De ez nem lehet mentség arra, hogy ne kezdjünk hozzá. Az őszinte beszédhez, a nyílt szembenézéshez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "De ez nem lehet mentség arra, hogy ne kezdjünk hozzá. Az őszinte beszédhez, a nyílt szembenézéshez."

Átírás

1 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a MAB jelenlegi elnökét és korábbi elnökeit, Miniszter Urat, Államtitkár Urat, Rektor Urakat. Köszöntök mindenkit, aki az elmúlt 20 évben valamilyen formában részt vett a MAB munkájában. Sok munka volt. Jelentős munka volt. Köszönet jár érte. A régiek, amikor köszöntöttek, nemcsak dicsértek. Hanem figyelmeztettek, intettek, óvtak. És bátorítottak. Azt üzenték: nézz szembe azzal, ami volt, és azzal, ahogy lesz. Nézz szembe azzal, amit tettél, és amit megtehetsz. Úgy hiszem, ma olyan időket élünk, amikor meg kell hallanunk ezt az üzenetet. És egymás udvarias dicsérete helyett őszintén kell beszélnünk. Mindannyian tudjuk: ez a legnehezebb műfaj. Ritkán, túl ritkán használjuk. Talán azért, mert azt is tudjuk, az őszinte beszéd csak a kezdet. Önmagában nem elegendő. Ahhoz, hogy megfoganjon és működni tudjon, égetően szükség lenne bizalomra, egymás megbecsülésére, minden hiteles ember összefogására. Ne ringassuk magunkat illúziókba! Még az ünnepi évfordulón sem! Mindez nem fog varázsütéssel, egyik pillanatról a másikra megvalósulni. Az értelmüket vesztett vagy a jelentésükben megváltoztatott szavak nem nyerik vissza értelmüket és valódi jelentésüket egy pillanat alatt. Az őszinteséget meg kell tapasztalni, ahogyan a bizalmat és a hitelességet is. De ez nem lehet mentség arra, hogy ne kezdjünk hozzá. Az őszinte beszédhez, a nyílt szembenézéshez. A magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetében mint cseppben a tenger tükröződik a magyar társadalom, a magyar közélet, a magyar szellemi élet elmúlt fél évszázadának, benne az elmúlt 23 évnek minden nehézsége, hibája, tévedése, mulasztása, őszintétlensége, önzése, illúziója és zűrzavara. 1

2 Mielőtt bárki csak a politikára, konkrétan a kormányokra, a felelős döntéshozókra gondolna, hangsúlyoznom kell, hogy az egész társadalom hibáiról, nehézségeiről, tévedéseiről, mulasztásairól, őszintétlenségéről, önzéséről, zűrzavaráról és nem utolsó sorban illúzióiról beszélek. A MAB munkájában mint cseppben a tenger tükröződik a magyar felsőoktatás elmúlt húsz éve. Mielőtt ünneprontónak tartanának, hadd szögezzem le, hogy igen nagyra értékelem a MAB munkáját, az abban résztvevők erőfeszítéseit és jóakaratát. Mégis tapasztaljuk, hogy a sok-sok jóakarat valahogy nem tudott, nem tud összeállni egy jó irányba vivő közös akarattá, felelős együttműködéssé, kölcsönös bizalommá, együttes jövőképpé. Még. A MAB munkájában a kezdetektől részt vettem. Alulról és felülről, kívülről, belülről és oldalról is láttam, látom ezt a szervezetet. Voltam tagja a plénumnak, voltam látogatóbizottsági elnök, MAB alelnök, és az általam vezetett intézményt is akkreditálták. A szervezet létrehozása szükségszerű és jó döntés volt. De miért is volt szükség a MAB-ra? 1990-ben a rendszerváltáskor - az akkori kormány vissza akarta adni a tudományos fokozat, a PhD adományozásának jogát a magyar egyetemeknek. Vissza akarta adni az egyetemeknek ezt az évszázados jogát. Felelős autonóm intézményekké akarta tenni az egyetemeket, amelyekben hiteles tudományos műhelyek tevékenykednek. Valamennyi nemes szándék, nemes cél. Visszaadni, felelős autonóm intézménnyé tenni, de melyeknek és hogyan? Egy ilyen akarás-vállalás megvalósításához szilárd értékrend, kölcsönös bizalom, őszinteség, hitelesség, önzetlenség, a valódi teljesítmények elismerése és egy közös jövőkép kellett volna. Mindez égetően hiányzott a rendszerváltáskori felsőoktatásból. Részben ezért volt szükség a MAB-ra. 2

3 Érdemes visszatekintenünk, hogy milyen állapotban voltak egyetemeink 1990-ben. Milyen állapotban volt a felsőoktatás az 1990-es évek elején? Alkalmasak voltak-e intézményeink szembenézni az új kihívásokkal? A kép meglehetősen összetett: a felsőoktatás rendszere zűrzavaros volt, bizonytalanságtól és félelmektől sem mentes. A magyar felsőoktatás számos intézményének számos szakterülete és műhelye 1949 és 1990 között is megőrizte tudományos színvonalát, hitelességét, nemzetközi elismertségét. De: 1. Egyetemeink nagyrészt rész-egyetemek voltak. Számos intézmény provinciálisan működött, pártitkárokkal bratyizó, feudalisztikus vezetéssel, amely diplomákat és doktori címeket osztogatott. Számos intézmény képzési területének iparágai korábbi formájukban lényegében megszűntek. 2. A változás és változtatás kényszerét mindig azok a területek érzik leginkább, amelyek nem csupán az oktatást és tudományt művelik. Így vettek 180 fokos fordulatot az ideológiai tanszékek (a kapitalizmus, vagy a vallásosság szörnyűségeit oktatók) és tették magukat más néven újra időszerűvé és vonzóvá. Ezek az újnak álcázott, divatos elnevezésű, az idők szavára válaszolni látszó szakok pedig elkezdtek terjeszkedni. 3. A magyar felsőoktatásban európai összehasonlításban botrányosan kevés diák vett részt. A hallgatói létszámot növelni kellett. Minden áron. Az egyetemet végzett közalkalmazottak, köztisztviselők magasabb bért kaptak, kapnak, mint a főiskolát végzettek. Az új szakok kapva-kaptak a lehetőségen és bármilyen főiskolai végzettségre sokszor tartalom nélküli ráképzésekkel adtak egyetemi diplomát. 4. Bizonyos szakok iránt óriási kereslet volt, és az intézmények képzéseket kívántak indítani ezeken, ha volt hozzá tanáruk és infrastruktúrájuk, ha nem. 5. Az új, vonzó nevű szakok elszívták a legjobb hallgatókat a hagyományos területekről, pedig ezek a területek biztosítottak 3

4 megalapozott tudást és szakmai műveltséget a későbbi specializációhoz. 6. Megindult egy kíméletlen, felelőtlen és irracionális verseny. Eredeti tőkefelhalmozás, vadkapitalizmus. Mindez közpénzen! Nagyjából így álltunk, amikor a MAB-nak döntenie kellett, hogy mely intézmények, mely szakterületeken adhatnak ki főiskolai és melyeken egyetemi diplomát, és főként mely intézmények kapják meg a PhD képzés jogát. Voltak abszolút nyilvánvaló igenek és nemek. Ám a túlnyomó részt a kétséges esetek tették ki. Ilyenkor jön a pályázat. Ami valószínűleg a legjobb módszer, de sok gonddal jár. Különösen, ha nincs előzménye. A szakalapítási, a szakindítási és a doktori iskola-alapítási, az egyetemalapítási és a főiskolából egyetemet hullámot leginkább az aranylázhoz tudnám hasonlítani. Nem tudom, hogy a kaliforniaihoz vagy az alaszkaihoz hasonlítsam-e inkább mindkettő vonásai igazak rá. Mindenféle abszurd szak alapítására érkezett kérelem. Néhány egyetemen minden professzor külön doktori iskolát akart. A helyzet hasonlított egy kicsit a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején végbement vadprivatizációhoz, olajszőkítésekhez és egyéb ügyekhez, noha a hasonlat sántít, mert az intézmények nem kerültek magánkézbe, de szétzilálódtak. Aztán jöttek az újabb intézmény-alapítási kérelmek, a néhány éve technikumból főiskolává vált intézmények egyetemi ambíciói. A magas színvonalú, magas követelményeket támasztó lényeges szakok akkreditációja vitákkal, de minden vihar nélkül lezajlott. A komoly hagyományokkal rendelkező tudományterületek doktori iskoláinak akkreditációja is. A többiben bizony sok vita volt. A MAB igyekezett rendet teremteni a zűrzavarban, gátat szabni az igénytelenség és a megfelelő pillanatot meglovagolni akaró, elvtelen haszonszerzés erőinek. Ezért senki nem szerette igazán a szervezetet. 4

5 Akit akkreditáltak, az úgy gondolta, hogy jár neki, és csak gondot jelentett az adminisztráció, akit nem akkreditáltak, az is úgy gondolta, hogy megérdemli, ezért szaladgált a MAB tagokhoz, a bizottsági tagokhoz, önkormányzati vagy országgyűlési képviselőkhöz. A kormányok oktatási miniszterei is követtek el hibákat, amikor a MAB által nem javasolt szakokat engedélyeztek, és a MAB is, amikor sikeres lobbisták értelmetlen szakjainak indítását engedélyezte. És akkor még nem beszéltünk az egyetemi tanárok kinevezéséről! Mindezt forgószélként kavarta fel a kétciklusú képzésre történő átállás, a gyakori kormány- és irányváltások. Sokáig folytathatnám. A jelenlegi helyzetet az itt ülők jól ismerik. De mi a jövő? A felsőoktatás így vagy úgy, de elkerülhetetlen, nagy átalakulás előtt áll. A legfontosabb kérdés, hogy a szereplők készek-e, képesek-e a felelős együttműködésre: az őszinte szembenézésre, a gondos tervezésre, és a kitartó munkára. Nincs könnyű megoldás. Az őszinte beszéd csupán a nehéz, de egyetlen lehetséges kezdet. A következő lépés a következetes és kitartó feladat- és felelősségvállalás. Egyénileg és közösségben. A magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a magyar társadalom iránti felelősséggel. Nincs kibúvó, nincs mentség. Minden döntésünkkel a jövőnek felelünk, nem a mának. De ma kell elhatároznunk, hogyan csináljuk. A MAB-nak a felsőoktatás átalakulásában a minőség őrének kell lennie. Remélem, képesek leszünk megoldani a feladatot. Nincs, nem lehet más választásunk. Ehhez kívánok erőt és elhivatottságot a 20. évfordulón. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 5

Merre tovább felsőoktatás?

Merre tovább felsőoktatás? Merre tovább felsőoktatás? A felsőfokú HR oktatás jövője a jelenlegi helyzet tükrében A téma joggal tart számot a közérdeklődésre. A kialakult helyzet több szempontból is tarthatatlan. A szakma és a politika

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

DEREK BOK FELSŐOKTATÁSI

DEREK BOK FELSŐOKTATÁSI DEREK BOK Még nem késő BOK, DEREK (2003): UNIVERSITIES IN THE MARKETPLACE, THE COMMERCIALIZATION OF HIGHER EDUCATION, SEIZING THE MOMENT. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON AND OXFORD, 199 208. FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei

A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei A magyar dékánok tipikus és atipikus karrierútjai: egy empirikus vizsgálat eredményei FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kováts Gergely A felsôoktatás expanziójával a felsôoktatás-kutatás egyre nagyobb érdeklôdéssel

Részletesebben

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése)

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése) Az intelligens iskola 2. kiadás Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed Sage Publications ISBN 987-0-7619-4774-5 ISBN 987-1-7619-4775-2 (pbk) Barbara MacGilchrist, Kate Myers és Jane Reed 1997, 2004

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

Remény vagy realitás. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Politikai példaeset

Remény vagy realitás. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Politikai példaeset Remény vagy realitás Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Politikai példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Szabó Benjamin készítette elemzés céljára,

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is. Írta: Chi*** Csapó Ida

4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is. Írta: Chi*** Csapó Ida 1 4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is Írta: Chi*** Csapó Ida női önismereti tréner nők és pénz specialista www.gazdagnok.hu 2 FONTOS KÉRDÉSED LEHET:

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

SZILÁGYI GYULA. Megbukott az iskola?

SZILÁGYI GYULA. Megbukott az iskola? SZILÁGYI GYULA Megbukott az iskola? SZILÁGYI GYULA Megbukott az iskola? OSIRIS KIADÓ Budapest, 2004... A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, és a Bábolna Rt. Minden

Részletesebben

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243.

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243. Miért hisszük el? A magyar felsőoktatásról szóló közbeszéd, és hasonlóképpen a felsőoktatás-politikai kormányzati megállapítások világa manapság a hiedelmek, előítéletek és ideológiák világa. A valósághoz

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

SolutionCircle: Megoldásközpontú teamcoaching Használjuk fel a csoport-turbulenciát!

SolutionCircle: Megoldásközpontú teamcoaching Használjuk fel a csoport-turbulenciát! solutionsurfers magyarország info@solutionsurfers.hu www.solutionsurfers.hu Hankovszky Katalin & Tegyi Enikő 1222 Budapest Lőcsei utca 6/A 06 30 2035813 SolutionCircle: Megoldásközpontú teamcoaching Használjuk

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

OSZTÁLYTEREM VAGY IRODA? Az ismeretek bővítésének és a foglalkoztathatóság növelésének legjobb módszerei

OSZTÁLYTEREM VAGY IRODA? Az ismeretek bővítésének és a foglalkoztathatóság növelésének legjobb módszerei OSZTÁLYTEREM VAGY IRODA? Az ismeretek bővítésének és a foglalkoztathatóság növelésének legjobb módszerei Mikor lesz elég a tanulásból? A diploma önmagában nem garantálja, hogy az ember el is tudjon helyezkedni

Részletesebben

Ha van szándék, szív és tehetség, jó elképzeléseket lehet megvalósítani Beszélgetés Doncsev Tosoval

Ha van szándék, szív és tehetség, jó elképzeléseket lehet megvalósítani Beszélgetés Doncsev Tosoval Ha van szándék, szív és tehetség, jó elképzeléseket lehet megvalósítani Beszélgetés Doncsev Tosoval Doncsev Toso Budapesten született. A középiskola után az ELTE BTK bolgár szakán végzett. Az egyetem után

Részletesebben

Beszélgetés az Új Könyvpiac tulajdonosaival: Lafferton Kálmánnal és Pécsi Györgyivel

Beszélgetés az Új Könyvpiac tulajdonosaival: Lafferton Kálmánnal és Pécsi Györgyivel Zelei Miklós Jelen van és figyel Beszélgetés az Új Könyvpiac tulajdonosaival: Lafferton Kálmánnal és Pécsi Györgyivel Összeírtam néhány témakört, amiről beszélgetnünk kellene, mielőtt elmentem az Új Könyvpiac

Részletesebben