1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozat. egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozat. egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról"

Átírás

1 1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozat egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról A Kormány 1. a magyar társadalom és gazdaság hosszú távú fejlesztésének a megalapozása, továbbá az ország elıtt megnyíló uniós támogatások eredményes és hatékony felhasználása érdekében jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletében felsorolt kiemelt projektek akciótervben történı nevesítését; 2. egyetért azzal, hogy az Irányító Hatóság a határozat 1. számú mellékletében felsorolt kiemelt projektekre vonatkozó támogatási szerzıdéseket, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti értékelést követıen, a határozat hatálybalépésétıl számított 6 hónapon belül megkötheti. A támogatási szerzıdés megkötésének feltétele az 1. számú mellékletben meghatározott általános feltételek teljesítése; fejlesztéspolitikáért felelıs miniszter Határidı: május egyetért azzal, hogy a projekt-gazdák a határozat 2. számú mellékletében felsorolt projekt-javaslatokat továbbfejlesszék annak érdekében, hogy azok kiemelt projektként akciótervi nevesítésre kerülhessenek; fejlesztéspolitikáért felelıs miniszter az érintett miniszterek bevonásával Határidı: folyamatos, a mindenkori akciótervek ütemezéséhez igazodva 4. elrendeli, hogy készüljön jelentés a Kormány részére a 2. pontban meghatározott azon projektek elırehaladásáról, amelyekre nézve az Irányító Hatóság támogatási szerzıdést nem kötött; Határidı: fejlesztéspolitikáért felelıs miniszter az akcióterv érvényességi ideje alatt folyamatos 5. egyetért az Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Fényeslitke-Komoró térségében címő projekt kiemelt projektként történı támogatásával, azzal, hogy a projekt akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel egyeztetett mőszaki elıkészítés értékelését követıen dönt; gazdasági és közlekedési miniszter fejlesztéspolitikáért felelıs miniszter Határidı: november elıírja, hogy a Közigazgatási Informatikai közmő - Elektronikus azonosító rendszer bevezetése címő projekt esetén azt követıen köthetı támogatási szerzıdés, amikor a Kormány az elektronikus állampolgári azonosítás komplex kezelése kérdésében döntött. fejlesztéspolitikáért felelıs miniszter Határidı: június számú melléklet az 1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozathoz Projektgazda neve Projekt megnevezése* OP Régió Budapest Fıváros A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése Budapest Fıváros Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem Budapest Fıváros Uzsoki utcai Kórház regionális

2 Budapest Fıváros Fıpolgármesteri Hivatala Budapest Fıváros Fıpolgármesteri Hivatala Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem Budapest XXI. kerület Csepeli Gerincút kiépítése (I. ütem) Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerősítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben A Havanna és a Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonalának meghosszabbításával Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Büki Gyógyfürdı Zrt. Büki Gyógyfürdı fejlesztése Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Egységes Egészségügyi Humánerıforrás Monitoring Rendszer Kialakítása TÁMOP Földmérési és Távérzékelési Intézet Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Társaság GRÁNIT Gyógyfürdı Zrt. Hévízgyógyfürdı és Szent András Reumakórház Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörően mőködı Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörően mőködı és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ligetfürdı Ingatlanfejlesztı és Fürdıüzemeltetı Korlátolt Földhivatali Adatok Elektronikus Non- Stop Szolgáltató Rendszere Ügyfélkapun Keresztül A Gödöllıi Királyi Kastély komplex újjáépítése Új fogadó épület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdı átalakítása Új Fürdı és Terápiás Centrum, a Gyógyfürdı fejlesztése új fürdırésszel, és a Terápiás Centrum fejlesztésével Minıségi Jogalkotás Kiemelt Projekt ÁROP Elektronikus Levéltár Közigazgatási Informatikai közmő - Elektronikus azonosító rendszer bevezetése Audiovizuális emlékgyőjtés a társadalmi kohézió erısítéséért (Emlékpontok - XX. századi emléktár) Proaktív ügyfélkiszolgálás (személyekhez, okmányokhoz, jármővekhez kapcsolódó közszolgáltatások korszerősítése) TÁMOP Újszegedi Fürdıkomplexum fejlesztése DAOP Dél-Alföld 2

3 Felelısségő Társaság Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fıapátság Közútkezelı, Fejlesztı és Információs A Pannonhalmi Fıapátság turisztikai vonzerı fejlesztési programja: II., III. és IV. ütem j. összekötı út Balkány- Nyírmihálydi ( km-sz.) j. Abony-Újszászi összekötı út km-szelvények közötti szakaszának és a j. Farmos- Jászberény összekötı út km-szelvények közötti szakaszának j. Tiszaug-Kunszentmártoni összekötı út km-sz j. Kunhegyes-Abádszalóki összekötı út km-sz. közötti szakaszának, valamint a j. Karcagi bekötı út kmsz j. összekötı út Kálmánháza- Nyíregyháza ( km-sz.) sz. összekötı út km-szelvények Tiszalök bel- és külterületi szakaszának j. összekötı út Tiszalök- Tiszavasvári ( km-sz.) közötti szakaszának valamint a j. összekötı út km-szelvények Tiszavasvárimegyehatár közötti szakaszának sz. összekötı út km-szelvények Rakamaz-Tiszaeszlár sz. összekötı út km, valamint kmszelvények Nyíregyháza-Nagyhalász sz. összekötı út km-szelvények Nyírpazony-Oros közötti szakaszának j. összekötı út Székely- Baktalórántháza ( km-sz.) j. Vezsenyi bekötı út km-szelvények közötti 3

4 MK projekt sorszám: 201 szakaszának, valamint a j. Törökszentmiklós-Martfő összekötı út km-sz. közötti szakaszának j. Debrecen-Bihartorda összekötıút kmszelvények közötti szakaszának felújtása sz. ök. út kmszelvények Nagykálló-Nyírbátor közötti, valamint a sz. ök. út km-szelvények Biri-Nagykálló közötti szakasz j. összekötı út Nyíregyháza- Nagykálló km-sz. közötti szakaszának Berettyóújfalui kistérség mellékúthálózat I. ütem (4217. j. és j. utak) Közúthálózat fejlesztés az Ormánságban Létavértesi kistérség mellékúthálózat I. ütem (4807. j. és j. utak) M35 autópálya környezetében lévı mellékutak I. ütem (3315., 3321., és j. utak) Püspökladányi kistérség mellékúthálózat I. ütem (3407. j. út) Záhony térség belsı közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése () (Az alábbi része támogatandó: jelő ök. út és a 4. sz. fıút közötti átkötés, Tuzsér vasútállomás bekötése projektrész) j. összekötı út Vecsés és Gyál közötti ( km-szelvények közötti) szakaszának, valamint az j. összekötı út Szigetszentmiklósi ( kmszelvények közötti) szakaszának j. összekötı út Isaszeg és Gödöllı közötti ( km-szelvények közötti) szakaszának, valamint a DDOP Eszak-Alföld Észak-Alfóld Dél- 4

5 MK projekt sorszám: 202 MK projekt sorszám: 203 MK projekt sorszám: 204 MK projekt sorszám: 205 Magyar Tehetségsegítı Szervezetek Szövetsége MeH Kormányzati Személyügyért Felelıs Államtitkárság Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzatközpont Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzatközpont Monostori Erıd Hadkultúra Központ Mőemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Közhasznú társaság Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Nemzeti Infrastruktúra Nemzeti Infrastruktúra j. összekötı út Szıdi ( kmszelvények közötti) szakaszának j. összekötı út Pilis és Nyáregyháza közötti ( km-szelvények közötti) szakaszának, valamint Újhartyán és Dabas közötti ( km-sz.) szakaszának j. összekötı út Szob és Parassapuszta közötti ( km-szelvények közötti) szakaszának Abony-Kıröstetétlen-Kocsér összekötı út (4612. j. út kmszelvények, j. út km-sz., j. út kmsz., j. út km-sz. közötti) szélesítése, Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program Humánerıforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei) Az agrártámogatások feltételeként elıírt kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetése TÁMOP ÁROP E-közigazgatási Tudásportál ÁROP Interoperabilitás megvalósítása a központi rendszer közremőködésével a KEK KH egyes nyilvántartásai vonatkozásában - elsı fázis projekt Monostori Erıd Euroregionális Kulturális és Turisztikai Központ - Külsı Látogatóközpont Eszterháza Európai Kulturális Központ 1. projektelem Központi felsıoktatási információs infrastruktúra fejlesztése Záhony térség belsı közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése () Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as KDOP 5

6 Nemzeti Infrastruktúra Nemzeti Infrastruktúra Nyírbátor Város Nyíregyházi Állatpark Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Mentıszolgálat Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szombathely Megyei Jogú Város Települési Önkormányzatok Szövetsége Tokaj Város Veszprém Megyei Jogú Város fıvonalon kívül), az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágány-hálózat ütemes Sokorópátka-Kajárpéc településközi út építése HIT ÉS EGÉSZSÉG - Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért Ócenárium, Esıerdı ház és Tarzan Ösvénye Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben Királyi séta - Történelmi idıutazás az ezeréves Székesfehérváron Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem - Az Iseum rekonstrukciója Kistérségek feladatellátásának támogatása ÁROP KDOP ÁROP Mentésirányítási rendszer a i Régió területén A családtámogatási ellátások folyósításának korszerősítése, TÉBA (Támogatási Életút Bázis Adatok) Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása A Tokaji Fesztiválkatlan kialakítása ÉMOP Észak- Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár KDOP tövében * A támogatási szerzıdés végleges, részletes feltételeirıl az Irányító Hatóság dönt. Valamennyi kiemelt projekt esetében a támogatási szerzıdés megkötésének általános feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elıírt tartalmú részletes projektjavaslat elkészítése, mely tartalmazza a pénzügyi fenntarthatóságot és a bevétel-termelési képességet is bemutató megvalósíthatósági tanulmányt és költség-haszon elemzést, valamint az ÚMFT indikátor rendszerébe való illeszkedést. 2. számú melléklet az 1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozathoz Projektgazda neve Projekt megnevezése OP Régió 6

7 1 Debrecen Megyei Jogú Város Az Airport Debrecen Üzleti Park infrastruktúrájának kialakítása 2 Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Elektronikus Közbeszerzési Infrastruktúra és Szolgáltatási Rendszer kialakítása 3 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat Központ Integrált Közigazgatási Ügyfélszolgálat Program 4 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzatközpont Központi Közigazgatási Contact Center szolgáltatás harmonizáció és integráció 5 Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikuskormányzatközpont Közigazgatási ügyfélszolgálati tudásmenedzsment ÁROP 6 Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága Tatai Esterházykastélyegyüttes kulturális és reprezentációs központ KDOP 7 Nemzeti Infrastruktúra Budapest-Kelenföld- Székesfehérvár vasútvonal átépítése I. ütem 8 Nemzeti Infrastruktúra Gyır-Pápa-Celldömölk vasútvonal villamosítása, a pályasebesség 120 km/h-ra emelése, ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer telepítése Gyır-Boba között 9 Nemzeti Infrastruktúra 10 Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 11 Rendırfıkapitányság Óbuda-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója A csıd és felszámolási eljárás modernizálása Rendészeti Ügyviteli Ügyintézıi és Ügyféltájékoztatási Rendszer, epolice 12 Önkormányzati és Építésügyi Közigazgatás 7

8 Területfejlesztési Minisztérium 13 Szeged Megyei Jogú Város Elektronikus rendszere (ÉKE) Üzleti infrastruktúra regionális kiegyensúlyozott fejlesztése Dél-Szegeden (Pl) 14 Szob Város Szob-Nagybörzsöny kisvasút teljes - II. ütem 15 Szolnok Megyei Jogú Város Szolnok a Tisza Fıvárosa - Termálfürdı és Rekreációs 16 Velence Város DAOP Dél-Alföld Központ Velencei-tó Kapuja KDOP 8

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Település Pályázat Képek

Település Pályázat Képek Abádszalók Rendezvényturizmus infrastrukturális feltételeinek javítása az abádszalóki Szabadtéri színpad korszerősítése révén http://media.nfu.hu/export/project/10597/media/image Abádszalók Abádszalókon

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám

16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám 16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014 2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 30., péntek Tartalomjegyzék 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben