VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE"

Átírás

1 Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: , Fax: Mérnöki Iroda Kft. VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES VIZSGÁLAT július Székesfehérvár

2 A VELENCEI-TÓ KAPUJA ELŐZETES VIZSGÁLAT Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Projektfelelős: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök környezetvédelmi szakmérnök szakértői eng. sz.: OKVF-F-185/2004. Projektvezető: Tóth Roland okl. környezetmérnök A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet. Copyright Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 2

3 TARTALOM BEVEZETÉS ENGEDÉLYES AZONOSÍTÓ ADATAI TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI TEVÉKENYSÉG VOLUMENE TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBENI MEGOSZTÁSA TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, A TERÜLETHASZNÁLATOK MÓDJA KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK Külső hálózattal kapcsolatos igények Vízellátás, csatornázás Fűtési- hűtési rendszer TERVEZETT BERUHÁZÁSBEMUTATÁSA A tervezett beruházás ismertetése Anyagfelhasználás A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK Létesítés időszakában Megvalósítás időszakában Felhagyás időszakában ADATOK BIZONYTALANSÁGA ILLESZKEDÉS FEJLESZTÉSI TERVEKHEZ, KONCEPCIÓKHOZ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL ELŐZETES BECSLÉSE A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Élővilág A TELEPÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Élővilág Havária A MEGVALÓSÍTÁS KÖRNYEZETI HATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Élővilág Havária A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI HATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék...51 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 3

4 Zaj Élővilág Havária HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA ÉRINTETT TERÜLETEK ADATAI, ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE A létesítés időszakában A megvalósítás időszakában A felhagyás időszakában NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINŐSÍTÉSÉRŐL MELLÉKLET...57 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 4

5 BEVEZETÉS A Velencei-tó Magyarország egyik kiemelt, természet alkotta vonzereje. A tó, lenyűgözően gazdag növény- és állatvilága, a táj szépsége az ország egyik legnépszerűbb üdülőhelyévé emelte a térséget. A régió földrajzi adottságait elemezve megállapítható, hogy a térség az idegenforgalom területén jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik, mely a megfelelő koncepció alkalmazásával a térség legfőbb fejlesztési iránya lehet. A tervezett fejlesztés megvalósításával, annak hatásaival a Velencei tó Európa szintű célponttá válhat, mely erősíti a régió és az ország gazdasági helyzetét, jövedelem termelő képességét. Gazdaságélénkítő hatása szereppel bír a meglévő vállalkozások minőségi fejlesztésében, új vállalkozások, befektetések indításában. A projekt tartós növekedést biztosít, hosszú távon fenntartható, munkahelyeket teremt közvetlenül és közvetve. Tekintve a projekt és a várható hatások komplexitását, a fejlesztés eredményei több szegmensben megmutatkoznak. A Velencei tó Kapuja projekt elsődleges célja, hogy a térség Európa szintű turisztikai célpontjává emelkedjen oly módon, hogy az elsődleges természeti vonzerőt (Velencei-tó), minőségi idegenforgalmi lehetőségekkel és szolgáltatásokkal (Velencei-tó Kapuja Projekt) kapcsolja össze, melyekre színvonalas programszolgáltatást telepít. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik egy rehabilitációs, illetve rekreációs központ kialakítására. A beruházás egyes ütemeinek tervezésekor kiemelt szempontként szerepeltek a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek. A projekt által érintett összterület mintegy m 2, melyre épületként a korzó révén egy m 2 beépített területű, ebből m 2 üzlet, iroda, szolgáltatás funkciójú ház kerül. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 140. pontja alapján a tervezett beruházás előzetes vizsgálat köteles: 140. az 1. melléklet vagy a 3. melléklet pontjába nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól vagy 300 parkolóhelytől Velence Város Polgármesteri Hivatala az előzetes vizsgálat elkészítésével a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft-t (1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C.) bízta meg. Az előzetes vizsgálat elkészítéséhez szükséges adatokat, terveket, térképi dokumentációt, hatósági iratokat a Megbízó bocsátotta a megbízott fél részére. A PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. jelen dokumentációt a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek, valamint a helyes mérnöki gyakorlat elvárásainak megfelelően állította össze. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 5

6 Jogszabályok jegyzéke Az előzetes vizsgálat készítése során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe. 1. számú táblázat: Az előzetes vizsgálat készítése során figyelembe vett jogszabályok jegyzéke Sorszám Jogszabály megnevezése évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről /2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 9. 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről /1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről /1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről /2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 13. 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 14. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról /2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 16. kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról /2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól /1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 19. A termőföldről szóló évi LV. törvény 1. ENGEDÉLYES AZONOSÍTÓ ADATAI Név: Velence Város Polgármesteri Hivatala Cím: 2481 Velence, Tópart u. 26. KSH azonosító: TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA A Velencei-tó kedvező adottságai, az eddig megvalósult fejlesztések, valamint a tó környezetében megvalósítani kívánt beruházások együttesen fogalmazták meg az igényt arra, hogy a területileg elszórtan kialakult, egyenként, vagy kisebb csoportokban létrejött közösségi, kulturális és idegenforgalmi vendéglátó funkciójú egységek egymással összekötve, hálózatot alkotva szolgálják mind a turistákat, vendégeket, és az itt élőket. A Velencei tó Kapuja projekt elsődleges célja, hogy a térség Európa szintű turisztikai célpontjává emelkedjen oly módon, hogy az elsődleges természeti vonzerőt (Velencei-tó), minőségi idegenforgalmi lehetőségekkel és szolgáltatásokkal (Velencei-tó Kapuja Projekt) kapcsolja össze, melyekre színvonalas programszolgáltatást telepít. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik egy rehabilitációs, illetve rekreációs központ kialakítására. A beruházás egyes ütemeinek tervezésekor kiemelt szempontként szerepeltek a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 6

7 3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 3.1. TEVÉKENYSÉG VOLUMENE A projekt által érintett összterület mintegy m 2, melyen a következő táblázatban bemutatott főbb területfoglalási elemekből tevődnek össze. A tervezési terület úszótelkeket határol, melyek jelenleg is vendéglátó ipari tevékenységet folytatnak. A tervezett fejlesztések ezen épületeket nem érinti. 2. számú táblázat: A projekt főbb elemeinek áttekintése FUNKCIÓ TERÜLET Projektelemek Homokos-lidos strand m 2 Parkosított zöldterület: m 2 Meglévő zöldterületek m 2 Korzóépület zárt passzázs: nyitott felső passzázs és teraszok: m 2 Regionális info-központ és rendezvénytér galériával Díszterem, előtér Sétányok térkőburkolattal Kikötő sétány és Lido sétány területű m 2 Felső sétány (korzó épület mögött): m 2 Gyalogsétány Tópart út mellett m 2 Strand lejárók a dekkekhez: 770 m 2 Parti dekkek, teraszok 475 m 2 Nyitott rendezvénytér díszburkolattal, szökőkúttal: 990 m 2 Összesen m 2 A tervezési területen található csúszda ugyancsak nem tartozik jelen előzetes vizsgálatban tárgyalt projekt tárgyába, a későbbi tárgyalások eredményétől függően döntenek további üzemeltetéséről TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBENI MEGOSZTÁSA A tervezési területen egy építési ütemben valósulnak meg a tervezett épületek, létesítmények, illetve a közművek. A létesítmények építése az engedélyek beszerzését követően azonnal, várhatóan I. negyedévében kezdődik. A létesítmények használatba vételének időpontja várhatóan május. A megvalósításra kerülő létesítmények élettartama minimum 50 év. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 7

8 3.3. TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, A TERÜLETHASZNÁLATOK MÓDJA A projekt által érintett terület nagysága mintegy m 2, melyre épületként a korzó révén egy m 2 beépített területű, ebből m 2 üzlet, iroda, szolgáltatás funkciójú ház kerül. Az épület hasznos alapterülete az emelettel és a második emeleti díszteremmel együtt mintegy m 2 lesz, mely második ütemben további, legfeljebb m 2 területtel egészülhet ki. A parkosítás összterülete m 2. A burkolt felületként kialakítandó sétányok, utak összesen m 2 területet fednek. A tervezési területek Velence Tópart u. mellett helyezkednek el. A fejlesztéssel érintett területek jellemző adatait az alábbi táblázat foglalja össze. 3. számú táblázat: A tervezési terület alapadatai Hrsz. Művelési ág Nagyság (m 2 ) 1367/28 Kivett közterület /23 Kivett beépített terület /16 Kivett beépítetlen terület /14 Kivett közterület /13 Kivett közterület /6 Kivett töltés /5 Kivett közterület /4 Kivett parti sáv Kivett közterület /3 Kivett parti sáv /2 Kivett parti sáv /2 Kivett parti sáv 445 Összesen KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK A tervezett tevékenységhez kapcsolódó műveletek a vendégek által okozott gépjárműforgalom, a keletkező kommunális hulladékok, illetve szennyvizek kezelése. A kommunális hulladékok és szennyvizek kezelése közszolgáltatás keretein belül történik Külső hálózattal kapcsolatos igények A parkolók csapadékvíz elvezetése homok- és olajfogón át történik. A konyhákból, élelmiszer áruházból származó szennyvizet zsírfogón át lehet a közcsatornába kötni. A tárgyi műtárgyak tervezéséhez létesítési engedély szükséges. Az épület tetővizét külső hálózatba kötik. A csapadékvíz elválasztott rendszerű. Az épületen kívül a közterületen a korzó épületen részére min 4 db külső tűzcsapot kell létesíteni 100 méteren belül, melyeket az ivóvíz hálózatra kell kötni. A közterületen a zöldterületek részére locsoló hálózatot létesítenek. A strandon közterületen zuhanyozókat terveztek. A zuhanyozók víz adagolós és vandálbiztos kivitelűek. A tervezett épület körüli terület közterület. Ezért a bekötő és a kiszolgáló vezetékek is közműnek számítanak az épületen kívül. A szolgáltató a DRV ZRt. a közös mérőn kívül mellékvízmérők telepítését engedi, melyeket a DRV ZRt. szerel be. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 8

9 Ezeket a mérőket az épületen kívül aknába kell telepíteni. Egy aknákba max. 6 db mérő telepíthető. Az aknáknak vízzárónak kell lenni. Külön mérőket kapnak az egyes vállalkozások. A közfunkciót ellátó vízhálózatnak egy mellék mérője lesz. Ezek a külső zuhanyozók, létesítményen belüli nyilvános WC-k, csobogók, szökőkút. A locsoló hálózatnak külön mérőt terveznek, a locsolási kedvezmény igénybe vehető legyen. Közterülti vízigények locsolás, szabad strand zuhanyozás, stb. Napi ivóvíz igény: 70 m 3 /nap Szennyvíz napi hozam: 40 m 3 /nap Csapadék hozam : 115 m 3 /zápor A vízigény számításnál 10 db köztéri zuhany ellátására max fő és m 2 zöldfelület locsolásával számolunk Vízellátás, csatornázás A tervezett korzó épület igényei. Napi ivóvíz igény: 40 m 3 /nap Szennyvíz napi hozam : 150 m 3 /nap Csapadékvíz csúcshozam. 90 liter/sec, épület tetővíz Oltóvíz igény : 4200 liter/perc A vízigény számításánál, élelmiszer üzlet 6 m 3 /nap étterem, 10 m 3 /nap üzletek 4 m 3 /nap nyilvános WC 10 m 3 /nap felmosás 5 m 3 /nap szökőkutak vízpótlás : 5 m 3 /nap Közfukciót ellátó területet szolgálja ki a közönség WC. A WC-k és mosdók víz adagolós és vandálbiztos kivitelűek. A közös területeken a korzón szökőkutat terveznek az emeleten vízfelületeket, csobogókat. Ezeket a berendezéseket is vízforgatóval látnak el. A vízpótlásról gondoskodunk. A vállalkozói területeken, az üzletek részére víz csatorna csatlakozásokat adnak,melyekre a későbbi bérlői tulajdonosi igények szerint rácsatakozhatnak. A használati melegvizet a hőközpontba állítanak elő központilag. A fogyasztói helyeken mérőket helyeznek el. A hálózatot cirkulációs vezetékkel és szivattyúval látják el. A központi használati melegvízellátás a közfunkciót ellátó WC-ket, élelmiszer áruházat, később létesülő konyha éttermet látja el. Az egyes üzletek szükség szerint egyedi elektromos használati melegvíz termelőt kapnak. Külön épületben a kikötőben közterületi WC-t terveznek, önálló víz és csatorna bekötéssel mérővel, használati melegvíz termeléssel. A fűtést elektromosan oldják meg. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 9

10 Fűtési- hűtési rendszer A fűtési rendszernél geotermikus energia igénybevétele is tervezett, alkalmazhatóságukról a költséghatékonysági vizsgálatok kiértékelését követően születik döntés. Jelen előzetes vizsgálatban a maximális környezeti hatások vizsgálata érdekében a gázfűtés hatásait vizsgáltuk. Az alternatív energiaellátáshoz szükséges termálvíz mennyisége nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 80. pontja szerinti küszöbértéket, ezért erre a pontra külön előzetes vizsgálat készítése nem szükséges. A Beruházó pozitív döntése esetén az alternatív energia ellátást vízjogi engedélyeztetési eljárás keretein belül engedélyeztetik Fűtéstechnika A hőközpontban több fűtési kört építenek ki, külön vezetéken táplálják a közfunkciót ellátó helyiségek fűtését, külön hálózaton a vállalkozói helyiségek ellátását. Külön kör látja el a radiátoros és a padlófűtést, a fan-coil-os rendszert,valamint a szellőzéseket. A radiátoros és fan-coilos és a padló fűtéses körök minőségi szabályozással vannak ellátva. A szellőzés körét befecskendezéses szabályozással tervezik. Az épületgépészeti rendszereket a kiépítésre kerülő épület-felügyeleti rendszer vezérli. Az ellátó vezetékeket padlócsatornába vezetjük, a víz a csatorna és tetővíz alapvezetékkel, valamint a hűtési vezetékekkel együtt. Hőleadóként VOGEL&NOOT/DUNAFERR LUX-N minőségű burkolt kétsoros konvektor lemezes, szelepes radiátorokat terveztek, a radiátorok HEIMEIER termosztatikus radiátor szelepet kapnak. Az üzlethelyiségek hőleadóinak típusa CIAT MAJOR2 típusú négycsöves fan-coil készülék. A megfelelő tömegáramok biztosítása céljából a fűtési fan-coil bekötésekbe szabályozó szelepeket kell beépíteni. A fan-coil berendezéseket az álmennyezetbe építik be. A berendezésekhez légcsatornák és befúvó ill. elszívó rácsokat építenek be. A közfunkciót ellátó területeken hűtő mennyezetet alkalmazunk. A csőhálózat anyaga fekete acélcső, kivéve a fan-coil bekötéseknél, ahol flexibilis műanyagcsövet kell alkalmazni. Az alapvezetékeket lejtéssel kell szerelni, hogy a rendszer leüríthető legyen. A fűtési köröket az alsó pontokon töltő és ürítő helyekkel látják el, a legfelső pontokon pedig légtelenítő szelepeket építenek be. A hidraulikus váltóra csatlakozó osztóról minden fogyasztói kört külön szivattyús szabályozó blokk szolgál ki. A fűtési keringtető szivattyúk típusa WILO Top-E esetleg GRUNDFOS nedvestengelyű szivattyúk. A fűtési rendszer kialakítása meg kell feleljen az OTÉK, valamint az MSZ /85 ágazati szabvány előírásának. A csővezeték megfogása csőbilinccsel és univerzális függesztő szalaggal történik. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 10

11 Hűtéstechnika A fenti teljesítmény igényt három darab AQUACIAT2 1100V léghűtéses folyadékhűtő elégíti ki. Egy folyadékhűtő teljesítménye 283,6 kw, a folyadékhűtők hidraulikai blokkal vannak ellátva. A hűtővíz hőmérséklete 7/12C. A folyadékhűtők az épületek tetején helyezkednek el. A hűtési rendszer látja el hűtővízzel a négycsöves fan-coil-okat és a szellőzés hűtő kalorifereit. A szellőzés mennyiségi szabályozást kapott. Az épületgépészeti rendszereket a kiépítésre kerülő épület-felügyeleti rendszer vezérli. A hűtési körökbe egy-egy 2000 literes hidraulikus váltót terveznek be, a hűtési energia tárolására és a hűtőgép védelmére. A hűtési rendszert tágulási tartállyal és biztonsági szelepekkel biztosítják. Hőleadóként CIAT MAJOR2 típusú, négycsöves fan-coilokat és hűtő mennyezeteket. terveztek be. A hűtési fan-coil bekötésekbe szabályozó TA STAD szelepeket kell beépíteni, a megfelelő tömegáramok biztosítása céljából. A légkezelők hűtő kaloriferei a hűtő mennyezetetek külön körről kapják a hidegvizet. A csőhálózat anyaga fekete acélcső párazáró hőszigeteléssel ellátva. Az alapvezetékeket lejtéssel kell szerelni, hogy a rendszer leüríthető legyen. A hűtési köröket az alsó pontokon töltő és ürítő helyekkel láttuk el, a legfelső pontokon pedig légtelenítő szelepeket installáltunk. A fan-coil- ok bekötése flexibilis bekötőcsövekkel történik. A hűtési keringtető szivattyúk típusa WILO Top E esetleg GRUNDFOS nedvestengelyű szivattyú, ami keringeti a hűtőfolyadékot az álmennyezetbe szerelt vezetékpáron keresztül, a fan-coil készülékek és a folyadékhűtő között. A fan-coil készülékek és légtechnikai hűtő kalorifereinek, cseppvizét álmennyezetbe szerelt tokos PVC műanyag cseppvíz hálózaton keresztül vezetjük (bűzzárók elé kötve) a csatorna hálózatba. A fan-coil készülékek hűtő/fűtőteljesítményének szabályozása a beépített vízoldali szabályozó szeleppel történik. fan-coil készülékek elé A hűtési rendszer kialakítása meg kell feleljen az OTÉK, valamint az MSZ /85 ágazati szabvány előírásának. A csővezeték megfogása csőbilinccsel és univerzális függesztő szalaggal történik. A csővezetéket és szerelvényeit teljes hosszában párazáró hőszigeteléssel kell szerelni. A hűtési rendszert csak lágy vízzel szabad feltölteni, lásd a folyadékhűtő vízminőségére vonatkozó irányértékeket. A szellőző levegő mennyiség nem képes önállóan a fűtési és hűtési igényeket ellátni. Ezért az üzletterekben,kiegészítésként négycsöves álmennyezetbe építhető fan-coil berendezéseket építenek be. A közösségi terekben és ahol nincs álmennyezet padlófűtést és mennyezet hűtést terveznek. A vasbeton födémbe vagy a födém alatti vakolatba ill. padlóba építjük be. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 11

12 3.5. TERVEZETT BERUHÁZÁSBEMUTATÁSA A terület tervezett hasznosításának feltételeit és módját a város érvényes a jelenlegi beruházásra vonatkozó módosításokat tartalmazó szabályozási terve (SZT) tartalmazza A tervezett beruházás ismertetése A beruházás a következő elemekből áll: 1. Kikötői sétány gyaloghíddal 2. Lido sétánnyal, homokparttal, parkosítás 3. Rendezvénytér szökőkúttal, parkkal 4. Korzó fedett zárt és fedett-nyitott sétány 5. Korzó központi épület és regionális információs kp. 6. Panoráma sétány, felső korzó 7. Korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház Kikötői sétány gyaloghíddal A Bágyom patak torkolatában meglévő hajóállomás és környezetének rendezése, valamint a kikötőn keresztül gyalogos kapcsolat kiépítése a Gránit Fürdő irányába. A projekt részeként megtörténik a meglévő személyforgalmi kikötő partfalának rendbetétele, a Hajózási Felügyelet által előírt jelzések, kikötővilágítás kiépítése. Önálló épületben pénztár és vizesblokk elhelyezését tervezik. Az épület alapterülete 60 m 2, melyhez további, az épület teteje által fedett, térkövezett várakozó terület kapcsolódik. Az épület az egész projektterületen keresztül vezető burkolt-kövezett sétányhoz csatlakozik elhelyezkedésével. Innen vezet tovább a sétány egy a kikötői öblön át építendő -a mederfenékbe betonozottacéltartókra támaszkodó gyalogoshídon keresztül a 30 m-es parti sávban kialakítandó park és játszótér irányába. A híd kapcsolatot teremt Gránitfürdőtől induló, a Béke út mellett kiépítendő térkő felületű gyalogos úttal is, így a parti sétány felé egy a Tó látványát kínáló alternatív útvonalat ad. A kikötőépülettől a szabadstrand felé a parttal párhuzamosan indul a sétány, melyet mindenütt kandeláberekkel világítanak meg, padokkal és megfelelő gyakorisággal, célszerűen a padok mellé telepített szemetesekkel kísérnek. A projektelem részeként mintegy 3000 m 2 felületű közel 1 km hosszú sétaút épül, emellett mintegy 8000 m 2 zöldterület parkosítása, és egy 60 m 2 -es gumiőrleményes felületű játszótér valósul meg Lido sétánnyal, homokparttal, parkosítás A jelenlegi szabadstrand füves területén, kialakítandó homokos strandterület létesül. A partszakasz teljes hosszában mintegy 400 m hosszban megtörténik a partvédmű teljes felújítása. A strandterületen m 2 felületen mintegy 70 cm vastagságban terveznek talajcserével egybekötött homokos pihenőterület kialakítást. A partvédmű felújításával együtt a korábban a terület északi végén lévő parkolónál már megvalósult bejáróhoz hasonlóan - a strandolók vízbejutására a védmű megszakításával a part területébe bemetszve alakítanak ki rámpás részeket. A part közvetlen szélén a bejárók között betoncölöpökre támaszkodó burkolt tartózkodó felületeket terveznek, amely nappal napozóteraszként, az esti időszakban hangulatos teraszként működik. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 12

13 A homokos strand területét egy 5 m széles, a tó felőli oldalon betonozott, padként is használható padkával szegélyezett térkőburkolatú sétány keretezi ez csatlakozik déli irányban a kikötői sétányon át a gyaloghídhoz, északon a meglévő parkolón keresztül pedig a Juventusz szálló előtti meglévő parti gyalogúthoz. A sétányról a partmenti teraszokhoz keskenyebb 2 m széles burkolt lejárókat terveznek. Ide tartozik a másik projektelemként későbbiekben ismertetett Korzóépület mögötti un. felső sétány kialakítása, mely vegyes forgalmú csillapított forgalmával részben az épület gazdasági kiszolgálását, részben nagyobb a korzóhoz kapcsolódó rendezvények területeként is szolgál. A strandterületen jelenleg meglévő két sportpálya felületét felújítják, egyik homokos strandröplabda, a másik -jelenleg aszfaltozott- pedig műfüves kialakítást nyer. A projektelem m 2 homokos strand kialakítását, mintegy m 2 zöldfelület parkosítását, összesen közel m 2 térkövezett sétautat, a két, összesen m 2 felületű sportpályát foglalja magában, valamint az említett 400 m-es partvédmű felújítását Rendezvénytér szökőkúttal, parkkal A Korzóépület mellett, azzal gyakorlatilag egybeépülve alakul ki egy nyitott díszburkolatú rendezvénytér, melyet egyik oldalról az épület, a tó felől pedig egy nyitott árkádsor keretez. A téren vízmedence, szökőkút létesül, mely hangulati és látványelemként az összkép meghatározó fontos része. A környezet parkosítása, öntözőrendszerrel való ellátása is ide tartozik. A tervezett díszburkolatú tér 830 m 2, a csatlakozó illetve környező parkosítás m 2 zöldterületet érint Korzó fedett zárt és fedett-nyitott sétány A korzó épület földszintjén kialakított későbbiekben a korzóépület bérterületének közlekedőjéül is szolgáló passzázs. A fedett zárt (télen fűtött, nyáron klimatizált) tér összterülete m 2, a födém konzolosan kinyúló részével fedett, de nyitott terület pedig 800 m 2 -es Korzó központi épület és regionális információs központ A korzó földszintjén és részben galériáján kialakított rendezvény és információs terület 800 m 2 alapterületen. Az első emeleten a galériához, valamint a második emeleti 340 m 2 -es díszteremhez csatlakozó panoráma terasz, összesen 640 m 2 alapterületen Panoráma sétány, felső korzó A korzóépület emeletén létrejövő nyitott sétány, mely elérhető a korzó két végein a sétány felől, valamint belül, a rendezvénytér irányából. A sétányon alkalmi árusítóhelyek alakíthatók ki, kézműves vásárok rendezhetők, ide is terveznek kisebb vízmedencét, csobogót, dézsás növényeket, utcabútorokat. Későbbi ütemben területe részben beépíthető, vendéglátás, bowling, a földszinti nagyterületű egység tetején akár korcsolyapálya alakítható ki. Területe 3150 m Korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház A fedett sétányhoz csatlakozó földszinti épületrész, összesen m 2 alapterületen. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 13

14 Anyagfelhasználás Tekintettel a tevékenység jellegére, pontosan nem meghatározható a felhasznált anyagok fajtája és mennyisége. A közműhálózatokat és közműépítményeket vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvízelvezetés, villamosenergia-ellátás, vezetékes gázellátás, távközlés valamint az épületeket kell megépíteni. A létesítés során az építést végzők Magyarországon hagyományosnak tekinthető anyagokat és technológiákat használnak. Az építkezésekhez magyar szabványoknak megfelelő építőelemeket, valamint előre gyártott, és betonkeverő autókban (mixer) a helyszínre szállított betont használnak fel. A közművek létesítése során az elérhető legjobb technológia alkalmazását tartják szem előtt. A felhasznált anyagok (csatornák és föld alatti, föld feletti vezetékek), illetve a közművek létesítése (földmunkák, szállítás, aszfaltozás) során kiemelt szerepet kapnak a környezet terhelésének csökkentésére vonatkozó intézkedések. A létesítés során alkalmazott technológiák Magyarországon ismertek és elfogadottak A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE A strandon csúcsszezonban a számítások alapján maximálisan mintegy 1580 fő tartózkodik. A projekt megvalósulásával jelentős forgalomnövekedéssel nem kell számolni, mivel a strand fizikai befogadóképessége nem változik. A megvalósítandó létesítményekben megvalósuló üzlethelyiségek, vendéglátó ipari egységek egyrészt a vendégek a projekt területén eltöltött idejének növelésére, részben pedig a szezon hosszabbá tételét célozzák meg. A területre irányuló jelenlegi személyfogalom csúcsórában 250 szgk/óra, a projekt megvalósulása után 300 szgk/óra. A strand forgalma előzetes számítások alapján nem növekszik, azonban a Projekt többletforgalom generáló hatása becslések szerint kb. 20 %. További többletforgalmat okoz az üzletek, boltok, vendéglátóipari-egységek feltöltéséhez kapcsolódó 3 tehergépkocsi/óra forgalom. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 14

15 3.7. TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK Létesítés időszakában A kivitelező az érvényes jogszabályok figyelembevételével végzi a munkálatokat. Az inert építési hulladékot csak ponyvával ellátott tehergépjárművel szállítja, a várakozások időtartama alatt a járművek motorjait leállítják. A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zöld kártyával rendelkeznek. Száraz időjárási viszonyok esetén a kiporzás csökkentése érdekében a szállítás során használt utakat, útszakaszokat szükség szerint locsolják Megvalósítás időszakában A felszín alatti vizek és a talaj védelmében az egész területen kiépítik a szennyvízcsatornahálózatot. A keletkező szennyvizek elvezetése a jogszabályoknak megfelelően történik. A csapadékvíz elvezetése elválasztó jellegű csatornahálózaton (a szennyvizektől különválasztva) keresztül történik. A területen zárt csapadékvíz-elvezető csatornahálózat kerül kiépítésre. A területen megvalósításra kerülő létesítmények energiaellátását biztosító gázkazánok nitrogénszegény égőkkel kerülnek kiépítésre a levegőszennyezés csökkentése érdekében. A üdülőterület parkosítása a komfort érzet és mikrokörnyezet javítását szolgálja Felhagyás időszakában Az intézkedések megegyeznek a létesítés időszakában meghatározottakkal ADATOK BIZONYTALANSÁGA A beruházás bizonytalanságát okozó tényező jelenleg nem ismert. A projekt műszaki paraméterei egyes pontokon kis mértékben módosulhat (pl. épületek geotermikus energiával történő fűtése, a beépítésre kerülő épületgépészeti egységek típusa), azonban jelen előzetes vizsgálatban az egyes tevékenységek maximális környezeti hatással járó változatát vizsgáltuk. 4. ILLESZKEDÉS FEJLESZTÉSI TERVEKHEZ, KONCEPCIÓKHOZ Az önkormányzat a tervezett tevékenységet Velence Város településszerkezeti tervének módosításában (98/2008. (V. 14.) számú önkormányzati határozat, ami a 113/2001. (VI. 11.) számú Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló határozat módosítása) figyelembe vette. A tervezett tevékenység Velence Város szabályozási tervével, illetve a Régió indegenforgalmi koncepciójával összhangban van. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 15

16 5. KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL ELŐZETES BECSLÉSE 5.1. A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA Levegő Meteorológia viszonyok A térséget mérsékelten meleg, a mérsékelten száraz és száraz éghajlati öv jellemzi. Az évi 2000 óra napsütésből nyáron 800 óra, télen 200 óra napfénytartam valószínű. Az évi középhőmérséklet 9,8-9,9 o C, a nyári félévé 16,5-16,7 o C. Április 11 és október 16 között a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 o C-ot. Április és október15-20 között, azaz napon keresztül várható, hogy a hőmérséklet nem csökken fagypont alá. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 33,7-33,9 o C ill. 16,2 és 16,7 o C közötti. A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga mm, ill mm. A téli félévben hótakarós napra számíthatunk, az átlagos maximális hóvastagság 20 cm körüli. Az ariditási index értéke 1,17-1,21. Az uralkodó Ény-i szélirány a Ny-i medencében inkább Ny-i, a K-i medencében É-i szél formájában jelenik meg. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s A vizsgált terület levegőminőségi besorolása Az ország területeinek levegőminőségi besorolását a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet állapítja meg. A rendelet alapján Velence közigazgatási terület nem tartozik egyik kiemelt agglomerációs zónába, az ország többi területére vonatkozó általános levegőminőségi kategóriák érvényesek (10. zóna). A 10-es zóna alapján a település levegőminősége nem minősül szennyezettnek. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján Velence az alábbi besorolásba tartozik. 4. számú táblázat: A tervezési terület levegőminőségi besorolása SO 2 NO 2 CO Szilárd (PM 10) F F F E Az előző táblázatban szereplő besorolási kódokat a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének értelmében az alábbiakban adjuk meg: E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 16

17 Vizek Felszíni vizek A Velencei-tó vízgyűjtőterülete a Dunántúl ÉK-i részén helyezkedik el, a Vértes hegység és a Mezőföld között. Keleten a Váli víz, Nyugaton a Mór-Bodajki vízfolyás vízgyűjtőterülete határolja. A Velencei hegység a vízgyűjtőt két egymástól elkülönített medencére bontja, a Velenceire és a Zámolyira. A vízrendszer négy fő részre tagozódik : Császárvíz, 383,2 km 2 Vereb-Pázmándi vízfolyás, 105,0 km 2 Velencei tó É-i part közvetlen, 45,4 km 2 Velencei tó D-i part közvetlen, 44,1 km 2 A tó vízfelülete mintegy 24 km 2, így a teljes vízgyűjtő terület : 602 km 2. A tó viszonylag nagy vízgyűjtővel rendelkezik, de a lefolyási viszonyai kedvezőtlenek, a lefolyás nem egyenletes. A vízgyűjtő É-i része mintegy 70 km 2 inaktív, karsztos terület. A források a bányászat miatt lecsökkent karsztvízszint következtében elapadtak, a vízfolyások zöme időszakos vízfolyás. A tó vízgyűjtőjén jelentős lefolyás általában tavasszal, hóolvadáskor és tartós nagy csapadék esetén tapasztalható. A tavat két nagyobb vízfolyás táplálja: a Császár-víz és a Vereb-Pázmándi vízfolyás. A tó vízszintszabályozását a Pátkai tározó biztosítja. A tó vizét a Dinnyés-Kajtori csatorna vezeti le. A vízgyűjtőn a lefolyási viszonyokat a mesterséges vízválasztók is befolyásolják: az autópálya, a közutak és a vasút. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Velence város felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny területen fekszik. A terület fokozottan érzékeny, mivel Velence város közigazgatási területén üzemelő és távlati ivóvízbázisok üzemelnek. Ugyan a tervezési terület nem vízbázison fekszik, de a tervezés során a felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére különös tekintettel voltak. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 17

18 5. számú táblázat: Velencei tó vízminőségi adatai Mérés helye Agárd móló Gárdonyi nagytisztás Velence fürdőterület Levegő hőmérséklet (ºC) Víz hőmérséklet (ºC) 13,7 13,8 14 ph 8,85 8,94 8,91 vezető képesség (μs/cm) Oldott oxigén tartalom (mg/l) 9,5 9,8 9,66 BOI (mg/l) 1,7 1,6 1,9 Ca (mg/l) Mg (mg/l) Cl (mg/l) NO 2 -N (mg/l) 0,007 0,005 0,013 NO 3 -N (mg/l) 0,05 0,07 0,27 Össz foszfor (μg/l) Klorofill-a (μg/l) 9,6 8,9 11,1 Összes telepszám t20 (i/ml) Összes telepszám t37 (i/ml) A Velencei tó vízminősége mind a természetes folyamatok, mind az üdülésre épülő vízhasználatok szempontjából kedvező. A korábbi években hasonlóan nem jelentkezett semmiféle vízminőségi probléma. A tó eutrofizálódását jelző trofitás szempontjából a tó vízmennyiségének rendeződése óta (1995) a középső és a keleti térségben lassú, javuló tendencia látszik. A kiépített strandok, szabad strandok (Agárd-Gárdony-Velence) fürdésre egész évben alkalmasak voltak. Az üdülőket sem kiemelkedő mértékű kékalgásodás (Microcystis aeruginosa), sem más jellegű (bakteriológiai), a vízminőséget kedvezőtlenül befolyásoló szennyezettség nem zavarta ebben az évben. A korábban tapasztalt kékalgásodás nyaranta alig, legfeljebb csak kis időre okozott elszíneződést a tó zártabb parti övezeteiben. Az algásodás általános mértékéről tájékoztató klorofill-a értékek szerint a tó vízminősége mind a nyílt vízen, mind a strandok esetében megfelelő volt. A természetes fürdővíz közegészségügyi megítéléshez alkalmazott mikrobiológiai paraméterek (Coliformszám, Termotoleráns coliformszám, E. coli száma, Enterococcusok száma, Salmonella jelenléte) értékei szerint a Velencei-tó strandjainak, szabad strandjainak (Agárd Napsugár strand, Gárdony Sport stand, Park Kemping strand, Fürdő strand, Ász szabad strand, Északi strand, Ifjúsági szabad strand, Móló szabad Kemping, Panoráma Kemping) minősítése kiváló és megfelelő volt. A vizsgált időszakban, kifogásolt minőségű fürdővíz nem fordult elő. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 18

19 Partvédőmű kialakítása A meglévő partvédőművek önkormányzati tulajdonúak, és kezelésűek. Az említett partvédőművet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság jogelődje építette. A terület, a rajta megépült partvédőművel együtt a évi LXV. Törvény alapján az engedélyes tulajdonába került. A partvédőmű építésekor a Velencei-tó maximális szabályozási szintje 160 cm volt az Agárdi vízmérce 0 pontja felett. A felső szabályozási szint 1995 óta 170 cm. Partvédőművek jelenlegi kiépítési szintjei (az Agárdi vízmérce 0 pontjához viszonyítva) Mederél magassága: +1,75m Partvédőmű teteje +1.85m Partvédőmű felső éle +2.05m A partvédőmű jelenleg több helyen megsérült funkcióját csak korlátozott mértékben látja el. A partvédőmű betonszerkezete a nem megfelelő kialakítás miatt több helyen összetöredezett, aláüregelődött. A lábazati kőszórás a mederben szétterült, jelentős mértékben hiányos Felszín alatti vizek A talajvizek szintjének észlelésére a KDT Vízügyi Igazgatóság a térségben négy darab talajvízfigyelő kutat üzemeltet. A talajvizek a tó közelében a felszín alatt 1-2 méteres mélységben találhatók. A Velencei-tó 107 mbf feletti mértékadó vízszintjét figyelembe véve a vizsgálati terület Velencei-tó déli oldalra eső területein a talajvíz tükör szintje gyakorlatilag megegyezik a tó vízszintjével. A térség termálvíz készletének meghatározásához a HYDROSYS Víz és környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató Kft ben Agárd-Gárdony-Velence térségi termálvíz készletre gyakorolt jelenlegi hatások és fejlesztési lehetőségek vizsgálata című tanulmány megállapításait vesszük alapul. A Velencei-tó D-i partján húzódó hévíztárolót ugyan közel negyven éve ismerjük, a gyenge feltártság következtében a térség mélyföldtani felépítésére és szerkezetére vonatkozó ismereteink ma is erősen hiányosak. A Gárdony-Velence térségi alaphegységi tárolóra az első fúrás 1968-ban mélyült. A Kny-1 jelű kutatófúrást Velencefürdő Gárdonnyal határos részén, egy geofizikai szelvény gravitációs anomáliája alapján valószínűsített kiemelt rögszerkezetre mélyítették. Nyolc évvel később a fúráshoz illesztve tűzte ki az ELGI szeizmikus szelvényét, amelynek alapján javasolták az Agárd, Bika-völgyi hévízkút létesítését. Az 1977-ben mélyült kút 910 m mélyben a talpi eocén vulkanitból és alapkonglomerátumból 63,5 C-os vizet tárt fel. A termálvizet tartalmazó permo-triász tároló határai ÉNy-on a Balaton-vonal, K felé a Kajászói vonal mélytörése, DK-en a Buzsáki vonal, DNy-on pedig a rögszerkezet DDNy-i letörése alkotják, kiterjedése mintegy 180 km 2. Az elmúlt másfél évtizedben megjelent földtani irodalom alapján a terület nagy szerkezetileg nem a korábban feltételezett Igal-Bükki egységhez, hanem a Dunántúli-középhegységhez tartozik, amit az elmúlt években mélyített hévízfeltáró kutak adatai is alátámasztanak. Ennek ellenére a termálkarsztrendszer és a Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló ÉK-i része között a hidraulikai kapcsolat ugyan nem zárható ki, de mérési adatokkal nem igazolható. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 19

20 A nagy mélységben elhelyezkedő permo-triász hévíztároló felszíni beszivárgási területtel nem rendelkezik, de ÉNy-i irányból a neogén porózus rétegek felől járulékos utánpótlást kap. A kutak nyugalmi vízszint adatai, és a felszín közeli rétegek felépítése alapján kisebb mértékű vertikális feláramlást tételezhetnek fel Abától Ny-ra. A hévíztároló áramlási képét így természetes állapotban is az ÉK-DNy-i irányú áramlás jellemezte. A felszín közeli törmelékes rétegek és az alaphegységi tároló közötti vízzárás közvetett bizonyítéka egyrészt eredeti állapotban a sekély rétegeknek a hévíztárolóénál jóval magasabb vízszintje, másrészt a gárdonyi és velencei hévízkutak 70 C-ot meghaladó hőmérséklete, ami a leáramlás hűtő hatása mellett nem alakulhatott volna ki. A kutak nyugalmi vízszint adatai, és a felszín közeli rétegek felépítése alapján kisebb mértékű vertikális feláramlást tételezhetnek fel Abától Ny felé, a Sárvíz (Nádor csatorna) mentén Föld Mélyszerkezeti szempontból a Velencei-tó besorolása az utóbbi két évtizedben megváltozott. A 80-as évek végéig, még az ún. Közép-dunántúli paleo-mezozóos övezet (Belső- Dinaridák, Igal-Bükk eugeoszinklinális ) tektonikailag erősen zavart peremi zónájához sorolták. A MÁFI-ban 1987-ben készült Magyarország földtani térképe a kainozoikum elhagyásával, amelyen a Velencei-tó környékén a gránittól D-re lévő területrészt még a Közép-dunántúli egységben tüntetik fel, az innen K-ÉK felé, a Csepel-sziget alatt húzódó területeket pedig bizonytalan korú és kifejlődésű aljzatként jelölik. Három évvel később, ugyanez a területrész Magyarország szerkezetföldtani térképén a Dunántúli-középhegységi mezozóos tárolóhoz csatlakozva, annak DK-i sávját alkotja. Ennek következtében a középhegységi paleo-mezozóos összlet D-i határát már nem a Balaton-vonal, hanem az ettől D-re, az újabb fúrások által az alaphegységi aljzatban feltárt középhegységi triász képződményeknek megfelelően a délebbre húzódó Buzsáki-vonal mentén húzták meg. Ez a vonal Seregélyestől D-re, K-ÉK felé, Adonytól É-ra éri el a Duna vonalát, majd nagy ívben É felé fordulva a Diósjenni-vonalig húzódik. Ezt a nagyszerkezeti képet, ill. annak Balla Z. által 1999-ben továbbfejlesztett változatát mutatják be A Velencei-hg. és a Balatonfő földtana c., 2004-ben a MÁFI kiadásában megjelent monográfiában is. Az elmúlt másfél évtizedben megjelent földtani irodalom alapján tehát a terület nagy szerkezetileg nem a korábban feltételezett Igal-Bükki egységhez, hanem a Dunántúli-középhegységhez tartozik, amit az elmúlt években mélyített hévízfeltáró kutak adatai is alátámasztanak. A mélyfúrásokkal is jobban feltárt tó környéki területhez ÉK felől nagyobb vízszintes eltolódásokkal határolt, mélyfúrásokkal még feltáratlan medencerész csatlakozik, Adony- Lórév térségében 4500 m-nél is nagyobb települési mélységgel. Emiatt az aljzat kapcsolata mind a Budapest környéki (Budai-hegységi) mezozoikummal, de a Bugyi-Ürbőpusztai szerkezet perm-mezozóos aljzatával is bizonytalan Épített környezet A településszerkezeti terv módosításával érintett terület beépítetlen, rajta épületállomány nem található. A tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyet, illetve védetté nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 20

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben