Kezelői kézikönyv. Tömör tögép VP 2050A VP 2050AW hu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelői kézikönyv. Tömör tögép VP 2050A VP 2050AW hu"

Átírás

1 Kezelői kézikönyv Tömör tögép VP 2050A VP 2050AW hu H U

2 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is. Ezt a kiadványt a gép eredeti vásárlója fénymásolhatja. A Wacker Neuson Corporation elõzetes írásbeli engedélye nélkül a reprodukálás minden más fajtája tilos. A kiadványnak a Wacker Neuson Corporation által nem engedélyezett bármifajta reprodukciója vagy forgalomba hozatala kimeríti az érvényes szerzõi jogok megsértésének fogalmát. Ennek elkövetése jogi következményeket von maga után. Védjegyek Az ebben a kézikönyvben hivatkozott valamennyi védjegy a felsorolt cégek tulajdona. Gyártó Wacker Neuson Manila Incorporated Lot 2,Blk 1 Phase, PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan Dasmariñas, Cavite, Philippines Tel: +63-(0) Fax: +63-(0) Az utasítások fordított változata A jelen Kezelõi kézikönyv az eredeti utasítások fordítását tartalmazza. A jelen Kezelõi kézikönyv eredeti nyelve az amerikai angol.

3 VP 2050A/AW Tartalomjegyzék El szó 3 1. Biztonsági el rások Szikrafogókra vonatkozó törvények Biztonságos üzemeltetés A bels égésű motorok biztonságtechnikája Biztonságos szervizelés A c mkék helye Figyelmeztet és tájékoztató piktogramok Műszaki adatok Motor Tömör t gép Zaj- és vibráció adatok Méretek Üzemeltetés Ajánlott üzemanyag Alkalmazás A beind tás el tt Beind tás Leáll tás Üzemeltetés wpm_bo hutoc.fm 1

4 Tartalomjegyzék VP 2050A/AW 4. Karbantartás Tervszerű karbantartási program Gyújtógyertya Leveg szűr Motorolaj A motor fordulatszámának beáll tása A porlasztó beáll tása Az üledékgyűjt edény tiszt tása Gépsz j A gerjeszt kenése A tömör t gép tiszt tása A gép emelése A gép száll tása Tárolás Hibaelhár tás wpm_bo hutoc.fm 2

5 El szó El szó Ez a kézikönyv ennek a Wacker Neuson modellnek a biztonságos üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmazza. Az Ön biztonsága és védelme érdekében, gondosan olvassa el, jegyezze meg és tartsa be a kézikönyv biztonsági intézkedéseit. Ez a kézikönyv, vagy ennek a másolata, mindig a géppel legyen. Ha ez a kézikönyv elveszne vagy, ha még egy példány másolat kell, kérem forduljon a Wacker Neuson Corporation-hoz. Ezt a gépet a kezel biztonságának a figyelembevételével terveztük és gyártottuk; mégis veszélyes lehet, ha helytelenül üzemeltetik vagy tartják karban. Az üzemeltetési utas tásokat pontosan tartsa be! Ha bármilyen kérdése van ennek a gépnek az üzemeltetésével vagy szerv zelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Wacker Neuson Corporation-nal. Ezt a kézikönyvet a kiadása idején gyártásban lév gépek alapján rtuk és a benne lév információ ezekre vonatkozik. A Wacker Neuson Corporation fenntartja a jogát, hogy az információ bármely részét, minden külön értes tés nélkül, megváltoztassa. Minden jog fenntartva, különösen a másolás és a forgalombahozatal joga. Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Ezt a kiadványt, vagy annak részeit, bármilyen módon másolni, legyen az elektronikus vagy mechanikus másolás, beleértve a fénymásolást, a Wacker Neuson Corporation kifejezett rásbeli engedélye nélkül, tilos! Bármilyen olyan másolás vagy forgalombahozatal, melyet a Wacker Neuson Corporation nem engedélyezett, szerz i jogbitorlás és elkövet i ellen az eljárást megind tjuk. Kifejezetten fenntartjuk, minden külön értes tés nélkül is, a gépeink fejlesztésére és biztonságuk fokozására irányuló műszaki módos tások jogát. wc_tx000001hu.fm 3

6 Biztonsági el rások 1. Biztonsági el rások VP 2050A/AW Ez az útmutató a VESZÉLY, VIGYÁZAT, FIGYELEM, ÉRTESÍTÉS, és MEGJEGYZÉS felh vásokkal ellátott el rásokat tartalmaz. Ezeket az el rásokat a személyi sérülések, a berendezés károsodásának valamint helytelen működésének elkerülése érdekében be kell tartani. Ez a szimbólum a biztonsági el rások betartására figyelmeztet. A lehetséges sérülésveszélyre utal. Az ezzel a szimbólummal jelölt összes biztonsági el rást be kell tartani a sérülés vagy halál lehet ségének elkerülése érdekében. A VESZÉLY felirat veszélyes helyzetet jelent, amely az el rás be nem tartása esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet. VESZÉLY A VIGYÁZAT felirat veszélyes helyzetet jelent, amely az el rás be nem tartása esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. VIGYÁZAT FIGYELEM A FIGYELEM felirat veszélyes helyzetet jelent, amely az el rás be nem tartása esetén kisebb, vagy mérsékelt sérüléshez vezethet. FIGYELMEZTETÉS: A biztonsági riasztási jel nélkül a FIGYELMEZTETÉS felirat helyzetet jelent, amely, ha el nem kerülik, anyagi kárt eredményezhet. Megjegyzés: Kiegész t információkat tartalmaz a fontos munkafolyamatokról 1.1 Szikrafogókra vonatkozó törvények Megjegyzés: Az állami közegészségügyi és biztonsági törvények és Az állami er forrásokról szóló törvény rendelkezései szerint meghatározott munkavégzési területeken kötelez a szikrafogó használata a szénhidrogén tüzel anyagú, bels égésű motorokon. A szikrafogó rendeltetése a kipufogógázzal együtt keletkez szikrák és lángok távozásának megakadályozása. Az ilyen célú szikrafogókat az Egyesült Államok Erdészeti F igazgatósága min s ti és értékeli (United States Forest Service). A szikrafogókra vonatkozó helyi szabályozások tekintetében forduljon a motor forgalmazójához vagy helyi egészségügyi és munkavédelmi el adóhoz. wpm_si000310hu.fm 4

7 VP 2050A/AW 1.2 Biztonságos üzemeltetés Biztonsági el rások A készülék biztonságos üzemeltetéséhez a gép ismerete és begyakorlott kezelése szükséges. A helytelenül vagy gyakorlatlan személyzet által üzemeltetett gép veszélyforrássá válhat. Figyelmesen olvassuk el a jelen kezelési útmutatóban és a motor kezelési útmutatójában található kezelési utas tásokat és ismerkedjünk meg a kezel elemek elhelyezkedésével és megfelel használatukkal. Csak vizsgázott gépkezel vezesse a gépet SOHA ne engedje, hogy bárki megfelel betan tás nélkül üzemeltesse ezt a berendezést. A berendezést üzemeltet személyeknek ismerniük kell az azzal járó kockázatokat és veszélyeket SOHA NE érintse meg a kipufogót, a motor hengerét vagy a hűt bordákat, mert égési sérüléseket szenvedhet. Ezek a területek forrók, és égéseket okozhatnak SOHA ne használjon olyan tartozékokat és szerelvényeket, amelyeket nem a Wacker Neuson ajánlott. A berendezés károsodása, vagy személyi sérülés következhet be SOHA ne üzemeltesse a gépet éksz jvéd burkolat nélkül. A szabadon futó éksz j és a tárcsák veszélyt jelentenek, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak SOHA ne járassa a gépet felügyelet nélkül MINDIG biztos tsa, hogy a kezel ismerje a megfelel biztonságtechnikai óvintézkedéseket és üzemelési eljárásokat, miel tt a gépet használná MINDIG viseljen véd ruházatot a berendezés üzemelésekor Pl. a véd szemüvegek, vagy biztonsági szemüvegek védik a szemet a szétrepül darabkák ellen MINDIG zárja el az üzemanyagszelepet az azzal ellátott motorokon, ha a gépet nem használják MINDIG tárolja a berendezést megfelel módon, ha azt nem használják. A berendezést tiszta, száraz helyen, gyermekek el l elzárva kell tárolni A gépet MINDIG az összes biztonsági berendezéssel és elemmel együtt használja. NE módos tsa vagy hatástalan tsa a biztonsági eszközöket. NE használja a gépet, ha bármelyik biztonsági elem hiányzik vagy működésképtelen Az üzemeltetés megkezdése el tt MINDIG olvassuk el, értsük meg és kövessük a kezelési útmutatóban foglaltakat. VIGYÁZAT wpm_si000310hu.fm 5

8 Biztonsági el rások 1.3 A bels égésű motorok biztonságtechnikája VP 2050A/AW A bels égésű motorok külön veszélyt jelentenek üzemeltetésük és üzemanyaggal való feltöltésük közben. Olvassa el és tartsa be a motor gépkönyvében lev figyelmeztet utas tásokat és a következ biztonságtechnikai útmutatásokat. A figyelmeztetések és biztonságtechnikai útmutatások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált eredményezhet NE üzemeltesse a gépet bels térben vagy zárt helyeken, mint pl. mély gödörben, hacsak nem áll rendelkezésre kielég t, elsz vó ventillátorokkal vagy töml kkel biztos tott szell zés. A motorból származó kipufogógázok mérgez szénmonoxid gázt tartalmaznak; a szénmonoxid belélegzése öntudatvesztést okozhat, és halálhoz vezethet Ne dohányozzon a gép üzemeltetése közben A motor üzemanyaggal való feltöltésekor dohányozni TILOS Meleg vagy működ motort üzemanyaggal feltölteni TILOS A motort ny lt láng mellett TILOS üzemanyaggal feltölteni A motor feltöltésekor az üzemanyagot TILOS kilöttyinteni NE üzemeltesse a motort ny lt láng közelében! Az üzemanyag tartályt MINDIG jó szell zésű helyen töltsük fel A feltöltés után a tanksapkát MINDIG vissza kell helyezni MINDIG ellen rizze, az üzemanyag-vezeték, a tanksapka és a tank épségét. Ne működtesse a gépet, ha szivárgást észlel, vagy ha a tanksapka vagy az üzemanyag vezetékek meglazultak. VESZÉLY wpm_si000310hu.fm 6

9 VP 2050A/AW 1.4 Biztonságos szervizelés Biztonsági el rások VIGYÁZAT! A rosszul karbantartott gép veszélyforrássá válhat! A gép hosszú idejű biztonságos üzemének biztos tása érdekében id szakos karbantartások és esetenkénti jav tások szükségesek NE próbálja meg a gép üzemelés közbeni tiszt tását vagy karbantartását. A forgó alkatrészek súlyos sérülést okozhatnak NE forgasson be üzemanyaggal elárasztott benzinhajtású motort, miközben a gyújtógyertya ki van csavarva. A hengerben összegyűlt üzemanyag a gyertyany láson át kifecskendezhet NE végezzen szikrapróbát benzinmotorokon, ha a motor üzemanyaggal el van árasztva, vagy benzinszagot lehet érezni. A szikra begyújthatja a g zöket NE használjon benzint, vagy hasonló tűzveszélyes oldószereket alkatrészek tiszt tására, különösen zárt helyeken. Az üzemanyag vagy oldószerek g zei robbanáshoz vezethetnek A véletlen tűz elkerülése érdekében MINDIG tartsuk távol a gyúlékony hulladékokat a kipufogó környékét l A kopott vagy tönkre ment alkatrészeket MINDIG cseréljük ki a Wacker Neuson cég által tervezett és ajánlott ép alkatrészekre MINDIG húzza le a gyújtógyertya vezetékét benzinmotorral ellátott gépek karbantartása el tt, azok véletlenszerű beindulásának megakadályozásához MINDIG tartsa a gépet tisztán, a c mkéket pedig olvasható állapotban. Pótolja a hiányzó, vagy nehezen olvasható c mkéket. A c mkék fontos üzemeltetési információkat tartalmaznak, és veszélyekre, valamint veszélyes helyzyetekre figyelmeztetnek. wpm_si000310hu.fm 7

10 Biztonsági el rások 1.5 A c mkék helye VP 2050A/AW wpmgr wpm_si000310hu.fm 8

11 VP 2050A/AW 1.6 Figyelmeztet és tájékoztató piktogramok Biztonsági el rások Ezen a Wacker Neuson gépen, ahol szükséges, nemzetközi piktogramokat alkalmaztunk. Ezeket a piktogramokat az alábbiakban ismertetjük: Piktogram Jelentése VIGYÁZAT! Forró felület! A gép zajszintje: db(a)-ban. VIGYÁZAT! Kézsérülés, ha elkapja a mozgó gépsz j. Mindig tegye vissza a gépsz jvéd t. FIGYELEM! Olvassa el, és jól értse meg a mellékelt üzemviteli kézikönyvet, miel tt ezt a gépet üzeelteti. Ennek elmulasztása az Ön és a mások megsebesüléséhez vezethet. FIGYELEM! Emelési pont. wpm_si000310hu.fm 9

12 Biztonsági el rások Piktogram Jelentése VP 2050A/AW VIGYÁZAT! A berendezés üzemeltetése közben mindig viseljen szem - és fülvéd t. Gázadagoló kar: Nyúl = Teljes sebesség vagy Gyors Tekn sbéka = Üresjárat vagy Lassú VESZÉLY! A gépek szénmonoxidot bocsátanak ki. Csak jól szell zött helyen üzemeltesse. Olvassa el az üzemviteli kézikönyvet. Ne legyen szikra, láng, és éghet tárgy a gép közelében. Áll tsa le a motort, miel tt tankol. C mke-a gép t pusa. A c mke a gép t pusát jelzi. Company logo Company label wpm_si000310hu.fm 10

13 VP 2050A/AW Piktogram Jelentése Biztonsági el rások Egy azonos tó lap tipussal, cikkszámmal, verzió - és gépszámmal minden gépen megtalálható. Az adatokat kérjük jegyezze le a lapról, amivel ezek a gép elvesztése ill. a lap sérülése esetén is rendelkezésre állnak. A tipus, a cikkszám, a verzió - és gépszám az alkatrészmegrendeléseknél, ill. a szerv zinformációknál állandóan szükségesek. Erre a gépre az alábbi egy vagy több szabadalom vonatkozik. wpm_si000310hu.fm 11

14 Műszaki adatok 2. Műszaki adatok VP 2050A/AW 2.1 Motor A motor teljes tményadatai Nettó névleges teljes tmény az SAE J1349. szabvány szerint. A tényleges leadott teljes tmény változhat a körülmények vagy az adott felhasználás függvényében. VP 2050A VP 2050AW Motor Motor gyártmánya Motor modellje Max. névleges teljesítmény a névleges sebességen kw Honda GX 160 UT1 SWX rpm Gyújtógyertya t pus NGK BPR 6ES Elektródköz mm 0,7-0,8 Üzemi sebesség ford./perc 3600 Leveg szűr t pus Kett s betétes Motor kenés olajt pus üzemi osztálybesorolás SAE 10W30 SG vagy SF Motor olajmennyiség ml 600 Üzemanyag t pus Normál ólommentes benzin Üzemanyagtartály űrtartalma Szelephézag (hidegen) intake: exhaust: liter 3,6 mm 0,15 0,20 wpm_td000319hu.fm 12

15 VP 2050A/AW 2.2 Tömör t gép Műszaki adatok VP 2050A VP 2050AW Tömör t gép Üzemsúly kg 103 V ztartály térfogata liter 7,6 Gerjeszt fordulatszáma ford./éksz j 5800 ± 100 Gerjeszt kenése ml 296 Automata sebességváltóolaj Dextron III / Mercon, vagy azzal egyenértékű Méretek mm 588 x 500 x Zaj- és vibráció adatok Az Európai Közösség 89/392 Gépel rásai, f paragrafusa szerint, az el rt zajadatok a következ ek: a gép zajszintje-ban (L WA ) = 108 db(a) a zajnyomásszint a kezel helyén (L pa ) = 97 db(a) Ezeket a zajértékeket a zajteljes tményszinthez (L WA ) az ISO 3744 szerint, a kezel helyén fennálló zajnyomásszinthez (L pa ) pedig az ISO 6081 szerint határozták meg. Az EN ISO része szerint meghatározott súlyozott tényleges gyorsulási érték 4,5 m/s 2. A zaj és vibrációs adatok megszerzésekor az egység zúzott kavicson üzemelt, névleges motorsebességgel.7 wpm_td000319hu.fm 13

16 Műszaki adatok 2.4 Méretek VP 2050A/AW mm (hüvelyk) 919 (36) 500 (20) 588 (23) wpmgr wpm_td000319hu.fm 14

17 VP 2050A/AW 3. Üzemeltetés Üzemeltetés 3.1 Ajánlott üzemanyag 3.2 Alkalmazás A motorhoz normál ólommentes benzint kell használni. Csak friss, tiszta üzemanyagot használjon. A vizet vagy szennyez dést tartalmazó üzemanyag az üzemanyagrendszer károsodását okozza. A részletes üzemanyag el rásokhoz olvassa el a motor gépkönyvét. 3.3 A beind tás el tt Ezt a tömör t gépet laza, darabos talajok, kavics és burkolókövek tömör tésére tervezték. Használható zárt helyeken, és közvetlenül szerkezeti elemek, pl. falak, járdaszegély és alapok mellett. Ezt a tömör t gépet nem javasoljuk magas agyagtartalmú tapadós talajok tömör tésére Olvassa el és ismerje meg az ennek a gépkönyvnek az elején lev biztonságtechnikai és üzemelési útmutatásokat Ellen rizze a következ ket: olajszint a motorban. üzemanyagszint. leveg szűr állapota. küls rögz t elemek szorossága. üzemanyagvezetékek állapota. wpm_tx001097hu.fm 15

18 Üzemeltetés 3.4 Beind tás VP 2050A/AW Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Nyissa ki az üzemanyagszelepet a kar jobbra tolásával (a1). Megjegyzés: Ha a motor hideg, áll tsa a fojtószelep karját (b1) zárt állásba. Ha a motor meleg, áll tsa a fojtószelepet (b2) nyitott állásba Ford tsa a motorkapcsolót (e1) ON (BE) állásba Áll tsa a gázszabályzó kart kissé balra (d1) Húzza meg az (c) ind tózsinórt. Megjegyzés: Ha a motorolaj szintje alacsony, a motor nem fog beindulni. Ha a motor nem indul be, ellen rizze az olajszintet, és szükség szerint pótolja az olajat. Néhány motortípus fel van szerelve alacsony olajszint-jelzõ lámpával (f), amely az indítózsinór meghúzása közben gyullad ki A motor felmelegedésével nyissa a fojtószelepet (b2) Nyissa ki teljesen a gázszabályzót a gép üzemeltetéséhez. 3.5 Leáll tás Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Csökkentse le a motor fordulatszámát üresjáratra a gázszabályzó teljesen jobbra áll tásával (d2) Ford tsa a motorkapcsolót (e2) OFF (KI) állásba Zárja el az üzemanyagszelepet a kar balra áll tásával (a2). wpm_tx001097hu.fm 16

19 VP 2050A/AW 3.6 Üzemeltetés Üzemeltetés A motort teljes gázzal üzemeltessük és engedjük, hogy a vibrolap saját normál sebességével haladjon el re. Amikor lejt s területen felfelé haladva dolgozunk, akkor a vibrolapot enyhe el retolással seg teni kell a mozgásban. Amikor lejt n lefelé dolgozunk és a gép kezd felgyorsulni, akkor a vibrolapot kissé vissza kell tartani. A tömör tend anyagtól függ en a legjobb eredményt három-négy tömör tési menettel nyerhetjük. Jóllehet a talajban szükség van némi nedvességre, a túl nedves talaj szemcséi annyira összetapadhatnak, hogy az már akadályozza a megfelel tömör tést. Ha a talaj nagyon nedves, akkor tömör tés el tt hagyjunk id t, hogy kissé megszáradjon. Ha a talaj annyira száraz, hogy porfelh keletkezik, a tömör tés jav tása érdekében a felületet enyhén meg kell nedves teni. Ezzel a légszűr terhelését is csökkentjük. Aszfalt tömör tésekor használjuk a v ztartályt az aszfalt és a vibrolap alsó felületének megnedves téséhez. Ezzel megakadályozzuk, hogy az aszfalt megtapadjon. Megfelel tömör téshez két munkamenet elegend. Amikor a vibrolapot járdakövek tömör téséhez alkalmazzuk, a lemez aljához csatlakoztassunk párnalemezt, hogy a kövek felülete ne pattanjon le, ill. ne karcolódjon össze. Kiegész t tartozékként erre a célra poliuretán párna szolgál. ÉRTESÍTÉS: A vibrolapot NE ÜZEMELTESSÜK betonon vagy nagyon kemény, száraz, tömör tett felületeken. A vibrolap vibráció helyett inkább ugrándozni fog és mind a lemez, mind a motor megsérülhet. wpm_tx001097hu.fm 17

20 Karbantartás 4. Karbantartás VP 2050A/AW 4.1 Tervszerű karbantartási program Az alábbi táblázat tartalmazza az alapvet sim tógép- és motorkarbantartás adatait. A motor karbantartásával kapcsolatos további információk a motor gyártója által kiadott Üzemviteli gépkönyvben találhatóak. Amikor a berendezését leszáll tották, a motor Üzemviteli gépkönyvéb l kapott egy példányt. Napont a ind tás el tt Az els 20 minden üzemór a után Kéthetente vagy minden 50 üzemór a után Havont a vagy minden 100 üzemór a után Évente vagy minden 300 üzemór a után Ellen rizze az üzemanyagszintet. Ellen rizze a motorolajszintet. Vizsgálja meg az üzemanyagvezetékeket. Vizsgálja meg a leveg szűr t. Szükség esetén cserélje le. Ellen rizze a küls acélszerelvényeket. Ellen rizze és áll tsa be az éksz jakat. Tiszt tsa meg a leveg szűr betétjét. Ellen rizzük a vibrációs szerelvényeket sérülések szempontjából. Ellen rizzük a gerjeszt olajszintjét. Cserélje le a motorolajat. Tiszt tsa meg a hűt rendszert. Ellen rizze és tiszt tsa meg a gyújtógyertyát. Ellen rizze az üledékgyűjt edényt. Ellen rizze és áll tsa be a szelephézagot. Cserélje le a gerjeszt ken olaját.. wpm_tx001098hu.fm 18

21 VP 2050A/AW Karbantartás Gyújtógyertya Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Szükség szerint tiszt tsa meg vagy cserélje le a gyújtógyertyát, biztos tva ezzel a helyes üzemelést. Lapozza fel a motor Üzemviteli gépkönyvét. A hangtomp tó nagyon felforrósodik üzem közben, és a motor leállása után még egy ideig forró is marad. Ne nyúljon a hangtomp tóhoz, am g forró. Megjegyzés: Lásd Műszaki adatok - Áll tsa be a szikraközt, Javasolt gyújtógyertya t pus Szerelje ki a gyújtógyertyát, és vizsgálja meg Ha a szigetel burkolat repedezett vagy csorba, cserélje ki a gyújtógyertyát. Tiszt tsa meg a gyújtógyertya elektródáit egy drótkefével Áll tsa be a szikraközt (a) Er sen csavarja be a gyújtógyertyát. ÉRTESÍTÉS: A kilazult gyújtógyertya nagyon er sen felhevülhet, s ez károsodást okozhat a motorban. VIGYÁZAT wpm_tx001098hu.fm 19

22 Karbantartás 4.2 Leveg szűr VP 2050A/AW Egyházmegye illusztrácio: wc_gr A motor ktelemes légszűr vel van felszerelve. Gyakran szervizelje a légszűr t, hogy megel zze a porlasztó meghibásodását. ÉRTESÍTÉS: SOHA ne üzemeltesse a motort légszűr nélkül. A motor ugyanis komoly sérülést szenvedhet. SOHA ne használjon benzint vagy más, alacsony lobbanáspontú oldószert a légszűr tiszt tásához. Tüzet vagy robbanást okozhat. VIGYÁZAT! Szerv zeléshez: Szerelje ki a légszűr t (a). Távol tsa el mindkét elemet, és vizsgálja meg, nincsenek-e rajta lyukak vagy szakadások. A sérült elemeket cserélje ki Mossa meg a habos tott anyagból készült elemet (b) enyhe mosószer melegvizes oldatával. Tiszta v zzel gondosan öbl tse ki. Hagyja alaposan megszáradni az elemet. Tiszta motorolajjal itassa át az elemet, majd a felesleges olajat nyomkodja ki bel le A pap relemet (c) könnyedén ütögesse meg vagy belülr l kifelé fújja át sűr tett leveg vel, hogy eltávol tsa a felesleges port. Ha túlságosan szennyezettnek tűnik, cserélje le a pap relemet. wpm_tx001098hu.fm 20

23 VP 2050A/AW 4.3 Motorolaj Karbantartás Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Motorolajat addig ür tse le, am g a motor még meleg Távol tsa el az olajbeönt ny lás dugóját (a), és az ür t ny lás dugóját (b) az olaj leür téséhez. Megjegyzés: A környezet védelme érdekében helyezzen a gép alá műanyag fóliát és megfelel edényt, hogy összegyűjtse a leeresztett folyadékot. A folyadékot a környezetvédelmi törvények el rásainak megfelel en helyezze el Szerelje vissza az ür t ny lás dugóját Töltse fel a motor forgattyúházát a javasolt olajjal egészen a beönt ny lás szintjéig (c). Az olaj mennyiségét és t pusát lásd az Műszaki adatok c mű fejezetben Szerelje vissza az olajbeönt ny lás dugóját. a wc_gr wc_gr A motor fordulatszámának beáll tása Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Áll tsuk a motort teljes terhelésre. Lásd Műszaki adatok Az üresjárati fordulatszám beáll tása: Helyezzük a gépet gumilemezre, hogy megakadályozzuk az elmozdulását Ind tsuk be a motort, és egy hagyjuk, hogy elérje a normál működési h mérsékletet Csavarjuk az (a) gázadagoló ütköz csavart befelé a sebesség csökkentéséhez, és kifelé annak növeléséhez. A fordulatszám mérése el tt ellen rizzük, hogy a gázadagoló érintse az ütköz csavart. ÉRTESÍTÉS: A vibrólapnak a Műszaki Adatokban feltüntetett sebességnél nagyobb értékkel történ üzemeltetése esetén mind a vibrólap mind pedig a motor károsodhat. wpm_tx001098hu.fm 21

24 Karbantartás 4.5 A porlasztó beáll tása VP 2050A/AW Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Ind tsuk be a motort és járassuk addig, m g eléri az üzemi h mérsékletet Két fordulattal csavarjuk ki a (a) beáll tó csavart A motor üresjáratában a legmagasabb fordulatszám elérése érdekében forgassuk a (a) csavart befelé vagy kifelé A csavar helyzetének beáll tása után forgassuk a (b) szabályozó csavart úgy, hogy az üresjárati fordulatszám. Lásd Műszaki adatok. Megjegyzés: Egyes motorok: Az áll tócsavar (c) határoló kupakkal van ellátva, hogy ne keletkezzen túlságosan dús leveg -üzemanyag keverék, s gy a gép megfeleljen az emisszióra vonatkozó el rásoknak. A keveréket gyárilag áll tják be, beáll tásra tehát nincs szükség. Ne próbálja meg leszerelni a határoló kupakot. A határoló kupak ugyanis nem szerelhet le az áll tócsavar eltörése nélkül. wc_gr Az üledékgyűjt edény tiszt tása Egyházmegye illusztrácio: wc_gr Zrja le az üzemanyagcsapot Szerelje ki az üledékgyűjt edényt (a) és a töm t gyűrűt (b) Nem gyúlékony oldószerben gondosan mossa le ket. Szár tsa meg és szerelje vissza Nyissa ki az üzemanyagcsapot, és ellen rizze nincsen-e szivárgás. wpm_tx001098hu.fm 22

25 VP 2050A/AW 4.7 Gépsz j Karbantartás Egyházmegye illusztrácio: wpmgr Új berendezés, illetve hajtósz jcsere esetén 20 üzemóra után ellen rizze a hajtósz j feszességét. 50 üzemóra után minden esetben ellen rizze a hajtósz jat. A hajtósz j szabályozása: Laz tsa meg a sz jvéd pajzson található két csavart (a), majd távol tsa el a pajzsot oly módon, hogy a csavarok maradjanak a pajzsban Laz tsa meg a motort a konzolhoz er s t négy anyát (b), majd laz tsa meg azt a csavart (c), amely a pajzsot rögz ti a konzolhoz A hajtósz j fesz téséhez mozgassa a motort hátrafelé (a kar irányába), illetve a laz tásához el re A sz jat úgy áll tsa be, hogy ha a két csiga között, középen megnyomja a hajtósz jat, a behajlása ne legyen több, mint mm (d) Gy z djön meg róla, hogy a kuplung csiga (f) és a meghajtó csiga (e) egyvonalban van. Az egyenes élet támassza a meghajtó csigának (e) és forgassa el a motort adiig, am g a két csiga párhúzamos A berendezés összeszerelésekor az anyákat és a csavarokat legfeljebb 20,5 Nm nyomatékkal húzza meg. a b c d wpmgr wpm_tx001098hu.fm 23

26 Karbantartás 4.8 A gerjeszt kenése VP 2050A/AW Egyházmegye illusztrácio: wpmgr A gerjeszt szerelvény csapágyai nagy sebességgel forognak és a kenésük szóró olajozással történik. Ezért fontos, hogy ügyeljen a gerjeszt egység olajszintjére, illetve a rendszeres olajcserére. 50 üzemóra elteltével mindig ellen rizze az olajszintet. Az olajszint ellen rzéséhez helyezze a lemezt egy sima, v zszintes felületre. Távol tsa el a cs dugót (a) és a szigetel gyűrűt (b). Az olaj szintjének el kell érnie a cs dugó menetét. Szükség esetén töltse fel az olajat a megfelel szintre. Cserélje az olajat 300 üzemóra után. Az olaj leengedése: Távol tsa el a dugót (a), majd billentse meg lemezt. Megjegyzés: A környezet védelme érdekében helyezzen a berendezés alá egy műanyag ter t t és egy tartályt, hogy felfoghassa a berendezésb l kifolyó folyadékot. A folyadékot a környezetvédelmi el rások szerint kezelje. Helyezze a lemezt egy sima felületre, majd a tölt ny láson öntsön be körülbelül 296 ml olajat, hogy az olajszint elérje a cs dugó menetét. ÉRTESÍTÉS: NE töltse túl a berendezést. A túl sok olaj csökkentheti a gerjeszt teljes tményét és káros thatja a hajtósz jat. wpmgr A tömör t gép tiszt tása Használat után tiszt tsa meg a tömör t gépet a motorkonzol alatt összegyűlt földt l, kövekt l és sártól. Ha a tömör t gépet poros területen használják, ellen rizze a motorhenger hűt bordáit, hogy nem gyűlt-e össze rajtuk vastag porréteg. A motor túlhevülésének elkerülése érdekében a motorhenger hűt bordáit tisztán kell tartani. wpm_tx001098hu.fm 24

27 VP 2050A/AW 4.10 A gép emelése Karbantartás Egyházmegye illusztrácio: wpmgr A gép tömegét lásd az Műszaki adatok c mű fejezetben. A gép kézzel történ felemelése: Áll tsa le a motort H vjon seg tséget, és tervezzék meg az emelést. Az égési sérülések és a tűzveszély elkerülése érdekében hagyja a motort lehűlni száll tás, vagy bels téri tárolás el tt. Ford tsa az üzemanyagszelepet zárt állásba, és tartsa a motort v zszintes VIGYÁZAT helyzetben az üzemanyag kifolyásának megakadályozása érdekében A gépet a fogantyúknál emeljük fel (a) A gépet az ábrán látható módon kell megemelni. A hátsérülések elkerülése végett az emelés során álljon biztos lábbal egyenletes talajon, lábait egymástól vállszélességnyi távolságban tartva. Tartsa fejét felemelve, a hátát pedig egyenesen. VIGYÁZAT A berendezés géppel történ emelése: ÉRTESÍTÉS: Az emelés el tt gy z djön meg róla, hogy az emel szerkezet biztonságosan elb rja majd a gép súlyát. A gép tömegét lásd az Műszaki adatok c mű fejezetben Akassza rá a kampót, kábelt vagy hevedert a gépre az ábrázolt módon, és emelje azt szükség szerint. ÉRTESÍTÉS: NE emelje fel a rezg lemezt az irány tó fogantyúval. A rezg lemez megcsúszhat és leeshet. c CAUTION VORSICHT PRECAUTION PRECAUCION a b wpmgr wpm_tx001098hu.fm 25

28 Karbantartás 4.11 A gép száll tása VP 2050A/AW Egyházmegye illusztrácio: wpmgr Az égési sérülések és a tűzveszély elkerülése érdekében hagyja a motort lehűlni száll tás, vagy bels téri tárolás el tt. VIGYÁZAT! Ford tsa az üzemanyagszelepet zárt állásba, és tartsa a motort v zszintes helyzetben az üzemanyag kifolyásának megakadályozása érdekében Száll tás esetén rögz tsük a berendezés leesésének, illetve felborulásának elkerülése érdekében rögz tsük a gépet a járműre. A gépet a járműhöz az ábrán jelzett pontokon rögz thetjük. wpmgr Tárolás Ha a vibrolapot 30 napnál hosszabb ideig tároljuk, akkor a következ feladatokat kell elvégezni: Távol tsuk el lemezr l a laza k zetet és szennyez dést Tiszt tsuk meg a motor hengerének hűt bordáit Tiszt tsuk meg vagy cseréljük ki a légszűr t Cseréljük ki a gerjeszt ben az olajat Cseréljük ki a motorolajat és a tároláshoz kövessük a motor kezelési útmutatójában foglaltakat Takarjuk le a lemezt és a motort tároljuk tiszta, száraz helyen wpm_tx001098hu.fm 26

29 VP 2050A/AW 4.13 Hibaelhár tás Karbantartás Probléma / Jelenség A tömör t gép nem veszi fel a teljes sebességet. Gyenge tömör tési hatás A motor üzemel, de nincs vibráció. A tömör t gép ugrál, vagy egyenetlenül tömör t. Ok/Elhár tás A motor gázszabályozója nincs teljesen nyitva. A gázszabályozó nincs helyesen beáll tva. A talaj túl nedves, a tömör t gép tapad. A tömör tés el tt várjon, am g a talaj megszárad. Laza vagy kopott, illetve csúszik a tárcsákon az éksz j. Áll tsa utána, vagy cserélje ki az éksz jat. Ellen rizze, hogy a motortartó csavarok szorosake. Szorulnak a gerjeszt csapágyak. Ellen rizze a gerjeszt állapotát, és annak olajszintjét. Pótolja vagy cserélje le az olajat. A leveg szűr el van t m dve a portól, ezzel lecsökkenti a motor teljes tményét. Tiszt tsa meg, vagy cserélje ki a leveg szűr t. A motor fordulatszáma túl alacsony. Ellen rizze a motor fordulatszámát fordulatszámmér vel. Áll tsa be, vagy jav tsa meg a motort, hogy az a megfelel fordulatszámon üzemeljen. Lásd a motor gépkönyvét. A motor gázszabályozója nincs nyitva. Laza vagy szakadt az éksz j. Áll tsa be, vagy cserélje ki. Meghibásodott a tengelykapcsoló. Ellen rizze, és szükség esetén cserélje ki a tengelykapcsolót. Túl alacsony a motor fordulatszáma. Ellen rizze a motor fordulatszámát. Túl sok olaj van a gerjeszt ben. Áll tsa be a megfelel olajszintet. A talaj felülete túl kemény. A lengéscsillap tó tartói kilazultak vagy sérültek. wpm_tx001098hu.fm 27

30

31 EC MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI UNIÓBAN Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München ezennel tanúsítja, hogy az alábbiakban specifikált építő berendezés: 1. Kategória: Vibrációs lemezek 2. A gép működése: Ezt a tömör t gépet laza, darabos talajok, kavics és burkolókövek tömör tésére tervezték. Használható zárt helyeken, és közvetlenül szerkezeti elemek, pl. falak, járdaszegély és alapok mellett. 3. Típus / modell: VP 2050A, VP 2050AW 4. Berendezés cikkszáma: , Nettó beszerelt teljesítmény: VP 2050A, VP 2050AW 3,6kW A hangvizsgálat a 2000/14/EC / direktíva szerint történt: Megegyezés értékelési eljárás Értesített testület neve és címe Mért hangerőszint Garantált hangerőszint VI. Függelék BSI, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL United Kingdom VP 2050A 101 db(a) VP 2050AW 101 db(a) VP 2050A 108 db(a) VP 2050AW 108 db(a) 6. Ez a berendezés eleget tesz a 2006/42/EC Gépészeti Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá az alábbi szabványok rendelkezéseinek is megfelelő módon került legyártásra: 2000/14/EC 2004/108/EC EN EN VP 2050A-hu_2010_WN.fm Dátum Heinz Gengnagel President & CEO WACKER NEUSON CORPORATION A jelen EC szabványmegfelelõségi nyilatkozat az eredeti tanúsítvány fordítása.

32 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Skyline Tower, Suite 2303, 23/F 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel Fax: