VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE"

Átírás

1 Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: , Fax: Mérnöki Iroda Kft. VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES VIZSGÁLAT július Székesfehérvár

2 A VELENCEI-TÓ KAPUJA ELŐZETES VIZSGÁLAT Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Projektfelelős: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök környezetvédelmi szakmérnök szakértői eng. sz.: OKVF-F-185/2004. Projektvezető: Tóth Roland okl. környezetmérnök A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet. Copyright Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 2

3 TARTALOM BEVEZETÉS ENGEDÉLYES AZONOSÍTÓ ADATAI TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI TEVÉKENYSÉG VOLUMENE TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBENI MEGOSZTÁSA TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, A TERÜLETHASZNÁLATOK MÓDJA KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK Külső hálózattal kapcsolatos igények Vízellátás, csatornázás Fűtési- hűtési rendszer TERVEZETT BERUHÁZÁSBEMUTATÁSA A tervezett beruházás ismertetése Anyagfelhasználás A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK Létesítés időszakában Megvalósítás időszakában Felhagyás időszakában ADATOK BIZONYTALANSÁGA ILLESZKEDÉS FEJLESZTÉSI TERVEKHEZ, KONCEPCIÓKHOZ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL ELŐZETES BECSLÉSE A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Élővilág A TELEPÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Élővilág Havária A MEGVALÓSÍTÁS KÖRNYEZETI HATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Élővilág Havária A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI HATÁSA Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék...51 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 3

4 Zaj Élővilág Havária HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA ÉRINTETT TERÜLETEK ADATAI, ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE A létesítés időszakában A megvalósítás időszakában A felhagyás időszakában NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINŐSÍTÉSÉRŐL MELLÉKLET...57 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 4

5 BEVEZETÉS A Velencei-tó Magyarország egyik kiemelt, természet alkotta vonzereje. A tó, lenyűgözően gazdag növény- és állatvilága, a táj szépsége az ország egyik legnépszerűbb üdülőhelyévé emelte a térséget. A régió földrajzi adottságait elemezve megállapítható, hogy a térség az idegenforgalom területén jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik, mely a megfelelő koncepció alkalmazásával a térség legfőbb fejlesztési iránya lehet. A tervezett fejlesztés megvalósításával, annak hatásaival a Velencei tó Európa szintű célponttá válhat, mely erősíti a régió és az ország gazdasági helyzetét, jövedelem termelő képességét. Gazdaságélénkítő hatása szereppel bír a meglévő vállalkozások minőségi fejlesztésében, új vállalkozások, befektetések indításában. A projekt tartós növekedést biztosít, hosszú távon fenntartható, munkahelyeket teremt közvetlenül és közvetve. Tekintve a projekt és a várható hatások komplexitását, a fejlesztés eredményei több szegmensben megmutatkoznak. A Velencei tó Kapuja projekt elsődleges célja, hogy a térség Európa szintű turisztikai célpontjává emelkedjen oly módon, hogy az elsődleges természeti vonzerőt (Velencei-tó), minőségi idegenforgalmi lehetőségekkel és szolgáltatásokkal (Velencei-tó Kapuja Projekt) kapcsolja össze, melyekre színvonalas programszolgáltatást telepít. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik egy rehabilitációs, illetve rekreációs központ kialakítására. A beruházás egyes ütemeinek tervezésekor kiemelt szempontként szerepeltek a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek. A projekt által érintett összterület mintegy m 2, melyre épületként a korzó révén egy m 2 beépített területű, ebből m 2 üzlet, iroda, szolgáltatás funkciójú ház kerül. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 140. pontja alapján a tervezett beruházás előzetes vizsgálat köteles: 140. az 1. melléklet vagy a 3. melléklet pontjába nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól vagy 300 parkolóhelytől Velence Város Polgármesteri Hivatala az előzetes vizsgálat elkészítésével a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft-t (1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C.) bízta meg. Az előzetes vizsgálat elkészítéséhez szükséges adatokat, terveket, térképi dokumentációt, hatósági iratokat a Megbízó bocsátotta a megbízott fél részére. A PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. jelen dokumentációt a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek, valamint a helyes mérnöki gyakorlat elvárásainak megfelelően állította össze. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 5

6 Jogszabályok jegyzéke Az előzetes vizsgálat készítése során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe. 1. számú táblázat: Az előzetes vizsgálat készítése során figyelembe vett jogszabályok jegyzéke Sorszám Jogszabály megnevezése évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről /2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 9. 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről /1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről /1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről /2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 13. 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 14. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról /2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 16. kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról /2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól /1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 19. A termőföldről szóló évi LV. törvény 1. ENGEDÉLYES AZONOSÍTÓ ADATAI Név: Velence Város Polgármesteri Hivatala Cím: 2481 Velence, Tópart u. 26. KSH azonosító: TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA A Velencei-tó kedvező adottságai, az eddig megvalósult fejlesztések, valamint a tó környezetében megvalósítani kívánt beruházások együttesen fogalmazták meg az igényt arra, hogy a területileg elszórtan kialakult, egyenként, vagy kisebb csoportokban létrejött közösségi, kulturális és idegenforgalmi vendéglátó funkciójú egységek egymással összekötve, hálózatot alkotva szolgálják mind a turistákat, vendégeket, és az itt élőket. A Velencei tó Kapuja projekt elsődleges célja, hogy a térség Európa szintű turisztikai célpontjává emelkedjen oly módon, hogy az elsődleges természeti vonzerőt (Velencei-tó), minőségi idegenforgalmi lehetőségekkel és szolgáltatásokkal (Velencei-tó Kapuja Projekt) kapcsolja össze, melyekre színvonalas programszolgáltatást telepít. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik egy rehabilitációs, illetve rekreációs központ kialakítására. A beruházás egyes ütemeinek tervezésekor kiemelt szempontként szerepeltek a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 6

7 3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 3.1. TEVÉKENYSÉG VOLUMENE A projekt által érintett összterület mintegy m 2, melyen a következő táblázatban bemutatott főbb területfoglalási elemekből tevődnek össze. A tervezési terület úszótelkeket határol, melyek jelenleg is vendéglátó ipari tevékenységet folytatnak. A tervezett fejlesztések ezen épületeket nem érinti. 2. számú táblázat: A projekt főbb elemeinek áttekintése FUNKCIÓ TERÜLET Projektelemek Homokos-lidos strand m 2 Parkosított zöldterület: m 2 Meglévő zöldterületek m 2 Korzóépület zárt passzázs: nyitott felső passzázs és teraszok: m 2 Regionális info-központ és rendezvénytér galériával Díszterem, előtér Sétányok térkőburkolattal Kikötő sétány és Lido sétány területű m 2 Felső sétány (korzó épület mögött): m 2 Gyalogsétány Tópart út mellett m 2 Strand lejárók a dekkekhez: 770 m 2 Parti dekkek, teraszok 475 m 2 Nyitott rendezvénytér díszburkolattal, szökőkúttal: 990 m 2 Összesen m 2 A tervezési területen található csúszda ugyancsak nem tartozik jelen előzetes vizsgálatban tárgyalt projekt tárgyába, a későbbi tárgyalások eredményétől függően döntenek további üzemeltetéséről TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBENI MEGOSZTÁSA A tervezési területen egy építési ütemben valósulnak meg a tervezett épületek, létesítmények, illetve a közművek. A létesítmények építése az engedélyek beszerzését követően azonnal, várhatóan I. negyedévében kezdődik. A létesítmények használatba vételének időpontja várhatóan május. A megvalósításra kerülő létesítmények élettartama minimum 50 év. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 7

8 3.3. TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, A TERÜLETHASZNÁLATOK MÓDJA A projekt által érintett terület nagysága mintegy m 2, melyre épületként a korzó révén egy m 2 beépített területű, ebből m 2 üzlet, iroda, szolgáltatás funkciójú ház kerül. Az épület hasznos alapterülete az emelettel és a második emeleti díszteremmel együtt mintegy m 2 lesz, mely második ütemben további, legfeljebb m 2 területtel egészülhet ki. A parkosítás összterülete m 2. A burkolt felületként kialakítandó sétányok, utak összesen m 2 területet fednek. A tervezési területek Velence Tópart u. mellett helyezkednek el. A fejlesztéssel érintett területek jellemző adatait az alábbi táblázat foglalja össze. 3. számú táblázat: A tervezési terület alapadatai Hrsz. Művelési ág Nagyság (m 2 ) 1367/28 Kivett közterület /23 Kivett beépített terület /16 Kivett beépítetlen terület /14 Kivett közterület /13 Kivett közterület /6 Kivett töltés /5 Kivett közterület /4 Kivett parti sáv Kivett közterület /3 Kivett parti sáv /2 Kivett parti sáv /2 Kivett parti sáv 445 Összesen KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK A tervezett tevékenységhez kapcsolódó műveletek a vendégek által okozott gépjárműforgalom, a keletkező kommunális hulladékok, illetve szennyvizek kezelése. A kommunális hulladékok és szennyvizek kezelése közszolgáltatás keretein belül történik Külső hálózattal kapcsolatos igények A parkolók csapadékvíz elvezetése homok- és olajfogón át történik. A konyhákból, élelmiszer áruházból származó szennyvizet zsírfogón át lehet a közcsatornába kötni. A tárgyi műtárgyak tervezéséhez létesítési engedély szükséges. Az épület tetővizét külső hálózatba kötik. A csapadékvíz elválasztott rendszerű. Az épületen kívül a közterületen a korzó épületen részére min 4 db külső tűzcsapot kell létesíteni 100 méteren belül, melyeket az ivóvíz hálózatra kell kötni. A közterületen a zöldterületek részére locsoló hálózatot létesítenek. A strandon közterületen zuhanyozókat terveztek. A zuhanyozók víz adagolós és vandálbiztos kivitelűek. A tervezett épület körüli terület közterület. Ezért a bekötő és a kiszolgáló vezetékek is közműnek számítanak az épületen kívül. A szolgáltató a DRV ZRt. a közös mérőn kívül mellékvízmérők telepítését engedi, melyeket a DRV ZRt. szerel be. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 8

9 Ezeket a mérőket az épületen kívül aknába kell telepíteni. Egy aknákba max. 6 db mérő telepíthető. Az aknáknak vízzárónak kell lenni. Külön mérőket kapnak az egyes vállalkozások. A közfunkciót ellátó vízhálózatnak egy mellék mérője lesz. Ezek a külső zuhanyozók, létesítményen belüli nyilvános WC-k, csobogók, szökőkút. A locsoló hálózatnak külön mérőt terveznek, a locsolási kedvezmény igénybe vehető legyen. Közterülti vízigények locsolás, szabad strand zuhanyozás, stb. Napi ivóvíz igény: 70 m 3 /nap Szennyvíz napi hozam: 40 m 3 /nap Csapadék hozam : 115 m 3 /zápor A vízigény számításnál 10 db köztéri zuhany ellátására max fő és m 2 zöldfelület locsolásával számolunk Vízellátás, csatornázás A tervezett korzó épület igényei. Napi ivóvíz igény: 40 m 3 /nap Szennyvíz napi hozam : 150 m 3 /nap Csapadékvíz csúcshozam. 90 liter/sec, épület tetővíz Oltóvíz igény : 4200 liter/perc A vízigény számításánál, élelmiszer üzlet 6 m 3 /nap étterem, 10 m 3 /nap üzletek 4 m 3 /nap nyilvános WC 10 m 3 /nap felmosás 5 m 3 /nap szökőkutak vízpótlás : 5 m 3 /nap Közfukciót ellátó területet szolgálja ki a közönség WC. A WC-k és mosdók víz adagolós és vandálbiztos kivitelűek. A közös területeken a korzón szökőkutat terveznek az emeleten vízfelületeket, csobogókat. Ezeket a berendezéseket is vízforgatóval látnak el. A vízpótlásról gondoskodunk. A vállalkozói területeken, az üzletek részére víz csatorna csatlakozásokat adnak,melyekre a későbbi bérlői tulajdonosi igények szerint rácsatakozhatnak. A használati melegvizet a hőközpontba állítanak elő központilag. A fogyasztói helyeken mérőket helyeznek el. A hálózatot cirkulációs vezetékkel és szivattyúval látják el. A központi használati melegvízellátás a közfunkciót ellátó WC-ket, élelmiszer áruházat, később létesülő konyha éttermet látja el. Az egyes üzletek szükség szerint egyedi elektromos használati melegvíz termelőt kapnak. Külön épületben a kikötőben közterületi WC-t terveznek, önálló víz és csatorna bekötéssel mérővel, használati melegvíz termeléssel. A fűtést elektromosan oldják meg. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 9

10 Fűtési- hűtési rendszer A fűtési rendszernél geotermikus energia igénybevétele is tervezett, alkalmazhatóságukról a költséghatékonysági vizsgálatok kiértékelését követően születik döntés. Jelen előzetes vizsgálatban a maximális környezeti hatások vizsgálata érdekében a gázfűtés hatásait vizsgáltuk. Az alternatív energiaellátáshoz szükséges termálvíz mennyisége nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 80. pontja szerinti küszöbértéket, ezért erre a pontra külön előzetes vizsgálat készítése nem szükséges. A Beruházó pozitív döntése esetén az alternatív energia ellátást vízjogi engedélyeztetési eljárás keretein belül engedélyeztetik Fűtéstechnika A hőközpontban több fűtési kört építenek ki, külön vezetéken táplálják a közfunkciót ellátó helyiségek fűtését, külön hálózaton a vállalkozói helyiségek ellátását. Külön kör látja el a radiátoros és a padlófűtést, a fan-coil-os rendszert,valamint a szellőzéseket. A radiátoros és fan-coilos és a padló fűtéses körök minőségi szabályozással vannak ellátva. A szellőzés körét befecskendezéses szabályozással tervezik. Az épületgépészeti rendszereket a kiépítésre kerülő épület-felügyeleti rendszer vezérli. Az ellátó vezetékeket padlócsatornába vezetjük, a víz a csatorna és tetővíz alapvezetékkel, valamint a hűtési vezetékekkel együtt. Hőleadóként VOGEL&NOOT/DUNAFERR LUX-N minőségű burkolt kétsoros konvektor lemezes, szelepes radiátorokat terveztek, a radiátorok HEIMEIER termosztatikus radiátor szelepet kapnak. Az üzlethelyiségek hőleadóinak típusa CIAT MAJOR2 típusú négycsöves fan-coil készülék. A megfelelő tömegáramok biztosítása céljából a fűtési fan-coil bekötésekbe szabályozó szelepeket kell beépíteni. A fan-coil berendezéseket az álmennyezetbe építik be. A berendezésekhez légcsatornák és befúvó ill. elszívó rácsokat építenek be. A közfunkciót ellátó területeken hűtő mennyezetet alkalmazunk. A csőhálózat anyaga fekete acélcső, kivéve a fan-coil bekötéseknél, ahol flexibilis műanyagcsövet kell alkalmazni. Az alapvezetékeket lejtéssel kell szerelni, hogy a rendszer leüríthető legyen. A fűtési köröket az alsó pontokon töltő és ürítő helyekkel látják el, a legfelső pontokon pedig légtelenítő szelepeket építenek be. A hidraulikus váltóra csatlakozó osztóról minden fogyasztói kört külön szivattyús szabályozó blokk szolgál ki. A fűtési keringtető szivattyúk típusa WILO Top-E esetleg GRUNDFOS nedvestengelyű szivattyúk. A fűtési rendszer kialakítása meg kell feleljen az OTÉK, valamint az MSZ /85 ágazati szabvány előírásának. A csővezeték megfogása csőbilinccsel és univerzális függesztő szalaggal történik. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 10

11 Hűtéstechnika A fenti teljesítmény igényt három darab AQUACIAT2 1100V léghűtéses folyadékhűtő elégíti ki. Egy folyadékhűtő teljesítménye 283,6 kw, a folyadékhűtők hidraulikai blokkal vannak ellátva. A hűtővíz hőmérséklete 7/12C. A folyadékhűtők az épületek tetején helyezkednek el. A hűtési rendszer látja el hűtővízzel a négycsöves fan-coil-okat és a szellőzés hűtő kalorifereit. A szellőzés mennyiségi szabályozást kapott. Az épületgépészeti rendszereket a kiépítésre kerülő épület-felügyeleti rendszer vezérli. A hűtési körökbe egy-egy 2000 literes hidraulikus váltót terveznek be, a hűtési energia tárolására és a hűtőgép védelmére. A hűtési rendszert tágulási tartállyal és biztonsági szelepekkel biztosítják. Hőleadóként CIAT MAJOR2 típusú, négycsöves fan-coilokat és hűtő mennyezeteket. terveztek be. A hűtési fan-coil bekötésekbe szabályozó TA STAD szelepeket kell beépíteni, a megfelelő tömegáramok biztosítása céljából. A légkezelők hűtő kaloriferei a hűtő mennyezetetek külön körről kapják a hidegvizet. A csőhálózat anyaga fekete acélcső párazáró hőszigeteléssel ellátva. Az alapvezetékeket lejtéssel kell szerelni, hogy a rendszer leüríthető legyen. A hűtési köröket az alsó pontokon töltő és ürítő helyekkel láttuk el, a legfelső pontokon pedig légtelenítő szelepeket installáltunk. A fan-coil- ok bekötése flexibilis bekötőcsövekkel történik. A hűtési keringtető szivattyúk típusa WILO Top E esetleg GRUNDFOS nedvestengelyű szivattyú, ami keringeti a hűtőfolyadékot az álmennyezetbe szerelt vezetékpáron keresztül, a fan-coil készülékek és a folyadékhűtő között. A fan-coil készülékek és légtechnikai hűtő kalorifereinek, cseppvizét álmennyezetbe szerelt tokos PVC műanyag cseppvíz hálózaton keresztül vezetjük (bűzzárók elé kötve) a csatorna hálózatba. A fan-coil készülékek hűtő/fűtőteljesítményének szabályozása a beépített vízoldali szabályozó szeleppel történik. fan-coil készülékek elé A hűtési rendszer kialakítása meg kell feleljen az OTÉK, valamint az MSZ /85 ágazati szabvány előírásának. A csővezeték megfogása csőbilinccsel és univerzális függesztő szalaggal történik. A csővezetéket és szerelvényeit teljes hosszában párazáró hőszigeteléssel kell szerelni. A hűtési rendszert csak lágy vízzel szabad feltölteni, lásd a folyadékhűtő vízminőségére vonatkozó irányértékeket. A szellőző levegő mennyiség nem képes önállóan a fűtési és hűtési igényeket ellátni. Ezért az üzletterekben,kiegészítésként négycsöves álmennyezetbe építhető fan-coil berendezéseket építenek be. A közösségi terekben és ahol nincs álmennyezet padlófűtést és mennyezet hűtést terveznek. A vasbeton födémbe vagy a födém alatti vakolatba ill. padlóba építjük be. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 11

12 3.5. TERVEZETT BERUHÁZÁSBEMUTATÁSA A terület tervezett hasznosításának feltételeit és módját a város érvényes a jelenlegi beruházásra vonatkozó módosításokat tartalmazó szabályozási terve (SZT) tartalmazza A tervezett beruházás ismertetése A beruházás a következő elemekből áll: 1. Kikötői sétány gyaloghíddal 2. Lido sétánnyal, homokparttal, parkosítás 3. Rendezvénytér szökőkúttal, parkkal 4. Korzó fedett zárt és fedett-nyitott sétány 5. Korzó központi épület és regionális információs kp. 6. Panoráma sétány, felső korzó 7. Korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház Kikötői sétány gyaloghíddal A Bágyom patak torkolatában meglévő hajóállomás és környezetének rendezése, valamint a kikötőn keresztül gyalogos kapcsolat kiépítése a Gránit Fürdő irányába. A projekt részeként megtörténik a meglévő személyforgalmi kikötő partfalának rendbetétele, a Hajózási Felügyelet által előírt jelzések, kikötővilágítás kiépítése. Önálló épületben pénztár és vizesblokk elhelyezését tervezik. Az épület alapterülete 60 m 2, melyhez további, az épület teteje által fedett, térkövezett várakozó terület kapcsolódik. Az épület az egész projektterületen keresztül vezető burkolt-kövezett sétányhoz csatlakozik elhelyezkedésével. Innen vezet tovább a sétány egy a kikötői öblön át építendő -a mederfenékbe betonozottacéltartókra támaszkodó gyalogoshídon keresztül a 30 m-es parti sávban kialakítandó park és játszótér irányába. A híd kapcsolatot teremt Gránitfürdőtől induló, a Béke út mellett kiépítendő térkő felületű gyalogos úttal is, így a parti sétány felé egy a Tó látványát kínáló alternatív útvonalat ad. A kikötőépülettől a szabadstrand felé a parttal párhuzamosan indul a sétány, melyet mindenütt kandeláberekkel világítanak meg, padokkal és megfelelő gyakorisággal, célszerűen a padok mellé telepített szemetesekkel kísérnek. A projektelem részeként mintegy 3000 m 2 felületű közel 1 km hosszú sétaút épül, emellett mintegy 8000 m 2 zöldterület parkosítása, és egy 60 m 2 -es gumiőrleményes felületű játszótér valósul meg Lido sétánnyal, homokparttal, parkosítás A jelenlegi szabadstrand füves területén, kialakítandó homokos strandterület létesül. A partszakasz teljes hosszában mintegy 400 m hosszban megtörténik a partvédmű teljes felújítása. A strandterületen m 2 felületen mintegy 70 cm vastagságban terveznek talajcserével egybekötött homokos pihenőterület kialakítást. A partvédmű felújításával együtt a korábban a terület északi végén lévő parkolónál már megvalósult bejáróhoz hasonlóan - a strandolók vízbejutására a védmű megszakításával a part területébe bemetszve alakítanak ki rámpás részeket. A part közvetlen szélén a bejárók között betoncölöpökre támaszkodó burkolt tartózkodó felületeket terveznek, amely nappal napozóteraszként, az esti időszakban hangulatos teraszként működik. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 12

13 A homokos strand területét egy 5 m széles, a tó felőli oldalon betonozott, padként is használható padkával szegélyezett térkőburkolatú sétány keretezi ez csatlakozik déli irányban a kikötői sétányon át a gyaloghídhoz, északon a meglévő parkolón keresztül pedig a Juventusz szálló előtti meglévő parti gyalogúthoz. A sétányról a partmenti teraszokhoz keskenyebb 2 m széles burkolt lejárókat terveznek. Ide tartozik a másik projektelemként későbbiekben ismertetett Korzóépület mögötti un. felső sétány kialakítása, mely vegyes forgalmú csillapított forgalmával részben az épület gazdasági kiszolgálását, részben nagyobb a korzóhoz kapcsolódó rendezvények területeként is szolgál. A strandterületen jelenleg meglévő két sportpálya felületét felújítják, egyik homokos strandröplabda, a másik -jelenleg aszfaltozott- pedig műfüves kialakítást nyer. A projektelem m 2 homokos strand kialakítását, mintegy m 2 zöldfelület parkosítását, összesen közel m 2 térkövezett sétautat, a két, összesen m 2 felületű sportpályát foglalja magában, valamint az említett 400 m-es partvédmű felújítását Rendezvénytér szökőkúttal, parkkal A Korzóépület mellett, azzal gyakorlatilag egybeépülve alakul ki egy nyitott díszburkolatú rendezvénytér, melyet egyik oldalról az épület, a tó felől pedig egy nyitott árkádsor keretez. A téren vízmedence, szökőkút létesül, mely hangulati és látványelemként az összkép meghatározó fontos része. A környezet parkosítása, öntözőrendszerrel való ellátása is ide tartozik. A tervezett díszburkolatú tér 830 m 2, a csatlakozó illetve környező parkosítás m 2 zöldterületet érint Korzó fedett zárt és fedett-nyitott sétány A korzó épület földszintjén kialakított későbbiekben a korzóépület bérterületének közlekedőjéül is szolgáló passzázs. A fedett zárt (télen fűtött, nyáron klimatizált) tér összterülete m 2, a födém konzolosan kinyúló részével fedett, de nyitott terület pedig 800 m 2 -es Korzó központi épület és regionális információs központ A korzó földszintjén és részben galériáján kialakított rendezvény és információs terület 800 m 2 alapterületen. Az első emeleten a galériához, valamint a második emeleti 340 m 2 -es díszteremhez csatlakozó panoráma terasz, összesen 640 m 2 alapterületen Panoráma sétány, felső korzó A korzóépület emeletén létrejövő nyitott sétány, mely elérhető a korzó két végein a sétány felől, valamint belül, a rendezvénytér irányából. A sétányon alkalmi árusítóhelyek alakíthatók ki, kézműves vásárok rendezhetők, ide is terveznek kisebb vízmedencét, csobogót, dézsás növényeket, utcabútorokat. Későbbi ütemben területe részben beépíthető, vendéglátás, bowling, a földszinti nagyterületű egység tetején akár korcsolyapálya alakítható ki. Területe 3150 m Korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház A fedett sétányhoz csatlakozó földszinti épületrész, összesen m 2 alapterületen. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 13

14 Anyagfelhasználás Tekintettel a tevékenység jellegére, pontosan nem meghatározható a felhasznált anyagok fajtája és mennyisége. A közműhálózatokat és közműépítményeket vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvízelvezetés, villamosenergia-ellátás, vezetékes gázellátás, távközlés valamint az épületeket kell megépíteni. A létesítés során az építést végzők Magyarországon hagyományosnak tekinthető anyagokat és technológiákat használnak. Az építkezésekhez magyar szabványoknak megfelelő építőelemeket, valamint előre gyártott, és betonkeverő autókban (mixer) a helyszínre szállított betont használnak fel. A közművek létesítése során az elérhető legjobb technológia alkalmazását tartják szem előtt. A felhasznált anyagok (csatornák és föld alatti, föld feletti vezetékek), illetve a közművek létesítése (földmunkák, szállítás, aszfaltozás) során kiemelt szerepet kapnak a környezet terhelésének csökkentésére vonatkozó intézkedések. A létesítés során alkalmazott technológiák Magyarországon ismertek és elfogadottak A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE A strandon csúcsszezonban a számítások alapján maximálisan mintegy 1580 fő tartózkodik. A projekt megvalósulásával jelentős forgalomnövekedéssel nem kell számolni, mivel a strand fizikai befogadóképessége nem változik. A megvalósítandó létesítményekben megvalósuló üzlethelyiségek, vendéglátó ipari egységek egyrészt a vendégek a projekt területén eltöltött idejének növelésére, részben pedig a szezon hosszabbá tételét célozzák meg. A területre irányuló jelenlegi személyfogalom csúcsórában 250 szgk/óra, a projekt megvalósulása után 300 szgk/óra. A strand forgalma előzetes számítások alapján nem növekszik, azonban a Projekt többletforgalom generáló hatása becslések szerint kb. 20 %. További többletforgalmat okoz az üzletek, boltok, vendéglátóipari-egységek feltöltéséhez kapcsolódó 3 tehergépkocsi/óra forgalom. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 14

15 3.7. TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK Létesítés időszakában A kivitelező az érvényes jogszabályok figyelembevételével végzi a munkálatokat. Az inert építési hulladékot csak ponyvával ellátott tehergépjárművel szállítja, a várakozások időtartama alatt a járművek motorjait leállítják. A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zöld kártyával rendelkeznek. Száraz időjárási viszonyok esetén a kiporzás csökkentése érdekében a szállítás során használt utakat, útszakaszokat szükség szerint locsolják Megvalósítás időszakában A felszín alatti vizek és a talaj védelmében az egész területen kiépítik a szennyvízcsatornahálózatot. A keletkező szennyvizek elvezetése a jogszabályoknak megfelelően történik. A csapadékvíz elvezetése elválasztó jellegű csatornahálózaton (a szennyvizektől különválasztva) keresztül történik. A területen zárt csapadékvíz-elvezető csatornahálózat kerül kiépítésre. A területen megvalósításra kerülő létesítmények energiaellátását biztosító gázkazánok nitrogénszegény égőkkel kerülnek kiépítésre a levegőszennyezés csökkentése érdekében. A üdülőterület parkosítása a komfort érzet és mikrokörnyezet javítását szolgálja Felhagyás időszakában Az intézkedések megegyeznek a létesítés időszakában meghatározottakkal ADATOK BIZONYTALANSÁGA A beruházás bizonytalanságát okozó tényező jelenleg nem ismert. A projekt műszaki paraméterei egyes pontokon kis mértékben módosulhat (pl. épületek geotermikus energiával történő fűtése, a beépítésre kerülő épületgépészeti egységek típusa), azonban jelen előzetes vizsgálatban az egyes tevékenységek maximális környezeti hatással járó változatát vizsgáltuk. 4. ILLESZKEDÉS FEJLESZTÉSI TERVEKHEZ, KONCEPCIÓKHOZ Az önkormányzat a tervezett tevékenységet Velence Város településszerkezeti tervének módosításában (98/2008. (V. 14.) számú önkormányzati határozat, ami a 113/2001. (VI. 11.) számú Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló határozat módosítása) figyelembe vette. A tervezett tevékenység Velence Város szabályozási tervével, illetve a Régió indegenforgalmi koncepciójával összhangban van. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 15

16 5. KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL ELŐZETES BECSLÉSE 5.1. A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA Levegő Meteorológia viszonyok A térséget mérsékelten meleg, a mérsékelten száraz és száraz éghajlati öv jellemzi. Az évi 2000 óra napsütésből nyáron 800 óra, télen 200 óra napfénytartam valószínű. Az évi középhőmérséklet 9,8-9,9 o C, a nyári félévé 16,5-16,7 o C. Április 11 és október 16 között a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 o C-ot. Április és október15-20 között, azaz napon keresztül várható, hogy a hőmérséklet nem csökken fagypont alá. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 33,7-33,9 o C ill. 16,2 és 16,7 o C közötti. A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga mm, ill mm. A téli félévben hótakarós napra számíthatunk, az átlagos maximális hóvastagság 20 cm körüli. Az ariditási index értéke 1,17-1,21. Az uralkodó Ény-i szélirány a Ny-i medencében inkább Ny-i, a K-i medencében É-i szél formájában jelenik meg. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s A vizsgált terület levegőminőségi besorolása Az ország területeinek levegőminőségi besorolását a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet állapítja meg. A rendelet alapján Velence közigazgatási terület nem tartozik egyik kiemelt agglomerációs zónába, az ország többi területére vonatkozó általános levegőminőségi kategóriák érvényesek (10. zóna). A 10-es zóna alapján a település levegőminősége nem minősül szennyezettnek. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján Velence az alábbi besorolásba tartozik. 4. számú táblázat: A tervezési terület levegőminőségi besorolása SO 2 NO 2 CO Szilárd (PM 10) F F F E Az előző táblázatban szereplő besorolási kódokat a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének értelmében az alábbiakban adjuk meg: E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 16

17 Vizek Felszíni vizek A Velencei-tó vízgyűjtőterülete a Dunántúl ÉK-i részén helyezkedik el, a Vértes hegység és a Mezőföld között. Keleten a Váli víz, Nyugaton a Mór-Bodajki vízfolyás vízgyűjtőterülete határolja. A Velencei hegység a vízgyűjtőt két egymástól elkülönített medencére bontja, a Velenceire és a Zámolyira. A vízrendszer négy fő részre tagozódik : Császárvíz, 383,2 km 2 Vereb-Pázmándi vízfolyás, 105,0 km 2 Velencei tó É-i part közvetlen, 45,4 km 2 Velencei tó D-i part közvetlen, 44,1 km 2 A tó vízfelülete mintegy 24 km 2, így a teljes vízgyűjtő terület : 602 km 2. A tó viszonylag nagy vízgyűjtővel rendelkezik, de a lefolyási viszonyai kedvezőtlenek, a lefolyás nem egyenletes. A vízgyűjtő É-i része mintegy 70 km 2 inaktív, karsztos terület. A források a bányászat miatt lecsökkent karsztvízszint következtében elapadtak, a vízfolyások zöme időszakos vízfolyás. A tó vízgyűjtőjén jelentős lefolyás általában tavasszal, hóolvadáskor és tartós nagy csapadék esetén tapasztalható. A tavat két nagyobb vízfolyás táplálja: a Császár-víz és a Vereb-Pázmándi vízfolyás. A tó vízszintszabályozását a Pátkai tározó biztosítja. A tó vizét a Dinnyés-Kajtori csatorna vezeti le. A vízgyűjtőn a lefolyási viszonyokat a mesterséges vízválasztók is befolyásolják: az autópálya, a közutak és a vasút. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Velence város felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny területen fekszik. A terület fokozottan érzékeny, mivel Velence város közigazgatási területén üzemelő és távlati ivóvízbázisok üzemelnek. Ugyan a tervezési terület nem vízbázison fekszik, de a tervezés során a felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére különös tekintettel voltak. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 17

18 5. számú táblázat: Velencei tó vízminőségi adatai Mérés helye Agárd móló Gárdonyi nagytisztás Velence fürdőterület Levegő hőmérséklet (ºC) Víz hőmérséklet (ºC) 13,7 13,8 14 ph 8,85 8,94 8,91 vezető képesség (μs/cm) Oldott oxigén tartalom (mg/l) 9,5 9,8 9,66 BOI (mg/l) 1,7 1,6 1,9 Ca (mg/l) Mg (mg/l) Cl (mg/l) NO 2 -N (mg/l) 0,007 0,005 0,013 NO 3 -N (mg/l) 0,05 0,07 0,27 Össz foszfor (μg/l) Klorofill-a (μg/l) 9,6 8,9 11,1 Összes telepszám t20 (i/ml) Összes telepszám t37 (i/ml) A Velencei tó vízminősége mind a természetes folyamatok, mind az üdülésre épülő vízhasználatok szempontjából kedvező. A korábbi években hasonlóan nem jelentkezett semmiféle vízminőségi probléma. A tó eutrofizálódását jelző trofitás szempontjából a tó vízmennyiségének rendeződése óta (1995) a középső és a keleti térségben lassú, javuló tendencia látszik. A kiépített strandok, szabad strandok (Agárd-Gárdony-Velence) fürdésre egész évben alkalmasak voltak. Az üdülőket sem kiemelkedő mértékű kékalgásodás (Microcystis aeruginosa), sem más jellegű (bakteriológiai), a vízminőséget kedvezőtlenül befolyásoló szennyezettség nem zavarta ebben az évben. A korábban tapasztalt kékalgásodás nyaranta alig, legfeljebb csak kis időre okozott elszíneződést a tó zártabb parti övezeteiben. Az algásodás általános mértékéről tájékoztató klorofill-a értékek szerint a tó vízminősége mind a nyílt vízen, mind a strandok esetében megfelelő volt. A természetes fürdővíz közegészségügyi megítéléshez alkalmazott mikrobiológiai paraméterek (Coliformszám, Termotoleráns coliformszám, E. coli száma, Enterococcusok száma, Salmonella jelenléte) értékei szerint a Velencei-tó strandjainak, szabad strandjainak (Agárd Napsugár strand, Gárdony Sport stand, Park Kemping strand, Fürdő strand, Ász szabad strand, Északi strand, Ifjúsági szabad strand, Móló szabad Kemping, Panoráma Kemping) minősítése kiváló és megfelelő volt. A vizsgált időszakban, kifogásolt minőségű fürdővíz nem fordult elő. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 18

19 Partvédőmű kialakítása A meglévő partvédőművek önkormányzati tulajdonúak, és kezelésűek. Az említett partvédőművet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság jogelődje építette. A terület, a rajta megépült partvédőművel együtt a évi LXV. Törvény alapján az engedélyes tulajdonába került. A partvédőmű építésekor a Velencei-tó maximális szabályozási szintje 160 cm volt az Agárdi vízmérce 0 pontja felett. A felső szabályozási szint 1995 óta 170 cm. Partvédőművek jelenlegi kiépítési szintjei (az Agárdi vízmérce 0 pontjához viszonyítva) Mederél magassága: +1,75m Partvédőmű teteje +1.85m Partvédőmű felső éle +2.05m A partvédőmű jelenleg több helyen megsérült funkcióját csak korlátozott mértékben látja el. A partvédőmű betonszerkezete a nem megfelelő kialakítás miatt több helyen összetöredezett, aláüregelődött. A lábazati kőszórás a mederben szétterült, jelentős mértékben hiányos Felszín alatti vizek A talajvizek szintjének észlelésére a KDT Vízügyi Igazgatóság a térségben négy darab talajvízfigyelő kutat üzemeltet. A talajvizek a tó közelében a felszín alatt 1-2 méteres mélységben találhatók. A Velencei-tó 107 mbf feletti mértékadó vízszintjét figyelembe véve a vizsgálati terület Velencei-tó déli oldalra eső területein a talajvíz tükör szintje gyakorlatilag megegyezik a tó vízszintjével. A térség termálvíz készletének meghatározásához a HYDROSYS Víz és környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató Kft ben Agárd-Gárdony-Velence térségi termálvíz készletre gyakorolt jelenlegi hatások és fejlesztési lehetőségek vizsgálata című tanulmány megállapításait vesszük alapul. A Velencei-tó D-i partján húzódó hévíztárolót ugyan közel negyven éve ismerjük, a gyenge feltártság következtében a térség mélyföldtani felépítésére és szerkezetére vonatkozó ismereteink ma is erősen hiányosak. A Gárdony-Velence térségi alaphegységi tárolóra az első fúrás 1968-ban mélyült. A Kny-1 jelű kutatófúrást Velencefürdő Gárdonnyal határos részén, egy geofizikai szelvény gravitációs anomáliája alapján valószínűsített kiemelt rögszerkezetre mélyítették. Nyolc évvel később a fúráshoz illesztve tűzte ki az ELGI szeizmikus szelvényét, amelynek alapján javasolták az Agárd, Bika-völgyi hévízkút létesítését. Az 1977-ben mélyült kút 910 m mélyben a talpi eocén vulkanitból és alapkonglomerátumból 63,5 C-os vizet tárt fel. A termálvizet tartalmazó permo-triász tároló határai ÉNy-on a Balaton-vonal, K felé a Kajászói vonal mélytörése, DK-en a Buzsáki vonal, DNy-on pedig a rögszerkezet DDNy-i letörése alkotják, kiterjedése mintegy 180 km 2. Az elmúlt másfél évtizedben megjelent földtani irodalom alapján a terület nagy szerkezetileg nem a korábban feltételezett Igal-Bükki egységhez, hanem a Dunántúli-középhegységhez tartozik, amit az elmúlt években mélyített hévízfeltáró kutak adatai is alátámasztanak. Ennek ellenére a termálkarsztrendszer és a Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló ÉK-i része között a hidraulikai kapcsolat ugyan nem zárható ki, de mérési adatokkal nem igazolható. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 19

20 A nagy mélységben elhelyezkedő permo-triász hévíztároló felszíni beszivárgási területtel nem rendelkezik, de ÉNy-i irányból a neogén porózus rétegek felől járulékos utánpótlást kap. A kutak nyugalmi vízszint adatai, és a felszín közeli rétegek felépítése alapján kisebb mértékű vertikális feláramlást tételezhetnek fel Abától Ny-ra. A hévíztároló áramlási képét így természetes állapotban is az ÉK-DNy-i irányú áramlás jellemezte. A felszín közeli törmelékes rétegek és az alaphegységi tároló közötti vízzárás közvetett bizonyítéka egyrészt eredeti állapotban a sekély rétegeknek a hévíztárolóénál jóval magasabb vízszintje, másrészt a gárdonyi és velencei hévízkutak 70 C-ot meghaladó hőmérséklete, ami a leáramlás hűtő hatása mellett nem alakulhatott volna ki. A kutak nyugalmi vízszint adatai, és a felszín közeli rétegek felépítése alapján kisebb mértékű vertikális feláramlást tételezhetnek fel Abától Ny felé, a Sárvíz (Nádor csatorna) mentén Föld Mélyszerkezeti szempontból a Velencei-tó besorolása az utóbbi két évtizedben megváltozott. A 80-as évek végéig, még az ún. Közép-dunántúli paleo-mezozóos övezet (Belső- Dinaridák, Igal-Bükk eugeoszinklinális ) tektonikailag erősen zavart peremi zónájához sorolták. A MÁFI-ban 1987-ben készült Magyarország földtani térképe a kainozoikum elhagyásával, amelyen a Velencei-tó környékén a gránittól D-re lévő területrészt még a Közép-dunántúli egységben tüntetik fel, az innen K-ÉK felé, a Csepel-sziget alatt húzódó területeket pedig bizonytalan korú és kifejlődésű aljzatként jelölik. Három évvel később, ugyanez a területrész Magyarország szerkezetföldtani térképén a Dunántúli-középhegységi mezozóos tárolóhoz csatlakozva, annak DK-i sávját alkotja. Ennek következtében a középhegységi paleo-mezozóos összlet D-i határát már nem a Balaton-vonal, hanem az ettől D-re, az újabb fúrások által az alaphegységi aljzatban feltárt középhegységi triász képződményeknek megfelelően a délebbre húzódó Buzsáki-vonal mentén húzták meg. Ez a vonal Seregélyestől D-re, K-ÉK felé, Adonytól É-ra éri el a Duna vonalát, majd nagy ívben É felé fordulva a Diósjenni-vonalig húzódik. Ezt a nagyszerkezeti képet, ill. annak Balla Z. által 1999-ben továbbfejlesztett változatát mutatják be A Velencei-hg. és a Balatonfő földtana c., 2004-ben a MÁFI kiadásában megjelent monográfiában is. Az elmúlt másfél évtizedben megjelent földtani irodalom alapján tehát a terület nagy szerkezetileg nem a korábban feltételezett Igal-Bükki egységhez, hanem a Dunántúli-középhegységhez tartozik, amit az elmúlt években mélyített hévízfeltáró kutak adatai is alátámasztanak. A mélyfúrásokkal is jobban feltárt tó környéki területhez ÉK felől nagyobb vízszintes eltolódásokkal határolt, mélyfúrásokkal még feltáratlan medencerész csatlakozik, Adony- Lórév térségében 4500 m-nél is nagyobb települési mélységgel. Emiatt az aljzat kapcsolata mind a Budapest környéki (Budai-hegységi) mezozoikummal, de a Bugyi-Ürbőpusztai szerkezet perm-mezozóos aljzatával is bizonytalan Épített környezet A településszerkezeti terv módosításával érintett terület beépítetlen, rajta épületállomány nem található. A tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyet, illetve védetté nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/c. 20

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Zajvédelmi alapállapot, háttérterhelés vizsgálata. Eger, Déli iparterület és környezete

Zajvédelmi alapállapot, háttérterhelés vizsgálata. Eger, Déli iparterület és környezete SM 973/2016. Zajvédelmi alapállapot, háttérterhelés vizsgálata Eger, Déli iparterület és környezete 2016. december cím: tel/fax: e-mail: bankszámla: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a +36 309870415 info@prevenciokft.hu

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében Készítette: Kádár Ildikó Környezettudomány szak Témavezető: Pávó Gyula, ELTE Atomfizikai Tanszék Konzulensek:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. KIVONAT Lezárva június 27.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. KIVONAT Lezárva június 27. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról KIVONAT Lezárva 2014. június 27. 1. E rendelet alkalmazásában: a) megítélési szint (LAM):

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV TARTALOMJEGYZÉK Iratok: Tartalomjegyzék Aláírólap Műszaki leírás Tervezői költségbecslések 7/2 A L Á Í R Ó L A P Felelős tervező: Szilvás István... VZ-TEL; 18-0162 A dokumentáció 7 gépelt oldalt tartalmaz.

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Felszín alatti vizek, mint a globális vízkörforgalom elemei Légkör víztartalma (néhány nap) Biomassza

Részletesebben

9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. 20/223-0258 70/9009743 siposan@freemail.hu Sz-791/2007

Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. 20/223-0258 70/9009743 siposan@freemail.hu Sz-791/2007 Szakértoi Vélemény A VIZSGÁATOT VÉGZO ADATAI: Neve: Címe: evélcíme: Telefon száma: Fax száma: E-mail cím: Szakértoi eng. száma: Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. Ajka, Dankó u. 6.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben