Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban"

Átírás

1

2 Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! ERDÉSZETI ERDEI SZAKOSZTÁLY 1996 ISKOLA Az erdõ a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy, és nyitott szemmel sétálsz benne. (Dr. Madas László erdõmérnök) Kiadványunkban azokat az erdészeti erdei iskolákat ajánljuk, amelyek az erdõ szeretetét és az erdész értõ, gondoskodó szemléletét közvetítik. Ezért hoztuk létre az Erdészeti Erdei Iskola Programot. Az Erdészeti Erdei Iskola Program célja és oktatási-nevelési módszere: Elõsegítse az ifjúság és a társadalmi szereplõk környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlõdését a hiteles erdészeti gyakorlaton alapuló szakma támogatásával. A program az erdei iskolai oktatási-nevelési módszerhez illesztve erdészeti ismereteket alkalmaz, egyeztetve a nemzeti oktatási programokkal, gyakorlati megvalósítása az arra legalkalmasabb helyszínen, az erdõben történik. Erdészeti ismeretek tartalma: Az erdészeti erdei iskola összefüggõ ismereteket nyújt az erdõ és az ember kapcsolatáról, az erdõ hármas funkciójáról: az erdõ megújuló termékeirõl, védelmi és az ember egészségét megõrzõ szolgáltatásairól. Megismertet az erdõ gondozójával, az erdésszel és munkájával. Bemutatja az erdei életközösséget, a fafajokat, az erdõben lévõ történeti emlékhelyeket, továbbá ismereteket nyújt a fenntartható erdõgazdálkodásról, a zöld törvényekrõl, az erdészeti oktatásról és kutatásról valamint az erdõesztétikáról. Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban A Föld lakosságának rohamos növekedésével, a civilizáció terjeszkedésével párhuzamosan nõ a bioszféra terhelése, egyre elviselhetetlenebb környezeti társadalmi gazdasági problémákba ütközünk életünkben. Nem túlzás kijelenteni, hogy globális ökológiai katasztrófa rémképe lebeg fölöttünk. Már többször szerveztek (ENSZ) olyan környezetvédelmi világkonferenciákat, melyek fõ feladata az lett volna, hogy a világ vezetõi cselekvési programot dolgozzanak ki a globális problémák megoldására, a fenntartható fejlõdésért. Ilyen földcsúcs volt az 1992-es riói, a 2002-es johannesburgi, stb. Ezen földcsúcsok eredményei összességében lehangolóak. Egyes kormányok rövid távú gazdasági céljai miatt a kompromisszumos megállapodások sokszor csak néhány ország érdekeit tükrözik. Emellett az egyes országok a rájuk nézve gazdaságilag negatív hatású megállapodásokat, intézkedéseket egyszerûen nem írják alá. Ha reálisan értékeljük az eseményeket, megállapíthatjuk, hogy egyelõre nincs remény gyors átütõ sikerre. Sajnos ma a fogyasztói szemléletre, a korlátlan gazdasági növekedésére épülõ társadalmak uralják a világot. Magyarországon is ez a gazdasági társadalmi rend uralkodik, melyre jellemzõ a mindent elsöprõ profitelvûség, a rövid távú gondolkodás, az érzéketlenség a természetpusztításra, környezetszennyezésre, az erkölcsi értékek inflálódása. Úgy gondolom, nem vagyok egyedül, ha kijelentem, ez az út nem megfelelõ, nem tudok azonosulni vele, új útra van szükség. A helyes utat a természet adta korlátok figyelembe vétele, egy racionális önkorlátozás, a környezettel való harmónia, a fenntarthatóság jellemzi. Ennek alapja az emberek környezettudatos szemlélete, magatartása. Az én olvasatomban az erdei iskola mozgalom fõ célja ezen környezettudatos szemlélet kialakítása a társadalomban.

3 Az utóbbi években az erdészberkeken belül egyre több helyen létesül erdészeti erdei iskola, egyre több erdész vállal közvetlen szerepet ebben a munkában. Fölmerül a kérdés, miért foglalkoznak az erdészek ilyen szokatlanul élénken ezzel a témával, mely nem igazán vág a szakmájukba? Az erdész szakmára mindig is jellemzõ volt a hosszú távú szemlélet és a komplex gondolkodás. Ez abból ered, hogy az erdész együtt él a természettel, az erdõvel, ily módon közvetlenül és folyamatosan megtapasztalja az erdei ökoszisztéma kölcsönhatásait. Az ember az erdõt õsidõktõl fogva, mint természeti erõforrást használja. Ma ezt az erdõhasználatot (fakitermelés, vadászat stb.) az erdészek irányítják alkalmazva a legújabb technikai, technológiai eredményeket, megtapasztalva ennek hatásait. Mivel a fák hosszú életûek, az erdész munkája során évre is elõre gondol, tervez, ökológiai és ökonómiai szempontokat is figyelembe vesz. Ez a komplex és elõrelátó gondolkodási forma teszi lehetõvé, hogy e szakma képviselõi könnyebben észrevegyék, megértsék a környezetünket fenyegetõ veszélyt. Az erdész, ahogy felelõs a rábízott erdõért, úgy felelõsséget érez Földünkért és a jövõ letéteményeseiért, a gyermekekért. A helyes út megtalálása érdekében az erdészek részt vállalnak az új nemzedék környezeti nevelésében, az erdei iskola mozgalomban. Mit kapnak a gyerekek az erdészektõl? Fontos, hogy a gyerekekben egy komplex világkép alakuljon ki. Ismerjék a természet sokszínûségét, átérezzék a természetes ökológiai rendszerek összefüggéseit, bonyolultságát. Tudatosuljon bennük, hogy az ember nem függetlenítheti magát környezetétõl, nem mindenható, része a természetnek! Lássák az ember által létrehozott technikai környezet az emberi gazdálkodás hatásait! Alakuljon ki bennünk az emberi felelõsségérzet! Lássák, hogy létezik olyan gazdálkodási mód a természeti erõforrásokkal, ami nem zsákmányolja ki, és nem teszi tönkre a természetet! Nos erre kiváló hely az erdõ! Itt megtapasztalható egy csodálatos, összetett életközösség, melynek része maga az ember is, hiszen gazdálkodik az erdõvel. A terepgyakorlatok során alapvetõ követelmény, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a gyerekek és a természet között. Az erdõben ez kiválóan megvalósulhat, hiszen benne mozogva folyamatosan a tér minden irányából ingerek érik a gyerekeket (látás, hallás, szaglás, tapintás). Minden egyes belégzésnél egyfajta kontaktusba kerülünk az erdõvel. Az erdõ a maga változatosságával kimeríthetetlen tárháza a környezeti nevelési módszerek alkalmazásának, az élményszerzésnek. A gyakorlat azt igazolja, hogy az erdész egy hiteles közvetítõ lehet a gyerekek felé, természetesen szoros együttmûködésben a pedagógusokkal és minden olyan szervezettel, személlyel, akik tenni akarnak az ügyért. Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagjai Nagyon szeretnénk, ha Magyarországon mihamarabb megvalósulna, hogy minden gyerek megfelelõ keretek között, rendszeresen kijutna az erdõbe és ott a testi, lelki felüdülés mellett környezettudatos szemléletet is kapna. Ez közös jövõnk garanciája! Szabó Lajos erdõmérnök, titkár OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

4 1. Erdei Ökológiai Központ, Az Erdõ Háza Árnika Erdei Iskola Nyugat-Dunántúl (Soproni-hegység) 9400 Sopron, Brennbergi út Üzemeltetõ: Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Szállásfoglalás: 9400 Sopron, Brennbergi út Tel./Fax: 99/ ; 99/ (munkaidõben) honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: egész évben 259 fõ Ifjúsági Tábor Erdei Továbbképzõ Központ: 13 db 4 fõs szoba, fürdõvel Erdõbarátok Szállása: 3 db épületben 32 db 6 fõs szoba, közös vizesblokkal Erdészház: 5 db 3 fõs szoba, fürdõvel vasútállomás 10 km, transzfer megoldható, buszmegálló 200m Közös helység: étterem, TV terem, erdei Zenepavilon, elõadótermek, sportpályák A Soproni - hegység gyönyörû erdejébe várjuk kedves vendégeinket. Táborunkat erdei gyógylevegõjû természetvédelmi terület, Magyarország 2. legnagyobb parkerdeje, osztrák-magyar natúrpark öleli körül. Két kilométerre erdei táborunktól, az egykori kelta földvár közepén álló Várhely kilátóról csodálhatjuk a 2075 m magas Hóhegyet (Schneeberg), a Lajta hegységet, a Kiskárpátokat, a mûemlékekben gazdag Sopront, a mediterrán hangulatú Szárhalmi erdõt, melynek fertõi lankáin aszúsodnak a szõlõszemek és mögötte az óriási Fertõt, melyet természeti és kultúr értékei miatt világörökség diplomával tüntettek ki. Árnika Erdei Iskola: Az erdei iskola a Castanea Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület környezeti nevelési csoportjaként mûködik. Fõ tevékenysége erdei iskolai programok szervezése diákok részére Sopronban és közvetlen környékén. Erdei túrák (Várhely, Szalamandra-tó, Ágfalvi gerinc), Brennberg Pisztrángos tó: ciklámenvirágzás az óriás bükkök alatt, erdei farm: a kanyargós Rák patak rejtett élõlényei, különleges szoborfák, a szarvasrejtõ Köves-árok felfedezése, a Fertõ környékének élõvilága, kultúrtörténeti emlékei: a Fertõrákosi kõfejtõtõl, Balfon, Hidegségen, Fertõszéplakon át Sarródig. Visszafelé Fertõd, Nagycenk nevezetességei. Mozgatóerõnk: Az emberek és a táj közötti szeretetteljes együttélés segítése. Céljaink: A természet megszerettetése, a program során a gyerekek önállóságának, belsõ erejének, jó tulajdonságainak erõsítése és a hátrányos helyzetûek tehetségének kibontakoztatása. Kapcsolattartó neve: Szabó Miklós Gyermek- és Ifjúsági Tábor 99/ (munkaidõben) 06-30/ Programlehetõségek: Korosztályra szabott erdei iskolai programok, természeti élménytúrák, osztrákmagyar kirándulások, erdei iskolák, osztrák vezetõvel is. Kézmûves, sport, zenei programok. Éjszakai túrák, tájfutás, erdei kalandtúrák, tábortûz. Nyári táborok, Erdõ Háza, Gyógynövénykert megtekintése, Fertõi hajókázás, kenuzás, kerékpártúrák, lovaglás, letûnt korokat felidézõ és a mai életet bemutató városnézés.

5 Indulás az erdõbe Erdei Továbbképzõ Központ Gesztenye kóstolás Lomblevélágy az Erdõ Házában Erdõbarátok szállása Erdei ovi

6 2. Stájer-házi Erdészeti Erdei Oktató Központ Nyugat-Dunántúl (Kõszegi-hegység) Üzemeltetõ: Szombathelyi Erdészeti Zrt. Kõszegi-hegység Levelezési cím: 9700 Szombathely, Zanati út honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: fõ kõház 2, 6, 14 ágyas szobákban Megközelíthetõség: Kõszegrõl megrendelés alapján a Volán buszt biztosít. Gépjármûveknek úthasználati engedélyt adunk. Közös helyiség: Erdei Iskola épülete Az Alpokalján, a Kõszegi-hegység szívében álló egykori erdészlakokban, a Stájer-házakban alakította ki a Szombathelyi Erdészeti Zrt ban az Erdészeti Múzeumot, 2002-ben az Erdészeti Erdei Iskolát, végül 2004-ben az Erdei Szállót. Iskolánk célja, hogy bemutatassa és megszerettesse a gyermekekkel a természetet, az erdõt, valamint szeretnénk megismertetni az erdõben dolgozó ember munkáját is. A Kõszegi Tájvédelmi Körzetben adott az ideális természeti környezet, és az Erdõgazdaság szakemberei által biztosított szakmai háttér lehetõvé teszi e célok elérését. Foglalkozásainkat igény szerint állítjuk össze, erdész szakember tartja az elõadásokat és vezeti a túrákat. Szállónkat igyekeztünk minél komfortosabban kialakítani, ezzel is elõsegítve a zavartalan kikapcsolódást. Kedvezmények: 20 fõ felett, egy kísérõtanár ingyen, 25 fõ felett egy kísérõ ingyen, egy kísérõnek pedig csak az étkezési költséget kell megtérítenie. A kísérõtanárok foglalkozásainkon térítésmentesen vehetnek részt. Kapcsolattartó neve: Varga László erdei iskola vezetõ 9700 Szombathely, Zanati u. 26. Tel./fax: 94/ , 94/ Programlehetõségek: Ismerkedés a Kõszegihegység növény- és állatvilágával Erdõ- és vadgazdálkodás Természetvédelmi ismeretek Madárgyûrûzés, madárvédelem Túraajánlataink: Ciklámen tanösvény Írott-kõ, Kalapos-kõ Ó-ház kilátó, Hétvezér-forrás Szent Vid, Hörmann-forrás Kõszeg, Velem, Bozsok, Léka (Ausztria)

7 Út a Szt. Vid kápolnához A múzeumban láthatók a régi erdészeti eszközök is Déli szieszta Felfedezõ körút Stájer-házi erdészeti oktató terem

8 3. Erdészeti Ökoturisztikai Centrum Ravazd 9091 Ravazd, Erdészet út 1. Üzemeltetõ: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Pedagógia Tanszék és Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. Telefon: 06/ honlap: Nyugat-Dunántúl (Sokorói-dombság) Megközelítés: Közös helyiség: Nyitva: egész évben Férõhely: 30 fõ és 40 fõ Szállás típusa: ifjúsági szállás és nomád tábor Elhelyezés: ifjúsági szálláson: 1 db 3 fõs, 2 db 5 fõs és 2 db 6 fõs szoba, pótágyak, zuhanyzó és WC, nomád táborban: 6 db sátorban, zuhanyzó és WC, a tábor csak vezetékes vízellátással rendelkezik Étkezés: ebéd (reggeli, vacsora) a közeli étteremben rendelhetõ, reggeli, vacsora a melegítõ konyhában is készíthetõ, bográcsban fõzés is lehetséges, eszközöket biztosítunk 82-es úton, Gyõrtõl 20 km-re, rendszeres buszjáratok Gyõrbõl, a menetjegyet az erdészetig vagy a faluházig érdemes kérni, az oktatóközpont 200 m-re található a faluháztól foglalkoztató terem, étkezõ, szabadtéri foglalkoztató A 2006-ban már 10 éves múlttal rendelkezõ Erdészeti Ökoturisztikai Centrum Magyarországon egyedülállónak számít. Az oktatóközpontot a fõiskolai kar és az erdõgazdaság közösen hozta létre, közösen mûködteti. Az együttmûködés során a Kisalföldi Erdõgazdaság helyszínt és gyakorlóteret, valamint szakmai segítséget biztosít a NYME-ATFK Pedagógia Tanszék Erdõpedagógia projekt programjának megvalósításához. Az oktatóközpont és a projekt vezetõje: Kovátsné dr. habil Németh Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár. Az oktatóközpont bázishelye Ravazd. Az 1211 fõt számláló község a Pannonhalmi-Sokorói dombság természeti és kultúrtörténeti értékekben kiemelkedõen gazdag települése. Közelében található a 996-ban alapított, napjainkban már a világörökség részét képezõ Pannonhalmi Fõapátság. Az oktatóközpont egész évben fogad gyerekcsoportokat, általában tanári kísérettel. Ezenkívül folyamatosan szervezünk szakköröket, nyári táborokat, ahova a szülõk egyénileg jelentik be a gyermekeiket. Családi programok szervezését, megvalósítását is vállaljuk. Az Erdõpedagógia, mint életmódstratégia projekt gyakorlatorientált programjai a Természet Egészség Nevelés témakörébe illeszkednek be. A programokat a Pedagógia tanszék munkatársai és az erdészek vezetik. A szakértõ vezetõk és a bõséges eszközállomány (térképek, tájolók, mikroszkópok, rovar- és vízvizsgálók, tanösvény, vadles, túrakerékpárok, multimédiás eszközök stb.) segítségével a résztvevõ gyerekek olyan élményekkel, gyakorlati és elméleti ismeretekkel gyarapodnak, melyek megszerzése tantermi keretek között kevésbé lehetségesek. Az Erdészeti Ökoturisztikai Centrum rendelkezik erdészet-történeti gyûjteménnyel, játszóparkkal, tanösvénnyel, iskolakerttel, komposztáló mûhellyel és halastóval. Az Oktatóközpont vezetõje: Dr. Magas László vezérigazgató Kocsis Mihály vezérigazgató-helyettes Kovátsné dr. habil Németh Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár Kapcsolattartó neve: Lampert Bálint 06/ Programlehetõségek: erdészettörténeti gyûjtemény megtekintése, a mai magyar erdõgazdálkodás gyakorlata, tantúra, iskolakerti foglakozás, vadles, környezetbarát hulladékkezelési ismeretek, komposztálás, önismereti és kézmûves foglakozások, népi kismesterségek megismerése, egészséges életmód és táplálkozás, ünnepeink, kultúrtörténeti túrák, a Pannonhalmi Fõapátság megtekintése. További információ, részletesebb programajánlat és árjegyzék a megadott elérhetõségeken kérhetõ.

9 Tipikus túrakép: löszmélyúton a csapat. Rendszeres résztvevõink az óvodások is. Kiemelt témánk a környezettudatos hulladékkezelés és hulladékhasznosítás. Népi kismesterségek megismerése: bognármûhely. Tantúra a Magyalos tanösvényen. Természetismereti játékok a hatékony tanulás érdekében. Programunk szerves része a Pannonhalmi Fõapátság és a sétaerdõ megtekintése a Boldog Mór kilátóval. Családi programok rendezését is vállaljuk.

10 4. Esterházy Oktatási Központ és Tallós Pál Tanösvény Üzemeltetõ: Bakonyerdõ Zrt. Pápai Erdészet Jelentkezés: Kemendy Géza, Mobil: Pápa, Szent István út. 28. Tel.: Fax: Honlap: Közép-Dunántúl (Bakonyalja) Nyitva: március 15. december 15. Szállás típusa: Megközelítés: jól megközelíthetõ a Pápa Devecser közúttól kiépített idõjárásbiztos, 2,4 km-es erdészeti feltáró úton. Közös helységek: oktatási központ A Bakonyerdõ Zrt. a Pápa melletti Kupi erdõben alakította ki a környezeti nevelést célzó erdei iskolai foglalkozások egyéni és csoportos túrák, kirándulások számára alkalmas Esterházy Oktatási Központot és Tallós Pál Tanösvényt. Az oktatási központban jól felszerelt tanterem, játszótér és sportpálya, 30 fõs konferenciaterem, térvilágítással ellátott, ízlésesen kialakított parkban 8 garnitúra (asztal, pad) rönkbútor, kiépített tûzrakóhely biztosít az ideérkezõknek kultúrált kikapcsolódást és környezettudatos oktatáshoz megfelelõ helyszínt. A helyszínen fürdõszoba, WC, és 2 db 2 ágyas szoba szolgálja az itt megszállni óhajtó vendégek kényelmét. Tallós Pál Tanösvény: Lehetõséget kínál a Bakonyalja élõ környezetének megismerésére. A szükséges ismeretanyagok elsajátításához, megfelelõ képzettségû, a környezet iránt elkötelezett erdész szakember áll rendelkezésre. A tanösvény szorosan kapcsolódik az Esterházy Oktatási Központ oktatási programjához. Az oktatási központtól indul a tanösvény, amely egymáshoz csatlakozó két körútból áll. Az 1 km-es kis körúton 7 ismeretterjesztõ tábla segíti az erdei növény és állatvilág, geológiai jelenségek tanulmányozását. A nagykörút 4 km-es távján elhelyezett 13 db ismertetõ táblán a bakonyaljai erdõk kialakulásáról, erdészeti alapfogalmakról, a természetvédelmi és az erdõgazdálkodás kapcsolatáról, az erdei ökoszisztéma alkotó elemeirõl nyújt ismereteket. A tanösvény egyik állomása a felújított Szentkút-forrás. A kettõs körúton számtalan élmény és rengeteg ismeretanyag vár a természetszeretõ látogatókra. A túráról visszatérve az oktatási központnál játszótér, a parkban kialakított pihenõhely várja az idelátogatókat. Programlehetõségek: Biológiai szaktanteremben vizsgálatok, kísérletek elvégzése. Felszerelés: vízvizsgáló labor, mikroszkópok, bogárnézõkék, különféle nagyítók, TV, videó, DVD, számítógép, szakkönyvek, feladatlapok. Külön igénylés alapján az érdeklõdõk, szakvezetõk segítségével régi népi mesterségekkel pl. kosárfonás, fafaragás.ismerkedhetnek meg. Lehetõséget biztosítunk lovaskocsizáshoz illetve segítséget nyújtunk Pápa és környékének történelmi, ipartörténeti látnivalóinak megismeréséhez. A tanösvényen erdész szakember kísérõ segít környezetünk megismerésében.

11 Esterházy Oktatási Központ Esterházy Oktatási Központ Játszótér Tallós Pál Tanösvény erdei tanterem Tallós Pál Tanösvény ismertetõtábla Tallós Pál Tanösvény Szentkút-forrás Tallós Pál Tanösvény esõbeálló Játszótér

12 5. Hajagi Erdei Tábor Közép-Dunántúl (Bakony) Hajagi Erdei Tábor 8200 Veszprém, Fejesvölgy u Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés. egész évben 25 fõ + 12 fõ sátorhely faház 6 fõ beépített fapriccs + matrac 7 fõ habszivacs matrac 12 fõ emeletes ágy (tavasztól õszig) Herendrõl szgk., havas idõben terepjáróval, hólánc szükséges Közös helyiségek: 1.) félig nyitott étkezõfoglalkoztató (25 fõ) 2.) 3 WC, 2 mosdó 3.) 1 étel elõkészítõ A Hajagi Véderdõ Erdõbirtokossági Társulat több éve erdei tábort és pihenõházat üzemeltet Herendtõl 9 km-re, a Hajag délnyugati oldalában, 600 m tengerszint feletti magasságban, a Bakony egyik csaknem háborítatlan erdõrengetegében. A tábort és pihenõházat a évtõl a birtokossági tagok mellett kívülállók, elsõsorban iskolások, cserkészcsapatok és természetjárók, de családok és egyéni érdeklõdõk is igénybe vehetik. A tábor 6+7 férõhelyes központi épületbõl (fûthetõ), egy 12 férõhelyes zárt szálláshelybõl (temperálható) és egy 25 fõ befogadására alkalmas, fedett, szabadtéri foglalkoztató terembõl, valamint kiszolgáló helyiségekbõl (fõzõhelyiség, mosdók, WC) áll. Sátorozásra alkalmas területet is tudunk biztosítani a pihenõházi férõhelyeken túl maximum 12 fõ részére. A foglalkoztató termet oktatási segédeszközökkel (fa- és parafatáblák, rajzeszközök) is felszereltük. A szabadtéri foglalkozásokhoz (környezetismereti és biológiai órák, szakmai vetélkedõk) igényes szakmai anyagot állítottunk össze a környék növény- és állatvilágának megismertetésére. A területen való tájékozódást és a Hajag különleges természeti értékeinek felkeresését jelzett séta- és túrautak és pontos térkép segíti. A foglalkoztatóteremben maximum 50 fõig az étkeztetéshez szükséges fõzõ- és evõeszközök is rendelkezésre állnak. Kapcsolattartó neve: Dr. Markó Lászlóné EBT elnök 8200 Veszprém, Fejesvölgy u. 10. Telefon: 88/ , 88/ (nyáron) Dr. Péti Miklós FB elnök 8200 Veszprém, Jutasi u. 10. Telefon: 88/ / Gondnok: Koloszár András Tel.: 88/ Ifjúsági csoportok részére kedvezményt biztosítunk.

13 Családi tízórai a tûzrakó mellett Ebéd a foglalkoztatóban Tanulmányozzuk a rovarokat Gombahatározás Alkotótábor Gida-forrás Fogadalmi Mária kegyhely

14 6. HM VERGA Rt. Hubertus Erdei Iskola 8400 Ajka-Padragkút, Kab-hegy Üzemeltetõ: HM VERGA Rt Szállásfoglalás: 8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 24. Tel./Fax: 06-70/ , 06-30/ , Fax: 06-88/ honlap: Közép-Dunántúl (Bakony) Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: egész évben 30 fõ téglaépület Elhelyezés: 12 (+1 kísérõ) és 16 (+1 kísérõ) férõhelyes szobákban Megközelítés: vonat: a Budapest Szombathely vasútvonalon Ajkáig, onnan személygépkocsival illetve autóbusszal. A Kab-hegy nyugati oldalán bükkösök, cseresek árnyékában található erdei iskolánk. A Kab-hegyi Erdészethez tartozó Hubertus lakot alakítottuk át iskolaépületté. Itt kezdõdött meg az oktatás 2002 õszétõl. Az igények felmérését követõen 2003 nyarán újabb épülettel bõvült az intézmény: szálláshelyek kerültek kialakításra, így iskolánk a távolról érkezõket is szívesen fogadja. Hiába minden túra, a feleslegben maradó energiákat valahol le kell vezetni, ezért a 2004-ben történt területbõvítés után játszótér és apróvadbemutató várja a gyerekeket tõl melegítõkonyhával felszerelt étterem teszi komfortosabbá az itt tartózkodást. Õsztõl-nyárig mindkét épületünkben erdei iskolaként, nyáron táborként kívánunk mûködni. Biztosítva a gyermekek számára a természettel, környezettel való személyes kontaktust, a cselekvõ, felfedezõ ismeretszerzésre helyezvén a hangsúlyt. Látnivalóban gazdag túrák, izgalmas megfigyelések várnak az iskolásokra, melyek során játszva, észrevétlenül tanulnak. Rendelkezésre áll még: kialakított tûzrakóhely foglalkozó Kapcsolattartó neve: Pintér Eszter 8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 24. Érdeklõdni(8-9h, 16-17h): Tel.: 06-70/ / Fax: 06-88/ Programlehetõségek: Túrák: növény- és állatvilág, erdõ- és vadgazdálkodás, élõ és élettelen környezet Tanösvény Csillagászat Esti vadles Ármin-völgyi Bányászati Múzeum megtekintése Kézmûves foglalkozások Kérés esetén más programokat is lebonyolítunk.

15 Játszótér Játszótér Köleskepe-árok Tanterem Állatok Pokol-lik barlang Sárcsikúti víztározó Szobák

16 7. Balaton-felvidéki Erdei Iskola Közép-Dunántúl (Balaton-felvidék) Üzemeltetõ: Bakonyerdõ Zrt. Monostorapáti Erdészet Jelentkezés: Farkas Zsuzsanna Mobil: Monostorapáti, Petõfi S. u. 34. Tel.: Fax: Honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: Közös helységek: egész évben 38 fõ + 10 fõ erdészházban kõház központi fûtéssel emeletes ágyak + 10 pótágy szállóépület: 2 db 6 ágyas, 3 db 4 ágyas, 1 db 2 ágyas tanépület: 1 db 3 ágyas, 1 db 6 ágyas erdészház: 10 fõ szállás autóbusszal Vigántpetendig vagy Nagyvázsonyig menetrendszerinti járattal különjárattal érkezõk a helyszínig kövezett úton étkezõ, tanterem, szabadtéri foglalkoztató Hazánk egyik legszebb, természeti értékekben gazdag térsége a Balatonfelvidék. E térség biológiai, geomorfológiai és kultúrtörténeti sokszínûségének bemutatásában jelentõs szerepet kap az erdei iskola. A szállóépület 4 és 6 ágyas szobákkal, WC-zuhanyzóval, valamint 38 fõs étkezõvel ellátott. A tanépületben található egy megfelelõen felszerelt tanterem (szakkönyvek, mikroszkóp, TV, videó, DVD, fénymásoló). Az udvaron szabadtéri foglalkoztató kenyérsütõ kemencével, meteorológiai mérõmûszerek, a közeli Öreg bükk erdei tanösvény és magaslesek szolgálják a környezettudatos oktatást és a kulturált kikapcsolódást. A szabadidõ eltöltéséhez tûzrakóhely, játszótér, focipálya, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz felszerelés áll rendelkezésre. Célunk, hogy természetes környezetben, folyamatosan új benyomásokat, ismereteket szerezzenek a gyerekek. Elsõsorban a közvetlen megfigyelést, tapasztalatszerzést, gyakorlati tevékenységeket részesítjük elõnyben. A változatos helyi adottságoknak megfelelõen számtalan lehetõség adódik az erdei iskolai programokra. Az Öreg bükk tanösvényen haladva a túrázás élményein túl hasznos ismeretekkel is gazdagodhat az idelátogató gyermek és felnõtt egyaránt. 12 állomáson keresztül, táblák segítségével tanulmányozhatják a környék természeti (növény-, állatvilág, geológia) adottságait. A hasznos ismeretszerzésen túl kellemes idõtöltésre is lehetõség nyílik a Balaton-felvidéknek ebben a festõien szép térségében. A tanösvény-túrán kívül a felsorolt programok várják a gyerekeket. Szervezünk gyalogos, kerékpáros-, autóbuszos kirándulásokat a környék történelmi látnivalóihoz és a Balatoni Nemzeti Park bemutatóhelyeihez is. Az árainkról kérjen tõlünk bõvebb tájékoztatót, árjegyzéket! Programlehetõségek: 1) Agyagozás korongozás 2) Nemezelés 3) Papírmerítés, papírtárgyak 4) Textilezés szövés, fonás 5) Bõrmûvesség 6) Viaszolás gyertyaöntés 7) Üvegfestés 8) Vesszõ növénydísz 9) Csuhé, szalma, fû, gyékény 10) Kenyérsütés kemencében 11) Lovaskocsizás 12) Lovaglás futószárazás 13) Öreg bükk tanösvény túra 14) Az erdész munkája 15) Fa és cserje ismereti túra 16) Térképismereti túra 17) Vadgazdálkodási túra légpuskás céllövészet 18) Esti vadmegfigyelés-vadles 19) Méhészeti ismeretek 20) Madármegfigyelés 21) Íjászat-történelmi bemutató 22) Csillagászat 23) Egészséges élet-környezet 24) Gyalogtúrák 25) Kerékpártúrák 26) Autóbuszos kirándulások

17 Szállóépület szoba Szállóépület konyha Tanépület Tanépület tanterem Szabadtéri foglalkoztató kenyérsütõ kemencével Fa- és cserjeismereti program Öreg bükk tanösvény túra Lovaskocsizás program

18 8. Sümeg Mogyorósdombi Oktatóközpont és Bemutatóhely Közép-Dunántúl (Bakonyalja) 8330 Sümeg Üzemeltetõ: NYME Erdõmérnöki Kar, Erdészeti Múzeum Kaán Károly Természetismereti és Továbbképzõ Központ Szállásfoglalás: 9400 Sopron, Templom u. 4. Tel./Fax: 99/ (munkaidõben) honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: Közös helység: szezonálisan 64 fõ turistaház 16 db 4 fõs faház, közös vizes blokkok 84. sz. fõút mellett, Sümeg külterületén, Sümeg-bazaltbánya vasútállomás 1,6 km, buszmegálló 2,5 km. tanterem, étkezõ, társalgó terasszal A Bakony délnyugati lábánál, Sümeg város határában, az Országos Kék Túra útvonal mentén található a Mogyorósdomb nevû mészkõdomb. A környék mind természeti, mind kultúrtörténeti értékekben rendkívül gazdag. Megtalálhatók itt cseres és gyertyános kocsánytalan tölgyesek mellett mészkerülõ bükkösök, páfrányos égerligetek és fajgazdag sziklagyepek is. Sümeg és környéke számos történeti emlékkel is rendelkezik, mint például a XIII. sz.-ban épült vár, a püspöki palota, a ma is mûködõ váristálló, a zalaszántói vaskori halomsírok stb. A térség páratlan földtani értékeinek (kovakõ) köszönhetõen 1976-ban a Mogyorósdombot földtani természetvédelmi területté nyilvánították. Ezután a Magyar Állami Földtani Intézet oktató és kutatóbázist létesített itt, és szabadtéri múzeumot hozott létre, mely ma geológiai bemutatóhelyként üzemel. Az oktatóközponthoz tartozó legelõterületen a mészkõ-sziklagyepek növényzete tanulmányozható. A felújított központi épület és tanterem kiválóan alkalmas fõs csoportok fogadására jól felszerelt konyha, étkezõ, szabadtéri foglalkoztató hely várja az érkezõket. Erdei iskolai programjainkat, melyeket minden korosztály számára szervezünk, erdõmérnök-tanárok, erdõmérnök, környezetmérnök, természetvédelmi és vadgazdamérnök hallgatók vezetik. Igény szerint munkafüzeteket is tudunk biztosítani. Kézmûves és fakultatív programjainkhoz helyszínt, kismesterség-oktatókat, 3 db lábkorongot tudunk ajánlani. Lehetõség van erdészeti és vadgazdálkodási munkák megismerésére erdész vezetésével. Tantermünk taneszközökkel felszerelt. Árakról, megközelítésrõl kérjen bõvebb tájékoztatót, árjegyzéket! Kapcsolattartó neve: Miklós Tamás Erdészeti Múzeum 99/ (munkaidõben) Tábor telefonszáma: Tel.: 82/ Programlehetõségek: Erdei iskola és nyári tábor programok, lovas program (fogat, szánkó is), íjászat, agyagozás, kosárfonás, szõlõ, gyümölcsös és pince látogatás, fafaragás, népmûvészeti foglalkozás. Ókori római erõd maradványok, középkori templomok romjai, sümegi vár, püspöki palota, Festetics kastély (Keszthely), Tarányi kastély és kastélypark (Nyírlakpuszta), Sarvaly forrás, országos turistaútvonal, gyógyfürdõ (Hévíz), Balaton, stb..

19 A büfé épülete Az oktatási bázis bejárata Kirándulás és......foglalkozás az erdõben A tájékozódást térképek segítik Az erdei iskola szálláshelyek

20 9. Pákozd-Sukorói Erdészeti Erdei Iskola Közép-Dunántúl (Velencei-tó) 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Üzemeltetõ: Vadex Mezõföldi ZRt. Szállásfoglalás: 06/ Tel.: 22/ Fax: 22/ honlap: Nyitva: Férõhely: Szállás típusa: Elhelyezés: Megközelítés: Közös helység: március 15-tõl október 30-ig 32 fõ turistaház téliesített faházakban: 4 db 8 fõs faház, minden házban nappali, háló, fürdõszoba, wc és felszerelt konyha van vasúttal majd helyközi autóbusz járattal, buszmegálló 50 m tanterem-étkezõ, szabadtéri étkezõ Budapesttõl ötven, Székesfehérvártól alig húsz kilométerre, a Szúnyogszigeti hajóállomástól pedig rövid sétányira található a Velencei-tó legszebb táján elterülõ arborétum és erdészeti erdei iskola. Erdei iskolánk az arborétum 96 hektáros területén mûködik, ahol változatos terepsétáinkon mutatjuk be az erdei és vízparti élõvilágot, az erdészek munkáját valamint a velencei táj néprajzát, kultúrtörténeti érdekességeit. A foglalkozásokat az erdei iskola tapasztalt szakemberei (erdészek, pedagógusok) vezetik. Témaköreink: Az erdõ, az élõlények otthona A fa, mint nyersanyag Vizek, vízpartok életközössége, ökológiája Felszíni formák, tájékozódás a természeti környezetben Hangok az erdei éjszakában Foglalkozási típusok: A jelentkezõ csoportok igény szerint kérhetik a különbözõ foglalkozásokat az általuk igényelt témakörökben. A programok ajánlott idõtartama természetesen a résztvevõk életkorához és a feldolgozandó témához igazodik. Arborétumi körséta szakvezetéssel Múzeumi tárlatvezetés Tanösvényi szakvezetés Félnapos, egésznapos terepi foglalkozás, tantúra Egynapos, ötnapos erdészeti erdei iskola Minden érdeklõdõt az óvodás korcsoporttól a felnõtt korosztályig szeretettel várunk! Kapcsolattartó neve: Sarf György Tel.: 30/ Emil: Programlehetõségek: geológiai túra a Velenceihegységben vízitúra a tavon szakvezetéssel arborétumi látogatás (botanikai tanösvény, erdészeti ismeretek, tájház-foglalkozással, kilátó, vízpart) múzeumlátogatások múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egybekötve kézmûves foglalkozások (gyöngyfûzés, csuhézás, nemezelés, szövés, kosárfonás) éjszakai túra kishajó-kirándulás lovaglás, lovaskocsizás, lóismeret, lóápolás stb. Látnivalók: Gránit ingókövek, Pákozdi 48- as Emlékmúzeum, Sukorói Néprajzi Ház, Vörösmarty Mihály, Gárdonyi Géza Emlékmúzeumok, kovácsmúzeum

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn (Tolna megye) megrendezésre

Részletesebben

Választható erdei iskola foglalkozások

Választható erdei iskola foglalkozások Sorsz. Foglalkozás megnevezése Foglalkozás jellege 1 Csillagászat és távcsöves Előadás és terepi égboltvizsgálat 2 Vászoly földrajzi elhelyezkedése, története és építészeti emlékei 3 Pécselyi-medence földtana,

Részletesebben

Györköny szálláshelyek

Györköny szálláshelyek Györköny szálláshelyek Gellérthegyi Lak Györköny-Pincefalu központjában helyezkedik el egy új építésű présház, mely külsőségeiben hagyományos présház jellegű, viszont belső kialakítása lehetővé teszi vendégek

Részletesebben

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola A Velencei-hegység legdélebbi nyúlványának oldalában, a Velencei-tó egyik legszebb táján elterülő arborétum 96 hektáros terültén több mint 250 féle fa-

Részletesebben

PÖRBÖLY. egyéb.140.7319

PÖRBÖLY. egyéb.140.7319 PÖRBÖLY 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1111.1208 Ebből szántó 597.8635 gazdasági erdő..362.5254 védett terület 362.5254 ipari hasznosítású..10.0000 terület egyéb.140.7319

Részletesebben

A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása.

A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása. A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítását az egészségvédelmi, ismeretterjesztő eladások és a főzőkörök segítik kezdő és haladó csoportban.

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

Pákozd Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Pákozd Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Pákozd Sukoró Arborétum XVI. Erdők Hete programjai 2012. október 1-5. Dátum Program megnevezés Helyszín Rendezi Megjegyzés 2012. 10. 01. Erdők hete programsorozat 1. nap: 9:30 Mit csinál az Erdész? Arborétum

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2013. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2012. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. 1 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. A találkozó célja: Rendezvényünkkel

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2015. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2015. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka Központi szállodaépület (nyitva: június 15 - augusztus 29.) Az üdülőközpont 2012-ben felújított központi épületében több szinten helyezkednek el a szálláshelyek, melyek 1, 2 és 3 ágyasak. Ezek a szobák

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora PROJEKT MEGHÍVÓ ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, túraszakkörök DÁTUMA:2015.06.22-26. Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus

Részletesebben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben Cím: Kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás, erdei iskola, a Nivegy-völgyben Kiíró: Nivegy-völgyi IfiSzálló Határid : Folyamatos Érvényes: 2014. 05. 31. Tárgymutató: nyári táborozás, erdei iskola,

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ

I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ Debrecen - Erdőspuszta 2010. szeptember 18. szombat I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ 2010. szeptember 18. szombat A Magyar Diáksport Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

TANULMÁNYI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK

TANULMÁNYI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK TANULMÁNYI, KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK Tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása Célunk: - Természet megismerése - Magyarországi Nemzeti Parkok megismerése - Környezettudatos

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu Kedves Vendégeink! Idén nyolc színes túrával várjuk az aktívan kikapcsolódni vágyókat Mórahalmon és környékén. Fedezze fel velünk a Homokhátság

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek Baradla-barlang, aggteleki rövidtúra 700Ft/fő A túra hossza: 1 km

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

Hallgatók felkészítése a környezeti nevelésre az SZE Apáczai Csere János Karán

Hallgatók felkészítése a környezeti nevelésre az SZE Apáczai Csere János Karán Hallgatók felkészítése a környezeti nevelésre az SZE Apáczai Csere János Karán ERDEI ISKOLA EGYESÜLET A FENNTARTHATÓSÁG TANULHATÓ! HOGYAN TOVÁBB ERDEI ISKOLA? Lampert Bálint tanársegéd SZÁNTÓD, 2016. MÁJUS

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2004.

ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2004. ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2004. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! A Budapesti Műszaki Főiskola meghirdeti 2004. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket, valamint 1 db lakókocsi igénybevételét.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor Patkós Gábor patkosstudio.hu Mitől látogatóbarát? A megérkezés alapfeltételei (parkolók, mosdók, pihenőhelyek..) Információs

Részletesebben

A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése

A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Bakonyerdő Zrt. Mindenünk a természet! Darnay-Dornyai Béla Bél Mátyás kilátó A polihisztor kutató keszthelyi halászcsalád leszármazottjaként született. Sokszínűségét

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

KONFERENCIA - TRÉNING

KONFERENCIA - TRÉNING SZÁLLÁS www.abbazia-nemesnep.hu KONFERENCIA - TRÉNING ABBÁZIA COUNTRY CLUB KAPCSOLAT: Fraller Ágnes sales manager www.abbazia-nemesnep.hu konferencia@abbazia-nemesnep.hu Club Dobogómajor 8372 Cserszegtomaj,

Részletesebben

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet!

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Meseszálló Bőszénfa, Kossuth Lajos utca 28. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Kaposvártól 15 km - re délre, Szigetvár felé haladva

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ: GYERMEKLÁNCFŰ KÉZMŰVES, OKTATÁSI ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI EGYESÜLET.

ÜZEMELTETŐ: GYERMEKLÁNCFŰ KÉZMŰVES, OKTATÁSI ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI EGYESÜLET. ÜZEMELTETŐ: GYERMEKLÁNCFŰ KÉZMŰVES, OKTATÁSI ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI EGYESÜLET. Kiváló helyszíne erdei iskola, ifjúsági és felnőtt csoportok lélekpendítő együttlétének, baráti találkozóknak, továbbképzéseknek,

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011.

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011. SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011. Üdülőházak Utószezon Főszezon Megjegyzés 2 ágyas kőház 7 10 900 Ft 4 ágyas kőház 10 900 Ft 16 700 Ft 2 ágyas faház 4 900 Ft 7 4 ágyas faház 7 900 Ft 12 200 Ft 4 ágyas

Részletesebben

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny MÓR - 2015. március 21. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK. Kedves Csoportvezetők!

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny MÓR - 2015. március 21. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK. Kedves Csoportvezetők! SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kedves Csoportvezetők! Az alábbiakban szálláslehetőségeket kínálunk Móron, Bodajkon, Székesfehérváron. A szállásokon tudnak a versenyről, várják a jelentkezéseket. A szállásnál szereplő

Részletesebben

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek során sok szakszervezeti tag és családja részére biztosítottuk szálláshelyünkön a

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

2007. JÚNIUS 18-24. MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE

2007. JÚNIUS 18-24. MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 1 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc út 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116. Ig. közv.: (36) 422-700 Tel.: (36) 411-581 Fax: (36) 412-791 E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu 2007. JÚNIUS 18-24.

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése Árop 2.2.23 Készítette: Szíjgyártó Beáta,Cserép Zsolt, Navracsics Antal, Lakatos Béla az Erzsébet

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2013 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez Kérdőív Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, kérem, hogy segítse a munkámat! A VÁLASZOKAT BÁRMILYEN MÓDOD JELÖLHETI,

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

XV. Erdők Hete programjai. 2011. október 3 9.

XV. Erdők Hete programjai. 2011. október 3 9. XV. Erdők Hete programjai 2011. október 3 9. Dátum Program megnevezés Helyszín Rendezi Megjegyzés 2011. 09. 23. Kutatók éjszakája NYME Apáczai Kar I.sz. épület Győr Erdészeti Erdei Iskola Ravazd Az Erdők

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK

OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK Budapesten Óbudán, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus ) Tisztelt Leendő Partnerünk, Vendégünk! Engedje

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Velence Fészek Nyár 2015.06.18-21-ig - Program

Velence Fészek Nyár 2015.06.18-21-ig - Program Velence Fészek Nyár 2015.06.18-21-ig - Program Kedves Résztvevők! A programok úgy vannak kialakítva, hogy a babakocsival is bejárhatóak az útvonalak, illetve a délelőtti programokból van lehetőség visszatérni

Részletesebben

CIN-BORA TÚRACSOPORT 2012. ÉVI TÚRANAPOK 2012. ÉVI TÚRAPROGRAMJA

CIN-BORA TÚRACSOPORT 2012. ÉVI TÚRANAPOK 2012. ÉVI TÚRAPROGRAMJA 2012. ÉVI TÚRANAPOK JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS H 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 K 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 SZ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 CS 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 P 6 13 20

Részletesebben

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Nagyvisnyó Túlélő tábor Nagyvisnyó Túlélő tábor 2014.08.17-22. 1. nap: Tiszafüred Poroszló Hajótúra Dédesi várrom 2. nap : Nagyvisnyó Aggtelek Nagyvisnyó szabad program vacsoráig 3. nap: Csomózási technikák a túléléshez (alpin

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A támogatás keretösszege: 8 millió Ft. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A támogatás keretösszege: 8 millió Ft. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet önkormányzati alapítású intézmények és debreceni székhelyű non-profit szervezetek gyermeküdültetési programjának

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

1073 Budapest Akácfa u. 56. fsz.4. Adószám: 19667544-2-42 Főv. Bíróság bejegyzés: 3653. ,,Kilométer falók védőnők gyalog, kétkeréken. TÚRAKIÍRÁS.

1073 Budapest Akácfa u. 56. fsz.4. Adószám: 19667544-2-42 Főv. Bíróság bejegyzés: 3653. ,,Kilométer falók védőnők gyalog, kétkeréken. TÚRAKIÍRÁS. MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE Közhasznú Szervezet 1073 Budapest Akácfa u. 56. fsz.4. Mottó: Védőnők az egészséges boldog családokért Adószám: 19667544-2-42 Főv. Bíróság bejegyzés: 3653,,Kilométer falók védőnők

Részletesebben

THE NYÁRI KALANDTÁBOR

THE NYÁRI KALANDTÁBOR THE NYÁRI KALANDTÁBOR Tudás-Buli-Kaland-Szórakozás 2010 A táborról röviden A nyár a kikapcsolódás és az új élmények időszaka. A THE program abszolút újdonsággal jelentkezik: természettudományos alapokra

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató 1. Bejelentkezés, csomagszoba A Thermal Hotel Visegrád****superior szobáit az érkezés napján 10.00-13.00 óra között lehet átvenni, távozás napján 10.00

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUM

ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUM ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KOLLÉGIUM KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK Budapesten, Óbudán, 2015 nyarán a főszezonban (július augusztus) Tisztelt Leendő Partnerünk, Vendégünk! Engedje

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Szabad program, játék. Uzsonna

Szabad program, játék. Uzsonna BUDAPEST KÖRNYÉKI KIRÁNDULÁSOK: Négy napos kirándulások: Szállás teljes ellátással: 3800Ft/fő/éj - Szállás: 2000 Ft /fő/ éj - Étkezés: reggeli: 140 Ft tízórai: 140 Ft ebéd: 810 Ft uzsonna: 140 Ft vacsora

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM OLCSÓ TÚRISTASZÁLLÁS IGÉNYESEKNEK Budapesten Óbudán, 2012 nyarán a főszezonban (július augusztus) Tisztelt Leendő Partnerünk, Vendégünk!

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben