kijutna az erdõbe és ott a testi, lelki felüdülés mellett környezettudatos szemléletet is kapna. Ez közös jövõnk garanciája! Szabó Lajos erdõmérnök, titkár OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

4 1. Erdei Ökológiai Központ, Az Erdõ Háza Árnika Erdei Iskola Nyugat-Dunántúl (Soproni-hegység) 9400 Sopron, Brennbergi út Üzemeltetõ: Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Szállásfoglalás: 9400 Sopron, Brennbergi út Tel./Fax: 99/ ; 99/ (munkaidõben) honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: egész évben 259 fõ Ifjúsági Tábor Erdei Továbbképzõ Központ: 13 db 4 fõs szoba, fürdõvel Erdõbarátok Szállása: 3 db épületben 32 db 6 fõs szoba, közös vizesblokkal Erdészház: 5 db 3 fõs szoba, fürdõvel vasútállomás 10 km, transzfer megoldható, buszmegálló 200m Közös helység: étterem, TV terem, erdei Zenepavilon, elõadótermek, sportpályák A Soproni - hegység gyönyörû erdejébe várjuk kedves vendégeinket. Táborunkat erdei gyógylevegõjû természetvédelmi terület, Magyarország 2. legnagyobb parkerdeje, osztrák-magyar natúrpark öleli körül. Két kilométerre erdei táborunktól, az egykori kelta földvár közepén álló Várhely kilátóról csodálhatjuk a 2075 m magas Hóhegyet (Schneeberg), a Lajta hegységet, a Kiskárpátokat, a mûemlékekben gazdag Sopront, a mediterrán hangulatú Szárhalmi erdõt, melynek fertõi lankáin aszúsodnak a szõlõszemek és mögötte az óriási Fertõt, melyet természeti és kultúr értékei miatt világörökség diplomával tüntettek ki. Árnika Erdei Iskola: Az erdei iskola a Castanea Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület környezeti nevelési csoportjaként mûködik. Fõ tevékenysége erdei iskolai programok szervezése diákok részére Sopronban és közvetlen környékén. Erdei túrák (Várhely, Szalamandra-tó, Ágfalvi gerinc), Brennberg Pisztrángos tó: ciklámenvirágzás az óriás bükkök alatt, erdei farm: a kanyargós Rák patak rejtett élõlényei, különleges szoborfák, a szarvasrejtõ Köves-árok felfedezése, a Fertõ környékének élõvilága, kultúrtörténeti emlékei: a Fertõrákosi kõfejtõtõl, Balfon, Hidegségen, Fertõszéplakon át Sarródig. Visszafelé Fertõd, Nagycenk nevezetességei. Mozgatóerõnk: Az emberek és a táj közötti szeretetteljes együttélés segítése. Céljaink: A természet megszerettetése, a program során a gyerekek önállóságának, belsõ erejének, jó tulajdonságainak erõsítése és a hátrányos helyzetûek tehetségének kibontakoztatása. Kapcsolattartó neve: Szabó Miklós Gyermek- és Ifjúsági Tábor 99/ (munkaidõben) 06-30/ Programlehetõségek: Korosztályra szabott erdei iskolai programok, természeti élménytúrák, osztrákmagyar kirándulások, erdei iskolák, osztrák vezetõvel is. Kézmûves, sport, zenei programok. Éjszakai túrák, tájfutás, erdei kalandtúrák, tábortûz. Nyári táborok, Erdõ Háza, Gyógynövénykert megtekintése, Fertõi hajókázás, kenuzás, kerékpártúrák, lovaglás, letûnt korokat felidézõ és a mai életet bemutató városnézés.

5 Indulás az erdõbe Erdei Továbbképzõ Központ Gesztenye kóstolás Lomblevélágy az Erdõ Házában Erdõbarátok szállása Erdei ovi

6 2. Stájer-házi Erdészeti Erdei Oktató Központ Nyugat-Dunántúl (Kõszegi-hegység) Üzemeltetõ: Szombathelyi Erdészeti Zrt. Kõszegi-hegység Levelezési cím: 9700 Szombathely, Zanati út honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: fõ kõház 2, 6, 14 ágyas szobákban Megközelíthetõség: Kõszegrõl megrendelés alapján a Volán buszt biztosít. Gépjármûveknek úthasználati engedélyt adunk. Közös helyiség: Erdei Iskola épülete Az Alpokalján, a Kõszegi-hegység szívében álló egykori erdészlakokban, a Stájer-házakban alakította ki a Szombathelyi Erdészeti Zrt ban az Erdészeti Múzeumot, 2002-ben az Erdészeti Erdei Iskolát, végül 2004-ben az Erdei Szállót. Iskolánk célja, hogy bemutatassa és megszerettesse a gyermekekkel a természetet, az erdõt, valamint szeretnénk megismertetni az erdõben dolgozó ember munkáját is. A Kõszegi Tájvédelmi Körzetben adott az ideális természeti környezet, és az Erdõgazdaság szakemberei által biztosított szakmai háttér lehetõvé teszi e célok elérését. Foglalkozásainkat igény szerint állítjuk össze, erdész szakember tartja az elõadásokat és vezeti a túrákat. Szállónkat igyekeztünk minél komfortosabban kialakítani, ezzel is elõsegítve a zavartalan kikapcsolódást. Kedvezmények: 20 fõ felett, egy kísérõtanár ingyen, 25 fõ felett egy kísérõ ingyen, egy kísérõnek pedig csak az étkezési költséget kell megtérítenie. A kísérõtanárok foglalkozásainkon térítésmentesen vehetnek részt. Kapcsolattartó neve: Varga László erdei iskola vezetõ 9700 Szombathely, Zanati u. 26. Tel./fax: 94/ , 94/ Programlehetõségek: Ismerkedés a Kõszegihegység növény- és állatvilágával Erdõ- és vadgazdálkodás Természetvédelmi ismeretek Madárgyûrûzés, madárvédelem Túraajánlataink: Ciklámen tanösvény Írott-kõ, Kalapos-kõ Ó-ház kilátó, Hétvezér-forrás Szent Vid, Hörmann-forrás Kõszeg, Velem, Bozsok, Léka (Ausztria)

7 Út a Szt. Vid kápolnához A múzeumban láthatók a régi erdészeti eszközök is Déli szieszta Felfedezõ körút Stájer-házi erdészeti oktató terem

8 3. Erdészeti Ökoturisztikai Centrum Ravazd 9091 Ravazd, Erdészet út 1. Üzemeltetõ: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Pedagógia Tanszék és Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. Telefon: 06/ honlap: Nyugat-Dunántúl (Sokorói-dombság) Megközelítés: Közös helyiség: Nyitva: egész évben Férõhely: 30 fõ és 40 fõ Szállás típusa: ifjúsági szállás és nomád tábor Elhelyezés: ifjúsági szálláson: 1 db 3 fõs, 2 db 5 fõs és 2 db 6 fõs szoba, pótágyak, zuhanyzó és WC, nomád táborban: 6 db sátorban, zuhanyzó és WC, a tábor csak vezetékes vízellátással rendelkezik Étkezés: ebéd (reggeli, vacsora) a közeli étteremben rendelhetõ, reggeli, vacsora a melegítõ konyhában is készíthetõ, bográcsban fõzés is lehetséges, eszközöket biztosítunk 82-es úton, Gyõrtõl 20 km-re, rendszeres buszjáratok Gyõrbõl, a menetjegyet az erdészetig vagy a faluházig érdemes kérni, az oktatóközpont 200 m-re található a faluháztól foglalkoztató terem, étkezõ, szabadtéri foglalkoztató A 2006-ban már 10 éves múlttal rendelkezõ Erdészeti Ökoturisztikai Centrum Magyarországon egyedülállónak számít. Az oktatóközpontot a fõiskolai kar és az erdõgazdaság közösen hozta létre, közösen mûködteti. Az együttmûködés során a Kisalföldi Erdõgazdaság helyszínt és gyakorlóteret, valamint szakmai segítséget biztosít a NYME-ATFK Pedagógia Tanszék Erdõpedagógia projekt programjának megvalósításához. Az oktatóközpont és a projekt vezetõje: Kovátsné dr. habil Németh Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár. Az oktatóközpont bázishelye Ravazd. Az 1211 fõt számláló község a Pannonhalmi-Sokorói dombság természeti és kultúrtörténeti értékekben kiemelkedõen gazdag települése. Közelében található a 996-ban alapított, napjainkban már a világörökség részét képezõ Pannonhalmi Fõapátság. Az oktatóközpont egész évben fogad gyerekcsoportokat, általában tanári kísérettel. Ezenkívül folyamatosan szervezünk szakköröket, nyári táborokat, ahova a szülõk egyénileg jelentik be a gyermekeiket. Családi programok szervezését, megvalósítását is vállaljuk. Az Erdõpedagógia, mint életmódstratégia projekt gyakorlatorientált programjai a Természet Egészség Nevelés témakörébe illeszkednek be. A programokat a Pedagógia tanszék munkatársai és az erdészek vezetik. A szakértõ vezetõk és a bõséges eszközállomány (térképek, tájolók, mikroszkópok, rovar- és vízvizsgálók, tanösvény, vadles, túrakerékpárok, multimédiás eszközök stb.) segítségével a résztvevõ gyerekek olyan élményekkel, gyakorlati és elméleti ismeretekkel gyarapodnak, melyek megszerzése tantermi keretek között kevésbé lehetségesek. Az Erdészeti Ökoturisztikai Centrum rendelkezik erdészet-történeti gyûjteménnyel, játszóparkkal, tanösvénnyel, iskolakerttel, komposztáló mûhellyel és halastóval. Az Oktatóközpont vezetõje: Dr. Magas László vezérigazgató Kocsis Mihály vezérigazgató-helyettes Kovátsné dr. habil Németh Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár Kapcsolattartó neve: Lampert Bálint 06/ Programlehetõségek: erdészettörténeti gyûjtemény megtekintése, a mai magyar erdõgazdálkodás gyakorlata, tantúra, iskolakerti foglakozás, vadles, környezetbarát hulladékkezelési ismeretek, komposztálás, önismereti és kézmûves foglakozások, népi kismesterségek megismerése, egészséges életmód és táplálkozás, ünnepeink, kultúrtörténeti túrák, a Pannonhalmi Fõapátság megtekintése. További információ, részletesebb programajánlat és árjegyzék a megadott elérhetõségeken kérhetõ.

9 Tipikus túrakép: löszmélyúton a csapat. Rendszeres résztvevõink az óvodások is. Kiemelt témánk a környezettudatos hulladékkezelés és hulladékhasznosítás. Népi kismesterségek megismerése: bognármûhely. Tantúra a Magyalos tanösvényen. Természetismereti játékok a hatékony tanulás érdekében. Programunk szerves része a Pannonhalmi Fõapátság és a sétaerdõ megtekintése a Boldog Mór kilátóval. Családi programok rendezését is vállaljuk.

10 4. Esterházy Oktatási Központ és Tallós Pál Tanösvény Üzemeltetõ: Bakonyerdõ Zrt. Pápai Erdészet Jelentkezés: Kemendy Géza, Mobil: Pápa, Szent István út. 28. Tel.: Fax: Honlap: Közép-Dunántúl (Bakonyalja) Nyitva: március 15. december 15. Szállás típusa: Megközelítés: jól megközelíthetõ a Pápa Devecser közúttól kiépített idõjárásbiztos, 2,4 km-es erdészeti feltáró úton. Közös helységek: oktatási központ A Bakonyerdõ Zrt. a Pápa melletti Kupi erdõben alakította ki a környezeti nevelést célzó erdei iskolai foglalkozások egyéni és csoportos túrák, kirándulások számára alkalmas Esterházy Oktatási Központot és Tallós Pál Tanösvényt. Az oktatási központban jól felszerelt tanterem, játszótér és sportpálya, 30 fõs konferenciaterem, térvilágítással ellátott, ízlésesen kialakított parkban 8 garnitúra (asztal, pad) rönkbútor, kiépített tûzrakóhely biztosít az ideérkezõknek kultúrált kikapcsolódást és környezettudatos oktatáshoz megfelelõ helyszínt. A helyszínen fürdõszoba, WC, és 2 db 2 ágyas szoba szolgálja az itt megszállni óhajtó vendégek kényelmét. Tallós Pál Tanösvény: Lehetõséget kínál a Bakonyalja élõ környezetének megismerésére. A szükséges ismeretanyagok elsajátításához, megfelelõ képzettségû, a környezet iránt elkötelezett erdész szakember áll rendelkezésre. A tanösvény szorosan kapcsolódik az Esterházy Oktatási Központ oktatási programjához. Az oktatási központtól indul a tanösvény, amely egymáshoz csatlakozó két körútból áll. Az 1 km-es kis körúton 7 ismeretterjesztõ tábla segíti az erdei növény és állatvilág, geológiai jelenségek tanulmányozását. A nagykörút 4 km-es távján elhelyezett 13 db ismertetõ táblán a bakonyaljai erdõk kialakulásáról, erdészeti alapfogalmakról, a természetvédelmi és az erdõgazdálkodás kapcsolatáról, az erdei ökoszisztéma alkotó elemeirõl nyújt ismereteket. A tanösvény egyik állomása a felújított Szentkút-forrás. A kettõs körúton számtalan élmény és rengeteg ismeretanyag vár a természetszeretõ látogatókra. A túráról visszatérve az oktatási központnál játszótér, a parkban kialakított pihenõhely várja az idelátogatókat. Programlehetõségek: Biológiai szaktanteremben vizsgálatok, kísérletek elvégzése. Felszerelés: vízvizsgáló labor, mikroszkópok, bogárnézõkék, különféle nagyítók, TV, videó, DVD, számítógép, szakkönyvek, feladatlapok. Külön igénylés alapján az érdeklõdõk, szakvezetõk segítségével régi népi mesterségekkel pl. kosárfonás, fafaragás.ismerkedhetnek meg. Lehetõséget biztosítunk lovaskocsizáshoz illetve segítséget nyújtunk Pápa és környékének történelmi, ipartörténeti látnivalóinak megismeréséhez. A tanösvényen erdész szakember kísérõ segít környezetünk megismerésében.

11 Esterházy Oktatási Központ Esterházy Oktatási Központ Játszótér Tallós Pál Tanösvény erdei tanterem Tallós Pál Tanösvény ismertetõtábla Tallós Pál Tanösvény Szentkút-forrás Tallós Pál Tanösvény esõbeálló Játszótér

12 5. Hajagi Erdei Tábor Közép-Dunántúl (Bakony) Hajagi Erdei Tábor 8200 Veszprém, Fejesvölgy u Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés. egész évben 25 fõ + 12 fõ sátorhely faház 6 fõ beépített fapriccs + matrac 7 fõ habszivacs matrac 12 fõ emeletes ágy (tavasztól õszig) Herendrõl szgk., havas idõben terepjáróval, hólánc szükséges Közös helyiségek: 1.) félig nyitott étkezõfoglalkoztató (25 fõ) 2.) 3 WC, 2 mosdó 3.) 1 étel elõkészítõ A Hajagi Véderdõ Erdõbirtokossági Társulat több éve erdei tábort és pihenõházat üzemeltet Herendtõl 9 km-re, a Hajag délnyugati oldalában, 600 m tengerszint feletti magasságban, a Bakony egyik csaknem háborítatlan erdõrengetegében. A tábort és pihenõházat a évtõl a birtokossági tagok mellett kívülállók, elsõsorban iskolások, cserkészcsapatok és természetjárók, de családok és egyéni érdeklõdõk is igénybe vehetik. A tábor 6+7 férõhelyes központi épületbõl (fûthetõ), egy 12 férõhelyes zárt szálláshelybõl (temperálható) és egy 25 fõ befogadására alkalmas, fedett, szabadtéri foglalkoztató terembõl, valamint kiszolgáló helyiségekbõl (fõzõhelyiség, mosdók, WC) áll. Sátorozásra alkalmas területet is tudunk biztosítani a pihenõházi férõhelyeken túl maximum 12 fõ részére. A foglalkoztató termet oktatási segédeszközökkel (fa- és parafatáblák, rajzeszközök) is felszereltük. A szabadtéri foglalkozásokhoz (környezetismereti és biológiai órák, szakmai vetélkedõk) igényes szakmai anyagot állítottunk össze a környék növény- és állatvilágának megismertetésére. A területen való tájékozódást és a Hajag különleges természeti értékeinek felkeresését jelzett séta- és túrautak és pontos térkép segíti. A foglalkoztatóteremben maximum 50 fõig az étkeztetéshez szükséges fõzõ- és evõeszközök is rendelkezésre állnak. Kapcsolattartó neve: Dr. Markó Lászlóné EBT elnök 8200 Veszprém, Fejesvölgy u. 10. Telefon: 88/ , 88/ (nyáron) Dr. Péti Miklós FB elnök 8200 Veszprém, Jutasi u. 10. Telefon: 88/ / Gondnok: Koloszár András Tel.: 88/ Ifjúsági csoportok részére kedvezményt biztosítunk.

13 Családi tízórai a tûzrakó mellett Ebéd a foglalkoztatóban Tanulmányozzuk a rovarokat Gombahatározás Alkotótábor Gida-forrás Fogadalmi Mária kegyhely

14 6. HM VERGA Rt. Hubertus Erdei Iskola 8400 Ajka-Padragkút, Kab-hegy Üzemeltetõ: HM VERGA Rt Szállásfoglalás: 8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 24. Tel./Fax: 06-70/ , 06-30/ , Fax: 06-88/ honlap: Közép-Dunántúl (Bakony) Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: egész évben 30 fõ téglaépület Elhelyezés: 12 (+1 kísérõ) és 16 (+1 kísérõ) férõhelyes szobákban Megközelítés: vonat: a Budapest Szombathely vasútvonalon Ajkáig, onnan személygépkocsival illetve autóbusszal. A Kab-hegy nyugati oldalán bükkösök, cseresek árnyékában található erdei iskolánk. A Kab-hegyi Erdészethez tartozó Hubertus lakot alakítottuk át iskolaépületté. Itt kezdõdött meg az oktatás 2002 õszétõl. Az igények felmérését követõen 2003 nyarán újabb épülettel bõvült az intézmény: szálláshelyek kerültek kialakításra, így iskolánk a távolról érkezõket is szívesen fogadja. Hiába minden túra, a feleslegben maradó energiákat valahol le kell vezetni, ezért a 2004-ben történt területbõvítés után játszótér és apróvadbemutató várja a gyerekeket tõl melegítõkonyhával felszerelt étterem teszi komfortosabbá az itt tartózkodást. Õsztõl-nyárig mindkét épületünkben erdei iskolaként, nyáron táborként kívánunk mûködni. Biztosítva a gyermekek számára a természettel, környezettel való személyes kontaktust, a cselekvõ, felfedezõ ismeretszerzésre helyezvén a hangsúlyt. Látnivalóban gazdag túrák, izgalmas megfigyelések várnak az iskolásokra, melyek során játszva, észrevétlenül tanulnak. Rendelkezésre áll még: kialakított tûzrakóhely foglalkozó Kapcsolattartó neve: Pintér Eszter 8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 24. Érdeklõdni(8-9h, 16-17h): Tel.: 06-70/ / Fax: 06-88/ Programlehetõségek: Túrák: növény- és állatvilág, erdõ- és vadgazdálkodás, élõ és élettelen környezet Tanösvény Csillagászat Esti vadles Ármin-völgyi Bányászati Múzeum megtekintése Kézmûves foglalkozások Kérés esetén más programokat is lebonyolítunk.

15 Játszótér Játszótér Köleskepe-árok Tanterem Állatok Pokol-lik barlang Sárcsikúti víztározó Szobák

16 7. Balaton-felvidéki Erdei Iskola Közép-Dunántúl (Balaton-felvidék) Üzemeltetõ: Bakonyerdõ Zrt. Monostorapáti Erdészet Jelentkezés: Farkas Zsuzsanna Mobil: Monostorapáti, Petõfi S. u. 34. Tel.: Fax: Honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: Közös helységek: egész évben 38 fõ + 10 fõ erdészházban kõház központi fûtéssel emeletes ágyak + 10 pótágy szállóépület: 2 db 6 ágyas, 3 db 4 ágyas, 1 db 2 ágyas tanépület: 1 db 3 ágyas, 1 db 6 ágyas erdészház: 10 fõ szállás autóbusszal Vigántpetendig vagy Nagyvázsonyig menetrendszerinti járattal különjárattal érkezõk a helyszínig kövezett úton étkezõ, tanterem, szabadtéri foglalkoztató Hazánk egyik legszebb, természeti értékekben gazdag térsége a Balatonfelvidék. E térség biológiai, geomorfológiai és kultúrtörténeti sokszínûségének bemutatásában jelentõs szerepet kap az erdei iskola. A szállóépület 4 és 6 ágyas szobákkal, WC-zuhanyzóval, valamint 38 fõs étkezõvel ellátott. A tanépületben található egy megfelelõen felszerelt tanterem (szakkönyvek, mikroszkóp, TV, videó, DVD, fénymásoló). Az udvaron szabadtéri foglalkoztató kenyérsütõ kemencével, meteorológiai mérõmûszerek, a közeli Öreg bükk erdei tanösvény és magaslesek szolgálják a környezettudatos oktatást és a kulturált kikapcsolódást. A szabadidõ eltöltéséhez tûzrakóhely, játszótér, focipálya, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz felszerelés áll rendelkezésre. Célunk, hogy természetes környezetben, folyamatosan új benyomásokat, ismereteket szerezzenek a gyerekek. Elsõsorban a közvetlen megfigyelést, tapasztalatszerzést, gyakorlati tevékenységeket részesítjük elõnyben. A változatos helyi adottságoknak megfelelõen számtalan lehetõség adódik az erdei iskolai programokra. Az Öreg bükk tanösvényen haladva a túrázás élményein túl hasznos ismeretekkel is gazdagodhat az idelátogató gyermek és felnõtt egyaránt. 12 állomáson keresztül, táblák segítségével tanulmányozhatják a környék természeti (növény-, állatvilág, geológia) adottságait. A hasznos ismeretszerzésen túl kellemes idõtöltésre is lehetõség nyílik a Balaton-felvidéknek ebben a festõien szép térségében. A tanösvény-túrán kívül a felsorolt programok várják a gyerekeket. Szervezünk gyalogos, kerékpáros-, autóbuszos kirándulásokat a környék történelmi látnivalóihoz és a Balatoni Nemzeti Park bemutatóhelyeihez is. Az árainkról kérjen tõlünk bõvebb tájékoztatót, árjegyzéket! Programlehetõségek: 1) Agyagozás korongozás 2) Nemezelés 3) Papírmerítés, papírtárgyak 4) Textilezés szövés, fonás 5) Bõrmûvesség 6) Viaszolás gyertyaöntés 7) Üvegfestés 8) Vesszõ növénydísz 9) Csuhé, szalma, fû, gyékény 10) Kenyérsütés kemencében 11) Lovaskocsizás 12) Lovaglás futószárazás 13) Öreg bükk tanösvény túra 14) Az erdész munkája 15) Fa és cserje ismereti túra 16) Térképismereti túra 17) Vadgazdálkodási túra légpuskás céllövészet 18) Esti vadmegfigyelés-vadles 19) Méhészeti ismeretek 20) Madármegfigyelés 21) Íjászat-történelmi bemutató 22) Csillagászat 23) Egészséges élet-környezet 24) Gyalogtúrák 25) Kerékpártúrák 26) Autóbuszos kirándulások

17 Szállóépület szoba Szállóépület konyha Tanépület Tanépület tanterem Szabadtéri foglalkoztató kenyérsütõ kemencével Fa- és cserjeismereti program Öreg bükk tanösvény túra Lovaskocsizás program

18 8. Sümeg Mogyorósdombi Oktatóközpont és Bemutatóhely Közép-Dunántúl (Bakonyalja) 8330 Sümeg Üzemeltetõ: NYME Erdõmérnöki Kar, Erdészeti Múzeum Kaán Károly Természetismereti és Továbbképzõ Központ Szállásfoglalás: 9400 Sopron, Templom u. 4. Tel./Fax: 99/ (munkaidõben) honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: Közös helység: szezonálisan 64 fõ turistaház 16 db 4 fõs faház, közös vizes blokkok 84. sz. fõút mellett, Sümeg külterületén, Sümeg-bazaltbánya vasútállomás 1,6 km, buszmegálló 2,5 km. tanterem, étkezõ, társalgó terasszal A Bakony délnyugati lábánál, Sümeg város határában, az Országos Kék Túra útvonal mentén található a Mogyorósdomb nevû mészkõdomb. A környék mind természeti, mind kultúrtörténeti értékekben rendkívül gazdag. Megtalálhatók itt cseres és gyertyános kocsánytalan tölgyesek mellett mészkerülõ bükkösök, páfrányos égerligetek és fajgazdag sziklagyepek is. Sümeg és környéke számos történeti emlékkel is rendelkezik, mint például a XIII. sz.-ban épült vár, a püspöki palota, a ma is mûködõ váristálló, a zalaszántói vaskori halomsírok stb. A térség páratlan földtani értékeinek (kovakõ) köszönhetõen 1976-ban a Mogyorósdombot földtani természetvédelmi területté nyilvánították. Ezután a Magyar Állami Földtani Intézet oktató és kutatóbázist létesített itt, és szabadtéri múzeumot hozott létre, mely ma geológiai bemutatóhelyként üzemel. Az oktatóközponthoz tartozó legelõterületen a mészkõ-sziklagyepek növényzete tanulmányozható. A felújított központi épület és tanterem kiválóan alkalmas fõs csoportok fogadására jól felszerelt konyha, étkezõ, szabadtéri foglalkoztató hely várja az érkezõket. Erdei iskolai programjainkat, melyeket minden korosztály számára szervezünk, erdõmérnök-tanárok, erdõmérnök, környezetmérnök, természetvédelmi és vadgazdamérnök hallgatók vezetik. Igény szerint munkafüzeteket is tudunk biztosítani. Kézmûves és fakultatív programjainkhoz helyszínt, kismesterség-oktatókat, 3 db lábkorongot tudunk ajánlani. Lehetõség van erdészeti és vadgazdálkodási munkák megismerésére erdész vezetésével. Tantermünk taneszközökkel felszerelt. Árakról, megközelítésrõl kérjen bõvebb tájékoztatót, árjegyzéket! Kapcsolattartó neve: Miklós Tamás Erdészeti Múzeum 99/ (munkaidõben) Tábor telefonszáma: Tel.: 82/ Programlehetõségek: Erdei iskola és nyári tábor programok, lovas program (fogat, szánkó is), íjászat, agyagozás, kosárfonás, szõlõ, gyümölcsös és pince látogatás, fafaragás, népmûvészeti foglalkozás. Ókori római erõd maradványok, középkori templomok romjai, sümegi vár, püspöki palota, Festetics kastély (Keszthely), Tarányi kastély és kastélypark (Nyírlakpuszta), Sarvaly forrás, országos turistaútvonal, gyógyfürdõ (Hévíz), Balaton, stb..

19 A büfé épülete Az oktatási bázis bejárata Kirándulás és......foglalkozás az erdõben A tájékozódást térképek segítik Az erdei iskola szálláshelyek

20 9. Pákozd-Sukorói Erdészeti Erdei Iskola Közép-Dunántúl (Velencei-tó) 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Üzemeltetõ: Vadex Mezõföldi ZRt. Szállásfoglalás: 06/ Tel.: 22/ Fax: 22/ honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: Közös helység: március 15-tõl október 30-ig 32 fõ turistaház téliesített faházakban: 4 db 8 fõs faház, minden házban nappali, háló, fürdõszoba, wc és felszerelt konyha van vasúttal majd helyközi autóbusz járattal, buszmegálló 50 m tanterem-étkezõ, szabadtéri étkezõ Budapesttõl ötven, Székesfehérvártól alig húsz kilométerre, a Szúnyogszigeti hajóállomástól pedig rövid sétányira található a Velencei-tó legszebb táján elterülõ arborétum és erdészeti erdei iskola. Erdei iskolánk az arborétum 96 hektáros területén mûködik, ahol változatos terepsétáinkon mutatjuk be az erdei és vízparti élõvilágot, az erdészek munkáját valamint a velencei táj néprajzát, kultúrtörténeti érdekességeit. A foglalkozásokat az erdei iskola tapasztalt szakemberei (erdészek, pedagógusok) vezetik. Témaköreink: Az erdõ, az élõlények otthona A fa, mint nyersanyag Vizek, vízpartok életközössége, ökológiája Felszíni formák, tájékozódás a természeti környezetben Hangok az erdei éjszakában Foglalkozási típusok: A jelentkezõ csoportok igény szerint kérhetik a különbözõ foglalkozásokat az általuk igényelt témakörökben. A programok ajánlott idõtartama természetesen a résztvevõk életkorához és a feldolgozandó témához igazodik. Arborétumi körséta szakvezetéssel Múzeumi tárlatvezetés Tanösvényi szakvezetés Félnapos, egésznapos terepi foglalkozás, tantúra Egynapos, ötnapos erdészeti erdei iskola Minden érdeklõdõt az óvodás korcsoporttól a felnõtt korosztályig szeretettel várunk! Kapcsolattartó neve: Sarf György Tel.: 30/ Emil: Programlehetõségek: geológiai túra a Velenceihegységben vízitúra a tavon szakvezetéssel arborétumi látogatás (botanikai tanösvény, erdészeti ismeretek, tájház-foglalkozással, kilátó, vízpart) múzeumlátogatások múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egybekötve kézmûves foglalkozások (gyöngyfûzés, csuhézás, nemezelés, szövés, kosárfonás) éjszakai túra kishajó-kirándulás lovaglás, lovaskocsizás, lóismeret, lóápolás stb. Látnivalók: Gránit ingókövek, Pákozdi 48- as Emlékmúzeum, Sukorói Néprajzi Ház, Vörösmarty Mihály, Gárdonyi Géza Emlékmúzeumok, kovácsmúzeum

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy

Részletesebben

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola 16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola Észak-Magyarország (Bükk-hegység) 3559 Répáshuta Üzemeltetõ: Északerdõ Zrt. Répáshutai Erdészet Szállásfoglalás: 3559 Répáshuta, Herman O. u. 44. Tel./Fax:46/ 390-176

Részletesebben

Turisztikai programajánló

Turisztikai programajánló Körös-Maros Nemzeti Park Kiadja: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Felelős kiadó: Tirják László igazgató Szerkesztették: Bánfi Péter, Domokos Andrea, Lestyan-Goda Judit, Orcsikné Fazekas Edit, Tóth-Gyenes

Részletesebben

Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználásáról

Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1!!1 ' ' l "t. t'... szamu e o erj esz es Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok

Részletesebben

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2012. szeptember-október 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI...

Részletesebben

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva (A2) 37 Alsótelekes (G1) 15 Apaj (E4) 13 Bábolna (C2 3) 36 Balassagyarmat (E2) 14 Balatonszárszó (C4) 50 Ballószög (F4) 22 Balmazújváros (H2 3) 19 Bekölce (G2) 15 Békéscsaba (H4 5) 19,

Részletesebben

szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások

szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások B1 szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások Tartalomjegyzék, jelmagyarázat, közérdekű Hotelek, panziók, vendéglők 2. Hotel Hunor 3. Várhegy Üdülő és Hotel 4. Hotel König

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

Bevezető Kedves Olvasó!

Bevezető Kedves Olvasó! Bevezető Kedves Olvasó! Egyesületünk, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület hat éve foglalkozik aktívan turizmussal, illetve annak környezeti ártalmaival. Hat eszendő alatt számos negatív példát láttunk

Részletesebben

2655 Kétbodony, Jókai út 3. Telefon: 35/355-132, Mobil: 06-20-9949-152, 06-20-500-2910 Telefon/fax: 06-35/355-139 Internet: csprint@enternet.

2655 Kétbodony, Jókai út 3. Telefon: 35/355-132, Mobil: 06-20-9949-152, 06-20-500-2910 Telefon/fax: 06-35/355-139 Internet: csprint@enternet. Várja a Cserhát-hegység Tisztelt Hölgyem, Uram! Üdvözlöm Önt kedves érdeklődő, aki megtisztel azzal, hogy kézbeveszi ajánlatomat. Célom az, hogy segítsek Önnek kedvező áron erdei iskolai programot, táborhelyet,

Részletesebben

EGERSZALÓKI HŐFORRÁS-FEJLESZTÉS

EGERSZALÓKI HŐFORRÁS-FEJLESZTÉS EGERSZALÓKI HŐFORRÁS-FEJLESZTÉS Kalandozás Észak-Magyarországon Természetesen... kalandozás Észak-Magyarországon Északi esszencia Magyarország hegyvidéki régiója az ország esszenciája, mert minden együtt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI NYÁRI CSEREÜDÜLÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI NYÁRI CSEREÜDÜLÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI NYÁRI CSEREÜDÜLÉSRŐL FDSZ MISKOLCI EGYETEMI BIZOTTSÁGA MISKOLC-EGYETEMVÁROS 2011 Tartalomjegyzék: Oldal Siófok, Galamb-köz 4 Balatonszepezd 6 Budapest, Balassa Intézet kollégiuma

Részletesebben

Érsekcsanád. Csanádi Bazsarózsák a Falusi Turizmusban

Érsekcsanád. Csanádi Bazsarózsák a Falusi Turizmusban Bács-Kiskun megye ajánlat Érsekcsanád Érsekcsanád község Budapesttől délre (151 km), Bajától északra (10 km), az 51. számú főút mentén fekszik. Lakóinak száma 3000 fő. A lakosság 1805-ben települt a község

Részletesebben

Az utazás élménye mindenkié!

Az utazás élménye mindenkié! Az utazás élménye mindenkié! AKADÁLYMENTES AJÁNLATOK 2014 Tartalom: Bemutatkozunk... 3 Kirándulások... 4-7 Esztergom... 4 Győr... 5 Komárom, Mór... 6 Szentendre... 7 Fürdőlátogatások... 8-11 Agárd... 8

Részletesebben

Tartalom. Lóháton. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lóháton. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva [A2] 31 Alcsútdoboz [D3] 31 Bábolna [C2-3] 29 Balatonfenyves [C4] 46 Balatonkenese [D4] 44 Balmazújváros [H2-3] 24 Békéscsaba [H4-5] 21 Bekölce [G2] 26 Bicske [D3] 34 Bóly [D6] 34 Böhönye

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben

Szakmai tanulmány Répa, retek, mogyoró SZAKMAI TANULMÁNY

Szakmai tanulmány Répa, retek, mogyoró SZAKMAI TANULMÁNY SZAKMAI TANULMÁNY Répa, retek, mogyoró a közösségi mezőgazdaság nemzetközi működési feltételeinek adaptálása a hátrányos helyzetű Rimócon, az iskolakert működési feltételeinek továbbfejlesztésével című

Részletesebben

Csónakból a biciklire: új trendek a Tisza-tó kerékpáros turizmusában

Csónakból a biciklire: új trendek a Tisza-tó kerékpáros turizmusában Kodolányi János Főiskola Turizmus tanszék Csónakból a biciklire: új trendek a Tisza-tó kerékpáros turizmusában Konzulens: Michalkó Gábor Készítette: Tóth Anikó Turizmus vendéglátás szak Budapest 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dél-alföldi. Programajánló

Dél-alföldi. Programajánló 2014 Dél-alföldi Programajánló 2 Dél-Alföldi Programajánló 2014 Kedves Utazó! A Dél-Alföld számtalan ismert és kevésbé ismert látnivalója mellett az utazás megtervezésekor érdemes számba venni az utazási

Részletesebben

Klub. Tartalom. Az utalvány felhasználása után vissza. Tartsa meg! Önnek a jövőben: -50% bizonyos programokra.

Klub. Tartalom. Az utalvány felhasználása után vissza. Tartsa meg! Önnek a jövőben: -50% bizonyos programokra. Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Aktív Pihenés ajándékának programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben