ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket..."

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek mondhatók, mi sem bizonyítja jobban, hogy falunkba május 26-án a mikóújfalusi polgármester vezetésével egy 14 tagú küldöttség érkezett négy autóval viszontlátogatásra. Nem mi voltunk a végcél, ugyanis ők régebbi test-vértelepülési kapcsolatot ápolnak a magyarországi Bálványos községgel, de programjukat immár úgy tervezték, hogy minket is útba ejtsenek egy-másfél napra. Az előzetes egyeztetések szerint ők előző éjszaka éjfél körül indultak Mikóújfaluból, és számításaink szerint délelőtt 9 óra tájban érkeztek volna Ballószögbe. Volna de az élet gyakran átírja az emberek terveit. Most is ez történt. Először az autópályán vesztették szem elöl egymást, majd az alpolgármestert hozó autó egyik gumija mondta fel a szolgálatot, vagyis kidurrant. Végül is a tervezettnél majd másfél órával később értek ide, de megérkeztek. Katona Imre polgármester úr és mi jó néhányan képviselők a hivatal tanácstermében fogadtuk a delegációt köszöntő szóval és magyaros vendégszeretettel. Ezután a szállásukra kísértük a vendégeket, többségük képviselők családjaihoz kerültek. A program az Aranykor Idősek Otthonában folytatódott, ahol a tulajdonos Dudás László úr bemutatta a létesítményt, majd a pincében ebéddel kínálta a vendégeket. Ezt követte egy általános fürdőzés a medencékben. A felfrissülés után visszajöttünk a faluba, és meglátogattuk a vágóhidat. Halász Gábor végigvezetett minket a teljes épületen ami nekünk ballószögieknek is újdonság volt -, megmutatva a különböző termekben a munkafázisokat. Ezután ezen már nem is kell csodálkozni egy kisebbfajta vendéglátásban volt részünk, bemutatva a vágóhíd termékeit. Innen egy rövid látogatásra tovább mentünk a Corvus repülőgépgyártó üzembe, ahol tájékoztatót hallottunk a repülőgépgyártásról. A következő állomásunkon Nyúl Zoltán fogathajtó világbajnok várt minket ne is mondjam, terített asztallal. A csodálatosan szép lovak látványa láthatóan elvarázsolta barátainkat, csattogtak a fényképező gépek az elővezetett lovak látványán. Azért lassan össze kellett szedni magunkat, mert egy rövid otthoni pihenő után ( ami már láthatóan nagyon ráfért az egész éjjel utazó társaságra ) a faluházba invitáltuk vendégeinket egy köszöntésre és díszvacsorára. A meghívottak között ott voltak az önkormányzati képviselők, helyi civilszervezetek képviselői és meghívott vendégek. Az estet a Hagyományőrző népdalkör műsora nyitotta meg, majd a polgármesteri köszöntők következtek. Vitéz Nyáguly Vilmos Mikóújfalu polgármestere egy Kovászna megyei zászlót adott át Katona Imre polgármesternek, majd lelepleztük a másik ajándékot is, egy mikóújfalusi kőből készült emléktáblát, melyre Nagy-Magyarország térképe van rávésve, benne egy vonallal összekötve Ballószög és Mikóújfalu. A tábla felirata: Közös múltunk összeköt! Katona Imre polgármester egy magyar zászlót nyújtott át Mikóújfalu polgármesterének, ezekkel a szavakkal: - Ottjárttunkkor láttuk, hogy nincs magyar zászló a hivatalban! Nyáguly Vilmos polgármester fél térdre ereszkedve vette át a zászlót, és megcsókolta rajta a magyar címert. A vacsora este későn baráti hangulatban ért véget, bezárva magyar és a székely himnusszal. Másnap a Kossuth Lajos általános iskolánál folytatódott a látogatás. Egy kedves kis műsor után amit a gyerekek adtak elő Kovácsné Király Erika intézmény-vezető végigvezetett bennünket az iskolában, közben megismerkedve tanárokkal, gyerekekkel. Innen a központi Óvodába vezetett az utunk, ahol Kovácsné Szél Emma mutatta be az intézményt. Üde színfolt volt, amikor még egy udvari foglalkozásba is sikerült bepillantanunk. A Karácsonyi Óvodába folytattuk utunkat, vendégeink ott is megcsodálták a szép és rendezett csoportszobákat. Mindhárom intézmény ajándékokkal kedveskedett a látogatóknak. Utolsó programunk Geredy Péter tanyájára szólított minket, ahol megimerkedhettünk az őshonos mangalica disznókkal és a szürkemarhákkal. Egy hivatalos búcsú az Önkormányzatnál, ebéd és összepakolás a szállásadóknál, majd az utolsó találkozás a Nyúl-ház panzióban, ahol elbúcsúztunk barátainktól, akik tovább indultak Bálványosra. Búcsúzás előtt még megerősítettük szóban a szándékunkat, így meghívásunk van augusztus 21.-ére Mikóújfaluba, hogy ott hivatalos formát adva aláírjuk a két község testvér-települési kapcsolatának dokumentációit. A jövő elkezdődött! Gróf Zoltán

2 Önkormányzati Hírek Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 25-én megtartott rendes ülésének a lakosságot érintő kérdéseiről, közérdekű részéről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A május 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről: Tájékoztatás a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás évi működéséről A társulás 2009-ben változatlanul Helvécia gesztorságával, Ballószög, Jakabszállás és Orgovány részvételével működött, a társulás által alapított Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ, mint társulási intézmény fenntartásával. A társulás célja, hogy a részt vevő települések részére kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatok mikrotérségi szinten kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében a társult felek együttműködjenek. A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: az intézmény összes bevétele évben - pénzforgalom nélküli bevétellel együtt e Ft volt, az összes kiadás pedig e Ft évben a szociális feladatok finanszírozására érkezett kistérségi kiegészítő normatíva összesen Ft volt. A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és szociális étkeztetési feladatok ellátását végezte az elmúlt évben Helvéciai Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás. Az intézmény által teljesített kiadások elsősorban az intézmény alapvető működését biztosító munkabérek, egyéb személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások. Felhalmozási kiadások körében a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásához 950 e Ft értékben egy NIVA típusú személygépkocsit került megvásárlásra, melyet jelenleg Orgovány Község használ a gondozottak ellátásához, ebédszállításhoz. A kiadások pénzügyi fedezetét a normatív állami hozzájárulás és a kistérségi kiegészítő normatíva biztosítja. Ezen bevételek szűkös mozgásteret biztosítanak a működés számára. A kiadásokat minimálisra csökkentettük, a szolgáltatások megfelelő színvonalát a megadott keretek között sikerült biztosítani. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás továbbra is biztosította a e. Ft többlet előirányzatot. Ennek igénybevételével tudtuk a költségvetés egyensúlyát megteremteni. A képviselő-testület elfogadta a társulás működéséről szóló polgármesteri beszámolót, három tartózkodás mellett. A Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda intézményben szervezett gyermekétkeztetés közbeszereztetésével kapcsolatos kérdések megvitatása Mint ismeretes, a ballószögi intézményegységekben február 1-től augusztus 31-ig Ballószög Község Önkormányzata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása végett a Közétek Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést, a korábbi szolgáltatóval kötött szerződés felmondása következtében. A közoktatási társulással létrejött Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény alapító okirata szerint az étkeztetés az intézmény alapfeladatai között szerepel, így a társulási tanács is arra az álláspontra jutott, hogy az étkeztetés biztosítása végett a közbeszerzést egységesen, a közösön fenntartott intézmény egészére, annak valamennyi intézményegységre ki kell írni. Alternatív megoldásként felmerült, hogy a fenntartó az általa fenntartott intézményegységekre külön kiírja a beszerzési eljárást, tekintettel arra, hogy ugyan az intézmény teljes költségvetése a gesztor önkormányzat költségvetésének a része, azonban az étkezési térítési díj bevétele és kiadása a fenntartók költségvetésében jelenik meg, külön szakfeladaton. Ebből következően Ballószög kiírhatja az általa fenntartott intézményegységekre külön is a beszerzési eljárást, mivel a kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés állami normatívája a közösen fenntartott intézmény költségvetésének, azaz a gesztor önkormányzat költségvetésének a része, míg a szolgáltatásért a szülő által fizetendő térítési díj bevétel és kiadás a fenntartó önkormányzatok költségvetésében külön-külön jelenik meg. A közbeszerzési eljárást annak összetett jelegére az általános gyakorlatnak megfelelően külső bonyolítóval folytatnák le a fenntartó önkormányzatok, illetőleg az egyes fenntartói jogok, gyakorló társulási tanács. A képviselő-testület úgy döntött, hogy elsősorban a közös közbeszerzés kiírását szorgalmazza, a társtelepüléssel történő együttműködés hiányában azonban önállóan írja ki a gyermekétkeztetésre irányuló közbeszerzést. Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület munkájáról szóló beszámoló A beszámoló ismertetése végett az ülésen személyesen vett részt Fodor Sándor ügyvezető elnök, egyúttal kérve az önkormányzat támogatását a lőtéren tervezett értéknövelő beruházásokhoz. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, a lőtér fejlesztésére vonatkozóan pedig közös pályázat benyújtást támogatja, tekintettel arra, hogy az egyesület által használt ingatlan az önkormányzat tulajdona. Nyertes pályázat esetén a lőtér által okozott zajprobléma csökkentésére megépíthető a zajfogó fal. Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámoló Az egyesületet képviselve az ülésen részt vett Horváth József egyesületi elnök illetőleg Duzmath György képviselő, egyben az egyesület szakmai parancsnoka. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, polgármester megköszönte az egyesület tagjainak önkéntes munkáját. Ballószögi Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása Katona Imre polgármester elismeréssel és köszönettel szól az egyesület tagjainak munkájáról, a település közbiztonságának javítása érdekében kifejtett tevékenységéről. Duzmath György képviselő, mint az egyesület elnöke elmondta, hogy a jövőben az egyik elsődleges cél a rendőrséggel, így a körzeti megbízottal történő aktívabb együttműködés, közös járőrözés szervezése. Hagyományőrző Népdalkör tevékenységéről szóló tájékoztató megvitatása Katona Imre polgármester a képviselő-testület nevében is gratulált az egyesület elmúlt évi szerepléseihez, eredményeihez az ülésen jelenlévő Gáspár István képviselőnek, mint az egyesület elnökének. Gáspár István elnök köszönetét fejezte ki az önkormányzat, a helyi vállalkozók és polgárok által nyújtott támogatásért. Egyéb napirendi pontok: Ballószög Község hungarikumai tárgyú képviselői indítvány megtárgyalása Gáspár István képviselő a község kiemelkedő tárgyi és szellemi értékeinek elismerése végett indítvánnyal élt, így az erre irányuló kitüntető cím alapításával a helyi társadalom elismerését fejezhetné ki az érintettek felé, továbbá az országos szintre emelt, közel két éve a Parlamentben elindított Hungaricum ügyhöz is kapcsolódni tudna az önkormányzat. A képviselő-testület támogatta az indítványt, és annak további kidolgozásával megbízta az indítványozó képviselőt. Sebesi Hunor és Sinkó Anett támogatása Sebesi Hunor és Sinkó Anett a május 28- június 3-a között megrendezésre kerülő Blackpool World Dance Festiva-on /kettős táncverseny/ való részvételükhöz kérték az önkormányzat támogatását, melyet a képviselő-testület elfogadott, így Ft összeggel segítették a helyi kötődésű versenyzőket. A versenytáncosok felajánlották további közszerepléseiket az önkormányzat rendezvényein, mint ahogy azt tették az elmúlt évi KÖZ-ÉRT fogadáson is. Ballószögi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozása A ballószögi Viziközmű Társulat gazdálkodása ismét veszteséges, ezért szükségessé vált a havi működési költségek finanszírozása, mely a jelenlegi egyenleget tekintve havi minimum ,- Ft ez év december 31-éig. A működési költségeknél történt sikkasztás miatt a büntetőeljárás folyamatban van a volt alkalmazott ellen, továbbá a társulat polgári jogi igénnyel élt a vádlottal szemben a büntetőeljárás keretén belül 1,5 millió Ft erejéig, remélve annak mihamarabbi megtérülését. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására június 30-án, szerdán 17 órakor kerül sor. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Köszönöm figyelmüket: Bárdonné Dr. Benda Mónika Jegyző - 2 -

3 Ballószögi Júniális Emlékszem időkre, amikor a tavasz, de a nyár is sokkal magabiztosabban érkezett, tudomásunkra hozva, hogy fordul az évszak. A természet rendje szabta dolgos hétköznapok és az őket váltó ünnepek ritmusa biztonságérzetet adott az embernek. Most egész áprilisban, de májusban is szinte nap, mint nap zuhogott az eső, kis patakok váltak veszélyes sodrású folyamokká, árvíz van és nehéz sorsú embertársaink várják a segítséget. Ezért örültem annyira, hogy június 5-én derűs, napsugaras reggelre ébredt Ballószög. A Sportcentrumban már korán megkezdődött a berendezkedés a falunapra. Gyönyörűen kisuvickolva várta a forgó-kishinta a gyerekeket, pakoltak az árusok, készülődött a céllövöldés, helyet kerestek a bográcsozók. A megnyitón, június 4-e másnapján arról beszéltem többek között, hogy mi már ebbe a csonka Magyarországba születtünk. Már csak nagyon kevesen lehetnek közöttünk, akik Nagy-Magyarországon élhettek valameddig és csonkaságtudatuk nem veleszületett. Kilencven évvel Trianon tragédiája után nekünk, mai magyaroknak, kései utódoknak kötelességünk legalább emlékezni a régi egységes magyar hazára és elgondolkozni azon, hogy a sírásnak és a széthúzásnak, vagy az összefogásnak lehet-e nagyobb sikere az összmagyar jövő érdekében. A finom Kothencz-féle marhapörkölt és a saját menük elfogyasztása után 14 órától a színpadé lett a főszerep. Elkezdődött a műsor. Elsőnek két jóhangú 5. osztályos gyerek következett. Csiszolatlan gyémántnak születtek és azóta csak fényesednek. Domokos Alexandra és Gáspár Dávid duettet énekelt. Az egyik Közkincs Kerekasztal találkozón állapodtam meg a Tiszakécskei Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár két vezetőjével, hogy szorosabb együttműködést próbálunk kiépíteni. Április 17-én 19 ballószögi, 12 gyerek és 7 felnőtt látogatott el Tiszakécskére és vett részt aktívan a színjátszók találkozóján. Most pedig a Hangulat Pedagógus Színjátszókör előadásában mi láthattuk a Piroska és a farkas klasszikus mesére épülő meseszatírát. A darab szerzője Vízhányóné Eszes Emma. A hat tanár-ember sziporkázó humorral, jókedvvel játszott, szórakoztatott. A Ballószögi Gyermek Színjátszókör újabb darabra készül, Szerelem a négyzeten címmel. Mostani bemutatójukban ízelítőt kaphattunk a készülő musical-ből is. A gyerekek elkötelezettek, egyre rutinosabbak, egyre jobbak. Most sem maradt el jutalmuk, a megérdemelt taps. Domokos Ádám a helyi iskola 1. osztályos tanulója egy verset mondott, amivel megnyerte az 1-2. osztályos korcsoportban az iskolai szavalóversenyt. A vers után a ballószögi nyugdíjas klub kultúrcsoportjának nótacsokra következett. Az Őszirózsa Idősek Klubja az idén lesz 20 éves. A tagjai már kicsivel több, mint 20 évesek, de a húszéveseket meghazudtoló lelkesedéssel, tenni akarással vesznek részt a falu életében. Tóth Anita és Szluka Judit bábjátékos. A BÁBaKALÁCS Bábszínház gyönyörű jelmondatot választott magának, a következőt: Játék a kenyere, báb a kalácsa. A fából faragott marionett figurákkal a Jambóza bábcirkuszba vittek el minket. A gyerekek legjobban az élő bohóc jelenetet élvezték. A bábosok után ismét egy vers következett, Szabó Donát előadásában. A vers a lányokat mutatta be a fiúk szemével. A műsort az A.V.K. zárta. Szandi, Kata, Detti, Niki a hip-hop szerelmesei. 17 órától Megye III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzést játszott a hazai Vállalkozó Szabadidő SE, a Hetényegyházi SC-vel. A rangadó sajnos a házigazda vereségével végződött. Este hét órától kora hajnalig tartott az utcabál. A jó hangulatról a négytagú REX Együttes gondoskodott. Hálás vagyok, hogy kiálltuk az idő próbáját. Így és úgy. Annak ellenére, hogy a természet nem kényeztetett el bennünket a rendezvény előestéjéig, mégis szép idő lett és annak ellenére, hogy sokszor érezzük, hogy kicsit elfáradtunk, hogy nehézségek tornyosulnak előttünk, szinte megoldhatatlanok, sokan ott voltunk kifejezve, hogy így vagyunk együtt falu. Jó volt a szemnek és gyönyörűség a szívnek a sok gyerek, a gyerekeket elkísérő szülők és minden kedves ember. Köszönöm a segítséget, köszönöm, hogy eljöttek. Kiemelten köszönöm az Önkormányzat, Halász Gábor, Kothencz Sándor, Nyúl József Jenő, Duzmath György és a polgárőrök, Cseh Imre, Faragó József, Jakabné Erika, valamennyi közmunkás, Domokos István, Domokosné Bartus Dóra és a gyermekszínjátszók, az Őszirózsa Idősek Klubja, Szabó Donát, az A.V.K. tagjai, a REX Együttes két tagja, Kocsis Gáborné, Balogh Zoltánné, Fekete Endréné, Harsányi László és a plakátok, újságcikkek örökös leírója Spitzerné Saci segítségét. Nélkülük a Juniális ebben a formában nem jöhetett volna létre. Egy ajtót, amely kimenekít a saját életünkből, gyávaság mindig nyitvatartani. De azt hiszem, gyávaság az is, ha ki sem nyitjuk. Nothof Julianna programszervező Azok, akik valamilyen szinten járatosak a versenytánc világában, biztos, hogy hallották már ezt a nevet. BLACK- Táncosaink POOL. Egy város Észak-nyugat Angliában, Manchestertől kb. 100 kilométerre, az Ír-tenger partján (ez már majdnem az az óceán, ahol elsüllyedt a Titanic). Maga a város egy üdülőhely, ahol minden ház vendégszobákból áll, minden sarkon kocsma van, a sarkok között pedig játékterem. Itt van Európa legmagasabb világítótornya, legmagasabb hullámvasútja, legbüdösebb főutcája szóval elég érdekes hely. Ez a szélsőségek városa. A nagy kavarodás közepén van egy épület, ahol 1920-óta a világ legnagyobb táncversenyét rendezik. Ez az épület a Wintergardens. Ez az a hely, ahol évente egyszer összegyűl a versenytánc világ színe-java. Itt megjelennek a világbajnokok, a legnevesebb edzők és táncosok. Az idei évben egy ballószögi páros is részt vehetett ezen a versenyen. Nem ismeretlen számunkra a nevük, hiszen több alkalommal is láthattuk már őket táncolni. Sebesi Hunorról és Sinkó Anettről van szó, akik rövid beszámolóval tájékoztattak minket az Angliában szerzett élményekről. Nagyon jól éreztük magunkat, és sok pozitív visszajelzést kaptunk. Nagy lehetőség és élmény volt számunkra ilyen helyszínen, és ilyen párosok között versenyezni. Első alkalommal táncoltunk ezen a Világkupán, és reméljük, hogy az elkövetkezendő évek során hasonlóan jó eredményekkel tudunk végezni. Kijutásunkhoz, és eredményünkhöz nagy mértékben hozzájárult az a tény, hogy az elmúlt fél évben Magyarország legsikeresebb tanárával, dr. Faluvégi Andrással tudtunk dolgozni. A versenyre való kijutás nem valósulhatott volna meg a Ballószögi Önkormányzat és Katona Imre Polgármester Úr támogatása nélkül. Valamint ezúton szeretnénk megköszönni két ballószögi vállalat segítségét is, Gavin Balázs (Technomor Kft.) és Farkas Zoltánné (Wolf Distribution Kft.). Köszönjük támogatásukat! - 3 -

4 Júniusi Naphangok Avagy Tyúklépésiáda Felhőfüggöny mögött a Nap. Még. Üres a súgólyuk A májusi áldás, túlteljesítvén önmagát, júniusban is árad az egek egéből. Árvíz árvíz hátán tornyosul cseppről cseppre, hatalmas károkat okozván. Románia homokzsákokat küldött. Köszönjük. Zsák ezúttal nem a foltját, a helyét megtalálja, találta. A jelzések szerint még június negyedikén is? Erdélyt a Kárpátok hegyzsákjai védik. Szlovákiát a nyelvtörvény-zsákok? Kopog az eső. Ablakomon kopog, záporoz. Grimaszkodó esőcseppek spriccolódnak, korcsolyázzák önnön viszkozitásukat az üveg áttetsző, mintha-jég-felületén nyári napsütés helyett zuhésan. Közben botrány botrány hátán. Lepleződik az öszödi példamutatás dominó elve Már egyetemi szinten is. Példátlan példamutató, vezető beosztású pedagógusok körében. Pécsett. Megpecsételtetett. Ím! Tanulj Móricka, ökör lesz belőled, hogyha nem lopsz, nem csalsz, szürcsölheted a saját szegénységedet. Hűtlen kezelések le-és elkezelése, ipari kémkedés, bűnszövetkezetek lajstromolása rohamléptéke a bíróságokon, míg! Az időjárás tyúklépésben javul. Az igazságszolgáltatók repülő-iramra váltottak. Mi történt? Sic tranzit, gloria mundi. (Miden dicsőség múlandó.) Főképp! Az aljasságból szerzett dicsőség Más kormány. Más morál. Más irány. Irány Trianon! Magyar motoros csapat csurig esőben, szélvészben viharzik Trianonba egy-egy csepp igazságért, igazság-illúzióért Peticiósan. Hisz! A világ úgy tudta-tudja, hogy Magyar-Osztrák Monarchia volt, és nem fordítva. A motoros-bizottság vezetőjét fogadta az mtv l és a Duna tv is - június elsején. Micsoda különbséggel, susogják a viharvert falevelek. Napsütésre váróan. Az mtv l műsorvezetője szúrós szemmel, tövisesen még jó utat sem kívánt nekik, nemhogy eredményest. A Duna tv riportere viszont igen. Emelt fővel. Szívből mosolygósan. Micsoda különbség! Villámlik, mennydörög viharos diktátummal az ég. Cibálja, csavarintja ki tövestől a más-levelű fákat, de! Egyszer még ők is, így is útra kelnek gyökérlábaikkal még ha kicsavartan is Lélekben. Vajon meddig látni még a köztévében a Trianon-barát arcokat. Riportereskedni. Kórusolják a levelek, falevelek még a földön is. Sárosan, de! Tisztul az ég. Nyáriasodunk. Júniusban nem szégyen, mint egyeseknek Trianon. Emlékezett, emlékezik a fejlődő Ballószög gyászosan június negyedikére. A Polgármesteri hivatal előtt még ha csekély létszámban is Gáspár István vezetésével. De! Nagyon is emlékezik És Ecce! A Nemzeti Összetartozás Napja. Az új kormánynak hála. Nézz le rá, oh, Istenem, a könnyűzene ének szerint is. Módosítva. Rá nézek, rátok nézek, mondja, fényli a Nap. Fenségesen. Büszkén. És! Visy Károly-vezényelte meteorológia, bizton bízvást, persze hogy úgyszintén Ragyogj ragyogtató! Légy áldott, hithű Csíksomlyó mindig Napbaöltözötten. Trappol az idő. A súgólyuk is a maga helyén. Besúgók nélkül Hisz! Előbb-utóbb minden és mindenki a maga helyére kerül. Nem pedig vegyül-elegyül. Avagy merjünk naggyá lenni. Nosza, rajta. Gyerünk! Pont 29 pontból áll az Orbán-kormány gazdasági akcióterve. Ezért kell most akcionálnunk együtt. Új kormány. Új irány. Vas-korlátlan Országház felé kanyarog, még ha áttételesen is, a ballószögi új bekötőút. Közlekedési áldás. Jó utat, pajtás! Majd eldől, hogy milyen az új kormányzás, néz vissza a bekötőút nyitott szemmel. Haladtában. Kecskemét felé. Országlóan. XC. Homokszemről homok- Szemre, Ballószögön Szögről szögre. Lépegetek. Csillagokból fény Mért serken. Trianon Kilencven sebben. Géz- Kötés ég tenyeremben. Ég Az ország, mióta ég! Magyardellőt Veri a jég. Ballószögöt veri a jég. Üveg- Egresek a könnyek - Jégverésiáda. Forróságos Nyári a fagy? Hazánk egy- Harmada szabad. Markolom A parázs jeget. Szívemet Veri, meglehet. Piros Jégdarabok hullnak. Nyári Vetés, ó-téli mag. Bűzlő, perzs- Trianoni szag. Száll Nyugatról, száll keletre. Szelek Szárnyán jeges pernye. Vulkáni hamuként Szálldos. Jó hazám már Nem vagy álmos? Nem Hunysz szemet gazság előtt. Néma kórságod, ím Megdőlt. Június 4 Gyászos dátum. Magyar Zászlón fekete lyuk. Minő Békétlen diktátum Minő békétlen diktátum! DeJó A Pofonból sose elég! Az új darab utolsó símításai közben egy nagyon örömteli meghívásnak tettünk eleget Helvécián. A Wéber Ede Általános Iskola tanulóinak adtuk elő a Pofon című musicalt. Büszkén mondhatom, hogy az előadás hatalmas siker volt. A nézőtér teljesen megtelt és az előadás végén a tapsvihar után örömteli volt hallani a közönségtől, hogy kinek ki a kedvence a darabban. A Királyfink után sikongattak a lányok, de nagy küzdelem árán sikerült hazamenekíteni Ballószögre. Úgy érzem ez a közönség megkoronázta azt, hogy most lett 1 éves a Színjátszókör. További sikereket a SZINÉSZEINKNEK. Tisztelt Ballószögiek! A Gyermekszínjátszókör hosszú, de kellemes munka után újra egy darab premierjével szeretne kedveskedni önöknek án 18 órakor felcsendűlnek a SZERELEM A NÉGYZETEN MUSICAL dallamai a Faluház falai között. A Ballószögi Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Egyesület tagjainak nevében remélem minél többen tiszteletüket teszik és élvezik a gyermekek előadását.találkozzunk 26 - án és egyszerre két premiernek is tanui lehetnek, mert ekkor használják színészeink először azt a hangosító rendszert amit a Polgármesteri hivatal nagymértékű támogatásával tudtunk megvásárolni. Ezúttal szeretném megköszönni mindenkinek aki támogatott minket ebben.várunk mindenkit aki szereti a zenés darabokat és a gyerekeket. Domokos István - 4 -

5 Tisztelt Ballószögiek! Egyedül nevelem 4 éves gyönyörű, de beteg kislányomat. Krisztikénél a problémák 3 hónapos korában kezdődtek: fejecskéjét nem tartotta, kicsi teste féloldalasan ívben megfeszült, apró karocskái és lábacskái mereven feszesek voltak. Sokat sírt és keveset evett, ivott. Fejlődésében elmaradt társaitól. Fájdalmas vizsgálatok során esett keresztül, ahol is valószínűen oxigénhiány miatt kialakult idegi alapon mozgási rendellenességet állapítottak meg. Másfél éven keresztül próbáltuk Krisztike állapotát javítani, kevés eredménnyel, hisz ahogy idősödött újabb tünetekkel kellett szembenéznünk. 12 hónaposan már átesett egy kétoldali lágyéksérvműtéten, 16 hónaposan nyugtatókat kellett adni neki, ahhoz, hogy etetni, itatni, mozgatni, altatni tudjam. Az alap probléma nem javult, a nyugtatók adagjait emelni kellett. Havi rendszerességgel felsőlégúti betegsége volt, emellett havonta utaztunk szakorvosi kontrollokra. 2 éves kora előtt speciális széket kapott, ami korrigálja a gerincferdülését és javítja a testtartását dec.1-én utaztunk először Ukrajnába, speciális injekciós és fizikoterápiás komplex kezelésre! Krisztike nem őssejtkezelést kap! 10 napos kezelés eredménye: A napi 4-5 adag nyugtatóból már csak 3-4 alkalommal kellett adni, így nyugodtabb, élénkebb, lazábbak voltak a végtagjai, tekintete tisztább és érdeklődőbb volt! Azóta már 5 alkalommal voltunk kint 20 napos kezeléseken, melyek eredményei: mostanra nyugtatót már csak este kap csökkentve, de frontmentes időben 3-4 napig azt sem kell neki adni. Immunrendszere erősödött, ritkábban betegszik meg, végtagjai lazábbak, egyre ügyesebben mozgatja, használja őket. Fejét emeli, megtartja, fordítja, követi a tárgyakat. Hangosan gégicél, próbálja a hangokat, szótagokat mond, mosolygós, kacagós kislány, szereti, ha a középpontban van. Egyedül képes ülni 5 másodpercig, egyedül korrigálja fej és testtartását. Kanállal eszik, cumisüvegből iszik, de ha akar, akkor pohárból is tud. Okos kislány, szándékát kifejezi, szeret tornázni, lovagolni, úszni is tanul. Járni próbál, de a csípőficama miatt, és hogy keresztez a lábával, és hogy egyszerre akar mindent csinálni, hátráltatja ebben. De jó úton halad, és nagyon kitartó, igyekvő, huncut hercegnő! Bővebben: oldalon. Sajnos az ukrajnai kezelés 2 millió forintba kerül, emellett itthon is járunk fejlesztőbe és egyéb kezelésekre, ami szintén sok pénz! Mivel egyedül nevelem a havi keresetemből (GYES+CSALÁDI PÓTLÉK) nem tudom finanszírozni ezeket a költségeket! A napokban sikerült megismernünk egy számunkra új rehabilitációs terápiát, ami Lengyelországban működik és sok magyar gyereket kezelnek, eredménnyel. Szeretnénk mi is kijutni és felmérni, hogy ez a módszer segít-e a kislányomon, viszont ez sem olcsó, elsődleges számítások alapján 1-1, 5 millió Forint. Kérem lehetőségeikhez mérten, segítsenek a kislányomnak, mert hosszú út áll még előtte, azért szépen halad. Segítsenek, hisz nincs annál szebb, mikor gyermekünk a saját lábán szalad felénk, és azt mondja: ANYA!! Segítségüket alázattal és hálásan köszönjük! Számlaszám: Szabó Krisztina Hajnalka OTP IBAN: HU OTP BANK SWIFT (BIC): OTPVHUHB. Műanyagkupakokat is gyűjtünk, eljuttatásának módját telefonon egyeztetjük! Cégeknek, vállalatoknak adományuk után adó-visszaigénylési rendelkező nyilatkozatot tudok adni! Gyuris Erzsébet édesanya: 06-70/ Köszönjük! Felhívás a parlagfű elleni védekezésre Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Törvény 17. (4) bekezdésében foglaltak alapján a földtulajdonos, földhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanán végrehajtani a parlagfű elleni védekezést, a virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését külterületen az illetékes Körzeti Földhivatalok, belterületen a település jegyzője végzi. A fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ( belterület esetén a település jegyzője) közérdekű védekezést rendelnek el. A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti, azonban az erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Ha a parlagfű elleni védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A védekezéseket elrendelő határozatok a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerülnek közzétételre. A közérdekű védekezések teljes költségét - mely tartalmazza a vállalkozói díjat - a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók! A közérdekű védekezés elrendelése mellett a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Korm. rendelet alapján. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően Ft. Bárdonné dr. Benda Mónika jegyző - 5 -

6 GAZDAHÍREK Anyatehéntartás támogatása Megjelent a 85/2010. (V.31.) MVH Közlemény a 2010-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről, melynek feltételeit az alábbiakban foglaltam össze. Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható: háziasított szarvasmarhaféle; - nőivarú; a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap; - hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (ENAR-ba bejelentve); - olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat; - a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van; - tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban. A támogatásra az a termelő jogosult, aki/amely - az előírt időszakban az MVH által rendszeresített főlapból és megfelelő számú betétlapokból álló formanyomtatványt benyújtja, amennyiben a főlap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye; - a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be; - a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adásának napjától kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja; - gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról; - gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról; - a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát, illetve mélyhűtött szaporítóanyagot használ; - a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket, az előírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták; - a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a támogatási év ( ) során; - a kérelmezett állattól született borjak a közvetlenül a születést követően, legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók; - a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%; - a támogatható állat tenyészetének tartója; - regisztrációs számmal rendelkezik, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be; - rendelkezik érvényes bankszámlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben; - regisztrációs száma szerepel a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti nyilvántartásban; - a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint a 2009/2010-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett kg-nál több tejkvótával vagy ha több, mint kg tejkvótája volt a 2009/2010-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt, - a támogatás kifizetésekor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt, természetes személy mezőgazdasági termelő esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani június 1. és július 31. között postai úton július 31-e szombatra esik, így a következő munkanap augusztus 2-án postára adott kérelem még határidőben benyújtott kérelemnek számít. Késedelmes benyújtás (augusztus 2. utáni postára adás) esetében az anyatehén támogatásának öszszege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli benyújtás minden esetben a 2010-es támogatási évre vonatkozóan az anyatehéntartás támogatásának elvesztésével jár. Támogatási kérelemnek kizárólag a K10600/K10601 Főlap és a K10602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül! A tenyésztésben lévő állomány gümőkor-, brucellózis- és leukózis-mentességéről igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejűleg. A hatósági állatorvos a K10600 főlapon 5 Állatorvosi igazolás adatblokkban igazolja. Ha a termelő a kérelmezett állatait több tenyészetben tartja és ezek eltérő állatorvoshoz tartoznak, akkor a kérelemhez a K10605 állatorvosi igazolás pótlap csatolandó. A K10600/K10601 támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani. Támogatási jogosultságot csak az a termelő igényelhet, aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt. Azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik: 1) legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel, 2)legalább középfokú mezőgazdasági vállalkozó (OKJ ) szakképesítéssel, 3)ezüstkalászos gazda (OKJ ) szakképesítéssel, 4)aranykalászos gazda (OKJ ) szakképesítéssel, 5) 1-4. alpontokban foglaltakkal egyenértékű, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy 6)a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal (K10612-es nyomtatvány). Mezőgazdasági területek erdősítése A mezőgazdasági területek erdősítéséhez a támogatási kérelmet a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához kell benyújtani május 1.- június 30. között. Nem termelő mezőgazdasági beruházások A nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz (pl. sövénytelepítésre, mezővédő fásításra, füves mezsgye telepítésére, ültetvény sorközgyepesítésére, környezetvédelmi célú gyeptelepítésre, stb.) nyújtandó támogatás kérelmet június 1. és június 30. között lehet benyújtani elektronikus úton. További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ Ballószögiek az árvízkárosultakért, Segítsünk együtt! Szeretném, ha Ballószög lakossága is ki tudná venni részét az árvízkárosultak megsegítésében. Ez azonban önök, a község lakosai nélkül nem valósulhat meg, ezért kérjük azon családok jelentkezését, akik a nyári időszakban vállalnák, hogy 5-7 napra befogadnák az árvíz károsult családok gyermekeit. A ballószögi családok feladata abból állna, hogy a vendég gyermek számára szállást, reggelit és vacsorát bizosít. Várjuk azon felnőttek jelentkezését is, akik a nappali táboroztatás ideje alatt gyermek felügyeletet vállalnának. Várjuk azon vállalkozók jelentkezését is, akik a táboroztatás költségeihez hozzá tudnak járulni, minden szponzori segítséget örömmel fogadunk. Jelentkezéseket várjuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a Faluház emeletén, Sebestyén Tünde és Tóth Andrea családgondozóknál. Telefon: 76/ Katona Imre polgármester - 6 -

7 Gyermeknap a Zöldben Gyermeknapi vendégségben voltak a ballószögi alsósok a Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesületnél. Az Egyesület célja a gyermekek játékos foglalkoztatásán keresztül a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés, a környezet- és Természet megismertetése, megszerettetése. A mintegy 60 gyerek ballószögi buszsofőrök segítségével csuklóssal érkezett a madárcsicsergéssel teli falu szélére június 7-én reggel. Itt a Dínó Egyesület képviselői várták őket, akik vezetésével. először 1 km sétával értek a Gábor tanyára, ahol Marika néni fogadta Őket. Megismerkedhettek a szép környezettel, a háztáji állatokkal, amiket megsimogathattak. Innen lovas kocsival mentek a Dínó Egyesület Belló tanyájára, ahol különböző lehetőségek közül szabadon választhattak. A Kecskeméti Zöld Ernyő Klub asztalánál játékokat készíthettek, melyeket aztán meg is tarthattak. A Kiskunsági Nemzeti Park asztalánál megismerkedhettek a gyógynövényekkel, megkóstolhatták, arcpakolást és egyebeket is készíthettek belőle, sőt ki is próbálhatták. Megismerkedhettek a nemzeti Park fecskefészek programjával, megtudták, hogyan kell fecskepelenkát készíteni. Természetesen közben focizni, labdázni is lehetett, sőt aki arra vágyott, a hűvösben, a farakások tövében sakkozhatott, vagy hímezhetett is. A frissen nyírt fű mellett gyönyörködhettek a mezei virágokban és az énekes madarakban, melyeket képek segítségével beazonosíthattak. Nagy sikere volt a Dínó Egyesület mézzel, naranccsal, citrommal, mazsolával ízesített meleg védőitalként kínált teájának is. Minden gyerek érdeklődéssel vizsgálta át a Kecskeméti Tűzoltóság ultra új technikákkal felszerelt szerkocsiját. A legnagyobb sikert a nagynyomású fecskendő vízporlasztási bemutatója aratta a hűsre vágyó aprónép körében. A legnagyobb népszerűségnek a Dínó Egyesület Gyönge István által készített elektromos játéka örvendhetett. A koncentrációképességet próbára tevő vizsga nem is egyszerű, mégis néhány gyermek egyszer sem bőgette meg a vas Dínó-t. Ezúton is gratulálunk a negyedikeseknek, akik közül került ki a legtöbb sikeres játékos. A győzteseknek a délutáni eredmény hirdetéskor érmes emléklapot adott a Dínó Egyesület. A gyereknapi délelőtt jó hangulatban telt el. Öröm volt nézni, hogy a sokféle érdekességgel nem csak a gyerekek, hanem a kísérő felnőttek, a nagy mackó tűzoltó fiúk érdeklődését is sikerült felkelteni. Csincsáné Papp Zsuzsa Elnök, Dínó Közhasznú Egyesület A Sport Sikere Büszkén mondhatom, hogy ez az év a serdülő focicsapatról szólt. A csapat egy igen erős mezőnyben a megyei serdülő bajnokság 3. helyén végzett. Ezúton is szeretném megköszönni a csapat tagjainak egész éves teljesítményüket, és köszönöm, hogy ilyen fantasztikusan tudtunk együtt dolgozni.büszke vagyok rátok fiúk! A csapat tagjai : Kocsis Gábor, Balogh Zoltán, Oláh László, Lécz Roland, Vincze Zoltán, Bognár Zsolt, Szabó Ferenc, Szili Tamás, Lécz Dávid, Garaczi Tamás, Márki Bence, Zsíros Mihály, Farkas Szilárd, Demjén István, Váczi János, Vida Mihály, Szalai Ferenc, Nyúl József Így Tovább Fiúk!! Domokos István - 7 -

8 A gyermekjóléti szolgálat A községben július 1-től társulás keretein belül működik a Gyermekjóléti Szolgálat (Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ). A szolgálat irodája a Faluházban kapott helyet. A gyermekjóléti szolgálat a gyermek érdekeit hivatott védeni. Egy olyan szolgáltatás, amely a szociális munka módszereit és eszközeit használva szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. Továbbá a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat feladata: a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés és a szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása hivatalos ügyek intézésének segítése A veszélyeztetettség megelőzése érdekében legfontosabb tevékenysége a jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszer tagjaival rendszeres és érdemi kapcsolattartás. A védőnőnek, a háziorvosnak az óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősnek, rendőrnek, pedagógusoknak, ügyésznek, stb. kötelességük jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha gyermekveszélyeztetésről szereznek tudomást, a gyermekjóléti szolgálat pedig köteles a jelzést fogadni és az érintett családot támogatni, a veszélyeztetett gyermeket gondozni. Ha a veszélyeztetettség már kialakult, annak megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálat feladata, a gyermek problémáinak kezelése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése. A gyermekjóléti szolgálat családgondozást biztosít a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, és utógondozói szociális munkát végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A 2010-es évben kibővült a gyermekjóléti szolgálatok feladatköre az alábbiakkal: a gyermekjóléti szolgálat tájékoztatást nyújt a szülőnek az óvodáztatási támogatás igénybevételének lehetőségeiről, feltételeiről, módjairól a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja az örökbefogadás lehetőségeiről a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. tv. Rendelkezéseihez kapcsolódóan a gyermekjóléti szolgálat írásban jelzi a városi gyámhivatalnak, ha az általa gondozott családban hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli. A gyermekjóléti szolgálat térítésmentes, a családgondozó felkereshető személyesen az alábbi ügyfélfogadási időben: Hétfő: 9-14, Kedd: 13-15, Szerda: 9-11, Csütörtök Tóth Andrea családgondozó A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint 15 éves kortól lehet munkát vállalni, írásos szülői engedéllyel. 16 éves kor fölött már nem kell ilyen engedély, éjszakai műszakot azonban csak a 18.életévüket betöltött diákok vállalhatnak. Diák munkára az iskola szövetkeztek kizárólag nappali tagozatos tanulók és hallgatók számára biztosítanak munkalehetőséget. Hogyan vállalhatok munkát az iskolaszövetkezetben? - A munkavégzés előtt be kell lépned az iskolaszövetkezetbe. - Ezt személyesen teheted meg a hozzád legközelebb lévő irodánkban. - A belépéshez az alábbi irataidra lesz szükséged: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adó kártya (APEH-től kell igényelned, ha még nincs), érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás (ezt az iskoládban kell kérned) és bankszámlaszám. - A munkaviszony feltétele a szerződés aláírása. - A szerződésnek tartalmaznia kell: személyes adataidat, alapbéred, Diákmunka munkaköröd, munkaidőd, a munkavégzés helyét és megnevezi a főnököd is es évben is nyilatkoznod kell írásban, hogy az éves összjövedelmed eléri vagy nem a jogosultsági határt. A nyomtatványt kérd a szövetkezetek munkatársaitól. Amennyiben nem töltesz nyomtatványt, akkor nem részesülsz az adójóváírásból és jövedelmedből nagyobb lesz a levonás, amit csak 2011-ben tudsz visszaigényelni adóbevallás után. Az iskolaszövetkezetek általában a megrendelő által fizetett összeg 70 százalékát fizetik ki. Sokan mégis szívesebben dolgoznak rajtuk keresztül, mert mint mondják: így biztosak lehetnek benne, hogy szabályosan alkalmazzák őket, s nem kell attól tartaniuk, hogy fennakadnak a munkaügyi felügyelőség ellenőrzésén. Sebestyén Tünde családgondozó - 8 -

9 Sulivil ág Madarak és fák Napja A madarak és fák napja egy igazi magyar ünnep. Ezen az eseményen az egész természetet ünnepeljük, hiszen a madarakat és fákat elképzelni sem lehet üde levegő, tiszta víz nélkül.. Iskolánk minden évben a hagyományokat ápolva egy fát vagy bokrot ültet a jövő nemzedéke számára. Május 19-én mi is elültettük az iskola pihenőparkjába azt a hársfát, ami árnyat és védelmet ad majd a madarak és az alatta pihenni vágyók számára. Sajnos még nem voltunk elég idősek ahhoz, hogy a reaktorcsarnokokba is besétálhassunk, így csak egy videokamera segítségével nézhettük meg az ott folyó munkát. A látogatóközpontban a vezető megismertetett velünk sok érdekességet az energiatermelésről és annak felhasználásáról. Mi magunk is termelhettünk áramot a dinamó segítségével. A tárlat végén tesztelhettük tudásunkat a hallottak alapján. A legügyesebbek ajándékot nyerhettek. Képeslapot küldhettünk haza az otthoniaknak és még egy uránpasztillát is hazavihettünk emlékül. Az időjárás egyre rosszabbra forduld, ám ez sem gátolta jókedvünket. vacsora, na és a süteménysütő verseny alkotásai a sütik. A jól tanulók jutalma Nagy izgalommal vártuk június első napját, ugyanis erre a napra tűzte ki az iskolánk a jutalomkirándulást. Az osztályok négy legjobb, legigyekvőbb tanulója vehetett részt az idei utazáson. Idén Paksra indult velünk a busz. Az időjárás nagyon szigorú volt hozzánk, esett, de mi örömmel indultunk hogy megismerkedjünk Magyarország egyetlen atomerőművével. Az atomerőmű látogatás után Paks másik nevezetességét a Szent Lélek templomot kerestük fel. Ez egy igazán különleges templom. A Makovecz Imre tervezte templomban minden fából készült, mintegy 200 köbméter faanyagot építettek be ide. Hiába reménykedtünk az időjárás nem javult, így buszunk egy cukrászdába robogott velünk, ahol Erika néni vendégei voltunk. A tavalyi év díjnyertes fagyiját kóstolhattuk meg. Időközben szerencsére elállt az eső, végre kisütött a nap, így a kirándulást egy jó kis számháborúval zártuk. Kicsit elszomorodtunk amikor a busz begurult a ballószögi Kossuth utcába, mert az a kirándulás végét jelentette. Nagyon örültünk,hogy részt vehettünk még egy utolsó kiránduláson és kívánunk jövőre is ilyen jó hangulatot és szép emlékeket az itt maradó tanulóknak. Domokos Fanni és Eszes Rebeka búcsúzó nyolcadikosok Gyermeknap Június első napos hétfőjén ismét megtartottuk a hagyományos gyereknapot. Tanulóinkat délelőtt a ballószögi wellness fürdő látta vendégül, a legkisebbeket a DINÓ egyesület hívta meg egy közös játékos délelőttre. Köszönet érte. A tanár-diák röplabda meccs széles szurkolótábor előtt zajlott. Az idén sem sikerült a diákoknak megszerezni a győzelmet. Délután az öregdiákok versengtek és a KSK diákcsapatával a trófea megszerzéséért. A családi vetélkedőn az igazi és "alkalmi" családok versengtek a fődíjért. A vetélkedő után jól esett a bográcsban főtt Zenevizsga csak képekben - 9 -

10 Óvodai Hírek Mindkét óvodánkban május 14-én tartottuk nyílt gyermeknapunkat. A délelőttöt a Palinta együttes koncertje nyitotta meg, ahol gyermekeink énekeltek, varázsoltak. Majd a szórakozás az óvoda udvarán folytatódott, ahol Zrínyiné Erzsike arcfestéssel várta apróságainkat. Volt aszfaltrajz-készítés, homokvár-építés, horgászhattak, papírsárkányt készíthettek, illetve sorversenyt játszhattak. Természetesen minden résztvevőt jutalmaztunk. Nagy öröm és meglepődés ült az arcokra, amikor az óvoda hátsó udvarára begördült a tűzoltó- majd kisidő múlva a rendőrautó is. Mindenki kipróbálhatta az autókat, beülhetett, megnézhették a fülkét belülről. A nap lezárásaként mindenki egy-egy gombóc fagyit kapott, s persze a szülők által készített palacsinta sem maradt el. Köszönjük segítő munkájukat! Gyermekeink élményekkel tele, jókedvvel tértek haza. Május 22-én volt a nagycsoportosok búcsúzó kirándulása. A tőserdei Kontyvirág Erdei Iskolában tölthettek el szüleikkel, testvéreikkel egy csodálatos napot: túráztak az erdőben, játszottak a játszótéren, fagyiztak, majd jóleső fáradtsággal, de annál nagyobb örömmel telve tértek haza. Május 28-án tartotta Dóbiás Péter és együttese búcsú koncertjét, amelynek keretében mi is elköszöntünk iskolába induló nagycsoportosainktól. Még ugyanezen a napon délután sok szülői segítséggel lefestettük a Karácsonyi Óvoda kerítését. Ezúton is köszönjük szépen munkájukat! Farkas Éva

11 - 11 -

12 SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: , ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Domokosné Bartus Dóra, Demeter József, Farkas Éva, Gróf Zoltán, Horváth József, Milotayné Tamás Mariann, Nothof Julianna, Sebestyén Tünde, Tóth Andrea Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben