ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket..."

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek mondhatók, mi sem bizonyítja jobban, hogy falunkba május 26-án a mikóújfalusi polgármester vezetésével egy 14 tagú küldöttség érkezett négy autóval viszontlátogatásra. Nem mi voltunk a végcél, ugyanis ők régebbi test-vértelepülési kapcsolatot ápolnak a magyarországi Bálványos községgel, de programjukat immár úgy tervezték, hogy minket is útba ejtsenek egy-másfél napra. Az előzetes egyeztetések szerint ők előző éjszaka éjfél körül indultak Mikóújfaluból, és számításaink szerint délelőtt 9 óra tájban érkeztek volna Ballószögbe. Volna de az élet gyakran átírja az emberek terveit. Most is ez történt. Először az autópályán vesztették szem elöl egymást, majd az alpolgármestert hozó autó egyik gumija mondta fel a szolgálatot, vagyis kidurrant. Végül is a tervezettnél majd másfél órával később értek ide, de megérkeztek. Katona Imre polgármester úr és mi jó néhányan képviselők a hivatal tanácstermében fogadtuk a delegációt köszöntő szóval és magyaros vendégszeretettel. Ezután a szállásukra kísértük a vendégeket, többségük képviselők családjaihoz kerültek. A program az Aranykor Idősek Otthonában folytatódott, ahol a tulajdonos Dudás László úr bemutatta a létesítményt, majd a pincében ebéddel kínálta a vendégeket. Ezt követte egy általános fürdőzés a medencékben. A felfrissülés után visszajöttünk a faluba, és meglátogattuk a vágóhidat. Halász Gábor végigvezetett minket a teljes épületen ami nekünk ballószögieknek is újdonság volt -, megmutatva a különböző termekben a munkafázisokat. Ezután ezen már nem is kell csodálkozni egy kisebbfajta vendéglátásban volt részünk, bemutatva a vágóhíd termékeit. Innen egy rövid látogatásra tovább mentünk a Corvus repülőgépgyártó üzembe, ahol tájékoztatót hallottunk a repülőgépgyártásról. A következő állomásunkon Nyúl Zoltán fogathajtó világbajnok várt minket ne is mondjam, terített asztallal. A csodálatosan szép lovak látványa láthatóan elvarázsolta barátainkat, csattogtak a fényképező gépek az elővezetett lovak látványán. Azért lassan össze kellett szedni magunkat, mert egy rövid otthoni pihenő után ( ami már láthatóan nagyon ráfért az egész éjjel utazó társaságra ) a faluházba invitáltuk vendégeinket egy köszöntésre és díszvacsorára. A meghívottak között ott voltak az önkormányzati képviselők, helyi civilszervezetek képviselői és meghívott vendégek. Az estet a Hagyományőrző népdalkör műsora nyitotta meg, majd a polgármesteri köszöntők következtek. Vitéz Nyáguly Vilmos Mikóújfalu polgármestere egy Kovászna megyei zászlót adott át Katona Imre polgármesternek, majd lelepleztük a másik ajándékot is, egy mikóújfalusi kőből készült emléktáblát, melyre Nagy-Magyarország térképe van rávésve, benne egy vonallal összekötve Ballószög és Mikóújfalu. A tábla felirata: Közös múltunk összeköt! Katona Imre polgármester egy magyar zászlót nyújtott át Mikóújfalu polgármesterének, ezekkel a szavakkal: - Ottjárttunkkor láttuk, hogy nincs magyar zászló a hivatalban! Nyáguly Vilmos polgármester fél térdre ereszkedve vette át a zászlót, és megcsókolta rajta a magyar címert. A vacsora este későn baráti hangulatban ért véget, bezárva magyar és a székely himnusszal. Másnap a Kossuth Lajos általános iskolánál folytatódott a látogatás. Egy kedves kis műsor után amit a gyerekek adtak elő Kovácsné Király Erika intézmény-vezető végigvezetett bennünket az iskolában, közben megismerkedve tanárokkal, gyerekekkel. Innen a központi Óvodába vezetett az utunk, ahol Kovácsné Szél Emma mutatta be az intézményt. Üde színfolt volt, amikor még egy udvari foglalkozásba is sikerült bepillantanunk. A Karácsonyi Óvodába folytattuk utunkat, vendégeink ott is megcsodálták a szép és rendezett csoportszobákat. Mindhárom intézmény ajándékokkal kedveskedett a látogatóknak. Utolsó programunk Geredy Péter tanyájára szólított minket, ahol megimerkedhettünk az őshonos mangalica disznókkal és a szürkemarhákkal. Egy hivatalos búcsú az Önkormányzatnál, ebéd és összepakolás a szállásadóknál, majd az utolsó találkozás a Nyúl-ház panzióban, ahol elbúcsúztunk barátainktól, akik tovább indultak Bálványosra. Búcsúzás előtt még megerősítettük szóban a szándékunkat, így meghívásunk van augusztus 21.-ére Mikóújfaluba, hogy ott hivatalos formát adva aláírjuk a két község testvér-települési kapcsolatának dokumentációit. A jövő elkezdődött! Gróf Zoltán

2 Önkormányzati Hírek Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 25-én megtartott rendes ülésének a lakosságot érintő kérdéseiről, közérdekű részéről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A május 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről: Tájékoztatás a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás évi működéséről A társulás 2009-ben változatlanul Helvécia gesztorságával, Ballószög, Jakabszállás és Orgovány részvételével működött, a társulás által alapított Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ, mint társulási intézmény fenntartásával. A társulás célja, hogy a részt vevő települések részére kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatok mikrotérségi szinten kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében a társult felek együttműködjenek. A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: az intézmény összes bevétele évben - pénzforgalom nélküli bevétellel együtt e Ft volt, az összes kiadás pedig e Ft évben a szociális feladatok finanszírozására érkezett kistérségi kiegészítő normatíva összesen Ft volt. A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és szociális étkeztetési feladatok ellátását végezte az elmúlt évben Helvéciai Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás. Az intézmény által teljesített kiadások elsősorban az intézmény alapvető működését biztosító munkabérek, egyéb személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások. Felhalmozási kiadások körében a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásához 950 e Ft értékben egy NIVA típusú személygépkocsit került megvásárlásra, melyet jelenleg Orgovány Község használ a gondozottak ellátásához, ebédszállításhoz. A kiadások pénzügyi fedezetét a normatív állami hozzájárulás és a kistérségi kiegészítő normatíva biztosítja. Ezen bevételek szűkös mozgásteret biztosítanak a működés számára. A kiadásokat minimálisra csökkentettük, a szolgáltatások megfelelő színvonalát a megadott keretek között sikerült biztosítani. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás továbbra is biztosította a e. Ft többlet előirányzatot. Ennek igénybevételével tudtuk a költségvetés egyensúlyát megteremteni. A képviselő-testület elfogadta a társulás működéséről szóló polgármesteri beszámolót, három tartózkodás mellett. A Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda intézményben szervezett gyermekétkeztetés közbeszereztetésével kapcsolatos kérdések megvitatása Mint ismeretes, a ballószögi intézményegységekben február 1-től augusztus 31-ig Ballószög Község Önkormányzata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása végett a Közétek Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést, a korábbi szolgáltatóval kötött szerződés felmondása következtében. A közoktatási társulással létrejött Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény alapító okirata szerint az étkeztetés az intézmény alapfeladatai között szerepel, így a társulási tanács is arra az álláspontra jutott, hogy az étkeztetés biztosítása végett a közbeszerzést egységesen, a közösön fenntartott intézmény egészére, annak valamennyi intézményegységre ki kell írni. Alternatív megoldásként felmerült, hogy a fenntartó az általa fenntartott intézményegységekre külön kiírja a beszerzési eljárást, tekintettel arra, hogy ugyan az intézmény teljes költségvetése a gesztor önkormányzat költségvetésének a része, azonban az étkezési térítési díj bevétele és kiadása a fenntartók költségvetésében jelenik meg, külön szakfeladaton. Ebből következően Ballószög kiírhatja az általa fenntartott intézményegységekre külön is a beszerzési eljárást, mivel a kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés állami normatívája a közösen fenntartott intézmény költségvetésének, azaz a gesztor önkormányzat költségvetésének a része, míg a szolgáltatásért a szülő által fizetendő térítési díj bevétel és kiadás a fenntartó önkormányzatok költségvetésében külön-külön jelenik meg. A közbeszerzési eljárást annak összetett jelegére az általános gyakorlatnak megfelelően külső bonyolítóval folytatnák le a fenntartó önkormányzatok, illetőleg az egyes fenntartói jogok, gyakorló társulási tanács. A képviselő-testület úgy döntött, hogy elsősorban a közös közbeszerzés kiírását szorgalmazza, a társtelepüléssel történő együttműködés hiányában azonban önállóan írja ki a gyermekétkeztetésre irányuló közbeszerzést. Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület munkájáról szóló beszámoló A beszámoló ismertetése végett az ülésen személyesen vett részt Fodor Sándor ügyvezető elnök, egyúttal kérve az önkormányzat támogatását a lőtéren tervezett értéknövelő beruházásokhoz. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, a lőtér fejlesztésére vonatkozóan pedig közös pályázat benyújtást támogatja, tekintettel arra, hogy az egyesület által használt ingatlan az önkormányzat tulajdona. Nyertes pályázat esetén a lőtér által okozott zajprobléma csökkentésére megépíthető a zajfogó fal. Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámoló Az egyesületet képviselve az ülésen részt vett Horváth József egyesületi elnök illetőleg Duzmath György képviselő, egyben az egyesület szakmai parancsnoka. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, polgármester megköszönte az egyesület tagjainak önkéntes munkáját. Ballószögi Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása Katona Imre polgármester elismeréssel és köszönettel szól az egyesület tagjainak munkájáról, a település közbiztonságának javítása érdekében kifejtett tevékenységéről. Duzmath György képviselő, mint az egyesület elnöke elmondta, hogy a jövőben az egyik elsődleges cél a rendőrséggel, így a körzeti megbízottal történő aktívabb együttműködés, közös járőrözés szervezése. Hagyományőrző Népdalkör tevékenységéről szóló tájékoztató megvitatása Katona Imre polgármester a képviselő-testület nevében is gratulált az egyesület elmúlt évi szerepléseihez, eredményeihez az ülésen jelenlévő Gáspár István képviselőnek, mint az egyesület elnökének. Gáspár István elnök köszönetét fejezte ki az önkormányzat, a helyi vállalkozók és polgárok által nyújtott támogatásért. Egyéb napirendi pontok: Ballószög Község hungarikumai tárgyú képviselői indítvány megtárgyalása Gáspár István képviselő a község kiemelkedő tárgyi és szellemi értékeinek elismerése végett indítvánnyal élt, így az erre irányuló kitüntető cím alapításával a helyi társadalom elismerését fejezhetné ki az érintettek felé, továbbá az országos szintre emelt, közel két éve a Parlamentben elindított Hungaricum ügyhöz is kapcsolódni tudna az önkormányzat. A képviselő-testület támogatta az indítványt, és annak további kidolgozásával megbízta az indítványozó képviselőt. Sebesi Hunor és Sinkó Anett támogatása Sebesi Hunor és Sinkó Anett a május 28- június 3-a között megrendezésre kerülő Blackpool World Dance Festiva-on /kettős táncverseny/ való részvételükhöz kérték az önkormányzat támogatását, melyet a képviselő-testület elfogadott, így Ft összeggel segítették a helyi kötődésű versenyzőket. A versenytáncosok felajánlották további közszerepléseiket az önkormányzat rendezvényein, mint ahogy azt tették az elmúlt évi KÖZ-ÉRT fogadáson is. Ballószögi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozása A ballószögi Viziközmű Társulat gazdálkodása ismét veszteséges, ezért szükségessé vált a havi működési költségek finanszírozása, mely a jelenlegi egyenleget tekintve havi minimum ,- Ft ez év december 31-éig. A működési költségeknél történt sikkasztás miatt a büntetőeljárás folyamatban van a volt alkalmazott ellen, továbbá a társulat polgári jogi igénnyel élt a vádlottal szemben a büntetőeljárás keretén belül 1,5 millió Ft erejéig, remélve annak mihamarabbi megtérülését. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására június 30-án, szerdán 17 órakor kerül sor. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Köszönöm figyelmüket: Bárdonné Dr. Benda Mónika Jegyző - 2 -

3 Ballószögi Júniális Emlékszem időkre, amikor a tavasz, de a nyár is sokkal magabiztosabban érkezett, tudomásunkra hozva, hogy fordul az évszak. A természet rendje szabta dolgos hétköznapok és az őket váltó ünnepek ritmusa biztonságérzetet adott az embernek. Most egész áprilisban, de májusban is szinte nap, mint nap zuhogott az eső, kis patakok váltak veszélyes sodrású folyamokká, árvíz van és nehéz sorsú embertársaink várják a segítséget. Ezért örültem annyira, hogy június 5-én derűs, napsugaras reggelre ébredt Ballószög. A Sportcentrumban már korán megkezdődött a berendezkedés a falunapra. Gyönyörűen kisuvickolva várta a forgó-kishinta a gyerekeket, pakoltak az árusok, készülődött a céllövöldés, helyet kerestek a bográcsozók. A megnyitón, június 4-e másnapján arról beszéltem többek között, hogy mi már ebbe a csonka Magyarországba születtünk. Már csak nagyon kevesen lehetnek közöttünk, akik Nagy-Magyarországon élhettek valameddig és csonkaságtudatuk nem veleszületett. Kilencven évvel Trianon tragédiája után nekünk, mai magyaroknak, kései utódoknak kötelességünk legalább emlékezni a régi egységes magyar hazára és elgondolkozni azon, hogy a sírásnak és a széthúzásnak, vagy az összefogásnak lehet-e nagyobb sikere az összmagyar jövő érdekében. A finom Kothencz-féle marhapörkölt és a saját menük elfogyasztása után 14 órától a színpadé lett a főszerep. Elkezdődött a műsor. Elsőnek két jóhangú 5. osztályos gyerek következett. Csiszolatlan gyémántnak születtek és azóta csak fényesednek. Domokos Alexandra és Gáspár Dávid duettet énekelt. Az egyik Közkincs Kerekasztal találkozón állapodtam meg a Tiszakécskei Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár két vezetőjével, hogy szorosabb együttműködést próbálunk kiépíteni. Április 17-én 19 ballószögi, 12 gyerek és 7 felnőtt látogatott el Tiszakécskére és vett részt aktívan a színjátszók találkozóján. Most pedig a Hangulat Pedagógus Színjátszókör előadásában mi láthattuk a Piroska és a farkas klasszikus mesére épülő meseszatírát. A darab szerzője Vízhányóné Eszes Emma. A hat tanár-ember sziporkázó humorral, jókedvvel játszott, szórakoztatott. A Ballószögi Gyermek Színjátszókör újabb darabra készül, Szerelem a négyzeten címmel. Mostani bemutatójukban ízelítőt kaphattunk a készülő musical-ből is. A gyerekek elkötelezettek, egyre rutinosabbak, egyre jobbak. Most sem maradt el jutalmuk, a megérdemelt taps. Domokos Ádám a helyi iskola 1. osztályos tanulója egy verset mondott, amivel megnyerte az 1-2. osztályos korcsoportban az iskolai szavalóversenyt. A vers után a ballószögi nyugdíjas klub kultúrcsoportjának nótacsokra következett. Az Őszirózsa Idősek Klubja az idén lesz 20 éves. A tagjai már kicsivel több, mint 20 évesek, de a húszéveseket meghazudtoló lelkesedéssel, tenni akarással vesznek részt a falu életében. Tóth Anita és Szluka Judit bábjátékos. A BÁBaKALÁCS Bábszínház gyönyörű jelmondatot választott magának, a következőt: Játék a kenyere, báb a kalácsa. A fából faragott marionett figurákkal a Jambóza bábcirkuszba vittek el minket. A gyerekek legjobban az élő bohóc jelenetet élvezték. A bábosok után ismét egy vers következett, Szabó Donát előadásában. A vers a lányokat mutatta be a fiúk szemével. A műsort az A.V.K. zárta. Szandi, Kata, Detti, Niki a hip-hop szerelmesei. 17 órától Megye III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzést játszott a hazai Vállalkozó Szabadidő SE, a Hetényegyházi SC-vel. A rangadó sajnos a házigazda vereségével végződött. Este hét órától kora hajnalig tartott az utcabál. A jó hangulatról a négytagú REX Együttes gondoskodott. Hálás vagyok, hogy kiálltuk az idő próbáját. Így és úgy. Annak ellenére, hogy a természet nem kényeztetett el bennünket a rendezvény előestéjéig, mégis szép idő lett és annak ellenére, hogy sokszor érezzük, hogy kicsit elfáradtunk, hogy nehézségek tornyosulnak előttünk, szinte megoldhatatlanok, sokan ott voltunk kifejezve, hogy így vagyunk együtt falu. Jó volt a szemnek és gyönyörűség a szívnek a sok gyerek, a gyerekeket elkísérő szülők és minden kedves ember. Köszönöm a segítséget, köszönöm, hogy eljöttek. Kiemelten köszönöm az Önkormányzat, Halász Gábor, Kothencz Sándor, Nyúl József Jenő, Duzmath György és a polgárőrök, Cseh Imre, Faragó József, Jakabné Erika, valamennyi közmunkás, Domokos István, Domokosné Bartus Dóra és a gyermekszínjátszók, az Őszirózsa Idősek Klubja, Szabó Donát, az A.V.K. tagjai, a REX Együttes két tagja, Kocsis Gáborné, Balogh Zoltánné, Fekete Endréné, Harsányi László és a plakátok, újságcikkek örökös leírója Spitzerné Saci segítségét. Nélkülük a Juniális ebben a formában nem jöhetett volna létre. Egy ajtót, amely kimenekít a saját életünkből, gyávaság mindig nyitvatartani. De azt hiszem, gyávaság az is, ha ki sem nyitjuk. Nothof Julianna programszervező Azok, akik valamilyen szinten járatosak a versenytánc világában, biztos, hogy hallották már ezt a nevet. BLACK- Táncosaink POOL. Egy város Észak-nyugat Angliában, Manchestertől kb. 100 kilométerre, az Ír-tenger partján (ez már majdnem az az óceán, ahol elsüllyedt a Titanic). Maga a város egy üdülőhely, ahol minden ház vendégszobákból áll, minden sarkon kocsma van, a sarkok között pedig játékterem. Itt van Európa legmagasabb világítótornya, legmagasabb hullámvasútja, legbüdösebb főutcája szóval elég érdekes hely. Ez a szélsőségek városa. A nagy kavarodás közepén van egy épület, ahol 1920-óta a világ legnagyobb táncversenyét rendezik. Ez az épület a Wintergardens. Ez az a hely, ahol évente egyszer összegyűl a versenytánc világ színe-java. Itt megjelennek a világbajnokok, a legnevesebb edzők és táncosok. Az idei évben egy ballószögi páros is részt vehetett ezen a versenyen. Nem ismeretlen számunkra a nevük, hiszen több alkalommal is láthattuk már őket táncolni. Sebesi Hunorról és Sinkó Anettről van szó, akik rövid beszámolóval tájékoztattak minket az Angliában szerzett élményekről. Nagyon jól éreztük magunkat, és sok pozitív visszajelzést kaptunk. Nagy lehetőség és élmény volt számunkra ilyen helyszínen, és ilyen párosok között versenyezni. Első alkalommal táncoltunk ezen a Világkupán, és reméljük, hogy az elkövetkezendő évek során hasonlóan jó eredményekkel tudunk végezni. Kijutásunkhoz, és eredményünkhöz nagy mértékben hozzájárult az a tény, hogy az elmúlt fél évben Magyarország legsikeresebb tanárával, dr. Faluvégi Andrással tudtunk dolgozni. A versenyre való kijutás nem valósulhatott volna meg a Ballószögi Önkormányzat és Katona Imre Polgármester Úr támogatása nélkül. Valamint ezúton szeretnénk megköszönni két ballószögi vállalat segítségét is, Gavin Balázs (Technomor Kft.) és Farkas Zoltánné (Wolf Distribution Kft.). Köszönjük támogatásukat! - 3 -

4 Júniusi Naphangok Avagy Tyúklépésiáda Felhőfüggöny mögött a Nap. Még. Üres a súgólyuk A májusi áldás, túlteljesítvén önmagát, júniusban is árad az egek egéből. Árvíz árvíz hátán tornyosul cseppről cseppre, hatalmas károkat okozván. Románia homokzsákokat küldött. Köszönjük. Zsák ezúttal nem a foltját, a helyét megtalálja, találta. A jelzések szerint még június negyedikén is? Erdélyt a Kárpátok hegyzsákjai védik. Szlovákiát a nyelvtörvény-zsákok? Kopog az eső. Ablakomon kopog, záporoz. Grimaszkodó esőcseppek spriccolódnak, korcsolyázzák önnön viszkozitásukat az üveg áttetsző, mintha-jég-felületén nyári napsütés helyett zuhésan. Közben botrány botrány hátán. Lepleződik az öszödi példamutatás dominó elve Már egyetemi szinten is. Példátlan példamutató, vezető beosztású pedagógusok körében. Pécsett. Megpecsételtetett. Ím! Tanulj Móricka, ökör lesz belőled, hogyha nem lopsz, nem csalsz, szürcsölheted a saját szegénységedet. Hűtlen kezelések le-és elkezelése, ipari kémkedés, bűnszövetkezetek lajstromolása rohamléptéke a bíróságokon, míg! Az időjárás tyúklépésben javul. Az igazságszolgáltatók repülő-iramra váltottak. Mi történt? Sic tranzit, gloria mundi. (Miden dicsőség múlandó.) Főképp! Az aljasságból szerzett dicsőség Más kormány. Más morál. Más irány. Irány Trianon! Magyar motoros csapat csurig esőben, szélvészben viharzik Trianonba egy-egy csepp igazságért, igazság-illúzióért Peticiósan. Hisz! A világ úgy tudta-tudja, hogy Magyar-Osztrák Monarchia volt, és nem fordítva. A motoros-bizottság vezetőjét fogadta az mtv l és a Duna tv is - június elsején. Micsoda különbséggel, susogják a viharvert falevelek. Napsütésre váróan. Az mtv l műsorvezetője szúrós szemmel, tövisesen még jó utat sem kívánt nekik, nemhogy eredményest. A Duna tv riportere viszont igen. Emelt fővel. Szívből mosolygósan. Micsoda különbség! Villámlik, mennydörög viharos diktátummal az ég. Cibálja, csavarintja ki tövestől a más-levelű fákat, de! Egyszer még ők is, így is útra kelnek gyökérlábaikkal még ha kicsavartan is Lélekben. Vajon meddig látni még a köztévében a Trianon-barát arcokat. Riportereskedni. Kórusolják a levelek, falevelek még a földön is. Sárosan, de! Tisztul az ég. Nyáriasodunk. Júniusban nem szégyen, mint egyeseknek Trianon. Emlékezett, emlékezik a fejlődő Ballószög gyászosan június negyedikére. A Polgármesteri hivatal előtt még ha csekély létszámban is Gáspár István vezetésével. De! Nagyon is emlékezik És Ecce! A Nemzeti Összetartozás Napja. Az új kormánynak hála. Nézz le rá, oh, Istenem, a könnyűzene ének szerint is. Módosítva. Rá nézek, rátok nézek, mondja, fényli a Nap. Fenségesen. Büszkén. És! Visy Károly-vezényelte meteorológia, bizton bízvást, persze hogy úgyszintén Ragyogj ragyogtató! Légy áldott, hithű Csíksomlyó mindig Napbaöltözötten. Trappol az idő. A súgólyuk is a maga helyén. Besúgók nélkül Hisz! Előbb-utóbb minden és mindenki a maga helyére kerül. Nem pedig vegyül-elegyül. Avagy merjünk naggyá lenni. Nosza, rajta. Gyerünk! Pont 29 pontból áll az Orbán-kormány gazdasági akcióterve. Ezért kell most akcionálnunk együtt. Új kormány. Új irány. Vas-korlátlan Országház felé kanyarog, még ha áttételesen is, a ballószögi új bekötőút. Közlekedési áldás. Jó utat, pajtás! Majd eldől, hogy milyen az új kormányzás, néz vissza a bekötőút nyitott szemmel. Haladtában. Kecskemét felé. Országlóan. XC. Homokszemről homok- Szemre, Ballószögön Szögről szögre. Lépegetek. Csillagokból fény Mért serken. Trianon Kilencven sebben. Géz- Kötés ég tenyeremben. Ég Az ország, mióta ég! Magyardellőt Veri a jég. Ballószögöt veri a jég. Üveg- Egresek a könnyek - Jégverésiáda. Forróságos Nyári a fagy? Hazánk egy- Harmada szabad. Markolom A parázs jeget. Szívemet Veri, meglehet. Piros Jégdarabok hullnak. Nyári Vetés, ó-téli mag. Bűzlő, perzs- Trianoni szag. Száll Nyugatról, száll keletre. Szelek Szárnyán jeges pernye. Vulkáni hamuként Szálldos. Jó hazám már Nem vagy álmos? Nem Hunysz szemet gazság előtt. Néma kórságod, ím Megdőlt. Június 4 Gyászos dátum. Magyar Zászlón fekete lyuk. Minő Békétlen diktátum Minő békétlen diktátum! DeJó A Pofonból sose elég! Az új darab utolsó símításai közben egy nagyon örömteli meghívásnak tettünk eleget Helvécián. A Wéber Ede Általános Iskola tanulóinak adtuk elő a Pofon című musicalt. Büszkén mondhatom, hogy az előadás hatalmas siker volt. A nézőtér teljesen megtelt és az előadás végén a tapsvihar után örömteli volt hallani a közönségtől, hogy kinek ki a kedvence a darabban. A Királyfink után sikongattak a lányok, de nagy küzdelem árán sikerült hazamenekíteni Ballószögre. Úgy érzem ez a közönség megkoronázta azt, hogy most lett 1 éves a Színjátszókör. További sikereket a SZINÉSZEINKNEK. Tisztelt Ballószögiek! A Gyermekszínjátszókör hosszú, de kellemes munka után újra egy darab premierjével szeretne kedveskedni önöknek án 18 órakor felcsendűlnek a SZERELEM A NÉGYZETEN MUSICAL dallamai a Faluház falai között. A Ballószögi Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Egyesület tagjainak nevében remélem minél többen tiszteletüket teszik és élvezik a gyermekek előadását.találkozzunk 26 - án és egyszerre két premiernek is tanui lehetnek, mert ekkor használják színészeink először azt a hangosító rendszert amit a Polgármesteri hivatal nagymértékű támogatásával tudtunk megvásárolni. Ezúttal szeretném megköszönni mindenkinek aki támogatott minket ebben.várunk mindenkit aki szereti a zenés darabokat és a gyerekeket. Domokos István - 4 -

5 Tisztelt Ballószögiek! Egyedül nevelem 4 éves gyönyörű, de beteg kislányomat. Krisztikénél a problémák 3 hónapos korában kezdődtek: fejecskéjét nem tartotta, kicsi teste féloldalasan ívben megfeszült, apró karocskái és lábacskái mereven feszesek voltak. Sokat sírt és keveset evett, ivott. Fejlődésében elmaradt társaitól. Fájdalmas vizsgálatok során esett keresztül, ahol is valószínűen oxigénhiány miatt kialakult idegi alapon mozgási rendellenességet állapítottak meg. Másfél éven keresztül próbáltuk Krisztike állapotát javítani, kevés eredménnyel, hisz ahogy idősödött újabb tünetekkel kellett szembenéznünk. 12 hónaposan már átesett egy kétoldali lágyéksérvműtéten, 16 hónaposan nyugtatókat kellett adni neki, ahhoz, hogy etetni, itatni, mozgatni, altatni tudjam. Az alap probléma nem javult, a nyugtatók adagjait emelni kellett. Havi rendszerességgel felsőlégúti betegsége volt, emellett havonta utaztunk szakorvosi kontrollokra. 2 éves kora előtt speciális széket kapott, ami korrigálja a gerincferdülését és javítja a testtartását dec.1-én utaztunk először Ukrajnába, speciális injekciós és fizikoterápiás komplex kezelésre! Krisztike nem őssejtkezelést kap! 10 napos kezelés eredménye: A napi 4-5 adag nyugtatóból már csak 3-4 alkalommal kellett adni, így nyugodtabb, élénkebb, lazábbak voltak a végtagjai, tekintete tisztább és érdeklődőbb volt! Azóta már 5 alkalommal voltunk kint 20 napos kezeléseken, melyek eredményei: mostanra nyugtatót már csak este kap csökkentve, de frontmentes időben 3-4 napig azt sem kell neki adni. Immunrendszere erősödött, ritkábban betegszik meg, végtagjai lazábbak, egyre ügyesebben mozgatja, használja őket. Fejét emeli, megtartja, fordítja, követi a tárgyakat. Hangosan gégicél, próbálja a hangokat, szótagokat mond, mosolygós, kacagós kislány, szereti, ha a középpontban van. Egyedül képes ülni 5 másodpercig, egyedül korrigálja fej és testtartását. Kanállal eszik, cumisüvegből iszik, de ha akar, akkor pohárból is tud. Okos kislány, szándékát kifejezi, szeret tornázni, lovagolni, úszni is tanul. Járni próbál, de a csípőficama miatt, és hogy keresztez a lábával, és hogy egyszerre akar mindent csinálni, hátráltatja ebben. De jó úton halad, és nagyon kitartó, igyekvő, huncut hercegnő! Bővebben: oldalon. Sajnos az ukrajnai kezelés 2 millió forintba kerül, emellett itthon is járunk fejlesztőbe és egyéb kezelésekre, ami szintén sok pénz! Mivel egyedül nevelem a havi keresetemből (GYES+CSALÁDI PÓTLÉK) nem tudom finanszírozni ezeket a költségeket! A napokban sikerült megismernünk egy számunkra új rehabilitációs terápiát, ami Lengyelországban működik és sok magyar gyereket kezelnek, eredménnyel. Szeretnénk mi is kijutni és felmérni, hogy ez a módszer segít-e a kislányomon, viszont ez sem olcsó, elsődleges számítások alapján 1-1, 5 millió Forint. Kérem lehetőségeikhez mérten, segítsenek a kislányomnak, mert hosszú út áll még előtte, azért szépen halad. Segítsenek, hisz nincs annál szebb, mikor gyermekünk a saját lábán szalad felénk, és azt mondja: ANYA!! Segítségüket alázattal és hálásan köszönjük! Számlaszám: Szabó Krisztina Hajnalka OTP IBAN: HU OTP BANK SWIFT (BIC): OTPVHUHB. Műanyagkupakokat is gyűjtünk, eljuttatásának módját telefonon egyeztetjük! Cégeknek, vállalatoknak adományuk után adó-visszaigénylési rendelkező nyilatkozatot tudok adni! Gyuris Erzsébet édesanya: 06-70/ Köszönjük! Felhívás a parlagfű elleni védekezésre Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Törvény 17. (4) bekezdésében foglaltak alapján a földtulajdonos, földhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanán végrehajtani a parlagfű elleni védekezést, a virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését külterületen az illetékes Körzeti Földhivatalok, belterületen a település jegyzője végzi. A fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ( belterület esetén a település jegyzője) közérdekű védekezést rendelnek el. A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti, azonban az erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Ha a parlagfű elleni védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A védekezéseket elrendelő határozatok a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerülnek közzétételre. A közérdekű védekezések teljes költségét - mely tartalmazza a vállalkozói díjat - a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók! A közérdekű védekezés elrendelése mellett a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Korm. rendelet alapján. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően Ft. Bárdonné dr. Benda Mónika jegyző - 5 -

6 GAZDAHÍREK Anyatehéntartás támogatása Megjelent a 85/2010. (V.31.) MVH Közlemény a 2010-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről, melynek feltételeit az alábbiakban foglaltam össze. Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható: háziasított szarvasmarhaféle; - nőivarú; a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap; - hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (ENAR-ba bejelentve); - olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat; - a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van; - tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban. A támogatásra az a termelő jogosult, aki/amely - az előírt időszakban az MVH által rendszeresített főlapból és megfelelő számú betétlapokból álló formanyomtatványt benyújtja, amennyiben a főlap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye; - a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be; - a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adásának napjától kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja; - gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról; - gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról; - a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát, illetve mélyhűtött szaporítóanyagot használ; - a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket, az előírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták; - a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a támogatási év ( ) során; - a kérelmezett állattól született borjak a közvetlenül a születést követően, legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók; - a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%; - a támogatható állat tenyészetének tartója; - regisztrációs számmal rendelkezik, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be; - rendelkezik érvényes bankszámlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben; - regisztrációs száma szerepel a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti nyilvántartásban; - a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint a 2009/2010-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett kg-nál több tejkvótával vagy ha több, mint kg tejkvótája volt a 2009/2010-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt, - a támogatás kifizetésekor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt, természetes személy mezőgazdasági termelő esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani június 1. és július 31. között postai úton július 31-e szombatra esik, így a következő munkanap augusztus 2-án postára adott kérelem még határidőben benyújtott kérelemnek számít. Késedelmes benyújtás (augusztus 2. utáni postára adás) esetében az anyatehén támogatásának öszszege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli benyújtás minden esetben a 2010-es támogatási évre vonatkozóan az anyatehéntartás támogatásának elvesztésével jár. Támogatási kérelemnek kizárólag a K10600/K10601 Főlap és a K10602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül! A tenyésztésben lévő állomány gümőkor-, brucellózis- és leukózis-mentességéről igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejűleg. A hatósági állatorvos a K10600 főlapon 5 Állatorvosi igazolás adatblokkban igazolja. Ha a termelő a kérelmezett állatait több tenyészetben tartja és ezek eltérő állatorvoshoz tartoznak, akkor a kérelemhez a K10605 állatorvosi igazolás pótlap csatolandó. A K10600/K10601 támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani. Támogatási jogosultságot csak az a termelő igényelhet, aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt. Azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik: 1) legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel, 2)legalább középfokú mezőgazdasági vállalkozó (OKJ ) szakképesítéssel, 3)ezüstkalászos gazda (OKJ ) szakképesítéssel, 4)aranykalászos gazda (OKJ ) szakképesítéssel, 5) 1-4. alpontokban foglaltakkal egyenértékű, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy 6)a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal (K10612-es nyomtatvány). Mezőgazdasági területek erdősítése A mezőgazdasági területek erdősítéséhez a támogatási kérelmet a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához kell benyújtani május 1.- június 30. között. Nem termelő mezőgazdasági beruházások A nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz (pl. sövénytelepítésre, mezővédő fásításra, füves mezsgye telepítésére, ültetvény sorközgyepesítésére, környezetvédelmi célú gyeptelepítésre, stb.) nyújtandó támogatás kérelmet június 1. és június 30. között lehet benyújtani elektronikus úton. További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ Ballószögiek az árvízkárosultakért, Segítsünk együtt! Szeretném, ha Ballószög lakossága is ki tudná venni részét az árvízkárosultak megsegítésében. Ez azonban önök, a község lakosai nélkül nem valósulhat meg, ezért kérjük azon családok jelentkezését, akik a nyári időszakban vállalnák, hogy 5-7 napra befogadnák az árvíz károsult családok gyermekeit. A ballószögi családok feladata abból állna, hogy a vendég gyermek számára szállást, reggelit és vacsorát bizosít. Várjuk azon felnőttek jelentkezését is, akik a nappali táboroztatás ideje alatt gyermek felügyeletet vállalnának. Várjuk azon vállalkozók jelentkezését is, akik a táboroztatás költségeihez hozzá tudnak járulni, minden szponzori segítséget örömmel fogadunk. Jelentkezéseket várjuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a Faluház emeletén, Sebestyén Tünde és Tóth Andrea családgondozóknál. Telefon: 76/ Katona Imre polgármester - 6 -

7 Gyermeknap a Zöldben Gyermeknapi vendégségben voltak a ballószögi alsósok a Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesületnél. Az Egyesület célja a gyermekek játékos foglalkoztatásán keresztül a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés, a környezet- és Természet megismertetése, megszerettetése. A mintegy 60 gyerek ballószögi buszsofőrök segítségével csuklóssal érkezett a madárcsicsergéssel teli falu szélére június 7-én reggel. Itt a Dínó Egyesület képviselői várták őket, akik vezetésével. először 1 km sétával értek a Gábor tanyára, ahol Marika néni fogadta Őket. Megismerkedhettek a szép környezettel, a háztáji állatokkal, amiket megsimogathattak. Innen lovas kocsival mentek a Dínó Egyesület Belló tanyájára, ahol különböző lehetőségek közül szabadon választhattak. A Kecskeméti Zöld Ernyő Klub asztalánál játékokat készíthettek, melyeket aztán meg is tarthattak. A Kiskunsági Nemzeti Park asztalánál megismerkedhettek a gyógynövényekkel, megkóstolhatták, arcpakolást és egyebeket is készíthettek belőle, sőt ki is próbálhatták. Megismerkedhettek a nemzeti Park fecskefészek programjával, megtudták, hogyan kell fecskepelenkát készíteni. Természetesen közben focizni, labdázni is lehetett, sőt aki arra vágyott, a hűvösben, a farakások tövében sakkozhatott, vagy hímezhetett is. A frissen nyírt fű mellett gyönyörködhettek a mezei virágokban és az énekes madarakban, melyeket képek segítségével beazonosíthattak. Nagy sikere volt a Dínó Egyesület mézzel, naranccsal, citrommal, mazsolával ízesített meleg védőitalként kínált teájának is. Minden gyerek érdeklődéssel vizsgálta át a Kecskeméti Tűzoltóság ultra új technikákkal felszerelt szerkocsiját. A legnagyobb sikert a nagynyomású fecskendő vízporlasztási bemutatója aratta a hűsre vágyó aprónép körében. A legnagyobb népszerűségnek a Dínó Egyesület Gyönge István által készített elektromos játéka örvendhetett. A koncentrációképességet próbára tevő vizsga nem is egyszerű, mégis néhány gyermek egyszer sem bőgette meg a vas Dínó-t. Ezúton is gratulálunk a negyedikeseknek, akik közül került ki a legtöbb sikeres játékos. A győzteseknek a délutáni eredmény hirdetéskor érmes emléklapot adott a Dínó Egyesület. A gyereknapi délelőtt jó hangulatban telt el. Öröm volt nézni, hogy a sokféle érdekességgel nem csak a gyerekek, hanem a kísérő felnőttek, a nagy mackó tűzoltó fiúk érdeklődését is sikerült felkelteni. Csincsáné Papp Zsuzsa Elnök, Dínó Közhasznú Egyesület A Sport Sikere Büszkén mondhatom, hogy ez az év a serdülő focicsapatról szólt. A csapat egy igen erős mezőnyben a megyei serdülő bajnokság 3. helyén végzett. Ezúton is szeretném megköszönni a csapat tagjainak egész éves teljesítményüket, és köszönöm, hogy ilyen fantasztikusan tudtunk együtt dolgozni.büszke vagyok rátok fiúk! A csapat tagjai : Kocsis Gábor, Balogh Zoltán, Oláh László, Lécz Roland, Vincze Zoltán, Bognár Zsolt, Szabó Ferenc, Szili Tamás, Lécz Dávid, Garaczi Tamás, Márki Bence, Zsíros Mihály, Farkas Szilárd, Demjén István, Váczi János, Vida Mihály, Szalai Ferenc, Nyúl József Így Tovább Fiúk!! Domokos István - 7 -

8 A gyermekjóléti szolgálat A községben július 1-től társulás keretein belül működik a Gyermekjóléti Szolgálat (Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ). A szolgálat irodája a Faluházban kapott helyet. A gyermekjóléti szolgálat a gyermek érdekeit hivatott védeni. Egy olyan szolgáltatás, amely a szociális munka módszereit és eszközeit használva szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. Továbbá a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat feladata: a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés és a szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása hivatalos ügyek intézésének segítése A veszélyeztetettség megelőzése érdekében legfontosabb tevékenysége a jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszer tagjaival rendszeres és érdemi kapcsolattartás. A védőnőnek, a háziorvosnak az óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősnek, rendőrnek, pedagógusoknak, ügyésznek, stb. kötelességük jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha gyermekveszélyeztetésről szereznek tudomást, a gyermekjóléti szolgálat pedig köteles a jelzést fogadni és az érintett családot támogatni, a veszélyeztetett gyermeket gondozni. Ha a veszélyeztetettség már kialakult, annak megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálat feladata, a gyermek problémáinak kezelése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése. A gyermekjóléti szolgálat családgondozást biztosít a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, és utógondozói szociális munkát végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A 2010-es évben kibővült a gyermekjóléti szolgálatok feladatköre az alábbiakkal: a gyermekjóléti szolgálat tájékoztatást nyújt a szülőnek az óvodáztatási támogatás igénybevételének lehetőségeiről, feltételeiről, módjairól a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja az örökbefogadás lehetőségeiről a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. tv. Rendelkezéseihez kapcsolódóan a gyermekjóléti szolgálat írásban jelzi a városi gyámhivatalnak, ha az általa gondozott családban hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli. A gyermekjóléti szolgálat térítésmentes, a családgondozó felkereshető személyesen az alábbi ügyfélfogadási időben: Hétfő: 9-14, Kedd: 13-15, Szerda: 9-11, Csütörtök Tóth Andrea családgondozó A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint 15 éves kortól lehet munkát vállalni, írásos szülői engedéllyel. 16 éves kor fölött már nem kell ilyen engedély, éjszakai műszakot azonban csak a 18.életévüket betöltött diákok vállalhatnak. Diák munkára az iskola szövetkeztek kizárólag nappali tagozatos tanulók és hallgatók számára biztosítanak munkalehetőséget. Hogyan vállalhatok munkát az iskolaszövetkezetben? - A munkavégzés előtt be kell lépned az iskolaszövetkezetbe. - Ezt személyesen teheted meg a hozzád legközelebb lévő irodánkban. - A belépéshez az alábbi irataidra lesz szükséged: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adó kártya (APEH-től kell igényelned, ha még nincs), érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás (ezt az iskoládban kell kérned) és bankszámlaszám. - A munkaviszony feltétele a szerződés aláírása. - A szerződésnek tartalmaznia kell: személyes adataidat, alapbéred, Diákmunka munkaköröd, munkaidőd, a munkavégzés helyét és megnevezi a főnököd is es évben is nyilatkoznod kell írásban, hogy az éves összjövedelmed eléri vagy nem a jogosultsági határt. A nyomtatványt kérd a szövetkezetek munkatársaitól. Amennyiben nem töltesz nyomtatványt, akkor nem részesülsz az adójóváírásból és jövedelmedből nagyobb lesz a levonás, amit csak 2011-ben tudsz visszaigényelni adóbevallás után. Az iskolaszövetkezetek általában a megrendelő által fizetett összeg 70 százalékát fizetik ki. Sokan mégis szívesebben dolgoznak rajtuk keresztül, mert mint mondják: így biztosak lehetnek benne, hogy szabályosan alkalmazzák őket, s nem kell attól tartaniuk, hogy fennakadnak a munkaügyi felügyelőség ellenőrzésén. Sebestyén Tünde családgondozó - 8 -

9 Sulivil ág Madarak és fák Napja A madarak és fák napja egy igazi magyar ünnep. Ezen az eseményen az egész természetet ünnepeljük, hiszen a madarakat és fákat elképzelni sem lehet üde levegő, tiszta víz nélkül.. Iskolánk minden évben a hagyományokat ápolva egy fát vagy bokrot ültet a jövő nemzedéke számára. Május 19-én mi is elültettük az iskola pihenőparkjába azt a hársfát, ami árnyat és védelmet ad majd a madarak és az alatta pihenni vágyók számára. Sajnos még nem voltunk elég idősek ahhoz, hogy a reaktorcsarnokokba is besétálhassunk, így csak egy videokamera segítségével nézhettük meg az ott folyó munkát. A látogatóközpontban a vezető megismertetett velünk sok érdekességet az energiatermelésről és annak felhasználásáról. Mi magunk is termelhettünk áramot a dinamó segítségével. A tárlat végén tesztelhettük tudásunkat a hallottak alapján. A legügyesebbek ajándékot nyerhettek. Képeslapot küldhettünk haza az otthoniaknak és még egy uránpasztillát is hazavihettünk emlékül. Az időjárás egyre rosszabbra forduld, ám ez sem gátolta jókedvünket. vacsora, na és a süteménysütő verseny alkotásai a sütik. A jól tanulók jutalma Nagy izgalommal vártuk június első napját, ugyanis erre a napra tűzte ki az iskolánk a jutalomkirándulást. Az osztályok négy legjobb, legigyekvőbb tanulója vehetett részt az idei utazáson. Idén Paksra indult velünk a busz. Az időjárás nagyon szigorú volt hozzánk, esett, de mi örömmel indultunk hogy megismerkedjünk Magyarország egyetlen atomerőművével. Az atomerőmű látogatás után Paks másik nevezetességét a Szent Lélek templomot kerestük fel. Ez egy igazán különleges templom. A Makovecz Imre tervezte templomban minden fából készült, mintegy 200 köbméter faanyagot építettek be ide. Hiába reménykedtünk az időjárás nem javult, így buszunk egy cukrászdába robogott velünk, ahol Erika néni vendégei voltunk. A tavalyi év díjnyertes fagyiját kóstolhattuk meg. Időközben szerencsére elállt az eső, végre kisütött a nap, így a kirándulást egy jó kis számháborúval zártuk. Kicsit elszomorodtunk amikor a busz begurult a ballószögi Kossuth utcába, mert az a kirándulás végét jelentette. Nagyon örültünk,hogy részt vehettünk még egy utolsó kiránduláson és kívánunk jövőre is ilyen jó hangulatot és szép emlékeket az itt maradó tanulóknak. Domokos Fanni és Eszes Rebeka búcsúzó nyolcadikosok Gyermeknap Június első napos hétfőjén ismét megtartottuk a hagyományos gyereknapot. Tanulóinkat délelőtt a ballószögi wellness fürdő látta vendégül, a legkisebbeket a DINÓ egyesület hívta meg egy közös játékos délelőttre. Köszönet érte. A tanár-diák röplabda meccs széles szurkolótábor előtt zajlott. Az idén sem sikerült a diákoknak megszerezni a győzelmet. Délután az öregdiákok versengtek és a KSK diákcsapatával a trófea megszerzéséért. A családi vetélkedőn az igazi és "alkalmi" családok versengtek a fődíjért. A vetélkedő után jól esett a bográcsban főtt Zenevizsga csak képekben - 9 -

10 Óvodai Hírek Mindkét óvodánkban május 14-én tartottuk nyílt gyermeknapunkat. A délelőttöt a Palinta együttes koncertje nyitotta meg, ahol gyermekeink énekeltek, varázsoltak. Majd a szórakozás az óvoda udvarán folytatódott, ahol Zrínyiné Erzsike arcfestéssel várta apróságainkat. Volt aszfaltrajz-készítés, homokvár-építés, horgászhattak, papírsárkányt készíthettek, illetve sorversenyt játszhattak. Természetesen minden résztvevőt jutalmaztunk. Nagy öröm és meglepődés ült az arcokra, amikor az óvoda hátsó udvarára begördült a tűzoltó- majd kisidő múlva a rendőrautó is. Mindenki kipróbálhatta az autókat, beülhetett, megnézhették a fülkét belülről. A nap lezárásaként mindenki egy-egy gombóc fagyit kapott, s persze a szülők által készített palacsinta sem maradt el. Köszönjük segítő munkájukat! Gyermekeink élményekkel tele, jókedvvel tértek haza. Május 22-én volt a nagycsoportosok búcsúzó kirándulása. A tőserdei Kontyvirág Erdei Iskolában tölthettek el szüleikkel, testvéreikkel egy csodálatos napot: túráztak az erdőben, játszottak a játszótéren, fagyiztak, majd jóleső fáradtsággal, de annál nagyobb örömmel telve tértek haza. Május 28-án tartotta Dóbiás Péter és együttese búcsú koncertjét, amelynek keretében mi is elköszöntünk iskolába induló nagycsoportosainktól. Még ugyanezen a napon délután sok szülői segítséggel lefestettük a Karácsonyi Óvoda kerítését. Ezúton is köszönjük szépen munkájukat! Farkas Éva

11 - 11 -

12 SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: , ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Domokosné Bartus Dóra, Demeter József, Farkas Éva, Gróf Zoltán, Horváth József, Milotayné Tamás Mariann, Nothof Julianna, Sebestyén Tünde, Tóth Andrea Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tavaszi készülődés Balánbánya - új testvérvárosunk A környék legszínvonalasabb vendéglátását és ajándékozását támogatóinknak köszönhetjük, akik ismét megmutatták, mire képes Válban az összefogás. A testvértelepülési

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2009. június VII. évfolyam 5. szám. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2009. június VII. évfolyam 5. szám. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2009. június VII. évfolyam 5. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újra itt van! Falunapok 2009. a szervezőket kérdeztük Zsombóiak a csíksomlyói

Részletesebben

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Patalomi hírek Patalomi hírek 1 3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Tisztelt Patalomiak! Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatta a szeretet örök csöngettyûjét.

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl. a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. június XIII. évf. 6. szám Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben