BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ"

Átírás

1 BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS A szöveget írta: Mendly Lajos 11

2 Szent István Belváros és Uránváros 1/A kép, Káptalan utca, Mária utca Papnövelde di János utca utca utca Juhász Gy. u. Kálvária utca Szentágotai János sétány rbakán kert Aradi vértanúk útja Dóm Szent István Klebelsberg Kunó sétány Séta Ferencesek utcája Káptalan utca Janus Pannonius utca 200 m 500 foot Vörösmarty u. Apáca utca S Bástya 1.2. Aranyoskút Szepesy I. utca Papnövelde utca Széchenyi Ciszt. Jókai P Dzsámi Megye Megye utca Városh. A Anna utca Mária utca Király utca Színház Boltív k. Perczel Miklós utca Papnövelde utca Szent Mór utca József utca Kis Flórián u. Kisfal S Kazinczy u. Gábor Kis F Fl Jáno Líceu temp 1/B kép, Szabadság utca, Rét utca Garay utca Hőgyes Endre utca Szendrey J. utca Hullámfürdő Rákóczi út JÓZSEF ATTILA UTCA Rét utca dy Antal utca Zrí y Dischka Győző utca Eötvös utca Graz 1.8. Opris Péter Rákóczi út Jókai utca ca Citrom utca Európa Sophiane Fellbach Terracina Bajcsy-Zs. utca Kossuth té Czindery NAGY LAJOS KIRÁLY ÚT Szabadság utca 12 Marosvásárhely utca Kolozsvár u. 200 m 500 foot Semmelweis u. Szabó J. utca Bajnok utca Köztársaság Temesvár u. Rét utca Dr. Heim Pál u. Kaffka M. u. Igló u. Lőcse u. Eperjes u. Móricz Zs. u. Kálvin u. Jókai utca Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond Lokomotív u. Bajcsy-Zs. utca Zó

3 ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS Pécs története az ősidők homályába vész, a város azonban bizonyítottan legalább 2000 éves település. A római kori Sopianae neve a bevándorolt kelták mocsár szavából ered, akiket a helyi pannon lakossággal együtt a rómaiak igáztak le az 1. században. A 2. századra az egyszerű falut már hivatalokkal, egyházi és közintézményekkel rendelkező várossá fejlesztették. A 4. században, Diocletianus római császár idején Pannonia provincia Valeria tartományának székhelye és a korakereszténység egyik jelentős központja lett, melynek belvárosát fallal vették körül. Pécs és környéke gazdag római kori polgári és egyházi leletekben, a balkáni hellenisztikus hatásra létesült kétszintes, festett sírkamrái európai jelentőségűek, ezért nyilvánította az UNESCO 2002-ben a késő-római ókeresztény temető sírjait és sírkamráit a Világörökség részévé. A római uralmat a 4. században meginduló népvándorlás szüntette meg, a hunok után keleti gótok, gepidák, longobárdok, majd a kelták váltották egymást a feltárt temetői emlékek szerint. A 9. század közepén az avar birodalmat megsemmisítő Nagy Károly frank fennhatósága alá került a város, a szláv hűbéri tartomány részeként. 853-ban a salzburgi püspök templomot szentelt fel a városban ad Quinque-Basilicas (ötbazilikás) néven, innen ered a német Fünfkirchen városnév. Az oklevelek szerint Szent István 1009-ben püspökséget alapított Szent Péter tisztelee, a város és a vár egyházi irányítás alá került, ami évszázadokra meghatározta fejlődését. A XII. század közepén a bazilika építése során Pécs az ország művészeti életének központjává lett, építő és kőfaragó műhelye hatott a korabeli építészetre és szobrászatra. A magyar Pécs név 1100 körüli oklevelekben fordul elő a szláv pet (öt) és cerkve (templom) szavak összetételéből, de inkább a Quinque-Basilicae, vagy a Quinque Ecclesiae elnevezést használták. A tatárjárás ( ) nem kerülte el a várost, valószínűleg ez után erősítették meg fallal és bástyákkal. Nagy Lajos király 1367-ben alapította Pécsett a bazilika és a városfal közé épült első hazai egyetemet A középkori Pécs virágkora a 15. század második felére tehető, a magyar humanizmus legnagyobb költője, Janus Pannonius, a kora reneszánsz Itália egykori pajzán diákköltője 1459-ben pécsi püspökké lett (III. János néven) ben érintetlenül találták meg a sírját, bal kézcsontjai alatt II. Pál pápa 1465-ben kibocsátott ólom bullájával, amely bizonyítja személye korabeli fontosságát ban temették újra a bazilika altemplomában. A lendületes fejlődésnek a török uralom vetett véget, a várost felgyújtották, majd többszöri sikertelen ostrom után 1541-ben Szulejmán kardcsapás nélkül elfoglalta. A hódoltság idején az ig színmagyar város lakossága fokozatosan kicserélődött szláv betelepülőkkel. Pécs a róla elnevezett szandzsák székhelye volt az évi visszaszerzésig. A törökök átalakították a város képét. Építészeti emlékei, a 9 dzsámi, az 5 medressze (iskola), a 6 kolostor, a 3 sírkápolnás türbe és a 3 fürdő közül 13

4 több a mai belvárosban megtekinthető. A török hódoltság után osztrák katonai kormányzat, majd a királyi kamara alá tartozott a város, míg 1703-ban régi földesura, a pécsi püspök és káptalan kapta meg királyi adományul. A kulturális élet 1694-ben a jezsuita gimnázium (ma Nagy Lajos Gimnázium) alapításával indult újra. Klimó György püspök, a nagy építtető 1774-ben itt alapította meg az első hazai közkönyvtárat. Mária Terézia 1780-ban az egyháztól való függetlenségéért több mint 60 évig küzdő várost a szabad királyi városok sorába emelte, ezzel erőteljes polgárosodás és gazdasági, a szénbányászat megjelenésével pedig ipari fejlődés indult meg. Az as években a számos jeles kézműiparos mellett ekkor létesült az országos hírű Littke pezsgő- és a Hamerli kesztyűgyár, az európai hírű Angster orgona- és a világhírű Zsolnay kerámiagyár, melyek utódai ma is működnek. Az említettek ellenére története során a város soha nem vált nagyipari központtá. A korszakra a világi építészet a jellemző. Polgári lakóházak és középületek sora épült az Egyetemi Könyvtár, a színház, a postapalota, a takarékpénztár, a városháza, stb. klasszicista, majd később romantikus és koraeklektikus stílusban. A város főtere, a Széchenyi is ekkor nyerte el mai, városképi szempontból meghatározó arculatát. A belváros adott helyet az állami, a megyei és a városi közhivataloknak és intézményeknek, a jogi, kereskedelmi és pénzügyi élet is jórészt ide összpontosult. Az oktatást és a kulturális fejlődést a püspökség és a káptalan szénfi lléreiből épített papnevelde, két egyházi fi ú-, egy leánygimnázium, a két tanítóképző és a zeneiskola mellett az állami fő- és katonai reáliskola, a felsőkereskedelmi- és fémipariskola, tudományos közkönyvtár és két múzeum biztosította a belvárosban és közvetlen környékén. Az I. világháború és az azt követő szerb megszállás után a város szellemi felvirágzását az 1921-ben Pécsre helyezett Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem hozta, melynek egységei közvetlenül a történelmi belváros szomszédságában kaptak helyet. A II. világháború után Pécs rohamos, a szomszédos, elsősorban bányász települések csatolásán túl is erőteljes növekedése, közel 200 ezer fős településsé fejlődése átalakította a város szerkezetét is. A már tágabb határú belvárosban jelentősebb szállodák, áruházak és lakóházak épültek, majd az államosítások miatt több épület funkciója megváltozott. Az egykori egyházi épületekbe kerültek a megyei kezelésbe vett Janus Pannonius Múzeum szakosított kiállításai, a Káptalan utca a pécsiek kedvelt múzeum utcájává alakult. Az 1960-as évektől az építkezések előtti régészeti kutatások mellett az egykori belsővár területén, a bazilika szomszédságában a római kor már jóval korábban felfedezett, de akkor fel nem tárt emlékei látogathatóvá váltak, növelve a város hazai és európai tekintélyét. A belváros terei, közterületei, épületei felújításra kerültek a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében. 14

5 MECSEKI BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVTÁR, Rét u. 23. A kiállítás háromnyelvű (magyar, angol, német) tájékoztató táblájának a szövege: KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MÚZEUM MECSEKI BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVTÁR. A kiállítás csak telefonon történő bejelentéssel látogatható: 06-30/ Belépődíj: ingyenes Alul: Telefon: (0036)99/ Web: GPS koordináták: N= ,2438 E= ,3832 A tábla anyaga fekete zománcozott fémlemez. A Mecseki Bányászati Múzeumot (1982-ig Pécsi Bányászati Gyűjtemény) a Mecseki Szénbányák és a Mecseki Ércbányászati Vállalat 1974-ben nyitotta meg a DGT, majd a Mecseki Szénbányák székházának korábbi épületében (Mária u. 9. Lásd: 1.3.). A fenntartó és a mecseki bányászat visszafejlesztése, a vállalatok felszámolása során az épület értékesítésre került, e miatt a Múzeum 1994-ben anyagát becsomagolva és tárolva alvó múzeummá vált. A Múzeum szénbányászati anyagából az új fenntartó, a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány a évi bányásznap alkalmából nyitotta meg a Mecseki bányászat története című állandó kiállítását és Bányászattörténeti Könyvtárát a Pécsi Bányakapitányság épületének emeletén. A kiállítás a közeljövőben a Káptalan u. 3. sz. alá költözik. A kiállítás ismertetése A látogatót két Szent Borbála zászló az 1866-os DDSG (DGT) és a Pécsbánya-telepi cserkészcsapaté fogadja, megkövesedett fatörzs, ősgyík lábnyoma, a pécsi mamut lapockacsontja, és természetesen egy jókora gömbszén kíséretében. A képzőművészetet bányász témájú olajfestmények, szobrok, emléktábla mellett a DGT Szent Borbála (1896, 1897) és alkalmi emlékérmei (1896, 1898) képviselik. A falakon sok fotó műszaki létesítményeket, bányász csoportokat idéz meg az közötti időből; láthatók bányász, bányatiszti és bányászzenekari díszegyenruhák a 20. század elejétől az 1950-es évekig, továbbá lát- 15

6 A kiállítás egy részlete 16 ható a Duna-gőzhajózási Társaságnak a hajózás horgonyát a bányászjelvénnyel kombináló, lombkoszorúba foglalt fém címere is. Több szöveges és képes dokumentum másolata is szerepel a kiállításon, A DGT első részvényesei (1829) és privilégium levelétől (1831) kezdve, a Végrehajtjuk a 3 éves tervet! anyagáig (Hősök-tere, 1948). Eredetiben látható kiállítva először a Szent István-akna Vendégkönyve ma már történeti értékű bejegyzésekkel, aláírásokkal 1923-tól 48 év megszakítással az évi betömedékelésig. Az uránérc-kutatás kiállított tárgyai: geológiai szelvény, a mecseki kutatás orosz nyelvű képe, az első magyarországi ércből kivont urán készítmény (1951), a kővágószőlősi ércből előállított első hazai uránoxid (1952), stb. A kiállításon láthatóak: kéziszerszámok, 20. század eleji és korszerű bányamentő-készülékek, bányalámpák a bányamécstől a villamos fejlámpáig, Ferenc József-akna aknajelző harangja, Szent Borbála szobra a kiállítás termében Rücker akna gépház jelzőkürtje, bányatelefon; között gyártott bányamérő műszerek stb. Az állandó kiállítást kiegészíti a könyvtár anyagából kiállított kb kötet bányászati szakkönyv és folyóirat.

7 Földalatti Bányászati Múzeum Káptalan u. 3. A kiállítás tájékoztató táblájának háromnyelvű (magyar, német, angol) szövege (jelenleg felújítás miatt nem látható): Központi Bányászati Múzeum MECSEKI BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY FÖLDALATTI KIÁLLÍTÁSA. Nyitva tartás: április 1-jétől október 31-ig naponta óráig, november 1-jétől március 31-ig naponta óráig. Szünnap: hétfő. Telefon: (00-36) 72/ A fenntartó KBM: 99/ Web: Külső, közös tábla a Káptalan u. 3. sz. ház falán 1.2. GPS koordináták: N= ,7270 E= , szeptemberében nyílt meg a Mecseki Bányászati Múzeum ma a KBM Alapítvány Állandó Földalatti Kiállítása, a Bánya a város szívében, Pécs belvárosának legrégebbi, legismertebb, múzeumi környezetében, a Káptalan a pécsi köznyelv szerint a Múzeum utcában. A múzeum a bányabeli környezetet és hangulatot is érzékeltetve változatosságot jelent a képző- és iparművészeti kiállítások között. Az épület nem bányászati emlék, hanem a Vasarely Múzeum, a Káptalan és a vele párhuzamos Janus Pannonius utca közötti ingatlanok alatt húzódó, a középkori híres pécsi szőlő- és borgazdálkodás pincerendszerének a része. A felszín alatt 8-10 méterrel, közel 400 m hosszban, és csaknem 1050 m 2 kiállítóben mutatja be a mecseki szén- és uránbányászat, valamint az azokat kiszolgáló aknamélyítés jellemző bányaségeit és technológiáit, gépi berendezéseit, szerszámait. Ez az ország leghoszszabb földalatti bányászati kiállítása. A kiállítás ismertetése Az egykori pince és a borospince szintjén látható a Délkelet-Dunántúl hasznosítható ásványait és kőzeteit, kőszén és ércelőfordulásait rendszertani sorrendben bemutató ásványgyűjtemény. Ugyanitt található Bocz Gyula két faragott kőtömb kompozíciója, egy működő aknamodell, és a bánya előtti homlokfalon a három egykori fenntartó vállalat és a kiállítás emléktáblája. A pihenő szinttől a bányáig a lejtős vágati (lejtősakna, ereszke) szállítás eszközeivel ismerkedhet meg a látogató. (Szállítóvitla jelzőberendezéssel, szén- 17

8 nel rakott csille, anyagszállító pályakocsi, függőszékes személyszállító lanovka, visszafutás-gátló bikafa, stb.) A bánya szintjén először egy függőleges aknácska és az aknamélyítés eszközei láthatóak. A keleti szintes bányavágat szakasz a Janus Pannonius utca 4. sz. ház pincéjébe felvezető vészkijáratig a szénbányászat bemutatója. Maga a vágat a fontosabb vágatbiztosítási technológiákat mutatja be, azok teljes, hagyományos és korszerű felszereltségével. Az innen nyíló vágatocskákban a széntelepben dőlésben felfelé kikép- zett vágatok, fejtés típusok a különféle biztosítási módokkal, a szén jövesztésének és az alap-(szintes) vágatra lejuttatásának szerszámai, gépi eszközei láthatóak, valamint a bányatűz elleni védelem eszközei és berendezései, sújtólég-biztos villamos berendezések, stb. A vészkijárat felőli ágban sűrített levegő meghajtású szivattyú, személy-, anyag- és vízszállító csille, 2,3 m 3 űrtartalmú vagonett (nagycsille), sújtólég-biztos diesel bányamozdony került kiállításra. Visszafelé, a nyugati szintes bányavágat szakasz az uránérc-bányászat bemutatója. Itt a vágathajtás, a kamrafejtés ércbányászatban alkalmazott technológiái láthatóak a jövesztés (fúrókalapács), a biztosítási módok (főtecsavar és háló, torkrét /lőttbeton/), az ércszállítás (kőzetmozgató szkrépertől az akkumulátoros bányamozdonyig) korszerű gépeivel és berendezéseivel. 18 Részlet a Földalatti Bányászati Múzeum kiállításából

9 A DGT a pécsbányatelepi kolónián épült irodaháza helyett, a bányászatból befolyó jövedelemből 1895-ben építtette a városközpontban a Társaság központi irodaházát a Mária u. 9. szám alatt. A szűk utcában kevésbé érvényesülő egyemeletes, díszes neobarokk architektúrájú, reprezentatív épület terveit a DGT bécsi építési osztályán készítették, a kivitelezést Körösztös József helyi építész, építőmester irányította. A földszinten az irodák, az emeleten lakás és vendégszobák voltak. Az épület oszlopos kapuzata feletti oromvonulaton egy-egy allegorikus figura látható, balról a hajózásé, az alak evezőlapáttal a kezében látható, jobbról a bányászaté, bal kezében olajmécs, jobb kezében csákány található. Az épület a DGT, utóbb a Mecseki Szénbányák (és jogelődei) iroda- AZ EGYKORI DGT SZÉKHÁZ Mária u. 9. A DGT székháza a 20. század elején háza volt, majd a Mecseki Bányászati Múzeumnak adott otthont. Jelenleg Pécs M. J. Város tulajdona, 30 évre átengedve az Angol Kulturális Központ Alapítványnak. Ma itt működik a Pécs2010 Menedzsment Központ Nonprofit Kft. Az egykori bányaigazgatóság épülete ma 1.3. GPS koordináták: N= ,6413 E= ,

10 1.4. GPS koordináták: N= ,6413 E= , KÉTNYELVŰ EMLÉKTÁBLA A DGT SZÉKHÁZ TÖRTÉNETÉRŐL, Mária u. 9. A tábla felirata: EBBEN AZ ÉPÜLETBEN VOLT 1895 és 1963 KÖZÖTT AZ 1852-BEN PÉCSETT MEGTELEPEDŐ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG - DGT ERSTEN* DONAU- DAMPSCHIFFAHRTS- GESELLSCHAFT S A JOGUTÓD MECSEKI SZÉNBÁNYÁK SZÉKHÁZA, MAJD A MECSEKI BÁNYÁSZATI MÚZEUM ÁLLÍTOTTA PÉCS VÁROS POLGÁRSÁGA 1995 Az egykori DGT irodaház falán fekete márványtábla, felső részén középütt a DGT jelvénye: a horgony és a bányászjelvény kompozíciója. Félkörívben felette a DGT, alatta a DDSG betűjele. Az osztrák tőkések, magyar főúri családok (stb.) által 1829-ben Bécsben alakított részvénytársaság, az Erste Donau-Dampfschiffahrts Gesellschaft (DDSG), az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) az 1830-as évek második felétől egyre nagyobb mennyiségű Pécs környéki kőszenet 1851-ben 1,8 millió, 1853-ban már 3 millió q-nál is többet vett fel a mohácsi hajóállomáson ben tulajdonszerzéssel is betört a szénterületre, 1923-tól az összes * helyesen: ERSTE Pécs környéki bányatelek és bányajog vétel, ill. az elidegeníthetetlen egyházi és alapítványi birtokok bérlete révén a birtokába került. A költséges és az időjárás miatt megbízhatatlan szekérszállítás helyett 1857-től már az András aknától Mohácsig a Dél-Dunántúlon elsőként építtetett normál nyomtávú vasúttal szállította a DGT a szenét, melyből néhány év múlva már jelentős mennyiséget értékesített is. A tőkeerős Társaság az 1850-es évektől folyamatosan építette ki infrastruktúráját, a maga korában magas fokú ellátottságot biztosított a pécsbányatelepi kolónián. A DGT ig az I. világháború viszonyai között a Pécs vidéki kőszénbányászat koncentrációs és rekonstrukciós fejlesztését hajtotta végre, ezzel az 1950-es évekig biztosította a korszerű kőszénbányászat feltételeit, egyben hozzájárult a város gazdasági, kulturális és szociális fejlődéséhez.

11 JAROSLÁV JIČÍNSKÝ EMLÉKTÁBLÁJA Mária u. 9. Az emléktábla szövege: ITT DOLGOZOTT DR. JAROSLAV JIČÍNSKÝ BÁNYAMÉRNÖK, (OSTRAVA, 1870 PRÁGA, 1959) AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG PÉCSI BÁNYAMŰVEINEK IGAZGATÓJA, A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT ÉVEKBEN TÖRTÉNT KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TERVEZŐJE ÉS IRÁNYÍTÓJA. PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY 2003 Az egykori DGT irodaház falán elhelyezett fekete márványtáblát a évi Szent Borbála ünnep alkalmából Pécs M. J. Város polgármester-helyettese avatta fel. A vezető bányász családból származó Jaroslav Jičínský a leobeni cs. és kir. Bányászati Tanintézetben 1892-ben szerzett bányamérnöki diplomát. Több osztravai üzemben dolgozott, majd 1901-től a Rossitzi Bányatársaság igazgatója lett. A DGT pécsi bányáinak teljes körű korszerűsítési programjának elkészítése után pécsi bányaigazgatóként megbízta a tervezett fejlesztés végrehajtásával. A DGT-nek ekkor 12 aknája és három tárója működött kis kapacitással, nagy létszámigénnyel, gazdaságtalanul. A 75 évig megbízhatóan működő, mai állapotukban is impozáns, egyenként 500 kt/a kapacitású Szent István és Gróf Széchenyi István aknákat a világháború okozta pénz-, anyag- és munkaerőhiány miatt csak 1925-ben, illetve 1927-ben avathatták fel. A harmadik, a meglévő vasasi Thommen aknát új, villamos szállítógéppel és acélszerkezetű aknatoronnyal 250 kt/a kapacitásúvá fejlesztette. A működő üzemek rentabilitását a kiszolgáló tevékenységek külszíni szállítás, szénelőkészítés, szénfeldolgozás, villamosenergia-termelés vertikumának teljes centralizálásával, a gépészeti szerelő, javító és gyártó kapacitás, az építészeti kivitelező és karbantartó bázis legkorszerűbb színvonalon történő létrehozásával biztosította. Az utolsó években valósult meg a tervezett kolonizáció. A Társaság a 60 éves kora miatti nyugdíjazási kérelmét 1931-ben tudomásul vette. Nyugdíjas éveiben a přibrami Bányászati Főiskola Bányaművelés tanszékének vezetésével bízták meg, oktató munkájának ben az Anschluss után a cseh főiskolák bezárása vetett véget GPS koordináták: N= ,6413 E= ,

12 1.6. GPS koordináták: N= ,6357 E= , A MOHács pécsi vasút emléktáblája az egykori székház falán, Mária u. 7. A fekete márvány emléktábla szövege: AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG PÉCSI BÁNYÁINAK SZÉNSZÁLLÍTÁSÁRA 1854-BEN ÉS 1857-BEN ÜZEMBEHELYEZETT MOHÁCS PÉCSI VASÚT (MPV) AZ ELSŐ DÉL-DUNÁNTÚLI VASÚTVONAL EMLÉKÉRE Egy korabeli vasúti személykocsi képe alatt a folytatás: ÁLLÍTOTTA AZ EGYKORI ÜZLETVEZETŐSÉG FALÁN A PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY 2004 A DGT pécsi megtelepedésekor az ígért állami finanszírozás késedelme miatt az erre a célra alakult Mohács-Pécsi Az üzletvezetőség épülete ma Vasúttársasággal 1857-ig építtette meg a vasutat. A vasúttársaság az üzleti bevétel és a DGT által évente fizetett járadék fejében üzemeltette a vasutat. A vasút megépítéséig a szenet szekérfuvarral szállították a mohácsi kikötőig, ennek költsége magasabb volt a szén kitermelési áránál. Mohácstól Budáig a gőzhajózás megjelenése előtt emberés állatvontával történt a szállítás. A rossz útviszonyok miatt az év jelentős részében nem szállíthattak, ami viszszafogta a széntermelést. A hajóközlekedés fejlettsége és gazdaságossága miatt egy év után a társaság vállalta az általános teher-, 1859-től pedig a személyszállítást is. A Dél-Dunántúl első vasútvonala lehetővé tette, hogy a DGT saját szénigényének kielégítése mellett egyre több mecseki kőszenet értékesítsen.

13 A PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETE ÉS BERKS PÉTER EMLÉKTÁBLÁJA József A. u. 5. Rét u. 23. sarok A bronz domborműbetétes fekete gránit emléktábla szövege: A PÉCSI KINCSTÁRI BÁNYAIGAZGATÓSÁG 200 ÉVES MEGALAPÍTÁSÁNAK ÉS VEZETŐJÉNEK EMLÉKÉRE BERKS PÉTER (BÉCS PÉCS) SELMECBÁNYÁN 1791-BEN VÉGZETT BÁNYAMÉRNÖK 1808-TÓL 1845-IG A PÉCSI BÁNYÁSZATI KERÜLET KINCSTÁRI BÁNYAIGAZGATÓJA 1.7. GPS koordináták: N= ,2438 E= ,3832 (Alatta ex librisének bronz domborműve.) A MECSEKI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT ÚTTÖRŐJE A MECSEK HEGYSÉG GEOLÓGIAI KUTATÓJA, PÉCS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS TÁRSADALMI ÉLETÉNEK AKTÍV SZEREPLŐJE, VÁROSI MÉRNÖKKÉNT, TERVEZŐKÉNT A VÁROS KORABELI FEJLESZTŐI MUNKÁINAK RÉSZESE (Aláírásának bronz domborműve.) ELHELYEZTE A PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL 2009 A bányászat felügyeletét ellátó Pécsi Bányakapitányság épületét a két világ- Berks Péter emléktáblája a bejárat bal oldalán Mennyezeti freskórészlet a lépcsőházban háború közötti magyar építészet egyik legtehetségesebb művésze, a modern jegyeket a népi építészettel ötvöző Medgyaszay István tervezte 1922-ben. Az 1926-ban kivitelezett épület József Attila utcai, nemesen egyszerű homlokzatán ma már csak az erkélykorlát utal a népművészetből merített formakincsre. A bejárati folyosó mennyezetét gazdag növényi ornamentika kíséretében a bá- 23

14 24 A 19. század elején az erdők rohamos pusztítása miatt a Helytartótanács szorgalmazta a szénbányászat termelésének növelését. Az erdőiket és a mezőgazdasági művelés alatti területeiket féltő földbirtokosok ellenkezését erős szakmai felügyelettel és a A bányakapítányság épülete a Rét utca felől szakszerűség biztosításával akarta nyászat jelképei és színes Szent Borbála freskó díszíti, melyet az 1990-es évek végén restaurált Czakó Ferenc, a baranyai leküzdeni. A Helytartótanács az érdekelt tulajdonosok képviselőiből bizottságot alakított, melynek tagjai múzeumok restaurátora. Újbóli felavatása 1808-ban megbízóik egyetésével a évi Szent Borbála ünnep- ségen történt. Borbála a bányászat és a tüzérség mellett a földműveseknek is védőszentje volt, ezért látható a freskón guzsallyal és orsóval a kezében. A Bányakapitányság épülete késő szecessziós jegyei, építészeti értékei, valamint belső mennyezetfestése megőrzésére 2005 óta védett műemlék. A évi bányásznap óta helyet ad az újra megnyílt Mecseki Bányászati Múzeum Bányászattörténeti Kiállításnak és Könyvtárnak, ma a KBM Alapítvány Mecseki bányászat története című állandó kiállításának. Bejárata a Rét u. 23. felől található. Itt működik a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány is. Az épület nyugati homlokzatán emléktáblát helyeztek el 2009-ben az egykori pécsi kincstári bányaigazgatóság megalapításának 200 éves évfordulója alkalmából, vezetőjének emlékére. megalakították a pécsi bányakerületet, kincstári bányaigazgatójának megválasztották a jelenlévő Peter Maria von Berks ( ) Selmecen végzett bányamérnököt, aki 1809-ben foglalta el hivatalát Pécsett. Hátrahagyott iratai a 19. század első felének mecseki bányászata, és saját mérnöki munkájának részleteire kiterjedő értékes dokumentumok. A vasasi bányát pl. kora technikai színvonalára igyekezett emelni, az első metángyulladás után elrendelte a puskaporral való óvatos munkavégzést, a sorozatos metángyulladás miatt beszereztette Magyarországon az első Davylámpát. A vasasi bányákban előforduló terméskoksz ismeretében nyitott kemencében végeztetett kokszolási kísérletet a faszén-fogyasztás csökkentésére, de a Pestre küldött kocsi koksz iránti érdektelenség miatt az égetést nem tudták rendszeresíteni.

15 VADÁSZ ELEMÉR EMLÉKTÁBLÁJA Rákóczi út 28. Az épület falán elhelyezett emléktábla szövege: EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS DOLGOZOTT 1909 ÉS 1923 KÖZÖTT DR. VADÁSZ ELEMÉR KOSSUTH-DÍJAS, AKADÉMIKUS EGYETEMI TANÁR, NEMZETKÖZI HÍRŰ GEOLÓGUS. MUNKÁSSÁGÁVAL JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULT A MECSEKI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT FELLENDÜLÉSÉHEZ. PÉCS, SZEPTEMBER 5. A Sikorszky-Zsolnay család részére az 1910-es években emelt neoklasszicista épület észak-nyugati sarkán helyezték el 1982-ben a jeles Mecsek kutató geológus aranyozott betűkkel vésett fehér márványtábláját. A 20. század első felében a mecseki kőszénre vonatkozó ismeretek gyarapítása, a földtani szemlélet kialakítása elsősorban Vadász Elemér nevéhez fűződik ben megállapította, hogy a telepmentes homokkő öszlet képződményei kétségtelenül az egész felső- triászt képviselik, továbbá, hogy az András aknai»andrás-vető«a Misinán keresztül Szentkútig folytatódik ban felismerte, hogy a Mecsekben a hegyképző időszakokra következő színi megújulás mindig süllyedő irányzat mellett szolgáltatja jelentékenyebb széntelepeinket ben megjelent mecseki monográfi ájában összegezte a kőszénösszletre vonatkozó ismereteket, és faunalistát is közölt az addigi gyűjtés anyagából ben újabb tanulmányban fejtette ki a kőszén keletkezésére vonatkozó megállapításait. A kőszénvonulat egységes tengerparti lápvilág volt, amelyet D-en, K-en és valószínűleg É-on is kiemelkedő gránit-szárazulat határolt, és a liász kőszénképződés vékonytelepes átmenet a gyűrtvidéki és a rögvidéki típus között GPS koordináták: N= ,3560 E= ,

16 a Imre u. Belváros és Uránváros tai János sétány ca 1/C kép, Belváros / Ágoston tca Papnövelde utca Szent Mór utca sef utca Kis Flórián u. 200 m 500 foot K Zö Papnövelde Tetty Kis Flórián u. Zidina Flórián János utca Szik u. Nagy Flórián Nagy F. u. ossy Dr. Majorossy Imre u. Bástya u. Vince utca 1.9. Majtényi Ferenc u. Felső Havi u Ágota u Szt. Ágoston o templom Király utca Piac Losonc utca Ágoston Domb u. Ady Endre utca Márton u. Alsó Havi utca Búza Könyök u. Orsolya u. Lánc utca 26 u. u. 1/D kép, Uránváros / Újmecsekalja Páfrány utca Ürögi fasor Vadrózsa u. Pollack Százszorszép u. Borostyán utca Árvácska utca Baranya utca Monostor utca Liliom utca 100 m 500 foot u. Szigeti út Pálma utca Mihály u. Acsády Ignác utca Stadion utca Kerényi Károly utca NENDTVICH ANDOR ÚT Hajnóczy József út Páfrány utca Páfrány E Kőrösi Csoma Sándor u. Esztergár Lajos utca utca Bánki Donát u. p. Uránbányász Zipernovszky Károly u. Alpári Gy. u. Ybl Miklós utca Bihari János utca Szilárd Leó park Építők útja Dr. Berze Radnóti Miklós u Nagy J. u. Dr. Veress Szőnyi Ottó u.

17 Az emlékmű felirata: A Mecseki központi szénés uránbányászati emlékmű az Ágoston en Középen a talapzaton: Tisztelet és hála a mecseki szén- és uránbányászatnak Jó szerencsét! Első nézet, a baloldali kockán álló bányászjelvény és a szöveg: Uránércbányászat ( ) Kővágószőlős Cserkút, Bakonya Hetvehely GPS koordináták: N=46 0 4,7782 E= ,1130 A jobboldali kockán lefelé fordított bányászjelvény és a szöveg: Kőszénbányászat ( ) Pécs, Mecsekszabolcs Somogy, Vasas Hosszúhetény Komló Magyaregregy Kárász, Vékény Szászvár, Császta Máza, Váralja Nagymányok. Hátsó nézet: a baloldali kockán álló bányászjelvény és a szöveg: 250 év ész és derék munka. A jobboldali kockán lefelé fordított bányászjelvény és a szöveg: Küldetésüket befejezték, népnek hazát, házat, kenyeret, városnak, megyének gazdagodást, fejlődést. 27

18 A 4,5 m magas, 20 m 2 alapterületű emlékmű az utódok nevében állít méltó emléket az elmúlt negyed évezredes mecseki szén- és uránbányászatnak. Fő motívuma egy fekete márványból faragott, kemény férfi test, erőt sugárzó bányászidol, melynek feszességét belső sziluettként az idol testébe mélyen bevágott függőleges bánya-keresztmetszet oldja. Az emlékmű alaprajza négyzet, a négy sarkán egy-egy kockával. A posztamens és a kockák gránit burkolatába mélyen bevésett feliratok betűi és a bányászjelvények vízszintes bányavágatokra emlékeztető motívumok. A 6 cm mély betűalagutak vége fényelnyelő és fényvisszaverő anyaggal bevont felületek, melyek sötétben fényt bocsátanak ki, érzékeltetve a beli mélységet. A talapzatba süllyesztett világítótestek irányfényei csak az idolt világítják meg. Az emlékművet a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány létesítette állami és pályázati források nélkül, 43 jogi és másfélszáz magánszemély adakozásából. Taubert László szobrászművész alkotását szeptember 1-jén avatták fel. 28 Az Ágoston i emlékmű, hátben a várfallal

19 BÁNYÁSZ TORONYZENE AZ ÁGOSTON TÉRI RK. TEMPLOM TORNYÁBÓL Bányász szakmánk és áldozatos, nehéz munkát végzett elődeink iránti tiszteletadásként a évi bányásznaptól naponta toronyzene csendül fel a tizenkét bányásztelepülésen kívül az Ágoston i római katolikus templom tornyából is. Azért szól itt is, hogy emlékezzünk: Pécs 250 éven át bányaváros volt, amely ez idő alatt nagyrészt a bányászatból fejlődött, épült, gazdagodott. Az Ágoston volt a kapcsolat sokáig a város és a bányatelep között: innen vezetett az első út a kolóniára, A toronyzene helyszíne az Ágoston i rk. templom az itteni lakosok fuvarozták a városba a szenet, itt anyakönyvezték a kolónia lakóit és innen néhány száz méterre, a Mária utcából irányították sokáig a szénbányákat. Az egykori 14 órai műszakváltás időpontjában bevezetésként, majd két óránként megismételve (10 és 18 óra között) közkívánatra elhangzik a hajdani klopfolás, a klopacska munkába hívó jele, majd egy harangjáték átmenet után hétköznap felhangzik a Tisztelet a bányász szaknak kezdetű régi bányászdal, melyeket Kircsi László pécsi zeneszerző komponált harangjáték zeneművé. A feldolgozott dallam a bányászok egyik legünnepélyesebb dala, Közép-Európában a században bányászhimnuszként volt közismert a Der Bergmannstand sei hoch geehret kezdetű ősi német bányászdal. Vasárnaponként a bányászhimnusz feldolgozása hallható. A zenei feldolgozások, és a Pécsett és a környező bányász településeken működő toronyzenei rendszer a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány szellemi tulajdonát képezi GPS koordináták: N ,7782 E ,

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei SZIRTES BÉLA okl. bányamérnök, a Mecseki Szénbányák nyugalmazott fõmérnöke, a Kútforrás Kft mérnöki iroda ügyvezetõje, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 131 7/A térkép, a Budai vám és környéke érhegy Papkert u. Kígyó u. Körös utca Apafi utca Viktória

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Az intézmény ingatlanállománya

Az intézmény ingatlanállománya 2. számú melléklet Az intézmény ingatlanállománya S.sz Város Cím hrsz. m2 Név 1 Pécs Alkotmány u. 38. 4666/3 3 392 I. sz. Gyakorló Ált. Iskola 2 Pécs Árnyas út 2., 19904 38 906 Honvéd Kórház Akác u. 1.

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK. PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK. PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 197 Pécs negyed évezreden át bányaváros volt, a mai Magyarország legnagyobb bányavárosa. A Mecsek

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 67 Gorkij orkij rkij kij ij u. Tűzolt űol. Kolón Kló Kló nia u.. Füst üst üt üt u. u K Pék sor K i Szabadságharc cut utca

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete A Baranya egyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY. A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY. A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 85 4. térkép, Somogy Rückerakna 4.1. Lőtér Bányatelep Földműves utca 4.2. 4.3. Somogy utca 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Barác utca

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Warvasovszky Tihamér polgármester

Warvasovszky Tihamér polgármester Királyi Séta Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron Kiemelt projekt Warvasovszky Tihamér polgármester A projekt célja: A régió kiemelt, országos és nemzetközi jelentőségű, kulturális örökségre

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A TELPÜLÉS 1867. MÁJUSÁBAN KAPOTT VASUTAT Budapest- Hatvan

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS Decathlon Hauni - PTE futónap 2104., Pécs, Széchenyi tér - Misina-tető V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny rendezője: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A verseny fővédnöke Dr. Páva Zsolt

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S

N Y I L V Á N T A R T Á S N Y I L V Á N T A R T Á S A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási ek és egyes közoktatási feladatot ellátó nem közoktatási ekről Sorszám Nyilvántart ási száma 1. 1/1996. Collégium Martineum

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van...

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... 1. Mire van szükség a szállodában? munkalap / Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... minibár rádió tévé telefon erkély a szobához lift etetőszék szobaszéf internet fürdőkád pótágy vasaló kölcsönözhető

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

KŐVÁGÓSZŐLŐS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE. KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád

KŐVÁGÓSZŐLŐS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE. KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓSZŐLŐS KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Berta Zsolt, Keresztény Zsolt, Kulcsár László, Varga Mihály 145 Zrínyi u. Dózsa György u. Mór u a

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában 1. Kiindulópont Tourinform Iroda Berekfürdő, Fürdő utca 2. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep alkotóinak

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Kérdőívek alapján összeállított kockázatelemzés Kockázati mérőszámok rangsora 2012. évre vonatkozóan

Kérdőívek alapján összeállított kockázatelemzés Kockázati mérőszámok rangsora 2012. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Kérdőívek alapján összeállított kockázatelemzés Kockázati mérőszámok rangsora 2012. évre vonatkozóan Intézmények megnevezése Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 28 Pécsi Művészeti

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A 2001, október 8-án hatályba lépett A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban örökségvédelmi) törvény egységesen kezeli a régészetet, a műemlék-

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015.

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Helyi értéktár bizottság (2013-ban alakult) tagság megújítása, új tagok felvétele, hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása- további hivatalos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1. sz. melléklet amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15 478706-2 02 KSH törzsszám: 15478706-7511-321-02 PIR szám:

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSÚJHEGY PÉCSÚJHEGY. A szöveget írta: Pusztafalvi Gábor BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSÚJHEGY PÉCSÚJHEGY. A szöveget írta: Pusztafalvi Gábor BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSÚJHEGY PÉCSÚJHEGY A szöveget írta: Pusztafalvi Gábor BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 123 a Pécsújhegy 6. térkép, Pécsújhegy ÚT i út r u. Puskin tér kotás u. Gyöngyösi I. u. Puskin tér Remény u.

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben